Acasă Blog

Inspectoratul Școlar al Județului Călărași: Examenele  naționale 2023

0

Ordinele ministrului Educației privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale 2023, respectiv Evaluarea Națională și Bacalaureatul, au fost publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, prin OME 5241/2022, Calendarul de desfășurare a Evaluării Naționale 2023 pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022-2023, este următorul:

• 6-9 iunie 2023: Înscrierea la Evaluarea Națională

• 9 iunie 2023: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

• 19 iunie 2023: Limba și literatura română – probă scrisă

• 21 iunie 2023: Matematică – probă scrisă

• 22 iunie 2023: Limba și literatura maternă – probă scrisă

• 28 iunie 2023 (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

• 28 iunie 2023 (între orele 16.00-19.00) și 29 iunie 2023 (între orele 8.00- 12.00): Depunerea

contestațiilor

• 29 iunie – 4 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor

• 4 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

NOTĂ: La solicitarea comisiilor județene de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții

clasei a VIII-a sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate aproba, în situații excepționale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor.

Prin OME 5242/2022, Calendarul de desfășurare a Bacalaureatului 2023 este următorul:

În prima sesiune de examene (iunie – iulie 2023), înscrierea candidaţilor are loc în perioada 29 mai – 2 iunie 2023.

Pentru această sesiune de examene, calendarul este:

• 12 – 14 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

• 14 – 15 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

• 14 – 16 iunie: evaluarea competenţelor digitale – proba D

• 19 – 21 iunie: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

• 26 iunie: Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

• 27 iunie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

• 28 iunie: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

• 29 iunie: Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă.

Pe data de 3 iulie vor fi afişate rezultatele la probele scrise până la ora 12.00 şi va avea loc

depunerea contestaţiilor. Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor (4 – 6 iulie), vor fi afişate pe data de 7 iulie 2023.

Liberalii stopează în instanță îndatorarea călărășenilor

0

Am acționat în instanță pentru a stopa contractarea împrumutului de 60 de milioane de lei pe motive de nelegalitate și netemeinicie.

Ratele acestui credit inutil vor fi plătite din creșterile de taxe și impozite, suportate din buzunarul călărășenilor și așa împovărați în această perioadă.

De curând conducerea primăriei a făcut o rectificare bugetară pentru a putea acoperi creșterile ROBOR aferente ratelor aflate în plată.

În cei doi ani de la începutul mandatului M. Dulce a împrumutat călărășenii cu 100 de milioane lei. Împrumuturile vizează, în mod surprinzător, susținerea unor proiecte a căror finanțare din fonduri europene, de 42 milioane euro, a fost deja obținută de fosta administrație (liberală).

M. Dulce a tras și sumele din împrumuturile neutilizate ale administrației precedente. Menționez că fosta administrație a împrumutat în 8 ani cca 60 milioane lei pentru finanțarea unor proiecte care nu puteau fi finanțate din alte surse, la acea dată.

Activități desfășurate de către DSVSA Călărași

0

În perioada 22.08.2022 – 8.09.2022, specialiștii din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași (DSVSA) au efectuat controale tematice pentru a asigura consumatorilor alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare, având în vedere că în această perioadă au avut loc următoarele manifestări: Târgul anual de pe raza municipiului Oltenița, Târgul de Toamnă Călărași și Zilele Orașului Budești.

Cu această ocazie, inspectorii de specialitate au procedat la instruirea sub semnătură privind regulile generale și specifice de igienă referitoare la recepția, prepararea, expunerea și comercializarea produselor de origine animală / nonanimală, cu înmânarea acestora în format letric.

Totodată, s-a procedat la prelevarea unui număr de 50 de probe de la agenți economici care preparau și comercializau produse de origine animală / nonanimală, cât și un număr de 7 probe de la producătorii particulari care comercializau legume / fructe.

Toate probele de origine animală / nonanimală au fost analizate în Laboratorul sanitar Veterinar al DSVSA Călărași și s-au încadrat în parametrii conform normelor sanitare veterinare în vigoare, cu înmânarea buletinelor de analiză către agenții economici / persoane fizice verificați.

Tot în această perioadă, inspectorii din cadrul DSVSA Călărași au efectuat controale în 16 exploatații nonprofesionale care dețin suine, 4 exploatații comerciale de creștere a păsărilor, 3 exploatații de bovine, 3 exploatații de ovine și în unități care comercializează produse medicale (4 farmacii veterinare) în vederea verificării normelor sanitare veterinare în vigoare, cu aplicarea măsurilor corective unde a fost cazul.

De asemenea, în această perioadă, în baza protocolului încheiat între ANSVSA și APIA, s-a procedat la verificarea unui număr de 7 exploatații nonprofesionale și 7 exploatații comerciale beneficiare de subvenții, privind conformitatea cerințelor de ecocondiționalitate pentru animalele deținute de acestea – 364 cabaline, 2200 bovine, 2250 ovine, 280 caprine și 15 suine.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate neconformități privind identificarea și înregistrarea animalelor la 2 exploatații comerciale și 7 exploatații nonprofesionale, la care au fost aplicate un număr de 9 sancțiuni contravenționale conform HG 984/2005 cu modificările și completările ulterioare și a OG nr. 2/2001.

Director executiv,

Dr. Gheorghe DRĂGĂNICĂ

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Chiselet

Mihail Penu

La nivelul comunei Chiselet, ne spune Mihail Penu, primarul localității, situația proiectelor finalizate este următoarea: 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate 241 lămpi economice; 2. A fost reabilitat sediul primăriei locale prin lucrări de renovare și anvelopare; 3. Au fost executate reparații trotuare pe o suprafață de 2.400 metri pătrați, în cursul anului 2021; 3. Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane și au fost începute lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile intravilane și locuințele aferente acestora; 4. A fost înființată o perdea forestieră de 500 metri; 5. Au fost plantați 120 de pomi ornamentali pe marginea drumului principal care tranzitează comuna, DN 31;6. Au fost întocmite cărți funciare pentru toate străzile din localitate. La Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte: construirea unei săli de sport cu o capacitate de 105 locuri; construirea și amenajarea unei baze sportive.

Pe data de 5.09.2022, a fost inaugurată clădirea noii grădinițe de pe raza satului Chiselet, construcție finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, valoarea investiției fiind de 1.429.645 lei, din care contribuția Uniunii Europene în valoare de 1.178.486 lei.

La nivelul comunei Chiselet, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, ne spune primarul Mihail Penu. În ultimii ani, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru reabilitarea și asfaltarea drumurilor de interes local a fost atrasă suma de 11.449.002 lei, în cadrul primei etape, și de 7.380.101, în cadrul etapei a doua, cu un total de 18.829.103 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul comunei. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri. S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. 

La acest moment, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, comunei Chiselet i-a fost aprobat la finanțare proiectul de modernizare de drumuri de interes local, cu o valoare de 16.000.000 lei. Cu această etapă, la nivelul comunei Chiselet se va încheia asfaltarea tuturor străzilor de interes local.

Străzile propuse pentru modernizare au o lungime de 7.369 metri, iar suprafața totală de teren necesară realizării investiției este de 35.599 metri pătrați. Se vor moderniza și asfalta: strada Bălții, pe o lungime de 431 metri; strada Liliacului, tronson 2, pe o lungime de 235 metri; strada Stejarului, tronson 2, pe o lungime de 235 metri; strada Mușcatei, tronson 2, cu o lungime de 107 metri; strada Dealului, cu o lungime de 282 metri; strada Dafinului, pe o lungime de 132 metri; strada Plopului, pe o lungime de 798 metri; strada Orhideelor, pe o lungime de 300 metri; strada Sobarului, pe o lungime de 187 metri; strada Zambilei, pe o lungime de 151 metri; strada Magnoliilor, tronson 1, pe o lungime de 441 metri; strada Pescarilor, pe o lungime de 145 metri; strada Dunării, tronson 1, pe o lungime de 159 metri; strada Dunării, tronson 2, pe o lungime de 174 metri; strada Magnoliilor, pe o lungime de 681 metri; strada Vântului, tronson 1, pe o lungime de 272 metri; strada Primăverii, tronson 2, pe o lungime de 254 metri; strada Recoltei, tronson 2, cu o lungime de 248 metri; strada Octavian Lucescu, tronson 2, pe o lungime de 277 metri; strada Speranței, tronson 1, pe o lungime de 168 metri; strada Speranței, tronson 2, cu lungimea de 264 metri; strada Câmpului, tronson 1, cu lungimea de 444 metri, strada Câmpului, tronson 2, cu lungimea de 242 metri; strada Iepurilor, pe o lungime de 367 metri; strada Vinului, cu lungimea de 375 metri.

În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, comuna Chiselet a aplicat și cu proiectul de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 12.722 metri și construire stație de tratare a apei, însă acesta nu a fost prins la finanțare, câtă vreme unitatea teritorial administrativă este parte componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, urmând ca investițiile în structura de captare, tratare, distribuție și epurare a apei să se facă prin fondurile atrase prin Programul Operațional Infrastructură Mare, lucrări care vor debuta în primăvara anului 2023.

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

Suma maximă care putea fi atrasă reprezintă finanțarea asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” de care urmează să beneficieze comuna Dorobanțu, pentru modernizarea de străzi în toate cele trei sate componente: Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Este vorba de un total de 16.000.000 lei (3,248 milioane euro), aceasta fiind cea mai mare sumă atrasă vreodată, în investițiile din infrastructură, la nivelul acestei comune. Vasile Stoica, primarul localității, ne spune că au fost depuse trei proiecte, toate acceptate la finanțare, vizând numai modernizarea și asfaltarea de străzi. Satului Dorobanțu i s-a repartizat suma de 8.178.674 lei, satele Vărăști și Boșneagu beneficiază de suma de 7.612.323 lei lei, iar cel de-al treilea proiect, cu aceeași destinație, destinat tot modernizării de drumuri în satul Dorobanțu, are valoarea de 751.311 lei. Cel de-al treilea proiect reprezintă partea unei finanțări dintr-o solicitare mai amplă, în valoare totală de 25.414.076 lei, sumă necesară modernizării și asfaltării a încă 16.096 metri de străzi de interes local.

Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). În total, cu suma obținută de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pe raza UAT Dorobanțu se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 7896 metri. La acest moment, pentru satul Dorobanțu se așteaptă doar semnarea contractului de finanțare, câtă vreme s-au derulat toate procedurile, de obținere a avizelor și cele de atribuire prin licitație publică, urmând ulterior să se dea ordinul de începerea lucrărilor.

Până la acest moment, pe raza comunei Dorobanțu, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4099 metri liniari, cu un cost total estimat de 5.407.333 lei, din care valoare construcții-montaj de 4.547.034 lei. Prin alocare guvernamentală, comunei Dorobanțu, ne spune primarul Vasile Stoica, i s-a repartizat suma de 5.321.304 lei, în cadrul acestei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, necesară modernizării de drumuri de interes local în satul Dorobanțu. În procente, străzile reabilitate reprezintă nici 10 la sută din lungimea drumurilor de interes local din cele trei sate componente ale comunei – Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). 

La acest moment, se apropie de finalizare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizat prin Compania Națională de Investiții. Se lucrează la finisajele interioare, urmând să fie asigurată și partea de dotare cu mobilier. Sistemul de alimentare cu energie electrică reprezintă partea de cofinanțare locală, care mai constă și în amenajarea de parcări. Are un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. Sunt prevăzute următoarele spații: vestibul – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Vasile Stoica crede că acest Centrului Cultural Multifuncțional reprezintă o clădire emblematică pentru comuna Dorobanțu. „Toată activitatea culturală locală, pe care noi o desfășuram în aer liber, în condiții destul de improprii, câtă vreme trebuia să ne rugăm ca în ziua respectivă să nu plouă, își va găsi un spațiu optim de derulare.” Ansamblul folcloric local, „Spicul Dorobanțu” va avea, astfel, spațiul necesar desfășurării activității. La fel se va întâmpla și cu biblioteca locală, care are un fond de carte de peste 10.000 de volume. Se vor putea asigura serbările copiilor, seri de filme, prin videoproiector, dar și evenimente cu caracter privat.

Comuna Grădiștea

Vasile Matei

Vasile Matei, edilul comunei Grădiștea, afirmă că una din prioritățile mandatului său este cea legată de refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă. „Avem o cerere de finanțare la Compania Națională de Investiții. Avem tronsoane de alimentare cu apă care sunt de pe vremea fostei cooperative agricole de producție. Sunt zone prin care alimentarea cu apă potabilă se face nu prin conducte metalice, ci prin conducte de azbest. Chiar și actuala rețea de alimentare cu apă, așa-zisa rețea nouă, are 20 de ani de când a fost introdusă, e uzată moral.”

13.505926 lei este suma alocată comunei Grădiștea, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Vasile Matei recunoaște că este una dintre cele mai mici sume alocate unei localități, la nivelul județului Călărași. A fost depusă și o a doua cerere de finanțare pentru un proiect de asfaltare de drumuri de interes local. „Nu ne-a fost aprobată la finanțare câtă vreme avem probleme cu rețeaua de apă și canalizare, iar politica logică a celor care finanțează astfel de investiții este ca banii să se ducă întâi în introducerea sau modernizarea unor astfel de rețele, ulterior finanțându-se și proiectele pentru drumuri. La acest moment, asfaltările se finanțează pentru acele drumuri care au introduse rețelele de utilități publice.” În plus, ecartamentul străzilor din cele patru sate componente ale comunei, Grădiștea, Cunești, Rasa și Bogata, nu permit executarea de lucrări separate de asfaltare de drumuri și de introducere a sistemelor de utilități. În plus, comuna Grădiștea nu este parte componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, astfel încât să aibă acces la investițiile atrase, al nivelul județului Călărași, de această structură, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Din acest motiv, costul apei potabile, la nivel local, este de 2,7 lei/mc, adică de 3 ori mai mic comparativ cu localitățile care compun ADI Ecoaqua.

În cursul anului 2018 a demarat lucrarea de modernizare a gospodăriilor de apă în satele Cunești, rasa și Bogata și de înființare a stației de pompare a apei, pe raza satului Rasa, aceasta fiind finanțată în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. Suma acceptată la finanțare a fost de 5.611.204 lei. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, tot în același an s-a alocat suma de 8.041.847 lei pentru modernizarea gospodăriei de apă și înființarea stației de tratarea apei și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare, la nivelul satului Grădiștea. Rețeaua de canalizare nu este funcțională nici la acest moment, motivul fiind unul de ordin birocratic. „Am făcut recepția rețelei de canalizare. Dar ca să putem asocia stația de epurare la rețeaua de canalizare, ni se cere intabularea terenului. Ca să-i facem intabularea, ne trebuie recepția, la stația de epurare. Iar ca să facem recepția, aceasta trebuie legată la sistemul de alimentare cu energie electrică. A fost, pur și simplu, un cerc vicios.”

În plus, partea de cofinanțare locală, pentru o asemenea investiție, este de 1.000.000 lei, bani care ar putea exista la nivelul UAT Grădiștea, dar distribuirea lor numai pentru o singură investiție ar însemna blocarea tuturor celorlalte lucrări de interes local. „Ar însemna să luăm bani din partea de funcționare și să-i ducem în partea de dezvoltare, iar asta ar însemna un blocaj la nivel administrativ. Vom căuta să atragem fonduri de la nivel județean sau prin accesarea de împrumuturi de ordin comercial.”

Cu suma primită pentru proiectul de extindere a sistemului de canalizare, se va finaliza introducerea rețelei de canalizare pentru tot satul Grădiștea, capacitatea stației de epurare fiind una care poate acoperi deversările apei menajere și pentru satul vecin, Cunești. La nivelul satului Grădiștea, rețeaua de canalizare se desfășoară, la acest moment, pe un procent de 30 la sută din numărul gospodăriilor, însemnând 300 de gospodării, iar cu noua finanțare venită prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vor fi legate la rețeaua de canalizare toate gospodăriile. La acest moment, nu există gospodării branșate la rețeaua de canalizare.

Sume consistente s-au investit, în ultimii ani, la nivelul comunei Grădiștea. Numai pentru 3 obiective, suma absorbită a fost de 17.080.147, însemnând reabilitări de drumuri de interes local –  8.294.480, reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural – 3.819.768 lei și construirea sediului primăriei, pe un sistem D+P+1E, finanțare venită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de 4.965.931 lei și cu o contribuție locală de 339.804 lei. Au mai fost atrase fonduri pentru reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele V-VIII, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Locală – 2.024.171 lei; reabilitare și modernizare grădinița cu program normal din satul Cunești – 924.511 lei, bani veniți tot prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Școlile politice de vară ale Organizației Femeilor Liberale și Tineretului Național Liberal

0

Weekendul trecut, au avut loc, la Neptun, respectiv Venus, Școlile politice de vară ale Organizației Femeilor Liberale și Tineretului Național Liberal.

OFL Călărași a participat la Școala politică de vară, unde s-au reunit peste 300 de femei din toată țara și unde au fost dezbătute diverse teme de interes, au fost făcute schimburi de bune practici, s-au construit relații noi și au fost cimentate cele mai vechi, prin președintele Roxana Natalia Pațurcă, însoțită de șase colege din județ: Mădălina Obadă (președintele PNL Fundulea), Alina Jipa (președinte OFL Mun. Călărași), Liliana Cocârlă (președinte OFL Oltenița), Adriana Butoi (secretar general OFL Călărași), Alina Tănase (vicepreședinte PNL Mun. Călărași) și Sonia Agapie (membru PNL Oltenița).

TNL Călărași a luat parte la prima școală politică de vară după instalarea noii conduceri județene, 18 tineri liberali din întreg județul participând la cel mai mare eveniment politic dedicat tinerilor din România. Școala politică de vară a TNL ”Next Level Leadership” a fost un eveniment de interacțiune și dezvoltare în plan personal, profesional și politic pentru cei peste 1000 de tineri liberali participanți. Au avut loc workshop-uri cu activități care presupun utilizarea competențelor de leadership și de comunicare și relaționare politică, pentru a-i ajuta pe tinerii liberali să le ofere comunităților din care fac parte perspective stabile de construcție și dezvoltare. Din partea organizației județene TNL Călărași au participat: Liviu Petrache (președinte TNL Călărași), Cezar Ionuț Vlaciu și Ernest Alexandru Dobre (prim-vicepreședinți TNL Călărași), Ștefan Negoiță (secretar general TNL Călărași), Andrei Rotaru (vicepreședinte TNL Călărași), Alexandru Neagu, Mihai Drăgan și Mădălina Oana (TNL Mun. Călărași), Alexandru Voicu (TNL Independența), Alexandru Mușuroi și Mădălina Lungu (TNL Crivăț), Gabriel Cinaru (TNL Ciocănești), Leonard Nica, Drăguța Nica, Oana Maria Cuță și Mădălin Georgescu (TNL Spanțov), Marian Neagu și Valentin Neagu (invitați TNL Călărași).

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu

„Viziunea mea pentru comuna Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare cetățean”, este declarația făcută de Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei, în ultimul Raport privind starea economică, socială și de mediu a localității. În 23.06.2017 a fost semnată finanțarea nr. 3421 pentru reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Fundeni, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, lucrarea aflată în plin proces de executare.

La nivelul comunei, conform documentului citat, se află în plin proces de derulare mai multe proiecte de investiții: 1. Extindere și reabilitare sediu primărie; 2. Extinderea sistemului de iluminat public; 3. Extindere și modernizare rețea locală de securitate; 4. Extindere și reabilitare dispensar comunal. Totodată, au fost atrase fonduri substanțiale pentru reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local. 9.783.015 lei este suma atrasă de comuna Fundeni, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru reabilitarea de drumuri, la care se adaugă suma de 9.544.413 lei atrasă în etapa a a doua a aceluiași program derulat prin Ministerul Dezvoltării. Numai în cursul anului 2019, s-au reabilitat și asfaltat următoarele străzi: Bucovinei – 385 metri; Ciprian Porumbescu – 248 metri; Dumbravei – 381 metri; Fănuș Neagu – 370 metri; Gherase – 171 metri; Jandarmeriei – 444 metri; Libertății – 487 metri; Liviu Rebreanu, 255 metri; Mărului – 1002 metri; Mircea cel Bătrân – 430 metri; Nicolae Iorga – 202 metri; Orhideelor – 508 metri; Progresu – 249 metri, Smârdan – 379 metri; Tudor Vladimirescu – 462 metri; Victoriei – 401 metri; Biruinței – 506 metri, Mihai Viteazul – 217 metri, cu un total general de 7079 metri și cu un număr de gospodării, beneficiare directe ale acestor modernizări și reabilitări, în număr de 450. La acest moment, declară Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei Fundeni, se colectează date pentru elaborarea documentației complete pentru alte trei proiecte: 1. construire sală sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural. La nivel local, au fost inițiate, pe parcursul anului trecut, 134 de proiecte de hotărâri supuse aprobării Consiliului Local Fundeni și 457 acte administrative. „Din partea instituției pe care o reprezint, întotdeauna a existat receptivitate la problemele din comunitate și am răspuns pozitiv în situații în care se demonstrează că se dorește un trai decent și modern în același timp, prin construcții noi ori reabilitări și extinderi ale celor deja construite”, arată același interlocutor. La nivel local s-a acționat pentru: 1. modernizarea și înlocuirea echipamentului electric din rețeaua de iluminat public; 2. tăierea copacilor în zonele în care aceștia încalcă sau care reprezentau risc pentru circulația auto; 3. aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă pentru instituțiile de învățământ – școli și grădinițe – de pe raza comunei; 4. rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetățenilor privind rețelele de electricitate sau neridicarea gunoiului menajer; 5. informarea în teren a cetățenilor despre diverse activități sau probleme cu care se confruntă comunitatea; 6. intervenirea în soluționarea litigiilor, mai ales în domeniul fondului funciar; sprijin în depunerea dosarelor agricultorilor din comună la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură; 7. reducerea riscurilor de marginalizare socială, venind în sprijinul persoanelor singure sau familiilor, prin conștientizarea acestora că beneficiile sociale reprezintă soluții tranzitorii pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă.

Gheorghiță Cărtușanu afirmă că s-a implicat direct în luarea deciziilor pentru îmbunătățirea calității mediului, prin crearea de noi spații verzi, dar și prin sprijinul acordat cetățenilor pentru colectarea de gunoi provenind din construcții. Astfel, Primăria Comunei Fundeni a venit în întâmpinarea nevoilor cetățenilor, prin punerea la dispoziție contra-cost, a unui tractor cu remorcă și a unui buldoexcavator, necesare pentru demolarea, încărcarea, transportarea și depozitarea unor astfel de materiale. „Vreau și sper că sunteți în asentimentul meu ca și comuna noastră să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți cetățenii să beneficieze de un confort rural corespunzător, de bunăstare și de șanse egale”. La acest moment, 25.000.000 lei este suma atrasă, de comuna Fundeni, pentru înființare sistem de canalizare și extindere rețea de apă potabilă, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, investițiile urmând să se deruleze cu preponderență în partea de est a localității, în cartierul situat dincolo de lacul Fundeni. 

Comuna Alexandru Odobescu

Niculae Eremia

14.758,5 metri este lungimea străzilor de pe raza comunei Alexandru Odobescu, acestea urmând să fie modernizate și asfaltate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Comuna gospodărită, în calitate de edil, de Niculae Eremia, a reușit să atragă fonduri, pentru un astfel de proiect, în valoare de 16.000.000 lei. Se vor moderniza și asfalta străzi principale pe o lungime de 2327,5 metri și străzi secundare pe o lungime de 12.431 metri, în toate cele trei sate componente: Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui.

Lungimea drumurilor care urmează să fie reabilitate este sensibil egală pentru toate satele componente. În localitatea Gălățui, se vor reabilita și asfalta drumuri pe o lungime de 5.234,5 metri, astfel: strada Izvorului – 1.328 metri liniari, cu un ecartament de 4, respectiv 5,5 metri; strada Eroilor – 950 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Zorilor – 192 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Pescarilor – 795 metri, cu un ecartament de 3, respectiv 4 metri; strada Melcilor – 531 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Pescarilor (alee) – 137 metri, cu un ecartament de 3,5 metri; strada Trandafirului – 148 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Crinului – 285 metri, cu un ecartament de 3, respectiv 4 metri; strada Pescarilor (fundătură) – 52 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Răsăritului – 510 metri, cu un ecartament de 3,5, respectiv 4 metri; strada Zambilei – 165 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Islazului – 141,5 metri, cu un ecartament de 4 metri.

Tot 12 străzi se vor moderniza și asfalta și în satul Alexandru Odobescu, pe o lungime totală de 4.022 metri, astfel: strada Mihai Eminescu, tronsonul 1 – 213 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Mihai Eminescu, tronsonul 2 – 110,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Morii – 185,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Ștefan Demetrescu – 86 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada IC Brătianu – 149 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Unirii – 52,5 metri, cu un ecartament de 3 metri; strada Nicolae Titulescu, tronson 1 – 73,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Nicolae Titulescu, tronson 2 – 325 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Soarelui – 1797 metri, cu un ecartament de 4, respectiv 5,5 metri; strada Speranței – 92 metri, cu un ecartament de 3 metri; strada Podului – 627 metri, cu un ecartament de 3 metri; strada Bisericii – 311 metri, cu un ecartament de 4 metri.

În satul Nicolae Bălcescu, sunt 11 străzi care urmează să fie reabilitate și modernizate, pe o lungime totală de 5.502 metri liniari: strada fermei – 365,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Lacului – 512,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Fierăriei – 1107 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Viilor – 803,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; DE463 – 412 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Primăriei – 637,5 metri, cu un ecartament de 4, respectiv 5,5 metri; strada poșta Veche – 111,5 metri, cu un ecartament de 4 metri; strada Grădiniței – 468,5 metri, cu un ecartament de 4, respectiv 5,5 metri; strada Rozelor, cu un ecartament de 4 metri; strada Mihai Viteazul – 115 metri, cu un ecartament de 5,5 metri; strada Ștefan cel Mare – 398 metri, cu un ecartament de 4, respectiv 5,5 metri.

S-au efectuat investiții în toate instituțiile de învățământ de pe raza comunei, astfel: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, sat Gălățui, cu o valoare a lucrărilor de 857.531 lei, cu data de finalizare 31.12.2021; reabilitare și modernizare grădiniță + școala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, cu o valoare estimată a lucrărilor în sumă de 1.948.318 lei, cu data de finalizare 31.12.2022.

În cadrul lucrării de înființare a sistemului centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de alimentare cu apă, derulat, din fonduri europene, în satul Gălățui, proiectul tehnic cuprinde următoarele elemente:  lot 1 – înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională prevăzuta pentru satul Gălățui, are o lungime de 4774,00 m; rețeaua de scurgere sub presiune are o lungime de 287 m; din lungimea totală de rețea cu scurgere gravitațională de 4774,00 m, o lungime de 406,30 m din rețea se află în extravilan, restul de 4367,70 m se află în intravilanul satului Gălățui; branșamentele de canalizare menajeră, în număr de 238, de la locuințe la rețeaua stradală de canalizare menajeră. Lucrarea are ca termen de finalizare data de 31.12.2022.

În cadrul rețelei de alimentare cu apă și canalizare, comuna Alexandru Odobescu, prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a mai atras, ca urmare a proiectelor depuse, suma totală de 9.000.000 lei, care va fi investită în modernizarea sistemului de alimentare cu apă în satul Nicolae Bălcescu (7.920.029 lei) și în extinderea rețelei de canalizare și realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare menajeră în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Bălcescu (1.079.544 lei).

Comuna Lehliu Sat

Ionuț Stan

La acest moment, se derulează investiția de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat, ne spune primarul Ionuț Stan, cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional derulat prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Contractul de lucrări, cu o valoare inițială estimată de  6.568.502,59 lei, recalculată la 8.958.798 lei, după majorarea prețurilor materialelor de construcții, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, a fost atribuit, prin licitație publică, firmei călărășene Sigma House Construct, investiția având un termen de finalizare de 24 de luni. Devizul general cuprindea: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 37.152.46 lei fără TVA; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații: 6.056.286,71 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 2.627.034,68 lei fără TVA • obiect 2- extindere – anexă sală de sport: 767.497,85 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport – ort: 1.209.238,91 lei fără TVA • obiect 4 – ghenă ecologică: 57.8040,12 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 274.471,67 lei fără TVA • obiect 6 – incintă: 117.348,80 lei fără TVA • obiect 7- cabina de pază: 2.854,68 lei fără TVA; montaj utilaje tehnologice: 44.627,52 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 5.940,22 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexă sala de sport: 19.749,77 lei fără TVA • obiect 3- sala sport: 8.818,05 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 5.487,86 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 4.931,62 lei fără TVA; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 156.272,98 lei fără TVA • obiect 1- corp existent C1 – școala: 10.225,73 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexa sala de sport: 62.426,91 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport: 12.847,02 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 31.045,08 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 39.728,24 lei fără TVA; organizare de șantier: 112.162,92 lei fără TVA • lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 78.000 lei fără TVA • cheltuieli conexe organizării șantierului – 34.162,92 lei fără TVA. Partea de cofinanțare a autorității publice locale este de 2 la sută.

Din fonduri proprii, a fost reabilitată școala din satul Săpunari, elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat urmând cursurile în această localitate câtă vreme edilul Ionuț Stan a avut de ales între desfășurarea de cursuri în containere modulare sau în corpul școlii din satul vecin, Săpunari, component al comunei Lehliu Sat.

Pe raza comunei, 283 de copii sunt angrenați în procesul educativ, clasa cea mai numeroasă numărând 28 de elevi. În curtea Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat se află într-un stadiu avansat de construcție noua grădiniță din localitate, cu 3 săli de clasă. Tot în incinta școlii, din fonduri locale, se va amenaja și un teren de minifotbal, pe format standard 42×22 metri, investiția ridicându-se la 48.500 lei. Se amenajează, totodată, noua sală de sport, aceasta urmând să fie construită tot în incinta unității de învățământ. Sala de sport va fi una tip, pe schelet metalic, cu panouri tip sandwich.

Rețeaua de drumuri locale însumează 28 de kilometri, cu tot cu drumul național și drumul județean care face legătură dintre Lehliu sat și Săpunari, iar cea de interes local este de 22 de kilometri, din care 6685 metri sunt modernizați în totalitate. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri.

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. 4.000.000 lei au fost atrași, tot în reabilitarea și asfaltarea de drumuri de interes local, prin Fondul Național de Investiții. 16.000.000 lei este, totodată, suma aprobată la finanțare, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar după finalizarea acestuia, care se estimează la circa 60 de zile de la semnarea contractului de finanțare, pe raza comunei Lehliu sat vor rămâne drumuri nemodernizate pe o lungime de 2 kilometri. Ionuț Stan, primarul comunei, ne spune că este vorba de străzi secundare, mărginașe, în mare parte cuprinzând gospodării nelocuite sau părăsite.

Dor Mărunt: Investiții în educație, în utilități și în infrastructura rutieră

0

La 31.12.2019 a fost aprobată lista-sinteză emisă de Compania Națională de Investiții, din cadrul subprogramului „Săli de sport” Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, județul Călărași fiind prins cu 28 de astfel de obiective, în comunele Borcea, Chiselet, Crivăț, Dor Mărunt, Fundeni, Grădiștea, Independența, Mânăstirea, Modelu, Plătărești, Roseți, Sărulești, Spanțov, Ulmeni, Unirea, Vâlcelele, Vasilați, Vlad Țepeș, în orașele Fundulea și Lehliu-Gară, dar și alte 8 în municipiul Călărași. Lista-sinteză a fost aprobată prin Ordinul nr. 3457/2019, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Primăria din localitate a fost cea care a pus terenul la dispoziție, fiind vorba de 900 metri pătrați, în vreme ce noua sală de sport are o suprafață construită de 388 mp și o suprafață desfășurată de 415 mp, cu un regim de înălțime P (cu supantă), având o valoare de inventar de 3.016.566 lei.

La data de 8 august 2022 a fost inaugurată sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt, într-un cadru restrâns. „Astăzi a avut loc recepția construcției Sălii de educație fizică școlară de la Școala Gimnaziala nr. 1 Dor Mărunt Sat – Corp B. Mulțumim Companiei Naționale de Investiții pentru finanțarea obiectivului, mulțumim constructorului pentru profesionalismul de care a dat dovadă (construcția a fost finalizată înainte de termen). De acum înainte, orele de sport se vor desfășura în condiții mult mai bune”, a precizat, cu această ocazie, primarul comunei Dor Mărunt, Ion Iacomi. Tot acesta a declarat că urmează să depună alte două cereri de finanțare pentru construirea unor astfel de obiective școlare și în cadrul Școlii Gimnaziale Dor Mărunt Gară și Școlii Gimnaziale Dâlga Gară, ultima fiind frecventată de aproape 300 de elevi.

În vara acestui an, tot în cadrul Școlii Gimnaziale nr 1 a fost investită suma totală de 525.236 lei, fără taxa pe valoarea adăugată, însemnând lucrări de construcții ce constau în împrejmuire din plasa bordurată (6 buc); plasă bordurată zincată 1700x2500x4,4; țeavă rectangulară 6M 40x40x2.0 mm; electrolizi supertit; montare armături din oțel beton D<18 mm în fundații izolate cu distanțieri din mase plastice; oțel beton PC 52 8 mm; etrieri PC 52 8 (20X25 cm); sârmă neagră 3 mm; turnare beton armat în fundații izolate cu volum <3 mc; plasă de armatură sudată tip STNB D=8 mm, ochiurile 100X100 mm; plasă sudată 8 mm 2X5 m (10X10); scândură rășinoase lungă tivitită clasa A GR=18 mm , L=3,00 m; cuie cu cap conic tip A1 3×80 OL 34; nivelarea manuală a terenurilor și a platformelor cu denivelări DE 10-20 cm în teren tare (1 mp); nivelarea cu autogreder până 175 CP a terenului și platformei de terasamente executată în teren cat (2mp); extragerea manuala a arbuștilor, fără balot de pământ la rădăcină; plantare arbori cu balot ambalat cu plasă de sârmă în gropi săpate anterior cu diametrul balotului de 40 cm, cu legarea coronamentului; puieți arbust rășinoase pinus 1h=150cm, cu o valoare de 124.243 lei; procurat și montat dale cauciuc (3 mp); procurare și montare carusel cu 3 scaune (1mp); procurare și montare loc de joacă de exterior fire control (1 buc); procurare și montare balansoar dublu cu două scaune (2 buc); procurare și montare leagăn pentru copii (3 buc); procurare și montare carusel cu canapele (4 buc); placa beton (1 m.c), cu o valoare estimată la 108.168 lei; amenajare teren multisport 950 mp cu gazon sintetic de 22 mm care cuprinde: frezare asfalt, montare armătură , turnare beton, gazon multisport cu nisip quarțos, gard împrejmuitor cu plasă din fir textil, sistem de iluminat, porți minifotbal 2/3 și fileu tenis de câmp, bănci rezervă, cu o valoare de 292.825 lei.

18.000.000 lei este suma aprobată la finanțare, pentru comuna Dor Mărunt, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând să fie modernizate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 12.008 metri, cu asigurarea accesului la proprietăți. Vor fi modernizate și asfaltate străzile: Albatros, George Enescu, Ho Si Min, Învățătorului, Panduri, Păcii, Poiana, Prunului, Revoluției, Zorilor, Dunărea, Mihai Eminescu, Potcoavei, din satul Dor Mărunt; Decebal, Dispensarului, Florilor, Măcinului, Teiului, Sulfinei, Panduri și Trandafirilor, din satul Dâlga.

La acest moment, se derulează procedurile pentru extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan, comuna Dor Mărunt fiind printre puținele comune din județul Călărași care beneficiază de o astfel de facilitate. Lucrările se vor derula pe cheltuiala distribuitorului, firma MegaConstrut. Ecartamentul străzilor, la nivel local, este de 17 metri, fapt care asigură derularea unor astfel de lucrări, dar și montarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, comuna Dor Mărunt urmând să beneficieze de cea mai mare sumă din banii aprobați la finanțare, pentru județul Călărași, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, derulat prin Ecoaqua SA Călărași. „Sistematizarea localității a fost gândită bine, având în vedere lățimea drumurilor, fapt ce ne asigură posibilitatea să introducem rețelele de utilități publice fără să afectăm lucrările de modernizare și asfaltare de străzi, multe derulate în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală”.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Spanțov

Cornel Toma

Străzi pe o lungime de 13.754 metri liniari se vor moderniza și asfalta în toate cele 3 sate componente ale comunei Spanțov, ne spune viceprimarul acesteia, Cornel Toma. S-au atras fonduri în sumă totală de 16.000.000 lei din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, la acest moment așteptându-se semnarea contractului de finanțare, câtă vreme etapele de atribuire ale lucrărilor au fost deja finalizate, derulându-se o procedură de licitație cu clauză suspensivă. Cea mai mare parte din funduri a fost direcționată către satul Stancea, cel mai mare din cadrul comunei, aici urmând să se modernizeze și să se asfalteze străzi pe o lungime de 7321 metri liniari, astfel: strada Unirea – 789 metri liniari; strada Ghioceilor – 183 metri liniari; strada Colindelor – 244 metri liniari; strada Anotimpurilor – 269 metri liniari; strada Vest – 195 metri liniari; strada Dropiei – 69 metri liniari; strada I.L. Caragiale – 498 metri liniari; strada Soarelui – 561 metri liniari; strada Viilor – 591 metri liniari; strada Zefirului – 248 metri liniari; strada Primăverii – 589 metri liniari; strada Răsăritului – 589 metri liniari; strada Clinciu – 593 metri liniari; strada Luminii – 142 metri liniari; strada Ion Creangă – 282 metri liniari; strada Rândunelelor – 338 metri liniari; strada Panduri – 1138 metri liniari. „Ne axăm mai mult pe Stancea pentru că, pe lângă faptul că este cel mai mare sat al comunei, la precedenta modernizare și asfaltare de drumuri de interes local, am împărțit sumele în mod egal pentru toate cele 3 sate.” 3386 metri liniari de drumuri se vor moderniza și asfalta în satul Cetatea Veche: strada Apelor – 450 metri liniari; strada Amurgului – 497 metri liniari; strada Prundului – 398 metri liniari; strada Plopilor – 195 metri liniari; strada Bucuriei – 114 metri liniari; strada Câmpului – 365 metri liniari; strada Soarelui – 144 metri liniari; strada Pinului – 150 metri liniari; strada Cetatea – 181 metri liniari; strada Luntrei – 355 metri liniari; strada Tei – 100 metri liniari; strada Nucului – 230 metri liniari; strada Merilor – 94 metri liniari, cu un total general de 3386 metri liniari. În satul Spanțov se vor moderniza și asfalta 6 străzi: Sălciilor – 109 metri liniari; Dunărea – 786 metri liniari; Cerbului – 788 metri liniari; Cocori – 639 metri liniari; Balanței – 314 metri liniari, Azimei – 410 metri liniari, cu un total general de 3386 metri liniari. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, finalizat la acest moment, comuna Spanțov a atras fonduri în valoare de 22.472.954 lei, numai în cadrul a trei proiecte, cu finanțare guvernamentală: reabilitare și modernizare grădiniță, în satul Stancea, în sumă de 352.677 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu o valoare estimativă de 12.054.446 lei; modernizare drumuri de interes local, cu o valoare estimată de 10.065.831 lei. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea, strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor și Mihai Eminescu, ultima fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, dar și  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri.

S-au finalizat lucrările la reabilitarea și modernizare sediului primăriei locale, cu fonduri, în valoare de 851.661 lei, atrase de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Corpul vechi al clădirii este destinat funcționarilor care nu lucrează direct cu publicul. S-a amenajat și o sală de ședințe, iar o anexă este destinată montării aparaturii pentru noul sistem de supraveghere video amplasat pe raza comunei. „Abia la acest moment se lucrează la instalarea sistemelor de comunicații, însemnând telefonie, internet. În rest, doar trebuie pur și simplu să ne mutăm. Toate birourile au dotări noi, iar condițiile de lucru vor fi cu totul altele.” Extinderea sediului primăriei locale înseamnă și amenajarea de birouri pentru funcționarii care lucrează direct cu cetățenii, spațiile special destinate fiind prevăzute cu ghișee, iar partea de contribuție locală constă în amenajarea, în lateralul clădirii, de spațiu verde, spații prin montat pavaj semifabricat, borduri, amenajat rigole captare ape si construire anexă, a unei parcări auto, aceasta deservind, totodată, și sediul noului cămin cultural din localitate, lucrare care deocamdată stagnează. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții, valoarea estimată a lucrării, la data depunerii proiectului, fiind de 4.266.670 lei, din care partea de cofinanțare locală ridicându-se la suma de 414.037 lei. Suprafața construită a clădirii va fi de 779 metri pătrați, cea desfășurată va fi de 829 metri pătrați, având un regim de înălțime de P+1E parțial. 

Silviu Niki Gheorghescu

Primarul Silviu Niki Gheorghescu, în cadru unui raport, a făcut publică situația proiectelor depuse și finalizate, la nivelul comunei, în ultimii ani: 1. modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu perioadă de implementare 2014 – 2018, valoarea estimată fiind de 7.162.414 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu perioadă de implementare 2014 – prezent; reabilitare iluminat public, cu perioadă de implementare 2018 – 2019, cost total 480.614 lei, cu bani europeni; proiectul de modernizare străzi, pe o lungime de 13,7 kilometri, cu finanțare prin Compania Națională de Investiții; asfaltare străzi prin PNDL II, pe o lungime de 8,2 kilometri, proiect finalizat; modernizare, reabilitare, dotare și extindere cămin cultural, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții; reabilitarea grădiniței din satul Stancea; înființare parc tematic pescăresc, cu o valoare eligibilă de 1.131.255 lei, cu finanțare prin FLAG Dunărea Călărășeană – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; construire grădiniță cu 3 săli de grupă, cu finanțare prin POR 2014-2020, lucrare deja finalizată; construire sală de sport, prin Compania Națională de Investiții, aceasta urmând să fie amplasată în cadrul Școlii Gimnaziale Spanțov.

Comuna Ulmu

Nelu Cantaragiu

Pe raza comunei Ulmu, ne spune Nelu Cantaragiu, primarul acestei localități, se lucrează la acest moment, la sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale, cu fonduri provenite din bugetul local, valoarea lucrărilor fiind estimate la suma de 441.223 lei, lucrările nefiind prinse în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. „Se execută lucrări la un astfel de sistem pentru străzile care se află în pantă. Vorbim de șanțuri dalate și podețe, lucrarea fiind extrem de migăloasă chiar și pentru un constructor cu experiență”. Se realizează astfel de lucrări pe o lungime de 3000 metri, însemnând săpătură de pământ, cofraje pentru betoane, așternere strat nisip, turnare beton, transportul materialelor pe lucrare și rigole carosabile, acolo unde este cazul. În ultimii doi ani, s-au reabilitat și modernizat străzi de interes local pe o lungime de 5.518 metri, cu finanțare primită de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,  valoarea eligibilă a proiectului fiind de 5.616.900 lei. Au fost recepționate străzile: – satul Zimbru – Nicolae Titulescu, pe o lungime de 249 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Nicolae Iorga, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; George Coșbuc, pe o lungime de 247 metri, cu 5,5 metri parte carosabilă; Ion Voicu, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Făurei – Zorelelor, pe o lungime de 254 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Bisericii, pe o lungime de 215 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Ștefan cel Mare, pe o lungime de 260 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Chirnogi – strada Stadionului, pe o lungime de 300 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Ulmu – Mostiștei, sectorul 1, pe o lungime de 345 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Mostiștei, sectorul 2, pe o lungime de 136 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Plajei, pe o lungime de 202 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Salcâmului, pe o lungime de 274 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Speranței, pe o lungime de 220 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Sfântul Nicolae, pe o lungime de 203 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Anghel Saligny, pe o lungime de 231 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Independenței, pe o lungime de 223 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Decebal, pe o lungime de 422 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Crinului, pe o lungime de 425 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Aviatorilor, pe o lungime de 468 metri, cu partea carosabilă cuprinsă între 2,8 și 4 metri; Mărgineni, pe o lungime de 348 metri, cu 4 metri parte carosabilă. La acest moment, 12.315.000 lei este suma acceptată la finanțare, pentru comuna Ulmu, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, însemnând reabilitări și asfaltări de drumuri pe o lungime totală de 10. 546 metri liniari, astfel: satul Zimbru – strada Berzei, pe 249 metri liniari; strada Mihai Eminescu, pe 247 metri liniari; strada George Topârceanu, pe 248 metri liniari; strada Nicolae Iorga, pe 92 metri liniari; strada George Enescu, pe 338 metri liniari; strada Marin Preda, pe 248 metri liniari; strada Amza Pelea, pe 86 metri liniari; strada pinului, pe 170 metri liniari; strada Câmpului, pe 663 metri liniari, cu un total de 2341 metri liniari; satul Făurei – strada Narciselor, pe 176 metri liniari; strada Rozelor, pe 171 metri liniari; strada Mihai Viteazu, tronsonul I, pe 200 metri liniari; strada Mihai Viteazu, tronsonul II, pe 176 metri liniari; strada Lalelelor, pe 245 metri liniari; strada pescarului, pe 258 metri liniari; strada Luceafărului, pe 135 metri liniari; strada Vișinilor, p 244 metri liniari; strada Școlii, pe 82 metri liniari; strada Stupinei, pe 250 metri liniari; strada Zambilei, pe 276 metri liniari, cu un total de 2213 metri liniari; satul Ulmu – strada Mărgineni, pe 146 metri liniari; strada Molidului, tronson I, pe 37 metri liniari; strada Molidului, tronson II, pe 335 metri liniari; strada Nucilor, tronson I, pe 86 metri liniari; strada Nucilor, tronson II, pe 324 metri liniari; strada Vânătorului, tronson I, pe 68 metri liniari; strada Vânătorului, tronson II, pe 326 metri liniari; strada Macului, pe 180 metri liniari; strada Speranței, pe 112 metri liniari; strada Mostiștei, sectorul 3, pe 277 metri liniari; strada Victoriei, pe m281 metri liniari; strada Mostiștei, sectorul 4, pe 55 metri liniari; strada Decebal, pe 92 metri liniari; strada Berzei, pe 178 metri liniari; strada Crinului, pe 276 metri liniari; strada Crizantemelor, pe 316 metri liniari; strada Ghiocelului, pe 208 metri liniari, cu un total de 3297 metri liniari; satul Chirnogi – strada Melcului, pe 333 metri liniari; strada Carol I, pe 274 metri liniari; strada Plopului, pe 206 metri liniari; strada Ferdinand, pe 264 metri liniari; strada Grivița, pe 295 metri liniari; strada Lacului, pe 330 metri liniari; strada Belșugului, pe 219 metri liniari; strada Iancului, pe 197 metri liniari; strada Socului, pe 213 metri liniari; strada Stejarului, pe 140 metri liniari; strada Teilor, pe 224 metri liniari, cu un total de 2695 metri liniari. Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu, declară că suma cerută de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, a fost mult mai mare, de 16.000.000 lei, care ar fi asigurat reabilitarea și asfaltarea tuturor străzilor din comună care nu au beneficiat de astfel de investiții.

Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică

„Aș fi preferat ca România să fie plină de autostrăzi, să avem aeroporturi competitive, să avem rețele feroviare de mare viteză, iar la țară să fie, într-adevăr, drumuri pietruite, dar să existe utilitățile unui trai normal, adică apă, canal, rețea de distribuire a gazului metan. Chiar dacă în mediul rural ar fi fost numai drumuri de piatră, nu ar fi fost o problemă să mergi 300 de metri de acasă până la strada principală, asfaltată și pe urmă să știi că faci 4-5 ore până la Oradea”. E punctul de vedere al primarului Constantin Chirică, cel care conduce comuna Tămădău Mare, formată din satele Călăreți, Dârvari, Tămădău Mare, Plumbuita, Săcele, Tămădău Mic și Șeinoiu. Toate satele au acces facil la DN3, drumurile de interes local fiind pietruite în ultimii 2 ani, folosindu-se 2000 de tone de piatră spartă și piatră de râu, în vreme ce alte câteva mii de tone de criblură, provenită de la decopertarea autostrăzii A2, au fost folosite în același scop, costul fiind unul infim, de 13 lei/to, iar drumul local care leagă drumul național de satele Șeinoiu, Plumbuita și Tămădău Mic este modernizat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, în vreme ce calea de acces spre satul Dârvari cu legătură la DJ 402 este, la rându-i, modernizată și asfaltată tot din fonduri publice. La nivel local, solicitările de fonduri în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny s-au axat pe asigurarea de utilități pentru încă 1000 de locuitori, în cazul extinderii rețelei de alimentare cu apă și realizarea de branșamente, costul estimat fiind de 6.533.340, finanțare acceptată și asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu o parte de contribuție locală calculată la 365.000 lei. Se va asigura, astfel, o rețea de distribuție cu o lungime de 12.176 metri liniari, pe următoarea structură: sat Tămădău Mare – strada Principală, strada Stadionului, strada Strugurilor, strada Viilor; sat Călăreți – strada Principală, Intrarea Școlii, strada Pădurii, strada Salcâmului și strada Nucului; sat Dârvari – strada Ion Creangă, strada Liviu Rebreanu, strada Principală, strada Mihai Sadoveanu și strada Alexandru Odobescu; sat Tămădău Mic – strada Principală, strada Lacului, strada Nuferilor, strada Trandafirilor, Drumul Gării și strada Zambilelor; sat Plumbuita – strada Zambilelor, strada Garoafelor, strada Narciselor, strada Plantelor, strada Florilor, strada Stadionului și Drumul Gării. Aprobat la finanțare, tot în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, este și proiectul de extindere a sistemului de canalizare menajeră și realizare de racorduri, numărul beneficiarilor direcți fiind de 2538 de locuitori, dintr-un total de 2640, cu un număr total de racorduri pentru 800 de gospodării, lungimea rețelei de colectare fiind proiectată pentru 3425 metri. Valoarea proiectului este de 6.967.189 lei, la care se adaugă partea de cofinanțare locală în sumă de 474.425 lei, cu o durată de implementare de 24 de luni de la data semnării ordinului de începerea lucrărilor. Beneficiarii vor fi locuitorii din: satul Tamădău Mare – strada Stadionului, strada Școlii, Intrarea Pescarului, strada Strugurilor, strada Dârvenilor, strada Viilor, strada Pârâului, strada Sfânta Paraschiva; satul Tămădău Mic – strada Principală, strada Lacului, Drumul Gării, strada Zambilei; satul Plumbuita – Drumul Gării și strada Stadionului. „La puterea financiară a comunei, bugetul local fiind unul foarte mic, care asigură în mare parte structura de funcționare, încercăm să chibzuim fiecare leu.” La nivel local, bugetul local asigură, pentru capitolul de investiții, 250.000 lei, bani care s-au dus în amenajarea trotuarelor de-a lungul străzii principale a satului Călăreți, care este traversat, în lungime, de DN3. „Ne-am gospodărit, plătind un avans în cursul anului trecut, fapt ce ne-a asigurat amenajarea a 4.000 de metri pătrați de trotuare, e drept, pe o structură simplă, betonată.” Trotuarul este pe ambele părți a carosabilului, cu o lungime totală de 3.300 metri liniari, la o lățime de 1,2 metri. E drept, primarul Constantin Chirică a solicitat fonduri și pentru modernizarea și asfaltarea de drumuri de interes local, cererea de finanțare având o valoare eligibilă de 20.860.426 lei, bani ceruți de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. S-ar fi asigurat modernizarea de drumuri pe o lungime de 11.800 metri în: satul Dârvari – strada Ion Creangă, strada Mihai Sadoveanu, strada Alexandru Odobescu, strada Principală, strada Nichita Stănescu, strada Lucian Blaga, strada Mihai Eminescu și strada Liviu Rebreanu; sat Tămădău Mic – strada Principală, Drumul Gării, Intrarea Lacului, strada Nuferilor, strada Trandafirilor, strada Zambilelor, strada Crinului și DC19; sat Plumbuita – strada Zambilelor, strada Pajiștei, strada Garoafelor, Intrarea Școlii, strada Plantelor, strada Florilor, strada Stadionului și strada Lacului; sat Șeinoiu – Intrarea Lacului, strada Îngustă, strada Școlii, strada Câmpului, strada Salcâmului, strada Prunului și Intrarea Lacului; sat Săcele – strada Insulei, strada Principală, Intrarea Cirezii și Intrarea Bisericii. 31.866.711 lei a fost suma cerută pentru un al doilea proiect de modernizare și asfaltare de drumuri de interes local. Se estimează, astfel, că necesarul financiar al comunei, pentru modernizarea și asfaltarea de drumuri locale, depășește suma de 10 milioane euro.

Examenul  național de Bacalaureat / Sesiunea august-septembrie 2022

0

În județul Călărași, pentru sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat, s-au înscris 517 candidați.

Centre de examen au fost organizate la: Colegiul Național „Barbu Știrbei”, Liceul Danubius, Liceul „Alexandru Odobescu”- Lehliu Gară, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”- Oltenița.

Afișarea rezultatelor la probele scrise va avea loc miercuri, 31 august 2022, până la orele 12:00.

Contestațiile vor putea fi depuse miercuri, 31 august 2022, în intervalul orar 12:00-18:00.

Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 1-2 septembrie 2022.

Afișarea rezultatelor finale- 3 septembrie 2022.   

CALENDARUL

examenului național de bacalaureat- 2022

Sesiunea august- septembrie 2022

18-25 iulie 2022Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
16 august 2022Limba și literatura română- proba E. a) – proba scrisă
17 august 2022Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
18 august 2022Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
19 august 2022Limba și literatura maternă – proba E. b) – proba scrisă
22-23 august 2022Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română- proba A
24 august 2022Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă- proba B
25 august 2022Evaluarea competențelor digitale – proba D
26 și 29 august 2022Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională- proba C
31 august 2022Afișarea rezultatelor la probele scrise ( până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor ( orele 12:00 – 18:00)
1-2 septembrie 2022Rezolvarea contestațiilor
3 septembrie 2022Afișarea rezultatelor finale

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu

În Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Fundeni, document elaborat pentru perioada 2021 – 2027, conform datelor sintetice, suprafața unității teritorial administrative este de 6388 hectare, din care 5863 hectare în extravilan și 525 hectare în intravilan, în vreme ce, conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei este de 5.658 locuitori, în creștere față de recensământul anterior, derulat în 2002, când se înregistrau 5.521 locuitori. După domiciliu, la sfârșitul anului 2020, comuna Fundeni înregistra 4.615 locuitori,, în vreme ce sporul natural, în ciuda scăderii numărului de decese, cu un minim atins în 2019, urmează tendința generală înregistrată la nivel național, el având constant valori negative. La această evoluție de scădere a numărului locuitorilor comunei Fundeni, contribuie și migrația, anul 2019 înregistrând cel mai mare număr de plecări cu domiciliul, din ultimii 10 ani, fiind vorba de 182 de persoane. Între 2010 și 2019, s-a înregistrat un număr de 1.221 de persoane care și-au schimbat domiciliul de pe raza teritorială a comunei Fundeni. Totodată, tot în aceeași perioadă, sunt 960 de stabiliri cu domiciliul inclusiv migrația internațională, pe raza comunei. Se identifică, în același timp, prin coroborarea acestor date cu cele care privesc suprafața locuibilă existentă, că o parte a celor care locuiesc efectiv în comuna Fundeni să nu fie înregistrați la nivel local, concluzie care poate fi sugerată de creșterea cu 40 la sută a suprafeței locuibile, pentru aceeași perioadă de timp raportată. Din datele existente, pentru această localitate se preconizează un disponibil al forței de muncă peste media națională, date reflectate de structura de vârstă mult mai tânără decât media națională. În același timp, în vreme ce, la nivel național, salariații reprezentau 26 la sută, la nivelul anului 2018, pe raza comunei Fundeni, salariații reprezentau 59 la sută din totalul locuitorilor. În același document citat, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Fundeni, se arată că acest indicator este important atât pentru prognozele de evoluție a comunei, cât și pentru structura de venituri a administrației locale, în vreme ce un alt indicator este reprezentat de rata șomajului, care este unul nesemnificativ. „Tot timpul, comuna Fundeni a fost vitregită a fost vitregită în repartizarea de fonduri publice. Dinamica dezvoltării, de la acest moment, se datorează implicării administrației publice locale în atragerea de investiții și bani prin programe derulate la nivel național sau la nivelul Uniunii Europene. Comuna Fundeni, fiind foarte departe de centrul administrativ al județului, a fost privită ca o anomalie teritorială. Nu exista rețea de apă, nu exista rețea de canalizare, deși ne aflăm la 16 kilometri de București.” Gheorghiță Cărtușanu, primar de 5 mandate, știe că, în urmă cu 20 de ani, în Fundeni, cu excepția drumului județean care trece prin partea de vest a localității, DJ301, reabilitat în urmă cu 12 ani, străzile pietruite erau rare, iar cele de pământ erau preponderente. „Acum într-adevăr, locuitorii au alte posibilități financiare, având în vedere că există transport public de călători, pe un traseu interjudețean, iar capitala țării oferă suficiente locuri de muncă, iar veniturile atrase de forța de muncă se duc în modernizări de imobile, în îmbunătățirea condițiilor de trai.” Cărtușanu estimează la jumătate numărul gospodăriilor modernizate, în ultimii ani. Din acest punct de vedere, o contribuție semnificativă o are și administrația publică locală: 12,6 kilometri este lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, în vreme ce, pentru anul 2019, lungimea totală simplă a conductelor de canalizare însumează 16 kilometri. În plus, 25.000.000 lei este suma atrasă, de comuna Fundeni, pentru înființare sistem de canalizare și extindere rețea de apă potabilă, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, investițiile urmând să se deruleze cu preponderență în partea de est a localității, în cartierul situat dincolo de lacul Fundeni. Investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare s-au realizat și în ultimii 3 ani, când s-au amenajat: 4 puțuri forate noi, la o adâncime medie de 150 metri; realizare aducțiuni pentru frontul de captare nou, pe o lungime de 1003 metri liniari, din țeavă tip PN10, SDR17, cu dimensiunea nominală de 90-160 mm; rezervoare noi cu o capacitate de 2 x 400 metri cubi în cadrul noii gospodării de apă; stație de clorurare nouă și stație de pompare nouă spre rețeaua de distribuție; realizarea unei extinderi a rețelei de apă potabilă, realizată pe o lungime totală de 20,122 metri liniari, din țeavă tip PEHD PE100 PN10, SDR17, cu dimensiunea nominală DN 110-280 mm; amplasarea a 627 de cămine branșament complet echipate; amplasarea a 19 hidranți. Lucrările de canalizare prevăzute în prezentul proiect au avut ca scop înființarea unei rețele de canalizare și o stație de epurare pentru tratarea apelor uzate colectate, emisarul apelor epurate fiind râul Dâmbovița. Conductele de transfer spre stația de epurare (conducte de refulare) și conducta de evacuare în emisar sunt amplasate în extravilanul satului Fundeni, pe drumurile de exploatare locale. Apele epurate sunt deversate în emisar printr-o gură de descărcare, iar emisarul apelor epurate este râul Dâmbovița. Canalizarea este în sistem separativ, apele pluviale fiind colectate în rigole și descărcate natural. Caracteristicile principale ale construcțiilor noi din cadrul acestui obiectiv de investiții, deja dat în exploatare, sunt: realizarea unei rețele de colectare ape uzate realizata pe o lungime totală de 38.784.61 ml din țeava tip PVC MS SN4 si SN 8 cu dimensiunea nominala DN250-315 mm; amplasarea a 918 cămine de vizitare; amplasarea a 1867 cămine de racord; amplasarea a 24 stații de pompare ape uzate; realizare conducte de refulare pe o lungime totala de 4.796.33 ml din țeavă tip HDPE PE 100 PN10, SDR 17 cu dimensiunea nominală De 63-225 mm; stație de epurare cu capacitate instalată actuală Quz zi med=625 mc/zi (două module de Quz zi med =225+400 mc/zi); realizare conductă de alimentare cu apa stație de epurare pe o lungime de 209.54 ml din țeava tip PEHD PE100 PN10, SDR17 cu dimensiunea nominala De 110 mm; realizare conductă de descărcare în emisar pe o lungime de 100 ml din țeavă tip PEHD PE100 PN10, SDR 17 cu dimensiunea nominala De 140 mm. Valoarea estimată a lucrărilor a fost de 29.407.533 lei.

Comuna Sărulești

Alexandru Călin

16.000.000 lei este suma atrasă de comuna Sărulești, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, derulat prin Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, bani care vor fi folosiți pentru modernizarea și asfaltarea DC24, care leagă satele Săndulița, Măgureni, Sătucu și Solacolu, între DJ303 și DJ 402, ultimul recent reabilitat tot pe bani guvernamentali, acesta legând localitatea Nana de DN3, continuând până la limita de județ, în satul Măriuța, ulterior legându-se, în satul Lilieci, din județul Ialomița, de E85. Petre-Alexandru Călin, primarul comunei, ne spune că suma este insuficientă pentru reabilitarea întregului sector de drum, tot pietruit, la acest moment. „Ne-ar fi fost necesară suma de 19 milioane, însă ni s-a aprobat doar 16 milioane, ceea ce înseamnă că nu vom reabilita în totalitate acest drum. Din toată lungime acestuia, mai bine de 2 kilometri vor rămâne în aceeași stare, chiar dacă legal ni se cere ca acesta să fie practicabil. Cum este practicabil la acest moment, așa va fi și după ce vom finaliza această investiție. Iar bugetul local al comunei Sărulești nu are cum să suporte diferența de preț, de 3 milioane lei.” Comuna Sărulești a mai atras fonduri substanțiale, prin programele derulate la nivel național. În cadrul primei etape a Programului Național de dezvoltare Locală, cu perioada de implementare 2015-2022, comuna condusă de primarul Petre-Alexandru Călin a primit fonduri în valoare de 9.929.509 lei, folosite tot pentru asfaltarea de drumuri de interes local. S-au reabilitat și asfaltat drumuri în 4 din cele 7 sate componente, astfel: Sărulești Gară – 4285 metri liniari; Săndulița – 1450 metri liniari; Sărulești-Sat – 1350 metri liniari; Solacolu – 900 metri liniari. Tot în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Sărulești a beneficiat și de o altă investiție, cu bani guvernamentali, reprezentând lucrări de reabilitare și modernizare pentru Grădinița nr. 3, din satul Săndulița. Banii alocați acestei lucrări au fost în valoare de 386.881 lei. Pentru perioada 2017 – 2022, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală, derulat tot prin Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, comuna Sărulești a primit fonduri în valoare totală de 19.949.581 lei, bani folosiți pentru  1. extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 7.367.235 lei; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare biologică, aceasta urmând să deservească satele Sărulești-Gară și Săndulița – 8.412.709 lei; 3. reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 din satul Sărulești-Gară – 4.169.637 lei. A fost atrasă, totodată, suma de 2.441.710 lei, prin Compania Națională de Investiții, pentru construirea căminului cultural din satul Sărulești-Gară, lucrare finalizată și predată la cheie încă din cursul anului 2018. Din bugetul local, anul trecut a fost plătită suma de  132.000 lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale și pentru elaborarea documentației pentru obținerea certificatului de urbanism și elaborarea documentației pentru obținerea de avize și acorduri. În cursul anului 2022, pentru suma de 33.750 lei, a fost întocmit studiul geotehnic pentru înființare rețea de alimentare cu gaze naturale, la nivelul comunei, pe o lungime de 45 de kilometri, achitându-se, în același timp, și serviciile de consultanță pentru depunerea proiectului. Tot din funduri comunitare a fost finanțată și lucrarea de reabilitare prin mixtură asfaltică și alei pietonale a străzii Nicolae Labiș și a parcului din incinta sediului administrativ al comunei. „Toate proiectele pe care le-am avut, în această perioadă, au fost finalizate, iar altele sunt în curs de execuție. La acest moment, derulăm un program de cadastrare a comunei.” Comuna Sărulești, alături de alte două comune de pe raza județului Călărași, Șoldanu și Dor Mărunt, beneficiază, prin Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de fonduri pentru înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Petre Alexandru Călin spune că acest fapt scutește, în primul rând, proprietarii de imobile și terenuri de plata cadastrării proprietăților, urmând să fie întocmite câteva mii de cărți funciare, iar pentru cetățenii comunei constituie un avantaj substanțial. „În două săptămâni, urmează să înceapă derularea acestui proiect. Vom chema cetățenii cu documentele pe care le dețin, acte de proprietate, succesiuni sau certificate de moștenitor, pentru înscrierea acestora în cartea funciară. Un alt avantaj constă în faptul că, în termen de 6 luni, pot dezbate mesele succesorale, totul absolut gratuit.” Primarul Petre Alexandru Călin știe că sunt și foarte multe proprietăți deținute pe baza unor chitanțe olografe, urmând ca acestea să fie înscrise în titlul de proprietate drept posesor, cu un termen de grație de 3 ani, perioadă care este constituită drept de revendicare pentru eventualii moștenitori. Cerințele vor fi simple pentru cetățeni: să permită accesul specialiștilor să execute măsurătorile; să prezinte actele juridice referitoare la imobile; să identifice limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate; să verifice informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

Comuna Luica

Nicolae Dobrin

Viziunea de dezvoltare a comunei Luica, pentru perioada următoare, cuprinde 6 obiective majore: 1. modernizarea și extinderea infrastructurii; 2. dezvoltarea economică; 3. dezvoltarea serviciilor publice; 4. dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale; 5. asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire; 6. dezvoltarea capacității administrative. Nicolae Dobrin, viceprimarul comunei Luica, afirmă că, la acest moment, singurele surse de finanțare pentru investițiile de interes local sunt cele venite de la nivel guvernamental. „Extinderea rețelei de canalizare și extinderea stației de epurare de pe raza comunei este un proiect câștigat și care reprezintă o necesitate majoră. Am ajuns în secolul XXI și oamenii trebuie să aibă condiții de igienă, în primul rând.” 13.933.872 lei este suma aprobată la finanțare pentru derularea acestui proiect aprobat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny. „Acest proiect este binevenit. Ar mai fi fost necesare și altele, câtă vreme mai avem drumuri neasfaltate. La îndrumarea consultantului, noi am depus două proiecte, acesta pentru extinderea rețelei de canalizare și cel de-al doilea pentru modernizarea de drumuri, acestea sunt problemele urgente ale comunei.” 29 de kilometri măsoară rețeaua stradală a comunei compusă din satele Sârbi, Valea Stânii și Luica. Cea mai mare investiție atrasă și finalizată, la nivelul comunei, este reprezentată de modernizarea de drumuri de interes local. Au fost reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor, cu un total de 7,4 kilometri. Suma necesară a fost atrasă prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6.389.460 lei. Din fonduri proprii, s-a reușit asfaltarea străzii Sârbi și a drumului comunal Luica – Valea Stânii. Tot la Valea Stânii a fost modernizată și asfaltată strada principală, Îngerilor, pe o lungime totală de 1700 metri, la care se adaugă DC 72, de la intersecția cu Drumul Județean 403 până în centrul satului, în dreptul bisericii cu hramul Sfântul Ilie, bani veniți din surse proprii. Totodată, 8.000 de tone de piatră spartă au fost așternute pe străzile nemodernizate. „Din cauza mașinii de gunoi, care vine să ne colecteze resturile menajere, fiind o mașină grea, drumurile se distrug relativ ușor, câtă vreme acestea nu sunt pietruite la capacitatea optimă. De aceea a fost nevoie de foarte multă piatră. Și încă mai e nevoie!” La nivelul întregii comune, mai sunt de modernizat și de asfaltat 18 kilometri de drumuri. „Necesitatea intervențiilor în dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii locale este actuală și chiar stringentă. Vechimea și gradul de uzură al rețelei de străzi influențează negativ calitatea vieții locuitorilor. Creșterea calității vieții locuitorilor comunei Luica implică accesul la utilități publice de calitate a tuturor locuitorilor săi. Lucrările trebuie coordonate astfel încât succesiunea acestora să aibă o logică: mai întâi se finalizează complet investițiile rețelelor de utilități (apă, canalizare, gaze naturale), se îngroapă rețelele de telecomunicații și electrice apoi se asfaltează străzile și trotuarele, se construiesc pistele de biciclete. De aceea se recomandă ca activitățile referitoare la utilități să fie incluse într-un proiect integrat de amploare, care să fie urmat de unul similar pentru modernizarea drumurilor.”, se arată în Strategia de Dezvoltare a comunei Luica, toate acestea fiind, mai degrabă, niște deziderate greu de atins. La acest moment, se derulează un proiect de introducere a rețelei de canalizare la nivelul satului Luica, derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în acesta nefiind incluse satele Sârbi și Valea Stânii, acestea fiind aglomerații urbane sub 500 de gospodării, unul dintre criteriile de acordare a acestor finanțări. „Acest proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny vine și-l completează pe cel depus și finanțat prin AFIR”. La nivelul comunei sunt 1280 de gospodării, structurate astfel: 320 de gospodării în Valea Stânii, 300 de gospodării în satul Sârbi și 660 în satul Luica. Se vor efectua racorduri pentru fiecare gospodărie în parte, iar apa distribuită va fi contorizată. Rețeaua de apă potabilă pentru toate satele componente ale comunei va fi introdusă prin fonduri primite în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, variantele de captare și de aducțiune nefiind stabilite, însă, nici până la acest moment, variantele luate în calcul fiind forarea de puțuri în zona Budești sau în zona Nana, ultima fiind cea optimă câtă vreme ar urma să asigure apa potabilă pentru cele două comune învecinate, Nana și Luica.

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană”

0

O campanie importantă a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) se desfășoară în 2022 pentru al treilea an consecutiv, cu scopul de a continua conștientizarea populației cu privire la pesta porcină africană (PPA) care afectează porcii domestici și mistreții din Europa. Campania are ca țintă regiunea din Sud-Est a Europei și se desfășoară în parteneriat cu autoritățile locale din optsprezece țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

Fermierii, medicii veterinari și vânzătorii sunt vizați în cadrul campaniei, deoarece aceștia au un rol important în diseminarea informațiilor și aplicarea măsurilor de biosecuritate în exploatații și fonduri cinegetice.

„Pesta porcină africană este o boală extrem de contagioasă care se răspândește în regiuni din Europa neafectate până acum. Răspândirea bolii reprezintă o amenințare globală și a dus la pierderi devastatoare pentru crescătorii de porci din Europa și nu numai”, spune Bernhard Url, directorul executiv al EFSA.

„Lucrăm împreună cu partenerii din cadrul autorităților locale, pentru a ajunge la fermierii ale căror animal și mijloace de trai au fost afectate de această boală mortală. Campania #StopASF (stop pestei porcine africane) are ca scop informarea fermierilor, precum și a medicilor veterinari și a vânătorilor, cu privire la ceea ce trebuie să urmărească, cu mesajul nostru de a detecta, preveni și raporta.”

Campania „Opriți Pesta Porcină Africană” face parte din eforturile continue ale Comisiei Europene și ale altor organisme internaționale de a stopa răspândirea PPA în UE și în țările vecine.

Ce este pesta porcină africană?

PPA este o boală virală mortală care afectează porcii domestici și mistreți. Virusul este inofensiv pentru oameni, dar provoacă pierderi socio-economice semnificative în multe țări. Nu există vaccinuri aprobate în Europa, astfel încât un focar poate duce la sacrificarea unui număr mare de porci în zonele afectate.

Cui se adresează campania?

Campania se adresează grupurilor de persoane și indivizilor care intră în contact cu porcii domestici și mistreți, în special crescătorilor de porci, vânătorilor și medicilor veterinari. Cu ajutorul grupurilor locale de fermieri, organizațiilor veterinare, asociațiilor de vânătoare și altor organisme relevante, campania urmărește să crească gradul de conștientizare cu privire la modul de prevenire a răspândirii PPA.

Pentru mai multe informații, precum și pentru fișele informative, infografice, kit de postări pentru rețelele sociale și alte materiale, vizitați site-ul campaniei ASF a EFSA.

În contextul epidemiologic actual datorat evoluției pestei porcine africane în state membre, cât și pe teritoriul României, trebuie menținută o stare permanentă de alertă pentru realizarea unei monitorizări mai eficiente a mișcărilor de animale, în special suine, a comerțului cu produse și subproduse de origine animală provenite de la acestea, în scopul prevenirii apariției sau împiedicării răspândirii bolii.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numărul de telefon al DSVSA Călărași – 0242/313676.

Director executiv,

Dr. Gheorghe DRĂGĂNICĂ

Conferință de presă la PNL Călărași: Principalele declarații

0

Deputatul Emil Florian Dumitru, vicepreședinte PNL Călărași:

Emil Florian Dumitru

Pe zona de irigații, pe zona de sud, suntem un județ eminamente cu caracter agroalimentar, întâmpinăm din nou, ca și în 2020, când am fost secretar de stat, o secetă care ne afectează într-un fel încasările la bugetul județului, pentru că avem operatori economici care activează în agricultură.

Mă bucur că, în sfârșit, atunci când am votat suplimentarea sumei cu 500 de milioane de euro pentru a realiza investiții din buget național pe modernizarea infrastructurii principale de irigații, s-a aprobat și s-a promulgat legea, iar acum avem o hotărâre de Guvern în care avem patru noi amenajări de irigații în județul Călărași, care la momentul 2020, când eram secretar de stat, nu făceau parte din obiectivele de investiții, de modernizare a infrastructurii principale de irigații. Este vorba de Mostiștea 2, Mostiștea 6, Terasa Călărași și Unirea Jegălia Gâldău. Practic sunt niște canale de irigații cu infrastructură principală care deservesc, după calculele mele, undeva la aproape 200 de mii de hectare. Acele stații erau uitate de lume, unele dintre ele nu erau pornite de prin 1992, dacă e să mă refer la zona Ulmu.

Dacă veți merge și veți avea curiozitatea să vedeți că acolo unde se irigă fermierii fac producție și reușesc să asigure până la urmă o producție constant bună, iar unde nu se irigă, practic, fermierii au pierdut absolut tot. E o preocupare a mea, pentru că eu cred că odată ce dezvoltăm agricultura putem să avem o predictibilitate a producțiilor pe o perioadă de timp îndelungată, putem dezvolta și industria alimentară. Și putem să ne afirmăm și noi cu un domeniu care poate fi important. Cât privește măsurile de sprijin, dacă în 2020, și îmi aduc bine aminte, la seceta din 2020 am dat despăgubiri la culturile de toamnă 866 milioane euro numai în sectorul vegetal, plus alte vreo 155 de milioane de euro în sectorul zootehnic, credem noi că va trebui să facem un efort să finanțăm, cel puțin într-o perioadă în care e nevoie de finanțare, și să garantăm creditele pentru cei care doresc să își achiziționeze echipamente pentru irigații și să încercăm să împingem cât mai mult zona asta de investiții în infrastructura principală de irigații.

Plus de asta, la Ministerul Agriculturii există, încă de pe vremea când eram secretar de stat, un proiect care eu cred, și domnul ministru Marcel Boloș a fost în zona noastră și a văzut practic amenajările de irigații, dacă vom reuși să modificăm în PNRR și să punem o sumă, nu pot să spun acum care va fi suma, pentru că noi avem niște ținte pe care trebuie să le atingem și nu putem să ne riscăm să punem o sumă mare, eu cred că putem să avem o sumă și din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii de irigații.

Cam asta e ceea ce am vrut să vă spun. Inclusiv măsura cu aceste 200 de milioane de euro pe ce înseamnă prime pentru procesatori, cei care achiziționează materie primă de la fermieri, și anume, să zicem, cu grâu, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, să acordăm primă de 100 de lei pe tona de grâu pentru morarii care procesează materia primă în România. Văd că avem o problemă cu faptul că exportăm materie primă, deci exportăm subvenție și importăm produse cu valoare adăugată, cum ar fi aluat congelat. Este o măsură care este, eminamente, a Partidului Național Liberal și pe care ne-am asumat o și pe care începem să o punem în practică.

Dar fiindcă se ridică problema investițiilor private în irigații, în sistemul de irigații investițiile private pe fonduri europene sunt undeva la 49 de milioane de euro, ceea ce înseamnă un plus pentru organizațiile de utilizatori de apă care și-au modernizat infrastructura secundară de irigații.

Cât privește infrastructura principală, sigur, cunoașteți foarte bine că avem modernizarea de la 388, este aproape finalizată și avem stația de pompare de la Vlad Țepeș, unde, din păcate, la momentul la care s-a scris proiectul tehnic, proiectantul a uitat să prevadă și conductele de refulare, practic acelea mari unde se revarsă apa nu au fost schimbate și s-a încercat o probă practic a stației de pompare și bineînțeles că nu s-a putut pune în funcțiune.

Știu că în primăvară a fost alocat un buget de încă 5 miliarde de la bugetul public pentru infrastructura de irigații.  În ciuda unui buget generos, în prezent 70% din țară este afectată de diverse forme ale secetei, deși avem o suprafață amenajată pentru irigații de 3 milioane de hectare, iar suprafața pregătită pentru irigații este de 1,3 milioane de hectare. Da, asta sunt cifrele. Asta este realitatea. Știți că uneori la Ministerul Agriculturii se număra fiecare udare, dacă s-a făcut pe același hectar vă spuneam dublu hectarelor, dar nu sunt. Eu nu am făcut școala la Ștefan Gheorghiu. Nu am cunoștință de asta. Trebuie să fim realiști, sunt vicepreședintele Comisiei de Agricultură, noi avem niște probleme sistemice pe care nu ni le-am rezolvat. Dacă le tot vindem iluzii fermierilor, de fiecare dată trebuie să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Acesta este punctul meu de vedere.

Puteam să fac mult mai mult caz, în semn de protest, la momentul în care domnul Ghinea, care a scris PNRR-ul și ne-am plimbat cu bicicletele peste tot în țara asta, în loc să putem să facem niște investiții, dacă tot ne împrumutăm, nu vorbesc de componenta de împrumut din PNDR, puteam să facem niște investiții, investiții care, culmea, experții de la Banca Mondială au spus că sunt absolut fezabile și că nu este o chestiune așa cum s-a spus, că este un sistem de irigații învechit. El trebuie modernizat. Dacă vom impermeabiliza canalele, vom reduce costul și vom reduce pierderile cu infiltrațiile de apă cu 75 %. Dar dacă vom utiliza și energie regenerabilă de pompare, pomparea apei, și anume turbine eoliene și panouri fotovoltaice, cu siguranță vor fi niște sisteme de irigații cu costuri mici pe metrul cub de apă și putem fi competitivi. Nu știu ce sumă s-a cheltuit din cei 1,5 miliarde de euro. După cunoștințele mele, avem undeva la 980 de milioane de lei, în momentul de față, bani decontați în diverse stadii de lucrări în modernizarea infrastructurii principale de irigații. Pot să vă spun că acolo unde au fost deficiențe, nu s-au semnat recepțiile și nici nu o să se semneze, dacă lucrurile nu sunt conform proiectului tehnic.

În 2027 vom avea cel puțin 1,5 milioane de hectare irigate în România la cheie, cu toate echipamentele. Dacă e să calculăm, să zicem că punem pe 1,5 milioane de hectare cultura de porumb, unde se pot realiza producții de 15 tone, România va fi jucătorul numărul 1 la nivel european pe producția de porumb.

…legat de traseismul politic

Eu nu pot să comentez ce spune altcineva de la un alt partid politic. Eu știu că noi suntem un partid politic serios și suntem într-o coaliție de guvernare. Noi avem o altă abordare la conferințele de presă, nu vorbim de traseism politic, vorbim de chestiuni pe care îi pot interesa pe cetățeni. Cred că preocuparea unui edil, șef de consiliu județean, ar trebui să fie aceea de a veni în fața dumneavoastră să vă spună unde sunt probleme din punct de vedere investițional, ce trebuie să facem împreună, indiferent de coloratura politică, pentru ca oamenii să o ducă mai bine, nu să ne preocupe chestiunile astea legate de de traseism.

Eu sunt la Partidul Național Liberal și aici voi rămâne. Noi suntem un partid care vrem să ținem agenda publică ocupată cu măsurile pe care trebuie să le luăm, indiferent cât de comozi sau incomozi devenim ca și parteneri de guvernare. Avem nevoie să susținem mediul de afaceri pentru că ei sunt plătitorii de taxe și impozite în România. Să încercăm să reducem aparatul birocratic al statului, să nu mai facem angajări nejustificate la stat și să putem să susținem o societate românească bazată pe niște criterii de performanță profesională și pe niște valori sănătoase.

Câți primari pleacă din PNL? Niciunul. Niciun primar nu va pleca din Partidul Național Liberal, pentru că, potrivit Codului Administrativ, dacă tot vorbim de respectarea legislației în vigoare, nu au cum să plece din Partidul Național Liberal întrucât își vor pierde mandatul.

Așa cum am avut informații și în 2020, o parte din primarii PNL au trecut sub diverse forme de transfer, dar eu vă spun foarte clar, cei care vor să plece, să plece acum. Noi suntem o echipă care vrem să construim pe niște principii solide și cine se identifică cu valorile liberale nu are nevoie de bursă de transfer să se ducă la un partid sau la altul.

Eu știu eu așa: când ești un partener de afaceri sau un partener de coaliție, trebuie să existe o doză minimă de respect. Eu nu mi-aș fi dorit să atingem acest subiect într o conferință de presă, să vorbim de transferuri. Aici vorbim de ce trebuie să facă primarul X sau Y pentru comunitate.

Cristian Virgil Iorga, administrator public al municipiului Oltenița:

Cristian Virgil Iorga

Este prima oară cînd sunt în fața dumneavoastră în calitate de administrator public al municipiului Oltenița și vă rog să îmi permiteți să vă fac așa o scurtă prezentare a activității pe care am demarat-o încă din anul premergător campaniei electorale, când am format echipa liberală în jurul domnului Costinel Milescu și o să pornesc de la misiune.

Noi, la Oltenița, ne-am asumat misiunea de a dezvolta Oltenița și de a o salva, pentru că în momentul de față, la nivelul întregului județ ne luptăm cu o depopulare și o îmbătrânire a populației. Ne-am așezat la masă înainte de campania electorală, am înțeles misiunea că trebuie să ne luptăm, să salvăm Oltenița, să o dezvoltăm.

Ne-am pus viziunile în dezbatere și în cadrul echipei. După ce am dezbătut fiecare idee, ne-am stabilit o strategie pentru administrarea Olteniței. La momentul respectiv, în anul 2020, am stabilit că avem trei axe prioritare pe care trebuie să ne concentrăm pentru a scoate Oltenița din amorțeala pe care o aveam, și anume investiții în sănătate, investiții în educație și investiții în infrastructură, infrastructură de transport de utilități. Toate, evident, că având o amprentă de smart, de digitalizare și toate punând în balanță, făcând o analiză cost beneficiu de când am început activitatea la Primăria Oltenița. În aproape doi ani am reușit să depunem cereri de finanțare, să scriem proiecte, să depunem cereri de finanțare în valoare de circa 80 de milioane de euro.

Aș putea să fac o mică comparație. Gândiți-vă că administrația liberală Drăgulin a lăsat moștenire actualei administrații în Călărași 50 de milioane euro. În doi ani de zile, la Oltenița am reușit să scriem proiecte în valoare de 79 de milioane. Este adevărat, nu toate au ajuns la maturitate. Sunt în curs de obținerea aprobărilor pentru finanțare.

Cel mai avansat proiect este creșa, este prima creșă care se construiește în municipiul Oltenița după Revoluție, pentru care am semnat deja procesul verbal de predare a amplasamentului. În spitalul Oltenița ne-am concentrat din prima zi, primul proiect foarte important este cel de eficientizare, de înlocuire a instalației electrice. Este un proiect proiect scris și câștigat pe Programul Operațional de Investiții Mari, în valoare de 2,15 milioane de euro. Cu această ocazie vom înlocui integral toată instalația electrică din spital, vom instala sisteme de avertizare, deci de curenți slabi, și vom dota spitalul cu instalație de fluide medicale. În paralel cu această investiție, tot pentru spital, am depus o cerere de finanțare pe PNRR, pe Coponenta 5 reabilitare termică, de unde ne așteptăm să atragem 3 milioane de euro și în viitorul, sperăm noi, foarte apropiat, în următoarele luni, vom depune, așteptăm să se deschidă, dar deja noi ne am pregătit, cu proiectul pe Componenta 12. O așteptam de mult timp, este vorba de combaterea infecțiilor nosocomiale. Avem posibilitatea să atragem până la 6 milioane de euro. Evident, aici o să ne batem la nivel național cu toate spitalele. Din păcate, grila de punctaj ne dezavantajează, dar o să ne luptăm să scoatem un proiect cu punctaj cât mai mare. Pe POIM, am fost anunțați când am depus proiectul că ne apropiem de 100 de puncte și suntem printre primele localități, primele opt spitale care obțin finanțare de pe POIM pentru înlocuirea instalației electrice pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Repet, este o grilă nouă în care se dau puncte mai multe centrelor universitare și spitalelor importante din România. Noi fiind un spital de rang inferior, o să avem un punctaj un pic mai mic, dar sperăm, repet, să obținem cu ocazia asta finanțarea. Am depus și la CNI un proiect pentru construirea unui corp nou de spital, dotat complet, deci și construcție și dotare la de ultimă generație, cu echipamente de ultimă generație. Este în curs de evaluare și așteptăm să primim OK-ul. Mai ne-am făcut toate temele, am depus toate documentele necesare și așteptăm. O să treacă prin mai multe comisii interministeriale până se demarează investiția, pentru că este o investiție mare, este de circa 16 milioane de euro și necesită mai multe avize.

În domeniul educației am reușit până astăzi să depunem, pe toate actele de finanțare pe care le-am avut la dispoziție și pe a AFM, și pe PNRR, dar și în cadrul proiectului ELENA pe ADR. Am depus pentru toate școlile și toate grădinițele și toate liceele. Sperăm că în următorii ani absolut toate locațiile unde se desfășoară activitate educațională din Oltenița să fie reabilitate din punct de vedere energetic, dar și estetic, să le facem în interior condiții optime pentru desfășurarea activităților educaționale. Am vorbit la început despre o creșă pentru care am predat amplasamentul. Între timp, tot pe PNRR, am depus o nouă cerere de finanțare pentru o creșă mai micuță, care va deservi cartierul de nord al Olteniței, Oltenița rurală. Avem în plan și un viitor cartier pe care intenționăm să îl construim de la zero, de la Petrom către ieșirea spre București, unde vom avea circa 300 de locuri de casă. Și acea creșă face parte dintr un complex de investiții, alături de un bazin de înot, o sală de sport și un centru cultural. Dar prima investiție pe care preconizăm că o să o facem cu fonduri europene o să fie acea creșă.

La vest de Oltenița, între Oltenița și râul Argeș, urmează să construim un parc pe circa 16 hectare, în valoare de 10 milioane de euro. Am definitivat studiul de fezabilitate, urmează să demarăm proiectul tehnic cu finanțare de la ADR. Așteptăm să se finalizeze ghidurile de la POR ca să știm dacă investițiile pe care noi le am preconizat în cadrul studiului de fezabilitate vor fi toate eligibile că există riscul ca la publicarea Ghidului de finanțare pentru POR să apară investiții care nu sunt eligibile și asta este o mică emoție că o să cadă în sarcina noastră. După cum știți, Oltenița are un buget, nu mic, extrem de mic pentru investiții și încercăm să păstrăm acele puține fonduri pe care le avem pentru cofinanțări și pentru alte investiții conexe investițiilor majore. Spre exemplu, la creșă, la cea care urmează să demareze construcțiile în toamna asta, noi suntem obligați să aducem utilități și pentru asta ne-am prevăzut în buget și la absolut toate celelalte investiții pe care le preconizăm. La fel, o să avem cheltuieli neeligibile care sunt inerente oricărei investiții.

Pe a treia axă, cea de infrastructură, încă de anul trecut am încercat să reînviem proiectul cu Centura Olteniței. Am făcut nenumărate demersuri la Ministerul Transporturilor să găsim sursa de finanțare pentru această centură. Am intrat, la un moment dat, într-un impas, pentru că Centura Olteniței nu este prevăzută în masterplanul care a fost comunicat Comisiei Europene. Ca să obținem finanțare europeană, era obligatoriu ca acest proiect să fie inclus în masterplan. Administrația anterioară trebuia să facă o singură cerere către Ministerul Transporturilor, să apărem și noi Oltenița pe harta cu masterplan. În momentul de față avem un studiu de fezabilitate supus aprobării Ministerului Transporturilor, a trecut printr o comisie de analiză multicriterială, s-au stabilit în mare soluțiile care sunt viabile de către specialiștii de la Ministerul Transporturilor. Deci nu am făcut un studiu de fezabilitate ca să îl avem pe hârtie, în dulap. Am solicitat un studiu de fezabilitate cu toate avizele și toate acordurile de la Ministerul Transporturilor cu care încercăm să facem un parteneriat în vederea obținerii finanțării. Noi, municipiul Oltenița, vom avea nevoie de sprijinul Ministerului Transporturilor pentru finanțare europeană sau națională. Noi, însă, încercăm să facem toate demersurile ca fondurile să fie europene, ca să nu depindem de o decizie politică. C știți foarte bine ce se întâmplă cu banii guvernamentali, se mută de la un capitol la altul la buget, în funcție de necesitățile de moment.

Investiția în Centură o gândim într-un proiect mai amplu, în care vom construi și două porturi. Portul turistic deja este în lucru, pentru realizarea unui studiu de fezabilitate. Este un proiect pe care domnul primar Milescu l-a lăsat în 2012 într-un stadiu avansat. Din păcate, pe amplasamentul respectiv nu mai puteam să mai construim port, pentru că nu mai avem teren de la APDF Giurgiu, care nu mai are teren pe care poate să îl pună la dispoziție municipalității. Drept urmare, am pornit din nou de la zero. Proiectul, repet, suntem în curs de elaborare a unui studiu de fezabilitate pe un teren pe care l-am identificat pe malul Dunării, un teren care până anul trecut a fost în litigiu cu Ocolul Silvic. Primăria Oltenița a câștigat în instanță și avem dreptul să construim pe acel teren portul turistic. Poate știți, am primit o vizită și din partea ambasadorului Bulgariei la Oltenița, care a fost însoțit de primarul de peste Dunăre din Tutrakan, cu care avem un parteneriat început cu mult timp în urmă și pe care sperăm să reușim în mandatul acesta să îl ducem la bun sfârșit, să reușim să construim noi, pe partea noastră, portul turistic și ei, pe partea lor, un port în oglindă.Portul turistic va avea posibilitatea să opereze vapoare de pasageri și trecere cu bacul.

Înspre Spanțov am identificat un teren tot în proprietatea municipalității, pe care urmează să construim un port de mărfuri. Am urmărit și am verificat la Ministerul Transporturilor dacă pe Dunărea românească există vreun port care să opereze containerele. Nu am găsit niciunul care să fie funcțional. Este un proiect început doar pe hârtie, la Galați. Am studiat statisticile și am constatat că Bucureștiul utilizează anual 300 de mii de containere care vin de la Constanța, cea mai mare parte pe autostradă. Noi încercăm ca o parte din acele containere care vin pe autostradă să vină pe Dunăre, să le descărcăm la Oltenița și să le aducem la la București. Ca să le aducem la București, că v-am spus că este o investiție pentru Centură în masterplanul nostru, ca să spun așa, însă avem deschise discuțiile pentru trecerea în viitor, în masterpalnul României a unui drum expres. Am identificat și terenul, la fel, am mers în consultări la Ministerul Transporturilor și le-am pus pe pe masă, astfel încât în următorii ani, indiferent cine va veni la Primăria Oltenița, să nu se mai lovească de aceeași problemă de care ne am lovit noi.

Ne-am concentrat, așa cum este și firesc, și pe rezolvarea problemelor cu utilitățile publice. O mare parte din canalizarea din centrul Olteniței este foarte veche, este construită în anii 60. A fost inclusă în programul mare de pe POIM, pentru care s-a semnat de curând finanțarea. Din păcate, intervențiile asupra canalizărilor existente au fost eliminate de consultant acum câțiva ani din proiect și a trebuit să le facem din alte fonduri. Am reușit să găsim finanțare pe Anghel Saligny. Avem o licitație deja desfășurată, am stabilit și constructorul. Urmează să depunem la Anghel Saligny ultimele documente solicitate, astfel încât să putem să demarăm construcția. Pe extinderile de apă, în momentul de față suntem cam la 99 la sută dintre beneficiarii locali. Deci aici suntem aproape de final.

