Acasă Blog

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

A fost aprobat devizul general actualizat în cadrul a două proiecte de investiții cuprinzând modernizare de străzi în toate cele trei sate ale comunei, Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu, ne declară Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, acestea având o valoare estimată de 8.166.488 lei, din care suma de 7.843.424 reprezintă fonduri atrase de la bugetul de stat, iar suma de 323.064 lei reprezintă partea de contribuție locală. Cele două proiecte au fost depuse, inițial, în cadrul programului denumit Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză. “Se știe că nici un proiect depus la FDI nu a ajuns în stadiul în care să fie finanțat și cu atât mai puțin finalizat. În cazul nostru, pentru comuna Dorobanțu, am depus aceste două proiecte, care au ajuns la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.” Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți.  Vasile Stoica ne spune că pregătește această documentație pentru o primă sesiune de depunere de proiecte în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. “Aceste programe de la nivel guvernamental, că sunt numite PNDL sau în alt fel, reprezintă singura formă prin care mediul rural beneficiază de investiții masive în infrastructură.” Până la acest moment, pe raza comunei Dorobanțu, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4099 metri liniari, cu un cost total estimat de 5.407.333 lei, din care valoare construcții-montaj de 4.547.034 lei. Prin alocare guvernamentală, comunei Dorobanțu, ne spune primarul Vasile Stoica, i s-a repartizat suma de 5.321.304 lei necesară modernizării de drumuri de interes local în satul Dorobanțu. În procente, străzile reabilitate reprezintă nici 10 la sută din lungimea drumurilor de interes local din cele trei sate componente ale comunei – Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. E pentru prima dată când, în comuna Dorobanțu, există străzi asfaltate, altele decât cele de interes național sau județean, câtă vreme, în 2012, toate străzile erau de pământ, ulterior fiind pietruite în cea mai mare parte. La acest moment, sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții. Va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Tot în această perioadă, se vor executa lucrări de reparații curente la dispensarul uman din comună, lucrarea având un cost estimat de 20.000 lei, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, precizându-ne că utilitatea unei astfel de lucrări este evidentă câtă vreme se are în vedere păstrarea unui astfel de unități medicale pe raza localității.

Comuna Alexandru Odobescu

La data de 2.11.2017 a fost lansată licitația publică pentru modernizarea căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, investiție realizată prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu fonduri provenite de la Uniunea europeană, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Așa arată, la acest moment, căminul cultural din satul Nicolae Bălcescu, lucrarea de modernizare, pentru care a fost alocată suma de 1.635.131 lei, constând în refacerea acoperișului, reabilitarea totală a sistemului de colectare și îndepărtare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri), recompartimentare în vederea obținerii spațiilor necesare pentru grupuri sanitare și pentru desfășurarea activităților propuse, în conformitate cu cerințele actuale si cu normativele in vigoare, construirea unei rampe pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii, precum și a unui grup sanitar dedicat acestor persoane, conform normativelor în vigoare, turnare de șape hidro și termo-izolante, reabilitarea termică a imobilului, înlocuirea finisajelor (pereți, tavane), înlocuire ferestre și uși cu tâmplărie din lemn sau PVC cu geamuri de tip termopan, amplasare rezervor de apă îngropat, cu capacitatea de 56mc, pentru hidranții exteriori, racordarea la bazinul vidanjabil prevăzut în incintă, pentru evacuarea apelor uzate menajere, amplasare bazin vidanjabil ,cu capacitatea de 75 mc, pentru colectarea apelor reziduale, realizarea instalațiilor termice și sanitare eficiente și moderne și înlocuire instalații electrice. Tot în satul Nicolae Bălcescu, ne spune edilul localității, Nicolae Eremia, s-a finalizat lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 1, cu o valoare estimată a lucrărilor de 805.636 lei, însemnând lucrări de intervenție de refacere, de înlocuire sau de prevedere la: sistemul de captare și evacuare ape pluviale (jgheaburi și burlane); -șarpantă din lemn, respectiv elementele din lemn ale șarpantei (căpriori, clești, popi etc.); – astereală din scândură cu folie hidroizolantă și stratul termoizolant; circuitele interioare de lumină și priză care nu prezintă siguranță în exploatare; treptele de acces și trotuarul de gardă care este crăpat, fisurat și desprins de fundația clădirii, ceea ce permite infiltrarea apelor meteorice la fundația clădirii; tâmplăria interioară și cea exterioară care nu este dimensionată corespunzător; pereți despărțitori ușori pentru refuncționalizarea spațiilor; sistem de încălzire redimensionat atât la conducte, la corpurile de încălzire, cât și la puterea centralei termice; sistem fonoizolant sub planșeul din beton armat de peste parter; sistem de iluminat, circuite de priză, iluminat de siguranță, instalație de paratrăsnet, prize de pământ; grupuri sanitare pentru copii și cadrele didactice, cu instalațiile sanitare aferente. La ora actuală, s-au efectuat investiții în toate instituțiile de învățământ de pe raza comunei, astfel: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, sat Gălățui, cu o valoare a lucrărilor de 857.531 lei, cu data de finalizare 31.12.2021; reabilitare și modernizare grădiniță + școala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, cu o valoare estimată a lucrărilor în sumă de 1.948.318 lei, cu data de finalizare 31.12.2022. În cadrul lucrării de înființare a sistemului centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de alimentare cu apă, derulat, din fonduri europene, în satul Gălățui, proiectul tehnic cuprinde următoarele elemente:  lot 1 – înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională prevăzuta pentru satul Gălățui, are o lungime de 4774,00 m; rețeaua de scurgere sub presiune are o lungime de 287 m; din lungimea totală de rețea cu scurgere gravitațională de 4774,00 m, o lungime de 406,30 m din rețea se află în extravilan, restul de 4367,70 m se află în intravilanul satului Gălățui; branșamentele de canalizare menajeră, în număr de 238, de la locuințe la rețeaua stradală de canalizare menajeră, au o lungime totală de 1390,30 m; conducta de refulare de la stația de colectare-pompare SPM1 se va executa cu țeavă din polietilena de înaltă densitate PEHD-SDR17,6-PE80-Pn6 cu diametrul de 90×5,1 mm; stația de colectare-pompare SPM1 va fi echipată cu două electropompe submersibile pentru ape murdare în regim de funcționare 1F+1R; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională, în lungime totala de 4774,00 m se va executa cu țeavă din PVC-KG-SN4 îmbinată prin mufă și joncțiune de tip elastic cu garnitură elastomerică; stație epurare. Lucrarea are ca termen de finalizare data de 31.12.2022.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Ceaușescu

Abia în cursul lunii septembrie au fost reluate lucrările la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, după ce constructorul, o firmă din București, a folosit toate tertipurile pentru a nu-și îndeplini obligațiile contractuale, păcălind mai mulți subantreprenori. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Lucrarea, abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. “La căminul cultural din Cuza Vodă, au fost reluate lucrările de construcții, se lucrează la realizarea acoperișului, urmând apoi a se executa lucrări la interiorul clădirii! Sunt prezentă pe șantier, discut permanent cu constructorul astfel încât, pana la sfârșitul lunii Aprilie 2022, sa fie gata acest obiectiv!” Într-un stadiu final se află lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul vecin, Călărașii Vechi, deși constructorul are ca dată de finalizare a lucrărilor termenul de 31.12.2022. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. “La căminul cultural din Călărașii Vechi, lucrările sunt executate conform graficelor. În prezent se lucrează la finisajele interioare și la cele exterioare, păstrându-se arhitectura inițială a fațadelor”. Necesitatea investiției constă în promovarea culturii tradiționale specifice zonei, dar și pentru ca, la nivel local, să existe un spațiu optim în care să se poată desfășura diverse evenimente, începând cu spectacole folclorice sau de teatru, serbări, ședințe ale localnicilor, seri de cinema, cursuri și perfecționări. Tot Monica Ceaușescu declară că, în exterior, va fi amenajată o zonă de recreere, cu spații verzi și băncuțe, întregul complex ocupând o suprafață de 1.979 metri pătrați. Un loc de joacă pentru copii va fi amenajat și în cadrul noi grădinițe din satul Cuza Vodă, investiție realizată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare acceptată de 2.186.758 lei, cu termenul de finalizare devansat cu peste 1 an, acesta fiind 31.12.2022. S-a acționat pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, inclusiv pentru obținerea avizului de securitate la incendiu.

“Copiii de grădiniță au început noul an școlar într-o clădire nouă, unde aceștia și cadrele didactice beneficiază de condiții moderne, însemnând mobilier și săli de clasă adaptate nevoilor acestora. În prezent, lucrăm la amenajarea spațiului din curtea grădiniței, care va cuprinde un loc de joaca și spații verzi pentru desfășurarea activităților în aer liber”, precizează edilul Monica Ceaușescu. În dezbatere publică se află, la acest moment, necesitățile stringente ale localnicilor, solicitați să-și spună opinia în legătură cu viitoarele proiecte care ar urma să fie depuse spre aprobare și finanțate în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. “Pentru mine este importantă opinia dumneavoastră cu privire la prioritizarea acestora, a identificării necesităților comunității noastre! Am analizat fiecare proiect din punct de vedere al importantei, al impactului asupra comunității, al beneficiilor și nu vă ascund faptul ca mi-aș dori să le putem accesa pe toate, motiv pentru care propun sa dezbatem public realizarea documentației aferente unuia din cele 2 proiecte:- modernizarea rețelei de apa din cadrul comunei Cuza Vodă, în cadrul căreia vom schimba toate conductele de apă, apometrele vor fi amplasate la poarta cetățeanului cu citire automata; – extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8 km astfel încât toată comuna Cuza Vodă să poată fi racordată la canalizare.” Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, cu dată de finalizare 31.12.2021, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei.

Comuna Chiselet

Mihai Penu

În cursul anului trecut, Consiliul Local Chiselet s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 2 extraordinare, emițându-se 53 de hotărâri, în vreme ce Mihai Penu, primarul localității, a emis 295 de dispoziții. Pe plan local, comisia de fond funciar s-a întrunit în 6 ședințe, emițând un număr de 6 hotărâri. În Raportul privind starea economică, socială și de mediu, dat publicității de edilul comunei Chiselet, Mihai Penu, se prezintă lapidar date edilitar-administrative și statistice, astfel: suprafața totală a comunei este de 8857 hectare, împărțită astfel: 191 hectare intravilan; 8364 hectare extravilan, din care suprafața agricolă măsoară 5173 hectare; lungimea totală a drumurilor comunale este de 30,5 kilometri. Până la acest moment, al nivelul localității Chiselet au mai rămas neasfaltate străduțe mărginașe, cu un ecartament îngust. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri.  Totodată, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu termen de finalizare 31.12.2022, s-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri. La nivelul comunei, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, rețeaua stradală însumând, la acest moment, 21 de kilometric de drum modernizat.  Au rămas nereabilitate stradele cu un ecartament de 3 metri, pe la marginea satului. În cadrul primei etape de modernizare a străzilor, la nivel comunal, valoarea fondurilor eligibile atrase a fost de 9.909.911 lei, în vreme ce etapa a doua a asfaltărilor de drumuri de interes local a însemnat atragerea de fonduri, de la nivel guvernamental, în sumă de 7.380.101 lei, cu un total eligibil de 17.290.012 lei, echivalentul a 3,514 milioane euro, la cursul de schimb actual. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul localității. Din suprafața totală de 8857 hectare, cât este suprafața teritorial-administrativă a comunei Chiselet, 1795 hectare este pădure, 373 este suprafața islazului comunal, 76 hectare sunt cultivate cu vii, 13 hectare sunt livezi, iar 540 hectare sunt ocupate cu ape și stuf. La sfârșitul anului 2020, populația localității era structurată astfel, conform documentului citat: număr locuitori – 3145, din care: 2471 români, 672 rromi, 2 alte etnii, structurați, din punct de vedere religios, astfel: 3039 ortodocși, 168 penticostali, 38 alte religii. Numărul total al gospodăriilor: 1135; numărul total al locuințelor: 1429, din care 1259 ale localnicilor. În cursul anului 2020, s-au mai înregistrat următoarele date: persoane juridice locale – 53; persoane juridice cu activități și la nivel comunal – 50; acte de naștere – 0; acte de căsătorie – 8; acte de deces – 51; certificate fiscale emise – 211; înștiințări de plată + somații persoane fizice / juridice – 462; înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice – 351; infracțiuni sesizate / dosare penale – 29, din care: 8 contra persoanei; 3 contra patrimoniului; 3 conviețuire socială; 8 loviri și alte violențe; 1 violare de domiciliu; venituri proprii încasate – 761.057 lei. S-au finalizat următoarele proiecte: teren multifuncțional 40 x 20 metri, cu gazon sintetic, amenajare parc în incinta căminului cultural local; achiziționarea unui buldoexcavator; montarea de sistem video de supraveghere pentru siguranța populației; pietruirea a 2 străzi, pe o lungime totală de 2 kilometri; întocmirea a 2050 cărți funciare în procesul de înregistrare sistematică. S-au întocmit documentații pentru: construirea unei săli de sport cu 105 locuri; construirea unei baze sportive, ambele proiecte depuse la Compania Națională de Investiții; construire unitate sanitară la nivel comunal, proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțare și a fost semnat contractul de executare, cu finanțare în sumă de 989.385 lei, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare locală; s-au efectuat studii de fezabilitate pentru proiectele: reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; înființare sistem de alimentare cu gaze naturale. Pe raza comunei, sunt 82 de copii înscriși la grădiniță, din care aproximativ 70 vin permanent la cursuri, la care se adaugă 360 de copii care frecventează cursurile școlare. Proiectul de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 2, cu o finanțare eligibilă de 950.366 lei, a fost licitat în cursul anului 2017, însă abia la data de 31.12.2021 are termenul de execuție și predare. În cadrul grădiniței, cuprinzând trei săli de  clasă, cheltuielile cu dotările cu mobilier însumează 27.280 lei. Lucrarea a cuprins inclusiv dotarea imobilului cu un sistem de încălzire  modern, sigur și eficient, reprezentat de o centrală termică pe lemne.

Călărășean trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de aproape 2 milioane euro

0

A fost trimis în judecată, în stare de libertate, Valentin Marius Stoica, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (151 de acte materiale). Dosarul a fost trimis spre judecată, la tribunalul Călărași, de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

S-a reținut că Marius Valentin Stoica, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a omis declararea în parte în declarații fiscale, situații financiare – bilanțuri contabile a tuturor veniturilor realizate astfel cum au rezultat din încasările evidențiate în extrasele de cont bancare și a evidențiat în declarații fiscale depuse la organul fiscal, operațiuni nereale, reprezentând achiziții derulate cu 6 societăți comerciale, acțiunile fiind comise la diferite intervale și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Acțiunile inculpatului au avut ca urmare prejudicierea bugetul general consolidat cu suma totală de 3.837.259,23 lei, compusă din 3.784.208,76 lei reprezentând TVA (148 acte materiale) și 53.050,47 lei  reprezentând impozit pe profit (3 acte materiale).

Scopul omisiunilor reprezentând venituri realizate, dar nedeclarate, precum și al achizițiilor nereale declarate către autoritatea fiscală teritorială a fost acela de a crea o aparență legală a provenienței mărfurilor comercializate ulterior și, respectiv, acela al diminuării taxelor și impozitelor de plată datorate bugetului de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a precizat că se constituie parte civilă în cauză cu suma totală de 7.732.217 lei (din care 3.845.754 lei reprezintă impozit pe profit și 3.886.463 lei TVA), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere calculate de la data scadenței până la data executării integrale a plății.

În vederea recuperării prejudiciului s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile și asupra unui autoturism, precum și măsura popririi asupra conturilor bancare.

Călărași: Minore obligate să se taie pe mâini și date la produs, la schimb cu marijuana și hașiș

0

În cursul zilei de ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținere,a pentru o perioadă de 24 de ore, a unui număr de 2 inculpaţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori şi trafic de persoane.

Este vorba de numiții Felix Răducan Ducu și Nicolae Livian Ulmeanu. Ulmeanu figurează ca inculpat, în mai multe dosare având ca obiect furtul calificat.

Cei doi, primul în vârstă de 25 de ani, iar cel de-al doilea de 51 de ani, ambii din municipiul Călărași, au recrutat două minore din municipiul Brăila, pe care le-ar fi găzduit la domiciliile lor și le-ar fi obligat să practice prostituția, în scopul obținerii de foloase materiale.

Totodată, în cauză sunt efectuate cercetări față de alți doi bărbați, de 30 și 34 de ani, pentru infracțiunile de proxenetism, folosirea prostituției infantile și deținerea de droguri de risc, în vederea consumului.

În cadrul acțiunii de ieri, polițiștii au efectuat 3 percheziții domiciliare, fiind ridicate 20 de grame cannabis și 4 telefoane mobile.

S-a reţinut că, în perioada iunie 2021- august 2021, inculpaţii au racolat, prin inducere în eroare, două victime minore şi una majoră, pe care le-au găzduit şi le-au traficat, prin obligare la practicarea prostituţiei, pe raza judeţului Călăraşi, în scopul obţinerii de foloase materiale de pe urma acestor activităţi.


Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit faptul că, unul dintre inculpaţi, consumator de droguri, a traficat pe una dintre persoanele vătămate minore în scopul de a obţine de la diverşi clienţi, dealeri de asemenea produse, diferite cantităţi de droguri.
Pentru a spori obedienţa minorei şi dependenţa faţă de acesta, inculpatul a obligat-o pe victimă să consume droguri, oferindu-i cu regularitate droguri, respectiv, marijuana şi haşiş.


De asemenea, aflându-se sub influenţa drogurilor, inculpatul i-a solicitat minorei să se taie pe mâini cu un cutter, iar urmare a presiunilor şi ameninţărilor exercitate asupra sa, minora s-a automutilat, producându-şi multiple tăieturi pe ambele braţe.

În cursul zilei de astăzi, inculpaţii au fost prezentaţi Tribunalului Călăraşi cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași. La acțiune, au participat polițiști de combatere a criminalității organizate din Ialomița precum și jandarmi.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Recomandări DSVSA Călărași pentru evitarea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) recomandă  populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi a locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Achiziționarea și depozitarea alimentelor

Consumatorilor li se recomandă:

– Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, produse obținute în unități autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali, sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

– Să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate;

–Să aleagă alimentele cu atenţie, ținând cont de aspect, miros, termen de valabilitate);

–Să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece;

–Să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă;

–Să nu cumpere produse care poartă indicaţiile “păstraţi la frigider”, “păstraţi la rece” sau “păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.

– Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;

– Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;

– Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, pentru a fi preparate sau consumate ulterior;

– Să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;

– Să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

Controale pentru respectarea normelor sanitare veterinare și siguranța alimentelor

Inspectorii din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA)  vor verifica în special următoarele:

– expunerea la vânzare a produselor alimentare și în special a produselor de origine animală care trebuie să se realizeze în locuri sau spaţii care asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;

– condiţiile de manipulare, depozitare şi transport al produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată și carne preparată, produse din carne, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte). Transportul produselor de origine animală trebuie să se realizeze numai cu mijloace de transport autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dotate cu sisteme de înregistrare și monitorizare a temperaturii;

– condițiile de recepționare, manipulare, depozitare și procesare a produselor de origine animală în unități care se adresează categoriilor vulnerabile ale populației (spitale, grădinițe, creșe, cămine de bătrâni, centre sociale de plasament) și care se adresează unui număr mare de consumatori (cantine, restaurante, catering, tabere pentru copii);

– depozitarea ambalajelor destinate produselor alimentare și în special a recipientelor în care se livrează/servește mâncarea gătită către consumatorii finali;

– eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman din unitățile din sectorul alimentar și în special din unitățile de alimentație publică;

– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul producției, depozitării, transportului  și expunerii la comercializare;

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;

– interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

Consumatorii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor, apelând la numer de telefon 0242 / 313676 DSVSA Calarasi.

Călărași: Prețuri neașteptate și producții record, în sectorul agricol

0

Producțiile neașteptat de bune pentru agricultorii călărășeni, în condițiile în care prețul cerealelor este unul neîntâlnit, până la acest moment, influențează în mod decisiv nivelul creșterii economice a României. Județul Călărași dispune de o suprafață agricolă totală de 423.807 hectare, sectorul privat exploatând 410.824 hectare, în vreme ce sectorul public are în administrare 12.983 hectare.

Conform datelor oficiale, prezentate de Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași, s-au înființat următoarele culturi agricole, astfel:

Denumirea principalelor culturi  înființate în toamna anului 2020 si primăvara anului 2021      Suprafața         semănata în HA
1Grau comun de toamna119.814 ha
2Grau comun de primavara123 ha
3Grau dur de toamna16 ha
4Secara de toamna186 ha
5Triticale de toamna279 ha
6Orz31802 ha
7Orzoaica de toamna1570 ha
8Orzoaica de primavara445 ha
9Ovaz616 ha
10Porumb pentru boabe116.378 ha
11Sorg pentru boabe15 ha
12Mei boabe33 ha
13Fasole boabe22 ha
14Mazare boabe4503 ha
15Naut153 ha
16Rapita53.801 ha
17Floarea soarelui41.419 ha
18Soia12737 ha
19Mustar120 ha
20In pentru ulei124 ha
21Legume de camp si in solarii1029 ha
22Plante de nutret15.611 ha

La nivelul autorităților publice județene, prețurile medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinței bunurilor prin concesiune, închiriere sau arendare, au fost stabilite la sfârșitul anului 2020, stabilindu-se un preț de 0,65 lei/kg la grâu, 0,65 lei/kg la porumb, 0,60 lei/kg la orz și 1,3 lei/kg la floarea soarelui.

În două județe învecinate, Ialomița și Giurgiu, aceleași autorități publice stabilesc alte prețuri medii anuale ale produselor agricole, pentru același scop. Județul Ialomița a decis ca prețurile medii, pentru același gen de produse, să fie astfel: grâu – 0,70 lei/kg, porumb – 0,68 lei/kg, orz – 0,70 lei/kg, floarea soarelui – 1,39 lei/kg, în vreme ce în județul Giurgiu prețurile medii au un nivel rizibil: grâu – 0,60 lei/kg, porumb – 0,60 lei/kg, orz – 0,55 lei/kg, floarea soarelui – 0,90 lei/kg.

Pe piața bursieră, în prima parte a lunii august, grâul era cotat la un preț de 229,5 euro/tonă, la un curs BNR de 4,91 lei/euro, rezultând un preț de 1,12 lei pentru un kilogram de grâu. Specialiștii spun că acest salt spectaculos al prețului, la grâu, de aproape 40 la sută, reprezintă o consecință a secetei de anul trecut.

“Nu cred că mai există fermier care să nu-și facă absolut toate calculele. Agricultura, la acest moment, nu se mai face pe bâjbâite, cum se practica în urmă cu 10-15 ani. Planificarea trebuie să fie extrem de riguroasă.” Este opinia unui specialist recunoscut pentru agricultura din Bărăgan, Constantin Anghel, președintele Societății Agricole Agrozootehnica, din comuna Independența.

Pentru județul Călărași, au fost estimate producții medii corelate cu cele obținute în teren, chiar dacă sunt agricultori, în Bărăgan, care se feresc, la acest moment, să facă publice producțiile medii, la culturile deja recoltate:

  * Estimare Producție medie kg la ha
Orz5897
Grâu5543
Triticale6000
Orzoaică de toamnă6008
Orzoaică de primăvară4000
Ovăz2480
Rapiță pentru ulei3010
Mazăre boabe2020
Secară4000

“Au fost producții bune, anul acesta. La orz, însă, aș putea spune că a fost una neașteptat de bună, chiar dacă au fost sole în care cultura a fost culcată, fapt care a dus la un proces de recoltare extrem de dificil.”

Constantin Anghel recunoaște că prețurile, cel puțin la păioase, în acest an, au fost unele bune. “Un preț de 0,84 lei/kilogram nu știu dacă vom mai prinde vreodată”. La grâu, Anghel spune că se aștepta la producții care să atingă cantitatea de 8000 de kilograme, la hectar. “Am aplicat o astfel de tehnologie care ne făcea să sperăm la un asemenea nivel al producției, însă au fost câțiva factori care au influențat în sens negativ așteptările noastre. Unul dintre aceștia reprezintă cantitatea de apă, la nivelul lunii aprilie, care a însemnat 25 de litri pe metru pătrat, în câte trei etape, iar ploile masive din celelalte luni au influențat greutatea hectolitrică a fost situată între 72 și 74, cu densitate a plantelor foarte mare, în vreme ce producția de orz a fost neașteptat de mare pentru că, în cursul lunii martie, a plouat suficient.”

Prețul mediu, în județul Călărași, pentru kilogramul de grâu, a fost de 0,92 lei, în vreme ce în anii anteriori rar a depășit nivelul de 0,7 lei/kg.

Constantin Anghel consideră că sectorul agricol, în acest an, înregistrează un reviriment spectaculos, după ce, în cursul anului trecut, s-au înregistrat pierderi enorme, datorate secetei endemice. Sunt sole, la acest moment, unde porumbul înregistrează lungimi de peste 3 metri.

“E o perioadă de liniște, după catastrofa agricolă înregistrată în cursul anului trecut. Cu astfel de rezultate, la nivel agricol, deschiderea este cu totul alta: ai și vocație la credite, poți face achiziții de utilaje agricole performante mult mai ușor, iar pierderile înregistrate anul trecut pot fi acoperite.”

Producțiile neașteptat de bune din sectorul agricol, corelate și cu prețuri cu mult peste mediile multianuale, au determinat ca prognozele privind creșterea economică a României să fie reevaluate, la nivelul Comisiei europene, estimându-se, astfel, că România, în cursul acestui an, va avea cea mai mare creștere economică, de 7,4 la sută, de la nivelul Uniunii Europene.

DSVSA Călărași: Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0

Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) reamintește proprietarilor şi deţinătorilor de animale că au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă şi hrană.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale:

– Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temeperatura să fie cuprinsă între 5°-30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică:

SPECIE / Cantitate de apă recomandată

– vaci – lapte / 38 – 52 litri

– bovine / 38 litri

– cabaline / 20 – 45 litri

– porcine / 4 – 11.5 litri

– ovine / 6 litri

– păsări – curte / 0,5litri

Aceste cifre variază în funcţie de vârsta animalului, starea fiziologică, temperatura mediului ambiant şi umiditate.

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

DSVSA Călărași: Suspendarea temporara a transporturilor de animale de lungă durată pe perioada caniculei

0

Având în vedere faptul că pentru săptămâna în curs şi săptămâna viitoare, în ţara noastră sunt prognozate temperaturi foarte ridicate, maximele urmând să depăşească chiar şi 40° C, conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a dispus suspendarea temporară a transporturilor de animale de lungă durată, efectuate cu mijloace de transport care nu sunt echipate cu sistem de răcire a aerului.

Această măsură a fost dispusă întrucât, în cazul în care temperaturile exterioare preconizate pe ruta planificată depăşesc 30°C, sistemul de ventilaţie nu este capabil să menţină temperaturile din mijloacele de transport în intervalul 5 – 30°C, cu o marjă de +/- 5°C, prevăzut de dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor  Calarasi (DSVSA) a transmis instrucţiuni tehnice în teritoriu pentru medicii veterinari oficiali, medici veterinari de libera practica si transportatori de animale vii, instructiuni aplicabile transportului rutier de lungă şi scurtă durată şi transportului efectuat pe cale maritimă.

De asemenea, în perioadele cu temperaturi ridicate, se creşte suprafaţa alocată pe cap de animal, atât în cazul transportului rutier de lungă durată, cât şi în situaţia transporturilor efectuate pe cale maritimă.

Călătoriile rutiere de scurtă durată sunt permise doar atunci când acestea se desfăşoară în cursul nopţii sau în primele ore ale dimineţii, cu creşterea spaţiului alocat pe cap de animal şi cu limitarea cât mai mult posibil a duratei călătoriei.

În cazul exportului de animale către ţări terţe, indiferent de tipul mijlocului de transport utilizat, sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 150/2020.

Transporturile de animale efectuate pe distanțe lungi se vor relua atunci când temperaturile exterioare de-a lungul întregii rute a călătoriei planificate vor scădea sub 30°C.

DIRECTOR EXECUTIV, Dr. Viorel BUCUR

Date statistice la nivelul județului Călărași: Poliția Rutieră acționează, informează, avertizează și, când se impune, sancționează

0

Poliția rutieră are ca principal obiectiv prevenirea accidentelor de circulație și implicit protejarea integrității corporale și a vieții participanților la trafic, deziderat ce se realizează în contextul asigurării fluenței și siguranței traficului rutier.

În acest scop se acționează atât preventiv cât și coercitiv, activitățile specifice fiind concentrate pe cauzele generatoare de accidente rutiere și pe zonele cu risc ridicat de accidente.

Pentru conștientizarea riscurilor generate de lipsa conduitei preventive și a urmărilor grave pe care le poate avea încălcarea normelor rutiere, aducem în atenția participanților la trafic situația statistică a accidentelor rutiere grave produse în primele 6 luni ale anului 2021, comparativ cu semestrul I din anul 2020:

Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave identificate la nivelul județului Călărași sunt următoarele: indisciplina pietonilor, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, depășirea neregulamentară și viteza.

Un alt domeniu sensibil, avut în vedere permanent de polițiștii rutieri, este acela al categoriilor de participanți la trafic frecvent victimizate, constituite din pietoni, bicicliști și căruțași.

Contravențiile precum opririle și staționările neregulamentare, nu sunt generatoare de accidente rutiere și nu au un impact atât de important asupra vieții, integrității corporale și sănătății participanților la trafic, pericolul public al acestora fiind mult mai redus, însă din pricina impactului pe care-l au asupra fluenței și civilizației traficului rutier, sunt mereu în atenția polițiștilor.

                INDICATORITOTAL CUMULAT 
20202021
Infracțiuni sesizate total277309
– la regimul circulației159180
– de altă natură118129
Contravenții constatate total17.40822.530
– alcool257228
– viteză81788438
– prioritate pietoni103188
– prioritate vehicule98175
– depășire232236
– pietoni531656
– bicicliști7931146
– căruțași189251
Permise de conducere reținute total1.6281.976
– alcool257228
– viteză537610
– prioritate pietoni103186
– prioritate vehicule98177
– depășire232237
Certificate înmatriculare total497522

Pe linia combaterii principalelor cauze generatoare de accidente în primele 6 luni din anul 2021, în cadrul acțiunilor organizate la nivelul județului Călărași  au fost constatate 22.530 (+5.122) contravenții reprezentând o creștere de 22,73 % față de perioada similară a anului 2020, au fost reținute 1.976 (+348) permise de conducere autoși retrase până la remedierea deficiențelor constatate 522 (+25) certificate de înmatriculare.

În acest context, recomandăm tuturor participanților la traficul rutier, să manifeste maximă atenție, să adopte o conduită preventivă sporită, să circule cu prudență și să respecte prevederile legale în vigoare, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Pentru orice dificultate întâmpinată în traficul rutier, puteți solicita sprijin polițiștilor angrenați în misiunile de supraveghere, fluidizare și control, ori puteți apela numărul unic de urgență 112.

Anunț concurs pentru post contractual

0

UAT Comuna Dichiseni, cu sediul în Comuna Dichiseni, strada Lichirești nr. 72, Județul Călărași, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

 • Denumirea postului – Șef SVSU post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – Medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – min. 5 ani.

– cunoştinţe  operare / programare pe calculator;

– permis de conducere, categoria B.

 Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă  în data de 20 august 2021 , ora 10.00, la sediul instituției;            
 • proba interviu în data de 23 august , ora 10.00, la sediul instituției. 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact: telefon 0242.313.427

UAT Comuna Dichiseni

Primar,

Iulian RADU

DSVSA Călărași: Măsurile obligatorii pe care trebuie să le respecte crescătorii de animale în perioadele caniculare

0

Având în vedere condițiile meteo care prevăd pentru perioada următoare temperaturi ridicate,   Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi reamintește proprietarilor şi deţinătorilor de animale că au obligaţia de a respecta anumite măsuri specifice care să asigure protecţia şi bunăstarea animalelor şi să evite apariţia stresului termic.

Prevederi aplicabile fermierilor:

Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

– asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor solare;

– asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi de furaje (corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ);

– verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;

– verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelor de ventilaţie şi a generatoarelor de energie electrică;

– în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune, sau alte activităţi de povară, nu vor fi exploatate în intervalul orar 12.00 – 18.00, dacă temperatura la umbră, depăşeşte 25ºC;

– la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor, precum şi la aparitia unor modificări comportamentale a acestora, deţinătorul are obligaţia ca, pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;

– în cazul în care animalele sunt ţinute afară, trebuie să se asigure existența de umbrare şi de jgheaburi cu apă potabilă;

– dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, apa trebuie administrată manual, în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.

Prevederi aplicabile administraţiilor locale:

– administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;

– consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;

– să asigure locuri prestabilite pentru retragerea animalelor, în cazuri excepţionale.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de animale de companie:

În cazul în care animalele de companie (cum ar fi câinii, pisicile, iepurii etc.) sunt ţinute afară, este important să se asigure o sursă de apă potabilă, precum şi adăpost corespunzător împotriva razelor solare.

O atenţie deosebită trebuie acordată transportului animalelor de companie, astfel încât acestea să nu fie ţinute în vehicule, expuse în mod direct şi pe o perioadă îndelungată la radiaţii ultraviolete şi la temperaturi ridicate.

Prevederi aplicabile deţinătorilor de cai:

Ca şi în cazul animalelor de crescătorie, caii şi poneii, ţinuţi afară în timpul zilei trebuie să aibă acces la adăpost umbrit și la surse de apă şi hrană.

Prevederi aplicabile transportatorilor de animale:

– Sunt obligaţi prin lege să nu transporte animalele într-un mod care le-ar putea provoca răni sau suferinţe inutile;

– Transporturile trebuie realizate pe timpul nopţii, sau în primele ore ale dimineţii, astfel încât să fie evitate orele cu temperaturi crescute din timpul zilei;

– Înainte de a pleca la drum, este obligatorie verificarea condiţiilor de microclimat existente în mijlocul de transport, dacă sunt adecvate şi asigurate pe întreaga durată a transportului;

– Înainte ca animalele să fie încărcate în mijlocul de transport trebuie verificate traseul şi alte aspecte legate de călătorie, astfel încât, după încărcarea acestora, plecarea să se facă în cel mai scurt timp;

– La temperaturi crescute, densitatea de încărcare a animalelor în mijlocul de transport va fi redusă cu 10-20% din capacitatea maximă de încărcare autorizată, în funcţie de specie, talie, varstă şi stare fiziologică;

– În cazul în care călătoria nu începe în cel mai scurt timp de la îmbarcare, şoferii trebuie să aibă planuri de urgenţă pentru a îngriji animalele, în funcţie de necesităţi;

– Pentru călătorii de peste 8 ore, sistemele de ventilaţie din vehicul trebuie să fie capabile să menţină temperatura de confort termic în compartimentul animalelor pe toată durata transportului astfel încât în orice moment al călătoriei temeperatura să fie cuprinsă între 5°-30°. De asemenea, apa trebuie să fie asigurată permanent.

Sursa de apă potabilă:

În cazul în care există doar o sursă limitată de apă potabilă, trebuie avut în vedere necesarul zilnic de apă al unui animal, în funcţie de specie, talie, rasă şi stare fiziologică: SPECIE / Cantitate de apă recomandată

– vaci – lapte / 38 – 52 litri

– bovine / 38 litri

– cabaline / 20 – 45 litri

– porcine / 4 – 11.5 litri

– ovine / 6 litri

– păsări – curte / 0,5litri

Toţi deţinătorii de animale au obligaţia legală de a lua toate măsurile necesare, astfel încât să asigure standardele privitoare la bunăstarea animalelor deţinute.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

COMUNICAT DE PRESĂ

0

SP CT-AFL in calitate de administrator al Bazinului de inot didactic, in conformitate cu scopul investitiei si in baza regulamentului de functionare aprobat prin HCL nr. 89/30.06.2021, a incheiat un protocol de colaborare cu Clubul Sportiv Scolar Calarasi aprobat prin HCL nr. 90/30.06.2021.

Referitor la protocolul de colaborare, facem urmatoarele precizari:

 • Accesul copiilor si elevilor inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi este gratuit, in intervalul 8:00-16:00, conform Regulamentului de ordine interioara, pentru toate disciplinele autorizate in cadrul CSS Calarasi( canotaj, atletism, baseball, inot etc).
 • Pentru disciplina „inot”  programul se desfasoara  Luni, Miercuri, Joi intre orele 12:00-14:00 cu antrenor colaborator, specialitatea inot.
 • Pentru celelalte discipline (canotaj, atletism, baseball, etc) activitatea se desfasoara cu antrenor specializat pentru fiecare disciplina, pentru recuperare fizica si initiere inot, de luni pana vineri, interval orar 8:00 – 16:00, conform programului stabilit de CSS Calarasi.

Pentru copii si elevii care nu sunt inscrisi (legitimati) la CSS Calarasi si doresc  sa urmeze cursuri de initiere inot  se va achizitiona abonament de acces la Bazinul de inot didactic de la SP CTAFL si se va contacta unul din antrenorii de inot autorizati. Datele de contact pentru antrenorii de inot se gasesc la SPCTAFL si la Bazinul de inot didactic.

Facem precizare ca antrenorii de inot autorizati nu sunt colaboratori sau angajati ai SPCTAFL astfel responsabilitatea incheierii unor contracte de prestari servicii este a parintilor copiilor, respectiv a antrenorilor.

Antrenorii de inot isi stabilesc tarifele, grupele si programul in functie de gradul de ocupare al bazinului de inot didactic, avand in vedere protocolul incheiat intre CSS si SPCTAFL si contractele incheiate de SP CT AFL cu terti. Astfel, in intervalul orar 8:00-16:00, au prioritate cursurile CSS conform Protocolului incheiat intre CSS si SP CT-AFL, iar in intervalul orar, de luni pana vineri intre orele 16:00 -20:00 si in week-end prioritate au contractele incheiate de SP CT-AFL cu persoane juridice.

Abonamentele de 12 sedinte a cate o ora sunt valabile 3 luni de zile de la data emiterii.

Direcția Sanitară Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi atentioneaza detinatorii de animale

0

Stimați proprietari/deținători de animale, animale de la care se obțin alimente si animale de companie, pentru a opri răspândirea rezistenței la antibiotice de la animale la oameni, dar și pentru a ne asigura că antibioticele rămân eficiente împotriva infecțiilor, cat și prevenirea expunerii consumatorilor la reziduurile de antibiotice din produsele alimentare   Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi recomandă :

Înainte de a veni la farmacia veterinara solicitați medicului veterinar examinarea animalului, prescrierea tratamentului și eliberarea rețetei!

Utilizați produse medicinale veterinare numai conform prospectului și indicațiilor medicului veterinar!

Respectați perioada de așteptare înscrisă în rețetă și prospect, în timpul acestei perioade sunt interzise consumul și comercializarea produselor alimentare de la animalele tratate!

Nu cumpărați produse medicinale veterinare din surse neautorizate!

Nu utilizați produsele medicinale veterinare la oameni!

Nu aruncați în mediu produsele medicinale veterinare sau deșeurile rămase în urma administrării acestora!

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ale

DSVSA Călărași: Recomandări pentru evitarea apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioadele cu temperaturi ridicate

0

Directia Sanitara Veterinara și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi recomandă  populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde atenţie modului în care păstrează sau prepară alimentele şi a locurilor de unde acestea sunt cumpărate.

