ANUNȚURI 

ECOAQUA SA ANUNTA DESCHIDEREA CENTRULUI NR 2 DE INFORMARE SI RELATII CU PUBLICUL SI VA ASTEAPTA CU DEOSEBIT INTERES

In data de 21.03.2018, in cadrul manifestarilor organizate in ajunul Zilei Mondiale a Apei, ECOAQUA SA Calarasi a deschis in Municipiul Calarasi, str Prel Bucuresti, Bloc I36, Scara A, Parter (Casieria “Orizont”), CENTRUL  DE  INFORMARE  SI  RELATII  CU  PUBLICUL NR 2 – Telefon: 0342 404 403 Intr-un spatiu amenajat specific asigurarii unei informari si acordarii de relatii profesionale  privind  activitatea operatorului regional de apa si canalizare, ECOAQUA SA este hotarata a veni mai aproape de clientii sai, pentru a le oferi detalii privind modalitatea de facturare in condominiu, continutul contractului…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

În atenția cetățenilor din municipiul Călărași

Începând cu data de 1.04.2018,  SERVICIUL PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN CĂLĂRAȘI,  prin intermediul personalului din cadrul  SERVICIUL CONTROL ȘI PROTECȚIA ANIMALELOR, va desfășura o amplă acțiune de control asupra deținătorilor de câini, privind sterilizarea, vaccinarea, modul de deținere a caninelor, precum și menținerea igienei în spațiile publice și în spațiile adiacente acestora, conform prevederilor Legii 258/2013 și a HCL 166/2017. În cazul în care se constată nerespectarea prevederilor prevăzute în actele normative menționate mai sus, inspectorii de specialitate din cadrul serviciului, vor aplica sancțiuni contravenționale.   Director SERVICIUL…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Anunț

SPCTAFL Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1, bloc A24, scara 4, parter, organizează la sediul său, pe data de 22.03.2018, ora 10:00, licitație directă privind închirierea următoarelor spații destinate unor activități economico-comerciale:   Punt termic nr. 2, situat în Călărași, strada Mușețelului, cu suprafața de 234,00 mp. Prețul de pornire a licitației este de 1,25 euro/mp/lună fără TVA, pentru suprafața comercială.   Relații suplimentare se pot obține la sediul SPCTAFL Călărași și la telefon 0242-314186.

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Anunț licitație: Primăria Comunei Modelu anunță organizarea licitației publice deschise pentru închirierea suprafeței de 13 hectare izlaz comunal

Primăria Comunei Modelu anunță organizarea licitației publice deschise pentru închirierea suprafeței de 13 hectare izlaz comunal din care : 8 HA – Bloc Fizic 381- Tarla 76/1 5 HA – Bloc Fizic 667- Tarla 132 aparținând domeniului privat al comunei Modelu, Județul Călărași. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribiure: Biroului Registrul Agricol din cadrul Primăriei Modelu. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar 50 lei – caietul de sarcini, 10 lei – taxa participare și 5%…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNȚ

În conformitate cu  prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului. Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal ” INFIINTARE CAPACITATE DE DEPOZITARE CU ANEXE PENTRU CEREALE, BIROURI SI IMPREJMUIRE”, respectiv  expunerea de motive, privind necesitatea adoptării actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primăriei Gradistea, strada Calea Calarasi ,…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNȚ

În conformitate cu  prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului. Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal ” CONSTRUIRE UNITATE PENTRU FABRICAREA BRICHETELOR  SI ACHIZITIE UTILAJE, INFIINTARE FERMA DE VACI CARNE SI SPATII DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE” , respectiv  expunerea de motive, privind necesitatea adoptării actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Anunț public referitor la „Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Modelu, jud. Călărași”

Primăria Comunei Modelu anunță publicul interesat asupra intenției de actualizare a „Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Modelu, județul Călărași”. Conform Legii nr. 190/2013 pentru aprobarea OUG nr. 7/2011, în vederea modificării și completării Legii nr. 350/2001 – amenajarea teritoriului și urbanism, Planul Urbanistic General are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul Urbanistic General, să îl actualizeze la 5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Termenul de expirare a…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ECOAQUA SA – APEL

ECOAQUA SA SUCURSALA CALARASI, face apel catre locuitorii mai jos mentionati sa-si achite datoriile fata de unitatea noastra pentru a evita repercusiunile ce deriva din actiunile viitoare care vor fi intreprinse pentru recuperarea acestora(plati suplimentare pentru actionarea in judecata,taxe executori judecatoresti si in ultima instanta executarea silita).   NrCR Numele si Prenumele Debitorului Adresa Suma restanta/31.01.18 1 ACHIM GEORGEL VIITOR NR.65 1490.02 2 NICA LUCICA VIITOR NR.67 660.79 3 CHIRCA SILVIA VIITOR NR.124 897.58 4 CARJILA GEORGETA VIITOR NR.147 692.33 5 MARIDI INVEST SRL B-dul REPUBLICII NR.52C 933.88 6 DRAGHICI…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT CATRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CALARASI SI ORASULUI LEHLIU GARA

SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasianuntalocatarii din apartamentele la care se emitefactura cu coeficient de repartitie a consumului de apainregistrat de apometrul de bransament,Planificareacitirilor in aceeasizipentruapometrul de bransamentsiapometrele din apartamenteaferenteluniiFEBRUARIE2018 Data citirii Zona blocuriB Zona blocuri C Zona blocuri D Zona blocuri E Zona blocuri F 01.02.2018 B1,B3,B4,B19 C21,C22,C23,C24 D1,D3,D7 E7(A,B,C,D,E),E25   02.02.2018 B5,B6 C25,C26,C27,C28 D2(M1,M2,M3),D4 E2,E3(A,B),E7(F),E8,E9   05.02.2018 B10,B11,B12,B21 C29,C30C,31 D2(M4,A/5,TR2/6) E3(C,D,E,F),E11,E12(D,E),E14   06.02.2018 B22,B23,B24 C1,C2,C3,C4 D8 E4(A,B,C),E12(A,B,C,D)   07.02.2018 B25 C5,C6,C7,C8   E4(D,E),E5,E17 F1(A,B,C) 08.02.2018 AGNZ,B2,B26 C9,C10,C11,C13 D9 E18,E24 F1(D,E) 09.02.2018 B27,B28   D22 E21(A,B,C,D,E),E23 F5 12.02.2018 B30,B31,B32   D23(1,2,3)…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie pentru SC Satul Nou Gradistea SRL

Anuntul privind selectia a 3 pozitii de administratori neexecutivi, membrii ai Consiliului de Administratie pentru SC Satul Nou Gradistea SRL Societatea Satul Nou Gradistea SRL si-a inceput activitatea in anul 2013 si are drept principal obiect de activitate prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al Comunei Gradistea Calarasi. Primaria Comunei Gradistea a desemnat firma de executive search George Butunoiu pentru a furniza asistenţa de specialitate in procesul de recrutare şi selecţie conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Criterii…

Citește mai mult