Urmează ca după ce terminăm cu toate utilitățile, să ne concentrăm pe asfaltare. E un domeniu care doare pe toată lumea și pe care putem să îl tratăm abia când finalizăm toate proiectele de utilități. Pe lângă proiectul pe Anghel Saligny, la care m-am referit anterior, mai este și proiectul mare pe POIM care va genera lucrări pe o mare parte dintre străzile din Oltenița, pentru că trebuie să aducem recalibrarea în conductele astfel încât să putem să aducem apa uzată de la Chirnogi, să o ducem către stația de epurare Oltenița și din Oltenița să transmitem apă potabilă către către Chirnogi.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași: Demarează proiectele privind reducerea abandonului școlar

0

În data de 3 august 2022, la Colegiul Național ”Sf. Sava” din București, am fost semnat, pentru județul Călărași, acordurile privind implementarea investițiilor specifice Schemei de Granturi din cadrul Programului Naţional de Reducere a Abandonului Școlar, finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Unitățile de învățământ care au obținut finațare în acest program sunt:

1. BUDEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GHEORGHE MANU” BUDEȘTI

2. CĂLĂRAȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CAROL I” CĂLĂRAȘI

3. CĂLĂRAȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” CĂLĂRAȘI

4. CĂLĂRAȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR VLADIMIRESCU” CĂLĂRAȘI

5. CHIRNOGI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIRNOGI

6. CHISELET ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHISELET

7. CIOCANEȘTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CIOCĂNEȘTI

8. CURCANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CURCANI

9. CUZA VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZA VODĂ

10. DICHISENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DICHISENI

11. DÂLGA-GARĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DÂLGA GARĂ

12. DOR MĂRUNT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOR MĂRUNT SAT

13. DRAGALINA LICEUL TEHNOLOGIC “DUILIU ZAMFIRESCU” DRAGALINA

14. DRAGOŞ VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGOȘ VODĂ

15. FRUMUŞANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRUMUȘANI

16. GALBINAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂLBINAȘI

17. GRĂDIŞTEA LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN GEORGE CĂLINESCU” GRĂDIȘTEA

18. ILEANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ILEANA

19. JEGĂLIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JEGALIA

20. LUICA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUICA

21. MÂNĂSTIREA LICEUL TEHNOLOGIC “MATEI BASARAB” MÂNĂSTIREA

22. MODELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MODELU

23. MODELU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MODELU

24. NICOLAE BĂLCESCU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 NICOLAE BĂLCESCU (PREASNA)

25. PLĂTĂREŞTI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLĂTĂREȘTI

26. RADU VODĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RADU VODĂ

27. RĂZVANI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RĂZVANI

28. ROSEȚI ȘCOALA GIMNAZIALĂ “IANCU ROSETTI” ROSEȚI

29. SĂRULEŞTI-GARĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂRULEȘTI GARĂ

30. TĂMĂDĂU MARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TĂMĂDĂU MARE

31. VALEA ROŞIE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA ROȘIE

32. VLAD ȚEPEŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ

În perioada imediat următoare, Inspectoratul Școlar Județean Călărași va semna contractele cu unitățile de învățământ beneficiare.

Pe perioada de implementare, banii europeni pot fi folosiți pentru: Programe Școală după școală, ore remediale one-on-one sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, planuri individuale de învățare, sprijin colegial între elevi, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, Programe „A 2-a Șansă”, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, comunități de practică, coaching, leadership, participare la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediu public–privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, parteneriate cu alte școli, educație pentru sănătate.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Frăsinet

11.255.228 lei este suma atrasă de U.A.T. Frăsinet, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, bani care urmează să fie folosiți, ne spune primarul Alin Ploeșteanu, pentru modernizare de străzi în satele Luptători și Curătești. Inițial, s-a avut în vedere asfaltarea a 32 de kilometri de drumuri de interes local în satele Luptători, Curătești și Dănești, sate care nu au fost cuprinse, până la acest moment, în proiectele depuse în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, derulate prin Ministerul Dezvoltării, deși finanțările ar fi permis acest fapt. Investițiile s-au limitată în satele Frăsinet și Frăsinetul de Jos. În cadrul noului proiect acceptat la finanțare, care va cuprinde modernizarea străzilor în satele care nu au beneficiat vreodată de astfel de investiții, Luptători și Curătești, circulația auto se va desfășura într-un singur sens, cu o lățime a părții carosabile cuprinsă între 3,50 m și 4,50 m. Sistemul rutier propus pentru modernizarea părții carosabile va fi compus din 4 centimetri strat de uzură Ba16, 6 centimetri strat de legătură BAD22, 20 centimetri strat superior de fundație din piatră spartă 0 – 63, 30 centimetri fundație din balast. Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au prevăzut șanțuri trapezoidale din beton, poziționate pe o parte sau pe ambele părți ale drumurilor, în funcție de lățimea părții carosabile și partea transversală. Unele drumuri vor fi încadrate de borduri, apele pluviale urmând să fie conduse în profil longitudinal spre cel mai apropiat punct de captare. Șanțurile de captare, în dreptul drumurilor laterale, sunt prevăzute cu podețe din tubulatură din beton de ciment armat cu diametru de 400 mm. La ultimul recensământ, satul Curătești, situat între satele Sultana și Luptători, de-a lungul Drumului Județean 303, număra 128 de locuitori, de-a lungul a 4 străzi interioare: Eroilor, Lujerului, Voinței și Merilor. Toate sunt cuprinse în noul proiect de modernizare, acceptat spre finanțare de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând a se îmbunătății infrastructura zonală de transport, ceea ce va conduce la o rată crescută a mobilității și accesibilității a persoanelor și a bunurilor în zona respectivă, dar și reducerea timpilor de transport, ne spune primarul comunei Frăsinet Alin Ploeșteanu. În total, se vor reabilita străzi, în acest sat, pe o lungime de 1.490 metri. La acest moment, strada Eroilor beneficiază de un strat de piatră de râu cuprins între 7 și 10 centimetri grosime, strada Lujerului e parțial pietruită, grosimea stratului de piatră fiind de cel mult 3 centimetri, strada Voinței beneficiază de un strat, gros de 6 centimetri, de piatră de râu, strada Merilor are un strat de piatră de râu de 16 centimetri, iar strada Mărginașă este parțial infestată cu pământ și parțial acoperită de iarbă.

Alin Ploeșteanu

Al doilea sat ca mărime din cadrul comunei Frăsinet, Luptători, cu o populație estimată la 518 locuitori, va beneficia de modernizarea și asfaltarea tuturor străzilor: Mărginașă, Parlamentului – tronsonul I și tronsonul II, Bisericii – tronsonul I și tronsonul II, Morii – tronsonul I și tronsonul II și Crinului – tronsonul I și tronsonul II. Oportunitatea acestei investiții este încadrată în Planul de Dezvoltare a Județului Călărași, pe perioada 2014 – 2020, în cadrul capitolului intitulat Creșterea dinamică a economiei zonale rurale, dezvoltarea nivelului de trai în spațiul rural și contribuția acestuia la economia județului. Este vorba de un total de 4.986 metri liniari de drumuri reabilitate și asfaltate și în satul Luptători. Strada Parlamentului, pe ambele tronsoane, de o parte și cealaltă parte a DJ303, este acoperită cu un strat de 18 centimetri de piatră, fiind parțial infestată de pământ, parțial acoperită cu iarbă. Tronsonul I al străzii Bisericii e acoperit cu 22 centimetri de piatră de râu și piatră spartă, iar al doilea tronson beneficiază de un strat de 24 centimetri de piatră de rău și piatră spartă. Strada Morii este și ea pietruită: tronsonul I beneficiază de 23 centimetri de piatră de rău, tronsonul II este acoperit cu 26 centimetri de piatră de râu și piatră spartă. Stratul de piatră pentru ambele tronsoane ale străzii crinului este infim, variind între 4 și 5 centimetri. În total, în cadrul Programului Național de Investiții, în comuna Frăsinet se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 6.476,5 metri. Este prima mare investiție atrasă de noul primar al comunei, Alin Ploeșteanu, alături de amenajarea unui parc, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management, tot în satul Luptători, cu o valoare estimată la 635.763 lei, fără TVA.  Soluția tehnică presupune o intervenție medie asupra amplasamentului prin realizarea unor alei circulabile pavate cu dale, crearea unor spații de joacă acoperite cu suprafețe antitraumă, realizarea unui foișor, dotarea incintei cu mobilier urban (băncuțe, coșuri de gunoi, pergole, mese de șah etc.), amenajarea spațiului verde cu gazon, arbori și arbuști decorativi. Se propune realizarea unor trasee de parcurs pe toata suprafața parcului și amenajării pe parcursul întregului traseu a câtorva zone de interes: zonă de joacă, zonă de relaxare și socializare, zona foișorului cu activități social-culturale. Se va dota spațiul cu mobilier urban în măsura satisfacerii numărului de vizitatori și gradul de interes al zonei. Se vor amplasa două pergole pe traseul principal al parcului pentru a asigura gradul de umbrire și contort al vizitatorilor. În cadrul investiției se vor realiza lucrări care vizează principalele categorii, respectiv: alei pietonale; loc de joacă; teren multifuncțional; foișor; mobilier urban; amenajări zone verzi; sistem de iluminat.

Comuna Valea Argovei

Costel Boitan

Sume consistente reușește să atragă, în ultimii ani, comuna Valea Argovei, prin programele de investiții derulate la nivel național. Astfel 9.155.030 lei au fost folosiți, în cursul anului 2020, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru modernizarea și asfaltarea de străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). De data aceasta, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne declară primarul Costel Boitan, comuna Valea Argovei are aprobată la finanțare suma de 14.392.503 lei, tot pentru asfaltarea drumurilor de interes local, în satele Valea Argovei și Vlădiceasca. Se vor moderniza și asfalta următoarele străzi: strada Primăriei, pe o lungime de 74 metri; strada Neagului – tronson I, pe o lungime de 174 metri; strada Neagului – tronson II, pe o lungime de 240 metri; strada Speranței – tronson II, pe o lungime de 190 metri; strada Canalului, pe o lungime de 105 metri; strada Mijlocie, tronson III, pe o lungime de 90 metri; strada Prelungirea Marginii, pe o lungime de 314 metri; strada Pescarului – tronson III, pe o lungime de 82 metri; strada Baciului – tronson II, pe o lungime de 59 metri; strada Tufănelelor – tronson II, pe o lungime de 63 metri; strada Pompierului – tronson II, pe o lungime de 243 metri; strada Veterinarului, pe o lungime de 225 metri; strada Moldovenilor – tronson II, pe o lungime de 306 metri; strada Tâmplarului, pe o lungime de 187 metri; strada Poștașului, pe o lungime de 707 metri; strada Magazionerului – tronson II, pe o lungime de 110 metri; strada Magazionerului – tronson III, pe o lungime de 105 metri; strada Caișilor – tronson II, pe o lungime de 110 metri; strada Caișilor – tronson III, pe o lungime de 109 metri; strada Florilor, pe o lungime de 210 metri; strada Batozei, pe o lungime de 145 metri; strada Profesoarei, pe o lungime de 114 metri; strada Combiului, pe o lungime de 182 metri; strada Pirel, pe o lungime de 298 metri; strada Bălții, pe o lungime de 247 metri; strada Căminului – tronson II, pe o lungime de 87 metri; strada Turcului, pe o lungime de 199 metri; strada Delenilor, pe o lungime de 270 metri; strada Cazanului, pe o lungime de 60 metri; strada Islazului, pe o lungime de 102 metri; strada Speranței – tronson I, pe o lungime de 204 metri; strada Mijlocie, pe o lungime de 104 metri; strada Luncașilor – tronson II, pe o lungime de 104 metri; strada Ulecea, pe o lungime de 396 metri; strada FN3, pe o lungime de 52 metri; strada FN1, pe o lungime de 90 metri; strada FN4, pe o lungime de 69 metri; strada Câmpului – tronson I, pe o lungime de 86 metri; strada Câmpului – tronson II, pe o lungime de 235 metri; strada Miciurin – tronson I, pe o lungime de 225 metri; strada Miciurin – tronson II, pe o lungime de 233 metri; strada Frizerului – tronson I, pe o lungime de 218 metri; strada Căpitanului – tronson I, pe o lungime de 145 metri; strada Teiului – tronson II, pe o lungime de 265 metri; strada Școlii, pe o lungime de 343 metri; strada Căpitanului – tronson II, pe o lungime de 89 metri; strada Închisă, pe o lungime de 222 metri; strada Baba Ana 1, pe o lungime de 243 metri; strada Baba Ana 2, pe o lungime de 132 metri; strada Baba Ana 3, pe o lungime de 50 metri; strada FN2, pe o lungime de 110 metri. Totalul lungimii străzilor care urmează să fie modernizate și asfaltate, în cele două sate prinse în Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, Valea Argovei și Vlădiceasca, este de 9.142 metri. În comună, se derulează, în cadrul etapei finale, un alt proiect, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei, privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. Prin fonduri atrase de la nivel central, pe raza comunei Valea Argovei s-a investit suma de 25.795.888 lei, urmând ca, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, să fie investită suma totală de 25.000.000 lei, din care 10.607.496 lei reprezintă bani pentru înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare, pentru satul Siliștea, cu un total de 779 locuitori, conform recensământului derulat în anul 2011. Trebuie precizat că, pe raza comunei Valea Argovei, costul pe metru cub de apă potabilă este de 2 lei.

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

18.000.000 lei este suma atrasă de orașul Lehliu Gară, pentru modernizarea și asfaltarea de drumuri de interes local în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Deși s-au cerut fonduri pentru 63 de străzi, situate și-n cele două sate componente, Răzvani și Buzoieni, cu un total de 26.958 metri, în noul program de reabilitare a străzilor au fost prinse 40, astfel: orașul Lehliu Gară – strada Pădurii, pe o lungime de 336 metri; strada Mătăsii, pe o lungime de 71 metri; strada Intrarea din TCIF, pe o lungime de 236,5 metri; strada Intrarea Industriei, pe o lungime de 190 metri; strada Serei, pe o lungime de 427 metri; strada Mircea cel Bătrân, pe o lungime de 302 metri; strada Fermierului, pe o lungime de 171 metri; strada Spicului, pe o lungime de 345,5 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson I, pe o lungime de 150 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson II, pe o lungime de 86 metri; strada Mihai Sadoveanu, pe o lungime de 187 metri; strada Dr. Rametea Ion, pe o lungime de 274,5 metri; strada Valahia, pe o lungime de 93 metri; strada Prof. Zafiu Marin, pe o lungime de 86 metri; strada Prof. Ioniță Dumitru, pe o lungime de 85,5 metri; strada George Coșbuc, pe o lungime de 733,5 metri; strada Barbu Știrbei, pe o lungime de 97,5 metri, strada Vlăstarului, pe o lungime de 186 metri; satul Răzvani – strada Lalelelor, pe o lungime de 203 metri; strada Toamnei, pe o lungime de 197 metri; strada Lucian Blaga, pe o lungime de 432 metri; strada Narciselor, tronsonul I, pe o lungime de 564 metri; strada Vasile Alecsandri, pe o lungime de 1005 metri; strada IL Caragiale, pe o lungime de 1007 metri; strada Crizantemelor, tronson I, pe o lungime de 467 metri; strada Sf. Constantin, tronson I, pe o lungime de 418 metri; strada Trandafirilor, tronson I, pe o lungime de 333 metri; strada Nufărului, tronson I, pe o lungime de 355 metri; strada Verii, pe o lungime de 333,5 metri; strada Narciselor, tronsonul II, pe o lungime de 447 metri; strada Crizantemelor, tronsonul II, pe o lungime de 503,5 metri; strada Sf. Constantin, tronsonul II, pe o lungime de 677 metri; strada Trandafirilor, tronsonul II, pe o lungime de 621 metri; strada Nufărului, tronsonul II, pe o lungime de 587 metri; strada 1 Decembrie, pe o lungime de 1044 metri; strada Veseliei, pe o lungime de 1046 metri; satul Buzoieni – strada Teiului, pe o lungime de 453 metri; strada Culturii, pe o lungime de 449 metri; strada Sf. Nicolae, pe o lungime de 449 metri; strada Magnoliei, pe o lungime de 445 metri: În total, se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 16.094 metri liniari, din care: orașul Lehliu Gară – 4.058 metri liniari; satul Răzvani – 10.240 metri liniari; satul Buzoieni – 1.796 metri liniari. Vor fi prinse într-un alt proiect de reabilitare celelalte străzi, după cum urmează: Lehliu Gară – strada Apusului, pe o lungime de 360 metri; strada Luminișului, pe o lungime de 602 metri; Intrarea Ritmului, pe o lungime de 77 metri; strada Mihai Viteazu, pe o lungime de 235,5 metri; strada Cheșcă Ion, pe o lungime de 99 metri; strada Elefterie Papadisia, pe o lungime de 122,7 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson II, pe o lungime de 528,7 metri; strada Belșugului, pe o lungime de 806,7 metri; strada Valea Seacă, pe o lungime de 613,5 metri; strada Parcului, pe o lungime de 87 metri; satul Răzvani – strada Zorilor, pe o lungime de 923 metri; strada Bujorilor, pe o lungime de 1036 metri; strada Tineretului, pe o lungime de 937 metri; strada Cetățuiei, pe o lungime de 131 metri; strada Nicolae Bălcescu, pe o lungime de 523 metri; satul Buzoieni – strada Marin Preda, pe o lungime de 737 metri; strada Luceafărului, pe o lungime de 292 metri; strada Stejarului, pe o lungime de 292 metri; strada Speranței, pe o lungime de 330 metri; strada Rozelor, pe o lungime de 328,5 metri; strada Ion Creangă, pe o lungime de 737 metri; strada Primăverii, pe o lungime de 418 metri; strada Aleea Cimitirului, pe o lungime de 646 metri.

La data de 29.07.2022, UAT Lehliu Gară a depus cererea de finanțare nr. C15-01-180, pentru obținerea de fonduri din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 – Educație, pentru construirea și operaționalizarea unei creșe pentru maxim 7 grupe / 70 de copii. Suma solicitată pentru investiție este de 13.983.421 lei (2.807.916 euro), aceasta urmând a fi amplasată pe strada Mihail Sadoveanu, în cartierul aflat înainte de trecerea la nivel cu calea ferată, venind dinspre Călărași.

Conferință de presă la PNL Călărași: Principalele declarații

0

Directorul Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul Filialei Călărași a USAMV, prof. univ. dr. Daniela Crețu:

Daniela Crețu

”În contextul în care se pune accent pe dezideratul unei guvernări eficiente în mediul universitar, în contextul internaționalizării și globalizării educației prin care se urmărește o nouă abordare a procesului educațional universitar, pe de o parte, și în ansamblul său creșterea calității mediului universitar, vă prezint pilonii reformei structurale a mediului universitar:

 • Consolidarea conectării universităților la mediul socio-economic, astfel, pentru prima dată în învățământul superior se introduce noțiunea de învățământ dual care se va desfășura, în egală măsură, atât în cadrul universităților pentru obținerea de noțiuni teoretice, cât și în cadrul agenților economici. Practic, agenții economici sunt cei care, într-un parteneriat cu universitatea, vor contribui la evaluarea studentului pentru a micșora decalajul care există în formarea studenților și cerințelor angajatorilor. Tot la acest capitol, pentru prima dată pot să vă spun că se va introduce în mediul universitar ciclul de studii de scurtă durată (2 ani), ca formă distinctă de organizare a mediului superior.
 • Susținerea conectării universităților românești la mediul internațional prin înființarea și finanțarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară ”Study in România” (PNIU) cu o finanțare anuală de 100 milioane lei/an. Este o notate pentru învățământul românesc care va cuprinde un sistem integrat prin parteneriate cu consorții, cu universități din alte state, în special din Europa ceea ce înseamnă că studentul poate parcurge anul I în România, anul II în Franța și așa mai departe, după care se întoarce și susține licența în România.
 • Susținerea eticii și deontologiei universitare prin obligativitatea introducerii cursurilor de integritate și etică academică la nivelul tuturor programelor de studii universitare de licență și fac precizarea că există astfel de programe de studii, dar doar la masterat și doctorat. Aici, punctez faptul că se va înființa Registrul Unic Național Intergrat al diplomelor și actelor de studii unde acum există Registrul Matricol Unic ce va fi înlocuit de noul program, aici vor fi stocate toate actele de studii obținute de un elev de la momentul când termină liceul până la terminarea unei facultăți.
 • Susținerea excelenței și performanței universităților românești prin înființarea unei Comisii Naționale de etică a titlurilor universitare, iar pe lângă aceasta va apărea și o Comisie Națională de etică a managementului universitar. Prima comisie va fi constituită ca și instanță supremă academică de apel pentru orice abateri de la etica universitară.
 • Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților prin reglementarea modalității de acordarea a titlului de doctor de către universități și a modalităților de obținere a atestatului de abilitare pentru conducătorii de doctorat. De asemenea, reglementarea duratei mandatului de rector la 5 ani, coroborată cu interdicția de a ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru un număr nelimitat de mandate. Limita cu privire la numărul de mandate se va stabili de fiecare instituție de învățământ superior.
 • Susținerea programului de digitalizare a universităților românești prin finanțarea cu 1 miliard de lei a digitalizării proceselor de învățământ superior din universitățile românești acreditate de stat și particulare.
 • Reglementarea menținerii în activitate a personalului didactic și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, până la vârsta de 70 de ani, la solicitarea angajaților.
 • Susținerea învățământului superior medical prin dobândirea dreptului de liberă practică de către absolvenții învățământului superior medical care au promovat examenul de finalizare a studiilor, în acest sens fiind specificate o serie de atribuții ale Ministerului Educației cu privire la organizarea concursului de rezidențiat.
 • Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar, valori pe care cu toții le cunoașteți, aceleași ca și în învățământul preuniversitar și anume echitate, excelență, integritate, profesionalism, respect, încredere și, nu în ultimul rând, un concept relativ nou, întâlnit doar în învățământul preuniversitar, starea de bine care se referă la susținerea tinerilor prin măsuri adecvate de consiliere și orientare profesională, precum și asigurarea consițiilor de dezvoltare personală, prin măsuri de sprijin adecvate pentru a-și putea dezvolta o carieră atât în învățământul universitar, cât și consilierea lor pentru ocuparea unui loc de muncă pe măsura posibilității și pregătirii care o au în cadrul facultății.

La nivelul USAMV Filiala Călărași, fiecare dintre acești piloni, într-un fel sau altul, este implementat. Practic este vorba doar de o reîntregire. Pot să spun că nu există foarte mari diferențe între ceea ce există la momentul acesta și ceea ce va fi din 2027, anul de finalizare  a implementării acestor piloni. Ca și exemplu, pentru studenți, în lege se prevede că se vor asigura maxim 10 locuri, la nivel de universitate, nu de filiala Călărași, pentru persoanele cu dizabilități, ceea ce până acum nu exista în legea actuală și încă 10 locuri pentru elevii care sunt în sistemul social de protecție. Noi asiguram aceste locuri, dar erau finanțate din veniturile proprii ale universității, iar acum vor fi finanțate din bugetul de stat. Va exista noțiunea de buget rural, de exemplu elevii care vor absolvi un liceu din mediu rural, cum este Borcea sau Dragalina, se pot înscrie la facultate fără a fi nevoie să concureze în fiecare an pentru locurile de la buget. A intrat la buget, rămâne la buget până la finalul celor 4 ani de studii.

Inspector școlar general, prof. Roxana Natalia Pațurcă:

”Avem două proiecte de legi, una pe învățământ universitar, unde sunt convinsă că doamna prof. univ. dr. Daniela Crețu a adus clarificările necesare, a punctat fiecare noutate, și una pe învățământul preuniversitar. Ambele se află în dezbatere publică până pe data de 24 august, consultările continuă, dezbaterile nu sunt numai în zona de mass-media, ci punctual cu toate părțile implicate, și aici mă refer la federațiile de părinți, la asociațiile de elevi, zona socială și, bineînțeles, la cei care fac parte din sistem și pot veni cu clarificări obiective legate de aceste propuneri. Să nu uităm că Legea 1 în baza căreia funcționăm a fost o lege foarte bună, dar și eu consider că era nevoie de o reformă, pentru că au fost foarte multe modificări și completări, încât era foarte greu de urmărit.

În cadrul acestei reforme, au venit măsuri ca rezultat al cele mai ample consultări naționale de învățământ, cu mențiunea că ele continuă până pe 24 august.

În cadrul ISJ Călărași suntem într-o serie de întâlniri, atât cu directorii de școli, cu directorii de colegii naționale, cu inspectorii școlari și, nu în ultimul rând cu federații de părinți și reprezentanți ai elevilor, astfel încât și noi, din zona județului Călărași, să venim cu propuneri pe care să le punem pe masa ministerului.”

Legat de proiectul de lege al învățământului preuniversitar, principalele elemente de reformă prezentate de doamna inspector școlar general Pațurcă:

Roxana Natalia Pațurcă
 • Elevul: educație personalizată pe capacități și aptitudini, pentru atingerea potențialului maxim

•             Urmărirea traseului și a progresului unui elev vor fi mai ușor de făcut prin apariția portofoliului personal educațional. Acesta va începe de la grupa mijlocie din grădiniță. Acesta va fi folosit pentru a se vedea orientarea pe viitor a elevului, dar și care au fost problemele, provocările ori performanțele.

•             La finalul gimnaziului, consilierul școlar și dirigentele vor emite părinților o recomandare, care va avea în vedere opțiunile educaționale și profesionale ulterioare. Această recomandare va avea un caracter orientativ (nu unul obligatoriu). Ea va fi întocmită prin consultarea profesorilor de la clasă, a fișei matricole și a unei evaluări specifice.

 • Profesorul: o carieră atractivă și un statut ridicat în societate
 • Profesorii vor avea un grad mai mare de autonomie în predare, pentru că își cunosc

cel mai bine elevii, aptitudinile și nevoile acestora.

 • Se reorganizează procedura prin care se începe o carieră didactică. Viitoarele cadre didactice vor da un examen la finalul stagiaturii și apoi vor putea susține concursul național pentru titularizare.
 • Profesorul debutant va avea un salariu egal cu cel mediu brut pe economie.
 • Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică va asigura continuarea formării profesorilor și a creșterii calității în actul educației. Astfel, aptitudinile profesorilor vor putea fi actualizate cu cerințele momentului.
 • Profesorii vor putea opta pentru continuarea contractului de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare, iar angajatorul nu va putea limita acest drept.
 • Școala: adaptarea la nevoile elevilor și creșterii calității în educație
 • Apare atributul de manager școlar (directorul și directorii adjuncți de unitate de învățământ), care se va acorda în funcție de criterii ferme de pregătire profesională, după care se va urmări calitatea în activitate. Vor rămâne doar cu atribuțiile ce privesc partea didactică, nu și cea administrativă.
 • Apare funcția de director administrativ, cu rol în gestionarea bunei funcționari a serviciilor de suport dintr-o unitate de învățământ (utilități, curățenie, dotări, reparații).
 • Se vor înființa centre de excelență, unde elevii dotați vor putea să beneficieze de programe educaționale pe măsura performanțelor.
 • Elevii care ies din sistemul educațional ca urmare a unor intervenții medicale ce necesită internare pe perioade prelungite nu vor fi scoși în afara sistemului educațional. Pentru elevii cu o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni se vor organiza cursuri în spital, ca să nu rămână în urmă cu procesul de învățare (Școala din spital)
 • Centrul Național de Educație Incluzivă va genera programe destinate elevilor cu nevoi speciale (dizabilități, tulburări de învățare), pentru a oferi un acces universal la educație
 • Învățământul preșcolar va fi organizat sub forma unei educații timpurii, care să îi învețe pe cei mici despre viața în comunitate și să îi pregătească pentru contactul cu școala.
 • Unitățile de învățământ se pot grupa în consorții, care pot să își pună la comun resursele didactice și administrative.
 • Se înființează Programul “Masă Sănătoasă în Școli”, care va fi un stimulent pentru reducerea abandonului școlar în rândul categoriilor defavorizate, dar va acorda o atenție selecției de alimente care intră în consumul elevilor în interiorul școlii.
 • Finanțarea: eliminăm inechitățile din sistem

•             Se va acorda o atenție burselor sociale și de merit. Pe componenta socială, se vor crea programe speciale pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar. Fiecare elev trebuie să aibă asigurat dreptul la educație, indiferent din ce mediu provine. Iar elevii ce aparțin unor categorii sociale vulnerabile au, prin educație, posibilitatea de a-și găsi un drum mai bun în viață.

•             Elevii care înregistrează rezultate slabe și tind spre abandon vor fi integrați în Programul “Învățare remedială”, destinat celor cu dificultăți în învățare. Scopul programului este păstrarea unei șanse la educație, prin depășirea dificultăților de învățare.

     •                               Va fi păstrată gratuitatea pentru transportul în comun.

Totodată, doamna prof. Roxana Natalia Pațurcă a prezentat și noutățile legate de examenul de Bacalaureat, astfel:

Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:

A – proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane.

B – două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației;

C – proba de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației;

D – probă scrisă la Limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;

E – probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului, după cum urmează:

a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică și informatică cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări; b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie și biologie cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie și științe socio-umane, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări; d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică o probă scrisă din limba și literatura română și limba și literatura unei limbi de circulație internațională studiate, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;

e) pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire;

f) pentru filiera vocațională, o probă specifică profilului sau specializării.

Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au susţinut proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională și proba de evaluare a competențelor digitale și au obținut cel puțin nivelul „independent”;

b) au susţinut proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun şi au obţinut cel puţin nota 6;

c) au susţinut probă scrisă la Limba și literatura maternă şi au obţinut cel puţin nota 6;

În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Absolvenţilor de liceu care au susţinut proba de de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională și proba de evaluare a competențelor digitale li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competență digitală. Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise și practice. Proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării nu condiționează promovarea examenului de bacalaureat.

Inspectorul școlar prof. Adriana Butoi a vorbit despre noutățile cu privire la concursul de admitere în clasa a IX-a, precum și despre reorganizarea administrativă, ce implică un sistem administrativ actual și flexibil, format din instituții eficiente care vor asigura modelarea elementelor de proces educațional și o dezvoltare eficientă a carierei didactice:

Adriana Butoi

”Referitor la aspectul legat de admiterea în clasa a IX-a, elementul de noutate este dreptul colegiilor naționale centenare de a organiza, înainte de susținerea Evaluării naționale, admitere proprie care se va realiza până în maximum de 90 la sută. Autonomia colegiilor naționale va da posibilitatea stabilirii acestui procent, dar până în maximum de 90 la sută. Procentul rămas va fi supus repartizării computerizate. Este o șansă în plus, într-adevăr pentru cei care doresc performanță. Domnul ministru vorbește de echitate și în performanță, ceea ce înseamnă că aceste colegii își pot organiza centre de excelență proprii unde să pregătească loturile olimpice care ne reprezintă cu succes la nivel mondial. Celelalte licee vor urma repartizarea pe baza mediei de la Evaluarea națională, iar liceele vocaționale vor avea acele probe de aptitudini.

Așa cum știți este vorba de o discuție vizavi de o nouă arhitectură curriculară, dar și de una de sistem. Ceea ce ne interesează, la nivel județean, este ceea ce se întâmplă cu inspectoratele școlare, cu CJRAE și cu CCD-ul. Ne vom transforma, potrivit noii legi, în Direcție Județeană pentru Învățământ Preuniversitar, prin reorganizarea și comasarea ISJ cu CJRAE. Competențele în noua direcție sunt cam aceleași, doar că inspecția școlară trece către o nouă Autoritate națională. Ne vom ocupa în continuare de management școlar, rețea școlară, de gestionarea posturilor și catedrelor, de organizarea examenelor naționale. CCD se transformă în structură județeană a Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică, care se va ocupa și de stagiatura cadrelor didactice.”

Liderul consilierilor județeni liberali, George Chiriță:

George Chiriță

…despre noile tarife la apă și canalizare

”Nu pot să fiu de acord cu această creștere de preț la apă, eu în ședința premergătoare a ultimei ședințe ordinare a Consiliului Județean Călărași, în cea de comisii, am cerut un punct de vedere clar al conducerii EcoAqua cu privire la noile tarife, dar și cu privire la pierderile înregistrate. Domnul director a venit în fața Consiliului județean, ne-a expus termenii contractului care s-a semnat și niște baze care s-au luat în vederea stabilirii acestor prețuri. Eu i-am cerut ca la viitoarea ședință să ne prezinte concret, pe fiecare localitate, despre ce sume care se vor investi, pentru că este vorba de un proiect foarte mare, dar și baza scrisă luată în vedere la acest preț. Va fi o ședință extrem de interesantă, să o urmăriți. Am rămas neplăcut surprins că majoritatea dintre dumneavoastră, jurnaliștii, nu sunteți invitați la ședințele de Consiliului județean pentru ca aceste informații, din această zonă, să ajungă mai bine și mai repede la populație. Vă fac, astfel, o invitație de a participa la ședințele următoare.”

…despre alte două interpelări

”Au mai fost încă două interpelări ale mele în cadrul ultimei ședințe, discuții un pic mai aprinse, una referitoare la cele două cazuri ale DGASPC, și am cerut o informare scrisă a doamnei director cu privire la decesele celor două persoane. Și a doua, am cerut o analiză a tuturor proiectelor mari ale Consiliului județean, stadiul lor, referitoare la finanțare, de ce unele s-au pierdut. ”

…despre pasajul de la Drajna:

”Eu cunosc acest proiect de când s-a pus sămânța. Sunt trei persoane care, și acum îmi asum ce vă spun, sunt baza acestui proiect. Este vorba de Ichim Marian, directorul de la Drumurile Naționale, Ciprian Pandea, care la momentul acela lucra în cadrul Guvernului, și Sorin Vrăjitoru. Acesta este adevărul cu privire la acest pasaj. Era normal ca la vizite pe șantier, de genul acestora (n.r. prezența ministrului de resort), să fie toți trei prezenți, chiar dacă fac parte din partide diferite.”

EXAMEN NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT – SESIUNEA 2022

0

În județul Călărași, dintre cei 137 de candidați înscriși la examenul național de definitivare în învățământ la 17 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 128 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, în vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ primar în limba română (38), educație fizică și sport (17), învățământ preșcolar în limba română (46).

La centrul de examen organizat la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași s-au prezentat 117 candidați din cei 128 admiși la proba scrisă; 14 candidați s-au retras din motive personale, un candidat a fost eliminat.

Subiectele, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro  și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.roContestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 28 iulie, până la ora 12:00.  

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2022.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

CERCUL CU ZÂMBETE – Măsuri educaționale pentru integrarea în educație și formare a comunității marginalizate din comuna Modelu, județul Călărași

0

 

Comuna Modelu, în calitate de beneficiar, a implementat în perioada 29.05.2018 -20.07.2022, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat din comuna Modelu și Școala Gimnazială Nr. 2 Modelu proiectul cu titlul „CERCUL CU ZÂMBETE – Masuri educaționale integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar, promovarea accesului egal la învățământul de calitate prin activități extraccuriculare și extrașcolare pentru integrarea în educație și formare a comunității marginalizate din comuna Modelu”, Contract proiect: POCU/74/6/18/106328 finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,Axa prioritară 6 Educație și competențe, Programul Școală pentru Toți, Prioritatea de investiții 10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectivele specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Proiectul a avut o durată de implementare de 36 luni, cu o valoare totală de 9.182.124,00 lei din care 9.050.117,26 finanțare nerambursabilă și 132.006,74 cofinanțarea beneficiarului.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt:

 • 1104 persoane în Grupul Ținta, participante la activitățile proiectului;
 • 138 de persoane din grupul țintă (24-65 ani) au urmat programul ”A doua șansă”, 45 au dobândit o calificare în urma participării la cursuri de formare profesională;
 • Sprijin financiar acordat pentru 525 copiii din GT de vârstă prescolară și pentru 45 de   persoane din GT participante la programul ”A doua șansă”, care au dobândit o calificare în urma participării la cursuri de formare profesională;
 • Sprijin material acordat – alimente, imbracaminte si incaltamine, pachete igiena pentru 712 copii participanți la activitățile proiectului
 • Peste 300 de părinți/tutori ai copiilor/elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii care au participat la workshopuri de educationala parentala
 • 581 elevi care au participat la activități de tip ”Școală dupa școală”
 • 891 de elevi participanți la activități extracuriculare
 • 100 de elevi au beneficiat de tabără
 • 76 de cadre didactice instruite
 • 1 consiliu comunitar consultativ și o rețea de incluziune socială în vederea dezvoltarii unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational

Activități și beneficii pentru grupul țintă:

 1. ANTEPREȘCOLARI

Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar pentru 50 copii prin: activități care sprijină acomodarea copiilor în noul ciclu de învățământ, activități de tip grădinița atractivă, acordarea de sprijin financiar și material, cercuri educaționale atractive de lectură, muzică, dans, terapii specifice pentru copiii cu nevoi speciale, activități de implicare a părinților.

2.       PREȘCOLARI

Creșterea participării la învățământul preșcolar pentru 328 de copii prin: activități de tip grădinița prietenoasă/atractivă/incluzivă, muzica, dans, pictură, sport, cunoașterea mediului și implicare socială, acordarea de sprijin financiar și material, activități care sprijină acomodarea copiilor în noul ciclu de învățământ, activități de implicare a părinților.

3.       ELEVI

Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 581 de elevi, prin măsuri de prevenire și intervenție: școala după școală, activități de pregătire pentru copiii care urmează să intre în alt ciclu școlar, cercuri educaționale și inovative, de dezvoltare personală si consiliere școlară, acordarea de sprijin material, tabere școlare

4.       A DOUA ȘANSĂ

Reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a 138 de adulți (24-65 ani) prin programul ”A doua șansă”. 45 de persoane care au absolvit programul ”a doua șansă” au urmat un curs de calificare dobândind astfel o calificare și acesul mai ușor pe piața muncii,  inclusiv sprijin financiar.

5.       PĂRINȚI

Creșterea implicării a minim 100 părinți ai copiilor din ante preșcolar și școlar prin măsuri de informare și consiliere parentală și participare la diverse evenimente și activități extracuriculare

6.      CADRE DIDACTICE

76 de cadre didactice au beneficiat de instruire

TOATE SERVICIILE OFERITE GRUPULUI ȚINTĂ AU FOST GRATUITE

Pentru informații suplimentare vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: Bărzulea Florica – manager de proiect, 0242/312553.

Conferință de presă la PNL Călărași: Principalele declarații

0

Președinte, senator Ciprian Pandea:

Săptămâna trecută, domnul ministru Cseke Atilla a semnat ordinul de ministru privind proiectele finanțate prin Programul Național de Investiții. În județul Călărași avem 93 de proiecte cu o valoare de 1.197.029.761,25 lei. Primarii PNL au finanțate 46 de proiecte cu o valoare de 502 milioane. Aproximativ o treime din proiectele finanțate ale primarilor PNL se referă la lucrări de apă și canalizare, iar restul este destinat asfaltării drumurilor.

Ciprian Pandea

Vreau să mai anunț că luni, 18 iulie, ministerul va deschide platforma aferentă depunerii documentelor necesare semnării contractelor de finanțare. Cu cât depun mai repede documentele, cu atât vor semna mai repede aceste contracte de finanțare. Unii dintre ei au făcut deja licitațiile cu clauză suspensivă, astfel că imediat după semnarea contractelor de finanțare pot demara lucrările, de asfaltare, respectiv alimentare cu apă și canal. Așteptăm totodată și consultarea noastră privind finanțarea proiectelor de gaz. După cum știți, județul Călărași a avut un singur proiect de gaz finanțat prin POIM, cel al comunelor Jegălia, Unirea și Dichiseni. Apoi au fost finanțate proiectele declarate eligibile pe POIM, prin PNI Anghel Saligny, cele ale comunelor Roseți și Grădiștea. În perioada următoare, prin PNI Anghel Saligny, pentru o sumă de aproximativ 160 de milioane de lei, vor fi publicate restul proiectelor finanțate.

Vreau să salut și că județul Călărași, respectiv operatorul regional EcoAqua, a semnat contractul de finanțare, sper să fie implementat conform graficului și locuitorii județului Călărași să beneficieze de condiții optime în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizare.

Mai vreau să anunț că de săptămâna viitoare, mai exact de marți, 19 iulie, ora 10.00, se va lansa programul național Start-up Nation, cu un buget total de 520 de milioane de lei, din care 20 de milioane pentru cei din diaspora. Ca finanțare avem maxim 100.000 de lei pentru crearea unui loc de muncă și maxim 200.000 de lei pentru crearea a două locuri de muncă. Beneficiarii sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii înființate după 01.01.2020, iar înscrierea în acest program este sută la sută digitalizată.

Primarul comunei Cuza Vodă, Monica Silvia Ceaușescu:

Vreau să mulțumesc domnului președinte Ciprian Pandea pentru sprijinul pe care îl acordă dezvoltării localităților județului Călărași.

Transmit un gând din partea locuitorilor comunei pe care o reprezint, bucuria pe care am trăit-o atunci când am văzut că am câștigat finanțare pentru două proiecte pe PNI Anghel Saligny. Problemele reale ale comunității noastre sunt cele legate de apă și de asemenea  de modernizarea drumurilor. Sunt cele două priorități ale noastre, iar cu ocazia finanțării celor două proiecte venim în sprijinul cetățenilor, să le oferim condiții mai bune.

Monica Silvia Ceaușescu

De asemenea, dezvoltarea comunei nu se oprește aici, suntem încrezători, vom depune pe PNRR pentru construcția unei creșe, dar vom extinde și rețeaua de canalizare în cadrul PNRR. Vrem să investim și în educația elevilor din comună și de aceea depunem proiecte pe POR 2021-2027, pentru modernizarea unor clase, dotarea unor laboratoare de informatică. Ne dorim cu ardoare și înființarea rețelei de gaze, am depus proiect în cadrul PNI Anghel Saligny, așteptăm evaluarea. Toți locuitorii își doresc gaze, chiar dacă prețurile au crescut, a fost o surpriză și pentru mine, cereri încă sunt.

Eu fac ședințe periodic cu cetățenii, din trei în trei luni, să fiu mai aproape de ei, să le aflu problemele. Eu în august fac un an de la preluarea mandatului și, așa cum am mai spus, cea mai mare problemă a noastră o reprezintă calitatea apei, așa că acest proiect de reabilitare a rețelei de apă este prioritar. Noi am luat firul logic al dezvoltării, cu apa, apoi canalizare, apoi asfaltare. În proiectul pe care îl avem de asfaltare, sunt străzi care au infrastructura subterană de utilități, iar asfaltarea este ultima investiție, ca lucrurile să fie făcute cu simț de răspundere.

În maxim două săptămâni, vom inaugura noul dispensar reabilitat, suntem în procedură de licitație a spațiilor, acolo vor funcționa cabinetul medicului de familie, o farmacie, o sală de tratament, un cabinet de kineto-terapie și suntem în discuții cu medici pentru geriatrie și pediatrie. Am finalizat și căminul de la Călărașii Vechi, acum suntem în licitații pentru achiziționarea dotărilor, vom avea o bibliotecă modernă, o sală de evenimente, un cămin multifuncțional. Mai avem în plan, prin PNRR, transformarea școlii din Călărașii vechi în Centru de zi pentru copii, astfel încât după finalizarea cursurilor să se pregătească extrașcolar.

Suntem în definitivarea noului PUG, vom introduce ceva teren din extravilan în intravilan, pentru acordarea unor locuri de casă. Pe raza satului Ceacu avem deja 30 de locuri pentru construcția de locuințe pentru tineri, dar așteptăm cadastrarea tuturor terenurilor. Prioritari vor fi locuitorii comunei Cuza Vodă, am discutat în Consiliul Local, vor fi condiții de atribuire în care se va ține cont ca domiciliul să fie de minim 5 ani pe raza comunei. Vrem să susținem tinerii născuți și crescuți în comuna Cuza Vodă.

Avem ședințe periodic cu mediul de afaceri de pe raza comunei, știu problemele acestora, iar pe ordinea de zi a mea, ca primar, și a Consiliului local, prioritară este scoaterea la licitație a unei clădiri pentru a da posibilitatea unor II-uri sau PFA-uri să aibă sediu pentru desfășurarea activității. Totodată vom închiria, în măsura posibilităților și spații pentru desfășurarea de activități, precum terase, laborator de cofetărie. Parteneriatul între administrația publică locală și micii antreprenori există. Susținem totodată și activitatea agricolă, în comuna Cuza Vodă sunt foarte mulți legumicultori, prioritatea este deschiderea unei piețe volante, până la finalul anului, avem infrastructura deja. Vă invit, pe această cale, să cumpărați produse bio la Cuza Vodă și să susțineți tinerii fermieri. Pe raza comunei este înființată o cooperativă agricolă care va depune cu siguranță un proiect pentru amenajarea unei fabrici de conserve.

Primarul comunei Unirea, Ciprian Olteanu:

Proiectul pe POIM obținut reprezintă un parteneriat între comunele Unirea, Jegălia și Dichiseni, acest proiect presupune înțeparea practic în magistrala de gaze București-Constanța, aflată în nordul A2 și se coboară pe drumul pietruit spre Iezeru și de acolo se face stânga dreapta pentru alimentarea celor trei localități. Valoarea proiectului este de 11 milioane de euro, cu un procent de cofinanțare de sub 3 la sută. Evident că populația este mulțumită de performanța noastră, a fost un drum greu, în timpul procedurilor a decedat proiectantul și a trebuit să facem față unei serii lungi de clarificări, dar uitați că suntem câștigătorii unui proiect important, pentru că știm cu toții că gazul stă la baza tuturor industriilor, el aduce plusvaloare în fiecare gospodărie, dar acum putem atrage investitori reali. Există deja un investitor care vrea să vină cu o fabrică de alcool pe raza localității Jegălia, în comuna Dichiseni se intenționează construcția unei fabrici de deshidratare lucernă care consumă foarte mult gaz.

