Acasă Blog

D.S.V.S.A Călărași: Producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud și a produselor lactate

0

 În perioada  16 mai –  16 iunie 2022, conform instructiunilor tehnice transmise de ANSVSA, pe teritoriul județului Calarasi se desfășoară actiuni de control oficial cu privire la respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud și a produselor lactate la nivelul exploatatiilor detinatoare de animale  producatoare de lapte cat si la nivelul centrelor de prelucare a laptelui,  centrelor de vanzare directa a laptelui si dozatoare lapte.

La nivelul exploatatilor de animale vor fi urmarite a fi respectate de catre detinatorul de animale starea de sanatate a animalelor producatoare de lapte sub aspectul testarii pentru tuberculoza bovina si supravegherii serologice pentru leucoza enzootica bovina si bruceloza bovina si detinerea atestatului de exploatatie libera de boli; asigurarea  protectiei si bunastarii animalelor; starea de intretinerea a spatiilor,  echipamentelor  si instalatiilor necesare in colectarea si depozitarea si / sau prelucrarea laptelui; aplicarea planurilor de igiena si dezinfectie, cu utilizarea de substante biocide autorizate; instruirea personalului mulgator privind reguli generale de igiena mulsului; se va urmari modul calculării mediei geometrice a celulelor somatice din lapte (într-o perioadă de 2 luni, cu cel puțin două probe lunar).

La nivelul centrelor de colectare si fabrici de procesare lapte se vor urmari: calcularea mediei geometrice pe fiecare furnizor  de lapte în parte;  detinerea documentelor privind statusul de sănătate a exploatațiilor de animale de la care s-a recepționat laptele crud; starea de intretinerea a spatiilor,  echipamentelor  si instalatiilor;  detinerea  procedurilor de bune practici;   asigurarea monitorizării temperaturii în spațiile de prelucrare și depozitare; detinerea de buletine de analiză privind efectuarea de examene microbiologice si determinare a reziduurilor si contaminantilor din lapte materie primă și produse finite cu rezultate corespunzatoare.

Populatia trebuie sa se protejeze prin:

 • Achizitionarea de lapte si produse lactate, numai din spatii sau unitati inregistrate sanitar veterinar, evitand comertul ”stradal”.
  • Verificarea cu atentie a instructiunilor de pe etichetele produselor alimentare, cu respectarea informatilor despre producator, a modului de pastrarea, preparare corecta si valabilitatea lor.
  •  Folosirea de ambalaje specifice pentru sortimentul de produs cumparat, evitand orice posibilitate de contaminare a acestuia.
  •  Automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să prezinte în mod obligatoriu vizibil, lizibil şi permanent actualizarea următoarelor informaţii: descrierea produsului – „Lapte crud de la ….” (specia); denumirea exploataţiei de origine a laptelui crud care face obiectul vânzării directe, data mulgerii; data la care a fost alimentat automatul;d) data expirării valabilităţii laptelui; instrucţiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C); numărul de înregistrare sanitară veterinară acordat de DSVSA Calarasi pentru fiecare automat.

 Nu in ultimul rand, scopul actiunilor de control este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

Director Executiv,

Dr Gheorghe DRAGANICA

Dezbatere: România, Monarhia, Liberalii

0

Ziua Independenței României și Ziua Regalității au fost celebrate ieri de către Organizația Municipală Călărași a Partidului Național Liberal printr-o dezbatere la sediul Organizației cu tema România, Monarhia, Liberalii, urmată de depunerea unei coroane de flori la statuia ecvestră a regelui Carol I.

Prezentarea făcută de către istoricul Daniel Gheorghe, deputat liberal, a tratat subiecte precum:

 • elita româneasca intelectuală si politică din secolul XIX;
 • momentele precursoare actului de Independență – Revoluția de la 1848 și Uniunea Principatelor de la 1859;
 • instalarea principelui Carol I;
 • înființarea Partidului National Liberal și marea guvernare liberală a lui Ion Brătianu;
 • declararea Independenței Naționale;
 • Războiul de Independență și tratatele de pace;
 • instalarea monarhiei constituționale;
 • importanța mișcării junimiste și a conservatorismului;
 • rolul decisiv avut de Carol I în asigurarea echilibrului politic, a stabilității interne a României, recunoașterea internațională a independenței și a statutului de țară modernă cu propria identitate europeană.

De asemenea, a existat o sesiune de dezbateri, întrebări, răspunsuri și comentarii din partea participanților din sală și din online.

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022

0

Toate probele se susțin cu prezență fizică în sălile în care elevii își desfășoară în mod obișnuit activitatea. Sălile sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

     Probele se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației OME 5327/29 septembrie 2021, astfel:

 1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

10 mai 2022 – scris – Limba română

11 mai 2022 – citit – Limba română

12 mai 2022 – matematică 

 • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

17 mai 2022 – Limba română

18 mai 2022 – Matematică

 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

25 mai 2022 – Limbă și comunicare

26 mai 2022 – Matematică și Științe ale naturii

             Probele se susțin începând cu ora 10.00.

Biroul Comunicare I.Ș.J. Călărași

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor premergătoare Sărbătorilor Pascale 2022

0

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, in baza Notelor de Serviciu ANSVSA si a Hotararii Colegiului Prefectural Calarasi, Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure și pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acţiuni de control participă medicii veterinari și inspectorii de specialitate din cadrul structurilor DSVSA Calarasi și ai Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO), inclusiv cu reprezentantii altor institutii abilitate IPJ Calarasi, DSP Calarasi, CJPC Calarasi.

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc).

Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi prin directorul Executiv al institutiei a stabilit un program de lucru pentru perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), pana la data prezentei fiind verificate 123 de unitati care receptioneaza, depoziteaza, comercializeaza/prepara alimente de origine animala si nonanimala, fiind aplicate 7 sanctiuni contraventionale in cuantum de 48500 lei.

In perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. Pe site-ul DSVSA Calarasi si la sediul CSVSAO sunt afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, cat si pe teritoriul judetului, în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare, privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale, consilierii DSVSA Calarasi au realizat impreuna cu reprezentantii IPJ Calarasi 6 actiuni de control in trafic, fiind verificate 136 de autoutilitare care transportau produse alimentare sau animale vii.

 Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

   Sacrificarea animalelor.

– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) şi care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, conform legislaţiei în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

– respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare;

– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA;

– sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar, organizate în condiţiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie, carnea rezultată în urma sacrificării fiind destinată direct consumatorului final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul;

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor – pe teritoriul judetului Calarasi nu au existat solicitari pentru autorizarea de spatii temporare de sacrificare a mieilor;

   Carnea de miel:

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată, în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale, referitoare la marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete şi la marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană/a Municipiului București;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman.

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor teritoriale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;

 • este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte.

– micii producători, care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud, care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli, care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători, care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor, în vederea vânzării directe către consumatorul final, se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit. 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, stabilite de legislaţia în vigoare, cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare, a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic;

Au fost realizate 15 controalele oficiale tematice, în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit, cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe.

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unitățile de neutralizare.

  Nu in ultimul rand, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

            Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Milu Ionuț Teodor

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU,  cod fiscal 3966354, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași, tel. 0242/312553, fax 0242/312381, e-mail primăria_modelu@yahoo.com.

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  teren situat în sat Tonea, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia amenajament agroturism piscicol, având 31.819 mp, număr CF 23596, număr cadastral 23596.

Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.29 din  data de 08.04.2022

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei – caietul de sarcini și garanţia de participare în valoare de 1.000 lei. Aceste sume se pot achita cu numerar la caseria Primăriei Modelu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

4. Informaţii privind ofertele: preţul minim al concesiunii este de 1,00 lei/mp/an  pentru terenul cu destinaţia amenajament agroturism piscicol şi durata închirierii de 49 ani.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora 12.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  05.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, Str.Bucureşti nr.106, cod 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi

Tel/fax: 0242315736​, email: trcl.reg@just.ro . Termenul limită de sesizare a instanţei este de 7 zile de la data desfăşurării licitaţiei.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 7.04.2022

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru siguranța cetățenilor premergător Sărbătorilor pascale 2022

0

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acţiuni de control participă medicii veterinari și inspectorii de specialitate din cadrul structurilor DSVSA Calatrasi și ai circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO).

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc).

Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a stabilit un program de lucru pentru perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări asupra modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Astfel, în perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora sunt afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor. Aceste informații sunt postate și pe site-ul DSVSA Calarasi.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, cat si pe teritoriul judetului, în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare, privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale.

În perioada 28 martie – 24 aprilie 2022, vor fi organizate controale oficiale pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a prevederilor legale privind PPA și vor fi aplicate măsuri, cu privire la monitorizarea circulației pe teritoriul național a:

 • porcinelor vii, între exploatații și de la exploatații către abatoarele autorizate sanitar veterinar;
 • cărnii de porc și produselor obținute din carne de porc sau care conțin carne de porc.

Fata de focarul activ PPA din exploatatia comerrciala de suine din localitatea Chirnogi, judetul Calarasi, in zonele de protectie definite in raport cu focarul, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de animale  si comerciale pe raza localitatii : Chirnogi si in zonele de supraveghere definite pe raza localitatii Cascioarele, Mitreni, Valea Rosie, Clatesti, Radovanu, Valea Popii, Oltenita, Ulmeni se mentin restrictiile  pana la stingerea focarului pentru o perioada de cel putin 30 zile de la terminarea operatiunilor de dezinfectie in focar si efectuarea examinarii clinice a tuturor suinelor din toate exploatatiile de suine din zonele de restrictie mentionate.

Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Pentru eficientizarea acestor acţiuni, actiunile de control se vor efectua in echipe mixte cu reprezentanti DSVSA Calarasi si reprezentanti ai  altor institutii – ISU, IPJ.

Vor fi  efectuate controale în trafic asupra transporturilor de animale pentru:

 • verificarea condițiilor de igienă, a dezinfecției și a documentelor de autorizare sanitar-veterinare a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor;
 • verificarea documentele însoțitoare ale animalelor (certificate veterinare, care să ateste sănătatea mieilor şi documente, care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar).

Acţiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate următoarele cerințe:

Sacrificarea animalelor.

– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) şi care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, conform legislaţiei în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

– respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare;

– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA;

– sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar, organizate în condiţiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie, carnea rezultată în urma sacrificării fiind destinată direct consumatorului final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul;

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor;

Funcţionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 9-16 aprilie 2022 (premergătoare Paștelui catolic), respectiv, în perioada 9-23 aprilie (premergătoare Paștelui ortodox), între orele 07:00 – 17:00.

Decizia privind organizarea activității din punct de vedere sanitar veterinar în locurile de sacrificare special amenajate temporar revine DSVSA, numai în cazul în care există solicitări scrise din partea unor primării sau prefecturi și numai dacă în aceste locuri se respectă condițiile generale și specifice de igienă, bunăstare a animalelor și gestionare a SNCU, stabilite de legislația sanitară veterinară.

DSVSA Calarasi va permite înfiinţarea spaţiilor de sacrificare special amenajate temporar numai dacă este absolut necesar, tinând cont de următoarele aspecte:

 • distanțe mari față de abatoarele autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare;
 • numărul mare de miei destinați sacrificării în această perioadă, care trebuie să fie peste capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarelor autorizate sanitar-veterinar din vecinătate;
 • asigurarea la nivel local a numărului suficient de personal sanitar–veterinar permanent, care să realizeze controlul ante-mortem și post-mortem al animalelor și care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care, în baza unei analize detaliate, se dispune organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea siguranței alimentelor revine DSVSA și autorităților locale.

Carnea de miel.

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată, în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale, referitoare la marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete şi la marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană/a Municipiului București;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman.

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor teritoriale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;

 • este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte.

– micii producători, care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud, care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli, care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători, care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor, în vederea vânzării directe către consumatorul final, se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit. 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, stabilite de legislaţia în vigoare, cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare, a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic;

Controalele oficiale tematice, în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit, vor fi intensificate în perioadele 23–25.03.2022 și 07-10.04.2022, precum și în perioada 14–17.04.2022 (cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe).

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unitățile de neutralizare.

  Nu in ultimul rand, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu

„Consider că, pe tot parcursul anului, Consiliul Local a avut o activitate intensă, având în permanență în centrul atenției interesele și preocupările comunității locale”, apreciază Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. La Dichiseni, pe parcursul anului trecut, Consiliul Local s-a întrunit în 14 ședințe, din care: 12 ședințe ordinare; 2 ședințe extraordinare. S-au elaborat 77 de hotărâri, toate la inițiativa primarului. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația comunei Dichiseni, formată din satele Coslogeni, Dichiseni și Satnoieni, numără 1.734 locuitori. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2021, nu au fost înregistrate nașteri. Au fost eliberate 23 certificate de naștere, la cererea persoanelor interesate și au fost transcrise 3 certificate de naștere. S-au înregistrat 7 acte de căsătorie în dublu exemplar, iar 1 act a fost transcris. S-au înregistrat 31 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 39 de certificate de deces duplicate. Nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă. Totodată, la același compartiment, au fost înregistrate 193 de mențiuni. Bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 7.856.632 lei, din care venituri proprii de 1.825.000 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.258.267 lei, împărțite astfel: servicii publice generale – 1.606.891 lei; apărare, ordine publică, apărare națională – 4.365 lei; învățământ – 538.561 lei; cultură, recreere, religie – 44.725 lei; asigurări și asistență socială – 821.538 lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 108.583 lei; protecția mediului, salubritate – 93.604 lei. Cheltuielile de dezvoltare au fost de 3.598.790 lei, din care: servicii publice generale – 11.899 lei; învățământ – 195.835 lei; cultură, recreere și religie – 13.983; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 393.062 lei; protecția mediului, salubritate – 71.147 lei. S-au întocmit 2.500 înștiințări de plată, fiind emise 250 de titluri executorii, somații sau popriri. S-au întocmit 2.900 de fișe fiscale, din care 2.500 dosare persoane fizice și 120 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 3.100 contribuabili. Pe anul 2021, s-a finalizat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni”, cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă inițială fiind de 9.935.982 lei. Totodată, s-a finalizat Grădinița cu program normal cu 2 grupe, cu un cost estimat la 205.418 lei, structurat astfel: amenajarea terenului – 21.328 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 14.566 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 79.452 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 10.686 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 53.430 lei; dotări – 13.353 lei; organizare de șantier – 12.603 lei. A început implementarea proiectului de înființare teren de sport și dotări aferente. În același timp, au fost depuse proiectele: 1. Eficientizare energetică a școlii din satul Dichiseni; 2. Înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale. Pentru anul în curs, se are în vedere depunerea unui proiect pentru construirea unui sediu nou al primăriei locale; se urmărește înființarea unei capele mortuare. În cursul anului trecut, prin compartimentul de cadastru-urbanism și amenajarea teritoriului, au fost eliberate: 25 certificate de urbanism; 7 autorizații de construire. S-au încheiat 3 procese-verbale de sancționare contravențională pentru construcțiile care încalcă prevederile Legii nr. 50.1991. S-au înregistrat 76 contracte de arendare și 3 acte adiționale la contractele de arendare. S-au înregistrat 33 de cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat. 500 adeverințe, la cererea cetățenilor, pentru eliberarea sau înnoirea actelor de identitate; 98 adeverințe APIA; 50 adeverințe pentru asistență socială, privind constituirea și reînnoirea dosarelor de ajutor social și alocație de susținere; 200 adeverințe privind dosarele de încălzire; 30 adeverințe pentru Electrica; 50 adeverințe pentru burse școlare și programul „Bani de liceu”; 100 adeverințe pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare; 30 adeverințe pentru cabinetele notariale; 15 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 40 adeverințe diverse. S-au emis 10 atestate de producător și 10 carnete de comercializare noi. În plată, la nivelul comunei Dichiseni, sunt 13 dosare de ajutor social. Numărul dosarelor de alocație de susținere a familiei: acordări – 11, modificări – 11; încetări – 14; în plată – 36. Pe plan local, sunt 58 de persoane încadrate cu gradul I de handicap; 52 cu grad accentuat; 2 persoane cu grad mediu de handicap. s-au înregistrat următoarele date, la nivel comunal: 18 copii cu un părinte plecat în străinătate; 3 copii cu ambii părinți plecați în străinătate; 4 copii cu părinte unic susținător al familiei, plecat în străinătate. În anul 2021, s-au primit 112 dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, din care 2 au fost respinse. „Pin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Dichiseni, aparatul de specialitate al Primarului, precum și proiectele în derulare și cele pe care dorim să le implementăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în cadrul Raportului privind starea economică, socială și de mediu, elaborat în cursul acestei luni.

Comuna Jegălia:

Aurel Vasile

19.106.413 lei este valoarea estimativă a celor două proiecte, depuse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Jegălia. Suma este necesară pentru modernizarea și reabilitarea unul drum comunal, pe o lungime de 6.134 metri, drept centură ocolitoare a acesteia, cu o valoare estimată la 5.802.536 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată, din care 183.405 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală. Cel de-al doilea proiect, ne spune Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, are tot drept scop modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime totală de 7.970 metri, cu o valoare totală estimată la 13.676.061 lei, din care 372.138 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală, bani necesari pentru modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: sat Jegălia – strada Zăvoiului, pe o lungime de 246 metri; strada Răsăritului, pe o lungime de 191 metri; strada Băcăniei, pe o lungime de 289 metri; strada Progresului, pe o lungime de 872 metri; strada Lacului, pe o lungime de 315 metri; strada Transformatorului, pe o lungime de 92 metri; strada Industriei, pe o lungime de 289 metri; strada Crângului, pe o lungime de 240 metri; sat Iezerul – strada Stadionului, pe o lungime de 397 metri; strada Bujorului, pe o lungime de 287 metri; strada Nufărului, pe o lungime de 173 metri; strada Meșteșugarilor, pe o lungime de 222 metri; strada Sulfinei, pe o lungime de 156 metri; strada Magnoliei, pe o lungime de 159 metri; strada Arțarului, pe o lungime de 221 metri; strada Margaretelor, pe o lungime de 226 metri; strada Narciselor, pe o lungime de 226 metri; strada Lujerului, pe o lungime de 254 metri; strada Viilor, pe o lungime de 97 metri; sat Gâldău – strada Frasinului, pe o lungime de 265 metri; strada Bradului, pe o lungime de 226 metri; strada Fagului, pe o lungime de 192 metri; strada Mecanizatorului, pe o lungime de 1224 metri; strada Alunului, pe o lungime de 235 metri; strada Pinului, pe o lungime de 86 metri; strada Toamnei, pe o lungime de 108 metri; strada Plevna, pe o lungime de 177 metri; strada Caișilor, pe o lungime de 240 metri; strada Carpenului, pe o lungime de 176 metri. Pe sate, lungimea drumurilor propuse la reabilitare se prezintă astfel: sat Jegălia – 2.534 metri; sat Iezeru – 2.418 metri; sat Gâldău – 2.929 metri.

Stația de epurare

Printr-o investiție a Raja Constanța, în partea estică a satului Gâldău, se lucrează din plin la stația de epurare a apelor uzate. Este situată în apropierea malului stâng al Brațului Borcea, pe un teren în suprafață de 6.330 mp, la o distanta de peste 300 m de extremitatea locuibilă a satului Pietroiu. Va putea procesa un debit mediu zilnic de 548 metri cubi și de 19.07 metri cubi/h, însemnând 5,3 l/s și cu un maxim de procesare de 586,6 mc/zi, la un debit de 6,79 l/s. Va fi deservită de minim 10 angajați.

20.612.826 lei este suma atrasă, începând cu anul 2017, pe raza comunei Jegălia, ne declară Aurel Vasile, primarul acestei localități, din fonduri provenite de la bugetul de stat. S-au finanțat următoarele proiecte: 1. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și de laborator și dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 572.796 lei; 2. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și dotări independente pentru Grădinița cu Program Normal nr. 1, Jegălia, județul Călărași, în valoare de 138.505,19 lei; 3. Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași, având o finanțare de 8.039.060,00 lei; 4. Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 1.621.578,00 lei4. Extindere și reabilitare Școala gimnazială nr. 1 Jegălia, cu o finanțare de 1.970.950 lei; 2. Asfaltare străzi comunale, cu o valoare de 8.269.937 lei.

Stația de compost

Finanțat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca mondială, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Integrat al Poluării cu Nutrienți, „pe raza comunei Jegălia se amenajează stația de compostare, ambalare/peletizare, pe o suprafață de 5.000 mp, proprietate publică a UAT Jegălia. Stația, amplasată în partea vestică a satului Iezeru, cu acces din drumul de exploatație agricolă, va avea o capacitate de procesare de 8212 metri cubi, anual, în cicluri de maturare de minim 2 săptămâni. Procesul de compostare se va realiza în 3 celule, cu dimensiuni de 30x8x3 metri, cu o distanță de siguranță de 1 metru, iar controlul umidității și al temperaturii se va realiza prin intermediul unor senzori amplasați în corpul de deșeu supus procesului de compostare. Stația va avea o suprafață betonată de 2120 mp, din care 780 mp reprezintă zona de celule de compostare. Vor fi amenajate două zone, una de tocare, amestecare și încărcare și una de cernere compost și ambalare/peletizare, ambele situate sub structuri construite pe schelet metalic. „Tot gunoiul de grajd de pe raza comunei va fi prelucrat în această stație. Deci nu vom mai avea situația ca acesta să fie dus la marginea satelor. Compostul va fi folosit drept îngrășământ, în agricultură, iar toate veniturile obținute din aceste tranzacții vor intra în bugetul local”. Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, ne declară că această stație va fi deservită de minim 4 angajați, proiectul prevăzând și dotarea acestui sistem cu un utilaj de încărcare. „Vom avea o mașină de însăcuit, iar livrarea se va face sub această formă. Vom putea livra oriunde, în Europa. Însă această investiție este utilă prin faptul că vom procesa gunoiul de grajd. În al doilea rând, se vor înființa câteva locuri de muncă. Nu în ultimul rând, stația va asigura și un beneficiu, iar cel mai mare nu este cel financiar, ci nutrientul bio oferit fermierilor.”

Comuna Borcea:

Aniel Nedelcu Pațurcă

Începând cu anul 2015 s-a demarat procesul de modernizare a drumurilor de interes local în comuna Borcea, în ambele sate componente, Borcea și Pietroiu. În cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Borcea a absorbit, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, suma de 8.388.135 lei, defalcată astfel: 3.534.361 lei în prima etapă demarată în anul 2015; 4.853.774 lei, în etapa a doua, demarată în anul 2017. În anul 2018, 85 la sută din drumurile de interes local erau asfaltate, însumând 47 de străzi. La acest moment, ne declară Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă, primarul comunei, se asigură fonduri, din venituri proprii, pentru asfaltarea ultimelor străzi ale comunei, în fapt niște fundături laterale, cu lungimi maxime de 60-80 de metri. „La ora actuală, comuna Borcea beneficiază de toate drumurile asfaltate, iar acest lucru s-a realizat în decurs de 10 ani. Au mai rămas niște cioturi, niște ulițe, cu o lungime totală de 2000 metri, pe o lățime de 4 metri”. Anul acesta va fi finalizată și această lucrare, care nu necesită sume majore, ci doar un strat de pietriș și un altul de asfalt, cu o grosime medie de 7 centimetri. Se va asigura, astfel, accesul facil la gospodăriile situate în fundături și alei. La acest moment, se așteaptă finanțări în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, unde comuna Borcea a aplicat cu două cereri de finanțare, vizând introducerea rețelei de canalizare și construire stație de epurare și extindere rețea de gaze naturale. Pentru lucrarea de extindere a rețelei de gaze naturale, aceasta fiind demarată cu fonduri din bugetul local, sunt prevăzute conducte de distribuție pe o lungime de 64 de kilometri, acoperind, practic, toate gospodăriile. Inițial, proiectul de introducere a gazelor naturale la nivelul comunei Borcea a fost aprobat la finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, un program înființat prin Ordonanța de Urgență nr. 114/2018, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, ulterior transferat la Ministerul Lucrărilor Publice și desființat. Primăria Borcea este printre puținele unități teritorial administrative, de la nivel național, care a beneficiat de finanțări din Fondul de Dezvoltare și Investiții, într-o situație similară, la nivelul județului Călărași, fiind comuna Lehliu-Sat. „Din acest fond, comuna Borcea, pentru proiectul de înființare a rețelei de distribuție a gazului metan, a apucat să deconteze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Noi am semnat acest proiect în 2018, iar de atunci intrau în termenele de expirare avizele obținute, iar execuția lucrării am început-o din fonduri proprii. Chiar avem în plan accesarea unui împrumut, prin Trezoreria Statului, în valoare de 5 milioane lei.” Costul total al lucrării este estimat la 20 de milioane lei, sumă cerută, de UAT Borcea, prin cererea de finanțare depusă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrarea, deosebit de complexă, trebuie concesionată unui distribuitor autorizat de gaze naturale, la nivel național existând 57 de astfel de firme, din care aproximativ 10 cu un volum consistent, iar consumul de gaze trebuie să fie unul substanțial pentru a atrage marii operatori de pe piață. „Operatorul trebuie să-și deschidă punct de lucru la nivelul comunei, care înseamnă angajați cu partea de facturare și echipă de intervenție. Deci consumul de gaz, la nivelul comunei, trebuie să fie atât de mare ca și operatorul să-și poată justifica investiția. Mai mult, de la rețeaua principală și până la aparatul de consum, lucrarea trebuie executată pe banii operatorului, banii urmând să fie recuperați în 49 de ani!” La nivelul unității teritorial administrative Borcea, sunt 3.000 de rol-uri, la care se adaugă unități agricole mari, silozuri, dar și unitatea militară, iar primarul Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă abia a găsit un operator. „Dacă nu ai consum mare de gaze, marii operatori nu vin. Mă gândesc ce pățesc primarii care administrează comune mici, cu populație îmbătrânită? Și-n plus, trebuie și zeci de avize. În România, trebuie să iei avize de la ministerul Culturii, pentru o țeavă amplasată pe câmp”. Se estimează că 60 la sută din gospodării se vor conecta la rețeaua de distribuție a gazului metan. Pentru sistemul de canalizare s-a cerut finanțare tot de la nivel guvernamental, câtă vreme comuna Borcea beneficiază de sistem de alimentare cu apă potabilă independent, cu un serviciul public propriu. S-au operat modificări ale proiectului inițial, care nu prevedea stație de epurare, iar la acest moment s-a întocmit planul urbanistic zonal, a fost emisă cartea funciară și s-a efectuat intabularea spațiului pe care va fi amplasată aceasta. Comuna Borcea s-a desprins din Asociația de Dezvoltare „Apă-Canal” Constanța, primarul motivând această decizie prin faptul că existau, la acel moment, inechități evidente și angajamente neonorate din partea operatorului de apă și canal. „Contractul prevedea efectuarea de investiții care să justifice asocierea, dar și prețul perceput populației. Cei de la Raja aveau investiții doar în hârtii, dar percepeau tarife uriașe pentru distribuția de apă potabilă, la nivelul comunei, deși investiția în rețea fusese făcută cu eforturi proprii și cu bani atrași de la nivel guvernamental”. Există și varianta ca rețeaua de canalizare să fie deservită prin stația de epurare de la Gâldău. La momentul ăsta, în comuna Borcea, metrul cub de apă este de 3 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată. Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă estimează un preț de 5,8 lei pe metru cub, după ce se va introduce și rețeaua de canalizare și stația de epurare, la nivelul comunei.

Comuna Sărulești:

„Principala mea preocupare, a întregului aparat de specialitate, a fost fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei, vizând: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local”, precizează Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021. Situația statistică, la nivelul comunei, este următoarea: suprafață totală – 6.835 ha; suprafață agricolă, din care – 1: terenuri curți și construcții – 387 ha; arabil – 5.351 ha; teren neproductiv – 267 ha; vii și pepiniere viticole – 77 ha; livezi și pepiniere – 35 ha; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 ha; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 ha. Ca număr de populație și număr de gospodării: satul Sărulești Gară – 1.676 locuitori, 558 gospodării; satul Sărulești – 505 locuitori, 190 gospodării; satul Săndulița – 630 locuitori, 217 gospodării; satul Solacolu – 308 locuitori, 110 gospodării; satul Sătucu – 19 locuitori, 8 gospodării; satul Măgureni – 25 locuitori, 14 gospodării; satul Polcești – 58 locuitori, 31 gospodării. Total: 3.221 locuitori, 1.128 gospodării. Pe categorii de animale și păsări: satul Sărulești Gară – 9 bovine, 281 ovine, 7 caprine, 16 cabaline, 208 porcine, 1.000 păsări; satul Sărulești – 44 bovine, 145 ovine, 35 caprine, 23 cabaline, 203 porcine, 1.000 păsări; satul Săndulița – 36 bovine, 485 ovine, 196 caprine, 18 cabaline, 408 porcine, 1.500 păsări; satul Solacolu – 8 bovine, 179 ovine, 56 caprine, 13 cabaline, 133 porcine, 500 păsări; satul Sătucu – 2 bovine, 58 ovine, 27 caprine, 6 cabaline, 13 porcine, 100 păsări; satul Măgureni – 5 bovine, 4 cabaline, 100 păsări; satul Polcești – 2 caprine, 4 cabaline, 37 porcine, 50 păsări. Total: bovine – 104, ovine – 1.148, caprine – 323, cabaline – 64, porcine – 1.002, păsări – 4.250. În cadrul compartimentului impozite și taxe local, s-au înregistrat: 1.000 modificări roluri fiscale; emitere certificate fiscale – 1.000; situații sechestru instituite și ridicate – 100; înregistrări mijloace de transport – impunere și radiere – 500; înregistrare amenzi diverse și nedeclarate la termen – 2.000; decizii de impunere persoane fizice și persoane juridice – 1.500; adrese înștiințare contribuabili în vederea recuperării debitelor restante la bugetul local – 3.000; adrese înființare popriri contribuabili persoane fizice – 500; adrese ridicare popriri – 20; întocmire de istorice rol fiscal – 10; procese verbale sechestru persoane fizice și persoane juridice – 50. Prin compartimentul urbanism, s-au emis: 51 certificate, din care 37 pentru persoane fizice și 14 pentru persoane juridice; 9 autorizații de construire, din care 5 pentru persoane fizice și 4 pentru persoane juridice; 1 autorizație de demolare pentru persoane juridice. În domeniul stării civile, în cursul anului 2021, s-au eliberat: 48 certificate de naștere; 21 certificate de căsătorie; 63 certificate de deces. S-au întocmit: 36 acte de deces; 10 acte de căsătorie; 0 acte de naștere; S-au operat 270 de mențiuni. S-au retras 40 certificate de stare civilă. Registrul agricol a eliberat: 20 atestate de producător; 16 carnete de comercializare a produselor; 2.250 adeverințe cu date din registrul agricol; 77 adeverințe pentru obținerea subvenției de la APIA; 23 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului de încălzire, pentru completarea dosarului de ajutor social și al alocației de susținere a familiei. S-au deschis 10 roluri noi pentru tineri, în baza legii nr. 15/2003 și 22 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare și 33 roluri în baza actelor de partaj și a certificatelor de moștenitor. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat 482 anchete sociale, din care: 150 pentru ajutorul social; 10 pentru bursele școlare; 20 pentru justiție; 214 pentru alocația de susținere a familiei; 65 pentru protecția copilului; 14 pentru handicap; 8 diverse alte solicitări. S-au întocmit: 23 dosare noi de ajutor social; 35 dosar alocații pentru susținerea familiei; 15 dosare pentru îngrijirea copilului; 7 dosare indemnizații; 25 adeverințe ajutor social; 67 dispoziții ajutor social; 3 contracte de muncă asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav; 152 dosare pentru ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Pe raza comunei, funcționează un cabinet medical individual – medic de familie, care asigura asistența primară în localul dispensarului medical, în vreme ce asistența sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar. Biblioteca comunală dispune de un fond de carte de 13.255 volume, 5 calculatoare, 1 imprimantă, 1 scanner. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, conchide Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021.

DSVSA Călărași în alertă ca urmare a evoluției gripei aviare în județul Giurgiu

0

CA URMARE A EVOLUTIEI GRIPEI AVIARE

ÎN JUDETUL GIURGIU

In data de 27.03.2022, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat prezența virusului gripei aviare, la păsările dintr-o exploatație comercială din localitatea Braniștea, comuna Oinacu din județul Giurgiu.

Ferma are un efectiv de aproximativ 33.000 de găini ouătoare.

Imediat, la nivel local a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Giurgiu, care a adoptat Programul de Măsuri pentru combaterea focarului de gripă aviară.

La nivelul exploatației infectate au fost impuse restricții de mișcare a păsărilor, persoanelor, mijloacelor de transport și furajelor.

Întregul efectiv de păsări va fi ucis, subprodusele rezultate împreună cu ouăle reţinute oficial, cu resturile de furaje, cu așternutul și cu tot ce a putut constitui o sursă de infecţie vor fi distruse prin neutralizare, conform prevederilor legale, astfel încât să se evite orice risc de răspândire a virusului. Ulterior, întreaga suprafață a exploatației va fi dezinfectată.

În jurul focarului s-au delimitat o zonă de protecţie pe o rază de 3 km şi o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km.

În aceste zone restricțiile vor fi menținute minimum 30 de zile.

Reamintim crescătorilor de păsări măsurile care trebuie respectate pentru a preveni apariția și răspândirea viusului gripei aviare:

– păsările domestice trebuie ținute separat și în adăposturi acoperite, fără acces la lacuri și bălți;

– furajele trebuie ținute în spații închise acoperite și în timpul depozitării trebuie asigurat să nu aibă acces alte specii de animale;

– așternutul trebuie să fie depozitat în spații închise acoperite sau acoperite să nu aibă contact cu păsările sălbatice;

– obligativitatea de a anunța imediat medicul veterinar din localitate în caz de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă și al cetățenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări și respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul României.

DSVSA Calarasi va intensifica controalele oficiale, si face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise si este interzisa comercializarea de animale si/ sau pasari  in locuri adiacente targurilor,  domeniul public sau alte spatii neautorizate sanitar veterinar

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

– Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

Având în vedere interesul protejării aviculturii românești, crescătorii de păsări trebuie sa constientizeze să intensifice măsurile de biosecuritate în exploatațiile pe care le dețin, in special in exploatatiile comerciale de pasare.  Masurile de biosecuritate trebuie aplicate inclusiv în timpul afluirii de material de reproducție sau păsări vii pentru repopularea fermelor provenite din comerțul intracomunitar sau din țări terțe.

            De asemenea, D.S.V.S.A Calarasi atentioneaza asupra derularii campaniei de vaccinare antipseudopestoase aviare incepand cu luna martie 2022. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii,  cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica in vederea vaccinarii efectivelor de pasari. Actiunea este obligatorie, contracost si  suportata de proprietar.

In cazul refuzului prezentarii pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

PPA la Chirnogi: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași în alertă

0

În data de 17 martie 2022 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane prin  Buletin Analiza emis de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti in complexul de porcine din localitatea Chirnogi, judetul Calarasi.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta din data de 15.03.2022, data la care s-au efectuat investigatii suplimentare si s-a demarat ancheta epidemiologica in vederea stabilirii posibilelor cai de intrare si posibila origine a bolii.

In data de 17.03.2022 Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi a aprobat planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA), cu respectarea prevederilor Reg 429/2016 CE si reg delegat 687/2020 CE.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, pesta porcina africana având un puternic impact social cat si economic.

Fata de focarul nou aparut, incepand cu data declararii oficiale a bolii,  si  in baza planului de masuri de combatere aprobat de CLCB judetean Calarasi, se dispun masuri de restrictii in exploatatii nonprofesionale si exploatatii comerciale detinatoare de animale din :

 • zonele de protectie definite in raport cu focarul, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de animale  si comerciale pe raza localitatii : Chirnogi, in raport cu localizarea focarului
 • zonele de supraveghere definite in raport cu focarul la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de pe raza localitatii Cascioarele, Mitreni, Valea Rosie, Clatesti, Radovanu, Valea Popii, Oltenita, Ulmeni, in raport cu localizarea focarului

In aceste zone, pentru o perioada de cel putin 30 zile si daca nu apar alte focare de boala,  de la data dezinfectei finale efectuata  in exploatatia afectata in gospodariile aflate in zonele de restrictii :

 •   este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.
 • Miscarea animalelor din celelalte specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.
 • Suinele vor fi declarate la registrul agricol

Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.

In gospodariile populatiei , DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :

 • de a  aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii ;
 •  instalarea de dezinfectoare pietonale prevazute cu solutie soda caustica la intrarea in gospodarie;

        – examinarea zilnica a efectivelor de porci;

           – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;

         – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;

 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.

 Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA vor fi acordate in cazul in care detinatorii de suine vor declara animalele la Primarie, la registrul agricol si vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare privind anunatarea cazurilor de boala si /sau moarte la suinele detinute, pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia urmand a fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr Viorel BUCUR

Semnal: În următorii 10 ani, municipiul Călărași va plăti doar datorii!

0

Un semnal de alarmă este tras de Organizația municipală Călărași a Partidului Național Liberal, prin Alin Drăgulin, președinte! De astăzi, dacă va primi acceptul Consiliului Local Municipal Călărași, Marius Dulce va îndatora municipiul Călărași, pentru următorii 10 ani, cu o sumă uriașă: 60 milioane lei!

Alin Drăgulin

Astăzi, în Consiliul Local, actualul primar va îngropa în datorii Municipiul Călărași, pentru scopuri deloc clare.
‼️Proiectul de Hotărâre privitor la contractarea unui împrumut în valoare de 60 milioane lei prevede, de fapt, alocări de fonduri pentru aceleași investiții pentru care, anul trecut, a mai fost contractat un credit de 40 de milioane lei.
❓Sumele sunt total nejustificate, în discuție sunt proiecte finanțate din fonduri europene. Cofinanțarea necesară din partea Municipiului Călărași este nesemnificativă în comparație cu sumele împrumutate de actuala conducere.
🏛 De exemplu – proiectul de modernizare a Centrului Civic, „Reducerea emisiilor de CO2 prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală.”, în valoare de 37.588.477 lei, necesita o cofinanțare de 2%, cca 0,7 milioane lei. Actuala conducere s-a împrumutat anul trecut pentru acest proiect 6,3 milioane lei iar acum dorește să se mai împrumute încă 5 milioane. Deci, pentru acest proiect, ne împrumutăm 11,3 milioane lei când valoarea pe care o datorăm este de 0,7 milioane lei.
💰 Vom asista, probabil, la plata din aceste împrumuturi a unor sume enorme pentru lucrări care vor fi respinse la decontare de către finanțatorul european (fiindcă plata din bani europeni înseamnă respectarea unor reguli).
↗️Proiectele despre care vorbim, cu finanțare europeană, au fost câștigate de fosta administrație si sunt proiecte mari, durabile, care presupun eforturi financiare minime din partea comunității.
🔽 Observăm că aceste proiecte sunt folosite ca pretext pentru îndatorarea orașului nostru la un nivel halucinant.
❌ Când celelalte administrații sunt cu ochii pe accesarea fondurilor europene din PNRR, actualul primar ne îndatorează la cote alarmante. Pe următorii 10 ani va fi practic imposibil să mai avem bani pentru cofinanțarea unor proiecte din fonduri europene iar despre proiecte finanțate din fonduri proprii nici nu va mai putea fi vorba.
⚠️ Riscăm ca în următorii 10 ani să plătim datorii și atât!

