AcasăFlashLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei Fundeni, apreciază că Raportul privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cadrul Consiliului Local, reprezintă „un material de reflecție, de analiză, dar și o necesitate, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere și transparență”. Acesta definește localitatea ca pe un loc care continuă să evolueze. „Comuna Fundeni de astăzi înțelege să nu rămână la stadiul de comunitate restrânsă de provincie, ci să devină mereu altceva, mai bun”. Se afirmă, în același document, că efectele investițiilor se regăsesc într-o creștere a calității vieții și într-un pas înainte pentru atingerea obiectivului de a face din Fundeni comuna cea mai potrivită pentru a locui, a pune bazele unei familii, a avea acces la educație de calitate și de a trăi într-un mod plăcut și în siguranță. Pe raza comunei, se derulează următoarele investiții: 1. Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 1 Fundeni; 2. Extindere și reabilitare dispensar; 3. Modernizare străzi și drumuri de interes local; 4. Extindere și reabilitare sediu primărie; 5. Extindere sistem de iluminat public; 6. Înființare grădiniță cu program prelungit. Localitatea cunoaște, în anul de referință, o dezvoltare din punct de vedere arhitectonic, prin construirea de locuințe noi, reabilitări de locuințe ori demolări ale construcțiilor, emițându-se, în acest sens,: certificate de urbanism – 72; autorizații de construire și autorizații de demolare – 25. Pe linia protecției sociale pentru persoanele defavorizate, vârstnice și a celor cu handicap, a fost acordat tot sprijinul necesar pentru obținerea drepturilor materiale cuvenite. S-au efectuat anchete sociale din care au rezultat beneficiari de diverse alocații de sprijin. Compartimentul de asistență socială și registrul agricol au fost direct implicate în activitatea de întocmire, centralizare și raportare a dosarelor pentru acordarea ajutoarelor de încălzire. Conform Raportului privind starea economică, socială și de mediu, la acest capitol, situația se prezintă astfel: 1. alocație de susținerea familiei – 144 beneficiari; venit minim garantat – 93 beneficiari; indemnizații creștere copil – 28 beneficiari; stimulent de inserție – 18 beneficiari; alocație de stat pentru copii – 1105 beneficiari; asistenți personali ai persoanelor cu handicap – 15 beneficiari; indemnizații de însoțitor – 60 beneficiari. S-a răspuns la un număr de 4 cereri de interes public, în funcție de domeniile de interes. utilizarea banilor publici, acte normative, reglementări. Din punctul de vedere al transparenței decizionale, reglementată de Legea 52/2003, pentru anul 2018, situația se prezintă astfel: proiecte și acte normative adoptate – 112, acte normative adoptate fără a fi obligatorie dezbaterea publică – 16, numărul total al ședințelor publice – 24, numărul total de dispoziții ale primarului – 514. „Gospodărirea eficientă a bugetului local, promovarea unor proiecte și programe de dezvoltare, continuarea planului local de acțiune având ca principal scop bunăstarea locuitorilor comunei Fundeni au fost obiectivele principale pe care le-am urmărit și în decursul anului 2018”, afirmă primarul Gheorghiță Cărtușanu. Pe raza comunei, s-a investit, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, suma de 4.531.826 lei, în reabilitarea și modernizarea școlii Gimnaziale nr. 1. Tot în cadrul aceluiași program, pentru modernizarea străzilor și drumurilor de interes local, pe o lungime totală de 7,5 kilometri, comuna Fundeni beneficiază de suma de 9.544.413 lei. Până la această dată, s-au finalizat următoarele străzi: Bucovinei – 385 metri; Ciprian Porumbescu – 248 metri; Dumbravei – 381 metri; Fănuș Neagu – 370 metri; Gherase – 171 metri; Jandarmeriei – 444 metri; Libertății – 487 metri; Liviu Rebreanu, 255 metri; Mărului – 1002 metri; Mircea cel Bătrân – 430 metri; Nicolae Iorga – 202 metri; Orhideelor – 508 metri; Progresu – 249 metri, Smârdan – 379 metri; Tudor Vladimirescu – 462 metri; Victoriei – 401 metri; Biruinței – 506 metri, Mihai Viteazul – 217 metri, cu un total general de 7079 metri și cu un număr de gospodării, beneficiare directe ale acestor modernizări și reabilitări, în număr de 450. „Pe tot parcursul anului, ne-am desfășurat activitatea de reprezentanți ai administrației publice locale ținând cont de nevoile comunității locale, cu care ne-am consultat în mod periodic, prin dezbateri publice, întâlniri cu locuitorii și dialog permanent. Am ascultat propuneri, inițiative și critici și am încercat să le integrăm în proiectele noastre. Scopul activității noastre a fost orientat, în principal, spre îmbunătățirea managementului administrației publice locale, o necesitate majoră pentru armonizarea și îmbunătățirea mecanismelor de stabilire a bugetelor aferente, dezvoltarea sectorului investițional și de planificare, facilitarea procesului de dezvoltare economico-socială, urmărind, ca finalitate, satisfacerea nevoilor cetățenilor, prin asigurarea unor servicii publice de calitate”, precizează Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei Fundeni, în Raportul privind starea economică socială și de mediu prezentat în acest an.