Ciprian Olteanu

Am reușit totodată să obținem finanțare pentru proiectul depus pe PNI Anghel Saligny, vorbim de asfaltarea tuturor străzilor din comună, cei 8 kilometri de drumuri rămase neasfaltate. Cei 16 milioane de lei sunt suficienți pentru această modernizare. Când am ajuns la primărie, am realizat și un proiect de apă, dar am reușit local să înlocuim un foraj care nu funcționa și prin acel foraj am adus un plus de debit în rețeaua locală. Dar nu renunțăm la acest proiect, așteptăm noi surse de finanțare, poate pe AFIR, să înlocuim întreaga rețea de apă și să modernizăm stația de tratare, astfel încât cetățeanul să beneficieze de cea mai curată apă posibil. Odată cu finalizarea PUG-ului, noi am alocat o suprafață de teren pentru locuințele tinerilor căsătoriți, și așteptăm să obținem cadastru pentru 3 locuri de casă a 1.700 de mp, urmând să mai alocăm, spre Iezeru, 25 de terenuri de casă pentru tineri căsătoriți.

Mai avem două proiecte pe PNRR, achiziția de microbuze electrice pentru transportul în comun, la fel prin acel parteneriat, Unirea-Jegălia Dichiseni, un microbuz pentru fiecare și am mai depus un proiect de dezvoltare a rețelei de supraveghere video, stații inteligente de autobuz și mobilier urban inteligent. Ieri s-a închis licitația, am scos cadastrarea pe absolut orice imobil din intravilan și extravilan, avem doi ofertanți, vedem câștigătorul. Până la finalul anului vom avea întreaga comună cadastrată, urmând ca apoi să ne recuperăm banii de la ANCPI.

13 iulie 2022: Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (titularizare)

0

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 13 iulie, în centrul de examen de la Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu, Călărași,” s-au prezentat 266 de candidaţi din cei 357 candidaţi înscriși.

În județul Călărași, la proba scrisă s-au înscris candidați pentru 27 de discipline; ponderea cea mai mare fiind la disciplinele: învățământ preșcolar – 87 canadidați, învățământ primar – 82 candiați și educație fizică și sport – 34 candidați.

27 candidaţi s-au retras din motive personale și un singur candidat retras din motive medicale. Nu au fost cazuri de candidați eliminați din concurs.

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate pe site-ul dedidcat, la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie 2022 la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. 

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 27 iulie 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către inspectoratele școlare în data de 1 august 2022.

Alertă la DSVSA Călărași: PPA confirmată în județul Ilfov

0

În data de 1 iulie 2022 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane, prin buletin de analiză emis de IDSA bucurești, la porci domestici într-o exploatație nonprofesională din localitatea Bălăceanca, județul Ilfov.

Față de focarul nou apărut, începând cu data declarării oficiale a bolii și în baza planului de măsuri de combatere aprobat de CLCB județean Călărași, se dispun măsuri de restricții în exploatații nonprofesionale și exploatații comerciale deținătoare de animale din:

 • zonele de protecție definite în raport cu focarul, la nivelul exploatațiilor nonprofesionale de animale și comerciale pe raza localității Fundeni, în raport cu localizarea focarului;
 • zonele de supraveghere definite în raport cu focarul la nivelul exploatațiilor nonprofesionale de pe raza localităților Plătărești, Dorobanțu, Podu Pitarului, Pițigaia, Postăvari, în raport cu localizarea focarului;
 • este interzisă mișcarea suinelor, produselor și subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.

Mișcarea animalelor din celelalte specii va fi efectuată doar cu acordul DSVSA Călărași în baza notificării medicului veterinar de liberă practică de la nivelul localității.

DSVSA Călărași atenționează crescătorii de suine asupra respectării Ordinului ANSVSA nr. 20/2018 privind deținerea în gospodăriile populației a unui număr limitat de suine, cu respectarea condițiilor de biosecuritate:

 • până la 5 capete suine la îngrășat doar pentru consum familial;
 • până la 20 capete suine și peste 20 capete suine, proprietarului îi revine obligația declarării activității și înregistrarea sanitară veterinară la DSVSA Călărași, declararea activității la Registrul Comerțului;
 • suinele deținute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere;
 • suinele vor fi declarate la registrul agricol.

Atenție! Este interzisă creșterea de suine la stâne, diguri de ape, pe terenuri agricole, în fonduri de vânătoare.

Atenție! Târgurile de animale se mențin închise!

În gospodăriile populației, DSVSA Călărași recomandă crescătorilor de porci:

 • de a aplica reguli minime de biosecuritate care nu implică costuri suplimentare; intrarea în zona de creștere a porcilor se va face în haine și încălțăminte special prevăzute în acest sens, folosite doar în interiorul curții, instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea în gospodărie și adăpostul porcilor;
 • examinarea zilnică a efectivelor de porci;
 • informarea imediată a medicului veterinar cu privire la orice suspiciune de boală;
 • nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt în contact cu acestea;
 • cadavrele vor fi menținute în gospodărie până la sosirea medicului veterinar;
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule în gospodărie, mai ales dacă este cunoscut că acestea vin în contact cu porci din alte crescătorii sau din zone în care evoluează pesta porcină africană.

Peste porcină africană este o epizootie de mare difuzabilitate, care afectează doar porcul domestic și mistrețul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, pesta porcină africană având un puternic impact social cât și economic.

Despăgubiri pentru gospodăriile afectate de PPA vor fi acordate în cazul în care deținătorii de suine vor declara animalele la primărie, la registrul agricol și vor conlucra cu medicii veterinari de liberă practică și cu autoritățile veterinare privind anunțarea cazurilor de boală și / sau moarte la suinele deținute, pentru prevenirea și limitarea focarelor de infecție cu PPA, aceștia urmând a fi despăgubiți pentru pierderile suferite conform HG 1214/2009, cu modificările ulterioare HG 484/2018.

În cazul nerespectării condițiilor de biosecuritate și deținerii unui număr mai mare de 5 capete porci pentru îngrășat și consum familial, fără a deține certificat de înregistrare sanitară veterinară emis de DSVSA Călărași, cât și deținerea de suine necrotaliate, vor fi aplicate amenzi în baza HG 984/2015, cu modificări, în valoare de până la 2.400 lei.

Director executiv,

Dr. Gheorghe DRĂGĂNICĂ

Anghel. Nea Anghel. A doua dezrădăcinare

0

A fost tehnician veterinar, primar, apoi fermier și primar în același timp. Vreme de decenii. Spune că nu s-a îndrăgostit de pământ de prima dată, ci în timp. Un fel de căsătorie de conivență. La 72 de ani împliniți, Constantin Anghel, președintele celei mai mari cooperative agricole de producție de pe raza județului Călărași, poreclite asociații, prin Legea nr. 36, din 1991, privește lucrurile cu o detașare pe care numai experiența îndelungată ți-o conferă.

Știe cantitatea de precipitații pe fiecare lună în parte a acestui an. Nu o află de pe aplicațiile telefonului mobil. Acesta este mai mult o jucărie pentru nepot. Tot de pe hârtie imprimată cu tuș, parcă ar fi cel de bandă de mașină de scris, se informează. Tehnologia a pătruns în viața de zi cu zi, la Asociația Agricolă Agrozootehnica Independența, într-un alt mod, la fel de sofisticat, dar cu utilitate precisă și de necontestat. Vechile Dropii cărămizii, construite la uzina Semănătoarea, de pe cheiul Dâmboviței, au dispărut demult de pe sole. La fel și plugurile cu 3 brazde, agățate de coada unui tractor de 65 de cai putere, făcut la Brașov.

„Știți ce s-a întâmplat? Ca să derulăm, atunci, în urmă cu peste 30 de ani, când vremurile erau în plină transformare, mi-am zis că este singura formă prin care pot face o activitate utilă.”

După 30 de ani de muncă, această formă prin care Constantin Anghel a simțit nevoia să se simtă folositor, acum înseamnă un capital de mijloace fixe și mobile de peste 10 milioane euro. Bunuri ale celor care, cum se spune, au mers pe mâna lui.

A încercat să constituie o asociație care să susțină sectorul zootehnic din satul Independența. Spune că pur și simplu s-a mutat la ferma de vaci. Și astăzi, după atâta timp, în fața asociației, pe partea dreaptă este parcată mereu o bicicletă. Bicicleta lui nea Anghel. Cu ea a mers, străbătând satul, ca primar. Cu ea a mers, străbătând solele, ca fermier.

„Era Legea 18, celebra lege 18, din 1991, cea a fondului funciar, când fostele cooperative agricole de producție au intrat într-un proces, cum a fost numit de politicienii de atunci, de lichidare. La acel moment, ferma de vaci era un centru de izolare TBC, ca mai toate sectoarele zootehnice din județ sau din țară. Ori TBC, ori leucoză. Ne-am propus să schimbăm fondul de animale, să facem dezinfecție generală, asanare, să o luăm, pur și simplu, de la zero, cu un nou efectiv de bovine.”

Saivane, staule, grajduri au fost dezmembrate bucată cu bucată, cărămidă cu cărămidă, chirpic cu chirpic, placă de azbociment cu placă de azbociment. Țevi de irigații și căruțe, sute de căruțe reîntoarse la proprietarii de drept, în ariile țăranilor. Cai și căruțe. Vaci ajunse în curțile gospodarilor, majoritatea dintre acestea bolnave de tuberculoză, o boală generică printre copiii din Bărăgan, neeradicată nici până la acest moment.

„Mă gândeam la o fermă de vaci la un efectiv de 200 de capete, toate la lactație. Am luat un pix, o foaie și am început să calculăm: dacă nu vom reuși să producem furaje, ca să reducem costurile, nu vom putea rezista. Masa vegetală trebuia să ne-o asigurăm prin forțe proprii. Așa am zis ca asociația nou-înființată să dețină și teren agricol. Intenția a fost să exploatăm maxim 500 de hectare, nu mai mult, neavând nici un fel de posibilitate de exploatare tehnică. Dar oamenii au început să ne bată la ușă. Sincer, încercam să-i refuzăm, îi îndreptam spre fosta secție de mecanizare. Le spuneam: duceți-vă la ei. Au utilaje, au tot ceea ce le trebuie.”

După apariția Legii 18/1991, foștii membri ai vechilor cooperative agricole de producție nu au devenit proprietari de drept pe terenuri, erau doar în posesia unei adeverințe din care rezulta acest fapt. Nu se făceau contracte de arendă, Uniunea Europeană nu acorda subvenții financiare, înțelegerile între cei care constituiau asociații agricole se făceau pe tabele nominale trasate cu linia și scrise cu pixul, pe o simplă strângere de mână. Cum spune, acum, Constantin Anghel, erau înțelegeri pe obraz.

„Veneau rude, veneau cumetri, veneau toți cei care mă știau drept un om corect. Probabil că am inspirat încredere, chiar dacă le spuneam să se ducă spre alte asociații sau trusturi. Și-așa ne-am trezit, după ce am făcut calculul cu suprafețele agricole din adeverințe, cu peste 1500 de hectare. Atunci a început nebunia! Fără utilaje, trebuia să batem din poartă în poartă, după tractoare și pluguri, după semănători și combine, după instalații de erbicidat. Făceam comandă de tractoare, la secția de mecanizare, să arăm cu opt tractoare. Veneau șase și lucrau două. Iar următoarea etapă, cea firească, a fost aceea de a achiziționa utilaje. Erau hotărâri guvernamentale prin care puteam cumpăra tractoare prin credite cu dobândă subvenționată, dar îți trebuia aviz de la direcțiile agricole.”

Acesta a fost primul pas al dezintegrării prestatorilor de servicii agricole. Tot atunci, fermierii au învățat să umble cu rolele în buzunar, pentru a măsura adâncimea brazdei. Dar și că toate cererile nu trebuie făcute altfel decât în scris, cu număr de înregistrare. Adresa de înaintare era un concept necunoscut, crezându-se că funcționează tot vechiul sistem al obrazului și al înțelegerilor făcute printr-o simplă strângere de mână. Tarifele nu s-au mai stabilit tot prin înțelegeri verbale, ci în baza unor documente scrise, derulate de la un ciclu agricol la altul, din septembrie până în septembrie din anul următor. Au făcut asta doar cei care s-au trezit la timp. Toți ceilalți conducători de asociații agricole din zonă, care nu au fost la fel de prevăzători, au ajuns la sapă de lemn.

La împărțirea patrimoniului fostei cooperative agricole de producție, își amintește, peste ani, Constantin Anghel, devenit, între timp, cetățean de onoare al județului Călărași, ca o recompensă, peste timp, pentru munca depusă în folosul tuturor celorlalți, fiecare își dorea să ducă acasă cai și căruțe încărcate, până la refuz, nu cu știuleți, ca în vechile fotografii din presa comunistă, folosite drept reflexie a unei mimări a unei munci idilice dintr-un sat românesc care refuza să moară, ci cu țevi de irigat. La Independența, erau 60 de atelaje agricole, cu minim 120 de cai. Între timp, au dispărut, puțin câte puțin, căruțele. Caii fie au ajuns clei de oase, fie au devenit animale pe cale de dispariție. În zonă, ultima potcovărie, situată la Cuza Vodă, s-a închis anul trecut. Vacile au ajuns direct la abatoare. La Independența, s-a dorit inclusiv împărțirea, între membrii cooperatori, a celor două grădinițe, ridicate din banii fostei cooperative agricole de producție.

„Așa erau vremurile. Am găsit soluții ca acestea să fie cedate administrației publice locale. Una dintre grădinițe, cu etaj, care funcționa în regim de creșă, ar fi urmat și ea să fie împărțită. Cam așa erau timpurile, iar oamenii, veniți după mult timp de pauperizare, au dezvoltat un sentiment al proprietății de cele mai multe ori extrem de acut și uneori distructiv.”

La 72 de ani, Constantin Anghel nu se simte irosit. Din cele 123 de foste cooperative agricole de producție de pe raza județului Călărași, cea de la Independența era pe locul 122, la momentul anului 1989. La acest moment, producțiile agricole sunt cele pe care le raportau politrucii vremii ceaușiste, cu medii de peste opt tone, la orz, de peste cinci tone, la grâu, de peste zece tone la porumb boabe. Constantin Anghel spune că astfel de producții erau, la acel moment, previzionate raportându-se la adevăratul potențial al terenului agricol, dar fără existența unei baze materiale care și să le justifice.

„Porumbul se culegea până în luna ianuarie, uneori manual. Elevii erau cârduri întregi la depănușat. Se semăna uneori foarte devreme, alteori foarte târziu. Nu existau îngrășăminte competitive și nu se făceau cartări agrochimice, ca la acest moment, ca să știm necesarul chimic pentru fiecare solă.”

Asociația Agricolă Agrozootehnica, din Independența, este povestea unei foste cooperative agricole de producție care s-a conservat în timp. O poveste în care Constantin Anghel a avut un rol determinant. E conștient că vremurile s-au schimbat, că dinamica, indiferent de sector, este cu totul alta, una foarte alertă. Știe că prima dezrădăcinare a țăranului a avut loc în perioada industrializării forțate când, mutat la bloc și făcut care oțelar, care strungar, lăcătuș sau constructor, cel venit de la sat și izolat de pământ și cer, între pereți de beton, la etaj, avea grijă să-și încropească o grădină în fața scării. Uneori își amenaja și cuibare.

Constantin Anghel păstrează în el un fel de mândrie locală, un fel de apetență și un soi de sentiment de apartenență pentru ceea ce e specific zonei. Devine agil, în ciuda vârstei, când vorbește, cu o oarecare emfază, despre vaca neagră, Black Angus, o rasă adaptată în condițiile climaterice specifice stepei de către specialiștii de la fostul institutul de ameliorarea raselor din Gurbănești.

„În toate fostele C.A.P.-uri, erau câte două grajduri construite după anul 1980. Acestea puteau fi modernizate, însă multe dintre ele au fost distruse. Acum, există alte standarde. De înălțime, de volum, de aerare. Sisteme moderne de evacuare a dejecțiilor. Nu mai sunt lopeți și roabe, în grajduri. Acum, prin grajduri te poți plimba în papuci. Și cu asta mă mândresc: fosta cooperativă agricolă de producție din Independența a fost un exemplu pentru alți fermieri locali, care și-au dezvoltat sectoare zootehnice. Au văzut că se poate. E adevărat, plecând de la acest exemplu, unii au făcut chiar mai bine decât noi.”

De la vechile și depășitele Dropii sau tractoare U650, fără cabină, prin sole trec, acum, combine care costă 300.000 de euro. O astfel de combină e mai deșteaptă decât un inginer agronom: cu motoare cu flux axial, cu sisteme care îți spun producția, îți spun umiditatea doar după două treceri prin lan.

Uriașul salt tehnologic, de la SEMA 410 la Claas Dominator, cu activare premium pentru Command Center 4600 și sistem de ghidare automata prin satelit, a însemnat o a doua dezrădăcinare a țăranului. Nu mai sunt toamne cu atelaje agricole, înșirate de-a lungul drumurilor naționale, pline cu știuleți cu boabe dinte de cal. Nu se mai fabrică băști. Nici gumari. Cizmele sunt accesorii pentru pescarii împătimiți. La acest moment, dezrădăcinarea de satele din stepa Bărăganului, care nu oferă posibilități de câștiguri pe măsura activității prestate, dar și cu locuri de muncă din ce în ce mai puține, a condus la o nouă orășenizare forțată a acestora. Uneori, dezrădăcinarea devine una permanentă. Orezul, cultivat, altădată, pe bălțile din jurul Olteniței, a devenit risotto con funghi sau con frutti di mare, în vreme ce mulți plecați de pe ulițele satelor se întreabă, acum, como se dice la uruitor.

În vremea asta, laptele de la fermele Asociației Agricole Agrozootehnica, din Independența, câte 10.000 de litri, la două zile, ajunge în hrana uzuală a fiecărui copil din România, sub formă de iaurturi Danone. O poveste de dragoste cu final fericit!…

A fost aleasă o nouă conducere a Organizației Județene Călărași a Tineretului Național Liberal

0

Luni, 27 iunie 2022, prin votul a 280 de delegați din întreg județul, a fost aleasă o nouă conducere a Organizației Județene Călărași a Tineretului Național Liberal.

Liviu Petrache a fost ales președinte al TNL Călărași pentru un mandat de patru ani, pe care îl va exercita alături de următoarea echipă:

PRIMVICEPREȘEDINȚI

1. Vlaciu Cezar Ionut

2. Dobre Ernest Alexandru

SECRETAR GENERAL – Ștefan Negoiță

VICEPREȘEDINȚI

1. Rotaru Andrei

2. Pîrlițeanu Darius Lucian

3. Vrabie Razvan Florin

4. Stanciu Gabriel Nicolae

5. Trușcanu George Marian

6. Ilie Cristina Nicoleta

7. Ivanescu Andreea Gabriela

8. Chirita Nicolae Daniel

MEMBRII BPJ:

 1. Crudu Răzvan
 2. Amza Alina Florentina
 3. Buzoianu Cristian Andrei
 4. Rosu Daniel
 5. Dumitru Mihai
 6. Stanciu Danil Marian
 7. Erie Laurentiu                                    
 8. Tănase Marin
 9. Manea Nicolae
 10. Zarnoeanu Nicolae
 11. Cuta Oana Maria
 12. Dulciata George
 13. Dinu Eduard
 14. Stan Catalin
 15. Nita Ionut Gabriel

Președintele Comisiei județene de Regulament a TNL – Cainamisir Veronica

Președintele Tineretului Național Liberal, Mara Mareș, a fost prezentă la reuniunea Comitetului de Coordonare Județean al TNL Călărași, alături de primvicepreședintele Bogdan Pater, președintele TNL Giurgiu, Adrian Chiran, și președintele TNL Prahova, Răzvan Constantin.

Tinerii liberali călărășeni i-au avut alături și pe președintele PNL Călărași, senatorul Ciprian Pandea, prefectul județului Călărași, Valentin Barbu, deputatul Emil Florian Dumitru, vicepreședintele CJ Prahova, Dumitru Tudone, primari, președinți de organizație și alți invitați.

Liviu Petrache

”Obiectivul meu principal este legat de anul 2028. Vreau să-mi leg numele de această organizație nu pentru CV-ul politic propriu, ci pentru viitorul TNL Călărași. Planurile mele sunt ambițioase, dar realiste.

Sunt conștient, că după anii grei prin care a trecut TNL Călărași, va fi mult de muncă pentru reconstrucție, iar eu consider că 2024 este prea devreme să putem emite pretenții foarte mari în alegerile locale. Vrem ca în 2024 să demonstrăm, în primul rând, că suntem o organizație pe care PNL Călărași se poate baza, iar apoi, în 2028, peste alți patru ani de muncă,TNL Călărași să conteze în alegeri, să avem în fiecare localitate cel puțin un tânăr pe locuri eligibile în consiliile locale, dar și în consiliul județean, și de ce nu, candidați eligibili și pe listele parlamentare.

Știu, sunt planuri ambițioase, însă, așa cum mă cunosc, și cum mă cunoașteți o parte dintre voi, cealaltă urmând să o faceți în următorii ani, sunt convins că voi finaliza acest mandat de președinte TNL Călărași, pentru care vă cer astăzi votul, cu fruntea sus, predând ștafeta unei echipe pregătite pentru 2028.”, a declarat, în fața delegaților CCJ, președintele TNL Călărași, Liviu Petrache.

COMUNICAT  DE  PRESĂ

0

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Călărași,

Sesiunea iunie – octombrie  2022

Inspectoratul Școlar Județean Călărași organizează Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Călărași, Sesiunea iunie – octombrie  2022 , conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde:

 • Calendarul concursului – Anexa 8 ( Anexa 2 a OME nr. 4098/ 2022)
 • Bibliografia de concurs – Anexa 12.

Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Călărași, Sesiunea iunie – octombrie  2022:

Nr. crt.Unitatea de învățământ (denumirea lungă a unității de învățământ)Funcția vacantă
1.Grădinița Cu Program Prelungit „Amicii” CălărașiDirector
2.Grădinița Cu Program Prelungit „Aricel” CălărașiDirector
3.Școala Gimnazială „Constantin Teodorescu” ȘoldanuDirector
4.Școala Gimnazială „Dragoș Marin” Ștefan Cel MareDirector
5.Școala Gimnazială Nr. 1 GurbăneștiDirector
6.Școala Gimnazială Nr. 1 LehliuDirector
7.Școala Gimnazială Nr. 1 LuicaDirector
8.Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae BălcescuDirector
9.Școala Gimnazială Nr. 1 PerișoruDirector
10.Colegiul Național „Barbu Știrbei” CălărașiDirector adjunct
11.Liceul „Danubius” CălărașiDirector adjunct
12.Liceul Tehnologic „Matei Basarab” MănăstireaDirector adjunct
13.Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” VasilațiDirector adjunct
14.Școala Gimnazială Nr. 1 PerișoruDirector adjunct
15.Școala Gimnazială Nr. 1 Sărulești GarăDirector adjunct
16.Școala Gimnazială „Mircea Nedelciu” FunduleaDirector adjunct
17.Școala Gimnazială Nr. 1 FrumușaniDirector adjunct
18.Școala Gimnazială Nr. 1 GălbinașiDirector adjunct
19.Școala Gimnazială Specială Nr.1 CălărașiDirector

DSVSA Călărași: Măsuri obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0

Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași (DSVSA) reamintește proprietarilor și deținătorilor de animale că au obligația de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecția și bunăstarea animalelor și să evite apariția stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii și ceilalți proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

 • asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecție față de acțiunea directă a razelor solare;
 • asigurarea unor cantități suficiente de apă și de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ);
 • verificarea bunei funcționări a echipamentelor de adăpare, de furaje și a sistemelor de ventilație;
 • verificarea disponibilității echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilație și a generatoarelor de energie electrică;
 • în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracțiune sau alte activități de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12:00 – 18:00 dacă temperatura, la umbră, depășește 25 grade C;
 • la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum și la apariția unor modificări comportamentale a acestora, deținătorul are obligația ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunțe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor, din localitatea respectivă;
 • în cazul în care animalele sunt ținute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare și jgheaburi cu apă potabilă;
 • dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administrațiilor locale:

 • administrațiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanță, trebuie să cunoască situația reală și să informeze deținătorii de animale despre fenomenele prognozate;
 • consiliile locale și fermierii trebuie să se asigure că există posibilitatea de colectare și neutralizare a deșeurilor animaliere;
 • să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepționale.

Prevederi aplicabile deținătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ținute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum și un adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenție deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ținute în vehicule, expuse în mod direct și pe o perioadă îndelungată la radiațiile ultraviolete și la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deținătorilor de cai:

Ca și în cazul animalelor de crescătorie, caii și poneii ținuți afară, în timpul zilei, trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă și hrană.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale:

 • Sunt obligați de lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferințe inutile;
 • Transporturile trebuie realizate pe timpul nopții sau în primele ore ale dimineții, astfel încât să se evite orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;
 • Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condițiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate și asigurate pe întreaga durată a transportului;
 • Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport, trebuie verificate traseul și alte aspecte legate de călătorie astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;
 • La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcție de specie, talie, vârstă și stare fiziologică;
 • În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, șoferul trebuie să aibă planuri de urgență pentru a îngriji animalele, în funcție de necesități;
 • Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilație din vehicul trebuie să fie capabile să mențină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor, pe toată durata transportului astfel încât, în orice moment al călătoriei, temperatura să fie cuprinsă între 5 și 30 grade C. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcție de specie, talie, rasă și stare fiziologică.

Specie / cantitate de apă recomandată:

 • vaci lapte / 38-52 litri;
 • bovine / 38 litri;
 • cabaline / 20-45 litri;
 • porcine / 4 – 11,5 litri;
 • ovine / 6 litri;
 • păsări curte / 0,5 litri.

Aceste cifre variază în funcție de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant și umiditate.

Toți deținătorii de animale au obligația legală de a lua toate măsurile necesare astfel încât să se asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deținute.

Director executiv,

Dr. Gheorghe DRĂGĂNICĂ

Simpozionul Internațional “Orizonturi Didactice”

0

Vineri, 10 iunie 2022, Casa Corpului Didactic Călărași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași, a organizat cea de-a XXI-a  ediție a Simpozionului Internațional “Orizonturi Didactice” cu participare online. 

În cadrul acestui eveniment au avut loc sesiuni de comunicări ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, tema simpozionului fiind: ”Educația pentru dezvoltarea durabilă în școala românească”, în contextul Anului  Internațional al științelor pentru dezvoltarea durabilă. Tuturor participanților li se vor înmâna diplome și broșura dedicată evenimentului, certificată I.S.S.N.

Evenimentul a fost  centrat pe ideea de a genera schimburi de experiență acumulate de către cadrele didactice  participante,  în  direcția evidențierii rolului științelor de bază pentru dezvoltarea durabilă și sublinierea contribuției acestora la punerea în aplicare a Agendei 2030 , precum și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Această  manifestare  a fost  un  atelier  deschis  comunicării, al împărtășirii experiențelor didactice, în vederea schimbului de idei cu privire la modul în care se poate acționa asupra educabilului, a acumulării de valori și concepte fundamentale specifice societății în care trăiește.

Proiectul CRED: Predarea diferențiată cu ajutorul inteligenței multiple

0

Miercuri, 25 mai 2022, Casa Corpului Didactic Călărași, în parteneriat cu Ministerul Educației,  a organizat atelierul ”Predarea diferențiată cu ajutorul inteligențelor multiple”, sub coordonarea doamnei prof. univ. dr. Crenguța-Lăcrămioara Bizu , eveniment ce face parte din cea de-a doua serie de workshop-uri , subactivitate în cadrul proiectului CRED.

La eveniment au participat cadre didactice din învățământul primar și gimnazial, directori, inspectori școlari, precum și doamna Elena-Nicoleta Mircea, inspector în cadrul Ministerului Educației,  expert coordonator implementare formare în cadrul proiectului CRED, doamna Natalia-Roxana Pațurcă, inspector școlar general, doamna Camelia Croitoru, director al Casei Corpului Didactic Călărași.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași recomandă atenție la gripa aviară!

0

Având în vedere situatia epidemiologica actuala sub raportul evolutiei Influentei aviare in State Membre UE,  posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care,  DSVSA Calarasi face apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• este interzisa comercializarea de pasari vii in piete;

• Targurile de animale vii  se mentin inchise

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercilizarea lor.

   DSVSA Calarasi atentioneaza!

Prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate se deruleaza campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

De asemenea, DSVSA Calarasi va atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere a bovinelor pentru tuberculoza bovina, leucoza enzootica bovina si bruceloza bovina, concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii, cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica si sa detina bovine identificate prin crotaliere si insotite de pasaport.

Concomitent, medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica participa la inventarierea efectivelor de porcine,  detinute in exploatatii nonprofesionale privind respectarea conditiilor minime de biosecuritate in scopul mentinerii unui grad ridicat de alerta pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

In cazul refuzului prezentarii animalelor / pasarilor pentru efectuarea actiunilor  sanitare veterinare obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent  medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr.  Gheorghe DRAGANICA

Reușită la ISJ Călărași: Învățământ postliceal sanitar fără taxă de școlarizare

2

La Inspectoratul Școlar Județean Călărași s-a înregistrat adresa ME/DGMRURS/DM, cu nr. 2777/03.12.2021, prin care s-a solicitat conducerii ISJ Călărași să analizeze funcționarea Școlii Postliceale Sanitare ”Pompei Samarian” din Călărași,  unitate de învățământ ce nu îndeplinește condițiile art. 19, al.(1), lit. a)-c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și să întreprindă măsurile ce se impun.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Călărași, în acord cu prevederile art. 23, alin.2, ale art. 27 din Metodologia aprobată prin OME nr. 5511/28.10.2021 și ale art. 221, alin. (1)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare a întreprins demersuri care să asigure unității de învățământ funcționarea cu respectarea strictă a legislației în vigoare și a analizat respectarea:

 • criteriului privind calitatea educației furnizate de unitatea de învățământ preuniversitar corelată cu standardul național de evaluare periodică conform prevederilor O.G. nr. 75/2006 privind asigurarea calității educației aprobată cu modificări prin  Legea 87/2006 cu modificările și completările ulterioare.
 •  criteriului privind efectivele de elevi ale unității de învățământ .

Menționăm că s-a avut în vedere și faptul că Școala Postliceală Sanitară ”Pompei Samarian” Călărași a funcționat în cadrul Liceului Danubius Călărași, în spații corespunzătoare activității educaționale, având în folosința un număr de 11 săli de curs, 1 laborator de informatică și 1 laborator de biologie.

În urma analizei s-a stabilit reorganizarea prin operațiunea fuziunii prin absorbție a Școlii Postliceale Sanitare ”Pompei Samarian” Călărași în unitatea de învățământ Liceul ”Danubius” Călărași.

În acest context, Inspectoratul Școlar Județean a început demersurile către Ministerul Educației în vederea suplimentării planului de școlarizare cu încă două clase de învățământ postliceal, formă de învățământ de zi, cu finanțare de la bugetul de stat, deoarece, în județul Călărași, au funcționat, până în prezent, numai clase de învățământ postliceal sanitar în sistem privat (taxă:3000lei/an/elev) sau cu autofinanțare (taxă:2800lei/an/elev).

”Pentru prima dată în rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din județul Călărași, începând cu anul școlar 2022-2023, în cadrul Școlii Postliceale Sanitare ”Pompei Samarian, structură a  Liceului Danubius, Călărași , absolvenții de liceu vor beneficia de 56 de locuri  fără taxă de școlarizare, în Anul I, învățământ postliceal, forma de învățământ de zi, în domeniul de pregătire: sănătate și asistență pedagogică, cu următoarele specializări:

 • Asistent medical generalist 1 clasă – 28 elevi
 • Asistent medical de farmacie 1 clasă – 28 elevi”

Prin cele două clase aprobate cu finanțare de la bugetul de stat, obiectivul principal al Inspectoratului Școlar Județean Călărași este realizarea unei formări profesionale a tinerilor în domeniul medical, la nivelul standardelor din ţările comunităţii europene pentru două calificări cerute pe piaţa muncii: asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie.

Aceste demersuri s-au concretizat prin Hotărârea Guvernului Nr. 632/11.05.2022, publicată în Monitorul Oficial Nr. 481/13.05.2022 în care au fost aprobate cifrele de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2022-2023.

Dezideratele acestor noi demersuri șunt:

 • Implementarea unei politici de adaptare a ofertei educaționale la cerințele pieței de forță de muncă, tot mai mobilă și flexibilă, diversificarea acțiunilor pentru promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii prin extinderea ofertei pentru formarea continuă a adulților.
 • Transformarea școlii într-o organizație care asigură o educație de înaltă calitate, accesibilă, permisivă și adaptată, cu absolvenți profesioniști, buni cunoscători ai procedurilor  și limbajului medical și informatic.
 • Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învățământ modern, de calitate, prin facilitarea accesului la fonduri europene.
 • Crearea unui parteneriat eficient prin atragerea și consultarea elevilor și colaborarea cu factori educativi și parteneri locali și regionali, pentru sprijinirea absolvenților și plasarea lor între ofertanții de servicii medicale de bună calitate

D.S.V.S.A Călărași: Producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud și a produselor lactate

0

 În perioada  16 mai –  16 iunie 2022, conform instructiunilor tehnice transmise de ANSVSA, pe teritoriul județului Calarasi se desfășoară actiuni de control oficial cu privire la respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud și a produselor lactate la nivelul exploatatiilor detinatoare de animale  producatoare de lapte cat si la nivelul centrelor de prelucare a laptelui,  centrelor de vanzare directa a laptelui si dozatoare lapte.

La nivelul exploatatilor de animale vor fi urmarite a fi respectate de catre detinatorul de animale starea de sanatate a animalelor producatoare de lapte sub aspectul testarii pentru tuberculoza bovina si supravegherii serologice pentru leucoza enzootica bovina si bruceloza bovina si detinerea atestatului de exploatatie libera de boli; asigurarea  protectiei si bunastarii animalelor; starea de intretinerea a spatiilor,  echipamentelor  si instalatiilor necesare in colectarea si depozitarea si / sau prelucrarea laptelui; aplicarea planurilor de igiena si dezinfectie, cu utilizarea de substante biocide autorizate; instruirea personalului mulgator privind reguli generale de igiena mulsului; se va urmari modul calculării mediei geometrice a celulelor somatice din lapte (într-o perioadă de 2 luni, cu cel puțin două probe lunar).

La nivelul centrelor de colectare si fabrici de procesare lapte se vor urmari: calcularea mediei geometrice pe fiecare furnizor  de lapte în parte;  detinerea documentelor privind statusul de sănătate a exploatațiilor de animale de la care s-a recepționat laptele crud; starea de intretinerea a spatiilor,  echipamentelor  si instalatiilor;  detinerea  procedurilor de bune practici;   asigurarea monitorizării temperaturii în spațiile de prelucrare și depozitare; detinerea de buletine de analiză privind efectuarea de examene microbiologice si determinare a reziduurilor si contaminantilor din lapte materie primă și produse finite cu rezultate corespunzatoare.

Populatia trebuie sa se protejeze prin:

 • Achizitionarea de lapte si produse lactate, numai din spatii sau unitati inregistrate sanitar veterinar, evitand comertul ”stradal”.
  • Verificarea cu atentie a instructiunilor de pe etichetele produselor alimentare, cu respectarea informatilor despre producator, a modului de pastrarea, preparare corecta si valabilitatea lor.
  •  Folosirea de ambalaje specifice pentru sortimentul de produs cumparat, evitand orice posibilitate de contaminare a acestuia.
  •  Automatele pentru vânzarea directă a laptelui trebuie să prezinte în mod obligatoriu vizibil, lizibil şi permanent actualizarea următoarelor informaţii: descrierea produsului – „Lapte crud de la ….” (specia); denumirea exploataţiei de origine a laptelui crud care face obiectul vânzării directe, data mulgerii; data la care a fost alimentat automatul;d) data expirării valabilităţii laptelui; instrucţiuni pentru depozitarea laptelui la domiciliu (de exemplu: a se păstra în frigider la o temperatură cuprinsă între 0°C şi +4°C); numărul de înregistrare sanitară veterinară acordat de DSVSA Calarasi pentru fiecare automat.

 Nu in ultimul rand, scopul actiunilor de control este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

Director Executiv,

Dr Gheorghe DRAGANICA

Dezbatere: România, Monarhia, Liberalii

0

Ziua Independenței României și Ziua Regalității au fost celebrate ieri de către Organizația Municipală Călărași a Partidului Național Liberal printr-o dezbatere la sediul Organizației cu tema România, Monarhia, Liberalii, urmată de depunerea unei coroane de flori la statuia ecvestră a regelui Carol I.

Prezentarea făcută de către istoricul Daniel Gheorghe, deputat liberal, a tratat subiecte precum:

 • elita româneasca intelectuală si politică din secolul XIX;
 • momentele precursoare actului de Independență – Revoluția de la 1848 și Uniunea Principatelor de la 1859;
 • instalarea principelui Carol I;
 • înființarea Partidului National Liberal și marea guvernare liberală a lui Ion Brătianu;
 • declararea Independenței Naționale;
 • Războiul de Independență și tratatele de pace;
 • instalarea monarhiei constituționale;
 • importanța mișcării junimiste și a conservatorismului;
 • rolul decisiv avut de Carol I în asigurarea echilibrului politic, a stabilității interne a României, recunoașterea internațională a independenței și a statutului de țară modernă cu propria identitate europeană.

De asemenea, a existat o sesiune de dezbateri, întrebări, răspunsuri și comentarii din partea participanților din sală și din online.

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2021-2022

0

Toate probele se susțin cu prezență fizică în sălile în care elevii își desfășoară în mod obișnuit activitatea. Sălile sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influența pe elevi.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

     Probele se desfășoară conform calendarului aprobat de Ministerul Educației OME 5327/29 septembrie 2021, astfel:

 1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

10 mai 2022 – scris – Limba română

11 mai 2022 – citit – Limba română

12 mai 2022 – matematică 

 • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

17 mai 2022 – Limba română

18 mai 2022 – Matematică

 • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

25 mai 2022 – Limbă și comunicare

26 mai 2022 – Matematică și Științe ale naturii

             Probele se susțin începând cu ora 10.00.

Biroul Comunicare I.Ș.J. Călărași

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor premergătoare Sărbătorilor Pascale 2022

0

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, in baza Notelor de Serviciu ANSVSA si a Hotararii Colegiului Prefectural Calarasi, Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure și pentru a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acţiuni de control participă medicii veterinari și inspectorii de specialitate din cadrul structurilor DSVSA Calarasi și ai Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale (CSVSAO), inclusiv cu reprezentantii altor institutii abilitate IPJ Calarasi, DSP Calarasi, CJPC Calarasi.

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc).

Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi prin directorul Executiv al institutiei a stabilit un program de lucru pentru perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), pana la data prezentei fiind verificate 123 de unitati care receptioneaza, depoziteaza, comercializeaza/prepara alimente de origine animala si nonanimala, fiind aplicate 7 sanctiuni contraventionale in cuantum de 48500 lei.

In perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. Pe site-ul DSVSA Calarasi si la sediul CSVSAO sunt afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, cat si pe teritoriul judetului, în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare, privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale, consilierii DSVSA Calarasi au realizat impreuna cu reprezentantii IPJ Calarasi 6 actiuni de control in trafic, fiind verificate 136 de autoutilitare care transportau produse alimentare sau animale vii.

 Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

   Sacrificarea animalelor.

– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) şi care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, conform legislaţiei în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

– respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare;

– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA;

– sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar, organizate în condiţiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie, carnea rezultată în urma sacrificării fiind destinată direct consumatorului final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul;

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor – pe teritoriul judetului Calarasi nu au existat solicitari pentru autorizarea de spatii temporare de sacrificare a mieilor;

   Carnea de miel:

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată, în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale, referitoare la marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete şi la marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană/a Municipiului București;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman.

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor teritoriale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;

 • este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte.

– micii producători, care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud, care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli, care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători, care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor, în vederea vânzării directe către consumatorul final, se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit. 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, stabilite de legislaţia în vigoare, cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare, a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic;

Au fost realizate 15 controalele oficiale tematice, în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit, cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe.

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unitățile de neutralizare.

  Nu in ultimul rand, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

            Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Milu Ionuț Teodor

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU,  cod fiscal 3966354, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași, tel. 0242/312553, fax 0242/312381, e-mail primăria_modelu@yahoo.com.

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  teren situat în sat Tonea, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia amenajament agroturism piscicol, având 31.819 mp, număr CF 23596, număr cadastral 23596.

Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.29 din  data de 08.04.2022

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei – caietul de sarcini și garanţia de participare în valoare de 1.000 lei. Aceste sume se pot achita cu numerar la caseria Primăriei Modelu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

4. Informaţii privind ofertele: preţul minim al concesiunii este de 1,00 lei/mp/an  pentru terenul cu destinaţia amenajament agroturism piscicol şi durata închirierii de 49 ani.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora 12.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  05.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, Str.Bucureşti nr.106, cod 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi

Tel/fax: 0242315736​, email: trcl.reg@just.ro . Termenul limită de sesizare a instanţei este de 7 zile de la data desfăşurării licitaţiei.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 7.04.2022

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru siguranța cetățenilor premergător Sărbătorilor pascale 2022

0

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente sigure și a preveni apariția de toxiinfecții alimentare.

La aceste acţiuni de control participă medicii veterinari și inspectorii de specialitate din cadrul structurilor DSVSA Calatrasi și ai circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO).

Controalele urmăresc verificarea respectării condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate pieţele agro-alimentare, abatoarele şi centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală și nonanimală, precum şi din unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc).

Directia  Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi a stabilit un program de lucru pentru perioada 28 martie – 24 aprilie 2022 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe), în baza căruia medicii veterinari vor efectua controale şi verificări asupra modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în obiectivele supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Astfel, în perioada 28.03.2022 – 24.04.2022 este asigurată permanenţa activității prin programul prelungit la nivelul DSVSA și CSVSAO teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora sunt afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor. Aceste informații sunt postate și pe site-ul DSVSA Calarasi.

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național, cat si pe teritoriul judetului, în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare, privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale.

În perioada 28 martie – 24 aprilie 2022, vor fi organizate controale oficiale pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a prevederilor legale privind PPA și vor fi aplicate măsuri, cu privire la monitorizarea circulației pe teritoriul național a:

 • porcinelor vii, între exploatații și de la exploatații către abatoarele autorizate sanitar veterinar;
 • cărnii de porc și produselor obținute din carne de porc sau care conțin carne de porc.

Fata de focarul activ PPA din exploatatia comerrciala de suine din localitatea Chirnogi, judetul Calarasi, in zonele de protectie definite in raport cu focarul, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de animale  si comerciale pe raza localitatii : Chirnogi si in zonele de supraveghere definite pe raza localitatii Cascioarele, Mitreni, Valea Rosie, Clatesti, Radovanu, Valea Popii, Oltenita, Ulmeni se mentin restrictiile  pana la stingerea focarului pentru o perioada de cel putin 30 zile de la terminarea operatiunilor de dezinfectie in focar si efectuarea examinarii clinice a tuturor suinelor din toate exploatatiile de suine din zonele de restrictie mentionate.

Ca urmare a confirmării scrapiei în anumite județe, se monitorizează circulația ovinelor și caprinelor destinate sacrificării, respectiv întregul traseu de la ferme sau exploatații de origine către abatoare autorizate sanitar veterinar sau centre de sacrificare autorizate temporar.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate, în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Pentru eficientizarea acestor acţiuni, actiunile de control se vor efectua in echipe mixte cu reprezentanti DSVSA Calarasi si reprezentanti ai  altor institutii – ISU, IPJ.

Vor fi  efectuate controale în trafic asupra transporturilor de animale pentru:

 • verificarea condițiilor de igienă, a dezinfecției și a documentelor de autorizare sanitar-veterinare a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor;
 • verificarea documentele însoțitoare ale animalelor (certificate veterinare, care să ateste sănătatea mieilor şi documente, care să cuprindă informaţii despre lanţul alimentar).

Acţiunile de control vor avea în vedere verificarea modului în care sunt respectate următoarele cerințe:

Sacrificarea animalelor.

– fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de tăiere, procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare;

– vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate certificate de sănătate (documente privind informațiile de lanț alimentar) şi care sunt identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, conform legislaţiei în vigoare, însoțite de documente sanitare veterinare de mișcare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;

– respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale în vigoare;

– sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul ANSVSA;

– sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate și autorizate temporar, organizate în condiţiile legii, în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie, carnea rezultată în urma sacrificării fiind destinată direct consumatorului final, fiind interzisă comercializarea acesteia prin unitățile de comercializare cu amănuntul;

– spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să fie situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor;

Funcţionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisă numai în perioada 9-16 aprilie 2022 (premergătoare Paștelui catolic), respectiv, în perioada 9-23 aprilie (premergătoare Paștelui ortodox), între orele 07:00 – 17:00.

Decizia privind organizarea activității din punct de vedere sanitar veterinar în locurile de sacrificare special amenajate temporar revine DSVSA, numai în cazul în care există solicitări scrise din partea unor primării sau prefecturi și numai dacă în aceste locuri se respectă condițiile generale și specifice de igienă, bunăstare a animalelor și gestionare a SNCU, stabilite de legislația sanitară veterinară.

DSVSA Calarasi va permite înfiinţarea spaţiilor de sacrificare special amenajate temporar numai dacă este absolut necesar, tinând cont de următoarele aspecte:

 • distanțe mari față de abatoarele autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare;
 • numărul mare de miei destinați sacrificării în această perioadă, care trebuie să fie peste capacitatea de sacrificare proiectată a abatoarelor autorizate sanitar-veterinar din vecinătate;
 • asigurarea la nivel local a numărului suficient de personal sanitar–veterinar permanent, care să realizeze controlul ante-mortem și post-mortem al animalelor și care să poată dispune măsuri în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislației în vigoare.

În cazul în care, în baza unei analize detaliate, se dispune organizarea și amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor, responsabilitatea privind garantarea siguranței alimentelor revine DSVSA și autorităților locale.

Carnea de miel.