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Chiselet

Mihai Penu

La nivelul comunei Chiselet, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, ne spune primarul Mihai Penu. În ultimii ani, trei investiții majore s-au derulat, pe raza comunei Chiselet, după ce administrația locală a reușit să atragă fonduri de 9.319. 852 lei, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectele, depuse la Ministerul Dezvoltării, au vizat: 1. modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2, cu o valoare estimată la 950.366 lei; 2. Asfaltare străzi, cu o valoare estimată de 7.380.101 lei; 3. Construire unitate sanitară, cu o valoare estimată la 989.385 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul comunei. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri. S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 65 de kilometri, în vreme ce lungimea totală a străzilor este de 26 de kilometri, cu o rețea de alimentare cu apă potabilă desfășurată pe 15,5 kilometri. Comuna Chiselet, conform Raportului privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, prezentat de edilul Mihai Penu, numără 3.120 de locuitori, din care 2.471 români, 672 romi, 2 alte etnii. Suprafața totală a comunei este de 8.557 hectare, cu 365 hectare intravilan și 8.192 hectare extravilan, din care 5.173 teren arabil, 1.795 hectare de pădure, 373 hectare de islaz, 76 hectare cu vii, 13 hectare cu livezi și 540 hectare ocupate de ape cu stuf. În cursul anului 2021, prin serviciul de stare civilă, s-au eliberat: 6 acte de naștere; 14 acte de căsătorie; 62 acte de deces; 25 extrase; 20 certificate de naștere; 14 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces; 72 mențiuni proprii; 54 mențiuni primite; 80 mențiuni înaintate; 6 transcrieri de certificate de naștere. Serviciul de asistență socială a întocmit: 36 dosare de alocație de stat; 12 dosare de concedii îngrijire copil; 10 dosare noi și 45 dosare în plată pentru alocații de susținerea familiei; 29 dosare pentru indemnizație de handicap; 173 anchete sociale; 65 anchete handicap; 107 dosare ajutor social; 1 ajutor de înmormântare; 141 dosare ajutoare de încălzire pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022.S-au emis, prin compartimentul de urbanism: 3 autorizații de construire; 17 certificate; 4 procese-verbale de recepție a lucrărilor de construire; 2 autorizații de demolare. Prin compartimentul de taxe și impozite s-au eliberat: 279 certificate fiscale; 701 înștiințări de plată + somații persoane fizice și persoane juridice; 345 înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice. La nivelul comunei Chiselet, situația proiectelor finalizate este următoarea: 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate 241 lămpi economice; 2. A fost reabilitat sediul primăriei locale prin lucrări de renovare și anvelopare; 3. Au fost executate reparații trotuare pe o suprafață de 2.400 metri pătrați; 3. Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane și au fost începute lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile intravilane și locuințele aferente acestora; 4. A fost înființată o perdea forestieră de 500 metri; 5. Au fost plantați 120 de pomi ornamentali pe marginea Drumului principal care tranzitează comuna, DN 31; 6. Au fost împărțite populației 50.000 măști chirurgicale și au fost organizate mai multe campanii de vaccinare; 7. Au fost întocmite cărți funciare pentru toate străzile din localitate. La Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte: construirea unei săli de sport cu o capacitate de 105 locuri; construirea și amenajarea unei baze sportive. În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, comuna Chiselet a aplicat cu două proiecte: modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 7.369 metri; extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 12.722 metri și construire stație de tratare a apei. Tot în cursul anului trecut, au continuat lucrările la: 1. Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă; 2. Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2; 3. Asfaltare străzi. S-a semnat finanțarea și a fost scoasă la licitație lucrarea de construire a unității sanitare comunale. Proiecte la care s-au efectuat studiile de fezabilitate. 1. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; 2. Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale. Mihai Penu, în finalul Raportului privind starea socială, economică și de mediu a comunei Chiselet, precizează: „Sper ca în cursul anului 2022, prin aportul și colaborarea dintre dumneavoastră, consilierii, și aparatul propriu al primăriei, să reușim să realizăm, spre folosul cetățenilor comunei noastre, sarcinile ce ne revin ca urmare a alegerii noastre în funcții de demnitate publică”.

Comuna Dor Mărunt

Ion Iacomi

Două cereri de finanțare a depus comuna Dor Mărunt în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne spune primarul Ion Iacomi. Valoarea cea mai mare este reprezentată de cererea de finanțare privind modernizarea de drumuri de interes local în satele Dor Mărunt și Dâlga, pe o lungime totală de 12.008 metri, cu un cost total al investiției estimat la 21.730.326 lei, din care 21.494.547 lei este suma cerută de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, iar suma de 235.779 lei este partea de contribuție locală. În satul Dor Mărunt se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Dunărea – tronson 1; Dunărea – Tronson 2; Dunărea – tronson 3; Păcii – tronson 2; Păcii – tronson 3; Păcii – tronson 4; Poiana – tronson 1; poiana – tronson 2; Panduri; Învățătorului – tronson 1; Învățătorului – tronson 2; Prunilor – tronson 1; Prunilor – tronson 2; Ho shi Min; Zorilor – tronson 1; Zorilor – tronson 2; Zorilor – tronson 3; Zorilor – tronson 4; Zorilor – tronson 5; Zorilor – tronson 6; Albatros; Potcoavei; George Enescu; Mihai Eminescu; Revoluției. În satul Dâlga: strada Decebal – tronson 3; strada Dispensarului; strada Măcinului; strada Teiului; strada Sulfinei; strada Panduri; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 3; strada Trandafirilor – tronson 4. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, 10.464.275 lei este suma atrasă de comuna Dor Mărunt, pentru modernizarea drumurilor de interes local, prin asfaltare, în satele Dor Mărunt, Ogoru și Dâlga. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, echivalentul sumei atrase de comuna Dor Mărunt, a fost de 1 milion de euro, reprezentând necesarul pentru pentru proiectul de asfaltare pe un traseu de 3,5 kilometri, în satul Dor Mărunt, pe un număr de 4 străzi. S-a urmărit reabilitarea drumurilor principale din satul Dor Mărunt, de spune primarul Ion Iacomi, legându-se halta CFR cu biserica și cu morile din localitate, facilitându-se, totodată, accesul spre dispensarul uman. Totodată, altădată un drum pietruit, în comună s-a asfaltat drumul dintre satele Înfrățirea și Dor Mărunt, pe o lungime de 4,8 kilometri, cu finanțare venită de la Consiliul Județean Călărași și ca urmare a demersurilor întreprinse de primarul Ion Iacomi. În urmă cu 10 ani, la momentul preluării primului mandat, satul Dor Mărunt beneficia de străzi asfaltate pe o lungime de 450 metri, în vreme ce, în anul 2020, rețeaua de drumuri asfaltate, în acest sat, a ajuns să măsoare 12 kilometri, reprezentând 13 străzi. Documentația pentru proiectul de asfaltare a străzilor Teiului, Morilor, Grădiniței și Garofiței a demarat în anul 2014, iar execuția s-a făcut în anii 2016-2017. La nivelul satului Dâlga, nu exista nici măcar un metru de drum asfaltat, în vreme ce, azi, rețeaua de drumuri modernizate ajunge la un total de 6 kilometri, însemnând reabilitarea și modernizarea a 9 străzi. Al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” vizează introducerea rețelei de gaz în satele Dor Mărunt și Dâlga. „Pentru satul Dâlga, avem studiul de fezabilitate aprobat de Consiliul Local al comunei Dor Mărunt, cu toți indicatorii. Am cerut operatorului de gaz metan să ne dea acordul pentru a depune cererea de finanțare. Pe raza comunei noastre există operator de rețea de gaz metan, iar acest demers face parte din pașii care trebuie urmați pentru accesarea unui astfel de proiect”. În satul Ogoru, există deja contractul de execuție semnat, iar lucrările la conducta de aducțiune, pe o lungime de 4 kilometri, vor începe în câteva săptămâni. În satul Dâlga, este aproape de finalizare obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal”, cu un deviz general estimat la 604.445 lei fără taxa pe valoarea adăugată, structurat astfel: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului – amenajarea terenului – 120.735,66 lei ; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 12.478,48 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 334.093,70 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 8.656 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 84.267,33 lei; dotări – 35.862,00 lei; alte cheltuieli – organizare de șantier – 8.352,34 lei. Totodată, o altă investiție importantă este reprezentată de reabilitarea, din surse proprii, a căminului cultural din satul Dor Mărunt, însemnând grinzi pentru planșe, cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rășinoase, cu fețe plane (12,6 mc); șarpantă acoperiș din scândură rășinoase de 24 mm grosime, cu deschidere pana la 14m (757mp); învelitori lemnoase executate cu sită de lemn de brad bătută de spică 30x50mm (757mp); învelitori din plăci din tablă amprentată tip țiglă, pentru învelitorile acoperișurilor (tip lindab)(757 mp); streașină înfundată din scânduri de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte, cu grosime inițiala de 22mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime, fără console aparente (80mp); demontat elemente de acoperiș, învelitori din țiglă, olane, plăci presate din tablă, pas, pvc (757mp); finisaje exterioare termosistem termoizolație polistiren expandat 10 cm, plasă fibră (620mp), vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafețe de beton; executate în două straturi de vopsea decorativă (620 mp); fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor (220m); profil colțar cu plasă tencuieli exterioare 3m/buc (334 buc.); sistem de termoizolare a fațadelor de tip ceresit ceretherm; pregătirea suprafeței (620 mp). Sunt în derulare și lucrările la sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din Subprogramul „Săli de sport” – Programul National de Construcții de Interes Public sau Social.

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

50.707.706 lei este valoarea investiției totale reprezentând reabilitări de drumuri de interes local, în orașul Lehliu Gară și în satele Răzvani și Buzoieni, pe o lungime de 26.652 metri liniari, în orașul Lehliu Gară, din care suma de 49.348.635 lei este cerută în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din care suma de 1.354.071 lei este reprezentată de partea de contribuție locală. Cererea de finanțare a fost depusă cu numărul 8425, din data de 4.10.2021, cu număr de intrare 119148, din data de 5.10.2021. Se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Lehliu Gară – strada Apusului; strada Luminișului; strada pădurii; strada Mătăsii; Intrarea din TCIF; Intrarea Ritmului; Intrarea Industriei; strada Serei; strada Mihai Viteazul; strada Cheșcă Ion; strada Mircea cel Bătrân; strada Elefterie Papadisia; strada Fermierului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 3; strada Spicului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 2; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 1; strada Mihail Sadoveanu; strada dr. Rameta Ion; strada Valahia; strada Prof. Zafiu Marin; strada Prof. Ioniță Dumitru; strada Belșugului; strada George Coșbuc; strada Barbu Știrbei; strada Valea Seacă; strada Parcului; strada Vlăstarului; sat Răzvani – strada lalelelor; strada Toamnei; strada Lucian Blaga; strada Narciselor tronson 1; strada Zorilor; strada Vasile Alecsandri; strada Ion Luca Caragiale; strada Crizantemelor – tronson 1; strada Sf. Constantin – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Nufărului – tronson 1; strada Verii; strada Narciselor – tronson 2; strada Crizantemelor – tronson 2; strada sf. Constantin – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Nufărului – tronson 2; strada 1 Decembrie; strada Veseliei; strada Bujorilor; strada Tineretului; strada Cetățuiei; strada Nicolae Bălcescu; sat Buzoieni – strada Marin Preda; strada teiului; strada Luceafărului; strada Stejarului; strada Culturii; strada sf. Nicolae, strada Speranței; strada Rozelor; strada ion Creangă; strada Magnoliei; strada Primăverii; Aleea Cimitirului. Proiectul a fost depus inițial la Fondul de Dezvoltare și Investiții, desființat între timp, și prevedea o valoare totală a investiției de 39.360.498 lei, reprezentând reabilitarea a 22 de străzi în satul Răzvani, 12 străzi în satul Buzoieni și 29 în orașul Lehliu Gară. În prezent, aceste străzi beneficiază de următoarea infrastructură: Lehliu Gară – strada Apusului – sistem rutier de pământ; strada Luminișului – sistem rutier de pământ, strada Pădurii – sistem rutier – 10 centimetri piatră spartă; strada Mătăsii – sistem rutier de pământ, intrarea din TCIF – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea Ritmului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea industriei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Serei – 8PR; strada Mihai Viteazu – sistem rutier de pământ; strada Ion Cheșcă – sistem rutier de pământ; strada Mircea cel Bătrân – sistem rutier de pământ; strada Elefterie Papadisia – 13 centimetri de piatră spartă; strada Fermierului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 3 – 5 centimetri de piatră spartă; strada Spicului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 2 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 1 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Mihail Sadoveanu – 18 centimetri de piatră spartă; strada dr. Rameta Ion – 20 centimetri de piatră spartă; strada Valahia – 8 centimetri de piatră spartă; strada Prof. Zafiu Marin – 15 centimetri de piatră spartă; strada prof. Ioniță Dumitru – 27 centimetri de piatră spartă; strada Belșugului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada George Coșbuc – 23 centimetri de piatră spartă; strada Barbu Știrbei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Valea Seacă – 5 centimetri de piatră spartă; strada parcului – sistem rutier de pământ; Pista – DN3 – sistem rutier de pământ; strada Vlăstarului – sistem rutier de pământ; satul Răzvani – strada Lalelelor – 17 centimetri de piatră spartă; strada Toamnei – 3 centimetri de piatră spartă; strada Lucian Blaga – 15 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronsonul 1 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Zorilor – 3 centimetri de piatră spartă; strada Vasile Alecsandri – 17 centimetri de piatră de râu; strada IL Caragiale – 15 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 1 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronsonul 1 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronsonul 1 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronsonul 1 – 4 centimetri de piatră spartă; strada Verii – 18 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronson 2 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 2 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronson 2 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronson 2 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronson 2 – 4 centimetri de piatră spartă; strada 1 Decembrie – 4 centimetri de piatră spartă; strada Veseliei – 15 centimetri de piatră de râu; strada Bujorilor – 11 centimetri de piatră de râu; strada Tineretului – 11 centimetri de piatră de râu; strada Cetățuiei – 4 centimetri de piatră spartă; strada Nicolae Bălcescu – 5 centimetri de piatră spartă; sat Buzoieni – strada Marin Preda – 4 centimetri de piatră spartă; strada Teiului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Luceafărului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Stejarului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Culturii – 14 centimetri de piatră de râu; strada sf. Nicolae – 5 centimetri de piatră spartă; strada Speranței – 4 centimetri de piatră spartă; strada Rozelor – 18 centimetri de piatră de râu; strada Ion Creangă – 14 centimetri de piatră de râu; strada Magnoliei – 22 centimetri de piatră spartă; strada Primăverii – 5 centimetri de piatră spartă; Aleea Cimitirului – 15 centimetri de piatră de râu. „Necesitatea acestui proiect a apărut deoarece străzile nu corespund traficului actual și de perspectivă, au o capacitate de circulație redusă și nu se încadrează în standardele și normativele în vigoare”, se arată în Memoriul justificativ pentru îndeplinirea condiției de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare străzi în orașul Lehliu Gară, sat Răzvani și sat Buzoieni”, depus la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. „Scopul realizării acestui proiect este de a îmbunătăți infrastructura de transport în zonă, ceea ce va conduce la o rată crescută a mobilității și accesibilității a persoanelor și a bunurilor în zona respectivă și a timpilor de transport. În urma consultărilor la nivel local, dintre administrație și cetățeni, cu privire la necesitățile localității, aceștia din urmă și-au exprimat opinia că modernizarea infrastructurii rutiere este prioritară pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții”, precizează Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliu Gară.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în prima parte a acestui an, Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare afirmă că are drept principală preocupare „gospodăria eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor”. Acțiunile acestuia au vizat: 1. dezvoltarea infrastructurii locale, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita sumelor din bugetul local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală cu scopul de a dezvolta componenta culturală locală; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei. Din punct de vedere statistic, situația, la nivelul comunei, se prezintă astfel: Tămădău Mare: număr populație – 1.054, număr gospodării – 358; Călăreți: număr populație – 375, număr gospodării – 115; Dârvari: număr populație – 120, număr gospodării – 53; Plumbuita: număr populație – 546, număr gospodării – 183; Tămădău Mic: număr populație – 110, număr gospodării – 46; Șeinoiu: număr populație – 263, număr gospodării – 97; Săcele: număr populație – 79, număr gospodării – 33. Pe sate, se înregistrează următoarele efective de animale și păsări: Tămădău Mare: bovine – 5, ovine – 75, caprine – 121, cabaline – 7, porcine – 280, păsări – 4.820; Călăreți: bovine – 4, ovine – 103, caprine – 51, cabaline – 5, porcine – 78, păsări – 1.250; Dârvari: bovine – 2, ovine – 11, caprine – 8, cabaline – 2, porcine – 41, păsări – 385; Plumbuita: bovine – 4, ovine – 125, caprine – 67, cabaline – 6, porcine – 184, păsări – 1.720; Tămădău Mic: bovine – 0, ovine – 0, caprine – 78, cabaline – 0, porcine – 12, păsări – 130; Șeinoiu: bovine – 3, ovine – 81, caprine – 56, cabaline – 5, porcine – 120, păsări – 1.309; Săcele: bovine – 7, ovine – 52, caprine – 17, cabaline – 3, porcine – 31, păsări – 292. Suprafața totală a comunei este de 4.120 hectare, din care: terenuri curți și construcții – 203 hectare; arabil – 2.936 hectare; pășuni – 200 hectare; fânețe – 0 hectare; vii și pepiniere viticole – 45 hectare; livezi și pepiniere – 0; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 363 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 243 hectare. În cursul anului trecut, au fost emise 100 dispoziții ale primarului, au fost convocate 14 ședințe de consiliu local, din care: 10 ședințe ordinare, 4 ședințe extraordinare; s-au înregistrat 75 de hotărâri emise de Consiliul Local al comunei Tămădău Mare; s-au înregistrat 55 de contracte de arendare; au existat 17 oferte de vânzare pentru terenurile extravilane; au fost întocmite 23 de sesizări privind deschiderea masei succesorale. În cadrul compartimentului relații cu publicul, s-au înregistrat: în registrul de intrări-ieșiri – 5.358 numere; primit și expediat faxuri – 80; răspuns solicitărilor telefonice – 4.300; evidența corespondenței electronice – 3.200; tehnoredactat adrese – 614. Prin UAT Tămădău Mare, s-au elaborat și depus bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual; s-au întocmit 7 bugete rectificate de venituri și cheltuieli; s-au eliberat 715 certificate fiscale; s-au întocmit 412 confirmări de debite și 167 declarații de impunere; s-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul rol nominal unic astfel: 51 persoane juridice; 2.282 persoane fizice. Pentru anul 2021, prin compartimentul urbanism, au fost elaborate 89 de certificate, din care: 75 pentru persoane fizice; 14 pentru persoane juridice; s-au eliberat 35 de autorizații de construire, din care: 32 autorizații persoane fizice; 3 autorizații persoane juridice; s-au eliberat 3 autorizații de demolare pentru persoane fizice. Pentru implementarea unor investiții cu finanțare națională sau europeană, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, sat Șeinoiu; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari; 4. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural în satul Tămădău Mare. În cadrul compartimentului de stare civilă, în cursul anului 2021, s-au înregistrat și eliberat: 13 certificate de naștere; 31 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 39 acte de deces, 20 acte de căsătorie, 4 acte de naștere; s-au operat 106 mențiuni; s-au retras 64 de certificate de stare civilă; s-au înregistrat un număr total de acte de 306. În cadrul UAT Tămădău Mare, pentru 2021, s-au eliberat 9 atestate de producător, 6 carnete de comercializare a produselor; au fost eliberate 480 de adeverințe cu date din registrul agricol; s-au eliberat 141 adeverințe pentru APIA; s-au deschis 80 rol-uri pentru tineri și 13 rol-uri pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În cadrul compartimentului de asistență socială, s-au realizat 170 de anchete sociale, din care: 35 pentru ajutor social; 2 pentru burse școlare; 4 pentru justiție; 30 pentru alocații de susținerea familiei; 50 pentru protecția copilului; 35 pentru handicap; 10 pentru încălzirea locuinței; 4 diverse solicitări. S-au înregistrat: dosare noi pentru ajutor social – 1; dosare alocații pentru susținerea familiei – 3; dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 16; dosare stimulent de inserție – 9; dosare tichete sociale de grădiniță – 4; dosare angajare asistenți sociali – 1; dosare indemnizație – 2, încetare indemnizație – 2; dosare ajutor deces – 7; adeverințe ajutor social – 1; dispoziții ajutor social – 20; contracte de muncă asistenți personali – 1; dosare încălzire – 41. La nivel comunal, asistența sanitară se asigură printr-un cabinet medical individual, iar activitatea sanitară veterinară este deservită de un cabinet de specialitate. Fondul de carte al bibliotecii comunale numără 12.093 volume, repartizate în 2 spații, din care unul este amenajat ca biblionet, dotat cu 4 calculatoare, imprimantă și scanner. Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, apreciază că „starea economică, socială și de mediu înregistrează o creștere în ceea ce privește depistarea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse”.

Comuna Alexandru Odobescu

„Activitatea primăriei Alexandru Odobescu a fost orientată, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea și implementarea hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite de lege și alte acte normative”, precizează Nicolae Eremia, edilul acestei comune, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. Tot acesta precizează: „Obiectivele principale au fost gospodărirea eficientă a resurselor, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei”. În atingerea acestor obiective, au fost urmărite: atragerea de investiții; întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; întreținerea și repararea străzilor, în limita bugetului local; asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ. Consiliul Local a fost convocat în 14 ședințe, din care 11 au fost ordinare și 3 extraordinare, în acestea adoptându-se 57 de hotărâri cu caracter normativ și individual. S-au adoptat hotărâri în următoarele domenii: documentații tehnico-economice; rectificări ale bugetului local de venituri și cheltuieli; stabilirea impozitelor și taxelor locale; aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei din anul 2021 și până în anul 2027. S-au eliberat 24 certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, 1 autorizație de desființare. S-au emis 109 dispoziții ale primarului, din care și dispoziții colective, vizând ajutorul social, dreptul la alocație, convocări etc. Pentru anul 2021, s-a continuat pietruirea drumurilor, au fost executate lucrări de reparații la podețuri, s-au continuat lucrările de construire a grădinițelor cu program prelungit din satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui, investiții asigurate cu fonduri naționale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În satul Nicolae Bălcescu, s-au finalizat lucrările la căminul cultural. În cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, a fost declarat eligibil pentru finanțare proiectul de introducere a rețelei de canalizare menajeră și construire stație de epurare pentru satul Gălățui, lucrarea fiind în curs de finalizare. Una din principalele priorități pe anul 2021 a fost și rămâne educația copiilor din comună, afirmă, în continuare, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu. Ca în fiecare an, și în anul 2021 au fost efectuate lucrări de reparații, salubrizare și modernizare în unele instituții de învățământ, pentru a crea condiții bune pentru anul școlar 2021 – 2022. Totodată, având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, a fost înființat Serviciul Ordine Publică – Poliția Locală. Poliția Locală Alexandru Odobescu si-a desfășurat activitatea în cursul anului 2021, cu un efectiv de 3 polițiști locali. Activitatea constă în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, polițiștii desfășurând o gamă largă de operațiuni. Pentru Poliția Locală Alexandru Odobescu, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) ci prin dialog și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru. Paza Comunei Alexandru Odobescu se execută de către personalul de specialitate al Poliției Locale Alexandru Odobescu. Totodată, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. În cursul anului 2021, s-au înregistrat un număr de 6 utilaje agricole, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulație și certificate de   înregistrare. De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Alexandru Odobescu un număr de 196 invitații de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A). În anul 2021, la stare civilă au fost întocmite: 5 acte de naștere, 17 acte de căsătorie și 41 acte de deces. Au fost eliberate un număr de 100 de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces). Au fost primite/operate/trimise/ un număr de 111 de mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost înregistrate un număr de 65 de poziții. Au fost emise înștiințări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii către 9 persoane juridice și 315 către persoane fizice. S-au adunat datele și s-au întocmit un număr de 105 de dosare fiscale. Activitatea Serviciului Comunitar de Asistență Medicală desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, aparținând și fiind finanțat de Ministerul Sănătății. Activitatea de asistență medicală comunitară constă în: 1. identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 2. determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 3. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară activitatea; 3. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea condițiilor favorabile dezvoltării a nou-născutului; 4. Efectuare de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului; 5. colaborare cu serviciul social din primărie, pentru: supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și copilului mic; participarea la vaccinări; luarea de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții; monitorizarea pacienților externați din spital; efectuarea triajului epidemiologic, periodic în grădinițele, școlile comunei și efectuarea educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii; administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la medicul de familie sau medic specialist; colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre către diferite cabinete de specialitate la nevoie; activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; activități de consiliere socială; îngrijirea medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului; activități de recuperare medicală. În anul 2021 s-au monitorizat un număr de 1970 beneficiari, astfel: Nicolae Bălcescu, număr total de persoane asistate – 1.000, din care: 5 gravide, 6 nou-născuți; Alexandru Odobescu, număr total de persoane asistate – 670, din care: 6 gravide, 5 nou-născuți; Gălățui, număr total de persoane asistate – 300, din care: 1 gravidă, 1 nou născut. Au fost întocmite 0 anchete sociale pentru DGASPC Călărași cu privire la copii dați în plasament. Au fost întocmite  22 anchete  sociale pentru grad de handicap. Au fost întocmite 5 anchete sociale și adrese pentru Judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți. Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să se facă discriminare etnică, religioasă etc. Au fost aprobate un număr de  de 32 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, conform Legii 416/2001. 87 de persoane se află în plată ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap sau reprezentând indemnizații pentru persoane cu handicap. În anul 2022, arată Nicolae Eremia, primarul comunei, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, se urmărește continuarea dezvoltării socio-economice și modernizarea comunei Alexandru Odobescu, prin programe și investiții în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și prevenirea bolilor și îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport și sănătate.

Comuna Lehliu Sat

Ionuț Stan

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, ne spune primarul localității, Ionuț Stan. Este cea mai mare investiție atrasă, pe raza comunei Lehliu Sat, fondurile provenind prin Ministerul Dezvoltării. Proiectul prevede amenajarea a 6.685 metri de drumuri de interes local, acestea suprapunându-se în totalitate pe traseul drumurilor deja existente, partea carosabilă având un ecartament maxim de 5,5 metri și unul minim de 4 metri, fiind prevăzută cu acostamente de 0,75 metri sau 0,5 metri. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri. La acest moment, urmează să se deruleze investiția de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat, cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional derulat prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul de lucrări, cu o valoare estimată de  6.568.502,59 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, a fost atribuit, prin licitație publică, firmei călărășene Sigma House Construct, investiția având un termen de finalizare de 24 de luni. Devizul general cuprindea: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 37.152.46 lei fără TVA; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații: 6.056.286,71 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 2.627.034,68 lei fără TVA • obiect 2- extindere – anexă sală de sport: 767.497,85 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport – ort: 1.209.238,91 lei fără TVA • obiect 4 – ghenă ecologică: 57.8040,12 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 274.471,67 lei fără TVA • obiect 6 – incintă: 117.348,80 lei fără TVA • obiect 7- cabina de pază: 2.854,68 lei fără TVA; montaj utilaje tehnologice: 44.627,52 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 5.940,22 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexă sala de sport: 19.749,77 lei fără TVA • obiect 3- sala sport: 8.818,05 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 5.487,86 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 4.931,62 lei fără TVA; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 156.272,98 lei fără TVA • obiect 1- corp existent C1 – școala: 10.225,73 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexa sala de sport: 62.426,91 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport: 12.847,02 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 31.045,08 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 39.728,24 lei fără TVA; organizare de șantier: 112.162,92 lei fără TVA • lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 78.000 lei fără TVA • cheltuieli conexe organizării șantierului – 34.162,92 lei fără TVA. Partea de cofinanțare a autorității publice locale este de 2 la sută. „În maxim două luni, lucrarea de reabilitare și modernizare a școlii va fi demarată fizic, timp în care noi trebuie să găsim soluții pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime”. Școala funcționează cu 9 săli de clasă, iar reabilitarea și modernizarea acesteia înseamnă decopertare, subzidire, izolație termică, instalații sanitare și electrice noi, schimbat acoperiș, ferestre noi, grupuri sanitare noi, dotări, iar extinderea înseamnă atât grupul sanitar nou, cât și un culoar care se va deschide în noua sală de sport, aceasta urmând să fie construită tot în incinta unității de învățământ. Sala de sport va fi una tip, pe schelet metalic, cu panouri tip sandwich Ionuț Stan, primarul comunei Lehliu Sat, afirmă că a identificat câteva soluții, excluzând, din start, ca elevii să fie mutați în containere modulare, așa cum se întâmplă în alte localități ale județului, varianta aceasta nefiind una eficientă câtă vreme singurul teren disponibil pe care s-ar putea monta așa ceva este reprezentat de stadionul comunal. „Vom reabilita, cu fonduri proprii, școala din satul Săpunari, care nu funcționează, la această oră, este închisă, ne-am gândit că acolo am putea muta clasele din ciclul primar, măcar cu banii pe care-i dăm pe închirierea de containere modulare, reabilităm școala aceasta și rămânem și cu un lucru făcut, în vreme ce clasele gimnaziale le vom muta de pe un etaj pe altul, în școala care se reabilitează. Mai e și varianta ca, din toamnă, în grădinița veche, sătească, sunt 4 săli pe care le putem utiliza în procesul de învățământ”. Pe raza comunei, 283 de copii sunt angrenați în procesul educativ, clasa cea mai numeroasă numărând 28 de elevi. Tot în incinta școlii, din fonduri locale, se va amenaja și un teren de minifotbal, pe format standard 42×22 metri, investiția ridicându-se la 48.500 lei.

Comuna Ulmu

Nelu Cantaragiu

17.470.472 lei este suma solicitată de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Ulmu, cu o parte a cofinanțării din bugetul local estimată la 737.671 lei. Cererea de finanțare a fost făcută la data de 11.02.2022 și are ca obiect modernizarea de drumuri de interes local pe o distanță de 10.546 metri, cu asigurarea accesului la proprietăți. Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu, dorește, astfel, ca toate celelalte străzi, care nu au fost prinse în programele de reabilitare și modernizare derulate prin cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, să fie aduse la același standard. Prin această investiție, se are în vedere reabilitarea și modernizarea următoarelor străzi: satul Zimbru – Bazei, Mihai Eminescu, George Topârceanu, Nicolae Iorga, George Enescu, Marin Preda, Amza Pellea, Pinului, Câmpului; sat Făurei – Narciselor, Rozelor, Mihai Viteazul tronson I, Mihai Viteazul tronson II, Lalelelor, Pescarului, Luceafărului, Vișinilor, Școlii, Stupinei, Zambilei; sat Ulmu – Mărgineni, Molidului tronson I, Molidului tronson II, Nucilor tronson I, Nucilor tronson II, Vânătorului tronson I, Vânătorului tronson II, Macului, Speranței, Mostiștei sector 3, Victoriei, Mostiștei sector 4, Decebal, Berzei, Crinului, Crizantemelor, Ghiocelului; sat Chirnogi – Melcului, Carol I, Plopului, Ferdinand, Grivița, Lacului, Belșugului, Iancului, Socului, Stejarului, Teilor. Primarul Cantaragiu declară că astfel se va facilita accesul la DJ 304, drum care tranzitează comuna și care face legătura între cele două municipii ale județului, Călărași și Oltenița, prin DN31, contribuindu-se astfel la scoaterea din izolare și creșterea accesibilității unor zone cu potențial economic neexploatat corespunzător. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării, cu o valoarea eligibilă de 5.616.900 lei, s-au reabilitat și modernizat drumuri pe o lungime de 5.518 metri. Astfel, la acest moment au fost recepționate străzile: – satul Zimbru – Nicolae Titulescu, pe o lungime de 249 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Nicolae Iorga, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; George Coșbuc, pe o lungime de 247 metri, cu 5,5 metri parte carosabilă; Ion Voicu, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Făurei – Zorelelor, pe o lungime de 254 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Bisericii, pe o lungime de 215 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Ștefan cel Mare, pe o lungime de 260 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Chirnogi – strada Stadionului, pe o lungime de 300 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Ulmu – Mostiștei, sectorul 1, pe o lungime de 345 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Mostiștei, sectorul 2, pe o lungime de 136 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Plajei, pe o lungime de 202 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Salcâmului, pe o lungime de 274 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Speranței, pe o lungime de 220 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Sfântul Nicolae, pe o lungime de 203 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Anghel Saligny, pe o lungime de 231 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Independenței, pe o lungime de 223 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Decebal, pe o lungime de 422 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Crinului, pe o lungime de 425 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Aviatorilor, pe o lungime de 468 metri, cu partea carosabilă cuprinsă între 2,8 și 4 metri; Mărgineni, pe o lungime de 348 metri, cu 4 metri parte carosabilă. La nivelul comunei, pe parcursul anului 2011, s-au derulat 14 ședințe de consiliu local, fiind adoptate 52 de hotărâri cu caracter normativ și individual. Tot în această perioadă, au fost emise 157 de dispoziții privind asistența socială, acordarea ajutorului social, alocații de susținere, virări de credite bugetare. Ca buget propriu, comuna Ulmu a beneficiat de suma de 3.554.000 lei, din care 3.025.000 lei a fost reprezentată de secțiunea de funcționare, în vreme ce secțiunea de dezvoltare a avut alocată suma de 529.000 lei. Gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 89,21 %. Suma neîncasată de la persoane fizice este de 385.339 lei, compusă din: impozit pe clădiri – 40.902 lei; impozit teren intravilan – 135.053 lei; impozite mijloace de transport – 19.986 lei; impozit teren extravilan – 59.122 lei; amenzi – 130.276 lei; de la persoanele juridice nu s-a colectat suma de 284.904 lei, astfel: impozit pe clădiri – 22.978 lei; impozite mijloace de transport – 103.010 lei; impozit teren intravilan – 1.833 lei; concesiuni – 157.083 lei. Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit: 65 confirmări de debite (amenzi); 53 înștiințări de plată; 53 somații; s-au emis 265 de certificate fiscale. Din anul 2021, se află în derulare proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Ulmu, cu o valoare de 761.201 lei, bani asigurați prin bugetul local. La nivelul anului 2021, s-a modernizat și reabilitat spațiul grădiniței din satul Ulmu, cu o valoare a finanțării de 236.639 lei. S-au efectuat măsurători topografice pentru aprobarea Planului Urbanistic General, cu o valoare a finanțării de 142.800 lei. Totodată, au fost achiziționate un tractor și o vidanjă, costul total fiind de 197.540 lei. A fost reabilitat sediul primăriei și parcarea aferentă acesteia, valoarea lucrărilor fiind de 219.848 lei. Tot la nivelul anului 2021 s-au mai realizat: 1. Proiectul „Lucrări de întreținere și reparații asupra străzilor prin execuția sistemelor de colectare și evacuare a apei pluviale” – 526.000 lei; 2. S-au întocmit studiul de risc și studiul de fezabilitate pentru lucrările de amplasare sistem de supraveghere video în toate cele 4 sate componente: Ulmu, Zimbru, Făurei și Chirnogi – 336.588 lei; 3. A fost distribuită, spre concesionare, suprafața de 221.968 mp, cu o valoare anuală de 643.260 lei; 4. A fost semnat contractul de presări servicii cu SC Saltic Util Serv privind arhivarea electronică a tuturor documentelor administrației publice locale – 38.296 lei; 5. A fost încheiat contractul de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – 102.480 lei.

11 martie 2022 – Ziua Națională a Meseriilor

0

#Fii_meseriaș_în_Călărași

Educația și formarea elevilor în cadrul disciplinelor tehnice au un rol determinant în cariera profesională a acestora, dar și în dezvoltarea economică a județului Călărași.   Adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizarea reprezintă bazele dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași își propune să aducă în prim plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală – operator economic – comunitate locală, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Astfel, în data de 11 martie 2022, va avea loc Marșul Liceelor Tehnologice, sub deviza #Fii_meseriaș_în_Călărași, în mai multe localități din județ.

În municipiul Călărași, începând cu ora 10, în fața Colegiului Agricol ”Sandu Aldea”, 400 de elevi din învățământul profesional și tehnic vor lua parte la Marșul Meseriașilor.

La Sala ”Barbu Știrbei” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație, Călărași, va avea loc dezbaterea cu tema ”Priorități și perspective în învățământul profesional și tehnic în județul Călărași”, începând cu ora 12.

Acțiunile sunt menite să contribuie la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional și tehnic din județul Călărași. Printr-un efort conjugat al tuturor factorilor interesați, pot fi implementate cu succes modalități constructive de modernizare a sistemului de educație și formare profesională.

Pentru o societate prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui judeţ sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective.  Prin faptul deja dovedit că succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea practică, dar şi de calitatea partenerilor de practică, atât şcoala ca furnizor de formare iniţială, cât şi partenerii de instruire au o importanţă egală în formarea unor buni meseriaşi, în condiţiile în care pregătirea profesională trebuie făcută aplicat, pe domenii.

Biroul comunicare ISJ Călărași

DSVSA Călărași supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator, carnea comercializată

0

Riscul reprezentat de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) este unul care trebuie considerat o problemă de siguranță a sănătății publice, pentru care sunt necesare angajamente politice la nivel naţional şi internaţional.

Începând cu anul 2007, de când a fost implementată legislația europeană specifică, ANSVSA prin DSVSA judetene  monitorizează aplicarea acestor reglementări, referitoare la interzicerea administrării în hrana animalelor a făinurilor de origine animală, a aditivilor alimentari, a hormonilor de creștere și a antibioticelor utilizate ca și promotori de creștere.

ANSVSA supraveghează și controlează în permanenţă, reziduurile de substanţe farmacologic active, inclusiv antibioticele, la animalele vii şi la produsele primare de origine animală, în cadrul oficial al Planului Naţional de Control Reziduuri  elaborat anual și aprobat de Comisia Europeană.

Planul Naţional de Control Reziduuri se transmite anual Comisiei Europene pentru evaluare şi aprobare. De asemenea, rezultatele PNCR se transmit la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

În cadrul Planului anual elaborat la nivel judetean, DSVSA Calarasi supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator probe din produse de origine animală şi probe biologice pentru determinarea reziduurilor de hormoni, antibiotice, pesticide, metale grele, micotoxine, substanțe interzise (cloramfenicol, nitrofuran și nitroimidazol), substanţe antiparazitare, substanțe coocidiostatice şi contaminare radioactivă.

Testele de laborator sunt realizate pe probe recoltate de către medicii veterinari oficiali, iar determinările sunt efectuate în laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi Institutului Naţional de Referinţă – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV).

Laboratoarele care constată depăşiri ale limitelor maxime admise la diferite reziduuri, au responsabilitatea de a notifica rezultatele neconforme prin Sistemul Rapid de Alertă Alimente şi Furaje (SRAAF), personalul responsabil demarand investigaţiile necesare şi măsurile care se impun.

Pentru exemplificare, la nivel national, în primele 3 trimestre In cadrul PNCR 2021 au fost realizate 2.455 de teste pentru probe provenite de la păsări (broiler, găină reformă și curcan), din care 663 pentru reziduurile de antibiotice.

Din testele realizate pentru determinarea prezenței reziduurilor de antibiotice, o singură probă a fost neconformă, caz în care s-au aplicat măsurile specifice.

La nivelul DSVSA Calarasi nu s-au obtinut rezultate neconforme.

Trebuie precizat că, în conformitate cu legislația europeană în domeniu, bacteria Escherichia Coli nu constituie indicator de siguranță și nici criteriu de igienă pentru carcasele de pui.

Oamenii și animalele sunt purtătoare de bacteria Escherichia Coli. Există și tulpini de Escherichia Coli capabile să producă toxine, tulpini care sunt foarte strict monitorizate.

Aceste tulpini sunt numite STEC/VTEC (E. Coli producătoare de toxină Shiga sau verotoxina) sau EHEC (E.coli enterohemoragică), iar toxinele lor au potențialul de a produce afecțiuni severe.

Referitor la antibiotice, legislaţia este foarte strictă şi presupune eliberarea acestora doar pe bază de prescripţie şi utilizarea doar după examinarea clinică a animalelor.

Toate informațiile legate de administrarea antimicrobienelor la animale, inclusiv perioada de așteptare până la darea în consum a produselor provenite de la animalele tratate, sunt înscrise de către medicii veterinari de liberă practică, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari din România, organizați în condițiile legii, în registrele de consultații și tratamente. Aceste registre sunt obligatorii pentru toţi fermierii şi constituie una dintre condiţiile autorizării sanitare veterinare a fermelor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, substanţele farmacologic active din grupa antibioticeloau stabilite limite maxime de reziduuri (LMR) pe baza cărora se stabilesc perioadele de aşteptare până la folosirea în consumul uman al produselor provenite de la animalele tratate cu astfel de substanţe.

În conformitate cu datele publicate de ESVAC în documentul Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2019 and 2020 – Trends from 2010 to 2020, în anul 2020 volumul vânzărilor de antimicrobiene în România se află sub media europeană, trendul pentru perioada 2014 – 2020 fiind în general descrescător.

Începând cu data de 28 ianuarie 2022, se aplică direct și obligatoriu de către România și celelalte state membre UE, prevederile europene ale Regulamentului (UE) nr. 6/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE.