Astfel, consumatorilor li se recomandă:

–  Să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, pentru că le oferă garanţia unor produse sigure, care au fost obținute în unități autorizate/înregistrate aflate sub supravegherea medicilor veterinari oficiali/inspectorilor oficiali din cadrul ANSVSA, sunt controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi care sunt depozitate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă;

– Să nu cumpere produse alimentare expuse la vânzare în locuri şi condiţii necorespunzătoare (pe stradă, din portbagajul maşinilor etc.) cu atât mai mult în cazul alimentelor uşor perisabile – carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate;

– Să aleagă alimentele cu atenţie, ținând cont de aspect, miros, termen de valabilitate);

– Să ia în considerare temperatura la care trebuie păstrate alimentele ce necesită păstrare la rece;

– Să verifice prospeţimea în momentul achiziţionării – să nu cumpere alimentele cu miros neplăcut sau având culoarea, consistenţa modificată sau care prezintă mucegai pe suprafaţă;

– Să nu cumpere produse care poartă indicaţiile “păstraţi la frigider”, “păstraţi la rece” sau “păstraţi în congelator” şi care nu au fost depozitate în condiţii de refrigerare sau congelare.

– Cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală să fie introduse în frigider, unde se păstrează astfel: carnea refrigerată, laptele, produsele din lapte şi ouăle, la o temperatură de refrigerare de preferinţă între 0˚C+4˚C şi separat în funcţie de categoria de produs, iar carnea congelată la o temperatură cât mai scăzută, respectiv sub -18˚C;

– Să ambaleze separat alimentele care urmează a fi depozitate în frigider şi să le menţină în decursul perioadei de valabilitate, la temperaturile indicate pe ambalaj;

– Să păstreze alimentele gătite în recipiente acoperite;

– Produsele care au fost decongelate să nu se recongeleze, pentru a fi preparate sau consumate ulterior;

– Să îndepărteze alimentele alterate, care sunt o sursă de contaminare pentru celelalte alimente;

– Să spele bine fructele şi legumele înainte de a le depozita în frigider şi înainte de a le consuma.

Inspectorii din cadrul Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor Calarasi se vor asigura că agenţii economici vor respecta:

– evitarea expunerii pentru vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii de igienă corespunzătoare;

– condiţiile de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar veterinar şi, în mod special, a produselor perisabile (carne proaspătă, carne tocată și carne preparată, produse din carne, peşte, ouă, lapte şi produse din lapte);

– măsurile privind reținerea oficială, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării sau comercializării;

– asigurarea temperaturilor adecvate pentru menţinerea lanţului frigorific în timpul transportului, depozitării și expunerii la comercializare;

– interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu sunt inspectate, ştampilate şi certificate sanitar veterinar.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNŢ DE LICITAŢIE ÎNCHIRIERE TERENURI

0

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU, judeţul Călăraşi, CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. 0242312553, fax 0272312381, e-mail: primaria_modelu@yahoo.com.

 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Teren însuprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Modelu, din sat Tonea, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 21591, terasă castel apă pentru amplasare antene şi echipamente telefonie mobilă, cu destinaţia prestări servicii.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârilor Consiliului local Modelu nr.14 din 25.02.2021.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribiure: Biroul de relaţii cu publicul din cadrul Primăriei comunei Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 50 lei, se poate achita cu numerar la sediul primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.07.2021 ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2021 ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  comuna Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călăraşi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.07.2021, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Călăraşi, municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr.106, județul Călărași, tel. 0242316053, fax 0242316851, e-mail: jud.calarasi@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.06.2021.

Comunicat: USR și-a stabilit conducerea județeană

0

Sâmbătă, 26 iunie 2021, a avut loc Conferința Județeană a USR Călărași, în cadrul căreia au fost alese noile structuri de conducere, arbitraj și control.

Prin votul delegaților din toate filialele din județ, componența Biroului Județean care va asigura conducerea filialei USR Călărași pentru următorii doi ani, este următoarea:

Președinte: Amelia Elena Giurcan (Călărași)

Vicepreședinți: Cristian Eremia (Grădiștea) Constantin Ciulian (Călărași) Dan Hendli (Valea Argovei)

Membri: Costin Mirescu (Călărași) Mihaela Mocanu (Mânăstirea) Marian Cîrlig (Radovanu) Alexandru Brîncoveanu (Nana) Valentin Niculae (Crivăț) Dorel Tomoiagă (Oltenița) Vasile Băjenaru (Modelu).

Noul Birou Județean își propune construcția de filiale în toate localitățile din județ, oferirea de sprijin pentru consilierii locali și județeni, dar și pentru comunitățile în care USR nu are consilieri locali. Vom identifica și pregăti persoane oneste și competente pentru participarea la alegerile din 2024, astfel încât să putem oferi o alternativă credibilă la oferta politică actuală.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Lehliu Sat:

Ionuț Stan

10.954.230 lei este suma investită în modernizarea drumurilor de interes local, în comuna Lehliu Sat. Investiția se derulează din anul 2019, în prezent lucrându-se la amenajarea șanțurilor de scurgere și la trotuare. Ionuț Stan, primarul comunei, ne spune că a avut în vedere, la acest proiect, acele drumuri care leagă principalele obiective ale localității de drumul național care tranzitează satul Lehliu Sat sau drumul județean care tranzitează celălalt sat component, Săpunari, fie paralel cu acesta. Proiectul prevede amenajarea a 6.685 metri de drumuri de interes local, acestea suprapunându-se în totalitate pe traseul drumurilor deja existente, partea carosabilă având un ecartament maxim de 5,5 metri și unul minim de 4 metri, fiind prevăzută cu acostamente de 0,75 metri sau 0,5 metri. În Lehliu Sat, s-au reabilitat: strada 34, pe o lungime de 565 metri; strada 32, pe o lungime de 565 metri; strada 42, pe o lungime de 98 metri; strada 13, pe o lungime de 200 metri; strada 16, pe o lungime de 244 metri; strada 28, pe o lungime de 586 metri; strada 27, pe o lungime de 600 metri; strada 23, pe o lungime de 620 metri; strada 25, pe o lungime de 1236 metri; rond – 54 metri. În satul Săpunari, s-au reabilitat 5 drumuri, astfel: strada 2, pe o lungime de 465 metri; strada 9, pe o lungime de 310 metri; strada 4, pe o lungime de 322 metri; strada 26, pe o lungime de 500 metri; strada 21, pe o lungime de 310 metri. Este cea mai mare investiție atrasă, pe raza comunei Lehliu Sat, fondurile provenind prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. “Covorul asfaltic a fost turnat în cursul anului 2019, dar lucrăm și acum, câtă vreme proiectul atras de noi nu este relativ simplu, fiind prevăzut cu șanțuri de scurgere, betonate prin turnare, dar și cu trotuare, amenajate pe o singură parte a drumului.” Drumurile au fost proiectate pe o lățime maximă, astfel explicându-se costul relativ ridicat al lucrării. “Ne-am zis să nu asfaltăm mult, căci știu că sunt localități care au drumuri modernizate, dar care au o lățime de 3 metri. Ni s-a părut normal ca ecartamentul acestora să fie cel standard. Nu e normal să treci cu autoturismul și să te oprești dacă, în cale, te întâlnești cu două biciclete.” Vor fi amenajate trotuare pe o lungime totală de 3.500 metri, explicația constând în faptul că nu toate drumurile permit și amenajarea acestora câtă vreme sunt proiectate pe o lățime de 1 metru, la care se adaugă și șanțurile de scurgere, pe toată lungimea drumurilor modernizate. Rețeaua de drumuri locale însumează 28 de kilometri, cu tot cu drumul național și drumul județean care face legătură dintre Lehliu sat și Săpunari, iar cea de interes local este de 22 de kilometri, din care 6 kilometri sunt modernizați în totalitate, iar alți 6 kilometri de drumuri de interes local sunt prinși într-un alt proiect aflat în derulare, printre puținele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, valoarea acestuia fiind una uriașă, de 28.555.440 lei. În cadrul acestui proiect, cu sursa de finanțare închisă de la nivel guvernamental, s-au executat lucrări și a fost plătită suma de 4.000.000 lei. “În cazul acesta, finanțarea a fost sistată, însă așteptăm să se deschidă alte linii de finanțare. În toată țara, 9 localități au primit avans pentru investițiile aprobate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, proiectul fiind aprobat prin Ordin al Președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, în ultima parte a anului 2019. Noi avem ordin de începere a lucrărilor, autorizație de construcție, însă finanțările prin Fondul de Dezvoltare și Investiții au fost sistate în cursul anului 2000.” Ionuț Stan, edilul comunei Lehliu Sat, declară că lucrările vor fi reluate din momentul deschiderii etapei a treia a Programului Național de Dezvoltare Locală, care se preconizează să fie funcțional din toamna acestui an, urmând să fie reluate lucrările de modernizare a drumurilor. “Pentru proiectul acesta, noi am organizat licitație, a fost selectat constructorul, s-au executat lucrări, deci aici vorbim de angajamente guvernamentale care apar pe contractele încheiate.” La nivelul comunei, există rețea de alimentare cu apă potabilă pentru toate gospodăriile, însă lipsește rețeaua de canalizare, Ionuț Stan, primarul, afirmând că o astfel de investiție nu poate fi realizată, la acest moment, decât prin Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sprijinul direct al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași. Totodată, din primăvara anului viitor, vor demara lucrările de introducere a rețelei principale de alimentare cu gaz metan, cu o lungime de aproximativ 9 kilometri, finanțarea fiind făcută din fonduri private ale unei societăți comerciale care ar urma, ulterior, să-și recupereze banii, defalcat pe o perioadă de 5 ani. La nivelul comunei, sunt 1100 de gospodării, iar acorduri verbale pentru introducerea rețelei de gaz metan sunt obținute pentru circa 40 la sută din totalul acestora. “Am făcut această estimare câtă vreme racordările la rețeaua de gaz metan sunt gratuite sau, după legea care este în vigoare la acest moment, acestea vor fi decontate tot într-o perioadă de 5 ani.” La nivel local, recunoaște edilul, nu există investitori locali care să justifice o astfel de investiție, însă lipsa acestora s-ar datora exact lipsei unei astfel de facilități. Există câteva asociații agricole, o firmă de selectare a semințelor și o ciupercărie care va începe să producă foarte curând.

Orașul Lehliu Gară:

Iulian Iacomi

Primarul orașului Lehliu Gară, Iulian Iacomi, a sintetizat lista de investiții derulate, la nivelul localității, din ultima perioadă. Astfel, s-au derulat lucrări la infrastructura de dezvoltare în orașul Lehliu Gară, satele Răzvani și Buzoeni, finalizate și în curs de excuție/finalizare:

 • Reabilitarea rețelei de canalizare în orașul Lehliu Gară, proiect finanțat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală), cu cota de finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 4.981.309,70 lei, cu o lungime totală de 5061 metri;
 • Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în orașul Lehliu Gară, proiect finanțat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală) plus cota de participare de la bugetul local, în valoare totală de 1.975.494,50 lei, cu o lungime totală de 4085 de metri;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în orașul Lehliu Gară, program finanțat prin POIM ( Program Operațional Infrastructura Mare), în valoare de 8.816.373 lei;
 • Extinderea Stației de tratare a apei și a frontului de captare cu 3 puțuri, pentru a asigura volumul de apă necesar orașului Lehliu Gară, proiect finanțat cu suma de 8.553.190 lei;
 • Modernizarea străzilor în orașul Lehliu Gară, proiect derulat prin PNDL I, valoarea investiției fiind de 17.019.556 lei cu lungimea totală de 8970 de metri;
 • Reabilitarea și modernizarea iluminatului public stradal cu tehnologie LED în orasul Lehliu Gară în satele Răzvani și Buzoeni în valoare de 503.370,00 lei;
 • Amenajarea Parcului Central al orașului Lehliu Gară cu participarea GAL (Grupul de Acțiune Locală) prin PNDR si bugetul local, în valoare de 100.000 de euro;
 • Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu Gară, proiect derulat prin POR (Programul Operațional Regional), în valoare de 5.437.065,58 lei;
 • Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satul Răzvani, proiect a cărui lungime este de 4800 metri, în valoare de 1.517.250 lei, din bugetul local, pentru care s-a semnat actul aditional la contractul de execuție;
 • Construirea bazei sportive din Răzvani, proiect derulat prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii din Spațiul Rural, în valoare 650.000 lei;
 • Construirea și dotarea Căminului Cultural în satul Răzvani, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții, pentru care se elaborează PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și avize specifice necesare construirii;
 • Construirea terenului de minifotbal în satul Buzoeni în valoare de 213.960 lei.

Primăria orașului Lehliu Gară este partener activ în derularea programelor de integrare a comunității defavorizate din satul Răzvani și contribuie intens la derularea programului Ketanes, cu scopul de implementare a măsurilor integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată din satul Răzvani, proiect derulat prin POCU (Program Operational Capital Uman), în valoare de 17.544.546,98 lei, care au asigurat:

 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii și 50 de tineri/adulți din comunitatea Răzvani;
 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării pe piața liberă a muncii pentru 376 de persoane din comunitatea Răzvani;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 80 de persoane defavorizate din comunitatea Răzvani;
 • asistența juridică pentru reglementări acte de proprietate;
 • sprijin în domeniul combaterii discriminării, implicare activă în rezolvarea diferitelor probleme ale comunității în rândul a 751 de persoane din care 551 adulți, 200 copii, 551 romi, 200 neromi și minim 35% femei din comunitatea Răzvani;
 • achiziția de containere în care se desfășoară activitățile cultural educative specifice, spații destinate medicilor de familie, cabinetului stomatologic etc.

Panică: Alți traficanți de droguri au fost prinși!

0

5 inculpați au fost arestați preventiv, în cursul zilei de vineri, 18 iunie 2021, printr-o decizie a Tribunalului Călărași, al propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași. Este vorba de Eusebiu Gologan, Mihaela Gologan, Florian Drezaliu, Maria Gologan și Zamfir Gologan. Aceștia sunt acuzați de trafic de droguri de risc.

Mihaela Gologan și Eusebiu Gologan

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna decembrie 2020, inculpații au comercializat droguri de risc către consumatori de pe raza localității Năvodari.


La data de 17.06.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui inculpat, în timp ce deținea cantitatea de 130 de grame de cannabis, pe care urma să o comercializeze. Ulterior, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași au efectuat un număr de 5 percheziții domiciliare, pe raza județului Constanța, în localitatea Năvodari, în urma cărora au fost descoperite și ridicate 10 ghivece cu plante de cannabis și 3 saci ce conțineau un număr de 53 de plante de cannabis, cu o masă brută totală de aproximativ 5 kilograme.

Florian Drezaliu

Florian Drezaliu face parte dintr-o grupare specializată în contrabandă, cu centrul de desfășurare pe raza localităților Năvodari, Valul lui Traian și Constanța. În 2018, a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare.

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași recomandă atenţie la gripa aviară!

0

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Romaniei sub raportul evolutiei Influentei aviare IN Romania si state Membre UE, posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care,  DSVSA Calarasi face apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului:

•Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;

•Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;

•Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;

•Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;

•Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie; 

•În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• Targurile de animale vii  se mentin inchise

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercilizarea lor.

   DSVSA Calarasi atentioneaza!

Prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate se deruleaza campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

De asemenea, DSVSA Calarasi va atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere a bovinelor pentru tuberculoza bovina, leucoza enzootica bovina si bruceloza bovina, concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii verterinari de libera practica sis a detina bovine identificate prin crotaliere si insotite de pasaport.

Concomitent, medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica participa la inventarierea efectivelor de porcine detinute in exploatatii nonprofesionale privind respectarea conditiilor minime de biosecuritate in scopul mentinerii unui grad ridicat de alerta pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

In cazul refuzului prezentarii animalelor / pasarilor pentru efectuarea actiunilor obligatorii proprietarii pot fi sanctionati in baza prevederilor HG 984/2005 cu modificari, cu amenzi in valoare de pana la 2400 lei.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

   DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DESCHISĂ

0

Comuna Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr 29, Alexandru Odobescu, județul Călărași, telefon 0722 608 449, fax 0242 533 600, email primaria_alodobescu@yahoo.com, închiriază suprafața de 54 mp   din spațiul Clădire Administrativă Primărie, sat Nicolae Bălcescu,  comuna Alexandru Odobescu, Județul Călărași,  care face parte din   domeniul public  al comunei Alexandru Odobescu, Judeţul Călăraşi

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași. Contravaloare caiet sarcini – 20 lei, se achită cu numerar la casieria primăriei.

Data limită de depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora 09.00, la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași, strada Centrala, nr.29, Biroul secretariat, în câte un exemplar original împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

Ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.07.2021, ora 10.00 la sediul  Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași strada Centrală nr.29.

Clanul Ciocolată a fost săltat pentru trafic de minori și trafic de persoane / Video

0

La data de 08.06.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 6 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori și trafic de persoane.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu anul 2010, pe raza județului Călărași s-a constituit și a activat un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.


Gruparea infracțională și-a desfășurat activitatea infracțională atât pe teritoriul Spaniei, cât și pe teritoriul României. Liderii grupării se ocupau cu racolarea de persoane minore și majore, de pe teritoriul României, ce proveneau din familii dezorganizate sau lipsite de susținere materială sau familială, cu scopul de a le determina la practicarea prostituției în beneficiul lor. Aceștia recrutau tinerele prin modalitatea de inducere în eroare “loverboy” sau prin cumpărare de la alți traficanți de persoane.


După recrutare, victimele erau cazate la locuința unuia dintre liderii grupării sau la un apartament deținut de către acesta, după care erau transportate în Spania, fiind cazate într-un apartament închiriat de grupare sau direct la clubul unde erau determinate să practice prostituția.


În locațiile respective, victimele erau monitorizate strict de către membrii grupării care își însușeau în totalitate veniturile obținute din practicarea prostituției.

La data de 08.06.2021, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Călărași și BCCO București au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 2 autoturisme, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, bijuterii din aur (în greutate de aproximativ 250 de grame), 28.375 de euro, 22.900 de lei, 1.490 de lire sterline, 20 de telefoane mobile, 1 tableta, 1 notebook, documente și înscrisuri ce prezintă interes în cauză.
De asemenea, în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, au fost identificate bunuri mobile și imobile, în valoare de aproximativ 1,5 milioane euro, astfel: 9 imobile de locuit, dintre care 3 imobile, 6 terenuri, o fermă cu aproximativ 700 de animale, 3 utilaje agricole, 6 autovehicule și mai multe conturi bancare, având un sold de aproximativ 120.000 de euro.


În cursul zilei de astăzi, Tribunalul Călărași a dispus arestarea preventivă a celor 6 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.

Este vorba de numiții Florian Vintilă Zaharia, Mărioara Stan, Camelia Raluca Bălan, Sorin Nicolae Vișan, Gheorghe Sandu și Florian Enache.

Dumnezeu lucrează prin oameni: Școala Altfel la Dor Mărunt

0

450 de tablete au fost achiziționate, prin intermediul Primăriei comunei Dor Mărunt, necesare derulării sistemului de învățământ de acasă, pe perioada pandemiei. Alte 30 de astfel de sisteme, însemnând tablete și laptopuri, au ajuns la elevii din toate satele aparținătoare, Înfrățirea, Dor Mărunt, Ogoru, Pelinu și Dâlga, din donații și sponsorizări atrase de reprezentanții unităților școlare. Declarația aparține primarului comunei, Ion Iacomi. În plus, peste 30 la sută dintre copii provin din familii cu venituri modeste sau chiar fără venituri.

“Vorbesc de familii care chiar nu au nimic, trăiesc de la o zi la alta”. Mariana Stan a devenit directoare a Școlii nr. 1 din Dor Mărunt, în urmă cu 7 ani. Ușa biroului acesteia, în mod oarecum surprinzător, este deschisă tot timpul. Și tot în mod surprinzător, a înțeles că educatorul, în mediul rural, este un reper la care comunitatea trebuie să se raporteze.

“Are capacitatea de a vorbi cu oamenii și de a-i motiva, de a discuta cu părinții sau cu colegii din învățământ. Chiar dacă sunt mici incidente, inerente, știe să le aplaneze cu tact, cu diplomație. A reușit să facă o echipă foarte bună cu ceilalți profesori, iar lucrurile merg foarte bine.”

Pe raza comunei, procentul de promovabilitate, în ultimii ani, este de 95 la sută. Condițiile din școli sunt cele normale. S-au făcut investiții masive, de la alimentarea cu gaz a sistemului centralizat de încălzire, până la dotări materiale, grupuri sanitare moderne, igienizări sau mobilier provenind inclusiv din donații.

“Școlile, toate 7, în momentul ăsta, zic eu că arată foarte bine. La Înfrățirea, unde sunt două grupe, cu un total de 9 copii, trebuie să schimbăm acoperișul, iar o clădire care a funcționat ca grădiniță, unde acum se află 3 cabinete medicale, urmează să fie reabilitată. Se va construi și o sală de sport, finanțată prin Compania Națională de Investiții, proiectul este câștigat, iar lucrările vor demara vara aceasta.”

Ion Iacomi declară că s-au făcut investiții consistente în rețeaua școlară de pe raza comunei. Nu s-a ferit inclusiv să vină, alături de colegii din primărie, și să ajute la montarea mobilierului provenit din donații, însemnând scaune, birouri, mese de studiu sau rafturi pentru biblioteci. În 2020, dintre elevii de clasa a VIII-a care s-au prezentat la examenul de evaluare, 98 la sută dintre aceștia au intrat la liceu. În urmă cu 7 ani, procentul era de 30 la sută.

“Haideți să facem altceva: tu, tu, tu primești, tu, tu, tu, nu primești, pentru că tu ești amărât. haideți să facem altceva! Haideți să gândim practic și să facem așa: îi chemăm pe toți copilașii și facem activități. Nu contează ce! de exemplu, o societate a adus sponsorizări. Am adunat copiii într-un atelier de lucru, copilașii au făcut ikebana, s-au bucurat, au băut și-un suculeț, au mâncat și-o prăjiturică, iar la urmă i-am premiat. Le-am spus: ce frumos ai lucrat, uite ce lucru deosebit ai făcut, iar copilul a primit, ca recompensă, un pachet de rechizite școlare. Asta încercăm să facem, să le creștem stima de sine: copilul ăla știe că a primit acel pachet drept recompensă a muncii lui. Asta încercăm să facem, să nu punem copiii într-o astfel de lumină, că primesc anumite lucruri din cauza condițiilor materiale ale părinților, ci ca rezultat al capacității lor creatoare. Nu vrem să le distrugem stima de sine. Copilul primește pentru că el a făcut ceva, că el e capabil să facă ceva și pentru acest lucru este recompensat. Cred că asta ne-a ajutat mult să schimbăm comportamentul copiilor, atitudinea familiilor față de școală, a comunității față de școală.”

Mariana Stan reușește să atragă sponsorizări prin Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, o asociație cu scop caritabil care funcționează pe lângă Biserica Speranța.

“E nevoie de hrană materială și e nevoie și de hrană spirituală. Dacă e una și nu este cealaltă și nu merg mână-n mână și să ai un obiectiv foarte clar… În proiectul ADRA, care funcționează de 5 ani, noi reușim să dăm burse copiilor, pentru prevenirea abandonului școlar. De orientăm către copiii care provin din familii defavorizate, care au potențial financiar scăzut, în zona familiilor monoparentale, copii orfani, crescuți de bunici, dar care au rezultate foarte bune la învățătură, dar care nu pot progresa pentru că sunt limitați de situația asta. Anul acesta, am reușit să obținem 15 astfel de burse și ajutăm acești copii. Singura condiție este ca ei să-și mențină mediile. Bursa constă în alimente în valoare de 150 de lei, chiar dacă noi primim mult mai multe. Asta facem: nu le ducem bani părinților, le ducem produse utile copiilor.”

În casele copiilor din comuna Dor Mărunt, ca și în multe alte case, singurele cărți sunt manualele sau cele de la biblioteca școlară. “Mai sunt cărți primite drept premii. Atât. Până și la olimpiadele școlare, nu se mai dau astfel de recompense în afară de diploma respectivă. Ne-am zis că motivarea elevilor ar putea fi determinată și de primirea unor astfel de premii, în cărți. Poate și un stilou, căci toată lumea știe că folosirea pixului deformează scrisul. Copiii se bucură de aceste recompense. În mediul rural, rare sunt familiile care-și permit să cumpere cărți pentru copii. De regulă, recompensăm copiii cu cărți care să-i ajute și să le dezvolte aptitudinile.”

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Sărulești:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești, primarul localității, Petre-Alexandru Călin, afirmă că acest act “reprezintă unul din instrumentele prin care Primăria comunei Sărulești pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea primăriei, a Consiliului Local, precum și o dare de seamă privind starea economică, socială și de mediu” a localității. Pentru anul 2020, principalele direcții urmărite de edil, în colaborare cu aparatul de specialitate al Primăriei comunei Sărulești, au fost: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Sărulești; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor; 5. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală; 6. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar etc.; 7 eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, inclusiv în relațiile cu cetățenii. Comuna Sărulești are în componență 7 sate: Sărulești Gară, Sărulești, Săndulița, Solacolu, Sătucu, Măgureni și Polcești, pe o vatră totală de 298 hectare, suprafața totală a unității teritorial-administrative fiind de 6.835 hectare, însumând: curți și construcții – 387 hectare; arabil – 5351 hectare; teren neproductiv – 267 hectare; vii și pepiniere viticole – 77 hectare, livezi și pepiniere – 35 hectare; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 hectare. Statistic, populația comunei este împărțită astfel: Sărulești Gară – 1.676 locuitori, cu 558 gospodării; Sărulești – 505 locuitori, cu 190 gospodării; Săndulița – 630 locuitori, cu 217 gospodării; Solacolu – 308 locuitori, cu 110 gospodării; Sătucu – 19 locuitori, cu 8 gospodării; Măgureni – 25 locuitori, cu 14 gospodării; Polcești – 58 locuitori, cu 31 gospodării. În gospodării, tot statistic, se găsesc următoarele: Sărulești Gară – bovine – 9, ovine – 281; caprine – 7; cabaline – 16; porcine – 208; păsări – 1.000; Sărulești – bovine – 44, ovine – 145; caprine – 35; cabaline – 23; porcine – 203; păsări – 1.000; Săndulița – bovine – 36, ovine – 485; caprine – 196; cabaline – 18; porcine – 408; păsări – 1.500; Solacolu – bovine – 8, ovine – 179; caprine – 56; cabaline – 13; porcine – 133; păsări – 500; Sătucu – bovine – 2, ovine – 58; caprine – 27; cabaline – 6; porcine – 13; păsări – 100; Măgureni – bovine – 5, ovine – 0; caprine – 0; cabaline – 4; porcine – 0; păsări – 100; Polcești – bovine – 0, ovine – 0; caprine – 2; cabaline – 4; porcine – 37; păsări – 50; cu un total, la nivelul comunei, de: bovine – 104; ovine – 1148; caprine – 424; cabaline – 323; porcine – 1002; păsări – 4250. În cursul anului 2020, s-u înregistrat 242 dispoziții de primar, în vreme ce Consiliul Local al comunei Sărulești a fost convocat în 11 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare, înregistrându-se 102 hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea de documente tehnico-economice, stabilirea taxelor și impozitelor locale, rectificări bugetare, apartenența la domeniul privat al comunei a unor terenuri intravilane etc. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au înregistrat 83 de contracte de arendare și acte adiționale la contractele de arendare. S-au întocmit 41 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. La nivelul compartimentului de relații publice, s-au înregistrat: 5120 numere în registrul intrări-ieșiri; 910 primiri și expedieri corespondență pe fax; 2200 corespondențe; evidență e-mail – 1.000; răspunsuri solicitărilor telefonice – 822; documente tehnoredactate – 2.700; tehnoredactat adrese – 1.200. S-au înregistrat 75 oferte de vânzare pentru terenuri extravilane. Totodată, primăria Sărulești a emis, în cursul anului 2020, 3.500 de înștiințări de plată către contribuabili și a eliberat 876 certificate fiscale către persoane fizice și juridice; s-a întocmit un număr de 1050 confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului. Au fost primite 650 de declarații de impunere de la persoanele fizice și juridice; s-au eliberat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic astfel: 50 persoane juridice; 575 persoane fizice. În cadrul compartimentului urbanism, au fost elaborate 24 de certificate de urbanism, din care 13 pentru persoane fizice și 11 pentru persoane juridice; s-au eliberat 9 autorizații de construire, din care 1 pentru persoane fizice și 8 pentru persoane juridice; a fost eliberată o autorizație de demolare (persoane juridice). La compartimentul de stare civilă, s-au eliberat: 42 certificate de naștere; 38 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 33 acte de deces, 29 acte de căsătorie, 5 acte de naștere; s-au operat 205 mențiuni în registrele de stare civilă; s-a eliberat 1 livret de familie; s-au retras 24 de certificate de stare civilă; au fost înregistrate 533 acte de stare civilă în registrul de intrare-ieșire. În același an, s-au eliberat 3 atestate de producător și 2 carnete de comercializare. Tot în cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat 2700 de adeverințe; la solicitarea producătorilor agricoli, au fost eliberate 76 de adeverințe pentru subvenții agricole; s-au deschis 13 roluri pentru tineri și 20 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare; s-au eliberat 523 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului ajutorului de încălzirea dosarului de ajutor social și pentru dosarul de alocație pentru susținerea familiei. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat: 150 de anchete pentru ajutorul social; 10 anchete pentru bursele școlare; 214 anchete pentru alocațiile de susținere a familiei; 100 pentru protecția copilului; pentru handicap – 15; pentru alte diverse solicitări – 8. S-au realizat: 23 noi dosare de ajutor social; 35 dosare alocații pentru susținerea familiei; pentru îngrijirea copilului – 15 dosare; dosare indemnizații – 7; adeverințe ajutor social – 25; dispoziții ajutor social -67; contract de muncă asistent personal al persoanelor cu handicap grav – 3; dosare ajutoare încălzire – 152. Asistența medicală este asigurată, la nivelul comunei, de un cabinet medical individual, în vreme ce activitatea sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul unui cabinet veterinar. Fondul de carte, la nivelul bibliotecii publice, numără 13.255 volume, iar sala de lectură este dotată cu 5 unități PC, o imprimantă și un scanner. “Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei, în anul 2020.

Comuna Jegălia:

2.452.669,42 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, este suma care urmează să se investească, în următoarele luni, în comuna Jegălia, într-un centru multifuncțional reprezentând un complex pescăresc pentru educație și recreere. Cheltuielile pentru investiția de bază însumează 2.392.644,42, diferența de 60.025,00 lei fiind reprezentată de cheltuielile cu amenajarea terenului. Investiția este amplasată între satele Iezeru și Jegălia, cu acces facil la DN 3B, în apropierea brațului Borcea.

“Amenajăm o clădire într-o zonă lacustră, în spatele parcului tematic de la Jegălia, amplasată la 3 metri deasupra nivelului apei, compusă dintr-o sală de mese cu o capacitate de 60 de locuri. Se vor amenaja 4 apartamente, iar la ultimul nivel, însemnând la 5 metri deasupra nivelului apei, se vor amenaja încă 4 apartamente, complexul având o capacitate de cazare de 16 locuri.” Va fi amenajată și o terasă, cu o capacitate de 40 de locuri. Într-o primă fază, complexul pescăresc va fi deservit de un personal redus, însemnând administrator, bucătărese și cameriste, câtă vreme acesta este gândit ca, într-un timp extrem de scurt, să se poată autofinanța. “Se va autofinanța fără nici un fel de probleme.”

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, estimează că acesta va reprezenta, totodată, și o sursa de atragere de noi fonduri la bugetul local. “Vor fi suficiente evenimente care ar putea fi găzduite în acest complex, inclusiv cele de tip familial. Ca să înțelegeți, acest complex este gândit într-o perspectivă mai amplă: tot în comuna Jegălia, există o firma specializată în organizarea de cursuri de navigație. Tot în satul Iezeru, se amenajează un complex de căsuțe, aceasta fiind o investiție privată, pentru atragerea turiștilor în zonă.” Aurel Vasile crede că potențialul turistic reprezentat de ceea ce oferă fluviul Dunărea, care tranzitează toată partea de sud a județului Călărași, nu este exploatat într-un mod rațional și profesionist. “Noi nu știm să punem în valoare facilitățile oferite de acest dar oferit de natură. Din păcate, la nivelul județului nu există o strategie care să cuprindă o dezvoltare de ansamblu a turismului de tip pescăresc, de-a lungul fluviului Dunărea, de la Căscioarele și până în comuna Borcea, cu toate unitățile teritorial administrative drept beneficiare de proiecte și cu Consiliul Județean Călărași intrat într-un astfel de parteneriat.” Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, consideră că astfel de unități de cazare, în județul Călărași, dezvoltate pe linia Dunării, sunt amenajate haotic, fără ca acestea să fie interconectate și promovate în mod intensiv, printr-o unitate comună. “În zonă, există în satul Unirea câteva unități unde cineva ar putea servi produse preparate din pește, dar numai atât. Există alte câteva unități de cazare în satul Dichiseni. În zona Jegălia, însă, chiar peste drum de acest complex pescăresc aflat în execuție, există o baltă care, de primăvara până toamna târziu, este căutată de pescarii împătimiți. Balta oferă și facilități de cazare. Însă, în cazul nostru, vorbim de un alt tip de turism, chiar dacă acest complex poate fi folosit, pentru a atrage cât mai multe fonduri, inclusiv pentru organizarea de evenimente de tip familial, nunți și botezuri, zile onomastice sau alt gen de sărbători, însă noi ne dorim să interconectăm complexul pescăresc cu parcul tematic adiacent. E păcat de frumusețea oferită de aceste locuri.” Complexul pescăresc, de pe raza comunei Jegălia, se estimează că va fi finalizat în toamna acestui an. “În fapt, una dintre problemele reale ale județului, e legată de faptul că nu avem o strategie comună de dezvoltare, pe fiecare comună în parte și interconectată, cu participarea activă a reprezentanților Consiliului Județean Călărași, instituție care să fie parteneră activă a unităților teritorial administrative. Nu mă refer numai la exploatarea din punct de vedere turistic a fluviului Dunărea. Uitați-vă, spre exemplu, acum se pune accent pe introducerea rețelelor de gaz metan în mediul rural. Comuna Jegălia are parteneriate cu comunele învecinate, Unirea și Dichiseni, însă o soluție eficientă pentru comunele județului ar fi fost dacă ar fi avut un partener în Consiliul Județean Călărași, câtă vreme altfel ar fi fost eficiența unor astfel de demersuri dacă toată documentația ar fi fost prezentată ca un tot unitar și nu pe zone, pe mici parteneriate între comunele limitrofe. Astfel de proiecte, de utilitate generală, ar fi fost eficient să fie prezentate centralizat.” În ultimii ani, prin atragerea de fonduri de la nivel central sau din bugetul Uniunii europene, pe raza comunei Jegălia au avut loc investiții masive în infrastructura rutieră, în rețelele medicale, în unitățile de învățământ. Numai în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității, au fost atrase fonduri guvernamentale în valoare de 8.269.937,73 lei pentru reabilitarea drumurilor de interes local în toate cele 3 sate componente, Iezeru, Jegălia și Gâldău

CONCURS DE FILME DE SCURT METRAJ CU TEMATICA ANTICORUPȚIE

0

Direcția Generală Anticorupție reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Călărași în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Primăria Municipiului Călărași, derulează în data de 25 mai 2021, Concursul #ETIC, în cadrul căruia este organizat ca activitate principală, un concurs de filme cu tematica „anticorupție”.

Concursul își propune să stimuleze implicarea elevilor din liceele municipiului Călărași, în dezvoltarea unor mesaje educative.

 Participanții la concurs sunt încurajați astfel să ia atitudine împotriva corupției și să contribuie ei înșiși, prin viziunea lor creativă, la dezvoltarea unui comportament activ și responsabil. Concursul se adresează tuturor elevilor înscriși în instituțiile de învățămant din municipiul Călărași în clasele IX-XII.

Regulamentul de participare și modalitatea de înscriere pot fi consultate la adresa www.isj-cl.ro și www.primariacalarasi.ro

Filmele declarate câștigătoare vor fi premiate, în cadrul unei festivități, pe data de 25 Mai 2021, cu ocazia Zilei aniversare a Direcției Generale Anticorupție.

Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la infracțiunile de corupție, iar pe această cale îndemnăm cetățenii să ia atitudine împotriva faptelor de corupție și să  sesizeze acest lucru ori de câte ori este nevoie.

            La nivelul județului Călărași, D.G.A. este reprezentată de Serviciul Judeţean Anticorupţie Călărași, al cărui sediu se află pe bd. Republicii, nr. 44, mun. Călărași, telefon 0242.306.168, fax 0242.306.153. Cetăţenii judeţului, care vor să ia atitudine împotriva actelor de corupţie pot face acest lucru printr-o sesizare la Call-center anticorupție 0800.806.806, prin e-mail la adresa calarasi.dga@mai.gov.ro sau direct la sediul structurii județene.

Comunicat de presă: Debut Atelierele CRED – Bune practici în educație

0

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED lansează, la nivel național, seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” marchează un nou moment important în implementarea activităților din cadrul CRED. Este vorba despre debutul seriei de workshop-uri „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
Primul eveniment, dintr-o serie totală de 90, desfășurate în fiecare județ al țării și în București, pe parcursul a doi ani școlari, este organizat, astăzi, 24 mai, de Casa Corpului Didactic Călărași.
Atelierul „Valorificarea activităților extracurriculare și extrașcolare în dezvoltarea competențelor elevilor” se desfășoară la Liceul Danubius, din Călărași, în intervalul orar 8.30 – 17.00.
Atelierele CRED respectă cu strictețe reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
Fiecare eveniment va avea caracter interactiv, în care se va urmări valorificarea experienței și expertizei participanților în implementarea curriculumului național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul va facilita reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Până la finalul lunii mai, vor fi organizate workshopuri din seria „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, în următoarele județe din țară:
• Marți, 25 mai – Alba, Covasna și Cluj
• Joi, 27 mai – Botoșani și Dâmbovița

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro


„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

15 MAI – ZIUA NAȚIONALĂ A MEDICULUI VETERINAR

0

Ziua naţională a medicului veterinar este sărbătorită la 15 mai, dată cu multiple semnificaţii pentru medicina veterinară românească, fiind instituită la cel de-al VI-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, desfăşurat în anul 1994, ţinându-se cont de câteva momente deosebit de importante care s-au petrecut, de-a lungul istoriei.

Pe 15 mai 1861, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, a dat un decret semnat prin care a început să funcţioneze “Şcoala de Medicină Veterinară”, în cadrul “Şcolii de Medicină şi Farmacie”, înfiinţată de Carol Davila.

Tot pe 15 mai, dar zece ani mai târziu, 14 medici veterinari au semnat o“Declaraţiune” care a stat la baza înfiinţării “Asociaţiei Medicilor Veterinari din România”. Aceasta a fost desfiinţată în 1949, pentru ca pe 15 mai 1971 să se reînfiinţeze, iar ulterior să fie denumită ”Asociaţia Medicilor Veterinari din România”.  La al VI–lea Congres Naţional de Medicină Veterinară din 1994, a fost aleasă 15 mai ca fiind „Ziua Naţională a Medicului Veterinar”.