– loturile de carne de miel sunt livrate din abatoare și sunt însoţite de certificat sanitar-veterinar;

– carnea de miel rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se obţine numai la cererea directă a consumatorilor şi numai după efectuarea examenului ante şi post mortem, neputând fi livrată, în vederea comercializării, către alte unităţi din domeniul alimentar, înregistrate/autorizate sanitar veterinar;

– marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale, referitoare la marcarea şi certificarea sanitar-veterinară a cărnii proaspete şi la marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman;

– marcarea cărnii de miel, rezultată în urma sacrificărilor în spaţiile amenajate temporar, se realizează cu o marcă de sănătate specială de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană/a Municipiului București;

– depozitarea şi comercializarea cărnii de miel trebuie să se realizeze în spaţii adecvate, cu asigurarea temperaturii şi a stării de igienă corespunzătoare;

– respectarea pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel în stare refrigerată sau congelată.

Ouăle şi produse din ouă destinate consumului uman.

– producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman, fermele producătoare şi centrele de ambalare ouă trebuie să fie autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, conform legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare;

– transportul ouălor trebuie să se efectueze numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar, iar, pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare, să fie asigurate temperatura şi igiena corespunzătoare;

– ouăle trebuie să fie marcate cu codul producătorului şi să provină din centre de ambalare ouă autorizate, în conformitate cu prevederile privind standardele de comercializare aplicabile ouălor;

– examenul ovoscopic este efectuat de către personalul veterinar din cadrul circumscripţiilor teritoriale, sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale pentru ouăle valorificate de către micii producătorii particulari în pieţele agroalimentare şi/ sau târguri autorizate sanitar-veterinar;

 • este interzisă comercializarea ouălelor cu coaja crăpată și/sau lovită, acestea urmând să fie retrase de la comercializare şi, ulterior, dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică;

Laptele şi produsele din lapte.

– micii producători, care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008;

– laptele crud, care este destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi, trebuie să provină de la animale sănătoase, crescute în ferme/exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și care nu suferă de boli, care pot fi transmise la om prin intermediul laptelui și produselor lactate;

– micii producători, care vând direct lapte crud şi produse din lapte către consumatorul final în pieţele agroalimentare şi târguri, trebuie să deţină carnete de sanătate pentru animalele de la care provine laptele, conform Ordinului mai sus menţionat;

– brânzeturile destinate comercializării de către micii producători trebuie expuse la vânzare în spaţii special amenajate din pieţe agroalimentare şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confecţionate din materiale necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox etc);

– brânzeturile să fie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în recipiente din material plastic, pungi din plastic etc);

– în cazul în care, transportul şi păstrarea brânzeturilor, în vederea vânzării directe către consumatorul final, se realizează în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), acestea trebuie să fie curate şi identificate corespunzător, pentru asigurarea trasabilităţii produselor şi prevenirea contaminării;

– comercializarea brânzeturilor în pieţele agroalimentare şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzătoare, de unică folosinţă (pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate corespunzător;

– trebuie să fie asigurată trasabilitatea laptelui și brânzeturilor obţinute de micii producători, prin utilizarea unor metode de identificare/etichetare, care să conţină menţiuni referitoare la denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii, cum ar fi:

– aplicarea pe ambalajul de transport sau desfacere a unor etichete adezive;

– utilizarea de pungi imprimate;

– afişarea, în momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat etc.

Peştele şi produsele din pescuit. 

– spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

– trebuie să fie respectate condiţiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, stabilite de legislaţia în vigoare, cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea, spre comercializare, a peştelui şi produselor din pescuit;

– gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi produselor din pescuit proaspete trebuie să fie obţinută numai din apă potabilă și să fie asigurată pe întreaga perioadă de expunere;

– trebuie asigurată trasabilitatea peştelui şi produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură (sistem de creştere controlată) sau sunt capturate (pescuite) din mediul sălbatic;

– peştele şi produsele din pescuit comercializate trebuie să nu fie infestate cu paraziţi vizibili şi să fie corespunzătoare din punct de vedere al examenului organoleptic;

Controalele oficiale tematice, în spaţiile şi locurile în care se comercializează peştele şi produsele din pescuit, vor fi intensificate în perioadele 23–25.03.2022 și 07-10.04.2022, precum și în perioada 14–17.04.2022 (cu ocazia sărbătorilor religioase de Bunavestire, Florii catolice și Florii ortodoxe).

Alte produse alimentare tradiţionale: cozonaci, prăjituri, produse de panificaţie, legume de sezon etc. se pot comercializa în spaţii amenajate şi înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar.

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată că nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, inspectorii din cadrul DSVSA vor suspenda activitatea unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor, vor aplica sancţiuni contravenționale, vor reține oficial produsele alimentare, care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, dirijându-se către unitățile de neutralizare.

  Nu in ultimul rand, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu

„Consider că, pe tot parcursul anului, Consiliul Local a avut o activitate intensă, având în permanență în centrul atenției interesele și preocupările comunității locale”, apreciază Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. La Dichiseni, pe parcursul anului trecut, Consiliul Local s-a întrunit în 14 ședințe, din care: 12 ședințe ordinare; 2 ședințe extraordinare. S-au elaborat 77 de hotărâri, toate la inițiativa primarului. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația comunei Dichiseni, formată din satele Coslogeni, Dichiseni și Satnoieni, numără 1.734 locuitori. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2021, nu au fost înregistrate nașteri. Au fost eliberate 23 certificate de naștere, la cererea persoanelor interesate și au fost transcrise 3 certificate de naștere. S-au înregistrat 7 acte de căsătorie în dublu exemplar, iar 1 act a fost transcris. S-au înregistrat 31 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 39 de certificate de deces duplicate. Nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă. Totodată, la același compartiment, au fost înregistrate 193 de mențiuni. Bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 7.856.632 lei, din care venituri proprii de 1.825.000 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.258.267 lei, împărțite astfel: servicii publice generale – 1.606.891 lei; apărare, ordine publică, apărare națională – 4.365 lei; învățământ – 538.561 lei; cultură, recreere, religie – 44.725 lei; asigurări și asistență socială – 821.538 lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 108.583 lei; protecția mediului, salubritate – 93.604 lei. Cheltuielile de dezvoltare au fost de 3.598.790 lei, din care: servicii publice generale – 11.899 lei; învățământ – 195.835 lei; cultură, recreere și religie – 13.983; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 393.062 lei; protecția mediului, salubritate – 71.147 lei. S-au întocmit 2.500 înștiințări de plată, fiind emise 250 de titluri executorii, somații sau popriri. S-au întocmit 2.900 de fișe fiscale, din care 2.500 dosare persoane fizice și 120 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 3.100 contribuabili. Pe anul 2021, s-a finalizat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni”, cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă inițială fiind de 9.935.982 lei. Totodată, s-a finalizat Grădinița cu program normal cu 2 grupe, cu un cost estimat la 205.418 lei, structurat astfel: amenajarea terenului – 21.328 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 14.566 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 79.452 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 10.686 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 53.430 lei; dotări – 13.353 lei; organizare de șantier – 12.603 lei. A început implementarea proiectului de înființare teren de sport și dotări aferente. În același timp, au fost depuse proiectele: 1. Eficientizare energetică a școlii din satul Dichiseni; 2. Înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale. Pentru anul în curs, se are în vedere depunerea unui proiect pentru construirea unui sediu nou al primăriei locale; se urmărește înființarea unei capele mortuare. În cursul anului trecut, prin compartimentul de cadastru-urbanism și amenajarea teritoriului, au fost eliberate: 25 certificate de urbanism; 7 autorizații de construire. S-au încheiat 3 procese-verbale de sancționare contravențională pentru construcțiile care încalcă prevederile Legii nr. 50.1991. S-au înregistrat 76 contracte de arendare și 3 acte adiționale la contractele de arendare. S-au înregistrat 33 de cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat. 500 adeverințe, la cererea cetățenilor, pentru eliberarea sau înnoirea actelor de identitate; 98 adeverințe APIA; 50 adeverințe pentru asistență socială, privind constituirea și reînnoirea dosarelor de ajutor social și alocație de susținere; 200 adeverințe privind dosarele de încălzire; 30 adeverințe pentru Electrica; 50 adeverințe pentru burse școlare și programul „Bani de liceu”; 100 adeverințe pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare; 30 adeverințe pentru cabinetele notariale; 15 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 40 adeverințe diverse. S-au emis 10 atestate de producător și 10 carnete de comercializare noi. În plată, la nivelul comunei Dichiseni, sunt 13 dosare de ajutor social. Numărul dosarelor de alocație de susținere a familiei: acordări – 11, modificări – 11; încetări – 14; în plată – 36. Pe plan local, sunt 58 de persoane încadrate cu gradul I de handicap; 52 cu grad accentuat; 2 persoane cu grad mediu de handicap. s-au înregistrat următoarele date, la nivel comunal: 18 copii cu un părinte plecat în străinătate; 3 copii cu ambii părinți plecați în străinătate; 4 copii cu părinte unic susținător al familiei, plecat în străinătate. În anul 2021, s-au primit 112 dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, din care 2 au fost respinse. „Pin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Dichiseni, aparatul de specialitate al Primarului, precum și proiectele în derulare și cele pe care dorim să le implementăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în cadrul Raportului privind starea economică, socială și de mediu, elaborat în cursul acestei luni.

Comuna Jegălia:

Aurel Vasile

19.106.413 lei este valoarea estimativă a celor două proiecte, depuse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Jegălia. Suma este necesară pentru modernizarea și reabilitarea unul drum comunal, pe o lungime de 6.134 metri, drept centură ocolitoare a acesteia, cu o valoare estimată la 5.802.536 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată, din care 183.405 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală. Cel de-al doilea proiect, ne spune Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, are tot drept scop modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime totală de 7.970 metri, cu o valoare totală estimată la 13.676.061 lei, din care 372.138 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală, bani necesari pentru modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: sat Jegălia – strada Zăvoiului, pe o lungime de 246 metri; strada Răsăritului, pe o lungime de 191 metri; strada Băcăniei, pe o lungime de 289 metri; strada Progresului, pe o lungime de 872 metri; strada Lacului, pe o lungime de 315 metri; strada Transformatorului, pe o lungime de 92 metri; strada Industriei, pe o lungime de 289 metri; strada Crângului, pe o lungime de 240 metri; sat Iezerul – strada Stadionului, pe o lungime de 397 metri; strada Bujorului, pe o lungime de 287 metri; strada Nufărului, pe o lungime de 173 metri; strada Meșteșugarilor, pe o lungime de 222 metri; strada Sulfinei, pe o lungime de 156 metri; strada Magnoliei, pe o lungime de 159 metri; strada Arțarului, pe o lungime de 221 metri; strada Margaretelor, pe o lungime de 226 metri; strada Narciselor, pe o lungime de 226 metri; strada Lujerului, pe o lungime de 254 metri; strada Viilor, pe o lungime de 97 metri; sat Gâldău – strada Frasinului, pe o lungime de 265 metri; strada Bradului, pe o lungime de 226 metri; strada Fagului, pe o lungime de 192 metri; strada Mecanizatorului, pe o lungime de 1224 metri; strada Alunului, pe o lungime de 235 metri; strada Pinului, pe o lungime de 86 metri; strada Toamnei, pe o lungime de 108 metri; strada Plevna, pe o lungime de 177 metri; strada Caișilor, pe o lungime de 240 metri; strada Carpenului, pe o lungime de 176 metri. Pe sate, lungimea drumurilor propuse la reabilitare se prezintă astfel: sat Jegălia – 2.534 metri; sat Iezeru – 2.418 metri; sat Gâldău – 2.929 metri.

Stația de epurare

Printr-o investiție a Raja Constanța, în partea estică a satului Gâldău, se lucrează din plin la stația de epurare a apelor uzate. Este situată în apropierea malului stâng al Brațului Borcea, pe un teren în suprafață de 6.330 mp, la o distanta de peste 300 m de extremitatea locuibilă a satului Pietroiu. Va putea procesa un debit mediu zilnic de 548 metri cubi și de 19.07 metri cubi/h, însemnând 5,3 l/s și cu un maxim de procesare de 586,6 mc/zi, la un debit de 6,79 l/s. Va fi deservită de minim 10 angajați.

20.612.826 lei este suma atrasă, începând cu anul 2017, pe raza comunei Jegălia, ne declară Aurel Vasile, primarul acestei localități, din fonduri provenite de la bugetul de stat. S-au finanțat următoarele proiecte: 1. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și de laborator și dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 572.796 lei; 2. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și dotări independente pentru Grădinița cu Program Normal nr. 1, Jegălia, județul Călărași, în valoare de 138.505,19 lei; 3. Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași, având o finanțare de 8.039.060,00 lei; 4. Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 1.621.578,00 lei4. Extindere și reabilitare Școala gimnazială nr. 1 Jegălia, cu o finanțare de 1.970.950 lei; 2. Asfaltare străzi comunale, cu o valoare de 8.269.937 lei.

Stația de compost

Finanțat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca mondială, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Integrat al Poluării cu Nutrienți, „pe raza comunei Jegălia se amenajează stația de compostare, ambalare/peletizare, pe o suprafață de 5.000 mp, proprietate publică a UAT Jegălia. Stația, amplasată în partea vestică a satului Iezeru, cu acces din drumul de exploatație agricolă, va avea o capacitate de procesare de 8212 metri cubi, anual, în cicluri de maturare de minim 2 săptămâni. Procesul de compostare se va realiza în 3 celule, cu dimensiuni de 30x8x3 metri, cu o distanță de siguranță de 1 metru, iar controlul umidității și al temperaturii se va realiza prin intermediul unor senzori amplasați în corpul de deșeu supus procesului de compostare. Stația va avea o suprafață betonată de 2120 mp, din care 780 mp reprezintă zona de celule de compostare. Vor fi amenajate două zone, una de tocare, amestecare și încărcare și una de cernere compost și ambalare/peletizare, ambele situate sub structuri construite pe schelet metalic. „Tot gunoiul de grajd de pe raza comunei va fi prelucrat în această stație. Deci nu vom mai avea situația ca acesta să fie dus la marginea satelor. Compostul va fi folosit drept îngrășământ, în agricultură, iar toate veniturile obținute din aceste tranzacții vor intra în bugetul local”. Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, ne declară că această stație va fi deservită de minim 4 angajați, proiectul prevăzând și dotarea acestui sistem cu un utilaj de încărcare. „Vom avea o mașină de însăcuit, iar livrarea se va face sub această formă. Vom putea livra oriunde, în Europa. Însă această investiție este utilă prin faptul că vom procesa gunoiul de grajd. În al doilea rând, se vor înființa câteva locuri de muncă. Nu în ultimul rând, stația va asigura și un beneficiu, iar cel mai mare nu este cel financiar, ci nutrientul bio oferit fermierilor.”

Comuna Borcea:

Aniel Nedelcu Pațurcă

Începând cu anul 2015 s-a demarat procesul de modernizare a drumurilor de interes local în comuna Borcea, în ambele sate componente, Borcea și Pietroiu. În cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Borcea a absorbit, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, suma de 8.388.135 lei, defalcată astfel: 3.534.361 lei în prima etapă demarată în anul 2015; 4.853.774 lei, în etapa a doua, demarată în anul 2017. În anul 2018, 85 la sută din drumurile de interes local erau asfaltate, însumând 47 de străzi. La acest moment, ne declară Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă, primarul comunei, se asigură fonduri, din venituri proprii, pentru asfaltarea ultimelor străzi ale comunei, în fapt niște fundături laterale, cu lungimi maxime de 60-80 de metri. „La ora actuală, comuna Borcea beneficiază de toate drumurile asfaltate, iar acest lucru s-a realizat în decurs de 10 ani. Au mai rămas niște cioturi, niște ulițe, cu o lungime totală de 2000 metri, pe o lățime de 4 metri”. Anul acesta va fi finalizată și această lucrare, care nu necesită sume majore, ci doar un strat de pietriș și un altul de asfalt, cu o grosime medie de 7 centimetri. Se va asigura, astfel, accesul facil la gospodăriile situate în fundături și alei. La acest moment, se așteaptă finanțări în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, unde comuna Borcea a aplicat cu două cereri de finanțare, vizând introducerea rețelei de canalizare și construire stație de epurare și extindere rețea de gaze naturale. Pentru lucrarea de extindere a rețelei de gaze naturale, aceasta fiind demarată cu fonduri din bugetul local, sunt prevăzute conducte de distribuție pe o lungime de 64 de kilometri, acoperind, practic, toate gospodăriile. Inițial, proiectul de introducere a gazelor naturale la nivelul comunei Borcea a fost aprobat la finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, un program înființat prin Ordonanța de Urgență nr. 114/2018, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, ulterior transferat la Ministerul Lucrărilor Publice și desființat. Primăria Borcea este printre puținele unități teritorial administrative, de la nivel național, care a beneficiat de finanțări din Fondul de Dezvoltare și Investiții, într-o situație similară, la nivelul județului Călărași, fiind comuna Lehliu-Sat. „Din acest fond, comuna Borcea, pentru proiectul de înființare a rețelei de distribuție a gazului metan, a apucat să deconteze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Noi am semnat acest proiect în 2018, iar de atunci intrau în termenele de expirare avizele obținute, iar execuția lucrării am început-o din fonduri proprii. Chiar avem în plan accesarea unui împrumut, prin Trezoreria Statului, în valoare de 5 milioane lei.” Costul total al lucrării este estimat la 20 de milioane lei, sumă cerută, de UAT Borcea, prin cererea de finanțare depusă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrarea, deosebit de complexă, trebuie concesionată unui distribuitor autorizat de gaze naturale, la nivel național existând 57 de astfel de firme, din care aproximativ 10 cu un volum consistent, iar consumul de gaze trebuie să fie unul substanțial pentru a atrage marii operatori de pe piață. „Operatorul trebuie să-și deschidă punct de lucru la nivelul comunei, care înseamnă angajați cu partea de facturare și echipă de intervenție. Deci consumul de gaz, la nivelul comunei, trebuie să fie atât de mare ca și operatorul să-și poată justifica investiția. Mai mult, de la rețeaua principală și până la aparatul de consum, lucrarea trebuie executată pe banii operatorului, banii urmând să fie recuperați în 49 de ani!” La nivelul unității teritorial administrative Borcea, sunt 3.000 de rol-uri, la care se adaugă unități agricole mari, silozuri, dar și unitatea militară, iar primarul Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă abia a găsit un operator. „Dacă nu ai consum mare de gaze, marii operatori nu vin. Mă gândesc ce pățesc primarii care administrează comune mici, cu populație îmbătrânită? Și-n plus, trebuie și zeci de avize. În România, trebuie să iei avize de la ministerul Culturii, pentru o țeavă amplasată pe câmp”. Se estimează că 60 la sută din gospodării se vor conecta la rețeaua de distribuție a gazului metan. Pentru sistemul de canalizare s-a cerut finanțare tot de la nivel guvernamental, câtă vreme comuna Borcea beneficiază de sistem de alimentare cu apă potabilă independent, cu un serviciul public propriu. S-au operat modificări ale proiectului inițial, care nu prevedea stație de epurare, iar la acest moment s-a întocmit planul urbanistic zonal, a fost emisă cartea funciară și s-a efectuat intabularea spațiului pe care va fi amplasată aceasta. Comuna Borcea s-a desprins din Asociația de Dezvoltare „Apă-Canal” Constanța, primarul motivând această decizie prin faptul că existau, la acel moment, inechități evidente și angajamente neonorate din partea operatorului de apă și canal. „Contractul prevedea efectuarea de investiții care să justifice asocierea, dar și prețul perceput populației. Cei de la Raja aveau investiții doar în hârtii, dar percepeau tarife uriașe pentru distribuția de apă potabilă, la nivelul comunei, deși investiția în rețea fusese făcută cu eforturi proprii și cu bani atrași de la nivel guvernamental”. Există și varianta ca rețeaua de canalizare să fie deservită prin stația de epurare de la Gâldău. La momentul ăsta, în comuna Borcea, metrul cub de apă este de 3 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată. Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă estimează un preț de 5,8 lei pe metru cub, după ce se va introduce și rețeaua de canalizare și stația de epurare, la nivelul comunei.

Comuna Sărulești:

„Principala mea preocupare, a întregului aparat de specialitate, a fost fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei, vizând: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local”, precizează Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021. Situația statistică, la nivelul comunei, este următoarea: suprafață totală – 6.835 ha; suprafață agricolă, din care – 1: terenuri curți și construcții – 387 ha; arabil – 5.351 ha; teren neproductiv – 267 ha; vii și pepiniere viticole – 77 ha; livezi și pepiniere – 35 ha; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 ha; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 ha. Ca număr de populație și număr de gospodării: satul Sărulești Gară – 1.676 locuitori, 558 gospodării; satul Sărulești – 505 locuitori, 190 gospodării; satul Săndulița – 630 locuitori, 217 gospodării; satul Solacolu – 308 locuitori, 110 gospodării; satul Sătucu – 19 locuitori, 8 gospodării; satul Măgureni – 25 locuitori, 14 gospodării; satul Polcești – 58 locuitori, 31 gospodării. Total: 3.221 locuitori, 1.128 gospodării. Pe categorii de animale și păsări: satul Sărulești Gară – 9 bovine, 281 ovine, 7 caprine, 16 cabaline, 208 porcine, 1.000 păsări; satul Sărulești – 44 bovine, 145 ovine, 35 caprine, 23 cabaline, 203 porcine, 1.000 păsări; satul Săndulița – 36 bovine, 485 ovine, 196 caprine, 18 cabaline, 408 porcine, 1.500 păsări; satul Solacolu – 8 bovine, 179 ovine, 56 caprine, 13 cabaline, 133 porcine, 500 păsări; satul Sătucu – 2 bovine, 58 ovine, 27 caprine, 6 cabaline, 13 porcine, 100 păsări; satul Măgureni – 5 bovine, 4 cabaline, 100 păsări; satul Polcești – 2 caprine, 4 cabaline, 37 porcine, 50 păsări. Total: bovine – 104, ovine – 1.148, caprine – 323, cabaline – 64, porcine – 1.002, păsări – 4.250. În cadrul compartimentului impozite și taxe local, s-au înregistrat: 1.000 modificări roluri fiscale; emitere certificate fiscale – 1.000; situații sechestru instituite și ridicate – 100; înregistrări mijloace de transport – impunere și radiere – 500; înregistrare amenzi diverse și nedeclarate la termen – 2.000; decizii de impunere persoane fizice și persoane juridice – 1.500; adrese înștiințare contribuabili în vederea recuperării debitelor restante la bugetul local – 3.000; adrese înființare popriri contribuabili persoane fizice – 500; adrese ridicare popriri – 20; întocmire de istorice rol fiscal – 10; procese verbale sechestru persoane fizice și persoane juridice – 50. Prin compartimentul urbanism, s-au emis: 51 certificate, din care 37 pentru persoane fizice și 14 pentru persoane juridice; 9 autorizații de construire, din care 5 pentru persoane fizice și 4 pentru persoane juridice; 1 autorizație de demolare pentru persoane juridice. În domeniul stării civile, în cursul anului 2021, s-au eliberat: 48 certificate de naștere; 21 certificate de căsătorie; 63 certificate de deces. S-au întocmit: 36 acte de deces; 10 acte de căsătorie; 0 acte de naștere; S-au operat 270 de mențiuni. S-au retras 40 certificate de stare civilă. Registrul agricol a eliberat: 20 atestate de producător; 16 carnete de comercializare a produselor; 2.250 adeverințe cu date din registrul agricol; 77 adeverințe pentru obținerea subvenției de la APIA; 23 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului de încălzire, pentru completarea dosarului de ajutor social și al alocației de susținere a familiei. S-au deschis 10 roluri noi pentru tineri, în baza legii nr. 15/2003 și 22 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare și 33 roluri în baza actelor de partaj și a certificatelor de moștenitor. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat 482 anchete sociale, din care: 150 pentru ajutorul social; 10 pentru bursele școlare; 20 pentru justiție; 214 pentru alocația de susținere a familiei; 65 pentru protecția copilului; 14 pentru handicap; 8 diverse alte solicitări. S-au întocmit: 23 dosare noi de ajutor social; 35 dosar alocații pentru susținerea familiei; 15 dosare pentru îngrijirea copilului; 7 dosare indemnizații; 25 adeverințe ajutor social; 67 dispoziții ajutor social; 3 contracte de muncă asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav; 152 dosare pentru ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Pe raza comunei, funcționează un cabinet medical individual – medic de familie, care asigura asistența primară în localul dispensarului medical, în vreme ce asistența sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar. Biblioteca comunală dispune de un fond de carte de 13.255 volume, 5 calculatoare, 1 imprimantă, 1 scanner. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, conchide Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021.

DSVSA Călărași în alertă ca urmare a evoluției gripei aviare în județul Giurgiu

0

CA URMARE A EVOLUTIEI GRIPEI AVIARE

ÎN JUDETUL GIURGIU

In data de 27.03.2022, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București a confirmat prezența virusului gripei aviare, la păsările dintr-o exploatație comercială din localitatea Braniștea, comuna Oinacu din județul Giurgiu.

Ferma are un efectiv de aproximativ 33.000 de găini ouătoare.

Imediat, la nivel local a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Giurgiu, care a adoptat Programul de Măsuri pentru combaterea focarului de gripă aviară.

La nivelul exploatației infectate au fost impuse restricții de mișcare a păsărilor, persoanelor, mijloacelor de transport și furajelor.

Întregul efectiv de păsări va fi ucis, subprodusele rezultate împreună cu ouăle reţinute oficial, cu resturile de furaje, cu așternutul și cu tot ce a putut constitui o sursă de infecţie vor fi distruse prin neutralizare, conform prevederilor legale, astfel încât să se evite orice risc de răspândire a virusului. Ulterior, întreaga suprafață a exploatației va fi dezinfectată.

În jurul focarului s-au delimitat o zonă de protecţie pe o rază de 3 km şi o zonă de supraveghere pe o rază de 10 km.

În aceste zone restricțiile vor fi menținute minimum 30 de zile.

Reamintim crescătorilor de păsări măsurile care trebuie respectate pentru a preveni apariția și răspândirea viusului gripei aviare:

– păsările domestice trebuie ținute separat și în adăposturi acoperite, fără acces la lacuri și bălți;

– furajele trebuie ținute în spații închise acoperite și în timpul depozitării trebuie asigurat să nu aibă acces alte specii de animale;

– așternutul trebuie să fie depozitat în spații închise acoperite sau acoperite să nu aibă contact cu păsările sălbatice;

– obligativitatea de a anunța imediat medicul veterinar din localitate în caz de îmbolnăvire sau mortalitate la păsări.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă și al cetățenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări și respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul României.

DSVSA Calarasi va intensifica controalele oficiale, si face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise si este interzisa comercializarea de animale si/ sau pasari  in locuri adiacente targurilor,  domeniul public sau alte spatii neautorizate sanitar veterinar

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

– Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

Având în vedere interesul protejării aviculturii românești, crescătorii de păsări trebuie sa constientizeze să intensifice măsurile de biosecuritate în exploatațiile pe care le dețin, in special in exploatatiile comerciale de pasare.  Masurile de biosecuritate trebuie aplicate inclusiv în timpul afluirii de material de reproducție sau păsări vii pentru repopularea fermelor provenite din comerțul intracomunitar sau din țări terțe.

            De asemenea, D.S.V.S.A Calarasi atentioneaza asupra derularii campaniei de vaccinare antipseudopestoase aviare incepand cu luna martie 2022. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii,  cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica in vederea vaccinarii efectivelor de pasari. Actiunea este obligatorie, contracost si  suportata de proprietar.

In cazul refuzului prezentarii pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

PPA la Chirnogi: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași în alertă

0

În data de 17 martie 2022 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane prin  Buletin Analiza emis de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti in complexul de porcine din localitatea Chirnogi, judetul Calarasi.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta din data de 15.03.2022, data la care s-au efectuat investigatii suplimentare si s-a demarat ancheta epidemiologica in vederea stabilirii posibilelor cai de intrare si posibila origine a bolii.

In data de 17.03.2022 Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi a aprobat planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA), cu respectarea prevederilor Reg 429/2016 CE si reg delegat 687/2020 CE.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, pesta porcina africana având un puternic impact social cat si economic.

Fata de focarul nou aparut, incepand cu data declararii oficiale a bolii,  si  in baza planului de masuri de combatere aprobat de CLCB judetean Calarasi, se dispun masuri de restrictii in exploatatii nonprofesionale si exploatatii comerciale detinatoare de animale din :

 • zonele de protectie definite in raport cu focarul, la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de animale  si comerciale pe raza localitatii : Chirnogi, in raport cu localizarea focarului
 • zonele de supraveghere definite in raport cu focarul la nivelul exploatatiilor nonprofesionale de pe raza localitatii Cascioarele, Mitreni, Valea Rosie, Clatesti, Radovanu, Valea Popii, Oltenita, Ulmeni, in raport cu localizarea focarului

In aceste zone, pentru o perioada de cel putin 30 zile si daca nu apar alte focare de boala,  de la data dezinfectei finale efectuata  in exploatatia afectata in gospodariile aflate in zonele de restrictii :

 •   este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.
 • Miscarea animalelor din celelalte specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.
 • Suinele vor fi declarate la registrul agricol

Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.

In gospodariile populatiei , DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :

 • de a  aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii ;
 •  instalarea de dezinfectoare pietonale prevazute cu solutie soda caustica la intrarea in gospodarie;

        – examinarea zilnica a efectivelor de porci;

           – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;

         – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;

 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.

 Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA vor fi acordate in cazul in care detinatorii de suine vor declara animalele la Primarie, la registrul agricol si vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare privind anunatarea cazurilor de boala si /sau moarte la suinele detinute, pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia urmand a fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr Viorel BUCUR

Semnal: În următorii 10 ani, municipiul Călărași va plăti doar datorii!

0

Un semnal de alarmă este tras de Organizația municipală Călărași a Partidului Național Liberal, prin Alin Drăgulin, președinte! De astăzi, dacă va primi acceptul Consiliului Local Municipal Călărași, Marius Dulce va îndatora municipiul Călărași, pentru următorii 10 ani, cu o sumă uriașă: 60 milioane lei!

Alin Drăgulin

Astăzi, în Consiliul Local, actualul primar va îngropa în datorii Municipiul Călărași, pentru scopuri deloc clare.
‼️Proiectul de Hotărâre privitor la contractarea unui împrumut în valoare de 60 milioane lei prevede, de fapt, alocări de fonduri pentru aceleași investiții pentru care, anul trecut, a mai fost contractat un credit de 40 de milioane lei.
❓Sumele sunt total nejustificate, în discuție sunt proiecte finanțate din fonduri europene. Cofinanțarea necesară din partea Municipiului Călărași este nesemnificativă în comparație cu sumele împrumutate de actuala conducere.
🏛 De exemplu – proiectul de modernizare a Centrului Civic, „Reducerea emisiilor de CO2 prin crearea unui spațiu urban pietonal multifuncțional în zona centrală.”, în valoare de 37.588.477 lei, necesita o cofinanțare de 2%, cca 0,7 milioane lei. Actuala conducere s-a împrumutat anul trecut pentru acest proiect 6,3 milioane lei iar acum dorește să se mai împrumute încă 5 milioane. Deci, pentru acest proiect, ne împrumutăm 11,3 milioane lei când valoarea pe care o datorăm este de 0,7 milioane lei.
💰 Vom asista, probabil, la plata din aceste împrumuturi a unor sume enorme pentru lucrări care vor fi respinse la decontare de către finanțatorul european (fiindcă plata din bani europeni înseamnă respectarea unor reguli).
↗️Proiectele despre care vorbim, cu finanțare europeană, au fost câștigate de fosta administrație si sunt proiecte mari, durabile, care presupun eforturi financiare minime din partea comunității.
🔽 Observăm că aceste proiecte sunt folosite ca pretext pentru îndatorarea orașului nostru la un nivel halucinant.
❌ Când celelalte administrații sunt cu ochii pe accesarea fondurilor europene din PNRR, actualul primar ne îndatorează la cote alarmante. Pe următorii 10 ani va fi practic imposibil să mai avem bani pentru cofinanțarea unor proiecte din fonduri europene iar despre proiecte finanțate din fonduri proprii nici nu va mai putea fi vorba.
⚠️ Riscăm ca în următorii 10 ani să plătim datorii și atât!

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Chiselet

Mihai Penu

La nivelul comunei Chiselet, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, ne spune primarul Mihai Penu. În ultimii ani, trei investiții majore s-au derulat, pe raza comunei Chiselet, după ce administrația locală a reușit să atragă fonduri de 9.319. 852 lei, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectele, depuse la Ministerul Dezvoltării, au vizat: 1. modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2, cu o valoare estimată la 950.366 lei; 2. Asfaltare străzi, cu o valoare estimată de 7.380.101 lei; 3. Construire unitate sanitară, cu o valoare estimată la 989.385 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul comunei. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri. S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 65 de kilometri, în vreme ce lungimea totală a străzilor este de 26 de kilometri, cu o rețea de alimentare cu apă potabilă desfășurată pe 15,5 kilometri. Comuna Chiselet, conform Raportului privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, prezentat de edilul Mihai Penu, numără 3.120 de locuitori, din care 2.471 români, 672 romi, 2 alte etnii. Suprafața totală a comunei este de 8.557 hectare, cu 365 hectare intravilan și 8.192 hectare extravilan, din care 5.173 teren arabil, 1.795 hectare de pădure, 373 hectare de islaz, 76 hectare cu vii, 13 hectare cu livezi și 540 hectare ocupate de ape cu stuf. În cursul anului 2021, prin serviciul de stare civilă, s-au eliberat: 6 acte de naștere; 14 acte de căsătorie; 62 acte de deces; 25 extrase; 20 certificate de naștere; 14 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces; 72 mențiuni proprii; 54 mențiuni primite; 80 mențiuni înaintate; 6 transcrieri de certificate de naștere. Serviciul de asistență socială a întocmit: 36 dosare de alocație de stat; 12 dosare de concedii îngrijire copil; 10 dosare noi și 45 dosare în plată pentru alocații de susținerea familiei; 29 dosare pentru indemnizație de handicap; 173 anchete sociale; 65 anchete handicap; 107 dosare ajutor social; 1 ajutor de înmormântare; 141 dosare ajutoare de încălzire pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022.S-au emis, prin compartimentul de urbanism: 3 autorizații de construire; 17 certificate; 4 procese-verbale de recepție a lucrărilor de construire; 2 autorizații de demolare. Prin compartimentul de taxe și impozite s-au eliberat: 279 certificate fiscale; 701 înștiințări de plată + somații persoane fizice și persoane juridice; 345 înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice. La nivelul comunei Chiselet, situația proiectelor finalizate este următoarea: 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate 241 lămpi economice; 2. A fost reabilitat sediul primăriei locale prin lucrări de renovare și anvelopare; 3. Au fost executate reparații trotuare pe o suprafață de 2.400 metri pătrați; 3. Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane și au fost începute lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile intravilane și locuințele aferente acestora; 4. A fost înființată o perdea forestieră de 500 metri; 5. Au fost plantați 120 de pomi ornamentali pe marginea Drumului principal care tranzitează comuna, DN 31; 6. Au fost împărțite populației 50.000 măști chirurgicale și au fost organizate mai multe campanii de vaccinare; 7. Au fost întocmite cărți funciare pentru toate străzile din localitate. La Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte: construirea unei săli de sport cu o capacitate de 105 locuri; construirea și amenajarea unei baze sportive. În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, comuna Chiselet a aplicat cu două proiecte: modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 7.369 metri; extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 12.722 metri și construire stație de tratare a apei. Tot în cursul anului trecut, au continuat lucrările la: 1. Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă; 2. Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2; 3. Asfaltare străzi. S-a semnat finanțarea și a fost scoasă la licitație lucrarea de construire a unității sanitare comunale. Proiecte la care s-au efectuat studiile de fezabilitate. 1. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; 2. Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale. Mihai Penu, în finalul Raportului privind starea socială, economică și de mediu a comunei Chiselet, precizează: „Sper ca în cursul anului 2022, prin aportul și colaborarea dintre dumneavoastră, consilierii, și aparatul propriu al primăriei, să reușim să realizăm, spre folosul cetățenilor comunei noastre, sarcinile ce ne revin ca urmare a alegerii noastre în funcții de demnitate publică”.

Comuna Dor Mărunt

Ion Iacomi

Două cereri de finanțare a depus comuna Dor Mărunt în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne spune primarul Ion Iacomi. Valoarea cea mai mare este reprezentată de cererea de finanțare privind modernizarea de drumuri de interes local în satele Dor Mărunt și Dâlga, pe o lungime totală de 12.008 metri, cu un cost total al investiției estimat la 21.730.326 lei, din care 21.494.547 lei este suma cerută de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, iar suma de 235.779 lei este partea de contribuție locală. În satul Dor Mărunt se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Dunărea – tronson 1; Dunărea – Tronson 2; Dunărea – tronson 3; Păcii – tronson 2; Păcii – tronson 3; Păcii – tronson 4; Poiana – tronson 1; poiana – tronson 2; Panduri; Învățătorului – tronson 1; Învățătorului – tronson 2; Prunilor – tronson 1; Prunilor – tronson 2; Ho shi Min; Zorilor – tronson 1; Zorilor – tronson 2; Zorilor – tronson 3; Zorilor – tronson 4; Zorilor – tronson 5; Zorilor – tronson 6; Albatros; Potcoavei; George Enescu; Mihai Eminescu; Revoluției. În satul Dâlga: strada Decebal – tronson 3; strada Dispensarului; strada Măcinului; strada Teiului; strada Sulfinei; strada Panduri; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 3; strada Trandafirilor – tronson 4. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, 10.464.275 lei este suma atrasă de comuna Dor Mărunt, pentru modernizarea drumurilor de interes local, prin asfaltare, în satele Dor Mărunt, Ogoru și Dâlga. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, echivalentul sumei atrase de comuna Dor Mărunt, a fost de 1 milion de euro, reprezentând necesarul pentru pentru proiectul de asfaltare pe un traseu de 3,5 kilometri, în satul Dor Mărunt, pe un număr de 4 străzi. S-a urmărit reabilitarea drumurilor principale din satul Dor Mărunt, de spune primarul Ion Iacomi, legându-se halta CFR cu biserica și cu morile din localitate, facilitându-se, totodată, accesul spre dispensarul uman. Totodată, altădată un drum pietruit, în comună s-a asfaltat drumul dintre satele Înfrățirea și Dor Mărunt, pe o lungime de 4,8 kilometri, cu finanțare venită de la Consiliul Județean Călărași și ca urmare a demersurilor întreprinse de primarul Ion Iacomi. În urmă cu 10 ani, la momentul preluării primului mandat, satul Dor Mărunt beneficia de străzi asfaltate pe o lungime de 450 metri, în vreme ce, în anul 2020, rețeaua de drumuri asfaltate, în acest sat, a ajuns să măsoare 12 kilometri, reprezentând 13 străzi. Documentația pentru proiectul de asfaltare a străzilor Teiului, Morilor, Grădiniței și Garofiței a demarat în anul 2014, iar execuția s-a făcut în anii 2016-2017. La nivelul satului Dâlga, nu exista nici măcar un metru de drum asfaltat, în vreme ce, azi, rețeaua de drumuri modernizate ajunge la un total de 6 kilometri, însemnând reabilitarea și modernizarea a 9 străzi. Al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” vizează introducerea rețelei de gaz în satele Dor Mărunt și Dâlga. „Pentru satul Dâlga, avem studiul de fezabilitate aprobat de Consiliul Local al comunei Dor Mărunt, cu toți indicatorii. Am cerut operatorului de gaz metan să ne dea acordul pentru a depune cererea de finanțare. Pe raza comunei noastre există operator de rețea de gaz metan, iar acest demers face parte din pașii care trebuie urmați pentru accesarea unui astfel de proiect”. În satul Ogoru, există deja contractul de execuție semnat, iar lucrările la conducta de aducțiune, pe o lungime de 4 kilometri, vor începe în câteva săptămâni. În satul Dâlga, este aproape de finalizare obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal”, cu un deviz general estimat la 604.445 lei fără taxa pe valoarea adăugată, structurat astfel: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului – amenajarea terenului – 120.735,66 lei ; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 12.478,48 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 334.093,70 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 8.656 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 84.267,33 lei; dotări – 35.862,00 lei; alte cheltuieli – organizare de șantier – 8.352,34 lei. Totodată, o altă investiție importantă este reprezentată de reabilitarea, din surse proprii, a căminului cultural din satul Dor Mărunt, însemnând grinzi pentru planșe, cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rășinoase, cu fețe plane (12,6 mc); șarpantă acoperiș din scândură rășinoase de 24 mm grosime, cu deschidere pana la 14m (757mp); învelitori lemnoase executate cu sită de lemn de brad bătută de spică 30x50mm (757mp); învelitori din plăci din tablă amprentată tip țiglă, pentru învelitorile acoperișurilor (tip lindab)(757 mp); streașină înfundată din scânduri de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte, cu grosime inițiala de 22mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime, fără console aparente (80mp); demontat elemente de acoperiș, învelitori din țiglă, olane, plăci presate din tablă, pas, pvc (757mp); finisaje exterioare termosistem termoizolație polistiren expandat 10 cm, plasă fibră (620mp), vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafețe de beton; executate în două straturi de vopsea decorativă (620 mp); fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor (220m); profil colțar cu plasă tencuieli exterioare 3m/buc (334 buc.); sistem de termoizolare a fațadelor de tip ceresit ceretherm; pregătirea suprafeței (620 mp). Sunt în derulare și lucrările la sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din Subprogramul „Săli de sport” – Programul National de Construcții de Interes Public sau Social.

