Acasă Blog

Al doilea subprefect al județului: Georgică Ștefan, din partea Uniunii Salvați România

0

Biroul Național al USR a validat în ședința de ieri propunerile înaintate de filiale pentru funcțiile de prefecți și subprefecți. Astfel, conform propunerii Biroului Județean al USR Călărași, noul subprefect al județului nostru va fi dl. Georgică Ștefan. Domnul Georgică Ștefan are o experiență de peste douăzeci de ani în administrația publică, iar desemnarea domniei sale pentru funcția de subprefect reprezintă onorarea promisiunii pe care USR Călărași a făcut-o electoratului: vom propune în funcții publice profesioniști validați în domeniile lor de activitate și aleși pe criterii de competență și meritocrație, nu pe criterii politice. Domnul Georgică Ștefan are 54 de ani, este economist, cu o diplomă de Master în Managementul Sectorului Public și un curs de management public la Institutul Național de Administrație. Lucrează în cadrul ANAF Călărași din 1998, în prezent ocupând funcția de Șef Administrație Adjunct Colectare.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

0

Subscrisa Primăria Ulmu cu sediul în Comuna Ulmu, str. Primarie, nr.29, jud. Călăraşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituţiei.

Muncitor (șofer buldoescavator), în cadrul compartimentului administrativ.

             CONDIŢII SPECIFICE

pentru postul de muncitor sunt necesare studii profesionale calificarea mecanic utilaj greu, permis de conducere categoria B, C si E, fara vechime în specialitate.


DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI

  - PROBA SCRISĂ   - 10.03.2021, ora - 10.00, la sediul Primăriei Ulmu.
  - INTERVIUL     - 11.03.2021, ora - 10.00, la sediul Primăriei Ulmu.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Primariei comunei Ulmu, Judeţul Călăraşi, în perioada 17.02.2021 – 09.03.2021.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0242338070.

                              

Finanțare Regio pentru infrastructura educațională din județul Călărași

0

Marți, 16 februarie, la sediul central din municipiul Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în cadrul unei conferințe de presă, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al ADR Sud Muntenia, a semnat două contracte de finanțare alături de Sandu Manea, primarul comunei Gurbănești și Costel Boitan, primarul comunei Valea Argovei, prin care infrastructura școlară din cele două unități administrativ – teritoriale primește finanțare din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”.

Administrația din Gurbănești, județul Călărași a obținut fonduri nerambursabile pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (desființare corpuri C2 si C3), dotare Școala Gimnazială Nr. 1, sat Gurbănești – Comuna Gurbănești – Județul Călărași” ce va fi implementat în 93 de luni, în perioada 25 februarie 2016 – 30 octombrie 2023. Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea condițiilor din Școala Gimnazială nr. 1 din satul Gurbănești, în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor și reducerii ratei de abandon școlar din comună. Cei 90 de elevi, profesori și personal auxiliar vor beneficia de reabilitarea a cinci săli de clasă și trei laboratoare, complet utilate, extinderea cu o anexă care va cuprinde sală de sport, vestiare și grupuri sanitare până la o suprafață de 535,53 mp, necesară pentru buna desfășurare a orelor de educație fizică. Bugetul proiectului are o valoare totală de 6.553.057,77 lei, din care peste 2,73 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă din FEDR, peste 418 mii de lei sunt fonduri de la Bugetul de Stat, iar contribuția beneficiarului se ridică la aproape 3,34 milioane de lei.

Comuna Valea Argovei din județul Călărași va beneficia de finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3.8 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, peste 587 de mii de lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480 de mii de lei este contribuția beneficiarului.

Până la această dată, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise 2.076 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,39 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de peste 14,31 miliarde de lei. Pentru 792 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 8,17 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de aproape 6,93 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru şi cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

La nivelul județului Călărași au fost transmise 198 de aplicații cu o valoare totală la depunere de peste 2,1 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 1,58 miliarde de lei. Pentru 65 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare Regio, ce însumează o valoare totală de peste 485 de milioane de lei și care solicită fonduri publice în valoare de 425 de milioane de lei. Pentru realizarea investițiilor POR în infrastructura educațională, în județul Călărași au fost depuse 11 cereri de finanțare care au avut un buget cu o valoare totală de 61 de milioane de lei, din care valoarea fondurilor solicitate a fost de peste 53,6 milioane de lei. Au fost semnate nouă contracte de finanțare cu o valoare totală de 485,25 milioane de lei, ce au solicitat 425,51 milioane de lei – fonduri nerambursabile din FEDR și Bugetul Național.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Informare

0

Primăria comunei Modelu cu sediul în comuna Modelu, sat Modelu,  strada Plopilor, nr. 12,  tel. 0242/ 312553, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: Casare foraj P Radu Negru și execuție foraj F1 de alimentare cu apă în satul Radu Negru din comuna Modelu, judeșul Călărași”.

Această investiţie este nouă.

 Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată după data de 26.01.2021.

DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMETELOR CĂLĂRAȘI ÎN ALERTĂ DATORITĂ FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ ÎN EXPLOATAȚIE COMERCIALĂ DE SUINE

0

În data de 22 ianuarie 2021 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia comerciala detinuta de SC Nutricom SA adresa localitatea Ferma 3 Modelu,   judetul Calarasi.

Exploatatia de porci este o ferma comerciala de crestere si ingrasare suine, in care sunt detinuti pana la 19900 capete porci.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .

Pana la confirmarea bolii,   exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

In data de 22.01.2021, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara  si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi,  a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi  planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine administrata de SC. Nutricom SA

Controlul si combaterea bolii, inclusiv masura de ucidere si ecarisare prin metoda alternativa de ingropare, va fi zilnic efectuata sub supraveghere sanitara veterinara oficiala, cu aplicarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de combatere a bolii si a prevederilor stabilite prin manualul operational de interventie in pesta porcina africana.

DSVSA Calarasi tine sa informeze populatia sub aspectul masurii de ecarisare prin ingropare ca aceasta este o metoda admisa de legislatia in vigoare in caz de epizootii si in baza acordului prin  studiul  hidrogeologic realizat de institutiile abilitate, in scopul aplicarii cat mai rapide a masurilor de combatere a bolilor, masura prevazuta de art 4 din OG 24 din 2016.

Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.

Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social cat si economic.

Pana la stingerea oficiala a  bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie:  Modelu si Tonea si zona supraveghere :  Radu Negru, Roseti, Calarasi, Coslogeni este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd. Miscarea animalelor din celelate specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.

In gospodariile populatiei,  DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :

 • de a  aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii si instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea in gospodarie si adapostul porcilor;

        – examinarea zilnica a efectivelor de porci;

           – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;

         – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;

 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.

 Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA:

            In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

ACTIVITATEA INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI ÎN ANUL 2020

0

⦁ Criminalitatea sesizată în mediul rural și urban se situează sub media ultimilor 5 ani;
⦁ Infracționalitatea judiciară sesizată sub media valorilor înregistrate în ultimii 5 ani.


Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, în anul 2020, a avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor, precum și destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.


De asemenea, polițiștii au avut în atenție asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, obiective care se regăsesc și în anul 2021.


În contextul apariției și evoluției pandemiei de Covid-19, polițiștii și-au îndeplinit neîntrerupt atribuțiile și au avut un rol esențial în gestionarea diferitelor aspecte ale crizei de sănătate publică, respectiv protecția comunității și menținerea ordinii și liniștii publice, aplicarea prevederilor legale referitoare la carantină și autoizolare, limitarea deplasărilor și a organizării de evenimente publice.


Implicarea polițiștilor s-a concretizat prin faptul că, în anul 2020, s-a înregistrat o scădere a infracționalității sesizate cu 12,82%, nivelul infracționalității sesizate atât în mediul urban cât și în cel rural situându-se sub media ultimilor 5 ani.


Activitatea de cercetare a dosarelor penale cu autor necunoscut a constituit o prioritate a poliţiştilor IPJ Călăraşi, procentul de identificare a autorilor fiind de 47,13%.

În anul 2020, numărul total de apeluri către Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 care au necesitat intervenția efectivelor de poliție a fost de 20.924, 6.976 de intervenții în mediul urban și 13.948 de intervenții în mediul rural.


Efectivele de ordine publică au efectuat în anul 2020, 155 de acțiuni cu efective mărite şi 44 de razii. Au descoperit 433 de infracțiuni în flagrant cu ocazia activităților operative, iar valoarea sancțiunilor aplicate a fost de 14.252.590 lei.


Privitor la combaterea braconajului piscicol, s-a dispus confiscarea a 517 kg de pește față de 197 kg în anul 2019. Infracționalitatea silvică s-a menținut la același nivel ca în anul 2019, fiind înregistrate 21 de infracțiuni silvice.

Pentru combaterea evaziunii fiscale, acțiunile inițiate au condus la recuperarea unor prejudicii de 130.793.870 lei, au fost organizate 131 de acțiuni, 48 de percheziții domiciliare în dosarele penale în lucru şi au fost destructurate 5 grupări infracționale.


Au fost efectuate 2.777 de cercetări la fața locului, fiind ridicate 605 urme papilare ridicate şi identificate 78 de persoane.
Poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat 97 de controale la persoane fizice şi 204 la persoanele juridice, au dispus 19 măsuri de anulare a dreptului de deținere, port și folosire arme și muniții față de titulari şi au indisponibilizat: 3.460 kg articole pirotehnice, 13 arme de foc, 251.200 kg produse de protecţia plantelor şi 1.215 litri deşeuri periculoase.

Polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat la efectuarea a 81 de acțiuni cu percheziții domiciliare, 109 misiuni de escortă a persoanelor arestate și 202 misiuni de menținere a ordinii publice, în sprijinul dispozitivelor curente.
În cadrul programelor de prevenire au fost desfășurate 92 de activități, însumând 2.418 beneficiari. În zona adiacentă unităților de învățământ nu au fost înregistrate infracțiuni.


Pe linie de poliție rutieră, în anul 2020 prioritatea Inspectoratului de Poliție Județean Călărași a fost și rămâne în continuare prevenirea și reducerea accidentelor de circulație grave, cât și a consecințelor acestora. Polițiștii rutieri au desfășurat 529 de acțiuni, numărul accidentelor grave a scăzut cu 41%, iar numărul de persoane rănite grav din accidentele de circulație a scăzut cu 58%.

Activitatea de cooperare intra și interinstituțională s-a materializat, în luna februarie 2020, când poliţiştii IPJ Călărasi au reușit depistarea, identificarea și reunirea cu familia stabilită în Italia a unui minor dispărut în anul 2000, căruia în anul 2015 i-a fost atribuită altă identitate.


Acțiunile viitoare ale polițiștilor vor viza în îmbunătățirea calității serviciului polițienesc oferit cetățenilor, prin protejarea persoanei, a patrimoniului, siguranța stradală și rutieră.


Pentru atingerea acestor obiective Inspectoratul de Poliție Județean Călărași va continua desfășurarea activităților în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul județului, în scopul asigurării unui management corespunzător al situației operative.

Cum să ne ferim de gripa aviară

0

Avand in vedere situatia epidemiologica actuala a Europei sub raportul evolutiei Influentei aviare, precum si prezenta unor focare in tarile aflate la granita de vest, in Ungaria, Polonia, Slovacia,  posibilitatea raspandirii acestei boli si la alte specii din mediul salbatic, precum si la pasarile domestice reprezinta un mare grad de risc, fapt pentru care se instituie o stare de alerta permanenta privind  anuntarea in timp util catre DSVSA Calarasi a oricarui caz de morbiditate si / sau mortalitate la pasarile domestice sau pasarile salbatice pentru a interveni cu maxima responsabilitate in teritoriu.

INFORMAŢII DESPRE GRIPĂ AVIARĂ

 Este o boală produsă de un virus, care produce îmbolnăviri la curci, raţe, gâşte, potârnichi, fazani, găini, pasări acvatice şi migratoare.

Boala se răspândeşte foarte repede şi afectează un număr mare de pasări .

Pasările migratoare şi în special cele de apă sunt considerate rezervorul de virus pentru gripa aviară.

Porcul, calul şi alte specii, se pot infecta, nu se îmbolnăvesc , dar pot transmite boala păsărilor sau altor specii, şi in condiţii deosebite, omului.

Boala se transmite de la pasările migratoare, de la pasările bolnave, cadavrele, secreţiile si excreţiile pasărilor infectate, apa, furajele, echipamentele, adăposturile, mijloacele de transport, care au fost în contact cu virusul.

Cu cât contactul dintre păsările eliminatoare şi cele receptive este mai strâns, cu atât mai uşor se poate transmite infecţia direct, pe cale respiratorie sau digestivă.  

CUM SE MANIFESTĂ  

Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.

Capul şi gatul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

 CRESCATORI DE ANIMALE DIN GOSPODARII TREBUIE SA RESPECTE :

• anuntati medicului veterinar orice caz de imbolnavire sau moarte la pasari;

• nu veniti in contact direct cu cadavrele pasarilor

• tineti pasarile inchise in curte, pentru a evita contactul cu pasarile din alte gospodarii sau cu pasarile salbatice

• nu lasati ratele si gastele pe balti sau lacuri

• supravegheati copiii !! nu ii lasati sa se joace cu pasarile sau cu cadavrele de pasari

• acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile

Recomandam populației măsuri de prevenire a îmbolnăvirii:

 • spălați-va cu apa și săpun pe mâini, mai ales după contactul cu pasări; în lipsa apei și a săpunului se procedează la ștergerea mâinilor cu alcool sanitar;
 • nu consumați carnea pasărilor care au fost în contact cu pasări infectate/moarte precum și a ouălor de la pasările infectate;
 • nu consumați produse din carne de pasăre incomplet prelucrata termic, inclusiv mâncăruri care conțin sânge provenit de la acestea;
 • când preparați hrana:   

– separați carnea cruda de cea prelucrata termic sau de alimentele care sunt gata de consumat,

-nu folosiți același cuțit sau instrument de tăiat pentru a pregăti carnea cruda și alimentele care sunt gata de consumat,

-spălați-va pe mâini intre operațiile de manipulare a alimentelor crude și a celor prelucrate termic,

-nu puneți carnea prelucrata termic pe aceeași farfurie sau suprafață pe care a fost așezata înainte de a fi prelucrata termic,toate alimentele provenite de la păsări, inclusiv oua sau sânge, trebuie prelucrate termic cu atenție – gălbenușurile ouălor nu trebuie sa fie lichide sau sa se prelingă,

-înainte de a manipula și prelucra termic ouăle, spălați-le cu apa și săpun iar după aceea spălați-va pe mâini tot cu apa și săpun,

-nu folosiți oua fierte moi sau crude în alimente care nu vor fi prelucrate termic,

-după manipularea pasărilor sau ouălor crude, spălați-va pe mâini și spălați toate suprafețele și instrumentele folosite, atent, cu apa și săpun.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

 Numar de telefon DSVSA Calarasi : 0242 / 313676 .

           DIRECTOR EXECUTIV ,

           Dr. Viorel BUCUR

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMETELOR CALARASI IN ALERTA DATORITA FOCARULUI DE PESTA PORCINA AFRICANA IN EXPLOATATIE NONPROFESIONALA DE SUINE

0

În data de 11 decembrie 2020 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia nonprofesionala in localitatea Curcani, judetul Calarasi.

Exploatatia de porci este o gospodarie particulara in care a fost detinut 1 porc.

DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .

Pana la confirmarea bolii,   exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.

In data de 14.12.2020, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara  si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi,  a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi  planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine .

 • Pana la stingerea oficiala a  bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie:  Curcani  si localitatile din zona de supraveghere Mitreni, Valea Rosie, Clatesti; Valea Popii, Radovanu; Soldanu, Negoiesti;  Valea Stanii, Luica; Nana este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd.
 • Mişcarea animalelor din zona de protectie este restricţionată .
 • Mişcarea animalelor din zona de supraveghere  este restricţionată . 
 • – deplasarea şi transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepţia cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală.
 • – toate porcinele se vor tine inchise in curte, fara acces la pasunat si balti, pentru a impiedica venirea in contact a porcinelor  domestice cu cele salbatice si pentru a limita raspandirea bolii;
 • – toate cazurile de imbolnavire sau mortalitate la porcinele din curtea proprie, vor fi anuntate, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit  din localitate;
 • – toate cazurile in care cadavrele de porcine sunt descoperite in locuri publice, se anunta, fara intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit;
 • – se interzice organizarea pe teritoriul localitatilor de piete, targuri sau expozitii de pasari si animale;
 • – toate indicatiile medicului veterinar de libera practica imputernicit se respecta neconditionat.
 • Niciun alt animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie nonprofesionala si/sau comerciala in cursul a 45 zile in zona de protectie , fara autorizarea autorităţii veterinare locale.
 • Niciun animal domestic nu poate intra sau ieşi dintr-o exploataţie nonprofesionala si/sau comerciala în cursul primelor şapte zile in zona de supraveghere fără autorizarea autorităţii veterinare locale.
 • Aplicarea masurilor in zona de protectie si de supraveghere se mentin pana cand s-au finalizat operatiunile de curatenie,dezinfectie, dezinsectie din exploatatia infectata,  si porcii prezenti in toate exploatatiile din zona de protectie si de supraveghere au fost supusi unor examene clinice si de laborator dupa 45 de zile de la finalizarea acestor operatiuni si porcii nu prezinta semne de boala.
 • Toti cetatenii din localitatile definite in zone de protectie si supraveghere sunt obligati sa respecte masurile indicate in prezenta dispozitie. Nerespectarea  prevederilor acestei dispozitii reprezinta incalcari ale legii. Aceste incalcari pot fi sanctionate conform HG 984/2005, cu modificari.

DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind  detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine  si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.

Atentie!

 Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.

Este interzisa vanzarea si/sau cumpararea de suine fara certificat sanitar veterinar emis de mediccul veterinar din localitate.

Este interzisa detinerea de suine neidentificate prin crotaliere.

In perioada Sarbatorilor de Iarna sacrificarea porcilor din gospodariile particulare se face cu anuntarea medicului veterinar din localitatea, iar carnea este admisa doar in consum familial .

In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, detinerea de suine necrotaliate, vanzarea ilegala a porcilor fara certificat sanitar veterinar, vanzarea ilegala a carnii provenite de la acestia , vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de 2400 lei.

 In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA,  acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018 si respectarea conditiilor de biosecuritate .

DIRECTOR EXECUTIV,Dr. Viorel BUCUR

Emil-Florian Dumitru, președinte PNL Călărași: ”Un beneficiar de pensie specială nu poate vorbi despre pensiile călărășenilor, pentru că nu are nicio legitimitate.”

0

Partidul Național Liberal –Filiala Călărași a organizat vineri, 4 decembrie, o conferință de presă, în cadrul căreia președintele Emil-Florian Dumitru a vorbit despre întreaga perioadă de campanie electorală, în care liberalii au prezentat proiecte și soluții călărășenilor.

Din păcate, în logica de campanie electorală, demagogia nu a lipsit din tabăra principalului partid politic contracandidat, președintele Emil-Florian Dumitru punctând câteva aspecte în acest sens.

”Dacă vorbim de pensii, aș dori să mă refer la principalul contracandidat care deschide lista la Camera Deputaților, la domnul Dumitru Coarnă, care plânge pe umărul persoanelor care au pensie de la CAP, de 800 de lei, și uită să le spună că dânsul este beneficiarul unei pensii speciale, nebazată pe contributivitate, de 4.500 de lei. Adică un pensionar de lux vine de la București să le câștige încrederea locuitorilor din Călărași, promițându-le dublări și triplări ale pensiilor, când el însuși este un pensionar care câștigă o pensie care nu este calculată pe bază de contributivitate. De aceea, trebuie să clarificăm lucrurile. Călărășenii trebuie să înțeleagă ce fel de candidați avem în județul Călărași, ca să poată să decidă duminică, 6 decembrie. Nu putem merge în zona de ipocrizie în care cineva care este beneficiar de pensie special să vorbească despre pensiile călărășenilor, pentru că nu are nicio legitimitate.”, a declarat Emil-Florian Dumitru, candidat pentru Camera Deputaților.

Liderul liberalilor călărășeni a mai adus în discuție și minciunile propagate în spațiul public de către membrii PSD care acuză PNL că nu susține fotbalul călărășean. ”Partidul Național Liberal și-a asumat să construiască minim 10 dispensare pentru a descentraliza sistemul medical, fiindcă situația de pe mapamond cu privire la efectele pandemiei este foarte rea, trebuie să investim în sănătate. Dar ce faci atunci când, o data pe săptămână, la Consiliul Județean Călărași, în loc să suplimentăm bugetele celor trei spitale din județul Călărași, vedem în mediul online o minciună ambalată frumos, și anume că PNL Călărași vrea să distrugă echipa de fotbal. Este o minciună pe care adversarii politici o promovează în spațiul public fără nicio jenă. Săptămâna trecută a fost aprobată prin hotărâre de Consiliu Județean creșterea contribuției cu 4 miliarde și jumătate de lei vechi pentru clubul de fotbal. Săptămâna aceasta, încă 5 miliarde de lei vechi au venit să mai propună cei de la conducerea Consiliului Județean. Dar despre sănătate nu vreți să discutăm? Cei care conduc destinele județului nu se gândesc că e nevoie de suplimentarea bugetelor la spitale? Nu am nimic cu fotbalul, trebuie să în încurajăm, dar trebuie să fim responsabili. Nu știu dacă sunt informați călărășenii că la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași cei 799 de salariați au primit doar 80% din salariu pe luna octombrie și guvernul Orban, guvernul PNL, a suplimentat prin Hotărâre de Guvern cu 4.350.000 de lei, pentru ca oamenii să își ia salariile. Așa că nu vreau să mai fim într-o logică de campanie în care manipularea să domine în comunicarea publică.”, a punctat președintele PNL Călărași.

Emil-Florian Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a punctat și câteva subiecte extrem de importante în domeniul agriculturii, care țin tot de demagogia social-democrată.

”Am văzut că se vorbește despre agricultură și reabilitarea sistemelor de irigații, tot de către principalul partid contracandidat în această campanie electorală. Spune locul 2 de la Camera Deputaților, care în 10 ani de zile, și cel puțin în ultimii 3 ani, din datele pe care le am, performanța lui managerială este de doar 38% absorbție de fonduri europene pe măsuri de piață. Și ne vorbește de subvențiile fermierilor, când el nu știe ce a păstorit în cei 10 ani de zile, cât timp a fost director adjunct la APIA. Fermierii din România au pierdut bani europeni, pentru că nu se raportează banii de la un an la altul, pe incompetența acestui candidat care vorbește despre dezvoltarea agriculturii, despre sistemul de irigații, care a fost prioritizat pe bază de cumetrii și prietenii. Singura amenajare este cea de la Gălățui 388, care știți unde duce amenajarea respectivă. Restul amenajărilor nu au contat, ceilalți fermieri care nu au carnet de membru de partid nu au fost prioritari în investiții. Și culmea este că toate firmele care au câștigat acolo reabilitarea, nu știu cum se întâmplă, dar sunt din județul Olt. Ipocrizia nu poate să meargă la nesfârșit și călărășenii nu pot fi mințiți de fiecare dată”, este de părere președintele PNL Călărași. Dumitru areiterat proiectul PNL pe următorii ani cu privire la refacerea sistemului de irigații din județul Călărași, urmând să se investească 550 de milioane de euro. ”Am făcut pentru sistemul de irigații un proiect major prin care vom aduce cei 550 de milioane de euro pentru județul Călărași, ca să reabilităm întreaga infrastructură de irigații. Incompetența, ipocrizia nu trebuie să se mai regăsească în discursul unui om politic. În toată această perioadă, am încercat să promovăm o campanie bazată pe respect și pe proiecte.”, a adăugat Dumitru.

Candidatul PNL Călărași pentru Camera deputaților, Emil-Florian Dumitru a mai adus în atenție o altă problemă, ce ține de anumite legi promovate în ultimii ani pentru interesele directe ale unor călărășeni. ”Am o situație care este foarte interesantă. Un deputat, care nu se mai află pe un loc eligibil, dar este un deputat din Călărași, care a votat o lege – Legea 227/2018 cu reproducția la pasăre.Când vorbim despre interesul fermierilor se presupune că nu avem niciun interes patrimonial pentru noi și familia noastră. Nu poți fi la nesfârșit ipocrit, prefăcându-te că vrei să faci bine fermierilor călărășeni, dar tu ai un interes direct. Îmi doresc să facem și după data de 6 decembrie, dezbateri despre cum trebuie să dezvoltăm Călărașiul, despre proiectele noastre, despre proiectele de dezvoltare. Adică îți votezi legea în Parlament, îți faci o cooperativă agricolă și vrei să iei 90% fonduri nerambursabile pentru tine și familia ta. Mai am două dosare. Am unul din cele 5 dosare pe ceea ce înseamnă cooperativele de reproducție din sectorul suin. Aceste cooperative s-au făcut pe un contract de superficie la Vâlcelele. Așa că trebuie să fim onești și să le spunem și fermierilor călărășeni că ne pasă nu doar de firmele de la Olt, unde de două ori au adus un fost ministru să arate ce realizări marcante a făcut și nici măcar nu a introdus în amenajările de irigații niște stații de pompare uitate de lume, pe care PNL și conducerea actuală a ministerului le-au repornit. Să le spună fermierilor că deputați din Parlamentul României fac legi pentru ei și familiile lor, și să le spună că din punctul lor de vedere e mai important să dețină puterea, indiferent dacă vor aduce sau nu fonduri în acest județ. Suntem un județ subdezvoltat, pentru că lupta este pentru putere și nu pentru interesul oamenilor.”, a conchis președintele PNL Călărași.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ciprian Pandea: Educația va fi una din prioritățile mandatului meu de senator

0

Ciprian Pandea deschide lista de candidați pentru Senat a Partidului Național Liberal-Filiala Călărași în alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Își propune, ca senator, să rămână în contact permanent cu călărășenii și cu reprezentanții acestora în administrațiile locale. ”Voi fi vocea călărășenilor în Senatul României și voi avea ușa deschisă pentru oricine va avea nevoie de ajutorul meu. Am de gând să fiu prezent cât pot de mult în județ, în afara zilelor de plen săptămânale. Online voi fi în permanent contact cu toți călărășenii.”, transmite Ciprian Pandea.

Una dintre prioritățile mandatului său de senator, anunțată prin comunicările din timpul campaniei electorale, este educația, mai exact investițiile în infrastructura școlară. Prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală I și II, în județul Călărași au fost reabilitate sau sunt în curs de reabilitare 24 de unități școlare. Din funcția de secretar de stat am susținut multe dintre aceste investiții și voi continua să fac demersuri în continuare pentru atragerea de investiții importante în educația călărășeană.”, declară candidatul de pe primul loc al listei PNL Călărași pentru Senatul României.

Ciprian Pandea mai anunță și investițiile asumate de PNL în programul de guvernare în infrastructura educațională. ”Programul de Guvernare ”Dezvoltăm România” al Partidului Național Liberal pentru perioada 2021-2024 este unul realist și finanțabil. Pentru o Românie educată, se va moderniza infrastructura școlară, astfel: 2.500 de creșe, grădinițe și școli – construcții noi și reabilitări, 40 de campusuri școlare și 30 de cămine studențești, 8 centre universitare și 250 săli de sport școlare. Ca viitor senator al călărășenilor, voi continua să fiu alături de comunitățile locale, așa cum am făcut-o și din poziția de secretar de stat, și voi face demersuri pentru atragerea de finanțări importante pentru infrastructura educațională. Pentru că un Călărași educat înseamnă un viitor sigur pentru județul nostru!”, a punctat Ciprian Pandea.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, prezentă la Dragalina, la finalizarea lucrărilor de construire a unei grădinițe

0

Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a fost prezentă vineri, 27 noiembrie, în comuna Dragalina, la recepția unei grădinițe moderne, construită prin Proiectul de Reformă a Educației Timpurii și finanțată de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei(BDCE).

Valoarea lucrărilor este de 1.983.534 lei, administrația liberală a comunei Dragalina contribuind cu circa 200.000 de lei pentru asigurarea utilităților.  Noua clădire oferă copiilor și cadrelor didactice cele mai bune condiții de învățare, fiind amenajate patru săli de clasă, cu o capacitate de 80 de locuri, o sală multifuncțională, cabinet medical, cancelarie, depozit materiale didactice și grupuri sanitare.

”În 2016 am venit la Dragalina, întâmplător, și am găsit în acest loc o ruină. Am avut o întâlnire la primărie și am spus că vreau să facem o grădiniță nouă, în așa fel încât să le oferim copiilor cele mai bune condiții. În 2016, primarul Gabriel Stanciu a depus un proiect la Ministerul Educației, iar când am ajuns ministru am vrut să văd în ce stadiu se află construcția grădiniței. Am luat legătura cu domnul primar și am constatat că s-a lovit de multe blocaje, dar în câteva luni de zile am deblocat totul și am demonstrat că se poate. Nu numai aici, ci și în alte județe, împreună cu colegii mei de la Ministerul Educației am reușit să finalizăm mai multe construcții, tocmai pentru că este important să investim în educație.  Chiar dacă este o situație epidemiologică grea, în doar câteva luni, guvernul Orban a reușit să investească în educație, în sănătate, pentru dezvoltarea României.”, a declarat ministrul Monica Anisie.

Președintele PNL Călărași, Emil-Florian Dumitru, prezent la eveniment a punctat faptul că implicarea duce mereu la găsirea de soluții, așa cum s-a întâmplat la Dragalina. Diferența între ,,a promite” și ,,a se face” este foarte mare și aș face o paralelă între ceea ce se întâmplă, astăzi, aici, pentru că sunt un susținător al tinerilor, care trebuie să rămână și în mediul rural, dacă au o educație de calitate și condiții similare celor de la oraș, cu cele 8 spitale regionale, pe care unii candidați le-au prezentat în 2016 în niște slide-uri  și au rămas la nivelul de poză. Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, finanțează deja 3 spitale regionale, în Craiova, Iași și Cluj, adică se poate, într-un timp scurt să facem lucruri pentru comunitățile noastre. Datorită programului de investiții în educație al doamnei ministru Anisie, în județul Călărași au venit, recent, 4.750 de tablete. Dezvoltarea înseamnă investiții, ceea ce arată că oamenii care manageriază instituțiile pot demonstra că, dacă te implici, există soluții.Chiar dacă ne aflăm în campanie electorală, vreau să lăsăm politicul deoparte  și să fim oameni responsabili, pentru că guvernul Orban a pus mai presus de procentele de partid  sănătatea oamenilor, fapt pe care trebuie să îl înțeleagă toți competitorii politici, ca să nu mai existe demagogie politică într-o chestiune ce ține de sănătatea românilor.”, a afirmat Emil-Florian Dumitru.

Inspectorul școlar general, prof. Camelia Croitoru, a adus în discuție sprijinul ministrului liberal Monica Anisie în ceea ce privește dotarea școlilor pentru învățarea online. ”Doamna ministru Monica Anisie ne-a susținut cu bani pentru a putea face licitația publică pentru achiziționarea tabletelor, laptopurilor și a camerelor web, pentru care eu, în numele tuturor școlilor din acest județ, vă mulțumesc! Până acum, această investiție în tehnologie în școli nu a existat și vă mulțumesc, încă o dată, pentru acest sprijin!”, a declarat Croitoru.

Primăria comunei Dragalina, condusă de liberalul Gabriel Stanciu,  sprijină și se implică continuu în crearea condițiilor optime pentru preșcolarii și elevii din localitate, atât în ceea ce privește infrastructura școlară, cât și în ceea ce privește asigurarea cofinanțării proiectelor derulate de unitatea școlară ori acordarea de burse școlare. Edilul a punctat în cadrul evenimentului implicarea administrației în ceea ce privește investițiile în educație, dar și în sănătate și infrastructură.

”Investim în școală, investim în sănătate, în infrastructură, apă, gaze, canalizare. Sper ca, împreună, să continuăm aceste investiții în educație, pentru care vă mulțumim. Dorim să continuăm și cu Grădinița cu Program Prelungit, pentru care avem solicitări și din localitățile apropiate. Datorită investițiilor făcute în școală,  cu sprijinul Ministerului  Educației și Cercetării am constatat că elevii noștri sunt foarte mulțumiți. Avem clase cu profil sportiv, copii cu performanțe la nivel național, avem vicecampion mondial la canoe, avem campioni europeni  și naționali la lupte. Primăria Dragalina are câștigate, în acest moment,  două mari proiecte pe CNI: Bază sportivă Tip 1 euro 2020 și Construire de internat, cu cantină, sală de mese, pentru ca elevii să rămână acolo și să se pregătească. Dispensarul uman, care și-a început activitatea în 2012 și își desfășura activitatea intr-un spațiu nepotrivit, datorită guvernului Orban și Companiei Naționale de Investiții va fi reabilitată clădirea, dotată cu echipamente medicale, deoarece aici se va crea un centru de sănătate.”, a conchis primarul comunei Dragalina.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Comunicat de presă – cu privire la ședința ordinară a Consiliului Județean Călărași din 26 noiembrie 2020

0

Joi, 26 noiembrie, Consiliul Județean Călărași s-a întrunit în prima ședință ordinară a actualului mandat.

Consilierii județeni ai Partidului Național Liberal vor face, începând cu acest mandat, comunicări cu privire la fiecare ședință la care vor participa, în care vor informa călărășenii cu privire la poziția grupului PNL vizavi de principalele proiecte de hotărâre propuse spre dezbatere. Ne dorim un dialog permanent cu călărășenii care ne-au acordat votul de încredere pe 27 septembrie.

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 26 noiembrie s-au aflat 21 de proiecte de hotărâre.

Unul dintre proiecte a vizat rectificarea bugetului județului, iar consilierii PNL au susținut amendamentul cu privire la acordarea sumei de 300.000 de lei pentru Spitalul Municipal Oltenița, pentru rezolvarea problemelor generate de managementul prost susținut de fosta administrație PSD a municipiului,în gestionarea crizei Covid. În același timp, facem precizarea că odată cu rectificarea bugetului aprobată, s-au alocat 450.000 de lei pentru clubul de fotbal, în timp ce angajații Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului  nu și-au primit salariile pe luna octombrie. Reamintim călărășenilor, că în campania electorală ce a precedat alegerile locale, actuala conducere a Consiliului Județean Călărași a promis că se vor rezolva, până la sfârșitul anului, toate problemele legate de finanțarea cheltuielilor de personal ale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Cu această ocazie, anunțăm faptul că Guvernul Orban va rezolva, în mod responsabil, această situație, prin virarea de sume necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile.

În ceea ce privește proiectul de hotărâre cu privire la creșterea cuantumului burselor școlare pentru elevii Școlii speciale nr. 1 Călărași, de la 200 de lei la 250 de lei lunar, consilierii județeni PNL au susținut majorarea acestora la 400 de lei lunar, lucru neacceptat de consilierii PSD care au votat împotrivă. Drept urmare, bursele au rămas la același cuantum de 200 de lei. Liberalii din Consiliul județean își iau angajamentul să susțină în continuare creșterea la 400 de lei lunar pentru bursele elevilor Școlii speciale nr. 1.

Consilierii județeni liberali au respins, prin vot, în ședința din 26 noiembrie, schimbarea organigramelor Centrului Cultural județean și a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași. În ceea ce privește Centrul cultural județean, grupul PNL din Consiliul Județean Călărași a considerat neoportună propunerea managerului, fiind în contradicție cu strategiile de mărire de personal pe care le-a avut în ultimii ani același manager. Cu privire la organigrama aparatului de specialitate al Consiliului județean, propunerea de creare de posturi de marinar sau bucătar nu a fost considerată oportună de consilierii județeni PNL.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Emil-Florian Dumitru, președinte PNL Călărași: Facem o campanie bazată pe soluții și nu pe demagogie

0

Președintele Partidului Național Liberal-Filiala Călărași, Emil-Florian Dumitru, deschide lista de candidați pentru Camera Deputaților.

PNL Călărași a intrat, de aproximativ două luni, pe un nou drum, odată cu schimbarea conducerii, dar și cu asumarea în fața călărășenilor de candidați tineri și profesioniști care să îi reprezinte cu dăruire și cinste în Parlamentul României.

Potrivit lui Emil Dumitru, campania liberalilor, atât la nivel național, cât și local, este una pozitivă, bazată pe soluții. Recent, într-o conferință de presă, liderul liberal călărășean a amintit de anul 2016 când românilor li se prezentau în mod demagogic minciunile construirii celor 8 spitale regionale până în 2020. Guvernul PNL a reușit în numai un an semnarea finanțării europene pentru 3 spitale, venind în fața românilor cu fapte.

”Facem o campanie bazată pe soluții și nu pe demagogie, în care pe primul plan să punem oamenii. Suntem un guvern asumat și punem, înainte de toate, sănătatea oamenilor, care înseamnă investiții în infrastructura spitalicească. Nu venim să vă prezentăm slide-uri frumoase, cum au fost prezentate în 2016, cu 8 spitale regionale pe care am tot așteptat să le vedem și care nu s-au făcut niciodată. Noi suntem guvernul care face, avem 3 spitale regionale pe care le vom finanța, iar noi vă prezentăm o muncă reală, pe care am făcut-o într-un an foarte greu și din care unele rezultate se văd, iar altele se vor vedea.”, a punctat președintele PNL Călărași, candidat pentru Camera Deputaților.

Conform Programului de Guvernare ”Dezvoltăm România” al PNL pentru perioada 2021-2024, liberalii își asumă:

-Construirea a 3 spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova  și 10 unități sanitare noi și extinderi prin programele europene de finanțare;

-Reabilitarea și modernizarea a  25 spitale județene și 110 spitale orășenești

-Reabilitarea și modernizarea a 1.450 centre medicale în mediul rural.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Controale DSVSA Călărași în sectorul creșterii animalelor și sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – octombrie 2020

0

Actiunile de control se realizează în baza Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020 cat si in baza precizarilor tehnice ale ANSVSA, in contextual evolutiei pestei porcine africane si al pandemiei de coronavirus și vizează atat crescatorii de animale cat si operatorii din industria alimentară care își desfășoară activitatea în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, pâinii şi produselor de patiserie, altor produse alimentare, băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume – fructe.
În cursul lunii octombrie 2020, DSVSA Calarasi, prin medicii veterinari oficiali a efectuat un număr de 52 actiuni de control privind prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane la nivelul gospodariilor particulare de suine, stane, ferme comerciale de suine, fonduri de vanatoare si medici veterinari de libera practica.
DSVSA Calarasi atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine , cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
  Obligatoriu, suinele detinute vor fi identificate prin crotaliere si declarate la medicul veteinar de libera practica din localitate, in caz contrar vor fi aplicate sanctiuni contraventionale in baza HG 984/2005, cu modificari .
  Pentru neconformitatile constatate privind detinerea de suine neidentificate , detinerea peste 5 capete suine in scopuri comerciale au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale la nivelul gospodariilor particulare, din care 3 sanctiuni in valoare toatla de 7200 lei si 4 avertismente.
  Targurile de animale desi se mentin inchise, fiind interzisa activitatea de comercializare a animalelor vii, au fost supuse saptamanal actiunilor de control in echipe mixte cu IPJ Calarasi si IJJ Calarasi, concomitent fiind efectuate actiuni tematice de control in sectorul sigurantei alimentelor privind comercializarea produselor de origine animala si nonanimala in targuri si piete agroalimentare, cu respectarea nomelor de protectie privind prevenirea aparitiei COVID 19.
  Acțiunile de verficare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).
  Controalele efectuate se concentrează în principal pe prevenție și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile contravenționale sunt acordate în momentul în care deficiențele constatate inițial nu au fost remediate în intervalul de timp stabilit sau pun în pericol sănătatea consumatorilor.
  In timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi instrucțiunilor din Programul de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se încadrarea calității produselor alimentare în limitele maxime admise privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ustensile de lucru din unitățile de industrie alimentară.
  In acest context, pentru a contribui la limitarea difuzarii acestei epidemii, DSVSA Calarasi va informeaza asupra masurilor de prevenire pe care trebuie sa le luam :
 • Evitarea contactului cu persoanele care sufera de infectii reperatorii acute si interzicerea acestora de a veni in contact direct sau indirect cu animalele;
 • Spalarea frecventa a mainilor cu apa si sapun sau cu solutii dezinfectante, in special dupa contactul direct cu persoanele sau cu animalele bolnave;
 • Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele salbatice;
 • Folosirea echipamentelor de protectie complete in actiunile de prevenire si combatere a bolilor la animale, in laboratoarele de diagnostic, in activitatile de inspectii in abatoare, ferme/gospodarii ale populatiei, cabinete medicale, clinici veterinare etc;
 • Toate produsele de origine animala in stare cruda (carnea, organe, lapte etc) trebuie manipulate cu grija pentru a evita contaminarea incrucisata cu alimente ce nu necesita gatire, conform normelor de bune practica de siguranta alimentara;
 • Gatirea termica a carnii, oualor, laptelui (produse si subproduse de origine animala);
 • Respectarea procedurilor de curatare si dezinfectare, precum curatarea minutioasa a suprafetelor cu apa si detergent si aplicarea de dezinfectanti;
 • Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra.

Alin-Bogdan Drăgulin, candidat PNL pentru Camera Deputaților, anunță primele două inițiative legislative pe care le va avea

0

Aflat pe lista de candidați pentru alegerile parlamentare pentru prima dată în județul Călărași, Alin-Bogdan Drăgulin nu se află la prima sa candidatură, acum 4 ani fiindu-i propusă prezența printre candidații PNL Sector 5. A luat decizia de a candida acasă, de data aceasta, fiind pregătit pentru a reprezenta călărășenii în Parlamentul României.

Alin Bogdan Drăgulin și-a creionat deja primele două inițiative legislative pe care le va promova în calitate de deputat. Prima se referă la stimularea agenților economici de a investi în tinerii care vor să învețe o meserie, cu posibilitatea încheierii unor precontracte pentru perioada imediat următoare terminării studiilor

”Călărașiul se află, invariabil, în fiecare an, în fruntea județelor cu o rată a abandonului școlar ridicată. Consider acest fenomen una dintre marile probleme ale județului nostru care are consecințe de ordin social și economic greu de gestionat și care poate condamna zona noastră la un nivel de dezvoltare scăzut.

Creșterea  infracționalității juvenile precum și scăderea atractivității pentru investitori, ar putea fi o parte dintre fenomenele cu care ne vom confrunta pe termen lung, consecințe ale renunțării tinerilor la educație încă din perioada școlii generale.

În vederea reducerii acestor fenomene voi iniția și susține măsuri legislative în sensul stimulării agenților economici de a investi în tinerii care vor să învețe o meserie, cu posibilitatea încheierii unor precontracte pentru perioada imediat următoare terminării studiilor. De asemenea, statul să asigure alternativa unor burse sociale pentru învățământul dual (fostele școli profesionale) pentru ca elevii din păturile vulnerabile, aflați la gimnaziu, să poată beneficia de programe specifice pentru continuarea procesului educațional și învățarea unei meserii.”, anunță Alin-Bogdan Drăgulin.

1 arbore la 6 locuri de parcare

A doua inițiativă legislativă țintește creșterea confortului urban și diminuarea efectelor încălzirii globale. Propunerea legislativă a lui Drăgulin este concisă, cu efecte clare și imediate. ”Pentru creșterea confortului urban, diminuarea efectelor încălzării globale și a poluării propun modificarea OG 71/2002 în sensul obligativității amenajării parcărilor publice sau private, cu sau fără plată, cu minim un arbore la fiecare 6 locuri de parcare, cu excepția zonelor cu regim special, parcărilor supraetajate sau subterane.”, a punctat candidatul PNL pentru Camera Deputaților-Alin Bogdan Drăgulin.