Medicina veterinară ca profesie, indiferent de țară, este pusă în slujba asigurării sănătății publice prin întărirea rolului și aportului serviciilor veterinare de stat și private pentru creșterea responsabilității, eficienței și contribuției privind promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

În contextul epidemiologic actual al evoluţiei gripei aviare în Europa, prin creşterea explozivă a focarelor de gripă aviară în: Ungaria, Bulgaria, Cehia, Germania, Franţa, Polonia, Danemarca, Slovacia, Belgia şi Suedia, Romania se impune supravegherea şi monitorizarea păsărilor domestice, dar şi a celor sălbatice care reprezintă, conform legislaţiei şi a studiilor de specialitate, sursa naturală a virusului gripal aviar.

DSVSA Calarasi solicită sprijinul fermierilor din industria avicolă şi al cetăţenilor în aplicarea şi respectarea măsurilor de biosecuritate, anunțarea imediată a serviciilor veterinare despre mortalitățile la păsări pentru a împiedica răspândirea gripei aviare şi a evita pagubele economice importante generate de această boală.

Se impune, acum mai mult ca niciodata, pentru ca profesia noastra sa-si realizeze tinta finala, apararea sanatatii animalelor si a sanatatii publice, sa fim uniti, activi, increzatori in noi si in fortele noastre.

Cu această ocazie, de ziua profesiei, adresez tuturor medicilor veterinari multă sănătate, urări de bine şi succes în meseria liberală de medic veterinar şi în toate activităţile pe care le întreprind.

La multi ani dragi colegi !

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Măsuri dispuse la nivelul județului Călărași pentru a preveni răspândirea gripei aviare

0

În  data de 7 mai 2021 s-a întrunit Comitetul Național pentru Situații de Urgență  – Centrul Național de Combatere a Bolilor pentru adoptarea unor noi măsuri în contextul diagnosticării virusului gripei aviare la păsările dintr-o exploatație comercială de păsări din localitatea Ungheni, județul Mureș.

La nivel judetean, in  data de 8.05.2021 in cadrul CLCB Judetean Calarasi prin Hotararea Institutiei Prefectului judetului Calarasi  nr 64/8.05.2021 a fost aprobat ,,Planul de masuri pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pe teritoriul judetului Calarasi a Influentei aviare (Gripa aviara).

           Planul este elaborat in baza precizarilor tehnice dispuse prin Decizia nr. 1 din 07.05.2021 a Centrului Național de Combatere a Bolilor din cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența si a legislatiei sanitare veterinare in vigoare.

În urma ședinței au fost dispuse următoarele măsuri, care se aplică la nivel național pentru o perioadă de 30 de zile:

 • Suspendarea organizării și desfășurării comerțului ambulant cu păsări;
 • Suspendarea activităților comerciale cu păsări vii, (de la puii de o zi până la păsările de reformă) pentru toate speciile de păsări comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricăror altor activități de intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări din gospodăriile populației.

Comercializarea va fi efectuată doar de către fermele comerciale autorizate, cu păsări a căror stare de sănătate este atestată prin certificare sanitara veterinara de catre medicul veterinar .

Verificarea respectării  acestor măsuri se realizează prin acțiuni de control organizate în comun de către inspectorii de specialitate ai DSVSA Calarasi si reprezentantii IPJ calarasi si IJJ Calarasi, inclusiv prin efectuarea de controale în trafic și în Punctele de Trecere a Frontierei de Stat, ce vizează transporturile de păsări vii.

                  Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Romaniei sub raportul evolutiei Influentei aviare in judetul Mures, precum si prezenta unor focare in tarile aflate la granita de vest, in Ungaria, Polonia, Slovacia, Republica Ceha,  posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care,  DSVSA Calarasi face apel către populație de a aplica masuri suplimentare de biosecuritate, la nivelul gospodariilor , in vederea reducerii riscului contractului intre pasarile domestice si salbatice, dupa cum urmeaza:

– separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor a ratelor si gastelor de alte pasari domestice;

– se va evita prin toate mijloacele cresterea pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute inchise obligatoriu in spatii de cazare special amenajate; atunci cand acest lucru nu este posibil, hranirea si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice;

– se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice;

– se va evita intrarea mai multor persoane, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana ( proprietarul exploatatiei);

– se va avea in vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie;

– se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii/ diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea unei incaltaminte diferita in spatiul de exploatare a pasarilor domestice sau a unu amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei;

– prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa, si pasarile domestice si alte pasari, in special ratele si gastele.

Astfel, va trebui limitat pe cat posibil accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.  Pasarile vor fi tinute in spatii inchise!

În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator; 

• Supravegheati copii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

 Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

– Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercializarea lor.

  DSVSA Calarasi atentioneaza!

Incepand cu luna februarie 2020 se deruleaza prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Pentru derularea în bune conditii a vaccinãrii pãsãrilor, rugãm detinãtorii de pãsãri sã asigure medicului veterinar accesul în curti precum și sã tinã pãsãrile inchise în adãposturi la data anuntatã pentru efectuarea acțiunii.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

În cazul suspiciunii si/sau confirmarii gripei aviare într-o exploataţie, se vor aplica măsurile de restricții și de biosecuritate conform prevederilor REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2020/687 AL COMISIEI de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate.

Concomitent, medicii veterinari oficiali si medicii veterinari de libera practica participa la inventarierea efectivelor de porcine detinute in exploatatii nonprofesionale privind respectarea conditiilor minime de biosecuritate in scopul mentinerii unui grad ridicat de alerat pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

Acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor / pasarilor proprietarii sunt rugati sa anunte urgent,   medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  la numar de  telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Alexandru Odobescu:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, emis de Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, se arată că, în derularea activităților propuse, s-au urmărit mai multe aspecte: 1. atragerea a cât mai multe investiții pentru dezvoltarea unei economii sănătoase; 2. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 3. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 4. întreținerea și repararea străzilor din comună, în limita bugetului local; 5. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; 6. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar și de altă natură în acțiunile inițiate de elevi; 7. au avut loc acțiuni de colectare a deșeurilor; 8. s-a derulat toaletarea vegetației uscate pe domeniul public, în parcuri, sub liniile de tensiune; 9. s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi și a acostamentelor de pe marginea drumului dintre sate. În anul 2020, Consiliul Local al comunei Alexandru Odobescu a fost convocat în 16 ședințe, din care: 12 ședințe ordinare; 4 ședințe extraordinare. Au fost adoptate 56 de hotărâri cu caracter normativ și individual, însemnând, printre altele: 1. aprobarea unor documentații tehnico-economice; 2. rectificarea bugetului local pe venituri și cheltuieli; 3. stabilirea impozitelor și taxelor locale; 4. aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei. Au fost eliberate 24 de certificate de urbanism și 8 autorizații de construcție. Totodată, se arată în același document citat, au fost emise 152 de dispoziții ale primarului, dintre care și dispoziții colective, vizând ajutorul social, dreptul la alocație sau convocări de ședințe. Investițiile majore ale comunei Alexandru Odobescu, în anul 2020, au urmat cele din anii anteriori, în sensul că s-a dorit continuitatea investițiilor, modernizările, reparațiile începute în anii precedenți. * S-a continuat cu pietruirea drumurilor în unele sate aparținând comunei, au fost executate lucrări de reparații la podețurile din localitățile comunei. * Au fost continuate lucrările de construcție a grădinițelor cu program prelungit din satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui. Investiția este finanțată de Guvernul României, prin program Programul Național de Dezvoltare Rurală, lucrările fiind finalizate. * La Căminul Cultural din satul Nicolae Bălcescu, s-au continuat lucrările de reparații și modernizare, acestea fiind finalizate. * În cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, a fost declarat eligibil pentru finanțare proiectul de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Alexandru Odobescu, sat Gălățui, acesta fiind în curs de finalizare.  Una din principalele priorități pe anul 2020 a fost și rămâne educația copiilor din comună, afirmă, în continuare, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu. Ca în fiecare an, și în anul 2020 au fost efectuate lucrări de reparații, salubrizare și modernizare în unele instituții de învățământ, pentru a crea condiții bune pentru anul școlar 2020 – 2021. Totodată, având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, a fost înființat Serviciul Ordine Publică – Poliția Locală. Poliția Locală Alexandru Odobescu si-a desfășurat activitatea în cursul anului 2020, cu un efectiv de 3 polițiști locali. Activitatea constă în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, polițiștii desfășurând o gamă largă de operațiuni. Pentru Poliția Locală Alexandru Odobescu, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) ci prin dialog și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru. Paza Comunei Alexandru Odobescu se organizează potrivit Legii nr-333/2003, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. În acest sens, în cadrul activităților de amenajare și de curățenie a localităților, a fost adusă la cunoștință cetățenilor printr-un număr de 367 înștiințări și somații, să curețe șanțurile de scurgere a apei, a podețelor și a tuburilor de beton, să tundă iarba din fața proprietății, să nu depoziteze materiale de construcții și utilaje agricole pe domeniul public, să curețe utilajele agricole de noroi la intrarea pe drumurile publice. Serviciul de pază de pe raza Comunei Alexandru Odobescu se execută de către personalul Poliției Locale, care execută serviciul prin sistem de patrulare pe raza unității administrativ teritoriale. Totodată, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. În cursul anului 2020, s-au înregistrat un număr de 6 utilaje agricole, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulație și certificate de   înregistrare. De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Alexandru Odobescu un număr de 196 invitații de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A). În anul 2020, la stare civilă au fost întocmite: 1 acte de naștere, 8 acte de căsătorie și 43 acte de deces. Au fost eliberate un număr de 140 de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces). Au fost primite/operate/trimise/ un număr de 103 de mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost înregistrate un număr de 330 de poziții. Au fost emise peste 200 de înștiințări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii către 10 persoane juridice și 30 către persoane fizice. S-au adunat datele și s-au întocmit un număr de 20 de dosare fiscale. Activitatea Serviciului Comunitar de Asistență Medicală desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, aparținând și fiind finanțat de Ministerul Sănătății. Activitatea de asistență medicală comunitară constă în: 1. identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 2. determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 3. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară activitatea; 3. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea condițiilor favorabile dezvoltării a nou-născutului; 4. Efectuare de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului; 5. colaborare cu serviciul social din primărie, pentru: supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și copilului mic; participarea la vaccinări; luarea de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții; monitorizarea pacienților externați din spital; efectuarea triajului epidemiologic, periodic în grădinițele, școllile comunei și efectuarea educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii; administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la medicul de familie sau medic specialist; colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre către diferite cabinete de specialitate la nevoie; activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; activități de consiliere socială; îngrijirea medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului; activități de recuperare medicală. În anul 2020 s-au monitorizat un număr de 1960 beneficiari, astfel: Nicolae Bălcescu, număr total de persoane asistate – 1.000, din care: 9 gravide, 9 nou-născuți; Alexandru Odobescu, număr total de persoane asistate – 690, din care: 7 gravide, 7 nou-născuți; Gălățui, număr total de persoane asistate – 300, din care: 1 gravidă, 1 nou născut. Au fost întocmite 4 anchete sociale pentru DGASPC Călărași cu privire la copii dați în plasament. Au fost întocmite  25 anchete  sociale pentru grad de handicap. Au fost întocmite 2 anchete sociale și adrese pentru Judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți. Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să se facă discriminare etnică, religioasă etc. Au fost aprobate un număr de  de 39 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, conform Legii 416/2001. 87 de persoane se află în plată ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap sau reprezentând indemnizații pentru persoane cu handicap. În anul 2021, arată Nicolae Eremia, primarul comunei, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2020, se urmărește continuarea dezvoltării socio-economice și modernizarea comunei Alexandru Odobescu, prin programe și investiții în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și prevenirea bolilor și îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport și sănătate.

Comuna Valea Argovei:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat de Constantin Boitan, primarul comunei Valea Argovei, se arată că principalul scop al administrației publice locale a fost aceea de a îmbunătății calitatea și eficiența muncii, în folosul cetățenilor: “Activitatea în administrația locală a comunei Valea Argovei se desfășoară în slujba cetățeanului, primarul impunând eficientizarea muncii funcționarilor, fără să se aștepte ore întregi pe la compartimentele din subordine, cu respectarea legii.” Constantin Boitan afirmă că nu există un program prestabilit de audiențe, acestea derulându-se permanent. Pe anul 2020, la nivel local s-au emis 240 de dispoziții de primar, 50 de hotărâri de consiliu local. “Consider că prezentul raport anual de activitate este nu doar o datorie a noastră, ci și o necesitate, această lucrare reprezintă un instrument prin care cetățenii comunei Valea Argovei sunt informați despre modul și eficiența rezolvărilor treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență. Fiecare an în sine reprezintă o nouă provocare, aduce noi situații, probleme care trebuie gestionate și rezolvate într-un mod legal, dar și benefic pentru cetățean sau pentru comunitate în general”. Comuna Valea Argovei, în ultima perioadă, a beneficiat de investiții masive, mai ales în infrastructură. Astfel, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, au fost aprobate la finanțare, cu o valoare eligibilă de 9.155.030 lei, reabilitări de drumuri de interes local. S-au asfaltat străzi în Valea Argovei, Vlădiceasca și Siliștea, pe o lungime totală de 11 kilometri. Sistemul de canalizare și de reabilitare rețea de apă potabilă, are o valoare estimată de 16.640.858 lei. Constantin Boitan, edilul localității, ne spune că rețeaua are 24 de kilometri lungime, în cadrul proiectului de înființare rețea de apă uzată, cu stație de epurare. S-a reabilitat și rețeaua de alimentare cu apă potabilă, însemnând construcția și punerea în funcțiune a stațiilor de pompare, două pentru satul Valea Argovei și alte două situate în satul Siliștea. La Valea Argovei se înființează o stație de pompare la unul dintre puțurile forate care colecta apa într-un bazin aflat mult prea departe de consumatorii casnici, eficiența acestuia fiind minimă. S-au amenajat, concomitent, stații de clorinare a apei, câtă vreme pânza freatică, în județul Călărași, este afectată. Constantin Boitan precizează că, în ultima perioadă, s-au semnat contracte de finanțare pentru: 1. Reabilitare, modernizare și extindere, prin desființare corp anexa C2, și dotare școala gimnazială nr. 1 Valea Argovei, corp A, corp B; dar și că se continuă, la acest moment, proiectul de asfaltare a drumurilor de interes local și la rețeaua de canalizare cu stație de epurare a apei uzate. Se are în vedere modernizarea terenului de fotbal, însemnând tribune și vestiare, proiect care se află în derulare. Se mai au în vedere următoarele investiții: 1. modernizare locuri de joacă pentru copii; 2. sistem de supraveghere video în toate satele componente ale comunei; 2. înființare canalizare și stație de epurare în satul Siliștea; 3. modernizarea grădiniței din Valea Argovei, prin dotarea acesteia cu o centrală termică și izolarea termică; 4. obținerea de fonduri, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, pentru construirea unui cămin cultural comunal; 5. se are în vedere, într-un parteneriat mai amplu cu alte comunei din zonă, înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale; 6. atragerea de noi fonduri sau cu fonduri proprii pentru asfaltarea drumurilor care nu au fost prinse în cadrul proiectelor de reabilitare și modernizare. În finalul documentului, Constantin Boitan, primarul comunei, precizează: “Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din această localitate, atât celor care m-au susținut și mi-au oferit onoarea de a câștiga un nou mandat de primar, cât și celor care nu au fost convinși de eforturile mele și ale administrației pe care o conduc, pe care îi asigur încă o dată că am acționat întotdeauna cu bună-credință și în interesul general al comunei.”

Comuna Tămădău Mare:

“Publicarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2020, este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre”, precizează Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare. Totodată, acesta precizează că un astfel de document reprezintă unul din instrumentele prin care Primăria comunei Tămădău Mare pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea primăriei, a Consiliului Local, fiind, totodată, și o dare de seamă privind starea economică, socială și de mediu, la acest moment. Principalele preocupări ale administrației publice locale din cadrul comunei Tămădău Mare, au fost: 1. gospodărirea eficientă a comunei; 2. atragerea de investitori; 3. bunăstarea cetățenilor, prin următoarele direcții: 1. dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea realizărilor obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Tămădău Mare, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar și nu numai, în acțiunile inițiate de elevi; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, cât și în relațiile cu cetățenii, aceștia fiind principalii beneficiari ai acestor servicii. Comuna Tămădău are în componență 7 sate. Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Dârvari, Călăreți, Șeinoiu și Săcele. Vatra satelor comunei are o suprafață de 298 hectare, iar suprafața totală a comunei este de 4.120 hectare. Pe teritoriul administrativ, se află pădurea Călăreți, cu o suprafață de 370 hectare. Numărul total al locuitorilor este de 2.538, cu un număr total de 885 gospodării. Populația, pe sate, este următoarea: Tămădău Mare – 1.045 locuitori, cu 358 gospodării; Călăreți – 375 locuitori, cu 115 gospodării; Dârvari – 120 locuitori, cu 53 gospodării; Plumbuita – 546 locuitori, cu 183 gospodării; Tămădău Mic – 110 locuitori, cu 46 gospodării; Șeinoiu – 263 locuitori, cu 97 gospodării; Săcele – 79 locuitori, cu 33 gospodării. Statistic, la nivelul fiecărui sat, se înregistrează: 1. Tămădău Mare – 7 bovine, 75 ovine, 121 caprine, 7 cai, 280 porcine, 4820 păsări; 2. Călăreți – 8 bovine, 103 ovine, 51 caprine, 5 cai, 78 porcine, 1250 păsări; 3. Dârvari – 2 bovine, 11 ovine, 8 caprine, 2 cai, 41 porcine, 385 păsări; 4. Plumbuita – 5 bovine, 125 ovine, 67 caprine, 6 cai, 184 porcine, 1720 păsări; 5. Tămădău Mic – 0 bovine, 0 ovine, 78 caprine, 0 cai, 12 porcine, 130 păsări; 6. Șeinoiu – 5 bovine, 81 ovine, 56 caprine, 5 cai, 120 porcine, 1309 păsări; 7. Săcele – 8 bovine, 52 ovine, 17 caprine, 3 cai, 31 porcine, 292 păsări, cu un total general, la nivelul comunei, de: bovine – 35; ovine – 447; caprine – 398; cabaline – 28; porcine – 746; păsări – 9.906. În anul 2020, au fost emise 103 dispoziții ale primarului, vizând: 1. constituirea unor comisii de lucru; 2. încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu; 3. acordarea de indemnizații de susținere și de handicap; 4. acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social; 5. acordarea ajutoarelor de urgență; 6. convocări etc. La nivelul Consiliului Local al comunei Tămădău Mare au fost emise 62 de hotărâri, în următoarele domenii: 1. aprobarea bugetului local; 2. aprobarea unor documentații tehnico-economice; 3. stabilirea taxelor și impozitelor locale; 4. rectificarea bugetară; 5. acordare locuri de casă; 6. aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor etc. S-au înregistrat 42 contracte de arendare. S-au înregistrat 35 de oferte pentru vânzarea de terenuri extravilane. S-au întocmit 13 sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. În cadrul Compartimentului de relații cu publicul s-au înregistrat următoarele date: înregistrarea în registrul intrări-ieșiri – 5794 poziții; primiri și expedieri corespondență – 2115 poziții; răspunsuri telefonice – 3200 poziții; evidență email – 1780 poziții; tehnoredactare adrese – 517 poziții. În domeniul urbanismului, s-au emis: 50 certificate urbanism persoane fizice; 4 certificate urbanism persoane juridice; 22 autorizații de construcție, din care – 22 pentru persoane fizice; 0 pentru persoane juridice; s-au eliberat 4 autorizații de demolare, din care: 3 pentru persoane fizice, 1 pentru persoane juridice. Compartimentul de buget-finanțe contabilitate a emis. 715 certificate fiscale; 412 confirmări de debite pentru amenzile primite în cursul anului; s-au primit 167 declarații de impunere de la persoanele juridice și fizice; s-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic astfel: 51 persoane juridice; 2282 persoane fizice. În domeniul achizițiilor publice, pentru implementarea unor investiții cu fonduri naționale și europene, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, în satul Șeinoiu; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari; 4. realizări alei pietonale; 5. diversificarea serviciilor și facilităților oferite pescarilor prin amenajare teren de sport și spații de joacă în satul Tămădău Mare; 6. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural, în satul Tămădău Mare. La starea civilă, s-au eliberat: 14 certificate naștere; 24 certificate căsătorie; 45 certificate deces; s-au întocmit 41 acte de deces, 15 acte de căsătorie și 1 act de naștere; s-au operat 166 mențiuni în registrele de stare civilă; s-au eliberat 8 livrete de familie, s-au retras 32 de certificate de stare civilă; au fost înregistrate 280 de acte de stare civilă. În cadrul structurii de registru agricol, s-au eliberat: 8 atestate de producător; 4 carnete de comercializare a produselor; 625 adeverințe cu date din registrul agricol; 170 adeverințe pentru APIA; s-au deschis 20 rol-uri pentru tineri și 10 rol-uri pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În domeniul asistenței sociale, datele sunt următoarele: anchete sociale pentru ajutor social – 40; pentru burse școlare – 5; pentru poliție și instanțe – 7; pentru alocații de susținere a familiei – 42; pentru locuințe – 0; pentru protecția copilului – 60; pentru handicap – 40; pentru încălzirea locuinței – 0; pentru diverse solicitări – 6. S-au mai înregistrat următoarele date: 4 dosare noi de ajutor social; 5 dosare alocații pentru susținerea familiei; 15 dosare de indemnizație pentru creșterea copilului; 5 dosare stimulent de inserție; 2 dosare tichete sociale grădiniță; 1 dosar angajare asistenți sociali; 3 dosare indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 3 dosare încetare indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 3 dosare ajutoare deces; 4 adeverințe ajutor social; 15 dispoziții ajutor social; 1 contract de muncă asistenți personali; 21 dosare pentru ajutor de încălzire. La nivel local, biblioteca funcționează în 2 spații, respectiv o sală de lectură și o alta amenajată ca Biblionet, dotată cu 4 calculatoare, o imprimantă și un scanner. Fondul de carte este de aproximativ 12100 volume. La nivelul comunei, funcționează un cabinet medical individual, deservit de un medic de familie și un asistent, iar activitatea sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul unui cabinet specializat.

Comuna Frăsinet:

“Comuna noastră are nevoie urgent de o schimbare. Împreună vom învinge vechile metehne, neputința și indolența vechii administrații și vom face din Frăsinet acel loc în care tradițiile, natura și credința oamenilor se vor împleti armonios cu proiecte importante de dezvoltare, acestea aducând bunăstare și vor contura un viitor mai sigur pentru toți”, declara, recent, Alin Daniel Ploieșteanu, noul primar al comunei. Comuna Frăsinet numără, conform ultimului recensământ derulat la nivel național, în anul 2011, 1845 locuitori, în cadrul celor 6 sate componente: Frăsinet, Curătești, Dănești, Frăsinetu de Jos, Luptători și Tăriceni. Populația comunei este în scădere, la recensământul anterior, din anul 2002, numărul locuitorilor fiind de 2048. Ca priorități, pentru actualul mandat de primar al comunei Frăsinet, Alin Daniel Ploieșteanu și-a fixat următoarele obiective: 1. reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Frăsinet și Școala Luptători, prin construirea de grupuri sanitare în interiorul acestora și introducerea sistemului de încălzire centralizată, mai ales că unitățile de învățământ de pe raza comunei sunt printre puținele care mai folosesc încălzirea cu ajutorul sobelor; 2. construirea unei săli de sport, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, astfel încât elevii să-și desfășoare orele de educație fizică în condiții decente; 3. înființarea unui ansamblu de dansuri populare în cadrul școlii coordonat de un instructor calificat, urmând să se achiziționeze costume populare, câtă vreme și la acest capitol, comuna Frăsinet este printre puținele localități, la nivel județean, care nu are un astfel de ansamblu care să ducă tradiția românească mai departe, către viitoarele generații; 4. fundurile vor fi direcționate și către amenajarea de alei pietonale de-a lungul Drumului Județean 303, în toate satele componente, câtă vreme nu există astfel de facilități pietonale; 5. modernizarea spațiului destinat farmaciei și dispensarului comunal; 6. se are în vedere asfaltarea a 32 de kilometri de drumuri de interes local în satele Luptători, Curătești și Dănești, sate care nu au fost cuprinse în proiectele depuse în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, deși finanțările ar fi permis acest fapt; 7. se urmărește introducerea sistemului de canalizare cu stație de epurare, al nivel comunal, fie prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, fie prin fonduri europene derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare; 8. tot prin acest mod, se urmărește îmbunătățirea calității apei potabile, astfel încât aceasta să fie conformă; 9. se are în vedere atragerea de investitori și investiții la nivel local, pentru crearea de locuri de muncă; 10. se are în vedere construirea de locuri de joacă pentru copii, în toate satele comunei, prin atragerea de fonduri de la nivel guvernamental sau de la nivel european; 10. se urmărește realizarea a două terenuri de sport sintetice, urmând să se amenajeze un nou teren de fotbal, cu vestiare pentru jucători și tribune pentru spectatori. “Toate aceste proiecte de dezvoltare a comunei pot fi realizate fără mare greutate, unele cu ajutorul fondurilor naționale, cum ar fi asfaltarea, altele cu fonduri europene. De asemenea, fondurile proprii, provenind din taxele și impozitele plătite de către cetățenii comunei, le vom cheltui într-un mod extrem de cumpătat, astfel încât să putem realiza foarte multe lucruri cu puținii bani car se strâng, la nivel local”, afirma Alin Daniel Ploieșteanu, primarul comunei Frăsinet. La acest moment, proiectul pentru amenajarea unui parc în satul Luptători a fost aprobat și intră în linie dreaptă. “Așa cum am promis, copiii sunt o prioritate pentru noi și o să facem tot posibilul să îi facem fericiți, să le asigurăm o creștere cât mai sănătoasă și să îi ținem cât mai în siguranță. Vă promitem că vor urma și în celelalte sate! Tinerii sunt prioritatea administrației noastre și vom fac tot posibilul să le asigurăm toate facilitățile”. Valoarea totală a proiectului este de 846.847 lei, cu o valoare publică eligibilă (nerambursabilă) de 659.611 lei.

Precizări ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași în legătura cu sacrificarea mieilor de Paște

0

În perioada premergatoare Sărbătorilor Pascale sacrificarea mieilor se face in unitati de abatorizare autorizate sanitar-veterinar unde sunt livrate animalele cu stare de sanatate certificata, identificate si inregistrate, crescute in ferme, localitati si zone unde nu evolueaza boli transmisibile.

 Carcasele rezultate, expertizate sanitar-veterinar si marcate cu marca de sanatate de forma ovala, se pot comercializa in magazine alimentare, macelarii, piete agroalimentare, supermarketuri, unitati inregistrate sanitar-veterinar.

Carcasele de ovine / caprine, respectiv miel si ied, trebuie să fie marcate cu marcă de sănătate (stampilă), de către un medic veterinar oficial. Marcile de sănătate oficiale sunt în acest caz ovale (de 6,5/4,5 cm) şi au înscripţionate în centru numărul de autorizare al unităţii de sacrificare. În partea superioară toate mărcile au inscripţionat ”România” iar în partea inferioară cele ovale au inscripţia CE sau EC. Orice altă inscripţie sau caractere poate să ridice suspiciunea de fraudă iar populaţia este rugată să anunţe autoritatea veterinară competentă.

Pentru a se evita substituirile cu alte specii (în special carnivore) carcasa de miel trebuie să fie însoţită şi de cap. Un aspect caracteristic dentiției la oaie este că în partea superioară nu au incisivi (dinți anteriori), aceștea fiind înlocuiți cu un țesut conjunctiv – moale, numit burelet.

In perioada 21 aprilie – 1 mai 2021  este permisă sacrificarea mieilor şi în spaţii amenajate şi autorizate temporar. Aceste spaţii, în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie, se pot organiza de către autorităţile locale, asociaţiile de fermieri etc. Acestea sunt aprobate pentru funcţionare temporară de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţeană şi asigurată supravegherea sanitară veterinară prin medicii veterinari officiali, carnea de miel va fi supusa examenului post mortem si marcata cu stampila rotunda.

Carnea de miel din aceste spaţii autorizate temporar este destinată doar consumatorului final şi nu poate fi vândută în magazine sau pieţe.

 Mentionam ca pana la aceasta data,  pe teritoriul judetului Calarasi nu sunt autorizate sanitar veterinar spatii amenajate si autorizate temporar la nivelul Consiliilor Locale si nici la nivelul fermelor detinatoare de ovine si caprine, nefind depuse solicitari in acest sens.

Cei care vor să vândă miei trebuie să îi sacrifice la un abator autorizat sau in puncte de sacrificare temporare autorizate sanitar veterinar.

Mieii sacrificați în gospodărie sunt doar pentru consum propriu în familie. Crotaliile provenite de la caprinele și ovinele sacrificate în gospodăria proprie trebuie predate medicului veterinar din localitate, în termen de 7 zile de la sacrificare.

            Având în vedere situația epidemiologică la nivel național în direcția pestei porcine africane (PPA), se vor respecta cu strictețe cerințele sanitare veterinare privind mișcarea porcinelor și a altor specii de animale.

În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, de sezon, este asigurat necesarul de personal sanitar-veterinar şi programul prelungit de activitate, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică, fiind asiguratã permanenta la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor (CSVSAO) pe raza localitatilor Calarasi, Oltenita, Lehliu Gara, Manastirea, Borcea, inclusiv în zilele de sâmbatã si duminicã. La sediul acestora, sunt afisate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si numãrul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul sigurantei alimentelor.

Este interzisa comercializarea produselor si alimentelor de origine animala si non-animala in spatii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranta alimentelor si neinregistrate, sau in sistem de vanzare stradal, in care nu sunt asigurate conditii adecvate de igiena si siguranta alimentara.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DESCHISĂ

0

Comuna Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr 29, Alexandru Odobescu, județul Călărași, telefon 0722 608 449, fax 0242 533 600, email primaria_alodobescu@yahoo.com, închiriază suprafața de 60 mp   din spațiul Grădiniță  cu program normal nr.1, sat Nicolae Bălcescu,  comuna Alexandru Odobescu, Județul Călărași”.   care face parte din   domeniul public  al comunei Alexandru Odobescu, Județul Călărași și închirierea suprafeței de 20 mp din spațiul Cladire fost C.A.P Alexandru Odobescu, sat Alexandru Odobescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași, care face parte din domeniul privat al comunei.

Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: personal la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași. Contravaloare caiet sarcini – 20 lei, se achită cu numerar la casieria primăriei.

Data limită de depunere a ofertelor: 20.05.2021, ora 09.00, la sediul primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași, strada Centrala nr.29, Biroul secretariat, în câte un exemplar original împreună cu documentele solicitate în caietul de sarcini, în plic închis si sigilat.

Sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 20.05.2021, ora 10.00 la sediul  primăriei Comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași strada Centrală nr.29.

PRIMAR,

Niculae EREMIA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0

COMUNA ULMU, cu sediul in judetul Calarasi, comuna Ulmu, sat Ulmu, titular al proiectului
“MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA ULMU, JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “MODERNIZARE
STRAZI IN COMUNA ULMU, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, comuna
Ulmu, satele Ulmu, Faurei, Zimbru si Chirnogi.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.
  Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la
  următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
  la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul
  asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
  Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul
  careia se va realiza investitia.

DSVSA Călărași: În perioada 21 aprilie – 1 mai, se va permite sacrificarea mieilor și în spatii amenajate și autorizate temporar, pe lângă abatoarele autorizate

0

În perioada premergatoare Sărbătorilor Pascale sacrificarea mieilor se face in unitati de abatorizare autorizate sanitar-veterinar unde sunt livrate animalele cu stare de sanatate certificata, identificate si inregistrate, crescute in ferme, localitati si zone unde nu evolueaza boli transmisibile.

 Carcasele rezultate, expertizate sanitar-veterinar si marcate cu marca de sanatate de forma ovala, se pot comercializa in magazine alimentare, macelarii, piete agroalimentare, supermarketuri, unitati inregistrate sanitar-veterinar.

Pentru perioada 21 aprilie – 1 mai 2021, este permisa sacrificarea mieilor si in spatii amenajate si autorizate temporar.

Aceste spatii, in care sunt respectate conditiile prevazute de legislatie, se pot organiza de catre autoritatile locale, asociatiile de fermieri etc. Acestea sunt aprobate pentru functionare temporara de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) judeteana, fiind asigurata supravegherea sanitara veterinara prin medicii veterinari oficiali.

 Sacrificarea mieilor in spatiile amenajate temporar se face la solicitarea consumatorului, iar carnea, expertizata sanitar-veterinar si marcata cu marca de sanatate rotunda, este destinata strict consumatorului final si nu poate fi comercializata in piete sau magazine.

 Acolo unde nu exista abatoare autorizate si distanta pana la un astfel de abator este mare, pentru a veni in sprijinul fermierilor care doresc sa-si valorifice animalele, s-a creat posibilitatea amenajarii unui spatiu temporar de sacrificare la ferme.

 DSVSA judeteana aproba functionarea unui astfel de spatiu daca se pot respecta regulile de igiena, de bunastare a animalelor si de eliminare a subproduselor nedestinate consumului uman, rezultate in urma sacrificarii. De asemenea, trebuie asigurata supravegherea sanitara, prin medicii veterinari oficiali, pentru controlul animalelor si al carnii. Si in aceasta situatie, carnea obtinuta in urma sacrificarii, expertizata sanitar-veterinar si marcata cu marca de sanatate rotunda, este destinata strict consumatorului final si nu poate fi comercializata in piete sau magazine.

 Carnea provenita de la mieii sacrificati in gospodarie se va folosi numai pentru consumul familial.

În  aceastã perioadã va fi asiguratã permanenta la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor (CSVSAO) pe raza localitatilor Calarasi, Oltenita, Lehliu Gara, Manastirea, Borcea, inclusiv în zilele de sâmbatã si duminicã. La sediul acestora, vor fi afisate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil si numãrul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul sigurantei alimentelor.

Este interzisa comercializarea produselor si alimentelor de origine animala si non-animala in spatii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranta alimentelor si neinregistrate, sau in sistem de vanzare stradal, in care nu sunt asigurate conditii adecvate de igiena si siguranta alimentara.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al  D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Controale DSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

0

Controalele inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor în sectorul produselor alimentare de origine animala si nonanimală se realizează în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2021 .
În cursul lunii martie 2021, Direcţia Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi au efectuat un număr de 55 controale in unitati cu profil alimentar non animal si 63 controale in unitati cu profil alimentar animal.
Acțiunile de verficare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
Controalele efectuate de inspectorii DSVSA Calarasi se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:
– neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor tehnologice de producție, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;
– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine de analiză cu rezultate nesatisfăcătoare);
In timpul controalelor efectuate s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2021, urmărindu-se conformitatea produselor alimentare, încadrarea calității acestora în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente.
De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării conformității în ceea ce privește respectarea criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ ustensile de lucru.
Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 2400 de lei.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numarul de telefon al D.S.V.S.A Calarasi 0242 / 313676.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr Viorel BUCUR

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

UAT Dichiseni:

În cursul anului trecut, Consiliul Local al comunei Dichiseni s-a reunit în 20 de ședințe, din care: 11 ședințe ordinare; 7 ședințe extraordinare; 2 ședințe de constituire. Au fost elaborate 80 de hotărâri, toate fiind la inițiativa primarului. Totodată, au fost emise 156 de dispoziții ale primarului. La nivelul anului trecut, bugetul comunei Dichiseni a fost de 11.807.060 lei, din care venituri proprii în sumă de 2.207.000 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.704.205 lei, iar cele de dezvoltare de 8.102.855 lei. Cheltuielile au fost împărțite astfel: din capitolul de funcționare – 1.682.120 lei – servicii publice generale; 4.085 lei – apărare, ordine publică, apărare națională; 381.083 lei – învățământ; 67.555 lei – cultură, recreere și religie; 701.329 lei – asigurări și asistență socială; 94.062 lei – locuințe, servicii și dezvoltare publică; 77.429 lei – protecția mediului, salubritate; din capitolul dezvoltare -242.383 lei – servicii publice generale, 86.395 lei – învățământ; 88.323 lei – protecția mediului, salubritate. Cei mai mulți bani, 7.174.348 lei, s-au dus la investiția reprezentând modernizare de drumuri de interes local. Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestei luni, apreciază că obiectivele propuse de-a lungul timpului s-au realizat numai pe baza unei colaborări armonioase între toți factorii implicați. Comuna Dichiseni, cu cele trei sate componente – Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, conform datelor Institutului Național de Statistică, numără 1.734 locuitori. Relația cu publicul a constat în punerea la dispoziție a documentelor necesare, formularelor-tip și fișe de informații publice, dar și în preluarea, înregistrarea și răspunsul luării în debit a proceselor-verbale de contravenții și predarea acestora către serviciul de taxe și impozite pentru încasarea sau executarea acestora. În anul 2020, pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, s-au întocmit și înmânat 2000 de înștiințări de plată. Datorită situației epidemiologice, nu au fost emise titluri executorii, somații sau popriri. S-au întocmit 2400 de fișe fiscale, din care 2286 dosare persoane fizice și 114 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 2273 contribuabili. S-au întocmit 1107 foi de vărsământ pentru sumele încasate de serviciul de taxe și impozite. S-a ridicat numerar reprezentând salarii, ajutoare de încălzire, de înmormântare, cheltuieli materiale, delegații. Tot în cursul anului trecut, se arată în același document citat, emis de primarul comunei Dichiseni, Iulian Radu, au fost finalizate următoarele obiective de investiții și reparații: 1. extindere rețea apă potabilă și branșamente la rețeaua de apă potabilă în toate cele 3 sate; 2. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural. Totodată, s-a continuat implementarea proiectului de modernizare a străzilor de interes local, demarându-se procedurile pentru implementarea altor proiecte care vizează: 1. înființarea unui teren de sport, cu dotările aferente, pe raza comunei Dichiseni; 2. construirea unei grădinițe cu program normal cu 2 grupe; 3. eficientizare energetică a școlii din satul Dichiseni. Pentru anul în curs, Iulian Radu și-a propus: 1. implementarea proiectului de înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale; 2. continuarea proiectului de modernizare a drumurilor de interes local; 3. înființarea terenului de sport cu dotările aferente; 4. continuarea lucrărilor la grădinița cu program normal; 5. se va depune proiectul pentru asfaltarea drumurilor de interes local care nu au suferit modernizări sau reabilitări prin programele anterioare; 6. va fi depus un proiect care vizează construirea unui nou sediu administrativ (primărie); 7. va fi urmărit proiectul de eficientizare energetică (anvelopare) a școlii de pe raza satului Dichiseni. La capitolul asistență socială, situația se prezintă astfel: dosare de ajutor social – acordări – 1; modificări – 1; suspendări – 1; încetări – 2; reluări – 1; în plată – 11; dosare de alocație de susținere a familiei – acordări – 8; modificări – 18; încetări – 16; în plată – 39. numărul ajutoarelor de urgență – 2; dosare întocmite pentru alocația de stat – 12; indemnizații de creștere copil – 5; stimulent creștere copil – 4. Pe plan local sunt 57 de persoane încadrate în gradul I de handicap, 49 de persoane cu grad accentuat; 4 persoane cu grad mediu de handicap. S-au întocmit 10 dosare pentru 13 beneficiari de tichete sociale sub forma tichetelor de grădiniță. Situația copiilor cu părinții plecați în străinătate se prezintă astfel: 26 copii cu un părinte plecat; 2 copii cu ambii părinți plecați; 4 copii cu un părinte unic susținător al familiei plecat în străinătate. S-au întocmit 52 de dosare pentru 82 de beneficiari de tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 500 lei/an, pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. S-au acordat tichete pentru mese calde, conform OUG 115/2020, pensionarilor cu vârsta peste 75 de ani și venitul până la 800 lei. La nivelul compartimentului de stare civilă, nu au fost înregistrate acte de naștere. S-au înregistrat: 10 acte căsătorie; 18 certificate căsătorie duplicat; 24 acte de deces; 11 certificate de deces duplicat; 10 certificate de naștere la cererea persoanelor interesate; nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă. La nivelul biroului de cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului, s-au înregistrat: 11 certificate de urbanism; 12 autorizații de construire; 1 autorizație de demolare; 78 contracte de arendare; 6 acte adiționale la contractele de arendare. Compartimentul registrul agricol a eliberat: 480 adeverințe, la cererea cetățenilor; 95 adeverințe APIA către persoanele juridice și fizice; 50 adeverințe pentru asistență socială; 80 adeverințe pentru dosarul de încălzire; 30 adeverințe pentru Electrica SA; un număr total de 40 de adeverințe pentru burse școlare (15) și pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare (25); 30 adeverințe pentru cabinetele notariale; 10 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 40 diverse adeverințe. S-au emis 3 noi certificate de producători și alte 3 carnete de producător noi.