Conform procedurilor, in cazul in care se constată depăşiri ale limitelor maxime admise la diferite reziduuri personalul responsabil demaeaza investigaţiile necesare şi măsurile care se impun

 • va desfăşura o anchetă, va aplica măsuri asupra lotului de provenienţă şi va notifica imediat ANSVSA prin intermediul SRAAF.
 • în cazul care se descoperă alimente sau furaje la care s-au evidenţiat prezenţa unor substanţe interzise sau depăşiri ale limitelor admise pentru alte substanţe, acestea sunt sechestrate şi se iau măsuri imediate pentru distrugerea acestora, conform procedurilor în vigoare.
 • în momentul în care ANSVSA este informată despre existenţa unui risc semnificativ direct sau indirect pentru sănătatea publică, cu privire la alimente şi furaje, are obligaţia, ca fiecare autoritate competentă din statele Uniunii Europene, de a notifica imediat Comisia Europeană, prin intermediul SRAAF, conform procedurilor

Conform legislaţiei:

 • antibioticele se folosesc numai în scop curativ, ca tratament pentru diferite boli ale păsărilor sau animalelor  in baza prescripţiei  şi sub supravegherea medicului veterinar;
 • de la data finalizării tratamentului cu antibiotice şi până la abatorizare se respectă “timpul de aşteptare”, astfel încât în carne să nu existe reziduuri de antibiotice;
 • după sacrificare, se prelevează din nou probe atât din carne cât şi din furaje, care se analizează; în registrul de tratamente existent în fiecare exploataţie de animale / pasari se menţionează obligatoriu: denumirea antibioticului administrat, perioada de tratament şi timpul de aşteptare necesar eliminării antibioticelor din organism.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Campanie umanitară: #AJUT_UCRAINA

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Crucea Roșie Română filiala Călărași au demarat  campania umanitară #AJUT_UCRAINA!

            Toate unitățile de învățământ din județul Călărași participă la aceasta manifestare de solidaritate!  Elevi, profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți, bunici fac front comun de omenie pentru refugiații ucraineni!

Este nevoie de

✅alimente neperisabile,

✅îmbrăcăminte copii și adulți,

✅lenjerii de pat, pături noi, pilote.

✅produsele de igienă corporală și de întreținere (pasta dinți, periuțe, săpun, șampon, pampers orice mărime, produse bebeluși).

✅medicamente

✅apă îmbuteliată

✅lapte praf

✅cartele de telefon

✅baterii externe pentru telefon

✅hârtie igienică

✅prosoape

✅dezinfectanți                   

             Toate aceste donații se vor depozita, sorta și inventaria la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” din Călărași (fosta Școala nr.11). Pe lângă voluntarii Crucii Roșii, multe cadre didactice și-au manifestat dorința de a participa la acest amplu demers.

Mulțumim pentru fiecare contribuție!

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Valea Argovei:

Costel Boitan

Trei cereri de finanțare a depus Primăria comunei Valea Argovei, ne declară Costel Boitan, primarul acestei localități. Suma pentru care comuna Valea Argovei a aplicat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny este una consistentă: 39.495.551 lei, echivalentul a aproximativ 8 milioane euro. Comuna Valea Argovei a mai beneficiat de bani de la bugetul de stat, veniți prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. În cursul anului 2020, au fost reabilitate și modernizate drumuri de interes local, printr-un proiect finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). La Valea Argovei, s-a derulat un alt proiect, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei, privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. În numai 2 ani, prin fonduri atrase de la nivel central, pe raza comunei Valea Argovei s-a investit suma de 25.795.888 lei. Pentru anul 2021, s-a reușit accesarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate, corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3,8 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 587.000 lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480.000 lei este contribuția comunei Valea Argovei. În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Valea Argovei a aplicat pentru: 1. asfaltare de drumuri de interes local, pe o lungime de 9.142 metri liniari, în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, cu o valoare de investiții de 19.584.728 lei, din care partea de cofinanțare locală în sumă de 349.232 lei; 2. înființare rețea de apă uzată cu stație de epurare în satul Siliștea, pe o lungime de 8.065 metri liniari, cu o valoare estimată de 11.041.489 lei, din care partea de cofinanțare locală de 433.993 lei; 3. modernizare străzi în satul Siliștea, pe o lungime de 3.850 metri liniari, cu o valoare estimată de 9.652.600 lei, partea de cofinanțare locală fiind de 233.623 lei. Costel Boitan spune că, la acest moment, prioritară este introducerea rețelei de canalizare în satul Siliștea. „Avantajul comunei noastre este că, la acest moment, avem sistem de canalizare introdus în satele Valea Argovei și Vlădiceasca”. Acesta consideră că, din cele trei cereri de finanțare depuse, ar fi ideal dacă s-ar aproba două, rețeaua de canalizare la Siliștea și reabilitare drumuri de interes local în Valea Argovei și Vlădiceasca. Satul Siliștea, conform recensământului din 2011, numără 779 locuitori, cu un număr aproximativ de 600 de gospodării. Costel Boitan regretă că nu poate atrage investiții în infrastructura satului Ostrovu, situat într-un decor extrem de pitoresc. Drumul de acces în sat este unul extrem de dificil, chiar dacă e pietruit, calea de acces făcându-se prin Drumul Județean 303, de la marginea satului Frăsinet. Satul numără aproximativ 20 de locuitori, fiind cel mai mic de pe raza județului Călărași. „Nu ai cum să accesezi proiecte în acest sat, căci nu se pot justifica. E drept, foarte multă lume mă întreabă dacă sunt disponibile la vânzare locuri de casă în Ostrovu, Valea Căpitanului, cum era cunoscut. Însă mulți se sperie când constată că accesul în sat este dificil.”

Comuna Frăsinet:

Alin Ploieșteanu spune că, în primul său an de mandat, și-a concentrat atenția în direcționarea fondurilor locale în structurile de învățământ și de sănătate, de la nivel local, dar și în reabilitarea drumurilor și a căilor pietonale. În cadrul școlii gimnaziale comunale, a  fost schimbat acoperișul, s-au amenajat toalete moderne, cu acces din interiorul școlii, pe sistem container modular, clădirea a fost reabilitată termic și, de acum, sistem de încălzire este unul centralizat. 

În plus, curtea școlii a fost modernizată. Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet era printre puținele unități de învățământ, din județul Călărași, care mai folosea încălzirea cu lemne, prin intermediul sobelor.  La Școala cu clasele I-VIII Frăsinet s-au efectuat, printre altele: schimbarea acoperișului și învelirea cu tablă de foarte bună calitate; anvelopare și vopsire; trotuare; betonarea curții din incintă și plantarea de platani; montarea de băncuțe și coșuri de gunoi; amenajare parcare.

113.300 lei a fost costul acestei lucrări care asigură, de acum, un confort normal pentru cea mai mare parte din cei 180 de copii angrenați într-un sistem de învățământ, preșcolar, primar sau gimnazial, de pe raza comunei. Investițiile în sistemul educațional, pe raza comunei Frăsinet, au demarat încă de la sfârșitul iernii, prin refacerea gardului împrejmuitor din spatele Școlii Gimnaziale nr. 1, vechi de o jumătate de secol. Pe lângă Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet, o școală dedicată învățământului primar funcționează în satul Luptători, în vreme ce învățământul preșcolar se derulează prin grădinițele din satele Dănești și Pupăza. Pentru școala din satul Luptători a fost deja executat studiul de fezabilitate pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare, urmând ca finanțarea să fie asigurată în cadrul viitoarelor programe derulate prin sistem guvernamental sau prin atragerea de fonduri de la nivelul Uniunii Europene. Străzile din satele Dănești, Luptători și Curătești au fost pietruite, în proporție de 90 la sută, prin așternerea de straturi de criblură asfaltică și piatră. Totodată, s-au amenajat trotuare în satele Frăsinet și Luptători, urmând ca astfel de alei pietonale să fie amenajate, în cursul acestui an, în satele Dănești și Curătești. În satul Frăsinet, de-a lungul străzii principale, trotuarul care duce la școală, în lungime de 1,1 kilometri, a fost reabilitat în întregime, prin turnarea unui strat de beton armat, cu o grosime de 12 cm. Lucrarea a fost finanțată din fonduri comunitare. Sediul farmaciei locale, care aparține primăriei, a fost renovat, ceea ce a condus la redeschiderea punctului farmaceutic comunal.

În satul Luptători, au demarat lucrările pentru amenajarea unui parc, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management. Alin Ploieșteanu ne spune că are în vedere atragerea de fonduri guvernamentale, prin cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se are în vedere asfaltarea străzilor din satele Dănești, Luptători și Curătești, cu o valoare estimată la 15 milioane lei, la care se adaugă un proiect de introducere a rețelei de canalizare și stație de epurare, la nivel local. Alte două proiecte se află depuse la Compania Națională de Investiții: 1. reabilitarea și modernizarea școlii din satul Luptători, cu o valoare estimată de 5 milioane lei; 2. reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din satul Frăsinet, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane lei. Totodată,  s-au asigurat fonduri și pentru întocmirea documentației la faza de studiu de fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuire gaze naturale în comună; documentațiile întocmite se realizează cu scopul de a obține o finanțare nerambursabilă pentru înființarea rețelelor de gaze de către UAT-uri, din fonduri guvernamentale, cuprinzând: documentație pentru obținerea avizului de racordare de la TRANSGAZ; documentație pentru obținerea avizului ANRE; documentație pentru obținerea certificatului de urbanism; studiu de fezabilitate cf. OUG 907/2016.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Silvia Ceaușescu

Două cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, a depus comuna Cuza Vodă, cu o valoare totală de 28.108.674 lei. Ar fi cea mai mare sumă atrasă, la nivelul comunei, de la bugetul de stat. Pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, a fost solicitată suma de 9.569.990 lei, la care se adaugă partea de contribuție locală de 415.319 lei, cu un total estimat de 9.985.309 lei. Banii sunt necesari pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 23.477 metri, în toate cele trei sate ale comunei, ca beneficiari direcți fiind 2.375 locuitori. Cu o durată de proiectare și de execuție de 24 de luni, de această investiție urmează să beneficieze gospodăriile de pe următoarele străzi: sat Ceacu – Panduri, Stejarului, Poenari, Nufărului, Hanul lui Ceacu, Dumbravei, Cuza Vodă, Alunului, Unirii tronsonul 1 + tronsonul 2, Bujorului, Parcului, Victoriei, Libertății, Colonel Marcu Ion, Teilor tronsonul 1 + tronsonul 2, Cetinei, Valea Plopului, 1 Mai, Salciei, Rândunelelor, Armoniei, Miorița, Aducțiune G.A.; sat Cuza Vodă – Murgeni, Hamușilor, Cuza Vodă (DJ310); sat Călărașii Vechi – Eternității, Profesor Ștefan Marin, Cuza Vodă, Belșugului, Băcanilor, Căminului, Luceafărului, Jienilor, Bărăganului, Lichirești, Valea Trestică, Principală, General Apostol Gheorghe, Crailor, Izlaz, Aducțiune G.A. „Cu sumele atrase de la populație, pentru consumul apei potabile, nu se pot face investiții. Acestea abia acoperă salariile muncitorilor care deservesc rețeaua de apă și consumul de electricitate. Singura soluție, la acest moment, este reducerea costurilor.” Monica Silvia Ceaușescu, primărița comunei Cuza Vodă, spune că, printre soluție de reducere a cheltuielilor de exploatare, a identificat, la acest moment, o singură oportunitate: montarea de panouri fotovoltaice, pentru reducerea cheltuielilor legate de alimentarea cu energie electrică. „Ar fi o investiție de circa 150.000 lei, însă beneficiile vor fi imediate și pe termen lung”. Acestea ar putea fi montate în zona stației de apă și a stației de epurare. Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, finalizată la acest moment, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei. Cu un buget anual de investiții de aproximativ 800.000 lei, drămuirea fiecărui leu este importantă. În plus, o sumă aproape identică ar urma să fie investită în achiziționarea de pubele pentru gospodării, cele existente fiind casante și vechi de 12 ani. „Gunoiul menajer, în comună, e o problemă reală. Generăm foarte mult gunoi. cu 150.000 lei, putem achiziționa aproximativ 1.700 de pubele noi, câte una pe gospodărie. Varianta de a aștepta ca o astfel de investiție să fie făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris nu pare realist”. Cea de-a doua cerere de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, depusă de Primăria Cuza Vodă, în cursul anului trecut, a fost făcută pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8.348 metri, cuprinzând străzi din toate cele trei sate componente: sat Ceacu – strada Bujorului, strada Victoriei, strada independenței și strada Libertății; sat Cuza Vodă – strada Sfântul Ioan Botezătorul, strada Arpășenilor; sat Călărașii Vechi – strada Principală, strada Eternității, strada Belșugului, strada Luceafărului, strada Băcanilor. Valoarea investiției este de 18.123.365 lei, din care17.734.189 lei este suma solicitată de la bugetul de stat și 389.175 lei este partea de contribuție locală. Cel mai probabil însă, în acest an se va primi finanțare doar pentru reabilitarea sistemului de apă potabilă, solicitare susținută și de cetățenii de pe raza comunei Cuza Vodă. Din venituri proprii, se intenționează ca, în acest an, să se achiziționeze cantitatea de 1.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să acopere 2 kilometri de drum deja pietruit, în toate satele componente, străzi care nu sunt prinse în cererea de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea de drumuri de interes local, la nivelul comunei Cuza Vodă. „Am văzut astfel de lucrări executate și în alte localități ale județului. Drumurile arătau foarte bine. Un kilometru de asfalt ne costă peste 400.000 lei, adică jumătate din bugetul anual de investiții. Cu această frizură asfaltică am putea acoperi drumurile mărginașe și locuite din cele trei sate, dar mai ales în satul Ceacu. Am văzut astfel de lucrări executate și din urmă cu 3 ani și rezistă foarte bine, numai că o astfel de lucrare trebuie demarată foarte curând, pentru a avea timp, pe timpul verii, să se taseze foarte bine.” Se vor folosi sume și pentru amenajarea spațiului exterior al dispensarului recent reabilitat. Unitatea sanitară, situată pe raza satului Ceacu, a fost reabilitată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma accesată inițială fiind de 938.930 lei. „Acum vor fi achiziționate dotările și vom face recepția. La parter, vor funcționa cabinetul medical și farmacia locală. Vom împărți spațiul astfel încât să nu riscăm ca, pe raza comunei, să rămânem fără farmacie, unde se aplică norme speciale de împărțire a spațiului, care trebuie să cuprindă și un depozit de medicamente. ” Etajul dispensarului beneficiază de spații generoase, însă sunt mai multe variante de folosire a acestuia, de la amenajarea de cabinete stomatologice și de kinetoterapie și fizioterapie, până la înființarea unui centru de zi pentru copii. Totodată, au fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul Călărașii Vechi. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. Se înregistrează întârzieri la lucrările de la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, care au ca termen de finalizare data de 31.12.2022, lucrările fiind devansate după ce constructorul inițial s-a dovedit a fi neserios. Lucrarea, mult timp abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Silvia Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Luica

Ion Dobrin

0 (zero) este suma prevăzută în bugetul local, pe anul în curs, destinată investițiilor cu fonduri proprii, declară Ion Dobrin, primarul comunei Luica. „Nu avem astfel de sume, bani avem doar în fondul de rezervă, însă aceștia sunt destinați părții de cofinanțare a proiectelor atrase de la nivel guvernamental sau din fonduri europene.” Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, s-a atras un proiect de înființare a rețelei de apă potabilă și canalizare, cu stație de epurare, pe raza satului Luica, cuprinzând 500 de branșamente. În cele două sate ale comunei, Luica și Valea Stânii, la acest moment nu există rețea de alimentare cu apă. Valoarea investiției, care a fost declarată eligibilă din anul 2018, se află în stadiul de avizare și proiectare, este de 8.500.000 lei, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. „E o diferență enormă între ce s-a estimat pentru anul 2018 în studiul de fezabilitate și realitatea anului 2022, în primul rând cea legată de costuri. Acestea vor fi cu totul altele și nu mai știm, având în vedere diferențele de costuri dintre studiul de fezabilitate și proiectare, dacă suma va mai fi eligibilă. Vorbim de o diferență de cel puțin 2 milioane lei, adică o creștere totală a costului cu 25 la sută”. Pentru satul Valea Stânii, singura soluție de alimentare cu apă pe care o vede primarul Ion Dobrin, este reprezentată de proiectului derulat prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu finanțare prin Programul Operațional Structură Mare, însă nici acesta nu este operațional, la acest moment, deși finanțarea sa trebuia să înceapă din cursul anului 2020. În ultimii ani, 9.183.650 lei este suma atrasă, în comuna Luica, prin proiecte finanțate de la nivel guvernamental în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Au fost atrase fonduri pentru modernizarea de drumuri de interes local, fiind reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor, cu un total de 7 kilometri. Suma necesară a fost atrasă în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6.389.460 lei. Din fonduri proprii, în cursul anului 2020, s-a reușit asfaltarea străzii Sârbi și a drumului comunal Luica – Valea Stânii. Ulterior, s-a încercat atragerea de fonduri prin Fondul Național de Investiții, un proiect guvernamental lipsit de suport, același proiect fiind redirecționat spre finanțare către Compania Națională de Investiții, la acest moment așteptându-se aprobarea celei de-a treia etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. Ion Dobrin afirmă că, pentru comunitate, și-ar dori mai mult ca etapa a treia a acestui program, cu denumirea oficială Programul Național de Investiții Anghel Saligny, să cuprindă tot asfaltare de drumuri de interes local câtă vreme, în satul Luica, mai sunt de reabilitat și de asfaltat drumuri pe o lungime de 3 kilometri, iar în satul Valea Stânii vorbim de o rețea de drumuri, toate de pământ, prinsă în acest proiect, în lungime totală de 10 kilometri. Costul unei astfel de investiții a ajuns să fie unul uriaș, valoarea investiției estimându-se la suma de peste 16 milioane lei, în condițiile în care plafonul sumelor atrase, prin programe guvernamentale, este de 14.500.000 lei. În schimb, alimentările cu apă potabilă și înființarea rețelei de canalizare, cu stație de epurare aferentă, reprezintă priorități în cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny, iar comuna Luica a depus atragerea de astfel de fonduri pentru celelalte două sate componente, Valea Stânii și Sârbi, câtă vreme, pentru satul Luica, încă se așteaptă afizările prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Pentru lucrarea de reabilitare a sistemului de iluminat public, a fost necesară suma de 523.939 lei, ceea ce a condus la montarea a 650 de lămpi cu LED, celule SMD, lămpi stradale cu consum redus de energie electrică.

Se așteaptă soluții și pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural, un obiectiv local despre care primarul comunei, Ion Dobrin, recunoaște că nu este de o utilitate stringentă, însă clădirea se degradează de la an la an. Recunoaște și că, la nivelul anului 2021, nu au fost făcute investiții, la nivelul comunei. „Căminul cultural este depus, ca proiect, la Compania Națională de Investiții. Este depus de aproape 10 ani. Am tot reactualizat documentația, ultima oară în urmă cu doi ani. Tot ce ne dorim este să salvăm clădirea, e făcută de bunicii localnicilor și e păcat de ea, altfel, cu 5 nunți pe an, câte au loc în comună, nu are o utilitate practică, în mare, vorbim de 15 evenimente anuale, însemnând și botezuri sau spectacole și serbări școlare”. Ion Dobrin declară că, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din Luica, va încerca să obțină finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, o astfel de sesiune de proiecte urmând să fie deschisă la mijlocul acestei primăveri. În prezent, aici funcționează biblioteca sătească.

Comuna Modelu

Pe raza comunei Modelu, ne declară Gheorghe Dobre, primarul localității, în cursul anului trecut s-au finalizat următoarele proiecte de investiții: 1. Lucrări de igienizare la Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2 și în incinta grădinițelor; 2. Deszăpezirea străzilor prin lucrări specifice cu utilajele din dotarea Primăriei comunei Modelu, buldoexcavator Komatsu și tractor SAME Explorer 105,4, cu două remorci Pronar; 3. Igienizarea periodică și îndepărtarea depozitelor de deșeuri neconforme de pe malul Brațului Borcea, dar și de pe raza comunei; 4. Continuarea execuției proiectului de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 5. Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare, cu finanțare de la bugetul local; 6. Modernizarea drumuri de interes local, pe o lungime de 3,5 kilometri, cu finanțare de la bugetul local; 7. Finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare, finanțat în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală; 8. Depunerea documentației la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării pentru următoarele obiective de interes local: construire grădiniță cu program prelungit, pe strada Călărași, nr. 57, în satul Modelu; modernizare străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime de 9,8 kilometri; modernizare drumuri de interes local, pe o lungime de 6,4 kilometri; amenajare teren de fotbal cu gazon artificial în satul Modelu; aceste proiecte figurează în lista sinteză a diferitelor subprograme și programe de finanțare așteptând ca, în funcție de prevederile bugetare, UAT Modelu să fie invitată la semnarea contractelor de finanțare; 9. Construirea de platformă betonată necesară obiectivului achiziționare și execuție instalație de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic, cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă, în satul Modelu; 10. Finalizarea proiectului de achiziționare, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a buldoexcavatorului MST 649; 11. Finalizarea obiectivelor finanțate prin etapa întâi a Programului Național de Dezvoltare Locală: construire Grădinița nr. 2 Modelu și modernizare, extindere și dotare Grădinița nr. 1 Modelu; 12. Întocmirea unui proiect tehnic necesar investiției de realizare de trotuare pietonale în comuna Modelu, pe o lungime de 3.059 metri și cu o suprafață ocupată de 4574 metri pătrați, cu finanțare de la bugetul local; 13. Întocmirea proiectului tehnic pentru începerea execuției proiectului de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Modelu, ce are ca obiectiv crearea de grupuri sanitare interioare, proiect finanțat prin bugetul local; 14. Achiziționarea de măști și dezinfectanți, produse ce au fost folosite în vederea reducerii efectelor pandemiei de Covid 19, distribuite atât populației, unităților de învățământ, cât și personalului UAT Modelu; 15. Recepționarea planului urbanistic general; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement cu specific pescăresc, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine, proiect selectat drept eligibil; 17. Obținerea participării la proiectul național de întocmire gratuită a cărților funciare, proiect finanțat de Guvernul României, lucrările specifice de cadastru fiind demarate pe raza comunei Modelu, în satele Modelu și Tonea; 18. Continuarea proiectului prin Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”.

Gheorghe Dobre

Priorități pentru anul în curs reprezintă: 1. Continuarea lucrării de igienizare a malului Brațului Borcea prin îndepărtarea deșeurilor depozitate ilegal, ori de câte ori este necesar; 2. Continuarea proiectului Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”; 3. Continuarea achiziționării de materiale sanitare necesare protecției împotriva Covid 19; 4. Continuarea procedurilor de dezinsecție terestră și aeriană, în perioada sezonului cald, împotriva țânțarilor; 5. Continuarea dezinfecției împotriva Covid 19, la sediile instituțiilor de învățământ și la sediul UAT Modelu; 6. Continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 7. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare sau proiecte naționale pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local, însemnând modernizarea de străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime totală de 16,2 kilometri; 8. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire a grădiniței cu program prelungit, sat Modelu; 9. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire de amenajare a unui teren de fotbal, cu gazon sintetic, în satul Modelu; 10. Continuarea eforturilor de întreținere, în parametri optimi de exploatare, a sistemului de alimentare cu apă de pe raza comunei, prin achiziționarea constantă de piese de schimb și consumabile, precum și lucrări de intervenție sau întreținere, atunci când situația o impune; 11. Continuarea lucrărilor de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri; 12. Continuarea lucrărilor la obiectivul de modernizare a drumurilor de interes local, prin finanțare locală, pe o lungime de 3,5 kilometri; 13. Continuarea lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 14. Achiziționarea unei vidanje pentru efectuarea de operațiuni specifice în domeniul apă-canal; 15. Continuarea modernizării și întreținerii sistemului de supraveghere video; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement specific pescăresc, prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine. Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, afirmă că dezvoltarea armonioasă a comunei Modelu presupune asigurarea, modernizarea și întreținerea unei infrastructuri la nivel local care să asigure o rețea de drumuri comunale, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de iluminat public, precum și rețeaua de canalizare și stație de epurare. „Asigurarea și întreținerea acestor componente creează un cadru optim de dezvoltare locală, fapt ce va duce la creșterea numărului populației, prin asigurarea unui nivel de trai ridicat”, a concluzionat Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu.

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

Sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții, ne informează Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu. Lucrările au demarat la data de 27.11.2020 și au ca termen de finalizare data de 27.03.2022.

Centrul Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Pe anul 2022, bugetul de investiții al comunei Dorobanțu se ridică la suma de 1.100.000 lei, o parte din acești bani urmând să fie direcționați către lucrările de amenajare de alei pietonale, pe partea stângă de-a lungul Drumului Național 31 Călărași – Oltenița, urmând ca satele situate de-a lungul acestuia, Vărăști și Dorobanțu, să aibă o astfel de cale de legătură. „La acest moment, ne aflăm cu lucrarea în dreptul lacului Andolina, acolo urmând să fie amenajată o punte pietonală.” În final, trotuarul va avea o lungime de 2 kilometri, fiind amenajat prin delimitatoare bordurate, plasă betonată și strat de asfalt. Lucrarea se va derula și prin amenajarea unei alei pietonale și pe cealaltă parte a Drumului Național 31. „Cea mai mare speranță a noastră este legată de accesarea celor trei proiecte derulate prin programele Ministerului Dezvoltării, unde avem depuse 3 proiecte de asfaltare în toate cele 3 sate componente ale comunei, Vărăști, Dorobanțu și Boșneagu”. Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. „În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Dorobanțu a depus 3 proiecte, toate legate de infrastructura rutieră. Sperăm, să obținem la finanțare măcar două, astfel să modernizăm drumurile de interes local și în partea de sud a satului Dorobanțu, o stradă principală în Boșneagu și câteva din satul Vărăști.” În comuna Dorobanțu, însă, ne spune același interlocutor, problema este legată de înființarea rețelei de canalizare, o astfel de lucrare nefiind finanțată pentru aglomerările urbane cu un număr de locuitori mai mic de 2.000, prin Programul Operațional Infrastructură Mare care se așteaptă să fie derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași. Edilul Vasile Stoica apreciază că singura soluție pentru soluționarea acestei probleme, pe raza celor trei sate componente ale comunei, este reprezentată de accesarea de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, satele riverane Dunării cu un număr mic de locuitori și-n care nu se pot amenaja rețele de canalizare și stații de epurare, acestea fiind ineficiente, urmând să beneficieze de fose septice individuale sau colective. Pe anul în curs, din bugetul pentru investiții, se vor finanța lucrările de amenajare a parcării din zona Centrului Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu, conectarea acestuia la rețeaua electrică.

Comuna Spanțov

Cornel Toma

Se lucrează la reabilitarea și modernizare sediului primăriei locale, cu fonduri, în valoare de 851.661 lei, atrase de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, investiția fiind în curs de finalizare, ne spune viceprimarul comunei Spanțov, Cornel Toma. Corpul vechi al clădirii va fi destinat funcționarilor care nu lucrează direct cu publicul. S-a amenajat și o sală de ședințe, iar o anexă este destinată montării aparaturii pentru noul sistem de supraveghere video amplasat pe raza comunei. Vor fi 36 de camere, de mare rezoluție, sperându-se, astfel, că acestea vor conduce la scăderea numărului de fapte antisociale sau la identificarea mai facilă a făptuitorilor. Extinderea sediului primăriei locale înseamnă și amenajarea de birouri pentru funcționarii care lucrează direct cu cetățenii, spațiile special destinate fiind prevăzute cu ghișee, iar partea de contribuție locală constă în amenajarea, în lateralul clădirii, de spațiu verde, spații prin montat pavaj semifabricat, borduri, amenajat rigole captare ape si construire anexă, a unei parcări auto, aceasta deservind, totodată, și sediul noului cămin cultural din localitate, lucrare care va demara în primăvara acestui an. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții, valoarea estimată a lucrării, la data depunerii proiectului, fiind de 4.266.670 lei, din care partea de cofinanțare locală ridicându-se la suma de 414.037 lei. Suprafața construită a clădirii va fi de 779 metri pătrați, cea desfășurată va fi de 829 metri pătrați, având un regim de înălțime de P+1E parțial. 22.472.954 lei este suma atrasă, de Primăria comunei Spanțov, numai în cadrul a trei proiecte, cu finanțare guvernamentală, implementate în ultimii ani, astfel: reabilitare și modernizare grădiniță, în satul Stancea, în sumă de 352.677 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu o valoare estimativă de 12.054.446 lei; modernizare drumuri de interes local, cu o valoare estimată de 10.065.831 lei. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu a fost reabilitată  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, reprezentând calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu. Primarul Silviu Niki Gheorghescu, în cadru unui raport, a prezentat și situația proiectelor depuse și finalizate, la nivelul comunei, în ultimii ani: 1. modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu perioadă de implementare 2014 – 2018, valoarea estimată fiind de 7.162.414 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu perioadă de implementare 2014 – prezent; reabilitare iluminat public, cu perioadă de implementare 2018 – 2019, cost total 480.614 lei, cu bani europeni; proiectul de modernizare străzi, pe o lungime de 13,7 kilometri, aflat încă în derulare, cu finanțare prin Compania Națională de Investiții; asfaltare străzi prin PNDL II, pe o lungime de 8,2 kilometri, proiect finalizat; modernizare, reabilitare, dotare și extindere cămin cultural, proiect derulat prin Compania națională de Investiții, cu o valoare de 4.226.670 lei, aflat în derulare; reabilitarea grădiniței din satul Stancea; înființare parc tematic pescăresc, cu o valoare eligibilă de 1.131.255 lei, cu finanțare prin FLAG Dunărea Călărășeană – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; construire grădiniță cu 3 săli de grupă, cu finanțare prin POR 2014-2020; construire sală de sport, prin Compania Națională de Investiții, aceasta urmând să fie amplasată în cadrul Scolii Gimnaziale Spanțov. În cursul anului 2021, la nivelul localității au fost plantați 150 de tei argintii. Pentru anul în curs, ne declară Cornel Toma, viceprimarul localității, a fost deja antamată cantitatea de 2.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să fie amplasată pe drumurile din cartierul cunoscut drept Satul Nou, din Stancea.

Comuna Grădiștea

Vasile Matei

Investiții masive, cu fonduri guvernamentale, pe raza comunei Grădiștea, aceasta suferind transformări vizibile, multe dintre acestea fiind în curs de execuție. 8.294.480 lei este suma pe care comuna a primit-o în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 7,578 kilometri. Primarul Vasile Matei ne spune că investiția a fost finalizată și că au fost asfaltate următoarele străzi: sat Grădiștea – Tudor Arghezi(142,5 metri), George Coșbuc (459,95 metri), Erou Andrei Tudor (118,7 metri), Erou Nistor Ion (112,6 metri), Zăvoiului (557,5 metri), Stadionului 2 (122 metri), Mihai Voievod, tronson 1 (335,4 metri), Mihai Voievod, tronson 2 (191,75 metri), Sfinții Împărați, tronson 1 (109,35 metri), Sfinții împărați, tronson 2 (138,10 metri), Vlad Țepeș (163,6 metri), Mihai Viteazu (90,5 metri), Victor Tulbure (226,5 metri) și Slănicului (167,1 metri); sat Cunești – Slătioara (174,25 metri), Peneș Curcanu (79 metri), Ioan Corvin (739,8 metri), Iancu de Hunedoara (264,9 metri) și Veizu Constantin (399,75 metri); sat Rasa – Bucovina (303 metri), General Vasile Milea (325,5 metri), George Bacovia (250 metri), Preot Alexe Popescu (188,2 metri), Stadionului 1 (276 metri) și Gălățui (291,9 metri); sat Bogata – Unirii (246,2 metri), Grădiniței (576,9 metri), Călugăreni (282,9 metri) și Posada (260,5 metri). S-au reabilitat și modernizat, în etapa a doua, străzile: sat Grădiștea – Campionului (456 metri), Erou Andrei Tudor (135 metri), Șerban Vodă (280 metri), Erou Nistor Ion (255 metri), Zăvoiului (295 metri), Anghel Saligny (243 metri) și Soldat Craia Gh. Ion (520 metri); sat Cunești – Grivița (793 metri), Pescăruș (186 metri), Mihai Sadoveanu (190 metri), Soldat Radu Tudorache (205 metri) și Ștefan Bănică (415 metri); sat Rasa – Bucovina (295 metri), Ion Neculce (158 metri), Eternității (184 metri), Carol I (278 metri), Mateiu Caragiale (265 metri), Poștei (1206 metri) și Grigore Ureche (244 metri); sat Bogata – Obeadă Vasile (424 metri), Stadionului (153 metri) și Mărășești (91 metri), cu un total de 7.271 metri liniari. Pe fonduri atrase de la nivel național, comuna Grădiștea beneficiază, la acest moment, de reabilitări și modernizări de drumuri pe o lungime totală de 14.849 metri liniari. Vasile Matei, edilul comunei Grădiștea, afirmă că una din prioritățile mandatului său este cea legată de refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă. „Avem o cerere de finanțare la Compania Națională de Investiții. Avem tronsoane de alimentare cu apă care sunt de pe vremea fostei cooperative agricole de producție. Sunt zone prin care alimentarea cu apă potabilă se face nu prin conducte metalice, ci prin conducte de azbest. Chiar și actuala rețea de alimentare cu apă, așa-zisa rețea nouă, are 20 de ani de când a fost introdusă, e uzată moral.” 8.564 lei este suma solicitată de Primăria Grădiștea, prin proiectul depus la Compania Națională de Investiții, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în vreme ce partea de contribuție a autorității locale s-ar ridica la suma de 2.129.320 lei. Sumele nu au mai fost actualizate. „Chiar dacă am primi finanțare, lucrarea va fi una extrem de greu de implementat, câtă vreme comuna noastră a beneficiat de investiții masive în modernizarea străzilor. Ca să facem subtraversări cu conducte, să tăiem porțiuni întregi de drumuri reabilitate, ar însemna să ne angajăm la o muncă extrem de dificilă și cu costuri administrative enorme”. Un prim pas a fost făcut câtă vreme, în câteva săptămâni, va fi dată în exploatare stația de potabilizarea apei, care se construiește lângă uzina de apă. Sumele alocate provin de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în cadrul proiectului de modernizare a gospodăriei de apă și înființare a stației de tratare a apei și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare, cu costuri totale estimate la 8.212.287 lei, din care s-a primit un avans de 2.956.097 lei, cu o parte de contribuție locală de 1.567.124 lei. Investiția va fi finalizată la jumătatea primăverii, însemnând canalizare, stație de epurare și stație de potabilizare a apei, cu un număr total de racorduri pentru 300 de gospodării, într-o primă etapă. În etapa a doua, Primăria Grădiștea a prins, ca investiție de primă necesitate, extinderea sistemului de canalizare, printr-un proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 18.823.349 lei fonduri atrase și 513.595 lei partea de contribuție locală, sumă care ar acoperi lucrările de introducere a rețelei de canalizare pentru tot satul Grădiștea, adică pentru încă 600 de gospodării. Un al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 3.979.076 lei și cu o contribuție locală de 389.852 lei este reprezentat de refacere de străzi, șanțuri, acces în curți, trotuare, parcare și rigole carosabile, acesta urmând a fi implementat după extinderea rețelei de canalizare și refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă la nivelul comunei. La acest moment, se lucrează la construirea sediului primăriei, pe un sistem D+P+1E, finanțare venită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de 4.965.931 lei și cu o contribuție locală de 339.804 lei, dar și la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Grădiștea, cu finanțare venită tot prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare estimată de 3.819.768 lei. Prin Administrația Fondului pentru Mediu, Vasile Matei, primarul comunei Grădiștea, ne declară că s-a reușit accesarea sumei de 1.083.131 lei, cu o parte de contribuție locală de 83.131 lei, bani investiți în lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public pe raza comunei. Prin Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud Est, cu fonduri venite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, s-a accesat suma de 617.833 lei, cu o contribuție locală de 493.924 lei, din care s-a primit deja un avans plătit constructorului, în sumă de 214.291 lei, pentru construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Grădiștea, dar și extinderea pistei de cicliști, pe raza aceluiași sat.

Campania anuală de vaccinare antirabică obligatorie a câinilor

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca incepand din data de 01.10.2021, pe teritoriul judetului Calarasi prin medicii veterinari de libera practica se desfasoara campania obligatorie de vaccinare  antirabica a cainilor si pisicilor din gospodariile populatiei , campanie ce va fi finalizata la data de 28 februarie 2022.

Vaccinarea profilactică antirabică va fi executata de catre medicii veterinari de libera practica din localitate, operatiunea de vaccinare fiind gratuita la caini si contracost la pisici. Costul vaccinului antirabic este suportat din bugetul DSVSA Calarasi.

În cazul in care o persoana  a fost muşcata si/sau zgariata de caine sau pisica:

 • persoana respectivă să se prezinte de urgenţă la medicul de familie;
 • să informeze medicul veterinar.

Având în vedere consecințele negative pentru sănătatea animalelor și posibil dramatice pentru sănătatea oamenilor, în cazul în care nu este realizată prin vaccinare imunizarea contra rabiei a cainilor si pisicilor , DSVSA Calarasi solicită proprietarilor/deținătorilor de câini si pisici să acorde tot sprijinul necesar in vederea imunizarii acestora contra rabiei.

            Atenționăm populația proprietară sau detinatoare de animale de companie asupra obligativitatii respectarii prevederilor Legii 258 / 2013 și Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, referitor la  circulația câinilor pe teritoriul României, aceasta fiind efectuata numai dacă sunt identificați, înregistrați in RECS și vaccinați antirabic, însoțiți de carnete de sănătate.

Neprezentarea de catre detinatorii de caini si pisici pentru efectuarea operatiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabica, cat si refuzul acestora de a supune animalele actiunii de microcipare si vaccinare antirabica sau neacordarea sprijinului necesar pentru a fi efectuate aceste operatiuni, atrage dupa sine sanctionarea contraventionala conform HG 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 5, lit J, punct 3 si 4 cu amenda de la 400 la 800 lei.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS , efectuarea vaccinarii antirabice a cainilor si pisicilor, rabia (turbarea)  fiind o boala transmisibila de la animale la om, cu efecte letale.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

0

Pentru sesiunea ianuarie-aprilie 2022 a concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la nivelul județului Călărași sunt vacante 49 de funcții de director și 22 de funcții de director adjunct.
În urma evaluării celor 77 de dosare de înscriere depuse, au fost validate 76.
Candidații declarați validați pentru înscrierea la concurs vor susține proba scrisă în data de 18 februarie 2022, la centrul special organizat la Colegiul Economic Călărași, corp B, Str. Grivița Nr. 188.
Contestațiile la proba scrisă se depun în 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Președintele comisiei de organizare
Inspector școlar general,
Prof. Roxana Natalia Pațurcă

INFORMARE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ

0

Situația evoluția pestei porcine africane, pe teritoriul județului Calarasi,  la porcii domestici:

 • FOCARE ACTIVE: 1 focar activ de pestă porcină africană la porcii domestici pe teritoriul localitatii Padurisu, comuna Frumusani, confirmat in data de 19.01.2022 pe una proba os lung provenita de la un porc mort, gasit aruncat pe domeniul public.

Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Calarasi a aplicat masuri de control in conformitate cu prevederile reg. CE 429/2016 și reg.CE 687/2020, privind restrictii de miscare a animalelor, produse si subproduse provenite de acestea, furaje,  materiale si alte echipamente.

            Pentru a limita raspandirea bolii, pana la noi dispozitii, au fost definite si instaurate zonele de protectie si de supraveghere in jurul focarului raportat la acesta, in care se mentin restrictiile  pana la stingerea focarului pentru o perioada de cel putin 30 zile de la terminarea operatiunilor preliminare de dezinfectie in focar si efectuarea examinarii clinice a tuturor suinelor din toate exploatatiile de suine din zonele de restrictie:

-zonele de protectie pe raza localitatii : Padurisu, Podul Pitarului, Cucuieti;

-zonele de supraveghere pe raza localitatii Galbinasi, Progresu, Dorobantu, Sohatu, Pitigaia, Plataresti, Popesti, Nuci, Fundeni, Pasarea, Postavari ;

Miscarile de animele sunt restrictionate, fiind premise doar cu avizul autoritatii veterinare competente.