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Anunț de participare la licitație deschisă

0
 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, fax și/sau aderesa de e-mail, persoană de contact: Primăria alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada centrală, nr. 29, comuna alexandru odobescu, județul Călărași, telefon 0242-533600, fac 0242-533600, email primaria_alodobescu@yahoo.com, Ispas Vasile – secretar.
  2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: se organizează licitație publică, în conformitate cu OUG nr. 57/2019 și HCL nr. 49/13.11.2020 în vederea închirierii unei suprafețe de 60 mp din spațiul Grădiniței cu program normal nr. 1, sat Nicolae Bălcescu, comuna alexandru Odobescu, județul Călărași, care face parte din domeniul public al comunei Alexandru Odobescu, județul Călărași, CF 21335.
 2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se obține de la sediul primăriei comunei Alexandru Odobescu, în urma unei solicitări scrise și achitării contravalorii acesteia.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, cu sediul în satul Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr. 29, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei, care se vor achita numerar la casieria instituției.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.12.2020, ora 16.00.
 3. Informații privind ofertele: –
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.12.2020, ora 9:00.
  4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul primăriei Alexandru Odobescu, din satul Nicolae Bălcescu, strada Centrală, nr. 29, județul Călărași, la Registratura primăriei.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar.
 4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere ofertelor: 17.12.2020, ora 10:00, la sediul primăriei Alexandru Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, strada centrală, nr. 29, comuna alexandru odobescu, județul Călărași.
 5. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: tribunalul Călărași, cu sediul în municipiul Călărași, strada București, nr. 106, telefon 0242-311947, fax 0242-316157, e-mail trcl@just.ro.
 6. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.11.2020.

Comunicat de presă – cu privire la vizita de lucru a ministrului Fondurilor Europene, Marcel Ioan Boloș, în județul Călărași

0

Sâmbătă, 21 noiembrie, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Ioan Boloș, a efectuat o vizită de lucru în județul Călărași, ocazie cu care a susținut, alături de conducerea și candidații PNL Călărași, o conferință de presă, s-a deplasat în localitatea Modelu, pentru vizionarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare a amenajării Terasei Călărași, amenajare ce va fi modernizată cu ajutorul fondurilor europene prin PNRR, vizita domniei sale încheindu-se cu o întâlnire cu primarii și liderii PNL din județul Călărași.

”În calitate de președinte al PNL Călărași, cred că singura soluție prin care România poate să se transforme sunt investițiile. Avem, astăzi, în fața noastră, un ministru din guvernul Orban, care a înțeles importanța fondurilor europene și a accelerat absorbția fondurilor europene în 2020, cum nu s-a întâmplat în ultimii 7 ani și avem un grad de absorbție bun, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim aici. Împreună cu premierul României, Ludovic Orban, și președintele României, Klaus Iohannis, România va beneficia în viitorii 7 ani de 80 de miliarde de euro, bani pentru a dezvolta România și, implicit, județul Călărași.

Îi mulțumesc, pe această cale, în mod special, ministrului Marcel Boloș, pentru că din fondul de coeziune și din fondurile pe care le gestionează la Ministerul Fondurilor Europene ne-a alocat o sumă pe care nu a mai avut-o niciodată agricultura, de 6,5 miliarde de euro, pentru a putea să răspundem la provocările climatice în Programul Național de Relansare și Reziliență”, a declarat Emil Florian Dumitru, președintele PNL Călărași și candidat pentru Camera Deputaților. Liderul liberal călărășean a anunțat că din cei 6,5 miliarde de euro alocați prin PNRR agriculturii, 550 de milioane de euro vor reveni modernizării amenajărilor de îmbunătățiri funciare din județul Călărași.

”Mă aflu, astăzi, la Călărași, împreună cu colega mea, doamna ministru secretar de stat Carmen Moraru, care este din Călărași. Suntem prezenți pentru a confirma importanța pe care fondurile europene o au pentru dezvoltarea țării, dar și pentru dezvoltarea județului Călărași. Puteți valorifica la maxim potențialul pe care îl aveți, mai ales în zona industriei alimentare, iar prin fonduri europene să dovediți că se poate ca un județ, aflat în proximitatea capitalei României să crească, la fel cum crește capitala țării. Îl felicit pe Emil Dumitru pentru că este un om extraordinar de serios, iar prezența mea alături de dumnealui, astăzi, nu este întâmplătoare pentru că îl respect pentru activitatea sa și de asemenea oameni avem nevoie în Parlamentul României: serioși, curajoși, responsabili, devotați, care pun mai presus de toate interesul public. Pentru alegerile parlamentare PNL Călărași are o echipă tânără, cu o medie de vârstă de 37 de ani, tinerețea fiind o oportunitate pe care țara noastră trebuie să o valorifice, pentru că tinerii sunt oameni curajoși. Așa trebuie să fie clasa politică a României și guvernararea liberală.”, a punctat ministrul Marcel Boloș, în cadrul conferinței de presă.

Ciprian Pandea, primul candidat pe lista PNL pentru Senatul României, a vorbit, în alocuțiunea avută, despre sprijinul de care au nevoie primarii în accesarea de fonduri europene.

”Vă mulțumesc, domnule ministru, în numele întregii echipe, pentru că sunteți prezent la Călărași! Doresc să aduc în discuție două probleme esențiale ale județului.

Pentru început mă voi referi la operatorul regional de apă Ecoaqua Călărași, care a început programul finanțat pe POIM, în urmă cu mai bine de 7 ani, dar nici până astăzi nu s-a semnat contractul. Vă rog, domnule ministru, să găsim o soluție astfel încât acest contract să se semneze cât mai repede și, în următorul mandat, să îl implementăm în Călărași, ca toți locuitorii județului să beneficieze de pe urma acestei mari investiții. Totodată, accesarea fondurilor europene nu este o problemă doar a primăriilor, ci și a resursei umane de care au nevoie primarii. Trebuie să îi ajutăm pe primari, pentru că ei au bunăvoință și cunosc acest lucru deoarece, în perioada 2016- 2020, m-am zbătut să aducem cât mai mulți bani în județ, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, iar primarii au dorit să acceseze cât mai multe proiecte. Un alt aspect este cel referitor la faptul că, în Călărași, avem ADR Sud Muntenia, iar Autoritatea de Management pentru Programele Operaționale a trecut în subordinea ADR-urilor, ceea ce înseamnă că s-a debirocratizat activitatea.

Vă rugăm să ne fiți alături, domnule ministru, pentru ca primăriile din județ să beneficieze de cât mai multe fonduri europene!”, a declarat Ciprian Pandea.

Alin Bogdan Drăgulin, candidat pentru Camera Deputaților, a punctat, în conferința de presă, necesitatea ca proiectul operatorului regional de apă și canalizare să fie finanțat.

”Am urmărit, cu atenție, programul de guvernare al PNL care se bazează, în principal, pe  Planul Național de Relansare și Reziliență, care are o componentă importantă, cea de mediu. Provocările viitorului, legată de schimbările climatice sunt abordate printr-o finanțare consistentă, în acest program. Un element foarte important va fi și o redimensionare a economiei noastre, trecerea de la o economie dintr-un format liniar la o economie circulară, așa cum se dorește prin Planul Greenfield al Comisiei Europene.Referitor la județul Călărași, pe lângă proiectele cu componenta de mediu și la provocările viitorului, pe care le menționam mai devreme, un element important este și cel adus în discuție de antevorbitorii mei, este cel legat de proiectul de alimentară cu apă și canalizare ce vizează două județe: Călărași și Ialomița. Sunt legat sentimental de acest proiect, deoarece am fost inginer în cadrul Asociației ADI Ecoaqua și, apoi, director-executiv, am participat la implementarea Proiectului Operațional Sectorial de Mediu, în valoare de 100 de mil. de euro, prin care au fost investiți banii în alimentarea cu apă și canalizare în municipiile din județul Călărași, iar operatorul Ecoaqua, experții din județ, au contribuit la atragerea fondurilor europene în proporție de 100% pe acest proiect. De aceea, este păcat ca noi în această competiție, pentru că pentru POIM există un concurs între mai mulți operatori și nu vor fi fonduri suficiente pentru toate proiectele care există la nivel național, să rămânem la urmă. Ecoaqua a plecat de pe o poziție fruntașă, fiind unul dintre cei 15 operatori care în proiectul anterior a avut implementare de 100% și e păcat ca acest proiect, ale cărui date au fost culese din 2013, să nu devină realitate. Din nefericire, în ultimii 3 ani de guvernare PSD, cu un comisar european de aceeași culoare politică, nu s-a reușit ca un proiect, cum este cel de la Călărași, să fie pus în aplicare. Și astăzi, discutăm despre acest proiect și semnarea finanțării lui, când trebuia să aibă deja loc. Este păcat că aici, la Călărași, din cauza unor ambiții care au avut ca urmare încălcarea unui aranjament instituțional, a unor reguli ,,in house”, care au fost acceptate de statul român și stabilite cu Comisia Europeană, să ajungem în situație în care în această competiție unde am plecat de pe primele poziții, să fim depășiți de alții.”, a afirmat Alin Bogdan Drăgulin.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Ciprian Pandea, candidat PNL pentru Senatul României: ”Faptele sunt de partea mea”

0

Tânărul liberal Ciprian Pandea deschide lista pentru Senatul României a PNL Călărași. Experiența sa în Guvernul României, concretizată cu aprobarea, în perioada 2016-2020, a nu mai puțin de 115 proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală în județul Călărași, a arătat că dezvoltarea localităților nu trebuie să țină cont de culoarea politică a primarilor, ci de nevoile comunităților.

”Dezvoltarea infrastructurii de drumuri dobândit un ritm accelerat începând cu anul 2016, când, din poziția de secretar de stat, am susținut finanțarea guvernamentală a proiectelor comunităților locale călărășene ce au privit asfaltarea de drumuri. Nu a contat culoarea politică, au contat nevoile reale ale primăriilor care nu aveau posibilități de dezvoltare din bugetele proprii, apelând la investițiile guvernamentale.”, a declarat Ciprian Pandea, candidat pentru Senatul României.

Cele 115 proiecte PNDL au o valoare aproximativă de 766 milioane de lei, bani investiți în asfaltarea de drumuri, introducerea rețelelor de canalizare, construcția sau modernizarea de dispensare etc.

”Parteneriatul pe care l-am construit cu primarii călărășeni va rămâne același parteneriat onest și după ce voi fi ales ca senator al călărășenilor. O Guvernare PNL susținută de o majoritate parlamentară aleasă pe 6 Decembrie va continua investițiile publice majore.Dezvoltarea adevărată se bazează pe parteneriate, pe fapte și nu pe vorbe. Iar faptele sunt de partea mea.”, subliniază Ciprian Pandea.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Guvernul PNL / Piețele și târgurile din Călărași nu se închid!

0

Toţi producătorii agricoli de produse româneşti vor avea în continuare acces în toate piețele și târgurile din județul Călărași. Toţi producătorii agricoli autohtoni vor putea să-și comercializeze produsele, în condiții de siguranță alimentară, cu limitarea efectelor răspândirii pandemiei de Coronavirus.

Autoritățile locale au responsabilitatea asigurăriinormelor de sănătate pentru consumatorii care își cumpără produse locale din piețele agroalimentare și trebuie să găsească soluţii ȋn contextul măsurii temporare de închidere a piețelor închise.

”Am încredere în toți primarii călărășeni că au identificat deja soluțiile necesare pentru protejarea atât a producătorilor locali, cât și a consumatorilor. Așa cum au găsit soluții în toată această perioadă de criză sanitară, așa vor găsi și acum. Vreau să le transmit că au în mine un sprijin ori de câte ori au nevoie. Împreună vom depăși această perioadă grea, interesul nostru fiind unul comun-sănătatea și siguranța călărășenilor” – Emil Dumitru, președinte PNL Călărași.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

4751 de tablete pentru elevii călărășeni – Educația continuă!

0

”Investim în educația copiilor noștri” – #Călărașiul_educat

Guvernul României, prin Ministerul Educației și Cercetării, a livrat Inspectoratului Școlar Județean Călărași, în cadrul programului ”Școala de acasă”, 4.751 de tablete, în valoare de 5.541.000 de lei, pentru elevii care nu beneficiază de un dispozitiv propriu pentru cursurile online.

De marți, 10 noiembrie, a demarat livrarea acestor tablete, care au și conexiune la internet, către unitățile de învățământ, în absolut toate localitățile județului Călărași, indiferent de culoarea politică a primarului. Copiii fără dispozitive electronice pentru învățarea online nu au nevoie de politică, ci de soluții.

Ministerul Educației și Cercetării a mai alocat, pe lângă cele 4.751 de tablete, suma de 2.686.000 lei pentru achiziția de echipamente IT destinate unităților școlare din județ, printr-un alt program, ”Educația în siguranță”. Procesul de achiziție a 780 de tablete, 800 de laptopuri și 500 camere web  se află în desfășurare, evaluarea ofertelor urmând să se încheie săptămâna viitoare.

Mai mult, în județul Călărași, un număr de 59 corpuri de clădiri de unități școlare au beneficiat de Programul ”Internet în școli”, prin protocolul  încheiat între MEC și furnizorii de internet.

Astfel, prin programele naționale din educație,  Guvernul PNL a reușit să pună bazele unei structuri sănătoase oferind șanse egale tuturor elevilor.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Comunicat de presă – cu privire la întâlnirea convocată de prefectul Marian Stoica pe tema desfășurării campaniei electorale și a alegerilor parlamentare

0

Luni, 9 noiembrie, președintele PNL Călărași Dumitru și secretarul general adjunct al filialei, Mihnea Vasiliu, au răspuns pozitiv invitației prefectului Marian Stoica, reprezentantul Guvernului în teritoriu convocând o ședință la sediul instituției, unde a fost făcut un apel la importanța desfășurării unei campanii civilizate, decente, în care să nu existe atacuri la persoană și în care să se promoveze oferta electorală a partidelor.

Partidele responsabile au răspuns prezent întâlnirii convocate de prefectul Marian Stoica, pe tema organizării alegerilor parlamentare din 6 decembrie 2020.

Coaliția PSD-PMP nu a participat!

Salutăm inițiativa Prefecturii Călărași de a organiza o astfel de întâlnire și sperăm ca la următoarele discuții toate partidele să dea dovadă de responsabilitate și să fie prezente.

Totodată, facem și noi un apel către toate formațiunile politice din Călărași de a respecta procesul democratic și de a proteja cetățenii în contextul pandemiei.

Menționăm faptul că în primele zile de campanie electorală ne confruntăm cu fenomenul ruperii afișelor electorale în municipiul Călărași. Vom face sesizări organelor abilitate.

PNL Călărași

Material publicat la comanda PNL Călărași

CUI Mandatar 11200025

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Sărulești:

9.929.509 lei este suma alocată în prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, prin Ministerul Dezvoltării, comunei Sărulești, pentru reabilitarea și asfaltarea drumurilor de interes local. În Sărulești-Gară, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4.285 metri, în satul Săndulița, lungimea drumurilor reabilitate și asfaltate este de 1.450 metri, în Sărulești s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 1.350 metri, în vreme ce satul în Solacolu, dispus într-o zonă aproape pustie și care are acces la drumul național și, implicit, la asfalt, doar prin intermediul drumului județean 402, care este un drum de pământ, s-au reabilitat și asfaltat străzi de interes local pe o lungime de 900 de metri. Tot în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Sărulești a beneficiat și de o altă investiție, cu bani guvernamentali, reprezentând lucrări de reabilitare și modernizare pentru Grădinița nr. 3, din satul Săndulița. Banii alocați acestei lucrări au fost în valoare de 386.881 lei. Alte trei investiții majore au fost atribuite comunei Sărulești, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, reprezentând: 1. extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 7.367.235 lei; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare biologică, aceasta urmând să deservească satele Sărulești-Gară și Săndulița – 8.412.709 lei; 3. reabilitare Școala gimnazială nr. 1 din satul Sărulești-Gară – 4.169.637 lei. Petre Alerxandru Călin își fixa ca obiecte, cu puțin timp în urmă, exact finalizarea acestor investiții: extindere rețea alimentare cu apă în comuna Sărulești; înființare rețea de canalizare cu stație de epurare biologică în comuna Sărulești; reabilitare rețea de iluminat public. În anul 2018 au fost achiziționate și instalate 10 camere de supraveghere video la cimitirul din Sărulești-Gară, căminul cultural și sediu primărie. De asemenea, au fost efectuate lucrări de pietruire pe drumurile comunale DC 24, DC 26. Pentru cele două etape ale acestui program derulat prin Ministerul Dezvoltării, comuna Sărulești a reușit să atragă fonduri guvernamentale în sumă de 30.265.971 lei. Suma de 2.441.710 lei a fost atrasă, prin Compania Națională de Investiții, pentru construirea căminului cultural din satul Sărulești-Gară, lucrare finalizată și predată la cheie în cursul anului trecut. Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, afirmă că todeauna a avut drept preocupări principale gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea locuitorilor, prin dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local. “Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei.

Comuna Fundeni:

Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, acesta precizează că, de la data la care a fost reales în această funcție, a căutat, permanent, să găsească măsuri de eficientizare a activității, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman. “Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor cetățenilor din comuna Fundeni. Viziunea mea pentru Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor. “Mi-am bazat campania electorală pe un dialog sincer și transparent, afirma primarul Cărtușanu, după ce a obținut un nou mandat de primar al comunei Fundeni, iar proiectele trebuie să le continui. Am prezentat planurile. Ce am avut de spus, am spus aici, ce am construit se vede în comunitatea Fundeniului. Cărtușanu spune că la nivel local s-au dezvoltat proiecte sau au fost făcute demersurile pentru a iniția unele noi: investiții în infrastructura rutieră; extindere și modernizare rețea de apă; s-a început branșarea la rețeaua de gaze a comunei; s-au instalat limitatoare de viteză; școala se află în prim proces de modernizare; s-a dat în folosință un nou parc, iar altul este în fază de proiect aprobat (în zona fostei mori); iluminatul public se modernizeaza (leduri economice din punct de vedere al consumului); se realizează sala de sport cu 180 de locuri; caminul cultural este in proces de modernizare. La acest moment, la nivelul comunei se derulează mai multe proiecte: reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; extindere și reabilitare dispensar; modernizare străzi și drumuri locale; modernizarea infrastructurii rutiere; extindere și reabilitare sediu administrativ; extinderea sistemului de iluminat public stradal; extindere și modernizare rețea locală de securitate; înființare sistem de canalizare cu stație de epurare și extindere sistemn de alimentare cu apă potabilă. Totodată, s-au derulat acțiuni de colectarea datelor pentru întocmirea documentației pentru alte 3 proiecte: construire sală de sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural.

Se urmărește construirea unui nou parc comunal pe baza unui proiect care vizează îmbunătățirea calității mediului. Gheorghiță Cărtușanu afirmă că localitatea se dezvoltă dinspre interior către exterior, de aceea ordinea investițiilor, însemnând asfaltării strazilor, introducerea canalizării, a gazelor, nu este întâmplătoare. Toate investițiile au pornit dinspre centrul comunei spre periferie.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Luica:

Ion Dobrin, edilul comunei Luica, reales în acest post la scrutinul din 27 septembrie, afirmă că realizările edilitar-gospodărești, de până acum, se datorează faptului că este un om implicat și care cunoaște în profunzime realitățile locale. “Cunosc problemele comunei noastre, iar din ziua în care am ocupat funcția de primar, am început să le rezolv… Realizările echipei administrative arată că ne pasă de nevoile și traiul cetățenilor și că știm să găsim soluții de rezolvare a problemelor comunității”. În ultimii 4 ani, pe raza comunei Luica s-au realizat mai multe obiective, toate menite să contribuie la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor: 1. asfaltare strada Sârbi; 2. asfaltare DC 72 Luica – Valea stânii; 3. modernizarea iluminatului public prin montarea de lămpi stradale economice; 4. dotarea școlii cu două microbuze, pentru transportul elevilor, marca Fiat Doblo și marca Opel Mivano, prin Programul Uniunii Europene și Ministerul Educației și Cercetării; 5. întreținerea și repararea prin pietruire a străzilor; 6. înființarea sistemului de supraveghere video, pe străzile principale, în satele Luica și Valea Stânii; 7. alocarea de fonduri pentru reparații în Parohia Sfântul Nicolae și Ilie din Valea Stânii; 8. susținerea și finanțarea echipei de fotbal Avântul Luica, în campionatul județean; 9. amenajarea parcurilor și terenurilor de tenis în satele Luica și Valea Stânii; 10. alocarea de fonduri pentru reabilitarea dispensarului uman; 11. montarea de indicatoare stradale și introducerea nomenclatorului stradal a tuturor străzilor; 12. amplasarea de panouri de intrare în localitate; 13. reabilitarea iluminatului public prin montarea a 650 de lămpi cu LED, celule SMD, investiție finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 14. reabilitarea și modernizarea Școlii nr. 1 din satul Valea stânii, cu finanțare guvernamentală; 15. asflatarea și modernizarea drumurilor de interes local; 16. reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 și Grădinița cu Program Normal nr. 1 Luica, înființarea de grupuri sanitare în incinta școlii și în incinta grădiniței, dotarea acestora cu sistem de încălzire centralizată; 17. achiziția unui buldoexcavator echipat și accesorizat, cu finanțare prin Grupul de Acțiune Locală Colinele Argeșului; 18. derularea programului național de cadastru și intabularea terenului agricol intravilan și construcții, teren extravilan, prin programul Național de Cadastru; 19. întreținerea și repararea străzilor din satele componente, prin pietruire cu balast; 20. alocarea de fonduri pentru achiziționarea lemnelor de foc pentru cabinetul medicului de familie; 21. împrejmuirea cimitirului vechi din satul Luica și împrejmuirea bisericii vechi din satul Valea Stânii; 22. reparația acoperișului prin înlocuirea țiglei și învelirea cu tablă a acoperișului de la blocul specialiștilor, montarea de jgheaburi de scurgerea apei; 23. amenjarea unei alei betonate și extinderea rețelei de iluminat public, la baza sportivă și în incinta școlii; 24. împrejmuirea spațiului căminului cultural.

Comuna Valea Argovei:

Constantin Boitan, vechiul și noul edil al comunei Valea Argovei, spune că, în conștiința publică, primarul ar trebui văzut ca un administrator al banilor publici, mai ales când vorbim de localități mici. Cine crede că e mare politician, când conduce o comună, se înșeală amarnic. Acesta afirmă că își susține afirmația prin prisma faptului că are o experiență în administrația publică locală de peste 30 de ani. Primarul nu este politician, este administrator al banilor publici. Și trebuie să reprezinte la fel de bine și pe cei care l-au votat, dar și pe cei care au avut altă opțiune. Pentru perioada electorală 2016 – 2020, în comuna Valea Argovei au avut loc investiții masive, comparativ cu posibilitățile de finanțare a unor astfel de obiective, cu bani colectați pe plan local. Comuna Valea Argovei a fost beneficiara proiectului de asflatare de drumuri de interes local, finanțat prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca. Constatin Boitan, primarul comunei, ne spune că, la acest moment, s-au asfaltat următoarele străzi: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). Constantin Boitan spune că s-ar fi putut realiza mult mai multe lucruri, însă sunt foarte multe îngrădiri de ordin birocratic, iar legislația în vigoare este extrem de stufoasă și foarte greu de interpretat. La Valea Argovei, recunoaște edilul, nu există personal specializat care să poată accesa proiecte extrem de complexe și cu finanțare externă. Cu toate acestea, pe lângă proiectul de modernizare și asfaltare de drumuri de interes local, la Valea Argovei este în curs de derulare un alt proiect privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași: 15 unități de învățământ în Scenariul 3

0

Inspectoratul Școlar Județean Călărași monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din județ.

Prin urmare, astăzi, 26 octombrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, seînregistrează următoarea situație:

  252 de unități de învățământ în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;

 36 de unități de învățământ în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

– 15 unități de învățământ în Scenariul 3 (S3): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online:

Școala Gimnazială „Carol I” Călărași

Școala Gimnazială nr. 1 Fundeni

Școala Primară nr. 2 Fundeni

Liceul „Al. Odobescu” Lehliu – Gară

Liceul Tehnologic „Matei Basarab” Mânăstirea

Școala Gimnazială nr. 2 Sultana

G.P.P. „Țara Copilăriei” Călărași

Colegiul Economic Călărași

Liceul Danubius Călărași

Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu

Școala Gimnazială nr. 1 Răzvani

Școala Gimnazială nr. 1 Curcani

G.P.N. nr. 1 Curcani

G.P.N. nr. 2 Curcani

Școala Primară nr. 2 Curcani

Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și, implicit, schimbarea acestora, în funcție de analiza situației epidemiologice efectuate de către direcțiile de sănătate publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructura și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ.

Reamintim că, potrivit ordinului comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății nr. 5.487/1494/01.09.2020, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata incidenței cumulate, respectiv: numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.

Inspectoratul Școlar Județean Călărași va transmite zilnic informările privind situația unităților de învățământ din județ.

Inspector școlar general adjunct, prof. Butoi Adriana

Campanie de vaccinare antirabică a vulpilor prin distribuție la vizuină a momelilor vaccinale antirabice – campania a II-a 2020

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta                   Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca incepand cu data de 26.10.2020, pe teritoriul judetului Calarasi se deruleaza  a doua campanie de vaccinare anuala  antirabica a vulpilor, prin distributia manuala a momelilor vaccinale antirabice, actiune ce se va desfasura prin medicii veterinari oficiali si reprezentanti ai fondurilor de vanatoare.

Acţiunea privind campania de vaccinare antirabică a vulpilor se înscrie în cadrul programului naţional de control şi eradicare a rabiei in conformitate cu Programul strategic al Romaniei de supraveghere, control si eradicarea rabiei la vulpi aprobat prin HG nr 55/2008, cu modificarile ulterioare, si aprobat de catre Comisia Europeana pentru anul 2020.

La minim 45 de zile de la finalizarea campaniei  de distributie aeriana a momelilor vaccinale la vulpi, se va evalua eficienţa vaccinării prin examene de laborator pe probele prelevate de la vulpile recoltate în urma vânătorii, pentru a se determina prezenţa anticorpilor antirabici postvaccinali.

DSVSA Calarasi recomandă populaţiei să respecte anumite reguli pentru prevenirea cazurilor de rabie:

 • Aanimalele de companie (câini, pisici) trebuie vaccinate antirabic;
 • Evitati contactul cu momelile vaccinale antirabice pentru vulpi de catre animale domestice si mai ales de catre persoane. Momelile antirabice pentru vulpi sunt sub forma unor tablete cu miros puternic de peşte.
 • În cazul în care se găseşe o momeală cu învelişul desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de manusi se plaseaza momeala intr-o punga de plastic si se anunţa medicul veterinar din cea mai apropiata localitate.
 • Este important sa se anunte medicul veterinar, administratia publica locala sau gestionarul fondului de vanatoare daca sunt gasite animale moarte pe teritoriul supus vaccinarii.

În cazul când cineva a fost muşcat:

 • persoana respectivă să se prezinte de urgenţă la medic ;
 • să fie informat si medicul veterinar.

DSVSA Calarasi prin medicii veterinari de libera practica desfasoara din luna octombrie a acestui an campania obligatorie de vaccinare  antirabica a cainilor si pisicilor din gospodariile populatiei.

Vaccinarea profilactică antirabică va fi executata de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti, operatiunea de vaccinare fiind gratuita la caini si contracost la pisici. Costul vaccinului antirabic este suportat din bugetul DSVSA Calarasi.

Identificarea cainilor este obligatorie, asa cum este prevazut in Ordinul presedintelui ANSVSA 1/2014, operatiunea de microcipare fiind realizata de orice cabinet medical veterinar , si este suportata de proprietar.

 Neprezentarea de catre detinatorii de caini si pisici pentru efectuarea operatiunii sanitare veterinare obligatorii de vaccinare antirabica, cat si refuzul acestora de a supune animalele actiunii de microcipare si vaccinare antirabica sau neacordarea sprijinului necesar pentru a fi efectuate aceste operatiuni, atrage dupa sine sanctionarea contraventionala conform HG 984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 5, lit J, punct 3 si 4 cu amenda de la 400 la 800 lei.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS , efectuarea vaccinarii antirabice a cainilor si pisicilor, rabia (turbarea)  fiind o boala transmisibila de la animale la om, cu efecte letale.

    DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR 

Noile condiții de identificare şi înregistrare a ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor

0

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 02 octombrie 2020, este publicat Ordinul nr. 274/153/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a ecvideelor

Ecvideele trebuie să fie identificate până la vârsta de 6 luni, să fie înregistrate şi să deţină paşaport în termen de maximum 12 luni de la data naşterii şi, în orice caz, înainte de a părăsi definitiv exploataţia în care s-au născut, cu excepţia cazului în care o astfel de deplasare are loc în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. k) pct. 3 din prezentul ordin, ca mânji sub iapă-mamă, sau în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 în cazul ecvideelor cu vârsta de cel mult 12 luni destinate sacrificării.

Obligaţiile proprietarului/deţinătorului sunt următoarele:

a)anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea fiecărui ecvideu, în vederea identificării până la vârsta de 6 luni de la naştere şi în vederea înregistrării şi eliberării paşaportului până la 12 luni de la naştere sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de data care survine mai devreme;
 b)
anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la intenţia de vânzare/cumpărare sau donaţia ecvideelor în vederea eliberării documentelor sanitar – veterinare necesare;

c)permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea efectuării acţiunilor de identificare şi înregistrare, precum şi a acţiunilor sanitar – veterinare pentru toate ecvideele;

d)permite medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea desfăşurării controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele;

e)achiziţionează transpondere aprobate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013, cu modificările şi completările ulterioare, de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari şi secundari este publicată la adresa de internet: www.anarz.eu;

f)completează cererea adresată ANZ/OJZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

g)în vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, depune la sediul ANZ/OJZ cererea prevăzută la lit. f); de asemenea, proprietarul/deţinătorul de ecvidee poate depune la sediul ANZ/OJZ şi fişa de identificare şi înregistrare completată de medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii;

h)oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor;

i)pentru identificarea şi înregistrarea cabalinelor de rasă/ecvideelor înregistrate prezintă la ANZ/OJZ documentele care atestă rasa şi originea eliberate/vizate şi înregistrate la ANZ; în cazul în care proprietarul/deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective sunt înregistrate în categoria “ecvideu de rasă necunoscută”;

j)notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la ecvideele din exploataţia proprie;

k)deţine asupra sa paşaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mişcare în afara exploataţiei; nu este necesar ca documentul de identificare să însoţească ecvideele înregistrate şi ecvideele destinate reproducţiei şi producţiei, atunci când acestea:

1.se află pe păşuni, iar paşaportul poate fi prezentat fără întârziere de către proprietar/deţinător;

2.sunt călărite, conduse, duse sau preluate temporar, fie în vecinătatea exploataţiei, pe teritoriul României, astfel încât paşaportul să poată fi prezentat fără întârziere; fie în perioada de transhumanţă a ecvideelor înspre şi dinspre zonele de păşune de vară înregistrate, cu condiţia ca paşapoartele să poată fi prezentate la exploataţia de plecare;

3.nu sunt înţărcate şi însoţesc iapa-mamă sau iapa-surogat;

4.participă la un antrenament sau la un test pentru o competiţie ecvestră sau la un eveniment pentru care este necesar să părăsească temporar locul antrenamentului, al competiţiei sau al evenimentului;

5.sunt deplasate sau transportate într-o situaţie de urgenţă legată de ecvideele însele sau de exploataţia în care sunt ţinute.

l)în cazul vânzării-cumpărării/donaţiei/moştenirii ecvideului, noul deţinător are obligaţia de a preda paşaportul la ANZ/OJZ în termen de maximum 7 zile lucrătoare, în vederea operării în paşaportul ecvideului a datelor noului deţinător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeaşi localitate, cât şi în cazul schimbării localităţii sau judeţului; totodată, noul deţinător are obligaţia să completeze şi să depună formularul de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, împreună cu documentele solicitate în acesta;

m)în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului, proprietarul/deţinătorul ecvideului are obligaţia de a prezenta la ANZ/OJZ paşaportul acestuia, precum şi o copie a actului din care să reiasă noua adresă a proprietarului/deţinătorului, în vederea operării datelor în paşaportul ecvideului şi în baza naţională de date, iar în cazul schimbării exploataţiei ecvideului, proprietarul/deţinătorul are obligaţia de a depune la ANZ/OJZ o copie a actului din care reiese noua exploataţie, în vederea operării datelor în baza naţională de date; totodată, proprietarul/deţinătorul are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social, respectiv pentru schimbarea exploataţiei ecvideului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta;

n)în cazul morţii/dispariţiei unui ecvideu, trebuie să predea paşaportul acestuia la ANZ/OJZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariţia animalului; în cazul găsirii ecvideului dispărut, deţinătorul trebuie să se prezinte la ANZ/OJZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea paşaportului acestuia; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru declararea morţii/dispariţiei/găsirii unui ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta;

o)în cazul pierderii, furtului, deteriorării paşaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deţinătorul nu mai posedă paşaportul acestuia, solicită eliberarea pentru animalul în cauză a unui paşaport duplicat/înlocuitor la ANZ/OJZ sau în ţara unde acesta a fost emis; totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta.

p)depune documentul de identificare la ANZ/OJZ, în termen de cel mult 14 zile de la data clasificării ecvideului ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secţiunea II partea II din documentul de identificare, de către medicul veterinar organizat în condiţiile legii, în vederea operării în baza naţională de date, în cazul în care nu a fost operat în SIIE de medicul veterinar care a făcut clasificarea, lucru despre care proprietarul a fost informat de către acesta.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Paşapoartele emise în condiţiile legii, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile.

În cazul în care se administrează la ecvidee tratamente cu substanţe interzise pentru consumul uman, ecvideeul este exclus din lanţul alimentar,  se înregistrează acest fapt în paşaport şi în baza naţională de date, nu se accepta la sacrificare.

ADR Sud Muntenia a organizat „Al treilea eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului SinCE-AFC”

0

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, partener în cadrul proiectului SinCE-AFC, a organizat în perioada 5-6 octombrie 2020, online prin intermediul aplicației ZOOM,„Al treilea eveniment interregional și întâlnirea partenerilor proiectului”.

Proiectul SinCE-AFC vizează implicarea IMM-urilor din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promovarea mecanismelor orizontale de management și financiare corespunzătoare.

În prima zi evenimentului, ADR Sud Muntenia, în calitate de organizator, a prezentat inițiativele, strategiile la nivel regional și național precum și bunele practici identificate în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia privind economia circulară în sectorul agro-alimentar. Alături de reprezentanții ADRSM și partenerii din proiect au mai participat stakeholderi dintre care menționăm pe cei care au susținut prezentări în cadrul evenimentului:

 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București), Filiala Călărași:Instrumente care susțin circularitatea în agricultură și industria alimentară;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașiniși Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA București): Inițiative și strategii privind economia circulară;
 • Institutul Naționalde Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie (ICECHIM București): Proiectul SECVENT, o abordare pentru eliminarea decalajului (eco) inovațional în bioeconomia circulară;
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (ICPE-CA București): Cercetare aplicată pentru conversia deșeurilor agroalimentare în biogaz și subproduse: rezultate și bariere în calea implementării proiectului, în care a fost descrisă o nouă abordare în tratarea deșeurilor agroalimentare și impactul deșeurilor agroalimentare asupra mediului;
 • Ateliere Fără Frontiere (AFF):Parteneriat pentru economia circulară a deșeurilor alimentare și solidaritate – Proiect pilot România.

Evenimentul a continuat cu o serie de prezentări de bune practici identificate în toate regiunile europene în care este implementat proiectul și vizite de studiu virtuale referitoare la economia circulară în sectorul agroalimentar în regiunea Sud Muntenia. La finalul primei zile a întâlnirii la care au participat 41 de invitați a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, demonstrând interesul ridicat pentru acest eveniment.

În cea de a doua zi a evenimentului, dedicată partenerilor proiectului, la care au participat 26 de invitați, au fost discutate aspecte care țin de buna derulare a proiectului: rezultatele primei etapei a procesului de consultare a stakeholderilor proiectului; analiza bunelor practici colectate în semestrul al doilea; aspecte legate activitățile de comunicare și diseminare; stadiul proiectului și activitățile planificate pentru perioada următoare în fiecare regiune.

În cazul în care aveți un exemplu de bună practică privind economia circulară din sectorul agroalimentar și doriți să o împărtășiți cu noi, puteți contacta Serviciul Dezvoltare din cadrul Direcției Dezvoltare și Comunicare a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia la adresa de e-mail programe@adrmuntenia.ro.

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul SinCE-AFC vă rugăm să accesați următoarele link-uri: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235 sauhttps://www.interregeurope.eu/since-afc/.

Conferința Anuală pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2020

0

Miercuri, 7 octombrie 2020, Autoritatea de Management (Ministerul Lucrărilor Publice,Dezvoltării și Administrației, România), Autoritatea Națională (Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria) și Secretariatul Comun(Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria)auorganizat Conferinţa Anuală a Programului Interreg V-A România-Bulgaria. Conferințaa avut ca obiectiv principal prezentarea stadiului implementării și a rezultatelor Programului Interreg V-A România-Bulgaria, încadrându-se în seria de evenimente destinate creşterii gradului de transparență, prin informarea corespunzătoare a publicului.Evenimentul a fost organizat online, prin intermediul platformei Zoom.us și a fost transmis live pe canalul de YouTube al Programului.

În cadrul conferinţei anuale au fost prezentate informații privind stadiul implementării Programului Interreg V-A România-Bulgaria, precum și rezultatele majore atinse de către beneficiarii Programului de a lungul anului 2020. De asemenea, beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului au povestit despre proiectele implementate într-un parteneriat transfrontalier și au împărtășit impresii despre modul în care proiectele implementate au îmbunătățit calitatea vieții oamenilor din zonă, după cum urmează:

 1. ROBG-272, ”Row Adventure”, implementat de către Asociația AISSER, Călărași, Clubul Sportiv ”Sport for you and me” și Asociația Club Sportiv ACTIS
 2. ROBG-274, ”Standarde unitare, coordonare sporită – securitate comună”, implementat de către Municipalitatea Svishtov, împreună cu Municipalitatea Zimnicea,
 3. ROBG-452, ”Bine ați venit în evul mediu”, implementat de către Municipalitatea Mezdra, împreună cu Municipalitatea Dobrosloveni.

Cu prilejul aniversării Interreg – 30 de ani împreună, în timpul conferinței a fost difuzată o galerie video: 30 de ani de cooperare – provocări comune, oportunități comune, rezultate comune.

Pentru a afla mai multe informații despre Programul Interreg V-A România-Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele finanțate, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.euși site-ul noului program www.interregviarobg.eu.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

Comuna Alexandru Odobescu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași”, propus a fi amplasat în localitatea Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Călărași, sos. Chiciu, nr.2, jud. Călărași, și la sediul Primăriei Comunei Alexandru Odobescu, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Călărași.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, titular al proiectului „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în comuna Alexandru Odobescu, satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălațui, județul Călărași.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călărași, Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Călărași.

Tratament terestru pentru combaterea țânțarilor

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 18.09.2020 – 20.09.2020 se vor efectua acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

         Acțiunile vor avea loc în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

            Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, deltametrin și sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

            Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

În județul Călărași, doar trei unități de învățământ funcționează pe scenariul 3

0

Conform Ordinului comun MEC-MS 5487/31.08.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin administrațiile publice locale au fost asigurate atât măștile cât și dezinfectanții pentru mâini și suprafețe.
În județul Călărași, doar trei unități de învățământ funcționează pe scenariul 3: Școala Gimnazială Nr. 1 Ileana – Structura Arțari, Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș, F.E.G. Călărași. Aceste trei unități dispun de device-uri astfel încât să poată fi asigurată învățarea online.
Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Călărași, prin inspectorul școlar desemnat pentru proiecte educaționale, face demersuri pentru accesarea de fonduri europene pentru achiziționarea materialelor care vor asigura buna desfășurare a organizării procesului de învățământ.
Prin inspecțiile tematice care se derulează în această perioadă, este monitorizată organizarea și desfășurarea activităților din cadrul unităților de învățământ din județul Călărași, cu respectarea prevederilor ordinului comun MEC-MS nr. 5487/31.08.2020 și cu respectarea ordinului nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare.

A fost stopată ilegalitatea de la Ecoaqua

0

Ilegalitatea comisa la ECOAQUA S.A. în data de 13.05.2020, a fost stopată în ședința A.G.A. din data de 07.09.2020, înainte de finalizarea dosarelor începute in justiție. Astfel, prin crearea unei noi majorități a acționarilor Ecoaqua S.A. (urmare în principal a pierderii funcției de președinte al Consiliului Județean de către domnul Vasile Iliuță), s-a luat masura anulării hotărârilor A.G.A. din 13.05.2020.
La momentul actual, consiliul de administrație este format din 5 membri (prin demisia domnilor Iorgovici Claudiu și Zăvălaș Liviu Marian). Completarea Consiliului de Administrație se va face prin ocuparea celor două locuri vacante de către persoanele aflate pe lista scurtă în urma selecției din anul 2016 și care au îndeplinit criteriile.
S-a luat imediat măsura revocării din funcție a directorului general Nuțu Marcel, numit fără nici o bază legală (nu selecție, nu verificări, nimic) și a fost numit pe acest post domnul Neacșu Constantin, acesta fiind următorul din lista rezultată în urma selecției efectuate în anul 2016 pentru postul de director general.
Se va putea astfel acționa, în deplină legalitate și cu respectarea aranjamentului instituțional, pentru reluarea eforturilor de finalizare a contractului de finanțare POIM 2014-2020. Acesta reprezintă obiectivul principal aflat pe lista Consiliului de Administrație.
In subsidiar, Consiliul de Administrație a fost împuternicit de A.G.A. operator să facă o analiză a situației financiare a operatorului regional, situație care nu s-a îmbunătățit cu nimic prin eforturile celor care au dorit schimbarea ilegala a conducerii ECOAQUA S.A.
Consiliul de Administrație va analiza toate deciziile conducerii interimare în vederea anulării abuzurilor săvârșite în perioada mai-septembrie 2020.

Informare

0

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, TITULARUL COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, localitatea Nicolae Bălcescu, str. Centrală, nr. 25, jud. Călărași, tel. 0242533600, intenționează să solicite de la A.N. “Apele Române” – Direcția Apelor Buzău Ialomița, aviz de gospodărire a apelor / aviz amplasament, pentru realizarea lucrărilor “Modernizarea sistemului de alimentare cu apă existent în localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași”, amplasate în judeţul Călărași, comuna Alexandru Odobescu, sat Nicolae Balcescu.
Această investiție este existentă.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa primaria_alodobescu@yahoo.com, Mircea Marius Cristian, 0242533700, dupa data de 03.09.2020.

Au fost publicate rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020 (înainte de contestații)

0

În județul Călărași, rata de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2020 este de 25,62%.
Din totalul candidaților promovați (134), 77 de candidaţi fac parte din promoţia curentă, iar 57de candidaţi provin din promoţiile anterioare. Rata de succes pentru promoția 2019 – 2020 este de 25,75%. În cazul promoțiilor anterioare, procentul candidaților promovați este de 25,45%.
La probele scrise s-au prezentat 523 de candidaţi din cei 637 de candidaţi înscrişi. A fost eliminat pentru fraudă un candidat (acesta nu se va mai putea înscrie la următoarele două sesiuni
Precizăm că media minimă de promovare a examenului este 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă este 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidaţii eliminaţi.
Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afișate astăzi, 2 septembrie, în centrele de examen şi pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro. La fel ca în prima sesiune, rezultatele sunt publicate prin anonimizare, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).
Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, tot astăzi, în intervalul orar 14:00 – 20:00. În cazul formulării și transmiterii în sistem electronic a contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

Controale ale Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călărași în sectorul produselor alimentare – august 2020

0

În cursul lunii august 2020, inspectorii de specialitate ai Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Calarasi au efectuat un numar de 184 actiuni de control, actiuni desfasurate si in zilele de sambata si duminica,  în targuri si piete agroalimentare, in unitati din industria alimentară care desfășoară activități în domenii precum: vanzarea cu amanuntul a produselor de origine animala si nonanimala,  cat şi in unităţi de depozitare si desfacerea a acestora.