UAT Luica:

Ion Dobrin, primarul comunei Luica, în Raportul asupra activității desfășurate de autoritățile publice, în anul 2020, precizează că au fost soluționate și gestionate chestiunile de ordin public prin inițiative și hotărâri referitoare la problemele de interes local. Astfel, în anul 2020, au fost adoptate 37 de hotărâri de consiliu local, în cadrul a 15 ședințe, emițându-se, totodată, 210 dispoziții ale primarului. Structura administrativă avea următoarea schemă de personal: demnitari – 2; înalți funcționari publici – 0; funcții publice de conducere – 1; funcții publice de execuție – 5 ocupate, 2 vacante, dintr-un total de 7 posturi; funcții contractuale de conducere – 0; funcții contractuale de execuție – 6, din care 3 vacante, dintr-un total de 9 posturi; numărul total de posturi: 15 ocupate, 4 vacante, total – 19. În cadrul compartimentului de registratură, pe tot parcursul anului 2020 s-au înregistrat 3685 documente, din care a fost un singur caz de solicitare de informații de interes public, în baza Legii nr. 544/2001. Dezvoltarea locală edilitară, la acest moment, cuprinde două proiecte cu finanțare europeană, însemnând: 1. înființare rețea de apă potabilă și canalizare, pe raza satului Luica, proiect câștigat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, acesta cuprinzând executarea de branșamente pentru circa 800 de gospodării, la rețeaua de alimentare cu apă potabilă, în vreme ce același sistem urmează să fie introdus, în satul Valea Stânii, în cadrul proiectului derulat prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu finanțare prin programul Operațional Structură Mare; 2 reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 și Grădinița cu program Normal nr. 1 Luica, proiect în valoare de 1.841.893 lei, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Tot cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare estimată la 6.389.460 lei, pe parcursul anului 2019 s-a finalizat lucrarea de modernizare de drumuri de interes local, în acest sens fiind reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor. Pe parcursul anului 2020, se arată în Raportul asupra activității desfășurate de autoritățile publice, emis de primarul Ion Dobrin, s-au eliberat 13 certificate de urbanism și s-a emis o autorizație de construcție. Principalul domeniu de activitate, agricultura, a suferit pierderi, zootehnia, la nivelul localității, este într-un declin accentuat, iar criza economică a amplificat importanța sectorului secundar și terțiar, cu referire la industrie și servicii. În zonă, un hectar de teren agricol se vinde cu un preț mediu de 6.000 euro. S-au înregistrat 39 de acte de stare civilă, astfel: nașteri – 0; căsătorii – 3; decese – 36. Au fost eliberate 6 livrete de familie. În domeniul asistenței sociale, datele se prezintă astfel: 3 referate de anchetă socială; 17 anchete sociale la solicitare altor instituții ale statului; dosare pentru alocația de stat pentru copii – 18; dosare privind indemnizația de creștere a copilului – 4; 48 de dosare înregistrate pentru acordarea de ajutor social; rapoarte statistice lunare privind ajutoarele sociale – 12; dosare de solicitare a ajutorului pentru încălzire – 72; dosare privind alocația complementară – 43; dosare privind alocația monoparentală – 7; dosare grupuri sau comunități aflate în nevoie socială – 23. În primele luni ale anului 2020 a continuat proiectul “Merg la școală. Sunt puternic”, în parteneriat cu Școala Gimnazială Luica și Center and Human Rightsunde, unde au avut loc mai multe sesiuni cu participarea preșcolarilor de pe raza comunei. Tot în domeniul învățământului, în cadrul bibliotecii comunale se încurajează lectura pentru toate segmentele de vârstă, prin organizarea unor servicii diversificate, flexibile, cu acces nediscriminatoriu la orice material sau suport de informație și cunoaștere, însemnând cărți, mijloace electronice, filme și acces la internet. S-au organizat activități specifice: 170 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu; 161 de ani de la Unirea Principatelor Române; 180 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu; 65 de ani de la moartea Hortensiei Papadat Bengescu; Ziua Internațională a Femeii. Activitățile au fost sistate la jumătatea lunii martie a anului 2020, odată cu declanșarea stării de urgență pe teritoriul României. La acest moment, administrația locală are în vedere mai multe proiecte, însemnând: 1. continuarea programului de reabilitare, modernizare și asfaltare de drumuri de interes local; 2. finalizarea planului urbanistic general; înființare rețea de distribuție de gaze naturale; reabilitarea și modernizarea căminului cultural din satul Luica, chiar și cu fonduri proprii, reabilitarea și modernizarea dispensarului veterinar.

UAT Modelu:

Gheorghe Dobre, în Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Modelu, pe anul 2020, precizează că, la data de 1.07.2020, populația comunei era de 10.576 locuitori, din care 5275 bărbați și 5301 femei. Numărul populației a fost în continuă scădere la fel ca și anii trecuți. Primarul Gheorghe Dobre identifică și principala cauză a acestui acestui fenomen: mobilitatea și stabilirea populației în străinătate, pentru identificarea unui loc de muncă. Acesta precizează că urmările, pe termen mediu și lung, vor fi grave, cu un impact negativ consistent asupra dezvoltării economico-sociale a comunei. O altă cauză a depopulării este reprezentată de îmbătrânirea populației. Tot aici, este amintit și faptul că lipsa locurilor de muncă în localitate sau în apropierea acesteia determină tinerii să caute alte zone de stabilire și de constituire a familiilor. În anul 2020 au beneficiat de prevederile Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, un număr de 48 persoane singure şi familii, 59 asistenți personali și 104 persoane cu indemnizației; un singur dosar creștere copil pînă la 7 ani și 45 dosare creștere copil – stimulent inserție; s-au depus dosare de alocație de stat în număr de 111. Tot în cadrul compartimentului de asistență socială, s-au fost efectuat : 135 anchete sociale pentru protecția copilului; 8 fișe de monitorizare și planuri de servicii pentru protecția copilului; 140 anchete sociale handicap adulți; 61 anchete sociale handicap minori; 74 anchete sociale pentru judecătorie; 1 raport de monitorizare pentru copii aflați în tutelă, din trei în trei luni. Ajutoarede încălzire sezon 2019-2020 : tranșa I – 139 dosare, tranșa II – 33 dosare, tranșa III – 10, cu o valoare totală de valoare de 39.520 lei. Tot în anul 2020, în baza Legii nr. 277/2010, au fost depuse și întocmite 133 dosare de alocație pentru susținerea familiei, precum și 5 dosare în baza Legii nr 248/2015 – tichete gradiniță. La nivelul comunei Modelu, sunt următoarele proiecte de investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor; 2. deszăpezirea străzilor prin lucrări specifice cu buldoexcavator Komatsu și tractor SAME Explorer 105,4 dotat cu două remorci Pronar, aflate în dotarea comunei Modelu; 3 igienizarea periodică și îndepărtarea depozitelor de deșeuri neconforme de pe malul Brațului Borcea, dar și de pe raza comunei Modelu; 4. continuarea execuției proiectului PNDL II – Modernizare drumuri de interes local comuna Modelu – 8,07 km; 5. începerea execuției proiectului – Realizare racorduri la rețeaua de canalizare, finanțat de la bugetul local al comunei Modelu; 6. începerea execuției proiectului – Modernizare drumuri de interes local, comuna Modelu – 3,5 km, finanțat de la bugetul local al comunei Modelu; 7. continuarea execuției proiectului PNDL II – Modernizare drumuri de interes local comuna Modelu – 8,07 km; 8. finalizarea proiectului PNDL I – Înființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Modelu; 9. depunerea documentației la CNI în vederea obținerii finanțării la următoarele obiective: construire gradiniță cu program prelungit, str. Călărași, nr. 57, sat Modelu, comuna Modelu, județul Călărași; modernizare străzi în satele Modelu și Tonea, comuna Modelu, județul Călărași , lungime -9.8 km; modernizare drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași, lungime 6,4 km; amenajare teren de fotbal cu gazon artificial în sat Modelu, comuna Modelu, județul Călărași. Toate cele 4 proiecte, depuse la Compania Națională de Investiții, au fost trecute și figurează în lista sinteză a diferitelor subprograme și programe de finanțare, așteptând ca în funcție de prevederile bugetare, UAT Modelu să fie invitată la semnarea contractelor de finanțare. Se mai are în vedere: 1. achiziționarea și executarea instalației de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă din satul Modelu; 2. achiziționarea și executarea instalației de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă din satul Tonea; 3. finalizarea proiectului de achiziționare prin AFIR a buldoexcavatorului MST 649; finalizarea obiectivelor finanțate prin PNDL I – Construire grădinița nr. 2 comuna Modelu și Modernizare, extindere, dotare și împrejmuire grădinița nr 1 Modelu; 4. începerea execuției proiectului Realizare trotuare pietonale în comuna Modelu, județul Călărași, proiect finanțat prin bugetul local al comunei – lungime 3.059 m, suprafața ocupata 4.574,45 mp; 5. începerea execuției proiectului Extindere Școala nr 1 comuna Modelu, județul Călărași – SC 40 MP, SCD – 80 MP, SU – 65 MP, P+1, –ce are ca obiect crearea de grupuri sanitare interioare pentru elevi și profesori, proiect finanțat de la bugetul local Modelu; 6. achiziționarea de măști și dezinfectanți, produse ce au fost folosite în reducerea efectelor pandemiei de Covid 19, distribuite atât populației, unităților de învățământ, personalului primăriei; 7 recepționare P.U.G. comuna Modelu; 8. demarare proiect ”Achiziționarea de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement cu specific pescăresc în comuna Modelu, județul Călărași” – finanțat prin POPAM, finanțare 100% eligibilă; 9. obținerea participării comunei Modelu la proiectul național de întocmire gratuită a cărților funciare, proiect finanțat de Guvernul României; 10. continuarea proiectului POCU ”CERCULCU ZAMBETE”. În domeniul sănătății, în comuna Modelu funcționează 3 cabinete medicale individuale și un punct farmaceutic și o farmacie veterinară. Personalul de specialitate este format din 3 medici şi 5 cadre cu studii medii, care asigură asistența primară la nivelul localității și la care sunt înscrise un număr de 7600 persoane. Datorită programului de verificare a stării de sănătate a populației, inițiat de Ministerul Sănătății în 2007, putem spune ca aceasta s-a depreciat foarte mult, apreciază primarul Gheorghe Dobre. Bolile predominante sunt: hipertensiunea arterială, arterosleroza, cardiopatiile, diabetul, reumatismul cronic degenerativ, bronhopneumopatiile cronice si dislipidemiile. La afecțiunile menționate s-au adaugat efectele epidemiei de COVID 19, numeroase persoane fiind afectate, acestea fiind carantinate sau izolate la domiciliu. De asemenea, pe perioada sezonului cald au fost efectuate 2 acțiuni de dezinsecție terestră și aeriană pentru combaterea țânțarilor. În vederea limitării efectelor pandemiei de COVID 19, la nivelul comunei Modelu au fost efectuate 2 acțiuni de dezinfecție terestră, efectuate de către o firmă specializată în domeniu, aceasta asigurând personal calificat și substanțe autorizate de către Ministerul Sănătății. În comuna Modelu funcționează 3 şcoli şi 4 grădinițe, cu un număr de 113 salariați, din care: 10 cadre cu studii medii, 81 cadre cu studii superioare şi 22 angajați pentru întreținere și gospodărire. În vara anului 2020, la examenul de capacitate, absolvenții claselor a VIII-a, de la școlile din Modelu, au obținut rezultate foarte bune și au fost admiși la colegiile şi liceele cu renume din judeţ: Colegiul Economic, Barbu Știrbei, Mihai Eminescu etc. Pentru buna desfășurare a activității educaționale, administrația locală a asigurat la timp igienizarea periodică a localurilor cu destinație învățământ și anexe; s-au efectuat două dezinfecții de către o firmă specializată în vedere protecției elevilor, personalului și spațiilor împotriva Covid 19, substanțele folosite fiind cele agreate și recomandate de către Ministerul Sănătății; s-au achiziționat și distribuit măști și dezinfectanți atât pentru suprafețe cat și pentru uz uman, în vederea eliminării riscurilor de contaminare cu Covid 19.

    

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, și-a prezentat Raportul privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul în curs. Depus pentru dezbatere, în acesta se arată că, în cursul anului trecut, nivelul veniturilor planificate prin bugetul local, a fost de 7.116.702 lei, din care s-au realizat încasări în sumă de 5.858.508 lei, ceea ce reprezintă un procent de 82,32 la sută, în vreme ce nivelul cheltuielilor planificate a fost de 5.164.474 lei, în procent de 72,57 la sută din volumul planificat de 7.116.702 lei. Au fost realizate următoarele investiții, la nivelul comunei Dorobanțu: 1. S-a executat asfaltarea IBU strada Tudor Arghezi, în suprafață de 7.750 mp, din excedentul anului 2019; 2. A fost realizat PUZ-ul pentru stația de epurare ape uzate în comuna Dorobanțu, în vederea execuției lucrării de canalizare, finanțate prin POIM, de către ADI Ecoaqua; 3. S-au executat lucrări de reparații curente de străzi în satele Vărăști și Boșneagu, în suprafață totală de 4.100 mp; 4. În data de 2.09.2020, s-a atribuit contractul de execuție a lucrării de investiții construire Centrul Cultural Multifuncțional în comuna Dorobanțu, cu durata de execuție de 16 luni; 5. S-a realizat suportul topografic în vederea actualizării PUG-ului comunei Dorobanțu și s-a contractat reactualizarea documentației planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism; 6. S-a realizat intabularea în totalitate a străzilor din comuna Dorobanțu, necesară pentru obținerea finanțării lucrărilor de asfaltare a acestora, 7. S-a actualizat documentația de proiectare tehnică pentru obiectivul de investiții – amenajare trotuar pe partea stângă a DN31 km 22+901 – km 25 + 950; 8. S-au achiziționat și distribuit gospodăriilor un număr de 1.297 pubele, pentru colectarea gunoiului menajer; 9. A fost renovată și s-a achiziționat mobilier pentru o sală de clasă din cadrul Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Dorobanțu; 10. S-a realizat lotizarea parcelelor aflate la dispoziția comisiei locale de fond funciar pentru obținerea numerelor cadastrale și punerea în posesie a persoanelor conform Legii Fondului Funciar și s-a realizat întocmirea fișelor de punere în posesie pentru redactarea titlurilor de proprietate; 11. Au fost depuse la Compania Națională de Investiții 4 proiecte, reprezentând: 1. – modernizare străzi-asfaltare în satele Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu – 12 km, astfel – sat Dorobanțu – străzile Dimitrie Ghica tr. 2, Barbu Știrbei tr. 2, Alexandru Ioan Cuza tr. 2, Mircea cel Bătrân tr. 2, Neagoe Basarab tr. 2, Mihai Viteazul tr. 1, Constantin Brâncoveanu tr. 1, Tudor Vladimirescu tr. 1, heliade Rădulescu tr. 1, George Coșbuc, tr. 5, 6, 7, 8, 9, 10; sat Boșneagu, străzile – Pandurii, Ulmului, Hortensia Papadat Bengescu, Valeriu Butulescu, Zaharia Stancu, Ștefan Octavian Iosif, Anton Pann, Bisericii, Școlii, Marin Sorescu, Alexandru Vlahuță, Tudor Vianu, Trandafirilor; sat Vărăști, străzile – Burebista, Petru Rareș, Mircea Eliade tr. 1, 2, 3, 4, 5, Alexandru Ipsilanti, Liviu Rebreanu, Regele Ferdinand, Carol I, Șerban Cantacuzino, Alexandru Lăpușneanu, Ioan Nicoară, Radu Mihnea, Vasile Lupu, Gheorghe Duca, Constantin Cantemir; 2. Modernizare străzi – asfaltare în satele Vărăști și Boșneagu, pe o lungime de 3,7 kilometri, reprezentând străzile Decebal, Mihai Racoviță, Alexandru cel Bun, Mostiștei; 3. Modernizare străzi – asfaltare în satul Dorobanțu, pe o lungime de 4,099 kilometri, reprezentând străzile Mihai Viteazu tr. 2, Constantin Brâncoveanu tr. 2, Tudor Vladimirescu tr. 2, Heliade Rădulescu tr. 2; 4. Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Normal nr. 1 sat Dorobanțu; 12. A fost depusă cerere de finanțare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței din satul Dorobanțu, aceasta fiind trecută pe lista de sinteză, în vederea finanțării, la data de 30.07.2020; 13. Au fost executate lucrări de întreținere și igienizare a copacilor și a spațiului verde aferent Drumului Național 31 și a Drumului Județean 304, dar și colectarea gunoaielor din cele 3 sate. La sfârșitul anului 2020, pe raza comunei Dorobanțu, erau încadrați 24 asistenți personali și 47 beneficiari de indemnizație însoțitor pentru persoane cu handicap grav. La nivelul anului 2020, consiliu local comunal s-a întrunit în 13 ședințe, adoptându-se 39 de hotărâri. Totodată, au fost emise 219 dispoziții ale primarului. În cadrul compartimentului de asistență socială, se înregistrează următoarele date: număr de familii beneficiare de ajutor social – 33 dosare cu 69 persoane; dosare alocație de stat – 20; număr dosare alocație de susținerea familiei – 80; număr de dosare ajutor de încălzirea locuinței – 109; anchete sociale – 176; ajutoare acordate familiilor defavorizate – 13; 5 anchete sociale divorțuri cu copii. În compartimentul de stare civilă, s-au înregistrat: 423 acte în registrul de intrări-ieșiri; s-au eliberat 41 de  certificate de naștere, la cerere; s-au înregistrat 10 acte de căsătorie, eliberându-se, totodată, 24 de certificate de căsătorie; s-au înregistrat 63 de acte de deces, eliberându-se 74 acte de deces. Pe anul 2020,  nu s-au înregistrat acte de naștere.

Comuna Spanțov

Niki Silviu Gheorghescu, edilul comunei Spanțov, afirmă că principala sa preocupare a fost legată de îmbunătățirea infrastructurii, fiind întreprinse o serie de acțiuni, lucrări și investiții, însemnând asfaltări de străzi pe o lungime de 8 kilometri, cu finanțare în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală, în fiecare din satele componente ale comunei, proporțional cu rețeaua de drumuri. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu a fost reabilitată  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, reprezentând calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu. Totodată s-au executat lucrări de renovare a căminului cultural din satul Spanțov; lucrări de pietruire străzi; lucrări de amenajare parcuri; lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor; lucrări de reparații generale sediu primărie; lucrări de împrejmuire cu gard din plasă bordurată pentru stațiile de apă, stația de epurare și puțuri; lucrări de renovare clădire pentru arhiva comunală; lucrări de asfaltare; lucrări de amenajare și reparații la baza sportivă; lucrări de reabilitare și modernizare Școala Generală nr. 1 Spanțov; lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 2, sat Stancea; ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele 3 sate – Cetatea Veche, Spanțov și Stancea; crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și a unei farmacii în localitatea Spanțov, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; deszăpezirea străzilor; s-au realizat studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. S-a pus accent pe colectarea resurselor proprii: taxe, venituri din chirii și din concesiuni etc. Astfel, pe lângă derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitații pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri, aflate în domeniul privat al comunei Spanțov, pentru derularea de activități economice. Cornel Toma, viceprimarul localității, de declară că administrația locală de la nivelul comunei Spanțov acționează pentru îmbunătățirea calității de trai, a condițiilor de viață pentru cetățeni. “Ideea este ca diferențele de trai dintre oraș și sat să fie eliminate într-o proporție care să ne mulțumească”. La acest moment, se execută lucrări de racordare a stației de epurare din cadrul rețelei de canalizare la sistemul energetic. Investiția vine și închide circuitul apei în gospodăriile localnicilor, după ce rețeaua de alimentare cu apă potabilă e exploatată de câțiva ani, iar ultimele investiții din acest sector au fost deja finalizate, prin punerea în funcțiune a stației de alimentare cu apă din satul Cetatea Veche, cu  o capacitate de 3.000 de metri cubi, apa fiind stocată într-un bazin de inox, deservind satele Cetatea Veche și Clinciu.  Sistemul de canalizare și epurare a apelor uzate urmează să deservească 840 de gospodării, racordurile fiind deja duse până în incinta acestora, urmând ca racordurile finale să fie executate după ce stația de epurare va fi alimentată cu energie electrică, aceste costuri urmând să fie suportate de beneficiari. Totodată, se așteaptă ca lucrarea de reabilitare și extindere a sediului Primăriei Spanțov să se finalizeze la jumătatea primăverii, urmând ca și condițiile de lucru ale salariaților acestei instituții să se desfășoare în condiții mult îmbunătățite. Lucrările de extindere se derulează pe aproximativ 140 mp.

Comuna Chiselet

Trei investiții majore s-au derulat, în ultimii ani, pe raza comunei Chiselet, după ce administrația locală a reușit să atragă fonduri de 9.319. 852 lei, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectele, depuse la Ministerul Dezvoltării, au vizat: 1. modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2, cu o valoare estimată la 950.366 lei; 2. Asfaltare străzi, cu o valoare estimată de 7.380.101 lei; 3. Construire unitate sanitară, cu o valoare estimată la 989.385 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul localității. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri.  S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. La nivelul comunei, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, la acest moment urmând să se toarne stratul de uzură pe alți aproximativ 5 kilometri de drumuri de interes  local, câtă vreme rețeaua stradală însumează un total de 27 kilometri, iar 21 de kilometric de drum sunt exploatați în condiții moderne.  Au rămas nereabilitate stradele cu un ecartament de 3 metri, pe la marginea satului. Totodată, în ultima perioadă, s-a realizat documentația tehnică pentru proiecte reprezentând: 1. realizare, modernizare, dotare şi extindere cămin cultural comuna Chiselet; 2. construire și amenajare bază sportivă în comuna Chiselet; 3. înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Chiselet; 4.  construire sală de sport în comuna Chiselet, prin subprogramul „Săli de sport”; 5. construire și dotare sediu primărie în comuna Chiselet, prin programul național de construcții de interes public social. În primul trimestru al acestui an, Mihail Penu ne spune că sunt, în continuare, investiții în derulare, lucrându-se la partea de finisare a lucrării de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 2, din localitate, estimându-se că aceasta se află într-o proporție de 99 la sută executată. În cadrul grădiniței, cuprinzând trei săli de  clasă, trebuie făcute dotările cu mobilier, dar și de montat paratrăsnetul. Lucrarea a cuprins inclusive dotarea acesteia cu un sistem de încălzire  modern, sigur și eficient, reprezentat de o centrală termică pe lemne. “A fost montată în urmă cu două săptămâni, iar acum i-am făcut, în repetate rânduri, probe, iar sistemul funcționează într-un mod care ne mulțumește.” O altă grădiniță este în curs de executare, cu finanțare primită de la Uniunea Europeană, prin Ministerul Educației, având termen de finalizare anul în curs. Pe raza comunei, sunt 82 de copii înscriși la grădiniță, din care aproximativ 70 vin permanent la cursuri, la care se adaugă 360 de copii care frecventează cursurile școlare, la o populație declarată, la ultimul recensământ, derulat în anul 2011, de 3.392 locuitori. Mihail Penu apreciază că numărul locuitorilor este , în realitate, altul decât cel statistic, însemnând un maxim de 2.700.  Investiția trebuie finalizată până la sfârșitul acestui an, aceasta fiind o obligație contractuală, însă lucrările se derulează într-un ritm greoi, câtă vreme fondurile alocate sunt insuficiente, iar până acum, în derularea lucrărilor, au fost angrenate două firme, ambele nemulțumite de sistemul de finanțare și de plafonul acesteia. Lucrarea a fost scoasă din nou la licitație, iar Mihail Penu, primarul comunei din Chiselet, privește cu scepticism acest fapt, apreciind că există și posibilitatea ca banii să fie ceruți înapoi în condițiile în care lucrarea nu este finalizată. La nivelul comunei, rețeaua de alimentare cu apă a fost reabilitată și extinsă, an de an, din fonduri proprii, câtă vreme investiția inițială, venită prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007 – 2013 nu a acoperit necesarul comunei, având o lungime inițială de 6 kilometri. Rețeaua de alimentare cu apă acoperă necesarul a 90 la sută din gospodării, însă, la nivelul localității, nu există rețea de canalizare și stație de epurare, soluția văzută de administrația locală, pentru a remedia acest neajuns, fiind înscrierea comunei în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, urmând ca investiția să se deruleze prin fonduri atrase, de această structură, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

Controale ale Direcţiei Sanitare Veterinare pentru siguranţa cetăţenilor, premergătoare Sărbătorilor Pascale 2021

0

În perioada Sărbătorilor Pascale consumul unor cantități de alimente de origine animală crește. Este astfel, necesară dispunerea unor măsuri specifice pentru protejarea intereselor cumpărătorilor, precum intensificarea controalelor în vederea verificării condițiilor sanitare-veterinare în care sunt produse, depozitate și valorificate carnea de miel, ouăle destinate consumului uman și alte alimente care se consumă în perioada Sărbătorilor Pascale.


 Controalele efectuate de inspectorii DSVSA Călăraşi se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Călăraşi au demarat efectuarea controalelor specifice din perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale cu scopul de a proteja sănătatea consumatorilor și de a preveni apariția unor episoade de toxiinfecții alimentare.

În această perioadă vor fi intensificate controalele în scopul verificării modului în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din toate piețele agro-alimentare, abatoare, unități de tranșare a cărnii, unități de procesare și depozitare a alimentelor de origine animală, precum și în următoarele categorii de unități de vânzare cu amănuntul (în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și de reglementările privind instituirea măsurilor): carmangerii, măcelării, unități de alimentație publică de tip pizzerii, cantine, unități de catering, restaurante, pensiuni, cofetării, patiserii, cafenele, unități de tip supermarket, magazine și depozite alimentare etc.

Carnea de miel obtinută în abatoarele autorizate sanitar veterinar poate fi comercializată în toate unităţile de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar din România.

 Mieii sacrificați în gospodării sunt destinați strict consumului familial.

 Există posibilitatea de aprobare a unor centre temporare de vânzare a mieilor, centre care pot fi realizate pe raza localităților, numai pe baza solicitărilor venite din partea autorităților locale.

Carnea de miel obţinută în centrele de tăiere provizorii va fi comercializată atât la faţa locului cât si în halele agroalimentare autorizate sanitar veterinar aparţinând de primăriile respective, fiind interzisă comercializarea în unităţile de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar.

Se va permite înfiinţarea spaţiilor amenajate temporar numai în condiţiile în care în aceste spaţii sunt respectate condiţiile generale şi specifice de igienă, sănătate şi bunăstare a animalelor, gestionare a subproduselor de origine animalã nedestinate consumului uman şi de eliminare a deşeurilor, stabilite de legislaţia sanitarã veterinarã sau există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiţi corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante şi post-mortem, care să poată dispune măsuri asupra cărnii, în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislatiei în vigoare la nivelul spatiilor amenajate temporar.

Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzãtoare de sănătate şi care sunt identificate conform legislaţiei în vigoare, crescute în ferme, localităti şi zone indemne de boli transmisibile.

În cazul mieilor destinaţi sacrificării, se va avea în vedere:

– Controlul stării de sănătate al animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial.

– Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate şi care sunt identificate conform legislaţiei în vigoare.

– Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării conform Reg. CE 1099/2009.

– Efectuarea examenului post – mortem al cărnii şi organelor de către un medic veterinar oficial.

– Verificarea eliminării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) conform Reg. CE 1069/2009.

– Verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel.

– Carnea de miel  va fi marcată cu marca de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană.

Totodată, precizăm, că la nivelul fermei/ exploataţiei trebuie să fie deţinute şi implementate măsuri de protecţie care să prevină infectarea cu COVID -19.

În această perioadã va fi asiguratã permanenţa la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSAO) pe raza localităţilor Călăraşi, Olteniţa, Lehliu Gară, Mânăstirea, Borcea, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică. La sediul acestora, vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Este interzisă comercializarea produselor şi alimentelor de origine animală şi non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienă şi siguranţă alimentară.

 Nu în ultimul rând, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra şi a animalelor dumneavoastră.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numărul de telefon al  D.S.V.S.A Călăraşi 0242/ 313676.

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

Primăria Spanțov | Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0

U.A.T. SPANTOV titular al proiectului „INFIINTARE PARC TEMATIC PESCARESC IN COMUNA SPANTOV, JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INFIINTARE PARC TEMATIC PESCARESC IN COMUNA SPANTOV, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Spantov, sat Spantov, T37/1, P 34, lot 1.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

Controale ale Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi in domeniul laptelui si a produselor din lapte

0

In perioada 23.02 – 11.03.2021 in baza prevederilor tehnice transmise de Autoritatea Nationala Sanitara si pentru siguranta Alimentelor , inspectorii de specialitate ai Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi au desfasurat actiuni de control cu privire la respectarea condițiilor sanitare veterinare referitoare la producerea, colectarea, procesarea și depozitarea laptelui crud și a produselor lactate, verificarea cerințelor de sănătate si igiena a animalelor producatoare de lapte.
În al doilea rând, au fost evaluate controalele efectuate de detinatorii de animale pentru stabilirea criteriilor microbiologice și a nivelurilor maxime admise de reziduuri și contaminanți în lapte și produse lactate.
Au fost verificate, de asemenea, implementarea cerințelor relevante ale legislației europene cu privire la producerea laptelui crud și a produselor lactate, inclusiv igiena, siguranța și trasabilitatea alimentelor; implementarea permanentă a procedurilor bazate pe principiile HACCP – Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control, precum și testarea prin analize microbiologice.
Actiunile de control au vizat in principal starea de sanatate a animalellor producatoare de lapte, asigurarea protectiei si bunastarii acestora, starea de întreținere a tuturor spațiilor, echipamentelor și ustensilelor necesare pentru desfășurarea activităților, aplicarea planurilor de igienizare și dezinfecție, în sensul creșterii frecvenței acestor acțiuni și a realizării lor cu produse biocide adecvate si autorizate, instruirea personalului lucrător privind regulile generale de igienă a mulsului necesare obținerii de produse alimentare sigure, precum și cele suplimentare de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV2.
Până la această dată au fost controlate un număr de 51 obiective, din care 21 exploatatii comerciale detinatoare de animale, 23 centre prelucrare lapte integrate in cadrul exploatatiei de animale producatoare de lapte si 7 centre independente de prelucrare a laptelui.
In urma depistării unor deficiențe au fost aplicate 1 sancțiuni contravenționale în baza HG 984 /2005, cu modificari la nivelul unei ferme bovine lapte si 7 sanctiuni, avetismente, in baza OG 2/2001.

La exploatațiile comerciale (ferme de bovine) și non-profesionale, deficiențele majore au fost: igiena necorespunzătoare in cadrul adapostului, nerespectarea planului de autocontrol pentru determinarea reziduurilor de substante nedorite din apă și furaje.
La nivelul centrelor de colectare a laptelui integrate in exploatatie si cele independente principalele deficiențe au fost: calcularea mediei geometrice doar din laptele de colectură și nu pe fiecare furnizor în parte, deficiențe în monitorizarea temperaturii zilnice, nerespectarea planului de autocontrol pentru determinarea reziduurilor de substante nedorite din lapte, etichetarea necorespunzatoare a produselor din lapte .
Actiunile de control privind siguranța laptelui și a produselor lactate se vor continua și în perioada care urmează.
Nu in ultimul rand, scopul este de a veni în sprijinul operatorilor și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.
Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .
Numărul de telefon al DSVSA Calarasi unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor este: 0242313676

DIRECTOR EXECUTIV ,
Dr. Viorel BUCUR

Al doilea subprefect al județului: Georgică Ștefan, din partea Uniunii Salvați România

0

Biroul Național al USR a validat în ședința de ieri propunerile înaintate de filiale pentru funcțiile de prefecți și subprefecți. Astfel, conform propunerii Biroului Județean al USR Călărași, noul subprefect al județului nostru va fi dl. Georgică Ștefan. Domnul Georgică Ștefan are o experiență de peste douăzeci de ani în administrația publică, iar desemnarea domniei sale pentru funcția de subprefect reprezintă onorarea promisiunii pe care USR Călărași a făcut-o electoratului: vom propune în funcții publice profesioniști validați în domeniile lor de activitate și aleși pe criterii de competență și meritocrație, nu pe criterii politice. Domnul Georgică Ștefan are 54 de ani, este economist, cu o diplomă de Master în Managementul Sectorului Public și un curs de management public la Institutul Național de Administrație. Lucrează în cadrul ANAF Călărași din 1998, în prezent ocupând funcția de Șef Administrație Adjunct Colectare.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

0

Subscrisa Primăria Ulmu cu sediul în Comuna Ulmu, str. Primarie, nr.29, jud. Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.

Muncitor (șofer buldoescavator), în cadrul compartimentului administrativ.

             CONDIŢII SPECIFICE

pentru postul de muncitor sunt necesare studii profesionale calificarea mecanic utilaj greu, permis de conducere categoria B, C si E, fara vechime în specialitate.


DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI

  - PROBA SCRISĂ   - 10.03.2021, ora - 10.00, la sediul Primăriei Ulmu.
  - INTERVIUL     - 11.03.2021, ora - 10.00, la sediul Primăriei Ulmu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Primariei comunei Ulmu, Judeţul Călăraşi, în perioada 17.02.2021 – 09.03.2021.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0242338070.

                              

Finanțare Regio pentru infrastructura educațională din județul Călărași

0

Marți, 16 februarie, la sediul central din municipiul Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în cadrul unei conferințe de presă, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia, a semnat două contracte de finanțare alături de Sandu Manea, primarul comunei Gurbănești și Costel Boitan, primarul comunei Valea Argovei, prin care infrastructura școlară din cele două unități administrativ – teritoriale primește finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Administrația din Gurbănești, județul Călărași a obținut fonduri nerambursabile pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (desființare corpuri C2 si C3), dotare Școala Gimnazială Nr. 1, sat Gurbănești – Comuna Gurbănești – Județul Călărași” ce va fi implementat în 93 de luni, în perioada 25 februarie 2016 – 30 octombrie 2023. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea condițiilor din Școala Gimnazială nr. 1 din satul Gurbănești, în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor și reducerii ratei de abandon școlar din comună. Cei 90 de elevi, profesori și personal auxiliar vor beneficia de reabilitarea a cinci săli de clasă și trei laboratoare, complet utilate, extinderea cu o anexă care va cuprinde sală de sport, vestiare și grupuri sanitare până la o suprafață de 535,53 mp, necesară pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică. Bugetul proiectului are o valoare totală de 6.553.057,77 lei, din care peste 2,73 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR, peste 418 mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat, iar contribuția beneficiarului se ridică la aproape 3,34 milioane de lei.

Comuna Valea Argovei din județul Călărași va beneficia de finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3.8 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, peste 587 de mii de lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 792 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,17 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 6,93 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

La nivelul județului Călărași au fost transmise 198 de aplicații cu o valoare totală la depunere de peste 2,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 1,58 miliarde de lei. Pentru 65 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare Regio, ce însumează o valoare totală de peste 485 de milioane de lei și care solicită fonduri publice în valoare de 425 de milioane de lei. Pentru realizarea investițiilor POR în infrastructura educațională, în județul Călărași au fost depuse 11 cereri de finanțare care au avut un buget cu o valoare totală de 61 de milioane de lei, din care valoarea fondurilor solicitate a fost de peste 53,6 milioane de lei. Au fost semnate nouă contracte de finanțare cu o valoare totală de 485,25 milioane de lei, ce au solicitat 425,51 milioane de lei – fonduri nerambursabile din FEDR și Bugetul Național.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Informare

0

Primăria comunei Modelu cu sediul în comuna Modelu, sat Modelu,  strada Plopilor, nr. 12,  tel. 0242/ 312553, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Casare foraj P Radu Negru și execuție foraj F1 de alimentare cu apă în satul Radu Negru din comuna Modelu, judeșul Călărași”.

Această investiţie este nouă.

 Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată după data de 26.01.2021.

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMETELOR CĂLĂRAȘI ÎN ALERTĂ DATORITĂ FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN EXPLOATAȚIE COMERCIALĂ DE SUINE

0

În data de 22 ianuarie 2021 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia comerciala detinuta de SC Nutricom SA adresa localitatea Ferma 3 Modelu,   judetul Calarasi.

Exploatatia de porci este o ferma comerciala de crestere si ingrasare suine, in care sunt detinuti pana la 19900 capete porci.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .

Pana la confirmarea bolii,   exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

In data de 22.01.2021, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara  si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi,  a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi  planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine administrata de SC. Nutricom SA

Controlul si combaterea bolii, inclusiv masura de ucidere si ecarisare prin metoda alternativa de ingropare, va fi zilnic efectuata sub supraveghere sanitara veterinara oficiala, cu aplicarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de combatere a bolii si a prevederilor stabilite prin manualul operational de interventie in pesta porcina africana.

DSVSA Calarasi tine sa informeze populatia sub aspectul masurii de ecarisare prin ingropare ca aceasta este o metoda admisa de legislatia in vigoare in caz de epizootii si in baza acordului prin  studiul  hidrogeologic realizat de institutiile abilitate, in scopul aplicarii cat mai rapide a masurilor de combatere a bolilor, masura prevazuta de art 4 din OG 24 din 2016.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social cat si economic.

Pana la stingerea oficiala a  bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie:  Modelu si Tonea si zona supraveghere :  Radu Negru, Roseti, Calarasi, Coslogeni este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd. Miscarea animalelor din celelate specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.

In gospodariile populatiei,  DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :

 • de a  aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii si instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea in gospodarie si adapostul porcilor;

        – examinarea zilnica a efectivelor de porci;

           – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;

         – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;

 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.

 Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA:

            In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI ÎN ANUL 2020

0

⦁ Criminalitatea sesizată în mediul rural și urban se situează sub media ultimilor 5 ani;
⦁ Infracționalitatea judiciară sesizată sub media valorilor înregistrate în ultimii 5 ani.


Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, în anul 2020, a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor, precum și destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.


De asemenea, polițiștii au avut în atenție asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, obiective care se regăsesc și în anul 2021.