Echipe de specialisti  desemnate din partea DSVSA Calarasi  participa zilnic la efectuarea catagrafiei suinelor si inspectia clinica a acestora

 • Situația evoluția pestei porcine africane, pe teritoriul județului Calarasi, la porcii mistreți: CAZURI ACTIVE:
 • 2 cazuri active de pestă porcină africană la porcii mistreți declarate in anul 2022 pe Fond vanatoare 48 Fermecatu Balta Borcea

La nivelul fondurilor cinegetice Fond vanatoare 48 Fermecatu Balta Borcea; Fond vanatoare 49 Fetesti- Balta Borcea; Fond de vanatoare 8 Perisoru; Fond de vanatoare 18 Bazarghideanu; Fond vanatoare 47 Pietroiu Balta Borcea; Fond vanatoare 46 ROSETI Balta Roseti;  Fond de vanatoare 31 Ciornuleasa; Fond vanatoare 42 CHISELET; Fond vanatoare 39 Greaca; Fond de vanatoare 41 Oltenita; Fond de vanatoare 20 Frumusani; Fond de vânătoare 21 Vasilati; Fond de vânătoare 2 Ileana; Fond vanatoare 43 Boianu; Fond vanatoare 40 Chirnogi, masurile de control ale bolii sunt puse in aplicare cel mai repede la douasprezece luni de la constatarea ultimului caz de pesta porcina africana la porcii salbatici in zona infectata si raman in vigoare pentru cel putin inca douasprezece luni.

 Toate masurile stabilite sunt in conformitate cu:  Reg. UE 429/2016, Reg. UE 687/2020, Reg. 689/2020, prin planuri de masuri de combatere aprobate de CLCB judetean Calarasi.

Având în vedere evoluția focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul Romaniei, Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi  este în stare de alertă maximă.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PRIVATE

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primarea Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi, telefon 0242/338070, fax 0242/338070, e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 3796861.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

– teren arabil in suprafata de 75.799 mp. T61/1 P365/1, C.F. 22263;

– teren arabil in suprafata de 16.609 mp. T62 P379/2, C.F. 22276, suprafetele de teren sunt proprietate privata a comunei Ulmu conform HCL 33/26.11.2021 si  temei legal este O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ulmu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei, nr. 29, județul Calarasi

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200 lei în contul concedentului: RO80TREZ20121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi, cod fiscal al concedentului: 3796861 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original, intr-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

21.02.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi, str. Bucuresti, nr. 106, județul Calarasi, telefon /fax  0242/315736, e-mail: trcl.reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.01.2022.

ISJ Călărași: Concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași organizează, în sesiunea 2022, concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:
-director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Călărași,
-director din clubul copiilor
-director din centrul județean de excelență
Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr 4597/2021 cu modificările și completările ulterioare.
Conform art 3 din Metodologia invocată anterior, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
Art 3 alin (1):
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are calificativul anual complet, iar pe durata unui an școlar a oupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este .
Conform art 3 alin (9) din Metodologia invocată anterior, nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele candidaților se depun electronic în perioada 19-25 ianuarie 2022, conform Procedurii privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile preuniversitar de stat, afișată pe site-ul ISJ Călărași.
Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea prevederilor art 8 (1) din Metodologia aprobată prin OME nr 4597 cu modificările și completările ulterioare.
Proba scrisă va avea loc pe 18 februarie 2022.
Proba de interviu se va desfășura în perioada 16-25 martie 2022.
Conform art 7 (3) din Metodologia de concurs, pe site-ul ISJ Călărași și la sediul ISJ Călărași vor fi afișate metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, perioada de înscriere, lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT VACANTE

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE

 -SESIUNEA 2022-

Nr. crtUnitatea de învățământFuncția
1CLUBUL COPIILOR NR.1 OLTENITADirector
2CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CĂLĂRAȘIDirector
3COLEGIUL NATIONAL „BARBU STIRBEI” CALARASIDirector
4GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ” ELISABETA ROSETTI” ROSETIDirector
5GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ” BROTACEL” MODELUDirector
6GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII” CALARASIDirector
7GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARICEL” CALARASIDirector
8GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP” CALARASIDirector
9GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ROSTOGOL” CĂLĂRAȘIDirector
10GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” CALARASIDirector
11GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TARA COPILARIEI’’ CALARASIDirector
12LICEUL PEDAGOGIC „STEFAN BANULESCU” CALARASIDirector
13LICEUL TEHNOLOGIC „DAN MATEESCU” CALARASIDirector
14LICEUL TEHNOLOGIC „ION GHICA” OLTENITADirector
15LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MANASTIREADirector
16LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” OLTENITADirector
17ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN TEODORESCU” SOLDANUDirector
18ȘCOALA GIMNAZIALA „DRAGOS MARIN” STEFAN CEL MAREDirector
19ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE VALSAN” INDEPENDENTADirector
20ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” ULMENIDirector
21ȘCOALA GIMNAZIALA „SPIRU HARET” OLTENITADirector
22ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELEDirector
23ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTIDirector
24ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANIDirector
25ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODADirector
26ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARADirector
27ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENIDirector
28ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINETDirector
29ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANIDirector
30ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENIDirector
31ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASIDirector
32ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTIDirector
33ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANADirector
34ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIUDirector
35ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICADirector
36ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANADirector
37ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCUDirector
38ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA)Director
39ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORUDirector
40ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTIDirector
41ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODADirector
42ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANIDirector
43ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARADirector
44ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODADirector
45ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MAREDirector
46ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMUDirector
47ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEADirector
48ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEADirector
49ȘCOALA GIMNAZIALA” FLORENTA ALBU” VALCELELEDirector
Nr. crtUnitatea de învățământFuncția
1COLEGIUL NATIONAL „BARBU STIRBEI” CALARASIDirector adjunct
2LICEUL „ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARADirector adjunct
3LICEUL „DANUBIUS” CALARASIDirector adjunct
4LICEUL AGRICOL „SANDU ALDEA” CALARASIDirector adjunct
5LICEUL PEDAGOGIC „STEFAN BANULESCU” CALARASIDirector adjunct
6LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CALINESCU” GRADISTEADirector adjunct
7LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MANASTIREADirector adjunct
8LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” OLTENITADirector adjunct
9LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEADirector adjunct
10ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BRANCOVEANU” VASILATIDirector adjunct
11ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MANU” BUDESTIDirector adjunct
12ȘCOALA GIMNAZIALA „IANCU ROSETTI” ROSETIDirector adjunct
13ȘCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA NEDELCIU” FUNDULEADirector adjunct
14ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANIDirector adjunct
15ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SATDirector adjunct
16ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANIDirector adjunct
17ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASIDirector adjunct
18ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARADirector adjunct
19ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORUDirector adjunct
20ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTIDirector adjunct
21ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARADirector adjunct
22ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELUDirector adjunct

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Prof. Roxana Natalia Pațurcă

I.S.J Călărași: Cursuri cu prezența fizică

0

Începând de luni, 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe din județul Călărași, cursurile se desfășoară cu prezență fizică, cu respectarea prevederilor Ordinului comun ME-MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat prin Ordinul ME nr. 3030/14.01.2022 și Ordinul MS nr. 82/13.01.2022.
În săptămâna 17-21.01.2022, se va desfășura o inspecție tematică care va urmări următoarele aspecte:
Monitorizarea organizării și desfășurării activităților din cadrul unităților de învățământ din județul Călărași, cu respectarea prevederilor Ordinului comun ME-MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.( asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal; stabilirea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ; purtarea măștii de protecție de către elevii și personalul unității de învățământ.)
Verificarea încheierii situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2021-2022, în conformitate cu OMEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, completat prin ordinul nr.3108/2021.
Asigurarea condițiilor optime pentru pregătirea și participarea elevilor la examenele naționale.

D.S.V.S.A. CĂLĂRAȘI: Informare de presă

0

În urma creșterii semnificative la nivel comunitar a focarelor de gripă aviară înalt patogenă, subtipul H5N1, atăt la păsările migratoare cât și la păsările domestice, în toate exploatațiile comerciale de păsări (ferme și exploatații comerciale de tip A), precum și în exploatațiile nonprofesionale amplasate în zonele cu risc ridicat de introducere și răspândire a virusurilor HPAI, Directia Sanitara veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(DSVSA) Calarasi  a dispus intensificarea controalelor oficiale.

De la debutul anului 2022, au fost notificate 58 de focare la păsări doestice și păsări ținute în captivitate in Belgia, Danemarca, Cehia, Germania, Italia, Portugalia, Polonia, Franța, Ungaria și Marea Britanie. În Ungaria au fost confirmate 10 focare secundare.

Până la această data, în România nu a fost depistată prezența virusului influenței aviare în exploatații de păsări domestice.

Cu toate acestea, în județul Galați a fost confirmat un caz de influență aviară înalt patogenă H5N1 la un pescăruș, precum și un caz la o rață sălbatică împușcată pe raza județului Tulcea. La finele anului trecut, în arealul Rezervației Biosferei Delta Dunării, a fost confirmat un caz de gripă aviară înalt patogenă la o lebădă de iarnă.

DSVSA Calarasi va intensifica controalele oficiale, si face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise si este interzisa comercializarea de animale si / sau pasari  in locuri adiacente tragurilor,  domeniul public sau alte spatii neautorizate sanitar veterinar

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

Având în vedere interesul protejării aviculturii românești, crescătorii de păsări trebuie sa constientizeze să intensifice măsurile de biosecuritate în exploatațiile pe care le dețin, in special in exploatatiile comerciale de pasare. Masurile de biosecuritate trebuie aplicate inclusiv în timpul afluirii de material de reproducție sau păsări vii pentru repopularea fermelor provenite din comerțul intracomunitar sau din țări terțe.

 De asemenea, D.S.V.S.A Calarasi atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere pentru Anemia infectioasa a calului, concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa, incepand cu luna februarie 2022. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii,  cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica si sa detina ecvidele  (cabaline, bardou, catar, magar) identificate prin microcipare si insotite de pasaport.

In cazul refuzului prezentarii ecvideelor/ pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,  medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

   DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Cazul de gripă aviară, confirmat la o lebădă de vară, în județul Călărași, a fost stins

0

În luna octombrie 2021, a început un nou sezon epidemic al virusului HPAI (gripa aviara inalt patogena) produs de către păsările sălbatice migratoare, evolutia bolii find fulminanta in Statele Membre U.E, cat si in Marea Britanie.

Pe teritoriul judetului Calarasi, in data de 16.11.2021  a fost confirmat de către IDSA un caz de gripă aviară înalt patogenă (H5N1)  pe raza fondului cinegetic 20 Frumușani, în localitatea Postavari pe lângă Lacul Postavari, comuna Frumușani, județul Călărași la o lebădă de vară.

Au fost impuse restricțiile preliminare și măsurile de biosecuritate conform prevederilor Art. 7 cat si masurile prevăzute la Secțiunea 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește normele pentru prevenirea și controlul anumitor boli listate.

Conform mesajului primit  de la EURL in data de 13 decembrie 2021 de catre Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) Bucureşti  rezultatele referitoare la testele de secventiere si analizele filogenetice ale virusului H5N1 HPAI izolat de la lebada arata ca este un virus care circula pasarile salbatice din Eurasia din 2019 .

Până la această dată nu a fost depistată prezența virusului influenței aviare în exploatații le de păsări de raza localitatilor definite in zona infectata, cazul fiind stins prin eliberarea actului oficial de stingere a bolii.

În contextul epidemiologic al evoluţiei gripei aviare în Europa, se impune supravegherea şi monitorizarea păsărilor domestice, dar şi a celor sălbatice care reprezintă sursa naturală a virusului gripal aviar.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă și al cetățenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări și la respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul țării noastre.

Gripa aviară este o boală virală foarte contagioasă, care apare în principal la păsările de curte și la păsările de apă sălbatice. Virusurile gripei aviare sunt virusuri cu patogenitate ridicată sau scăzută (HPAI, respectiv LPAI) în funcție de caracteristica moleculară a virusului și de capacitatea acestuia de a provoca boli și mortalitate la pui.

Păsările sălbatice sunt gazde naturale și rezervoare pentru toate tipurile de virusuri ale gripei aviare, așa că joacă un rol major în evoluția, întreținerea și răspândirea acestor virusuri.

Pentru a preveni răspândirea acestei boli, DSVSA Calarasi recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri:

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

– evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

– interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

– evitarea intrarării mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singiură persoană (proprietarul exploatației);

– prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

– aplicarea unor măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenjat pentru dezinfecția încălțămintei;

– prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

-toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din orice specie sau la mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate, fără întarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

-toate cadavrele de păsări şi mamifere, descoperite în locuri publice, se anunţă, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau la DSVSA județeană;

-să nu pună mâna neprotejată cu mănușă, pe cadavrele de pasăre sau păsări bolnave;

-să respecte indicațiile medicului uman de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

 Facem precizarea că, proprietarii de păsări afectați primesc despăgubiri financiare, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Anunţ de participare la licitaţie pentru vânzare bunuri

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU,  cod fiscal 3966354, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași, tel. 0242/312553, fax 0242/312381, e-mail primăria_modelu@yahoo.com.

  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: – Autogunoieră compactoare Mann 18222 și Buldoexcavator Komatsu WB93R, aparţinând domeniului privat.

3. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Modelu.

3.1 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei – caietul de sarcini, garanţia de participare în valoare de 100 lei și 200 lei taxa de participare. Aceste sume se pot achita cu numerar la caseria Primăriei Modelu.

3.2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, ora 10.00

4. Informaţii privind ofertele: preţul minim al vânzarii Autogunoieră compactoare Mann 18222 este de 35.500,00 lei(cu TVA), iar preţul minim al vânzarii Buldoexcavator Komatsu WB93R este de 44.800,00 lei(cu TVA).

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.01.2022, ora 10.00.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  20.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Modelu.

Conferință de presă PNL Călărași -17 decembrie 2021

0

Principalele declarații făcute de liderii PNL Călărași prezenți :

Președintele Ciprian Pandea

Tocmai ce m-am întors de la prefectură cu domnul prefect Barbu, am avut o întâlnire cu o delegație de vreo 15-20 de primari PSD. Am discutat cu domniile lor, am relatat discuția și înțelegerea de la nivel central, conform căreia primarii PNL obțineau 38% din cei 6%, iar PSD 62%. Din păcate, președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță nu a vrut să respecte înțelegerea, iar domnul prefect a fost nevoit să atace hotărârea. Astăzi, în urma discuției cu domnii primari, am convenit, pentru binele județului, e bine să ne respectăm palma bătută la București, motiv pentru care fix în acest moment se desfășoară o ședință extraordinară de Consiliu județean, unde și consilierii PNL și consilierii PSD vor vota pentru cheltuierea celor 6% pentru dezvoltarea județului Călărași.

Ați tot auzit în ultimele zile, ba că se schimbă prefectul Barbu, ba că poziția a fost câștigată de PSD, și așa mai departe. Vreau să vă spun că a fost o negociere la nivel central, iar eu, spre deosebire de alții, am participat la ședința de coaliție. Nici Prahova, nici Ilfov nu au cedat pentru Călărași, ci a fost o negociere punctuală între partide. Colegii noștri de la Prahova, Ilfov, Sălaj și Arad au fost primii care au spus că nu sunt interesați de funcția de prefect, întrucât au președinți de CJ foarte puternici și au stabilit să cedeze în favoarea unor județe care nu au reușit încă să câștige Consiliul județean. Vă pot spune că 8 județe PNL au fost blocate de președintele Cîțu, 8 județe PSD de președintele Ciolacu, despre astea nu s-a discutat. Și s-a ajuns la vestita listă din presă. Astăzi, când discutăm, nu este închisă discuția, pe protocol, cei doi subprefecți sunt la PSD, dar negociem pe secretarul de stat. E normal să fim egali, deci fie vom avea prefect și un subpprefect sau prefect și secretar general. Sunt mai rezervat în a da pronosticuri și a mă bate cu pumnul în piept, i-aș recomanda și colegului meu de alianță să fie mai ponderat, pentru că, din păcate, tot ce a promis nu s-a îndeplinit. Să fim mai ponderați și să încercăm să obținem cât mai mult pentru județul Călărași. La ședința coaliției nu s-a discutat despre nume, nu s-au pus condiții pe persoane,încercați să nu mai comentați balivernele spuse la colțul străzii, că s-a trezit unul că s-ar putea să aibă prefect sau să numească prefectul PNL. Dacă vor condiționalități, este posibil ca și Partidul Național Liberal să aibă condiționalități. Nu cred că e cazul, am discutat de principii și funcții, încercăm la PNL să purtăm negocieri pe pozițiile de la nivel central, după continuăm discuțiile la nivel local, vom conveni cu colegii noștri de alianță și apoi ne vom îndrepta privirile doar către dezvoltarea județului și sper ca și colegii noștri să lase atacurile deoparte, mizeriile, pentru că nu putem fi în alianță și să ne jignim unii pe alții. Nu e productiv pentru județul Călărași.

Începând cu ora 09.00, domnul consilier județean George Chiriță s-a aflat în biroul vicepreședintelui Beștea, și am spus să nu plece de acolo până când nu se respectă ce s-a stabilit la nivel naționl. Colegii mei primari PNL au stabilit repartizarea celor 38%, iar George Chiriță s-a asigurat să se respecte ce am stabilit. Pentru că, repet, este incredibil ca patru oameni maturi (n. r. Ciprian Pandea, Vasile Iliuță, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu) să stabilească ceva, să bată palma, și cineva să nu respecte. Scuzați-mă, dar băieții șmecheri care cred că pot veni într-o conferință de presă și să spună orice, să jignească, să se gândească bine că în politică cel mai important este cuvântul, și dacă nici cuvântul nu-l mai avem, ar trebui să ne ducem acasă. Ieri, total dezgustat, l-am sunat pe Paul Stănescu, ori respectăm, că suntem în coaliție, ori fiecare e pe treaba lui, dar nu poți veni în conferință de presă că PNL nu vrea și nu face, când tu nu-ți respecți cuvântul. Astăzi, din câte știu, primarii PSD l-au mandatat pe vicepreședintele Beștea să îi explice domnul Iliuță că trebuie să respecte înțelegerea, pentru că oricum PNL a cedat, tocmai în ideea deblocării situației.

Sper ca asta să fie o lecție pentru actualul președinte Iliuță, mai ales că va veni și Anghel Saligny și sper să avem o colaborare bună, astfel încât să atragem în județul Călărași investiții cât mai multe. Să lăsăm joaca asta de-a șoarecele și pisica. Deosebirea dintre mine și ei, și nu vreau să mă laud, este că eu mă duc la ședințele de coaliție, sunt vicepreședinte regional, ei așteaptă să vadă ce le spune Bucureștiul. Le-aș recomanda să nu mai promită organizației marea cu sarea, că lucrurile nu se obțin chiar așa.

Prefectul Valentin Barbu:

Din fericire, în acest an s-a încasat peste estimat, adică de la plafonul de 270 de miliarde, ne-am dus aproape de 290 de miliarde lei vechi. Vreau să vă readuc în memorie și să spun foarte clar, discuția asupra repartizării acestor sume, din cei 6 la sută, a fost stabilită aici, la sediul PNL, în 24 august, când președintele Iliuță a venit și a discutat cu domnul președinte Pandea și au stabilit. În ședința din 25 august, când domnul secretar general adjunct al Guvernului Mircea Abrudan a fost prezent la Călărași, la o ședință de promovare a PNI Anghel Saligny, ședință la care au participat aproiximativ 30 de primari din tot județul, domnul președinte Iliuță a spus că respectă înțelegerea. A doua zi, când urma o ședință de Consiliul județean, când l-am sunat, nici nu a mai răspuns la telefon. Ce s-a întâmplat probabil va rămâne în istoria nefastă a administrației publice locale, prin cele 6 hotărâri de CJ pe care le-a promovat într-un dispreț total, și spun asta pentru că a dat și 10 la sută din sumă pentru 28 de primării PNL și 90% pentru primarii PSD. Nu e în regulă, mai ales în această coaliție. Inclusiv acum două zile, a explicat domnul președinte Pandea, după ce s-a ajuns la o înțelegere la nivel național, către primăriile PNL, inclusiv Primăria Budești, au mai dispărut 26 de miliarde. Din fericire, astăzi primarii au discutat între ei, au venit, la prefectură, majoritatea PSD, toți au fost de acord, după explicațiile președintelui Pandea cu privire la înțelegerile de la București, să se respecte ce s-a stabilit. Toată lumea a fost de acord. Ceea ce s-a și întâmplat, înțeleg că avem anexa aprobată cu 27 de voturi pentru, inclusiv președintele Iliuță a votat pentru. Important e că am ajuns în acest stadiu. 

Deputatul Emil Dumitru

Vizavi de punctul de pensie s-a luat hotărârea să crească cu 10% ceea ce înseamnă că de la 1442 crește la 1586 lei. Dacă vă aduceți aminte, în plină pandemie, cu încasări nu chiar foarte bune, Guvernul PNL, de la acea dată, a mărit pensiile cu 22%. Astăzi, la zece luni de le execuția bugetară, constatăm că avem investiții străine mai mari de 3 ori decât în anul 2020. Sigur că și Guvernul Ciucă este foarte preocupat de componența socială. N-aș vrea să intrăm într-o competiție să spunem cine a crescut pensiile. Este vorba de guvernul actual, suntem într-o coaliție și dacă e să vă mai dăm un exemplu, alocațiile de stat ale copiilor în 2015 erau de 42 de lei, iar astăzi vor ajunge la 214 lei.

Este importantă componenta socială, dar în egală măsură trebuie să se aloce un procent semnificativ pentru investiții pe ceea ce înseamnă dezvoltarea țării. Dezvoltarea comunităților locale fără invertiții nu se pot face. De aceea, în perioada următoarea, atât domnul președinte Pandea, la Senat, cât și eu, la Camera Deputaților, vom avea de adoptat anumite reglementări pentru a putea să tragem bani prin PNRR.

Sunt foarte importante măsurile pe care populația le așteaptă de la clasa politică, gradul de încredere al populației în politicieni este foarte mic și din cauza unor declarații ale unor politicieni în spațiul public. Nu m-ați văzut să fac atacuri la persoană. Și aici punctez că am văzut o postare în spațiul online cum că eu, în calitate de deputat, împreună cu președintele Pandea, am vitregit Oltenița de o sumă de bani, lucru total eronat, ceva anormal cu acest tip de comportament culmea, al unui decident de la CJ. Eu cred că ar trebui să discutăm pe criterii obiective, așa cum spune și președintele PNL Călărași, Ciprian Pandea, modalitatea de împărțire a celor 6% din cota de TVA. O chestiune ce ar fi putut fi închisă demult și nu mai aveam acest război al surzilor, unde singurii care pierd sunt cetățenii și comunitățile care au nevoie maximă de acești bani.

Mai este o chestiune care se discută vizavi de creșterea taxelor și impozitelor. Partidul Național Liberal se opune categoric unor anumite creșteri și aici este vorba de acea taxă de solidaritate. Din punctul nostru de vedere nu face altceva decât să răstoarne modul în care se practică fiscalitatea în România. Nu poți să mergi cu taxare diferențială în condițiile în care tu să ai o cotă unică de impozitare. În loc să discutăm această chestiune, putem să vorbim de prețurile de transfer. Este o directivă europeană care urmează să fie adoptată și pe care fiecare stat membru o va transpune.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, reunit în ultima ședință din anul 2021

0

Joi, 16 decembrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din municipiul Călărași, a avut loc în sistem hibrid (fizic și prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line) ultima ședință din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și noua organigramă, alături de statul de funcții al instituției și proiectul de buget al Agenției aferent anului 2022. De asemenea, a fost aprobată contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” (SMEE-PB) în regiunea Sud Muntenia, finanțat din Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation implementat de Banca Europeană de Investiții (E.L.E.N.A.).

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat prezentarea proiectului strategic „Centru de Date Regional Sud Muntenia”, ce ar urma să fie propus spre finanțare în viitorul Program Operațional Regional Sud -Muntenia 2021-2027, și activitățile desfășurate de Agenție pentru pregătirea Programului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027, inclusiv a documentelor conexe. Au fost prezentate, de asemenea, stadiile implementării Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și a proiectelor cu finanțare europeană pe care le are în desfășurare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia în calitate de lider/partener. Nu în ultimul rând, membrii Consiliului au fost informați cu privire la constituirea bazei de date cu proiecte ce ar putea servi drept model în accesarea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027 și despre atribuțiile Agenției cu privire la implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență în Regiunea Sud – Muntenia, în perioada 2021-2026.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia. Consiliul are rolul de a coordona activitățile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională și este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiune (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Viața la țară prin oglinda educației

0

Se spune că nu se face carte în mediul rural. Nimic mai greșit!

Se spune că e aproape imposibil să desfășori actul educațional în condițiile existente azi în școli. Nimic mai adevărat!

În ultimii ani au fost elaborate numeroase programe naționale destinate îmbunătățirii condițiilor din școli și reducerii inegalităților socio-educaționale, însă performanța învățământului românesc a involuat. Iar pandemia i-a pus capac. Există calcule care arată că până în 2025, atât în mediul urban cât și în cel rural, vor fi cu 40% mai puțini copii decât în anii 2000…

Să fim sinceri…

Starea sistemului educațional este considerată rea și foarte rea de 78% dintre participanții la Barometrul de opinie publică al Academiei Române (2019). Ce i se reproșează educației românești? Lipsa siguranței în școli, dotarea necorespunzătoare, numărul mare de elevi în clasă, numărul mare de materii, incompetența/indiferența profesorilor, salariile mici, indisciplina elevilor, gradul de intoleranță, politizarea actului educațional și corupția. Totuși, în mod paradoxal, ~90% dintre respondenți se declară mulțumiți de educația pe care au primit-o în școală…

87% din teritoriul țării noastre este rural. Iar 65% dintre școlile românești sunt amplasate în sate și comune, concentrând 33% dintre elevi. Cu o rată a abandonului școlar de peste 15% – în mediul rural fiind cu 25% mai mare față de cel urban – înseamnă că una din patru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani nu și-a finalizat studiile. O tendință în creștere…

Să înțelegem și de ce: conform unei analize realizate de echipa Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, 82% dintre școli au fost construite înainte de 1970, 17% nu au acces la o sursă autorizată de alimentare cu apă, 20% nu au toalete în incinta școlii, 25% folosesc sobele ca principală sursă de încălzire, 50% nu au săli de sport, 40% nu au bibliotecă… și problemele continuă.

Dacă vreți să folosim toate aceste argumente în favoarea școlii online, vă spunem de ce nu e cazul: peste 60% dintre gospodăriile rurale nu au conexiune la internet și nici laptop/desktop. Și deși 97% dintre profesori consideră că utilizarea tehnologiei crește atractivitatea disciplinei predate, 76% recunosc că nu au competențele digitale necesare.

Există vreo soluție?

Ce e de făcut într-un sistem în care atât de necesara reformă în învățământ se lasă așteptată, România alocând educației printre cele mai mici procente din PIB (<3%), în comparație cu Suedia care alocă aproape 7%? Răspunsul au încercat să-l găsească în ultimii 31 ani cei 31 miniștri ai Educației… dar fără succes. Totuși, nu se poate pune totul în cârca acestui minister, fiindcă mereu va exista o corelație puternică între nivelul educației, gradul de dezvoltare economică a urbei din care face parte școala, veniturile locuitorilor, precum și gradul de educație al părinților.

Granturile, parteneriatele public-private, inițiativele ONG au mai ajutat la deblocarea situației. Nu într-atât încât să producă o schimbare totală și unitară – fiindcă acest lucru stă doar în puterea unui sistem guvernamental coordonat și bine pus la punct. Însă, mulți elevi eminenți, multe școli și multe comunități au fost ajutate să-și atingă obiectivele prin atragerea unor resurse externe. Sponsorizările obținute de la partenerii strategici au asigurat multor copii șansa la o educație de calitate. Însă, nevoia este mai mare decât oferta, mii de școli erodate de timp având nevoie de investiții considerabile.

O poveste de succes!

Poate părea greu de crezut, însă atunci când un ONG, alături de administrația locală și câteva companii private își unesc forțele, iese ceva extraordinar. Este cazul Școlii Gimnaziale din comuna Unirea (Corp C), județul Călărași, care a ajuns să fie transformată cu ajutorul Asociației BookLand și al partenerului principal, REHAU România, dar și al altor companii private.

Totul a început cu un email trimis Asociației în Nov’20 la miezul nopții, mail în care descria nevoile școlii construite în 1895: termoficarea (încălzirea fiind realizată cu sobe), pavarea și împrejmuirea curții, construirea unui teren de sport de aproape 1.000mp și renovarea integrală a laboratorului de informatică.

Școala a intrat în procesul de calificare și a fost aprobată pentru renovare. Între timp la conducerea școlii a venit un director tânăr și pus pe treabă, domnul Liviu Moise, care a reprezentat o verigă excelentă între BookLand și Primărie, armonizând operațiunile și implementând toate deciziile luate de comun acord. Astfel că în nici 2 luni (Oct-Nov 2021), visul comunității din Unirea s-a împlinit! Au ajutat nu numai fondurile puse la dispoziție de REHAU România, ci și materialele oferite de companiile coalizate de BookLand, precum și implicarea Primăriei Unirea care a contribuit material și financiar la fiecare pas.

Provocarea cea mai mare a fost reprezentată de construcția instalației termice: a implicat zeci de țevi, mufe, coturi, reducții, racorduri oferite de Instal Impex, 27 radiatoare Radox, pompă circulație, termostat, vas expansiune, supapă, robineți, aerisitor, termometru asigurate de Ferro România, centrală termică dăruită de Ariston România, precum și un rezervor GPL de 5.000L adus de ButanGas România (care îi asigură și plinul timp de 2 ani). Plus toate avizările aferente. La pregătirea terenului de sport „fundația” a fost turnată de Primărie, gazonul sintetic, porțile de fotbal și coșul de baschet fiind asigurate de Decathlon România. Iar curtea a fost pavată cu pavele și borduri oferite de Elis Pavaje. Nu în ultimul rând, panourile zincate pentru gard au fost asigurate de Stehos Acero iar stâlpii metalici de Trutzi. Iar Wipro România a donat mobilier pentru dotarea sălilor de clasă.

Costurile materialelor de construcții și manoperei pentru restul operațiunilor de renovare au fost suportate de REHAU România.

Astfel că, de acum încolo, comunitatea de aproape 2.000 locuitori se poate bucura de condiții excelente de desfășurare a actului educațional pentru cei 156 elevi înscriși la această școală.

În 2020, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate pe piața locală, REHAU România a lansat inițiativa ”REHAU Community” și s-a angajat să sprijine generațiile viitoare și să acționeze pentru bunăstarea și dezvoltarea lor durabilă. 

Comunitatea în care te dezvolți îți poate marca întreaga existență. Cred în puterea exemplului și în importanța educației, iar la asta au contribuit și cei 17 ani ai mei de creștere în echipa REHAU. Și pentru cei mici e la fel: își petrec copilăria pe băncile școlii, ascultă dascălii și își fac visuri pentru viitor, iar dacă beneficiază de condiții proprice, își ating adevaratul potențial. Ne dorim ca acțiunile noastre să contribuie la reducerea inegalităților și la creșterea accesului la educație în zonele rurale. Noi credem în satul românesc și ne face mare plăcere să punem umărul la un viitor mai bun pentru acești copii care merită tot ce e mai bun!” Alexandru Oprea, Country Manager REHAU România.

Să știți că nu numai pentru copii va fi o plăcere să vină în noua lor școală, ci și pentru profesori. Sunt directorul acestei școli de doar 3 luni și simt că, în sfârșit, acordăm tinerei generații respectul pe care îl merită, asigurându-i toate condițiile pentru desfășurarea eficientă a actului educațional. Abia aștept să dovedească și rezultatele la învățătură că efortul depus de atâtea companii a meritat.” Liviu Moise, Directorul Școlii Gimnaziale Unirea, județul Călărași.

 „Suntem încântați că am dat peste o echipă extraordinară – Școala și Primăria – care ne-a făcut munca mult mai ușoară. Iar partenerilor BookLand, în frunte cu REHAU România, le suntem recunoscători pentru încrederea în misiunea noastră de a renova școlile din mediul rural. Pentru că firul roșu al identității noastre naționale pornește de pe aceste plaiuri veșnice și roditoare care au avut mereu grijă de poporul român. Abia aștept să iasă de pe băncile acestor școli readuse la viață viitorii Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Rebreanu, Preda, Cioran…” Mihaela Petrovan – Fondator Asociația BookLand.

Asociația BookLand și-a propus să crească an de an numărul de școli renovate și anul viitor chiar să pună fundația primei școli etalon pentru sistemul de învățământ românesc.

BookLand a luat naștere acum 11 ani ca prim târg urban de carte la mall. S-a dezvoltat rapid într-o caravană națională activă timp de peste 600 zile care a  vizitat anual peste 40 orașe. Taberele Coolturale BookLand și Conferințele BookLand Evolution au devenit extensii naturale ale brandului cultural, platforma www.înPractică.ro completând abordarea socio-educațională asumată. În cele 6 ediții offline, Conferințele s-au întâlnit cu peste 100.000 tineri din 23 orașe cărora peste 2.000 speakeri le-au oferit cele mai bune recomandări; de anul trecut sfaturile mentorilor pot fi urmărite online. Iar în cadrul celor 9 ediții ale Taberelor, sub deviza “Cel mai inteligent mod de a te distra!”, peste 1.300 tineri au fost încurajați prin workshop-urile zilnice susținute de profesioniști să prețuiască timpul liber și echilibrul fin dintre distracție și educație. Renovând&dotând școlile din zonele defavorizate (14 instituții finalizate în 2020), reușește anul acesta să schimbe în bine viitorul elevilor din 23 școli rurale!

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași intensifică acțiunile de control în perioada sărbătorilor de iarnă

0

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarna, DSVSA Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu produse alimentare sigure.

În intervalul 03.12.2021 – 07.01.2022 se intensifică acţiunile de control, cu scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi al prevenirii răspândirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA) din zonele de restricţie unde este diagnosticată această boală, prin comerţul ilegal cu porcine/carne şi produse din carne de porc (provenite de la porcii bolnavi).

În cadrul acestor controale se va verifica modul în care operatorii din sectorul alimentar autorizaţi/înregistraţi sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor respectă condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la procesarea alimentelor de origine animală (carne, lapte, produse lactate, peste, oua) şi nonanimală (produse de panificaţie şi patiserie, legume-fructe), asigurarea trasabilităţii acestora, condiţiile de ambalare, transportul, depozitarea şi comercializarea acestora către consumatorul final.

Obiectivele vizate în cadrul acţiunilor de control sunt: pieţele agro-alimentare;  abatoarele şi unităţile de tranşare a cărnii; unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală şi nonanimală, precum şi unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării); unităţile de alimentaţie publică, pizzerii, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie; unităţile de tip hotelier şi pensiunile turistice; unităţile de tip hipermarket/supermarket, magazinele alimentare şi alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare.

Reprezentanţii DSVSA Calarasi vor realiza controale în trafic, cu sprijinul reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, pentru a se verifica dacă sunt respectate condiţiile sanitare veterinare legale pentru transportul animalelor şi al produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, precum și respectarea restricțiilor sanitare veterinare impuse pentru mișcarea porcinelor din gospodăriile populaţiei situate în zonele afectate de focare active de PPA.

Un alt aspect care va fi verificat în acțiunile desfășurate în această perioadă îl reprezintă controlul la destinaţie al cărnii de pasăre şi al ouălor provenite din comerţul intracomunitar şi import. În acest context, vor fi efectuate verificări la nivelul tuturor depozitelor de destinaţie a acestor categorii de produse, fiind efectuate controale documentare, de identitate, prelevări de probe în vederea efectuării de analize de laborator pentru stabilirea conformităţii acestora în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice de siguranţa alimentară şi de calitate prevăzute de legislaţia Uniunii Europene.

Totodată, o atenţie deosebită va fi acordată verificării condiţiilor sanitare veterinare şi de igienă existente în locurile organizate periodic de către autorităţile locale, în vederea comercializării unor alimente care prezintă caracteristici tradiţionale (ex. tonete, chioşcuri, rulote, standuri de comercializare).

În plus față de anii anteriori, controalele din această perioadă urmăresc, în contextul pandemiei de COVID-19, atât respectarea normelor și cerințelor de igienă alimentară, cât și a celor privind distanțarea fizică a vizitatorilor aflați în unități de alimentație publică, a purtării măștilor de protecție pentru personalul angajat care asigură procesarea, ambalarea, depozitarea şi comercializarea alimentelor. În acest context, va fi verificată și realizarea igienizărilor cu substanţe biocide care să asigure curăţarea şi dezinfecţia eficientă a incintelor și echipamentelor care sunt în unitatea respectivă.

DSVSA Calarasi atentioneaza asupra  necesităţii de a se respecta următoarele recomandări:

– efectuarea la medicul veterinar de libera practica din localitate a examenului trichineloscopic asupra cărnii obţinute de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile proprii;

-carnea şi produsele din carne de porc rezultate în urma sacrificărilor tradiționale în gospodăria proprie este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acestora în consum public;

– Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave. Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepseşte, conform legii.

În situaţia în care constatati că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii, izolati animalul si anuntati medicul veterinar de libera practica . Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă anuntati in maxim 24 ore si porcul este identificat (crotaliat) și înregistrat.

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Examinarea cărnii provenite de la porcii sacrificaţi în vederea depistării trichinelozei este obligatorie.

Medicii veterinari din cadrul DSVSA Calarasi, precum şi cei de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul piețelor agroalimentare Calarasi si Oltenita vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 03.12.2020 – 24.12.2020 şi 28.12.2020 – 07.01.2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Orarul medicilor veterinari este afişat în punctele de lucru, în acesta fiind incluse numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

           Este interzisă comercializarea produselor si alimentelor de origine animală si non-animală in spatii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranta alimentelor si neinregistrate, sau in sistem de vanzare stradal, in care nu sunt asigurate conditii adecvate de igienă si sigurantă alimentară.

             Targurile de animale sunt mentinute inchise, fiind interzisă comercializarea de animale si pasari, cat si a cărnii si produselor din carne provenite de la porcii sacrificati in gospodarie.

Este interzisă comercializarea suinelor din exploatatii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodariile populatiei fiind admise doar in consum familial.

Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii si a produselor din carne.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Călărasi 0242 / 313676.

DIRECTOR  EXECUTIV

Dr. Viorel BUCUR

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Comunicat de presă

0

Având în vedere că în aceasta perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă se sacrifica in mod traditional porci în gospodăriile populației, în vederea prevenirii unor posibile infestări cu parazitul Trichinella Spiralis la om, D.S.V.S.A. Calarasi recomandă proprietarilor de porcine să solicite la medical veterinary de libera prcatica din localitate efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificați în gospodării și de asemenea recomandă consumatorilor să cumpere carne de porc sau preparate din carne numai din unități sau spații autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar.

Medicii veterinari din cadrul DSVSA Calarasi, precum şi cei de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul piețelor agroalimentare Calarasi si Oltenita vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 03.12.2021 – 24.12.2021 şi 28.12.2021 – 07.01.2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Orarul medicilor veterinari este afişat în punctele de lucru, în acesta fiind incluse numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

În vederea efectuării examenului trichineloscopic, proprietarii porcinelor sacrificate în gospodărie se vor prezenta la centrul pentru efectuarea examenului trichineloscopic cu cartea de identitate (B.I.), crotalia auriculară a animalului sacrificat în vederea operării și scăderii acestora din Baza Națională de Date  şi următoarele probe de carne cu greutatea de aproximativ 200g:

–  pilierii diafragmatici  –  2 formaţiuni musculare fusiforme, în forma literei V, care se găsesc între ficat şi pulmon;

In situaţia în care proba de pilieri diafragmatici este insuficientă, aceasta se va completa cu următoarele formaţiuni musculare:

– diafragma – porţiunea musculo-tendinoasă care separă cavitatea abdominală de cavitatea toracică şi care, de regulă, rămâne prinsă pe faţa internă a coastelor;

–  musculatura intercostală –  două coaste nedesfăcute în lungime de circa 10 cm;

–  baza limbii

Examinarea trichineloscopica prin metoda directa se efectueza contracost.

Confirmarea cazurilor pozitive de trichineloză se va face la Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi, prin metoda digestiei artificiale.

În situaţia în care constatati că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii, izolati animalul si anuntati medicul veterinar de libera practica . Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă anuntati in maxim 24 ore si porcul este identificat (crotaliat) și înregistrat.

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Carnea și produsele din carne de porc rezultate în urma sacrificărilor tradiționale în gospodăria proprie este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acestora în consum public;

 Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave. Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepseşte, conform legii.

Târgurile de animale sunt menținute închise, fiind interzisă comercializarea de animale si pasari, cat si a cărnii si produselor din carne provenite de la porcii sacrificați în gospodărie.

Este interzisă comercializarea suinelor din exploatatii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodariile populatiei fiind admise doar in consum familial.

Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii si a produselor din carne.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Călărasi 0242 / 313676.

DIRECTOR  EXECUTIV

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Independența

0

O formă de eleganță nemaiîntâlnită, în domeniul administrației publice locale, la nivelul județului Călărași, se regăsește în comportamentul noului primar al comunei Independența, județul Călărași, Gabriel Rădulescu. A accesat în acest post de demnitate publică în urmă cu un an, după o campanie electorală acerbă, la nivel local.

Acum, după perioada firească de acomodare cu noile obligații civice și administrative, vine cu declarații publice de un tact desăvârșit. „La momentul preluării mandatului, vă spun sincer, am făcut o analiză, absolut firească, dar nu a fost una în sens distructiv. Recunosc, a fost un moment în care lupta politică ne-a îndârjit și ne-a și înrăit dar, în momentul în care am fost declarat câștigător în alegerile locale și ulterior validat, am decis că nu e treaba mea să fac pe polițistul, ca Javert, al lui Hugo, să verific sau să caut erori. Analiza a fost necesară pentru a vedea de unde încep, unde suntem și ce putem îmbunătăți.”

Gabriel Rădulescu

Primarul Gabriel Rădulescu recunoaște că a preluat una dintre cele mai performante administrații locale, din județul Călărași. În conturile Primăriei Independența, ca excedent, se afla suma de 1.000.000 lei, la sfârșitul anului trecut.

„Fostul primar Lică Voicu nu s-a avântat în cheltuieli pompieristice, pe timpul campaniei electorale sau în ultimul an de mandat. La o lună înainte de închiderea anului fiscal, această sumă exista în conturi.”

Gabriel Rădulescu afirmă că nici el nu s-a avântat în cheltuieli ineficiente. O bună parte din acești bani se va constitui în partea de cofinanțare locală în cadrul unui proiect, care urmează să se deruleze prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua. La nivel local, acesta are o valoare eligibilă de 4 milioane euro, este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare și reprezintă înființarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pentru satele Vișinii și Potcoava. Partea de cofinanțare a UAT Independența va fi de 400.000 lei, adică 2 la sută din valoarea proiectului. Vișinii și Potcoava sunt două din puținele sate care nu beneficiază de o rețea de alimentare cu apă.

Studiul de fezabilitate, pentru acest proiect, existent la operator, în fapt Ecoaqua SA Călărași, prevede înființarea unei stații de extragerea apei și de tratare a acesteia, captarea acesteia urmând să se facă din stratul al doilea al pânzei freatice, de la o adâncime de minim 50 de metri, câtă vreme, în câmpie, e cunoscut faptul că primul strat al pânzei freatice este compromis chimic, din cauza nitraților.

La nivel local, va funcționa o nouă gospodărie de apă, amplasată în zona de nord-est a satului Vișinii, pe vechiul amplasament al acesteia. Prin aceasta, se va asigura apa potabilă pentru ambele sate prinse în proiect, Vișinii și Potcoava, însemnând un total de 470 de gospodării. Pentru satul Potcoava, lungimea conductei de alimentare cu apă înseamnă 12 kilometri, în timp ce necesarul conductei de alimentare cu apă, pentru satul Vișinii, este de 6,7 kilometri. La nivelul UAT Independența, a fost emis deja certificatul de urbanism pentru această investiție.

„În satul Vișinii, a fost înființată o rețea de alimentare cu apă potabilă, dar asta în urmă cu 25 de ani. Conductele de aducțiune și de transport sunt din fier, colmatate de foarte mult timp… E destul de rău și de jenant ca, în anul 2021, să nu ai apă, iar o astfel de investiție, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, trebuie văzută și-ntr-o altă cheie: fiind fonduri europene, nu mai există șicana asta a politicului, nu mai depinde de culoare politică a administrației locale, iar noi, ca primari, nu mai avem această presiune, putând, astfel, să depunem proiecte pentru atragerea de fonduri de la nivel național.”

Unitățile de învățământ de tip preșcolar, din cele două sate în care nu există rețea de alimentare cu apă potabilă, funcționează cu o rețea proprie de distribuție. „Avem două grădinițe, reabilitate cu puțin timp în urmă, cu fonduri atrase de la nivel guvernamental, una în satul Vișinii, una în satul Potcoava, iar ambele au sistem propriu de alimentare cu apă prin captarea acesteia din puțuri forate.”

Pentru satul Independența, s-a reușit înființarea rețelei de alimentare cu apă, la standardele acceptate de normele naționale, prin atragerea de fonduri de la nivel guvernamental, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală.

„La nivel local, la preluarea mandatului, am găsit o situație bună, echilibrată, cu un colectiv bine instruit și bine coordonat.” Singura intervenție a primarului Gabriel Rădulescu în ceea ce privește structura de personal a UAT Independența este reprezentată de completarea normelor pentru 4 salariați cu profil întreținere, reparații, salubritate și intervenții.

„Anul acesta a plouat extraordinar de mult. În 3 sate, a fost necesar ca iarba să fie tăiată de 5 ori. Erau momente în care terminam în satul Potcoava și trebuia să ne apucăm să facem același lucru din primul sat, din Vișinii. Aceasta era ordinea: Vișinii, Independența, Potcoava. Primul era Vișinii pentru că pe-acolo trece drumul național și e vorba, totuși, de imaginea comunei. În momentul în care făceam un astfel de ciclu, Vișinii – Independența – Potcoava, la final de întorceam în primul sat.”

În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se stipulează că fiecare structură administrativ-teritorială rurală poate beneficia de două proiecte, cu un prag maxim de 4 milioane, Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența ne declară că prioritară, la acest moment, este înființarea rețelei de canalizare pentru satul Independența. Va avea o lungime de 17 kilometri, cu o valoare estimată de 22.000.000 lei.

„Asta încercăm să facem, să înființăm această rețea pentru satul Independența, nu și pentru celelalte două sate, Vișinii și Potcoava. Ar fi absurd, căci acolo nu avem rețea de alimentare cu apă. Când te duci la finanțator, pentru clarificări, te întreabă cum depui un proiect de canalizare pentru o localitate care nu are rețea de alimentare cu apă. Am avut o discuție cu un consilier local din satul Potcoava care era supărat, crezând că fac discriminări în cadrul proiectelor depuse. I-am explicat de 3 ori și nu cred că a înțeles nici acum care e logica unui astfel de demers. I-am spus: domnule, nu poți depune un proiect de canalizare pentru o localitate unde nu ai rețea de apă! E ilogic!”

La momentul preluării mandatului, rețeaua de drumuri reabilitate la nivelul comunei Independența însemna 34 de kilometri, cu tot cu drumurile naționale și județene care tranzitează cele 3 localități, Vișinii, Independența și Potcoava. Programului Național de Investiții Anghel Saligny înseamnă reabilitarea și modernizarea a încă 6,6 kilometri, fapt care ar face ca UAT Independența să fie prima comună din județul Călărași cu absolut toate drumurile de interes local aduse la standarde normale. UAT Independența a depus cerere de finanțare pentru 5,5 kilometri liniari de drumuri.

„Fondurile prevăzute de Programului Național de Investiții Anghel Saligny asigură un maxim de 5,5 kilometri de drumuri reabilitate în mediul rural, în limita a 1,2 – 1,5 milioane euro. Împreună cu consilierii locali, ca să nu stăm cu inima strânsă, am luat decizia ca diferența până la 6,6 kilometri să fie reabilitată din fonduri proprii. Totodată, o străduță, pe o lungime de 250 de metri liniari, din satul Vișinii, am luat decizia să nu-l prindem în nici un program de reabilitare pe considerentul că este foarte îngust, cu un ecartament de 3 metri, iar la înființarea rețelei de apă ar însemna pur și simplu să-l stricăm la loc. Vă dați seama, știu despre ce vorbesc, pe acea străduță sunt 5 gospodării. E frustrant pentru acei cetățeni ca toate celelalte străzi să fie asfaltate și aceea nu. Dar se va întâmpla asta după ce va fi introdusă rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Vom asigura fonduri de la nivel local și pentru această lucrare.”

În cursul acestui an, s-a reușit finalizarea unui proiect derulat prin Administrația Fondului de Mediu, cu un contract de finanțare semnat tot în cursul anului 2021, iar principala modificare în cadrul acestuia a fost selectarea executantului. „Pentru executarea lucrării, fusese selectată o firmă din județul Cluj, ceea ce eu am considerat că nu este fezabil. Nu mi s-a părut normal să vină o firmă, de la 600 de kilometri distanță, să monteze lămpi, la Independența, câtă vreme legislația îți permitea să-ți selectezi executantul prin încredințare directă. În cazul în care, după finalizarea lucrării, nu funcționa o lampă, ce făceam, sunam la Cluj, să vină și să ne înlocuiască o lampă?”

Lucrarea nu urma să fie executată de firma selectată inițial, ci urma să fie făcută de un subantreprenor. Gabriel Rădulescu recunoaște că un alt motiv care a stat la baza acestei decizii l-a constituit și presiunea publică. „Am avut discuții cu terți constructori și mi-au spus că, la momentul la care se arde o lampă sau două-trei, astfel de firme preferă să piardă garanția de bună executare, de 5-6-7.000 lei, decât să vină cu toată logistica și să schimbe 5 lămpi. Iar acum, când există sistemul acesta de comunicare pe social-media, orice cetățean, mai mult sau mai puțin într-un mod îndreptățit, te poate trage de mânecă, te poate atenționa: doar s-a schimbat sistemul de iluminat public și, poftim, s-a ars becul! Vreau să spun că oamenii au așteptări de la edil și vor să se întâmple totul imediat. Dacă stai și amâni o săptămână-două-trei, că vine ăla de la Cluj, atunci ai o problemă.”

S-au înlocuit 333 de lămpi. Valoarea maximă a proiectului, admisă de Administrația Fondului de Mediu, a fost de 500.000 lei, raportată la numărul de locuitori. Totodată, s-a suplimentat numărul acestora cu încă 185 de lămpi, toate amplasate în satele Independența și Vișinii, cu un total de 518 lămpi pentru 518 stâlpi existenți. Același lucru s-a întâmplat și în satul Potcoava, prin serviciul local de iluminat public și cu fonduri proprii, montându-se 256 de lămpi noi. S-a ajuns, totodată, la un acord cu executantul, ca lucrarea să fie plătită eșalonat, în rate egale, timp de 3 ani, fără nici un fel de dobândă. Lucrarea a fost executată cu una dintre cele mai serioase firme de profil, din județul Călărași: Proinstal SRL. Totodată, un sistem stradal de supraveghere video, cu camere de mare rezoluție, se va înființa într-un viitor apropiat.

Primăria comunei Independența, în calitate de lider al proiectului „Dezvoltarea sistemului de E- educație în comuna Independența”, a predat Școlii Gimnaziale „George Vâlsan”, din comuna Independența, un număr de 31 unități laptop HP și 31 bucăți tabletă grafică WACOM. Acestea vor putea fi folosite de întreg personalul didactic al școlii. În cadrul acestui proiect mai sunt în procedură de licitație următoare obiecte: 208 tablete care vor fi folosite de către elevii Școlii „George Vâlsan”, din comuna Independența; 13 table interactive și 13 sisteme audio-video pentru toate sălile de curs ale școlii. Valoarea acestui proiect, derulat din fonduri europene, este de 607.949,92 lei fără TVA , beneficiar fiind Școala Gimnazială „George Vâlsan”, din comuna Independența.

IOANIDA TURISM SRL, în parteneriat cu RED VISION SRL și AJOFM Călărași, desfășoară, pe raza județului, proiectul “Oferă o șansa viitorului tău”

0

Tinerii Neets sunt tineri între 16 și 29 de ani care nu sunt înscriși la nici o unitate de învățământ și nu au un loc de muncă:
– primesc subvenții de pana la 3600 lei la terminarea cursului:
– se oferă subvenții de 25.000 euro pentru începerea unei activități independente.

Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activități. Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoana trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • să fie înregistrat și profilat de SPO;
 • să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia);

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul țintă, structura este următoarea:

 • 84,91%, respectiv 900 persoane vor participa la cursuri de formare profesională de tip calificare, din care minimum 44% (467) vor dobândi o calificare în urma cursurilor de calificare organizate în cadrul proiectului;
 • minim 37 persoane din grupul țintă al proiectului vor înființa o întreprindere și vor primi finanțare de până la 25000 euro, echivalentul în lei.

Se vor organiza următoarele cursuri:

 • lucrător în comerț, calificare, nivel II, min. 10 clase – 360 ore;
 • confecționer-asamblor articole din textile, calificare, nivel II, min. 10 clase – 360 ore;
 • lucrător în cultura plantelor, calificare, nivel II, min. 8 clase – 360 ore;
 • comerciant vânzător mărfuri nealimentare, calificare, nivel III, min. 10 clase – 720 ore;
 • competente antreprenoriale, specializare, minim studii medii – 120 ore;
 • manager proiect, perfecționare, studii medii – 60 ore;
 • competente digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, specializare, min. 8 clase – 120 ore;
 • antreprenor în economia socială, specializare, studii medii – 120 ore;
 • lucrător în comerț, calificare, nivel 2, min. 10 cls. – 360 ore;
 • ospătar (chelner) în unități de alimentație, calificare, nivel 3, min. 10 cls. – 720 ore;
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, minim studii medii – 60 ore;
 • competente antreprenoriale, specializare, minim studii medii – 120 ore


Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Cheltuielile cu subvenții pentru start-up-uri contribuie implicit la tema orizontală prin fiecare plan selectat (10%). Menționăm faptul că în cadrul fiecărui curs de calificare, se identifica un modul privind egalitatea de șanse, nondiscriminarea.

Pentru mai multe informații, dar și înscrieri,  așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0730215889, de luni-vineri, orele 9:00 – 17:00.

Conferință de presă PNL Călărași -19 noiembrie 2021

0

Principalele declarații făcute de liderii PNL Călărași prezenți :

George Chiriță, liderul grupului de consilieri județeni ai PNL

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal au fost în opoziție, după cum bine știți, și vor rămâne până la concretizarea unei colaborări. Noi nu am avut niciun raport negativ împotriva proiectelor de hotărâre de la nivel județean, am încercat întotdeauna să analizăm proiectele care erau în beneficiul comunităților, să le amendăm acolo unde trebuie, după care au fost aprobate. Am avut câteva amendamente raportate la modul de lucru al Executivului Consiliului județean, care a fost mai mereu pe repede înainte, au fost niște ședințe ordinare și extraordinare în care era necesară analizarea unor particularități ale unor proiecte de hotărâre mai în amănunt. Tot ce a fost pentru binele comunității noi am aprobat, mai ales că traversăm și această perioadă specială, pe care nu am mai trăit-o până acum, această pandemie.

Deocamdată nu s-a semnat niciun protocol vizavi de schimbarea prefectului, a subprefecților, la momentul acesta prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, la momentul acesta noi avem prefect desemnat pe domnul Barbu Valentin și nu avem niciun motiv să-l schimbăm și oricum noi nu putem deocamdată să stăm de vorbă, decât după semnarea unui protocol clar între cele două partide.

Eu cred că este cazul să trecem peste aceste răutăți, mai mult decât atât, s-a ajuns, la nivel de Călărași, urmărind conferințele de presă, la niște cuvinte care nu își au locul. Nu pot să-mi imaginez că un oarecare domn, nu are importanță numele, că poate acuza fără să existe un fond, că senatorul face, că prefectul face. Și de ce se rezumă la aceste declarații de presă, dacă ar avea ceva în spate, spune-le unde trebuie, nu doar așa să subminezi niște poziții sau niște oameni. Și dacă s-a întâmplat și la ultima conferință de presă, chiar nu mai e nimic de înțeles, noi încercăm să ieșim mână în mână, să facem ceva pentru comunități, sau încercăm să ne denigrăm, să vedem care e mai puternic, care e mai tare sau mai bun de gură. Lucrurile trebuie să aibă o limită. Declarațiile politice sunt ok cu argumente, nu doar cu jigniri.

Alexandru Vasile, comisar-șef adjunct al Gărzii Naționale de Mediu

Chiar astăzi, mă aflu la Călărași și pentru acest lucru, avem acțiuni pe transportul de deșeuri, avem echipe la Frumușani și la Plătărești. Garda de Mediu încearcă și reușește să își facă treabă.

Despre Ulmeni, vreau să fiu destul de succint, pentru că problema are multe nuanțe, acolo sunt două firme, una dintre ele are autorizația de mediu retrasă. Vreau să precizez, să înțeleagă toată lumea, că nu Garda de Mediu eliberează autorizațiile de mediu, ci APM, acolo este o autorizație de mediu pentru o stație de sortare. Despre autorizația de mediu ridicată uneia dintre firme, pot să vă spun că s-a constatat că s-a primit o cantitate mai mare de deșeuri decât cea permisă în autorizație. Ei sunt blocați, au voie doar să iasă cu deșeuri sortate. A doua firmă are autorizație, noi am fost în control, au măsuri până pe 20 noiembrie, mergem iar în control și vedem ce au îndeplinit. A fost o problemă sesizată și în spațiul public vizavi de compost, din sortare ei spun că rezultă compost, însă nu au buletine de analize, compostul a fost valorifcat către fermieri din județul Călărași, am avut control săptămâna trecută la două dintre societățile care au cumpărat acest compost, am constatat că nu era conform. Au măsură să transporte acest compost la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată, adică la Ciocănești. A mai fost identificat, cu ajutorul Poliției naționale, un alt fermier, a primit măsură, dar acolo s-a făcut și o sesizare penală.

Știu că mai există un subiect, legat de problema deșeurilor, și chiar dacă eu mă ocup de Biodiversitate în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, vă pot răspunde vizavi de aceste gropi de gunoi neconforme de care s-a tot vorbit în spațiul public că au apărut în unele localități, de pe malul Borcei. Aceste gropi nu au apărut de ieri de azi, sunt de zeci de ani. Este o problemă socială, cetățenii care locuiesc în acele localități se poluează singuri, ei se duc și aruncă, așa cum s-a văzut și în acele filmări. Noi suntem din 2009 în infringiment, mulți primari și-au făcut însă treaba. Și vă dau exemplul primarului de la Borcea care a fost amendat în vară de Garda de mediu, pe o sesizare, a ecologizat acea groapă, a transportat tot gunoiul. Din păcate, cetățenii nu au educația de a sorta deșeurile. O să avem o întâlnire în curând cu toți primarii și vom încerca să găsim soluții. Noi mergem amendăm, este prima noastră soluție, însă vom avea și aceste discuții.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Atenție la gripa aviară!

0

Având în vedere situația epidemiologică actuală sub raportul evoluției influenței aviare în state Membre UE,  cât și identificarea în județul Călărași, localitatea Postăvari, comuna Frumușani, pe Lacul Postăvari a unei lebede de iarnă la care s-a izolat subtipul H5N1, posibilitatea răspândirii acestei boli și la alte specii din mediul sălbatic, precum și la păsările domestice reprezintă un mare grad de risc, fapt pentru care  DSVSA Călărași va intensifica controalele oficiale, și face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

• Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  sălbatice;

• Interzicerea mișcării păsărilor din sau în afara exploatațiilor;

• Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă, pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

• Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

• Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

• În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Călărași  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheați copiii!! nu îi lăsați sa se joace cu păsările sau cu cadavrele de păsări

Târgurile de animale vii  se mențin închise și este interzisă comercializarea de animale și / sau păsări  în locuri adiacente târgurilor,  domeniul public sau alte spații neautorizate sanitar veterinar

Până la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneți mana pe păsările bolnave;

–  Păstrați pe loc cadavrele de pasare – este interzisă aruncarea acestora;

– Este interzisă tăierea păsărilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

   DSVSA Călărași atenționează!

Prin medicii veterinari de liberă practică concesionari de la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare din fiecare localitate se derulează campania de vaccinare antipseudopestoasă a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atenționam cetãțenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a păsărilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor și presupune costul produsului biologic, al manoperei și al materialelor.

Atenționam cetãțenii sã colaboreze pentru efectuarea acțiunii de vaccinare antipseudopestoasă numai cu medicul veterinar și personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achiziționãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

De asemenea, DSVSA Călărași vă atenționează asupra derulării campaniei de vaccinare antirabică a carnasirelor, câini și pisici. Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii, cetățenii sunt rugați să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică și să dețină câinii microcipați. Vaccinarea antirabică a câinilor este gratuită. 

Concomitent, medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică participă la inventarierea efectivelor de porcine deținute în exploatații nonprofesionale privind respectarea condițiilor minime de biosecuritate în scopul menținerii unui grad ridicat de alertă pentru prevenirea apariției și evoluției pestei porcine africane.

În cazul refuzului prezentării animalelor / păsărilor pentru efectuarea acțiunilor obligatorii, proprietarii pot fi sancționați în baza prevederilor HG 984/2005 cu modificări, cu amenzi în valoare de până la 2400 lei.

Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar și autorităților responsabile și, în cazul semnelor de boală și/sau moarte a animalelor / păsărilor, proprietarii sunt rugați să anunțe, urgent,   medicul veterinar de liberă practică și /sau DSVSA Călărași  la numărul de  telefon 0242 313676.

Director executiv,

Dr. Viorel BUCUR

Conferință de presă PNL Călărași: Principalele declarații făcute de liderul PNL, Alin Drăgulin

0

Principalul meu deziderat ca președinte al organizației municipale este acela al deschiderii organizației către călărășeni, în sensul în care ne dorim dezbateri constructive în ceea ce privește proiectele pentru Călărași, atât cele în implementare cât și cele de viitor. O să evaluăm, o să luăm atitudine în ceea ce privește actuala administrație a municipiului. Activitatea noastră a fost oarecum suspendată, am evitat întâlnirile față în față, mai ales după ce pandemia a trecut într-o fază acută, iar după ce incidența va scădea sub 3 la mie, vom reîncepe activitățile. De altfel, după cum ați remarcat, noi în mediul online am venit cu mesajele a 17 lideri din organizația municipală care și-au asumat mesaje pro-vaccinare, lucru care vine în continuarea mesajelor noastre trimise către electorat, în sensul conformării măsurilor pentru restrângerea efectelor pandemice.

Am remarcat discuțiile cu privire la o serie de proiecte pentru care se dorește finanțare în perioada următoare, păererea mea se accelerează fără să existe o dezbatere publică vizavi de oportunitate. Am văzut de curând chiar o propunere cu privire la un drum expres între municipiul Călărași și municipiul Oltenița. Proiectul va fi depus pe fonduri europene și probabil finanțatorul va evalua oportunitatea mai bine decât noi. Dar, tocmai că va fi depus pe fonduri europene, mi-a atras atenția aspectul că drumul se vrea a fi făcut pe lângă Dunăre, iar acolo sunt situri Natura 2000 care sunt reglementate chiar de către Comisia Europeană. Dacă ne vom duce cu un drum expres care să străbată aceste situri este un total nonsens, arată superficialitatea cu care ai abordat această propunere. Tocmai pentru protejarea biodiversității, a eco-turismului în zonă, există un proiect european prin care, printr-un sistem de piste de bicilete, ar urma să fie unit malul Atlanticului de cel al Mării Negre prin infrastructură velo pe lângă fluviile mari din Europa. Noi am putea beneficia de acest proiect, care ne-ar aduce amatorii de ciclism și de eco-turism. Am văzut că s-a adus în discuție acest proiect, când s-a adus în prim-plan acest proiect al podului peste Borcea. Ideea e că dacă ne dorim un proiect Velo6 la Călărași, cu siguranță nu ar fi potrivit să avem o infrastructură de pod rutier către o zonă destinată circuitului pentru bicilete. Era mai bine să fie studiată mai îndelung această problemă și oportunitatea.

Zilele trecute, m-am interesat pe o problemă privind interconectivitatea municipiului Călărași, în zona de Nord, mai ales că suntem străbătuți într-o zonă circulată de calea ferată. Am constatat că trecerea de pe Sloboziei este una care se află în acest moment în afara legii. Sunt 7 linii funcționale în acest moment, iar standardul CFR, normativul, permite trecerea la nivel doar dacă există 2 treceri funcționale. Asta înseamnă că dacă se va solicita o modernizare a acelei treceri nu se va obține un aviz. De aceea noi am putea discuta de un pasaj în acea zonă, pentru a ne încadra în litera legii, și dacă vorbim de oportunitate, este intrarea în oraș, alături de cea de la Siderca supusă unui proces de modernizare. Acesta este un exemplu de ce am putea face pentru dezvoltarea municipiului Călărași, un exemplu de proiect pe marginea căruia să discutăm.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

0

COMUNA MODELU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRADA CULTURII SI NAVODARI, COMUNA MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI “,propus a fi amplasat în jud. Călărași, comuna Modelu, sat Modelu, cod postal 917180, strada Culturii si Navodari.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași în zilele de luni-vineri, între orele 10-14și la sediul COMUNA MODELU, cu sediul în jud. Călărași, comuna Modelu, str. Plopilor, nr. 12, în zilele de luni-joi, între orele 10-14 si vineri , între orele 10-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași.          

Conferință de presă PNL Călărași – 5 noiembrie 2021

0

Principalele declarații făcute de liderii PNL Călărași prezenți :

Președintele Ciprian Pandea:

Săptămâna viitoare, luni, se va încheia perioada de depunere a proiectelor în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Până astăzi (n.r. vineri, 5 noiembrie), au fost depuse din județul Călărași proiecte în valoare de aproximativ 2,2 miliarde de lei. Încercăm să finanțăm cât mai multe dintre ele, finanțarea totală a programului fiind de 50 de miliarde de euro, sper să avem șansa ca alte județe să fi depus proiecte în valoare mai mică, astfel încât să putem finanța noi cât mai multe dintre cele depuse.

Tot săptămâna aceasta, domnul ministru al Dezvoltării a semnat ordinul privind finanțarea construirii a trei noi creșe în județul Călărași, două în municipiul Călărași și una în municipiul Oltenița. Creșele vor fi moderne, prietenoase cu mediul înconjurător, vor avea parte de surse regenerabile de energie, cu panouri fotovoltaice. Spre deosebire de Oltenița, municipiul Călărași mai are în achiziție publică lucrările de extindere a actualei creșe, prin fonduri europene. Acolo vreau să amintesc tuturor că este vorba de proiect demarat de administrația liberală.

Sper ca în cel mai scurt timp posibil să avem un Guvern stabil, cu atribuții depline. Nu noi am activat această criză, dar sper să fim cei care vom reuși să o încheiem, indiferent că va fi cu partenerii noștri anteriori, colegii de la USR, sau cu PSD, așa cum se vehiculează. Mare parte din membrii Partidului Național Liberal și din cei aflați în conducerea partidului tind spre o guvernare cu USR, refacerea alianței de centru-dreapta. Însă ne trebuie și o majoritate confortabilă în Parlament care să ne ajute să ne ducem la îndeplinire programul de guvernare și promisiunile făcute în 2020, motiv pentru care negociem și discutăm cu toate forțele politice.

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile

La ora actuală lucrăm în trei proiecte, este vorba de un complex sportiv la Gâldău, un complex pescăresc la Iezeru și o stație de compost. Am depus și proiecte pe Anghel Saligny, sunt două proiecte de asfaltare și mai avem un proiect pe CNI pentru reabilitarea centrului SMURD.

Văd în această perioadă foarte multe comune care au proiecte , se dezvoltă, nu stăm în loc din cauza acestei pandemii. Chiar dacă sunt multe critici la adresa Guvernului, în acest moment se lucrează. Mai mult de atât, eu vreau să vorbesc despre județul nostru. Și pe linie sportivă și pe linia turismului.

M-aș fi bucurat dacă strategia de dezvoltare a acestui județ, de care eu vorbesc de foarte mult timp, ar fi o strategie  a Consiliului județean care să ne vină foarte mult în ajutor. Și aș vrea să mă explic.

O mare greutate a comunei Jegălia este faptul că noi avem două echipe de fotbal, pentru că tinerii își doresc și e normal, una în Divizia a V-a și una în Divizia a IV-a, avem și secție de lupte. La 4.200 de locuitori, să ai  un segment atât de mare sportiv, este foarte greu din bugetul local, în condițiile în care știți Consiliul județean ne-a dat zero fonduri. La Iezeru am un stadion și un mic complex sportiv, frumos aranjat, cu o echipă de fotbal în Divizia a IV-a, la Gâldău unde facem acel complex sportiv, este pentru echipa din localitate și suferim pentru că nu suntem mai mulți ajutați. Nu fac eu calculul celor de la Consiliul județean, dar dacă ofereau o sumă de bani, măcar câte 50.000 de lei pentru aceste echipe cărora li se spune că sunt echipe de tractoriști. Sunt tinerii acestui județ, nu sunt oameni aduși din altă parte și mi se părea corect să se vină cu sume în toate comunele și, acolo unde sunt copii care se evidențiază, să fie cineva care să-i preia la Dunărea, care să formeze echipe, dar să fie cu oameni din județul Călărași, care să ne reprezinte pe noi. Ce am făcut dacă am avut o echipă în Divizia A, cu alde Coco Jambo. Ne-am făcut de râs. Avem echipe de lupte, box, handbal, în comune. Mi-aș fi dorit ca în strategia de Dezvoltare a județului Călărași să fie o oportunitate, poate de acum încolo, pentru ca tineretul acestui județ să se dezvolte și să ne ridicăm și să fim pe imnul național.

O altă propunere din partea mea, și supărare în același timp, are legătură cu strategia de dezvoltare a turismului al acestui județ. M-aș fi bucurat ca în strategia CJ să fie incluse și comunele ale căror primari vor să investească pe malul Dunării sau pe malul Borcei în complexe pescărești să putem aduce turiști. Ce se întâmplă? Eu la ora actuală am un complex pescăresc, nu văd însă ca strategia de dezvoltare a județului să fie atât de amplă încât să vină turiștii la Jegălia, să mănânce o ciorbă  de pește, dar 3 zile unde se mai duce turistul. Trebuie să le oferim alternative. Trece Dunărea pe lângă noi, trec banii europeni pe lângă noi, și ne trezim că facem poduri de la Călărași în balta de la Modelu. Să fim serioși. Noi trebuie să facem o strategie, m-aș bucura chiar să vină alături de noi parteneri, chiar și fără bani, în turismul piscicol, Direcția Silvică, Apele Române. Nouă, spre exemplu, ne-au dispărut pescarii, familii de pescari și dacă vor mâine, în pădure să facă o cherhana mică, nu le dau aprobare aceste instituții. Eu asta solicitam când au făcut strategia, să avem parteneriate, să ne ajute Consiliul județean doar cu specialiști. Câștigăm de zece ori, tot județul. Nu trag pe nimeni de urechi, însă vom rămâne la același stadiu, dacă nu conlucrăm împreună. Când este vorba de un județ să fim toți o echipă, de la Guvern am avut ajutor, pentru că avem, așa cum ne-am dorit, oameni tineri care văd altfel lucrurile și se zbat pentru ele.

Anunţ licitaţie

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi, telefon 0242/338070, fax 0242/338070, e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 3796861.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

– teren arabil in suprafata de 110.000 mp. T15 P74, C.F. 22267;

– teren arabil in suprafata de148.800 mp. T63/1 P4, C.F. 20321;

– teren arabil in suprafata de 192.249 mp, T60 P336, C.F.22266;

– teren arabil in suprafata de 528.630 mp. T57/2 P273/1, C.F.22265;

– teren arabil in suprafata de 114.562 mp, T60 P330/1, C.F.22268;

– teren arabil in suprafata de 75.799 mp. T61/1 P365/1, C.F. 22263;

– teren arabil in suprafata de 238.896 mp. T62 P379, C.F. 22262;

– teren arabil in suprafata de 355.022 mp. T63/1 P392/1, C.F. 22261;

– teren arabil in suprafata de 251.961 mp. T74/1 P523, C.F. 22269;

– teren arabil in suprafata de 279.562 mp. T73 P 521/1, C.F. 22264;

– teren arabil in suprafata de 16.609 mp. T62 P379/2, C.F. 22276, suprafetele de teren sunt proprietate privata a comunei Ulmu conform HCL 33/26.11.202 si  temei legal este O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ulmu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei, nr. 29, județul Calarasi

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200 lei în contul concedentului: RO80TREZ20121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi, cod fiscal al concedentului: 3796861 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/11/2021, ora 15.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.11.2021, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original, intr-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

26.11.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi, str. Bucuresti, nr. 106, județul Calarasi, telefon /fax  0242/315736, e-mail: trcl.reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.11.2021

Liberalii călărășeni, mesaje emoționante pentru susținerea campaniei de vaccinare a populației

0

O campanie mediatică, susținută pe rețelele de socializare, de liberalii călărășeni, pentru conștientizarea importanței vaccinării, împotriva virusului SarsCov2, a fost demarată, în cursul săptămânii trecute, după ce, și în județul Călărași, rata de infectare, în valul 4 al pandemiei, a fost una extrem de agresivă.

Din 31.12.2020 și până în prezent, 70.603 călărășeni au dobândit schema completă de vaccinare, în vreme ce, în ultimele 4 zile, 3.127 de călărășeni s-au vaccinat cu doza 1 și alți 1802 cu doza unică Janssen.

Valentin Anghel

Valentin Anghel, coordonator zonal – Organizația Municipală Călărași a Partidului Național Liberal: „Viața are prioritate!? În fiecare zi ajung acasă speriat și evit să îmi iau în brațe copilul și soția. Nu pentru ca nu am dorința, ci pentru că vin dintr-o lume nesigură, o lume care refuză să înțeleagă că vaccinul e singura soluție pentru a ne putea bucura de tot ce e în jurul nostru, de lucrurile frumoase și de oamenii dragi din viața noastră. Ne vaccinăm copiii din ziua în care vin pe lume, așa am fost și noi vaccinați, acum de ce ne este teamă? Ne mor rude, prieteni, vecini, părinți, copii… Haideți să mergem #siguri pe stradă, nu #singuri…”

Camelia Croitoru

Camelia CROITORU – Consilier PNL în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași: „Un bunic, un părinte, un adolescent, care până mai ieri zdrăngănea chitara în pauza dintre ore, așteaptă astăzi pe un pat sumbru de spital gura aceea vitală de oxigen. Sunt singuri, fără nepoți, fără copii, fără părinți, fără prieteni, fără speranță. Lacrimi sfâșietoare se preling din ființa lor firavă și, îngenuncheați de atât de multă durere, cu ei plânge tot ce este viu. Nu suntem aici să ducem mai departe inconștiența care ucide tot ce ne este drag. Suntem aici să facem un pas înainte, să iubim mai mult, să luptăm mai mult, să ne gândim mai mult la ceilalți. Suntem aici să facem tot ceea ce putem pentru un bunic, un părinte, un adolescent care astăzi nu mai nutresc speranța că mâine va mai fi ca ieri. Suntem aici pentru miliardele de suflete cărora, vaccinându-ne, le putem șterge definitiv lacrimile.”

Mihai Pahomeanu

Mihai PAHOMEANU – Biroul Politic Local – Organizația Municipală Călărași a Partidului Național Liberal: „Am spus și voi spune întotdeauna că mult mai important decât să tratezi o boală este să încerci s-o previi! Oricine vă va spune că exista un tratament minune pleacă de la premisa ca întâi va trebui să suferiți ca să vă puteți vindeca. Nimic nu este mai greșit, nimic mai toxic, nimic mai criminal! Dragilor, acest „tratament minune” NU EXISTA și nici nu se întrevede apariția unuia de genul în viitorul apropiat! Închei cu o simplă întrebare: nu ați prefera să vă faceți totuși concediul în Austria, Grecia, Italia etc. și nu în cortul semi-încălzit al vreunei UPU, dormind pe o targă de ambulanță, legați de un furtun la o priză de oxigen care vă ține în viață? Vă intuiesc răspunsul și vă ofer o simplă soluție: vaccinați-vă! PS: Sunt deja „posesorul” celei de a III-a doze. 0 efecte adverse semnificative, 0 teste pozitive CoViD-19 după 18 luni în care majoritatea pacienților mi-au fost pozitivi.”

Alina Jipa

Alina JIPA – Președinte Organizația Femeilor Liberale din Municipiul Călărași: „M-am vaccinat! Doza 3 la 180 de zile de la rapel! Dozele 1 și 2 Astra-Zeneca! De la debutul pandemiei Covid19 așteptăm vaccinul! Avem vaccin! Gratis! Pentru mulți, mult prea mulți prieteni, cunoscuți, necunoscuți, vaccinul a apărut târziu. Doar o lumânare aprinsa la căpătâiul lor mai arde! Pentru voi, care aveți această șansă de a va proteja și nu ați făcut-o pana acum, nu există scuze să nu o faceți! Vă protejați familia, prietenii, rudele, oamenii dragi! Este singura variantă să ne facem bine, sa ne recăpătam libertatea de altădată!”

Marius Dumitrescu

Marius DUMITRESCU – Director executiv, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Călărași: „Sunt momente în viață prin care trecem cu bucurie sau tristețe. Sunt momente când trebuie să fim RESPONSABILI. Sunt clipe și situații când trebuie să fim SOLIDARI cu noi înșine. Hai să facem un efort și să ne mobilizăm pentru a depăși și această pandemie. Hai să ne vaccinăm și sunt sigur că ne vom regăsi toți sănătoși. VACCINEAZĂ-TE !”

Ion Stan

Ion STAN – Director executiv, Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași: „Sănătatea nu are culoare politică și ne dorim să o avem, în fiecare clipă. Câteodată, depindem unii de alții ca să ne putem bucura de ea. Acum este un astfel de moment. În plină pandemie de COVID-19, doar dacă punem cu toții umărul, la propriu, la vaccinare, vom putea reveni la normalitate pentru a avea, atât noi, cât și copiii noștri, un mediu sănătos în care să trăim. Fii responsabil: VACCINEAZĂ-TE!”

Bogdan Dumitrașcu

Bogdan DUMITRAȘCU – Director general adjunct, Agenția de Plăti și Intervenție în Agricultură: „E bine să ne vaccinăm! Cât mai repede, în număr cât mai mare ! Doar așa familiile și prietenii ne sunt siguranță! Doar în acest mod ne mai putem întoarce la o viață normală.”

Clubul Elevilor Liberali Călărași: „Pentru a susține revenirea la #normalitate, membrii CEL Călărași au luat atitudine și s au #vaccinat! Pentru un nou început post-pandemic, fă-o și tu!”

Mihai Dumitrache

Mihai DUMITRACHE – vicepreședinte Organizația Municipală Călărași: „De câteva zile tot văd asemenea cozi în fața centrului de vaccinare. Asta nu poate decât să mă bucure și mă face să cred că oamenii au conștientizat că vaccinându-ne putem trece mult mai repede peste această pandemie și ușor-ușor să revenim la normalitatea de acum 2 ani.”

Florian Enache

Florian ENACHE – vicepreședinte Organizația Municipală Călărași: „De când s-a declanșat această pandemie, am pierdut mai multe persoane dragi. Am conștientizat cu fiecare pierdere cât de mici suntem, cât de vulnerabili și cât de egali suntem în fața acestui virus. Am decis să susțin știința, cercetătorii, medicii, am ales să am grija de cei din jurul meu, de familia mea, de momentele petrecute împreună, am ales sa îi protejez și să mă vaccinez. Cu siguranță veți fi conduși de aceleași valori ca și mine!”

Liviu Petrache

Liviu PETRACHE – vicepreședinte Organizația Municipală Călărași: „Nenorocirea prin care trecem trebuie folosită ca o sursă de putere. Indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm, de experiențele dureroase din viața noastră, nu trebuie să ne pierdem speranța.EU M-AM VACCINAT! Fii schimbarea pe care vrei s-o vezi în lume, vaccinează-te și tu!”

Valentin Deculescu

Valentin Deculescu – consiler județean al PNL în cadrul Consiliului Județean Călărași: „Cifrele nu mint! Numărul mare de persoane care sunt infectate cu Covid 19, numărul mare de bolnavi internați în spitale este direct proporțional cu procentul în care romanii au înțeles să se vaccineze. Este momentul să nu mai subapreciem puterea distructivă a acestui virus – inamic invizibil, dar totuși atât de prezent în viețile noastre. Stă în puterea voastră sa va protejați. Pe voi, pe cei dragi vouă, pe noi toți în cele din urmă. Vaccinați-vă! Doar așa putem spera la normalitate”

Viorel Ivanciu

Viorel IVANCIU – liderul grupului consilierilor PNL din Consiliul Local al Municipiului Călărași: „Acest virus, care face ravagii printre noi, nu ține cont de vârstă, mediul social, părerile, opiniile, ocupația, studiile, hobby-urile sau preferințele cuiva. E un virus care mi-a răpit cunoscuți și prieteni foarte buni, iar asta nu doresc nimănui. Nu mai permiteți Covidului să vă mai răpească cunoscuții sau să îi vedeți pe paturile de spital. Pentru că ne apropiem de perioada sărbătorilor de iarnă și tot ce ne dorim e să fim bine, sănătoși, cu cei dragi la masă, fiți responsabili și aveți grijă de voi și de cei care vă sunt aproape. Haideți să trecem împreună peste această perioada grea cu bine! Vaccinați-vă și rămâneți sănătoși!”