Controalele, efectuate si in echipe mixte cu inspectori ai IPJ Calarasi,  au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii alimentari a condiţiilor de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor au fost dispuse măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în baza HG 984/2005 actualizată în valoare totală de  92.700 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

–  neconformităţi privind respectarea bunelor practici de igienă și fabricație cum ar fi: neîntreținerea igienică a spațiilor de depozitare, întreținerea necorespunzătoare a spațiilor și/sau tehnologice de producție, neasigurarea stocurilor corespunzătoare de substanțe destinate operațiunilor de dezinfecție, lipsă contract cu furnizor de servicii DDD;

– neconformităţi privind monitorizarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză cu rezultate nesatisfăcătoare), fiind identificati in pietele agroalimentare producatori particulari care comercializau branza telemea si lapte crud fara autorizatie sanitara veterinara si fara fise de sanatate a animalelor;

–  neconformităţi privind întreținerea și igiena echipamentului de protecție sanitară a personalului și/sau legate de atestarea stării de sănătate a acestuia;

– alte tipuri de neconformități identificate : desfășurarea de activități neînregistrate sanitar-vetrinar și pentru siguranța alimentelor, neanunţarea începerii activităţii de către operatorii alimentari.

În timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru efectuarea de analize de laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calității produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. De asemenea, s-au prelevat probe în vederea verificării respectării criteriilor microbiologice în alimente și de pe suprafețe/ustensile de lucru.

Reamintim:

– în contextul evoluției COVID -19, operatorii din domeniul alimentar trebuie să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului, precum menţinerea distanţării fizice, limitarea contactelor externe la cele absolut necesare dar și reguli suplimentare de igienă, acolo unde este cazul, în special când un angajat este depistat pozitiv la acest virus;

– în unitățile de vânzare cu amănuntul, o atenție deosebită trebuie acordată  măsurilor de igienizare sporite, în special în zonele în care se identifică puncte de atingere cu risc ridicat (cărucioare de cumpărături, mânerele ușilor, cântarul utilizat de către clienți) și în vitrinele cu alimente, deschise spre vânzare (salată, vitrinele cu produse proaspete și produse de panificație);

 • la dispoziția consumatorilor trebuie puse produse pentru dezinfectarea a mâinilor, la intrarea și ieșirea din spațiile alimentare.

Controalele DSVSA Calarasi vor continua cu aceeași intensitate .

Numărul de telefon al DSVSA Calarasi unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor este : 0242 – 313676

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a proteja sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra .

     DIRECTOR EXECUTIV,

     Dr. Viorel BUCUR

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 07.09.2020 – 09.09.2020 se vor efectua acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Acțiunile vor avea loc în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, deltametrin și sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, propus a fi amplasat în jud. Călărași,  comuna Alexandru Odobescu, satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălațui..

 Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași, șos. Chiciului, nr.2, judetul Călărași și la sediul COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, cu sediul în județul Călărași, sat Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, str. Centrala, nr.29, în zilele de luni-vineri, între orele 10-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Călărași.         

Primăria Municipiului Călărași: O nouă finanțare europeană

0

Primăria Municipiului Călărași a obținut o nouă finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional, pentru proiectul ”Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr.4 „Step by Step” Călăraşi”.

Contractul de finanțare are o valoare totală eligibilă de 2.347.572,07 lei (aproximativ 484.000 de euro), durata execuției lucrărilor propuse prin proiect fiind de 18 luni.

Proiectul prevede lucrări de intervenții la ambele locații aparținând Grădiniței cu Program Prelungit nr. 4 ”Step by Step”, astfel:

Locația din strada Aleea Centralei:

-reabilitare grupuri sanitare existente și spații de circulație

-realizarea unei construcții independente, și anume o sală multifuncțională

-construirea și amenjarea locurilor de joacă.

Locația din strada Stadionului:

-reabilitare grupuri sanitare

-refacerea gardului

-construcția și amenajarea locurilor de joacă.

Municipiul Călărași are, începând de joi, 26 august, în implementare, proiecte cu finanțări europene ce se ridică la 43,06 milioane euro.

BIROUL DE PRESĂ

Primăria Călărași: Anunț de presă

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 24.08.2020 – 27.08.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) prin tratamentterestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri,etc).

Tratamentul se va efectua în intervalul orar 00.00 – 06.00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid, Deltametrin, acestea fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMETELOR CALARASI IN ALERTA DATORITA FOCARULUI DE PESTA PORCINA AFRICANA IN EXPLOATATIE COMERCIALA DE SUINE

0

În data de 13 august 2020 a fost confirmată prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcii din exploatatia comerciala detinuta de SC Agroland Future S.R.L., adresa localitatea Calareti, comuna Tamadau Mare, judetul Calarasi.
Exploatatia de porci este o ferma comerciala de reproductie, crestere si ingrasare suine, in care sunt detinuti pana la 2140 capete porci.
DSVSA Calarasi prin serviciile de specialitate a intervenit in regim de urgenta de la data cand s-a suspicionat boala pe cazurile notificate de medicul veterinar de libera practica, fiind recoltate probe sub control oficial, cu rezultat pozitiv pentru pesta porcina africana .
Pana la confirmarea bolii, exploatatia a fost plasata sub supraveghere oficială și aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor și a mijloacelor de transport.
In data de 13.08.2020, Centrul Local de Combatere a Bolilor Judetean Calarasi s-a reunit in sedinta extraordinara si in urma dezbateriilor, prin majoritate de voturi, a fost aprobat prin Hotarare a Institutiei Prefectului Judetean Calarasi planul de măsuri de combatere a Pestei Porcine Africane (PPA) in exploatatia de suine administrata de SC Agroland Future SRL.
Controlul si combaterea bolii, inclusiv masura de ucidere si ecarisare prin metoda alternativa de ingropare, va fi zilnic efectuata sub supraveghere sanitara veterinara oficiala, cu aplicarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de combatere a bolii si a prevederilor stabilite prin manualul operational de interventie in pesta porcina africana.
DSVSA Calarasi tine sa informeze populatia sub aspectul masurii de ecarisare prin ingropare ca aceasta este o metoda admisa de legislatia in vigoare in caz de epizootii si in baza acordului prin studiul hidrogeologic realizat de institutiile abilitate, in scopul aplicarii cat mai rapide a masurilor de combatere a bolilor, masura prevazuta de art 4 din OG 24 din 2016.
Pesta porcină africană este o epizootie de mare difuzibilitate, care afecteaza doar porcul domestic si mistretul.
Pesta porcină africană nu se transmite la om, însă omul poate fi un vector indirect al transmiterii bolii, acest virus având impact social cat si economic.
Pana la stingerea oficiala a bolii pe teritoriul localitatilor definite in zone de protecţie: Calareti, Tamadau Mare, Florica, Podari si supraveghere : Tamadau Mic, Plumbuita, Seinoiu; Sarulesti Gara, Sarulesti, Sandulita, Magureni, Sacele, Polcesti, Fundulea, Alexandru Ioan Cuza, Gostilele, Ileana, Razoarele este interzisa miscarea suinelor, produselor si subproduselor provenite de la acestea, a gunoiului de grajd. Miscarea animalelor din celelate specii va fi efectuata doar cu acordul DSVSA Calarasi in baza notificarii medicului veterinar de libera practica de la nivelul localitatii.
DSVSA Calarasi, atentioneaza crescatorii de suine asupra respectarii prevederilor Ord ANSVSA nr 20/2018 privind detinerea in gospodariile populatiei a unui numar limitat de suine, cu respectarea conditiilor de biosecuritate prevazute de Ord ANSVSA nr 20/2018, astfel:

 • Pana 5 capete suine la ingrasat doar pentru consum familial
 • Pana la 20 capete suine si peste 20 capete suine, proprietarului ii revine obligatia declararii activitatii si inregistrarea sanitara veterinara la DSVSA Calarasi, declararea activitatii la Registrul Oficiului Comertului ;
 • Suinele detinute, obligatoriu vor fi identificate prin crotaliere.
  Atentie! Este interzisa cresterea de suine la stane, diguri de ape, pe terenuri agricole, in fonduri de vanatoare.
  In cazul nerespectarii conditiilor de biosecuritate si detinerii unui numar mai mare de 5 capete porci pentru ingrasat si consum familial, fara a detine certificat de inregistrare sanitara veterinara emis de DSVSA Calarasi, cat si detinerea de suine necrotaliate vor fi aplicate amenzi in baza HG 984/2015, cu modificari, in valoare de pana la 2400 lei.
  In gospodariile populatiei , DSVSA Calarasi recomanda crescatorilor de porci :
 • de a aplica reguli minime de biosecuritate care nu implica costuri suplimentare: Intrarea in zona de crestere a porcilor se va face in haine si incaltaminte special prevazute in acest sens, folosite doar in interiorul curtii si instalarea de dezinfectoare pietonale la intrarea in gospodarie si adapostul porcilor;
  – examinarea zilnica a efectivelor de porci;
  – informarea imediata a medicul veterinar cu privire la orice suspiciune de boala;
  – nu se vor sacrifica, pentru consum, animalele bolnave sau cele care sunt in contact cu acestea;
 • cadavrele vor fi mentinute in gospodarie pana la sosirea medicului veterinar.
 • se va limita accesul altor persoane sau vehicule in gopodarie, mai ales daca este cunoscut ca acestea vin in contact cu porci din alte crescatorii sau din zone in care evolueaza pesta porcina africana.
  Despagubiri pentru gospodariile afectate de PPA:
  In cazul in care detinatorii de suine vor conlucra cu medicii veterinari de libera practica si cu autoritatile veterinare pentru prevenirea si limitarea focarelor de infectie cu PPA, acestia pot fi despagubiti pentru pierderile suferite conform HG 1214/ 2009, cu modificarile ulterioare HG 484/2018.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr Viorel BUCUR

ADI Ecoaqua: Comunicat de presă

0

In data de 13.08.2020, instanta s-a pronuntat cu privire la Cererea de interventie depusa de ADI Ecoaqua in calitate de autoritate tutelara, mun Calarasi si mun. Urziceni in calitate de actionari ai Ecoaqua S.A. Instanta a respins solicitarea de inregistrare de mentiuni a adunarii generale a operatorului cu privire la revocarea Consiliului de administratie si numirea unor membrii provizorii intr-un nou Consiliu de administratie.

Avand in vedere hotararea instantei, suntem de parere ca este nevoie sa se reinstaureze cat mai curand legalitatea organelor de conducere a operatorului, care sa permita acestuia sa continue demersurile pentru semnarea contractului de finantare in cadrul programului POIM 2014 – 2020.

Prin hotararea instantei se pune capat incercarii de ingradire a controlului legal exercitat de autoritatea tutelara, in speta ADI ECOAQUA. Se pastreaza in acest fel toate mentiunile din actul constitutiv al operatorului regional, mentiuni in concordanta cu prevederile legale, respectiv cu Legea 51/2006 si OUG 109/2011. Prin mentinerea acestor prevederi in actul constitutiv, sunt respectate si regulile “in house” prevazute in Ghidul de finantare POIM 2014 – 2020. In acest fel se micsoreaza pericolulul respingerii cererii de finantare din motive privind aranjamentul institutional.

Retinerea pentru 30 zile a directorului general ales de Consiliul de administratie provizoriu, respectiv domnul Victor Sandu, pentru nereguli in dosare de finantare cu fonduri europene, face ca hotararea instantei sa fie cu atat mai benefica, eliminand toate dubiile legate de legitimitatea organelor de conducere ale operatorului regional.

Consideram ca prin decizia instantei a fost refacut aranjamentul institutional, asociatia de dezvoltare intercomunitara pastrandu-si prerogativele de Autoritate Tutelara.

În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială din Municipiul Călărași

0

Având în vedere dispozițiile art. 21 din HOTĂRÂREA   nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  și prevederile art. 42 și 43 din LEGEA  nr. 114/1996  – Legea locuinţei.

și

Prevederile  Hotărârii de Consiliul Local  nr. 110  din 30.07.2020, Anexa nr. 5,  privind Actele justificative pentru obținerea  unei locuințe sociale, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință socială   până la data de 18 SEPTEMBRIE 2020.

Dosarele care nu vor fi completate/actualizate vor fi înscrise în   categoria dosarelor incomplete și nu vor fi punctate.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau la adresa de internet  https://primariacalarasi.ro/index.php/directiile-primariei/directia-juridica-si-administratie-locala/compartimentul-fond-locativ.

PREȘEDINTE,

COMISIA DE ANALIZĂ ȘI REPARTIZARE  A

CERERILOR  DE LOCUINȚE SOCIALE

Viorel IVANCIU

Sursă alternativă de apă pentru municipiul Călărași

0

Primăria Municipiului Călărași anunță faptul că în câteva săptămâni, municipiul Călărași va avea o sursă alternativă de apă potabilă, din puțuri forate.

După o investiție derulată pe parcursul ultimilor 10 ani, municipiul Călărași, prin operatorul EcoAqua, va deveni beneficiarul acestei surse alternative de apă din strat de profunzime.

Valoarea lucrărilor executate este de aproximativ 12,5 milioane lei, fiind finanțată de Compania Națională de Investiții, ai căror reprezentanți au fost prezenți în această săptămână, într-o conferință de presă, alături de primarul Daniel Ștefan Drăgulin, reprezentanți ai operatorului EcoAqua și ai constructorului, pentru a anunța punerea în funcțiune a stației.

Investiția cuprinde:

-Front de captare apă subterană din strat de profunzime, cu o lungime de 2.264 metri, format din 5 foraje cu adâncimi între 390 și 400 metri.

-Stație de tratare a apei și aducțiune apă tratată, cu o lungime de 6.500 metri

Pentru a fi corelată cu debitele de la Stația de captare Chiciu din Dunăre, dar și pentru siguranța în exploatare, a mai fost necesară suplimentarea investiției cu echipamente SCADA (sisteme de supraveghere, control și achiziții date), convertizoare de frecvență și generator de curent electric.

Stația de captare și tratare apă din puțuri este construită să realizeze debitul maxim de 600 mc/h (60% din necesarul municipiului Călărași), debitul mediu cu eficiență maximă fiind de 150-170 mc/h și un debit minim de 50-70 mc/h. În urma discuțiilor cu operatorul ECOAQUA s-a stabilit funcționarea stației pe debitul mediu 150-170 mc/h în mod continuu.

Probele finale în ceea ce privește stabilirea dozelor eficiente a reactivilor de tratare se vor efectua începând cu 20 august 2020, dupa care în circa 2-3 saptamani sistemul poate fi preluat și menținut în funcțiune.

”Vreau să le mulțumesc celor de la Compania Națională de Investiții pentru că au fost de acord să suplimenteze, cu aproximativ 400.000 de euro această investiție, pentru ca ea să fie finalizată, pentru reglarea debitului. Suntem pe ultima sută de metri, în curând vom recepționa această stație de captare și tratare a apei din strat de profunzime.”,a declarat primarul Daniel Ștefan Drăgulin

”În municipiul Călărași a existat un foraj în vecinătatea fostul combinat siderurgic care avea un debit de 38 l/sec și la vremea respectivă s-a gândit o anumită capacitate. Prin investiția pe care am făcut-o, în vederea punerii în funcțiune a stației de tratare, s-au mai făcut încă patru foraje la 300-400 m adâncime. Ideea de a lua apa din subteran este, din punctul meu de vedere, foarte bună, de aia se numește și sursă alternativă. Spun asta, întrucât dacă te bazezi doar pe apa din Dunăre, la câte situații de criză neprevăzute sunt, ei bine, în astfel de momente este nevoie de o sursă alternativă de apă, pot spune chiar că este o necesitate având în vedere siguranța populației.”, a declarat Eugen Prisăcariu, reprezentant Compania Națională de Investiții.

Nou tratament de dezinsecție contra țânțarilor și căpușelor

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 05.08.2020 – 08.08.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor și căpușelor (larve și adulți) atât prin aviotratament, cât șiterestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi mlăștinoase, inundații, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri,etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 6.00-11.00, iar cel terestru între 22.00-06.00, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid, Deltametrin, S-metropen acestea fiind avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Jegălia

Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, afirmă că nu e preocupat pentru câștigarea unui nou mandat de primar câtă vreme realegerea sa, pentru un al treila mandat, este un fapt implicit, subînțeles. Declară că tot ceea ce-și dorește este ca, în comună, să se creeze o stare de normalitate a condițiilor de trai, comparative cu cele din zonele rurale din vestul Europei, astfel încât tinerii să nu mai fie nevoiți să plece, după un trai mai bun, pe alte meleaguri. “Vreau să-mi aduc copiii acasă”, spune acesta. Dorința acestuia are un suport temeinic în realitate câtă vreme, în urmă cu 8 ani, în toată comuna, pentru fiecare din satele componente, Jegălia, Gâldău și Iezeru, exista o singură stradă pietruită, toate celelalte fiind străzi de pământ. În prezent, drumurile de interes local sunt asfaltate într-un procent de 85 la sută. Normalitatea, la Jegălia, a însemnat, prima dată, aceste investiții în infrastructura rutieră, locuitorii făcând astfel trecerea de la cizme și galoși la pantofi sport sau cu toc. Totodată, a însemnat modernizarea unităților școlare, fapt reflectat ulterior și în performanțele școlare obținute de elevi. În cursul anului 2018, investițiile în unitățile de educație au fost consistente. Dotarea cu echipamente, mobilier specific didactic şi de laborator şi dotări independente pentru Școala Gimnazială nr.1, Jegălia reprezintă o investiție de 713.697,60 lei, în vreme ce dotarea cu echipamente, mobilier specific didact şi dotări independente pentru Grădiniţa cu program normal nr. 1 a avut o valoare aprobată de 162.405,19 lei. S-au acordat, prin intermediul Consiliului local al comunei Jegălia, stimulente pentru copiii cu rezultate bune la învățătură. Olimpicii, premianții au fost recompensați cu diferite bunuri de uz practic, însemnând excursii, biciclete sau tablete. “Am recompensat și cadrele didactice ai căror elevi au avut rezultate meritorii, începând de la educator și învățător”. Astfel s-a completat un cadru competițional atât în rândul elevilor, cât și al dascălilor. Procentul de promovare a examenului de capacitate, pe raza comunei Jegălia, datorită acesto măsuri, a fost de aproximativ 80 la sută. “Chiar și-n condițiile cu totul speciale existente în învățământ, în acest an, rezultatele au fost mulțumitoare.” Comuna Jegălia are 4.300 de locuitori, iar procentul celor care derulează activități remunerate, în baza unui contract de muncă, este undeva sub 10 la sută. În localitate, numărul pensionarilor este de 1.800, ceea ce înseamnă cam 40 la sută din numărul total al locuitorilor. 80 de persoane prezintă dizabilități grave, iar alte 40, tot persoane în vârstă, beneficiază de ajutoare sociale. Modernizarea comunei Jegălia înseamnă și execuția etapei a doua de modernizarea a drumurilor de interes local, finanțată de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, acesta având o valoare eligibilă de 8.039.060 lei. Această sumă reprezintă 3500 de metri liniari de străzi asfaltate în satul Iezeru, la care se adaugă înca 2000 de metri liniari de străzi asfaltate, în satul Jegălia. “Lucrările sunt în execuție. La momentul de față, pe acest proiect, avem drumuri finalizate, în satul Gâldău, pe o lungime de 2000 de metri liniari.” Cu acest proiect, lungimea drumurilor de interes local asfaltate este de 22 de kilometri. Diferența, de încă 7 kilometri, va fi modernizată cu fonduri prin Compania Națională de Investiții, însemnând inclusiv o centură pentru utilajele agricole. În schimb, proiectul de modernizare a rețelei de apă și introducerea rețelei de canalizare și stație de epurare, implementat prin Asociația de Dezvoltare Apă-Canal Constanța, prin operatorul regional Raja SA Constanța, are aceste trei componente: apă, canalizare, stație de epurare, cu o valoare totală de 18 milioane de euro. Valoarea consistentă a acestui proiect, dar și durata oarecum largă de execuție, se darorează faptului că rețeaua de apă, pe raza comunei, în cele trei sate componente, Jegălia, Iezeru și Gâldău, funcționa cu trei stații de apă separate, deservite de câte două puțuri.

Comuna Dichiseni

Iulain Radu consideră că e firesc să-și mențină calitatea de primar al comunei Dichiseni și începând cu toamna acestui an, aducând în acest sens și câteva argumente majore. Spre exemplu, în ultimii 3 ani, a reușit să acceseze și să deruleze 5 proiecte majore în interesul comunității. Astfel, pe raza comunei s-au atras fonduri totale, în această perioadă, de 6.008.020 lei. Este vorba de următoarele proiecte: 1. Modernizare drumuri de interes local, contract semnat la data de 3.04.3018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 2.205.270 lei, cu termen de finalizare – 2.04.2022; 2. Extindere rețea de apă potabilă în sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă, pentru satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, contract semnat la data de 6.03.2018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 661.495 lei, cu termen de finalizare – 5.03.2022; 3. Înființare teren sport și dotări aferente, contract semnat la data de 27.08.2018, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală de 125.632 lei, cu termen de finalizare – 26.08.2021; 4. Construcții grădinițe în regiunea Sud-Muntenia, contract semnat la data de 22.11.2018, finanțat de Ministerul Educației Naționale, prin Programul Operațional Regional, cu o valoare totală de 1.332.949 lei; 5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în satul Dichiseni, contract semnat la data de 4.08.2017, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare totală de 1.682.674 lei. La acest moment, se lucrează din plin la modernizarea drumurilor de interes local, urmând ca stratul de asfalt să fie turnat peste aproximativ 3 săptămâni, de neclară acesta. Drumurile de interes local reabilitate și modernizate, prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, sunt: Begoniei, cu o lungime de 283 metri; Cactusului, cu o lungime de 152 metri; Crinului, cu o lungime de 94 metri, Ferigii, cu o lungime de 246 metri; George Coșbuc, cu o lungime de 228 metri, Grigore Alexandrescu (tronson 1), cu o lungime de 318 metri; Lavandei, cu o lungime de 76 metri; Liviu Rebreanu, cu o lungime de 52 metri; Lotusului, cu o lungime de 55 metri; Macului, cu o lungime de 630 metri, Maghiranului, cu o lungime de 229 metri; Micșunelei, cu o lungime de 133 metri; Mihail Sadoveanu, cu o lungime de 901 metri; Narcisei, cu o lungime de 308 metri; Ortensiei, cu o lungime de 253 metri; Petuniei, cu o lungime de 109 metri; Ștefan Bănică, cu o lungime de 1.131 metri; Violetei, cu o lungime de 55 metri; Romaniței, cu o lungime de 259 metri; Ion Dichiseanu, cu o lungime de 640 metri; Busuiocului, cu o lungime de 185 metri; Daliei, cu o lungime de 40 metri; Garofiței, cu o lungime de 165 metri; Ion Luca Caragiale, cu o lungime de 156 metri; Iasomiei, cu o lungime de 43 metri; lalelei, cu o lungime de 176 metri; Lămâiței, cu o lungime de 302 metri; Liliacului, cu o lungime de 98 metri; Magnoliei, cu o lungime de 79 metri; Margaretei, cu o lungime de 159 metri; Mihai Eminescu, cu o lungime de 986 metri; Mușcatei, cu o lungime de 98 metri; Mușețelului, cu o lungime de 419 metri; Școlii, cu o lungime de 114 metri; Stadionului, cu o lungime de 299 metri; Toamnei, cu o lungime de 71 metri; Zambilei, cu o lungime de 167 metri; Anemonei, cu o lungime de 64 metri; Anton Pann, cu o lungime de 312 metri; Ederei, cu o lungime de 57 metri; Ghiocelului, cu o lungime de 61 metri; Ion Creangă, cu o lungime de 773 metri; Libertății, cu o lungime de 854 metri; Nufărului, cu o lungime de 239 metri; Panseluței, cu o lungime de 69 metri; Trandafirului, cu o lungime de 65 metri; Trifoiului, cu o lungime de 60 metri; Zorelei, cu o lungime de 64 metri. Se vor asfalta străzi pe o lungime de aproape 10 kilometri. Iulian Radu afirmă că regretul său este că satul Dichiseni nu se poate încadra în normele europene privind finanțarea rețelei de canalizare și construire de stație de epurare, câtă vreme acestea prevăd un număr minim de locuitori deserviți, de cel puțin 2.000 de persoane. Primarul Iulian Radu spune că e conștient de condițiile precare în care se găsea comuna, la momentul la care a aces în această funcție. “Nu mă tentează să rămân, veșnic, primar. Dar vreau să vă spun că, în 2012, în fața primăriei, se afla un panou de pe vremea regimului comunist, dintr-acela în care se lăudau fruntașii muncii socialiste. Nu se vedea primăria de bălării. Oamenii cunosc toate aceste probleme. Nu aveam alei pietonale, locuitorii deplasându-se de-a lungul drumului național, uneori cu consecințe tragice, unii dintre ei fiind victime ale unor accidente groaznice.” Din puțin, aceasta este deviza acestuia, am reușit să rămânem cu ceva în urmă, începând de la reabilitarea școlilor și grădinițelor sau construirea de săli de sport. “Știu că suntem o comunitate mică, dar ne-am implicat cu tot ce am putut, iar ca un semn că suntem pe un drum bun e dat de faptul că numărul locuitorilor, la acest moment, este mai mare cu circa 200 de persoane.”

Comuna Unirea

Comuna Unirea, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat de Ministerul Dezvoltării, a beneficiat de un singur proiect reprezentând modernizarea drumurilor de interes local, suma eligibilă fiind de 5.043.946,08 lei, adică aproximativ 1,1 milioane euro. Florian Belu, edilul comunei Unirea, e mulțumit că acest proiect a fost finalizat într-un timp scurt. Belu de neclară că a venit la primărie cu gândul de a se pune în slujba comunității. “Eu nu am o problemă de ordin material. Dețin o fermă care îmi asigură bunurile necesare unui trai decent.” A câștigat postul de primar cu gândul că experiența sa profesională poate fi valorificată în sprijinul locuitorilor din comună. Ne precizează că va candida pentru un nou mandat de primar, în toamna acestui an, pentru că nu are nimic să-și reproșeze, pe linia administrării banului public și a bunurilor comunității, dar și pentru că se simpte capabil să atraga și să aducă la îndeplinire și alte proecte. Astfel, la nivelul comunei, s-au derulat etape de modernizare și de asfaltare drumuri de interes local, astfel: 5.465 metri, cu următoarele date tehnice: lățime carosabil – 4 metri / lățime carosabil 5,5 metri; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,5 metri; rigole carosabile – 163,5 metri liniari; podețe O 300 – 4 metri – 193 bucăți, podețe O 300 – 1 metru – 61 bucăți. S-au modernizat următoarele străzi: Fermei – 150 metri; Dogarilor – 89 metri; Viitor – 183 metri; Constructorului – 192 metri; Libertății – 117 metri; Dacului – 192 metri, Sălcioarei – 267 metri; Agronomului – 327 metri; Borcea – 65 metri; Magnoliei – 93 metri; Școlii – 281 metri; Grădiniței – 191 metri; Pontonului – 367 metri; Livezilor – 130 metri; Grădinilor – 368 metri; Parcului – 486 metri; Dunărea – 147 metri; Vișinilor – 286 metri; Poieniței – 294 metri; Duzilor – 206 metri; Stadionului – 97 metri; Primăriei – 270 metri, Lujerului T1 – 147 metri; Lujerului T2 – 218 metri; Mușețelului – 302 metri. La data de 16 septembrie 2019, Consiliul Local al comunei Unirea, a aprobat Anexa 1 la HCL nr. 44/16.09.2019, însemnând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizare străzi din comuna Unirea, județul Călărași”, primarul Florian Belu declarând că acesta face parte dintr-un viitor program cu finanțare guvernamentală, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, sesiunea de depunere a proiectelor fiind deschisă în acest an. Proiectul prevede o valoare totală a investițiilor în sumă de 11.197.921 lei, cu o eșalonare a plăților pe o perioadă de 4 ani, astfel: anul 1 – 339.103 lei; anul 2 – 3.718.818 lei; anul 3 – 3.570.000 lei; anul 4 – 3.570.000 lei. Lungimea străzilor propuse spre modernizare este de 6.887,86 metri, împărțite astfel: sat Oltina – strada luntrei – 144,26 metri, strada republicii – 308,04 metri; strada Sulfinei – 298,32 metri; strada Văleni – 297,13 metri, strada Toamnei – 300,60 metri, strada Primăverii – 100 metri, strada Răsăritului – 111,03 metri, strada Doinei – 89,79 metri; strada Mărășești – 90,50 metri; strada Mioarei – 409,70 metri; strada Română – 261,87 metri; sat Unirea: strada Alunului – 700 metri; strada Stejarului – 400 metri; strada Belșugului – 200 metri; strada Berzei – 200 metri; strada Trandafirilor – 69,65 metri; strada Macului – 140 metri; strada turturelelor – 132,88 metri; strada Mușețelului – 147,47 metri; strada liliacului – 848,19 metri; strada Lujerului – 341,01 metri; strada Zorilor – 305,35 metri; strada viilor – 104,86 metri; strada Fierăriei – 106,24 metri; strada Parcului – 142,86 metri; strada Înfundată – 60,97 metri; strada Duzilor (tronson dreapta) – 165 metri; strada Duzilor (tronson stânga) – 190 metri; strada Grădiniței – 94,13 metri; strada Nufărului – 128,03 metri. Drumurile sunt prevăzute cu următorii indicatori: lățime carosabil 4,00 metri / 5,50 metri; suprafața construită – 51.347 metri pătrați; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,50 metri; șanțuri pământ – 9.961,05 metri; șanțuri beton – 2.932,14 metri; rigole carosabile – 56 bucăți; podețe O 300-1 metru – 415 bucăți; semne circulație – 65 bucăți; marcaje rutiere – 4,35 kilometri.

Comuna Roseți

În anul 2017 a fost depus, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiectul ce viza extinderea rețelei de canalizare, modernizare și reabilitarea rețelei de distribuție a apei potabile. La acel moment, lucrările vizau executarea a două noi puțuri de captare a apei și a unui bazin de stocare cu o capacitate de 500 metri cubi. Nicolae Râjnoveanu, edilul comunei, își amintește că, imediat după anul 1990, comuna Roseți beneficia de apă prin intermediul a două puțuri, din care unul nu a fost exploatat niciodată câtă vreme apa captată nu a primit aviz de consum. Pentru a acoperi necesarul de apă potabilă din comună, aceasta era distribuită printr-o conductă venită de la fostul Combinat de Celuloză și Hârtie Călărași. “Poate lumea a uitat dar, la acele vremuri, datorită deselor întreruperi în furnizarea apei, cetățenii din Modelu și Roseți luau apă direct din Borcea, atât pentru consum propriu cât și pentru uz casnic, udat grădinile sau adăparea animalelor. Noi, fiind vârf de rețea, abia după ora 21:00 puteam capta câteva găleți de apă, pentru băut sau pentru spălat.” Nicolae Râșnoveanu cunoaște, cu siguranță, că toată rețeaua de distribuție a apei potabile era una din conducte de azbociment, acestea fiind catalogate cu efect devastator pentru sănătatea populației, având efect cancerigen recunoscut. Inițial, pe raza comunei Roseți s-au executat trei puțuri forate, rețeaua fiind extinsă la fiecare mandat. La acest moment, pe raza comunei există amenajate 9 puțuri de captarea apei, de la o adâncime medie de 100 m, captându-se a doua pânză freatică. Lucrările efective au demaract în cursul anului 2018, vizându-se extinderea rețelei de alimentare cu apă, însemnând execuția a două puțuri forate, înlocuirea rețelei de alimentare care este din azbociment, dar și aducerea la parametri a sistemului de clorinare și sistemului de infraroșii, pentru potabilizarea apei, la care se adaugă etapa a doua a extinderii rețelei de canalizare, prin efectuarea de branșamente la 400 de gospodării. La acest moment, toate aceste investiții sunt în exploatare, iar stația de epurare deservește deja 400 de gospodării. La acest moment, pentru stația de apă există o rezervă de 3 butelii de clor gazos, însemnând necesarul de clorinare a apei pe următorii 4 ani. “Niciodată, în ultimii 10 ani, și se poate verifica, nu am avut un caz de hepatită pe raza comunei Roseți, apa potabilă fiind livrată în parametri ceruți de Direcția de Sănătate Publică.” Primarul comunei Roseți, Nicolae Râjnoveanu, ne declară că sunt momente inerente când, pe rețea, se formează dopuri care nu pot fi eliminate decât prin introducerea unei presiuni suplimentare în sistemele de alimentare cu apă. “Sunt astfel de cazuri și nu există alte variante tehnice de spălare a conductelor. Când ne confruntăm cu astfel de probleme, deschidem hidranții pentru eliminarea cât mai rapidă a apei cu impurități sau, în alt caz, anunțăm populația comunei că urmează să derulăm o astfel de operațiune. Același sistem îl folosim și pentru curățarea rețelelor de canalizare. se întâmplă să avem neconcordanțe în astfel de cazuri câtă vreme depindem de anumiți operatori economici pentru a folosi sistemul acesta de mărire a presiunii pe rețea, care se efectuează cu ajutorul unei vidanje. După efectuarea unei astfel de operațiuni, o găleată-două, trei de apă e posibil să vină cu impurități, atâta tot. Oamenii tot timpul au înțeles aceste aspecte și ele nu trebuie folosite pentru a ne denigra activitatea.” Apa potabiă, la nivelul comunei Roseți, are un preț modic, de numai 2,5 lei/metru cub. Nicolae Râjnoveanu este primarul comunei din anul 2000, înainte de acest an având două mandate de viceprimar. Nu ne poate face o descriere a comunei, la momentul la care a ajuns să osupe un post în administrația publică locală. “Aici, din toamnă până în primăvară, nu lăsai cizmele din picioare, asta ca să fiu succint și să puteți înțelege situația. În rețeaua de drumuri stradale, existau gropi în care, toamna sau iarna, te puteai îneca. Era nenorocire.” Numai anul, trecu, pe raza comunei Roseți s-au reabilitat și modernizat drumuri de interes local pe o lungime totală de 9,749 kilometri, astfel: • str. Borcea L= 827 m • Str. Lotus L= 100.5 m • Str. Cocorilor (tr. I + tr. II) L= 196 m • Str. Apelor L= 113 m • Str. Plopilor L= 92 m • Str. Păcii L= 234.5m • Str. Arinului L= 139 m • Str. Rozelor L= 113.5 m • Str. Crinului L= 364 m • Str. Falezei L= 289 m • Str. Al.I. Cuza L= 289 m • Str. Zambilelor L= 153.5 m • Str. Ștefan Voievod (tr. I) L= 280.5 m • Str. Viilor (tr. I + tr. II) L= 159 m • Str. Mihai Viteazul (tr. V) L= 174 m • Str. Constantin Brâncoveanu( tr. I) L= 159 m • Str. Matei Basarab L= 712 m • Str. Avram Iancu L= 695 m • Str. Crișan L= 666 m • Str. Cloșca L= 643 m • Str. Horea L= 617 m • Str. Grânelor L= 620m • Str. GH. Folescu (tr. II) L= 736 m • Str. G-ral Popescu Ion Oiță (tr. II) L= 570 m • Str. Fortuna (tr. I + tr. II) L= 442.5 m • Str. Sportului L= 406 m.

Comuna Independența

Într-un singur ciclu electoral, comuna Independența a beneficiat de fonduri masive direcționate în infrastructură, provenite din bugetul Uniunii Europene sau de la nivel guvenamental și local. Voicu Lică, edilul localității, afirmă că a preluat unul dintre cele mai mari proiecte de investiții, cu finanțare europeană, la nivel de studiu de fezabilitate, recunoscându-se astfel că meritul implementării acestuia i se datorează exclusiv. Pentru două din satele componente, Independența și Vișinii, valoarea fondurilor investite în căile de rurale – drumuri publice de inters local – este de 10.339.889 lei, fără taxa pe valoarea adăugată, cu o valoare totală a proiectului de 13.437.153 lei, acesta fiind cel mai mare proiect implementat, cu bani proveniți de la Fondul European de Dezvoltare Regională, în ultimii ani, la nivelul județului Călărași. Partea de contribuție a comunei Independența a fost de numai 2,54 la sută. Astfel, s-au modernizat și asfaltat drumuri pe o lungime totală de 8.595 metri liniari, în satul Independența, și de 6.726 metri liniari, în satul Vișinii. Astfel, au fost reabilitate, modernizate și asfaltate străcile: satul Independența – strada A – 1120 ml; strada B – 1104 ml; strada Viilor – 1057 ml; strada E – 810 ml; strada Ciocârliei – 1055 ml; strada D – 996 ml; strada Bărăganului – 1060 ml; strada Oituz – 920 ml; strada Salciei – 473 ml; satul Vișinii – strada Crizantemei – 1095 ml; strada Primăverii – 1125 ml; strada Daciei – 1196 ml; strada 2 – 600 ml; strada 4 – 570 ml; strada 1 – 260 ml; strada Eroilor – 1089 ml; strada 3 – 658 ml; strada 5 – 133 ml. “Pentru acest proiect, contractul de finanțare a fost semnat în octombrie 2014, iar execuția proiectului a fost făcută în 2015. Nu vreau să-mi arog meritele implementării acestui proiect, dar asta e realitatea”, declară Lică Voicu. În 2012, completează acesta, pe raza comunei Independența erau două drumuri asfaltate, excluzând drumul național care tranzitează satu Vișinii și drumul județean 307 A, care leagă satele înșirate pe malul lacului Gălățui. “Când am preluat mandatul, drumurile erau asfaltate doar la stadiul de studiu de fezabilitate, adică era declarată doar intenția. În 2012, în comună erau asfaltate două străzi, una care taie satul Independența, numită șoșeaua ocolitoare și o alta care duce la fosta cooperativă agricolă de producție. Cred că mai era și strada care duce la cimitir, dar nu vorbim de o asfaltare propriu-zisă, i s-a dat un fel de pojghiță, cu bani veniți prin intermediul Consiliului Județean Călărași”. În repartizarea investițiilor făcute în modernizarea drumurilor de interes local, Lică Voicu spune că unul dintre criteriile repartizării acesdtora a fost numărul de locuitori pentru ficare sat în parte. La acest moment, pe raza comunei Independența, în nici 8 ani, lungimea drumurilor asfaltate trece de 30 de kilometri. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pe raza satului Independența s-au modernizat și asfaltat drumuri în lungime totală de 4.240 metri liniari, astfel: strada Florilor – 1023 ml; strada Dorobanți – 1047 ml; strada Giulești – 1056 ml; strada Liliacului – 1057 ml; strada Răsăritului – 1057 ml, toate acestea fiind paralele cu DJ 307A. Valoarea totală a proiectului se apropie de 900.000 de euro, vorbind, mai exact, de suma de 4.079.145 lei. În satul Potcoava, tot prin Programul Național de Dezvoltare locală, acesta fiind un proiect în derulare, se fac investiții ce depășesc suma de 1 milion de euro, tot la nivelul infrastructurii rutiere. Vorbim de reabilitarea și asfaltarea de drumuri pe o lungime totală de 7,037 kilometri, astfel: strada 1 – 909 metri liniari; strada 2 – 821 metri liniari; strada 3 – 722 metri liniari; strada 4 – 815 metri liniari; strada 5 – 323 metri liniari; strada Câmpului – 1110 metri liniari; strada Zorele – 1053 metri liniari; strada Smrdanului – 632 metri liniari; strada Morii – 652 metri liniari. Strada Morii e chiar la marginea de est a satului, reprezentând drumul de acces către zonele agricole, în vreme ce strada Câmpului intersectează drumul județean 307 A, chiar prin centrul satului. Străzile 1, 2, 3, 4 și 5 sunt paralele cu drumul județean, toate fiind, până la momentul reabilitării, drumuri de pământ, în vreme ce străzile perpendiculare pe acesta sunt Morii, Smârdan, Zorele, Câmpului, Cireșului, Melodiei și Doamnei. Totodată, cu fonduri provenind din bugetul local, s-au executat reparații pe strada Cireșului, pe o lungime totală de 1087 metri liniari, valoarea investiției fiind de 450.569 lei, dar și pe strada Școlii, pe o lungime totală de 937 metri liniari, cu o valoare a investiției de 452.185 lei, ambele din satul Potcoava, în vreme ce, în satul Independența, tot cu fonduri proprii, s-au executat reabilitări pe strada Unirii, pe o lungime totală de 560 metri liniari, cu o valoare a investiției de 169.380 lei. În 2012, la momentul preluării mandatului, Lică Voicu spune că locuitorii nu aveau drept sursă de apă decât fântânile proprii. “Am găsit tot niște studii de fezabilitate, adică niște proiecte la stadiul de intenții”. La acest moment, rețeaua de apă potabilă, în satul Independența, are o lungime de 17 kilometri, beneficiind de această utilitate gospodăriile de pe străzile: Bărăganului (995 metri liniari), Viilor (1018 metri liniari), Ciocârliei (1009 metri liniari), Liliacului (1014 metri liniari), Răsăritului ( 1044 metri liniari), Giulești (1078 metri liniari), Unirii (1054 metri liniari), Dorobanți (1040 metri liniari), Florilor (1018 metri liniari), Grivița (1198 metri liniari), Oituz (944 metri liniari), Salciei (332 metri liniari), A ( 1214 metri liniari), B (906 metri liniari), C (904 metri liniari), D (969 metri liniari), E (756 metri liniari), DJ307A (302 metri liniari). S-au mai executat 78 de vane, 8 hidranți, 815 cămine, rețeaua cuprinzâns stație de tratare a apei și bazin de înmagazinare cu o capacitate de 200 metri cubi. Valoarea totală a investiției a fost de 3.207.381 lei, cu fonduri guvernamentale atrase.

A început distribuirea pachetelor de igienă

0

Primăria Municipiului Călărași a început distribuirea pachetelor de igienă, în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2014-s2020, tranșa a II-a, în perioada 29 iulie-05 august 2020, la sediul Cantinei de ajutor social, din Prelungirea Dobrogei nr. 65A.

Sunt așteptați 75 beneficiari ai Legii ajutorului minim garantat, 343 beneficiari de alocație de susținere (titulari și membrii de familie, dar și persoane stabilite de OUG 43/2020 și identificate de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, și anume persoane cu handicap și persoane defavorizate din așezări informale. În total, sunt așteptați aproximativ 3.500 de călărășeni.

Programul de distribuire este următorul:

Luni-Joi : între 08.30 și 11.00 și între 13.00 și 16.00

Vineri : între 08.30 și 11.00

Pachetele de igienă conțin: pastă de dinți – 300 ml, periuțe de dinți – 5 buc, săpun lichid – 800 ml, șampon adulți – 500 ml și detergent rufe – 2,7 kg.