În contextul apariției și evoluției pandemiei de Covid-19, polițiștii și-au îndeplinit neîntrerupt atribuțiile și au avut un rol esențial în gestionarea diferitelor aspecte ale crizei de sănătate publică, respectiv protecția comunității și menținerea ordinii și liniștii publice, aplicarea prevederilor legale referitoare la carantină și autoizolare, limitarea deplasărilor și a organizării de evenimente publice.


Implicarea polițiștilor s-a concretizat prin faptul că, în anul 2020, s-a înregistrat o scădere a infracționalității sesizate cu 12,82%, nivelul infracționalității sesizate atât în mediul urban cât și în cel rural situându-se sub media ultimilor 5 ani.


Activitatea de cercetare a dosarelor penale cu autor necunoscut a constituit o prioritate a poliţiştilor IPJ Călăraşi, procentul de identificare a autorilor fiind de 47,13%.

În anul 2020, numărul total de apeluri către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 care au necesitat intervenția efectivelor de poliție a fost de 20.924, 6.976 de intervenții în mediul urban și 13.948 de intervenții în mediul rural.


Efectivele de ordine publică au efectuat în anul 2020, 155 de acțiuni cu efective mărite şi 44 de razii. Au descoperit 433 de infracțiuni în flagrant cu ocazia activităților operative, iar valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 14.252.590 lei.


Privitor la combaterea braconajului piscicol, s-a dispus confiscarea a 517 kg de pește față de 197 kg în anul 2019. Infracționalitatea silvică s-a menținut la același nivel ca în anul 2019, fiind înregistrate 21 de infracțiuni silvice.

Pentru combaterea evaziunii fiscale, acțiunile inițiate au condus la recuperarea unor prejudicii de 130.793.870 lei, au fost organizate 131 de acțiuni, 48 de percheziții domiciliare în dosarele penale în lucru şi au fost destructurate 5 grupări infracționale.


Au fost efectuate 2.777 de cercetări la fața locului, fiind ridicate 605 urme papilare ridicate şi identificate 78 de persoane.
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat 97 de controale la persoane fizice şi 204 la persoanele juridice, au dispus 19 măsuri de anulare a dreptului de deținere, port și folosire arme și muniții față de titulari şi au indisponibilizat: 3.460 kg articole pirotehnice, 13 arme de foc, 251.200 kg produse de protecţia plantelor şi 1.215 litri deşeuri periculoase.

Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat la efectuarea a 81 de acțiuni cu percheziții domiciliare, 109 misiuni de escortă a persoanelor arestate și 202 misiuni de menținere a ordinii publice, în sprijinul dispozitivelor curente.
În cadrul programelor de prevenire au fost desfășurate 92 de activități, însumând 2.418 beneficiari. În zona adiacentă unităților de învățământ nu au fost înregistrate infracțiuni.


Pe linie de poliție rutieră, în anul 2020 prioritatea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași a fost și rămâne în continuare prevenirea și reducerea accidentelor de circulație grave, cât și a consecințelor acestora. Polițiștii rutieri au desfășurat 529 de acțiuni, numărul accidentelor grave a scăzut cu 41%, iar numărul de persoane rănite grav din accidentele de circulație a scăzut cu 58%.

Activitatea de cooperare intra și interinstituțională s-a materializat, în luna februarie 2020, când poliţiştii IPJ Călărasi au reușit depistarea, identificarea și reunirea cu familia stabilită în Italia a unui minor dispărut în anul 2000, căruia în anul 2015 i-a fost atribuită altă identitate.


Acțiunile viitoare ale polițiștilor vor viza în îmbunătățirea calității serviciului polițienesc oferit cetățenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranța stradală și rutieră.


Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliție Județean Călărași va continua desfășurarea activităților în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul județului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situației operative.

Cum să ne ferim de gripa aviară

0

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Europei sub raportul evolutiei Influentei aviare, precum si prezenta unor focare in tarile aflate la granita de vest, in Ungaria, Polonia, Slovacia,  posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care se instituie o stare de alerta permanenta privind  anuntarea in timp util catre DSVSA Calarasi a oricarui caz de morbiditate si / sau mortalitate la pasarile domestice sau pasarile salbatice pentru a interveni cu maxima responsabilitate in teritoriu.

INFORMAŢII DESPRE GRIPĂ AVIARĂ

 Este o boală produsă de un virus, care produce îmbolnăviri la curci, raţe, gâşte, potârnichi, fazani, găini, pasări acvatice şi migratoare.

Boala se răspândeşte foarte repede şi afectează un număr mare de pasări .

Pasările migratoare şi în special cele de apă sunt considerate rezervorul de virus pentru gripa aviară.

Porcul, calul şi alte specii, se pot infecta, nu se îmbolnăvesc , dar pot transmite boala păsărilor sau altor specii, şi in condiţii deosebite, omului.

Boala se transmite de la pasările migratoare, de la pasările bolnave, cadavrele, secreţiile si excreţiile pasărilor infectate, apa, furajele, echipamentele, adăposturile, mijloacele de transport, care au fost în contact cu virusul.

Cu cât contactul dintre păsările eliminatoare şi cele receptive este mai strâns, cu atât mai uşor se poate transmite infecţia direct, pe cale respiratorie sau digestivă.  

CUM SE MANIFESTĂ  

Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.

Capul şi gatul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

 CRESCATORI DE ANIMALE DIN GOSPODARII TREBUIE SA RESPECTE :

• anuntati medicului veterinar orice caz de imbolnavire sau moarte la pasari;

• nu veniti in contact direct cu cadavrele pasarilor

• tineti pasarile inchise in curte, pentru a evita contactul cu pasarile din alte gospodarii sau cu pasarile salbatice

• nu lasati ratele si gastele pe balti sau lacuri

• supravegheati copiii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile

Recomandam populației măsuri de prevenire a îmbolnăvirii:

 • spălați-va cu apa și săpun pe mâini, mai ales după contactul cu pasări; în lipsa apei și a săpunului se procedează la ștergerea mâinilor cu alcool sanitar;
 • nu consumați carnea pasărilor care au fost în contact cu pasări infectate/moarte precum și a ouălor de la pasările infectate;
 • nu consumați produse din carne de pasăre incomplet prelucrata termic, inclusiv mâncăruri care conțin sânge provenit de la acestea;
 • când preparați hrana:   

– separați carnea cruda de cea prelucrata termic sau de alimentele care sunt gata de consumat,

-nu folosiți același cuțit sau instrument de tăiat pentru a pregăti carnea cruda și alimentele care sunt gata de consumat,

-spălați-va pe mâini intre operațiile de manipulare a alimentelor crude și a celor prelucrate termic,

-nu puneți carnea prelucrata termic pe aceeași farfurie sau suprafață pe care a fost așezata înainte de a fi prelucrata termic,toate alimentele provenite de la păsări, inclusiv oua sau sânge, trebuie prelucrate termic cu atenție – gălbenușurile ouălor nu trebuie sa fie lichide sau sa se prelingă,

-înainte de a manipula și prelucra termic ouăle, spălați-le cu apa și săpun iar după aceea spălați-va pe mâini tot cu apa și săpun,

-nu folosiți oua fierte moi sau crude în alimente care nu vor fi prelucrate termic,

-după manipularea pasărilor sau ouălor crude, spălați-va pe mâini și spălați toate suprafețele și instrumentele folosite, atent, cu apa și săpun.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

 Numar de telefon DSVSA Calarasi : 0242 / 313676 .

           DIRECTOR EXECUTIV ,

           Dr. Viorel BUCUR

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMETELOR CALARASI IN ALERTA DATORITA FOCARULUI DE PESTA PORCINA AFRICANA IN EXPLOATATIE NONPROFESIONALA DE SUINE

0

În data de 11 decembrie 2020 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia nonprofesionala in localitatea Curcani, judetul Calarasi.

Exploatatia de porci este o gospodarie particulara in care a fost detinut 1 porc.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .

Pana la confirmarea bolii,   exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

In data de 14.12.2020, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara  si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi,  a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi  planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine .

 • Pana la stingerea oficiala a  bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie:  Curcani  si localitatile din zona de supraveghere Mitreni, Valea Rosie, Clatesti; Valea Popii, Radovanu; Soldanu, Negoiesti;  Valea Stanii, Luica; Nana este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.
 • Mişcarea animalelor din zona de protectie este restricţionată .
 • Mişcarea animalelor din zona de supraveghere  este restricţionată . 
 • – deplasarea şi transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală.
 • – toate porcinele se vor tine inchise in curte, fara acces la pasunat si balti, pentru a impiedica venirea in contact a porcinelor  domestice cu cele salbatice si pentru a limita raspandirea bolii;
 • – toate cazurile de imbolnavire sau mortalitate la porcinele din curtea proprie, vor fi anuntate, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit  din localitate;
 • – toate cazurile in care cadavrele de porcine sunt descoperite in locuri publice, se anunta, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit;
 • – se interzice organizarea pe teritoriul localitatilor de piete, targuri sau expozitii de pasari si animale;
 • – toate indicatiile medicului veterinar de libera practica imputernicit se respecta neconditionat.
 • Niciun alt animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie nonprofesionala si/sau comerciala in cursul a 45 zile in zona de protectie , fara autorizarea autorităţii veterinare locale.
 • Niciun animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie nonprofesionala si/sau comerciala în cursul primelor şapte zile in zona de supraveghere fără autorizarea autorităţii veterinare locale.
 • Aplicarea masurilor in zona de protectie si de supraveghere se mentin pana cand s-au finalizat operatiunile de curatenie,dezinfectie, dezinsectie din exploatatia infectata,  si porcii prezenti in toate exploatatiile din zona de protectie si de supraveghere au fost supusi unor examene clinice si de laborator dupa 45 de zile de la finalizarea acestor operatiuni si porcii nu prezinta semne de boala.
 • Toti cetatenii din localitatile definite in zone de protectie si supraveghere sunt obligati sa respecte masurile indicate in prezenta dispozitie. Nerespectarea  prevederilor acestei dispozitii reprezinta incalcari ale legii. Aceste incalcari pot fi sanctionate conform HG 984/2005, cu modificari.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atentie!

 Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

Este interzisa vanzarea si/sau cumpararea de suine fara certificat sanitar veterinar emis de mediccul veterinar din localitate.

Este interzisa detinerea de suine neidentificate prin crotaliere.

In perioada Sarbatorilor de Iarna sacrificarea porcilor din gospodariile particulare se face cu anuntarea medicului veterinar din localitatea, iar carnea este admisa doar in consum familial .

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, detinerea de suine necrotaliate, vanzarea ilegala a porcilor fara certificat sanitar veterinar, vanzarea ilegala a carnii provenite de la acestia , vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de 2400 lei.

 In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018 si respectarea conditiilor de biosecuritate .

DIRECTOR EXECUTIV,Dr. Viorel BUCUR

Emil-Florian Dumitru, președinte PNL Călărași: ”Un beneficiar de pensie specială nu poate vorbi despre pensiile călărășenilor, pentru că nu are nicio legitimitate.”

0

Partidul Național Liberal –Filiala Călărași a organizat vineri, 4 decembrie, o conferință de presă, în cadrul căreia președintele Emil-Florian Dumitru a vorbit despre întreaga perioadă de campanie electorală, în care liberalii au prezentat proiecte și soluții călărășenilor.

Din păcate, în logica de campanie electorală, demagogia nu a lipsit din tabăra principalului partid politic contracandidat, președintele Emil-Florian Dumitru punctând câteva aspecte în acest sens.

”Dacă vorbim de pensii, aș dori să mă refer la principalul contracandidat care deschide lista la Camera Deputaților, la domnul Dumitru Coarnă, care plânge pe umărul persoanelor care au pensie de la CAP, de 800 de lei, și uită să le spună că dânsul este beneficiarul unei pensii speciale, nebazată pe contributivitate, de 4.500 de lei. Adică un pensionar de lux vine de la București să le câștige încrederea locuitorilor din Călărași, promițându-le dublări și triplări ale pensiilor, când el însuși este un pensionar care câștigă o pensie care nu este calculată pe bază de contributivitate. De aceea, trebuie să clarificăm lucrurile. Călărășenii trebuie să înțeleagă ce fel de candidați avem în județul Călărași, ca să poată să decidă duminică, 6 decembrie. Nu putem merge în zona de ipocrizie în care cineva care este beneficiar de pensie special să vorbească despre pensiile călărășenilor, pentru că nu are nicio legitimitate.”, a declarat Emil-Florian Dumitru, candidat pentru Camera Deputaților.

Liderul liberalilor călărășeni a mai adus în discuție și minciunile propagate în spațiul public de către membrii PSD care acuză PNL că nu susține fotbalul călărășean. ”Partidul Național Liberal și-a asumat să construiască minim 10 dispensare pentru a descentraliza sistemul medical, fiindcă situația de pe mapamond cu privire la efectele pandemiei este foarte rea, trebuie să investim în sănătate. Dar ce faci atunci când, o data pe săptămână, la Consiliul Județean Călărași, în loc să suplimentăm bugetele celor trei spitale din județul Călărași, vedem în mediul online o minciună ambalată frumos, și anume că PNL Călărași vrea să distrugă echipa de fotbal. Este o minciună pe care adversarii politici o promovează în spațiul public fără nicio jenă. Săptămâna trecută a fost aprobată prin hotărâre de Consiliu Județean creșterea contribuției cu 4 miliarde și jumătate de lei vechi pentru clubul de fotbal. Săptămâna aceasta, încă 5 miliarde de lei vechi au venit să mai propună cei de la conducerea Consiliului Județean. Dar despre sănătate nu vreți să discutăm? Cei care conduc destinele județului nu se gândesc că e nevoie de suplimentarea bugetelor la spitale? Nu am nimic cu fotbalul, trebuie să în încurajăm, dar trebuie să fim responsabili. Nu știu dacă sunt informați călărășenii că la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași cei 799 de salariați au primit doar 80% din salariu pe luna octombrie și guvernul Orban, guvernul PNL, a suplimentat prin Hotărâre de Guvern cu 4.350.000 de lei, pentru ca oamenii să își ia salariile. Așa că nu vreau să mai fim într-o logică de campanie în care manipularea să domine în comunicarea publică.”, a punctat președintele PNL Călărași.

Emil-Florian Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a punctat și câteva subiecte extrem de importante în domeniul agriculturii, care țin tot de demagogia social-democrată.

”Am văzut că se vorbește despre agricultură și reabilitarea sistemelor de irigații, tot de către principalul partid contracandidat în această campanie electorală. Spune locul 2 de la Camera Deputaților, care în 10 ani de zile, și cel puțin în ultimii 3 ani, din datele pe care le am, performanța lui managerială este de doar 38% absorbție de fonduri europene pe măsuri de piață. Și ne vorbește de subvențiile fermierilor, când el nu știe ce a păstorit în cei 10 ani de zile, cât timp a fost director adjunct la APIA. Fermierii din România au pierdut bani europeni, pentru că nu se raportează banii de la un an la altul, pe incompetența acestui candidat care vorbește despre dezvoltarea agriculturii, despre sistemul de irigații, care a fost prioritizat pe bază de cumetrii și prietenii. Singura amenajare este cea de la Gălățui 388, care știți unde duce amenajarea respectivă. Restul amenajărilor nu au contat, ceilalți fermieri care nu au carnet de membru de partid nu au fost prioritari în investiții. Și culmea este că toate firmele care au câștigat acolo reabilitarea, nu știu cum se întâmplă, dar sunt din județul Olt. Ipocrizia nu poate să meargă la nesfârșit și călărășenii nu pot fi mințiți de fiecare dată”, este de părere președintele PNL Călărași. Dumitru areiterat proiectul PNL pe următorii ani cu privire la refacerea sistemului de irigații din județul Călărași, urmând să se investească 550 de milioane de euro. ”Am făcut pentru sistemul de irigații un proiect major prin care vom aduce cei 550 de milioane de euro pentru județul Călărași, ca să reabilităm întreaga infrastructură de irigații. Incompetența, ipocrizia nu trebuie să se mai regăsească în discursul unui om politic. În toată această perioadă, am încercat să promovăm o campanie bazată pe respect și pe proiecte.”, a adăugat Dumitru.

Candidatul PNL Călărași pentru Camera deputaților, Emil-Florian Dumitru a mai adus în atenție o altă problemă, ce ține de anumite legi promovate în ultimii ani pentru interesele directe ale unor călărășeni. ”Am o situație care este foarte interesantă. Un deputat, care nu se mai află pe un loc eligibil, dar este un deputat din Călărași, care a votat o lege – Legea 227/2018 cu reproducția la pasăre.Când vorbim despre interesul fermierilor se presupune că nu avem niciun interes patrimonial pentru noi și familia noastră. Nu poți fi la nesfârșit ipocrit, prefăcându-te că vrei să faci bine fermierilor călărășeni, dar tu ai un interes direct. Îmi doresc să facem și după data de 6 decembrie, dezbateri despre cum trebuie să dezvoltăm Călărașiul, despre proiectele noastre, despre proiectele de dezvoltare. Adică îți votezi legea în Parlament, îți faci o cooperativă agricolă și vrei să iei 90% fonduri nerambursabile pentru tine și familia ta. Mai am două dosare. Am unul din cele 5 dosare pe ceea ce înseamnă cooperativele de reproducție din sectorul suin. Aceste cooperative s-au făcut pe un contract de superficie la Vâlcelele. Așa că trebuie să fim onești și să le spunem și fermierilor călărășeni că ne pasă nu doar de firmele de la Olt, unde de două ori au adus un fost ministru să arate ce realizări marcante a făcut și nici măcar nu a introdus în amenajările de irigații niște stații de pompare uitate de lume, pe care PNL și conducerea actuală a ministerului le-au repornit. Să le spună fermierilor că deputați din Parlamentul României fac legi pentru ei și familiile lor, și să le spună că din punctul lor de vedere e mai important să dețină puterea, indiferent dacă vor aduce sau nu fonduri în acest județ. Suntem un județ subdezvoltat, pentru că lupta este pentru putere și nu pentru interesul oamenilor.”, a conchis președintele PNL Călărași.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ciprian Pandea: Educația va fi una din prioritățile mandatului meu de senator

0

Ciprian Pandea deschide lista de candidați pentru Senat a Partidului Național Liberal-Filiala Călărași în alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Își propune, ca senator, să rămână în contact permanent cu călărășenii și cu reprezentanții acestora în administrațiile locale. ”Voi fi vocea călărășenilor în Senatul României și voi avea ușa deschisă pentru oricine va avea nevoie de ajutorul meu. Am de gând să fiu prezent cât pot de mult în județ, în afara zilelor de plen săptămânale. Online voi fi în permanent contact cu toți călărășenii.”, transmite Ciprian Pandea.

Una dintre prioritățile mandatului său de senator, anunțată prin comunicările din timpul campaniei electorale, este educația, mai exact investițiile în infrastructura școlară. Prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală I și II, în județul Călărași au fost reabilitate sau sunt în curs de reabilitare 24 de unități școlare. Din funcția de secretar de stat am susținut multe dintre aceste investiții și voi continua să fac demersuri în continuare pentru atragerea de investiții importante în educația călărășeană.”, declară candidatul de pe primul loc al listei PNL Călărași pentru Senatul României.

Ciprian Pandea mai anunță și investițiile asumate de PNL în programul de guvernare în infrastructura educațională. ”Programul de Guvernare ”Dezvoltăm România” al Partidului Național Liberal pentru perioada 2021-2024 este unul realist și finanțabil. Pentru o Românie educată, se va moderniza infrastructura școlară, astfel: 2.500 de creșe, grădinițe și școli – construcții noi și reabilitări, 40 de campusuri școlare și 30 de cămine studențești, 8 centre universitare și 250 săli de sport școlare. Ca viitor senator al călărășenilor, voi continua să fiu alături de comunitățile locale, așa cum am făcut-o și din poziția de secretar de stat, și voi face demersuri pentru atragerea de finanțări importante pentru infrastructura educațională. Pentru că un Călărași educat înseamnă un viitor sigur pentru județul nostru!”, a punctat Ciprian Pandea.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, prezentă la Dragalina, la finalizarea lucrărilor de construire a unei grădinițe

0

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a fost prezentă vineri, 27 noiembrie, în comuna Dragalina, la recepția unei grădinițe moderne, construită prin Proiectul de Reformă a Educației Timpurii și finanțată de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(BDCE).

Valoarea lucrărilor este de 1.983.534 lei, administrația liberală a comunei Dragalina contribuind cu circa 200.000 de lei pentru asigurarea utilităților.  Noua clădire oferă copiilor și cadrelor didactice cele mai bune condiții de învățare, fiind amenajate patru săli de clasă, cu o capacitate de 80 de locuri, o sală multifuncțională, cabinet medical, cancelarie, depozit materiale didactice și grupuri sanitare.

”În 2016 am venit la Dragalina, întâmplător, și am găsit în acest loc o ruină. Am avut o întâlnire la primărie și am spus că vreau să facem o grădiniță nouă, în așa fel încât să le oferim copiilor cele mai bune condiții. În 2016, primarul Gabriel Stanciu a depus un proiect la Ministerul Educației, iar când am ajuns ministru am vrut să văd în ce stadiu se află construcția grădiniței. Am luat legătura cu domnul primar și am constatat că s-a lovit de multe blocaje, dar în câteva luni de zile am deblocat totul și am demonstrat că se poate. Nu numai aici, ci și în alte județe, împreună cu colegii mei de la Ministerul Educației am reușit să finalizăm mai multe construcții, tocmai pentru că este important să investim în educație.  Chiar dacă este o situație epidemiologică grea, în doar câteva luni, guvernul Orban a reușit să investească în educație, în sănătate, pentru dezvoltarea României.”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Președintele PNL Călărași, Emil-Florian Dumitru, prezent la eveniment a punctat faptul că implicarea duce mereu la găsirea de soluții, așa cum s-a întâmplat la Dragalina. Diferența între ,,a promite” și ,,a se face” este foarte mare și aș face o paralelă între ceea ce se întâmplă, astăzi, aici, pentru că sunt un susținător al tinerilor, care trebuie să rămână și în mediul rural, dacă au o educație de calitate și condiții similare celor de la oraș, cu cele 8 spitale regionale, pe care unii candidați le-au prezentat în 2016 în niște slide-uri  și au rămas la nivelul de poză. Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, finanțează deja 3 spitale regionale, în Craiova, Iași și Cluj, adică se poate, într-un timp scurt să facem lucruri pentru comunitățile noastre. Datorită programului de investiții în educație al doamnei ministru Anisie, în județul Călărași au venit, recent, 4.750 de tablete. Dezvoltarea înseamnă investiții, ceea ce arată că oamenii care manageriază instituțiile pot demonstra că, dacă te implici, există soluții.Chiar dacă ne aflăm în campanie electorală, vreau să lăsăm politicul deoparte  și să fim oameni responsabili, pentru că guvernul Orban a pus mai presus de procentele de partid  sănătatea oamenilor, fapt pe care trebuie să îl înțeleagă toți competitorii politici, ca să nu mai existe demagogie politică într-o chestiune ce ține de sănătatea românilor.”, a afirmat Emil-Florian Dumitru.

Inspectorul școlar general, prof. Camelia Croitoru, a adus în discuție sprijinul ministrului liberal Monica Anisie în ceea ce privește dotarea școlilor pentru învățarea online. ”Doamna ministru Monica Anisie ne-a susținut cu bani pentru a putea face licitația publică pentru achiziționarea tabletelor, laptopurilor și a camerelor web, pentru care eu, în numele tuturor școlilor din acest județ, vă mulțumesc! Până acum, această investiție în tehnologie în școli nu a existat și vă mulțumesc, încă o dată, pentru acest sprijin!”, a declarat Croitoru.

Primăria comunei Dragalina, condusă de liberalul Gabriel Stanciu,  sprijină și se implică continuu în crearea condițiilor optime pentru preșcolarii și elevii din localitate, atât în ceea ce privește infrastructura școlară, cât și în ceea ce privește asigurarea cofinanțării proiectelor derulate de unitatea școlară ori acordarea de burse școlare. Edilul a punctat în cadrul evenimentului implicarea administrației în ceea ce privește investițiile în educație, dar și în sănătate și infrastructură.

”Investim în școală, investim în sănătate, în infrastructură, apă, gaze, canalizare. Sper ca, împreună, să continuăm aceste investiții în educație, pentru care vă mulțumim. Dorim să continuăm și cu Grădinița cu Program Prelungit, pentru care avem solicitări și din localitățile apropiate. Datorită investițiilor făcute în școală,  cu sprijinul Ministerului  Educației și Cercetării am constatat că elevii noștri sunt foarte mulțumiți. Avem clase cu profil sportiv, copii cu performanțe la nivel național, avem vicecampion mondial la canoe, avem campioni europeni  și naționali la lupte. Primăria Dragalina are câștigate, în acest moment,  două mari proiecte pe CNI: Bază sportivă Tip 1 euro 2020 și Construire de internat, cu cantină, sală de mese, pentru ca elevii să rămână acolo și să se pregătească. Dispensarul uman, care și-a început activitatea în 2012 și își desfășura activitatea intr-un spațiu nepotrivit, datorită guvernului Orban și Companiei Naționale de Investiții va fi reabilitată clădirea, dotată cu echipamente medicale, deoarece aici se va crea un centru de sănătate.”, a conchis primarul comunei Dragalina.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Comunicat de presă – cu privire la ședința ordinară a Consiliului Județean Călărași din 26 noiembrie 2020

0

Joi, 26 noiembrie, Consiliul Județean Călărași s-a întrunit în prima ședință ordinară a actualului mandat.

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal vor face, începând cu acest mandat, comunicări cu privire la fiecare ședință la care vor participa, în care vor informa călărășenii cu privire la poziția grupului PNL vizavi de principalele proiecte de hotărâre propuse spre dezbatere. Ne dorim un dialog permanent cu călărășenii care ne-au acordat votul de încredere pe 27 septembrie.

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 26 noiembrie s-au aflat 21 de proiecte de hotărâre.

Unul dintre proiecte a vizat rectificarea bugetului județului, iar consilierii PNL au susținut amendamentul cu privire la acordarea sumei de 300.000 de lei pentru Spitalul Municipal Oltenița, pentru rezolvarea problemelor generate de managementul prost susținut de fosta administrație PSD a municipiului,în gestionarea crizei Covid. În același timp, facem precizarea că odată cu rectificarea bugetului aprobată, s-au alocat 450.000 de lei pentru clubul de fotbal, în timp ce angajații Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului  nu și-au primit salariile pe luna octombrie. Reamintim călărășenilor, că în campania electorală ce a precedat alegerile locale, actuala conducere a Consiliului Județean Călărași a promis că se vor rezolva, până la sfârșitul anului, toate problemele legate de finanțarea cheltuielilor de personal ale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Cu această ocazie, anunțăm faptul că Guvernul Orban va rezolva, în mod responsabil, această situație, prin virarea de sume necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile.

În ceea ce privește proiectul de hotărâre cu privire la creșterea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii speciale nr. 1 Călărași, de la 200 de lei la 250 de lei lunar, consilierii județeni PNL au susținut majorarea acestora la 400 de lei lunar, lucru neacceptat de consilierii PSD care au votat împotrivă. Drept urmare, bursele au rămas la același cuantum de 200 de lei. Liberalii din Consiliul județean își iau angajamentul să susțină în continuare creșterea la 400 de lei lunar pentru bursele elevilor Școlii speciale nr. 1.

Consilierii județeni liberali au respins, prin vot, în ședința din 26 noiembrie, schimbarea organigramelor Centrului Cultural județean și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași. În ceea ce privește Centrul cultural județean, grupul PNL din Consiliul Județean Călărași a considerat neoportună propunerea managerului, fiind în contradicție cu strategiile de mărire de personal pe care le-a avut în ultimii ani același manager. Cu privire la organigrama aparatului de specialitate al Consiliului județean, propunerea de creare de posturi de marinar sau bucătar nu a fost considerată oportună de consilierii județeni PNL.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Emil-Florian Dumitru, președinte PNL Călărași: Facem o campanie bazată pe soluții și nu pe demagogie

0

Președintele Partidului Național Liberal-Filiala Călărași, Emil-Florian Dumitru, deschide lista de candidați pentru Camera Deputaților.

PNL Călărași a intrat, de aproximativ două luni, pe un nou drum, odată cu schimbarea conducerii, dar și cu asumarea în fața călărășenilor de candidați tineri și profesioniști care să îi reprezinte cu dăruire și cinste în Parlamentul României.

Potrivit lui Emil Dumitru, campania liberalilor, atât la nivel național, cât și local, este una pozitivă, bazată pe soluții. Recent, într-o conferință de presă, liderul liberal călărășean a amintit de anul 2016 când românilor li se prezentau în mod demagogic minciunile construirii celor 8 spitale regionale până în 2020. Guvernul PNL a reușit în numai un an semnarea finanțării europene pentru 3 spitale, venind în fața românilor cu fapte.

”Facem o campanie bazată pe soluții și nu pe demagogie, în care pe primul plan să punem oamenii. Suntem un guvern asumat și punem, înainte de toate, sănătatea oamenilor, care înseamnă investiții în infrastructura spitalicească. Nu venim să vă prezentăm slide-uri frumoase, cum au fost prezentate în 2016, cu 8 spitale regionale pe care am tot așteptat să le vedem și care nu s-au făcut niciodată. Noi suntem guvernul care face, avem 3 spitale regionale pe care le vom finanța, iar noi vă prezentăm o muncă reală, pe care am făcut-o într-un an foarte greu și din care unele rezultate se văd, iar altele se vor vedea.”, a punctat președintele PNL Călărași, candidat pentru Camera Deputaților.

Conform Programului de Guvernare ”Dezvoltăm România” al PNL pentru perioada 2021-2024, liberalii își asumă:

-Construirea a 3 spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova  și 10 unități sanitare noi și extinderi prin programele europene de finanțare;

-Reabilitarea și modernizarea a  25 spitale județene și 110 spitale orășenești

-Reabilitarea și modernizarea a 1.450 centre medicale în mediul rural.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Controale DSVSA Călărași în sectorul creșterii animalelor și sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – octombrie 2020

0

Actiunile de control se realizează în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020 cat si in baza precizarilor tehnice ale ANSVSA, in contextual evolutiei pestei porcine africane si al pandemiei de coronavirus și vizează atat crescatorii de animale cat si operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe.
În cursul lunii octombrie 2020, DSVSA Calarasi, prin medicii veterinari oficiali a efectuat un număr de 52 actiuni de control privind prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane la nivelul gospodariilor particulare de suine, stane, ferme comerciale de suine, fonduri de vanatoare si medici veterinari de libera practica.
DSVSA Calarasi atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine , cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
  Obligatoriu, suinele detinute vor fi identificate prin crotaliere si declarate la medicul veteinar de libera practica din localitate, in caz contrar vor fi aplicate sanctiuni contraventionale in baza HG 984/2005, cu modificari .
  Pentru neconformitatile constatate privind detinerea de suine neidentificate , detinerea peste 5 capete suine in scopuri comerciale au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale la nivelul gospodariilor particulare, din care 3 sanctiuni in valoare toatla de 7200 lei si 4 avertismente.
  Targurile de animale desi se mentin inchise, fiind interzisa activitatea de comercializare a animalelor vii, au fost supuse saptamanal actiunilor de control in echipe mixte cu IPJ Calarasi si IJJ Calarasi, concomitent fiind efectuate actiuni tematice de control in sectorul sigurantei alimentelor privind comercializarea produselor de origine animala si nonanimala in targuri si piete agroalimentare, cu respectarea nomelor de protectie privind prevenirea aparitiei COVID 19.
  Acțiunile de verficare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
  Controalele efectuate se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
  In timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se încadrarea calității produselor alimentare în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ustensile de lucru din unitățile de industrie alimentară.
  In acest context, pentru a contribui la limitarea difuzarii acestei epidemii, DSVSA Calarasi va informeaza asupra masurilor de prevenire pe care trebuie sa le luam :
 • Evitarea contactului cu persoanele care sufera de infectii reperatorii acute si interzicerea acestora de a veni in contact direct sau indirect cu animalele;
 • Spalarea frecventa a mainilor cu apa si sapun sau cu solutii dezinfectante, in special dupa contactul direct cu persoanele sau cu animalele bolnave;
 • Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele salbatice;
 • Folosirea echipamentelor de protectie complete in actiunile de prevenire si combatere a bolilor la animale, in laboratoarele de diagnostic, in activitatile de inspectii in abatoare, ferme/gospodarii ale populatiei, cabinete medicale, clinici veterinare etc;
 • Toate produsele de origine animala in stare cruda (carnea, organe, lapte etc) trebuie manipulate cu grija pentru a evita contaminarea incrucisata cu alimente ce nu necesita gatire, conform normelor de bune practica de siguranta alimentara;
 • Gatirea termica a carnii, oualor, laptelui (produse si subproduse de origine animala);
 • Respectarea procedurilor de curatare si dezinfectare, precum curatarea minutioasa a suprafetelor cu apa si detergent si aplicarea de dezinfectanti;
 • Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra.

Alin-Bogdan Drăgulin, candidat PNL pentru Camera Deputaților, anunță primele două inițiative legislative pe care le va avea

0

Aflat pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare pentru prima dată în județul Călărași, Alin-Bogdan Drăgulin nu se află la prima sa candidatură, acum 4 ani fiindu-i propusă prezența printre candidații PNL Sector 5. A luat decizia de a candida acasă, de data aceasta, fiind pregătit pentru a reprezenta călărășenii în Parlamentul României.

Alin Bogdan Drăgulin și-a creionat deja primele două inițiative legislative pe care le va promova în calitate de deputat. Prima se referă la stimularea agenților economici de a investi în tinerii care vor să învețe o meserie, cu posibilitatea încheierii unor precontracte pentru perioada imediat următoare terminării studiilor

”Călărașiul se află, invariabil, în fiecare an, în fruntea județelor cu o rată a abandonului școlar ridicată. Consider acest fenomen una dintre marile probleme ale județului nostru care are consecințe de ordin social și economic greu de gestionat și care poate condamna zona noastră la un nivel de dezvoltare scăzut.

Creșterea  infracționalității juvenile precum și scăderea atractivității pentru investitori, ar putea fi o parte dintre fenomenele cu care ne vom confrunta pe termen lung, consecințe ale renunțării tinerilor la educație încă din perioada școlii generale.

În vederea reducerii acestor fenomene voi iniția și susține măsuri legislative în sensul stimulării agenților economici de a investi în tinerii care vor să învețe o meserie, cu posibilitatea încheierii unor precontracte pentru perioada imediat următoare terminării studiilor. De asemenea, statul să asigure alternativa unor burse sociale pentru învățământul dual (fostele școli profesionale) pentru ca elevii din păturile vulnerabile, aflați la gimnaziu, să poată beneficia de programe specifice pentru continuarea procesului educațional și învățarea unei meserii.”, anunță Alin-Bogdan Drăgulin.

1 arbore la 6 locuri de parcare

A doua inițiativă legislativă țintește creșterea confortului urban și diminuarea efectelor încălzirii globale. Propunerea legislativă a lui Drăgulin este concisă, cu efecte clare și imediate. ”Pentru creșterea confortului urban, diminuarea efectelor încălzării globale și a poluării propun modificarea OG 71/2002 în sensul obligativității amenajării parcărilor publice sau private, cu sau fără plată, cu minim un arbore la fiecare 6 locuri de parcare, cu excepția zonelor cu regim special, parcărilor supraetajate sau subterane.”, a punctat candidatul PNL pentru Camera Deputaților-Alin Bogdan Drăgulin.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Anunț de participare la licitație deschisă

0
 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, fax și/sau aderesa de e-mail, persoană de contact: Primăria alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada centrală, nr. 29, comuna alexandru odobescu, județul Călărași, telefon 0242-533600, fac 0242-533600, email primaria_alodobescu@yahoo.com, Ispas Vasile – secretar.
  2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: se organizează licitație publică, în conformitate cu OUG nr. 57/2019 și HCL nr. 49/13.11.2020 în vederea închirierii unei suprafețe de 60 mp din spațiul Grădiniței cu program normal nr. 1, sat Nicolae Bălcescu, comuna alexandru Odobescu, județul Călărași, care face parte din domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași, CF 21335.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se obține de la sediul primăriei comunei Alexandru Odobescu, în urma unei solicitări scrise și achitării contravalorii acesteia.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, cu sediul în satul Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr. 29, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei, care se vor achita numerar la casieria instituției.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.12.2020, ora 16.00.
 3. Informații privind ofertele: –
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.12.2020, ora 9:00.
  4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul primăriei Alexandru Odobescu, din satul Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr. 29, județul Călărași, la Registratura primăriei.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.
 4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere ofertelor: 17.12.2020, ora 10:00, la sediul primăriei Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada centrală, nr. 29, comuna alexandru odobescu, județul Călărași.
 5. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: tribunalul Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada București, nr. 106, telefon 0242-311947, fax 0242-316157, e-mail trcl@just.ro.
 6. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.11.2020.

Comunicat de presă – cu privire la vizita de lucru a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Ioan Boloș, în județul Călărași

0

Sâmbătă, 21 noiembrie, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Ioan Boloș, a efectuat o vizită de lucru în județul Călărași, ocazie cu care a susținut, alături de conducerea și candidații PNL Călărași, o conferință de presă, s-a deplasat în localitatea Modelu, pentru vizionarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare a amenajării Terasei Călărași, amenajare ce va fi modernizată cu ajutorul fondurilor europene prin PNRR, vizita domniei sale încheindu-se cu o întâlnire cu primarii și liderii PNL din județul Călărași.

”În calitate de președinte al PNL Călărași, cred că singura soluție prin care România poate să se transforme sunt investițiile. Avem, astăzi, în fața noastră, un ministru din guvernul Orban, care a înțeles importanța fondurilor europene și a accelerat absorbția fondurilor europene în 2020, cum nu s-a întâmplat în ultimii 7 ani și avem un grad de absorbție bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Împreună cu premierul României, Ludovic Orban, și președintele României, Klaus Iohannis, România va beneficia în viitorii 7 ani de 80 de miliarde de euro, bani pentru a dezvolta România și, implicit, județul Călărași.

Îi mulțumesc, pe această cale, în mod special, ministrului Marcel Boloș, pentru că din fondul de coeziune și din fondurile pe care le gestionează la Ministerul Fondurilor Europene ne-a alocat o sumă pe care nu a mai avut-o niciodată agricultura, de 6,5 miliarde de euro, pentru a putea să răspundem la provocările climatice în Programul Național de Relansare și Reziliență”, a declarat Emil Florian Dumitru, președintele PNL Călărași și candidat pentru Camera Deputaților. Liderul liberal călărășean a anunțat că din cei 6,5 miliarde de euro alocați prin PNRR agriculturii, 550 de milioane de euro vor reveni modernizării amenajărilor de îmbunătățiri funciare din județul Călărași.

”Mă aflu, astăzi, la Călărași, împreună cu colega mea, doamna ministru secretar de stat Carmen Moraru, care este din Călărași. Suntem prezenți pentru a confirma importanța pe care fondurile europene o au pentru dezvoltarea țării, dar și pentru dezvoltarea județului Călărași. Puteți valorifica la maxim potențialul pe care îl aveți, mai ales în zona industriei alimentare, iar prin fonduri europene să dovediți că se poate ca un județ, aflat în proximitatea capitalei României să crească, la fel cum crește capitala țării. Îl felicit pe Emil Dumitru pentru că este un om extraordinar de serios, iar prezența mea alături de dumnealui, astăzi, nu este întâmplătoare pentru că îl respect pentru activitatea sa și de asemenea oameni avem nevoie în Parlamentul României: serioși, curajoși, responsabili, devotați, care pun mai presus de toate interesul public. Pentru alegerile parlamentare PNL Călărași are o echipă tânără, cu o medie de vârstă de 37 de ani, tinerețea fiind o oportunitate pe care țara noastră trebuie să o valorifice, pentru că tinerii sunt oameni curajoși. Așa trebuie să fie clasa politică a României și guvernararea liberală.”, a punctat ministrul Marcel Boloș, în cadrul conferinței de presă.