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

50.707.706 lei este valoarea investiției totale reprezentând reabilitări de drumuri de interes local, în orașul Lehliu Gară și în satele Răzvani și Buzoieni, pe o lungime de 26.652 metri liniari, în orașul Lehliu Gară, din care suma de 49.348.635 lei este cerută în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din care suma de 1.354.071 lei este reprezentată de partea de contribuție locală. Cererea de finanțare a fost depusă cu numărul 8425, din data de 4.10.2021, cu număr de intrare 119148, din data de 5.10.2021. Se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Lehliu Gară – strada Apusului; strada Luminișului; strada pădurii; strada Mătăsii; Intrarea din TCIF; Intrarea Ritmului; Intrarea Industriei; strada Serei; strada Mihai Viteazul; strada Cheșcă Ion; strada Mircea cel Bătrân; strada Elefterie Papadisia; strada Fermierului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 3; strada Spicului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 2; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 1; strada Mihail Sadoveanu; strada dr. Rameta Ion; strada Valahia; strada Prof. Zafiu Marin; strada Prof. Ioniță Dumitru; strada Belșugului; strada George Coșbuc; strada Barbu Știrbei; strada Valea Seacă; strada Parcului; strada Vlăstarului; sat Răzvani – strada lalelelor; strada Toamnei; strada Lucian Blaga; strada Narciselor tronson 1; strada Zorilor; strada Vasile Alecsandri; strada Ion Luca Caragiale; strada Crizantemelor – tronson 1; strada Sf. Constantin – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Nufărului – tronson 1; strada Verii; strada Narciselor – tronson 2; strada Crizantemelor – tronson 2; strada sf. Constantin – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Nufărului – tronson 2; strada 1 Decembrie; strada Veseliei; strada Bujorilor; strada Tineretului; strada Cetățuiei; strada Nicolae Bălcescu; sat Buzoieni – strada Marin Preda; strada teiului; strada Luceafărului; strada Stejarului; strada Culturii; strada sf. Nicolae, strada Speranței; strada Rozelor; strada ion Creangă; strada Magnoliei; strada Primăverii; Aleea Cimitirului. Proiectul a fost depus inițial la Fondul de Dezvoltare și Investiții, desființat între timp, și prevedea o valoare totală a investiției de 39.360.498 lei, reprezentând reabilitarea a 22 de străzi în satul Răzvani, 12 străzi în satul Buzoieni și 29 în orașul Lehliu Gară. În prezent, aceste străzi beneficiază de următoarea infrastructură: Lehliu Gară – strada Apusului – sistem rutier de pământ; strada Luminișului – sistem rutier de pământ, strada Pădurii – sistem rutier – 10 centimetri piatră spartă; strada Mătăsii – sistem rutier de pământ, intrarea din TCIF – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea Ritmului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea industriei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Serei – 8PR; strada Mihai Viteazu – sistem rutier de pământ; strada Ion Cheșcă – sistem rutier de pământ; strada Mircea cel Bătrân – sistem rutier de pământ; strada Elefterie Papadisia – 13 centimetri de piatră spartă; strada Fermierului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 3 – 5 centimetri de piatră spartă; strada Spicului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 2 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 1 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Mihail Sadoveanu – 18 centimetri de piatră spartă; strada dr. Rameta Ion – 20 centimetri de piatră spartă; strada Valahia – 8 centimetri de piatră spartă; strada Prof. Zafiu Marin – 15 centimetri de piatră spartă; strada prof. Ioniță Dumitru – 27 centimetri de piatră spartă; strada Belșugului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada George Coșbuc – 23 centimetri de piatră spartă; strada Barbu Știrbei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Valea Seacă – 5 centimetri de piatră spartă; strada parcului – sistem rutier de pământ; Pista – DN3 – sistem rutier de pământ; strada Vlăstarului – sistem rutier de pământ; satul Răzvani – strada Lalelelor – 17 centimetri de piatră spartă; strada Toamnei – 3 centimetri de piatră spartă; strada Lucian Blaga – 15 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronsonul 1 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Zorilor – 3 centimetri de piatră spartă; strada Vasile Alecsandri – 17 centimetri de piatră de râu; strada IL Caragiale – 15 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 1 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronsonul 1 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronsonul 1 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronsonul 1 – 4 centimetri de piatră spartă; strada Verii – 18 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronson 2 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 2 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronson 2 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronson 2 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronson 2 – 4 centimetri de piatră spartă; strada 1 Decembrie – 4 centimetri de piatră spartă; strada Veseliei – 15 centimetri de piatră de râu; strada Bujorilor – 11 centimetri de piatră de râu; strada Tineretului – 11 centimetri de piatră de râu; strada Cetățuiei – 4 centimetri de piatră spartă; strada Nicolae Bălcescu – 5 centimetri de piatră spartă; sat Buzoieni – strada Marin Preda – 4 centimetri de piatră spartă; strada Teiului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Luceafărului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Stejarului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Culturii – 14 centimetri de piatră de râu; strada sf. Nicolae – 5 centimetri de piatră spartă; strada Speranței – 4 centimetri de piatră spartă; strada Rozelor – 18 centimetri de piatră de râu; strada Ion Creangă – 14 centimetri de piatră de râu; strada Magnoliei – 22 centimetri de piatră spartă; strada Primăverii – 5 centimetri de piatră spartă; Aleea Cimitirului – 15 centimetri de piatră de râu. „Necesitatea acestui proiect a apărut deoarece străzile nu corespund traficului actual și de perspectivă, au o capacitate de circulație redusă și nu se încadrează în standardele și normativele în vigoare”, se arată în Memoriul justificativ pentru îndeplinirea condiției de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare străzi în orașul Lehliu Gară, sat Răzvani și sat Buzoieni”, depus la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. „Scopul realizării acestui proiect este de a îmbunătăți infrastructura de transport în zonă, ceea ce va conduce la o rată crescută a mobilității și accesibilității a persoanelor și a bunurilor în zona respectivă și a timpilor de transport. În urma consultărilor la nivel local, dintre administrație și cetățeni, cu privire la necesitățile localității, aceștia din urmă și-au exprimat opinia că modernizarea infrastructurii rutiere este prioritară pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții”, precizează Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliu Gară.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în prima parte a acestui an, Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare afirmă că are drept principală preocupare „gospodăria eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor”. Acțiunile acestuia au vizat: 1. dezvoltarea infrastructurii locale, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita sumelor din bugetul local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală cu scopul de a dezvolta componenta culturală locală; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei. Din punct de vedere statistic, situația, la nivelul comunei, se prezintă astfel: Tămădău Mare: număr populație – 1.054, număr gospodării – 358; Călăreți: număr populație – 375, număr gospodării – 115; Dârvari: număr populație – 120, număr gospodării – 53; Plumbuita: număr populație – 546, număr gospodării – 183; Tămădău Mic: număr populație – 110, număr gospodării – 46; Șeinoiu: număr populație – 263, număr gospodării – 97; Săcele: număr populație – 79, număr gospodării – 33. Pe sate, se înregistrează următoarele efective de animale și păsări: Tămădău Mare: bovine – 5, ovine – 75, caprine – 121, cabaline – 7, porcine – 280, păsări – 4.820; Călăreți: bovine – 4, ovine – 103, caprine – 51, cabaline – 5, porcine – 78, păsări – 1.250; Dârvari: bovine – 2, ovine – 11, caprine – 8, cabaline – 2, porcine – 41, păsări – 385; Plumbuita: bovine – 4, ovine – 125, caprine – 67, cabaline – 6, porcine – 184, păsări – 1.720; Tămădău Mic: bovine – 0, ovine – 0, caprine – 78, cabaline – 0, porcine – 12, păsări – 130; Șeinoiu: bovine – 3, ovine – 81, caprine – 56, cabaline – 5, porcine – 120, păsări – 1.309; Săcele: bovine – 7, ovine – 52, caprine – 17, cabaline – 3, porcine – 31, păsări – 292. Suprafața totală a comunei este de 4.120 hectare, din care: terenuri curți și construcții – 203 hectare; arabil – 2.936 hectare; pășuni – 200 hectare; fânețe – 0 hectare; vii și pepiniere viticole – 45 hectare; livezi și pepiniere – 0; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 363 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 243 hectare. În cursul anului trecut, au fost emise 100 dispoziții ale primarului, au fost convocate 14 ședințe de consiliu local, din care: 10 ședințe ordinare, 4 ședințe extraordinare; s-au înregistrat 75 de hotărâri emise de Consiliul Local al comunei Tămădău Mare; s-au înregistrat 55 de contracte de arendare; au existat 17 oferte de vânzare pentru terenurile extravilane; au fost întocmite 23 de sesizări privind deschiderea masei succesorale. În cadrul compartimentului relații cu publicul, s-au înregistrat: în registrul de intrări-ieșiri – 5.358 numere; primit și expediat faxuri – 80; răspuns solicitărilor telefonice – 4.300; evidența corespondenței electronice – 3.200; tehnoredactat adrese – 614. Prin UAT Tămădău Mare, s-au elaborat și depus bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual; s-au întocmit 7 bugete rectificate de venituri și cheltuieli; s-au eliberat 715 certificate fiscale; s-au întocmit 412 confirmări de debite și 167 declarații de impunere; s-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul rol nominal unic astfel: 51 persoane juridice; 2.282 persoane fizice. Pentru anul 2021, prin compartimentul urbanism, au fost elaborate 89 de certificate, din care: 75 pentru persoane fizice; 14 pentru persoane juridice; s-au eliberat 35 de autorizații de construire, din care: 32 autorizații persoane fizice; 3 autorizații persoane juridice; s-au eliberat 3 autorizații de demolare pentru persoane fizice. Pentru implementarea unor investiții cu finanțare națională sau europeană, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, sat Șeinoiu; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari; 4. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural în satul Tămădău Mare. În cadrul compartimentului de stare civilă, în cursul anului 2021, s-au înregistrat și eliberat: 13 certificate de naștere; 31 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 39 acte de deces, 20 acte de căsătorie, 4 acte de naștere; s-au operat 106 mențiuni; s-au retras 64 de certificate de stare civilă; s-au înregistrat un număr total de acte de 306. În cadrul UAT Tămădău Mare, pentru 2021, s-au eliberat 9 atestate de producător, 6 carnete de comercializare a produselor; au fost eliberate 480 de adeverințe cu date din registrul agricol; s-au eliberat 141 adeverințe pentru APIA; s-au deschis 80 rol-uri pentru tineri și 13 rol-uri pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În cadrul compartimentului de asistență socială, s-au realizat 170 de anchete sociale, din care: 35 pentru ajutor social; 2 pentru burse școlare; 4 pentru justiție; 30 pentru alocații de susținerea familiei; 50 pentru protecția copilului; 35 pentru handicap; 10 pentru încălzirea locuinței; 4 diverse solicitări. S-au înregistrat: dosare noi pentru ajutor social – 1; dosare alocații pentru susținerea familiei – 3; dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 16; dosare stimulent de inserție – 9; dosare tichete sociale de grădiniță – 4; dosare angajare asistenți sociali – 1; dosare indemnizație – 2, încetare indemnizație – 2; dosare ajutor deces – 7; adeverințe ajutor social – 1; dispoziții ajutor social – 20; contracte de muncă asistenți personali – 1; dosare încălzire – 41. La nivel comunal, asistența sanitară se asigură printr-un cabinet medical individual, iar activitatea sanitară veterinară este deservită de un cabinet de specialitate. Fondul de carte al bibliotecii comunale numără 12.093 volume, repartizate în 2 spații, din care unul este amenajat ca biblionet, dotat cu 4 calculatoare, imprimantă și scanner. Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, apreciază că „starea economică, socială și de mediu înregistrează o creștere în ceea ce privește depistarea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor propuse”.

Comuna Alexandru Odobescu

„Activitatea primăriei Alexandru Odobescu a fost orientată, în special, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea și implementarea hotărârilor Consiliului Local, respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite de lege și alte acte normative”, precizează Nicolae Eremia, edilul acestei comune, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. Tot acesta precizează: „Obiectivele principale au fost gospodărirea eficientă a resurselor, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei”. În atingerea acestor obiective, au fost urmărite: atragerea de investiții; întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; întreținerea și repararea străzilor, în limita bugetului local; asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; asigurarea unui climat modern și sănătos în instituțiile de învățământ. Consiliul Local a fost convocat în 14 ședințe, din care 11 au fost ordinare și 3 extraordinare, în acestea adoptându-se 57 de hotărâri cu caracter normativ și individual. S-au adoptat hotărâri în următoarele domenii: documentații tehnico-economice; rectificări ale bugetului local de venituri și cheltuieli; stabilirea impozitelor și taxelor locale; aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei din anul 2021 și până în anul 2027. S-au eliberat 24 certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, 1 autorizație de desființare. S-au emis 109 dispoziții ale primarului, din care și dispoziții colective, vizând ajutorul social, dreptul la alocație, convocări etc. Pentru anul 2021, s-a continuat pietruirea drumurilor, au fost executate lucrări de reparații la podețuri, s-au continuat lucrările de construire a grădinițelor cu program prelungit din satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui, investiții asigurate cu fonduri naționale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. În satul Nicolae Bălcescu, s-au finalizat lucrările la căminul cultural. În cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, a fost declarat eligibil pentru finanțare proiectul de introducere a rețelei de canalizare menajeră și construire stație de epurare pentru satul Gălățui, lucrarea fiind în curs de finalizare. Una din principalele priorități pe anul 2021 a fost și rămâne educația copiilor din comună, afirmă, în continuare, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu. Ca în fiecare an, și în anul 2021 au fost efectuate lucrări de reparații, salubrizare și modernizare în unele instituții de învățământ, pentru a crea condiții bune pentru anul școlar 2021 – 2022. Totodată, având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, a fost înființat Serviciul Ordine Publică – Poliția Locală. Poliția Locală Alexandru Odobescu si-a desfășurat activitatea în cursul anului 2021, cu un efectiv de 3 polițiști locali. Activitatea constă în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, polițiștii desfășurând o gamă largă de operațiuni. Pentru Poliția Locală Alexandru Odobescu, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) ci prin dialog și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru. Paza Comunei Alexandru Odobescu se execută de către personalul de specialitate al Poliției Locale Alexandru Odobescu. Totodată, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. În cursul anului 2021, s-au înregistrat un număr de 6 utilaje agricole, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulație și certificate de   înregistrare. De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Alexandru Odobescu un număr de 196 invitații de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A). În anul 2021, la stare civilă au fost întocmite: 5 acte de naștere, 17 acte de căsătorie și 41 acte de deces. Au fost eliberate un număr de 100 de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces). Au fost primite/operate/trimise/ un număr de 111 de mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost înregistrate un număr de 65 de poziții. Au fost emise înștiințări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii către 9 persoane juridice și 315 către persoane fizice. S-au adunat datele și s-au întocmit un număr de 105 de dosare fiscale. Activitatea Serviciului Comunitar de Asistență Medicală desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, aparținând și fiind finanțat de Ministerul Sănătății. Activitatea de asistență medicală comunitară constă în: 1. identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 2. determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 3. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară activitatea; 3. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea condițiilor favorabile dezvoltării a nou-născutului; 4. Efectuare de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului; 5. colaborare cu serviciul social din primărie, pentru: supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și copilului mic; participarea la vaccinări; luarea de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții; monitorizarea pacienților externați din spital; efectuarea triajului epidemiologic, periodic în grădinițele, școlile comunei și efectuarea educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii; administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la medicul de familie sau medic specialist; colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre către diferite cabinete de specialitate la nevoie; activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; activități de consiliere socială; îngrijirea medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului; activități de recuperare medicală. În anul 2021 s-au monitorizat un număr de 1970 beneficiari, astfel: Nicolae Bălcescu, număr total de persoane asistate – 1.000, din care: 5 gravide, 6 nou-născuți; Alexandru Odobescu, număr total de persoane asistate – 670, din care: 6 gravide, 5 nou-născuți; Gălățui, număr total de persoane asistate – 300, din care: 1 gravidă, 1 nou născut. Au fost întocmite 0 anchete sociale pentru DGASPC Călărași cu privire la copii dați în plasament. Au fost întocmite  22 anchete  sociale pentru grad de handicap. Au fost întocmite 5 anchete sociale și adrese pentru Judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți. Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să se facă discriminare etnică, religioasă etc. Au fost aprobate un număr de  de 32 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, conform Legii 416/2001. 87 de persoane se află în plată ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap sau reprezentând indemnizații pentru persoane cu handicap. În anul 2022, arată Nicolae Eremia, primarul comunei, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, se urmărește continuarea dezvoltării socio-economice și modernizarea comunei Alexandru Odobescu, prin programe și investiții în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și prevenirea bolilor și îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport și sănătate.

Comuna Lehliu Sat

Ionuț Stan

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, ne spune primarul localității, Ionuț Stan. Este cea mai mare investiție atrasă, pe raza comunei Lehliu Sat, fondurile provenind prin Ministerul Dezvoltării. Proiectul prevede amenajarea a 6.685 metri de drumuri de interes local, acestea suprapunându-se în totalitate pe traseul drumurilor deja existente, partea carosabilă având un ecartament maxim de 5,5 metri și unul minim de 4 metri, fiind prevăzută cu acostamente de 0,75 metri sau 0,5 metri. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri. La acest moment, urmează să se deruleze investiția de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 1 Lehliu Sat, cu fonduri provenite de la Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional derulat prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Contractul de lucrări, cu o valoare estimată de  6.568.502,59 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, a fost atribuit, prin licitație publică, firmei călărășene Sigma House Construct, investiția având un termen de finalizare de 24 de luni. Devizul general cuprindea: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 37.152.46 lei fără TVA; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații: 6.056.286,71 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 2.627.034,68 lei fără TVA • obiect 2- extindere – anexă sală de sport: 767.497,85 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport – ort: 1.209.238,91 lei fără TVA • obiect 4 – ghenă ecologică: 57.8040,12 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 274.471,67 lei fără TVA • obiect 6 – incintă: 117.348,80 lei fără TVA • obiect 7- cabina de pază: 2.854,68 lei fără TVA; montaj utilaje tehnologice: 44.627,52 lei fără TVA • obiect 1- corp școală: 5.940,22 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexă sala de sport: 19.749,77 lei fără TVA • obiect 3- sala sport: 8.818,05 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 5.487,86 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 4.931,62 lei fără TVA; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 156.272,98 lei fără TVA • obiect 1- corp existent C1 – școala: 10.225,73 lei fără TVA • obiect 2 – extindere – anexa sala de sport: 62.426,91 lei fără TVA • obiect 3 – sala sport: 12.847,02 lei fără TVA • obiect 5 – rezervor de apă pentru incendiu: 31.045,08 lei fără TVA • obiectiv 6 – incinta: 39.728,24 lei fără TVA; organizare de șantier: 112.162,92 lei fără TVA • lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 78.000 lei fără TVA • cheltuieli conexe organizării șantierului – 34.162,92 lei fără TVA. Partea de cofinanțare a autorității publice locale este de 2 la sută. „În maxim două luni, lucrarea de reabilitare și modernizare a școlii va fi demarată fizic, timp în care noi trebuie să găsim soluții pentru ca procesul de învățământ să se desfășoare în condiții optime”. Școala funcționează cu 9 săli de clasă, iar reabilitarea și modernizarea acesteia înseamnă decopertare, subzidire, izolație termică, instalații sanitare și electrice noi, schimbat acoperiș, ferestre noi, grupuri sanitare noi, dotări, iar extinderea înseamnă atât grupul sanitar nou, cât și un culoar care se va deschide în noua sală de sport, aceasta urmând să fie construită tot în incinta unității de învățământ. Sala de sport va fi una tip, pe schelet metalic, cu panouri tip sandwich Ionuț Stan, primarul comunei Lehliu Sat, afirmă că a identificat câteva soluții, excluzând, din start, ca elevii să fie mutați în containere modulare, așa cum se întâmplă în alte localități ale județului, varianta aceasta nefiind una eficientă câtă vreme singurul teren disponibil pe care s-ar putea monta așa ceva este reprezentat de stadionul comunal. „Vom reabilita, cu fonduri proprii, școala din satul Săpunari, care nu funcționează, la această oră, este închisă, ne-am gândit că acolo am putea muta clasele din ciclul primar, măcar cu banii pe care-i dăm pe închirierea de containere modulare, reabilităm școala aceasta și rămânem și cu un lucru făcut, în vreme ce clasele gimnaziale le vom muta de pe un etaj pe altul, în școala care se reabilitează. Mai e și varianta ca, din toamnă, în grădinița veche, sătească, sunt 4 săli pe care le putem utiliza în procesul de învățământ”. Pe raza comunei, 283 de copii sunt angrenați în procesul educativ, clasa cea mai numeroasă numărând 28 de elevi. Tot în incinta școlii, din fonduri locale, se va amenaja și un teren de minifotbal, pe format standard 42×22 metri, investiția ridicându-se la 48.500 lei.

Comuna Ulmu

Nelu Cantaragiu

17.470.472 lei este suma solicitată de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Ulmu, cu o parte a cofinanțării din bugetul local estimată la 737.671 lei. Cererea de finanțare a fost făcută la data de 11.02.2022 și are ca obiect modernizarea de drumuri de interes local pe o distanță de 10.546 metri, cu asigurarea accesului la proprietăți. Nelu Cantaragiu, primarul comunei Ulmu, dorește, astfel, ca toate celelalte străzi, care nu au fost prinse în programele de reabilitare și modernizare derulate prin cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, să fie aduse la același standard. Prin această investiție, se are în vedere reabilitarea și modernizarea următoarelor străzi: satul Zimbru – Bazei, Mihai Eminescu, George Topârceanu, Nicolae Iorga, George Enescu, Marin Preda, Amza Pellea, Pinului, Câmpului; sat Făurei – Narciselor, Rozelor, Mihai Viteazul tronson I, Mihai Viteazul tronson II, Lalelelor, Pescarului, Luceafărului, Vișinilor, Școlii, Stupinei, Zambilei; sat Ulmu – Mărgineni, Molidului tronson I, Molidului tronson II, Nucilor tronson I, Nucilor tronson II, Vânătorului tronson I, Vânătorului tronson II, Macului, Speranței, Mostiștei sector 3, Victoriei, Mostiștei sector 4, Decebal, Berzei, Crinului, Crizantemelor, Ghiocelului; sat Chirnogi – Melcului, Carol I, Plopului, Ferdinand, Grivița, Lacului, Belșugului, Iancului, Socului, Stejarului, Teilor. Primarul Cantaragiu declară că astfel se va facilita accesul la DJ 304, drum care tranzitează comuna și care face legătura între cele două municipii ale județului, Călărași și Oltenița, prin DN31, contribuindu-se astfel la scoaterea din izolare și creșterea accesibilității unor zone cu potențial economic neexploatat corespunzător. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării, cu o valoarea eligibilă de 5.616.900 lei, s-au reabilitat și modernizat drumuri pe o lungime de 5.518 metri. Astfel, la acest moment au fost recepționate străzile: – satul Zimbru – Nicolae Titulescu, pe o lungime de 249 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Nicolae Iorga, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; George Coșbuc, pe o lungime de 247 metri, cu 5,5 metri parte carosabilă; Ion Voicu, pe o lungime de 248 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Făurei – Zorelelor, pe o lungime de 254 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Bisericii, pe o lungime de 215 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Ștefan cel Mare, pe o lungime de 260 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Chirnogi – strada Stadionului, pe o lungime de 300 metri, cu 4 metri parte carosabilă; – satul Ulmu – Mostiștei, sectorul 1, pe o lungime de 345 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Mostiștei, sectorul 2, pe o lungime de 136 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Plajei, pe o lungime de 202 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Salcâmului, pe o lungime de 274 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Speranței, pe o lungime de 220 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Sfântul Nicolae, pe o lungime de 203 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Anghel Saligny, pe o lungime de 231 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Independenței, pe o lungime de 223 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Decebal, pe o lungime de 422 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Crinului, pe o lungime de 425 metri, cu 4 metri parte carosabilă; Aviatorilor, pe o lungime de 468 metri, cu partea carosabilă cuprinsă între 2,8 și 4 metri; Mărgineni, pe o lungime de 348 metri, cu 4 metri parte carosabilă. La nivelul comunei, pe parcursul anului 2011, s-au derulat 14 ședințe de consiliu local, fiind adoptate 52 de hotărâri cu caracter normativ și individual. Tot în această perioadă, au fost emise 157 de dispoziții privind asistența socială, acordarea ajutorului social, alocații de susținere, virări de credite bugetare. Ca buget propriu, comuna Ulmu a beneficiat de suma de 3.554.000 lei, din care 3.025.000 lei a fost reprezentată de secțiunea de funcționare, în vreme ce secțiunea de dezvoltare a avut alocată suma de 529.000 lei. Gradul de colectare a veniturilor proprii a fost de 89,21 %. Suma neîncasată de la persoane fizice este de 385.339 lei, compusă din: impozit pe clădiri – 40.902 lei; impozit teren intravilan – 135.053 lei; impozite mijloace de transport – 19.986 lei; impozit teren extravilan – 59.122 lei; amenzi – 130.276 lei; de la persoanele juridice nu s-a colectat suma de 284.904 lei, astfel: impozit pe clădiri – 22.978 lei; impozite mijloace de transport – 103.010 lei; impozit teren intravilan – 1.833 lei; concesiuni – 157.083 lei. Pentru activitatea de executare silită s-au întocmit: 65 confirmări de debite (amenzi); 53 înștiințări de plată; 53 somații; s-au emis 265 de certificate fiscale. Din anul 2021, se află în derulare proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Ulmu, cu o valoare de 761.201 lei, bani asigurați prin bugetul local. La nivelul anului 2021, s-a modernizat și reabilitat spațiul grădiniței din satul Ulmu, cu o valoare a finanțării de 236.639 lei. S-au efectuat măsurători topografice pentru aprobarea Planului Urbanistic General, cu o valoare a finanțării de 142.800 lei. Totodată, au fost achiziționate un tractor și o vidanjă, costul total fiind de 197.540 lei. A fost reabilitat sediul primăriei și parcarea aferentă acesteia, valoarea lucrărilor fiind de 219.848 lei. Tot la nivelul anului 2021 s-au mai realizat: 1. Proiectul „Lucrări de întreținere și reparații asupra străzilor prin execuția sistemelor de colectare și evacuare a apei pluviale” – 526.000 lei; 2. S-au întocmit studiul de risc și studiul de fezabilitate pentru lucrările de amplasare sistem de supraveghere video în toate cele 4 sate componente: Ulmu, Zimbru, Făurei și Chirnogi – 336.588 lei; 3. A fost distribuită, spre concesionare, suprafața de 221.968 mp, cu o valoare anuală de 643.260 lei; 4. A fost semnat contractul de presări servicii cu SC Saltic Util Serv privind arhivarea electronică a tuturor documentelor administrației publice locale – 38.296 lei; 5. A fost încheiat contractul de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – 102.480 lei.

11 martie 2022 – Ziua Națională a Meseriilor

0

#Fii_meseriaș_în_Călărași

Educația și formarea elevilor în cadrul disciplinelor tehnice au un rol determinant în cariera profesională a acestora, dar și în dezvoltarea economică a județului Călărași.   Adecvarea la nevoile mediului economic în continuă schimbare și modernizarea reprezintă bazele dezvoltării unui învățământ profesional și tehnic flexibil, deschis și performant.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași își propune să aducă în prim plan importanța dobândirii unei calificări profesionale într-un parteneriat real școală – operator economic – comunitate locală, în perspectiva construirii unei cariere de succes pentru tinerii absolvenți.

Astfel, în data de 11 martie 2022, va avea loc Marșul Liceelor Tehnologice, sub deviza #Fii_meseriaș_în_Călărași, în mai multe localități din județ.

În municipiul Călărași, începând cu ora 10, în fața Colegiului Agricol ”Sandu Aldea”, 400 de elevi din învățământul profesional și tehnic vor lua parte la Marșul Meseriașilor.

La Sala ”Barbu Știrbei” din cadrul Centrului Județean de Cultură și Creație, Călărași, va avea loc dezbaterea cu tema ”Priorități și perspective în învățământul profesional și tehnic în județul Călărași”, începând cu ora 12.

Acțiunile sunt menite să contribuie la creşterea vizibilităţii şi atractivităţii învăţământului profesional și tehnic din județul Călărași. Printr-un efort conjugat al tuturor factorilor interesați, pot fi implementate cu succes modalități constructive de modernizare a sistemului de educație și formare profesională.

Pentru o societate prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui judeţ sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective.  Prin faptul deja dovedit că succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea practică, dar şi de calitatea partenerilor de practică, atât şcoala ca furnizor de formare iniţială, cât şi partenerii de instruire au o importanţă egală în formarea unor buni meseriaşi, în condiţiile în care pregătirea profesională trebuie făcută aplicat, pe domenii.

Biroul comunicare ISJ Călărași

DSVSA Călărași supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator, carnea comercializată

0

Riscul reprezentat de rezistenţa la antimicrobiene (RAM) este unul care trebuie considerat o problemă de siguranță a sănătății publice, pentru care sunt necesare angajamente politice la nivel naţional şi internaţional.

Începând cu anul 2007, de când a fost implementată legislația europeană specifică, ANSVSA prin DSVSA judetene  monitorizează aplicarea acestor reglementări, referitoare la interzicerea administrării în hrana animalelor a făinurilor de origine animală, a aditivilor alimentari, a hormonilor de creștere și a antibioticelor utilizate ca și promotori de creștere.

ANSVSA supraveghează și controlează în permanenţă, reziduurile de substanţe farmacologic active, inclusiv antibioticele, la animalele vii şi la produsele primare de origine animală, în cadrul oficial al Planului Naţional de Control Reziduuri  elaborat anual și aprobat de Comisia Europeană.

Planul Naţional de Control Reziduuri se transmite anual Comisiei Europene pentru evaluare şi aprobare. De asemenea, rezultatele PNCR se transmit la Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

În cadrul Planului anual elaborat la nivel judetean, DSVSA Calarasi supraveghează în permanenţă, prin teste de laborator probe din produse de origine animală şi probe biologice pentru determinarea reziduurilor de hormoni, antibiotice, pesticide, metale grele, micotoxine, substanțe interzise (cloramfenicol, nitrofuran și nitroimidazol), substanţe antiparazitare, substanțe coocidiostatice şi contaminare radioactivă.

Testele de laborator sunt realizate pe probe recoltate de către medicii veterinari oficiali, iar determinările sunt efectuate în laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi Institutului Naţional de Referinţă – Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV).

Laboratoarele care constată depăşiri ale limitelor maxime admise la diferite reziduuri, au responsabilitatea de a notifica rezultatele neconforme prin Sistemul Rapid de Alertă Alimente şi Furaje (SRAAF), personalul responsabil demarand investigaţiile necesare şi măsurile care se impun.

Pentru exemplificare, la nivel national, în primele 3 trimestre In cadrul PNCR 2021 au fost realizate 2.455 de teste pentru probe provenite de la păsări (broiler, găină reformă și curcan), din care 663 pentru reziduurile de antibiotice.

Din testele realizate pentru determinarea prezenței reziduurilor de antibiotice, o singură probă a fost neconformă, caz în care s-au aplicat măsurile specifice.

La nivelul DSVSA Calarasi nu s-au obtinut rezultate neconforme.

Trebuie precizat că, în conformitate cu legislația europeană în domeniu, bacteria Escherichia Coli nu constituie indicator de siguranță și nici criteriu de igienă pentru carcasele de pui.

Oamenii și animalele sunt purtătoare de bacteria Escherichia Coli. Există și tulpini de Escherichia Coli capabile să producă toxine, tulpini care sunt foarte strict monitorizate.

Aceste tulpini sunt numite STEC/VTEC (E. Coli producătoare de toxină Shiga sau verotoxina) sau EHEC (E.coli enterohemoragică), iar toxinele lor au potențialul de a produce afecțiuni severe.

Referitor la antibiotice, legislaţia este foarte strictă şi presupune eliberarea acestora doar pe bază de prescripţie şi utilizarea doar după examinarea clinică a animalelor.

Toate informațiile legate de administrarea antimicrobienelor la animale, inclusiv perioada de așteptare până la darea în consum a produselor provenite de la animalele tratate, sunt înscrise de către medicii veterinari de liberă practică, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari din România, organizați în condițiile legii, în registrele de consultații și tratamente. Aceste registre sunt obligatorii pentru toţi fermierii şi constituie una dintre condiţiile autorizării sanitare veterinare a fermelor.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 37/2010 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală, substanţele farmacologic active din grupa antibioticeloau stabilite limite maxime de reziduuri (LMR) pe baza cărora se stabilesc perioadele de aşteptare până la folosirea în consumul uman al produselor provenite de la animalele tratate cu astfel de substanţe.

În conformitate cu datele publicate de ESVAC în documentul Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2019 and 2020 – Trends from 2010 to 2020, în anul 2020 volumul vânzărilor de antimicrobiene în România se află sub media europeană, trendul pentru perioada 2014 – 2020 fiind în general descrescător.

Începând cu data de 28 ianuarie 2022, se aplică direct și obligatoriu de către România și celelalte state membre UE, prevederile europene ale Regulamentului (UE) nr. 6/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE.

Conform procedurilor, in cazul in care se constată depăşiri ale limitelor maxime admise la diferite reziduuri personalul responsabil demaeaza investigaţiile necesare şi măsurile care se impun

 • va desfăşura o anchetă, va aplica măsuri asupra lotului de provenienţă şi va notifica imediat ANSVSA prin intermediul SRAAF.
 • în cazul care se descoperă alimente sau furaje la care s-au evidenţiat prezenţa unor substanţe interzise sau depăşiri ale limitelor admise pentru alte substanţe, acestea sunt sechestrate şi se iau măsuri imediate pentru distrugerea acestora, conform procedurilor în vigoare.
 • în momentul în care ANSVSA este informată despre existenţa unui risc semnificativ direct sau indirect pentru sănătatea publică, cu privire la alimente şi furaje, are obligaţia, ca fiecare autoritate competentă din statele Uniunii Europene, de a notifica imediat Comisia Europeană, prin intermediul SRAAF, conform procedurilor

Conform legislaţiei:

 • antibioticele se folosesc numai în scop curativ, ca tratament pentru diferite boli ale păsărilor sau animalelor  in baza prescripţiei  şi sub supravegherea medicului veterinar;
 • de la data finalizării tratamentului cu antibiotice şi până la abatorizare se respectă “timpul de aşteptare”, astfel încât în carne să nu existe reziduuri de antibiotice;
 • după sacrificare, se prelevează din nou probe atât din carne cât şi din furaje, care se analizează; în registrul de tratamente existent în fiecare exploataţie de animale / pasari se menţionează obligatoriu: denumirea antibioticului administrat, perioada de tratament şi timpul de aşteptare necesar eliminării antibioticelor din organism.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Campanie umanitară: #AJUT_UCRAINA

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Crucea Roșie Română filiala Călărași au demarat  campania umanitară #AJUT_UCRAINA!

            Toate unitățile de învățământ din județul Călărași participă la aceasta manifestare de solidaritate!  Elevi, profesori, personal didactic auxiliar și nedidactic, părinți, bunici fac front comun de omenie pentru refugiații ucraineni!

Este nevoie de

✅alimente neperisabile,

✅îmbrăcăminte copii și adulți,

✅lenjerii de pat, pături noi, pilote.

✅produsele de igienă corporală și de întreținere (pasta dinți, periuțe, săpun, șampon, pampers orice mărime, produse bebeluși).

✅medicamente

✅apă îmbuteliată

✅lapte praf

✅cartele de telefon

✅baterii externe pentru telefon

✅hârtie igienică

✅prosoape

✅dezinfectanți                   

             Toate aceste donații se vor depozita, sorta și inventaria la Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” din Călărași (fosta Școala nr.11). Pe lângă voluntarii Crucii Roșii, multe cadre didactice și-au manifestat dorința de a participa la acest amplu demers.

Mulțumim pentru fiecare contribuție!

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Valea Argovei:

Costel Boitan

Trei cereri de finanțare a depus Primăria comunei Valea Argovei, ne declară Costel Boitan, primarul acestei localități. Suma pentru care comuna Valea Argovei a aplicat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny este una consistentă: 39.495.551 lei, echivalentul a aproximativ 8 milioane euro. Comuna Valea Argovei a mai beneficiat de bani de la bugetul de stat, veniți prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. În cursul anului 2020, au fost reabilitate și modernizate drumuri de interes local, printr-un proiect finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). La Valea Argovei, s-a derulat un alt proiect, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei, privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. În numai 2 ani, prin fonduri atrase de la nivel central, pe raza comunei Valea Argovei s-a investit suma de 25.795.888 lei. Pentru anul 2021, s-a reușit accesarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate, corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3,8 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 587.000 lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480.000 lei este contribuția comunei Valea Argovei. În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Valea Argovei a aplicat pentru: 1. asfaltare de drumuri de interes local, pe o lungime de 9.142 metri liniari, în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, cu o valoare de investiții de 19.584.728 lei, din care partea de cofinanțare locală în sumă de 349.232 lei; 2. înființare rețea de apă uzată cu stație de epurare în satul Siliștea, pe o lungime de 8.065 metri liniari, cu o valoare estimată de 11.041.489 lei, din care partea de cofinanțare locală de 433.993 lei; 3. modernizare străzi în satul Siliștea, pe o lungime de 3.850 metri liniari, cu o valoare estimată de 9.652.600 lei, partea de cofinanțare locală fiind de 233.623 lei. Costel Boitan spune că, la acest moment, prioritară este introducerea rețelei de canalizare în satul Siliștea. „Avantajul comunei noastre este că, la acest moment, avem sistem de canalizare introdus în satele Valea Argovei și Vlădiceasca”. Acesta consideră că, din cele trei cereri de finanțare depuse, ar fi ideal dacă s-ar aproba două, rețeaua de canalizare la Siliștea și reabilitare drumuri de interes local în Valea Argovei și Vlădiceasca. Satul Siliștea, conform recensământului din 2011, numără 779 locuitori, cu un număr aproximativ de 600 de gospodării. Costel Boitan regretă că nu poate atrage investiții în infrastructura satului Ostrovu, situat într-un decor extrem de pitoresc. Drumul de acces în sat este unul extrem de dificil, chiar dacă e pietruit, calea de acces făcându-se prin Drumul Județean 303, de la marginea satului Frăsinet. Satul numără aproximativ 20 de locuitori, fiind cel mai mic de pe raza județului Călărași. „Nu ai cum să accesezi proiecte în acest sat, căci nu se pot justifica. E drept, foarte multă lume mă întreabă dacă sunt disponibile la vânzare locuri de casă în Ostrovu, Valea Căpitanului, cum era cunoscut. Însă mulți se sperie când constată că accesul în sat este dificil.”

Comuna Frăsinet:

Alin Ploieșteanu spune că, în primul său an de mandat, și-a concentrat atenția în direcționarea fondurilor locale în structurile de învățământ și de sănătate, de la nivel local, dar și în reabilitarea drumurilor și a căilor pietonale. În cadrul școlii gimnaziale comunale, a  fost schimbat acoperișul, s-au amenajat toalete moderne, cu acces din interiorul școlii, pe sistem container modular, clădirea a fost reabilitată termic și, de acum, sistem de încălzire este unul centralizat. 

În plus, curtea școlii a fost modernizată. Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet era printre puținele unități de învățământ, din județul Călărași, care mai folosea încălzirea cu lemne, prin intermediul sobelor.  La Școala cu clasele I-VIII Frăsinet s-au efectuat, printre altele: schimbarea acoperișului și învelirea cu tablă de foarte bună calitate; anvelopare și vopsire; trotuare; betonarea curții din incintă și plantarea de platani; montarea de băncuțe și coșuri de gunoi; amenajare parcare.

113.300 lei a fost costul acestei lucrări care asigură, de acum, un confort normal pentru cea mai mare parte din cei 180 de copii angrenați într-un sistem de învățământ, preșcolar, primar sau gimnazial, de pe raza comunei. Investițiile în sistemul educațional, pe raza comunei Frăsinet, au demarat încă de la sfârșitul iernii, prin refacerea gardului împrejmuitor din spatele Școlii Gimnaziale nr. 1, vechi de o jumătate de secol. Pe lângă Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet, o școală dedicată învățământului primar funcționează în satul Luptători, în vreme ce învățământul preșcolar se derulează prin grădinițele din satele Dănești și Pupăza. Pentru școala din satul Luptători a fost deja executat studiul de fezabilitate pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare, urmând ca finanțarea să fie asigurată în cadrul viitoarelor programe derulate prin sistem guvernamental sau prin atragerea de fonduri de la nivelul Uniunii Europene. Străzile din satele Dănești, Luptători și Curătești au fost pietruite, în proporție de 90 la sută, prin așternerea de straturi de criblură asfaltică și piatră. Totodată, s-au amenajat trotuare în satele Frăsinet și Luptători, urmând ca astfel de alei pietonale să fie amenajate, în cursul acestui an, în satele Dănești și Curătești. În satul Frăsinet, de-a lungul străzii principale, trotuarul care duce la școală, în lungime de 1,1 kilometri, a fost reabilitat în întregime, prin turnarea unui strat de beton armat, cu o grosime de 12 cm. Lucrarea a fost finanțată din fonduri comunitare. Sediul farmaciei locale, care aparține primăriei, a fost renovat, ceea ce a condus la redeschiderea punctului farmaceutic comunal.

În satul Luptători, au demarat lucrările pentru amenajarea unui parc, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management. Alin Ploieșteanu ne spune că are în vedere atragerea de fonduri guvernamentale, prin cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se are în vedere asfaltarea străzilor din satele Dănești, Luptători și Curătești, cu o valoare estimată la 15 milioane lei, la care se adaugă un proiect de introducere a rețelei de canalizare și stație de epurare, la nivel local. Alte două proiecte se află depuse la Compania Națională de Investiții: 1. reabilitarea și modernizarea școlii din satul Luptători, cu o valoare estimată de 5 milioane lei; 2. reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din satul Frăsinet, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane lei. Totodată,  s-au asigurat fonduri și pentru întocmirea documentației la faza de studiu de fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuire gaze naturale în comună; documentațiile întocmite se realizează cu scopul de a obține o finanțare nerambursabilă pentru înființarea rețelelor de gaze de către UAT-uri, din fonduri guvernamentale, cuprinzând: documentație pentru obținerea avizului de racordare de la TRANSGAZ; documentație pentru obținerea avizului ANRE; documentație pentru obținerea certificatului de urbanism; studiu de fezabilitate cf. OUG 907/2016.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Silvia Ceaușescu

Două cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, a depus comuna Cuza Vodă, cu o valoare totală de 28.108.674 lei. Ar fi cea mai mare sumă atrasă, la nivelul comunei, de la bugetul de stat. Pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, a fost solicitată suma de 9.569.990 lei, la care se adaugă partea de contribuție locală de 415.319 lei, cu un total estimat de 9.985.309 lei. Banii sunt necesari pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 23.477 metri, în toate cele trei sate ale comunei, ca beneficiari direcți fiind 2.375 locuitori. Cu o durată de proiectare și de execuție de 24 de luni, de această investiție urmează să beneficieze gospodăriile de pe următoarele străzi: sat Ceacu – Panduri, Stejarului, Poenari, Nufărului, Hanul lui Ceacu, Dumbravei, Cuza Vodă, Alunului, Unirii tronsonul 1 + tronsonul 2, Bujorului, Parcului, Victoriei, Libertății, Colonel Marcu Ion, Teilor tronsonul 1 + tronsonul 2, Cetinei, Valea Plopului, 1 Mai, Salciei, Rândunelelor, Armoniei, Miorița, Aducțiune G.A.; sat Cuza Vodă – Murgeni, Hamușilor, Cuza Vodă (DJ310); sat Călărașii Vechi – Eternității, Profesor Ștefan Marin, Cuza Vodă, Belșugului, Băcanilor, Căminului, Luceafărului, Jienilor, Bărăganului, Lichirești, Valea Trestică, Principală, General Apostol Gheorghe, Crailor, Izlaz, Aducțiune G.A. „Cu sumele atrase de la populație, pentru consumul apei potabile, nu se pot face investiții. Acestea abia acoperă salariile muncitorilor care deservesc rețeaua de apă și consumul de electricitate. Singura soluție, la acest moment, este reducerea costurilor.” Monica Silvia Ceaușescu, primărița comunei Cuza Vodă, spune că, printre soluție de reducere a cheltuielilor de exploatare, a identificat, la acest moment, o singură oportunitate: montarea de panouri fotovoltaice, pentru reducerea cheltuielilor legate de alimentarea cu energie electrică. „Ar fi o investiție de circa 150.000 lei, însă beneficiile vor fi imediate și pe termen lung”. Acestea ar putea fi montate în zona stației de apă și a stației de epurare. Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, finalizată la acest moment, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei. Cu un buget anual de investiții de aproximativ 800.000 lei, drămuirea fiecărui leu este importantă. În plus, o sumă aproape identică ar urma să fie investită în achiziționarea de pubele pentru gospodării, cele existente fiind casante și vechi de 12 ani. „Gunoiul menajer, în comună, e o problemă reală. Generăm foarte mult gunoi. cu 150.000 lei, putem achiziționa aproximativ 1.700 de pubele noi, câte una pe gospodărie. Varianta de a aștepta ca o astfel de investiție să fie făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris nu pare realist”. Cea de-a doua cerere de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, depusă de Primăria Cuza Vodă, în cursul anului trecut, a fost făcută pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8.348 metri, cuprinzând străzi din toate cele trei sate componente: sat Ceacu – strada Bujorului, strada Victoriei, strada independenței și strada Libertății; sat Cuza Vodă – strada Sfântul Ioan Botezătorul, strada Arpășenilor; sat Călărașii Vechi – strada Principală, strada Eternității, strada Belșugului, strada Luceafărului, strada Băcanilor. Valoarea investiției este de 18.123.365 lei, din care17.734.189 lei este suma solicitată de la bugetul de stat și 389.175 lei este partea de contribuție locală. Cel mai probabil însă, în acest an se va primi finanțare doar pentru reabilitarea sistemului de apă potabilă, solicitare susținută și de cetățenii de pe raza comunei Cuza Vodă. Din venituri proprii, se intenționează ca, în acest an, să se achiziționeze cantitatea de 1.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să acopere 2 kilometri de drum deja pietruit, în toate satele componente, străzi care nu sunt prinse în cererea de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea de drumuri de interes local, la nivelul comunei Cuza Vodă. „Am văzut astfel de lucrări executate și în alte localități ale județului. Drumurile arătau foarte bine. Un kilometru de asfalt ne costă peste 400.000 lei, adică jumătate din bugetul anual de investiții. Cu această frizură asfaltică am putea acoperi drumurile mărginașe și locuite din cele trei sate, dar mai ales în satul Ceacu. Am văzut astfel de lucrări executate și din urmă cu 3 ani și rezistă foarte bine, numai că o astfel de lucrare trebuie demarată foarte curând, pentru a avea timp, pe timpul verii, să se taseze foarte bine.” Se vor folosi sume și pentru amenajarea spațiului exterior al dispensarului recent reabilitat. Unitatea sanitară, situată pe raza satului Ceacu, a fost reabilitată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma accesată inițială fiind de 938.930 lei. „Acum vor fi achiziționate dotările și vom face recepția. La parter, vor funcționa cabinetul medical și farmacia locală. Vom împărți spațiul astfel încât să nu riscăm ca, pe raza comunei, să rămânem fără farmacie, unde se aplică norme speciale de împărțire a spațiului, care trebuie să cuprindă și un depozit de medicamente. ” Etajul dispensarului beneficiază de spații generoase, însă sunt mai multe variante de folosire a acestuia, de la amenajarea de cabinete stomatologice și de kinetoterapie și fizioterapie, până la înființarea unui centru de zi pentru copii. Totodată, au fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul Călărașii Vechi. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. Se înregistrează întârzieri la lucrările de la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, care au ca termen de finalizare data de 31.12.2022, lucrările fiind devansate după ce constructorul inițial s-a dovedit a fi neserios. Lucrarea, mult timp abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Silvia Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Luica

Ion Dobrin

0 (zero) este suma prevăzută în bugetul local, pe anul în curs, destinată investițiilor cu fonduri proprii, declară Ion Dobrin, primarul comunei Luica. „Nu avem astfel de sume, bani avem doar în fondul de rezervă, însă aceștia sunt destinați părții de cofinanțare a proiectelor atrase de la nivel guvernamental sau din fonduri europene.” Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, s-a atras un proiect de înființare a rețelei de apă potabilă și canalizare, cu stație de epurare, pe raza satului Luica, cuprinzând 500 de branșamente. În cele două sate ale comunei, Luica și Valea Stânii, la acest moment nu există rețea de alimentare cu apă. Valoarea investiției, care a fost declarată eligibilă din anul 2018, se află în stadiul de avizare și proiectare, este de 8.500.000 lei, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. „E o diferență enormă între ce s-a estimat pentru anul 2018 în studiul de fezabilitate și realitatea anului 2022, în primul rând cea legată de costuri. Acestea vor fi cu totul altele și nu mai știm, având în vedere diferențele de costuri dintre studiul de fezabilitate și proiectare, dacă suma va mai fi eligibilă. Vorbim de o diferență de cel puțin 2 milioane lei, adică o creștere totală a costului cu 25 la sută”. Pentru satul Valea Stânii, singura soluție de alimentare cu apă pe care o vede primarul Ion Dobrin, este reprezentată de proiectului derulat prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu finanțare prin Programul Operațional Structură Mare, însă nici acesta nu este operațional, la acest moment, deși finanțarea sa trebuia să înceapă din cursul anului 2020. În ultimii ani, 9.183.650 lei este suma atrasă, în comuna Luica, prin proiecte finanțate de la nivel guvernamental în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Au fost atrase fonduri pentru modernizarea de drumuri de interes local, fiind reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor, cu un total de 7 kilometri. Suma necesară a fost atrasă în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6.389.460 lei. Din fonduri proprii, în cursul anului 2020, s-a reușit asfaltarea străzii Sârbi și a drumului comunal Luica – Valea Stânii. Ulterior, s-a încercat atragerea de fonduri prin Fondul Național de Investiții, un proiect guvernamental lipsit de suport, același proiect fiind redirecționat spre finanțare către Compania Națională de Investiții, la acest moment așteptându-se aprobarea celei de-a treia etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. Ion Dobrin afirmă că, pentru comunitate, și-ar dori mai mult ca etapa a treia a acestui program, cu denumirea oficială Programul Național de Investiții Anghel Saligny, să cuprindă tot asfaltare de drumuri de interes local câtă vreme, în satul Luica, mai sunt de reabilitat și de asfaltat drumuri pe o lungime de 3 kilometri, iar în satul Valea Stânii vorbim de o rețea de drumuri, toate de pământ, prinsă în acest proiect, în lungime totală de 10 kilometri. Costul unei astfel de investiții a ajuns să fie unul uriaș, valoarea investiției estimându-se la suma de peste 16 milioane lei, în condițiile în care plafonul sumelor atrase, prin programe guvernamentale, este de 14.500.000 lei. În schimb, alimentările cu apă potabilă și înființarea rețelei de canalizare, cu stație de epurare aferentă, reprezintă priorități în cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny, iar comuna Luica a depus atragerea de astfel de fonduri pentru celelalte două sate componente, Valea Stânii și Sârbi, câtă vreme, pentru satul Luica, încă se așteaptă afizările prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Pentru lucrarea de reabilitare a sistemului de iluminat public, a fost necesară suma de 523.939 lei, ceea ce a condus la montarea a 650 de lămpi cu LED, celule SMD, lămpi stradale cu consum redus de energie electrică.