BIROUL DE PRESĂ

Soacră de polițist, oarbă la mișto și cu drept de însoțitor, pe banii statului| Video

0

Sătenii o cunosc drept medic veterinar. Se numește Viorica Marin, născută la data de 8.05.1959, iar la data eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap, avea domiciliul pe raza comunei Cuza Vodă, satul Călărașii Vechi. La acest moment, domiciliază, în acte, în municipiul Călărași, strada Independenței, nr. 104.

Este soacra polițistului Grigore Chiriță, angajat în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, cu funcția de agent 1. În declarația de avere a acestuia, datată 14.04.2020, afirmă că deține, împreună cu soția Arșinica Andreea Chiriță, doar terenuri, mai precis 9 mp teren intravilan și 4,4 ha teren extravilan. Conform acestui document, polițistul Grigore Chiriță nu realizează venituri salariale, dar nici soția acestuia, Arșinica Andreea Chiriță. Arșinica Andreea Chiriță deține, pe raza aceluiași sat, Călărașii Vechi, o casă ridicată recent. Declarația de avere a polițistului Grigore Chiriță conține mai multe date inexacte, false.

Viorica Marin, medicul veterinar, cum este cunoscută în sat, deține certificatul de încadrare în grad de handicap, eliberat de Consiliul Județean Călărași, cu nr. 4245/18.12.2012. Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți, în respectivul document, afirmă că Viorica Marin se încadrează în gradul de handicap GRAV, cu asistent personal. Codul bolii este H52 – afecțiunile mușchilor oculari, ale mișcărilor binoculare, de acomodare și de refracție.


Am găsit-o în această dimineața la locuința din Călărașii Vechi, făcând, spune aceasta, treburi gospodărești. Antamăm cu aceasta vaccinarea unor căței. E extrem de volubilă. Știe și unde stăm! “Aaa, la casa aia frumoasă stați, unde e husky, acolo!” Îi spunem, în cele din urmă, cine suntem și o întrebăm dacă este posesoarea unui certificat de handicap permanent. “Domnule, vii cu politică la mine?” Viorica Marin nu-și mai găsește cuvintele. Încasează, de la statul român, de 8 ani, pensie în grad de handicap grav, deși aceasta zburdă pe străzi, inclusiv pe bicicletă. Are și drept de însoțitor. 

 • Eu, pensie de handicap? De unde?
 • N-aveți? Doamnă, aveți pensie de handicap și cu drept de însoțitor permanent. Uitați documentul!
 • Nu!
 • N-aveți?
 • Nu!
 • Deci actul ăsta e fals?
 • Nu am!
 • Deci nu sunteți handicapată?
 • Nu!

Nu am găsit-o la domiciliul din Călărașii Vechi pe Arșinica Andreea Chiriță, fata acesteia, care se prezintă tot medic veterinar pe raza satului Călărașii Vechi. Arșinica Andreea Chiriță se declară candidat la primăria din localitate, afirmând că, în cazul în care va câștiga scrutinul din 27 septembrie, își va dona tot salariul “pentru bătrânii din comună”. Mult mai simplu ar fi fost ca, prin intermediul medicului de familie Camelia Ligia Mazilu, să-i încadreze în grad de handicap grav, cu drept de însoțitor, așa cum are, de 8 ani, mama acesteia.

EXPLICAȚIILE ARȘINICĂI ANDREEA CHIRIȚĂ SUNT PENIBILE: “DOMNULE, DACĂ DUMNEAVOASTRĂ AVEȚI UN SCENARIU POLITIC ȘI VREȚI SĂ-L DERULAȚI, NU-L DERULAȚI CU MIZERII. EU AM ÎNCHEIAT ORICE DISCUȚIE CU DUMNEAVOASTRĂ! LA REVEDERE!”

Arșinica Andreea Chiriță nu a dorit să ne spună dacă ea este cea care încasează, lună de lună, banii, ca însoțitor permanent al oarbei Viorica Marin, mama acesteia.

În sat, lumea e siderată la aflarea veștii că Viorica Marin, medicul veterinar al satului, primește pensie pe motiv că este încadrată în grad de handicap grav, cu drept de însoțitor. “Mă-ntâlnesc ieri cu ea, era pe bicicletă, și-mi spuneți că e oarbă? Cum să fie?!”

Am dorit să obținem și punctul de vedere al medicului de familie Camelia Ligia Mazilu. Nu am găsit-o la cabinet. În schimb, am apelat-o pe telefonul mobil. După ce i-am spus cine suntem și ce vrem, i s-a stricat, brusc, receptorul: “Alo, alo, nu vă aud!” Redacția noastră va sesiza parchetul competent!

Contract de execuție lucrări – Înființare creșă în municipiul Călărași (cartier Măgureni)

0

Primăria Municipiului Călărași a semnat miercuri, 29 iulie 2020, în urma finalizării achiziției publice, contractul de execuție lucrări pentru proiectul ”Înființare creșă în municipiul Călărași”.

Valoarea contractului este de 2.002.527,79 lei fără TVA, iar lucrările prevăd construcția unei clădiri parter+etaj, cu destinația creșă, pe un teren aflat în curtea Școlii nr. 6, din cartierul Măgureni.

La etaj, suprafața construită va fi de 358,37 mp, iar la parter de 375,07 mp. Creșa va avea două săli de clasă.

Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis imediat după constituirea garanției din partea constructorului.

Durata execuției lucrărilor este de 12 luni.

Nou tratament de dezinsecție contra țânțarilor și căpușelor

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI va efectua în perioada 27.07.2020 – 29.07.2020 un nou tratament de combatere a țânțarilor adulți și căpușelor prin tratament terestru, pe raza municipiului Călărași (străzi, locuri de joacă, parcuri, zone verzi, etc).

Tratamentul se va desfășura pe timp de noapte, în funcție de condițiile atmosferice fiind prelungită perioada (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele folosite sunt Cipermetrin, Tetrametrin, Pyperonyl Butoxid Deltametrin și sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru produse biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Contract de finanțare europeană pentru amenajarea unei piste de biciclete în partea de sud a municipiului Călărași

0

Primăria Municipiului Călărași anunță semnarea celui de-al șaptelea contract de finanțare, și ultimul, promovat pe Axa 4.1 a POR 2014-2020, destinată proiectelor de mobilitate urbană. Este vorba de contractul de finanțare pentru proiectul ”Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate şi a intermodalităţii în municipiul Călăraşi prin amenajarea unei reţele de piste de biciclete”, cu o valoare de 6.269.019,96 lei (aprox, 1,3 milioane Euro).

Pista de biciclete, ce se va întinde pe o lungime de 3.176,14 m și o suprafață de  8.055 mp, va fi amenajată în partea sud a municipiului Călărași, pe următorul traseu: Iaz Decantor (legătură cu strada Dropia, zona Mircea Vodă) – Al. Dumbrava Minunată nr.8 – str. Av.Vitalie Zvincu nr.1(zona ANL II) – Al.Dumbrava Minunată (zona H2O) – str. Cornişei(Parc Dendrologic și Parc Dumbrava) –traversare str.Eroilor – Bulevardul 1 Mai (Parc Central-zona Jirlău) – str. Sloboziei (zona restaurant Queen)– urmează pista de biciclete prevăzută în proiectul de revitalizare a centrului pietonal – traversare strada Dobrogei-str. Independenței – strada Primăverii, unde se continuă pe pista prevăzută în proiectul modernizării străzii București, cu ieșire spre comuna Modelu.

Pista va fi prevăzută cu stâlpi de iluminat, dar și locuri de odihnă, pe amplasamentul cărora vor fi montate bănci, coșuri de gunoi și suporturi pentru biciclete.

Prin semnarea acestui contract de finanțare, suma totală obținută de municipiul Călărași pentru mobilitate urbană este de 27,041 milioane Euro, iar numărul total al proiectelor aflate în implementare este acum de 22, cu o sumă totala de 42,58 milioane Euro.

BIROUL DE PRESĂ

Două focare de gripă aviară confirmate în Bulgaria

0

Comisia Europeană a notificat apariţia în Bulgaria a 2 (două) noi focare de gripă aviară (influenţă aviară) înalt patogenă subtipul H5N8.
Focarele au fost confirmate la 2 (două) ferme de găini ouătoare din regiunea Vidin.
Conform celor menţionate de reprezentantul Autorităţii pentru Siguranţa Alimentelor din Bulgaria, nu au fost înregistrate miscări de păsări din fermă, dar au fost efectuate livrări de ouă in intervalul de 21 zile anterior declarării focarului.
Autorităţile bulgare au precizat că ouăle livrate vor fi retrase şi puse sub restricţie.
În zona de protecţie a focarelor funcţionează o fermă de găini ouătoare cu un efectiv de 233 000 păsări şi două ferme de raţe cu un efectiv de 8200 păsări.
în zona de supraveghere funcţionează 3 ferme de raţe cu un efctiv de 89000 păsări.
Având în vedere contextul regional respectiv declararea mai multor focare de gripa aviară înalt patogenă subtipul H5, la păsări domestice în regiunile Hascovo, Garvanovo, Malevo si Vidin din Republica Bulgaria şi faptul că Romania se află pe una din principalele căi de migraţie ale păsărilor sălbatice (migraţia păsărilor salbatice reprezintă principalul rezervor şi vector la nivel global al acestei boli), DSVSA Călăraşi a instituit măsuri specifice, respectiv întărirea normelor de biosecuritate în ferme avicole şi acţiuni de control oficial atât în exploataţiile comerciale cât şi exploataţii nonprofesionale deţinătoare de păsări, cât şi acţiuni de control privind circulaţia animalelor vii pe drumuri publice şi adiacent târgurilor de animale vii, care la această dată sunt menţinute închise ca măsură de prevenire a apariţiei şi evoluţiei pestei porcine africane.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi avertizează populaţia asupra riscului de îmbolnăvire de gripă aviară, cu recomandarea aplicării de măsuri generale în vederea prevenirii imbolnavirii:

 • Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei și a săpunului se șterg mâinile cu alcool sanitar;
 • Nu manipulați păsări moarte;
 • Supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave;
 • Cumpărați carne de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate;
 • Ţineţi păsările închise în curte, pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau cu păsările sălbatice;
 • Nu lăsaţi raţele şi gâştele pe bălţi sau lacuri
 • Anunțați medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări;
  Acordaţi tot sprijinul personalului sanitar veterinar şi autorităţilor responsabile, în cazul în care constataţi:
  • Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.
  • Capul şi gâtul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

DSVSA Calarasi recomandă că în această perioadă toate păsările deţinute în gospodării să fie vaccinate împotriva pseudopestei aviare, una dintre cele mai grave boli infecţioase şi contagioase ale păsărilor provocând pierderi importante în efectivele de păsări, indicele de mortalitate fiind de peste 90 % din efectiv.
Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar.
Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grijă de sănătatea dumneavoastră şi a animalelor dumneavoastră.
Anunţaţi în timp util către DSVSA Călăraşi fiecare caz de morbiditate şi/ sau mortalitate la păsările domestice sau păsările sălbatice pentru a interveni cu maximă responsabilitate în teritoriu, la număr de telefon 0242/313676.

Director executiv,
Dr. Viorel BUCUR

Primăria Călărași: Stadiul proiectelor cu finanțare europeană

0

𝗜̂𝗻 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝘂𝗹 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘂𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗿𝗮𝗺𝗯𝘂𝗿𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲, 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮̆𝗿𝗶𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗖𝗮̆𝗹𝗮̆𝗿𝗮𝘀̦𝗶 𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘇𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗮𝘁𝗲 𝟮𝟭 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁̦𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟰𝟭,𝟮𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼, 𝗮𝗳𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗮𝘀𝘁𝗮̆𝘇𝗶, 𝟭𝟰 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬, 𝗶̂𝗻 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗶 𝗱𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲, 𝘀̦𝗶 𝘂𝗿𝗺𝗮̂𝗻𝗱, 𝗰𝗮 𝗶̂𝗻 𝗰𝗲𝗹 𝗺𝗮𝗶 𝘀𝗰𝘂𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗽 (𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃 𝟰 𝗹𝘂𝗻𝗶) 𝘀𝗮̆ 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗲𝘇𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮̆ 𝟵 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁̦𝗮𝗿𝗲 𝗶̂𝗻 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗮𝗿𝗲 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟬,𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼.

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călărași s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanțabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge 2% contribuția PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinta de județ din țară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași a pregătit și a depus la ADR Sud Muntenia 15 proiecte în valoare totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

Astfel, Călărași este primul municipiu resedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii București, în valoare de 9,35 milioane Euro.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează:
-achiziții de servicii
-achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări,
-achiziții furnizări de bunuri

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

𝗠𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮̆𝗺 𝗳𝗮𝗽𝘁𝘂𝗹 𝗰𝗮̆, 𝗱𝗲𝘀̦𝗶 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗮𝗰𝗵𝗶𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗶𝗲𝗰𝘁 𝘁𝗲𝗵𝗻𝗶𝗰 𝘀̦𝗶 𝗲𝘅𝗲𝗰𝘂𝘁̦𝗶𝗲 𝗹𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗶̂𝗻 𝗱𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗿𝗲, 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝗮 𝘃𝗼𝗿 𝗳𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗮 𝗳𝗶𝗶𝗻𝗱 𝗶̂𝗻𝗱𝗲𝗽𝗹𝗶𝗻𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗻𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗱𝗲𝗰𝗶 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗮𝗰𝗵𝗶𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗶𝗹𝗼𝗿.

Pentru informarea reală și obiectivă, un proiect parcurge de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste 2 ani.

1. Pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc);

2. Depunere la finanțator și evaluare;

3. Semnare contract de finanțare;

4. Implementare:

a. Pregătire documentații achiziții (realizare SF);
b. Realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc);
c. Întocmire documentație tehnică PT și avizare-autorizare;
d. Execuție lucrări;
e. Recepție lucrări;
f. Echipare și dotare;
g. Instruire personal utilizare;
h. Activități de informare și publicitate;
i. Activități de consultanță;
j. Activități de promovare;
k. Activități de auditare prin audit externalizat;
l. Activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc);
m. Punere în funcțiune.

5. Sustenabilitatea proiectului ( asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝘂𝗹 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶𝗶 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝟭𝟰 𝗶𝘂𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬

1 Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POȘTA VECHE din municipiul Călărași
-proiectul se află în faza de finalizare a execuției lucrărilor – estimare recepție: luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

2 Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași
-proiectul se află în evaluare achiziția de realizare PT și execuție lucrări; sunt în derulare contracte pentru activități suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2020;

3 Reabilitarea termică a Liceului Teoretic M. EMINESCU Călărași
-proiectul se află în etapa de realizare documentația PT , urmând ca execuția de lucrări să înceapă în luna august 2020; sunt în derulare contracte pentru activități suport

4 Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; sunt in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna februarie 2021;

5 Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Călărași prin modernizarea infrastructurii căilor de rulare a transportului public local (str.Bucuresti- str.Prel.Bucuresti)
– proiectul se află în evaluare achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna aprilie 2021;

6 Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Calarasi prin crearea unui spațiu urban pietonal multifunctional in zona centrala a municipiului
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

7 Imbunatatirea transportului public de calatori in municipiul Calarasi si cresterea performantelor acestuia prin crearea unui sistem inteligent de management al traficului și monitorizare video, bazat pe instrumente inovative și eficiente
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

8 Creșterea atractivității, siguranței și eficienței transportului public in municipiul Călărași prin modernizarea acestui mod de transport – autobuze, info calatori, e-tiketing, statii calatori
-proiectul se află în etapa depregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

9 Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete in municipiul Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca furnizarea de echipamente sa inceapa in luna octombrie 2021;

10 Reducerea emisiilor de CO2 in zona urbana prin construirea unui terminal intermodal de transport în zona de vest (SIDERCA) a Municipiului Călărași
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari/furnizare dotari, fiind in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna mai 2021;

11 Înființare centru pentru activități educative și culturale în cartierul Livada
-proiectul se află în etapa de finalizare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna octombrie 2021;

12 Modernizare Centru comunitar existent si amenajare zone adiacente (Oborul Nou)
-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

13 Regenerarea fizica a zonei defavorizate Cărămidari (Scoala 7) prin dezvoltarea bazei materiale destinate activitatilor educative , culturale si recreative
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de realizare PT si executie lucrari; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza ca executia de lucrari sa inceapa in luna decembrie 2021;

14 Reabilitare termica a caminului pentru persoane varstnice SF ANTIM IVIREANUL
-contract de finantare semnat in data de 09.07.2020

15 Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență
Partener : Municipalitatea Belene (Bg)
-achizitia de echipamente este realizata in proportie de 90% ; proiectul se va finaliza in septembrie 2020;

16 Imbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunarea în regiunea transfrontalieră Calarasi – Silistra
Parteneri : UAT Judetul Calarasi
Municipalitatea Silistra(Bg)
Probleme in implementare: neasigurarea de catre Consiliul Judetean Calarasi a terenului pe care se va implementa proiectul (teren ocupat in prezent de baza nautica apartinand CSM Calarasi)

17 Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei la nivelul Municipiului Calarasi
-proiectul se află în etapa de derulare achizitia de sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

18 Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri simplificate pentru cetateni la nivelul administratiei publice Calarasi
-proiectul se află în etapa de pregatire achizitia de consultant si sistem; in derulare contracte pentru activitati suport;

19 Wifi4eu – wifi gratuit pentru europeni
– a fost semnat contractul de executie lucrari; se estimeaza instalarea sistemului in luna august 2020

20 Promovarea incluziunii sociale prin înființarea unui club al pescarilor dunăreni din municipiul Călărași
– in prezent se executa lucrari de constructii; in derulare contracte pentru activitati suport; se estimeaza finalizarea lucrarilor in luna mai 2021;

21 Inființare stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în municipiul Călărași (finantat de Agentia Fondului de Mediu)
-a fost semnat contractul de furnizare si instalare echipamente (statii de reincarcare); se estimeaza punerea in functiune a celor 4 statii in jurul datei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractul de finanțare.

BIROUL DE PRESĂ

Bani europeni: Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sf. Antim Ivireanul

0

Primăria Municipiului Călărași a obținut o nouă finanțare europeană, prin POR 2014-2020 – apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Este vorba de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea termică a Căminului pentru persoane vârstnice Sfântul Antin Ivireanul Călărași”, care are o valoare de aproximativ 560.000 de euro (2.720.098,70 lei).

Proiectul își propune măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, prin:

 • Izolarea termică a pereților exteriori
 • Înlocuirea tâmplariei exterioare
 • Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasă necirculabilă)
 • Termo și hidroizolarea terasei necirculabile
 • Înlocuirea totală a distribuției instalației de încălzire cu conducte noi
 • Refacerea izolației conductelor de distribuție agent termic de încălzire aflate în subsolul clădirii
 • Reabilitarea instalației de apă caldă
 • Reabilitarea instalației de iluminat
 • Alte lucrări conexe

Se propune, ca sursă regenerabilă de energie, folosirea pompelor de căldură de tip aer-apă și integrarea acestora în sistemul existent de încălzire, dar și o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care să asigure apa caldă menajeră.

Investițiile se vor desfășura pentru o arie construită desfășurată de  2.516mp.

BIROUL DE PRESĂ

ANUNȚ DE PRESĂ

0

             Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 14.07.2020 – 19.07.2020 se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât avio, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

         Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06.00-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

            Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

            Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

BIROUL DE PRESĂ

Rolul A.D.I ECOAQUA în atragerea de fonduri europene – Analiza instituțională-

0

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, țara noastră și-a asumat atingerea graduală a unor obiective, printre care și asiguraraea accesului populației la apa curentă și canalizare. În vederea atingerii acestor obiective s-a stabilit ca dezvoltarea să se facă pe regiuni, în vederea sustenabilității activitații economice a operatorului regional. De aceea, finanțarea europeană în sectorul de apă și apă uzată din România a fost condiționată de inființarea Operatorului Regional-OR și a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară-ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale programelor de finantare ( în speță POS Mediu ).

         În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului.

         Procesul de regionalizare reprezintă un element esențial pentru îndeplinirea cerințelor din ACQUIS-ului Comunitar privind protecția mediului în sectorul de apă și apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă licențiate, experimentate care pot să demonstreze capacitatea de implementare și de operare eficientă a programelor de investiții.

         Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:

     Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – ADI

            Operatorul Regional – OR

            Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor

         Intre cele trei elemente trebuie sa fie respectate regulile ”in house

         Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ”in house”, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca:

 • Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului.
 • OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI.
 • OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către Unitatile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât la înfiinţare cât şi pe toată durata existenţei contractului de delegare.

Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun acest lucru.

         Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC).

         În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului. În vederea implementării strategiei, operatorul regional transferă Asociației de Dezvoltare Intercomunitară controlul asupra deciziilor cheie. Pârghiile prin care se realizează acest control sunt : selecția administratorilor, analiza performanțelor Consiliului de administrație, precum și propunerea de revocare a administratorilor. Toate aceste atribuții sunt în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. In plus, ca masură de precauție, operatorul regional este obligat să obțină avizul asociației pentru modificarea actului constitutiv și al organigramei.

         Pe cale de consecință, aceste reguli au fost reglementate prin legislația natională, și anume : Legea 51/2006 în special prin: art. 27, OUG 109/2011 în special prin art. 3, H.G. 855/2008

         La acest moment, o parte din acționarii operatorului regional, acționând în baza unei majoritați au decis să nu mai respecte aceste reguli și au acționat în vederea eliminării pârghiilor de control ale asociației. Având în vedere riscul cu privire la nerespectarea aranjamentului instituțional, fapt care va duce în final la imposibilitatea obținerii finanțării europene prin programul POIM ( în valoare de 260 mil. Euro), măsurile respective au fost contestate în instanță de către A.D.I. Ecoaqua și de doi acționari principali ai operatorului regional : municipiul Călărași și municipiul Urziceni.

Primăria Călărași: Comunicat de presă

0

Hotărârea nr. 9/13.05.2020 a Adunării Generale a Acționarilor a EcoAqua SA a fost suspendată de instanță, prin Ordonanță președințială, introdusă de unul dintre acționari-Municipiul Călărași. Hotărârea sus menționată avea drept obiect revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație interimar.

Tribunalul Călărași, prin sentința civilă nr. 235/24.06.2020, a admis Ordonanța președințială introdusă de Municipiul Călărași și a dispus suspendarea Hotărârii 9/13.05.2020, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești cu privire la legalitatea acesteia.

Urmarea a acestei hotărâri judecătorești, Consiliul de Administrație revocat (format din profesioniști) își va relua atribuțiile, ca organ de conducere al EcoAqua SA.

Suntem încrezători că justiția va demonstra că abuzurile unei majorități politice, sesizate de Municipiul Călărași, sunt ilegale, având drept scop numirea pe funcții a clientelei politice.

BIROUL DE PRESĂ

Senatorul Filipescu: PSD nici măcar nu-și dorește guvernarea

0

Partidul Național Liberal este pregătit să câștige alegerile de anul acesta, iar senatorul PNL Răducu Filipescu spune că PSD nu are nici o șansă indiferent cu cine s-ar alia:

“Ne pregătim de marea bătălie cu PSD și sateliții săi, adică Pro România și ALDE. Pro România intră într-un autobuz, dar pentru ALDE… și un taxi e prea mare. Marea Alianță între Ciolacu, Ponta și Tăriceanu vrea să încurce PNL și să-l facă praf. Nu-l va face. PNL va câștiga alegerile. Ce pot să vă spun, orice ar face PSD și acoliții lor, nu vor avea premier numit de la Cotroceni.

Ne vom înțelege cu USR, cu PMP, cu UDMR… Până la urmă ne vom înțelege și vom face un guvern, care patru ani de zile, alături de Președinte va face niște treburi.”

Senatorul Filipescu crede că toate acțiunile PSD, inclusiv amenințarea cu o moțiune de cenzură, după terminarea stării de alertă, nu sunt decât exerciții de imagine politică:

“Eu cred că dacă PSD introduce moțiunea de cenzură se gândește și ce face după aceea. E posibil ca Guvernul să pice și viitorul prim-ministru  să fie Orban III. Președintele o să-l numească din nou pe Orban premier și dacă pică de două ori vor fi alegerile mai repede. Probabil că se vor face odată cu cele locale. Credeți că dacă PSD voia să introducă o moțiune de cenzură, nu o făcea înainte de pandemie?

Părerea mea este că PSD nici măcar nu-și dorește guvernarea. Să nu credeți că în PSD este o armonie totală. Acolo sunt 3-4 găști care se bat la sânge ca să câștige congresul viitor. Ei au mai puțin timp pentru guvernare, ei au timp să se preocupe de cine va avea conducerea PSD. Ei au lupte interne foarte grele.”

Senatorul liberal Răducu Filipescu spune că guvernul PNL a reușit să realizeze lucruri importante în ciuda opoziției venită din partea PSD, care deține controlul în Parlament:

“PNL a ținut pandemia sub control, iar PSD încearcă tot felul de mișcări politice… Important este să faci ceva pentru populație, nu să faci ceva pentru tine, ca partid, ca să câștigi alegerile, chiar dacă suntem într-un an electoral. Până la urmă trebuie să depășești dragostea de politică și trebuie să te duci în direcția în care să-ți protejezi cetățenii. Prioritatea numărul 1 a Guvernului este ca acest coronavirus să fie ținut sub control.

Așa cum este guvernul acesta blamat, ceva s-a mișcat. Este foarte greu să poți guverna cu un parlament total opozant. În Parlament, PSD face jocurile pe care vrea și indiferent cât se chinuie guvernul, parlamentul poate să oprească niște acțiuni.”

Printre realizările Guvernului Orban, Filipescu a dat exemplu investițiile în infrastructura de transport. Senatorul a nominalizat demararea lucrărilor pentru unele sectoare de autostradă din România:  Comarnic – Brașov, Pitești – Sibiu. Parlamentarul PNL spune că sunt condiții ca și procedurile pentru demararea lucrărilor la Autostrada Moldovei să pornească în curând.

Filipescu a amintit și de cei 31 de milioane de lei aprobați de Guvern pentru construcția grupurilor sanitare acolo unde există școli și grădinițe cu toaleta în fundul curții.

Facturile pentru cele mai multe dintre lucrări, pe PNDL 1 și PNDL 2 se vor achita până la sfârșitul anului.

DSVSA CĂLĂRAȘI: Un nou focar de gripa aviară confirmat în Bulgaria

0

Comisia Europeana  a notificat aparitia in Bulgaria a unui nou focar de gripa aviara (influenta aviara) inalt patogena subtipul H5N8.

Focarul a fost confirmat in data de 04.06.2020 la o ferma de gaini ouatoare din regiunea Plovdiv, municipiul Asenovgrad.

Conform celor mentionate de reprezentantul Autoritatii pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria, nu au fost inregistrate miscari de pasari din ferma, dar au fost efectuate livrari de oua in intervalul de 21 zile anterior declararii focarului.

Autoritatile bulagre au precizat ca ouale livrate vor fi retrase si puse sub restrictie.

In zona de protectie a focarului functioneaza o ferma de gaini ouatoare cu un efectiv de 173000 pasari si doua ferme de rate cu un efctiv de 7700 pasari.

In zona de supraveghere functioneaza 3 ferme de rate cu un efctiv de 95000 pasari.

Avand in vedere contextul regional respectiv declararea mai multor focare de gripa aviara inalt patogena subtipul H5, la pasari domestice in regiunile Hascovo, Garvanovo, Malevo si Plovdiv din Republica Bulgaria si faptul ca Romania se afla pe una din principalele cai de migratie ale pasarilor salbatice (migratia pasarilor salbatice reprezinta principalul rezervor si vector la nivel global al acestei boli), DSVSA Calarasi a instituit masuri specifice, respectiv intarirea normelor de biosecuritate in ferme avicole si actiuni de control oficial atat in exploatatiile comerciale cat si exploatatii nonprofesionale detinatoare de pasari, cat si actiuni de control privind circulatia animalelor vii pe drumuri publice si adiacent targurilor de animale vii, care la aceasta data sunt mentinute inchise ca masura de prevenire a aparitiei si evolutiei pestei porcine africane.

Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Călăraşi avertizează populaţia asupra riscului de îmbolnăvire de gripă aviară, cu recomandarea aplicarii de masuri generale  in vederea prevenirii imbolnavirii:

-Spălați-vă cât mai des pe mâini cu apă și săpun, mai ales după contactul cu păsări; în lipsa apei și a săpunului se șterg mâinile cu alcool sanitar;

-Nu manipulați păsări moarte;

-Supravegheați copiii, nu-i lăsați să se joace cu păsări moarte sau bolnave;

-Cumpărați carne de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din magazine autorizate;

– Tineti pasarile inchise in curte, pentru a evita contactul cu pasarile din alte gospodarii sau cu pasarile salbatice

– Nu lasati ratele si gastele pe balti sau lacuri

-Anunțați medicul veterinar de orice caz de îmbolnăvire sau moarte la păsări; acordati tot sprijinul personalului sanitar veterinar si autoritatilor responsabile , in cazul in care constatati :

Pasările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta şi bărbiţele umflate, de culoare roşu închis, au pete roşii de culoare roşu închis pe picioare şi scurgeri de secreţii din cioc şi nări.

Capul şi gatul sunt umflate, colorate roşu închis, pasarea nu poate să respire, are diaree şi pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului şi paralizii.

DSVSA Calarasi  recomanda ca in aceasta perioada toate pasarile detinute in gospodarii sa fie vaccinate impotriva pseudopestei aviare,  una dintre cele mai grave boli infectioase si contagioase ale pasarilor provocand pierderi importante in efectivele de pasari, indicele de mortalitate fiind de peste 90 % din efectiv.  Acordați tot sprijinul personalului sanitar veterinar.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grija de sanatatea dumneavoastra si a animalelor dumneavoastra.

 Anuntati in timp util catre DSVSA Calarasi fiecare caz de morbiditate si / sau mortalitate la pasarile domestice sau pasarile salbatice pentru a interveni cu maxima responsabilitate in teritoriu, la numar de telefon 0242 / 313676

           DIRECTOR EXECUTIV ,

           Dr. Viorel BUCUR

ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND ATRIBUIREA LOCURILOR DE PARCARE DE DOMICILIU

0

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, locurile de parcare de domiciliu pentru persoanele care au depus cerere și documentația aferentă acesteia în perioada 18 mai – 02 iunie 2020 vor fi atribuite telefonic, de comun acord cu solicitanții, în perioada 24.06.2020 – 30.06.2020.

LISTA PARCĂRILOR DE DOMICILIU AFLATE ÎN PROCEDURA DE ATRIBUIRE/LICITAȚIE

 1. str.Cornisei (tronson b-dul Cuza Voda – str. Flacara), bl.C3, bl.C4, bl.C5, bl. C6, bl. C7, bl. C8 = 42 locuri – 1-44  (locurile 23 si 24 anulate) – 36 dosare eligibile;
 2. str. Stejarului, bl. D6 = 17 locuri (1-17) – 19 dosare eligibile;
 3. str. Stejarului, bl. D28 (fostul Bancpost) = 13 locuri (1-13) – 10 dosare eligibile;
 4. str. Zavoiului (tronson str.Dumbravei – str. Luceafarului), bl. E12 = 19 locuri (1-19) – 20 dosare eligibile;
 5. str. Navodari, bl. E20, bl. E21, bl. E22. sc. C si bl. E25 = 3 locuri (27, 33, 47) – 2 dosare eligibile;
 6. str. Zefirului – str. Sulfinei, bl. I11, bl. I12 si bl. I13 = 21 locuri (4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) – 11dosare eligibile
 7. str. Constructorului, bl. J18 = 26 locuri (1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36) – 5 dosare eligibile;
 8. str. Aleea Constructorului, bl. J12, bl. J13, bl. J14 si bl. J15 = 18 locuri (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) – 2 dosare eligibile;
 9. str. Navodari, bl. G10 = 3 locuri (3, 4, 5) – 3 dosare eligibile;
 10. str. Navodari, bl. G13 = 2 locuri (1, 4) – fara solicitari,

Președinte comisie,

Iane Scarlat

Primar,

Daniel Ștefan Drăgulin

Liberalii în conferință de presă: Gruparea Iliuță are o logică de interlopi

0

Președintele PNL Călărași, DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: Împreună cu colegii mei, am considerat că este necesar să ne întâlnim într-o conferință de presă în care să vorbim vizavi de activitatea politică a PNL Călărași, probleme care se discută la nivel central, mă refer la activitatea din Parlament, dar și cea a Biroului Permanent Național.

Senator RĂDUCU FILIPESCU: La Călărași avem un singur candidat, Daniel Ștefan Drăgulin. Sunt abureli, ce încearcă unii care tropăie. Vom avea 37-38 primari, Daniel Drăgulin va fi primar, iar Vali Barbu președinte de Consiliu Județean.

VIOREL IVANCIU, președintele Organizației Municipale a PNL Călărași: Organizația PNL Municipiul Călărași are echipă, are primar. Logica realizărilor ultimilor ani există și vreau să vă spun că în afară de proiectele europene pe care le veți vedea implementate în următorii 2-3 ani, va fi greu pentru unii să vadă altceva.Nu e toată lumea mulțumită, dar la o analiză corectă și cinstită veți ajunge la concluzia asta: cât de rău ai fi…nu ai cum să nu vezi aceste realizări. Faptul că actualul primar și-a asumat acel CL8, faptul că sunt șantiere de lucrări deschise, ne face să sperăm că noi vom fi câștigătorii! S-a muncit enorm de către echipa de proiecte europene, s-au obținut bani, restul sunt povești sau lupte politice.

Despre presupusul sondaj de opinie…..

VIOREL IVANCIU, președintele Organizației Municipale a PNL Călărași:  Organizația municipală nu are cunoștință de vre-un sondaj și consider că, să participi la o candidatură trebuie să ai anumite calități, să fii lider, trebuie să parcurgi niște etape și să nu le arzi. În administrație, oricine vine din afară, trebuie un timp de acomodare cu mecanismele administrației locale. Cred că lucrurile se vor așeza, poate nu toți se vor alinia la ce spun eu, dar poate și colegul nostru mai tânăr va face echipă și împreună vom câștiga toate bătăliile în continuare. Disciplina de partid e foarte importantă, ea stabilește niște reguli. Unii nu le respectă.  Voi sta de vorbă cu el și în urma discuției îl voi face să înțeleagă.  Cred că un tânăr cu niște calități, dar și cu niște defecte, va înțelege că lucrurile nu sunt așa simple cum le crede. Sunt de acord că poate era cazul să ne lămurim mai demult. Sper ca actorii principali din alegerile locale vor fi în stare să regleze aceste lucruri.

VALENTIN BARBU: Știți că la nivelul CJ nu există nicio problemă. Nu-i așa? Dacă ne uităm în presă, plătește Vasile Iliuță peste tot. Este doar o constatare!

Am citit articolul domnului Câju, cum că domnul Iliuță e peste media universului, are 60 de localități deja, dar fără să le enumere..eram curios și eu, e la secret lista, probabil. Ceea ce vreau să vă spun este că avem în momentul de față susținerea a 36 de localități câștigătoare. Dacă prezența va fi similară cu cea de acum 4 ani, noi mergem cu ținta de a obține peste 50.000 de voturi. E nevoie de muncă susținută și dacă rămânem în formula actuală a primarilor suntem câștigători. Există intoxicații zilnic, probabil nu ies niște calcule în tabăra adversă. Noi am avut două întâlniri la Dragalina și Ulmeni și 95% dintre primari au fost prezenți. Poate nu rămân toți cu noi, mai sunt mici nemulțumiri, dar eu cred că se vor rezolva.

Despre situația Ecoaqua

Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă la Ecoaqua este ce se întâmplă de 4 ani la CJ. Din punct de vedere procedural, înlocuirile sunt nelegale.

Apa nu e scumpă, e o resursă importantă și calitatea este bună la Călărași. Că 8 lei e mult din punctul unora de vedere, din punctul meu de vedere suntem într-o zonă predispusă aridității. Mie nu mi se pare că e scump 8 lei. A început doar o nebunie PUR ELECTORALĂ. Dacă pierdem cei 240 milioane de euro ne facem de râs. E cel mai mare proiect de infrastructură mare din județul Călărași.

Răducu Filipescu: În țara asta există legi și bun simț. Ăștia sunt niște nesimțiți. Ce să facem acum? Au o logică de interlopi. Ăia sunt interlopi, dați de justiție! Să spargi ușa unui director…..

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: În această săptămână am avut o videoconferință cu președintele partidului, Ludovic Orban, în care ne-a anunțat data propusă de alegeri locale, 27 septembrie 2020. NU vor fi alegerile locale mai târziu de 27 septembrie. Ca atare, dacă se va modifica ceva, poate alegerile se vor devansa.

Am început să mergem în teritoriu, ne-am întâlnit cu toate Colegiile, la Dragalina și Ulmeni. S-au purtat discuții, în PNL toată lumea are voie să vorbească, sunt și eu nemulțumit poate de unele lucruri. Cine vrea să plece, să plece, dar să nu uite că guvernarea va fi liberală.

O spun cu sinceritate, noi am perceput foarte mult pozitivism din partea primarilor, au fost mobilizatori, ne-a făcut să vedem altfel lucrurile, au fost punctate chestiuni organizatorice, au fost două întâlniri peste așteptări. Mobilizarea pe care PNL Călărași o dovedește în momente cheie a început să funcționeze din nou. Tăvălugul PNL a început să funcționeze. Noi avem muncă cu fiecare organizație, cu fiecare coleg, nu mergem cu presiuni, cu bani promiși, ci discutăm prinicipial, astfel încât în precampanie și campanie să începem în forță, să câștigăm cel puțin 37 de localități, să câștigăm președinția Consiliului Județean Călărași. Chiar și la Borcea….eu cred că primarul nu va pleca din PNL și va candida din partea noastră la funcția de primar.

Vizavi de municipiu, am început discuții pe organizații, pe cartiere, lumea e mobilizată. Au fost mici baleaje, nedumeriri ale unor colegi vizavi de cum se exprimă alt coleg  cu dorința de a candida. Unii au fost mai reținuți că nu au înțeles ce se întâmplă, dar există o hotărâre la nivel național. Marți, la videoconferință, domnul președinte Ludovic Orban a spus că se vor face sondaje în reședințele de județ unde nu avem nominalizați și validați. Ieri am avut o discuție cu domnul prim-ministru și domnul secretar general Sighiartău. Lucrurile sunt clare.

Despre așa-zisul sondaj:

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN: Acest sondaj este făcut pe persoană fizică. Nu mai am ce comenta.

În altă ordine de idei aș vrea și o să spun mereu când am ocazia, să le mulțumesc colegilor liberali călărășeni pentru modul în care au înțeles că unitatea partidului primează în tot ceea ce facem. Suntem mobillizați să câștigăm,  iar cei care vor vrea să vină lângă noi, îi așteptăm.

Despre COVID

La nivelul municipiului Călărași, avem 26 cazuri de coronavirus. La ora actuala sunt 6 activi. Un număr mic în raport cu alte activități. Acest lucru s-a datorat cetățenilor, și le mulțumesc, că au respectat toate măsurile privind comportamentul individual. De asemenea, vreau să le mulțumesc colegilor din Primărie, a societăților care ne-au sprijinit, cu privire la dezinfecție, dotări, activități din unități de învățământ. Am avut control de la Curtea de conturi și ne-au felicitat pentru modul în care am cheltuit banii și pentru justificările făcute de colegii mei. Acest lucru dovedește responsabilitatea mea și a colegilor.

Faptul că în presă apar doar denigrări, o să vedeți, o campanie negativă o să fie înțeleasă de cetățeni într-un anumit mod. Călărășenii apreciază campaniile pozitive. Noi am mers mereu pe campanii pozitive, ne vom bate mereu pe proiecte, pe realizări și pe justificări vizavi de ce nu am putut face.

Cei de la PSD s-au opus de câte ori au avut ocazia proiectelor, s-au opus și asupra dezinsecției, ne-au atacat ca să cădem într-o lumină proastă. Le-am demonstrat în instanță că am avut dreptate. Ne-au atacat acel contract de împrumut. Poate azi eram mai avansați în lucrări. Nu e o rușine să faci împrumuturi pentru dezvoltare. Sunt municipii, multe, care fac împrumuturi pentru investiții, pentru dezvoltare. Dacă nu aveam aceste împrumuturi, în contextul în care încasările de taxe și impozite locale, noi nu am stat pe loc. Lucrările au mers în continuare. Suntem pe final la unele lucrări. În septembrie anul trecut, unii membrii PSD făceau presiuni ca să nu fie livrat betonul constructorului de pe Titulescu. În loc să tragem la aceeași căruță pentru dezvoltarea municipiului, ei nu, se opun. Ce se întâmpla dacă ne opuneam și noi finanțării pasajului de la Drajna? Nu, domnul ministru Bode s-a bătut pentru acest pasaj. E meritul și domnului deputat, voiam doar să punctez că PNL se bate pentru interesul cetățeanului. 

Primăria Călărași: Tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilo

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 22.06.2020 – 26.06.2020 se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât avio, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06.30-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 22.00-04.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Campanie de vaccinare antirabică a vulpilor prin distribuție la vizuină a momelilor vaccinale antirabice campania I 2020

0

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta  Alimentelor Calarasi pentru informarea si constientizarea populatiei anunta ca in luna iunie 2020, pe teritoriul judetului Calarasi se deruleaza  prima campanie de vaccinare anuala  antirabica a vulpilor, prin distributia manuala a momelilor vaccinale antirabice, incepand cu data de 16.06.2020 , actiune ce se va desfasura prin medicii veterinari oficiali si reprezentanti ai fondurilor de vanatoare.

Acţiunea privind campania de vaccinare antirabică a vulpilor se înscrie în cadrul programului naţional de control şi eradicare a rabiei in conformitate cu Programul strategic al Romaniei de supraveghere, control si eradicarea rabiei la vulpi aprobat prin HG nr 55/2008, cu modificarile ulterioare, si aprobat de catre Comisia Europeana pentru anul 2020.

La minim 45 de zile de la finalizarea campaniei  de distributie aeriana a momelilor vaccinale la vulpi, campanie in derulare,  se va evalua eficienţa vaccinării prin examene de laborator pe probele prelevate de la vulpile recoltate în urma vânătorii, pentru a se determina prezenţa anticorpilor antirabici postvaccinali.

Fata de cele mentionate, DSVSA Calarasi va atentioneaza:

Rabia este o boală incurabilă la om şi animale. Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi.

Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor şi vaccinarea tuturor carnasierelor domestice (câini, pisici).

Pentru buna desfăşurare a campaniei în perioada în care se efectuează vaccinarea, DSVSA Calarasi atentioneaza:

Evitati contactul cu momelile vaccinale de catre animale domestice si mai ales de catre persoane. Momelile antirabice pentru vulpi sunt sub forma unor tablete cu miros puternic de peşte.

În cazul în care se găseşe o momeală cu învelişul desfăcut, spart sau distrus, cu mâinile protejate de manusi se plaseaza momeala intr-o punga de plastic si se anunţa medicul veterinar din cea mai apropiata localitate.

Este important sa se anunte medicul veterinar, administratia publica locala sau gestionarul fondului de vanatoare daca sunt gasite animale moarte pe teritoriul supus vaccinarii.

Persoanelor care intră accidental în contact cu vaccinul administrat vulpilor trebuie să li se administreze asistenţă de urgenţă, ca şi în cazul expunerii la un animal suspect de turbare.

Proprietarii si/sau detinatorii de câini au obligatia de a detine caini ţinuţi închişi sau legaţi, cainii sa fie microcipati si  vaccinati antirabic.

Apelati la medicul veterinar de libera practica din localitate pentru microciparea si inregistrarea cainilor in RECS .

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR 

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Primăria Municipiului Călărași face cunoscut faptul că pe platforma ghiseul.ro, și persoanele juridice, pe lângă cele fizice, își pot achita online taxele și impozitele locale.