Ciprian Pandea, primul candidat pe lista PNL pentru Senatul României, a vorbit, în alocuțiunea avută, despre sprijinul de care au nevoie primarii în accesarea de fonduri europene.

”Vă mulțumesc, domnule ministru, în numele întregii echipe, pentru că sunteți prezent la Călărași! Doresc să aduc în discuție două probleme esențiale ale județului.

Pentru început mă voi referi la operatorul regional de apă Ecoaqua Călărași, care a început programul finanțat pe POIM, în urmă cu mai bine de 7 ani, dar nici până astăzi nu s-a semnat contractul. Vă rog, domnule ministru, să găsim o soluție astfel încât acest contract să se semneze cât mai repede și, în următorul mandat, să îl implementăm în Călărași, ca toți locuitorii județului să beneficieze de pe urma acestei mari investiții. Totodată, accesarea fondurilor europene nu este o problemă doar a primăriilor, ci și a resursei umane de care au nevoie primarii. Trebuie să îi ajutăm pe primari, pentru că ei au bunăvoință și cunosc acest lucru deoarece, în perioada 2016- 2020, m-am zbătut să aducem cât mai mulți bani în județ, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar primarii au dorit să acceseze cât mai multe proiecte. Un alt aspect este cel referitor la faptul că, în Călărași, avem ADR Sud Muntenia, iar Autoritatea de Management pentru Programele Operaționale a trecut în subordinea ADR-urilor, ceea ce înseamnă că s-a debirocratizat activitatea.

Vă rugăm să ne fiți alături, domnule ministru, pentru ca primăriile din județ să beneficieze de cât mai multe fonduri europene!”, a declarat Ciprian Pandea.

Alin Bogdan Drăgulin, candidat pentru Camera Deputaților, a punctat, în conferința de presă, necesitatea ca proiectul operatorului regional de apă și canalizare să fie finanțat.

”Am urmărit, cu atenție, programul de guvernare al PNL care se bazează, în principal, pe  Planul Național de Relansare și Reziliență, care are o componentă importantă, cea de mediu. Provocările viitorului, legată de schimbările climatice sunt abordate printr-o finanțare consistentă, în acest program. Un element foarte important va fi și o redimensionare a economiei noastre, trecerea de la o economie dintr-un format liniar la o economie circulară, așa cum se dorește prin Planul Greenfield al Comisiei Europene.Referitor la județul Călărași, pe lângă proiectele cu componenta de mediu și la provocările viitorului, pe care le menționam mai devreme, un element important este și cel adus în discuție de antevorbitorii mei, este cel legat de proiectul de alimentară cu apă și canalizare ce vizează două județe: Călărași și Ialomița. Sunt legat sentimental de acest proiect, deoarece am fost inginer în cadrul Asociației ADI Ecoaqua și, apoi, director-executiv, am participat la implementarea Proiectului Operațional Sectorial de Mediu, în valoare de 100 de mil. de euro, prin care au fost investiți banii în alimentarea cu apă și canalizare în municipiile din județul Călărași, iar operatorul Ecoaqua, experții din județ, au contribuit la atragerea fondurilor europene în proporție de 100% pe acest proiect. De aceea, este păcat ca noi în această competiție, pentru că pentru POIM există un concurs între mai mulți operatori și nu vor fi fonduri suficiente pentru toate proiectele care există la nivel național, să rămânem la urmă. Ecoaqua a plecat de pe o poziție fruntașă, fiind unul dintre cei 15 operatori care în proiectul anterior a avut implementare de 100% și e păcat ca acest proiect, ale cărui date au fost culese din 2013, să nu devină realitate. Din nefericire, în ultimii 3 ani de guvernare PSD, cu un comisar european de aceeași culoare politică, nu s-a reușit ca un proiect, cum este cel de la Călărași, să fie pus în aplicare. Și astăzi, discutăm despre acest proiect și semnarea finanțării lui, când trebuia să aibă deja loc. Este păcat că aici, la Călărași, din cauza unor ambiții care au avut ca urmare încălcarea unui aranjament instituțional, a unor reguli ,,in house”, care au fost acceptate de statul român și stabilite cu Comisia Europeană, să ajungem în situație în care în această competiție unde am plecat de pe primele poziții, să fim depășiți de alții.”, a afirmat Alin Bogdan Drăgulin.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ciprian Pandea, candidat PNL pentru Senatul României: ”Faptele sunt de partea mea”

0

Tânărul liberal Ciprian Pandea deschide lista pentru Senatul României a PNL Călărași. Experiența sa în Guvernul României, concretizată cu aprobarea, în perioada 2016-2020, a nu mai puțin de 115 proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală în județul Călărași, a arătat că dezvoltarea localităților nu trebuie să țină cont de culoarea politică a primarilor, ci de nevoile comunităților.

”Dezvoltarea infrastructurii de drumuri dobândit un ritm accelerat începând cu anul 2016, când, din poziția de secretar de stat, am susținut finanțarea guvernamentală a proiectelor comunităților locale călărășene ce au privit asfaltarea de drumuri. Nu a contat culoarea politică, au contat nevoile reale ale primăriilor care nu aveau posibilități de dezvoltare din bugetele proprii, apelând la investițiile guvernamentale.”, a declarat Ciprian Pandea, candidat pentru Senatul României.

Cele 115 proiecte PNDL au o valoare aproximativă de 766 milioane de lei, bani investiți în asfaltarea de drumuri, introducerea rețelelor de canalizare, construcția sau modernizarea de dispensare etc.

”Parteneriatul pe care l-am construit cu primarii călărășeni va rămâne același parteneriat onest și după ce voi fi ales ca senator al călărășenilor. O Guvernare PNL susținută de o majoritate parlamentară aleasă pe 6 Decembrie va continua investițiile publice majore.Dezvoltarea adevărată se bazează pe parteneriate, pe fapte și nu pe vorbe. Iar faptele sunt de partea mea.”, subliniază Ciprian Pandea.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Guvernul PNL / Piețele și târgurile din Călărași nu se închid!

0

Toţi producătorii agricoli de produse româneşti vor avea în continuare acces în toate piețele și târgurile din județul Călărași. Toţi producătorii agricoli autohtoni vor putea să-și comercializeze produsele, în condiții de siguranță alimentară, cu limitarea efectelor răspândirii pandemiei de Coronavirus.

Autoritățile locale au responsabilitatea asigurăriinormelor de sănătate pentru consumatorii care își cumpără produse locale din piețele agroalimentare și trebuie să găsească soluţii ȋn contextul măsurii temporare de închidere a piețelor închise.

”Am încredere în toți primarii călărășeni că au identificat deja soluțiile necesare pentru protejarea atât a producătorilor locali, cât și a consumatorilor. Așa cum au găsit soluții în toată această perioadă de criză sanitară, așa vor găsi și acum. Vreau să le transmit că au în mine un sprijin ori de câte ori au nevoie. Împreună vom depăși această perioadă grea, interesul nostru fiind unul comun-sănătatea și siguranța călărășenilor” – Emil Dumitru, președinte PNL Călărași.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

4751 de tablete pentru elevii călărășeni – Educația continuă!

0

”Investim în educația copiilor noștri” – #Călărașiul_educat

Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării, a livrat Inspectoratului Școlar Județean Călărași, în cadrul programului ”Școala de acasă”, 4.751 de tablete, în valoare de 5.541.000 de lei, pentru elevii care nu beneficiază de un dispozitiv propriu pentru cursurile online.

De marți, 10 noiembrie, a demarat livrarea acestor tablete, care au și conexiune la internet, către unitățile de învățământ, în absolut toate localitățile județului Călărași, indiferent de culoarea politică a primarului. Copiii fără dispozitive electronice pentru învățarea online nu au nevoie de politică, ci de soluții.

Ministerul Educației și Cercetării a mai alocat, pe lângă cele 4.751 de tablete, suma de 2.686.000 lei pentru achiziția de echipamente IT destinate unităților școlare din județ, printr-un alt program, ”Educația în siguranță”. Procesul de achiziție a 780 de tablete, 800 de laptopuri și 500 camere web  se află în desfășurare, evaluarea ofertelor urmând să se încheie săptămâna viitoare.

Mai mult, în județul Călărași, un număr de 59 corpuri de clădiri de unități școlare au beneficiat de Programul ”Internet în școli”, prin protocolul  încheiat între MEC și furnizorii de internet.

Astfel, prin programele naționale din educație,  Guvernul PNL a reușit să pună bazele unei structuri sănătoase oferind șanse egale tuturor elevilor.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Comunicat de presă – cu privire la întâlnirea convocată de prefectul Marian Stoica pe tema desfășurării campaniei electorale și a alegerilor parlamentare

0

Luni, 9 noiembrie, președintele PNL Călărași Dumitru și secretarul general adjunct al filialei, Mihnea Vasiliu, au răspuns pozitiv invitației prefectului Marian Stoica, reprezentantul Guvernului în teritoriu convocând o ședință la sediul instituției, unde a fost făcut un apel la importanța desfășurării unei campanii civilizate, decente, în care să nu existe atacuri la persoană și în care să se promoveze oferta electorală a partidelor.

Partidele responsabile au răspuns prezent întâlnirii convocate de prefectul Marian Stoica, pe tema organizării alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020.

Coaliția PSD-PMP nu a participat!

Salutăm inițiativa Prefecturii Călărași de a organiza o astfel de întâlnire și sperăm ca la următoarele discuții toate partidele să dea dovadă de responsabilitate și să fie prezente.

Totodată, facem și noi un apel către toate formațiunile politice din Călărași de a respecta procesul democratic și de a proteja cetățenii în contextul pandemiei.

Menționăm faptul că în primele zile de campanie electorală ne confruntăm cu fenomenul ruperii afișelor electorale în municipiul Călărași. Vom face sesizări organelor abilitate.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Sărulești:

9.929.509 lei este suma alocată în prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, prin Ministerul Dezvoltării, comunei Sărulești, pentru reabilitarea și asfaltarea drumurilor de interes local. În Sărulești-Gară, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4.285 metri, în satul Săndulița, lungimea drumurilor reabilitate și asfaltate este de 1.450 metri, în Sărulești s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 1.350 metri, în vreme ce satul în Solacolu, dispus într-o zonă aproape pustie și care are acces la drumul național și, implicit, la asfalt, doar prin intermediul drumului județean 402, care este un drum de pământ, s-au reabilitat și asfaltat străzi de interes local pe o lungime de 900 de metri. Tot în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Sărulești a beneficiat și de o altă investiție, cu bani guvernamentali, reprezentând lucrări de reabilitare și modernizare pentru Grădinița nr. 3, din satul Săndulița. Banii alocați acestei lucrări au fost în valoare de 386.881 lei. Alte trei investiții majore au fost atribuite comunei Sărulești, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, reprezentând: 1. extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 7.367.235 lei; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare biologică, aceasta urmând să deservească satele Sărulești-Gară și Săndulița – 8.412.709 lei; 3. reabilitare Școala gimnazială nr. 1 din satul Sărulești-Gară – 4.169.637 lei. Petre Alerxandru Călin își fixa ca obiecte, cu puțin timp în urmă, exact finalizarea acestor investiții: extindere rețea alimentare cu apă în comuna Sărulești; înființare rețea de canalizare cu stație de epurare biologică în comuna Sărulești; reabilitare rețea de iluminat public. În anul 2018 au fost achiziționate și instalate 10 camere de supraveghere video la cimitirul din Sărulești-Gară, căminul cultural și sediu primărie. De asemenea, au fost efectuate lucrări de pietruire pe drumurile comunale DC 24, DC 26. Pentru cele două etape ale acestui program derulat prin Ministerul Dezvoltării, comuna Sărulești a reușit să atragă fonduri guvernamentale în sumă de 30.265.971 lei. Suma de 2.441.710 lei a fost atrasă, prin Compania Națională de Investiții, pentru construirea căminului cultural din satul Sărulești-Gară, lucrare finalizată și predată la cheie în cursul anului trecut. Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, afirmă că todeauna a avut drept preocupări principale gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea locuitorilor, prin dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local. “Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei.

Comuna Fundeni:

Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, acesta precizează că, de la data la care a fost reales în această funcție, a căutat, permanent, să găsească măsuri de eficientizare a activității, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman. “Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor cetățenilor din comuna Fundeni. Viziunea mea pentru Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor. “Mi-am bazat campania electorală pe un dialog sincer și transparent, afirma primarul Cărtușanu, după ce a obținut un nou mandat de primar al comunei Fundeni, iar proiectele trebuie să le continui. Am prezentat planurile. Ce am avut de spus, am spus aici, ce am construit se vede în comunitatea Fundeniului. Cărtușanu spune că la nivel local s-au dezvoltat proiecte sau au fost făcute demersurile pentru a iniția unele noi: investiții în infrastructura rutieră; extindere și modernizare rețea de apă; s-a început branșarea la rețeaua de gaze a comunei; s-au instalat limitatoare de viteză; școala se află în prim proces de modernizare; s-a dat în folosință un nou parc, iar altul este în fază de proiect aprobat (în zona fostei mori); iluminatul public se modernizeaza (leduri economice din punct de vedere al consumului); se realizează sala de sport cu 180 de locuri; caminul cultural este in proces de modernizare. La acest moment, la nivelul comunei se derulează mai multe proiecte: reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; extindere și reabilitare dispensar; modernizare străzi și drumuri locale; modernizarea infrastructurii rutiere; extindere și reabilitare sediu administrativ; extinderea sistemului de iluminat public stradal; extindere și modernizare rețea locală de securitate; înființare sistem de canalizare cu stație de epurare și extindere sistemn de alimentare cu apă potabilă. Totodată, s-au derulat acțiuni de colectarea datelor pentru întocmirea documentației pentru alte 3 proiecte: construire sală de sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural.

Se urmărește construirea unui nou parc comunal pe baza unui proiect care vizează îmbunătățirea calității mediului. Gheorghiță Cărtușanu afirmă că localitatea se dezvoltă dinspre interior către exterior, de aceea ordinea investițiilor, însemnând asfaltării strazilor, introducerea canalizării, a gazelor, nu este întâmplătoare. Toate investițiile au pornit dinspre centrul comunei spre periferie.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Luica:

Ion Dobrin, edilul comunei Luica, reales în acest post la scrutinul din 27 septembrie, afirmă că realizările edilitar-gospodărești, de până acum, se datorează faptului că este un om implicat și care cunoaște în profunzime realitățile locale. “Cunosc problemele comunei noastre, iar din ziua în care am ocupat funcția de primar, am început să le rezolv… Realizările echipei administrative arată că ne pasă de nevoile și traiul cetățenilor și că știm să găsim soluții de rezolvare a problemelor comunității”. În ultimii 4 ani, pe raza comunei Luica s-au realizat mai multe obiective, toate menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor: 1. asfaltare strada Sârbi; 2. asfaltare DC 72 Luica – Valea stânii; 3. modernizarea iluminatului public prin montarea de lămpi stradale economice; 4. dotarea școlii cu două microbuze, pentru transportul elevilor, marca Fiat Doblo și marca Opel Mivano, prin Programul Uniunii Europene și Ministerul Educației și Cercetării; 5. întreținerea și repararea prin pietruire a străzilor; 6. înființarea sistemului de supraveghere video, pe străzile principale, în satele Luica și Valea Stânii; 7. alocarea de fonduri pentru reparații în Parohia Sfântul Nicolae și Ilie din Valea Stânii; 8. susținerea și finanțarea echipei de fotbal Avântul Luica, în campionatul județean; 9. amenajarea parcurilor și terenurilor de tenis în satele Luica și Valea Stânii; 10. alocarea de fonduri pentru reabilitarea dispensarului uman; 11. montarea de indicatoare stradale și introducerea nomenclatorului stradal a tuturor străzilor; 12. amplasarea de panouri de intrare în localitate; 13. reabilitarea iluminatului public prin montarea a 650 de lămpi cu LED, celule SMD, investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 14. reabilitarea și modernizarea Școlii nr. 1 din satul Valea stânii, cu finanțare guvernamentală; 15. asflatarea și modernizarea drumurilor de interes local; 16. reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Luica, înființarea de grupuri sanitare în incinta școlii și în incinta grădiniței, dotarea acestora cu sistem de încălzire centralizată; 17. achiziția unui buldoexcavator echipat și accesorizat, cu finanțare prin Grupul de Acțiune Locală Colinele Argeșului; 18. derularea programului național de cadastru și intabularea terenului agricol intravilan și construcții, teren extravilan, prin programul Național de Cadastru; 19. întreținerea și repararea străzilor din satele componente, prin pietruire cu balast; 20. alocarea de fonduri pentru achiziționarea lemnelor de foc pentru cabinetul medicului de familie; 21. împrejmuirea cimitirului vechi din satul Luica și împrejmuirea bisericii vechi din satul Valea Stânii; 22. reparația acoperișului prin înlocuirea țiglei și învelirea cu tablă a acoperișului de la blocul specialiștilor, montarea de jgheaburi de scurgerea apei; 23. amenjarea unei alei betonate și extinderea rețelei de iluminat public, la baza sportivă și în incinta școlii; 24. împrejmuirea spațiului căminului cultural.

Comuna Valea Argovei:

Constantin Boitan, vechiul și noul edil al comunei Valea Argovei, spune că, în conștiința publică, primarul ar trebui văzut ca un administrator al banilor publici, mai ales când vorbim de localități mici. Cine crede că e mare politician, când conduce o comună, se înșeală amarnic. Acesta afirmă că își susține afirmația prin prisma faptului că are o experiență în administrația publică locală de peste 30 de ani. Primarul nu este politician, este administrator al banilor publici. Și trebuie să reprezinte la fel de bine și pe cei care l-au votat, dar și pe cei care au avut altă opțiune. Pentru perioada electorală 2016 – 2020, în comuna Valea Argovei au avut loc investiții masive, comparativ cu posibilitățile de finanțare a unor astfel de obiective, cu bani colectați pe plan local. Comuna Valea Argovei a fost beneficiara proiectului de asflatare de drumuri de interes local, finanțat prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca. Constatin Boitan, primarul comunei, ne spune că, la acest moment, s-au asfaltat următoarele străzi: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). Constantin Boitan spune că s-ar fi putut realiza mult mai multe lucruri, însă sunt foarte multe îngrădiri de ordin birocratic, iar legislația în vigoare este extrem de stufoasă și foarte greu de interpretat. La Valea Argovei, recunoaște edilul, nu există personal specializat care să poată accesa proiecte extrem de complexe și cu finanțare externă. Cu toate acestea, pe lângă proiectul de modernizare și asfaltare de drumuri de interes local, la Valea Argovei este în curs de derulare un alt proiect privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași: 15 unități de învățământ în Scenariul 3

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din județ.

Prin urmare, astăzi, 26 octombrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, seînregistrează următoarea situație:

  252 de unități de învățământ în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;

 36 de unități de învățământ în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

– 15 unități de învățământ în Scenariul 3 (S3): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online:

Școala Gimnazială „Carol I” Călărași

Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni

Școala Primară nr. 2 Fundeni

Liceul „Al. Odobescu” Lehliu – Gară

Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea

Școala Gimnazială nr. 2 Sultana

G.P.P. „Țara Copilăriei” Călărași

Colegiul Economic Călărași

Liceul Danubius Călărași

Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu

Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani

Școala Gimnazială nr. 1 Curcani

G.P.N. nr. 1 Curcani

G.P.N. nr. 2 Curcani

Școala Primară nr. 2 Curcani

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Reamintim că, potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași va transmite zilnic informările privind situația unităților de învățământ din județ.

Inspector școlar general adjunct, prof. Butoi Adriana

Campanie de vaccinare antirabică a vulpilor prin distribuție la vizuină a momelilor vaccinale antirabice – campania a II-a 2020

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta                   Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca incepand cu data de 26.10.2020, pe teritoriul judetului Calarasi se deruleaza  a doua campanie de vaccinare anuala  antirabica a vulpilor, prin distributia manuala a momelilor vaccinale antirabice, actiune ce se va desfasura prin medicii veterinari oficiali si reprezentanti ai fondurilor de vanatoare.

Acţiunea privind campania de vaccinare antirabică a vulpilor se înscrie în cadrul programului naţional de control şi eradicare a rabiei in conformitate cu Programul strategic al Romaniei de supraveghere, control si eradicarea rabiei la vulpi aprobat prin HG nr 55/2008, cu modificarile ulterioare, si aprobat de catre Comisia Europeana pentru anul 2020.

La minim 45 de zile de la finalizarea campaniei  de distributie aeriana a momelilor vaccinale la vulpi, se va evalua eficienţa vaccinării prin examene de laborator pe probele prelevate de la vulpile recoltate în urma vânătorii, pentru a se determina prezenţa anticorpilor antirabici postvaccinali.

DSVSA Calarasi recomandă populaţiei să respecte anumite reguli pentru prevenirea cazurilor de rabie:

 • Aanimalele de companie (câini, pisici) trebuie vaccinate antirabic;
 • Evitati contactul cu momelile vaccinale antirabice pentru vulpi de catre animale domestice si mai ales de catre persoane. Momelile antirabice pentru vulpi sunt sub forma unor tablete cu miros puternic de peşte.
 • În cazul în care se găseşe o momeală cu învelişul desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de manusi se plaseaza momeala intr-o punga de plastic si se anunţa medicul veterinar din cea mai apropiata localitate.
 • Este important sa se anunte medicul veterinar, administratia publica locala sau gestionarul fondului de vanatoare daca sunt gasite animale moarte pe teritoriul supus vaccinarii.

În cazul când cineva a fost muşcat:

 • persoana respectivă să se prezinte de urgenţă la medic ;
 • să fie informat si medicul veterinar.

DSVSA Calarasi prin medicii veterinari de libera practica desfasoara din luna octombrie a acestui an campania obligatorie de vaccinare  antirabica a cainilor si pisicilor din gospodariile populatiei.

Vaccinarea profilactică antirabică va fi executata de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti, operatiunea de vaccinare fiind gratuita la caini si contracost la pisici. Costul vaccinului antirabic este suportat din bugetul DSVSA Calarasi.

Identificarea cainilor este obligatorie, asa cum este prevazut in Ordinul presedintelui ANSVSA 1/2014, operatiunea de microcipare fiind realizata de orice cabinet medical veterinar , si este suportata de proprietar.

 Neprezentarea de catre detinatorii de caini si pisici pentru efectuarea operatiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabica, cat si refuzul acestora de a supune animalele actiunii de microcipare si vaccinare antirabica sau neacordarea sprijinului necesar pentru a fi efectuate aceste operatiuni, atrage dupa sine sanctionarea contraventionala conform HG 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 5, lit J, punct 3 si 4 cu amenda de la 400 la 800 lei.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS , efectuarea vaccinarii antirabice a cainilor si pisicilor, rabia (turbarea)  fiind o boala transmisibila de la animale la om, cu efecte letale.

    DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR 

Noile condiții de identificare şi înregistrare a ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor

0

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 02 octombrie 2020, este publicat Ordinul nr. 274/153/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor

Ecvideele trebuie să fie identificate până la vârsta de 6 luni, să fie înregistrate şi să deţină paşaport în termen de maximum 12 luni de la data naşterii şi, în orice caz, înainte de a părăsi definitiv exploataţia în care s-au născut, cu excepţia cazului în care o astfel de deplasare are loc în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. k) pct. 3 din prezentul ordin, ca mânji sub iapă-mamă, sau în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 în cazul ecvideelor cu vârsta de cel mult 12 luni destinate sacrificării.

Obligaţiile proprietarului/deţinătorului sunt următoarele:

a)anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea fiecărui ecvideu, în vederea identificării până la vârsta de 6 luni de la naştere şi în vederea înregistrării şi eliberării paşaportului până la 12 luni de la naştere sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de data care survine mai devreme;
 b)
anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la intenţia de vânzare/cumpărare sau donaţia ecvideelor în vederea eliberării documentelor sanitar – veterinare necesare;

c)permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea efectuării acţiunilor de identificare şi înregistrare, precum şi a acţiunilor sanitar – veterinare pentru toate ecvideele;

d)permite medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea desfăşurării controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele;

e)achiziţionează transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari şi secundari este publicată la adresa de internet: www.anarz.eu;

f)completează cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

g)în vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, depune la sediul ANZ/OJZ cererea prevăzută la lit. f); de asemenea, proprietarul/deţinătorul de ecvidee poate depune la sediul ANZ/OJZ şi fişa de identificare şi înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;

h)oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor;

i)pentru identificarea şi înregistrarea cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate prezintă la ANZ/OJZ documentele care atestă rasa şi originea eliberate/vizate şi înregistrate la ANZ; în cazul în care proprietarul/deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective sunt înregistrate în categoria “ecvideu de rasă necunoscută”;

j)notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la ecvideele din exploataţia proprie;

k)deţine asupra sa paşaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mişcare în afara exploataţiei; nu este necesar ca documentul de identificare să însoţească ecvideele înregistrate şi ecvideele destinate reproducţiei şi producţiei, atunci când acestea:

1.se află pe păşuni, iar paşaportul poate fi prezentat fără întârziere de către proprietar/deţinător;

2.sunt călărite, conduse, duse sau preluate temporar, fie în vecinătatea exploataţiei, pe teritoriul României, astfel încât paşaportul să poată fi prezentat fără întârziere; fie în perioada de transhumanţă a ecvideelor înspre şi dinspre zonele de păşune de vară înregistrate, cu condiţia ca paşapoartele să poată fi prezentate la exploataţia de plecare;

3.nu sunt înţărcate şi însoţesc iapa-mamă sau iapa-surogat;

4.participă la un antrenament sau la un test pentru o competiţie ecvestră sau la un eveniment pentru care este necesar să părăsească temporar locul antrenamentului, al competiţiei sau al evenimentului;

5.sunt deplasate sau transportate într-o situaţie de urgenţă legată de ecvideele însele sau de exploataţia în care sunt ţinute.

l)în cazul vânzării-cumpărării/donaţiei/moştenirii ecvideului, noul deţinător are obligaţia de a preda paşaportul la ANZ/OJZ în termen de maximum 7 zile lucrătoare, în vederea operării în paşaportul ecvideului a datelor noului deţinător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeaşi localitate, cât şi în cazul schimbării localităţii sau judeţului; totodată, noul deţinător are obligaţia să completeze şi să depună formularul de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu documentele solicitate în acesta;

m)în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului, proprietarul/deţinătorul ecvideului are obligaţia de a prezenta la ANZ/OJZ paşaportul acestuia, precum şi o copie a actului din care să reiasă noua adresă a proprietarului/deţinătorului, în vederea operării datelor în paşaportul ecvideului şi în baza naţională de date, iar în cazul schimbării exploataţiei ecvideului, proprietarul/deţinătorul are obligaţia de a depune la ANZ/OJZ o copie a actului din care reiese noua exploataţie, în vederea operării datelor în baza naţională de date; totodată, proprietarul/deţinătorul are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social, respectiv pentru schimbarea exploataţiei ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta;

n)în cazul morţii/dispariţiei unui ecvideu, trebuie să predea paşaportul acestuia la ANZ/OJZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariţia animalului; în cazul găsirii ecvideului dispărut, deţinătorul trebuie să se prezinte la ANZ/OJZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea paşaportului acestuia; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru declararea morţii/dispariţiei/găsirii unui ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta;

o)în cazul pierderii, furtului, deteriorării paşaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deţinătorul nu mai posedă paşaportul acestuia, solicită eliberarea pentru animalul în cauză a unui paşaport duplicat/înlocuitor la ANZ/OJZ sau în ţara unde acesta a fost emis; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta.

p)depune documentul de identificare la ANZ/OJZ, în termen de cel mult 14 zile de la data clasificării ecvideului ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secţiunea II partea II din documentul de identificare, de către medicul veterinar organizat în condiţiile legii, în vederea operării în baza naţională de date, în cazul în care nu a fost operat în SIIE de medicul veterinar care a făcut clasificarea, lucru despre care proprietarul a fost informat de către acesta.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Paşapoartele emise în condiţiile legii, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile.

În cazul în care se administrează la ecvidee tratamente cu substanţe interzise pentru consumul uman, ecvideeul este exclus din lanţul alimentar,  se înregistrează acest fapt în paşaport şi în baza naţională de date, nu se accepta la sacrificare.

ADR Sud Muntenia a organizat „Al treilea eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului SinCE-AFC”

0

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, partener în cadrul proiectului SinCE-AFC, a organizat în perioada 5-6 octombrie 2020, online prin intermediul aplicației ZOOM,„Al treilea eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului”.

Proiectul SinCE-AFC vizează implicarea IMM-urilor din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promovarea mecanismelor orizontale de management și financiare corespunzătoare.

În prima zi evenimentului, ADR Sud Muntenia, în calitate de organizator, a prezentat inițiativele, strategiile la nivel regional și național precum și bunele practici identificate în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia privind economia circulară în sectorul agro-alimentar. Alături de reprezentanții ADRSM și partenerii din proiect au mai participat stakeholderi dintre care menționăm pe cei care au susținut prezentări în cadrul evenimentului:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București), Filiala Călărași:Instrumente care susțin circularitatea în agricultură și industria alimentară;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașiniși Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA București): Inițiative și strategii privind economia circulară;
 • Institutul Naționalde Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București): Proiectul SECVENT, o abordare pentru eliminarea decalajului (eco) inovațional în bioeconomia circulară;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (ICPE-CA București): Cercetare aplicată pentru conversia deșeurilor agroalimentare în biogaz și subproduse: rezultate și bariere în calea implementării proiectului, în care a fost descrisă o nouă abordare în tratarea deșeurilor agroalimentare și impactul deșeurilor agroalimentare asupra mediului;
 • Ateliere Fără Frontiere (AFF):Parteneriat pentru economia circulară a deșeurilor alimentare și solidaritate – Proiect pilot România.

Evenimentul a continuat cu o serie de prezentări de bune practici identificate în toate regiunile europene în care este implementat proiectul și vizite de studiu virtuale referitoare la economia circulară în sectorul agroalimentar în regiunea Sud Muntenia. La finalul primei zile a întâlnirii la care au participat 41 de invitați a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, demonstrând interesul ridicat pentru acest eveniment.

În cea de a doua zi a evenimentului, dedicată partenerilor proiectului, la care au participat 26 de invitați, au fost discutate aspecte care țin de buna derulare a proiectului: rezultatele primei etapei a procesului de consultare a stakeholderilor proiectului; analiza bunelor practici colectate în semestrul al doilea; aspecte legate activitățile de comunicare și diseminare; stadiul proiectului și activitățile planificate pentru perioada următoare în fiecare regiune.

În cazul în care aveți un exemplu de bună practică privind economia circulară din sectorul agroalimentar și doriți să o împărtășiți cu noi, puteți contacta Serviciul Dezvoltare din cadrul Direcției Dezvoltare și Comunicare a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC vă rugăm să accesați următoarele link-uri: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 sauhttps://www.interregeurope.eu/since-afc/.

Conferința Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2020

0

Miercuri, 7 octombrie 2020, Autoritatea de Management (Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației, România), Autoritatea Națională (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria) și Secretariatul Comun(Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria)auorganizat Conferinţa Anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria. Conferințaa avut ca obiectiv principal prezentarea stadiului implementării și a rezultatelor Programului Interreg V-A România-Bulgaria, încadrându-se în seria de evenimente destinate creşterii gradului de transparență, prin informarea corespunzătoare a publicului.Evenimentul a fost organizat online, prin intermediul platformei Zoom.us și a fost transmis live pe canalul de YouTube al Programului.

În cadrul conferinţei anuale au fost prezentate informații privind stadiul implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria, precum și rezultatele majore atinse de către beneficiarii Programului de a lungul anului 2020. De asemenea, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului au povestit despre proiectele implementate într-un parteneriat transfrontalier și au împărtășit impresii despre modul în care proiectele implementate au îmbunătățit calitatea vieții oamenilor din zonă, după cum urmează:

 1. ROBG-272, ”Row Adventure”, implementat de către Asociația AISSER, Călărași, Clubul Sportiv ”Sport for you and me” și Asociația Club Sportiv ACTIS
 2. ROBG-274, ”Standarde unitare, coordonare sporită – securitate comună”, implementat de către Municipalitatea Svishtov, împreună cu Municipalitatea Zimnicea,
 3. ROBG-452, ”Bine ați venit în evul mediu”, implementat de către Municipalitatea Mezdra, împreună cu Municipalitatea Dobrosloveni.

Cu prilejul aniversării Interreg – 30 de ani împreună, în timpul conferinței a fost difuzată o galerie video: 30 de ani de cooperare – provocări comune, oportunități comune, rezultate comune.

Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele finanțate, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.euși site-ul noului program www.interregviarobg.eu.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

Comuna Alexandru Odobescu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași”, propus a fi amplasat în localitatea Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași, sos. Chiciu, nr.2, jud. Călărași, și la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, titular al proiectului „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în comuna Alexandru Odobescu, satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălațui, județul Călărași.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.

Tratament terestru pentru combaterea țânțarilor

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 18.09.2020 – 20.09.2020 se vor efectua acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

         Acțiunile vor avea loc în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

            Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, deltametrin și sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

            Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

În județul Călărași, doar trei unități de învățământ funcționează pe scenariul 3

0

Conform Ordinului comun MEC-MS 5487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin administrațiile publice locale au fost asigurate atât măștile cât și dezinfectanții pentru mâini și suprafețe.
În județul Călărași, doar trei unități de învățământ funcționează pe scenariul 3: Școala Gimnazială Nr. 1 Ileana – Structura Arțari, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș, F.E.G. Călărași. Aceste trei unități dispun de device-uri astfel încât să poată fi asigurată învățarea online.
Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Călărași, prin inspectorul școlar desemnat pentru proiecte educaționale, face demersuri pentru accesarea de fonduri europene pentru achiziționarea materialelor care vor asigura buna desfășurare a organizării procesului de învățământ.
Prin inspecțiile tematice care se derulează în această perioadă, este monitorizată organizarea și desfășurarea activităților din cadrul unităților de învățământ din județul Călărași, cu respectarea prevederilor ordinului comun MEC-MS nr. 5487/31.08.2020 și cu respectarea ordinului nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare.

A fost stopată ilegalitatea de la Ecoaqua

0

Ilegalitatea comisa la ECOAQUA S.A. în data de 13.05.2020, a fost stopată în ședința A.G.A. din data de 07.09.2020, înainte de finalizarea dosarelor începute in justiție. Astfel, prin crearea unei noi majorități a acționarilor Ecoaqua S.A. (urmare în principal a pierderii funcției de președinte al Consiliului Județean de către domnul Vasile Iliuță), s-a luat masura anulării hotărârilor A.G.A. din 13.05.2020.
La momentul actual, consiliul de administrație este format din 5 membri (prin demisia domnilor Iorgovici Claudiu și Zăvălaș Liviu Marian). Completarea Consiliului de Administrație se va face prin ocuparea celor două locuri vacante de către persoanele aflate pe lista scurtă în urma selecției din anul 2016 și care au îndeplinit criteriile.
S-a luat imediat măsura revocării din funcție a directorului general Nuțu Marcel, numit fără nici o bază legală (nu selecție, nu verificări, nimic) și a fost numit pe acest post domnul Neacșu Constantin, acesta fiind următorul din lista rezultată în urma selecției efectuate în anul 2016 pentru postul de director general.
Se va putea astfel acționa, în deplină legalitate și cu respectarea aranjamentului instituțional, pentru reluarea eforturilor de finalizare a contractului de finanțare POIM 2014-2020. Acesta reprezintă obiectivul principal aflat pe lista Consiliului de Administrație.
In subsidiar, Consiliul de Administrație a fost împuternicit de A.G.A. operator să facă o analiză a situației financiare a operatorului regional, situație care nu s-a îmbunătățit cu nimic prin eforturile celor care au dorit schimbarea ilegala a conducerii ECOAQUA S.A.
Consiliul de Administrație va analiza toate deciziile conducerii interimare în vederea anulării abuzurilor săvârșite în perioada mai-septembrie 2020.

Informare

0

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, TITULARUL COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, localitatea Nicolae Bălcescu, str. Centrală, nr. 25, jud. Călărași, tel. 0242533600, intenționează să solicite de la A.N. “Apele Române” – Direcția Apelor Buzău Ialomița, aviz de gospodărire a apelor / aviz amplasament, pentru realizarea lucrărilor “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași”, amplasate în judeţul Călărași, comuna Alexandru Odobescu, sat Nicolae Balcescu.
Această investiție este existentă.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa primaria_alodobescu@yahoo.com, Mircea Marius Cristian, 0242533700, dupa data de 03.09.2020.

Au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020 (înainte de contestații)

0

În județul Călărași, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2020 este de 25,62%.
Din totalul candidaților promovați (134), 77 de candidaţi fac parte din promoţia curentă, iar 57de candidaţi provin din promoţiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2019 – 2020 este de 25,75%. În cazul promoțiilor anterioare, procentul candidaților promovați este de 25,45%.
La probele scrise s-au prezentat 523 de candidaţi din cei 637 de candidaţi înscrişi. A fost eliminat pentru fraudă un candidat (acesta nu se va mai putea înscrie la următoarele două sesiuni
Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.
Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afișate astăzi, 2 septembrie, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. La fel ca în prima sesiune, rezultatele sunt publicate prin anonimizare, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, tot astăzi, în intervalul orar 14:00 – 20:00. În cazul formulării și transmiterii în sistem electronic a contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași în sectorul produselor alimentare – august 2020

0

În cursul lunii august 2020, inspectorii de specialitate ai Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi au efectuat un numar de 184 actiuni de control, actiuni desfasurate si in zilele de sambata si duminica,  în targuri si piete agroalimentare, in unitati din industria alimentară care desfășoară activități în domenii precum: vanzarea cu amanuntul a produselor de origine animala si nonanimala,  cat şi in unităţi de depozitare si desfacerea a acestora.

Controalele, efectuate si in echipe mixte cu inspectori ai IPJ Calarasi,  au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în baza HG 984/2005 actualizată în valoare totală de  92.700 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

–  neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și/sau tehnologice de producție, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, lipsă contract cu furnizor de servicii DDD;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare), fiind identificati in pietele agroalimentare producatori particulari care comercializau branza telemea si lapte crud fara autorizatie sanitara veterinara si fara fise de sanatate a animalelor;

–  neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;

– alte tipuri de neconformități identificate : desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-vetrinar și pentru siguranța alimentelor, neanunţarea începerii activităţii de către operatorii alimentari.

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calității produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ustensile de lucru.

Reamintim:

– în contextul evoluției COVID -19, operatorii din domeniul alimentar trebuie să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului, precum menţinerea distanţării fizice, limitarea contactelor externe la cele absolut necesare dar și reguli suplimentare de igienă, acolo unde este cazul, în special când un angajat este depistat pozitiv la acest virus;

– în unitățile de vânzare cu amănuntul, o atenție deosebită trebuie acordată  măsurilor de igienizare sporite, în special în zonele în care se identifică puncte de atingere cu risc ridicat (cărucioare de cumpărături, mânerele ușilor, cântarul utilizat de către clienți) și în vitrinele cu alimente, deschise spre vânzare (salată, vitrinele cu produse proaspete și produse de panificație);

 • la dispoziția consumatorilor trebuie puse produse pentru dezinfectarea a mâinilor, la intrarea și ieșirea din spațiile alimentare.

Controalele DSVSA Calarasi vor continua cu aceeași intensitate .

Numărul de telefon al DSVSA Calarasi unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor este : 0242 – 313676

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

     DIRECTOR EXECUTIV,

     Dr. Viorel BUCUR

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 07.09.2020 – 09.09.2020 se vor efectua acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Acțiunile vor avea loc în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, deltametrin și sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în jud. Călărași,  comuna Alexandru Odobescu, satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălațui..

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași și la sediul COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, cu sediul în județul Călărași, sat Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, str. Centrala, nr.29, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași.         

Primăria Municipiului Călărași: O nouă finanțare europeană

0

Primăria Municipiului Călărași a obținut o nouă finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional, pentru proiectul ”Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr.4 „Step by Step” Călăraşi”.

Contractul de finanțare are o valoare totală eligibilă de 2.347.572,07 lei (aproximativ 484.000 de euro), durata execuției lucrărilor propuse prin proiect fiind de 18 luni.

Proiectul prevede lucrări de intervenții la ambele locații aparținând Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 ”Step by Step”, astfel:

Locația din strada Aleea Centralei:

-reabilitare grupuri sanitare existente și spații de circulație

-realizarea unei construcții independente, și anume o sală multifuncțională

-construirea și amenjarea locurilor de joacă.

Locația din strada Stadionului:

-reabilitare grupuri sanitare

-refacerea gardului

-construcția și amenajarea locurilor de joacă.

Municipiul Călărași are, începând de joi, 26 august, în implementare, proiecte cu finanțări europene ce se ridică la 43,06 milioane euro.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călărași: Anunț de presă

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 24.08.2020 – 27.08.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) prin tratamentterestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri,etc).

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 00.00 – 06.00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid, Deltametrin, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMETELOR CALARASI IN ALERTA DATORITA FOCARULUI DE PESTA PORCINA AFRICANA IN EXPLOATATIE COMERCIALA DE SUINE

0

În data de 13 august 2020 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia comerciala detinuta de SC Agroland Future S.R.L., adresa localitatea Calareti, comuna Tamadau Mare, judetul Calarasi.
Exploatatia de porci este o ferma comerciala de reproductie, crestere si ingrasare suine, in care sunt detinuti pana la 2140 capete porci.
DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .
Pana la confirmarea bolii, exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.
In data de 13.08.2020, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine administrata de SC Agroland Future SRL.
Controlul si combaterea bolii, inclusiv masura de ucidere si ecarisare prin metoda alternativa de ingropare, va fi zilnic efectuata sub supraveghere sanitara veterinara oficiala, cu aplicarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de combatere a bolii si a prevederilor stabilite prin manualul operational de interventie in pesta porcina africana.
DSVSA Calarasi tine sa informeze populatia sub aspectul masurii de ecarisare prin ingropare ca aceasta este o metoda admisa de legislatia in vigoare in caz de epizootii si in baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de institutiile abilitate, in scopul aplicarii cat mai rapide a masurilor de combatere a bolilor, masura prevazuta de art 4 din OG 24 din 2016.
Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.
Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social cat si economic.
Pana la stingerea oficiala a bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie: Calareti, Tamadau Mare, Florica, Podari si supraveghere : Tamadau Mic, Plumbuita, Seinoiu; Sarulesti Gara, Sarulesti, Sandulita, Magureni, Sacele, Polcesti, Fundulea, Alexandru Ioan Cuza, Gostilele, Ileana, Razoarele este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd. Miscarea animalelor din celelate specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.
DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.
  Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.
  In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.
  In gospodariile populatiei , DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :
 • de a aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii si instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea in gospodarie si adapostul porcilor;
  – examinarea zilnica a efectivelor de porci;
  – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;
  – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;
 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.
  Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA:
  In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA, acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr Viorel BUCUR

ADI Ecoaqua: Comunicat de presă

0

In data de 13.08.2020, instanta s-a pronuntat cu privire la Cererea de interventie depusa de ADI Ecoaqua in calitate de autoritate tutelara, mun Calarasi si mun. Urziceni in calitate de actionari ai Ecoaqua S.A. Instanta a respins solicitarea de inregistrare de mentiuni a adunarii generale a operatorului cu privire la revocarea Consiliului de administratie si numirea unor membrii provizorii intr-un nou Consiliu de administratie.

Avand in vedere hotararea instantei, suntem de parere ca este nevoie sa se reinstaureze cat mai curand legalitatea organelor de conducere a operatorului, care sa permita acestuia sa continue demersurile pentru semnarea contractului de finantare in cadrul programului POIM 2014 – 2020.

Prin hotararea instantei se pune capat incercarii de ingradire a controlului legal exercitat de autoritatea tutelara, in speta ADI ECOAQUA. Se pastreaza in acest fel toate mentiunile din actul constitutiv al operatorului regional, mentiuni in concordanta cu prevederile legale, respectiv cu Legea 51/2006 si OUG 109/2011. Prin mentinerea acestor prevederi in actul constitutiv, sunt respectate si regulile “in house” prevazute in Ghidul de finantare POIM 2014 – 2020. In acest fel se micsoreaza pericolulul respingerii cererii de finantare din motive privind aranjamentul institutional.

Retinerea pentru 30 zile a directorului general ales de Consiliul de administratie provizoriu, respectiv domnul Victor Sandu, pentru nereguli in dosare de finantare cu fonduri europene, face ca hotararea instantei sa fie cu atat mai benefica, eliminand toate dubiile legate de legitimitatea organelor de conducere ale operatorului regional.

Consideram ca prin decizia instantei a fost refacut aranjamentul institutional, asociatia de dezvoltare intercomunitara pastrandu-si prerogativele de Autoritate Tutelara.

În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială din Municipiul Călărași

0

Având în vedere dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA   nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA  nr. 114/1996  – Legea locuinţei.

și

Prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 110  din 30.07.2020, Anexa nr. 5,  privind Actele justificative pentru obținerea  unei locuințe sociale, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință socială   până la data de 18 SEPTEMBRIE 2020.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în   categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet  https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ.

PREȘEDINTE,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI REPARTIZARE  A

CERERILOR  DE LOCUINȚE SOCIALE

Viorel IVANCIU

Sursă alternativă de apă pentru municipiul Călărași

0

Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că în câteva săptămâni, municipiul Călărași va avea o sursă alternativă de apă potabilă, din puțuri forate.

După o investiție derulată pe parcursul ultimilor 10 ani, municipiul Călărași, prin operatorul EcoAqua, va deveni beneficiarul acestei surse alternative de apă din strat de profunzime.

Valoarea lucrărilor executate este de aproximativ 12,5 milioane lei, fiind finanțată de Compania Națională de Investiții, ai căror reprezentanți au fost prezenți în această săptămână, într-o conferință de presă, alături de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, reprezentanți ai operatorului EcoAqua și ai constructorului, pentru a anunța punerea în funcțiune a stației.

Investiția cuprinde:

-Front de captare apă subterană din strat de profunzime, cu o lungime de 2.264 metri, format din 5 foraje cu adâncimi între 390 și 400 metri.

-Stație de tratare a apei și aducțiune apă tratată, cu o lungime de 6.500 metri

Pentru a fi corelată cu debitele de la Stația de captare Chiciu din Dunăre, dar și pentru siguranța în exploatare, a mai fost necesară suplimentarea investiției cu echipamente SCADA (sisteme de supraveghere, control și achiziții date), convertizoare de frecvență și generator de curent electric.

Stația de captare și tratare apă din puțuri este construită să realizeze debitul maxim de 600 mc/h (60% din necesarul municipiului Călărași), debitul mediu cu eficiență maximă fiind de 150-170 mc/h și un debit minim de 50-70 mc/h. În urma discuțiilor cu operatorul ECOAQUA s-a stabilit funcționarea stației pe debitul mediu 150-170 mc/h în mod continuu.

Probele finale în ceea ce privește stabilirea dozelor eficiente a reactivilor de tratare se vor efectua începând cu 20 august 2020, dupa care în circa 2-3 saptamani sistemul poate fi preluat și menținut în funcțiune.

”Vreau să le mulțumesc celor de la Compania Națională de Investiții pentru că au fost de acord să suplimenteze, cu aproximativ 400.000 de euro această investiție, pentru ca ea să fie finalizată, pentru reglarea debitului. Suntem pe ultima sută de metri, în curând vom recepționa această stație de captare și tratare a apei din strat de profunzime.”,a declarat primarul Daniel Ștefan Drăgulin

”În municipiul Călărași a existat un foraj în vecinătatea fostul combinat siderurgic care avea un debit de 38 l/sec și la vremea respectivă s-a gândit o anumită capacitate. Prin investiția pe care am făcut-o, în vederea punerii în funcțiune a stației de tratare, s-au mai făcut încă patru foraje la 300-400 m adâncime. Ideea de a lua apa din subteran este, din punctul meu de vedere, foarte bună, de aia se numește și sursă alternativă. Spun asta, întrucât dacă te bazezi doar pe apa din Dunăre, la câte situații de criză neprevăzute sunt, ei bine, în astfel de momente este nevoie de o sursă alternativă de apă, pot spune chiar că este o necesitate având în vedere siguranța populației.”, a declarat Eugen Prisăcariu, reprezentant Compania Națională de Investiții.

Nou tratament de dezinsecție contra țânțarilor și căpușelor

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 05.08.2020 – 08.08.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) atât prin aviotratament, cât șiterestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri,etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 6.00-11.00, iar cel terestru între 22.00-06.00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid, Deltametrin, S-metropen acestea fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Jegălia

Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, afirmă că nu e preocupat pentru câștigarea unui nou mandat de primar câtă vreme realegerea sa, pentru un al treila mandat, este un fapt implicit, subînțeles. Declară că tot ceea ce-și dorește este ca, în comună, să se creeze o stare de normalitate a condițiilor de trai, comparative cu cele din zonele rurale din vestul Europei, astfel încât tinerii să nu mai fie nevoiți să plece, după un trai mai bun, pe alte meleaguri. “Vreau să-mi aduc copiii acasă”, spune acesta. Dorința acestuia are un suport temeinic în realitate câtă vreme, în urmă cu 8 ani, în toată comuna, pentru fiecare din satele componente, Jegălia, Gâldău și Iezeru, exista o singură stradă pietruită, toate celelalte fiind străzi de pământ. În prezent, drumurile de interes local sunt asfaltate într-un procent de 85 la sută. Normalitatea, la Jegălia, a însemnat, prima dată, aceste investiții în infrastructura rutieră, locuitorii făcând astfel trecerea de la cizme și galoși la pantofi sport sau cu toc. Totodată, a însemnat modernizarea unităților școlare, fapt reflectat ulterior și în performanțele școlare obținute de elevi. În cursul anului 2018, investițiile în unitățile de educație au fost consistente. Dotarea cu echipamente, mobilier specific didactic şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia reprezintă o investiție de 713.697,60 lei, în vreme ce dotarea cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal nr. 1 a avut o valoare aprobată de 162.405,19 lei. S-au acordat, prin intermediul Consiliului local al comunei Jegălia, stimulente pentru copiii cu rezultate bune la învățătură. Olimpicii, premianții au fost recompensați cu diferite bunuri de uz practic, însemnând excursii, biciclete sau tablete. “Am recompensat și cadrele didactice ai căror elevi au avut rezultate meritorii, începând de la educator și învățător”. Astfel s-a completat un cadru competițional atât în rândul elevilor, cât și al dascălilor. Procentul de promovare a examenului de capacitate, pe raza comunei Jegălia, datorită acesto măsuri, a fost de aproximativ 80 la sută. “Chiar și-n condițiile cu totul speciale existente în învățământ, în acest an, rezultatele au fost mulțumitoare.” Comuna Jegălia are 4.300 de locuitori, iar procentul celor care derulează activități remunerate, în baza unui contract de muncă, este undeva sub 10 la sută. În localitate, numărul pensionarilor este de 1.800, ceea ce înseamnă cam 40 la sută din numărul total al locuitorilor. 80 de persoane prezintă dizabilități grave, iar alte 40, tot persoane în vârstă, beneficiază de ajutoare sociale. Modernizarea comunei Jegălia înseamnă și execuția etapei a doua de modernizarea a drumurilor de interes local, finanțată de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, acesta având o valoare eligibilă de 8.039.060 lei. Această sumă reprezintă 3500 de metri liniari de străzi asfaltate în satul Iezeru, la care se adaugă înca 2000 de metri liniari de străzi asfaltate, în satul Jegălia. “Lucrările sunt în execuție. La momentul de față, pe acest proiect, avem drumuri finalizate, în satul Gâldău, pe o lungime de 2000 de metri liniari.” Cu acest proiect, lungimea drumurilor de interes local asfaltate este de 22 de kilometri. Diferența, de încă 7 kilometri, va fi modernizată cu fonduri prin Compania Națională de Investiții, însemnând inclusiv o centură pentru utilajele agricole. În schimb, proiectul de modernizare a rețelei de apă și introducerea rețelei de canalizare și stație de epurare, implementat prin Asociația de Dezvoltare Apă-Canal Constanța, prin operatorul regional Raja SA Constanța, are aceste trei componente: apă, canalizare, stație de epurare, cu o valoare totală de 18 milioane de euro. Valoarea consistentă a acestui proiect, dar și durata oarecum largă de execuție, se darorează faptului că rețeaua de apă, pe raza comunei, în cele trei sate componente, Jegălia, Iezeru și Gâldău, funcționa cu trei stații de apă separate, deservite de câte două puțuri.

Comuna Dichiseni

Iulain Radu consideră că e firesc să-și mențină calitatea de primar al comunei Dichiseni și începând cu toamna acestui an, aducând în acest sens și câteva argumente majore. Spre exemplu, în ultimii 3 ani, a reușit să acceseze și să deruleze 5 proiecte majore în interesul comunității. Astfel, pe raza comunei s-au atras fonduri totale, în această perioadă, de 6.008.020 lei. Este vorba de următoarele proiecte: 1. Modernizare drumuri de interes local, contract semnat la data de 3.04.3018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 2.205.270 lei, cu termen de finalizare – 2.04.2022; 2. Extindere rețea de apă potabilă în sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă, pentru satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, contract semnat la data de 6.03.2018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 661.495 lei, cu termen de finalizare – 5.03.2022; 3. Înființare teren sport și dotări aferente, contract semnat la data de 27.08.2018, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală de 125.632 lei, cu termen de finalizare – 26.08.2021; 4. Construcții grădinițe în regiunea Sud-Muntenia, contract semnat la data de 22.11.2018, finanțat de Ministerul Educației Naționale, prin Programul Operațional Regional, cu o valoare totală de 1.332.949 lei; 5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în satul Dichiseni, contract semnat la data de 4.08.2017, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare totală de 1.682.674 lei. La acest moment, se lucrează din plin la modernizarea drumurilor de interes local, urmând ca stratul de asfalt să fie turnat peste aproximativ 3 săptămâni, de neclară acesta. Drumurile de interes local reabilitate și modernizate, prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, sunt: Begoniei, cu o lungime de 283 metri; Cactusului, cu o lungime de 152 metri; Crinului, cu o lungime de 94 metri, Ferigii, cu o lungime de 246 metri; George Coșbuc, cu o lungime de 228 metri, Grigore Alexandrescu (tronson 1), cu o lungime de 318 metri; Lavandei, cu o lungime de 76 metri; Liviu Rebreanu, cu o lungime de 52 metri; Lotusului, cu o lungime de 55 metri; Macului, cu o lungime de 630 metri, Maghiranului, cu o lungime de 229 metri; Micșunelei, cu o lungime de 133 metri; Mihail Sadoveanu, cu o lungime de 901 metri; Narcisei, cu o lungime de 308 metri; Ortensiei, cu o lungime de 253 metri; Petuniei, cu o lungime de 109 metri; Ștefan Bănică, cu o lungime de 1.131 metri; Violetei, cu o lungime de 55 metri; Romaniței, cu o lungime de 259 metri; Ion Dichiseanu, cu o lungime de 640 metri; Busuiocului, cu o lungime de 185 metri; Daliei, cu o lungime de 40 metri; Garofiței, cu o lungime de 165 metri; Ion Luca Caragiale, cu o lungime de 156 metri; Iasomiei, cu o lungime de 43 metri; lalelei, cu o lungime de 176 metri; Lămâiței, cu o lungime de 302 metri; Liliacului, cu o lungime de 98 metri; Magnoliei, cu o lungime de 79 metri; Margaretei, cu o lungime de 159 metri; Mihai Eminescu, cu o lungime de 986 metri; Mușcatei, cu o lungime de 98 metri; Mușețelului, cu o lungime de 419 metri; Școlii, cu o lungime de 114 metri; Stadionului, cu o lungime de 299 metri; Toamnei, cu o lungime de 71 metri; Zambilei, cu o lungime de 167 metri; Anemonei, cu o lungime de 64 metri; Anton Pann, cu o lungime de 312 metri; Ederei, cu o lungime de 57 metri; Ghiocelului, cu o lungime de 61 metri; Ion Creangă, cu o lungime de 773 metri; Libertății, cu o lungime de 854 metri; Nufărului, cu o lungime de 239 metri; Panseluței, cu o lungime de 69 metri; Trandafirului, cu o lungime de 65 metri; Trifoiului, cu o lungime de 60 metri; Zorelei, cu o lungime de 64 metri. Se vor asfalta străzi pe o lungime de aproape 10 kilometri. Iulian Radu afirmă că regretul său este că satul Dichiseni nu se poate încadra în normele europene privind finanțarea rețelei de canalizare și construire de stație de epurare, câtă vreme acestea prevăd un număr minim de locuitori deserviți, de cel puțin 2.000 de persoane. Primarul Iulian Radu spune că e conștient de condițiile precare în care se găsea comuna, la momentul la care a aces în această funcție. “Nu mă tentează să rămân, veșnic, primar. Dar vreau să vă spun că, în 2012, în fața primăriei, se afla un panou de pe vremea regimului comunist, dintr-acela în care se lăudau fruntașii muncii socialiste. Nu se vedea primăria de bălării. Oamenii cunosc toate aceste probleme. Nu aveam alei pietonale, locuitorii deplasându-se de-a lungul drumului național, uneori cu consecințe tragice, unii dintre ei fiind victime ale unor accidente groaznice.” Din puțin, aceasta este deviza acestuia, am reușit să rămânem cu ceva în urmă, începând de la reabilitarea școlilor și grădinițelor sau construirea de săli de sport. “Știu că suntem o comunitate mică, dar ne-am implicat cu tot ce am putut, iar ca un semn că suntem pe un drum bun e dat de faptul că numărul locuitorilor, la acest moment, este mai mare cu circa 200 de persoane.”

Comuna Unirea

Comuna Unirea, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat de Ministerul Dezvoltării, a beneficiat de un singur proiect reprezentând modernizarea drumurilor de interes local, suma eligibilă fiind de 5.043.946,08 lei, adică aproximativ 1,1 milioane euro. Florian Belu, edilul comunei Unirea, e mulțumit că acest proiect a fost finalizat într-un timp scurt. Belu de neclară că a venit la primărie cu gândul de a se pune în slujba comunității. “Eu nu am o problemă de ordin material. Dețin o fermă care îmi asigură bunurile necesare unui trai decent.” A câștigat postul de primar cu gândul că experiența sa profesională poate fi valorificată în sprijinul locuitorilor din comună. Ne precizează că va candida pentru un nou mandat de primar, în toamna acestui an, pentru că nu are nimic să-și reproșeze, pe linia administrării banului public și a bunurilor comunității, dar și pentru că se simpte capabil să atraga și să aducă la îndeplinire și alte proecte. Astfel, la nivelul comunei, s-au derulat etape de modernizare și de asfaltare drumuri de interes local, astfel: 5.465 metri, cu următoarele date tehnice: lățime carosabil – 4 metri / lățime carosabil 5,5 metri; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,5 metri; rigole carosabile – 163,5 metri liniari; podețe O 300 – 4 metri – 193 bucăți, podețe O 300 – 1 metru – 61 bucăți. S-au modernizat următoarele străzi: Fermei – 150 metri; Dogarilor – 89 metri; Viitor – 183 metri; Constructorului – 192 metri; Libertății – 117 metri; Dacului – 192 metri, Sălcioarei – 267 metri; Agronomului – 327 metri; Borcea – 65 metri; Magnoliei – 93 metri; Școlii – 281 metri; Grădiniței – 191 metri; Pontonului – 367 metri; Livezilor – 130 metri; Grădinilor – 368 metri; Parcului – 486 metri; Dunărea – 147 metri; Vișinilor – 286 metri; Poieniței – 294 metri; Duzilor – 206 metri; Stadionului – 97 metri; Primăriei – 270 metri, Lujerului T1 – 147 metri; Lujerului T2 – 218 metri; Mușețelului – 302 metri. La data de 16 septembrie 2019, Consiliul Local al comunei Unirea, a aprobat Anexa 1 la HCL nr. 44/16.09.2019, însemnând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare străzi din comuna Unirea, județul Călărași”, primarul Florian Belu declarând că acesta face parte dintr-un viitor program cu finanțare guvernamentală, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, sesiunea de depunere a proiectelor fiind deschisă în acest an. Proiectul prevede o valoare totală a investițiilor în sumă de 11.197.921 lei, cu o eșalonare a plăților pe o perioadă de 4 ani, astfel: anul 1 – 339.103 lei; anul 2 – 3.718.818 lei; anul 3 – 3.570.000 lei; anul 4 – 3.570.000 lei. Lungimea străzilor propuse spre modernizare este de 6.887,86 metri, împărțite astfel: sat Oltina – strada luntrei – 144,26 metri, strada republicii – 308,04 metri; strada Sulfinei – 298,32 metri; strada Văleni – 297,13 metri, strada Toamnei – 300,60 metri, strada Primăverii – 100 metri, strada Răsăritului – 111,03 metri, strada Doinei – 89,79 metri; strada Mărășești – 90,50 metri; strada Mioarei – 409,70 metri; strada Română – 261,87 metri; sat Unirea: strada Alunului – 700 metri; strada Stejarului – 400 metri; strada Belșugului – 200 metri; strada Berzei – 200 metri; strada Trandafirilor – 69,65 metri; strada Macului – 140 metri; strada turturelelor – 132,88 metri; strada Mușețelului – 147,47 metri; strada liliacului – 848,19 metri; strada Lujerului – 341,01 metri; strada Zorilor – 305,35 metri; strada viilor – 104,86 metri; strada Fierăriei – 106,24 metri; strada Parcului – 142,86 metri; strada Înfundată – 60,97 metri; strada Duzilor (tronson dreapta) – 165 metri; strada Duzilor (tronson stânga) – 190 metri; strada Grădiniței – 94,13 metri; strada Nufărului – 128,03 metri. Drumurile sunt prevăzute cu următorii indicatori: lățime carosabil 4,00 metri / 5,50 metri; suprafața construită – 51.347 metri pătrați; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,50 metri; șanțuri pământ – 9.961,05 metri; șanțuri beton – 2.932,14 metri; rigole carosabile – 56 bucăți; podețe O 300-1 metru – 415 bucăți; semne circulație – 65 bucăți; marcaje rutiere – 4,35 kilometri.

Comuna Roseți

În anul 2017 a fost depus, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiectul ce viza extinderea rețelei de canalizare, modernizare și reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile. La acel moment, lucrările vizau executarea a două noi puțuri de captare a apei și a unui bazin de stocare cu o capacitate de 500 metri cubi. Nicolae Râjnoveanu, edilul comunei, își amintește că, imediat după anul 1990, comuna Roseți beneficia de apă prin intermediul a două puțuri, din care unul nu a fost exploatat niciodată câtă vreme apa captată nu a primit aviz de consum. Pentru a acoperi necesarul de apă potabilă din comună, aceasta era distribuită printr-o conductă venită de la fostul Combinat de Celuloză și Hârtie Călărași. “Poate lumea a uitat dar, la acele vremuri, datorită deselor întreruperi în furnizarea apei, cetățenii din Modelu și Roseți luau apă direct din Borcea, atât pentru consum propriu cât și pentru uz casnic, udat grădinile sau adăparea animalelor. Noi, fiind vârf de rețea, abia după ora 21:00 puteam capta câteva găleți de apă, pentru băut sau pentru spălat.” Nicolae Râșnoveanu cunoaște, cu siguranță, că toată rețeaua de distribuție a apei potabile era una din conducte de azbociment, acestea fiind catalogate cu efect devastator pentru sănătatea populației, având efect cancerigen recunoscut. Inițial, pe raza comunei Roseți s-au executat trei puțuri forate, rețeaua fiind extinsă la fiecare mandat. La acest moment, pe raza comunei există amenajate 9 puțuri de captarea apei, de la o adâncime medie de 100 m, captându-se a doua pânză freatică. Lucrările efective au demaract în cursul anului 2018, vizându-se extinderea rețelei de alimentare cu apă, însemnând execuția a două puțuri forate, înlocuirea rețelei de alimentare care este din azbociment, dar și aducerea la parametri a sistemului de clorinare și sistemului de infraroșii, pentru potabilizarea apei, la care se adaugă etapa a doua a extinderii rețelei de canalizare, prin efectuarea de branșamente la 400 de gospodării. La acest moment, toate aceste investiții sunt în exploatare, iar stația de epurare deservește deja 400 de gospodării. La acest moment, pentru stația de apă există o rezervă de 3 butelii de clor gazos, însemnând necesarul de clorinare a apei pe următorii 4 ani. “Niciodată, în ultimii 10 ani, și se poate verifica, nu am avut un caz de hepatită pe raza comunei Roseți, apa potabilă fiind livrată în parametri ceruți de Direcția de Sănătate Publică.” Primarul comunei Roseți, Nicolae Râjnoveanu, ne declară că sunt momente inerente când, pe rețea, se formează dopuri care nu pot fi eliminate decât prin introducerea unei presiuni suplimentare în sistemele de alimentare cu apă. “Sunt astfel de cazuri și nu există alte variante tehnice de spălare a conductelor. Când ne confruntăm cu astfel de probleme, deschidem hidranții pentru eliminarea cât mai rapidă a apei cu impurități sau, în alt caz, anunțăm populația comunei că urmează să derulăm o astfel de operațiune. Același sistem îl folosim și pentru curățarea rețelelor de canalizare. se întâmplă să avem neconcordanțe în astfel de cazuri câtă vreme depindem de anumiți operatori economici pentru a folosi sistemul acesta de mărire a presiunii pe rețea, care se efectuează cu ajutorul unei vidanje. După efectuarea unei astfel de operațiuni, o găleată-două, trei de apă e posibil să vină cu impurități, atâta tot. Oamenii tot timpul au înțeles aceste aspecte și ele nu trebuie folosite pentru a ne denigra activitatea.” Apa potabiă, la nivelul comunei Roseți, are un preț modic, de numai 2,5 lei/metru cub. Nicolae Râjnoveanu este primarul comunei din anul 2000, înainte de acest an având două mandate de viceprimar. Nu ne poate face o descriere a comunei, la momentul la care a ajuns să osupe un post în administrația publică locală. “Aici, din toamnă până în primăvară, nu lăsai cizmele din picioare, asta ca să fiu succint și să puteți înțelege situația. În rețeaua de drumuri stradale, existau gropi în care, toamna sau iarna, te puteai îneca. Era nenorocire.” Numai anul, trecu, pe raza comunei Roseți s-au reabilitat și modernizat drumuri de interes local pe o lungime totală de 9,749 kilometri, astfel: • str. Borcea L= 827 m • Str. Lotus L= 100.5 m • Str. Cocorilor (tr. I + tr. II) L= 196 m • Str. Apelor L= 113 m • Str. Plopilor L= 92 m • Str. Păcii L= 234.5m • Str. Arinului L= 139 m • Str. Rozelor L= 113.5 m • Str. Crinului L= 364 m • Str. Falezei L= 289 m • Str. Al.I. Cuza L= 289 m • Str. Zambilelor L= 153.5 m • Str. Ștefan Voievod (tr. I) L= 280.5 m • Str. Viilor (tr. I + tr. II) L= 159 m • Str. Mihai Viteazul (tr. V) L= 174 m • Str. Constantin Brâncoveanu( tr. I) L= 159 m • Str. Matei Basarab L= 712 m • Str. Avram Iancu L= 695 m • Str. Crișan L= 666 m • Str. Cloșca L= 643 m • Str. Horea L= 617 m • Str. Grânelor L= 620m • Str. GH. Folescu (tr. II) L= 736 m • Str. G-ral Popescu Ion Oiță (tr. II) L= 570 m • Str. Fortuna (tr. I + tr. II) L= 442.5 m • Str. Sportului L= 406 m.

Comuna Independența

Într-un singur ciclu electoral, comuna Independența a beneficiat de fonduri masive direcționate în infrastructură, provenite din bugetul Uniunii Europene sau de la nivel guvenamental și local. Voicu Lică, edilul localității, afirmă că a preluat unul dintre cele mai mari proiecte de investiții, cu finanțare europeană, la nivel de studiu de fezabilitate, recunoscându-se astfel că meritul implementării acestuia i se datorează exclusiv. Pentru două din satele componente, Independența și Vișinii, valoarea fondurilor investite în căile de rurale – drumuri publice de inters local – este de 10.339.889 lei, fără taxa pe valoarea adăugată, cu o valoare totală a proiectului de 13.437.153 lei, acesta fiind cel mai mare proiect implementat, cu bani proveniți de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în ultimii ani, la nivelul județului Călărași. Partea de contribuție a comunei Independența a fost de numai 2,54 la sută. Astfel, s-au modernizat și asfaltat drumuri pe o lungime totală de 8.595 metri liniari, în satul Independența, și de 6.726 metri liniari, în satul Vișinii. Astfel, au fost reabilitate, modernizate și asfaltate străcile: satul Independența – strada A – 1120 ml; strada B – 1104 ml; strada Viilor – 1057 ml; strada E – 810 ml; strada Ciocârliei – 1055 ml; strada D – 996 ml; strada Bărăganului – 1060 ml; strada Oituz – 920 ml; strada Salciei – 473 ml; satul Vișinii – strada Crizantemei – 1095 ml; strada Primăverii – 1125 ml; strada Daciei – 1196 ml; strada 2 – 600 ml; strada 4 – 570 ml; strada 1 – 260 ml; strada Eroilor – 1089 ml; strada 3 – 658 ml; strada 5 – 133 ml. “Pentru acest proiect, contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2014, iar execuția proiectului a fost făcută în 2015. Nu vreau să-mi arog meritele implementării acestui proiect, dar asta e realitatea”, declară Lică Voicu. În 2012, completează acesta, pe raza comunei Independența erau două drumuri asfaltate, excluzând drumul național care tranzitează satu Vișinii și drumul județean 307 A, care leagă satele înșirate pe malul lacului Gălățui. “Când am preluat mandatul, drumurile erau asfaltate doar la stadiul de studiu de fezabilitate, adică era declarată doar intenția. În 2012, în comună erau asfaltate două străzi, una care taie satul Independența, numită șoșeaua ocolitoare și o alta care duce la fosta cooperativă agricolă de producție. Cred că mai era și strada care duce la cimitir, dar nu vorbim de o asfaltare propriu-zisă, i s-a dat un fel de pojghiță, cu bani veniți prin intermediul Consiliului Județean Călărași”. În repartizarea investițiilor făcute în modernizarea drumurilor de interes local, Lică Voicu spune că unul dintre criteriile repartizării acesdtora a fost numărul de locuitori pentru ficare sat în parte. La acest moment, pe raza comunei Independența, în nici 8 ani, lungimea drumurilor asfaltate trece de 30 de kilometri. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pe raza satului Independența s-au modernizat și asfaltat drumuri în lungime totală de 4.240 metri liniari, astfel: strada Florilor – 1023 ml; strada Dorobanți – 1047 ml; strada Giulești – 1056 ml; strada Liliacului – 1057 ml; strada Răsăritului – 1057 ml, toate acestea fiind paralele cu DJ 307A. Valoarea totală a proiectului se apropie de 900.000 de euro, vorbind, mai exact, de suma de 4.079.145 lei. În satul Potcoava, tot prin Programul Național de Dezvoltare locală, acesta fiind un proiect în derulare, se fac investiții ce depășesc suma de 1 milion de euro, tot la nivelul infrastructurii rutiere. Vorbim de reabilitarea și asfaltarea de drumuri pe o lungime totală de 7,037 kilometri, astfel: strada 1 – 909 metri liniari; strada 2 – 821 metri liniari; strada 3 – 722 metri liniari; strada 4 – 815 metri liniari; strada 5 – 323 metri liniari; strada Câmpului – 1110 metri liniari; strada Zorele – 1053 metri liniari; strada Smrdanului – 632 metri liniari; strada Morii – 652 metri liniari. Strada Morii e chiar la marginea de est a satului, reprezentând drumul de acces către zonele agricole, în vreme ce strada Câmpului intersectează drumul județean 307 A, chiar prin centrul satului. Străzile 1, 2, 3, 4 și 5 sunt paralele cu drumul județean, toate fiind, până la momentul reabilitării, drumuri de pământ, în vreme ce străzile perpendiculare pe acesta sunt Morii, Smârdan, Zorele, Câmpului, Cireșului, Melodiei și Doamnei. Totodată, cu fonduri provenind din bugetul local, s-au executat reparații pe strada Cireșului, pe o lungime totală de 1087 metri liniari, valoarea investiției fiind de 450.569 lei, dar și pe strada Școlii, pe o lungime totală de 937 metri liniari, cu o valoare a investiției de 452.185 lei, ambele din satul Potcoava, în vreme ce, în satul Independența, tot cu fonduri proprii, s-au executat reabilitări pe strada Unirii, pe o lungime totală de 560 metri liniari, cu o valoare a investiției de 169.380 lei. În 2012, la momentul preluării mandatului, Lică Voicu spune că locuitorii nu aveau drept sursă de apă decât fântânile proprii. “Am găsit tot niște studii de fezabilitate, adică niște proiecte la stadiul de intenții”. La acest moment, rețeaua de apă potabilă, în satul Independența, are o lungime de 17 kilometri, beneficiind de această utilitate gospodăriile de pe străzile: Bărăganului (995 metri liniari), Viilor (1018 metri liniari), Ciocârliei (1009 metri liniari), Liliacului (1014 metri liniari), Răsăritului ( 1044 metri liniari), Giulești (1078 metri liniari), Unirii (1054 metri liniari), Dorobanți (1040 metri liniari), Florilor (1018 metri liniari), Grivița (1198 metri liniari), Oituz (944 metri liniari), Salciei (332 metri liniari), A ( 1214 metri liniari), B (906 metri liniari), C (904 metri liniari), D (969 metri liniari), E (756 metri liniari), DJ307A (302 metri liniari). S-au mai executat 78 de vane, 8 hidranți, 815 cămine, rețeaua cuprinzâns stație de tratare a apei și bazin de înmagazinare cu o capacitate de 200 metri cubi. Valoarea totală a investiției a fost de 3.207.381 lei, cu fonduri guvernamentale atrase.

A început distribuirea pachetelor de igienă

0

Primăria Municipiului Călărași a început distribuirea pachetelor de igienă, în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014-s2020, tranșa a II-a, în perioada 29 iulie-05 august 2020, la sediul Cantinei de ajutor social, din Prelungirea Dobrogei nr. 65A.

Sunt așteptați 75 beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat, 343 beneficiari de alocație de susținere (titulari și membrii de familie, dar și persoane stabilite de OUG 43/2020 și identificate de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, și anume persoane cu handicap și persoane defavorizate din așezări informale. În total, sunt așteptați aproximativ 3.500 de călărășeni.

Programul de distribuire este următorul:

Luni-Joi : între 08.30 și 11.00 și între 13.00 și 16.00

Vineri : între 08.30 și 11.00

Pachetele de igienă conțin: pastă de dinți – 300 ml, periuțe de dinți – 5 buc, săpun lichid – 800 ml, șampon adulți – 500 ml și detergent rufe – 2,7 kg.

BIROUL DE PRESĂ

Soacră de polițist, oarbă la mișto și cu drept de însoțitor, pe banii statului| Video

0

Sătenii o cunosc drept medic veterinar. Se numește Viorica Marin, născută la data de 8.05.1959, iar la data eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap, avea domiciliul pe raza comunei Cuza Vodă, satul Călărașii Vechi. La acest moment, domiciliază, în acte, în municipiul Călărași, strada Independenței, nr. 104.

Este soacra polițistului Grigore Chiriță, angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, cu funcția de agent 1. În declarația de avere a acestuia, datată 14.04.2020, afirmă că deține, împreună cu soția Arșinica Andreea Chiriță, doar terenuri, mai precis 9 mp teren intravilan și 4,4 ha teren extravilan. Conform acestui document, polițistul Grigore Chiriță nu realizează venituri salariale, dar nici soția acestuia, Arșinica Andreea Chiriță. Arșinica Andreea Chiriță deține, pe raza aceluiași sat, Călărașii Vechi, o casă ridicată recent. Declarația de avere a polițistului Grigore Chiriță conține mai multe date inexacte, false.

Viorica Marin, medicul veterinar, cum este cunoscută în sat, deține certificatul de încadrare în grad de handicap, eliberat de Consiliul Județean Călărași, cu nr. 4245/18.12.2012. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, în respectivul document, afirmă că Viorica Marin se încadrează în gradul de handicap GRAV, cu asistent personal. Codul bolii este H52 – afecțiunile mușchilor oculari, ale mișcărilor binoculare, de acomodare și de refracție.


Am găsit-o în această dimineața la locuința din Călărașii Vechi, făcând, spune aceasta, treburi gospodărești. Antamăm cu aceasta vaccinarea unor căței. E extrem de volubilă. Știe și unde stăm! “Aaa, la casa aia frumoasă stați, unde e husky, acolo!” Îi spunem, în cele din urmă, cine suntem și o întrebăm dacă este posesoarea unui certificat de handicap permanent. “Domnule, vii cu politică la mine?” Viorica Marin nu-și mai găsește cuvintele. Încasează, de la statul român, de 8 ani, pensie în grad de handicap grav, deși aceasta zburdă pe străzi, inclusiv pe bicicletă. Are și drept de însoțitor. 

 • Eu, pensie de handicap? De unde?
 • N-aveți? Doamnă, aveți pensie de handicap și cu drept de însoțitor permanent. Uitați documentul!
 • Nu!
 • N-aveți?
 • Nu!
 • Deci actul ăsta e fals?
 • Nu am!
 • Deci nu sunteți handicapată?
 • Nu!

Nu am găsit-o la domiciliul din Călărașii Vechi pe Arșinica Andreea Chiriță, fata acesteia, care se prezintă tot medic veterinar pe raza satului Călărașii Vechi. Arșinica Andreea Chiriță se declară candidat la primăria din localitate, afirmând că, în cazul în care va câștiga scrutinul din 27 septembrie, își va dona tot salariul “pentru bătrânii din comună”. Mult mai simplu ar fi fost ca, prin intermediul medicului de familie Camelia Ligia Mazilu, să-i încadreze în grad de handicap grav, cu drept de însoțitor, așa cum are, de 8 ani, mama acesteia.

