AcasăAnunțuriA N U N Ț

A N U N Ț

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND LOCATORUL

Comuna CUZA VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, cu sediul în sat Ceacu, str. Calea Călărași , nr. 24, județul Călărași, reprezentată de către doamna Monica – Silvia CEAUȘESCU, având funcția de Primar, cod fiscal 3796896, tel. 0242.339.397, E-MAIL : primaraiacuzavodacalarași@gmail.com,  în calitate de locator.

Anuntul licitatiei se va  publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală in perioada 01- 12 . 07. 2022.

Documentația și CAIETUL DE SARCINI poate fi achiziționat de la Primăria comunei Cuza Vodă , județul Călărași din sat CEACU , strada Calea Călărași nr. 24 , compartimentul Relații cu publicul și registratură , între orele 10, 00 – 12, 00 , în fiecare zi lucrătoare .

Obiectul licitaţiei publice  îl constituie închirierea unor spații din  imobilului  DISPENSARUL UMAN din comuna Cuza Vodă , județul Călărași  , astfel :

a)  1. Cabinet medic de familie  în suprafață de 26, 45 mp

   2. cabinet stomatologic în suprafață de 22,15 mp ,

3. Cabinet fiziochinetoterapie în suprafață de 41, 35 mp,

           4.  oficină  în suprafață de 48, 10 mp  .

b) Anexa C2 a Școalii primare cu clasele I-IV din satul Ceacu , comuna Cuza Vodă , județul Călărași, în suprafață de 53 mp, GHIȘEUL POȘTAL CUZA VODĂ .

INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE

  • cel mai mare nivel al chiriei 40 %
  • capacitatea economico-financiară a ofertanților — 40 %
  • protecția mediului înconjurător — 20 %
  • Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă, în urma publicării anunțului de licitație, au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile.
  • În cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 2 oferte valabile, locatorul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Spațiile se închiriază pe o durată de 3 ani, pe bază de contract încheiat în conformitate cu legea română, cu persoane fizice și juridice , române sau străine.

Chiria minimă este și prețul de pornire la licitație și este :  echivalentul în lei a 4,50 euro/mp/ lună .

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii apărute este instanța de contencios administrativ  teritorială , în termenele prevăzute de Legea nr. 554/ 2004 privind Contenciosul administrativ .

  • Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.07. 2022, orele 15.00.
  • Data-limită de depunere a ofertelor: 02.08 . 2022, orele 15.00
  • Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 03. 08. 2022, orele 10.00 în sala de festivități a Comunei Cuza Vodă , sat Ceacu, str. Calea Călărași nr. 20  județul Călărași .

Data la care ofertanții vor fi informați despre oferta câștigătoare este  08 august 2022 .

Data transmiterii anunțului în vederea publicării este astăzi , 08. 07. 2022 .   

Primarul comunei Cuza Vodă ,

Ec. Monica – Silvia CEAUȘESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read