Pentru acest lucru, persoanele juridice sunt rugate să trimită pe mail-ul instituției noastre, office@primariacalarasi.ro, o solicitare, prin reprezentantul legal, pentru obținerea unui cont pe ghiseul.ro.

Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar (SNEP)* permite plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de catre Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, a obligațiilor fiscale locale existente. Site-ul este securizat la înalte standarde privind tranzacționarea pe baza de carduri bancare.

Reamintim faptul că până pe 30 iunie 2020, contribuabilii, persoane fizice și juridice, pot beneficia de o bonificație de 10% pentru plata taxelor și impozitelor locale.

BIROUL DE PRESĂ

Călărași: A fost destructurată o grupare de trafic de droguri de mare risc

0

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din București și Călărași,  împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Călărași, au efectuat 2 percheziții domiciliare pe raza municipiului Călărași, în urma unei acțiuni de prindere în flagrant delict. 

La data de 05 iunie a.c., polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au prins în flagrant delict, în municipiul Călărași, un bărbat ce avea asupra sa 304 comprimate de MDMA, destinate comercializării către consumatori din județul Călărași.

Ulterior, au fost efectuate 2 percheziții domiciliare pe raza municipiului Călărași, ocazie cu care au fost descoperite și ridicate 717 comprimate de MDMA, 10.340 de euro, 4.280 de lire sterline, 585 de lei și un telefon mobil.

În fapt, un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Călărași, a achiziționat din străinătate diverse cantități de MDMA, pe care le-ar fi comercializat către consumatori din județul Călărași, la prețul de 50-80 de lei doza. Bărbatul se numește Ionuț Constantin, are domiciliul pe bulevardul Republicii, din municipiul Călărași, acesta fiind arestat, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 6 iunie.

Tot în ziua de 5 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza municipiilor Călărași și București, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc.

În fapt, începând cu luna septembrie 2019, 5 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani, ar fi achiziționat săptămânal din municipiul București droguri de mare risc (cocaină, MDMA, metadonă) și de risc (cannabis), pe care le-ar fi comercializat către consumatori din județul Călărași.

La percheziții au fost descoperite și ridicate 30 de grame de cannabis, 14 comprimate de metadonă, 17 doze de cannabis, 50 de pliculețe cu cocaină, 1 grinder, 1 cântar de precizie, 4 telefoane mobile, 300 de euro și 1.350 de lei.

2 persoane au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Față de o a treia persoană s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Față de numiții Ionuț Gheorghe și Giani-Florian Maxim s-a dispus, în cursul zilei de 6 iunie, arestarea în lipsă. Au fost arestați, totodată, Ionuț Șara și Florian Cociu.

Drăgulin candidează pentru un nou mandat: Pe drumul modernizării și dezvoltării durabile

0

Într-o declarație publică, Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului Călărași și, totodată, președintele Organizației județene Călărași a Partidului Național Liberal, a precizat că a tot fost întrebat, în ultima vreme, dacă va mai candida pentru un alt treilea mandat de primar al municipiului Călărași. “Așa cum am mai spus public, voi candida, din partea PNL, pentru un nou mandat de primar al municipiului Călărași. Decizia de a-mi asuma un nou mandat este determinată de proiectele pe care trebuie să le finalizez, acestea reprezentând, de fapt, reconstrucția Călărașiului. Acest lucru este posibil doar cu ajutorul călărășenilor, care au fost alături de mine și de echipa mea în ultimii 8 ani, călărășeni care știu că așteptările lor nu au fost în zadar. Am așezat Călărașiul pe drumul modernizarii și al dezvoltării durabile și, cu ajutorul călărășenilor, îmi voi continua proiectele! Țin să menționez ca tentativele de destabilizare ce au apărut în spațiul public privind nume de candidați PNL pentru Primaria Municipiului Călărași reprezintă doar derapaje și dezinformări. Da, voi candida. Zvonurile sunt doar povești!”

PSD consolidează proprietatea națională asupra terenurilor agricole

0

PSD a decis să sprijine și să consolideze proprietatea națională asupra terenurilor agricole și a celor din extravilan, având în vedere nevoia acută de sprijinire a agriculturii românești.

Conform statisticilor, la nivel național există aproximativ 800 de entități străine sau persoane fizice din străinătate care dețin în proprietate terenuri agricole românești. Cu tot respectul pe care îl avem pentru toți agricultorii, indiferent de naționalitatea lor, care au contribuit la dezvoltarea agriculturii românești, considerăm că am ajuns într-un moment în care trebuie să punem pe primul plan interesele agricultorilor români.

Suntem al doilea exportator de cereale din UE, după Franța, iar locul României ne onorează, dar ne și obligă să păstrăm această comoară a țării care ne făcea odată să fim cunoscuți drept ”grânarul Europei”.

Cu riscul de a fi din nou acuzați că suntem naționaliști într-o Europă care se prezintă a fi o mare familie de popoare, am ales să protejăm și să dezvoltăm agricultura națională așa cum fac toate țările europene, fără să încălcăm angajamenteleluate de România ca membru al UE. PSD a ales să pună pe primul loc interesele agricultorilor români, cu respectarea strictă a legislației europene.

Astfel, săptămâna aceasta PSD a votat în Camera Deputaților, for decizional, pentru adoptatea proiectului caremodifică legea privind tranzacțiile cu terenurile agricole (Legea17/2014). Este o schimbare care va avea un impact semnificativ și asupra județului nostru, un județ în care agricultura este unul dintre domeniile care contribuie din plin la dezvoltarea economiei locale.

Prin modificările aduse legii se clarifică o serie de aspecte. În primul rând, se stabilește ordinea de preemțiune în achiziția terenurilor agricole. Străinii vor putea cumpăra terenuri doar după ce dreptul de preemțiune al co-proprietarilor, al membrilor familiei, al altor agricultori români, etc., a fost exercitat.

Legea, în noua ei formă, consacră dreptul firesc al coproprietarilor, rudelor de gradul întâi, soților,rudelor și afinilor, de a fi primii care să poată cumpăra terenurile agricoleextravilane disponibile la vânzare.

Dacă titularii dreptului de preemțiune refuză, au, în ordine, prioritate la cumpărarepersoanele fizice care:

▪ au domiciliul/reședința pe teritoriul național pe o perioada de cel puțin5 ani, anterior înregistrării ofertei de vânzare;

▪ desfășoară activități agricole pe teritoriul național de cel puțin 5 ani,anterior datei ofertei de vânzare;

▪sunt înregistrate de autoritățile fiscale române cu minimum 5 ani

anteriori înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate înextravilan.

Mai mult, se se înființează un Registru Unic Special al Tranzacțiilor.

Pentru a răspunde unor preocupări ale celor care văd în această lege doar o împiedicare a străinilor din a deține terenuri extravilane în România, trebuie să menționăm că achizițiile de teren agricol de către entități străine sunt permise și posibile în continuare. Totuși, ele vor avea loc după ce se epuizează ordinea de preemțiune precizată în lege. În acest fel, românii vor avea posibilitatea să protejeze, cumpărându-l înaintea străinilor, pământul românesc.

Considerăm că prin aceste modificări aduse legislației existente, se consolidează proprietatea națională asupra terenurilor agricole. Totodată, sunt încurajați șisusținuți tinerii fermieri, mai ales cei care vor să inițieze și să dezvolte o exploatațieagricolă.

În plus, legea constituie un pilon important care contribuie la dezvoltarea durabilă a agriculturii românești.

Suntem români, înainte de a fi europeni! Avem grijă de români, înainte de orice!

Președintele PSD Călărași

Iulian Iacomi

PNL Călărași/Drăgulin: Alocațiile copiilor pot fi mărite prin fondurile provenite din impozitarea pensiilor speciale, dar PSD a blocat acest proiect

0

Camera Deputaților a respins OUG care amâna până la 1 august dublarea alocațiilor pentru copii de la 150 lei la 300 lei

PNL a dublat recent alocațiile pentru copii (februarie 2019), în ciuda opoziției PSD-ALDE care pe atunci ne spuneau că pentru ei copii nu reprezintă o prioritate. De fapt, ultimele trei majorări de alocații(2008,2015,2019) au fost inițiativa PNL. În plus, începând cu 1 Ianuarie 2020, alocațiile sunt indexate cu rata inflației tot datorită Partidului Național Liberal. Liberalii au cerut PSD-ului să nu mai blocheze impozitarea pensiilor speciale, urmând ca astfel să fie găsite fondurile necesare pentru majorarea substanțială a alocațiilor. Parlamentari PSD precum Florin Iordache sunt inițiatorii tuturor proiectelor de lege privind pensiile speciale și cei care le-au introdus.

Românii știu că în ultimii 30 de ani, cea mai mare inflație a fost în timpul guvernelor PSD, fie că acestea au fost conduse de Văcăroiu, de Ponta, de Grindeanu, Tudose sau Dăncilă.Proiectele PSD nu au niciodată un studiu de impact, nu au prezentată sursa de finanțare, sunt pur și simplu intenții politice care nu au nicio legătură cu guvernarea.

În ceea ce privește decizia CCR privind data desfășurării alegerilor locale putem spune că,doar Guvernul este cel care decide data alegerilor, deoarece el este și cel care organizează alegerile. CCR a constat faptul că PSD nu știe să legifereze, confirmând practic ceea ce PNL a susținut în spațiul public de mai multă vreme. Decizia CCR referitoare la prelungirea mandatelor aleșilor locali, care poate fi făcută doar prin lege, arată că nu există o altă cale decât ca PSD să accepte în Parlament un astfel de proiect al PNL, care va ține cont de stabilirea datei alegerilor. De vreme ce PSD a acceptat ordonanța de urgență, înseamnă că nu există motive pentru a se împotrivi unui proiect de lege, astfel încât administrația locală să nu se afle într-o incertitudine juridică.

”Mandatele aleșilor locali NU au expirat la acest moment, întrucât alegerile din 2016 au fost organizate în 5 iunie, iar preluarea mandatelor s-a realizat o săptămână sau două mai târziu. Codul Administrativ conține o normă de continuitate în exercitarea mandatului, dincolo de durata mandatului, atât pentru consiliile locale și județene, cât și pentru primari, până la preluarea mandatului de către cei noi aleși. Astfel, primarii, consilierii locali și cei județeni, își păstrează atribuțiile, în condițiile legii, până la data când un nou primar sau un nou consiliu local sau județean depune jurământul și se constituie legal”, precizează președintele PNL Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

O altă chestiune importantă este rata șomajului în luna aprilie ce demontează propaganda PSD

Rata şomajului a crescut în aprilie la 4,8%, atingând nivelul maxim din septembrie 2017 – când România era guvernată de către PSD. Această evoluție a fost  cauzată de pandemia COVID – 19 și de implementarea măsurilor pentru contracararea crizei sanitare. Guvernul PNL s-a luptat să ia cele mai bune măsuri pentru angajați și angajatori și s-a dovedit că deciziile luate au fost prompte, eficiente și corecte, i-au ajutat pe cei aflați în dificultate, au susținut economia și locurile de muncă, România fiind mai puțin afectată decât multe alte țări din Europa și din lume. De asemenea, la finalul lunii mai, plățile pentru șomaj tehnic în luna martie au fost în valoare de peste 300 milioane lei și au fost depuse în jur de 70.000 de cereri pentru 500.000 de angajați. Pentru luna aprilie, au fost depuse peste 124.000 de cereri pentru peste 1 milion de angajați.

După plata șomajului tehnic pentru sute de mii de angajați cu contractele de muncă suspendate temporar, acum Executivul trece la faza a doua, cu un nou set de măsuri active care vizează atât păstrarea a cât mai multor locuri de muncă existente, cât și crearea altora noi pentru cei aflați în căutare de joburi.

Guvernul plătește o parte din salariile celor întorși la lucru, dar vine și cu măsuri pentru stimularea angajărilor, astfel plătește jumătate din salariu în cuantum de maximum 2500 de lei lunar pe un an – pentru tinerii între 16 și 29 de ani, persoanele în vârstă de peste 50 de ani, dar și pentru românii reîntorși acasă după ce și-au pierdut joburile în străinătate.

Creșterea pensiilor de la 1 septembrie este certă!

Pensiile vor crește cu siguranță de la 1 septembrie 2020. Va fi o majorare și acest lucru este cu atât mai important de reținut cu cât această creștere se va întâmpla în vremea crizei economice majore provocată de pandemie în toată lumea, nu doar în România. La finalul lunii iunie vom cunoaște procentul cu care acestea vor fi majorate.

Al doilea lucru foarte important: creșterea pensiilor ce va fi pusă în practică de guvernul PNL de la 1 septembrie va fi una reală, adevărată, sustenabilă și nu una iluzorie, nu un cadou otrăvit așa cum a făcut tot timpul PSD, adică bani pe hârtie.

Guvernul PNLnu-i minte și nu-i păcălește pe pensionari așa cum au făcut-o cu nesimțire guvernele PSD, care au promis marea cu sarea, dar în realitate puterea de cumpărare a pensionarilor a rămas una modestă.

Creșterea pensiilor de la 1 septembrie va fi la cel mai mare procent posibil, astfel încât să se poată plăti ținând cont de starea bugetului și a economiei în prezent și în viitor. Nu vrem să facem ca PSD, care le-a luat înapoi banii pensionarilor prin inflație, prin creșterea prețurilor exact la acele categorii de produse de care au nevoie pensionarii.

”O creștere de pensii adevărată trebuie să țină cont de realități. Decizia va fi luată cu maxim de responsabilitate pentru pensionari și pentru viitorul țării. Trebuie să fim foarte atenți să avem grijă de pensionari, să le creștem pensiile fără să îi mințim ca pesediștii și să păstrăm stabilitatea financiară și economică a României. Cel mai mare pericol pentru pensii și veniturile pensionarilor sunt politicile populiste și mincinoase ale PSD care au sfârșit totdeauna prin a lovi în nivelul de trai al celor mai în vârstă, în puterea de cumpărare” , menționează președintele PNL Călărași, Daniel Ștefan Drăgulin.

Răducu Filipescu: PNL și-a asumat să piardă voturi, pentru ca România să câștige o șansă

0

Observ că de câtva timp, de când numărul cazurilor COVID-19 a scăzut în România, PSD-știi au prins curaj și și-au dat jos masca pentru a li se vedea adevărata față: de oameni care n-au făcut nimic pentru țară cât au fost la guvernare și care acum critică orice, oricând.

 Să vii acum și să spui “Repornim România”, mi se pare o nerușinare imensă. O lipsă de respect față de românii pe care PSD îi ia de naivi. Oare am uitat ce a făcut PSD la guvernare? Să ne aducem aminte că preocuparea principală a PSD era să-și bată joc de legi în așa fel încât să scape Liviu Dragnea de pușcărie. A uitat cineva asta? Sunt sigur că nu.

Apar acum tot felul de vuvuzele politice care spun că vor să facă ele ce nu a făcut PNL. Păi ce ați făcut pentru țara asta?! Că vi s-a făcut atât de tare frică de ziua judecății încât ați renunțat la guvernare.  Ați vrut să scăpați de guvernare, să lăsați PNL povara gestionarii pandemiei, convinși fiind că noi ne vom prăvăli în sondaje. Numai că, așa cum spune românul, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. PNL a gestionat foarte bine criza sanitară iar oamenii văd acest lucru. Da, s-o spunem pe cea dreaptă, dacă PSD voia să rămână cu adevărat la guvernare, la majoritatea parlamentară pe care încă o are, trebuia să fie și acum la guvernare.

Normal că PNL a vrut să vină la guvernare. Pentru că orice minut cu PSD la guvernare era împotriva României, era o nedreptate care se făcea imaginii României în lume, era o lipsă de viitor pentru tinerii care nu mai vedeau nici o speranță în țară și plecau să muncească în străinătate. Și, nu în ultimul rând, vă imaginați cam ce s-ar fi întâmplat în România pe perioada de pandemie cu Viorica Dăncilă și Carmen Dan la butoane?

Da, PNL și-a asumat să piardă voturi luând măsuri pentru ca România să câștige o șansă. Știam că o să fie greu, că o să ni se arunce noroi și bolovani în cap în timp ce reparăm ce a stricat PSD. Puteam să stăm deoparte, până la alegeri, și să câștigăm atunci fără nici un fel de probleme, lăsându-i pe psd-ști să cadă în capcana propriilor minciuni. Dar câștigam noi și pierdea România. Nu puteam să lăsăm să se întâmple așa ceva.

Acum, după ce această pandemie a lovit întreaga lume și a răpus economii puternice din state extrem de performante, vine PSD și acuză PNL că n-a gestionat cum trebuie această criză. Mai sunt doar câteva luni până la alegeri și PSD vrea să se agațe de nemulțumirea firească a oamenilor care și-au pierdut afaceri, locuri de muncă, viața așa cum o aveau până la pandemie.

Practic, PSD vrea să tragă câștig din necazul oamenilor. Să te folosești de această situație grea prin care trece România și să promiți din nou câte în lună și în stele, după ce ai fost la guvernare și n-ai făcut nimic este mai mult decât jalnic.

PNL își va urma parcursul său istoric, de a făuri și de a duce mai departe România. Alături de oamenii cărora le pasă cu adevărat de ce se întâmplă în țară, vom reclădi economia slăbită de pandemie, vom consolida democrația, îi vom face pe români să nu mai fugă din țara lor. Poate că par cuvinte mari, dar știu că nu sunt, pentru că vrem același lucru pe care-l vor și românii: să fim mândri de țara noastră.

Răducu George FILIPESCU
senator PNL

Comunicat de presă – Intrarea în legalitate a conducerii Ecoaqua

0

Miercuri 27.05.2020 a avut loc în sistem de videoconferință sedința Adunării Generale a Asociaților A.D.I Ecoaqua. Au fost prezenți 30 din cei 38 de membri ai Asociației, care, având în vedere:

 1. Constatarea încălcării drepturilor Asociației, conferite de legislație, Actul Constitutiv al Ecoaqua SA și Statutul ADI Ecoaqua;

2. Certificatul Constatator eliberat in data de 25.05.2020 de către Registrul Comerțului în care se specifică componența Consiliului de Administrație ca fiind compusă din

– președinte prof.  doc. Ing. Bica I, ing. Zăvălaș L., avocat Burlacu L., conf. univ.dr.ing  Popescu C, ing. Voican Alexandru. ing. Iorgovici C. ec. Șerban F;

iar în funcția de director general ing. Neagu C. ,

3.      Funcționarea unui Consiliu de Administrație altul decât cel mai sus amintit, care a instalat un director interimar făra a avea atribute conferite de un act oficial

au decis cu 26 de voturi pentru si 4 abțineri (Consiliul Judeţean Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Oraş Lehliu Gară, Oraş Budeşti) urmatoarele:

 1. Împuternicirea avocatului Asociaţiei pentru realizarea  unei verificari amănunțite asupra situatiei existente şi demararea procedurilor de sesizare ale organelor abilitate dacă este cazul.
 2. Să solicite organelor de conducere ale operatorului  Ecoaqua SA, restabilirea conducerii în conformitate cu certificatul constator, până la stabilirea unor alte modificari sau menţiuni.

Votul arată că indiferent de culoarea politică, reprezentanţii UAT-urilor au înţeles importanţa aranjamentului instituţional  necesar pentru semnarea contractului POIM.

Asociaţia Ecoaqua, în calitate de Autoritate tutelara, a organizat selecţia membrilor Consiliului de Administraţie conform OUG 109/2011, procedură care s-a finalizat cu o lista scurtă din care a fost numit Consiliul de Administraţie.

Asociația, în calitate de Autoritate Tutelară a operatorului Ecoaqua SA, ce reprezintă prin aleșii locali, întreaga populație din aria de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, organism care a lansat procedurile pentru obținerea fondurilor POIM (260 milioane euro) încă din anul 2013, va face în continuare toate demersurile necesare pentru funcționarea legală a operatorului și rezolvarea oricăror probleme ce ar putea împiedica semnarea proiectului de infrastructură mare (POIM) programată pentru luna iulie anul curent.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

0

COMUNA DOROBANTU, cu sediul in comuna Dorobantu, judetul Calarasi, titular al proiectului “IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA (IBU) PE STRADA TUDOR ARGHEZI, SAT DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CALARASI ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CALARASI, pentru proiectul “ IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA (IBU) PE STRADA TUDOR ARGHEZI, SAT DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CALARASI ”, propus a fi amplasat în judetul Calarasi, comuna Dorobantu, satul Dorobantu, strada Tudor Arghezi.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciu, Nr. 2, jud. Calarasi, în zilele de luni-vineri, între orele 9-12, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului

Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Casa Corpului Didactic: Anunț organizare cursuri

0

În contextul pandemiei generate de COVID-19, Casa Corpului Didactic își reia activitatea, încercând astfel să vină în sprijinul dumneavoastră cu o serie de programe de formare continuă,  a căror derulare să se realizeze strict în mediul online.

Casa Corpului Didactic din Călărași, pune la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, următoarea ofertă de formare profesională:

 1. Managementul resurselor umane din învățământul preuniversitar: 60 de ore, 15 credite.
 2. Educatorul parental și școala părinților: 60 de ore, 15 credite.
 3. Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor: 90 de ore, 22 de credite.
 4. Comunicarea didactică, vector al succesului școlar: 60 de ore, 15 credite.
 5. Dezvoltarea practicilor incluzive în învățământul preuniversitar: 60 de ore, 15 credite.
 6. Inovații curriculare în învățământul primar: 91 de ore, 22 de credite.
 7. Leadership și management educațional: 95 de ore, 24 de credite .
 8. Educație nonformală și tehnici alternative de învățare: 64 de ore, 15 credite .
 9. Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate: 84  de ore, 21 de credite.
 10. Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei de elevi: 98 de ore, 24 de credite

Cursurile menționate mai sus au ca forma de certificare –ATESTAT.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Independența:

Lică Voicu, edilul comunei Independența, în Raportul cu privire la starea economică și socială, arată că, în anul 2019, au fost emise de către primar un număr de 217 dispoziții, în vreme ce Consiliul Local Independența s-a reunit în 13 ședințe, adoptându-se 53 de hotărâri, toate avându-l drept inițiator. Prin două dintre compartimente, Financiar-Contabil și Impozite și Taxe, prin intermediul cărora autoritatea publică locală asigură managementul financiar contabil, s-au asigurat fundamentarea și elaborarea bugetului local de venituri și cheltuieli. S-au înregistrat următoarele date: venituri încasate – 10.994.060 lei, din care 2.121.409 lei venituri proprii; 2.916.547 lei venituri de la bugetul de stat repartizate prin Consiliul Județean și Direcția Generală a Finanțelor Publice; 5.956.104 lei venituri de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. S-au înregistrat cheltuieli de 10.983.963 lei. S-au urmărit execuția bugetului, evidența veniturior și cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor și efectuarea plăților. Totodată, s-au reactualizat impozitele și taxele locale, pentru anul 2019, rata de încasare a acestora fiind de 87 la sută. S-au înregistrat restanțe la încasarea imozitelor și taxelor locale la unii cetățeni ai comunei, la cei care au domiciliul pe raza altor localități, la unii agenți economici cu activitate suspendată sau încetată, dar mai ales la încasarea amenzilor, unde numărul și valoarea acestora au crescut. Tot la capitolul încasări s-au înregistrat restanțe pentru plata gunoiului menajer, acesta fiind un impozit nou, întâmpinat cu reticență de locuitorii comunei Independența, înregistrându-se, pentru finalul anului raportat, o rămășiță de 68.460 lei, suma totală încasată fiind de 126.134 lei. Tot pentru anul 2019, prin Compartimentul Achiziții Publice, s-au încheiat 30 de contracte, printre care pentru achiziționare Totem, mașini tuns iarba, s-au efectuat reparații capitale pentru Dacia Pick-up și autospeciala PSI etc. În cadrul registrului de corespondență generală, s-au completat 5518 poziții, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberare de adeverințe din registrul agricol, evidența muncii, anchete sociale, certificate fiscale sau de urbanism, de nomenclator stradal și producător agricol. A fost urmărit modul de soluționare a petițiilor, dar și modul de respectare a termenului legal de răspuns. Lică Voicu, primarul comunei Independența, precizează, în același document, că în domeniul relațiilor publice au fost solicitate adeverințe de la Registrul Agricol, anchete sociale în vederea obținerii gradelor de handicap, anchete pentru încredințarea minorilor în cazurile de divorț, propuneri cu privire la instituirea unor măsuri de protecție însă, în cadrul audiențelor, s-au semnalat disfuncționalități în cazul iluminatului public, neînțelegeri între vecini privind grănițuirea, probleme legate de aruncarea gunoiului menajer și de grajd în locuri neamenajate, defecțiuni la sistemul de iluminat public, distrugeri de mobilier urban, toate aspectele semnalate fiind rezolvate cu maximă operativitate. S-au înregistrat și 2 cereri în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, acestea fiind rezolvate favorabil în termen legal. În cadrul Compartimentului Stare civilă, s-au înregitrat: acte de naștere – 2; acte de căsătorie – 18; acte de deces – 59. S-au eliberat: 43 certificate naștere; 38 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces. În urma controlului de fond, pe linie de stare civilă, derulat de Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Călărași, nu s-au înregistrat nereguli. La nivelul comunei Independența, s-au terminat de scris toate registrele agricole în format letric, dar și în format electronic, pentru perioada 2015 – 2019, însumând 3310 poziții de rol. Pe linie de urbanism, s-au redactat: 17 autorizații de contruire; 40 certificate de urbanism; 46 certificate de nomenclatură stradală; 8 procese-verbale de recepție; 4 autorizații de demolare. În domeniul asistenței sociale, la nivelul localității, 6 persoane figurează ca beneficiare ale Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, din care 2 persoane prestează muncă în folosul comunității, participând la lucrări de curățenie pe raza comunei. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, în cursul anului 2019, a acționat pentru stingerea incendiilor de locuințe, pajiști și miriști. În domeniul învățământului, Consiliul Local Independența a repartizat sume pentru asigurarea bazei materiale și a cheltuielilor de funcționare, s-au asigurat fonduri pentru deplasarea în condiții de siguranță a microbuzului școlar, iar fiecare copil, de pe raza comunei, a primit cadouri, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în valoare de 25 lei/pachet. Din anul 2013, biblioteca locală beneficiază de programul BIBLIONET, acest program facilitând accesul gratuit la informație, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci online. În anul 2019, s-au înregistrat următoarele proiecte și programe de dezvoltare locală: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 2 albă ca Zăpada, sat Potcoava; reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr. 3 Degețica, sat Vișinii; modernizare drumuri, care constă în asfaltarea a 7 kilometri de străzi, sat Potcoava; întreținere și reparații strada Școlii, sat Potcoava, întreținere și reparații acostamente strada Unirii, tronson DJ 307A – strada E; achiziționare încărcător frontal; construire vestiar și grup sanitar în parcul comunal, sat Independența; reabilitare, dotare și compartimentare grup sanitar în cadrul Căminului Cultural Independența; reabilitare și compartimentare grup sanitar Cămin Cultural Potcoava; reabilitare instalație electrică – Căminul Cultural Potcoava, Căminul Cultural Independența și Primăria comunei Independența. “Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată Lică Voicu, primarul comunei Independența, în Raportul cu privire la starea economică și socială, pentru anul 2019.

Comuna Fundeni:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, prezentat de Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, acesta precizează că, de la data la care a fost reales în această funcție, a căutat, permanent, să găsească măsuri de eficientizare a activității, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere logistic și al capitalului uman. “Așa cum am promis, sunt și voi fi primarul tuturor cetățenilor din comuna Fundeni. Viziunea mea pentru Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și pe respect și empatie pentru fiecare ceățean”, precizează acesta. Pentru anul 2019, în cadrul Consiliului Local Fundeni s-au adoptat 134 de hotărâri. La acest moment, la nivelul comunei se derulează mai multe proiecte: reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1; extindere și reabilitare dispensar; modernizare străzi și drumuri locale; modernizarea infrastructurii rutiere; extindere și reabilitare sediu administrativ; extinderea sistemului de iluminat public stradal; extindere și modernizare rețea locală de securitate; înființare sistem de canalizare cu stație de epurare și extindere sistemn de alimentare cu apă potabilă. Totodată, se derulează acțiunea de colectarea datelor pentru întocmirea documentației pentru alte 3 proiecte: construire sală de sport; construire complex sportiv; reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural. Totodată, se urmărește construirea unui nou parc comunal pe baza unui proiect care vizează îmunătățirea calității mediului. Pe parcusrul anului trecut, au fost emise 45 de dispoziții de primar. “Din partea instituției pe care o reprezint, întotdeauna a existat receptivitate la problemele din comunitate și am răspuns pozitiv în situații în care se demonstrează că se dorește un trai decent și modern în același timp, prin construcții noi ori reabilitări și extinderi ale celor deja construite”, precizează Gheorghiță Cărtușanu. S-au mai derulat următoarele activități edilitar-gospodărești: modernizarea și înlocuirea echipamentului electric din rețeaua de iluminat public; tăierea copacilor în zonele în care aceștia prezintă risc pentru cetățeni; aprovizionarea cu material lemnos pentru perioada de iarnă pentru unitățile de învățământ; rezolvarea în cel mai scurt timp a reclamațiilor cetățenilor, cu referire la iluminatul public și colectarea gunoiului menajer; informarea în teren a cetățenilor despre diverse activități sau probleme cu care se confruntă administrația publică locală; intervenții pentru soluționarea litigiilor privind aplicarea legilor fondului funciar; sprijin în depunerea dosarelor agricultorilor din comună pentru obținerea de subvenții; în domeniul protecției sociale, s-a încercat reducerea riscurilor de marginalizare socială, venind în sprijinul persoanelor singure și fără posibilități materiale de trai. Au fost raportate următoarele date: beneficiari venit minim garantat – 92 (ianuarie 2019, 76 (ianuarie 2020); beneficiari alocație pentru susținerea familiei – 144 (ianuarie 2019), 84 (ianuarie 2020), observându-se tendința de scădere câtă vreme aceștia au înțeles că astfel de beneficii materiale sunt doar soluții tranzitorii. Totodată, prin creșterea capacității de autosusținere a familiilor din localitate și prin creșterea solicitărilor privind indemnizația de creștere și îngrijire a copilului și a stimulentului de inserție, se constată că există un indicator de creștere a natalității. “Vreau și sper că sunteți în asentimentul meu ca și comuna noastră să cunoască o dezvoltare durabilă și creșterea gradului de civilizație, într-un cadru optim, european, în care toți cei din Fundeni să beneficieze de un confort rural corespunzător, de bunăstare și de șanse egale”, mai precizează primarul Gheorghiță Cărtușanu, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale Fundeni, pe anul 2019.

Comuna Alexandru Odobescu:

Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, în Raportul asupra stării economico-sociale a localității, afirmă că principala problemă pe care a identificat-o, de-a lungul timpului, este lipsa societăților comerciale care ar fi însemnat, implicit, crearea de noi locuri de muncă și venituri mai mari colectate la bugetul local. “Criza economică a accentuat și mai mult posibilitatea dezvoltării societăților economice existente și a dus la lipsa de perspectivă pentru înființarea de noi societăți”. Pe raza comunei, Niculae Eremia a identificat 18 societăți comerciale care absorb, într-o oarecare măsură, forța de muncă locală: 1. Indepemdemța SA, cu filiale în Nicolae Bălcescu și Gălățui; 2. Roagro SRL, cu sediul central în municipiul București; 3. Prod Agro Abe București; 4. PF Enciu Anton, cu sediul în București; 5. Agrorom SRL București; 6. Independența Speed București; 7. Ana Prest Investment București; 8. Agro Prim SRL; 9. Canadianu Gălățui SRL; 10. Rox Textile SRL; 11. Enigmar Agro; 12. Sebier Agro SRL; 13. II Sultan Viorel; 14. II Dragnea Valter; 15. Aida Dragnea SRL; 16. Elia SRL; 17. Alvas Agro SRL; 18. Agry Plai SRL. În comună mai funcționează 12 magazine cu profil mixt și unități de alimentație publică de tip cârciumi, dar cifrele de afaceri ale acestora sunt din ce în ce mai mici câtă vreme lipsa locurilor de muncă de pe plan local generează un fenomen în lanț. “În condițiile menționate, însemnând prea puțini agenți economici, taxe moderate pentru a nu le obstrucționa activitatea, dublate de un buget de austeritate în condițiile autonomiei locale, posibilitatea de rezolvare a problemelor comunei s-a redus la minim, presupunând în acest caz eforturi suplimentare în vederea atragerii de fonduri și soluționarea problemelor stringente ale comunei”. Însă, la nivelul comunei Alexandru Odobescu, au avut loc investiții majore, prin atragerea de fonduri guvernamentale: 1. proiectul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, depus la Administrația Fondului de Mediu, însemnând înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare, a fost finalizat încă de la sfârșitul anului 2017; 2. a fost finalizat proiectul de modernizare de drumuri de interes local, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, cu o valoare eligibilă de 6.194.436 lei; este în curs de executare lucrarea de modernizarea căminului cultural, contractul de finanțare fiind semnat în data de 20.09.2016, finanțarea venind prin programul Național de Dezvoltare Rurală, prin FEADR – Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurală; este în curs de executare lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 3 Gălățui, cu contract de finanțare, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, semnat la data de 30.12.2016; se află în derulare și lucrările de reabilitare și modernizare la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Nicolae Bălcescu; a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniță + școală cu clasele I-IV Alexandru Odobescu, lucrarea fiind în curs de execuție; tot în curs de executare se află și investiția reprezentând înființare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem de alimentare cu apă în satul Gălățui; prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se află în procedură de proiectare construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Alexandru Odobescu; prin bani veniți de la Banca Mondială, s-au achiziționat utilaje destinate managementului gunoiului de grajd. La nivelul comunei Alexandru Odobescu, 2 persoane figurează cu venitul minim garantat reglementat de Legea 416/2001, în vreme ce în plată, reprezentând indemnizații și asistenții persoanelor cu handicap, se află 95 de dosare, suma plătită de la bugetul local, pe anul 2019, fiind de 1.546.725 lei. Totodată, la nivelul comunei, se află un asistent comunitar, angajat al Direcției de Sănătate Publică, acesta având datoria să sprijine cu asistență medicală pe cei suferinzi sau aflați în dificultate. În domeniul serviciilor publice, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, afirmă că-n acest caz s-a plecat de la premisa potrivit căreia instituțiile sunt înființate pentru a-l ajuta pe cetățean. Astfel, s-au depus eforturi pentru înființarea: 1. serviciului de salubritate; 2. serviciului de pază; serviciul de alimentare cu apă a fost transferat către S.P. Alexandru Odobescu. Pentru anul în curs, sunt vizate următoarele obiective: 1. modernizare drum de exploatare agricolă DA1, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, FEADR, submăsura 4.3 – investiții pentru dezoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, 2. reabilitare școla din satul Nicolae Bălcescu, în cadrul sesiunii 2016 – 2020 a Programului Național de Dezvoltare Locală; 3. în aceeași sesiune a PNDL – amenajare bază sportivă în satul Gălățui. “Nu aș putea trece indiferent pe lângă sprijinul consilierilor, precum și pe lângă modul de implicare a personalului din primărie în rezolvarea tuturor problemelor”, arată primarul Niculae Eremia, la finalul Raportulului asupra stării economico-sociale a localității Alexandru Odobescu.

Comuna Dorobanțu:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, precizează că, în cursul anului 2019, au fost depuse două proiecte pentru asfaltare străzi, după cum urmează: 1. modernizare străzi în comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, pe o lungime de 4.099 metri liniari, cu o valoare estimată de 6.907.506 lei; 2. modernizare străzi în comuna Dorobanțu, sat Vărăști și sat Boșneagu, pe o lungime de 5.951 metri liniari, cu o valoare estimată de 8.269.716 lei. Cele două proiecte au fost depuse la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, dar și la Comisia Națională de Strategie și Prognoză pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, fiind declarate eligibile, acesta urmând să fie prinse în planul de finanțare în cursul acestui an. Totodată, a fost finalizat și recepționat obiectivul de investiții reprezentat de reabilitarea termică, înlocuire învelitoare și reparații curente la corp C1 din cadrul Școlii Gimnaziale prof. Dr. Adrian V. Rădulescu, acesta fiind finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 161.455 lei. În același timp, a fost predat amplasamentul pentru construirea Centrului Cultural Multifuncțional din satul Dorobanțu către Compania Națională de Investiții. Acest proiect se află în stadiul de licitație publică, pentru contractarea executantului, valoarea investiției fiind estimată la suma de 4.330.343 lei. Au fost realizate lucrări de extindere a iluminatului public, montându-se 130 de lămpi cu led de 35 w, pe străzile de la marginea satelor Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. S-au realizat lucrări de înregistrare sistematică a unui număr de 2457 imobile, în suprafață de 3395,88 hectare, în vederea înscrierii în sistemul integral de cadastru și carte funciară aparținând UAT Dorobanțu, acestea fiind finanțate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. A fost realizat și suportul topografic în vederea actualizării Planului Urbanistic General al comunei. Permanent, au fost realizate lucrări de întreținere și igienizare a pomilor și a spațiului verde aferent DN31 și DJ304. S-au construit împrejmuiri la cimitirele din satul Dorobanțu și din satul Vărăști, executându-se lucrări de întreținere a acestora, inclusiv a cimitirului din satul Boșneagu. Pe traseul DN31 și DJ304 au fost plantați butași de trandafiri. S-au realizat lucrări de igienizare în toate unitățile de învățământ de pe raza comunei. În privința asistenței sociale, la nivelul comunei Dorobanțu, la sfârșitul anului 2019, erau încadrați 25 de asistenți personali și figurau 43 de beneficiari de indemnizație de însoțitor pentru persoane cu handicap grav. Plata acestora este efectuată la zi. Tot la sfârșitul anului 2019, erau în plată 95 de dosare de alocație pentru susținerea familiei, 27 de dosare de ajutor social, 18 dosare de acordare tichete sociale și s-au înregistrat 75 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, pentru perioada sezonului rece. În domeniul cultural, primarul Vasile Stoica menționează că ansamblul folcloric Spicul Dorobanțu a participat, printre altele, la Festivalul Internațional de Folclor din Zonguldak – Turcia și la Festivalul Național de Folclor Răvășitul Oilor, de la Bran, județul Brașov.

Comuna Sărulești:

“Prin acest material încercăm să îmbunătățim, în fiecare an, calitatea și eficiența muncii noastre”, precizează primarul Petre-Alexandru Călin, în deschiderea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești. Afirmă că a avut drept principale preocupări gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea locuitorilor, vizând: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local. Comuna Sărulești are în componență 7 sate: Sărulești Gară, Sărulești, Săndulița, Solacolu, Sătucu, Măgureni și Polcești, iar vatra satelor are o suprafață de 298 hectare, în vreme ce suprafața totală a comunei este de 6835 hectare. Din punct de vedere statistic, avem următoarele date: populație – Sărulești Gară: 1676 locuitori și 558 gospodării; Sărulești: 505 locuitori și 190 gospodării; Săndulița: 630 locuitori și 217 gospodării; Solacolu: 308 locuitori și 110 gospodării; Sătucu: 19 locuitori și 8 gospodării; Măgureni: 25 locuitoti și 14 gospodării; Polcești: 58 locuitori și 31 de gospodării. În total, comuna Sărulești numără 3221 locuitori și 1128 de gospodării. În comună activează 32 de persoane juridice, în vreme ce alte 22 de unități, care activează pe plan local, au sediul social declarat în altă localitate. În privința numărului de animale și păsări, pe gospodării situația se prezintă astfel: Sărulești Gară – 9 bovine, 281 oi, 7 capre, 16 cai, 208 porci, 1000 păsări, Sărulești – 44 bovine, 145 oi, 35 capre, 23 cai, 203 porci, 1000 păsări; Săndulița – 36 bovine, 485 oi, 196 capre, 18 cai, 408 porci, 1500 păsări; Solacolu – 8 bovine, 179 oi, 56 capre, 13 cai, 133 porci, 500 păsări; Sătucu – 2 bovine, 58 oi, 27 capre, 6 cai, 13 porci, 100 păsări; Măgureni – 5 bovine, 4 cai, 100 păsări; Polcești – 2 capre, 4 cai, 37 porci, 50 păsări. Totalul general: bovine – 104; oi – 1148; capre – 424; cai – 323; porci – 1002; păsări – 4250. Suprafața totală a comunei, de 6835 hectare, este împărțită astfel: terenuri curți și construcții – 387 hectare; arabil – 5351 hectare, teren neproductiv – 267 hectare; vii și pepiniere viticole – 77 hectare; livezi și pepiniere – 35 hectare, păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 hectare, terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 hectare. În cursul anului 2019, Consiliul Local Sărulești a fost convocat în 15 ședințe de consiliu, din care: 12 ordinare, 2 extraordinare, 1 de îndată. S-au înregistrat 86 de hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea bugetului local; aprobarea unor documentații tehnico-economice; stabilirea taxelor și impozitelor locale; rectificare bugetară; apartenența la domeniul privat a unor terenuri intravilane; acordare locuri de casă etc. S-au înregistrat 267 de dispoziții ale primarului, acestea vizând: constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, acordarea de indemnizații de susținere și de handicap; acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social etc. În registrul special, s-au înregistrat 151 de contracte de arendare și 105 acte adiționale la contractele de arendare. Totodată, s-au înregistrat 43 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. Prin compartimentul relații cu publicul, s-au înregistrat următoarele date: în registrul de intrare-ieșire – 4976 de poziții; primit și expediat fax – 500; primit și expediat corespondența – 661; răspunsuri solicitări telefonice – 800; e-mailuri – 820; tehnoredactare adeverințe – 1800; tehnoredactare adrese – 203; înregistrare oferte de vânzare pentru terenuri extravilane – 96. Prin biroul Buget-Finanțe, Contabiltate au fost emise 3500 de înștiințări de plată, au fost eliberate 876 de certificate fiscale, au fost confirmate 1050 de debite pentru amenzi. S-a primit un număr de 650 de declarații de impunere, registrul rol nominal unic fiind completat cu 50 persoane juridice și 575 persoane fizice. În domeniul urbanismului, la nivelul comunei Sărulești, în anul 2019, s-au eliberat 24 de certificate, din care 13 pentru persoane fizice și 11 pentru persoane juridice, s-au eliberat 9 autorizații de construire, din care 1 pentru persoane fizice și 8 pentru persoane juridice, eliberându-se, totodată, o autorizație de demolare pentru persoane juridice. Activitatea din cadrul compartimentului Registrul Agricol: au fost eliberate 14 atestate de producător și 14 carnete de comercializare a produselor; au fost eliberate 2250 de adeverințe cu date din registrul agricol; s-au eliberat, la solicitarea producătorilor agricoli, 80 de adeverințe pentru APIA; au fost eliberate 23 de adeverințe pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului ajutorului de încălzire, pentru completarea dosarului de ajutor social și al alocației de susținere a familiei. S-au deschis 5 rol-uri pentru tineri și alte 15 pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În domeniul asistenței sociale, situația se prezintă astfel: anchete sociale – 50 pentru ajutorul social; 2 burse școlare, 10 pentru poliție și jandarmerie; 65 alocații pentru susținerea familiei; 45 pentru protecția copilului; 30 pentru handicap; 2 diverse alte solicitări. S-au realizat: dosare noi pentru ajutor social – 6; dosare alocații pentru susținerea familiei – 25; dosare pentru îngrijirea copilului – 6; dosare indemnizații – 3; dispoziții ajutor social – 30; contracte de muncă asistenți personali – 3; dosare pentru ajutor de încălzire – 205. La capitolul stare civilă, datele sunt următoarele: certificate de naștere – 44; certificate de căsătorie – 38, certificate de deces – 49. S-au întocmit 37 acte de deces, 15 acte de căsătorie și 4 acte de naștere. “Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în finalul Raportului privind starea economică, socială și de mediu.

