ANUNȚURI 

ANUNT DE LICITAŢIE

Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A,  Municipiul Calarasi, Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro   Informatii generale privind obiectu lconcesiunii, in special descrierea si identificarea bunului/bunurilor care urmeaza sa fie concesionat/e: Obiectul concesiunii este reprezentat  de un imobil teren aparţinândd omeniului privat al municipiului Calarasi, in suprafata de 572 mp, situat in Cãlãrasi, str. General  Leonard Mociulschi nr. 1 avand ca…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT DE LICITAŢIE

Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, nr. de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, cod fiscal 4445370, cu sediul in str. Bucuresti, nr. 140 A, Municipiul Calarasi,  Judet Calarasi, telefon/fax  0242311031, e-mail ana.selaru@primariacalarasi.ro   Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului/bunurilor care urmeaza sa fie concesionat/e: Obiectul concesiunii este reprezentat  de un imobi lteren aparţinând domeniului privat al municipiului Calarasi, in suprafata de 3000 mp, situat in Calarasi, str. Varianta Nord nr. 17, NC 26670, avand…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT CATRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CALARASI SI ORASULUI LEHLIU GARA

SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasianuntalocatarii din apartamentele la care se emitefactura cu coeficient de repartitie a consumului de apainregistrat de apometrul de bransament,Planificareacitirilor in aceeasizipentruapometrul de bransamentsiapometrele din apartamenteaferenteluniiIUNIE  2018 Data citirii Zona blocuriB Zona blocuri C Zona blocuri D Zona blocuri E Zona blocuri F 04.06.2018 B3,B5,B6,B19 C21,C22,C23,C24 D1,D3,D7 E7(A,B,C,D,E),E25   05.06.2018 B21 C25,C26,C27,C28 D2,D4 E2,E3,E7(F),E8,E9   06.06.2018 B1,B4,B22,B23,B24 C29,C30,C31 D8 E4,E11,E12(D,E),E14   07.06.2018 B10,B11,B12 C1,C2,C3,C4 D9 E12(A,B,C,F),E24   08.06.2018   C5,C6,C7,C8 D22 E17 F1 11.06.2018 AGNZ,B2,B25,B27 C9,C10,C11,C13 D23(1,2,3) E5,E18 F5 12.06.2018 B26,B28   D23(4,5,6),D31,D32 E10,E21(A,B,C,D,E),E23 F6 13.06.2018 B30,B31,B32  …

Citește mai mult
ANUNȚURI 

Șocant: Încă o sinucidere în zona 10 Nivele / Video needitat

În această după-amiază, în jurul orei 14:30, în zona 10 Nivele, din municipiul Călărași, a fost găsit, decedat, un bărbat în vârstă de 34 de ani, cu domiciliul pe raza comunei Roseți. Din primele date, se pare că este vorba de o sinucidere. Bianca Ghiveciu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași, ne spune că în cauză s-a deschis dosar de moarte suspectă. B. Daniel este bărbatul care, cel mai probabil, s-a sinucis. La fața locului, polițiștii derulează cercetări. Nu se știe dacă a urcat pe terasa…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNȚ

ECOAQUA SA – Sucursala Calarasi, informeaza clientii beneficiari ai serviciului  de alimentare cu apa potabila  si de  canalizare, ca in perioada  mai-iunie 2018, desfasoara activitatea de notificare a tuturor datornicilor de la blocuri si case in vederea recuperarii sumelor restante, conform procedurilor existente la nivelul societatii. Prin prezenta, notificam  clientii restantieri cu privire la obligatia achitarii acestor servicii in termenul legal inscris pe factura. Atentionam debitorii ca in cazul neachitarii imediate si integrale a debitelor restante notificate, ori a neprezentarii la sediul societatii noastre pentru plata partiala si/sau esalonare, vom…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Consiliul local Modelu, judeţulCălăraşi, str. Plopilor, nr. 12, CF 3966354, tel. 0242312553, fax 0272312381, e-mail: primaria_modelu@yahoo.com, anunţa organizarea licitaţiei publice deschise, pentru concesionarea unui terenaparţinând domeniului public al comunei Modelu  și închirierea de teren arabil extravilan situat în domeniul privat al comunie Modelu, Jud. Călărași 1.Obiectul concesiunii Lotcu destinaţia de construire de locuinţe: – în sat Modelu cu suprafața 783mp,  lot 203- str. Crizantemei, nr.1, Preţul de pornire a licitaţiei este de 1,2 lei/mp/an  pentru terenurile cu destinaţia de locuinţeşi durata concesiunii de 49 ani. Obiectul închirierii prin licitației publică…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Primăria Municipiului Călăraşi, str Bucuresti, nr.140A, prin Serviciul Public Pieţe Oboare, Cod fiscal 14198936, bloc Agroalimentar Big, telefon 0242/333040,  cont RO35TREZ20124700220 XXXXX, deschis  la Trezoreria Călăraşi, organizează în 24.05.2018, ora 11.00,  licitatie publica deschisa pentru: Spatiul nr. 8, 10 si 20 – Piata Centrala Hala Lotul I si II – Piata Mircea Voda Spatiul in sup 15 mp – Piata Big Lactate Spatiul C1 – Piata Cuza Voda Hanul Pietei – Sup 382 mp Documentaţia de atribuire se pune în vânzare la data de 11.05.2018, sediul SPPO. Costul unui exemplar…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNȚ DE PRESĂ

Privind executarea unor tratamente avio de dezinsecție și delarvare Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că, între 03.05-07.05.2018, vor fi executate tratamente avio de dezinsecție/delarvare în intervalul orar 06.00-11.00, pe zonele verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă etc. Tratamentele se vor aplica doar când condițiile atmosferice sunt favorabile, în caz contrar putând fi prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior). Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele de dezinsecție și dezinfecție sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Biocide. Facem precizarea că tratamentele se vor desfășura în condiții…

Citește mai mult
ANUNȚURI 

ANUNT CATRE LOCATARII DIN APARTAMENTELE MUNICIPIULUI CALARASI SI ORASULUI LEHLIU GARA

SC ECOAQUA SA SucursalaCalarasi anunta locatarii din apartamentele la care se emit efactura cu coeficient de repartitie a consumului de apa inregistrat de apometrul de bransament,  Planificarea citirilor in aceeasi zi pentru apometrul de bransament si apometrele din apartamente aferent elunii MAI  2018 Data citirii Zona blocuriA,B Zona blocuri C Zona blocuri D Zona blocuri E Zona blocuri F 02.05.2018 B3,B5,B6,B19 C21,C22,C23 D1,D3,D7 E25   03.05.2018 B21 C24,C25,C26 D2(1,2,3),D4 E2,E3,E7(A,B,C,D,E),E9   04.05.2018 B1,B4 C27,C28,C29,C30 D2(4,5,6) E7(F,E8),E14   07.05.2018 B22,B23,B24 C31 D8 E4,E11,E12(D,E)   08.05.2018 B10,B11,B12 C1,C2,C3   E12(A,B,C,F) F1 09.05.2018 AGNZ,B2,B25 C4,C5,C6 D9…

Citește mai mult