Se așteaptă soluții și pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural, un obiectiv local despre care primarul comunei, Ion Dobrin, recunoaște că nu este de o utilitate stringentă, însă clădirea se degradează de la an la an. Recunoaște și că, la nivelul anului 2021, nu au fost făcute investiții, la nivelul comunei. „Căminul cultural este depus, ca proiect, la Compania Națională de Investiții. Este depus de aproape 10 ani. Am tot reactualizat documentația, ultima oară în urmă cu doi ani. Tot ce ne dorim este să salvăm clădirea, e făcută de bunicii localnicilor și e păcat de ea, altfel, cu 5 nunți pe an, câte au loc în comună, nu are o utilitate practică, în mare, vorbim de 15 evenimente anuale, însemnând și botezuri sau spectacole și serbări școlare”. Ion Dobrin declară că, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din Luica, va încerca să obțină finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, o astfel de sesiune de proiecte urmând să fie deschisă la mijlocul acestei primăveri. În prezent, aici funcționează biblioteca sătească.

Comuna Modelu

Pe raza comunei Modelu, ne declară Gheorghe Dobre, primarul localității, în cursul anului trecut s-au finalizat următoarele proiecte de investiții: 1. Lucrări de igienizare la Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2 și în incinta grădinițelor; 2. Deszăpezirea străzilor prin lucrări specifice cu utilajele din dotarea Primăriei comunei Modelu, buldoexcavator Komatsu și tractor SAME Explorer 105,4, cu două remorci Pronar; 3. Igienizarea periodică și îndepărtarea depozitelor de deșeuri neconforme de pe malul Brațului Borcea, dar și de pe raza comunei; 4. Continuarea execuției proiectului de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 5. Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare, cu finanțare de la bugetul local; 6. Modernizarea drumuri de interes local, pe o lungime de 3,5 kilometri, cu finanțare de la bugetul local; 7. Finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare, finanțat în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală; 8. Depunerea documentației la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării pentru următoarele obiective de interes local: construire grădiniță cu program prelungit, pe strada Călărași, nr. 57, în satul Modelu; modernizare străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime de 9,8 kilometri; modernizare drumuri de interes local, pe o lungime de 6,4 kilometri; amenajare teren de fotbal cu gazon artificial în satul Modelu; aceste proiecte figurează în lista sinteză a diferitelor subprograme și programe de finanțare așteptând ca, în funcție de prevederile bugetare, UAT Modelu să fie invitată la semnarea contractelor de finanțare; 9. Construirea de platformă betonată necesară obiectivului achiziționare și execuție instalație de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic, cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă, în satul Modelu; 10. Finalizarea proiectului de achiziționare, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a buldoexcavatorului MST 649; 11. Finalizarea obiectivelor finanțate prin etapa întâi a Programului Național de Dezvoltare Locală: construire Grădinița nr. 2 Modelu și modernizare, extindere și dotare Grădinița nr. 1 Modelu; 12. Întocmirea unui proiect tehnic necesar investiției de realizare de trotuare pietonale în comuna Modelu, pe o lungime de 3.059 metri și cu o suprafață ocupată de 4574 metri pătrați, cu finanțare de la bugetul local; 13. Întocmirea proiectului tehnic pentru începerea execuției proiectului de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Modelu, ce are ca obiectiv crearea de grupuri sanitare interioare, proiect finanțat prin bugetul local; 14. Achiziționarea de măști și dezinfectanți, produse ce au fost folosite în vederea reducerii efectelor pandemiei de Covid 19, distribuite atât populației, unităților de învățământ, cât și personalului UAT Modelu; 15. Recepționarea planului urbanistic general; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement cu specific pescăresc, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine, proiect selectat drept eligibil; 17. Obținerea participării la proiectul național de întocmire gratuită a cărților funciare, proiect finanțat de Guvernul României, lucrările specifice de cadastru fiind demarate pe raza comunei Modelu, în satele Modelu și Tonea; 18. Continuarea proiectului prin Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”.

Gheorghe Dobre

Priorități pentru anul în curs reprezintă: 1. Continuarea lucrării de igienizare a malului Brațului Borcea prin îndepărtarea deșeurilor depozitate ilegal, ori de câte ori este necesar; 2. Continuarea proiectului Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”; 3. Continuarea achiziționării de materiale sanitare necesare protecției împotriva Covid 19; 4. Continuarea procedurilor de dezinsecție terestră și aeriană, în perioada sezonului cald, împotriva țânțarilor; 5. Continuarea dezinfecției împotriva Covid 19, la sediile instituțiilor de învățământ și la sediul UAT Modelu; 6. Continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 7. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare sau proiecte naționale pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local, însemnând modernizarea de străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime totală de 16,2 kilometri; 8. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire a grădiniței cu program prelungit, sat Modelu; 9. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire de amenajare a unui teren de fotbal, cu gazon sintetic, în satul Modelu; 10. Continuarea eforturilor de întreținere, în parametri optimi de exploatare, a sistemului de alimentare cu apă de pe raza comunei, prin achiziționarea constantă de piese de schimb și consumabile, precum și lucrări de intervenție sau întreținere, atunci când situația o impune; 11. Continuarea lucrărilor de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri; 12. Continuarea lucrărilor la obiectivul de modernizare a drumurilor de interes local, prin finanțare locală, pe o lungime de 3,5 kilometri; 13. Continuarea lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 14. Achiziționarea unei vidanje pentru efectuarea de operațiuni specifice în domeniul apă-canal; 15. Continuarea modernizării și întreținerii sistemului de supraveghere video; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement specific pescăresc, prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine. Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, afirmă că dezvoltarea armonioasă a comunei Modelu presupune asigurarea, modernizarea și întreținerea unei infrastructuri la nivel local care să asigure o rețea de drumuri comunale, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de iluminat public, precum și rețeaua de canalizare și stație de epurare. „Asigurarea și întreținerea acestor componente creează un cadru optim de dezvoltare locală, fapt ce va duce la creșterea numărului populației, prin asigurarea unui nivel de trai ridicat”, a concluzionat Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu.

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

Sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții, ne informează Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu. Lucrările au demarat la data de 27.11.2020 și au ca termen de finalizare data de 27.03.2022.

Centrul Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Pe anul 2022, bugetul de investiții al comunei Dorobanțu se ridică la suma de 1.100.000 lei, o parte din acești bani urmând să fie direcționați către lucrările de amenajare de alei pietonale, pe partea stângă de-a lungul Drumului Național 31 Călărași – Oltenița, urmând ca satele situate de-a lungul acestuia, Vărăști și Dorobanțu, să aibă o astfel de cale de legătură. „La acest moment, ne aflăm cu lucrarea în dreptul lacului Andolina, acolo urmând să fie amenajată o punte pietonală.” În final, trotuarul va avea o lungime de 2 kilometri, fiind amenajat prin delimitatoare bordurate, plasă betonată și strat de asfalt. Lucrarea se va derula și prin amenajarea unei alei pietonale și pe cealaltă parte a Drumului Național 31. „Cea mai mare speranță a noastră este legată de accesarea celor trei proiecte derulate prin programele Ministerului Dezvoltării, unde avem depuse 3 proiecte de asfaltare în toate cele 3 sate componente ale comunei, Vărăști, Dorobanțu și Boșneagu”. Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. „În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Dorobanțu a depus 3 proiecte, toate legate de infrastructura rutieră. Sperăm, să obținem la finanțare măcar două, astfel să modernizăm drumurile de interes local și în partea de sud a satului Dorobanțu, o stradă principală în Boșneagu și câteva din satul Vărăști.” În comuna Dorobanțu, însă, ne spune același interlocutor, problema este legată de înființarea rețelei de canalizare, o astfel de lucrare nefiind finanțată pentru aglomerările urbane cu un număr de locuitori mai mic de 2.000, prin Programul Operațional Infrastructură Mare care se așteaptă să fie derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași. Edilul Vasile Stoica apreciază că singura soluție pentru soluționarea acestei probleme, pe raza celor trei sate componente ale comunei, este reprezentată de accesarea de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, satele riverane Dunării cu un număr mic de locuitori și-n care nu se pot amenaja rețele de canalizare și stații de epurare, acestea fiind ineficiente, urmând să beneficieze de fose septice individuale sau colective. Pe anul în curs, din bugetul pentru investiții, se vor finanța lucrările de amenajare a parcării din zona Centrului Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu, conectarea acestuia la rețeaua electrică.

Comuna Spanțov

Cornel Toma

Se lucrează la reabilitarea și modernizare sediului primăriei locale, cu fonduri, în valoare de 851.661 lei, atrase de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, investiția fiind în curs de finalizare, ne spune viceprimarul comunei Spanțov, Cornel Toma. Corpul vechi al clădirii va fi destinat funcționarilor care nu lucrează direct cu publicul. S-a amenajat și o sală de ședințe, iar o anexă este destinată montării aparaturii pentru noul sistem de supraveghere video amplasat pe raza comunei. Vor fi 36 de camere, de mare rezoluție, sperându-se, astfel, că acestea vor conduce la scăderea numărului de fapte antisociale sau la identificarea mai facilă a făptuitorilor. Extinderea sediului primăriei locale înseamnă și amenajarea de birouri pentru funcționarii care lucrează direct cu cetățenii, spațiile special destinate fiind prevăzute cu ghișee, iar partea de contribuție locală constă în amenajarea, în lateralul clădirii, de spațiu verde, spații prin montat pavaj semifabricat, borduri, amenajat rigole captare ape si construire anexă, a unei parcări auto, aceasta deservind, totodată, și sediul noului cămin cultural din localitate, lucrare care va demara în primăvara acestui an. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții, valoarea estimată a lucrării, la data depunerii proiectului, fiind de 4.266.670 lei, din care partea de cofinanțare locală ridicându-se la suma de 414.037 lei. Suprafața construită a clădirii va fi de 779 metri pătrați, cea desfășurată va fi de 829 metri pătrați, având un regim de înălțime de P+1E parțial. 22.472.954 lei este suma atrasă, de Primăria comunei Spanțov, numai în cadrul a trei proiecte, cu finanțare guvernamentală, implementate în ultimii ani, astfel: reabilitare și modernizare grădiniță, în satul Stancea, în sumă de 352.677 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu o valoare estimativă de 12.054.446 lei; modernizare drumuri de interes local, cu o valoare estimată de 10.065.831 lei. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu a fost reabilitată  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, reprezentând calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu. Primarul Silviu Niki Gheorghescu, în cadru unui raport, a prezentat și situația proiectelor depuse și finalizate, la nivelul comunei, în ultimii ani: 1. modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu perioadă de implementare 2014 – 2018, valoarea estimată fiind de 7.162.414 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu perioadă de implementare 2014 – prezent; reabilitare iluminat public, cu perioadă de implementare 2018 – 2019, cost total 480.614 lei, cu bani europeni; proiectul de modernizare străzi, pe o lungime de 13,7 kilometri, aflat încă în derulare, cu finanțare prin Compania Națională de Investiții; asfaltare străzi prin PNDL II, pe o lungime de 8,2 kilometri, proiect finalizat; modernizare, reabilitare, dotare și extindere cămin cultural, proiect derulat prin Compania națională de Investiții, cu o valoare de 4.226.670 lei, aflat în derulare; reabilitarea grădiniței din satul Stancea; înființare parc tematic pescăresc, cu o valoare eligibilă de 1.131.255 lei, cu finanțare prin FLAG Dunărea Călărășeană – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; construire grădiniță cu 3 săli de grupă, cu finanțare prin POR 2014-2020; construire sală de sport, prin Compania Națională de Investiții, aceasta urmând să fie amplasată în cadrul Scolii Gimnaziale Spanțov. În cursul anului 2021, la nivelul localității au fost plantați 150 de tei argintii. Pentru anul în curs, ne declară Cornel Toma, viceprimarul localității, a fost deja antamată cantitatea de 2.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să fie amplasată pe drumurile din cartierul cunoscut drept Satul Nou, din Stancea.

Comuna Grădiștea

Vasile Matei

Investiții masive, cu fonduri guvernamentale, pe raza comunei Grădiștea, aceasta suferind transformări vizibile, multe dintre acestea fiind în curs de execuție. 8.294.480 lei este suma pe care comuna a primit-o în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 7,578 kilometri. Primarul Vasile Matei ne spune că investiția a fost finalizată și că au fost asfaltate următoarele străzi: sat Grădiștea – Tudor Arghezi(142,5 metri), George Coșbuc (459,95 metri), Erou Andrei Tudor (118,7 metri), Erou Nistor Ion (112,6 metri), Zăvoiului (557,5 metri), Stadionului 2 (122 metri), Mihai Voievod, tronson 1 (335,4 metri), Mihai Voievod, tronson 2 (191,75 metri), Sfinții Împărați, tronson 1 (109,35 metri), Sfinții împărați, tronson 2 (138,10 metri), Vlad Țepeș (163,6 metri), Mihai Viteazu (90,5 metri), Victor Tulbure (226,5 metri) și Slănicului (167,1 metri); sat Cunești – Slătioara (174,25 metri), Peneș Curcanu (79 metri), Ioan Corvin (739,8 metri), Iancu de Hunedoara (264,9 metri) și Veizu Constantin (399,75 metri); sat Rasa – Bucovina (303 metri), General Vasile Milea (325,5 metri), George Bacovia (250 metri), Preot Alexe Popescu (188,2 metri), Stadionului 1 (276 metri) și Gălățui (291,9 metri); sat Bogata – Unirii (246,2 metri), Grădiniței (576,9 metri), Călugăreni (282,9 metri) și Posada (260,5 metri). S-au reabilitat și modernizat, în etapa a doua, străzile: sat Grădiștea – Campionului (456 metri), Erou Andrei Tudor (135 metri), Șerban Vodă (280 metri), Erou Nistor Ion (255 metri), Zăvoiului (295 metri), Anghel Saligny (243 metri) și Soldat Craia Gh. Ion (520 metri); sat Cunești – Grivița (793 metri), Pescăruș (186 metri), Mihai Sadoveanu (190 metri), Soldat Radu Tudorache (205 metri) și Ștefan Bănică (415 metri); sat Rasa – Bucovina (295 metri), Ion Neculce (158 metri), Eternității (184 metri), Carol I (278 metri), Mateiu Caragiale (265 metri), Poștei (1206 metri) și Grigore Ureche (244 metri); sat Bogata – Obeadă Vasile (424 metri), Stadionului (153 metri) și Mărășești (91 metri), cu un total de 7.271 metri liniari. Pe fonduri atrase de la nivel național, comuna Grădiștea beneficiază, la acest moment, de reabilitări și modernizări de drumuri pe o lungime totală de 14.849 metri liniari. Vasile Matei, edilul comunei Grădiștea, afirmă că una din prioritățile mandatului său este cea legată de refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă. „Avem o cerere de finanțare la Compania Națională de Investiții. Avem tronsoane de alimentare cu apă care sunt de pe vremea fostei cooperative agricole de producție. Sunt zone prin care alimentarea cu apă potabilă se face nu prin conducte metalice, ci prin conducte de azbest. Chiar și actuala rețea de alimentare cu apă, așa-zisa rețea nouă, are 20 de ani de când a fost introdusă, e uzată moral.” 8.564 lei este suma solicitată de Primăria Grădiștea, prin proiectul depus la Compania Națională de Investiții, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în vreme ce partea de contribuție a autorității locale s-ar ridica la suma de 2.129.320 lei. Sumele nu au mai fost actualizate. „Chiar dacă am primi finanțare, lucrarea va fi una extrem de greu de implementat, câtă vreme comuna noastră a beneficiat de investiții masive în modernizarea străzilor. Ca să facem subtraversări cu conducte, să tăiem porțiuni întregi de drumuri reabilitate, ar însemna să ne angajăm la o muncă extrem de dificilă și cu costuri administrative enorme”. Un prim pas a fost făcut câtă vreme, în câteva săptămâni, va fi dată în exploatare stația de potabilizarea apei, care se construiește lângă uzina de apă. Sumele alocate provin de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în cadrul proiectului de modernizare a gospodăriei de apă și înființare a stației de tratare a apei și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare, cu costuri totale estimate la 8.212.287 lei, din care s-a primit un avans de 2.956.097 lei, cu o parte de contribuție locală de 1.567.124 lei. Investiția va fi finalizată la jumătatea primăverii, însemnând canalizare, stație de epurare și stație de potabilizare a apei, cu un număr total de racorduri pentru 300 de gospodării, într-o primă etapă. În etapa a doua, Primăria Grădiștea a prins, ca investiție de primă necesitate, extinderea sistemului de canalizare, printr-un proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 18.823.349 lei fonduri atrase și 513.595 lei partea de contribuție locală, sumă care ar acoperi lucrările de introducere a rețelei de canalizare pentru tot satul Grădiștea, adică pentru încă 600 de gospodării. Un al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 3.979.076 lei și cu o contribuție locală de 389.852 lei este reprezentat de refacere de străzi, șanțuri, acces în curți, trotuare, parcare și rigole carosabile, acesta urmând a fi implementat după extinderea rețelei de canalizare și refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă la nivelul comunei. La acest moment, se lucrează la construirea sediului primăriei, pe un sistem D+P+1E, finanțare venită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de 4.965.931 lei și cu o contribuție locală de 339.804 lei, dar și la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Grădiștea, cu finanțare venită tot prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare estimată de 3.819.768 lei. Prin Administrația Fondului pentru Mediu, Vasile Matei, primarul comunei Grădiștea, ne declară că s-a reușit accesarea sumei de 1.083.131 lei, cu o parte de contribuție locală de 83.131 lei, bani investiți în lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public pe raza comunei. Prin Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud Est, cu fonduri venite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, s-a accesat suma de 617.833 lei, cu o contribuție locală de 493.924 lei, din care s-a primit deja un avans plătit constructorului, în sumă de 214.291 lei, pentru construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Grădiștea, dar și extinderea pistei de cicliști, pe raza aceluiași sat.

Campania anuală de vaccinare antirabică obligatorie a câinilor

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca incepand din data de 01.10.2021, pe teritoriul judetului Calarasi prin medicii veterinari de libera practica se desfasoara campania obligatorie de vaccinare  antirabica a cainilor si pisicilor din gospodariile populatiei , campanie ce va fi finalizata la data de 28 februarie 2022.

Vaccinarea profilactică antirabică va fi executata de catre medicii veterinari de libera practica din localitate, operatiunea de vaccinare fiind gratuita la caini si contracost la pisici. Costul vaccinului antirabic este suportat din bugetul DSVSA Calarasi.

În cazul in care o persoana  a fost muşcata si/sau zgariata de caine sau pisica:

 • persoana respectivă să se prezinte de urgenţă la medicul de familie;
 • să informeze medicul veterinar.

Având în vedere consecințele negative pentru sănătatea animalelor și posibil dramatice pentru sănătatea oamenilor, în cazul în care nu este realizată prin vaccinare imunizarea contra rabiei a cainilor si pisicilor , DSVSA Calarasi solicită proprietarilor/deținătorilor de câini si pisici să acorde tot sprijinul necesar in vederea imunizarii acestora contra rabiei.

            Atenționăm populația proprietară sau detinatoare de animale de companie asupra obligativitatii respectarii prevederilor Legii 258 / 2013 și Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, referitor la  circulația câinilor pe teritoriul României, aceasta fiind efectuata numai dacă sunt identificați, înregistrați in RECS și vaccinați antirabic, însoțiți de carnete de sănătate.

Neprezentarea de catre detinatorii de caini si pisici pentru efectuarea operatiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabica, cat si refuzul acestora de a supune animalele actiunii de microcipare si vaccinare antirabica sau neacordarea sprijinului necesar pentru a fi efectuate aceste operatiuni, atrage dupa sine sanctionarea contraventionala conform HG 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 5, lit J, punct 3 si 4 cu amenda de la 400 la 800 lei.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS , efectuarea vaccinarii antirabice a cainilor si pisicilor, rabia (turbarea)  fiind o boala transmisibila de la animale la om, cu efecte letale.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie-aprilie 2022

0

Pentru sesiunea ianuarie-aprilie 2022 a concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la nivelul județului Călărași sunt vacante 49 de funcții de director și 22 de funcții de director adjunct.
În urma evaluării celor 77 de dosare de înscriere depuse, au fost validate 76.
Candidații declarați validați pentru înscrierea la concurs vor susține proba scrisă în data de 18 februarie 2022, la centrul special organizat la Colegiul Economic Călărași, corp B, Str. Grivița Nr. 188.
Contestațiile la proba scrisă se depun în 48 de ore de la afișarea rezultatelor.

Președintele comisiei de organizare
Inspector școlar general,
Prof. Roxana Natalia Pațurcă

INFORMARE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ

0

Situația evoluția pestei porcine africane, pe teritoriul județului Calarasi,  la porcii domestici:

 • FOCARE ACTIVE: 1 focar activ de pestă porcină africană la porcii domestici pe teritoriul localitatii Padurisu, comuna Frumusani, confirmat in data de 19.01.2022 pe una proba os lung provenita de la un porc mort, gasit aruncat pe domeniul public.

Centrul Local de Combatere a Bolilor din judetul Calarasi a aplicat masuri de control in conformitate cu prevederile reg. CE 429/2016 și reg.CE 687/2020, privind restrictii de miscare a animalelor, produse si subproduse provenite de acestea, furaje,  materiale si alte echipamente.

            Pentru a limita raspandirea bolii, pana la noi dispozitii, au fost definite si instaurate zonele de protectie si de supraveghere in jurul focarului raportat la acesta, in care se mentin restrictiile  pana la stingerea focarului pentru o perioada de cel putin 30 zile de la terminarea operatiunilor preliminare de dezinfectie in focar si efectuarea examinarii clinice a tuturor suinelor din toate exploatatiile de suine din zonele de restrictie:

-zonele de protectie pe raza localitatii : Padurisu, Podul Pitarului, Cucuieti;

-zonele de supraveghere pe raza localitatii Galbinasi, Progresu, Dorobantu, Sohatu, Pitigaia, Plataresti, Popesti, Nuci, Fundeni, Pasarea, Postavari ;

Miscarile de animele sunt restrictionate, fiind premise doar cu avizul autoritatii veterinare competente.

Echipe de specialisti  desemnate din partea DSVSA Calarasi  participa zilnic la efectuarea catagrafiei suinelor si inspectia clinica a acestora

 • Situația evoluția pestei porcine africane, pe teritoriul județului Calarasi, la porcii mistreți: CAZURI ACTIVE:
 • 2 cazuri active de pestă porcină africană la porcii mistreți declarate in anul 2022 pe Fond vanatoare 48 Fermecatu Balta Borcea

La nivelul fondurilor cinegetice Fond vanatoare 48 Fermecatu Balta Borcea; Fond vanatoare 49 Fetesti- Balta Borcea; Fond de vanatoare 8 Perisoru; Fond de vanatoare 18 Bazarghideanu; Fond vanatoare 47 Pietroiu Balta Borcea; Fond vanatoare 46 ROSETI Balta Roseti;  Fond de vanatoare 31 Ciornuleasa; Fond vanatoare 42 CHISELET; Fond vanatoare 39 Greaca; Fond de vanatoare 41 Oltenita; Fond de vanatoare 20 Frumusani; Fond de vânătoare 21 Vasilati; Fond de vânătoare 2 Ileana; Fond vanatoare 43 Boianu; Fond vanatoare 40 Chirnogi, masurile de control ale bolii sunt puse in aplicare cel mai repede la douasprezece luni de la constatarea ultimului caz de pesta porcina africana la porcii salbatici in zona infectata si raman in vigoare pentru cel putin inca douasprezece luni.

 Toate masurile stabilite sunt in conformitate cu:  Reg. UE 429/2016, Reg. UE 687/2020, Reg. 689/2020, prin planuri de masuri de combatere aprobate de CLCB judetean Calarasi.

Având în vedere evoluția focarelor de pestă porcină africană pe teritoriul Romaniei, Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi  este în stare de alertă maximă.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri PRIVATE

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primarea Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi, telefon 0242/338070, fax 0242/338070, e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 3796861.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

– teren arabil in suprafata de 75.799 mp. T61/1 P365/1, C.F. 22263;

– teren arabil in suprafata de 16.609 mp. T62 P379/2, C.F. 22276, suprafetele de teren sunt proprietate privata a comunei Ulmu conform HCL 33/26.11.2021 si  temei legal este O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ulmu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei, nr. 29, județul Calarasi

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200 lei în contul concedentului: RO80TREZ20121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi, cod fiscal al concedentului: 3796861 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2022, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original, intr-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

21.02.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi, str. Bucuresti, nr. 106, județul Calarasi, telefon /fax  0242/315736, e-mail: trcl.reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26.01.2022.

ISJ Călărași: Concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași organizează, în sesiunea 2022, concurs pentru ocuparea următoarelor categorii de funcții vacante de conducere:
-director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din județul Călărași,
-director din clubul copiilor
-director din centrul județean de excelență
Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr 4597/2021 cu modificările și completările ulterioare.
Conform art 3 din Metodologia invocată anterior, pentru a participa la concursul pentru ocuparea funcției de director sau de director adjunct, cadrele didactice vor îndeplini, cumulativ, următoarele condiții:
Art 3 alin (1):
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare in conditiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“.
(2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate. Cadrul didactic care nu are calificativul anual complet, iar pe durata unui an școlar a oupat temporar atât funcții de conducere sau de îndrumare și control, cât și funcții didactice de predare prezintă calificativele parțiale obținute în urma evaluării activității desfășurate în toate aceste funcții, în condițiile în care fiecare calificativ parțial este .
Conform art 3 alin (9) din Metodologia invocată anterior, nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele candidaților se depun electronic în perioada 19-25 ianuarie 2022, conform Procedurii privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile preuniversitar de stat, afișată pe site-ul ISJ Călărași.
Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea prevederilor art 8 (1) din Metodologia aprobată prin OME nr 4597 cu modificările și completările ulterioare.
Proba scrisă va avea loc pe 18 februarie 2022.
Proba de interviu se va desfășura în perioada 16-25 martie 2022.
Conform art 7 (3) din Metodologia de concurs, pe site-ul ISJ Călărași și la sediul ISJ Călărași vor fi afișate metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, perioada de înscriere, lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

LISTA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT VACANTE

DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS DE OCUPARE

 -SESIUNEA 2022-

Nr. crtUnitatea de învățământFuncția
1CLUBUL COPIILOR NR.1 OLTENITADirector
2CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ CĂLĂRAȘIDirector
3COLEGIUL NATIONAL „BARBU STIRBEI” CALARASIDirector
4GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ” ELISABETA ROSETTI” ROSETIDirector
5GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ” BROTACEL” MODELUDirector
6GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „AMICII” CALARASIDirector
7GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARICEL” CALARASIDirector
8GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP” CALARASIDirector
9GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ROSTOGOL” CĂLĂRAȘIDirector
10GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „VOINICEL” CALARASIDirector
11GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TARA COPILARIEI’’ CALARASIDirector
12LICEUL PEDAGOGIC „STEFAN BANULESCU” CALARASIDirector
13LICEUL TEHNOLOGIC „DAN MATEESCU” CALARASIDirector
14LICEUL TEHNOLOGIC „ION GHICA” OLTENITADirector
15LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MANASTIREADirector
16LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” OLTENITADirector
17ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN TEODORESCU” SOLDANUDirector
18ȘCOALA GIMNAZIALA „DRAGOS MARIN” STEFAN CEL MAREDirector
19ȘCOALA GIMNAZIALA „GEORGE VALSAN” INDEPENDENTADirector
20ȘCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE MOISIL” ULMENIDirector
21ȘCOALA GIMNAZIALA „SPIRU HARET” OLTENITADirector
22ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CASCIOARELEDirector
23ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CIOCANESTIDirector
24ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANIDirector
25ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CUZA VODADirector
26ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DALGA GARADirector
27ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DICHISENIDirector
28ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRASINETDirector
29ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANIDirector
30ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FUNDENIDirector
31ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASIDirector
32ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GURBANESTIDirector
33ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ILEANADirector
34ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIUDirector
35ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUICADirector
36ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NANADirector
37ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCUDirector
38ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 NICOLAE BALCESCU (PREASNA)Director
39ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORUDirector
40ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTIDirector
41ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RADU VODADirector
42ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANIDirector
43ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARADirector
44ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 STEFAN VODADirector
45ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 TAMADAU MAREDirector
46ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 ULMUDirector
47ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 BORCEADirector
48ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 STANCEADirector
49ȘCOALA GIMNAZIALA” FLORENTA ALBU” VALCELELEDirector
Nr. crtUnitatea de învățământFuncția
1COLEGIUL NATIONAL „BARBU STIRBEI” CALARASIDirector adjunct
2LICEUL „ALEXANDRU ODOBESCU” LEHLIU GARADirector adjunct
3LICEUL „DANUBIUS” CALARASIDirector adjunct
4LICEUL AGRICOL „SANDU ALDEA” CALARASIDirector adjunct
5LICEUL PEDAGOGIC „STEFAN BANULESCU” CALARASIDirector adjunct
6LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN GEORGE CALINESCU” GRADISTEADirector adjunct
7LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” MANASTIREADirector adjunct
8LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” OLTENITADirector adjunct
9LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 FUNDULEADirector adjunct
10ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN BRANCOVEANU” VASILATIDirector adjunct
11ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MANU” BUDESTIDirector adjunct
12ȘCOALA GIMNAZIALA „IANCU ROSETTI” ROSETIDirector adjunct
13ȘCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA NEDELCIU” FUNDULEADirector adjunct
14ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 CURCANIDirector adjunct
15ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 DOR MARUNT SATDirector adjunct
16ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 FRUMUSANIDirector adjunct
17ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 GALBINASIDirector adjunct
18ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 LEHLIU-GARADirector adjunct
19ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PERISORUDirector adjunct
20ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 PLATARESTIDirector adjunct
21ȘCOALA GIMNAZIALA NR.1 SARULESTI GARADirector adjunct
22ȘCOALA GIMNAZIALA NR.2 MODELUDirector adjunct

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
Prof. Roxana Natalia Pațurcă

I.S.J Călărași: Cursuri cu prezența fizică

0

Începând de luni, 17 ianuarie 2022, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe din județul Călărași, cursurile se desfășoară cu prezență fizică, cu respectarea prevederilor Ordinului comun ME-MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat prin Ordinul ME nr. 3030/14.01.2022 și Ordinul MS nr. 82/13.01.2022.
În săptămâna 17-21.01.2022, se va desfășura o inspecție tematică care va urmări următoarele aspecte:
Monitorizarea organizării și desfășurării activităților din cadrul unităților de învățământ din județul Călărași, cu respectarea prevederilor Ordinului comun ME-MS nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările ulterioare.( asigurarea materialelor de curățenie, igienă și dezinfecție; asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și personal; stabilirea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ; purtarea măștii de protecție de către elevii și personalul unității de învățământ.)
Verificarea încheierii situației școlare pe semestrul I al anului școlar 2021-2022, în conformitate cu OMEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, completat prin ordinul nr.3108/2021.
Asigurarea condițiilor optime pentru pregătirea și participarea elevilor la examenele naționale.

D.S.V.S.A. CĂLĂRAȘI: Informare de presă

0

În urma creșterii semnificative la nivel comunitar a focarelor de gripă aviară înalt patogenă, subtipul H5N1, atăt la păsările migratoare cât și la păsările domestice, în toate exploatațiile comerciale de păsări (ferme și exploatații comerciale de tip A), precum și în exploatațiile nonprofesionale amplasate în zonele cu risc ridicat de introducere și răspândire a virusurilor HPAI, Directia Sanitara veterinara si pentru Siguranta Alimentelor(DSVSA) Calarasi  a dispus intensificarea controalelor oficiale.

De la debutul anului 2022, au fost notificate 58 de focare la păsări doestice și păsări ținute în captivitate in Belgia, Danemarca, Cehia, Germania, Italia, Portugalia, Polonia, Franța, Ungaria și Marea Britanie. În Ungaria au fost confirmate 10 focare secundare.

Până la această data, în România nu a fost depistată prezența virusului influenței aviare în exploatații de păsări domestice.

Cu toate acestea, în județul Galați a fost confirmat un caz de influență aviară înalt patogenă H5N1 la un pescăruș, precum și un caz la o rață sălbatică împușcată pe raza județului Tulcea. La finele anului trecut, în arealul Rezervației Biosferei Delta Dunării, a fost confirmat un caz de gripă aviară înalt patogenă la o lebădă de iarnă.

DSVSA Calarasi va intensifica controalele oficiale, si face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise si este interzisa comercializarea de animale si / sau pasari  in locuri adiacente tragurilor,  domeniul public sau alte spatii neautorizate sanitar veterinar

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

Având în vedere interesul protejării aviculturii românești, crescătorii de păsări trebuie sa constientizeze să intensifice măsurile de biosecuritate în exploatațiile pe care le dețin, in special in exploatatiile comerciale de pasare. Masurile de biosecuritate trebuie aplicate inclusiv în timpul afluirii de material de reproducție sau păsări vii pentru repopularea fermelor provenite din comerțul intracomunitar sau din țări terțe.

 De asemenea, D.S.V.S.A Calarasi atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere pentru Anemia infectioasa a calului, concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa, incepand cu luna februarie 2022. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii,  cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica si sa detina ecvidele  (cabaline, bardou, catar, magar) identificate prin microcipare si insotite de pasaport.

In cazul refuzului prezentarii ecvideelor/ pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,  medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

   DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Cazul de gripă aviară, confirmat la o lebădă de vară, în județul Călărași, a fost stins

0

În luna octombrie 2021, a început un nou sezon epidemic al virusului HPAI (gripa aviara inalt patogena) produs de către păsările sălbatice migratoare, evolutia bolii find fulminanta in Statele Membre U.E, cat si in Marea Britanie.

Pe teritoriul judetului Calarasi, in data de 16.11.2021  a fost confirmat de către IDSA un caz de gripă aviară înalt patogenă (H5N1)  pe raza fondului cinegetic 20 Frumușani, în localitatea Postavari pe lângă Lacul Postavari, comuna Frumușani, județul Călărași la o lebădă de vară.

Au fost impuse restricțiile preliminare și măsurile de biosecuritate conform prevederilor Art. 7 cat si masurile prevăzute la Secțiunea 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește normele pentru prevenirea și controlul anumitor boli listate.

Conform mesajului primit  de la EURL in data de 13 decembrie 2021 de catre Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) Bucureşti  rezultatele referitoare la testele de secventiere si analizele filogenetice ale virusului H5N1 HPAI izolat de la lebada arata ca este un virus care circula pasarile salbatice din Eurasia din 2019 .

Până la această dată nu a fost depistată prezența virusului influenței aviare în exploatații le de păsări de raza localitatilor definite in zona infectata, cazul fiind stins prin eliberarea actului oficial de stingere a bolii.

În contextul epidemiologic al evoluţiei gripei aviare în Europa, se impune supravegherea şi monitorizarea păsărilor domestice, dar şi a celor sălbatice care reprezintă sursa naturală a virusului gripal aviar.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă și al cetățenilor în aplicarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări și la respectarea tuturor măsurilor dispuse de autorități pentru a împiedica răspândirea acestei boli pe teritoriul țării noastre.

Gripa aviară este o boală virală foarte contagioasă, care apare în principal la păsările de curte și la păsările de apă sălbatice. Virusurile gripei aviare sunt virusuri cu patogenitate ridicată sau scăzută (HPAI, respectiv LPAI) în funcție de caracteristica moleculară a virusului și de capacitatea acestuia de a provoca boli și mortalitate la pui.

Păsările sălbatice sunt gazde naturale și rezervoare pentru toate tipurile de virusuri ale gripei aviare, așa că joacă un rol major în evoluția, întreținerea și răspândirea acestor virusuri.

Pentru a preveni răspândirea acestei boli, DSVSA Calarasi recomandă cetățenilor să respecte următoarele măsuri:

– separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;

– evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;

– interzicerea adăpării păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;

– evitarea intrarării mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singiură persoană (proprietarul exploatației);

– prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;

– aplicarea unor măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenjat pentru dezinfecția încălțămintei;

– prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui limitat pe cât posibil accesul tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală.

-toate cazurile de îmbolnăvire sau mortalitate la păsările din orice specie sau la mamifere din curtea proprie, vor fi anunțate, fără întarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

-toate cadavrele de păsări şi mamifere, descoperite în locuri publice, se anunţă, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau la DSVSA județeană;

-să nu pună mâna neprotejată cu mănușă, pe cadavrele de pasăre sau păsări bolnave;

-să respecte indicațiile medicului uman de familie şi ale medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

 Facem precizarea că, proprietarii de păsări afectați primesc despăgubiri financiare, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Anunţ de participare la licitaţie pentru vânzare bunuri

0

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU,  cod fiscal 3966354, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași, tel. 0242/312553, fax 0242/312381, e-mail primăria_modelu@yahoo.com.

  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut: – Autogunoieră compactoare Mann 18222 și Buldoexcavator Komatsu WB93R, aparţinând domeniului privat.

3. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Modelu.

3.1 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei – caietul de sarcini, garanţia de participare în valoare de 100 lei și 200 lei taxa de participare. Aceste sume se pot achita cu numerar la caseria Primăriei Modelu.

3.2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, ora 10.00

4. Informaţii privind ofertele: preţul minim al vânzarii Autogunoieră compactoare Mann 18222 este de 35.500,00 lei(cu TVA), iar preţul minim al vânzarii Buldoexcavator Komatsu WB93R este de 44.800,00 lei(cu TVA).

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.01.2022, ora 10.00.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  20.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Modelu.

Conferință de presă PNL Călărași -17 decembrie 2021

0

Principalele declarații făcute de liderii PNL Călărași prezenți :

Președintele Ciprian Pandea

Tocmai ce m-am întors de la prefectură cu domnul prefect Barbu, am avut o întâlnire cu o delegație de vreo 15-20 de primari PSD. Am discutat cu domniile lor, am relatat discuția și înțelegerea de la nivel central, conform căreia primarii PNL obțineau 38% din cei 6%, iar PSD 62%. Din păcate, președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță nu a vrut să respecte înțelegerea, iar domnul prefect a fost nevoit să atace hotărârea. Astăzi, în urma discuției cu domnii primari, am convenit, pentru binele județului, e bine să ne respectăm palma bătută la București, motiv pentru care fix în acest moment se desfășoară o ședință extraordinară de Consiliu județean, unde și consilierii PNL și consilierii PSD vor vota pentru cheltuierea celor 6% pentru dezvoltarea județului Călărași.

Ați tot auzit în ultimele zile, ba că se schimbă prefectul Barbu, ba că poziția a fost câștigată de PSD, și așa mai departe. Vreau să vă spun că a fost o negociere la nivel central, iar eu, spre deosebire de alții, am participat la ședința de coaliție. Nici Prahova, nici Ilfov nu au cedat pentru Călărași, ci a fost o negociere punctuală între partide. Colegii noștri de la Prahova, Ilfov, Sălaj și Arad au fost primii care au spus că nu sunt interesați de funcția de prefect, întrucât au președinți de CJ foarte puternici și au stabilit să cedeze în favoarea unor județe care nu au reușit încă să câștige Consiliul județean. Vă pot spune că 8 județe PNL au fost blocate de președintele Cîțu, 8 județe PSD de președintele Ciolacu, despre astea nu s-a discutat. Și s-a ajuns la vestita listă din presă. Astăzi, când discutăm, nu este închisă discuția, pe protocol, cei doi subprefecți sunt la PSD, dar negociem pe secretarul de stat. E normal să fim egali, deci fie vom avea prefect și un subpprefect sau prefect și secretar general. Sunt mai rezervat în a da pronosticuri și a mă bate cu pumnul în piept, i-aș recomanda și colegului meu de alianță să fie mai ponderat, pentru că, din păcate, tot ce a promis nu s-a îndeplinit. Să fim mai ponderați și să încercăm să obținem cât mai mult pentru județul Călărași. La ședința coaliției nu s-a discutat despre nume, nu s-au pus condiții pe persoane,încercați să nu mai comentați balivernele spuse la colțul străzii, că s-a trezit unul că s-ar putea să aibă prefect sau să numească prefectul PNL. Dacă vor condiționalități, este posibil ca și Partidul Național Liberal să aibă condiționalități. Nu cred că e cazul, am discutat de principii și funcții, încercăm la PNL să purtăm negocieri pe pozițiile de la nivel central, după continuăm discuțiile la nivel local, vom conveni cu colegii noștri de alianță și apoi ne vom îndrepta privirile doar către dezvoltarea județului și sper ca și colegii noștri să lase atacurile deoparte, mizeriile, pentru că nu putem fi în alianță și să ne jignim unii pe alții. Nu e productiv pentru județul Călărași.

Începând cu ora 09.00, domnul consilier județean George Chiriță s-a aflat în biroul vicepreședintelui Beștea, și am spus să nu plece de acolo până când nu se respectă ce s-a stabilit la nivel naționl. Colegii mei primari PNL au stabilit repartizarea celor 38%, iar George Chiriță s-a asigurat să se respecte ce am stabilit. Pentru că, repet, este incredibil ca patru oameni maturi (n. r. Ciprian Pandea, Vasile Iliuță, Marcel Ciolacu și Paul Stănescu) să stabilească ceva, să bată palma, și cineva să nu respecte. Scuzați-mă, dar băieții șmecheri care cred că pot veni într-o conferință de presă și să spună orice, să jignească, să se gândească bine că în politică cel mai important este cuvântul, și dacă nici cuvântul nu-l mai avem, ar trebui să ne ducem acasă. Ieri, total dezgustat, l-am sunat pe Paul Stănescu, ori respectăm, că suntem în coaliție, ori fiecare e pe treaba lui, dar nu poți veni în conferință de presă că PNL nu vrea și nu face, când tu nu-ți respecți cuvântul. Astăzi, din câte știu, primarii PSD l-au mandatat pe vicepreședintele Beștea să îi explice domnul Iliuță că trebuie să respecte înțelegerea, pentru că oricum PNL a cedat, tocmai în ideea deblocării situației.

Sper ca asta să fie o lecție pentru actualul președinte Iliuță, mai ales că va veni și Anghel Saligny și sper să avem o colaborare bună, astfel încât să atragem în județul Călărași investiții cât mai multe. Să lăsăm joaca asta de-a șoarecele și pisica. Deosebirea dintre mine și ei, și nu vreau să mă laud, este că eu mă duc la ședințele de coaliție, sunt vicepreședinte regional, ei așteaptă să vadă ce le spune Bucureștiul. Le-aș recomanda să nu mai promită organizației marea cu sarea, că lucrurile nu se obțin chiar așa.

Prefectul Valentin Barbu:

Din fericire, în acest an s-a încasat peste estimat, adică de la plafonul de 270 de miliarde, ne-am dus aproape de 290 de miliarde lei vechi. Vreau să vă readuc în memorie și să spun foarte clar, discuția asupra repartizării acestor sume, din cei 6 la sută, a fost stabilită aici, la sediul PNL, în 24 august, când președintele Iliuță a venit și a discutat cu domnul președinte Pandea și au stabilit. În ședința din 25 august, când domnul secretar general adjunct al Guvernului Mircea Abrudan a fost prezent la Călărași, la o ședință de promovare a PNI Anghel Saligny, ședință la care au participat aproiximativ 30 de primari din tot județul, domnul președinte Iliuță a spus că respectă înțelegerea. A doua zi, când urma o ședință de Consiliul județean, când l-am sunat, nici nu a mai răspuns la telefon. Ce s-a întâmplat probabil va rămâne în istoria nefastă a administrației publice locale, prin cele 6 hotărâri de CJ pe care le-a promovat într-un dispreț total, și spun asta pentru că a dat și 10 la sută din sumă pentru 28 de primării PNL și 90% pentru primarii PSD. Nu e în regulă, mai ales în această coaliție. Inclusiv acum două zile, a explicat domnul președinte Pandea, după ce s-a ajuns la o înțelegere la nivel național, către primăriile PNL, inclusiv Primăria Budești, au mai dispărut 26 de miliarde. Din fericire, astăzi primarii au discutat între ei, au venit, la prefectură, majoritatea PSD, toți au fost de acord, după explicațiile președintelui Pandea cu privire la înțelegerile de la București, să se respecte ce s-a stabilit. Toată lumea a fost de acord. Ceea ce s-a și întâmplat, înțeleg că avem anexa aprobată cu 27 de voturi pentru, inclusiv președintele Iliuță a votat pentru. Important e că am ajuns în acest stadiu. 

Deputatul Emil Dumitru

Vizavi de punctul de pensie s-a luat hotărârea să crească cu 10% ceea ce înseamnă că de la 1442 crește la 1586 lei. Dacă vă aduceți aminte, în plină pandemie, cu încasări nu chiar foarte bune, Guvernul PNL, de la acea dată, a mărit pensiile cu 22%. Astăzi, la zece luni de le execuția bugetară, constatăm că avem investiții străine mai mari de 3 ori decât în anul 2020. Sigur că și Guvernul Ciucă este foarte preocupat de componența socială. N-aș vrea să intrăm într-o competiție să spunem cine a crescut pensiile. Este vorba de guvernul actual, suntem într-o coaliție și dacă e să vă mai dăm un exemplu, alocațiile de stat ale copiilor în 2015 erau de 42 de lei, iar astăzi vor ajunge la 214 lei.