Daniel Parfene

Daniel Parfene – coordonator zonal, Organizația Municipală Călărași: „Oameni buni, nu mai acționați după ureche și nu mai credeți în conspirații… Virusul e lângă noi și ucide fără diferențe, indiferent dacă a fost scăpat din laborator sau pur si simplu a fost lansat de cineva/undeva. IMPORTANT e ceea ce facem noi pentru a-l doborî și cât de responsabili suntem față de cei de lângă noi. Vaccinarea este, în momentul de față, cea mai bună armă de luptă, o arma logică și care a demonstrat că funcționează în lumea civilizata! Sănătate tuturor și protejați-vă cât puteți!”

Daniel Purcărea

Daniel Purcărea – Prim-Vicepreședinte Organizația Municipală Călărași: „Vaccinul este soluția prin care vom putea să scăpăm de virus!”

Mariana Luca

Mariana Luca – consilier al PNL în cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași: „Trist, dramatic, înfiorător!!! Peste o mie de suflete s-au înălțat la cer, răpuse de virus, în doar 2 zile!!! Bilanț negru pe care nu l-am regăsit nici măcar în statisticile din vremuri de război. Familii întregi răpuse în aceeași zi!!! Copii care-și îngroapă părinții, părinți care-și îngroapă copiii! Acest coșmar poate lua sfârșit, dragii mei, avem muniție la îndemână, avem VACCINUL! VACCINATI-VĂ, numai așa vom putea să revenim la normalitate! Numai așa vom putea salva viețile celor de lângă noi și chiar propriile vieți! Și, cum puterea exemplului poate fi cea mai solidă motivare, iată, eu m-am vaccinat și cu cea de-a treia doză! Mi-am făcut datoria față de mine, față de cei dragi, față de oameni.”

Marius Cătălin Călin

Marius Cătălin Călin – Vicepreședinte Organizația Municipală Călărași: „Haideți sa facem un exercițiu. Vă schimbați de haine, vă încălțați cu prima pereche de încălțăminte găsită, coborâți din bloc. Un om a murit de Covid în tara asta, între timp. Mergeți până la magazin, căutați pe rafturi ce aveți nevoie, ajungeți la casă. Un om a mai murit de Covid, între timp. Poate chiar în orașul nostru. Plătiți, ajungeți acasă fără grabă, vă descălțați. A mai murit încă un om de Covid, în România. Câți oameni mai sunt până a doua zi?”

Alin Bogdan Drăgulin

Alin Drăgulin – președinte Organizația Municipală Călărași: „Trăim, vedem, simțim ce se întâmplă în jurul nostru! Vaccinați-vă, oameni buni! Pentru voi! Pentru cei de lângă voi!”

Alin Bogdan Drăgulin a precizat, ulterior, că Organizația Municipală Călărași a Partidului Național Liberal a susținut măsurile de combatere a răspândirii infectării cu SarsCov2de la începutul pandemiei.

„Este o chestiune de responsabilitate pe care trebuie să o avem față de noi și față de comunitate. Nu este deloc ușor, în timpul campaniei electorale, s-a întâmplat să fim abordați agresiv, de către cetățeni dezinformați și alimentați de campaniile conspiraționiste. Zilele acestea am văzut mesaje antivaccinare și acuzații de tot felul, la unele postările ale noastre. Continuăm în acest demers prin toate mijloacele pe care le putem folosi. Important e să facem tot ce ține de noi în această luptă cu virusul, să ne folosim eventuala vizibilitate în spațiul public, pentru lucruri concrete.”

SP CT-AFL CĂLĂRAȘI: ANUNȚURI

0

Comunicat sală de sport

Conform H.G. nr.1130/22.10.2021, art.9 , pct.1, începând cu data de 25.10.2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități în spații închise în domeniul sălilor de sport (…..) este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maxima a spațiului cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp/persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS COV 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS COV 2.

Comunicat bazin de înot didactic

Conform H.G. nr.1130/22.10.2021, art. 9, pct. 2, începând cu data de 25.10.2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare (…..) este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS COV 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS COV 2.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dor Mărunt:

Ion Iacomi

13.304.767 lei este suma atrasă de comuna Dor Mărunt, în ultimii ani, prin proiecte finanțate din surse guvernamentale, cea mai mare parte din această sumă fiind direcționată pentru refacerea sau modernizarea drumurilor de interes local. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, echivalentul sumei atrase de comuna Dor Mărunt, a fost de 1 milion de euro, reprezentând necesarul pentru pentru proiectul de asfaltare pe un traseu de 3,5 kilometri, în satul Dor Mărunt, pe un număr de 4 străzi. S-a urmărit reabilitarea drumurilor principale din satul Dor Mărunt, de spune primarul Ion Iacomi, legându-se halta CFR cu biserica și cu morile din localitate, facilitându-se, totodată, accesul spre dispensarul uman. Totodată, altădată un drum pietruit, în comună s-a asfaltat drumul dintre satele Înfrățirea și Dor Mărunt, pe o lungime de 4,8 kilometri, cu finanțare venită de la Consiliul Județean Călărași și ca urmare a demersurilor întreprinse de primar. „E un drum important câtă vreme se asigură fluidizarea traficului pentru navetiștii din satul Înfrățirea. În plus, în Înfrățirea sunt și elevi care se deplasează la școlile comunale.” Ulterior, în 22.05.2018, s-a demarat procedura pentru achiziția serviciilor de proiectare și lucrări pentru obiectivul reprezentat de modernizarea de străzi, prin asfaltare, în satele  Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru. În 2012, la momentul preluării primului mandat, satul Dor Mărunt beneficia de străzi asfaltate pe o lungime de 450 metri, în vreme ce, în anul 2020, rețeaua de drumuri asfaltate, în acest sat, a ajuns să măsoare 12 kilometri, reprezentând 13 străzi. „Pregătim în continuare documentații de modernizare a drumurilor și apreciem că până în 2024, în satul Dor Mărunt, vor fi asfaltate 85 % din străzi. Că tot se spune că sunt proiecte făcute de alții: întocmirea documentației pentru proiectul de asfaltare în satele Dor Mărunt, Dâlga și Ogoru a demarat în anul 2016, imediat după alegeri, iar întocmirea documentației pentru proiectul de asfaltare a străzilor Teiului, Morilor, Grădiniței și Garofiței a demarat în anul 2014, iar execuția s-a făcut în anii 2016-2017.” La nivelul satului Dâlga, nu exista nici măcar un metru de drum asfaltat, în vreme ce, azi, rețeaua de drumuri modernizate ajunge la un total de 6 kilometri, însemnând reabilitarea și modernizarea a 9 străzi. „Lucrăm, în continuare, la proiectele de dezvoltare și estimăm că satul Dâlga va fi asfaltat în proporție de 90 %, până în anul 2024.” Pentru acest sat, s-au depus proiecte, aflate pe lista de sinteză a Ministerului Dezvoltării, reprezentând asfaltarea a circa 11,5 kilometri de drumuri de interes local, pentru 20 de străzi. Tot prin fonduri atrase, a fost reabilitată și modernizată Grădinița cu Program Normal nr. 1 Dor Mărunt, însemnând desfacerea totală a pardoselilor cu toata infrastructura actuală și refacerea acestora cu o nouă infrastructură; realizare pereți despărțitori din gips-carton; demolarea unor pereți interiori din zidărie de cărămidă sau BCA; prevederea unor goluri noi în zidăria de cărămidă pentru realizarea unor accese și a unor goluri pentru ferestre; realizarea la partea superioară a pereților din cărămidă a unor centuri din beton armat; refacerea planșeului din lemn în zonele în care se demolează pereții din cărămidă pe care se rezemau grinzile din lemn ale planșeului; refacerea șarpantei acoperișului; refacerea învelitorii acoperișului; refacerea trotuarului de gardă cu rigolă perimetrală; execuția la nevoie a unor lucrări de consolidare locală dacă la desfacerea soclului sau la rectificarea tencuielilor exterioare se depistează fisuri sau crăpături în fundații sau pereți; refacerea parțială a instalației de încălzire; refacerea integrală a instalației sanitare (apă și canalizare menajeră); refacerea parțială a instalației interioare de iluminat și a circuitelor de priză; refacerea integrală a instalației de paratrăsnet; revizuirea tâmplăriei existente și prevederea la exterior, pentru golurile noi de ferestre și ușa de la intrare; dotarea cu mobilier specific (în funcție de destinația spatiilor).

La 27 iulie 2020, Ministerul Dezvoltării a aprobat suplimentarea listei din Subprogramul “Săli de sport”, finanțat prin Compania Națională de Investiții, cu încă 9 obiective de investiții, în 8 județe din țară, una dintre acestea în curtea corpului B (Școala veche) a Școlii gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt. Pentru anul 2022, se are în vedere și construirea unei săli de sport pentru școala situată pe raza satului Dâlga. În cursul acestui an, s-au executat lucrări de întreținere drumuri, eliminare vegetație masivă crescută pe acostamente, reformatarea acostamentelor, scarificare, nivelare, săpare mecanică rigole pentru scurgerea apelor pluviale, scarficare ușoara a platformei, completare strat de uzură din piatră de drumuri, nivelare, compactare și cilindrare platformă pentru drumul comunal care face legătura între satul Pelinu și Drumul Național 3A. Totodată, o altă investiție importantă este reprezentată de reabilitarea, din surse proprii, a căminului cultural din satul Dor Mărunt, însemnând grinzi pentru planșe, cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rășinoase, cu fețe plane (12,6 mc); șarpantă acoperiș din scândură rășinoase de 24 mm grosime, cu deschidere pana la 14m (757mp); învelitori lemnoase executate cu sită de lemn de brad bătută de spică 30x50mm (757mp); învelitori din plăci din tablă amprentată tip țiglă, pentru învelitorile acoperișurilor (tip lindab)(757 mp); streașină înfundată din scânduri de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte, cu grosime inițiala de 22mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime, fără console aparente (80mp); demontat elemente de acoperiș, învelitori din țiglă, olane, plăci presate din tablă, pas, pvc (757mp); finisaje exterioare termosistem termoizolație polistiren expandat 10 cm, plasă fibră (620mp), vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafețe de beton; executate în două straturi de vopsea decorativă (620 mp); fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor (220m); profil colțar cu plasă tencuieli exterioare 3m/buc (334 buc.); sistem de termoizolare a fațadelor de tip ceresit ceretherm; pregătirea suprafeței (620 mp).

Comuna Sărulești

Petre Alexandru Călin

9.929.509 lei este suma alocată comuni Sărulești, în cadrul primei etape a Programului Național de dezvoltare Locală, bani care au fost folosiți pentru asfaltarea de drumuri de interes local. Petre Alexandru Călin, primarul comunei, ne spune că a reușit, astfel să reabiliteze drumuri în 4 din cele 7 sate componente, astfel: Sărulești Gară – 4285 metri liniari; Săndulița – 1450 metri liniari; Sărulești-Sat – 1350 metri liniari; Solacolu – 900 metri liniari. Tot în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Sărulești a beneficiat și de o altă investiție, cu bani guvernamentali, reprezentând lucrări de reabilitare și modernizare pentru Grădinița nr. 3, din satul Săndulița. Banii alocați acestei lucrări au fost în valoare de 386.881 lei. Alte trei investiții majore au fost atribuite comunei Sărulești, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, reprezentând: 1. extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 7.367.235 lei; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare biologică, aceasta urmând să deservească satele Sărulești-Gară și Săndulița – 8.412.709 lei; 3. reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 din satul Sărulești-Gară – 4.169.637 lei. Procedura de licitație pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 a fost declanșată în luna Octombrie 2018, cuprinzând lucrări de reabilitare, pe 4 niveluri (parter+3 etaje) și subsol tehnic, pe o suprafață construită de 845 mp și o suprafața desfășurată, fără subsol, de 3380 mp. Lucrările au constat în anvelopare, înlocuire tâmplărie, înlocuire pardoseli, reabilitarea totală a instalației electrice și termice, finisaje interioare.  Școala funcționează cu un număr de 25 de clase, pentru un număr de 440 de elevi. Prin cele două etape ale acestui program derulat prin Ministerul Dezvoltării, comuna Sărulești a reușit să atragă fonduri guvernamentale în sumă de 30.265.971 lei. Suma de 2.441.710 lei a fost atrasă, prin Compania Națională de Investiții, pentru construirea căminului cultural din satul Sărulești-Gară, lucrare finalizată și predată la cheie încă din cursul anului 2018. La acest moment, cele mai mari sume, provenite din bugetul local, au fost investite în studii. În cursul acestui an, 132.000 lei a plătit Primăria comunei Sărulești pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale și pentru elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism și elaborarea documentației pentru obținerea de avize și acorduri. Tot din funduri comunitare a fost finanțată și lucrarea de reabilitare prin mixtură asfaltică și alei pietonale a străzii Nicolae Labiș și a parcului din incinta sediului administrativ al comunei. „Am finalizat cele mai importante proiecte și lucrări pe care ni le-am propus, începând cu reabilitarea sediului Primăriei, a școlilor și grădinițelor, construcția Căminului Cultural, asfaltarea drumurilor comunale, scăderea infracționalității, rețea de iluminat public stradal, rețea de monitorizare video, rețea de apă și canalizare, construcție terenuri de sport, sală de sport, transport copii, parcuri pentru copii și multe alte proiecte ce urmează a fi finalizate”, declară Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești. Și-n acest an, un nou loc de joacă pentru copii a fost dat în folosință, în satul Sărulești Gară. Locul de joacă are în componență un balansoar cu 2 locuri, pentru grupa de vârstă 3 – 14 ani, din lemn de rășinoase, cu dimensiuni de  4,00 x 0,35 x 0,60 m, un leagăn pentru copii, un balansoar pe arc, model Dinozaur, din oțel, un ansamblu format din platformă cu acoperiș – 3 bucăți, platformă fără acoperiș – 1 bucată, pod trecere- 2 bucăți, tunel tub de trecere – 1 bucată, scară – 2 bucăți, rampă pentru urcat – 1 bucată, tobogane – 3 bucăți. 

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

Numai în prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul orașului Lehliu Gară a fost investită suma de 14.711.546 lei, însemnând reabilitarea de drumuri de interes local, pe o lungime totală de 8970 de metri. Totodată, printr-un proiect depus spre decontare la Fondul de Dezvoltare și Investiții, desființat între timp, a fost solicitată suma de 39.360.498 lei, reprezentând reabilitarea a 22 de străzi în satul Răzvani, 12 străzi în satul Buzoieni și 29 în orașul Lehliu Gară. Ulterior, s-au căutat soluții pentru găsirea altor surse de finanțare, proiectul fiind reactualizat și așteaptă să se intre în faza de depunere a cererilor în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. Proiectul prevede reabilitarea următoarelor străzi: satul Răzvani – strada lalelelor – 17 centimetri de piatră spartă; strada Toamnei – 3 centimetri de piatră spartă; strada Lucian Blaga – 15 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronsonul 1 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Zorilor – 3 centimetri de piatră spartă; strada Vasile Alecsandri – 17 centimetri de piatră de râu; strada IL Caragiale – 15 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 1 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronsonul 1 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronsonul 1 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronsonul 1 – 4 centimetri de piatră spartă; strada Verii – 18 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronson 2 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 2 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronson 2 – 18 centimetri de piatră de râu; strada trandafirilor, tronson 2 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronson 2 – 4 centimetri de piatră spartă; strada 1 decembrie – 4 centimetri de piatră spartă; strada veseliei – 15 centimetri de piatră de râu; strada Bujorilor – 11 centimetri de piatră de râu; strada tineretului – 11 centimetri de piatră de râu; strada Cetățuiei – 4 centimetri de piatră spartă; strada Nicolae Bălcescu – 5 centimetri de piatră spartă; sat Buzoieni strada Marin Preda – 4 centimetri de piatră spartă; strada teiului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Luceafărului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Stejarului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Culturii – 14 centimetri de piatră de râu; strada sf. Nicolae – 5 centimetri de piatră spartă; strada Speranței – 4 centimetri de piatră spartă; strada Rozelor – 18 centimetri de piatră de râu; strada Ion Creangă – 14 centimetri de piatră de râu; strada Magnoliei – 22 centimetri de piatră spartă; strada Primăverii – 5 centimetri de piatră spartă; Aleea Cimitirului – 15 centimetri de piatră de râu. În orașul Lehliu Gară, se are în vedere asfaltarea sau betonarea a 29 de străzi care se află într-o stare de degradare evidentă sau fără să fie derulate investiții de amenajare, astfel: strada Apusului – sistem rutier de pământ; strada Luminișului – sistem rutier de pământ, strada Pădurii – sistem rutier – 10 centimetri piatră spartă; strada Mătăsii – sistem rutier de pământ, intrarea din TCIF – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea Ritmului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea industriei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Serei – 8PR; strada Mihai Viteazu – sistem rutier de pământ; strada Ion Cheșcă – sistem rutier de pământ; strada Mircea cel Bătrân – sistem rutier de pământ; strada Elefterie Papadisia – 13 centimetri de piatră spartă; strada Fermierului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 3 – 5 centimetri de piatră spartă; strada Spicului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 2 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 1 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Mihail Sadoveanu – 18 centimetri de piatră spartă; strada dr. Rameta Ion – 20 centimetri de piatră spartă; strada Valahia – 8 centimetri de piatră spartă; strada Prof. Zafiu Marin – 15 centimetri de piatră spartă; strada prof. Ioniță Dumitru – 27 centimetri de piatră spartă; strada Belșugului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada George Coșbuc – 23 centimetri de piatră spartă; strada Barbu Știrbei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Valea Seacă – 5 centimetri de piatră spartă; strada parcului – sistem rutier de pământ; Pista – DN3 – sistem rutier de pământ; strada Vlăstarului – sistem rutier de pământ. În acest an, ne spune Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliu Gară, s-a intervenit pe acele străzi care erau impracticabile, prin așternerea unui strat de mixtură asfaltică, rezultată de la frezarea tronsonului de autostradă din zona Fundulea.

Din data de 1.02.2020, Compania Națională de Investiții, prin subprogramul Complexuri Sportive din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social, a anunțat, într-un comunicat, că baza sportivă din orașul Lehliu Gară va fi modernizată, în cadrul unei investiții cu o valoare estimată la 1,5 milioane euro. Baza sportivă, tip 1, are următoarele caracteristici: suprafața minimă de teren necesară construirii este de aproximativ 13.202 mp (dimensiuni minime lungime 164m, lățime 80,5m), cu următoarele funcțiuni: teren sportiv fotbal dimensiuni omologate UEFA și FRF cu dimensiuni 105m x 68m cu nocturnă și tribune pentru 500 de spectatori; teren sportiv mic ce va fi tușat pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis și va avea dimensiunea de 20m x 40m; clădire vestiare și administrativă; parcare autovehicule și autocar. S-au derulat procedurile de desemnare a constructorului, iar amplasamentul a fost deja predat, pentru începerea lucrărilor.

Comuna Ulmu

Nelu Cantaragiu

Au fost recepționate lucrările prinse în proiectul de modernizare de drumuri de interes local, din cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării, de declară Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu. Valoarea eligibilă a proiectului a fost de 5.616.900 lei, reprezentând reabilitări și modernizări de drumuri pe o lungime de 5.518 metri. Astfel, au fost recepționate străzile: – satul Zimbru – Nicolae Titulescu, pe o lungime de 249 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Nicolae Iorga, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; George Coșbuc, pe o lungime de 247 metri, cu 5,5 metri parte carosabilă; Ion Voicu, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Făurei – Zorelelor, pe o lungime de 254 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Bisericii, pe o lungime de 215 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Ștefan cel Mare, pe o lungime de 260 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Chirnogi – strada Stadionului, pe o lungime de 300 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Ulmu – Mostiștei, sectorul 1, pe o lungime de 345 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Mostiștei, sectorul 2, pe o lungime de 136 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Plajei, pe o lungime de 202 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Salcâmului, pe o lungime de 274 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Speranței, pe o lungime de 220 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Sfântul Nicolae, pe o lungime de 203 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Anghel Saligny, pe o lungime de 231 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Independenței, pe o lungime de 223 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Decebal, pe o lungime de 422 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Crinului, pe o lungime de 425 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Aviatorilor, pe o lungime de 468 metri, cu partea carosabilă cuprinsă între 2,8 și 4 metri; Mărgineni, pe o lungime de 348 metri, cu 4 metri parte carosabilă. Lucrările s-au derulat pe parcursul a doi ani, cuprinzând săpături, strat de formă din material pietros recuperat, 10 centimetri grosime, strat fundație inferior reprezentat de balast – 20 centimetri grosime, strat fundație superior, format din piară spartă de 15 centimetri grosime, apoi un strat de uzură din beton asfaltic, de 6 centimetri grosime, la care s-au adăugat rigole de scurgere a apelor pluviale, rămânând de executat mici lucrări reprezentate de partea de cofinanțare locală din cadrul proiectului. „Unele străzi, în cadrul proiectului, au fost prevăzute cu rigole, altele nu, iar acum am luat decizia de a se amenaja și așa ceva și pe acele străzi care nu au fost prinse în proiect, cu astfel de lucrări, cu finanțare din bugetul local.” Comuna Ulmu beneficiază de 21 de kilometri de rețea stradală, din care 13 kilometri reprezintă drumuri asfaltate, câtă vreme, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, s-au primit fonduri, de la nivel național, în sumă de 5.379.134 lei. Suma a fost investită în reabilitarea și modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 5 kilometri. Străzi, pe o lungime de 2,6 kilometri, au fost reabilitate și asfaltate prin H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean și de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate la sate, precum și în unitățile administrativ-teritoriale cu resurse turistice. La acest moment, se așteaptă depunerea cererilor de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. „Ne-am reactualizat toate documentele, iar proiectul cuprinde asfaltarea celorlalte străzi ale comunei Ulmu, care nu au beneficiat de lucrări de modernizare și asfaltare. Solicitarea noastră va fi pentru reabilitarea a circa 10 kilometri de drumuri de interes local, însă știu că programul se derulează pe o perioadă de 7 ani, asta însemnând că nu e o cerință exagerată.” Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu, afirmă că e normal ca și localitățile rurale să beneficieze de astfel de condiții, câtă vreme imaginea satului idilic, cu străzi pline de praf, vara, sau de noroi, în anotimpul ploios, nu este una normală. Se speră ca, măcar prin asigurarea unor astfel de investiții și prin asigurarea unor condiții de trai normale, satele din zonă să nu dispară, în mod natural. Satul Zimbru, la ultimul recensământ, figura cu 172 de locuitori. La acest moment, ne spune edilul, media de vârstă, aici, este de peste 65 de ani, iar satul nu are mai mult de 150 de locuitori. „Sperăm ca toți tinerii care au plecat, după un trai mai bun, în alte țări, să se întoarcă în satele de baștină. Asta mă gândesc: cum să le spun să revină acasă, dacă nu le putem oferi măcar o minimă infrastructură? Problema e ca zona nu asigura și atragerea de investitori, care să creeze locuri de muncă. Pe raza comunei, sunt câteva societăți agricole, deservite de câțiva localnici, crescători de animale și cam atât. În plus, comuna este amplasată și într-o zonă greu accesibilă, în mijlocul câmpiei, cu drumuri de legătură pe care, dacă nu ești atent, din goana mașinii nici nu le vezi”. În plus, sunt asigurate, astfel, și accesul facil al mașinilor de intervenție, în caz de necesitate. 80 de copii mai sunt înscriși, în formele de învățământ, în comună, mulți dintre ei provenind și din centrele de plasament care activează în satele Ulmu sau Făurei. Abia în urmă cu două săptămâni, în cadrul școlii din comună, a fost recepționat grupul sanitar, prin extinderea Școlii Gimnaziale nr. 1 Ulmu, finanțarea fiind asigurată tot prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Suma atrasă a fost de 253.297 lei. „Toți care au fost în putere, au plecat după un trai mai bun. Nu sunt locuri de muncă, iar toți cei care au plecat, e greu de presupus că se vor mai întoarce. Cu satul românesc, se întâmplă o tragedie. Cine nu înțelege asta, nu are habar de realități.”

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică – Tămădău Mare

Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, ne declară că și anul acesta au fost continuate lucrările la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare. Tămădău Mare este printre puținele comune din județul Călărași care nu beneficiază, nici la acest moment, de rețea de alimentare cu apă potabilă. 6.099.000 lei este suma investită, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, în sistemul de alimentare cu apă potabilă, astfel de rețele urmând să funcționeze pe raza satelor Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari, proiectul prevăzând branșamente pentru 400 de gospodării. La acest moment, lucrările sunt în plină derulare. În Tămădău Mare există rețele de alimentare cu apă, însă acestea nu au fost vreodată funcționale. În același ritm se lucrează și la introducerea rețelei de canalizare, pentru început în satele Tămădău Mare, Plumbuita și Tămădău Mic. Au fost forate 3 puțuri de captarea apei, urmând ca depozitarea acesteia să se facă în bazine cu o capacitate totală de 500 mc, apa urmând să fie distribuită prin stații de repompare. La acest moment, locuitorii comunei Tămădău Mare beneficiază de apă potabilă de la fântâni sau prin intermediul a două izvoare naturale. În plus, comuna Tămădău Mare face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, fapt care ar fi implicat atragerea de fonduri europene pentru derularea unor astfel de investiții. Din păcate, nici în acest an, această structură asociativă nu a reușit atragerea sumei propuse, de 260 milioane euro, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. „Nu am mai avut răbdare și am zis să depunem singuri aceste proiecte, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental.” Tot la nivel central, Planul Național de Management prevede, în cadrul anexei 9.10 – Măsuri suplimentare potențiale pentru diminuarea efectelor presiunilor semnificative în vederea îmbunătățirii stării apelor din spațiul hidrografic Buzău-Ialomița, construirea de stații de tratarea apelor uzate și pentru satele Șeinoiu, Săcele și Dârvari. 8.035.772 lei este suma atrasă de comuna Tămădău Mare, prin acest proiect de înființare a rețelei de canalizare și de amenajare a stației de epurare, fonduri venite prin Ministerul Dezvoltării. Proiectul, din păcate, nu prevede și finanțări pentru racordarea efectivă a gospodăriilor la rețeaua de alimentare cu apă, edilul comunei motivând acest dezavantaj prin faptul că a vrut să țină cont de părerea proiectantului, astfel încât întregul deviz al lucrării să se încadreze într-un anumit plafon valoric, altfel ar fi existat riscul ca acesta să fie declarat neeligibil. Edilul estimează valoarea decontată a lucrărilor la circa 70 la sută. Stația de epurare va fi amplasată pe locul unei foste gropi de gunoi, urmând ca deversarea să se facă în râul Mostiștea. „Rețeaua de canalizare, pentru cele 3 sate, ar însemna, ipotetic vorbind, minim 600 de racorduri, acoperă aproximativ 600 de gospodării, dar e greu de presupus că vom atinge acest nivel.” În momentul la care au demarat lucrările pentru cele două rețele, de alimentare cu apă și de canalizare, edilul comunei, Constantin Chirică, afirmă că a constatat că locuitorii își doreau mai mult lucrări de amenajare a drumurilor de interes local. „Le-am explicat că e normal să accesăm proiecte care să ofere comunității confortul casnic, după aceea urmând să venim cu proiecte de asfaltare”. La nivelul comunei, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, au fost prevăzute fonduri, în sumă de 6.235.000 lei, cu ajutorul cărora s-a asfaltat drumul care leagă satele Tămădău Mic, Plumbuita, Șeinoiu și Săcele. „A fost una dintre priorități, în primul rând pentru a se scurta timpii de intervenție, în cazuri critice, însemnând intervenții la incendii, de ordin medical sau de alte forme.” Pentru comuna Tămădău Mare, a treia etapă de finanțare guvernamentală a investițiilor la nivelul comunităților locale, prin noul Program Național de Investiții Anghel Saligny, ar însemna reabilitări și asfaltări de drumuri de interes local pe o lungime de 11.535 metri, astfel: satul Călăreți – străzile Cucului (762 metri), Nucului (220 metri), Salcâmului (355 metri), Teiului (495 metri), Intrarea Școlii (108 metri), Pandurii tronson I (145 metri), Pandurii tronson II (141 metri); satul Săcele – strada DC21 + Câmpului (1050 metri); satul Plumbuita – Drumul Gării (672 metri); satul Tămădău Mic – Drumul Gării (600 metri); satul Tămădău Mare – străzile Strugurilor (392 metri), Darvenilor (649 metri), Tineretului (183 metri), Morii tronson I (481 metri), Morii tronson II105 metri), Basculei tronson I (232 metri), Basculei tronson II (244 metri), Școlii (769 metri), Stadionului (470 metri), Stadionului-Școlii 1 (97 metri), Stadionului-Școlii 2 (84 metri), Stadionului-Școlii 3 (77metri), Stadionului-Școlii 4 (85 metri), Stadionului-Școlii 5 (95 metri), Stadionului-Școlii 6 (106 metri), Berzei tronson I (234 metri), Berzei tronson II (477 metri), Berzei tronson III (74 metri), Sfânta Paraschiva (585 metri), Bălții (418 metri), Lacului (204 metri), Pârâului (166 metri), Viilor (812 metri), Amurgului (258 metri).

Comuna Lehliu-Sat

Ionuț Stan – Lehliu Sat

580 de metri pătrați de trotuar sunt în curs de execuție, pe raza comunei Lehliu-Sat, lucrare care presupune demontarea bordurilor existente, montat pavele pe pat de nisip și montat borduri pe pat de beton, în condițiile în care în cele două sate componente, Lehliu-Sat și Săpunari, au fost reabilitate drumuri de interes local cu o valoare estimată la 10.924.000 lei, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. În satul Lehliu, pe acest proiect, au fost reabilitate străzile: 34, pe o lungime de 505 metri; 32, pe o lungime de 565 metri; 42, pe o lungime de 98 metri; 13, pe o lungime de 200 metri; 16, pe o lungime de 244 metri; 28, pe o lungime de 586 metri; 27, pe o lungime de 600 metri; 23, pe o lungime de 620 metri; 25, pe o lungime de 1236 metri; rond, pe o lungime de 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat străzile: 2, pe o lungime de 465 metri; 9, pe o lungime de 310 metri; 4, pe o lungime de 322 metri; 26, pe o lungime de 500 metri; 21, pe o lungime de 310 metri. În cursul săptămânii trecute, pentru această lucrare, de la nivel central a fost decontată suma de 2,1 milioane lei. Din lucrare, mai sunt de executat, în satul Săpunari, aproximativ 3 kilometri de șanțuri betonate, dintr-un total de 11 kilometri.

Proiectul, din care au mai rămas de executat podețe și șanțuri betonate pentru scurgerea apelor pluviale, are o lungime totală proiectată a drumurilor reabilitate de 6685 metri. Rețeaua de drumuri locale însumează 28 de kilometri, cu tot cu drumul național și drumul județean care face legătură dintre Lehliu sat și Săpunari, iar cea de interes local este de 22 de kilometri, din care 6 kilometri sunt modernizați în totalitate, iar alți 6 kilometri de drumuri de interes local sunt prinși într-un alt proiect aflat în derulare, printre puținele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, valoarea acestuia fiind una uriașă, de 28.555.440 lei. În cadrul acestui proiect, cu sursa de finanțare închisă de la nivel guvernamental, s-au executat lucrări și a fost plătită suma de 4.000.000 lei. Au mai fost executate lucrări în cadrul acestui proiect, însă primarul comunei speră ca obligațiile contractuale să fie preluate de către celălalt program de investiții derulat la nivel național, Anghel Saligny, documentația fiind reactualizată cu cerințele acestuia. „În cazul acesta, noi avem toată documentația, avize, aprobări, autorizația de construire și ordinul de începere a lucrărilor, pentru că la noi s-a lucrat în cadrul acestui proiect, chiar dacă sursa de finanțare era prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, care a fost desființat între timp. La momentul la care acest proiect va fi aprobat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, a doua zi constructorul se apucă de lucru. La noi, lucrarea este în curs de execuție, schimbăm doar sursa de finanțare.” Ionuț Stan, primarul comunei, afirmă că a învățat să aplice o metodă extrem de simplă de lucru: „Mă întind atât cât îmi e plapuma. În mod normal, dacă te gospodărești, cu bani puțini reușești să faci lucruri care se văd și care contează în cadrul general.” În plus, Ionuț Stan consideră că administrațiile publice locale sunt deservite, în foarte multe cazuri, de un număr de personal supradimensionat. „Noi suntem 11 angajați, în total, ceea ce înseamnă că fondul de salarii e unul optim”. În comună, însă, o reală problemă este reprezentată de plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap: la o populație de 2.730 de locuitori, la un număr total de 980 de gospodării, conform recensământului din 2011, există 80 de dosare în plată, reprezentând aproximativ 3 la sută din totalul populației. „Nu m-ar fi deranjat dacă situația aceasta ar fi corespuns realității, însă există cam același tip de diagnostic, în foarte multe cazuri, acela de demență mixtă. E ciudat că, în comună, cam toți bătrânii au acest tip de diagnostic.” Toate aceste obligații la plată au fost suportate, timp de 2 ani, din bugetul local. „Am avut această situație în anul 2019 și-n anul 2020. Ne-am spus că nu e normal să colectăm taxe și impozite pentru a acoperi plățile cuvenite persoanelor cu dizabilități. Iar fondul de salarii din administrația publică era mai mic decât plățile pentru indemnizații.” Chiar și-n aceste condiții, în acest an, la Lehliu s-a reușit repunerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video. Totodată, a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unei săli de sport, reprezentând extindere și modernizare la școala gimnazială din satul Lehliu, banii fiind alocați prin Compania Națională de Investiții. Totodată, a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program normal, prin Ministerul Educației, care va fi amplasată în centrul localității, existând, la acest moment, autorizația de construire.

Comuna Frăsinet

Alin Daniel Ploieșteanu

Primar la primul mandat, începând cu sfârșitul anului trecut, Alin Daniel Ploieșteanu, edilul comunei Frăsinet, și-a concentrat atenția în primul rând pentru reabilitarea școlii gimnaziale comunale, folosind fonduri proprii. A fost schimbat acoperișul, s-au amenajat toalete moderne, cu acces din interiorul școlii, pe sistem container modular, clădirea a fost reabilitată termic și, de acum, sistem de încălzire este unul centralizat. În plus, curtea școlii a fost modernizată. Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet era printre puținele unități de învățământ, din județul Călărași, care mai folosea încălzirea cu lemne, prin intermediul sobelor. Astfel, au fost procurate și montate centrală pe combustibil solid pentru încălzire, din otel,100kW; pompă circulație, DAB; vas expansiune pentru încălzire, vertical, 6 BAR 100L; grup de siguranță din alamă, cu supapă dezaerator și manometru izolat Dn 1”-3 bar; robinet de trecere pentru apă, din alamă cromată, cu sferă și manetă,1 1/2’’,FE-FI (3 buc); filtru Y din alamă nichelată ”hidra” 1 1/2”; supapă de sens din alamă, cu arc 1 1/2”; tub flexibil din inox, dublu perete, neted la interior D.200,(2 m); kit coș de fum dublu din inox AISI 304, D.INT 200, inclusiv suport de prindere din fier; element liniar din inox AISI 304 pentru coș de fum dublu perete, L=1m, D.INT.200 (5 buc); racord din inox AISI 304 pentru trecere de la coș fum dublu perete la tub flexibil, D.200; colier din inox AISI 304 pentru coș de fum dublu perete, D.INT.200 (4 buc); țeavă PPR fibră compozită D.50 mm, inclusiv coturi, mufe și de prindere, izolație (42 ml); calorifer din oțel, 22x600x1200 (2 buc); calorifer din oțel 22x600x1400 (7 buc); calorifer din oțel 22x600x1800 (2 buc); calorifer din oțel 22x600x1600 (11buc); calorifer din oțel 22x600x1000; robineți radiatoare tur/retur(23 set); PPR DN40 (incluse coturi, mufe, cleme și materiale mărunte (168ml); țeavă PPR DN322 mm (incluse coturi, mufe, cleme și materiale mărunte – 98 ml); țeavă PPR DN 25 mm (inclusiv coturi, mufe, cleme și materiale mărunte – 85 ml); țeavă PPR DN 25 mm (inclusiv coturi, mufe, cleme și materiale mărunte – 90ml); racord PPR 20×1/2 FE(46 buc); țeavă și fitinguri camera tehnică; robineți trecere 1 ¼’’(3 buc); țeavă și fitinguri instalație termică radiatoare; proiect și aviz de funcționare ISCIR; procurare și montare butelie de egalizare DN120, inclusiv materiale necesare efectuării legăturii de instalație. 113.300 lei a fost costul acestei lucrări care asigură, de acum, un confort normal pentru cea mai mare parte din cei 180 de copii angrenați într-un sistem de învățământ, preșcolar, primar sau gimnazial, de pe raza comunei. Investițiile în sistemul educațional, pe raza comunei Frăsinet, au demarat încă de la sfârșitul iernii, prin refacerea gardului împrejmuitor din spatele Școlii Gimnaziale nr. 1, vechi de o jumătate de secol. Pe lângă Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet, o școală dedicată învățământului primar funcționează în satul Luptători, în vreme ce învățământul preșcolar se derulează prin grădinițele din satele Dănești și Pupăza. Pentru școala din satul Luptători a fost deja executat studiul de fezabilitate pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare, urmând ca finanțarea să fie asigurată în cadrul viitoarelor programe derulate prin sistem guvernamental sau prin atragerea de fonduri de la nivelul Uniunii Europene. Totodată, în satul Frăsinet, de-a lungul străzii principale, trotuarul care duce la școală, în lungime de 1,1 kilometri, a fost reabilitat în întregime, prin turnarea unui strat de beton armat, cu o grosime de 12 cm. Lucrarea a fost finanțată din fonduri comunitare. Totodată, s-a turnat un strat de frizură asfaltică pe străzile principale ale satelor componente, Tăriceni, Luptători, Curătești, Pupăza, Frăsinet și Dănești, care nu au fost reabilitate și modernizate în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, când comunei Frăsinet i-a fost aprobată la finanțare suma de 8.572.262 lei. Din această investiție, au mai rămas de executat șanțuri și podețe. În cursul lunii mai 2021, a fost semnat și contractul de finanțare pentru amenajarea unui parc, în satul Luptători, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management. „Rămâne doar o problemă de timp până când copiii din comuna noastră vor avea, în sfârșit, unde să se joace. Așa cum am promis, copiii sunt principala noastră prioritate și vom face tot ce ține de noi pentru a fi fericiți și a le asigura un mediu în care sa se poată dezvolta sănătos”, precizează Alin Daniel Ploieșteanu, primarul comunei Frăsinet. Mai mult, sediul farmaciei locale, care aparține primăriei, a fost renovat, ceea ce a condus la redeschiderea punctului farmaceutic comunal. S-au asigurat fonduri și pentru întocmirea documentației la faza de studiu de fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuire gaze naturale în comună; documentațiile întocmite se realizează cu scopul de a obține o finanțare nerambursabilă pentru înființarea rețelelor de gaze de către UAT-uri, din fonduri guvernamentale, cuprinzând: documentație pentru obținerea avizului de racordare de la TRANSGAZ; documentație pentru obținerea avizului ANRE; documentație pentru obținerea certificatului de urbanism; studiu de fezabilitate cf. OUG 907/2016.

Comuna Valea Argovei

Costel Boitan – Valea Argovei

În acest an, cea mai mare realizare pentru comunitatea din Valea Argovei, ne declară primarul comunei, Costel Boitan, este reprezentată de semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate, corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3,8 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 587 de mii de lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480 de mii de lei este contribuția beneficiarului. Totodată, în cursul anului trecut, au fost reabilitate și modernizate drumuri de interes local, printr-un proiect finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca. La acest moment, s-au asfaltat următoarele străzi: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). Pe lângă proiectul de modernizare și asfaltare de drumuri de interes local, la Valea Argovei este în curs de derulare un alt proiect privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. În fapt, administrând o comunitate mică și cu venituri modeste, primarul Costel Boitan ne spune că tot timpul a căutat să atragă surse de finanțare, pentru dezvoltarea infrastructurii locale, din surse externe, fie de la nivel european, fie de la nivel național. Numai în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, administrația comunei a reușit atragerea unei sume uriașe din bugetul național, a doua ca mărime la nivelul comunităților locale din județul Călărași, valoarea acesteia fiind de 25.795.888 lei.