INFORMARE

0

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA GRĂDIȘTEA cu sediul în sat Grădiștea, strada Calea Călărași, numărul 132, comuna Grădiștea, județul Călărași, cod fiscal 4602688, număr telefon 0242336017, intenționează să solicite de la A.N. ,,Apele Române” Direcția  Apelor Buzău Ialomița, aviz de gospodărire a apelor / aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor ,,Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Grădiștea, județul Călărași” parte din proiectul integrat ,,Modernizare gospodărie de apă și înființare stație de tartare apă în satul Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași și Înființare rețea de canalizare cu stație de epurare în comuna Grădiștea, județul Călărași”, amplasată în satul Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași.

Această investiție este nouă.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmit observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa strada Calea Călărași,  numărul 132, sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași, număr de telefon 0242336017, fax 0242336164, e-mail: primaria@primariagradistea.ro         

Persoană de contact din partea beneficiarului: Aloman Irene Daiana Florentina – consilier asistent – compartiment Dezvoltare Locală – telefon: 0242336017, fax:0242336164, e-mail: irene.aloman@primariagradistea.ro sau primaria@primariagradistea.ro.

Primar,

Ing. Constantin CORBU

Consiliul de Administrație al Ecoaqua S.A a fost revocat prin încălcarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice

0

În urma prezentării unui Raport de expertiză financiar-contabilă extrajudiciară privind verificarea indicatorilor de performanţă menţionaţi în componenţa de administrare, analiza riscului economic şi analiza financiară a societăţii Ecoaqua S.A Călăraşi, Grama Eduard, reprezentant al Consiliului Judeţean în AGA, a solicitat revocarea Consiliului de Administraţie încălcând astfel art.14 şi 19 din Actul constitutiv al Ecoaqua S.A.

Numirea unui Consiliu de Administraţie interimar reprezintă de asemenea o încălcare a art.29 alin.10 din OUG 109/2011, care prevede că alegerea membrilor Consiliului de Administraţie să fie făcută în baza unei selecţii organizate de către Autoritatea Tutelară.

Valoarea indicatorului prin care este apreciată activitatea membrilor Consilului de Administraţie este de 95,3%. În baza acestui raport s-a supus la vot revocarea membrilor Consiliului de Administraţie( cu încalcarea art.14 şi 19 din actul constitutiv al Ecoaqua S.A). Au votat 5 membri pentru revocarea Consiliului de Administratie şi 2 membri s-au opus, după cum urmează:

Au votatpentru:

– reprezentantul de drept al Consiliului Judeţean Călăraşi , Grama Eduard

– reprezentantul de drept al UAT Olteniţa, Ţone Petre

– reprezentantul de drept al UAT Lehliu Gară, Ianomi Iulian

– reprezentantul prin dispoziţie a primarului UAT Fundulea, Tănase Alecu

– reprezentantul de drept al UAT Budeşti, Nae Sinel

S-au opus:

 • reprezentantul de drept al UAT Urziceni, Sava Constantin
 • reprezentantul prin dispoziţie a primarului  UAT-ului Călăraşi, Gheorghe Marian

Considerăm că aplicarea hotărârii de revocare a Consiliului de Administraţie poate avea consecinţe foarte grave asupra funcţionării Operatorului de apă Ecoaqua S.A. Pericolul apare atât din neîndeplinirea cadrului instituţional, cât şi a valabilităţii deciziilor ce ar fi luate de un Consiliu de Administraţie contestabil.

În luna iulie, Ecoaqua este programată la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul POIM, proiect în valoare de peste 250 mil euro cu aplicabilitate în 33 de UAT-uri (3 municipii, 3 orașe și 27 comune). Asociația în colaborare cu Operatorul a elaborat Cererea de Finanțare, pentru asistența tehnica a acestui proiect. În plus  Asociaţia a plătit cofinanţarea în numele UAT-urilor beneficiare. Acest proiect prevede lucrări ce aduc rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu apă și canalizare / epurare în aceste localități. Responsabilitatea demersurilor întreprinse în ședința AGA din 13.05.2020, dar și a celor care le-au întreprins, este foarte mare în condițiile în care România și localitățile respective riscă aplicarea unor sancțiuni pecuniare foarte mari în cazul nerezolvării problemelor de apă/apă uzată. Menționăm că aportul comunităților locale în acest proiect este simbolic, de 2%.

În mod cert, competiția pentru cele 3,5 miliarde de euro alocate initial României pentru programul POIM, reduse în urma pandemiei cu COVID-19, la doar 2 miliarde de euro, pentru sectorul apă potabilă/apă uzată (la care un calcul simplu arată ca dintre cei 43 de operatori mari din țară, nu vor beneficia de finanțare decât maximum 20-25 de operatori) este acerbă, iar eliminarea noastră din rândul celor care vor accesa aceste fonduri va bucura pe mulți alți operatori regionali, dar va văduvi populația din aria de operare a Ecoaqua, de alimentarea cu apă potabilă de calitate și de serviciu de canalizare/ epurare conform cerințelor și standardelor de mediu din judeţul Călăraşi şi Ialomiţa.

Pe cale de consecinţă, pentru reglementarea cât mai repede a situaţiei create, numirea noului Consiliu de Administraţie a fost contestată la Registrul Comerţului de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, UAT Urziceni, UAT Călăraşi şi membrii revocaţi ai Consiliului de Administraţie.

Președinte A.D.I ECOAQUA

    SAVA CONSTANTIN

COMUNICAT DE PRESĂ

0

Municipiul Călărași, ca acționar al EcoAqua SA, a transmis luni, 18 mai 2020, către Registrul Comerțului, o Cerere de intervenție privind respingerea înscrierii a mențiunilor depusă deEcoAqua în sensul modificării actului constitutiv al acestei societăți, precum și a revocării administratorilor și numirii noilor administratori.

Context:

În data de 13.05.2020, AGA a EcoAqua SA, a adoptat unele hotărâri prin care s-au aprobat modificarea actului constitutiv al societății, precum și revocarea membrilor Consiliului de administrație și numirea de noi membri.

Motivele de nelegalitate care au stat la baza depunerii Cererii de intervenție au fost aduse la cunoștința membrilor AGA, în cadrul ședinței din 13.05.2020, atât de reprezentantul Municipiului Călărași, cât și de reprezentantul ADI EcoAqua și de consilierul juridic al EcoAqua SA. Acestea constau în următoarele:

-nerespectarea prevederilor Actului constitutiv al EcoAqua SA (ex: modificarea Actului constitutiv nu se poate realiza decât cu avizul ADI EcoAqua care nu a fost solicitat, iar numirea și revocarea membrilor CA se realizează cu avizul și la propunerea ADI EcoAqua și exclusiv din lista de persoane propusă de ADI)

-alegerea/revocarea membrilor ai CA se realizează prin vot secret (condiție nerespectată)

-neexistența pe ordinea de zi a proiectelor privind alegerea/revocarea membrilor ai CA, precum și comunicarea documentelor necesare către membrii AGA și CA

-prezentarea unei expertize extrajudiciare realizată de către Consiliul Județean Călărași în nume propriu, fără a fi solicitată de către AGA.

Având în vedere cele expuse, Municipiul Călărași nu putea rămâne martorul încălcării flagrante a legii, prin care au fost demiși membrii unui Consiliu de administrație selectați în urma unei proceduri legale, transparente, cu experiență profesională de netăgăduit.

Mai mult, prin aceste schimbări brutale și nelegale produse de majoritatea actuală din cadrul AGA, deținută de PSD prin reprezentanții CJ Călărași, Fundulea, Lehliu Gară, Budești și Oltenița, și neînsușite de reprezentanții municipiilor Călărași și Urziceni, se pune în pericol semnarea unui contract de finanțare europeană de o importanță majoră pentru aria de acoperire a operatorului EcoAqua SA, cu o valoare de 250 de milioane de euro.La baza acestei finanțări (oferită de POIM 2014-2020) se află aranjamentul instituțional operator-Asociație (regulă a Comisiei Europene), iar în spatele acestei realizări stă munca din ultimii ani a profesioniștilor ADI EcoAqua și UIP EcoAqua, diligențele fiind făcute de directorul general al societății, președinția ADI și membrii CA.

Respingem, așa cum am făcut mereu, toate declarațiile politice fără argumente, și facem apel la respectarea legii!

BIROUL DE PRESĂ

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Tămădău Mare:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2019, Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, afirmă că principalele preocupări, ale sale, ale consilierilor locali, dar și ale întregului aparat de specialitate de la nivelul administrației publice locale, au fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor, vizând 4 mari linii strategice: 1. dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri nerambursabile, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor de interes local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în cadrul instituțiilor de învățământ de pe raza comunei; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru. Comuna numără 2.538 de locuitori și 878 de gospodării, în 7 sate, astfel: Tămădău Mare – 1.054 locuitori, 353 gospodării; Călăreți – 375 locuitori, 115 gospodării; Dârvari – 120 locuitori, 51 gospodării; Plumbuita – 546 locuitori, 183 gospodării; Tămădău Mic – 110 locuitori, 46 gospodării; Șeinoiu – 263 locuitori, 97 gospodării; Săcele – 79 locuitori, 33 gospodării. Fondul local de animale și păsări: bovine – 50 capete; oi – 725 capete; capre – 424 capete; cai – 28 capete; porci – 656 capete; păsări – 10.835 capete. Localitatea mai dispune de 203 hectare de terenuri curți și construcții, 2.936 hectare de teren extravilan, 200 hectare pășuni, 45 hectare vii și pepiniere viticole, 363 hectare păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră, 243 hectare luciu de apă și ape cu stuf. Pentru anul 2019, Consiliul Local Tămădău Mare a fost convocat în 14 ședințe, din care: 12 ordinare, 1 extraordinară și 1 de în dată. Totodată, în Registrul de evidență dispoziții au fost înregistarate 109 acte vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, acordarea de indemnizații de susținere și handicap, acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social, acordarea de ajutoare de urgență etc. Consiliul Local Tămădău Mare a adoptat un număr de 87 de hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea bugetului local; aprobarea de documentații tehnico-economice; stabilirea taxelor și impozitelor locale; rectificare bugetară; acordare de locuri de casă etc. În cadrul compartimentului Relații cu publicul s-au înregistrat 5.153 poziții, 1.027 primiri și expedieri fax, 2.010 primit și expediat corespondență, 2.200 răspuns solicitări telefonice, 1.200 evidență e-mailuri, 410 diverse adrese. La nivelul comunei, pentru anul de raportare, au fost elaborate 39 certificate de urbanism, din care: 35 certificate pentru persoane fizice; 4 certificate pentru persoane juridice. S-au eliberat 27 de autorizații de construire: 22 pentru persoane fizice și 5 autorizații pentru persoane juridice. Pentru implementarea unor investiții cu fonduri naționale și europene, au fost încheiate următoarele contracte de finanțare: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, sat Șeinoiu; 2. înființare rețea canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți, Dârvari; 4. realizare alei pietonale; 5. diversificarea serviciilor și facilităților oferite pescarilor prin amenajare teren de sport și spații de joacă în satul Tămădău Mare; 6. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural, sat Tămădău Mare. La nivel de stare civilă, la nivelul comunei s-au eliberat: 20 certificate de naștere, 27 certificate de căsătorie, 33 certificate de deces. S-au întocmit: 27 acte de deces, 19 acte de căsătorie și 4 acte de naștere. S-au eliberat 9 livrete de familie și s-au retras 25 de certificate de stare civilă. Totodată, s-au înregistrat 345 acte de stare civilă în Registrul de intrare-ieșire al actelor de stare civilă al Primăriei comunei Tămădău Mare. La nivelul compartimentului Registrul agricol, s-au eliberat: 26 atestate de producător, 17 carnete de comercializare a produselor, 425 adeverințe cu date din registrul agricol, 165 adeverință pentru dobândirea subvenției de la APIA, s-au deschis 25 roluri pentru tineri, și 12 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare. În anul 2019, s-au realizat 185 de anchete sociale, din care: 33 pentru ajutor social, 7 pentru acordarea de burse școlare, 10 pentru poliție și judecătorie, 40 pentru alocații de susținere a familiei, 55 pentru protecția copilului, 35 pentru handicap, 5 pentru alte solicitări. În cadrul Biroului de asistență socială, s-au mai înregistrat: dosare noi pentru ajutorul social – 2; dosare alocații pentru susținerea familiei – 4, dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 16; dosare stimulent de inserție – 8; dosare tichete sociale pentru grădiniță – 4; dosare indemnizație plăți handicap grav – 2, dosare încetare plăți handicap grav – 3; ajutor deces – 6; adeverințe ajutor social – 3; dispoziții ajutor social – 10; contracte de muncă asistenți personali – 2; dosare ajutoare de încălzire – 22. Constantin Chirică, edilul comunei Tămădău Mare, apreciază că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează, astfel, o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comunitatea, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor popuse.

Comuna Luica:

Primarul Ion Dobrin, în Raportul actvității desfășurate de autoritățile publice locale din comuna Luica, afirmă că, în domeniul dezvoltării edilitare, s-au realizat mai multe obiective de o importanța deosebită, din care enumeră: 1. asfaltare și modernizare drumuri de interes local, lucrare finanțată de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală; 2. înființare rețea de apă și canalizare, lucrare aflată în stadiul de proiectare și execuție, cu fonduri provenite prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; 3. reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 și Grădinița cu Program Normal nr. 1, lucrare aflată în faza de execuție; 4. achiziție buldoexcavator echipat și accesorizat, în curs de achiziționare. În cursul anului 2019, s-au adoptat 44 de hotărâri de consiliu local, în cadrul a 17 ședințe și au fost emise 154 de dispoziții de primar. La nivelul Primăriei comunei Luica, s-a lucrat cu următorul aparat administrativ: total demnitari – 2, funcții publice de conducere – 1; funcții publice de execuție – 5; funcții contractuale de execuție – 7, totalul personalului fiind de 15, dintr-o schemă formată din 19 locuri. În domeniul dezvoltării urbanistice, pentru anul 2019, la nivelul comunei Luica s-au eliberat 16 certificate de urbanism, 8 autorizații de construire, neexistând solicitări pentru autorizații de desființare. Ion Dobrin, primarul localității, afirmă că, în prezent, criza economică a amplificat importanța sectorului secundar și trețiar, în detrimentul agriculturii, însă nu există poziții economice importante în domeniul industriei sau al prestărilor de servicii, la nivel local, iar zootehnia cunoaște un declin accentuat. “Terenurile agricole nu mai aduc profit dacă nu sunt lucrate eficient, după tehnici moderne, în condițiile în care prețul terenurilor a crescut la 6.000 de euro pe hectar”. În 2019, s-au efectuat 106 proceduri pentru vânzarea de terenuri agricole. La capitolul stare civilă, pe raza comunei s-au înregistrat următoarele date: 0 nașteri; 10 căsătorii; 25 decese. S-au eliberat 15 livrete de familie. “Există o preocupare permanentă pentru identificarea și punerea în legalitate cu acte de stare cvilă și, respectiv acte de identitate a persoanelor de etnie romă”. Ion Dobrin, primarul comunei Luica, afirmă că în domeniul învățământului, relațiile părinte – elev și părinte – profesor, dar și schimbarea de la an la an a profesorilor influențează negativ procesul educațional. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat: 11 anchete pentru judecătorii, tribunale, poliție, protecția copilului, alte instituții; 19 dosare întocmite pentru alocația de stat pentru copii; 4 dosare privind indemnizația de creștere a copilului; 49 dosare pentru acordarea de ajutoare sociale; 12 rapoarte statistice lunare; 29 persoane se află în evidență ca însoțitori permanenți ai persoanelor cu handicap de gradul I; 80 de dosare au fost înregistrate pentru acordarea ajutorului de încălzire; 48 dosare complementare; 37 dosare monoparentale. Activitățile cultural-educative s-au derulat, în mare parte, prin intermediul Bibliotecii comunale, organizându-se mai multe evenimente, printre care: 65 de ani de la moartea lui Ionel Teodoreanu; 95 de ani de la nașterea lui Eugen Barbu; 165 de ani de la nașterea lui Alexandru Macedonski; 75 de ani de la moartea lui Ion Minulescu; 125 de ani de la nașterea lui Camil Petrescu; 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu; 105 ani de la moartea lui Emil Gârleanu. În parteneriat cu Școala Gimnazială Luica și Center for Education and Human Rights, la Biblioteca Luica, în luna august 2019, s-a desfășurat proiectul “Școala Estivală”, în vreme ce, în timpul anului școlar, regulat, au avut loc sesiunile Clubului Povestitorilor, în cadrul proiectului “Merg la școală. Sunt puternic!” Pentru anul în curs, ca obiective propuse de primarul Ion Dobrin, pentru dezvoltarea comunei din punct de vedere edilitar, figurează: 1. finalizarea planului urbanistic general; 2. continuarea proiectelor de asfaltare și modernizare de drumuri de interes local; 3. reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 și a GNP nr. 1 Luica; 4. înființarea rețelei de apă și canalizare.

Comuna Ulmeni:

Ion Catană, viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Ulmeni, ne declară că, în cursul anului trecut, principala realizare a administrației publice locale, din punct de vedere edilitar-gospodăresc, a fost semnarea contractelor de execuție pentru cele două proiecte care vizează asfaltarea de drumuri de interes local și introducerea rețelei de canalizare. 5.710.355 lei este suma repartizată comunei Ulmeni, în cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, însemnând investiții în modernizarea de drumuri. Tot cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, la acest moment se lucrează la introducerea sistemului de canalizare, pe o lungime de 19 kilometri, care include și stație de epurare și, totodată, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din comună, tot în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 13.963.995 lei. Numai prin aceste două lucrări, comuna Ulmeni a atras fonduri guvernamentale de 19.674.350 lei, echivalentul a peste 4 milioane de euro. Rețeaua de canalizare va fi introdusă pe strada principală din comună, reprezentată de Drumul Național 31, care traversează localitatea, dar și pe străzile Nucilor, Berzei etc. “Nu putem introduce rețea de canalizare pe toate străzile din localitate, la acest moment, câtă vreme lungimea rețelei de drumuri, în Ulmeni, este de 55 de kilometri”. Noua rețea de canalizare este proiectată să deservească circa 40 la sută din totalul lungimii drumurilor de interes local. Proiectul prevede și modernizarea stațiilor de apă, dar și a actualei rețele de distribuție a apei potabile, pe o lungime de 3 kilometri. Vor fi înlocuite conductele metalice cu cele din PVC, însă rețeaua de apă va fi extinsă și spre ceea ce din punct de vedere administrativ este cunoscută drept Zona A, cu locuințe noi sau în curs de edificare. Deja au fost forate două puțuri noi, cu o adâncime de 80 de metri. “Tot în cadrul proiectului avem prinsă și o stație de tratare a apei pentru fiecare stație de captare”. Se cunoaște și aplasamentul stației de epurare, acesta fiind în partea de sud a localității, apa urmând să fie deversată într-un canal colector cu scurgere în fluviul Dunărea. Prin reabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă, se va acoperi 95 la sută din totalul gospodăriilor comunei, în vreme ce, prin executarea rețelei de canalizare, 850 de gospodării vor beneficia de această facilitate. Ion Catană, viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Ulmeni, ne spune că nu s-au făcut, până la acest moment, calcule pentru determinarea costurilor pentru fiecare gospodărie legată la sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Metrul cub de apă, pe teritoriul localității, are un preț de 1,5 lei, iar proiecția este ca și metrul cub de apă deversată să fie la același preț. Costul mic al apei, pe raza comunei, este datorat faptului că sistemul de alimentare este gestionat pe plan local, fiecare stație fiind deservită de doi angajați. Se așteaptă finalizarea extinderii și modernizării rețelei de apă și introducerea sistemului de canalizare, după care se intenționează constituirea unei societăți comerciale cu capital integral deținut de Consiliul Local Ulmeni, care să aibă ca obiect de activitate gestionarea acestui sistem. Stadiul lucrărilor este de circa 30 la sută, iar termenul de finalizare este anul 2021, conform contractului semnat, totul depinzând, însă, și de continuarea finanțărilor. “Nu am avut probleme pe partea de finanțare. La noi se lucrează, la acest moment”. În cadrul proiectului de asfaltare de drumuri de interes local, lucrarea prevede modrnizarea străzilor pe o lungime de 5 kilometri, cu ecartamente de la 4 la 5,5 metri, inițial fiind introdusă rețeaua de canalizare acolo unde cele două proiecte se îmbinau. Până la acest moment, lucrarea este realizată în proporție de 50 la sută, fiiind vizate, de această lucrare, străzile perpendiculare pe drumul național, dar și cele care sunt paralele cu acesta, ca linii ocolitoare petru traficul mic și agricol. La nivelul comunei, din fonduri proprii, s-a reușit amenajarea a două parcuri, unul de aproape o jumătate de hectar, iar un altul, situat în partea de est a satului, pe strada Soarelui, în dreptul stadionului, va urma să deservească școala veche, cu ciclul primar, care nu mai este funcțională, aceasta urmând să fie transformată în after-school. S-au plantat platani, stejari, corcoduși roșii, fagi, în locul unei livezi dezafectate și a unui teren viran. Ion Catană ne spune că, la nivel local, suma totală destinată investițiilor, din fonduri proprii, este de circa 500.000 lei.

Comuna Jegălia:

Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, consideră că anul 2019 a reprezentat, din punct de vedere edilitar-gospodăresc, unul al transformărilor substanțiale, începute prin implementarea unor proiecte, încă din prima parte a perioadei raportate, care se derulează și în acest an. Edilul comunei Jegălia amintește, în acest context, de derularea programului de modernizare a drumurilor de interes local, finanțat de Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, acesta având o valoare eligibilă de 8.039.060 lei. În schimb, proiectul de modernizare a rețelei de apă și introducerea rețelei de canalizare și stație de epurare, implementat prin Asociația de Dezvoltare Apă-Canal Constanța, prin operatorul regional Raja SA Constanța, are aceste trei componente: apă, canalizare, stație de epurare, cu o valoare totală de 18 milioane de euro. Valoarea consistentă a acestui proiect, dar și durata oarecum largă de execuție, se darorează faptului că rețeaua de apă, pe raza comunei, în cele trei sate componente, Jegălia, Iezeru și Gâldău, funcționa cu trei stații de apă separate, deservite de câte două puțuri. “Cei de la Raja, acum, au venit, de fapt, cu o uzină de apă, nu mai vorbim de stații.” Se vor amenaja patru puțuri, din care trei care să alimenteze bazinele cu apă și unul ținut drept rezervă. Se vor amenaja două bazine exterioare, ci o capacitate totală de stocare de 250 metri cubi fiecare. Se va construi și o stație de clorinare proiectată după ultimele standarde la nivel european. În cadrul actualelor gospodării de apă, pentru fiecare din cele trei localități componente, puțurile de apă vor fi prevăzute cu generatoare proprii, pentru a se asigura independența energetică a acestora, în cazul avariilor la actualul sistem de alimentare cu energie electrică. De la uzina de apă, în fapt noua gospodărie de apă, amplasată pe raza satului Gâldău, rețeaua de apă va duce în satul Gâdău, după care conducta se va duce pentru alimentarea cu apă potabilă a satelor Iezeru și Jegălia. “Acum, se lucrează la o astfel de rețea de apă care vine, în plus, la cele trei gospodării, Pe final, vom avea apa venită prin stația de la Gâldău, iar în caz de avarii sau de fenomene meteorologice extreme, de secetă, spre exemplu, fiecare gospodărie actuală, care funcționează independent una față de cealaltă, intră automat în funcțiune, urmând să se suplimenteze apa împinsă pe conducte, însă nu este vorba numai de cantitatea de apă, ci și de calitatea acesteia, acordându-se o atenție sporită acestui criteriu”. Astfel, vechile stații, refăcute, vor rămâne drept stații de rezervă. La nivelul satului Gâldău, rețeaua de alimentare cu apă este una nouă, fiind executată, din fonduri proprii, de firma care o deservește, Raja Constanța. În schimb, rețeaua de canalizare va fi indrodusă numai în satul Jegălia, avându-se în vedere criteriile de eligibilitate stabilite de finanțator, în fapt de Uniunea Europeană, care acordă astfel de sume numai pentru acele localități care au un număr de peste 2000 de locuitori. Stația de epurare va fi amenajată între localitățile Pietroiu și Gâldău, câtă vreme celelalte amplasamente erau în zone indundabile, astfel că se va amenaja introducerea conductei pe o lungime de patru kilometri, de la satul Jegălia până la stație, urmând ca deversarea apelor epurate să fie efectuată în brațul Borcea. Sistemul de canalizare va cuprinde 18 pompe de presiune, primarul Aurel Vasile catalogând-u-l drept inovativ și cu foarte multe pretenții. La acest moment, pentru rețeaua de apă potabilă, toate puțurile și gospodăriile de apă din cele trei localități componente ale comunei sunt executate, iar rețeaua de apă care pleacă de la noua uzină de apă din satul Gâldău este și ea executată, aceasta ajungând deja la gospodăria de apă din satul Jegălia. Conducta de canalizare va avea racordul în gospodăria cetățenilor, la locul stabilit de locuitori, neavând un amplasament fix, costurile fiind suportate de constructor. Lucrările sunt executate și cu muncitori din comuna Jegălia. “A fost un fel de înțelegere necontractuală ca firma care execută lucrările să folosească și muncitori de pe plan local, astfel că, într-o perspectivă deloc îndepărtată, oamenii care lucrează, la acest moment, la stația de apă, în fapt o adevărată uzină, amplasată la Gâldău, să și rămână acolo, ca angajați permanenți ai firmei beneficiare, Raja Constanța.”

Directia Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași recomandă: Ghiduri privind siguranța alimentelor adresate operatorilor din domeniul alimentar, publicate de Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie, în contextul evoluției COVID-19

0

În zilele de 7 și 8 aprilie 2020 au fost publicate ghidul „Covid-19 şi siguranţa alimentelor: ghid pentru operatorii din industria alimentară” elaborat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)  în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie (FAO) și Ghidul Comisiei Europene privind „Covid-19 şi siguranţa alimentelor”.

Ghidurile OMS/FAO și ale Comisiei Europene sunt elaborate în colaborare cu autoritățile competente și asociațiile de profil și au ca scop detalierea măsurilor suplimentare recomandate în contextul evoluției COVID-19 și a bunelor practici de igienă aplicabile de către operatorii din domeniul alimentar, astfel încât să se asigure menținerea funcţionării şi integrităţii lanţului alimentar cât şi a faptului că cetățenii beneficiază de alimente sigure.

Recomandările cuprinse în ghiduri vizează minimizarea riscului transmiterii Covid-19, gestionarea situațiilor în care s-a identificat o persoană infectată COVID-19 și se adresează personalului din unitățile de producție și vânzare cu amănuntul și a celor care realizează transportul și livrarea alimentelor.

 De asemenea, sunt furnizate recomandări pentru consumatori în ceea ce priveşte prepararea şi consumul de alimente la domiciliu.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a publicat pe site-ul propriu aceste ghiduri :

http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2020/04/COVID19-ghid_ind_alimentara.pdf

http://www.ansvsa.ro/wp-content/uploads/2020/04/Q_A_COVID-19-and-food-CE.pdf

și subliniază următoarele aspecte:

– până la această dată nu există evidențe că virușii care cauzează îmbolnăviri respiratorii se transmit prin alimente sau alimente ambalate; coronavirusurile nu se pot multiplica în alimente;

– regulile stricte de igienă ce sunt aplicabile deja operatorilor din domeniul alimentar au ca scop prevenirea contaminării alimentelor de orice fel de patogen, incluzând astfel și prevenirea contaminării alimentelor de virusul responsabil pentru COVID-19;

– în contextul evoluției COVID -19, operatorii din domeniul alimentar trebuie să ia măsuri de prevenire a răspândirii virusului, precum menţinerea distanţării fizice, limitarea contactelor externe la cele absolut necesare dar și reguli suplimentare de igienă, acolo unde este cazul, în special când un angajat este depistat pozitiv la acest virus;

– în unitățile de vânzare cu amănuntul, o atenție deosebită trebuie acordată  măsurilor de igienizare sporite, în special în zonele în care se identifică puncte de atingere cu risc ridicat (cărucioare de cumpărături, mânerele ușilor, cântarul utilizat de către clienți) și în vitrinele cu alimente, deschise spre vânzare (salată, vitrinele cu produse proaspete și produse de panificație);

-la dispoziția consumatorilor trebuie puse produse pentru dezinfectarea a mâinilor, la intrarea și ieșirea din spațiile alimentare.

            Reamintim tuturor cetățenilor numărul de telefon al instituției 0242 – 313676, unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grijă de sănătatea dumneavoastră și a animalelor dumneavoastră .

DIRECTOR EXECUTIV ,Dr. Viorel BUCUR

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Călărași: Măsuri dispuse privind gripa aviară

0

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus măsuri specifice de supraveghere sanitară veterinară pentru a elimina riscul pătrunderii gripei aviare înalt patogene, H5N8, care evoluează la păsările domestice în regiunile administrative maghiare de la granița cu România.

Au fost vizate în special județele limitrofe de pe granița de vest, dar măsurile generale de prevenție se aplică concomitent pe tot teritoriul României.

În ultima periodă Ungaria se confruntă cu un val de gripă aviară de înaltă patogenitate, subtipul H5N8, care a afectat mai multe ferme comerciale. În data de 30 aprilie au fost confirmate încă două noi focare în localitățile Battonya și Nagykamaras, la o fermă de curcani, respectiv la o fermă de gâște pentru foie gras, aflate în zona administrativă Bekes, la granița de vest a României.

În conformitate cu prevederile Directivei 94/2005, România are două localități, Peregu Mic și Peregu Mare, din județul Arad care intră în zona de supraveghere stabilită ca urmare a confirmării acestor noi focare. Va fi intensificată supravegherea pasivă în județul Arad, cat si în județele învecinate, Timișoara și Bihor.

În localitățile care intră în zona de supraveghere din județul Arad se dispun măsurile specifice de restricție a mișcărilor de păsări până la data de 3 iunie.

DSVSA Calarasi  a informat sectorul privat cu privire la riscurile asociate derulării activităților comerciale intracomunitare cu ferme din zonele în care evoluează boala.

Toate programele de biosecuritate aferente fiecărei unități avicole vor fi revizuite și reavizate de DSVSA, după introducerea de măsuri suplimentare de biosecuritate, pentru a se evita introducerea și diseminarea virusului influenței aviare.

Monitorizarea păsărilor sălbatice realizată de către administratorii fondurilor cinegetice va fi intensificată, în special în zonele în care păsările sălbatice sunt staționare.

Până la stingerea focarelor din Ungaria, se acorda o atenție sporită transporturilor intracomunitare de păsări domestice, furajelor și a mijloacelor de transport care provin sau urmează a tranzita Ungaria, pentru a preveni introducerea bolii pe teritoriul național.

 S-a dispus aplicarea unor măsuri suplimentare de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației, cu rolul de a împiedica contactul între păsările domestice și cele sălbatice sau de a disemina virusul prin vehicule, utilaje, îmbrăcăminte etc. :

 • prevenirea oricarui contact direct si indirect intre pasarile salbatice vii, in special cele de apa, si pasarile domestice, in special ratele si gastele.
 • este interzis accesul tuturor pasarilor domestice si pasari salbatice captive la luciuri de apa, lacuri, balti, rauri si orice alta amenajare hidrologica artificiala sau naturala.
 • separarea in cadrul gospodariei, in masura posibilitatilor, a ratelor si gastelor de alte pasari domestice;

         – se va evita prin toate mijloacele cresterea pasarilor domestice in aer liber, acestea fiind tinute inchise obligatoriu in spatii de cazare special amenajate; atunci cand acest lucru nu este posibil, hranire si adaparea pasarilor se va realiza intr-o zona acoperita la care nu pot avea acces pasarile salbatice;

         – se interzice adaparea pasarilor domestice cu apa din rezervoarele de apa de suprafata accesibile pasarilor salbatice;

       – se va evita intrarea mai multor personae, in zona de exploatare a pasarilor domestice, miscarile limitandu-se la o singura persoana (proprietarul exploatatiei);

      – se va avea in vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozatoare si alte animale de companie;

      – se vor aplica masuri suplimentare de evitare a introducerii/ diseminarii unei eventuale infectii prin folosirea unei incaltaminte diferite in spatiul de exploatare a pasarilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfectia incaltamintei;

         – se va acorda o atentie sporita asupra riscurilor introducerii si diseminarii bolii de catre vanatori, care pot transmite virusul de la salbatic la domestic prin pasari vanate si prelucrate in exploatatiile non profesionale sau prin echipamentele (ustensilele) folosite la vanatoare .

Orice  modificare a starii de sanatate la pasari va fi anuntata medicului veterinar împuternicit de liberă practică din localitate:

 • apatie, adinamie, penaj zburlit,
 •  inapetenţă , sete exagerată,
 • descărcări nazale, oculare ,  tuse,
 • diaree apoasă de culoare verde sau pronunţat albă,
 • cianoza crestei şi bărbiţelor,
 • manifestări nervoase,

De reţinut:

 Nu aruncati cadavrele de pasari. Izolati cadavrele pana la sosirea medicului veterinar;

 Anunţaţi medicul veterinar oficial, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Calarasi  la numărul de telefon 0242 / 313676

Toate cazurile de îmbolnavire sau mortalitate la păsări sau la animalele detinute in gospodaria proprie trebuie să fie anunţate imediat medicului veterinar sau Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din Calarasi  la numărul de telefon 0242 / 313676!

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. Viorel BUCUR

Primăria Călărași: Tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor

0

În perioada 12.05.2020 – 16.05.2020 se vor efectua tratamente de combatere a căpușelor și țânțarilor (larve și adulți), atât avio, cât și terestru, pe raza municipiului Călărași (zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă, parcuri etc).

Tratamentul avio se va efectua în intervalul orar 06.00-11.00, iar cel terestru în intervalul orar 22.00-06.00, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei (fapt ce va fi comunicat ulterior).

      Substanțele active ale produselor utilizate sunt: cipermetrin, tetrametrin, pyperonil, butoxid, deltametrin și s-metropren, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Borcea: Tăiat cu maceta și aruncat în șanț, din răzbunare

0

A fost arestat în data de 29.04.2020, de un complet de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Călărași. Este vorba de Ion George Alexandru, cercetat pentru săvârşirea infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” prevăzută de art. 193 alin. (2) C.pen. și “tulburarea ordinii și liniștii publice” prevăzută de art. 371 C.pen. cu aplic. art. 38 alin. (2).

După ce a depus mărturie într-un dosar de furt, un bărbat din județul Călărași, comuna Borcea, a ajuns în stare gravă la spital. În urma declarațiilor făcute, a fost înjunghiat și tăiat cu o macetă de către patru indivizi, anunță postul de televiziune Antena 3. Eveniment s-a produs pe data de 28 aprilie 2020, atunci când acesta se deplasa către locuința soacrei sale. Pe drum, bărbatul, împreună cu soția și fiul lor în vârstă numai trei ani, s-au întâlnit cu cel împotriva cărora victima a depus o mărturie într-un dosar de furt. Potrivit martorilor, atacatorul, însoțit de alți trei indivizi, au sărit să îl bată pe cel care a depus mărturie împotriva lor. La un moment dat, unul dintre agresori a vrut să îl lovească cu o macetă în cap, însă bărbatul s-a ferit cu mâna și a scăpat astfel cu viață, însă cu o rană extrem de gravă. De asemenea, soția bărbatului a primit, la rândul ei, mai multe lovituri din partea agresorilor.

După scandalul de pe 28 aprilie, Ion George Alexandru a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru loviri sau alte violențe, dar nu și pentru tentativă de omor, scrie Antena 3.

Soția bărbatului a primit, la rândul ei, mai multe lovituri din partea agresorilor. Victima a explicat că totul a început în momentul în care a depus mărturie împotriva agresorului, într-un dosar de furt. Astfel, agresorul ar fi spart o locuință din comuna Borcea, motiv pentru care este cercetat penal. Pentru a scăpa de acest dosar, bărbatul a încercat să îl facă pe martor să renunțe la declarația dată.

Stații automatizate și biciclete inteligente, printr-un nou contract cu finanțare europeană semnat de Primăria Municipiului Călărași

0

Primăria Municipiului Călărași a semnat un nou contract finanțat din fonduri europene, proiect ce se adaugă celor 17 aflate deja în implementare,  valoarea totală fiind de 37,4 milioane euro.

Accesat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, proiectul Sporirea gradului de mobilitate al populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”, semnat joi,  30 aprilie 2020, are o durată de implementare de 24 de luni și o valoare elibigilă de 6.194.443 lei (aproximativ 1,3 milioane euro), co-finanțarea municipiului fiind de 2%.

19 locații din întreg municipiul Călărași sunt propuse prin proiect pentru amplasarea stațiilor inteligente automatizate de biciclete și triciclete, toate fiind prevăzute cu stații de andocare independente energetic, cu încărcare unidirecțională și sistem software ce permite accesul prin intermediul dispozitivelor mobile.

Pe lângă stațiile automatizate, proiectul presupune și achiziția a190 biciclete inteligente, 6 triciclete pentru seniori și 6 triciclete pentru persoane cu disabilități,toate prevăzute cu sistem de protecție antifurt, softwarecu monitorizare GPS, modul de comunicații mobile GPRS/Wi-Fi, precum și modul de comunicații cu terminalele și stațiile de preluare/predare.

Tricicletele sunt special adaptate pentru soluții de bike-sharing dedicate persoanelor în vârstă și celor cu disabilități și dispun de aceeași configurație.

Sistemul de ticketing al bicicletelor inteligente va permite folosirea cu rapiditate și ușurință schimbarea modalității de transport și va fi parte integrantă în sistemul de ticketing al transportului public.

Prezentul contract este complementar unui nou proiect, aflat în precontractare ce presupune înființarea unei rețele de aproximativ 5 km de piste de biciclete, valoarea lui fiind de 1,1 milioane euro.

Finalizarea controalelor Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Călăraşi desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale

0

Controalele inspectorilor DSVSA Călăraşi în perioada 30.03.2020 – 15.04.2020 premergătoare Sărbătorilor Pascale, au fost efectuate la un număr de 44de obiective din sectorul alimentar, autorizate sau înregistrate sanitar veterinar.

Au fost sacrificați, în total, 3487 capete de miei și iezi în 3 abatoare autorizate sanitar veterinar, pe teritoriul judeţului nefiind sacrificaţi miei şi iezi în centre de sacrificare temporară, nefiind solicitări din partea autorităților locale, ferme comerciale sau asociaţiile de profil pentru sacrificarea mieilor.

Verificările au vizat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcționare la nivelul pieţelor agro-alimentare, abatoarelor şi centrelor de sacrificare a mieilor cu activitate temporară, în unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală şi nonanimală, unităţile de comercializare cu amănuntul, precum şi în unităţile de alimentaţie publică/catering cu livrare la domiciliu.

Totodată, la nivelul tuturor abatoarelor, inspectorii sanitari veterinari din cadrul DSVSA Călăraşi, au efectuat supravegherea funcționării şi expertiza sanitară veterinară a cărnii şi organelor, au verificat starea de sănătate, condițiile de igienă și bunăstare a animalelor, modul de gestionare şi distrugere a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) rezultate din activitatea de sacrificare.

Deficienţele constatate de inspectorii DSVSA Călăraşi, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionate prin aplicarea a 12 sancţiuni contravenţionale, care au însumat 26.600lei.

Dintre principalele neconformităţ constatate și sancţionate menționăm:

 • nerespectarea condițiilor și normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de igienă la expunerea și comercializarea produselor alimentare;
 • comercializarea cărnii fără expertiză sanitară veterinară efectuată de un medic veterinar oficial;
 • nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare de origine animală;
 • neconformități privind demonstrarea trasabilității produselor alimentare;
 • etichetarea și ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • comercializarea cărnii de miel fără documente legale;
 • nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incintă, utilizarea dezinfectorului şi a filtrului sanitar;

Reamintim tuturor cetățenilor numărul de telefon al instituției 0242 – 313676, unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor.

Misiunea medicilor veterinari este aceea de a avea grijă de sănătatea dumneavoastră şi a animalelor dumneavoastră.

DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

Senatorul Răducu Filipescu: Trebuie să punem toți umărul la repornirea sistemului de irigații

0

Senatorul PNL, de Călărași, Răducu Filipescu, spune că măsurile de limitare a circulației nu l-au împiedicat să-și continue activitatea. A avut discuții cu fermieri, reprezentanți ai ministerelor Agriculturii și Transporturilor, a participat la ședințe de comisii și de plen, online.

“Chiar dacă ultima perioadă a fost una mai dificilă, și din perspectiva măsurile de limitare a circulației, nu înseamnă că am stat degeaba. Am avut două ședințe de plen la Senat, trei ședințe în Comisia de Energie, Infrastructură energetică și Resurse minerale și o ședință la Comisia de Administrație Publică. “ – spune senatorul Răducu Filipescu.

“Dincolo de activitatea propriu-zis parlamentară, am încercat să-mi duc mai departe și activitatea din teritoriu. Am vorbit cu fermieri din zona Făurei – Dorobanțu și am încercat să-i ajut în găsirea de soluții pentru repunerea în funcțiune a sistemului de irigații din această zonă. Este un an secetos și este nevoie, mai mult decât oricând ca agricultorii să fie sprijiniți pentru a produce pâinea țării.

Am adus problema agricultorilor în atenția Guvernului, se încearcă și rezolvarea problemei alimentării cu energie electrică a stațiilor de pompare, trebuie să punem toți umărul la repornirea sistemului de irigații, că nu se poate să faci agricultură fără apă.

O altă problemă de care m-am ocupat în această perioadă a fost ca împreună cu Ministerul transporturilor și factorii de decizie din CNAIR să identificăm o soluție prin care să ajutăm unele primării din județ. Despre ce este vorba? După cum se știe, de ceva vreme se lucrează la reparația Autostrăzii A2. Ei bine, ne-am gândit că materialul obținut din frezarea căii de rulare ar putea fi folosit de unele primării pentru îmbunătățirea drumurilor, acolo unde este nevoie. E vorba de un material pe care primarii îl obțin fără costuri. Este un ajutor important pentru primarii care se luptă să facă ceva pentru oamenii din comunele lor.” – a precizat parlamentarul liberal, Răducu Filipescu.