EXPLICAȚIILE ARȘINICĂI ANDREEA CHIRIȚĂ SUNT PENIBILE: “DOMNULE, DACĂ DUMNEAVOASTRĂ AVEȚI UN SCENARIU POLITIC ȘI VREȚI SĂ-L DERULAȚI, NU-L DERULAȚI CU MIZERII. EU AM ÎNCHEIAT ORICE DISCUȚIE CU DUMNEAVOASTRĂ! LA REVEDERE!”

Arșinica Andreea Chiriță nu a dorit să ne spună dacă ea este cea care încasează, lună de lună, banii, ca însoțitor permanent al oarbei Viorica Marin, mama acesteia.

În sat, lumea e siderată la aflarea veștii că Viorica Marin, medicul veterinar al satului, primește pensie pe motiv că este încadrată în grad de handicap grav, cu drept de însoțitor. “Mă-ntâlnesc ieri cu ea, era pe bicicletă, și-mi spuneți că e oarbă? Cum să fie?!”

Am dorit să obținem și punctul de vedere al medicului de familie Camelia Ligia Mazilu. Nu am găsit-o la cabinet. În schimb, am apelat-o pe telefonul mobil. După ce i-am spus cine suntem și ce vrem, i s-a stricat, brusc, receptorul: “Alo, alo, nu vă aud!” Redacția noastră va sesiza parchetul competent!

Contract de execuție lucrări – Înființare creșă în municipiul Călărași (cartier Măgureni)

0

Primăria Municipiului Călărași a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în urma finalizării achiziției publice, contractul de execuție lucrări pentru proiectul ”Înființare creșă în municipiul Călărași”.

Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei fără TVA, iar lucrările prevăd construcția unei clădiri parter+etaj, cu destinația creșă, pe un teren aflat în curtea Școlii nr. 6, din cartierul Măgureni.

La etaj, suprafața construită va fi de 358,37 mp, iar la parter de 375,07 mp. Creșa va avea două săli de clasă.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis imediat după constituirea garanției din partea constructorului.

Durata execuției lucrărilor este de 12 luni.

Nou tratament de dezinsecție contra țânțarilor și căpușelor

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor adulți și căpușelor prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri, zone verzi, etc).

Tratamentul se va desfășura pe timp de noapte, în funcție de condițiile atmosferice fiind prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid Deltametrin și sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Contract de finanțare europeană pentru amenajarea unei piste de biciclete în partea de sud a municipiului Călărași

0

Primăria Municipiului Călărași anunță semnarea celui de-al șaptelea contract de finanțare, și ultimul, promovat pe Axa 4.1 a POR 2014-2020, destinată proiectelor de mobilitate urbană. Este vorba de contractul de finanțare pentru proiectul ”Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”, cu o valoare de 6.269.019,96 lei (aprox, 1,3 milioane Euro).

Pista de biciclete, ce se va întinde pe o lungime de 3.176,14 m și o suprafață de  8.055 mp, va fi amenajată în partea sud a municipiului Călărași, pe următorul traseu: Iaz Decantor (legătură cu strada Dropia, zona Mircea Vodă) – Al. Dumbrava Minunată nr.8 – str. Av.Vitalie Zvincu nr.1(zona ANL II) – Al.Dumbrava Minunată (zona H2O) – str. Cornişei(Parc Dendrologic și Parc Dumbrava) –traversare str.Eroilor – Bulevardul 1 Mai (Parc Central-zona Jirlău) – str. Sloboziei (zona restaurant Queen)– urmează pista de biciclete prevăzută în proiectul de revitalizare a centrului pietonal – traversare strada Dobrogei-str. Independenței – strada Primăverii, unde se continuă pe pista prevăzută în proiectul modernizării străzii București, cu ieșire spre comuna Modelu.

Pista va fi prevăzută cu stâlpi de iluminat, dar și locuri de odihnă, pe amplasamentul cărora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete.

Prin semnarea acestui contract de finanțare, suma totală obținută de municipiul Călărași pentru mobilitate urbană este de 27,041 milioane Euro, iar numărul total al proiectelor aflate în implementare este acum de 22, cu o sumă totala de 42,58 milioane Euro.

BIROUL DE PRESĂ

Două focare de gripă aviară confirmate în Bulgaria

0

Comisia Europeană a notificat apariţia în Bulgaria a 2 (două) noi focare de gripă aviară (influenţă aviară) înalt patogenă subtipul H5N8.
Focarele au fost confirmate la 2 (două) ferme de găini ouătoare din regiunea Vidin.
Conform celor menţionate de reprezentantul Autorităţii pentru Siguranţa Alimentelor din Bulgaria, nu au fost înregistrate miscări de păsări din fermă, dar au fost efectuate livrări de ouă in intervalul de 21 zile anterior declarării focarului.
Autorităţile bulgare au precizat că ouăle livrate vor fi retrase şi puse sub restricţie.
În zona de protecţie a focarelor funcţionează o fermă de găini ouătoare cu un efectiv de 233 000 păsări şi două ferme de raţe cu un efectiv de 8200 păsări.
în zona de supraveghere funcţionează 3 ferme de raţe cu un efctiv de 89000 păsări.
Având în vedere contextul regional respectiv declararea mai multor focare de gripa aviară înalt patogenă subtipul H5, la păsări domestice în regiunile Hascovo, Garvanovo, Malevo si Vidin din Republica Bulgaria şi faptul că Romania se află pe una din principalele căi de migraţie ale păsărilor sălbatice (migraţia păsărilor salbatice reprezintă principalul rezervor şi vector la nivel global al acestei boli), DSVSA Călăraşi a instituit măsuri specifice, respectiv întărirea normelor de biosecuritate în ferme avicole şi acţiuni de control oficial atât în exploataţiile comerciale cât şi exploataţii nonprofesionale deţinătoare de păsări, cât şi acţiuni de control privind circulaţia animalelor vii pe drumuri publice şi adiacent târgurilor de animale vii, care la această dată sunt menţinute închise ca măsură de prevenire a apariţiei şi evoluţiei pestei porcine africane.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi avertizează populaţia asupra riscului de îmbolnăvire de gripă aviară, cu recomandarea aplicării de măsuri generale în vederea prevenirii imbolnavirii:

 • Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei și a săpunului se șterg mâinile cu alcool sanitar;
 • Nu manipulați păsări moarte;
 • Supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave;
 • Cumpărați carne de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate;
 • Ţineţi păsările închise în curte, pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau cu păsările sălbatice;
 • Nu lăsaţi raţele şi gâştele pe bălţi sau lacuri
 • Anunțați medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări;
  Acordaţi tot sprijinul personalului sanitar veterinar şi autorităţilor responsabile, în cazul în care constataţi:
  • Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.
  • Capul şi gâtul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

DSVSA Calarasi recomandă că în această perioadă toate păsările deţinute în gospodării să fie vaccinate împotriva pseudopestei aviare, una dintre cele mai grave boli infecţioase şi contagioase ale păsărilor provocând pierderi importante în efectivele de păsări, indicele de mortalitate fiind de peste 90 % din efectiv.
Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar.
Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grijă de sănătatea dumneavoastră şi a animalelor dumneavoastră.
Anunţaţi în timp util către DSVSA Călăraşi fiecare caz de morbiditate şi/ sau mortalitate la păsările domestice sau păsările sălbatice pentru a interveni cu maximă responsabilitate în teritoriu, la număr de telefon 0242/313676.

Director executiv,
Dr. Viorel BUCUR

Primăria Călărași: Stadiul proiectelor cu finanțare europeană

0

𝗜̂𝗻 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝘂𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗿𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗖𝗮̆𝗹𝗮̆𝗿𝗮𝘀̦𝗶 𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗮𝘁𝗲 𝟮𝟭 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁̦𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟰𝟭,𝟮𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼, 𝗮𝗳𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗮𝘀𝘁𝗮̆𝘇𝗶, 𝟭𝟰 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬, 𝗶̂𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲, 𝘀̦𝗶 𝘂𝗿𝗺𝗮̂𝗻𝗱, 𝗰𝗮 𝗶̂𝗻 𝗰𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝗰𝘂𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗽 (𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝟰 𝗹𝘂𝗻𝗶) 𝘀𝗮̆ 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗲𝘇𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮̆ 𝟵 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁̦𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟬,𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼.

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călărași s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanțabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge 2% contribuția PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinta de județ din țară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași a pregătit și a depus la ADR Sud Muntenia 15 proiecte în valoare totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

Astfel, Călărași este primul municipiu resedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii București, în valoare de 9,35 milioane Euro.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează:
-achiziții de servicii
-achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări,
-achiziții furnizări de bunuri

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

𝗠𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮̆𝗺 𝗳𝗮𝗽𝘁𝘂𝗹 𝗰𝗮̆, 𝗱𝗲𝘀̦𝗶 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗵𝗶𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁 𝘁𝗲𝗵𝗻𝗶𝗰 𝘀̦𝗶 𝗲𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁̦𝗶𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗶̂𝗻 𝗱𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲, 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝘃𝗼𝗿 𝗳𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗮 𝗳𝗶𝗶𝗻𝗱 𝗶̂𝗻𝗱𝗲𝗽𝗹𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗱𝗲𝗰𝗶 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗰𝗵𝗶𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿.

Pentru informarea reală și obiectivă, un proiect parcurge de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste 2 ani.

1. Pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc);

2. Depunere la finanțator și evaluare;

3. Semnare contract de finanțare;

4. Implementare:

a. Pregătire documentații achiziții (realizare SF);
b. Realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc);
c. Întocmire documentație tehnică PT și avizare-autorizare;
d. Execuție lucrări;
e. Recepție lucrări;
f. Echipare și dotare;
g. Instruire personal utilizare;
h. Activități de informare și publicitate;
i. Activități de consultanță;
j. Activități de promovare;
k. Activități de auditare prin audit externalizat;
l. Activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc);
m. Punere în funcțiune.

5. Sustenabilitatea proiectului ( asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗹 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟰 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬

1 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POȘTA VECHE din municipiul Călărași
-proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor – estimare recepție: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

2 Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași
-proiectul se află în evaluare achiziția de realizare PT și execuție lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2020;

3 Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călărași
-proiectul se află în etapa de realizare documentația PT , urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

4 Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; sunt in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna februarie 2021;

5 Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str.Bucuresti- str.Prel.Bucuresti)
– proiectul se află în evaluare achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna aprilie 2021;

6 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

7 Imbunatatirea transportului public de calatori in municipiul Calarasi si cresterea performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

8 Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info calatori, e-tiketing, statii calatori
-proiectul se află în etapa depregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

9 Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete in municipiul Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

10 Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

11 Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada
-proiectul se află în etapa de finalizare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna octombrie 2021;

12 Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)
-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

13 Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari (Scoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

14 Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice SF ANTIM IVIREANUL
-contract de finantare semnat in data de 09.07.2020

15 Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență
Partener : Municipalitatea Belene (Bg)
-achizitia de echipamente este realizata in proportie de 90% ; proiectul se va finaliza in septembrie 2020;

16 Imbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Calarasi – Silistra
Parteneri : UAT Judetul Calarasi
Municipalitatea Silistra(Bg)
Probleme in implementare: neasigurarea de catre Consiliul Judetean Calarasi a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat in prezent de baza nautica apartinand CSM Calarasi)

17 Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi
-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

18 Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri simplificate pentru cetateni la nivelul administratiei publice Calarasi
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de consultant si sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

19 Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni
– a fost semnat contractul de executie lucrari; se estimeaza instalarea sistemului in luna august 2020

20 Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași
– in prezent se executa lucrari de constructii; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza finalizarea lucrarilor in luna mai 2021;

21 Inființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finantat de Agentia Fondului de Mediu)
-a fost semnat contractul de furnizare si instalare echipamente (statii de reincarcare); se estimeaza punerea in functiune a celor 4 statii in jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractul de finanțare.

BIROUL DE PRESĂ

Bani europeni: Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sf. Antim Ivireanul

0

Primăria Municipiului Călărași a obținut o nouă finanțare europeană, prin POR 2014-2020 – apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Este vorba de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antin Ivireanul Călărași”, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro (2.720.098,70 lei).

Proiectul își propune măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, prin:

 • Izolarea termică a pereților exteriori
 • Înlocuirea tâmplariei exterioare
 • Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasă necirculabilă)
 • Termo și hidroizolarea terasei necirculabile
 • Înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire cu conducte noi
 • Refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic de încălzire aflate în subsolul clădirii
 • Reabilitarea instalației de apă caldă
 • Reabilitarea instalației de iluminat
 • Alte lucrări conexe

Se propune, ca sursă regenerabilă de energie, folosirea pompelor de căldură de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire, dar și o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa caldă menajeră.

Investițiile se vor desfășura pentru o arie construită desfășurată de  2.516mp.

BIROUL DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

0

             Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 14.07.2020 – 19.07.2020 se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât avio, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

         Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06.00-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

            Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

            Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Rolul A.D.I ECOAQUA în atragerea de fonduri europene – Analiza instituțională-

0

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, țara noastră și-a asumat atingerea graduală a unor obiective, printre care și asiguraraea accesului populației la apa curentă și canalizare. În vederea atingerii acestor obiective s-a stabilit ca dezvoltarea să se facă pe regiuni, în vederea sustenabilității activitații economice a operatorului regional. De aceea, finanțarea europeană în sectorul de apă și apă uzată din România a fost condiționată de inființarea Operatorului Regional-OR și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale programelor de finantare ( în speță POS Mediu ).

         În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului.

         Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru îndeplinirea cerințelor din ACQUIS-ului Comunitar privind protecția mediului în sectorul de apă și apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă licențiate, experimentate care pot să demonstreze capacitatea de implementare și de operare eficientă a programelor de investiții.

         Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:

     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI

            Operatorul Regional – OR

            Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

         Intre cele trei elemente trebuie sa fie respectate regulile ”in house

         Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ”in house”, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca:

 • Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului.
 • OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI.
 • OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către Unitatile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât la înfiinţare cât şi pe toată durata existenţei contractului de delegare.

Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun acest lucru.

         Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC).

         În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului. În vederea implementării strategiei, operatorul regional transferă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară controlul asupra deciziilor cheie. Pârghiile prin care se realizează acest control sunt : selecția administratorilor, analiza performanțelor Consiliului de administrație, precum și propunerea de revocare a administratorilor. Toate aceste atribuții sunt în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. In plus, ca masură de precauție, operatorul regional este obligat să obțină avizul asociației pentru modificarea actului constitutiv și al organigramei.

         Pe cale de consecință, aceste reguli au fost reglementate prin legislația natională, și anume : Legea 51/2006 în special prin: art. 27, OUG 109/2011 în special prin art. 3, H.G. 855/2008

         La acest moment, o parte din acționarii operatorului regional, acționând în baza unei majoritați au decis să nu mai respecte aceste reguli și au acționat în vederea eliminării pârghiilor de control ale asociației. Având în vedere riscul cu privire la nerespectarea aranjamentului instituțional, fapt care va duce în final la imposibilitatea obținerii finanțării europene prin programul POIM ( în valoare de 260 mil. Euro), măsurile respective au fost contestate în instanță de către A.D.I. Ecoaqua și de doi acționari principali ai operatorului regional : municipiul Călărași și municipiul Urziceni.

Primăria Călărași: Comunicat de presă

0

Hotărârea nr. 9/13.05.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a EcoAqua SA a fost suspendată de instanță, prin Ordonanță președințială, introdusă de unul dintre acționari-Municipiul Călărași. Hotărârea sus menționată avea drept obiect revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație interimar.

Tribunalul Călărași, prin sentința civilă nr. 235/24.06.2020, a admis Ordonanța președințială introdusă de Municipiul Călărași și a dispus suspendarea Hotărârii 9/13.05.2020, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la legalitatea acesteia.

Urmarea a acestei hotărâri judecătorești, Consiliul de Administrație revocat (format din profesioniști) își va relua atribuțiile, ca organ de conducere al EcoAqua SA.

Suntem încrezători că justiția va demonstra că abuzurile unei majorități politice, sesizate de Municipiul Călărași, sunt ilegale, având drept scop numirea pe funcții a clientelei politice.

BIROUL DE PRESĂ

Senatorul Filipescu: PSD nici măcar nu-și dorește guvernarea

0

Partidul Național Liberal este pregătit să câștige alegerile de anul acesta, iar senatorul PNL Răducu Filipescu spune că PSD nu are nici o șansă indiferent cu cine s-ar alia:

“Ne pregătim de marea bătălie cu PSD și sateliții săi, adică Pro România și ALDE. Pro România intră într-un autobuz, dar pentru ALDE… și un taxi e prea mare. Marea Alianță între Ciolacu, Ponta și Tăriceanu vrea să încurce PNL și să-l facă praf. Nu-l va face. PNL va câștiga alegerile. Ce pot să vă spun, orice ar face PSD și acoliții lor, nu vor avea premier numit de la Cotroceni.

Ne vom înțelege cu USR, cu PMP, cu UDMR… Până la urmă ne vom înțelege și vom face un guvern, care patru ani de zile, alături de Președinte va face niște treburi.”

Senatorul Filipescu crede că toate acțiunile PSD, inclusiv amenințarea cu o moțiune de cenzură, după terminarea stării de alertă, nu sunt decât exerciții de imagine politică:

“Eu cred că dacă PSD introduce moțiunea de cenzură se gândește și ce face după aceea. E posibil ca Guvernul să pice și viitorul prim-ministru  să fie Orban III. Președintele o să-l numească din nou pe Orban premier și dacă pică de două ori vor fi alegerile mai repede. Probabil că se vor face odată cu cele locale. Credeți că dacă PSD voia să introducă o moțiune de cenzură, nu o făcea înainte de pandemie?

Părerea mea este că PSD nici măcar nu-și dorește guvernarea. Să nu credeți că în PSD este o armonie totală. Acolo sunt 3-4 găști care se bat la sânge ca să câștige congresul viitor. Ei au mai puțin timp pentru guvernare, ei au timp să se preocupe de cine va avea conducerea PSD. Ei au lupte interne foarte grele.”

Senatorul liberal Răducu Filipescu spune că guvernul PNL a reușit să realizeze lucruri importante în ciuda opoziției venită din partea PSD, care deține controlul în Parlament:

“PNL a ținut pandemia sub control, iar PSD încearcă tot felul de mișcări politice… Important este să faci ceva pentru populație, nu să faci ceva pentru tine, ca partid, ca să câștigi alegerile, chiar dacă suntem într-un an electoral. Până la urmă trebuie să depășești dragostea de politică și trebuie să te duci în direcția în care să-ți protejezi cetățenii. Prioritatea numărul 1 a Guvernului este ca acest coronavirus să fie ținut sub control.

Așa cum este guvernul acesta blamat, ceva s-a mișcat. Este foarte greu să poți guverna cu un parlament total opozant. În Parlament, PSD face jocurile pe care vrea și indiferent cât se chinuie guvernul, parlamentul poate să oprească niște acțiuni.”

Printre realizările Guvernului Orban, Filipescu a dat exemplu investițiile în infrastructura de transport. Senatorul a nominalizat demararea lucrărilor pentru unele sectoare de autostradă din România:  Comarnic – Brașov, Pitești – Sibiu. Parlamentarul PNL spune că sunt condiții ca și procedurile pentru demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei să pornească în curând.

Filipescu a amintit și de cei 31 de milioane de lei aprobați de Guvern pentru construcția grupurilor sanitare acolo unde există școli și grădinițe cu toaleta în fundul curții.

Facturile pentru cele mai multe dintre lucrări, pe PNDL 1 și PNDL 2 se vor achita până la sfârșitul anului.

DSVSA CĂLĂRAȘI: Un nou focar de gripa aviară confirmat în Bulgaria

0

Comisia Europeana  a notificat aparitia in Bulgaria a unui nou focar de gripa aviara (influenta aviara) inalt patogena subtipul H5N8.

Focarul a fost confirmat in data de 04.06.2020 la o ferma de gaini ouatoare din regiunea Plovdiv, municipiul Asenovgrad.

Conform celor mentionate de reprezentantul Autoritatii pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria, nu au fost inregistrate miscari de pasari din ferma, dar au fost efectuate livrari de oua in intervalul de 21 zile anterior declararii focarului.

Autoritatile bulagre au precizat ca ouale livrate vor fi retrase si puse sub restrictie.

In zona de protectie a focarului functioneaza o ferma de gaini ouatoare cu un efectiv de 173000 pasari si doua ferme de rate cu un efctiv de 7700 pasari.

In zona de supraveghere functioneaza 3 ferme de rate cu un efctiv de 95000 pasari.

Avand in vedere contextul regional respectiv declararea mai multor focare de gripa aviara inalt patogena subtipul H5, la pasari domestice in regiunile Hascovo, Garvanovo, Malevo si Plovdiv din Republica Bulgaria si faptul ca Romania se afla pe una din principalele cai de migratie ale pasarilor salbatice (migratia pasarilor salbatice reprezinta principalul rezervor si vector la nivel global al acestei boli), DSVSA Calarasi a instituit masuri specifice, respectiv intarirea normelor de biosecuritate in ferme avicole si actiuni de control oficial atat in exploatatiile comerciale cat si exploatatii nonprofesionale detinatoare de pasari, cat si actiuni de control privind circulatia animalelor vii pe drumuri publice si adiacent targurilor de animale vii, care la aceasta data sunt mentinute inchise ca masura de prevenire a aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Călăraşi avertizează populaţia asupra riscului de îmbolnăvire de gripă aviară, cu recomandarea aplicarii de masuri generale  in vederea prevenirii imbolnavirii:

-Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei și a săpunului se șterg mâinile cu alcool sanitar;

-Nu manipulați păsări moarte;

-Supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave;

-Cumpărați carne de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate;

– Tineti pasarile inchise in curte, pentru a evita contactul cu pasarile din alte gospodarii sau cu pasarile salbatice

– Nu lasati ratele si gastele pe balti sau lacuri

-Anunțați medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări; acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile , in cazul in care constatati :

Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.

Capul şi gatul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

DSVSA Calarasi  recomanda ca in aceasta perioada toate pasarile detinute in gospodarii sa fie vaccinate impotriva pseudopestei aviare,  una dintre cele mai grave boli infectioase si contagioase ale pasarilor provocand pierderi importante in efectivele de pasari, indicele de mortalitate fiind de peste 90 % din efectiv.  Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra.

 Anuntati in timp util catre DSVSA Calarasi fiecare caz de morbiditate si / sau mortalitate la pasarile domestice sau pasarile salbatice pentru a interveni cu maxima responsabilitate in teritoriu, la numar de telefon 0242 / 313676

           DIRECTOR EXECUTIV ,

           Dr. Viorel BUCUR

ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE DE DOMICILIU

0

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, locurile de parcare de domiciliu pentru persoanele care au depus cerere și documentația aferentă acesteia în perioada 18 mai – 02 iunie 2020 vor fi atribuite telefonic, de comun acord cu solicitanții, în perioada 24.06.2020 – 30.06.2020.

LISTA PARCĂRILOR DE DOMICILIU AFLATE ÎN PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAȚIE

 1. str.Cornisei (tronson b-dul Cuza Voda – str. Flacara), bl.C3, bl.C4, bl.C5, bl. C6, bl. C7, bl. C8 = 42 locuri – 1-44  (locurile 23 si 24 anulate) – 36 dosare eligibile;
 2. str. Stejarului, bl. D6 = 17 locuri (1-17) – 19 dosare eligibile;
 3. str. Stejarului, bl. D28 (fostul Bancpost) = 13 locuri (1-13) – 10 dosare eligibile;
 4. str. Zavoiului (tronson str.Dumbravei – str. Luceafarului), bl. E12 = 19 locuri (1-19) – 20 dosare eligibile;
 5. str. Navodari, bl. E20, bl. E21, bl. E22. sc. C si bl. E25 = 3 locuri (27, 33, 47) – 2 dosare eligibile;
 6. str. Zefirului – str. Sulfinei, bl. I11, bl. I12 si bl. I13 = 21 locuri (4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) – 11dosare eligibile
 7. str. Constructorului, bl. J18 = 26 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36) – 5 dosare eligibile;
 8. str. Aleea Constructorului, bl. J12, bl. J13, bl. J14 si bl. J15 = 18 locuri (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) – 2 dosare eligibile;
 9. str. Navodari, bl. G10 = 3 locuri (3, 4, 5) – 3 dosare eligibile;
 10. str. Navodari, bl. G13 = 2 locuri (1, 4) – fara solicitari,

Președinte comisie,

Iane Scarlat

Primar,

Daniel Ștefan Drăgulin

Liberalii în conferință de presă: Gruparea Iliuță are o logică de interlopi

0

Președintele PNL Călărași, DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: Împreună cu colegii mei, am considerat că este necesar să ne întâlnim într-o conferință de presă în care să vorbim vizavi de activitatea politică a PNL Călărași, probleme care se discută la nivel central, mă refer la activitatea din Parlament, dar și cea a Biroului Permanent Național.

Senator RĂDUCU FILIPESCU: La Călărași avem un singur candidat, Daniel Ștefan Drăgulin. Sunt abureli, ce încearcă unii care tropăie. Vom avea 37-38 primari, Daniel Drăgulin va fi primar, iar Vali Barbu președinte de Consiliu Județean.

VIOREL IVANCIU, președintele Organizației Municipale a PNL Călărași: Organizația PNL Municipiul Călărași are echipă, are primar. Logica realizărilor ultimilor ani există și vreau să vă spun că în afară de proiectele europene pe care le veți vedea implementate în următorii 2-3 ani, va fi greu pentru unii să vadă altceva.Nu e toată lumea mulțumită, dar la o analiză corectă și cinstită veți ajunge la concluzia asta: cât de rău ai fi…nu ai cum să nu vezi aceste realizări. Faptul că actualul primar și-a asumat acel CL8, faptul că sunt șantiere de lucrări deschise, ne face să sperăm că noi vom fi câștigătorii! S-a muncit enorm de către echipa de proiecte europene, s-au obținut bani, restul sunt povești sau lupte politice.

Despre presupusul sondaj de opinie…..

VIOREL IVANCIU, președintele Organizației Municipale a PNL Călărași:  Organizația municipală nu are cunoștință de vre-un sondaj și consider că, să participi la o candidatură trebuie să ai anumite calități, să fii lider, trebuie să parcurgi niște etape și să nu le arzi. În administrație, oricine vine din afară, trebuie un timp de acomodare cu mecanismele administrației locale. Cred că lucrurile se vor așeza, poate nu toți se vor alinia la ce spun eu, dar poate și colegul nostru mai tânăr va face echipă și împreună vom câștiga toate bătăliile în continuare. Disciplina de partid e foarte importantă, ea stabilește niște reguli. Unii nu le respectă.  Voi sta de vorbă cu el și în urma discuției îl voi face să înțeleagă.  Cred că un tânăr cu niște calități, dar și cu niște defecte, va înțelege că lucrurile nu sunt așa simple cum le crede. Sunt de acord că poate era cazul să ne lămurim mai demult. Sper ca actorii principali din alegerile locale vor fi în stare să regleze aceste lucruri.

VALENTIN BARBU: Știți că la nivelul CJ nu există nicio problemă. Nu-i așa? Dacă ne uităm în presă, plătește Vasile Iliuță peste tot. Este doar o constatare!

Am citit articolul domnului Câju, cum că domnul Iliuță e peste media universului, are 60 de localități deja, dar fără să le enumere..eram curios și eu, e la secret lista, probabil. Ceea ce vreau să vă spun este că avem în momentul de față susținerea a 36 de localități câștigătoare. Dacă prezența va fi similară cu cea de acum 4 ani, noi mergem cu ținta de a obține peste 50.000 de voturi. E nevoie de muncă susținută și dacă rămânem în formula actuală a primarilor suntem câștigători. Există intoxicații zilnic, probabil nu ies niște calcule în tabăra adversă. Noi am avut două întâlniri la Dragalina și Ulmeni și 95% dintre primari au fost prezenți. Poate nu rămân toți cu noi, mai sunt mici nemulțumiri, dar eu cred că se vor rezolva.

Despre situația Ecoaqua

Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă la Ecoaqua este ce se întâmplă de 4 ani la CJ. Din punct de vedere procedural, înlocuirile sunt nelegale.

Apa nu e scumpă, e o resursă importantă și calitatea este bună la Călărași. Că 8 lei e mult din punctul unora de vedere, din punctul meu de vedere suntem într-o zonă predispusă aridității. Mie nu mi se pare că e scump 8 lei. A început doar o nebunie PUR ELECTORALĂ. Dacă pierdem cei 240 milioane de euro ne facem de râs. E cel mai mare proiect de infrastructură mare din județul Călărași.

Răducu Filipescu: În țara asta există legi și bun simț. Ăștia sunt niște nesimțiți. Ce să facem acum? Au o logică de interlopi. Ăia sunt interlopi, dați de justiție! Să spargi ușa unui director…..

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: În această săptămână am avut o videoconferință cu președintele partidului, Ludovic Orban, în care ne-a anunțat data propusă de alegeri locale, 27 septembrie 2020. NU vor fi alegerile locale mai târziu de 27 septembrie. Ca atare, dacă se va modifica ceva, poate alegerile se vor devansa.

Am început să mergem în teritoriu, ne-am întâlnit cu toate Colegiile, la Dragalina și Ulmeni. S-au purtat discuții, în PNL toată lumea are voie să vorbească, sunt și eu nemulțumit poate de unele lucruri. Cine vrea să plece, să plece, dar să nu uite că guvernarea va fi liberală.

O spun cu sinceritate, noi am perceput foarte mult pozitivism din partea primarilor, au fost mobilizatori, ne-a făcut să vedem altfel lucrurile, au fost punctate chestiuni organizatorice, au fost două întâlniri peste așteptări. Mobilizarea pe care PNL Călărași o dovedește în momente cheie a început să funcționeze din nou. Tăvălugul PNL a început să funcționeze. Noi avem muncă cu fiecare organizație, cu fiecare coleg, nu mergem cu presiuni, cu bani promiși, ci discutăm prinicipial, astfel încât în precampanie și campanie să începem în forță, să câștigăm cel puțin 37 de localități, să câștigăm președinția Consiliului Județean Călărași. Chiar și la Borcea….eu cred că primarul nu va pleca din PNL și va candida din partea noastră la funcția de primar.

Vizavi de municipiu, am început discuții pe organizații, pe cartiere, lumea e mobilizată. Au fost mici baleaje, nedumeriri ale unor colegi vizavi de cum se exprimă alt coleg  cu dorința de a candida. Unii au fost mai reținuți că nu au înțeles ce se întâmplă, dar există o hotărâre la nivel național. Marți, la videoconferință, domnul președinte Ludovic Orban a spus că se vor face sondaje în reședințele de județ unde nu avem nominalizați și validați. Ieri am avut o discuție cu domnul prim-ministru și domnul secretar general Sighiartău. Lucrurile sunt clare.

Despre așa-zisul sondaj:

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: Acest sondaj este făcut pe persoană fizică. Nu mai am ce comenta.

În altă ordine de idei aș vrea și o să spun mereu când am ocazia, să le mulțumesc colegilor liberali călărășeni pentru modul în care au înțeles că unitatea partidului primează în tot ceea ce facem. Suntem mobillizați să câștigăm,  iar cei care vor vrea să vină lângă noi, îi așteptăm.

Despre COVID

La nivelul municipiului Călărași, avem 26 cazuri de coronavirus. La ora actuala sunt 6 activi. Un număr mic în raport cu alte activități. Acest lucru s-a datorat cetățenilor, și le mulțumesc, că au respectat toate măsurile privind comportamentul individual. De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor din Primărie, a societăților care ne-au sprijinit, cu privire la dezinfecție, dotări, activități din unități de învățământ. Am avut control de la Curtea de conturi și ne-au felicitat pentru modul în care am cheltuit banii și pentru justificările făcute de colegii mei. Acest lucru dovedește responsabilitatea mea și a colegilor.

Faptul că în presă apar doar denigrări, o să vedeți, o campanie negativă o să fie înțeleasă de cetățeni într-un anumit mod. Călărășenii apreciază campaniile pozitive. Noi am mers mereu pe campanii pozitive, ne vom bate mereu pe proiecte, pe realizări și pe justificări vizavi de ce nu am putut face.

Cei de la PSD s-au opus de câte ori au avut ocazia proiectelor, s-au opus și asupra dezinsecției, ne-au atacat ca să cădem într-o lumină proastă. Le-am demonstrat în instanță că am avut dreptate. Ne-au atacat acel contract de împrumut. Poate azi eram mai avansați în lucrări. Nu e o rușine să faci împrumuturi pentru dezvoltare. Sunt municipii, multe, care fac împrumuturi pentru investiții, pentru dezvoltare. Dacă nu aveam aceste împrumuturi, în contextul în care încasările de taxe și impozite locale, noi nu am stat pe loc. Lucrările au mers în continuare. Suntem pe final la unele lucrări. În septembrie anul trecut, unii membrii PSD făceau presiuni ca să nu fie livrat betonul constructorului de pe Titulescu. În loc să tragem la aceeași căruță pentru dezvoltarea municipiului, ei nu, se opun. Ce se întâmpla dacă ne opuneam și noi finanțării pasajului de la Drajna? Nu, domnul ministru Bode s-a bătut pentru acest pasaj. E meritul și domnului deputat, voiam doar să punctez că PNL se bate pentru interesul cetățeanului. 

Primăria Călărași: Tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilo

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât avio, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06.30-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 22.00-04.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Campanie de vaccinare antirabică a vulpilor prin distribuție la vizuină a momelilor vaccinale antirabice campania I 2020

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta  Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca in luna iunie 2020, pe teritoriul judetului Calarasi se deruleaza  prima campanie de vaccinare anuala  antirabica a vulpilor, prin distributia manuala a momelilor vaccinale antirabice, incepand cu data de 16.06.2020 , actiune ce se va desfasura prin medicii veterinari oficiali si reprezentanti ai fondurilor de vanatoare.

Acţiunea privind campania de vaccinare antirabică a vulpilor se înscrie în cadrul programului naţional de control şi eradicare a rabiei in conformitate cu Programul strategic al Romaniei de supraveghere, control si eradicarea rabiei la vulpi aprobat prin HG nr 55/2008, cu modificarile ulterioare, si aprobat de catre Comisia Europeana pentru anul 2020.

La minim 45 de zile de la finalizarea campaniei  de distributie aeriana a momelilor vaccinale la vulpi, campanie in derulare,  se va evalua eficienţa vaccinării prin examene de laborator pe probele prelevate de la vulpile recoltate în urma vânătorii, pentru a se determina prezenţa anticorpilor antirabici postvaccinali.

Fata de cele mentionate, DSVSA Calarasi va atentioneaza:

Rabia este o boală incurabilă la om şi animale. Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi.

Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor şi vaccinarea tuturor carnasierelor domestice (câini, pisici).

Pentru buna desfăşurare a campaniei în perioada în care se efectuează vaccinarea, DSVSA Calarasi atentioneaza:

Evitati contactul cu momelile vaccinale de catre animale domestice si mai ales de catre persoane. Momelile antirabice pentru vulpi sunt sub forma unor tablete cu miros puternic de peşte.

În cazul în care se găseşe o momeală cu învelişul desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de manusi se plaseaza momeala intr-o punga de plastic si se anunţa medicul veterinar din cea mai apropiata localitate.

Este important sa se anunte medicul veterinar, administratia publica locala sau gestionarul fondului de vanatoare daca sunt gasite animale moarte pe teritoriul supus vaccinarii.

Persoanelor care intră accidental în contact cu vaccinul administrat vulpilor trebuie să li se administreze asistenţă de urgenţă, ca şi în cazul expunerii la un animal suspect de turbare.

Proprietarii si/sau detinatorii de câini au obligatia de a detine caini ţinuţi închişi sau legaţi, cainii sa fie microcipati si  vaccinati antirabic.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS .

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR 

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Primăria Municipiului Călărași face cunoscut faptul că pe platforma ghiseul.ro, și persoanele juridice, pe lângă cele fizice, își pot achita online taxele și impozitele locale.

Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate să trimită pe mail-ul instituției noastre, office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin reprezentantul legal, pentru obținerea unui cont pe ghiseul.ro.

Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP)* permite plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, a obligațiilor fiscale locale existente. Site-ul este securizat la înalte standarde privind tranzacționarea pe baza de carduri bancare.

Reamintim faptul că până pe 30 iunie 2020, contribuabilii, persoane fizice și juridice, pot beneficia de o bonificație de 10% pentru plata taxelor și impozitelor locale.

BIROUL DE PRESĂ

Călărași: A fost destructurată o grupare de trafic de droguri de mare risc

0

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Călărași,  împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Călărași, au efectuat 2 percheziții domiciliare pe raza municipiului Călărași, în urma unei acțiuni de prindere în flagrant delict. 

La data de 05 iunie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au prins în flagrant delict, în municipiul Călărași, un bărbat ce avea asupra sa 304 comprimate de MDMA, destinate comercializării către consumatori din județul Călărași.

Ulterior, au fost efectuate 2 percheziții domiciliare pe raza municipiului Călărași, ocazie cu care au fost descoperite și ridicate 717 comprimate de MDMA, 10.340 de euro, 4.280 de lire sterline, 585 de lei și un telefon mobil.

În fapt, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Călărași, a achiziționat din străinătate diverse cantități de MDMA, pe care le-ar fi comercializat către consumatori din județul Călărași, la prețul de 50-80 de lei doza. Bărbatul se numește Ionuț Constantin, are domiciliul pe bulevardul Republicii, din municipiul Călărași, acesta fiind arestat, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 6 iunie.

Tot în ziua de 5 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza municipiilor Călărași și București, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc.

În fapt, începând cu luna septembrie 2019, 5 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, ar fi achiziționat săptămânal din municipiul București droguri de mare risc (cocaină, MDMA, metadonă) și de risc (cannabis), pe care le-ar fi comercializat către consumatori din județul Călărași.

La percheziții au fost descoperite și ridicate 30 de grame de cannabis, 14 comprimate de metadonă, 17 doze de cannabis, 50 de pliculețe cu cocaină, 1 grinder, 1 cântar de precizie, 4 telefoane mobile, 300 de euro și 1.350 de lei.

2 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Față de o a treia persoană s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Față de numiții Ionuț Gheorghe și Giani-Florian Maxim s-a dispus, în cursul zilei de 6 iunie, arestarea în lipsă. Au fost arestați, totodată, Ionuț Șara și Florian Cociu.

Drăgulin candidează pentru un nou mandat: Pe drumul modernizării și dezvoltării durabile

0

Într-o declarație publică, Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași și, totodată, președintele Organizației județene Călărași a Partidului Național Liberal, a precizat că a tot fost întrebat, în ultima vreme, dacă va mai candida pentru un alt treilea mandat de primar al municipiului Călărași. “Așa cum am mai spus public, voi candida, din partea PNL, pentru un nou mandat de primar al municipiului Călărași. Decizia de a-mi asuma un nou mandat este determinată de proiectele pe care trebuie să le finalizez, acestea reprezentând, de fapt, reconstrucția Călărașiului. Acest lucru este posibil doar cu ajutorul călărășenilor, care au fost alături de mine și de echipa mea în ultimii 8 ani, călărășeni care știu că așteptările lor nu au fost în zadar. Am așezat Călărașiul pe drumul modernizarii și al dezvoltării durabile și, cu ajutorul călărășenilor, îmi voi continua proiectele! Țin să menționez ca tentativele de destabilizare ce au apărut în spațiul public privind nume de candidați PNL pentru Primaria Municipiului Călărași reprezintă doar derapaje și dezinformări. Da, voi candida. Zvonurile sunt doar povești!”