Pur și Simplu Verde organizează un concurs pentru adolescenți privind implicarea lor în viitorul orașelor

0

Asociația Pur și Simplu Verde derulează în lunile octombrie și noiembrie proiectul
Teens for Green Cities, proiect finanțat prin Start ONG, lansat de Kaufland România și
implementat de Asociaţia Act for Tomorrow.


Proiectul Teens for Green Cities își propune implicarea adolescenților cu vârste
cuprinse între 14 și 18 ani în dezbaterea publică și creșterea gradului de conștientizare în
rândul acestora în legătură cu viitorul zonelor de locuit și cu schimbările care trebuie făcute.
În ciuda faptului că în statele europene voluntariatul și implicarea civică au devenit
parte din viața de zi cu zi, în România acest lucru nu se întâmplă încă, iar un studiu recent,
realizat de Fundația Friedrich Ebert a arătat că 80% dintre tineri nu au participat niciodată la
acțiuni de voluntariat sau mobilizare civică.


Scopul proiectului Teens For Green Cities este să demareze în schimbare din acest
punct de vedere, iar grupul țintă îl reprezintă tinerii care trăiesc în mediul urban, indiferent de
dimensiunea orașului.

„Vrem ca prin acest proiect să facem auzită vocea tinerilor din România. E important
să știm în ce oraș își doresc ei să trăiască, cum văd ei viitorul și ce soluții au pentru a
transforma orașele românești în adevărate metropole verzi. Experții noștri în mediu vor veni
cu soluții concrete pentru a înverzi orașele din România. Vom discuta cu autorități locale și
le vom încuraja să țină cont de părerea tinerilor și de cea a experților și să ia rapid măsuri
care să ne permită să trăim în orașe mai verzi și mai curate”, spune președintele Asociației
Pur și Simplu Verde, Ioana Petrescu.


Într-o primă etapă, pe parcursul lunii octombrie, va fi organizat un focus grup în care
tinerii, alături de experți din cadrul asociației Pur și Simplu Verde, vor decide care sunt
regulile generale de participare la concurs și, de asemenea, vor discuta despre cum își doresc
ei să fie implicați în viața orașului. Ulterior, funcție de rezultatele focus grupului, tinerii cu
reședința în România se vor putea înscrie în concurs, cu meme-uri, story-uri și video-uri ce
vor fi postate în social media, având ca tematică viitorul verde al orașului lor.
Un juriu de specialitate va evalua ulterior din punct de vedere al creativității,
impactului postării, capacității de comunicare și de înțelegere a subiectului. Câștigătorii
concursului vor primi un laptop, o tabletă și telefon mobil. Asociația Pur și Simplu Verde va
promova ideile câștigătorilor prin crearea unei broșuri și prin întâlniri fizice sau online cu
autoritățile locale din țară.


Programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act
for Tomorrow este cel mai simplificat instrument de finanţare comunitară destinat ONGurilor tinere, instituțiilor non-administrative și grupurilor informale/ de inițiativă.


Domeniile vizate sunt: educaţie, sănătate, mediu, social și cultură. Valoarea totală a
programului este de 500.000 euro.


Asociația Pur și simplu verde este o organizație nonguvernamentală, independentă și
apolitică, înființată din convingerea că este nevoie de sprijinul și acțiunea societății civile
pentru ca România să se dezvolte durabil. Dezvoltarea durabilă este soluția care satisface
nevoile oamenilor în prezent, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și
satisface propriile nevoi. Misiunea asociației este de a crea o comunitate activă de voluntari,
care prin acțiunile lor să producă schimbări durabile în toate domeniile și la toate nivelurile
societății.


Informații de contact:
comunicare@pursisimpluverde.ro
www.pursisimpluverde.ro
www.facebook.com/pursisimpluverde
www.instagram.com/pursisimpl

Campania anuală de vaccinare antirabică obligatorie a câinilor

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi, pentru informarea si constientizarea populatiei, anunta ca, incepand cu data de 01.10.2021, pe teritoriul judetului Calarasi, prin medicii veterinari de libera practica, se desfasoara campania obligatorie de vaccinare  antirabica a cainilor si pisicilor din gospodariile populatiei .

Vaccinarea profilactică antirabică va fi executata de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti, operatiunea de vaccinare fiind gratuita la caini si contracost la pisici. Costul vaccinului antirabic este suportat din bugetul DSVSA Calarasi.

În cazul când cineva a fost muşcat:

 • persoana respectivă să se prezinte de urgenţă la medic ;
 • să fie informat si medicul veterinar.

Având în vedere consecințele negative pentru sănătatea animalelor și posibil dramatice pentru sănătatea oamenilor, în cazul în care nu este realizată imunizarea animalelor, DSVSA Calarasi solicită proprietarilor/deținătorilor de câini si pisici să acode tot sprijinul necesar in vederea imunizarii acestora contra rabiei.

Atenționăm populația proprietară sau detinatoare de animale de companie asupra obligativitatii respectarii prevederilor Legii 258 / 2013 și Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, referitor la  circulația câinilor pe teritoriul României să se efectueze numai dacă sunt identificați, înregistrați și vaccinați antirabic, însoțiți de carnete de sănătate.

Neprezentarea de catre detinatorii de caini si pisici pentru efectuarea operatiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabica, cat si refuzul acestora de a supune animalele actiunii de microcipare si vaccinare antirabica sau neacordarea sprijinului necesar pentru a fi efectuate aceste operatiuni, atrage dupa sine sanctionarea contraventionala conform HG 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 5, lit J, punct 3 si 4 cu amenda de la 400 la 800 lei.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS , efectuarea vaccinarii antirabice a cainilor si pisicilor, rabia (turbarea)  fiind o boala transmisibila de la animale la om, cu efecte letale.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

A fost aprobat devizul general actualizat în cadrul a două proiecte de investiții cuprinzând modernizare de străzi în toate cele trei sate ale comunei, Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu, ne declară Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, acestea având o valoare estimată de 8.166.488 lei, din care suma de 7.843.424 reprezintă fonduri atrase de la bugetul de stat, iar suma de 323.064 lei reprezintă partea de contribuție locală. Cele două proiecte au fost depuse, inițial, în cadrul programului denumit Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză. „Se știe că nici un proiect depus la FDI nu a ajuns în stadiul în care să fie finanțat și cu atât mai puțin finalizat. În cazul nostru, pentru comuna Dorobanțu, am depus aceste două proiecte, care au ajuns la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.” Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți.  Vasile Stoica ne spune că pregătește această documentație pentru o primă sesiune de depunere de proiecte în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Aceste programe de la nivel guvernamental, că sunt numite PNDL sau în alt fel, reprezintă singura formă prin care mediul rural beneficiază de investiții masive în infrastructură.” Până la acest moment, pe raza comunei Dorobanțu, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4099 metri liniari, cu un cost total estimat de 5.407.333 lei, din care valoare construcții-montaj de 4.547.034 lei. Prin alocare guvernamentală, comunei Dorobanțu, ne spune primarul Vasile Stoica, i s-a repartizat suma de 5.321.304 lei necesară modernizării de drumuri de interes local în satul Dorobanțu. În procente, străzile reabilitate reprezintă nici 10 la sută din lungimea drumurilor de interes local din cele trei sate componente ale comunei – Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. E pentru prima dată când, în comuna Dorobanțu, există străzi asfaltate, altele decât cele de interes național sau județean, câtă vreme, în 2012, toate străzile erau de pământ, ulterior fiind pietruite în cea mai mare parte. La acest moment, sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții. Va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Tot în această perioadă, se vor executa lucrări de reparații curente la dispensarul uman din comună, lucrarea având un cost estimat de 20.000 lei, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, precizându-ne că utilitatea unei astfel de lucrări este evidentă câtă vreme se are în vedere păstrarea unui astfel de unități medicale pe raza localității.

Comuna Alexandru Odobescu

La data de 2.11.2017 a fost lansată licitația publică pentru modernizarea căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, investiție realizată prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu fonduri provenite de la Uniunea europeană, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Așa arată, la acest moment, căminul cultural din satul Nicolae Bălcescu, lucrarea de modernizare, pentru care a fost alocată suma de 1.635.131 lei, constând în refacerea acoperișului, reabilitarea totală a sistemului de colectare și îndepărtare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri), recompartimentare în vederea obținerii spațiilor necesare pentru grupuri sanitare și pentru desfășurarea activităților propuse, în conformitate cu cerințele actuale si cu normativele in vigoare, construirea unei rampe pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii, precum și a unui grup sanitar dedicat acestor persoane, conform normativelor în vigoare, turnare de șape hidro și termo-izolante, reabilitarea termică a imobilului, înlocuirea finisajelor (pereți, tavane), înlocuire ferestre și uși cu tâmplărie din lemn sau PVC cu geamuri de tip termopan, amplasare rezervor de apă îngropat, cu capacitatea de 56mc, pentru hidranții exteriori, racordarea la bazinul vidanjabil prevăzut în incintă, pentru evacuarea apelor uzate menajere, amplasare bazin vidanjabil ,cu capacitatea de 75 mc, pentru colectarea apelor reziduale, realizarea instalațiilor termice și sanitare eficiente și moderne și înlocuire instalații electrice. Tot în satul Nicolae Bălcescu, ne spune edilul localității, Nicolae Eremia, s-a finalizat lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 1, cu o valoare estimată a lucrărilor de 805.636 lei, însemnând lucrări de intervenție de refacere, de înlocuire sau de prevedere la: sistemul de captare și evacuare ape pluviale (jgheaburi și burlane); -șarpantă din lemn, respectiv elementele din lemn ale șarpantei (căpriori, clești, popi etc.); – astereală din scândură cu folie hidroizolantă și stratul termoizolant; circuitele interioare de lumină și priză care nu prezintă siguranță în exploatare; treptele de acces și trotuarul de gardă care este crăpat, fisurat și desprins de fundația clădirii, ceea ce permite infiltrarea apelor meteorice la fundația clădirii; tâmplăria interioară și cea exterioară care nu este dimensionată corespunzător; pereți despărțitori ușori pentru refuncționalizarea spațiilor; sistem de încălzire redimensionat atât la conducte, la corpurile de încălzire, cât și la puterea centralei termice; sistem fonoizolant sub planșeul din beton armat de peste parter; sistem de iluminat, circuite de priză, iluminat de siguranță, instalație de paratrăsnet, prize de pământ; grupuri sanitare pentru copii și cadrele didactice, cu instalațiile sanitare aferente. La ora actuală, s-au efectuat investiții în toate instituțiile de învățământ de pe raza comunei, astfel: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, sat Gălățui, cu o valoare a lucrărilor de 857.531 lei, cu data de finalizare 31.12.2021; reabilitare și modernizare grădiniță + școala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, cu o valoare estimată a lucrărilor în sumă de 1.948.318 lei, cu data de finalizare 31.12.2022. În cadrul lucrării de înființare a sistemului centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de alimentare cu apă, derulat, din fonduri europene, în satul Gălățui, proiectul tehnic cuprinde următoarele elemente:  lot 1 – înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională prevăzuta pentru satul Gălățui, are o lungime de 4774,00 m; rețeaua de scurgere sub presiune are o lungime de 287 m; din lungimea totală de rețea cu scurgere gravitațională de 4774,00 m, o lungime de 406,30 m din rețea se află în extravilan, restul de 4367,70 m se află în intravilanul satului Gălățui; branșamentele de canalizare menajeră, în număr de 238, de la locuințe la rețeaua stradală de canalizare menajeră, au o lungime totală de 1390,30 m; conducta de refulare de la stația de colectare-pompare SPM1 se va executa cu țeavă din polietilena de înaltă densitate PEHD-SDR17,6-PE80-Pn6 cu diametrul de 90×5,1 mm; stația de colectare-pompare SPM1 va fi echipată cu două electropompe submersibile pentru ape murdare în regim de funcționare 1F+1R; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională, în lungime totala de 4774,00 m se va executa cu țeavă din PVC-KG-SN4 îmbinată prin mufă și joncțiune de tip elastic cu garnitură elastomerică; stație epurare. Lucrarea are ca termen de finalizare data de 31.12.2022.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Ceaușescu

Abia în cursul lunii septembrie au fost reluate lucrările la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, după ce constructorul, o firmă din București, a folosit toate tertipurile pentru a nu-și îndeplini obligațiile contractuale, păcălind mai mulți subantreprenori. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Lucrarea, abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. „La căminul cultural din Cuza Vodă, au fost reluate lucrările de construcții, se lucrează la realizarea acoperișului, urmând apoi a se executa lucrări la interiorul clădirii! Sunt prezentă pe șantier, discut permanent cu constructorul astfel încât, pana la sfârșitul lunii Aprilie 2022, sa fie gata acest obiectiv!” Într-un stadiu final se află lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul vecin, Călărașii Vechi, deși constructorul are ca dată de finalizare a lucrărilor termenul de 31.12.2022. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. „La căminul cultural din Călărașii Vechi, lucrările sunt executate conform graficelor. În prezent se lucrează la finisajele interioare și la cele exterioare, păstrându-se arhitectura inițială a fațadelor”. Necesitatea investiției constă în promovarea culturii tradiționale specifice zonei, dar și pentru ca, la nivel local, să existe un spațiu optim în care să se poată desfășura diverse evenimente, începând cu spectacole folclorice sau de teatru, serbări, ședințe ale localnicilor, seri de cinema, cursuri și perfecționări. Tot Monica Ceaușescu declară că, în exterior, va fi amenajată o zonă de recreere, cu spații verzi și băncuțe, întregul complex ocupând o suprafață de 1.979 metri pătrați. Un loc de joacă pentru copii va fi amenajat și în cadrul noi grădinițe din satul Cuza Vodă, investiție realizată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare acceptată de 2.186.758 lei, cu termenul de finalizare devansat cu peste 1 an, acesta fiind 31.12.2022. S-a acționat pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, inclusiv pentru obținerea avizului de securitate la incendiu.

„Copiii de grădiniță au început noul an școlar într-o clădire nouă, unde aceștia și cadrele didactice beneficiază de condiții moderne, însemnând mobilier și săli de clasă adaptate nevoilor acestora. În prezent, lucrăm la amenajarea spațiului din curtea grădiniței, care va cuprinde un loc de joaca și spații verzi pentru desfășurarea activităților în aer liber”, precizează edilul Monica Ceaușescu. În dezbatere publică se află, la acest moment, necesitățile stringente ale localnicilor, solicitați să-și spună opinia în legătură cu viitoarele proiecte care ar urma să fie depuse spre aprobare și finanțate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Pentru mine este importantă opinia dumneavoastră cu privire la prioritizarea acestora, a identificării necesităților comunității noastre! Am analizat fiecare proiect din punct de vedere al importantei, al impactului asupra comunității, al beneficiilor și nu vă ascund faptul ca mi-aș dori să le putem accesa pe toate, motiv pentru care propun sa dezbatem public realizarea documentației aferente unuia din cele 2 proiecte:- modernizarea rețelei de apa din cadrul comunei Cuza Vodă, în cadrul căreia vom schimba toate conductele de apă, apometrele vor fi amplasate la poarta cetățeanului cu citire automata; – extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8 km astfel încât toată comuna Cuza Vodă să poată fi racordată la canalizare.” Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, cu dată de finalizare 31.12.2021, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei.

Comuna Chiselet

Mihai Penu

În cursul anului trecut, Consiliul Local Chiselet s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 2 extraordinare, emițându-se 53 de hotărâri, în vreme ce Mihai Penu, primarul localității, a emis 295 de dispoziții. Pe plan local, comisia de fond funciar s-a întrunit în 6 ședințe, emițând un număr de 6 hotărâri. În Raportul privind starea economică, socială și de mediu, dat publicității de edilul comunei Chiselet, Mihai Penu, se prezintă lapidar date edilitar-administrative și statistice, astfel: suprafața totală a comunei este de 8857 hectare, împărțită astfel: 191 hectare intravilan; 8364 hectare extravilan, din care suprafața agricolă măsoară 5173 hectare; lungimea totală a drumurilor comunale este de 30,5 kilometri. Până la acest moment, al nivelul localității Chiselet au mai rămas neasfaltate străduțe mărginașe, cu un ecartament îngust. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri.  Totodată, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu termen de finalizare 31.12.2022, s-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri. La nivelul comunei, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, rețeaua stradală însumând, la acest moment, 21 de kilometric de drum modernizat.  Au rămas nereabilitate stradele cu un ecartament de 3 metri, pe la marginea satului. În cadrul primei etape de modernizare a străzilor, la nivel comunal, valoarea fondurilor eligibile atrase a fost de 9.909.911 lei, în vreme ce etapa a doua a asfaltărilor de drumuri de interes local a însemnat atragerea de fonduri, de la nivel guvernamental, în sumă de 7.380.101 lei, cu un total eligibil de 17.290.012 lei, echivalentul a 3,514 milioane euro, la cursul de schimb actual. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul localității. Din suprafața totală de 8857 hectare, cât este suprafața teritorial-administrativă a comunei Chiselet, 1795 hectare este pădure, 373 este suprafața islazului comunal, 76 hectare sunt cultivate cu vii, 13 hectare sunt livezi, iar 540 hectare sunt ocupate cu ape și stuf. La sfârșitul anului 2020, populația localității era structurată astfel, conform documentului citat: număr locuitori – 3145, din care: 2471 români, 672 rromi, 2 alte etnii, structurați, din punct de vedere religios, astfel: 3039 ortodocși, 168 penticostali, 38 alte religii. Numărul total al gospodăriilor: 1135; numărul total al locuințelor: 1429, din care 1259 ale localnicilor. În cursul anului 2020, s-au mai înregistrat următoarele date: persoane juridice locale – 53; persoane juridice cu activități și la nivel comunal – 50; acte de naștere – 0; acte de căsătorie – 8; acte de deces – 51; certificate fiscale emise – 211; înștiințări de plată + somații persoane fizice / juridice – 462; înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice – 351; infracțiuni sesizate / dosare penale – 29, din care: 8 contra persoanei; 3 contra patrimoniului; 3 conviețuire socială; 8 loviri și alte violențe; 1 violare de domiciliu; venituri proprii încasate – 761.057 lei. S-au finalizat următoarele proiecte: teren multifuncțional 40 x 20 metri, cu gazon sintetic, amenajare parc în incinta căminului cultural local; achiziționarea unui buldoexcavator; montarea de sistem video de supraveghere pentru siguranța populației; pietruirea a 2 străzi, pe o lungime totală de 2 kilometri; întocmirea a 2050 cărți funciare în procesul de înregistrare sistematică. S-au întocmit documentații pentru: construirea unei săli de sport cu 105 locuri; construirea unei baze sportive, ambele proiecte depuse la Compania Națională de Investiții; construire unitate sanitară la nivel comunal, proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțare și a fost semnat contractul de executare, cu finanțare în sumă de 989.385 lei, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare locală; s-au efectuat studii de fezabilitate pentru proiectele: reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; înființare sistem de alimentare cu gaze naturale. Pe raza comunei, sunt 82 de copii înscriși la grădiniță, din care aproximativ 70 vin permanent la cursuri, la care se adaugă 360 de copii care frecventează cursurile școlare. Proiectul de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 2, cu o finanțare eligibilă de 950.366 lei, a fost licitat în cursul anului 2017, însă abia la data de 31.12.2021 are termenul de execuție și predare. În cadrul grădiniței, cuprinzând trei săli de  clasă, cheltuielile cu dotările cu mobilier însumează 27.280 lei. Lucrarea a cuprins inclusiv dotarea imobilului cu un sistem de încălzire  modern, sigur și eficient, reprezentat de o centrală termică pe lemne.

Călărășean trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 2 milioane euro

0

A fost trimis în judecată, în stare de libertate, Valentin Marius Stoica, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (151 de acte materiale). Dosarul a fost trimis spre judecată, la tribunalul Călărași, de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

S-a reținut că Marius Valentin Stoica, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a omis declararea în parte în declarații fiscale, situații financiare – bilanțuri contabile a tuturor veniturilor realizate astfel cum au rezultat din încasările evidențiate în extrasele de cont bancare și a evidențiat în declarații fiscale depuse la organul fiscal, operațiuni nereale, reprezentând achiziții derulate cu 6 societăți comerciale, acțiunile fiind comise la diferite intervale și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Acțiunile inculpatului au avut ca urmare prejudicierea bugetul general consolidat cu suma totală de 3.837.259,23 lei, compusă din 3.784.208,76 lei reprezentând TVA (148 acte materiale) și 53.050,47 lei  reprezentând impozit pe profit (3 acte materiale).

Scopul omisiunilor reprezentând venituri realizate, dar nedeclarate, precum și al achizițiilor nereale declarate către autoritatea fiscală teritorială a fost acela de a crea o aparență legală a provenienței mărfurilor comercializate ulterior și, respectiv, acela al diminuării taxelor și impozitelor de plată datorate bugetului de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 7.732.217 lei (din care 3.845.754 lei reprezintă impozit pe profit și 3.886.463 lei TVA), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data scadenței până la data executării integrale a plății.

În vederea recuperării prejudiciului s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile și asupra unui autoturism, precum și măsura popririi asupra conturilor bancare.

Călărași: Minore obligate să se taie pe mâini și date la produs, la schimb cu marijuana și hașiș

0

În cursul zilei de ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținere,a pentru o perioadă de 24 de ore, a unui număr de 2 inculpaţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane.

Este vorba de numiții Felix Răducan Ducu și Nicolae Livian Ulmeanu. Ulmeanu figurează ca inculpat, în mai multe dosare având ca obiect furtul calificat.

Cei doi, primul în vârstă de 25 de ani, iar cel de-al doilea de 51 de ani, ambii din municipiul Călărași, au recrutat două minore din municipiul Brăila, pe care le-ar fi găzduit la domiciliile lor și le-ar fi obligat să practice prostituția, în scopul obținerii de foloase materiale.

Totodată, în cauză sunt efectuate cercetări față de alți doi bărbați, de 30 și 34 de ani, pentru infracțiunile de proxenetism, folosirea prostituției infantile și deținerea de droguri de risc, în vederea consumului.

În cadrul acțiunii de ieri, polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare, fiind ridicate 20 de grame cannabis și 4 telefoane mobile.

S-a reţinut că, în perioada iunie 2021- august 2021, inculpaţii au racolat, prin inducere în eroare, două victime minore şi una majoră, pe care le-au găzduit şi le-au traficat, prin obligare la practicarea prostituţiei, pe raza judeţului Călăraşi, în scopul obţinerii de foloase materiale de pe urma acestor activităţi.


Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, unul dintre inculpaţi, consumator de droguri, a traficat pe una dintre persoanele vătămate minore în scopul de a obţine de la diverşi clienţi, dealeri de asemenea produse, diferite cantităţi de droguri.
Pentru a spori obedienţa minorei şi dependenţa faţă de acesta, inculpatul a obligat-o pe victimă să consume droguri, oferindu-i cu regularitate droguri, respectiv, marijuana şi haşiş.


De asemenea, aflându-se sub influenţa drogurilor, inculpatul i-a solicitat minorei să se taie pe mâini cu un cutter, iar urmare a presiunilor şi ameninţărilor exercitate asupra sa, minora s-a automutilat, producându-şi multiple tăieturi pe ambele braţe.

În cursul zilei de astăzi, inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Călăraşi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași. La acțiune, au participat polițiști de combatere a criminalității organizate din Ialomița precum și jandarmi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Recomandări DSVSA Călărași pentru evitarea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) recomandă  populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi a locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Achiziționarea și depozitarea alimentelor

Consumatorilor li se recomandă:

– Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, produse obținute în unități autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

– Să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate;

–Să aleagă alimentele cu atenţie, ținând cont de aspect, miros, termen de valabilitate);

–Să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece;

–Să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă;

–Să nu cumpere produse care poartă indicaţiile “păstraţi la frigider”, “păstraţi la rece” sau “păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.

– Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;

– Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;

– Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, pentru a fi preparate sau consumate ulterior;

– Să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;

– Să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

Controale pentru respectarea normelor sanitare veterinare și siguranța alimentelor

Inspectorii din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA)  vor verifica în special următoarele:

– expunerea la vânzare a produselor alimentare și în special a produselor de origine animală care trebuie să se realizeze în locuri sau spaţii care asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;

– condiţiile de manipulare, depozitare şi transport al produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată și carne preparată, produse din carne, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte). Transportul produselor de origine animală trebuie să se realizeze numai cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dotate cu sisteme de înregistrare și monitorizare a temperaturii;

– condițiile de recepționare, manipulare, depozitare și procesare a produselor de origine animală în unități care se adresează categoriilor vulnerabile ale populației (spitale, grădinițe, creșe, cămine de bătrâni, centre sociale de plasament) și care se adresează unui număr mare de consumatori (cantine, restaurante, catering, tabere pentru copii);

– depozitarea ambalajelor destinate produselor alimentare și în special a recipientelor în care se livrează/servește mâncarea gătită către consumatorii finali;

– eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din unitățile din sectorul alimentar și în special din unitățile de alimentație publică;

– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul producției, depozitării, transportului  și expunerii la comercializare;

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;

– interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

Consumatorii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor, apelând la numer de telefon 0242 / 313676 DSVSA Calarasi.

Călărași: Prețuri neașteptate și producții record, în sectorul agricol

0

Producțiile neașteptat de bune pentru agricultorii călărășeni, în condițiile în care prețul cerealelor este unul neîntâlnit, până la acest moment, influențează în mod decisiv nivelul creșterii economice a României. Județul Călărași dispune de o suprafață agricolă totală de 423.807 hectare, sectorul privat exploatând 410.824 hectare, în vreme ce sectorul public are în administrare 12.983 hectare.

Conform datelor oficiale, prezentate de Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași, s-au înființat următoarele culturi agricole, astfel:

Denumirea principalelor culturi  înființate în toamna anului 2020 si primăvara anului 2021      Suprafața         semănata în HA
1Grau comun de toamna119.814 ha
2Grau comun de primavara123 ha
3Grau dur de toamna16 ha
4Secara de toamna186 ha
5Triticale de toamna279 ha
6Orz31802 ha
7Orzoaica de toamna1570 ha
8Orzoaica de primavara445 ha
9Ovaz616 ha
10Porumb pentru boabe116.378 ha
11Sorg pentru boabe15 ha
12Mei boabe33 ha
13Fasole boabe22 ha
14Mazare boabe4503 ha
15Naut153 ha
16Rapita53.801 ha
17Floarea soarelui41.419 ha
18Soia12737 ha
19Mustar120 ha
20In pentru ulei124 ha
21Legume de camp si in solarii1029 ha
22Plante de nutret15.611 ha

La nivelul autorităților publice județene, prețurile medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin concesiune, închiriere sau arendare, au fost stabilite la sfârșitul anului 2020, stabilindu-se un preț de 0,65 lei/kg la grâu, 0,65 lei/kg la porumb, 0,60 lei/kg la orz și 1,3 lei/kg la floarea soarelui.

În două județe învecinate, Ialomița și Giurgiu, aceleași autorități publice stabilesc alte prețuri medii anuale ale produselor agricole, pentru același scop. Județul Ialomița a decis ca prețurile medii, pentru același gen de produse, să fie astfel: grâu – 0,70 lei/kg, porumb – 0,68 lei/kg, orz – 0,70 lei/kg, floarea soarelui – 1,39 lei/kg, în vreme ce în județul Giurgiu prețurile medii au un nivel rizibil: grâu – 0,60 lei/kg, porumb – 0,60 lei/kg, orz – 0,55 lei/kg, floarea soarelui – 0,90 lei/kg.

Pe piața bursieră, în prima parte a lunii august, grâul era cotat la un preț de 229,5 euro/tonă, la un curs BNR de 4,91 lei/euro, rezultând un preț de 1,12 lei pentru un kilogram de grâu. Specialiștii spun că acest salt spectaculos al prețului, la grâu, de aproape 40 la sută, reprezintă o consecință a secetei de anul trecut.

„Nu cred că mai există fermier care să nu-și facă absolut toate calculele. Agricultura, la acest moment, nu se mai face pe bâjbâite, cum se practica în urmă cu 10-15 ani. Planificarea trebuie să fie extrem de riguroasă.” Este opinia unui specialist recunoscut pentru agricultura din Bărăgan, Constantin Anghel, președintele Societății Agricole Agrozootehnica, din comuna Independența.

Pentru județul Călărași, au fost estimate producții medii corelate cu cele obținute în teren, chiar dacă sunt agricultori, în Bărăgan, care se feresc, la acest moment, să facă publice producțiile medii, la culturile deja recoltate:

  * Estimare Producție medie kg la ha
Orz5897
Grâu5543
Triticale6000
Orzoaică de toamnă6008
Orzoaică de primăvară4000
Ovăz2480
Rapiță pentru ulei3010
Mazăre boabe2020
Secară4000

„Au fost producții bune, anul acesta. La orz, însă, aș putea spune că a fost una neașteptat de bună, chiar dacă au fost sole în care cultura a fost culcată, fapt care a dus la un proces de recoltare extrem de dificil.”

Constantin Anghel recunoaște că prețurile, cel puțin la păioase, în acest an, au fost unele bune. „Un preț de 0,84 lei/kilogram nu știu dacă vom mai prinde vreodată”. La grâu, Anghel spune că se aștepta la producții care să atingă cantitatea de 8000 de kilograme, la hectar. „Am aplicat o astfel de tehnologie care ne făcea să sperăm la un asemenea nivel al producției, însă au fost câțiva factori care au influențat în sens negativ așteptările noastre. Unul dintre aceștia reprezintă cantitatea de apă, la nivelul lunii aprilie, care a însemnat 25 de litri pe metru pătrat, în câte trei etape, iar ploile masive din celelalte luni au influențat greutatea hectolitrică a fost situată între 72 și 74, cu densitate a plantelor foarte mare, în vreme ce producția de orz a fost neașteptat de mare pentru că, în cursul lunii martie, a plouat suficient.”

Prețul mediu, în județul Călărași, pentru kilogramul de grâu, a fost de 0,92 lei, în vreme ce în anii anteriori rar a depășit nivelul de 0,7 lei/kg.

Constantin Anghel consideră că sectorul agricol, în acest an, înregistrează un reviriment spectaculos, după ce, în cursul anului trecut, s-au înregistrat pierderi enorme, datorate secetei endemice. Sunt sole, la acest moment, unde porumbul înregistrează lungimi de peste 3 metri.

„E o perioadă de liniște, după catastrofa agricolă înregistrată în cursul anului trecut. Cu astfel de rezultate, la nivel agricol, deschiderea este cu totul alta: ai și vocație la credite, poți face achiziții de utilaje agricole performante mult mai ușor, iar pierderile înregistrate anul trecut pot fi acoperite.”

Producțiile neașteptat de bune din sectorul agricol, corelate și cu prețuri cu mult peste mediile multianuale, au determinat ca prognozele privind creșterea economică a României să fie reevaluate, la nivelul Comisiei europene, estimându-se, astfel, că România, în cursul acestui an, va avea cea mai mare creștere economică, de 7,4 la sută, de la nivelul Uniunii Europene.

DSVSA Călărași: Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0

Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) reamintește proprietarilor şi deţinătorilor de animale că au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă şi hrană.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale:

– Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temeperatura să fie cuprinsă între 5°-30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică:

SPECIE / Cantitate de apă recomandată

– vaci – lapte / 38 – 52 litri

– bovine / 38 litri

– cabaline / 20 – 45 litri

– porcine / 4 – 11.5 litri

– ovine / 6 litri

– păsări – curte / 0,5litri

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate.

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

DSVSA Călărași: Suspendarea temporara a transporturilor de animale de lungă durată pe perioada caniculei

0

Având în vedere faptul că pentru săptămâna în curs şi săptămâna viitoare, în ţara noastră sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele urmând să depăşească chiar şi 40° C, conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporară a transporturilor de animale de lungă durată, efectuate cu mijloace de transport care nu sunt echipate cu sistem de răcire a aerului.

Această măsură a fost dispusă întrucât, în cazul în care temperaturile exterioare preconizate pe ruta planificată depăşesc 30°C, sistemul de ventilaţie nu este capabil să menţină temperaturile din mijloacele de transport în intervalul 5 – 30°C, cu o marjă de +/- 5°C, prevăzut de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) a transmis instrucţiuni tehnice în teritoriu pentru medicii veterinari oficiali, medici veterinari de libera practica si transportatori de animale vii, instructiuni aplicabile transportului rutier de lungă şi scurtă durată şi transportului efectuat pe cale maritimă.

De asemenea, în perioadele cu temperaturi ridicate, se creşte suprafaţa alocată pe cap de animal, atât în cazul transportului rutier de lungă durată, cât şi în situaţia transporturilor efectuate pe cale maritimă.

Călătoriile rutiere de scurtă durată sunt permise doar atunci când acestea se desfăşoară în cursul nopţii sau în primele ore ale dimineţii, cu creşterea spaţiului alocat pe cap de animal şi cu limitarea cât mai mult posibil a duratei călătoriei.

În cazul exportului de animale către ţări terţe, indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 150/2020.

Transporturile de animale efectuate pe distanțe lungi se vor relua atunci când temperaturile exterioare de-a lungul întregii rute a călătoriei planificate vor scădea sub 30°C.

DIRECTOR EXECUTIV, Dr. Viorel BUCUR

Date statistice la nivelul județului Călărași: Poliția Rutieră acționează, informează, avertizează și, când se impune, sancționează

0

Poliția rutieră are ca principal obiectiv prevenirea accidentelor de circulație și implicit protejarea integrității corporale și a vieții participanților la trafic, deziderat ce se realizează în contextul asigurării fluenței și siguranței traficului rutier.

În acest scop se acționează atât preventiv cât și coercitiv, activitățile specifice fiind concentrate pe cauzele generatoare de accidente rutiere și pe zonele cu risc ridicat de accidente.

Pentru conștientizarea riscurilor generate de lipsa conduitei preventive și a urmărilor grave pe care le poate avea încălcarea normelor rutiere, aducem în atenția participanților la trafic situația statistică a accidentelor rutiere grave produse în primele 6 luni ale anului 2021, comparativ cu semestrul I din anul 2020:

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave identificate la nivelul județului Călărași sunt următoarele: indisciplina pietonilor, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, depășirea neregulamentară și viteza.

Un alt domeniu sensibil, avut în vedere permanent de polițiștii rutieri, este acela al categoriilor de participanți la trafic frecvent victimizate, constituite din pietoni, bicicliști și căruțași.

Contravențiile precum opririle și staționările neregulamentare, nu sunt generatoare de accidente rutiere și nu au un impact atât de important asupra vieții, integrității corporale și sănătății participanților la trafic, pericolul public al acestora fiind mult mai redus, însă din pricina impactului pe care-l au asupra fluenței și civilizației traficului rutier, sunt mereu în atenția polițiștilor.

                INDICATORITOTAL CUMULAT 
20202021
Infracțiuni sesizate total277309
– la regimul circulației159180
– de altă natură118129
Contravenții constatate total17.40822.530
– alcool257228
– viteză81788438
– prioritate pietoni103188
– prioritate vehicule98175
– depășire232236
– pietoni531656
– bicicliști7931146
– căruțași189251
Permise de conducere reținute total1.6281.976
– alcool257228
– viteză537610
– prioritate pietoni103186
– prioritate vehicule98177
– depășire232237
Certificate înmatriculare total497522

Pe linia combaterii principalelor cauze generatoare de accidente în primele 6 luni din anul 2021, în cadrul acțiunilor organizate la nivelul județului Călărași  au fost constatate 22.530 (+5.122) contravenții reprezentând o creștere de 22,73 % față de perioada similară a anului 2020, au fost reținute 1.976 (+348) permise de conducere autoși retrase până la remedierea deficiențelor constatate 522 (+25) certificate de înmatriculare.

În acest context, recomandăm tuturor participanților la traficul rutier, să manifeste maximă atenție, să adopte o conduită preventivă sporită, să circule cu prudență și să respecte prevederile legale în vigoare, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pentru orice dificultate întâmpinată în traficul rutier, puteți solicita sprijin polițiștilor angrenați în misiunile de supraveghere, fluidizare și control, ori puteți apela numărul unic de urgență 112.

Anunț concurs pentru post contractual

0

UAT Comuna Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, strada Lichirești nr. 72, Județul Călărași, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 • Denumirea postului – Șef SVSU post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – min. 5 ani.

– cunoştinţe  operare / programare pe calculator;

– permis de conducere, categoria B.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă  în data de 20 august 2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            
 • proba interviu în data de 23 august , ora 10.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: telefon 0242.313.427

UAT Comuna Dichiseni

Primar,

Iulian RADU

DSVSA Călărași: Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0

Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate,   Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi reamintește proprietarilor şi deţinătorilor de animale că au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă şi hrană.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale:

– Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

– Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temeperatura să fie cuprinsă între 5°-30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică: SPECIE / Cantitate de apă recomandată

– vaci – lapte / 38 – 52 litri

– bovine / 38 litri

– cabaline / 20 – 45 litri

– porcine / 4 – 11.5 litri

– ovine / 6 litri

– păsări – curte / 0,5litri

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

COMUNICAT DE PRESĂ

0

SP CT-AFL in calitate de administrator al Bazinului de inot didactic, in conformitate cu scopul investitiei si in baza regulamentului de functionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, a incheiat un protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Scolar Calarasi aprobat prin HCL nr. 90/30.06.2021.

Referitor la protocolul de colaborare, facem urmatoarele precizari:

 • Accesul copiilor si elevilor inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi este gratuit, in intervalul 8:00-16:00, conform Regulamentului de ordine interioara, pentru toate disciplinele autorizate in cadrul CSS Calarasi( canotaj, atletism, baseball, inot etc).
 • Pentru disciplina „inot”  programul se desfasoara  Luni, Miercuri, Joi intre orele 12:00-14:00 cu antrenor colaborator, specialitatea inot.
 • Pentru celelalte discipline (canotaj, atletism, baseball, etc) activitatea se desfasoara cu antrenor specializat pentru fiecare disciplina, pentru recuperare fizica si initiere inot, de luni pana vineri, interval orar 8:00 – 16:00, conform programului stabilit de CSS Calarasi.

Pentru copii si elevii care nu sunt inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi si doresc  sa urmeze cursuri de initiere inot  se va achizitiona abonament de acces la Bazinul de inot didactic de la SP CTAFL si se va contacta unul din antrenorii de inot autorizati. Datele de contact pentru antrenorii de inot se gasesc la SPCTAFL si la Bazinul de inot didactic.

Facem precizare ca antrenorii de inot autorizati nu sunt colaboratori sau angajati ai SPCTAFL astfel responsabilitatea incheierii unor contracte de prestari servicii este a parintilor copiilor, respectiv a antrenorilor.

Antrenorii de inot isi stabilesc tarifele, grupele si programul in functie de gradul de ocupare al bazinului de inot didactic, avand in vedere protocolul incheiat intre CSS si SPCTAFL si contractele incheiate de SP CT AFL cu terti. Astfel, in intervalul orar 8:00-16:00, au prioritate cursurile CSS conform Protocolului incheiat intre CSS si SP CT-AFL, iar in intervalul orar, de luni pana vineri intre orele 16:00 -20:00 si in week-end prioritate au contractele incheiate de SP CT-AFL cu persoane juridice.

Abonamentele de 12 sedinte a cate o ora sunt valabile 3 luni de zile de la data emiterii.

Direcția Sanitară Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi atentioneaza detinatorii de animale

0

Stimați proprietari/deținători de animale, animale de la care se obțin alimente si animale de companie, pentru a opri răspândirea rezistenței la antibiotice de la animale la oameni, dar și pentru a ne asigura că antibioticele rămân eficiente împotriva infecțiilor, cat și prevenirea expunerii consumatorilor la reziduurile de antibiotice din produsele alimentare   Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi recomandă :

Înainte de a veni la farmacia veterinara solicitați medicului veterinar examinarea animalului, prescrierea tratamentului și eliberarea rețetei!

Utilizați produse medicinale veterinare numai conform prospectului și indicațiilor medicului veterinar!

Respectați perioada de așteptare înscrisă în rețetă și prospect, în timpul acestei perioade sunt interzise consumul și comercializarea produselor alimentare de la animalele tratate!

Nu cumpărați produse medicinale veterinare din surse neautorizate!

Nu utilizați produsele medicinale veterinare la oameni!

Nu aruncați în mediu produsele medicinale veterinare sau deșeurile rămase în urma administrării acestora!