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

UAT Unirea:

Florian Belu, primarul comunei Unirea, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, pentru anul 2019, afirmă că a avut drept preocupare principală gospodărirea eficientă a bugetului local, dar și asigurarea unui grad de satisfacție din punct de vedere material, a locuitorilor, prin dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri în vederea extinderii, modernizării, întreținerii și reparării drumurilor de interes local, a rețelei de apă existente, a imobilelor din domeniul public și privat al comunei, a iluminatului public, menținerea curățeniei și colectarea gunoiului menajer, atragerea de investitori, precum și asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală. “Activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale comunei Unirea, pe baza atribuțiilor prevăzute de lege, respectând principiul transparenței decizionale”, precizează Florian Belu. Pentru anul 2019, gradul de colectare a veniturilor proprii, la nivelul UAT Unirea, a fost de 82 la sută. Astfel, bugetul de venituri însumează 9.431.436 lei, din care: venituri proprii – 1.182.752 lei; cote și sume defalcate din impozitul pe venit – 692.115 lei; sume defalcate din TVA – 2.560.630 lei; subvenții de la alte instituții – 4.753.925 lei (4.656.264 lei – PNDL; 18.979 lei – ajutor de încălzire; 15.965 lei – subvenții PUG; 264.311 lei – AFIR, achiziție buldoexcavator; 64.420 lei – donații și sponsorizări). Bugetul de cheltuieli însumează 9.504.893 lei, din care: cheltuieli de personal – 2.086.379 lei (1.645.847 lei – cheltuieli cu salariile personalului din administrația publică; 16.578 lei – cheltuieli cu personalul din învățământ; 423.954 lei – cheltuieli salariale cu personalul din cadrul căminului pentru persoane vârstnice); iluminat public – 172.746 lei (energie electrică – 123.577 lei; lucrări de întreținere și reparații – 49.169 lei); rețele și gospodării de apă (consum curent – 68332 lei; modernizări – 20.095 lei); studii și proiecte – 35.792 lei, reprezentând SF și DALI pentru proeictul Modernizare drumuri de interes local, în valoare de 5.499.276 lei. A fost achitată suma de 139.542 lei, pentru studii SF și DALI pentru proiectul de modernizare a străzilor din comuna Unirea, aferent Programului Național de Dezvoltare Locală 3, acesta vizând asfaltarea tuturor străzilor din satele Unirea și Oltina. În domeniul cultural, prin Căminul cultural local s-au derulat mai multe activități specifice, după cum urmează: repetiții Ansamblul Folcloric Unirea; Ziua Femeii; Ora Pământului; Ziua Europeni; Ziua Copilului; activități zilnice cu copiii pe timpul vacanței de vară; spectacole de teatru pentru copii; petreceri specifice; Ziua Națională a României; vizionări de filme și documentare; repetiții; spectacole de magie. La nivel local, sunt școlarizați 248 de copii, în cadrul școlii gimnaziale cu clasele I-VIII, care include și o grădiniță cu program normal. Au fost executate lucrări de igienizare și reparații, în cadrul instituțiilor de învățământ, în suma de 57.572 lei, la care se adaugă suma de 63.733 lei, reprezentând cheltuieli de funcționare. La capitolul protecția mediului, UAT Unirea a cheltuit suma de 173.936 lei, pentru presări de servicii de întreținere și curățenie, îndepărtarea gunoaielor, colectarea și localizarea acestora, precum și pentru îngrijirea platformelor de gunoi. În domeniul infrastructurii, a fost finalizat proiectul Modernizarea drumurilor de interes local, derulat prin PNDL2, pe o lungime totală de 5.465 metri liniari. Au fost asfaltate următoarele străzi: Fermei, Dogarilor, Viitor, Constructorului, Libertății, Dacului, Sălcioarei, Agronomului, Borcea, Magnoliei, Școlii, Grădiniței, Pontonului, Livezilor, Grădinilor, Parcului, Vișinilor, Poeiniței, Duzilor, Stadionului, Primăriei, Lujerului (tronson I și II), Mușețelului. Pentru acest proeict, s-a achitat suma de 4.805.059 lei. Totodată, s-au amenajat trotuare pe ambele sensuri de mers, la nivelul DN3B, în satul Oltina. În domeniul asistenței sociale, s-au înregistrat următoarele date: ajutor social – 17 familii și persoane singure; alocații de astat – 17 copii; alocații pentru susținerea familiei – 86; indemnizații pentru creșterea copilului – 77; indemnizații pentru persoane cu handicap – 42; ajutoare pentru încălzirea locuinței – 73; anchete sociale – 780; tichete sociale pentru grădiniță – 9; consiliere primară – 44. Pentru anul 2019, activitatea Centrului de Zi pentru Copii a fost suspendată câtă vreme nu au mai existat solicitări. Căminul pentru Persoane Vârstnice Sfânta Maria, din cadrul comunei Unirea, funcționează cu o capacitate de 28 de locuri, cu o schemă de personal formată din 14 persoane. Comuna Unirea are un număr de 2.620 locuitori, iar pentru anul 2019 s-au înregistrat următoarele date de stare civilă: acte de naștere – 1 (act transcris pentru un minor născut în străinătate); acte de deces – 30; acte de căsătorie – 15, din care unul transcris; documente privitoare la starea civilă – 169 mențiuni. S-au efectuat 211 înregistrări de evidență a contractelor de arendă, în cadrul compartimentului Registru Agricol, s-au eliberat 764 adeverințe, au fost eliberate 26 de atestate de producător și 26 de carnete de comercializare. La capitolul urbanism, s-au eliberat 8 autorizații de construcție, 5 autorizații de desființare și 14 certificate de urbanism. În cursul anului 2019, au fost convocate 18 ședințe de consiliu local, din care: 13 ordinare; 2 extraordinare; 2 de îndată, 1 extraordinară de îndată. Au fost adoptate 63 de hotărâri.Toate proeictele de hotărâre l-au avut drept inițiator pe primar.

UAT Roseți:

Nicolae Râjnoveanu, edilul comunei Roseți, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2019, afirmă că activitatea administrației publice locale, de la nivelul localității, este în continuare marcată de lipsa fondurilor bănești, fapt care a influențat ca numeroasele obiective propuse să nu poată fi realizate. Comuna Roseți figurează cu 8.503 hecatre teritoriu administrativ, din care 378,31 hectare reprezintă teren intravilan. “Incertitudinea privind posibilitatea acoperirii cheltuielilor prevăzute, precum și grija că vor apărea alte probleme neplanificate, au creat dereglări, nepermițând fixarea unei strategii clare în sensul dorit de noi, în timp util”, precizează Nicolae Râjnoveanu. La nivelul comunei Roseți, sunt 6.490 de locuitori, din care: 3.194 – femei; 3.269 – bărbați; densitatea este de 85 locuitori/kmp, pe următoarele categorii de vârste: 0-14 ani – 1.220 (din care 597 sex masculin, 693 sex masculin), 15-59 ani – 4.149 (din care 1.987 sex masculin, 2.126 sex masculin), peste 60 de ani – 1.121 (din care 610 sex masculin, 511 sex masculin), cu un spor natural pozitiv de 4,2 la sută. Resursa totală de muncă, reprezentată de populația de 18-65 ani, este de 4.469 locuitori, procentul fiind de 68,86 la sută, iar populația activă este de 4.351 locuitori. Venitul minim garantat este primit de 79 de persoane, din care 14 dețin certificat de incapacitate de muncă, 17 sunt apte de muncă, iar 48 de persoane au copii sub vârsta de 7 ani sau sunt persoane vârstnice. Populația activă este structurată în două categorii: sectorul agricol – 2.600 persoane; sector neagricol – 1.751 persoane. Structura populației active ocupate pe diverse tipuri de activități socio-economice: agricultură – 2.606; construcții – 420; confecții – 210; comerț și alimentație publică – 156; finanțe, banci – 6; invățământ – 26; sănătate – 8; alte activități – 919. La data de 31.12.2019, pe raza comunei Roseți își desfășuru activitatea 79 de agenți economici. Conform datelor statistice, 80 la sută din persoanele active își desfășoară activitatea la societți comerciale de pe raza municipiului Călărași, fiind navetiști. Pentru anul 2019, la nivelul administrației publice locale, s-au emis: 350 de dispoziții ale primarului; 80 de hotărâri de consiliu local; au fost întocmite 88 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale; au fost comunicate 18 răspunsuri la petițiile adresate de cetățeni. La capitolul stare civilă, s-au înregistat următoarele acte: 9 acte de naștere; 62 certificate de naștere la solicitarea cetățenilor; 40 acte de căsătorie; 61 certificate de căsătorie; 40 acte deces; 56 certificate de deces; 1 certificat de divorț. În domeniul protecției sociale, pentru anul 2019 s-au întocmit: 141 anchete de invaliditate, necesare la comisiile de evaluare; 110 anchete pentru reevaluarea minorilor aflați în centre de plasament, respectiv la asistenții maternali profesioniști; 29 anchete privind soluționarea cauzelor civile. Tot în cursul anului trecut, s-au întocmit 376 de dosare privind ajutorul de încălzire a locuinței, s-au efectuat 102 anchete sociale privind starea persoanelor beneficiare de indemnizație cu handicap grav; 27 de anchete sociale au fost efectuate în cadrul programului Bani de Liceu și Euro 2000; 74 de anchete pentru acordarea de burse sociale școlare; 23 de dosare privind creșterea și îngrijirea copilului; 18 dosare reprezentând stimulent educațional. Referitor la alocațiile pentru susținerea familiei, în anul 2019 s-au înregistrat 40 de dosare noi, dintr-un total la plată de 248, iar 80 au încetat. În privința venitului minim garantat, s-au înregistrat 26 de dosare noi, dintr-un total de 62 de dosare, s-au efectuat 4.371 ore de muncă, s-au întocmit 58 de dosare de încălzire, 932 de pachete au fost distribuite prin POAD, s-au întocmit 82 de dosare pentru alocație de stat. În cadrul compartimentului Registru Agricol, pentru anul trecut, s-au eliberat 5.300 de adeverințe, din care 99 de adeverințe pentru APIA. S-a răspuns la un număr de 100 de adrese și petiții. S-au verificat și eliberat 46 de atestate de producător și 46 carnete de comercializare a produselor agricole, alte 2 cereri fiind pentru completarea cu alte produse în atestat și în carnetul de comercializare. În total, s-au înregistrat 10.342 documente. La nivelul comunei, s-au înregistrat următoarele efective de animale: 815 capete bovine; 10.167 capete ovine; 559 capete porcine; 779 capete caprine; 270 capete cabaline; 10.121 păsări; 13 măgari; 475 familii albine. În domeniul producției agricole, pe raza comunei Roseți s-au înregistrat următoarele recolte: grâu – 4.900 kg/ha; orz – 5.900 kg/ha; porumb – 5.500 kg/ha; rapiță – 1.400 kg/ha; floarea soarelui – 2.500 kg/ha; soia – 2.750 kg/ha; mazăre – 1.250 kg/ha; lucernă – 3.200 kg/ha; plante nutreț – 6.000 kg/ha; islaz – 6.000 kg/ha; vii – 900 kg/ha; orzoaică – 4.000 kg/ha; triticale – 4.600 kg/ha; năut – 1.200 kg/ha. Tot pentru anul trecut, la nivelul UAT Roseți s-au eliberat 43 de certificate de urbanism, având ca scop construirea de locuințe parter; parter + mansardă; parter + 1 etaj; anexe gospodărești, s-au eliberat 30 de autorizații de construire locuințe și anexe gospodărești și s-au eliberat 4 autorizații de desființare; au fost întocmite 24 de procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor. A fost urmărită activitatea de investiții, iar situația lucrărilor desfășurate, la sfârșitul anului 2019, se prezintă astfel: extindere rețea de canalizare menajeră și modernizare gospodărie de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea de distribuție apă, faza de proiectare, cu o valoare de 12.491.566 lei; modernizare drumuri de interes local, executată în proporție de 80 la sută; valoarea – 6.727.620 lei; reabilitare și modernizare școală – lucrare în execuție; valoare – 6.906.252 lei; construire corp anexă Primăria Roseți – lucrare finalizată; valoare – 384.069 lei; construire teren fotbal pentru antrenament, vestiare, împrejmuire și iluminat, lucrare aflată în stadiul de proiectare și execuție, valoare – 510.705 lei; utilități pentru construcție sală de sport școlară, lucrare aflată în faza de achiziție, valoare – 115.000 lei; realizare studiu de fezabilitate pentru înființare rețea de distribuție a gazelor naturale – în curs de finalizare; realizare documentație tehnică pentru lotizare zona est în vederea atricuirii de locuri de casă – lucrare finalizată.

UAT Modelu:

Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, consideră, în Raportul de activitate prezentat în exercitarea atribuțiilor care-i revin, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de ineters public, că misiunea celor care compun administrația locală este aceea de a asigura un management performant, corect și echilibrat din punctul de vedere al deciziilor, pentru a oferi premisele unei dezvoltări rurale integrate durabile și pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. Consideră că atrbuțiile care-i revin sunt legate de satisfacerea nevoilor generale și specifice, având drept obiective crearea de noi locuri de muncă prin atragerea de investitori, atragerea de fonduri europene, investiții noi, continuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, reabilitarea infrastructurii, revizuirea inventarelor privind domeniul public și privat al UAT Modelu, finalizarea aplicării legilor funciare, cadastrarea domeniului public și privat, dar și implementarea la nivel local a sistemului de plată online pentru taxe și impozite locale, procedură care se află deja demarată. Gheorghe Dobre consideră că dezvoltarea comunei Modelu presupune asigurarea, modernizarea și întreținerea unei infrastructuri la nivel local care să asigure o rețea de drumuri comunale, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de iluminat public, precum și rețeaua de canalizare și stație de epurare. “Asigurarea și întreținerea acestor componente de infrastructură creează un cadru optim de dezvoltare locală, fapt ce va conduce la creșterea numărului populației prin asigurarea unui nivel de trai ridicat”. În același document se afirmă că dezvoltarea armonioasă a comunei Modelu presupune și menținerea eforturilor de întreținere, modernizare dar și creare de noi instituții de învățământ, atât la nivel preșcolar, cât și școlar / gimnazial, fapt ce va duce la creșterea gradului de acces la învățământ a tinerei generații. “Creșterea gradului de acces la învățământ va duce la crearea pe plan local a unei populații educate ce va avea șansa obținerii mai facile a unui loc de muncă, implicit la apariția unor noi locuri de muncă pe plan local sau, în cazul în care tinerii își găsesc un loc de muncă în afara localității, la existența unor venituri suplimentare în rândul familiilor din comună”. Astfel, la nivelul comunei se acordă o atenție desoebită copiilor și tinerilor prin susținerea financiară de la bugetul local sau prin cofinanțări ale diferitelor proiecte de îmbunătățire a infrastructurii locale de învățământ, prin acordarea accesului la facilități de petrecere a timpului liber în zone recreativ-sportive situate în satul Tonea (parc), sala de sport (Modelu), terenurile sintetice din incinta școlilor nr. 1 și 2 (Modelu), găzduirea de spectacole de teatru pentru copii și tineri, în Căsuța Poveștilor Pescărești, cadrul organizatoric fiind unul performant, susținerea ansamblului de dansuri populare Cununița Grâului, în cadrul căruia sunt înscriși și activează numeroși copii și adolescenți din comună, prin sprijinirea familiilor tinere prin acordarea de loturi de casă, asigurarea de consultații medicale periodice etc. În decursul anului 2019, s-au realizat următoarele obiective de investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor din cele două sate componente, Modelu și Tonea; 2. igienizarea constantă a malului brațului Borcea prin îndepărtarea depozitelor neconforme de gunoi; 3. întreținerea constantă a spațiilor verzi; 4. organizarea de manifestări culturale dedicate Zilei Comunei Modelu; 5. organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 6. continuarea execuției în cadrul proiectului de înființare a rețelei de canalizare și construire a stației de epurare; 7. atribuirea contractului de execuție și proiectare pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și demararea acestora; 8. continuarea activităților proiectului P.O.C.U. Cercul de Zâmbete, care se va finaliza la data de 24.05.2021; 9. semnarea contractului de finanțare pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala generală nr. 2 Modelu; 10. demararea procedurilor de achiziție în vederea atribuirii contractului de execuție pentru proiectul de modernizare de drumuri de interes local, pentru o lungime de 3,522 kilometri, acest fiind finanțat integral de la bugetul local; 11. continuarea întocmirii documentației necesare proiectului pentru racordarea la rețeaua de canalizare pentru a facilita racordarea gospodăriilor și a agenților economici la rețeaua de canalizare; 12. achiziționarea de camere de supraveghere pentru unitățile de învățământ; 13. realizarea de rețele de calculatoare la sediul administrativ al comunei; 14. dezinsecție aeriană și terestră. Pentru perioada următoare, Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, și-a fixat mai multe priorități, dintre care amintim: 1. finalizarea documentației necesare demarării recepției la obiectivul de investiții privind modernizarea, dotarea și împrejmuirea Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Modelu; 2. continuarea lucrărilorla Grădinița cu Program Normal nr. 2, urmând a se efectua documentația aferentă recepției; 3. demararea întocmirii documentației pentru dotarea celor două grădinițe, prin finanțare de la bugetul local; 4. igienizarea malului stâng al brațului Borcea ori de câte ori este necesar; 5. pregătirea utilajelor pentru deszăpezire pentru sezonul rece; 6. organizarea Zilelor Comunei Modelu; 7. finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare și demararea întocmirii documentației pentru recepție; 8. finalizarea procedurii de achiziție a unui buldoexcavator; 9. demararea procedurii de întocmire a documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 Modelu; 10. continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public stradal prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 11. continuarea eforturilor de a obține finanțare pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local; 12. continuarea eforturilor de întreținere în parametrii optimi de explotare a sistemului de alimentare cu apă; 13. continuarea lucrărilor la în cadrul investiției de modernizare a drumurilor de interes local pe o lungime de 8,07 kilometri; 14. atribuirea contractului de achiziție publică pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 3,522 kilometri, lucrare finanțată cu fonduri proprii; 15. finalizarea documentației pentru atribuirea contractului în vederea realizării lucrărilor de realizare de racorduri la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 16. continuarea eforturilor de întocmire a documentației tehnice necesare proiectului de extindere rețea de gaze naturale în zona de nord a satului Modelu; 17. finalizarea documentației aferente întocmirii planului urbanistic general; 18. întocmirea documentației pentru achiziționarea de rezervoare cu o capacitate de 200 mc necesare stocării și procesării apei potabile.

Anunț

0

Deoarece am fost întrebați în repetate rânduri daca noul coronavirus se transmite prin apa, informăm opinia publică despre faptul că, așa cum scriu site-urile oficiale ale Ministerului Sănătății și Institutului de Sănătate Publică București, COVID-19 se transmite pe cale respiratorie,prin picături de secreție, produse de o persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Transmiterea este posibilă când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă) de la o persoană infectată.

COVID – 19 – NU SE TRANSMITE PRIN APĂ.

Apa distribuită de ECOAQUA SA are calitatea corespunzătoare Legii 458/2002 republicată, modificatăîn 2017,  realizându-se  dezinfecția si controlându-se prezența clorului rezidual liber în apa din rețea.

ECOAQUA SA  a intensificat monitorizarea calității apei distribuite, încă din luna februarie, prelevând și analizând fizico-chimic și bacteriologic probe suplimentare de apă din zonele cu densitate mare de populație (școli, grădinițe, instituții publice,spitale).

Ca măsuri de reducere a posibilităților de transmitere epidemiologică, ECOAQUA S.A. a luat masuri suplimentare de dezinfecție a spațiilor de lucru, a montat covoare cu dezinfectant la intrarea în stații și a restricționat accesul în stațiile de tratare a apei în toată aria de operare.

Ecoaqua S.A. roagă utilizatorii să foloseasca cât mai puțin modalitățile de plată prin casierii a facturilor de apă și să apeleze la  instrumentele de plată alternative:

1. In numerar prin intermediul terminalelor din magazinele cu siglă galbenă PayPoint   sau un doi Centru de plăți

2. Prin virament în conturile bancare următoare prin OP sau internet banking:

BCR Călărași:                   RO32 RNCB 0098 0078 0871 0002

ALPHA BANK Călărași:RO91 BUCU 2341 2131 4508 9RON

CEC BANK Călărași:RO59 CECE CL01 30RO N043 1906

RAIFFEISEN BANK Călărași: RO57 RZBR 0000 0600 1955 5537

GARANTI BANK Călărași:     RO91 UGBI 0000 6720 0650 2RON

3. Plata utilizând telefonul mobil prin aplicația mobilPay Wallet– aplicație disponibilă GRATUIT pentru iOs și Android.Ea poate fi descărcată de pe App Store și Google Play.

4. Stațiile fixe de încasare SelfPay (fost ZEBRAPAY)care pot fi găsite în centre comerciale, piețe, benzinării și magazine de proximitate.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU

0

COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA SI REALIZARE DE RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA IN LOCALITATILE ALEXANDRU ODOBESCU SI NICOLAE BALCESCU, COMUNA ALEXANDRU ODOBESCU, JUDETUL CALARASI” propus a fi amplasat în satele Nicolae Balcescu si Alexandru Odobescu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului din comuna Alexandru Odobescu, judetul Calarasi, sat Nicolae Balcescu, str. Centrala nr. 29, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

0

COMUNA DOROBANTU  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: IMBRACAMINTE BITUMINOASA USOARA (IBU) PE STR. TUDOR ARGHEZI, SAT DOROBANTU, COMUNA DOROBANTU, JUDETUL CALARASI, propus a fi amplasat în COM. DOROBANTU.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, Jud. Calarasi si la sediul titularului Com. Dorobantu, înzilele de luni-vineri, între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi.

Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

COMUNICAT DE PRESĂ

0

Primăria Municipiului Călărași a recepționat joi, 23 aprilie 2020, echipamentele achiziționate prin fonduri europene, în cadrul proiectului ”Managementul comun al riscului pentru reacții eficiente ale autorităților locale în situații de urgență”, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, Municipiul Călărași având ca partener municipalitatea Belene, din Bulgaria.

Bugetul total al proiectului este de 987.468,06 Euro, din care bugetul alocat Primăriei Municipiului Călărași este de 487.915,19 Euro. Contribuția din bugetul local a proiectului este de doar 9.758,30 Euro.

Au fost achiziționate trei mini-încărcătoare, un încărcător frontal, două utilaje deszăpezire, o vidanjă și o nacelă. Joi, 23 aprilie 2020, au fost recepționate toate echipamentele menționate, cu excepția nacelei, a cărei livrare este întârziată de criza sanitară.

Toate echipamentele vor fi operate de către Serviciul Public Pavaje Spații Verzi, din subordinea Primăriei Municipiului Călărași.

BIROUL DE PRESĂ

Bucuria Sărbătorilor pascale, în sufletele seniorilor călărășeni

0

Daruri tradiționale pascale pentru bătrâni din municipiul Călărași, identificați de Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, vor ajunge la aceștia, în ajun de Sărbători, cu ajutorul voluntarilor Crucii Roșii Călărași.

Printr-o colectă inițiată de primarul municipiului Călărași în rândul consilierilor locali călărășeni, la care au răspuns pozitiv reprezentanții PNL si PDS, s-au achiziționat 300 de pachete cu alimente necesare Sărbătorilor pascale, care vor ajunge la bătrâni din municipiul Călărași zilele acestea.

Suntem alături de seniorii noștri în această perioadă dificilă. I-am protejat, încă de la începutul crizei cauzate de noul coronavirus, și continuăm să o facem!

Localitățile călărășene, realități și perspective

0

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu, edilul comunei, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dichiseni, în cadrul capitolului privind situația economico-socială a comunei și stadiul executării obiectivelor propuse pe anul 2019, arată că în baza datelor obținute de la Institutul Național de Statistică, populația celor trei sate componente, Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, era de 1.734 de locuitori. Consiliul Local Dichiseni, format din 11 consilieri, s-a întrunit în 16 ședințe, din care 12 ordinare și 4 extraordinare, elaborându-se un număr de 64 de hotărâri, toate la inițiativa primarului. ÎReferitor lae relațiile cu publicul, această activitate a constat în punerea la dispoziția cetățenilor a documentelor necesare, formularelor-tip și fișe de informații publice, în vederea obținerii actelor și diverselor documente, preluarea, înregistrarea și răspunsul luării în debit a proceselor-verbale de contravenții și predarea către serviciul de taxe și impozite pentru încasarea sau executarea acestora. Asfel, pentru încasarea impozitelor și taxelor locale, în anul 2019, s-au întocmit și înmânat 28 de înștiințări de plată, 14 titluri executorii și somații, 8 popriri. Au fost întocmite 2.347 de fișe fiscale, din care 2.236 persoane fizice și 111 dosare persoane juridice, numărul contribuabililor din programul de impozite și taxe locale fiind de 2.273. Pe anul trecut, s-au întocmit 130 de foi de vărsământ. La nivelul anului 2019, bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 5.659.708 lei, din care venituri proprii în sumă de 1.844.716 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.428.999 lei, iar cele de dezvoltare de 2.434.135 lei. Pentru anul 2019, s-a înregsitrat un excedent de 36.808 lei. La nivelul Primăriei Dichiseni, s-au înregistrat următoarele cheltuieli: 967.092 lei – salariații din aparatul de specialitate, 43.233 lei – cheltuieli cu salariații din învățământ; 670.653 lei – cheltuieli cu indemnizațiile persoanelor cu handicap; 906.627 lei – cheltuieli cu utilitățile, achiziția de furnituri de birou, lemne, materiale curățenie, carburanți și piese de schimb, reparații curente, achiziția de bunuri de natura obiectelor de inventar, pregătire profesională.; 154.858 lei – cheltuieli material învățământ, din care 83.858 lei asigurați din contribuția bugetului local; 3.450 lei – pentru copii cu CES; 5.799 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social; 15.121 lei – ajutor de încălzire pentru persoanele fără ajutor social. La secțiunea dezvoltare, ponderea o deține investiția de extindere a rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu o valoare de 1.831.475 lei. Pentru anul 2019, pentru capitolul achiziții publice și implementarea proiectelor, edilul Iulian Radu precizează că s-au derulat următoarele obiective de investiții: extindere rețea de apă potabilă și branșamente la rețeaua de apă potabilă, în cele trei sate componente, Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, proiect finalizat, înființare teren de sport și dotări aferente, aflat în curs de implementare; grădinița cu program normal pentru 2 grupe, în curs de implementare; reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ de cultură în satul Dichiseni, în curs de implementare; modernizare drumuri de interes local, în curs de implementare. S-au făcut demersuri pentru pregătirea unui proiect pentru eficientizarea energetică a școlii din satul Dichiseni. Pentru anul în curs, primarul Iulian Radu, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dichiseni, afirmă că are în vedere următoarele obiective: continuarea proiectului de modernizare drumuri de interes local; continuarea proiectului pentru înființarea unui teren de sport și dotări aferente, continuarea proiectului pentru amenajarea grădiniței cu program normal pentru 2 grupe, continuarea proiectului pentru reablitarea, modernizarea, extinderea și dotarea așezământului de cultură din satul Dichiseni. La capitolul asistență socială, situația dosarelor de ajutor social a fost: acordări – 1, modificări – 1, suspendări – 1, încetări – 2, în plată – 11; situația dosarelor de alocație și susținere a familiei: acordări – 11, încetări – 28, în plată – 44; ajutor de înmormântare – 1; persoane cu handicap: 59 grad I, 60 grad accentuat, 5 grad mediu. În cadrul compartimentului registrul agricol, s-au eliberat: 200 adeverințe, la cererea cetățenilor pentru eliberarea sau reînnoirea actelor de identitate; 111 adeverințe APIA; 25 adeverințe pentru asistență socială; 80 adeverințe pentru dosarele de încălzire; 15 adeverințe pentru Electrica; 10 adeverințe pentru burse școlare; 25 adeverințe pentru dosarele de rechizite școlare etc. S-au emis 30 de atestate de producător și 30 de carnete de comercializare. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2019 au fost înregistrate 2 acte de naștere, au fost eliberate 19 certificate de naștere, au fost înregistrate 8 acte de căsătorie, au fost eliberate 16 certificate de căsătorie duplicat, s-au înregistrat 26 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 32 de certificate de deces duplicate. S-a înregistrat, totodată, 1 act de divorț pe cale administrativă. Tot pe anul în curs, s-au eliberat 18 certificate de urbanism și 15 autorizații de construire, s-au înregistrat 247 de contracte de arendare și 20 de acte adiționale ale contractelor de arendare, înregistrându-se 112 cereri pentru vânzarea unor terenuri aflate în extravilanul localității.

Comuna Spanțov:

Niki Silviu Gheorghescu, edilul comunei Spanțov, afirmă că a avut, pentru anul trecut, drept preocupare majoră creșterea economică și socială a comunei și cea a calității mediului. “Toate actele administrative emise s-au încadrat în această linie de creștere economică și socială a comunei”. Pentru anul trecut, se arată în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Spanțov, în exercitarea mandatului, primarul Niki Silviu Gheorghescu a emis un număr de 310 dispoziții cu caracter normativ sau individual. Totodată, un număr de 19 dispoziții au fost emise pentru convocarea Consiliului Local Spanțov în ședințe ordinare, extraordinare sau de îndată, adoptându-se un număr de 57 de hotărâri, majoritatea dintre ele fiind inițiate de primarul comunei. Din punct de vedere economic, activitatea la nivelul comunei Spanțov este legată de agricultură, cu ramurile sale de bază: cultura mare, legumicultura și creșterea animalelor. Pe raza comunei funcționează 70 de societăți comerciale, cu obiect de activitate divers. Raportată la anii anteriori, starea economică a comunei Spanțov se încadrează într-o tendință de dezvoltare moderată, ca urmare a politicilor de atragere a investitorilor și a fondurilor comunitare și prin explotarea mai judicioasă a resurselor proprii. S-a acționat, în principal, prin îmbunătățirea infrastructurii, fiind întreprinse o serie de acțiuni, lucrări și investiții, astfel: lucrări de renovare a căminului cultural din satul Spanțov; lucrări de asfaltare și pietruire străzi; lucrări de amenajare parcuri; lucrări de reparații generale și de renovare a școlilor; lucrări de reparații generale sediu primărie; lucrări de împrejmuire cu gard din plasă bordurată pentru stațiile de apă, stația de epurare și puțuri; lucrări de renovare clădire pentru arhiva comunală; lucrări de asfaltare; lucrări de amenajare și reparații la baza sportivă; lucrări de reabilitare și modernizare Școala Generală nr. 1 Spanțov; lucrări de reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 2, sat Stancea; ridicarea gunoiului și igienizarea gropilor de gunoi închise în anul 2009, în toate cele 3 sate – Cetatea Veche, Spanțov și Stancea; crearea cadrului legal și deschiderea unor cabinete medicale și a unei farmacii în localitatea Spanțov, precum și deschiderea unui cabinet stomatologic; deszăpezirea străzilor; s-au realizat studii de fezabilitate în vederea accesării fondurilor structurale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. S-a pus accent pe colectarea resurselor proprii: taxe, venituri din chirii și din concesiuni etc. Astfel, pe lângă derularea contractelor încheiate, s-au organizat licitații pentru închirierea spațiilor aflate în patrimoniul comunei sau pentru concesionarea unor bunuri, aflate în domeniul privat al comunei Spanțov, pentru derularea de activități economice. Totodată, s-au întocmit studii de fezabilitate pentru modernizarea principalelor drumuri de interes local, fie prin pietruire, fie prin asfaltare. Totalul administrativ al comunei este de 6.497 hectare, în care sunt incluse și 164 de terenuri forestiere. Pentru conservarea și protecția mediului în comună, s-au ecologizat cursurile de apă, șanțurile, s-au plantat flori, arbori și arbuști.

Comuna Ciocănești:

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestei luni, pentru anul 2019, afirmă că principala preocupare a administrației publice locale a fost legată de gestionarea eficientă și asigurarea bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici și proiecte. “Unul din obiectivele urmărite de echipa pe care o conduc a fost acela de a crea o administrație publică locală eficientă, în folosul cetățeanului, gestionând eficient bugetul, ca urmare a identificării corecte a nevoilor și priorităților comunității”. În cadrul Biroului Registratură au fost înscrise pentru programarea în audiență aproximativ 50 de persoane. Solicitările, rezolvate într-o proporție covârșitoare, au cuprins date de interes general sau personal: infrastructură; probleme de natură familială sau socială; acte de proprietate, taxe și impozite locale; solicitări avizări construcții locuințe; locuri de muncă; conflicte de vecinătate. Pentru Compartimentul Registrul Agricol, în anul 2019, s-a continuat completarea pe hârtie a registrelor agricole pentru perioada anilor 2015 – 2019, făcându-se modificările curente în ceea ce privește componența familială, suprafețele de teren și animalele deținute, modificări intervenite ca urmare a înstrăinării imobilelor și a altor documente translative. Totodată, s-a continuat implementarea registrului agricol în format electronic, lucru care va permite o mai ușoară gestionare a bazelor de date. Comuna Ciocănești este structurată în 108 străzi pentru care a fost adoptat nomenclatorul stradal și atribuite numere poștale, a căror actualizare se face în permanență ca urmare a modificărilor intervenite în urma diverselor tranzacții pe care cetățenii comunei le fac. În evidențe, sunt înregistrate, la sfârșitul anului 2019, 1800 de gospodării. Pentru anul de referință, au fost eliberate 38 de certificate de producător. A fost sprijinită activitatea Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei, în vederea eliberării cărților de identitate prin eliberarea adeverințelor de nomenclator stradal, fiind eliberate astfel 241 de adeverințe. Tot pentru anul trecut, s-au emis 6 autorizații de construire de locuințe, 6 autorizații de desființare locuințe și 24 de certificate urbanistice zonale. Un accent foarte important a fost pus pe obținerea finanțărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei, în fapt proiecte pentru modernizare străzi, achiziționare autospecială pentru serviciul de pompieri, modernizarea sistemului de iluminat public, extinderea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare. Prin Biroul Juridic și Contencios Administrativ, la nivelul comunei Ciocănești s-a constituit o comisie locală pentru inventarierea terenurilor, aceasta având ca principal obiectiv întocmirea situației terenurilor agricole și forestiere aflate în domeniul public și privat al statului sau al comunei și care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. La nivelul comunei, la buna calitate a actului cultural contribuie mai mulți factori educațional, profesori de muzică, de balet, învățători, instructori de dansuri populare, dansuri sportive și ansambluri corale școlare. În fiecare an, se elaborează un plan de activitate, în domeniul cultural-educativ, care se reactualizează permanent. Formația de dans Macii Bărăganului și fanfara locală își desfășoară activitatea în cadrul Căminului Cultural comunal, participând și la diverse festivaluri. Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, afirmă, în concluziile Raportului privind starea socială, economică și de mediu pe anul 2019, că își propune ca unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce să fie un reper al eficienței, coerenței actului decizional, prin crearea unei comunități active și dinamice, atragerea de investiții și generarea de proiecte de importanță strategică. Se arată, totodată, că strategia de dezvoltare, pentru următorii 4 ani, a comunei Ciocănești, cuprinde măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și de sprijinire a investitorilor, dezvoltarea sistemului educațional și al celui de protecție socială, dar și dezvoltarea infrastructurii utilitare, ținându-se cont de condiționalitățile de finanțare.

Comuna Valea Argovei:

Costel Boitan, edilul comunei Valea Argovei, în Raportul privind starea economico-socială și de mediu, precizează că stilul său de lucru este unul extrem de eficient, având o activitate orientată în special pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația publică locală, aplicarea hotărârilor Consiliului Local Valea Argovei, cu respectarea obligațiilor și atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și alte acte normative. Costel Boitan arată că, pentru anul 2019, a scăzut numărul beneficiarilor de ajutor social, câtă vreme o bună parte din beneficiarii de astfel de drepturi legale și-au găsit un loc de muncă stabil, fapt care duce la o îmbunătățire a nivelului de trai al acestora. “Dezvoltarea economico-administrativă a comunei și îmbunătățirea nivelului de trai au continuat și în acest an, prin continuarea investițiilor începute”. Astfel, pe parcursul anului 2019, s-au derulat următoarele investiții: modernizare teren de fotbal (tribune, vestiare), proiect derulat prin Grupul de Acțiune Locală Mostiștea; modernizare școală din satul Valea Argovei, corp A, cu finanțare primită prin Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia; modernizare grădiniță din satul Valea Argovei; asfaltare străzi în toate satele componente, străzi care nu au beneficiat de modernizări prin primul proiect din cadrul programului Naționalde Dezvoltare Locală; modernizare locuri de joacă pentru copii; obținerea de fonduri pentru construirea unui cămin cultural; promovarea specificului local, proiect ce se derulează prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri, în valoare de 53.000 euro, care implică organizarea de evenimente pe parcursul anilor 2020 și 2021, precum și achiziționarea de bunuri necesare desfășurării (cort, grup electrogen, mese, scaune). Tot pe parcursul anului trecut, s-au realizat următoarele obiective de investiții: reabilitarea corpului B din cadrul Școlii Generale Valea Argovei și construrea unui teren sintetic de sport pentru elevii și tinerii din comună; reabilitarea căminului cultural din satul Siliștea și reabilitarea acoperișului unității de învățământ din același sat; derularea programului național de cadastru și carte funciară, proiect în derulare; înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare și modernizare alimentare cu apă, proiect în derulare; asfaltare străzi pe o lungime de 11,5 kilometri, proiect în derulare; reabilitare iluminat public executat în întregime, pentru toate satele componente; repartizarea de locuri de casă pentru tinerii sub 35 de ani; reabilitarea monumentelor din Valea Argovei și Siliștea.

Comunicatde presă privind semnarea unui nou contract finanțat din fonduri europene

0

Luni, 6 aprilie 2020, la sediul ADR Sud Muntenia a fost semnat un nou contract de finanțare din fonduri europene.

Este vorba de proiectul ”Regenerarea fizică a zonei defavorizate ”Cărămidari” prin dezvoltarea bazei materiale destinate activităților educative, culturale și recreative”, proiect cu o valoare eligibilă totală de 4.578.544 lei (aproximativ 935.000 euro), din care co-finanțarea administrației locale 91.570 lei(18.650 euro).

Proiectul are o durată de implementare de 32 de luni și are ca scopuri:

 • Construirea unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, în incinta Școlii gimnaziale nr.7, având funcționalitatea unei săli de sport destinată activităților sociale, educative, culturale şi recreative, corp complet finisat, dotat și racordat la utilități, aici fiind inclusă și amenajarea exterioară a spațiului.
 • Modernizarea străzii Oborului (lungime totală 436 m) și a trotuarelor aferente.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, prioritatea de investiții 4.3.

Modernizarea străzii Oborului se va face conform studiului de fezabilitate numai după introducerea canalizării cu racordare de pe străzile vecine, lucrare adiacentă proiectului ce va fi executată cu bani din bugetul local. Contractul de execuție pentru canalizare a fost deja semnat, urmând  ca lucrările să demareze în cursul acestei luni, fiind deja emis ordinul de începere.

BIROUL DE PRESĂ

Călărași: De mâine începe dezinfecția în scările de bloc

0

Începând de marţi, 7 aprilie 2020, Primăria Municipiului Călăraşi demarează acțiunea de dezinfecție la scările de bloc din municipiul Călăraşi, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1 din Ordonanța Militară nr. 4/29.03.2020. La nivelul  municipiului există 1200 scări de bloc.

Dezinfecția se va face pe casa scărilor, în lifturi și în alte spații comune, în intervalul orar 8.00-17.00 cu substanţă activă Pentapotassium Bis, soluție avizată de Ministerul Sănătăţii.

Facem apel la locatari să ofere sprijin lucrătorilor ce vor efectua această dezinfecţie pentru a avea acces în scările de bloc.

La fiecare intrare, prestatorul va  posta un afiș cu data și ora la care s-a realizat dezinfecția și cu recomandări referitoare la aerisirea spațiilor și obligațiile locatarilor.

BIROUL DE PRESĂ

Partidul Național Liberal: Comunicat de presă

0

România, alături de întreaga lume, se confruntă cu criza provocată de coronavirus,  una din cele mai grave din ultimii zeci de ani. Trăim momente de cumpănă pentru întreaga omenire, pe care niciunul dintre noi nu le-ar fi crezut posibile. Țara are nevoie de responsabilitatea, disciplina și solidaritatea tuturor.

Președintele Iohannis și Guvernul PNL s-au implicat cu toată determinarea în bătălia împotriva coronavirusului. Guvernul este într-o colaborare strânsă cu Președintele României. Prioritatea absolută este protejarea sănătății populației, salvarea de vieți, limitarea extinderii pandemiei și eradicarea acestui flagel, alături de celălalt obiectiv major, menținerea funcționării economiei, mai ales în sectoarele ei vitaleși funcționarea la capacitate maximă a instituțiilor statului

În paralel cu măsurile reclamate de urgențele sanitare și cu cele privind siguranța cetățenilor, Guvernul Orban a adoptat deja, în două etape, un pachet consistent de măsuri sociale, economice și fiscale, de sprijin pentru angajații și companiile afectate de criza coronavirus, pentru a limita efectele economice și sociale negative.

Știm cu toții care era starea economiei, a sistemului sanitar înainte de izbucnirea acestui flagel. România nu este acolo unde ne dorim cu toții să fie, nici în domeniul medical, nici în cel economic. Sunt lipsuri, nu avem de toate. Nu este nici simplu, nici ușor. Dar acum nu este nici pe departe momentul de a căuta vinovați sau țapi ispășitori pentru șirul lung de decizii greșite din trecut. Acum este momentul acțiunii ferme, rapide și curajoase.

Măsurile restrictive și severe, în cadrul stării de urgență, nu au fost nicidecum  decizii ușoare, dar au fost absolut necesare pentru a proteja sănătatea românilor și a familiilor lor.

Vă facem cunoscute măsurile întreprinse de Guvernul PNL în combaterea epidemiei cu noul coronavirus:

SĂNĂTATE

*
 • Pe data de 4 februarie, Guvernul Orban a emis o OUG pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus. Mai exact, au fost asigurate fonduri în valoare de 220 milioane lei pentru achiziția de echipamente și materiale necesare în regim de urgență.
*
 • La ora actuală, cererea pe piața internațională a crescut exploziv și toate statele înregistrează mari dificultăți în a achiziționa stocurile medicale de care au nevoie.
*
 • Medicii de familie au primit săptămâna trecută o primă tranșă de măști, urmează și altele.
*
 • Joi și sâmbătă, prin intermediul MAPN, au ajuns în țară 90 de tone de echipamente medicale. Echipamentele, 200.000 de combinezoane de protecție, au fost achiziționate de statul român prin Oficiul Național de Achiziții Centralizate.
*
 • S-a mărit semnificativ capacitatea de testare a potențialilor bolnavi cu coronavirus. Dacă în urmă cu câteva zile se puteau face în medie 600 de teste pe zi, astăzi se pot testa aproximativ 2000 de pacienți.
*
 • Producția locală de măști de protecție deja a început. Am agreat cu o companie românească că va produce, în scurt timp, 1.000 de combinezoane zilnic și care, din 15 aprilie, va produce 500.000 de măști zilnic pentru populație şi 150.000 de măști pe zi pentru spitale, astfel că se va ajunge la aproximativ 4 milioane de măști produse lunar.
*
 • La întâlnirea de săptămâna trecută cu Președintele României, reprezentanții DSP, Prefecții și cu șefii de spitale din țară, am stabilit că se pot face achiziții atât de la nivel central prin ONAC, cât și direct de la fiecare spital în parte. Aceștia pot deja să contacteze furnizorii.
*
 • 350 de milioane de euro din fonduri europene vor fi folosiți pentru acoperirea costurilor serviciilor medicale, achiziționarea de teste pentru depistarea COVID-19, a echipamentelor de protecție și aparaturii de ventilare mecanică. Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Sănătății au lucrat la o circulară care permite atât spitalelor cât și autorităților publice locale să poată deconta aceste cheltuieli din fonduri europene.
*
 • Una din principalele prevederi ale stării de urgență este aceea că, pentru o durată de 6 luni, spitalele și centrele medicale pot angaja medici și personal auxiliar atât de necesar în această perioadă.
*
 1. Am construit un spital mobil (ROL II, din curtea Institutului Ana Aslan) unde se vor trata cazurile ușoare, care va deveni funcțional foarte repede (urmează a fi branșat la utilități).
*
 1. Autoritățile au în vedere creșterea capacității de testare pentru noul coronavirus (COVID-19), prin instruirea personalului necesar și achiziționarea de noi aparate Real Time PCR. Pentru a crește capacitatea de testare în toate județele în permanență sunt organizate cursuri de instruire ale biologilor și medicilor de specialitate din spitale și sunt autorizate cât mai multe centre de testare.
*
 • Programul național de testare include 35 de spitale și firme, care au 38 de locații. Urmează să mai introducem încă 11 locații. Aceste testări se fac conform unui algoritm, pe care-l menținem, cu extinderea acestuia la tot ce înseamnă infecție respiratorie. Personalul medical din prima linie va fi testat, urmând ca pentru cei care au rezultat pozitiv să deschidem o anchetă care să includă pacienți și colegi din spitale.
*
 • Pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră. Prescripțiile medicale vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.
*
 • Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialişti.
*
 • Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere.
*
 • Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
*
 • Taxa clawback s-a plafonat la nivelul valorii aferente trimestrului 4 al anului trecut, la 27,65%. Reglementarea are ca scop plafonarea aceste contribuții, pentru că, într-o altfel de situație, creșterea acestei contribuții la un nivel care nu ar putea fi susținut ar provoca discontinuități în asigurarea tratamentului pacienților și în asigurarea medicamentației necesare.
*
 1. Avem grijă de pacienții cronici. Simplificăm regulile pentru ca aceștia să își primească medicamentele în continuare în perioada de distanțare socială prin prelungirea valabilității rețetelor, exceptarea de la prezentarea cardului de asigurat în farmacie sau permiterea de consultații la distanță.
*
 • Încurajăm donarea de sânge. Nevoia de sânge nu a scăzut în acestă perioadă, dar numărul de donatori s-a înjumătățit. Centrele de transfuzii au implementat reguli suplimentare de protecție a personalului și donatorilor.
*
 1. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis un mesaj ferm de continuare a activității de vaccinare cu respectarea măsurilor de protecție de către și în beneficiul personalului medical, părinților și copiilor. În situația actuală, avem obligația să prevenim îmbolnăvirile la copii care pot fi evitate prin vaccinare mai mult ca oricând.