Este importantă componenta socială, dar în egală măsură trebuie să se aloce un procent semnificativ pentru investiții pe ceea ce înseamnă dezvoltarea țării. Dezvoltarea comunităților locale fără invertiții nu se pot face. De aceea, în perioada următoarea, atât domnul președinte Pandea, la Senat, cât și eu, la Camera Deputaților, vom avea de adoptat anumite reglementări pentru a putea să tragem bani prin PNRR.

Sunt foarte importante măsurile pe care populația le așteaptă de la clasa politică, gradul de încredere al populației în politicieni este foarte mic și din cauza unor declarații ale unor politicieni în spațiul public. Nu m-ați văzut să fac atacuri la persoană. Și aici punctez că am văzut o postare în spațiul online cum că eu, în calitate de deputat, împreună cu președintele Pandea, am vitregit Oltenița de o sumă de bani, lucru total eronat, ceva anormal cu acest tip de comportament culmea, al unui decident de la CJ. Eu cred că ar trebui să discutăm pe criterii obiective, așa cum spune și președintele PNL Călărași, Ciprian Pandea, modalitatea de împărțire a celor 6% din cota de TVA. O chestiune ce ar fi putut fi închisă demult și nu mai aveam acest război al surzilor, unde singurii care pierd sunt cetățenii și comunitățile care au nevoie maximă de acești bani.

Mai este o chestiune care se discută vizavi de creșterea taxelor și impozitelor. Partidul Național Liberal se opune categoric unor anumite creșteri și aici este vorba de acea taxă de solidaritate. Din punctul nostru de vedere nu face altceva decât să răstoarne modul în care se practică fiscalitatea în România. Nu poți să mergi cu taxare diferențială în condițiile în care tu să ai o cotă unică de impozitare. În loc să discutăm această chestiune, putem să vorbim de prețurile de transfer. Este o directivă europeană care urmează să fie adoptată și pe care fiecare stat membru o va transpune.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia, reunit în ultima ședință din anul 2021

0

Joi, 16 decembrie, la sediul central al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din municipiul Călărași, a avut loc în sistem hibrid (fizic și prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line) ultima ședință din acest an a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi spre aprobare au avut în vedere activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Muntenia (ADR Sud Muntenia). Astfel, membrii CpDR au avizat favorabil: raportul de activitate al Agenției, proiectele referitoare la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și noua organigramă, alături de statul de funcții al instituției și proiectul de buget al Agenției aferent anului 2022. De asemenea, a fost aprobată contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” (SMEE-PB) în regiunea Sud Muntenia, finanțat din Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation implementat de Banca Europeană de Investiții (E.L.E.N.A.).

Informările realizate la finalul reuniunii au vizat prezentarea proiectului strategic „Centru de Date Regional Sud Muntenia”, ce ar urma să fie propus spre finanțare în viitorul Program Operațional Regional Sud -Muntenia 2021-2027, și activitățile desfășurate de Agenție pentru pregătirea Programului Operațional Regional Sud – Muntenia 2021-2027, inclusiv a documentelor conexe. Au fost prezentate, de asemenea, stadiile implementării Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și a proiectelor cu finanțare europeană pe care le are în desfășurare Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia în calitate de lider/partener. Nu în ultimul rând, membrii Consiliului au fost informați cu privire la constituirea bazei de date cu proiecte ce ar putea servi drept model în accesarea fondurilor europene pentru perioada 2021-2027 și despre atribuțiile Agenției cu privire la implementarea Planul Național de Redresare și Reziliență în Regiunea Sud – Muntenia, în perioada 2021-2026.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcționează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia. Consiliul are rolul de a coordona activitățile de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională și este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiune (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după cum urmează: președintele consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, reprezentantul consiliilor locale comunale.

Viața la țară prin oglinda educației

0

Se spune că nu se face carte în mediul rural. Nimic mai greșit!

Se spune că e aproape imposibil să desfășori actul educațional în condițiile existente azi în școli. Nimic mai adevărat!

În ultimii ani au fost elaborate numeroase programe naționale destinate îmbunătățirii condițiilor din școli și reducerii inegalităților socio-educaționale, însă performanța învățământului românesc a involuat. Iar pandemia i-a pus capac. Există calcule care arată că până în 2025, atât în mediul urban cât și în cel rural, vor fi cu 40% mai puțini copii decât în anii 2000…

Să fim sinceri…

Starea sistemului educațional este considerată rea și foarte rea de 78% dintre participanții la Barometrul de opinie publică al Academiei Române (2019). Ce i se reproșează educației românești? Lipsa siguranței în școli, dotarea necorespunzătoare, numărul mare de elevi în clasă, numărul mare de materii, incompetența/indiferența profesorilor, salariile mici, indisciplina elevilor, gradul de intoleranță, politizarea actului educațional și corupția. Totuși, în mod paradoxal, ~90% dintre respondenți se declară mulțumiți de educația pe care au primit-o în școală…

87% din teritoriul țării noastre este rural. Iar 65% dintre școlile românești sunt amplasate în sate și comune, concentrând 33% dintre elevi. Cu o rată a abandonului școlar de peste 15% – în mediul rural fiind cu 25% mai mare față de cel urban – înseamnă că una din patru persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 ani nu și-a finalizat studiile. O tendință în creștere…

Să înțelegem și de ce: conform unei analize realizate de echipa Băncii Mondiale, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, 82% dintre școli au fost construite înainte de 1970, 17% nu au acces la o sursă autorizată de alimentare cu apă, 20% nu au toalete în incinta școlii, 25% folosesc sobele ca principală sursă de încălzire, 50% nu au săli de sport, 40% nu au bibliotecă… și problemele continuă.

Dacă vreți să folosim toate aceste argumente în favoarea școlii online, vă spunem de ce nu e cazul: peste 60% dintre gospodăriile rurale nu au conexiune la internet și nici laptop/desktop. Și deși 97% dintre profesori consideră că utilizarea tehnologiei crește atractivitatea disciplinei predate, 76% recunosc că nu au competențele digitale necesare.

Există vreo soluție?

Ce e de făcut într-un sistem în care atât de necesara reformă în învățământ se lasă așteptată, România alocând educației printre cele mai mici procente din PIB (<3%), în comparație cu Suedia care alocă aproape 7%? Răspunsul au încercat să-l găsească în ultimii 31 ani cei 31 miniștri ai Educației… dar fără succes. Totuși, nu se poate pune totul în cârca acestui minister, fiindcă mereu va exista o corelație puternică între nivelul educației, gradul de dezvoltare economică a urbei din care face parte școala, veniturile locuitorilor, precum și gradul de educație al părinților.

Granturile, parteneriatele public-private, inițiativele ONG au mai ajutat la deblocarea situației. Nu într-atât încât să producă o schimbare totală și unitară – fiindcă acest lucru stă doar în puterea unui sistem guvernamental coordonat și bine pus la punct. Însă, mulți elevi eminenți, multe școli și multe comunități au fost ajutate să-și atingă obiectivele prin atragerea unor resurse externe. Sponsorizările obținute de la partenerii strategici au asigurat multor copii șansa la o educație de calitate. Însă, nevoia este mai mare decât oferta, mii de școli erodate de timp având nevoie de investiții considerabile.

O poveste de succes!

Poate părea greu de crezut, însă atunci când un ONG, alături de administrația locală și câteva companii private își unesc forțele, iese ceva extraordinar. Este cazul Școlii Gimnaziale din comuna Unirea (Corp C), județul Călărași, care a ajuns să fie transformată cu ajutorul Asociației BookLand și al partenerului principal, REHAU România, dar și al altor companii private.

Totul a început cu un email trimis Asociației în Nov’20 la miezul nopții, mail în care descria nevoile școlii construite în 1895: termoficarea (încălzirea fiind realizată cu sobe), pavarea și împrejmuirea curții, construirea unui teren de sport de aproape 1.000mp și renovarea integrală a laboratorului de informatică.

Școala a intrat în procesul de calificare și a fost aprobată pentru renovare. Între timp la conducerea școlii a venit un director tânăr și pus pe treabă, domnul Liviu Moise, care a reprezentat o verigă excelentă între BookLand și Primărie, armonizând operațiunile și implementând toate deciziile luate de comun acord. Astfel că în nici 2 luni (Oct-Nov 2021), visul comunității din Unirea s-a împlinit! Au ajutat nu numai fondurile puse la dispoziție de REHAU România, ci și materialele oferite de companiile coalizate de BookLand, precum și implicarea Primăriei Unirea care a contribuit material și financiar la fiecare pas.

Provocarea cea mai mare a fost reprezentată de construcția instalației termice: a implicat zeci de țevi, mufe, coturi, reducții, racorduri oferite de Instal Impex, 27 radiatoare Radox, pompă circulație, termostat, vas expansiune, supapă, robineți, aerisitor, termometru asigurate de Ferro România, centrală termică dăruită de Ariston România, precum și un rezervor GPL de 5.000L adus de ButanGas România (care îi asigură și plinul timp de 2 ani). Plus toate avizările aferente. La pregătirea terenului de sport „fundația” a fost turnată de Primărie, gazonul sintetic, porțile de fotbal și coșul de baschet fiind asigurate de Decathlon România. Iar curtea a fost pavată cu pavele și borduri oferite de Elis Pavaje. Nu în ultimul rând, panourile zincate pentru gard au fost asigurate de Stehos Acero iar stâlpii metalici de Trutzi. Iar Wipro România a donat mobilier pentru dotarea sălilor de clasă.

Costurile materialelor de construcții și manoperei pentru restul operațiunilor de renovare au fost suportate de REHAU România.

Astfel că, de acum încolo, comunitatea de aproape 2.000 locuitori se poate bucura de condiții excelente de desfășurare a actului educațional pentru cei 156 elevi înscriși la această școală.

În 2020, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate pe piața locală, REHAU România a lansat inițiativa ”REHAU Community” și s-a angajat să sprijine generațiile viitoare și să acționeze pentru bunăstarea și dezvoltarea lor durabilă. 

Comunitatea în care te dezvolți îți poate marca întreaga existență. Cred în puterea exemplului și în importanța educației, iar la asta au contribuit și cei 17 ani ai mei de creștere în echipa REHAU. Și pentru cei mici e la fel: își petrec copilăria pe băncile școlii, ascultă dascălii și își fac visuri pentru viitor, iar dacă beneficiază de condiții proprice, își ating adevaratul potențial. Ne dorim ca acțiunile noastre să contribuie la reducerea inegalităților și la creșterea accesului la educație în zonele rurale. Noi credem în satul românesc și ne face mare plăcere să punem umărul la un viitor mai bun pentru acești copii care merită tot ce e mai bun!” Alexandru Oprea, Country Manager REHAU România.

Să știți că nu numai pentru copii va fi o plăcere să vină în noua lor școală, ci și pentru profesori. Sunt directorul acestei școli de doar 3 luni și simt că, în sfârșit, acordăm tinerei generații respectul pe care îl merită, asigurându-i toate condițiile pentru desfășurarea eficientă a actului educațional. Abia aștept să dovedească și rezultatele la învățătură că efortul depus de atâtea companii a meritat.” Liviu Moise, Directorul Școlii Gimnaziale Unirea, județul Călărași.

 „Suntem încântați că am dat peste o echipă extraordinară – Școala și Primăria – care ne-a făcut munca mult mai ușoară. Iar partenerilor BookLand, în frunte cu REHAU România, le suntem recunoscători pentru încrederea în misiunea noastră de a renova școlile din mediul rural. Pentru că firul roșu al identității noastre naționale pornește de pe aceste plaiuri veșnice și roditoare care au avut mereu grijă de poporul român. Abia aștept să iasă de pe băncile acestor școli readuse la viață viitorii Eminescu, Creangă, Sadoveanu, Rebreanu, Preda, Cioran…” Mihaela Petrovan – Fondator Asociația BookLand.

Asociația BookLand și-a propus să crească an de an numărul de școli renovate și anul viitor chiar să pună fundația primei școli etalon pentru sistemul de învățământ românesc.

BookLand a luat naștere acum 11 ani ca prim târg urban de carte la mall. S-a dezvoltat rapid într-o caravană națională activă timp de peste 600 zile care a  vizitat anual peste 40 orașe. Taberele Coolturale BookLand și Conferințele BookLand Evolution au devenit extensii naturale ale brandului cultural, platforma www.înPractică.ro completând abordarea socio-educațională asumată. În cele 6 ediții offline, Conferințele s-au întâlnit cu peste 100.000 tineri din 23 orașe cărora peste 2.000 speakeri le-au oferit cele mai bune recomandări; de anul trecut sfaturile mentorilor pot fi urmărite online. Iar în cadrul celor 9 ediții ale Taberelor, sub deviza “Cel mai inteligent mod de a te distra!”, peste 1.300 tineri au fost încurajați prin workshop-urile zilnice susținute de profesioniști să prețuiască timpul liber și echilibrul fin dintre distracție și educație. Renovând&dotând școlile din zonele defavorizate (14 instituții finalizate în 2020), reușește anul acesta să schimbe în bine viitorul elevilor din 23 școli rurale!

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași intensifică acțiunile de control în perioada sărbătorilor de iarnă

0

În perioada premergătoare sărbătorilor de iarna, DSVSA Calarasi a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu produse alimentare sigure.

În intervalul 03.12.2021 – 07.01.2022 se intensifică acţiunile de control, cu scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi al prevenirii răspândirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA) din zonele de restricţie unde este diagnosticată această boală, prin comerţul ilegal cu porcine/carne şi produse din carne de porc (provenite de la porcii bolnavi).

În cadrul acestor controale se va verifica modul în care operatorii din sectorul alimentar autorizaţi/înregistraţi sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor respectă condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la procesarea alimentelor de origine animală (carne, lapte, produse lactate, peste, oua) şi nonanimală (produse de panificaţie şi patiserie, legume-fructe), asigurarea trasabilităţii acestora, condiţiile de ambalare, transportul, depozitarea şi comercializarea acestora către consumatorul final.

Obiectivele vizate în cadrul acţiunilor de control sunt: pieţele agro-alimentare;  abatoarele şi unităţile de tranşare a cărnii; unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală şi nonanimală, precum şi unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării); unităţile de alimentaţie publică, pizzerii, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie; unităţile de tip hotelier şi pensiunile turistice; unităţile de tip hipermarket/supermarket, magazinele alimentare şi alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare.

Reprezentanţii DSVSA Calarasi vor realiza controale în trafic, cu sprijinul reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, pentru a se verifica dacă sunt respectate condiţiile sanitare veterinare legale pentru transportul animalelor şi al produselor alimentare de origine animală şi nonanimală, precum și respectarea restricțiilor sanitare veterinare impuse pentru mișcarea porcinelor din gospodăriile populaţiei situate în zonele afectate de focare active de PPA.

Un alt aspect care va fi verificat în acțiunile desfășurate în această perioadă îl reprezintă controlul la destinaţie al cărnii de pasăre şi al ouălor provenite din comerţul intracomunitar şi import. În acest context, vor fi efectuate verificări la nivelul tuturor depozitelor de destinaţie a acestor categorii de produse, fiind efectuate controale documentare, de identitate, prelevări de probe în vederea efectuării de analize de laborator pentru stabilirea conformităţii acestora în ceea ce priveşte respectarea criteriilor microbiologice de siguranţa alimentară şi de calitate prevăzute de legislaţia Uniunii Europene.

Totodată, o atenţie deosebită va fi acordată verificării condiţiilor sanitare veterinare şi de igienă existente în locurile organizate periodic de către autorităţile locale, în vederea comercializării unor alimente care prezintă caracteristici tradiţionale (ex. tonete, chioşcuri, rulote, standuri de comercializare).

În plus față de anii anteriori, controalele din această perioadă urmăresc, în contextul pandemiei de COVID-19, atât respectarea normelor și cerințelor de igienă alimentară, cât și a celor privind distanțarea fizică a vizitatorilor aflați în unități de alimentație publică, a purtării măștilor de protecție pentru personalul angajat care asigură procesarea, ambalarea, depozitarea şi comercializarea alimentelor. În acest context, va fi verificată și realizarea igienizărilor cu substanţe biocide care să asigure curăţarea şi dezinfecţia eficientă a incintelor și echipamentelor care sunt în unitatea respectivă.

DSVSA Calarasi atentioneaza asupra  necesităţii de a se respecta următoarele recomandări:

– efectuarea la medicul veterinar de libera practica din localitate a examenului trichineloscopic asupra cărnii obţinute de la porcii crescuţi şi sacrificaţi în gospodăriile proprii;

-carnea şi produsele din carne de porc rezultate în urma sacrificărilor tradiționale în gospodăria proprie este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acestora în consum public;

– Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave. Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepseşte, conform legii.

În situaţia în care constatati că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii, izolati animalul si anuntati medicul veterinar de libera practica . Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă anuntati in maxim 24 ore si porcul este identificat (crotaliat) și înregistrat.

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Examinarea cărnii provenite de la porcii sacrificaţi în vederea depistării trichinelozei este obligatorie.

Medicii veterinari din cadrul DSVSA Calarasi, precum şi cei de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul piețelor agroalimentare Calarasi si Oltenita vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 03.12.2020 – 24.12.2020 şi 28.12.2020 – 07.01.2021, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Orarul medicilor veterinari este afişat în punctele de lucru, în acesta fiind incluse numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

           Este interzisă comercializarea produselor si alimentelor de origine animală si non-animală in spatii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranta alimentelor si neinregistrate, sau in sistem de vanzare stradal, in care nu sunt asigurate conditii adecvate de igienă si sigurantă alimentară.

             Targurile de animale sunt mentinute inchise, fiind interzisă comercializarea de animale si pasari, cat si a cărnii si produselor din carne provenite de la porcii sacrificati in gospodarie.

Este interzisă comercializarea suinelor din exploatatii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodariile populatiei fiind admise doar in consum familial.

Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii si a produselor din carne.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Călărasi 0242 / 313676.

DIRECTOR  EXECUTIV

Dr. Viorel BUCUR

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Comunicat de presă

0

Având în vedere că în aceasta perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă se sacrifica in mod traditional porci în gospodăriile populației, în vederea prevenirii unor posibile infestări cu parazitul Trichinella Spiralis la om, D.S.V.S.A. Calarasi recomandă proprietarilor de porcine să solicite la medical veterinary de libera prcatica din localitate efectuarea examenului trichineloscopic la porcii sacrificați în gospodării și de asemenea recomandă consumatorilor să cumpere carne de porc sau preparate din carne numai din unități sau spații autorizate si/sau înregistrate sanitar veterinar.

Medicii veterinari din cadrul DSVSA Calarasi, precum şi cei de la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) de la nivelul piețelor agroalimentare Calarasi si Oltenita vin în sprijinul consumatorilor prin asigurarea unui program prelungit de lucru în perioadele 03.12.2021 – 24.12.2021 şi 28.12.2021 – 07.01.2022, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. Orarul medicilor veterinari este afişat în punctele de lucru, în acesta fiind incluse numerele de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

În vederea efectuării examenului trichineloscopic, proprietarii porcinelor sacrificate în gospodărie se vor prezenta la centrul pentru efectuarea examenului trichineloscopic cu cartea de identitate (B.I.), crotalia auriculară a animalului sacrificat în vederea operării și scăderii acestora din Baza Națională de Date  şi următoarele probe de carne cu greutatea de aproximativ 200g:

–  pilierii diafragmatici  –  2 formaţiuni musculare fusiforme, în forma literei V, care se găsesc între ficat şi pulmon;

In situaţia în care proba de pilieri diafragmatici este insuficientă, aceasta se va completa cu următoarele formaţiuni musculare:

– diafragma – porţiunea musculo-tendinoasă care separă cavitatea abdominală de cavitatea toracică şi care, de regulă, rămâne prinsă pe faţa internă a coastelor;

–  musculatura intercostală –  două coaste nedesfăcute în lungime de circa 10 cm;

–  baza limbii

Examinarea trichineloscopica prin metoda directa se efectueza contracost.

Confirmarea cazurilor pozitive de trichineloză se va face la Laboratorul Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi, prin metoda digestiei artificiale.

În situaţia în care constatati că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii, izolati animalul si anuntati medicul veterinar de libera practica . Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă anuntati in maxim 24 ore si porcul este identificat (crotaliat) și înregistrat.

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ. Recomandarea este valabilă şi pentru carnea obţinută de la porcii mistreţi.

Carnea și produsele din carne de porc rezultate în urma sacrificărilor tradiționale în gospodăria proprie este destinată exclusiv consumului familial, fiind interzisă comercializarea acestora în consum public;

 Sacrificarea porcului şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave. Dacă porcul este bolnav, prin vânzarea necontrolată riscaţi să îmbolnăviţi alţi oameni sau alte animale, iar răspândirea bolilor la animale sau om se pedepseşte, conform legii.

Târgurile de animale sunt menținute închise, fiind interzisă comercializarea de animale si pasari, cat si a cărnii si produselor din carne provenite de la porcii sacrificați în gospodărie.

Este interzisă comercializarea suinelor din exploatatii neautorizate sanitar veterinar, suinele din gopodariile populatiei fiind admise doar in consum familial.

Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 de lei şi confiscarea cărnii si a produselor din carne.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Călărasi 0242 / 313676.

DIRECTOR  EXECUTIV

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Independența

0

O formă de eleganță nemaiîntâlnită, în domeniul administrației publice locale, la nivelul județului Călărași, se regăsește în comportamentul noului primar al comunei Independența, județul Călărași, Gabriel Rădulescu. A accesat în acest post de demnitate publică în urmă cu un an, după o campanie electorală acerbă, la nivel local.

Acum, după perioada firească de acomodare cu noile obligații civice și administrative, vine cu declarații publice de un tact desăvârșit. „La momentul preluării mandatului, vă spun sincer, am făcut o analiză, absolut firească, dar nu a fost una în sens distructiv. Recunosc, a fost un moment în care lupta politică ne-a îndârjit și ne-a și înrăit dar, în momentul în care am fost declarat câștigător în alegerile locale și ulterior validat, am decis că nu e treaba mea să fac pe polițistul, ca Javert, al lui Hugo, să verific sau să caut erori. Analiza a fost necesară pentru a vedea de unde încep, unde suntem și ce putem îmbunătăți.”

Gabriel Rădulescu

Primarul Gabriel Rădulescu recunoaște că a preluat una dintre cele mai performante administrații locale, din județul Călărași. În conturile Primăriei Independența, ca excedent, se afla suma de 1.000.000 lei, la sfârșitul anului trecut.

„Fostul primar Lică Voicu nu s-a avântat în cheltuieli pompieristice, pe timpul campaniei electorale sau în ultimul an de mandat. La o lună înainte de închiderea anului fiscal, această sumă exista în conturi.”

Gabriel Rădulescu afirmă că nici el nu s-a avântat în cheltuieli ineficiente. O bună parte din acești bani se va constitui în partea de cofinanțare locală în cadrul unui proiect, care urmează să se deruleze prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua. La nivel local, acesta are o valoare eligibilă de 4 milioane euro, este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare și reprezintă înființarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pentru satele Vișinii și Potcoava. Partea de cofinanțare a UAT Independența va fi de 400.000 lei, adică 2 la sută din valoarea proiectului. Vișinii și Potcoava sunt două din puținele sate care nu beneficiază de o rețea de alimentare cu apă.

Studiul de fezabilitate, pentru acest proiect, existent la operator, în fapt Ecoaqua SA Călărași, prevede înființarea unei stații de extragerea apei și de tratare a acesteia, captarea acesteia urmând să se facă din stratul al doilea al pânzei freatice, de la o adâncime de minim 50 de metri, câtă vreme, în câmpie, e cunoscut faptul că primul strat al pânzei freatice este compromis chimic, din cauza nitraților.

La nivel local, va funcționa o nouă gospodărie de apă, amplasată în zona de nord-est a satului Vișinii, pe vechiul amplasament al acesteia. Prin aceasta, se va asigura apa potabilă pentru ambele sate prinse în proiect, Vișinii și Potcoava, însemnând un total de 470 de gospodării. Pentru satul Potcoava, lungimea conductei de alimentare cu apă înseamnă 12 kilometri, în timp ce necesarul conductei de alimentare cu apă, pentru satul Vișinii, este de 6,7 kilometri. La nivelul UAT Independența, a fost emis deja certificatul de urbanism pentru această investiție.

„În satul Vișinii, a fost înființată o rețea de alimentare cu apă potabilă, dar asta în urmă cu 25 de ani. Conductele de aducțiune și de transport sunt din fier, colmatate de foarte mult timp… E destul de rău și de jenant ca, în anul 2021, să nu ai apă, iar o astfel de investiție, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, trebuie văzută și-ntr-o altă cheie: fiind fonduri europene, nu mai există șicana asta a politicului, nu mai depinde de culoare politică a administrației locale, iar noi, ca primari, nu mai avem această presiune, putând, astfel, să depunem proiecte pentru atragerea de fonduri de la nivel național.”

Unitățile de învățământ de tip preșcolar, din cele două sate în care nu există rețea de alimentare cu apă potabilă, funcționează cu o rețea proprie de distribuție. „Avem două grădinițe, reabilitate cu puțin timp în urmă, cu fonduri atrase de la nivel guvernamental, una în satul Vișinii, una în satul Potcoava, iar ambele au sistem propriu de alimentare cu apă prin captarea acesteia din puțuri forate.”

Pentru satul Independența, s-a reușit înființarea rețelei de alimentare cu apă, la standardele acceptate de normele naționale, prin atragerea de fonduri de la nivel guvernamental, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală.

„La nivel local, la preluarea mandatului, am găsit o situație bună, echilibrată, cu un colectiv bine instruit și bine coordonat.” Singura intervenție a primarului Gabriel Rădulescu în ceea ce privește structura de personal a UAT Independența este reprezentată de completarea normelor pentru 4 salariați cu profil întreținere, reparații, salubritate și intervenții.

„Anul acesta a plouat extraordinar de mult. În 3 sate, a fost necesar ca iarba să fie tăiată de 5 ori. Erau momente în care terminam în satul Potcoava și trebuia să ne apucăm să facem același lucru din primul sat, din Vișinii. Aceasta era ordinea: Vișinii, Independența, Potcoava. Primul era Vișinii pentru că pe-acolo trece drumul național și e vorba, totuși, de imaginea comunei. În momentul în care făceam un astfel de ciclu, Vișinii – Independența – Potcoava, la final de întorceam în primul sat.”

În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se stipulează că fiecare structură administrativ-teritorială rurală poate beneficia de două proiecte, cu un prag maxim de 4 milioane, Gabriel Rădulescu, primarul comunei Independența ne declară că prioritară, la acest moment, este înființarea rețelei de canalizare pentru satul Independența. Va avea o lungime de 17 kilometri, cu o valoare estimată de 22.000.000 lei.

„Asta încercăm să facem, să înființăm această rețea pentru satul Independența, nu și pentru celelalte două sate, Vișinii și Potcoava. Ar fi absurd, căci acolo nu avem rețea de alimentare cu apă. Când te duci la finanțator, pentru clarificări, te întreabă cum depui un proiect de canalizare pentru o localitate care nu are rețea de alimentare cu apă. Am avut o discuție cu un consilier local din satul Potcoava care era supărat, crezând că fac discriminări în cadrul proiectelor depuse. I-am explicat de 3 ori și nu cred că a înțeles nici acum care e logica unui astfel de demers. I-am spus: domnule, nu poți depune un proiect de canalizare pentru o localitate unde nu ai rețea de apă! E ilogic!”

La momentul preluării mandatului, rețeaua de drumuri reabilitate la nivelul comunei Independența însemna 34 de kilometri, cu tot cu drumurile naționale și județene care tranzitează cele 3 localități, Vișinii, Independența și Potcoava. Programului Național de Investiții Anghel Saligny înseamnă reabilitarea și modernizarea a încă 6,6 kilometri, fapt care ar face ca UAT Independența să fie prima comună din județul Călărași cu absolut toate drumurile de interes local aduse la standarde normale. UAT Independența a depus cerere de finanțare pentru 5,5 kilometri liniari de drumuri.

„Fondurile prevăzute de Programului Național de Investiții Anghel Saligny asigură un maxim de 5,5 kilometri de drumuri reabilitate în mediul rural, în limita a 1,2 – 1,5 milioane euro. Împreună cu consilierii locali, ca să nu stăm cu inima strânsă, am luat decizia ca diferența până la 6,6 kilometri să fie reabilitată din fonduri proprii. Totodată, o străduță, pe o lungime de 250 de metri liniari, din satul Vișinii, am luat decizia să nu-l prindem în nici un program de reabilitare pe considerentul că este foarte îngust, cu un ecartament de 3 metri, iar la înființarea rețelei de apă ar însemna pur și simplu să-l stricăm la loc. Vă dați seama, știu despre ce vorbesc, pe acea străduță sunt 5 gospodării. E frustrant pentru acei cetățeni ca toate celelalte străzi să fie asfaltate și aceea nu. Dar se va întâmpla asta după ce va fi introdusă rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Vom asigura fonduri de la nivel local și pentru această lucrare.”

În cursul acestui an, s-a reușit finalizarea unui proiect derulat prin Administrația Fondului de Mediu, cu un contract de finanțare semnat tot în cursul anului 2021, iar principala modificare în cadrul acestuia a fost selectarea executantului. „Pentru executarea lucrării, fusese selectată o firmă din județul Cluj, ceea ce eu am considerat că nu este fezabil. Nu mi s-a părut normal să vină o firmă, de la 600 de kilometri distanță, să monteze lămpi, la Independența, câtă vreme legislația îți permitea să-ți selectezi executantul prin încredințare directă. În cazul în care, după finalizarea lucrării, nu funcționa o lampă, ce făceam, sunam la Cluj, să vină și să ne înlocuiască o lampă?”

Lucrarea nu urma să fie executată de firma selectată inițial, ci urma să fie făcută de un subantreprenor. Gabriel Rădulescu recunoaște că un alt motiv care a stat la baza acestei decizii l-a constituit și presiunea publică. „Am avut discuții cu terți constructori și mi-au spus că, la momentul la care se arde o lampă sau două-trei, astfel de firme preferă să piardă garanția de bună executare, de 5-6-7.000 lei, decât să vină cu toată logistica și să schimbe 5 lămpi. Iar acum, când există sistemul acesta de comunicare pe social-media, orice cetățean, mai mult sau mai puțin într-un mod îndreptățit, te poate trage de mânecă, te poate atenționa: doar s-a schimbat sistemul de iluminat public și, poftim, s-a ars becul! Vreau să spun că oamenii au așteptări de la edil și vor să se întâmple totul imediat. Dacă stai și amâni o săptămână-două-trei, că vine ăla de la Cluj, atunci ai o problemă.”

S-au înlocuit 333 de lămpi. Valoarea maximă a proiectului, admisă de Administrația Fondului de Mediu, a fost de 500.000 lei, raportată la numărul de locuitori. Totodată, s-a suplimentat numărul acestora cu încă 185 de lămpi, toate amplasate în satele Independența și Vișinii, cu un total de 518 lămpi pentru 518 stâlpi existenți. Același lucru s-a întâmplat și în satul Potcoava, prin serviciul local de iluminat public și cu fonduri proprii, montându-se 256 de lămpi noi. S-a ajuns, totodată, la un acord cu executantul, ca lucrarea să fie plătită eșalonat, în rate egale, timp de 3 ani, fără nici un fel de dobândă. Lucrarea a fost executată cu una dintre cele mai serioase firme de profil, din județul Călărași: Proinstal SRL. Totodată, un sistem stradal de supraveghere video, cu camere de mare rezoluție, se va înființa într-un viitor apropiat.

Primăria comunei Independența, în calitate de lider al proiectului „Dezvoltarea sistemului de E- educație în comuna Independența”, a predat Școlii Gimnaziale „George Vâlsan”, din comuna Independența, un număr de 31 unități laptop HP și 31 bucăți tabletă grafică WACOM. Acestea vor putea fi folosite de întreg personalul didactic al școlii. În cadrul acestui proiect mai sunt în procedură de licitație următoare obiecte: 208 tablete care vor fi folosite de către elevii Școlii „George Vâlsan”, din comuna Independența; 13 table interactive și 13 sisteme audio-video pentru toate sălile de curs ale școlii. Valoarea acestui proiect, derulat din fonduri europene, este de 607.949,92 lei fără TVA , beneficiar fiind Școala Gimnazială „George Vâlsan”, din comuna Independența.

IOANIDA TURISM SRL, în parteneriat cu RED VISION SRL și AJOFM Călărași, desfășoară, pe raza județului, proiectul “Oferă o șansa viitorului tău”

0

Tinerii Neets sunt tineri între 16 și 29 de ani care nu sunt înscriși la nici o unitate de învățământ și nu au un loc de muncă:
– primesc subvenții de pana la 3600 lei la terminarea cursului:
– se oferă subvenții de 25.000 euro pentru începerea unei activități independente.

Grupul țintă este compus doar din persoanele care beneficiază în mod direct de activități. Pentru a fi eligibil în grupul țintă, la data intrării în operațiune, o persoana trebuie sa îndeplinească în mod cumulativ, următoarele condiții:

 • să fie tânăr NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • să fie înregistrat și profilat de SPO;
 • să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia);

În funcție de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul țintă, structura este următoarea:

 • 84,91%, respectiv 900 persoane vor participa la cursuri de formare profesională de tip calificare, din care minimum 44% (467) vor dobândi o calificare în urma cursurilor de calificare organizate în cadrul proiectului;
 • minim 37 persoane din grupul țintă al proiectului vor înființa o întreprindere și vor primi finanțare de până la 25000 euro, echivalentul în lei.

Se vor organiza următoarele cursuri:

 • lucrător în comerț, calificare, nivel II, min. 10 clase – 360 ore;
 • confecționer-asamblor articole din textile, calificare, nivel II, min. 10 clase – 360 ore;
 • lucrător în cultura plantelor, calificare, nivel II, min. 8 clase – 360 ore;
 • comerciant vânzător mărfuri nealimentare, calificare, nivel III, min. 10 clase – 720 ore;
 • competente antreprenoriale, specializare, minim studii medii – 120 ore;
 • manager proiect, perfecționare, studii medii – 60 ore;
 • competente digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, specializare, min. 8 clase – 120 ore;
 • antreprenor în economia socială, specializare, studii medii – 120 ore;
 • lucrător în comerț, calificare, nivel 2, min. 10 cls. – 360 ore;
 • ospătar (chelner) în unități de alimentație, calificare, nivel 3, min. 10 cls. – 720 ore;
 • competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, minim studii medii – 60 ore;
 • competente antreprenoriale, specializare, minim studii medii – 120 ore


Egalitatea de șanse, non-discriminarea. Cheltuielile cu subvenții pentru start-up-uri contribuie implicit la tema orizontală prin fiecare plan selectat (10%). Menționăm faptul că în cadrul fiecărui curs de calificare, se identifica un modul privind egalitatea de șanse, nondiscriminarea.

Pentru mai multe informații, dar și înscrieri,  așteptăm să ne contactați la numărul de telefon 0730215889, de luni-vineri, orele 9:00 – 17:00.

Conferință de presă PNL Călărași -19 noiembrie 2021

0

Principalele declarații făcute de liderii PNL Călărași prezenți :

George Chiriță, liderul grupului de consilieri județeni ai PNL

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal au fost în opoziție, după cum bine știți, și vor rămâne până la concretizarea unei colaborări. Noi nu am avut niciun raport negativ împotriva proiectelor de hotărâre de la nivel județean, am încercat întotdeauna să analizăm proiectele care erau în beneficiul comunităților, să le amendăm acolo unde trebuie, după care au fost aprobate. Am avut câteva amendamente raportate la modul de lucru al Executivului Consiliului județean, care a fost mai mereu pe repede înainte, au fost niște ședințe ordinare și extraordinare în care era necesară analizarea unor particularități ale unor proiecte de hotărâre mai în amănunt. Tot ce a fost pentru binele comunității noi am aprobat, mai ales că traversăm și această perioadă specială, pe care nu am mai trăit-o până acum, această pandemie.

Deocamdată nu s-a semnat niciun protocol vizavi de schimbarea prefectului, a subprefecților, la momentul acesta prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, la momentul acesta noi avem prefect desemnat pe domnul Barbu Valentin și nu avem niciun motiv să-l schimbăm și oricum noi nu putem deocamdată să stăm de vorbă, decât după semnarea unui protocol clar între cele două partide.

Eu cred că este cazul să trecem peste aceste răutăți, mai mult decât atât, s-a ajuns, la nivel de Călărași, urmărind conferințele de presă, la niște cuvinte care nu își au locul. Nu pot să-mi imaginez că un oarecare domn, nu are importanță numele, că poate acuza fără să existe un fond, că senatorul face, că prefectul face. Și de ce se rezumă la aceste declarații de presă, dacă ar avea ceva în spate, spune-le unde trebuie, nu doar așa să subminezi niște poziții sau niște oameni. Și dacă s-a întâmplat și la ultima conferință de presă, chiar nu mai e nimic de înțeles, noi încercăm să ieșim mână în mână, să facem ceva pentru comunități, sau încercăm să ne denigrăm, să vedem care e mai puternic, care e mai tare sau mai bun de gură. Lucrurile trebuie să aibă o limită. Declarațiile politice sunt ok cu argumente, nu doar cu jigniri.

Alexandru Vasile, comisar-șef adjunct al Gărzii Naționale de Mediu

Chiar astăzi, mă aflu la Călărași și pentru acest lucru, avem acțiuni pe transportul de deșeuri, avem echipe la Frumușani și la Plătărești. Garda de Mediu încearcă și reușește să își facă treabă.

Despre Ulmeni, vreau să fiu destul de succint, pentru că problema are multe nuanțe, acolo sunt două firme, una dintre ele are autorizația de mediu retrasă. Vreau să precizez, să înțeleagă toată lumea, că nu Garda de Mediu eliberează autorizațiile de mediu, ci APM, acolo este o autorizație de mediu pentru o stație de sortare. Despre autorizația de mediu ridicată uneia dintre firme, pot să vă spun că s-a constatat că s-a primit o cantitate mai mare de deșeuri decât cea permisă în autorizație. Ei sunt blocați, au voie doar să iasă cu deșeuri sortate. A doua firmă are autorizație, noi am fost în control, au măsuri până pe 20 noiembrie, mergem iar în control și vedem ce au îndeplinit. A fost o problemă sesizată și în spațiul public vizavi de compost, din sortare ei spun că rezultă compost, însă nu au buletine de analize, compostul a fost valorifcat către fermieri din județul Călărași, am avut control săptămâna trecută la două dintre societățile care au cumpărat acest compost, am constatat că nu era conform. Au măsură să transporte acest compost la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată, adică la Ciocănești. A mai fost identificat, cu ajutorul Poliției naționale, un alt fermier, a primit măsură, dar acolo s-a făcut și o sesizare penală.

Știu că mai există un subiect, legat de problema deșeurilor, și chiar dacă eu mă ocup de Biodiversitate în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, vă pot răspunde vizavi de aceste gropi de gunoi neconforme de care s-a tot vorbit în spațiul public că au apărut în unele localități, de pe malul Borcei. Aceste gropi nu au apărut de ieri de azi, sunt de zeci de ani. Este o problemă socială, cetățenii care locuiesc în acele localități se poluează singuri, ei se duc și aruncă, așa cum s-a văzut și în acele filmări. Noi suntem din 2009 în infringiment, mulți primari și-au făcut însă treaba. Și vă dau exemplul primarului de la Borcea care a fost amendat în vară de Garda de mediu, pe o sesizare, a ecologizat acea groapă, a transportat tot gunoiul. Din păcate, cetățenii nu au educația de a sorta deșeurile. O să avem o întâlnire în curând cu toți primarii și vom încerca să găsim soluții. Noi mergem amendăm, este prima noastră soluție, însă vom avea și aceste discuții.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Atenție la gripa aviară!

0

Având în vedere situația epidemiologică actuală sub raportul evoluției influenței aviare în state Membre UE,  cât și identificarea în județul Călărași, localitatea Postăvari, comuna Frumușani, pe Lacul Postăvari a unei lebede de iarnă la care s-a izolat subtipul H5N1, posibilitatea răspândirii acestei boli și la alte specii din mediul sălbatic, precum și la păsările domestice reprezintă un mare grad de risc, fapt pentru care  DSVSA Călărași va intensifica controalele oficiale, și face apel către populație de a respecta măsurile de profilaxie necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

• Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  sălbatice;

• Interzicerea mișcării păsărilor din sau în afara exploatațiilor;

• Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă, pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

• Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

• Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

• În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Călărași  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheați copiii!! nu îi lăsați sa se joace cu păsările sau cu cadavrele de păsări

Târgurile de animale vii  se mențin închise și este interzisă comercializarea de animale și / sau păsări  în locuri adiacente târgurilor,  domeniul public sau alte spații neautorizate sanitar veterinar

Până la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneți mana pe păsările bolnave;

–  Păstrați pe loc cadavrele de pasare – este interzisă aruncarea acestora;

– Este interzisă tăierea păsărilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

   DSVSA Călărași atenționează!

Prin medicii veterinari de liberă practică concesionari de la nivelul circumscripțiilor sanitare veterinare din fiecare localitate se derulează campania de vaccinare antipseudopestoasă a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atenționam cetãțenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a păsărilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor și presupune costul produsului biologic, al manoperei și al materialelor.

Atenționam cetãțenii sã colaboreze pentru efectuarea acțiunii de vaccinare antipseudopestoasă numai cu medicul veterinar și personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achiziționãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

De asemenea, DSVSA Călărași vă atenționează asupra derulării campaniei de vaccinare antirabică a carnasirelor, câini și pisici. Pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii, cetățenii sunt rugați să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică și să dețină câinii microcipați. Vaccinarea antirabică a câinilor este gratuită. 

Concomitent, medicii veterinari oficiali și medicii veterinari de liberă practică participă la inventarierea efectivelor de porcine deținute în exploatații nonprofesionale privind respectarea condițiilor minime de biosecuritate în scopul menținerii unui grad ridicat de alertă pentru prevenirea apariției și evoluției pestei porcine africane.

În cazul refuzului prezentării animalelor / păsărilor pentru efectuarea acțiunilor obligatorii, proprietarii pot fi sancționați în baza prevederilor HG 984/2005 cu modificări, cu amenzi în valoare de până la 2400 lei.

Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar și autorităților responsabile și, în cazul semnelor de boală și/sau moarte a animalelor / păsărilor, proprietarii sunt rugați să anunțe, urgent,   medicul veterinar de liberă practică și /sau DSVSA Călărași  la numărul de  telefon 0242 313676.

Director executiv,

Dr. Viorel BUCUR

Conferință de presă PNL Călărași: Principalele declarații făcute de liderul PNL, Alin Drăgulin

0

Principalul meu deziderat ca președinte al organizației municipale este acela al deschiderii organizației către călărășeni, în sensul în care ne dorim dezbateri constructive în ceea ce privește proiectele pentru Călărași, atât cele în implementare cât și cele de viitor. O să evaluăm, o să luăm atitudine în ceea ce privește actuala administrație a municipiului. Activitatea noastră a fost oarecum suspendată, am evitat întâlnirile față în față, mai ales după ce pandemia a trecut într-o fază acută, iar după ce incidența va scădea sub 3 la mie, vom reîncepe activitățile. De altfel, după cum ați remarcat, noi în mediul online am venit cu mesajele a 17 lideri din organizația municipală care și-au asumat mesaje pro-vaccinare, lucru care vine în continuarea mesajelor noastre trimise către electorat, în sensul conformării măsurilor pentru restrângerea efectelor pandemice.

Am remarcat discuțiile cu privire la o serie de proiecte pentru care se dorește finanțare în perioada următoare, păererea mea se accelerează fără să existe o dezbatere publică vizavi de oportunitate. Am văzut de curând chiar o propunere cu privire la un drum expres între municipiul Călărași și municipiul Oltenița. Proiectul va fi depus pe fonduri europene și probabil finanțatorul va evalua oportunitatea mai bine decât noi. Dar, tocmai că va fi depus pe fonduri europene, mi-a atras atenția aspectul că drumul se vrea a fi făcut pe lângă Dunăre, iar acolo sunt situri Natura 2000 care sunt reglementate chiar de către Comisia Europeană. Dacă ne vom duce cu un drum expres care să străbată aceste situri este un total nonsens, arată superficialitatea cu care ai abordat această propunere. Tocmai pentru protejarea biodiversității, a eco-turismului în zonă, există un proiect european prin care, printr-un sistem de piste de bicilete, ar urma să fie unit malul Atlanticului de cel al Mării Negre prin infrastructură velo pe lângă fluviile mari din Europa. Noi am putea beneficia de acest proiect, care ne-ar aduce amatorii de ciclism și de eco-turism. Am văzut că s-a adus în discuție acest proiect, când s-a adus în prim-plan acest proiect al podului peste Borcea. Ideea e că dacă ne dorim un proiect Velo6 la Călărași, cu siguranță nu ar fi potrivit să avem o infrastructură de pod rutier către o zonă destinată circuitului pentru bicilete. Era mai bine să fie studiată mai îndelung această problemă și oportunitatea.

Zilele trecute, m-am interesat pe o problemă privind interconectivitatea municipiului Călărași, în zona de Nord, mai ales că suntem străbătuți într-o zonă circulată de calea ferată. Am constatat că trecerea de pe Sloboziei este una care se află în acest moment în afara legii. Sunt 7 linii funcționale în acest moment, iar standardul CFR, normativul, permite trecerea la nivel doar dacă există 2 treceri funcționale. Asta înseamnă că dacă se va solicita o modernizare a acelei treceri nu se va obține un aviz. De aceea noi am putea discuta de un pasaj în acea zonă, pentru a ne încadra în litera legii, și dacă vorbim de oportunitate, este intrarea în oraș, alături de cea de la Siderca supusă unui proces de modernizare. Acesta este un exemplu de ce am putea face pentru dezvoltarea municipiului Călărași, un exemplu de proiect pe marginea căruia să discutăm.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

0

COMUNA MODELU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, MODERNIZARE STRADA CULTURII SI NAVODARI, COMUNA MODELU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI “,propus a fi amplasat în jud. Călărași, comuna Modelu, sat Modelu, cod postal 917180, strada Culturii si Navodari.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași în zilele de luni-vineri, între orele 10-14și la sediul COMUNA MODELU, cu sediul în jud. Călărași, comuna Modelu, str. Plopilor, nr. 12, în zilele de luni-joi, între orele 10-14 si vineri , între orele 10-13.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași.