ANUNȚURI 

ANUNȚ DE PRESĂ

În perioada 2014-2020 – actualul exercițiu financiar al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri cu destinații precise, una dintre acestea fiind aceea care finanțează proiecte care dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reședință de județ. Punctul de plecare în identificarea acestor proiecte se regăsește în analiza și în măsurile propuse în Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (numitele PMUD-uri) elaborate, conform prevederilor legale, de toate municipiile reședință de județ, vizate în exclusivitatesă poată utiliza aceste…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:   Autoritatea contractantă: Municipiul Călărași prin Primăria municipiului Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, str. București, nr. 140A, cod fiscal 4445370, nr. telefon/fax: 0242311031, e-mail: office@primariacalarasi.ro.   Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. 3. Procedura de atribuire se face pe baza selecției publice de…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Anunț licitație

SP CTAFL Călăraşi cu sediul în Călăraşi str. 1 Decembrie 1918, nr. 1 bloc A24 sc. 4 parter, organizează la sediul său pe data de 26.04.2018 ora 1000, licitaţie directă privind închirierea următoarelor spaţii destinate unor activităţi economico – comerciale: Punct termic nr. 2’ situat în Călăraşi str. Mușețelului cu suprafaţa de 00  mp.   Preţul de pornire a licitaţiei este de 1,25 euro/mp/lună fără TVA pentru suprafaţa comercială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul SP CTAFL Călăraşi şi la telefon 0242/314186

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ECOAQUA SA CĂLĂRAȘI SI un-doi Centru de plati ANUNŢĂ SEMNAREA UNUI PARTENERIAT

Incepand cu facturile emise in  luna martie 2018, clienții ECOAQUA Călărași din județul Călărași îşi pot plăti facturile de apă și canalizare  prin intermediul terminalelor din magazinele partenere cu sigla un-doi Centru de plati. Acest lucru este posibil datorită semnării unui acord de colaborare între  Mobile  Distribution SRL, centru de plăţi în numerar  şi ECOAQUA Călărași, operatorul regional de apă și canalizare din județul Călărași. Serviciul se adresează clienților ECOAQUA Călărași din localitățile de operare din județul Călărași. Pentru a efectua o plată, clientul trebuie doar să se prezinte cu…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Ecoaqua: Acord de colaborare cu Mobile Distribuțion

Incepand cu facturile emise in  luna martie 2018, clienții ECOAQUA Călărași din județul Călărași îşi pot plăti facturile de apă și canalizare  prin intermediul terminalelor din magazinele partenere cu sigla „UN-DOI CENTRU DE PLATI„. Acest lucru este posibil datorită semnării unui acord de colaborare între  Mobile  Distribution SRL , operator de plăţi în numerar  şi ECOAQUA Călărași, operatorul regional de apă și canalizare din județul Călărași. Serviciul se adresează clienților ECOAQUA Călărași din localitățile de operare din județul Călărași. Pentru a efectua o plată, clientul trebuie doar să se prezinte…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE PENTRU ANUL 2018

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A JUDETULUI CALARASI ANUNTA DEMARAREA SESIUNII DE CONTRACTARE PENTRU ANUL 2018, PE TOATE DOMENIILE  DE ASISTENTA MEDICALA. PROCESUL DE CONTRACTARE SE DESFASOARA IN LUNA APRILIE 2018. GRAFICUL ACTIVITATII DE CONTRACTARE SI DOCUMENTELE NECESARE INCHEIERII CONTRACTELOR SE VOR REGASI PE SITE-UL CAS CALARASI. DATA LIMITA DE FINALIZARE A PROCESULUI DE CONTRACTARE ESTE 30.04.2018   PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL ING. MARIUS DULCE

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT CATRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CALARASI SI ORASULUI LEHLIU GARA

SC ECOAQUA SA Sucursala Calarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emite factura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament, Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferente lunii APRILIE  2018 Data citirii Zona blocuriB Zona blocuri C Zona blocuri D Zona blocuri E Zona blocuri F 02.04.2018 B1,B3,B5,B6,B19 C21,C22,C23,C24 D1,D3,D7 E7(A,B,C,D,E),E25   03.04.2018 B21 C25,C26,C27,C28 D2,D4 E2,E3,E7(F),E8,E9   04.04.2018 B4,B22,B23,B24 C29,C30 D8 E4,E11,E12(D,E),E14   05.04.2018 B10,B11,B12 C31   E12(A,B,C,F),E24   10.04.2018 B25,B26 C1,C2,C3,C4 D9 E17   11.04.2018 AGNZ,B2,B27,B28,B30,B31,B32 C5,C6,C7,C8…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2015, vă facem cunoscut că sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local Borcea, care va avea loc la data de 28.03.2018, ora 15:00, la sediul Primăriei comunei Borcea, cu următoarea ordine de zi:   Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din învățământul preuniversitar la comuna Borcea, județul Călărași;  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice (consultanță, asistență și reprezentare juridică) pentru UAT comuna Borcea; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Borcea, pentru anul…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

GRĂDIȘTEA – LISTĂ DE INVESTIŢII PE ANUL 2018

Nr. crt. Denumire investiţie Program finanţare Valoare totală Valoare buget local Alocare 2018 BUGET LOCAL Alocare 2018 CONSILIUL JUDEȚEAN Reabilitare si modernizare scoala cu clasele V-VIII, sat Rasa, com. Gradistea , judetul Calarasi PNDL 2.024.171 69.396 69.396   Reabilitare și modernizare gradinita cu program normal Cunesti , comuna Gradistea , judetul Calarasi PNDL 924.511 35.012 35.012   „Modernizare gospodarii de apa in satele Cunesti , Rasa si Bogata si înfiintare statie de pompare in Rasa, comuna Gradistea judetul Calarasi” PNDL 5.611.204   5.000   Modernizare strazi in comuna Gradistea cu…

Citește mai mult