ECONOMIE

*
 • Întregul pachet de măsuri de sprijin pentru angajații și companiile afectate de pandemia COVID-19 beneficiază de o alocare bugetară de 30 de miliarde de lei și impactul economic este estimat la aproximativ 100 de miliarde de lei. Sursele de finanțare sunt bugetul național și fondurile europene.
*
 • Pachetul de criză își propune să ajute deopotrivă firmele românești precum și angajații din România.
*
 • Toate facilitățile economice sunt disponibile de la 1 aprilie, după adoptarea normelor de aplicare( cel mai probabil, în această săptămână și pentru schemele de garantare și pentru amânarea ratelor).

Măsuri luate pentru sprijinirea companiilor românești:

 • Guvernul plătește concedii medicale scadente(prin CNAS) în valoare de 2,7 miliarde de lei.
 • Decontăm facturi pentru lucrări de construcții ale autorităților locale în valoare de 1,5 miliarde de lei.
 • Firmele românești, inclusiv microintreprinderile, care plătesc anticipat impozitul pe profit beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%. De această prevedere beneficiază firmele care plătesc impozitul pe profit pe primul trimestru până la data de 25 aprilie 2020. Marii contribuabili vor avea o bonificație de 5%, în timp ce contribuabilii mici și mijlocii vor beneficia de o reducere a impozitului datorat cu 10%. Bonificațiile se vor aplica și pentru companiile de turism și de alimentație publică, privind impozitul specific unor activități – pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020. 

Românii afectați de criza economică generată de COVID-19 pot amâna plata ratelor bancare cu 9 luni

*
 • Românii pot amâna plata ratelor bancare cu 9 luni dacă activitatea lor a fost afectată de criza provocată de răspândirea Covid 19.
*
 •  De aceste facilități vor beneficia atât persoanele fizice, cât și cele juridice. La cererea debitorului, aceste credite se pot suspenda pentru o periodă maximă de 9 luni, însă nu mai mult de 31 decembrie 2020. Debitorul poate opta, prin solicitarea transmisă creditorului, să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând ratele de capital, dobânzi şi comisioane, pe o perioadă cuprinsă între una şi nouă luni.
*
 •  Băncile sunt obligate să  acorde suspendarea ratelor acelor debitori ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.
*
 • Cei care și-au amânat plata creditelor ipotecare vor plăti dobânda aferentă perioadei în termen de 60 de luni de la expirarea perioadei de amânare. Dobânda datorată de debitorii cu CREDITE IPOTECARE corespunzătoare sumelor scadente acolo unde plata este suspendată NU se capitalizează la soldul creditului existent. Deci NU se vor adăuga creditului.
*
 • Pentru persoanele fizice cu credite ipotecare, statul garantează dobânda pe 5 ani. În acest caz, dobânda este zero.

MUNCĂ

Șomajul tehnic – achitat de stat în procedură simplificată

*
 • Guvernul a adoptat noi măsuri privind șomajul tehnic acordat în perioada de urgență, astfel că au fost incluși în categoriile de beneficiari, pe lângă angajații companiilor și firmelor care au fost afectate de criza coronavirus și cei care au venituri din PFA sau drepturi de autor, angajații cluburilor sportive, angajații ONG-urilor. De asemenea, șomajul tehnic se aplică pentru orice formă de angajare.
*
 • Plata se va face mai repede, printr-o procedură simplificată – declarația pe propria răspundere a angajatorului, o cerere și lista angajaților intrați în șomaj tehnic.

Alte măsuri:

*
 • Exceptarea, pe perioada instituirii stării de urgență, a efectuării anchetelor sociale pentru stabilirea/menținerea drepturilor de ajutor social privind venitul minim garantat și de alocație pentru susținerea familie.
*
 • Exceptarea pe perioada stării de urgență a efectuării orelor de muncă la solicitarea primarului, pentru beneficiarii ajutorului social, precum și a activităților ziliere.
*
 1. Aplicarea tuturor solicitărilor de asistență socială, asigurări sociale de stat și de șomaj prin poșta electronică.
*
 • Reînnoirea cererii pentru căutarea unui loc de muncă în situația șomerilor neindemnizați se va realiza la 30 de zile după încetarea stării de urgență.
*
 • Prelungirea concediului de îngrijire a copilului pe perioada stării de urgență, precum și a indemnizației aferente.

EDUCAȚIE

*
 • Suspendarea cursurilor în creșe, grădinițe, școli și universități;
*
 • Crearea setului “Școala de acasă”, set de măsuri, instrumente online și instrucțiuni dezvoltat rapid de Ministerul Educației, racordat permanent la celelalte decizii ale ministerelor implicate în criza COVID: facilități pentru părinții care sunt obligați să stea acasă, ajutor financiar pentru procurarea de instrumente pentru învățământ la distanță (calculatoare, tablete), dezvoltarea de programe online și sisteme de învățare la distanță prin parteneriate public-private.
*
 • Parteneriat cu Televiziunea Română pentru a facilita accesul la educație și pentru acei copii care nu pot avea acces la platformele online. Cu ajutorul profesorilor voluntari (peste 50 de profesori), de luni, 16 martie, sunt difuzate pe TVR emisiuni de predare-învățare.
*
 • Dezvoltarea platformei digital.educred.ro care pune la dispoziția profesorilor instrumentele de predare la distanță, resurse digitale și instrucțiuni practice; organizarea de webinarii și instructaje online cu profesorii.
*
 1. amânarea simulărilor pentru Evaluarea Națională și pentru Bacalaureat;
*
 • înscrierea online pentru clasa pregătitoare (validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor);
*
 • Pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor naționale, MEC a publicat un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele naționale. Baremele de evaluare și de notare vor fi publicate pe același site, vineri, 3 aprilie 2020 și soluțiile vor fi discutate la teleșcoală (parteneriatul cu TVR).

Zile libere pentru părinți

 • Acestea sunt acordate unuia dintre părinții copiilor cu vârsta de până la 12 ani, care nu beneficiază de condițiile muncii la domiciliu sau telemuncii, și care au epuizat celelalte optiuni de lucru prevăzute în Codul Muncii,  pe toată perioada suspendării cursurilor în școli și grădinițe.
 • Acest lucru este valabil și pentru cei care au în îngrijire copii cu dizabilități cu vârsta de până la 18 ani, și pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, neșcolarizați, și părinții sau reprezentanții legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane adulte încadrate în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal.
 • Se acordă o indemnizație în valoare de 75 % din salariul în plată și nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pentru o zi lucrătoare. 
 • Există și categorii exceptate și cărora li se acordă această facilitate doar cu acordul angajatorului: angajații din sistemul național de apărare, din penitenciare, personal din unitățile sanitare publice, utilități, comerț alimentar și alte categorii.

JUSTIȚIE

*
 1. Am majorat pedepsele pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Cine nu respectă carantina, cine nu respectă măsurile care sunt dispuse de Direcția de Sănătate Publică sau alte măsuri dispuse de autorități va avea dosar penal.
*
 • Guvernul a modificat Codul Penal în sensul majorării pedepselor pentru falsul în declarații. Dacă un cetățean revine dintr-o țară cu un număr mare de cazuri de coronavirus trebuie să completeze o declarație și să intre în carantină sau izolare. În cazul în care comite un fals și nu spune adevărul,  atunci poate fi sancționat cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă;
*
 • Nerespectarea carantinei se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
*
 • Transmiterea unei boli contagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Pedeapsa poate ajunge până la 15 ani de închisoare dacă se ajunge la moartea uneia sau mai multor persoane.
*
 • Este introdusă o nouă infracțiune: omisiunea de a da informații complete în cursul unei anchete epidemiologice, privitor la persoanele cu care o persoană a intrat în contact, încercând să protejeze pe altcineva. Aceasta se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
 •  Înăsprirea amenzilor pentru persoanele care nu respectă măsurile de limitare a răspândirii coronavirusului – între 2.000 şi 20.000 de lei pentru persoane fizice şi între 10.000 şi 70.000 de lei pentru persoane juridice.

Apelul nostru pentru toți compatrioții este la calm, responsabilitate și atitudine rațională. Să urmăm toate regulile și recomandările autorităților. Să luăm în considerare doar informațiile oficiale. Procedând responsabil, respectând cu strictețe regulile și recomandările autorităților, câștigăm timp prețios și ajutăm sistemul medical să îi poată trata pe cei infectați. O facem pentru cei dragi, pentru noi, pentru binele social. O facem pentru viață.

Organizația Județeană PNL Călărași

Președinte,

DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

Senatorul Filipescu: “Chiar nu cred că oamenii vor să audă acum declarații electorale”

0

Senatorul PNL de Călărași, Răducu Filipescu, a publicat pe contul său de Facebook un apel la unitate și a condamnat atitudinea politicianistă a unor aleși. Liberalul Filipescu mai spune că a decis să doneze viziere medicale de protecție pentru întreg personalul Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, dar și pentru comercianții din Piața Orizont.

Redăm, integral, mesajul senatorului Răducu Filipescu:

“Au trecut două săptămâni de la declanșarea stării de urgență în România, din cauza pandemiei de coronavirus. Două săptămâni în care viețile noastre s-au schimbat radical, în încercarea de a limita cât mai mult răspândirea noului virus.

Înțeleg nemulțumirea și frustrarea celor mai mulți dintre semeni. Nu este ușor să pierzi o afacere, un loc de muncă, libertatea de mișcare, iar în cazurile cele mai tragice, pe cineva drag.

Am văzut cu toții că nimeni nu a fost pregătit cu adevărat pentru a da piept cu inamicul nevăzut care a paralizat întregul glob, care a înspăimântat o planetă. Cercetătorii din aproape toate țările, inclusiv România, caută o soluție pentru a combate cât mai repede efectele cumplite ale noului coronavirus.

Testarea și protecția cadrelor medicale trebuie să fie una din prioritățile de vârf”

Până atunci, sistemele medicale sunt chemate să facă față unei provocări teribile. Sute, mii, zeci de mii de pacienți au nevoie simultan, de asistență medicală. Nu este ușor deloc și nu este vorba de resursele materiale limitate. Profesioniștii din sistemul medical își riscă sănătatea, și am văzut că din păcate, chiar viața.

Guvernul Orban a pus, în aceste zile, sănătatea cetățenilor României ca prioritate de maxim rang. Deși s-au întors în țară sute de mii de români, din zone focar de coronavirus, anchetele epidemiologice au reușit să limiteze considerabil răspândirea coronavirusului.

Testarea și protecția cadrelor medicale trebuie să fie una din prioritățile de vârf. Zilele acestea am importat, din Coreea de Sud, tone întregi de echipamente medicale, 200 000 de combinezoane de protecție. Tot din Coreea de Sud importăm 2 milioane de teste pentru depistarea COVID-19, pentru a extinde testarea la cât mai multe categorii de populație.

Măsurile din domeniul sănătății sunt însoțite de măsuri pentru sprijinirea economiei și a populației. Am simplificat procedura acordării șomajului tehnic, am stabilit mecanisme pentru susținerea agenților economici afectați de recesiunea economică ce începe deja să se simtă.

Ne-am gândit la oamenii care au rate la bănci și trec prin momente grele acum, Guvernul PNL promovând o ordonanță de urgență ce permite suspendarea ratelor bancare pentru o perioadă de până la nouă luni.

„Nu este deloc momentul pentru confruntări electorale”

Vreau să le mulțumesc celor care sprijină, în aceste zile, activitatea cadrelor medicale, stând pur și simplu departe de pericolul de infectare. Da, pur și simplu, stând acasă, vă protejați pe voi, pe cei dragi și dați răgaz medicilor să aibă timp să vindece cazurile apărute.

Din păcate, sunt încă unele persoane care nu înțeleg aceste eforturi și încalcă inconștient măsurile de protecție împotriva COVID-19. Împotriva celor care o fac grav și nepăsător există organe ale statului care aplică amenzi contravenționale sau întocmesc dosare penale.

Mai sunt unii indivizi la fel de nepăsători și inconștienți. De data aceasta mă refer la unii aleși, care dau dovadă de atitudini politicianiste fără să înțeleagă că nu este deloc momentul pentru confruntări electorale.

Este momentul în care, din contră, cu toții trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ajuta acolo unde este nevoie. Nu folosește la nimic ca unii să se arate dintr-o dată fete mari ale politicii și administrației, iar Guvernul Orban să fie vinovat de toate relele pandemiei. Să-i lăsăm pe oameni să judece și să aprecieze nivelul de implicare al fiecăruia. Chiar nu cred că oamenii vor să audă acum declarații electorale.

„Am decis să donez întregului personal medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași viziere medicale de protecție împotriva coronavirusului”

Dincolo de demersurile făcute alături de ceilalți colegi parlamentari din PNL, pentru adoptarea unor măsuri de combaterea COVID-19, am ales să mă implic și personal. În nume propriu, pentru început, am decis să donez întregului personal medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași viziere medicale de protecție împotriva coronavirusului.

De asemenea, donez viziere lucrătorilor comerciali din Piața Orizont, atât de necesare pentru protecția lor cât și a cumpărătorilor.

În săptămânile ce vor urma nu va fi ușor, vom trece prin momente probabil și mai grele, dar numai eforturile noastre adunate vor putea reclădi România.

Să terminăm cu orice fel de vrajbă, să ascultăm sfaturile și să respectăm măsurile luate de autorități, să ajutăm unde putem și cu ce putem fiecare!

Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere să trecem cu bine peste această perioadă dificilă pentru noi toți!”

Comunicat: Amendamente și iresponsabilitate din partea opozanților politici

0

Încă de la începutul situației dificile creată de pandemia cu noul coronavirus, municipalitatea călărășeană a stabilit un plan de măsuri clar, care a fost actualizat pe parcursul evoluției acesteia, a urmărit implementarea lui, prioritatea numărul 1 a Executivului Primăriei Municipiului Călărași fiind aceea a limitării răspândirii infecțiilor, deci sănătatea călărășenilor.

Au fost alături de noi, încă de la început, voluntarii Crucii Roșii Române-filiala Călărași, am răspuns și vom răspunde pozitiv tuturor solicitărilor care au venit și vor veni, pentru că împreună putem face lucruri foarte bune pentru călărășeni.

Din păcate, în această perioadă sensibilă pentru toată lumea, se ascut din nou instinctele politicianiste. Executivul Primăriei Municipiului Călărași a apreciat orice apel din partea consilierilor locali, indiferent de culoarea politică. Însă, ședința ordinară a Consiliului Local Călărași din această lună a permis ca unii dintre aceștia să anunțe și să susțină amendamente doar pentru imagine și capital politic, prin propuneri referitoare la donații către Spitalul Județean de Urgență Călărași, aflat în subordinea Consiliului Județean Călărași.

Primăria Municipiului Călărași și Consiliul Județean Călărași au, în această perioadă, atribuții stabilite atât de legislație, cât și de prevederile actelor normative apărute pe perioada stării de urgență. Ambele instituții știu ce au de făcut, iar amendamentul politicianist nici măcar nu are suport legal, încă o dată fiind vorba de lipsă de interes, lipsă de responsabilitate și demagogie, ca și situația în care s-a atacat, în ultima zi, contractul privind tratamentele de dezinsecție în municipiul Călărași în anul 2019.

În concluzie, propunerea nu a primit sprijinul Consiliului Local Călărași dintr-un motiv foarte simplu. Bugetul local al municipiului are ca prioritate în acest moment asigurarea finanțării măsurilor ce se impun pentru combaterea răspândirii virusului, dar și asigurarea bunei funcționări a serviciului de asistență socială prin noile atribuții reglementate de starea de urgență și anume identificarea persoanelor vulnerabile care nu au sprijin și ajutor.

Viziunea administrației publice locale este pe termen lung, întrucât principalele acțiuni au în centru asigurarea sănătății călărășenilor, în actualul context epidemiologic, motiv pentru care la propunerea primarului municipiului Călărași s-au anulat toate evenimentele culturale din anul 2020, sumele alocate pentru acestea fiind redirecționate către Direcția de Asistență Socială pentruducerea la îndeplinire a noilor prerogative impuse de starea de urgență.

Facem un apel la călărășeni de a analiza foarte bine orice propunere politicianistă din această perioadă. Facem apel, de asemenea, la toți factorii politici călărășeni de a veni în sprijinul măsurilor pe care Primăria Municipiului Călărași le implementează pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus.

În aceste zile greu încercate empatia ar trebui să fie numitorul nostru comun, nu atacurile politice!

BIROUL DE PRESĂ

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CĂLĂRAŞI , condiţii speciale pentru a putea vinde mieii de Paşte în perioada 30 martie – 18 aprilie 2020

0

În perioada premergătoare Sărbatorilor Pascale, sacrificarea mieilor trebuie să se realizeze în abatoare, abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare şi puncte de sacrificare la nivelul fermei autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, şiîn situaţii excepţionale, doar în perioada 30 martie – 18 aprilie 2020 (Premergător Paştelui Catolic şi Paştelui Ortodox), sacrificarea mieilor se poate realiza şi  în locuri/ spaţii organizate şi amenajate temporar, în care se asigură supravegherea sanitară veterinarăşi în care sunt respectate cerinţele de igienă prevazute de Reg. CE nr. 852/2004 şi Reg. 853/2004.

Având în vedere situaţia generată de evoluţia pandemiei COVID – 19,  în situaţia în care distanţa de la fermă/exploataţie este mare, făcând imposibilă deplasarea până la abator autorizat sanitar veterinar sau către un loc/spaţiu amenajat temporar pentru sacrificarea mieilor amenajat de către primarii,se poate aproba sanitar veterinar amenajarea unui spaţiu/ loc temporar de sacrificare a mieilor la nivelul fermei/ exploataţiei autorizată/ înregistrată sanitar veterinar în vederea sacrificării mieilor proveniti doar din exploatatia proprie.

În acest sens, la nivelul fermei/exploataţiei trebuie să fie asigurate facilităţi astfel încât să fie respectate regulile generale şi speciale de igienă, bunăstarea animalelor şi eliminarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (sncu), astfel încat procesul de sacrificare al mieilor să nu compromită siguranţa cărnii şi a organelor.

În cazul mieilor destinaţi sacrificării, se va avea în vedere:

 • Controlul stării de sănătate al animalelor, respectiv efectuarea examnului ante-mortem de către un medic veterinar oficial.
 • Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzãtoare de sănătate şi care sunt identificate conform legislaţiei în vigoare.
 • Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificarii conform Reg CE 1099/2009.
 • Efectuarea examenului post – mortem al cărnii şi organelor de către un medic veterinar oficial.
 • Verificarea eliminării subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (sncu) conform Reg CE 1069/2009.
 • Verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel.
 • Carnea de miel  va fi marcată cu marca de sănatate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia este înscris indicativul judeţului urmat de codul numeric acordat de DSVSA judeţeană.
 • Carnea de miel  rezultata la nivelul fermei/ exploataţiei proprii nu poate fi livrată către alte unitaţi din domeniul alimentar autorizate/ înregistrate sanitar veterinar, aceasta va fi comercializată doar către consumatorul final.

Totodata, precizăm, că la nivelul fermei/exploataţiei trebuie să fie deţinute şi implementate proceduri pentru a respecta distanţa minimă socialăîntre persoane impusă de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSSU), precum şi celelalte măsuri de protecţie care să prevină infectarea cu COVID -19.

Înaceastă perioadă va fi asigurată permanenţa la nivelul circumscripţiilor, inclusiv în zilele de sâmbatăşi duminică. La sediul acestora, vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nereguli în domeniul siguranţei alimentelor.

Vor fi admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animalele cu o stare corespunzătoare de sănătate şi care sunt identificate conform legislaţiei în vigoare, crescute în ferme, localităti şi zone indemne de boli transmisibile.

Se va permite înfiinţarea spaţiilor amenajate temporar numai în condiţii în care în aceste spaţii sunt respectate condiţiile generale şi specifice de igienă, sănătate şi bunăstare a animalelor, gestionare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi de eliminare a deşeurilor, stabilite de legislaţia sanitară veterinară sau există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiţi corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante şi post-mortem, care să poată dispune măsuri asupra cărnii, în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare la nivelul spaţiilor amenajate temporar.

Este interzisă comercializarea produselor şi alimentelor de origine animalăşi non-animală în spaţii improvizate, nesupuse controlului pentru siguranţa alimentelor şi neînregistrate, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu sunt asigurate condiţii adecvate de igienăşi siguranţă alimentară.

Pentru sesizarea unor aspecte neconforme, consumatorii pot suna la numărul de telefon al  D.S.V.S.A. Călăraşi 0242 / 313676.

DSVSA CălăraŞi ARE rugămintea CA FIECARE CETĂŢEAN să limiteze la maxim deplasările, să vegheze la sănătatea lor și a familiilor, ŞI să ia toate măsurile pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2 și răspândirii acestuia.

           DIRECTOR EXECUTIV ,

Dr. Viorel BUCUR

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Ca măsură de prevenire a răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, Primăria Municipiului Călărași, prin Direcția de Asistență Socială, vine în sprijinul persoanelor în vârstă de peste 65 de anicare nu au susținători legali sau vreo altă formă de ajutor, prin asigurarea sprijinului acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

Pe această cale, adresăm rugămintea de a ne sprijini în identificarea persoanelor vârstnice din comunitatea noastră care nu au aparținători legali, prin anunțarea la numărul de telefon 0242/31 31 51, astfel:

– de luni până joi, între orele 8,00-16,30;

– vineri între orele 8,00-14,00.

         Vă mulțumim!

Primăria Călărași: Anunț

0

În perioada 24.03.2020 – 27.03.2020 se vor efectua tratamente  în aliniament, în intervalele orare 22:00 – 05:00, pentru combaterea tuturor bolilor și dăunătorilor vegetației de aliniament, gardurilor vii, a pomilor și arbuștilor ornamentali, în funcție de condițiile meteorologice.

Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele în aliniament sunt: cipermetrin, alfa cipermetrin, lambda-cihalotrin, sulfat de cupru, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse de Protecție a Plantelor.

Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

ANUNȚ DE MEDIU

0

COMUNA DICHISENI, cu sediul în comuna Dichiseni, județul Călărași, în calitate de titular al planului “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL și REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI DICHISENI”, amplasat în comuna Dichiseni, județul Călărași, și parțial în siturile NATURA 200: situl ROSCI0038 Canaralele Dunării și ROSPA0012, aduce la cunoștința autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de mediu, cât și a publicului interesat de potențialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului menționat, luarea de către Agenția pentru Protecția Mediului Călărași a deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptării acestui plan.

Factorii interesați, îndeosebi publicul, pot consulta informațiile de mai jos pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Călărași – www.apmcl.anpm.ro – sau la sediul acesteia din mun. Călărași, Șos. Chiciului, nr. 2, județul Călărași, în intervalul orar 9:00 – 13:00 al fiecărei zile lucrătoare:

 • Decizia APM Călărași nr. 2634/16.03.2020 de emitere a Avizului de mediu necesar adoptării planului urbanistic zonal în cauză;
 • Proiectul de plan, cu toate completările aduse pe parcursul procedurii de realizare a evaluării de mediu – în forma avizată de APM Călărași;
 • Declarația prevăzută de art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

Anunțul a fost publicat la data de 17.03.2020.

Modificarea programului cu publicul al Serviciului Colectare și Impunere Venituri

0

În actualul context epidemiologic, Primăria Municipiului Călărași aduce la cunoștința contribuabililor că programul Serviciului Colectare si Impunere Venituri se modifică astfel:

În perioada 17-31 martie, cu posibilitatea prelungirii acesteia, activitatea Serviciului Colectare si Impunere Venituri se desfășoară după următorul program:

–        În intervalul 8:00 – 9:00 eliberare decizii de impunere;

–        În intervalul 9:00 – 13:30 primire declarații de impunere;

–        Casieria va functiona în intervalul 9:00-13:30.

–        Casieria din cadrul Biroului de Evidență a persoanelor se va închide.

Spitalul județean a rămas fără aparatura medicală pentru intervenții oftalmologice, din cauza ratelor neplătite către furnizor

0

Într-o conferință de presă, președintele PNL Călărași, Daniel Drăgulin, a răspuns unor atacuri venite în ultima vreme din rândul apropiaților actualului președinte al Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. Drăgulin a tras un semnal de alarmă vizavi de unele probleme administrative provocate de Iliuță, subliniind faptul că edilul județean a vrut să arate că poate face administrație ”pe repede înainte”, fără a respecta pașii legali.

”Atacurile furbunde la adresa noastră, la nivel personal, sau la nivel de partid, nu dovedesc nimic altceva decât lipsă de respect la adresa politicii locale. Afirmă că el a strâns robinetul. Ce robinet nu știu. A spus că am avut noi grupuri de interese, nu știu ce grupuri de interese am avut, pentru că am impresia că el crede că noi sau lumea nu vedem anumite lucruri. Grupurile de interese sunt în jurul lui. Spune că s-au cheltuit banii anapoda. Eu îmi aduc aminte că noi nu am cheltuit nici un ban anapoda, nu noi am cumpărat un teren fără să avem prevedere bugetară. Poate a făcut bine, poate nu, vom vedea. Este vorba de drumul de la Siderca. Mai departe, pentru acest drum, trebuia să facă niște demersuri pentru a-l pune în legalitate, un Proiect de hotărâre de Guvern în urma transformării lui în drum județean, nu a făcut-o. Multe și multe alte lucruri, probleme de administrație,și mai ales v-aș spune mult mai multe despre cum el abordează aceste probleme. Totdeauna a vrut să demonstreze că se poate face pe repede înainte, cu eludarea legii sau nu, ceea ce nu mi se pare corect. În momentul în care i s-a pus stop pentru intrarea în legalitate, a arătat cu degetul. A ajuns să fie victima proprie, pentru că din cauza acestor probleme pe care el le are, nu se pot continua unele proiecte. Vă mai spun că în actualul buget al județului nu este prins nici un leu pentru acest drum. Deci totul a fost un fâs, au avut niște planșe fără cap și coadă, el a demonstrat că doar a vrut, și era în PNL chipurile pe vremea aia, să ne pună într-o lumină proastă, atât pe mine, cât și pe cei care sunt în Primăria Municipiului Călărași. Iar la timpul potrivit o să vă mai spun mai multe”, a punctat Drăgulin.  

Liderul liberalilor călărășeni a mai tras un semnal de alarmă, de data asta vizavi de probleme din Spitalul Județean de Urgență, administrat de Consiliul Județean Călărași, mai cu seamă că actualul președinte se laudă că respectă cetățenii. Subiectul adus în discuție de Drăgulin este unul destul de sensibil și afectează pacienții călărășeni, ale căror drepturi, crede acesta, nu sunt apărate așa cum trebuie de Casa de Asigurări de Sănătate, cea care trebuia sa verifice plățile Spitalului județean. După cum se știe, actualul președinte al CAS Călărași candidează în tandem cu Iliuță pe listele PSD, la Primăria Călărași, respectiv președinția CJ.

”Iar dacă tot spunem că avem grijă de cetățeni, iar una din prioritățile nostre este aceea de a respecta cetățenii… Vreau să vă spun că onor conducerea spitalului județean a ”uitat” să plătească ratele pentru aparatura medicală de la oftalmolgie, aparatură necesară operațiilor oculare, și începând din luna martie nu se mai fac operații pentru că li s-a ridicat aparatura. Asta este grija lor față de cetățeni. Spunea că în spital activitățile se desfășoară corespunzător. Hai să mergem să vedem. Luați-le interviuri, fără identitate, celor care lucrează în spital. Să vedem ce management se face acolo. Mai mult, am zis că facem acel heliport. S-a prins în buget bani pentru heliport? Nu. Până când merge cu minciuna? Poate și noi avem greșelile noastre, dar, chiar așa, nu se pot vedea aceste lucruri evidente? Și sunt mai mai multe lucruri decât ceea ce v-am spus. Mai mult, cei de la Casa de Sănătate, unde se fac deconturi, chiar nu au avut cunoștință de faptul că nu s-au plătit ratele furnizorului de echipament?”, a mai declarat șeful PNL Călărași.

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Prin prezentul aducem la cunoștință faptul că în perioada 18.03.2020 – 21.03.2020 se vor efectua tratamente  în aliniament, în intervalele orare 22:00 – 05:00, pentru combaterea tuturor bolilor și dăunătorilor vegetației de aliniament, gardurilor vii, a pomilor și arbuștilor ornamentali, în funcție de condițiile meteorologice.

            Substanțele active ale produselor utilizate pentru tratamentele în aliniament sunt : cipermetrin, alfa cipermetrin, lambda-cihalotrin, sulfat de cupru, acestea fiind omologate de Comisia Națională pentru Produse de Protecție a Plantelor.

            Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, pe raza municipiului Călărași, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.

Călărași: Se amână/sistează toate evenimentele publice și private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber, indiferent de numărul de participanți

0

Primarul Daniel Ștefan Drăgulin, în calitatea sa de președinte, a convocat joi, 12 martie 2020, o nouă ședință extraordinară a Comandamentului Local pentru Situații de Urgență, pentru luarea unor noi măsuri de protecție a populației în vederea preîntâmpinării și limitării efectelor infectărilor cu noul coronavirus.

În urma discuțiilor și a propunerilor membrilor CLSU, s-a aprobat, în unanimitate, o serie de noi măsuri, printre care enumerăm:

–        Închiderea Oborului săptămânal în perioada 12 martie – 22 martie, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade

–        Acordarea de sprijin DSP pentru controlul persoanelor autoizolate

–        Identificarea unor spații pentru carantină

–        Conștientizarea necesității evitării aglomerărilor publice în parcuri, în special la locurile de joacă, dar și în alte zone aglomerate, prin distribuirea de materiale informative de către Poliția locală

–        Recomandarea către administratorii locurilor de joacă de a suspenda activitatea

Totodată, aducem la cunoștință faptul că, potrivit Hotărârii nr. 8/11.03.2020 a Comandamentului Județean pentru Situații de Urgență Călărași, în perioada 11.03-22.03, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației la nivel național și local, se amână/sistează toate evenimentele publice și private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber, indiferent de numărul de participanți.

BIROUL DE PRESĂ

Campania de plantare arbori în municipiul Călărași: “Verde în oraș”

0

Modernizarea și extinderea spațiilor verzi pentru îmbunătățirea calității vieții urbane, deci implicit a calității aerului pe care îl respirăm, sunt obiective asumate ale municipalității călărășene, iar acțiunile în vederea atingerii acestor obiective se concretizează în atragerea de fonduri europene pe această linie (modernizarea spațiilor verzi de pe strada București, revitalizarea zonei centrale prin extinderea spațiilor verzi, revitalizarea zonelor verzi adiacente lacului decantor din zona de sud a orașului), în investițiile din parcuri, dar și în refacerea fondului vegetal prin plantări de arbori în fiecare toamnă și primăvară.

Pentru primăvara anului 2020, ne-am propus să derulăm cea mai amplă campanie de plantare arbori a ultimilor ani, alături și împreună cu dumneavoastră, călărășenii.

Campania ”Verde în oraș” se va desfășura în perioada 14 martie-15 aprilie, în colaborare cu Direcția Silvică Călărași și Inspectoratul Școlar Județean Călărași, și își propune plantarea a 2.000 de puieți în parcuri, pe spații verzi și aliniamente stradale din municipiul Călărași.

Se vor planta salcâmi, stejari roșii, catalpa, cer, plopi albi, iar prima acțiune de plantare este programată pentru sâmbătă, 14 martie, în Parcul Constructorului, unde vor fi plantați 200 de salcâmi.

Vom planta arbori în special în zonele în care au fost tăiați copaci în ultimele luni (din cauza pericolului pe care aceștia îl prezentau pentru integritatea persoanelor sau a bunurilor sau a implementării unor proiecte de modernizare trotuare)-strada Mușețelului, Parc Dendrologic, Parc Aurora etc., însă și în zone unde există spațiu verde suficient. Ne bazăm și pe sprijinul călărășenilor care ne pot indica zone unde se pretează a fi plantați arbori și care pot, totodată să îngrijească puieții ce vor fi plantați.

Numai împreună cu dumneavoastră, călărășenii, vom face “Verde în oraș”!

ANUNȚ DE PRESĂ

0

Primăria Municipiului Călărași și operatorul de salubrizare REBU SA vor demara un nou program pilot, de încurajare a reciclării în rândul populației.

Programul pilot se adresează blocurilor B și C curpinse între străzile Eroilor-Cornișei-N. Titulescu-Flacăra/București, locuitorii acestei zone urmând să primească lunar 4 saci galbeni pentru recilat hârtie, carton, plastic și metal.

Sacii galbeni vor fi scoși în fiecare miercuri dimineață, la platforma arondată, de unde vor fi ridicați de operatorul de salubrizare.

Eforturile în vederea reducerii cantității de gunoi menajer, obligație asumată în fața Comisiei Europene, trebuie să fie comune: administrația publică locală-operator salubrizare-cetățean!

Locatarii din blocurile menționate sunt rugați, așadar, să răspundă apelurilor operatorului de salubrizare care în scurt timp îi va contacta, prin reprezentanți, pentru primirea primilor saci galbeni!

Vă mulțumim!

Primar,

Daniel Ștefan Drăgulin

Casa Corpului Didactic: Ofertă de formare profesională

0

Casa Corpului Didactic din Călărași, pune la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, următoarea ofertă de formare profesională:

 1. Managementul resurselor umane din învățământul preuniversitar: 60 de ore, 15 credite.
 2. Educatorul parental și școala părinților: 60 de ore, 15 credite.
 3. Consiliere, dezvoltare personală și orientare în carieră a elevilor: 90 de ore, 22 de credite.
 4. Comunicarea didactică, vector al succesului școlar: 60 de ore, 15 credite.
 5. Dezvoltarea practicilor incluzive în învățământul preuniversitar: 60 de ore, 15 credite.
 6. Inovații curriculare în învățământul primar: 91 de ore, 22 de credite.
 7. Leadership și management educațional: 95 de ore, 24 de credite .
 8. Educație nonformală și tehnici alternative de învățare: 64 de ore, 15 credite.
 9. Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii diferențiate: 84  de ore, 21 de credite.

Cursurile menționate mai sus au ca forma de certificare –ATESTAT.

De asemenea, în oferta de formare a Casei Corpului Didactic din Călărași se regăsesc următoarele cursuri care au ca formă de certificare CERTIFICATUL COD COR:

1.Mentor.

2. Metodist.

3. Mediator școlar.

4. Formator.

5. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

6. Pedagog recuperare copii cu CES.

7. Manager al sistemelor de management al calității.

8. Mediator social – prevenție și corecție la nivel instituționalizat, în fenomenul bullyng-ului.

9. Evaluator competențe profesionale.

Înscrierile se fac la sediul Casei Corpului Didactic din strada Sloboziei, nr. 28.

Detalii suplimentare privind înscrierea la aceste cursuri puteți obține fie telefonic la numărul 0242312793, fie pe adresa de e_mail: ccd_calarași@yahoo.com.

Vă așteptăm!

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi recomandă atenţie la gripa aviară!

0

Avand din vedere situatia epidemiologica sub aspectul confirmarii unor noii focare de  gripa aviara in Bulgaria si Polonia, DSVSA Calarasi face apel către populație de a respecta măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea virusului: 

 • Menținerea păsărilor din gospodărie în adăposturi închise pentru a împiedica venirea acestora în contact cu păsările  salbatice;
 • Interzicerea mișcării păsărilor din, sau în afara exploatațiilor ;
 • Interzicerea accesului rațelor și gâștelor domestice la luciu de apă pentru a evita contactul cu păsările sălbatice;
 • Interzicerea adăpării păsărilor de curte cu apa de suprafață, provenită din lacuri sau bălți;
 • Obligativitatea proprietarilor de a informa medicii veterinari despre orice caz de îmbolnăvire sau mortalitate înregistrat în gospodărie;
 • În cazul identificării păsărilor moarte, sălbatice sau domestice, se va contacta în regim de urgență medicul veterinar de liberă practică sau DSVSA Calarasi  pentru prelevarea cadavrelor și trimiterea lor pentru efectuarea examenului de laborator;
 • Interzicerea organizării de târguri, piețe și expoziții de animale pentru prezentarea de pasari
 • Targurile  de animale vii se mentin inchise; 

Ce trebuie sa cunoastem : Anuntati medicul veterinar orice caz de imbolnavire sau moarte a pasarilor din gospodarie – ESTE O OBLIGATIE! 

Semne clinice la galinacee:

 • moarte subită fără manifestări clinice;
 • adinamie şi depresie puternică, asociată cu penaj zbârlit;
 • inapetenţă, asociată adesea cu sete excesivă;
 • scăderea dramatică a producţiei de ouă, întâlnindu-se adesea ouă cu coaja moale, sau cu defecte de structurare şi formă a cojii;
 • edemele crestei, bărbiţelor . Uneori edemul capului este extins şi în zona gâtului;
 • crestele sunt adesea cianotice la vârf;
 • colorare purpurie sau cianotică a crestei, bărbiţelor şi uneori a picioarelor;
 • mucoasa conjunctivă este congestionată sau edemaţiată;
 • pe pielea solzoasă a picioarelor, se pot întâlni hemoragii difuze;
 • diareea iniţial apoasă, verzuie, poate deveni în totalitate albă;
 • manifestările respiratorii, constând din jetaj şi acumulări de mucozităţi adesea sanguinolente, dispnee şi respiraţie zgomotoasă;
 • moartea survine în 24- 48 ore, sau în câteva zile, unele exemplare putând supravieţui;
 • manifestări nervoase, constând in torticolis, ataxie şi lipsă de coordonare a mişcărilor;
 • la puii de carne semnele clinice sunt mai puţin evidente, constând in depresie severă, inapetenţă şi o marcantă creştere a mortalităţii Pot fi de asemenea întâlnite edeme ale feţei şi gâtului şi manifestări nervoase; 

Semne clinice la curci: Sunt similare celor de la găini, dar durează 2- 3 zile mai mult, cu edemaţierea sinusurilor. 

Semne clinice la raţe şi gâşte: Depresia, inapetenţa şi diareea sunt similare celor de la găini, cu edeme ale sinusurilor. Păsările tinere pot prezenta manifestări nervoase.

Pana la sosirea medicului veterinar :

– Nu puneti mana pe pasarile bolnave;

–  Pastrati pe loc cadavrele de pasare – este interzisa aruncarea acestora;

– Este interzisa taierea pasarilor bolnave, folosirea sau comercilizarea lor.

– Tineti pasarile inchise in adaposturi.

–  Nu lasati ratele sau gastele pe balti sau lacuri.

DSVSA Calarasi atentioneaza!

In aceasta perioada se deruleaza prin medicii veterinari de libera practica concesionari de la nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare din fiecare localitate teritorial administrativa campania de vaccinare antipseudopestoasa a pãsãrilor crescute în gospodãriile particulare.

Atentionam cetãtenii! Vaccinarea anipseudopestoasã a pasarilor receptive (gãini, curci, bibilici) este  obligatorie!

Boala, care este cunoscutã si sub numele de Boala de Newcastle, poate cauza piederi economice însemnate prin procentul mare de mortalitãti în exploatatiile afectate, cat si prin interdictiile care pot fi impuse asupra circulatiei pasarilor din exploatatiile comerciale.

Pentru derularea în bune conditii a vaccinãrii pãsãrilor, rugãm detinãtorii de pãsãri sã asigure medicului veterinar accesul în curti precum și sã tinã pãsãrile inchise în adãposturi la data anuntatã pentru efectuarea acțiunii.

Costul vaccinãrii este achitat integral de proprietarul pãsãrilor si presupune costul produsului biologic, al manoperei si al materialelor.

Atentionam cetãtenii sã colaboreze pentru efectuarea actiunii de vaccinare antipseudopestoasa numai cu medicul veterinar si personalul sanitar-veterinar de la cabinetele sanitar-veterinare din localitate. Practica achizitionãrii vaccinului si injectarea pãsãrilor de cãtre proprietari este o practicã interzisã.

 De asemenea, DSVSA Calarasi va atentioneaza asupra derularii campaniei de supraveghere pentru Anemia infectioasa a calului concomitent cu vaccinarea anticarbunoasa. Pentru desfasurarea in bune conditii a actiunii cetatenii sunt rugati sa colaboreze cu medicii veterinari de libera practica .

 DSVSA Calarasi recomanda sa fie mentinut un grad ridicat de alerta, si in cazul semnelor de boala si/sau moarte a animalelor proprietarii sa anunte urgent, in maxim 24 ore,  medicul veterinar de libera practica si /sau DSVSA Calarasi  – telefon 0242 313676.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel Bucur

Ședință extraordinară a Comandamentului Local pentru Situații de Urgență

0

Primarul Daniel Ștefan Drăgulin, în calitatea sa de președinte, a convocat marți, 10 martie 2020, o ședință extraordinară a Comandamentului Local pentru Situații de Urgență, pentru luarea unor măsuri de protecție a populației în vederea preîntâmpinării și limitării efectelor infectărilor cu noul coronavirus.

În urma discuțiilor și a propunerilor membrilor CLSU, s-a aprobat, în unanimitate, o serie de măsuri, printre care enumerăm:

–        Dezinfecția periodică a locurilor de joacă pentru copii din parcurile municipiului Călărași

–        Închiderea în perioada 11-22 martie inclusiv, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția epidemiologică, aCentrului de zi pentru persoane cu handicap, Creşei, Centrului comunitar ,,Oborul nou”

–        Efectuarea dezinfecției în cele trei unități menționate, subordonate Direcției de Asistență Socială, dar și în toate școlile și grădinițele din municipiul Călărași

–        Verificarea modului de aplicare al măsurilor preventive la operatorul de Transport Public Local, magazine, supermarketuri, piețe şi instituțiile publice care lucrează cu publicul, măsuri dispuse de CNSSU în ședința din 9 martie, de către Corpul de control al Poliției Locale împreună cu asistenții medicali din subordinea Direcției de Asistență Socială

–        Obligativitatea luării măsurilor de dezinfecție periodică în taximetre și locuri de joacă închise (private)

BIROUL DE PRESĂ