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ale

DSVSA Călărași: Recomandări pentru evitarea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate

0

Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi recomandă  populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi a locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Astfel, consumatorilor li se recomandă:

–  Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, care au fost obținute în unități autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali/inspectorilor oficiali din cadrul ANSVSA, sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

– Să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate;

– Să aleagă alimentele cu atenţie, ținând cont de aspect, miros, termen de valabilitate);

– Să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece;

– Să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă;

– Să nu cumpere produse care poartă indicaţiile “păstraţi la frigider”, “păstraţi la rece” sau “păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.

– Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;

– Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;

– Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, pentru a fi preparate sau consumate ulterior;

– Să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;

– Să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

Inspectorii din cadrul Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi se vor asigura că agenţii economici vor respecta:

– evitarea expunerii pentru vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;

– condiţiile de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată și carne preparată, produse din carne, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte);

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;

– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul transportului, depozitării și expunerii la comercializare;

– interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNŢ DE LICITAŢIE ÎNCHIRIERE TERENURI

0

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU, judeţul Călăraşi, CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. 0242312553, fax 0272312381, e-mail: primaria_modelu@yahoo.com.

 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Teren însuprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Modelu, din sat Tonea, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 21591, terasă castel apă pentru amplasare antene şi echipamente telefonie mobilă, cu destinaţia prestări servicii.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârilor Consiliului local Modelu nr.14 din 25.02.2021.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribiure: Biroul de relaţii cu publicul din cadrul Primăriei comunei Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 50 lei, se poate achita cu numerar la sediul primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.07.2021 ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2021 ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  comuna Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călăraşi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.07.2021, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Călăraşi, municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr.106, județul Călărași, tel. 0242316053, fax 0242316851, e-mail: jud.calarasi@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.06.2021.

Comunicat: USR și-a stabilit conducerea județeană

0

Sâmbătă, 26 iunie 2021, a avut loc Conferința Județeană a USR Călărași, în cadrul căreia au fost alese noile structuri de conducere, arbitraj și control.

Prin votul delegaților din toate filialele din județ, componența Biroului Județean care va asigura conducerea filialei USR Călărași pentru următorii doi ani, este următoarea:

Președinte: Amelia Elena Giurcan (Călărași)

Vicepreședinți: Cristian Eremia (Grădiștea) Constantin Ciulian (Călărași) Dan Hendli (Valea Argovei)

Membri: Costin Mirescu (Călărași) Mihaela Mocanu (Mânăstirea) Marian Cîrlig (Radovanu) Alexandru Brîncoveanu (Nana) Valentin Niculae (Crivăț) Dorel Tomoiagă (Oltenița) Vasile Băjenaru (Modelu).

Noul Birou Județean își propune construcția de filiale în toate localitățile din județ, oferirea de sprijin pentru consilierii locali și județeni, dar și pentru comunitățile în care USR nu are consilieri locali. Vom identifica și pregăti persoane oneste și competente pentru participarea la alegerile din 2024, astfel încât să putem oferi o alternativă credibilă la oferta politică actuală.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Lehliu Sat:

Ionuț Stan

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat. Investiția se derulează din anul 2019, în prezent lucrându-se la amenajarea șanțurilor de scurgere și la trotuare. Ionuț Stan, primarul comunei, ne spune că a avut în vedere, la acest proiect, acele drumuri care leagă principalele obiective ale localității de drumul național care tranzitează satul Lehliu Sat sau drumul județean care tranzitează celălalt sat component, Săpunari, fie paralel cu acesta. Proiectul prevede amenajarea a 6.685 metri de drumuri de interes local, acestea suprapunându-se în totalitate pe traseul drumurilor deja existente, partea carosabilă având un ecartament maxim de 5,5 metri și unul minim de 4 metri, fiind prevăzută cu acostamente de 0,75 metri sau 0,5 metri. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri. Este cea mai mare investiție atrasă, pe raza comunei Lehliu Sat, fondurile provenind prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. „Covorul asfaltic a fost turnat în cursul anului 2019, dar lucrăm și acum, câtă vreme proiectul atras de noi nu este relativ simplu, fiind prevăzut cu șanțuri de scurgere, betonate prin turnare, dar și cu trotuare, amenajate pe o singură parte a drumului.” Drumurile au fost proiectate pe o lățime maximă, astfel explicându-se costul relativ ridicat al lucrării. „Ne-am zis să nu asfaltăm mult, căci știu că sunt localități care au drumuri modernizate, dar care au o lățime de 3 metri. Ni s-a părut normal ca ecartamentul acestora să fie cel standard. Nu e normal să treci cu autoturismul și să te oprești dacă, în cale, te întâlnești cu două biciclete.” Vor fi amenajate trotuare pe o lungime totală de 3.500 metri, explicația constând în faptul că nu toate drumurile permit și amenajarea acestora câtă vreme sunt proiectate pe o lățime de 1 metru, la care se adaugă și șanțurile de scurgere, pe toată lungimea drumurilor modernizate. Rețeaua de drumuri locale însumează 28 de kilometri, cu tot cu drumul național și drumul județean care face legătură dintre Lehliu sat și Săpunari, iar cea de interes local este de 22 de kilometri, din care 6 kilometri sunt modernizați în totalitate, iar alți 6 kilometri de drumuri de interes local sunt prinși într-un alt proiect aflat în derulare, printre puținele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, valoarea acestuia fiind una uriașă, de 28.555.440 lei. În cadrul acestui proiect, cu sursa de finanțare închisă de la nivel guvernamental, s-au executat lucrări și a fost plătită suma de 4.000.000 lei. „În cazul acesta, finanțarea a fost sistată, însă așteptăm să se deschidă alte linii de finanțare. În toată țara, 9 localități au primit avans pentru investițiile aprobate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, proiectul fiind aprobat prin Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în ultima parte a anului 2019. Noi avem ordin de începere a lucrărilor, autorizație de construcție, însă finanțările prin Fondul de Dezvoltare și Investiții au fost sistate în cursul anului 2000.” Ionuț Stan, edilul comunei Lehliu Sat, declară că lucrările vor fi reluate din momentul deschiderii etapei a treia a Programului Național de Dezvoltare Locală, care se preconizează să fie funcțional din toamna acestui an, urmând să fie reluate lucrările de modernizare a drumurilor. „Pentru proiectul acesta, noi am organizat licitație, a fost selectat constructorul, s-au executat lucrări, deci aici vorbim de angajamente guvernamentale care apar pe contractele încheiate.” La nivelul comunei, există rețea de alimentare cu apă potabilă pentru toate gospodăriile, însă lipsește rețeaua de canalizare, Ionuț Stan, primarul, afirmând că o astfel de investiție nu poate fi realizată, la acest moment, decât prin Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sprijinul direct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași. Totodată, din primăvara anului viitor, vor demara lucrările de introducere a rețelei principale de alimentare cu gaz metan, cu o lungime de aproximativ 9 kilometri, finanțarea fiind făcută din fonduri private ale unei societăți comerciale care ar urma, ulterior, să-și recupereze banii, defalcat pe o perioadă de 5 ani. La nivelul comunei, sunt 1100 de gospodării, iar acorduri verbale pentru introducerea rețelei de gaz metan sunt obținute pentru circa 40 la sută din totalul acestora. „Am făcut această estimare câtă vreme racordările la rețeaua de gaz metan sunt gratuite sau, după legea care este în vigoare la acest moment, acestea vor fi decontate tot într-o perioadă de 5 ani.” La nivel local, recunoaște edilul, nu există investitori locali care să justifice o astfel de investiție, însă lipsa acestora s-ar datora exact lipsei unei astfel de facilități. Există câteva asociații agricole, o firmă de selectare a semințelor și o ciupercărie care va începe să producă foarte curând.

Orașul Lehliu Gară:

Iulian Iacomi

Primarul orașului Lehliu Gară, Iulian Iacomi, a sintetizat lista de investiții derulate, la nivelul localității, din ultima perioadă. Astfel, s-au derulat lucrări la infrastructura de dezvoltare în orașul Lehliu Gară, satele Răzvani și Buzoeni, finalizate și în curs de excuție/finalizare:

 • Reabilitarea rețelei de canalizare în orașul Lehliu Gară, proiect finanțat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală), cu cota de finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 4.981.309,70 lei, cu o lungime totală de 5061 metri;
 • Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în orașul Lehliu Gară, proiect finanțat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală) plus cota de participare de la bugetul local, în valoare totală de 1.975.494,50 lei, cu o lungime totală de 4085 de metri;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în orașul Lehliu Gară, program finanțat prin POIM ( Program Operațional Infrastructura Mare), în valoare de 8.816.373 lei;
 • Extinderea Stației de tratare a apei și a frontului de captare cu 3 puțuri, pentru a asigura volumul de apă necesar orașului Lehliu Gară, proiect finanțat cu suma de 8.553.190 lei;
 • Modernizarea străzilor în orașul Lehliu Gară, proiect derulat prin PNDL I, valoarea investiției fiind de 17.019.556 lei cu lungimea totală de 8970 de metri;
 • Reabilitarea și modernizarea iluminatului public stradal cu tehnologie LED în orasul Lehliu Gară în satele Răzvani și Buzoeni în valoare de 503.370,00 lei;
 • Amenajarea Parcului Central al orașului Lehliu Gară cu participarea GAL (Grupul de Acțiune Locală) prin PNDR si bugetul local, în valoare de 100.000 de euro;
 • Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu Gară, proiect derulat prin POR (Programul Operațional Regional), în valoare de 5.437.065,58 lei;
 • Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satul Răzvani, proiect a cărui lungime este de 4800 metri, în valoare de 1.517.250 lei, din bugetul local, pentru care s-a semnat actul aditional la contractul de execuție;
 • Construirea bazei sportive din Răzvani, proiect derulat prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii din Spațiul Rural, în valoare 650.000 lei;
 • Construirea și dotarea Căminului Cultural în satul Răzvani, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții, pentru care se elaborează PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și avize specifice necesare construirii;
 • Construirea terenului de minifotbal în satul Buzoeni în valoare de 213.960 lei.

Primăria orașului Lehliu Gară este partener activ în derularea programelor de integrare a comunității defavorizate din satul Răzvani și contribuie intens la derularea programului Ketanes, cu scopul de implementare a măsurilor integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată din satul Răzvani, proiect derulat prin POCU (Program Operational Capital Uman), în valoare de 17.544.546,98 lei, care au asigurat:

 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii și 50 de tineri/adulți din comunitatea Răzvani;
 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării pe piața liberă a muncii pentru 376 de persoane din comunitatea Răzvani;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 80 de persoane defavorizate din comunitatea Răzvani;
 • asistența juridică pentru reglementări acte de proprietate;
 • sprijin în domeniul combaterii discriminării, implicare activă în rezolvarea diferitelor probleme ale comunității în rândul a 751 de persoane din care 551 adulți, 200 copii, 551 romi, 200 neromi și minim 35% femei din comunitatea Răzvani;
 • achiziția de containere în care se desfășoară activitățile cultural educative specifice, spații destinate medicilor de familie, cabinetului stomatologic etc.

Panică: Alți traficanți de droguri au fost prinși!

0

5 inculpați au fost arestați preventiv, în cursul zilei de vineri, 18 iunie 2021, printr-o decizie a Tribunalului Călărași, al propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași. Este vorba de Eusebiu Gologan, Mihaela Gologan, Florian Drezaliu, Maria Gologan și Zamfir Gologan. Aceștia sunt acuzați de trafic de droguri de risc.

Mihaela Gologan și Eusebiu Gologan

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna decembrie 2020, inculpații au comercializat droguri de risc către consumatori de pe raza localității Năvodari.


La data de 17.06.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui inculpat, în timp ce deținea cantitatea de 130 de grame de cannabis, pe care urma să o comercializeze. Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza județului Constanța, în localitatea Năvodari, în urma cărora au fost descoperite și ridicate 10 ghivece cu plante de cannabis și 3 saci ce conțineau un număr de 53 de plante de cannabis, cu o masă brută totală de aproximativ 5 kilograme.

Florian Drezaliu

Florian Drezaliu face parte dintr-o grupare specializată în contrabandă, cu centrul de desfășurare pe raza localităților Năvodari, Valul lui Traian și Constanța. În 2018, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași recomandă atenţie la gripa aviară!

0

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Romaniei sub raportul evolutiei Influentei aviare IN Romania si state Membre UE, posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care,  DSVSA Calarasi face apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercilizarea lor.

   DSVSA Calarasi atentioneaza!

Prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate se deruleaza campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

De asemenea, DSVSA Calarasi va atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere a bovinelor pentru tuberculoza bovina, leucoza enzootica bovina si bruceloza bovina, concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica sis a detina bovine identificate prin crotaliere si insotite de pasaport.

Concomitent, medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica participa la inventarierea efectivelor de porcine detinute in exploatatii nonprofesionale privind respectarea conditiilor minime de biosecuritate in scopul mentinerii unui grad ridicat de alerta pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

In cazul refuzului prezentarii animalelor / pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

   DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DESCHISĂ

0

Comuna Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr 29, Alexandru Odobescu, județul Călărași, telefon 0722 608 449, fax 0242 533 600, email primaria_alodobescu@yahoo.com, închiriază suprafața de 54 mp   din spațiul Clădire Administrativă Primărie, sat Nicolae Bălcescu,  comuna Alexandru Odobescu, Județul Călărași,  care face parte din   domeniul public  al comunei Alexandru Odobescu, Judeţul Călăraşi

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași. Contravaloare caiet sarcini – 20 lei, se achită cu numerar la casieria primăriei.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași, strada Centrala, nr.29, Biroul secretariat, în câte un exemplar original împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

Ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.07.2021, ora 10.00 la sediul  Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași strada Centrală nr.29.

Clanul Ciocolată a fost săltat pentru trafic de minori și trafic de persoane / Video

0

La data de 08.06.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 6 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori și trafic de persoane.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2010, pe raza județului Călărași s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.


Gruparea infracțională și-a desfășurat activitatea infracțională atât pe teritoriul Spaniei, cât și pe teritoriul României. Liderii grupării se ocupau cu racolarea de persoane minore și majore, de pe teritoriul României, ce proveneau din familii dezorganizate sau lipsite de susținere materială sau familială, cu scopul de a le determina la practicarea prostituției în beneficiul lor. Aceștia recrutau tinerele prin modalitatea de inducere în eroare “loverboy” sau prin cumpărare de la alți traficanți de persoane.


După recrutare, victimele erau cazate la locuința unuia dintre liderii grupării sau la un apartament deținut de către acesta, după care erau transportate în Spania, fiind cazate într-un apartament închiriat de grupare sau direct la clubul unde erau determinate să practice prostituția.


În locațiile respective, victimele erau monitorizate strict de către membrii grupării care își însușeau în totalitate veniturile obținute din practicarea prostituției.

La data de 08.06.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași și BCCO București au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 2 autoturisme, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, bijuterii din aur (în greutate de aproximativ 250 de grame), 28.375 de euro, 22.900 de lei, 1.490 de lire sterline, 20 de telefoane mobile, 1 tableta, 1 notebook, documente și înscrisuri ce prezintă interes în cauză.
De asemenea, în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, au fost identificate bunuri mobile și imobile, în valoare de aproximativ 1,5 milioane euro, astfel: 9 imobile de locuit, dintre care 3 imobile, 6 terenuri, o fermă cu aproximativ 700 de animale, 3 utilaje agricole, 6 autovehicule și mai multe conturi bancare, având un sold de aproximativ 120.000 de euro.


În cursul zilei de astăzi, Tribunalul Călărași a dispus arestarea preventivă a celor 6 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Este vorba de numiții Florian Vintilă Zaharia, Mărioara Stan, Camelia Raluca Bălan, Sorin Nicolae Vișan, Gheorghe Sandu și Florian Enache.

Dumnezeu lucrează prin oameni: Școala Altfel la Dor Mărunt

0

450 de tablete au fost achiziționate, prin intermediul Primăriei comunei Dor Mărunt, necesare derulării sistemului de învățământ de acasă, pe perioada pandemiei. Alte 30 de astfel de sisteme, însemnând tablete și laptopuri, au ajuns la elevii din toate satele aparținătoare, Înfrățirea, Dor Mărunt, Ogoru, Pelinu și Dâlga, din donații și sponsorizări atrase de reprezentanții unităților școlare. Declarația aparține primarului comunei, Ion Iacomi. În plus, peste 30 la sută dintre copii provin din familii cu venituri modeste sau chiar fără venituri.

„Vorbesc de familii care chiar nu au nimic, trăiesc de la o zi la alta”. Mariana Stan a devenit directoare a Școlii nr. 1 din Dor Mărunt, în urmă cu 7 ani. Ușa biroului acesteia, în mod oarecum surprinzător, este deschisă tot timpul. Și tot în mod surprinzător, a înțeles că educatorul, în mediul rural, este un reper la care comunitatea trebuie să se raporteze.

„Are capacitatea de a vorbi cu oamenii și de a-i motiva, de a discuta cu părinții sau cu colegii din învățământ. Chiar dacă sunt mici incidente, inerente, știe să le aplaneze cu tact, cu diplomație. A reușit să facă o echipă foarte bună cu ceilalți profesori, iar lucrurile merg foarte bine.”

Pe raza comunei, procentul de promovabilitate, în ultimii ani, este de 95 la sută. Condițiile din școli sunt cele normale. S-au făcut investiții masive, de la alimentarea cu gaz a sistemului centralizat de încălzire, până la dotări materiale, grupuri sanitare moderne, igienizări sau mobilier provenind inclusiv din donații.

„Școlile, toate 7, în momentul ăsta, zic eu că arată foarte bine. La Înfrățirea, unde sunt două grupe, cu un total de 9 copii, trebuie să schimbăm acoperișul, iar o clădire care a funcționat ca grădiniță, unde acum se află 3 cabinete medicale, urmează să fie reabilitată. Se va construi și o sală de sport, finanțată prin Compania Națională de Investiții, proiectul este câștigat, iar lucrările vor demara vara aceasta.”

Ion Iacomi declară că s-au făcut investiții consistente în rețeaua școlară de pe raza comunei. Nu s-a ferit inclusiv să vină, alături de colegii din primărie, și să ajute la montarea mobilierului provenit din donații, însemnând scaune, birouri, mese de studiu sau rafturi pentru biblioteci. În 2020, dintre elevii de clasa a VIII-a care s-au prezentat la examenul de evaluare, 98 la sută dintre aceștia au intrat la liceu. În urmă cu 7 ani, procentul era de 30 la sută.

„Haideți să facem altceva: tu, tu, tu primești, tu, tu, tu, nu primești, pentru că tu ești amărât. haideți să facem altceva! Haideți să gândim practic și să facem așa: îi chemăm pe toți copilașii și facem activități. Nu contează ce! de exemplu, o societate a adus sponsorizări. Am adunat copiii într-un atelier de lucru, copilașii au făcut ikebana, s-au bucurat, au băut și-un suculeț, au mâncat și-o prăjiturică, iar la urmă i-am premiat. Le-am spus: ce frumos ai lucrat, uite ce lucru deosebit ai făcut, iar copilul a primit, ca recompensă, un pachet de rechizite școlare. Asta încercăm să facem, să le creștem stima de sine: copilul ăla știe că a primit acel pachet drept recompensă a muncii lui. Asta încercăm să facem, să nu punem copiii într-o astfel de lumină, că primesc anumite lucruri din cauza condițiilor materiale ale părinților, ci ca rezultat al capacității lor creatoare. Nu vrem să le distrugem stima de sine. Copilul primește pentru că el a făcut ceva, că el e capabil să facă ceva și pentru acest lucru este recompensat. Cred că asta ne-a ajutat mult să schimbăm comportamentul copiilor, atitudinea familiilor față de școală, a comunității față de școală.”

Mariana Stan reușește să atragă sponsorizări prin Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, o asociație cu scop caritabil care funcționează pe lângă Biserica Speranța.

„E nevoie de hrană materială și e nevoie și de hrană spirituală. Dacă e una și nu este cealaltă și nu merg mână-n mână și să ai un obiectiv foarte clar… În proiectul ADRA, care funcționează de 5 ani, noi reușim să dăm burse copiilor, pentru prevenirea abandonului școlar. De orientăm către copiii care provin din familii defavorizate, care au potențial financiar scăzut, în zona familiilor monoparentale, copii orfani, crescuți de bunici, dar care au rezultate foarte bune la învățătură, dar care nu pot progresa pentru că sunt limitați de situația asta. Anul acesta, am reușit să obținem 15 astfel de burse și ajutăm acești copii. Singura condiție este ca ei să-și mențină mediile. Bursa constă în alimente în valoare de 150 de lei, chiar dacă noi primim mult mai multe. Asta facem: nu le ducem bani părinților, le ducem produse utile copiilor.”

În casele copiilor din comuna Dor Mărunt, ca și în multe alte case, singurele cărți sunt manualele sau cele de la biblioteca școlară. „Mai sunt cărți primite drept premii. Atât. Până și la olimpiadele școlare, nu se mai dau astfel de recompense în afară de diploma respectivă. Ne-am zis că motivarea elevilor ar putea fi determinată și de primirea unor astfel de premii, în cărți. Poate și un stilou, căci toată lumea știe că folosirea pixului deformează scrisul. Copiii se bucură de aceste recompense. În mediul rural, rare sunt familiile care-și permit să cumpere cărți pentru copii. De regulă, recompensăm copiii cu cărți care să-i ajute și să le dezvolte aptitudinile.”

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Sărulești:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești, primarul localității, Petre-Alexandru Călin, afirmă că acest act „reprezintă unul din instrumentele prin care Primăria comunei Sărulești pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea primăriei, a Consiliului Local, precum și o dare de seamă privind starea economică, socială și de mediu” a localității. Pentru anul 2020, principalele direcții urmărite de edil, în colaborare cu aparatul de specialitate al Primăriei comunei Sărulești, au fost: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Sărulești; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor; 5. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală; 6. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar etc.; 7 eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, inclusiv în relațiile cu cetățenii. Comuna Sărulești are în componență 7 sate: Sărulești Gară, Sărulești, Săndulița, Solacolu, Sătucu, Măgureni și Polcești, pe o vatră totală de 298 hectare, suprafața totală a unității teritorial-administrative fiind de 6.835 hectare, însumând: curți și construcții – 387 hectare; arabil – 5351 hectare; teren neproductiv – 267 hectare; vii și pepiniere viticole – 77 hectare, livezi și pepiniere – 35 hectare; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 hectare. Statistic, populația comunei este împărțită astfel: Sărulești Gară – 1.676 locuitori, cu 558 gospodării; Sărulești – 505 locuitori, cu 190 gospodării; Săndulița – 630 locuitori, cu 217 gospodării; Solacolu – 308 locuitori, cu 110 gospodării; Sătucu – 19 locuitori, cu 8 gospodării; Măgureni – 25 locuitori, cu 14 gospodării; Polcești – 58 locuitori, cu 31 gospodării. În gospodării, tot statistic, se găsesc următoarele: Sărulești Gară – bovine – 9, ovine – 281; caprine – 7; cabaline – 16; porcine – 208; păsări – 1.000; Sărulești – bovine – 44, ovine – 145; caprine – 35; cabaline – 23; porcine – 203; păsări – 1.000; Săndulița – bovine – 36, ovine – 485; caprine – 196; cabaline – 18; porcine – 408; păsări – 1.500; Solacolu – bovine – 8, ovine – 179; caprine – 56; cabaline – 13; porcine – 133; păsări – 500; Sătucu – bovine – 2, ovine – 58; caprine – 27; cabaline – 6; porcine – 13; păsări – 100; Măgureni – bovine – 5, ovine – 0; caprine – 0; cabaline – 4; porcine – 0; păsări – 100; Polcești – bovine – 0, ovine – 0; caprine – 2; cabaline – 4; porcine – 37; păsări – 50; cu un total, la nivelul comunei, de: bovine – 104; ovine – 1148; caprine – 424; cabaline – 323; porcine – 1002; păsări – 4250. În cursul anului 2020, s-u înregistrat 242 dispoziții de primar, în vreme ce Consiliul Local al comunei Sărulești a fost convocat în 11 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare, înregistrându-se 102 hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea de documente tehnico-economice, stabilirea taxelor și impozitelor locale, rectificări bugetare, apartenența la domeniul privat al comunei a unor terenuri intravilane etc. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au înregistrat 83 de contracte de arendare și acte adiționale la contractele de arendare. S-au întocmit 41 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. La nivelul compartimentului de relații publice, s-au înregistrat: 5120 numere în registrul intrări-ieșiri; 910 primiri și expedieri corespondență pe fax; 2200 corespondențe; evidență e-mail – 1.000; răspunsuri solicitărilor telefonice – 822; documente tehnoredactate – 2.700; tehnoredactat adrese – 1.200. S-au înregistrat 75 oferte de vânzare pentru terenuri extravilane. Totodată, primăria Sărulești a emis, în cursul anului 2020, 3.500 de înștiințări de plată către contribuabili și a eliberat 876 certificate fiscale către persoane fizice și juridice; s-a întocmit un număr de 1050 confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului. Au fost primite 650 de declarații de impunere de la persoanele fizice și juridice; s-au eliberat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic astfel: 50 persoane juridice; 575 persoane fizice. În cadrul compartimentului urbanism, au fost elaborate 24 de certificate de urbanism, din care 13 pentru persoane fizice și 11 pentru persoane juridice; s-au eliberat 9 autorizații de construire, din care 1 pentru persoane fizice și 8 pentru persoane juridice; a fost eliberată o autorizație de demolare (persoane juridice). La compartimentul de stare civilă, s-au eliberat: 42 certificate de naștere; 38 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 33 acte de deces, 29 acte de căsătorie, 5 acte de naștere; s-au operat 205 mențiuni în registrele de stare civilă; s-a eliberat 1 livret de familie; s-au retras 24 de certificate de stare civilă; au fost înregistrate 533 acte de stare civilă în registrul de intrare-ieșire. În același an, s-au eliberat 3 atestate de producător și 2 carnete de comercializare. Tot în cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat 2700 de adeverințe; la solicitarea producătorilor agricoli, au fost eliberate 76 de adeverințe pentru subvenții agricole; s-au deschis 13 roluri pentru tineri și 20 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare; s-au eliberat 523 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului ajutorului de încălzirea dosarului de ajutor social și pentru dosarul de alocație pentru susținerea familiei. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat: 150 de anchete pentru ajutorul social; 10 anchete pentru bursele școlare; 214 anchete pentru alocațiile de susținere a familiei; 100 pentru protecția copilului; pentru handicap – 15; pentru alte diverse solicitări – 8. S-au realizat: 23 noi dosare de ajutor social; 35 dosare alocații pentru susținerea familiei; pentru îngrijirea copilului – 15 dosare; dosare indemnizații – 7; adeverințe ajutor social – 25; dispoziții ajutor social -67; contract de muncă asistent personal al persoanelor cu handicap grav – 3; dosare ajutoare încălzire – 152. Asistența medicală este asigurată, la nivelul comunei, de un cabinet medical individual, în vreme ce activitatea sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul unui cabinet veterinar. Fondul de carte, la nivelul bibliotecii publice, numără 13.255 volume, iar sala de lectură este dotată cu 5 unități PC, o imprimantă și un scanner. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei, în anul 2020.

Comuna Jegălia:

2.452.669,42 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, este suma care urmează să se investească, în următoarele luni, în comuna Jegălia, într-un centru multifuncțional reprezentând un complex pescăresc pentru educație și recreere. Cheltuielile pentru investiția de bază însumează 2.392.644,42, diferența de 60.025,00 lei fiind reprezentată de cheltuielile cu amenajarea terenului. Investiția este amplasată între satele Iezeru și Jegălia, cu acces facil la DN 3B, în apropierea brațului Borcea.

„Amenajăm o clădire într-o zonă lacustră, în spatele parcului tematic de la Jegălia, amplasată la 3 metri deasupra nivelului apei, compusă dintr-o sală de mese cu o capacitate de 60 de locuri. Se vor amenaja 4 apartamente, iar la ultimul nivel, însemnând la 5 metri deasupra nivelului apei, se vor amenaja încă 4 apartamente, complexul având o capacitate de cazare de 16 locuri.” Va fi amenajată și o terasă, cu o capacitate de 40 de locuri. Într-o primă fază, complexul pescăresc va fi deservit de un personal redus, însemnând administrator, bucătărese și cameriste, câtă vreme acesta este gândit ca, într-un timp extrem de scurt, să se poată autofinanța. „Se va autofinanța fără nici un fel de probleme.”

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, estimează că acesta va reprezenta, totodată, și o sursa de atragere de noi fonduri la bugetul local. „Vor fi suficiente evenimente care ar putea fi găzduite în acest complex, inclusiv cele de tip familial. Ca să înțelegeți, acest complex este gândit într-o perspectivă mai amplă: tot în comuna Jegălia, există o firma specializată în organizarea de cursuri de navigație. Tot în satul Iezeru, se amenajează un complex de căsuțe, aceasta fiind o investiție privată, pentru atragerea turiștilor în zonă.” Aurel Vasile crede că potențialul turistic reprezentat de ceea ce oferă fluviul Dunărea, care tranzitează toată partea de sud a județului Călărași, nu este exploatat într-un mod rațional și profesionist. „Noi nu știm să punem în valoare facilitățile oferite de acest dar oferit de natură. Din păcate, la nivelul județului nu există o strategie care să cuprindă o dezvoltare de ansamblu a turismului de tip pescăresc, de-a lungul fluviului Dunărea, de la Căscioarele și până în comuna Borcea, cu toate unitățile teritorial administrative drept beneficiare de proiecte și cu Consiliul Județean Călărași intrat într-un astfel de parteneriat.” Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, consideră că astfel de unități de cazare, în județul Călărași, dezvoltate pe linia Dunării, sunt amenajate haotic, fără ca acestea să fie interconectate și promovate în mod intensiv, printr-o unitate comună. „În zonă, există în satul Unirea câteva unități unde cineva ar putea servi produse preparate din pește, dar numai atât. Există alte câteva unități de cazare în satul Dichiseni. În zona Jegălia, însă, chiar peste drum de acest complex pescăresc aflat în execuție, există o baltă care, de primăvara până toamna târziu, este căutată de pescarii împătimiți. Balta oferă și facilități de cazare. Însă, în cazul nostru, vorbim de un alt tip de turism, chiar dacă acest complex poate fi folosit, pentru a atrage cât mai multe fonduri, inclusiv pentru organizarea de evenimente de tip familial, nunți și botezuri, zile onomastice sau alt gen de sărbători, însă noi ne dorim să interconectăm complexul pescăresc cu parcul tematic adiacent. E păcat de frumusețea oferită de aceste locuri.” Complexul pescăresc, de pe raza comunei Jegălia, se estimează că va fi finalizat în toamna acestui an. „În fapt, una dintre problemele reale ale județului, e legată de faptul că nu avem o strategie comună de dezvoltare, pe fiecare comună în parte și interconectată, cu participarea activă a reprezentanților Consiliului Județean Călărași, instituție care să fie parteneră activă a unităților teritorial administrative. Nu mă refer numai la exploatarea din punct de vedere turistic a fluviului Dunărea. Uitați-vă, spre exemplu, acum se pune accent pe introducerea rețelelor de gaz metan în mediul rural. Comuna Jegălia are parteneriate cu comunele învecinate, Unirea și Dichiseni, însă o soluție eficientă pentru comunele județului ar fi fost dacă ar fi avut un partener în Consiliul Județean Călărași, câtă vreme altfel ar fi fost eficiența unor astfel de demersuri dacă toată documentația ar fi fost prezentată ca un tot unitar și nu pe zone, pe mici parteneriate între comunele limitrofe. Astfel de proiecte, de utilitate generală, ar fi fost eficient să fie prezentate centralizat.” În ultimii ani, prin atragerea de fonduri de la nivel central sau din bugetul Uniunii europene, pe raza comunei Jegălia au avut loc investiții masive în infrastructura rutieră, în rețelele medicale, în unitățile de învățământ. Numai în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității, au fost atrase fonduri guvernamentale în valoare de 8.269.937,73 lei pentru reabilitarea drumurilor de interes local în toate cele 3 sate componente, Iezeru, Jegălia și Gâldău

CONCURS DE FILME DE SCURT METRAJ CU TEMATICA ANTICORUPȚIE

0

Direcția Generală Anticorupție reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Călărași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Primăria Municipiului Călărași, derulează în data de 25 mai 2021, Concursul #ETIC, în cadrul căruia este organizat ca activitate principală, un concurs de filme cu tematica „anticorupție”.

Concursul își propune să stimuleze implicarea elevilor din liceele municipiului Călărași, în dezvoltarea unor mesaje educative.

 Participanții la concurs sunt încurajați astfel să ia atitudine împotriva corupției și să contribuie ei înșiși, prin viziunea lor creativă, la dezvoltarea unui comportament activ și responsabil. Concursul se adresează tuturor elevilor înscriși în instituțiile de învățămant din municipiul Călărași în clasele IX-XII.

Regulamentul de participare și modalitatea de înscriere pot fi consultate la adresa www.isj-cl.ro și www.primariacalarasi.ro

Filmele declarate câștigătoare vor fi premiate, în cadrul unei festivități, pe data de 25 Mai 2021, cu ocazia Zilei aniversare a Direcției Generale Anticorupție.

Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la infracțiunile de corupție, iar pe această cale îndemnăm cetățenii să ia atitudine împotriva faptelor de corupție și să  sesizeze acest lucru ori de câte ori este nevoie.

            La nivelul județului Călărași, D.G.A. este reprezentată de Serviciul Judeţean Anticorupţie Călărași, al cărui sediu se află pe bd. Republicii, nr. 44, mun. Călărași, telefon 0242.306.168, fax 0242.306.153. Cetăţenii judeţului, care vor să ia atitudine împotriva actelor de corupţie pot face acest lucru printr-o sesizare la Call-center anticorupție 0800.806.806, prin e-mail la adresa calarasi.dga@mai.gov.ro sau direct la sediul structurii județene.

Comunicat de presă: Debut Atelierele CRED – Bune practici în educație

0

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
Primul eveniment, dintr-o serie totală de 90, desfășurate în fiecare județ al țării și în București, pe parcursul a doi ani școlari, este organizat, astăzi, 24 mai, de Casa Corpului Didactic Călărași.
Atelierul „Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor” se desfășoară la Liceul Danubius, din Călărași, în intervalul orar 8.30 – 17.00.
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Până la finalul lunii mai, vor fi organizate workshopuri din seria „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, în următoarele județe din țară:
• Marți, 25 mai – Alba, Covasna și Cluj
• Joi, 27 mai – Botoșani și Dâmbovița

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro


„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

15 MAI – ZIUA NAȚIONALĂ A MEDICULUI VETERINAR

0

Ziua naţională a medicului veterinar este sărbătorită la 15 mai, dată cu multiple semnificaţii pentru medicina veterinară românească, fiind instituită la cel de-al VI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, desfăşurat în anul 1994, ţinându-se cont de câteva momente deosebit de importante care s-au petrecut, de-a lungul istoriei.

Pe 15 mai 1861, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a dat un decret semnat prin care a început să funcţioneze “Şcoala de Medicină Veterinară”, în cadrul “Şcolii de Medicină şi Farmacie”, înfiinţată de Carol Davila.

Tot pe 15 mai, dar zece ani mai târziu, 14 medici veterinari au semnat o“Declaraţiune” care a stat la baza înfiinţării “Asociaţiei Medicilor Veterinari din România”. Aceasta a fost desfiinţată în 1949, pentru ca pe 15 mai 1971 să se reînfiinţeze, iar ulterior să fie denumită ”Asociaţia Medicilor Veterinari din România”.  La al VI–lea Congres Naţional de Medicină Veterinară din 1994, a fost aleasă 15 mai ca fiind „Ziua Naţională a Medicului Veterinar”.

Medicina veterinară ca profesie, indiferent de țară, este pusă în slujba asigurării sănătății publice prin întărirea rolului și aportului serviciilor veterinare de stat și private pentru creșterea responsabilității, eficienței și contribuției privind promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

În contextul epidemiologic actual al evoluţiei gripei aviare în Europa, prin creşterea explozivă a focarelor de gripă aviară în: Ungaria, Bulgaria, Cehia, Germania, Franţa, Polonia, Danemarca, Slovacia, Belgia şi Suedia, Romania se impune supravegherea şi monitorizarea păsărilor domestice, dar şi a celor sălbatice care reprezintă, conform legislaţiei şi a studiilor de specialitate, sursa naturală a virusului gripal aviar.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă şi al cetăţenilor în aplicarea şi respectarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări pentru a împiedica răspândirea gripei aviare şi a evita pagubele economice importante generate de această boală.

Se impune, acum mai mult ca niciodata, pentru ca profesia noastra sa-si realizeze tinta finala, apararea sanatatii animalelor si a sanatatii publice, sa fim uniti, activi, increzatori in noi si in fortele noastre.

Cu această ocazie, de ziua profesiei, adresez tuturor medicilor veterinari multă sănătate, urări de bine şi succes în meseria liberală de medic veterinar şi în toate activităţile pe care le întreprind.

La multi ani dragi colegi !

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Măsuri dispuse la nivelul județului Călărași pentru a preveni răspândirea gripei aviare

0

În  data de 7 mai 2021 s-a întrunit Comitetul Național pentru Situații de Urgență  – Centrul Național de Combatere a Bolilor pentru adoptarea unor noi măsuri în contextul diagnosticării virusului gripei aviare la păsările dintr-o exploatație comercială de păsări din localitatea Ungheni, județul Mureș.

La nivel judetean, in  data de 8.05.2021 in cadrul CLCB Judetean Calarasi prin Hotararea Institutiei Prefectului judetului Calarasi  nr 64/8.05.2021 a fost aprobat ,,Planul de masuri pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pe teritoriul judetului Calarasi a Influentei aviare (Gripa aviara).

           Planul este elaborat in baza precizarilor tehnice dispuse prin Decizia nr. 1 din 07.05.2021 a Centrului Național de Combatere a Bolilor din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența si a legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

În urma ședinței au fost dispuse următoarele măsuri, care se aplică la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile:

 • Suspendarea organizării și desfășurării comerțului ambulant cu păsări;
 • Suspendarea activităților comerciale cu păsări vii, (de la puii de o zi până la păsările de reformă) pentru toate speciile de păsări comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricăror altor activități de intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației.

Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele comerciale autorizate, cu păsări a căror stare de sănătate este atestată prin certificare sanitara veterinara de catre medicul veterinar .

Verificarea respectării  acestor măsuri se realizează prin acțiuni de control organizate în comun de către inspectorii de specialitate ai DSVSA Calarasi si reprezentantii IPJ calarasi si IJJ Calarasi, inclusiv prin efectuarea de controale în trafic și în Punctele de Trecere a Frontierei de Stat, ce vizează transporturile de păsări vii.

                  Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Romaniei sub raportul evolutiei Influentei aviare in judetul Mures, precum si prezenta unor focare in tarile aflate la granita de vest, in Ungaria, Polonia, Slovacia, Republica Ceha,  posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care,  DSVSA Calarasi face apel către populație de a aplica masuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodariilor , in vederea reducerii riscului contractului intre pasarile domestice si salbatice, dupa cum urmeaza:

– separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice;

– se va evita prin toate mijloacele cresterea pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute inchise obligatoriu in spatii de cazare special amenajate; atunci cand acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice;

– se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice;

– se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana ( proprietarul exploatatiei);

– se va avea in vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie;

– se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii/ diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea unei incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice sau a unu amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei;

– prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa, si pasarile domestice si alte pasari, in special ratele si gastele.

Astfel, va trebui limitat pe cat posibil accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.  Pasarile vor fi tinute in spatii inchise!

În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• Supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

 Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

– Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

  DSVSA Calarasi atentioneaza!

Incepand cu luna februarie 2020 se deruleaza prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Pentru derularea în bune conditii a vaccinãrii pãsãrilor, rugãm detinãtorii de pãsãri sã asigure medicului veterinar accesul în curti precum și sã tinã pãsãrile inchise în adãposturi la data anuntatã pentru efectuarea acțiunii.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

În cazul suspiciunii si/sau confirmarii gripei aviare într-o exploataţie, se vor aplica măsurile de restricții și de biosecuritate conform prevederilor REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate.

Concomitent, medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica participa la inventarierea efectivelor de porcine detinute in exploatatii nonprofesionale privind respectarea conditiilor minime de biosecuritate in scopul mentinerii unui grad ridicat de alerat pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Alexandru Odobescu:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, emis de Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, se arată că, în derularea activităților propuse, s-au urmărit mai multe aspecte: 1. atragerea a cât mai multe investiții pentru dezvoltarea unei economii sănătoase; 2. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 3. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 4. întreținerea și repararea străzi