AcasăAnunțuriAnunţul de licitaţie

Anunţul de licitaţie

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Comuna Modelu, cu sediul în Comuna Modelu, Sat Modelu, Str. Plopilor, Nr. 12, Judeţul  Călărași, tel: 0242312553, e-mail: primariamodelu@outlook.com, cod fiscal 3966354.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat; imobil situat în Comuna Modelu, sat Tonea, str. Prel. Călărași, nr. 43, compus dintr-o clădire cu suprafața construită de 91 mp și terenul aferent de 388 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 21594, Modelu, județul Călărași, în vederea desfășurării unor activități de medicină de familie, conform HCL Modelu 93/19.12.2023 și OUG nr. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, Comunicare

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se pate obține de la Compartimentul Relații Publice, Comunicare, Comuna Modelu, Sat Modelu, Str. Plopilor, Nr. 12, Judeţul  Călărași

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul: 100 lei/exemplar, se achită în numerar la casieria Comunei Modelu sau prin virament bancar în contul RO06TREZ2015006xxx000195 deschis la Trezoreria Municipiului Călărași.

3.4 data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.01.2024, ora 12,00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 12.01.2024, ora 15.30

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Modelu, Sat Modelu, Str. Plopilor, Nr. 12, Judeţul  Călărași, Compartimentul Relații Publice, Comunicare.

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.01.2024, ora 10.00, Comuna Modelu, Sat Modelu, Str. Plopilor, Nr. 12, Judeţul  Călărași.

6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, str. București, nr. 106, 910068, județul Călărași

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.12.2023.

PRIMAR,

Ing. Dobre Gheorghe

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read