Curcani

28.441.247 lei este valoarea eligibilă a fondurilor atrase de Primăria comunei Curcani, pentru perioada 2013 – 2019, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, susținut de Ministerul dezvoltării, dintr-un total de 30.804.251 lei. Pentru prima etapă, derulată între 2013 – 2015 -2019, situația proiectelor finanțate este următoarea: 1. Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 1, cu finanțare din 2016 – 1.044.659 lei – valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 984.724 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 440.275 lei); 2. Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2, cu finanțare din 2016 – 748.641 lei – valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 594.477 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 345.129 lei); 3. Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, cu finanțare din 2015 – 3.265.554 lei – valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 2.982.097 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 2.902.993 lei). Pentru etapa a doua, în cadrul proiectelor finanțate prin programul Național de Dezvoltare Locală, pe raza comunei Curcani, datele sunt următoarele: 1. Asfaltare străzi, cu finanțare din 2017 – 9.950.750 lei valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 9.497.077 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 9.450.551 lei); 2. Înființare dispensar uman, cu finanțare din 2017 – 1.677.495 lei valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 1.501.489 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 131.495 lei); 3. Înființare rețea de canalizare și stație de epurare, cu finanțare din 2017 – 8.767.166 lei valoarea totală a investiției, din care sume alocate de la bugetul de stat – 8.302.297 lei (sume cheltuite, la data de 31.05.2019 – 109.432 lei); 4. Modernizare iluminat public, cu finanțare din 2018 – 551.027 lei valoarea totală a proiectului, din care sume alocate de la bugetul de stat – 455.688 lei (proiect finalizat). În cadrul programului Național de Dezvoltare Rurală, prin Agenția pentru Finanțarea investițiilor Rurale, cu finanțare din anul 2018, s-a alocat suma de 414.695 lei, pentru achiziția unui buldoexcavator cu accesorii (program finalizat). Totodată, până în a doua jumătate a anului 2021, prin programul operațional capital Uman, prin Ministerul Fondurilor Europene, se derulează proiectul „Măsuri privind creșterea participării la educație și prevenirea abandonului școlar”, cu o valoare eligibilă de 4.163.389 lei. În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, Aurică Gazu, primarul comunei Curcani, afirmă că una dintre cele mai arzătoare probleme ale comunei rămâne curățenia localității. „Problema gunoiului a necesitat luarea următoarelor măsuri care consider că împreună cu o acțiune de educare civică a populației, o va rezolva. – trebuie curățate și eliminate punctele de depozitare neautorizate, urmând ca acestea să fie păzite; – vor fi obligați toți cetățenii să nu mai depoziteze gunoiul în spații neautorizate, sub rezerva aplicării de sancțiuni legale”. În planul asistenței sociale, prin compartimentul de specialitate, s-a asigurat aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. La ultimul recensământ, derulat în anul 2011, populația comunei era de 5.672 persoane, însă din punctul de vedere al sporului demografic, situația este una cu o evoluție alarmantă, câtă vreme, în cursul anului 2016, s-au înregistrat 5 nașteri și 63 de decese. „Există o preocupare permanentă pentru identificarea și punerea în legalitate cu acte de stare civilă și, respectiv, acte de identitate a persoanelor de etnie romă, în conformitate cu HG nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului de îmbunătățire a situației romilor și a Planului de măsuri nr. B/134850/2001 privind punerea în legalitate cu acte de stare civilă și acte de identitate a populației de etnie romă la nivel național”, câtă vreme 32 la sută din populația comunei se declară de această etnie, iar 11 la sută se declară de etnie necunoscută.

Jegălia:

Patru proiecte aprobate spre finanțare, de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, au fost derulate, la nivelul Comunei Jegălia, începând cu anul 2017, în cadrul etapei a doua a acestui program. S-au finanțat următoarele proiecte: 1. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi de laborator şi dotări independente pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 Jegălia, judeţul Călăraşi, cu o finanţare de 572.796 lei; 2. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic şi dotări independente pentru Grădiniţa cu Program Normal nr. 1, Jegălia, judeţul Călăraşi, în valoare de 138.505,19 lei; 3. Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi, având o finanţare de 8.039.060,00 lei; 4. Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi, cu o finanțare de 1.621.578,00 lei. Astfel, fondurile atrase, pentru comunitate, sunt în sumă de 9.985.448 lei, echivalentul a 2,2 milioane euro. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Jegălia a beneficiat de finanțarea altor două proiecte, cu impact major privind condițiile de trai ale locuitorilor: 1. Extindere și reabilitare Școala gimnazială nr. 1 Jegălia, cu o finanțare de 1.970.950 lei; 2. Asfaltare străzi comunale, cu o valoare de 8.269.937 lei. Aproximativ 5 milioane de euro au ajuns în comunitatea locală din Jegălia, comună care număra, la ultimul recensământ organizat la nivel național, 4.229 locuitori, în scădere semnificativă față de recensământul organizat anterior,în anul 2002, când comuna număra 4.815 locuitori. Aceeași situație se menține și astăzi, câtă vreme numărul nașterilor, în ultimele luni, a fost de 0, conform datelor puse la dispoziție de Aurel Vasile, primarul comunei. Acesta vede următoarele cauze ale depopulării: îmbătrânirea populației; lipsa locurilor de muncă în comună sau în apropiere, fapt care conduce la imposibilitatea stabilirii, pe raza comunei, a familiilor tinere, dar și lipsa infrastructurii. Deși s-a investit masiv, în ultimii ani, în instituțiile de învățământ, 360 de copii sunt angrenați în sistemul educațional, față de 680 de copii, în urmă cu 7 ani. „Sunt situații destul de alarmante, chiar dacă, împreună cu consilierii locali, căutăm măsuri pentru reducerea acestui fenomen”. Aurel Vasile crede că lipsa mediului economic, la nivel rural, face ca satele să se depopuleze, treptat. „În afară de câteva unități cu profil agricol, nu avem absolut nimic. Mai mult, foarte mulți tineri pleacă în străinătate, la început pentru o perioadă scurtă dar, după ce găsesc un mediu confortabil, își reîntregesc familiile. Din păcate, dispărând tineretul, automat se înregistrează acest trend demografic alarmant de descendent.” Pe raza comunei, sunt 1700 de pensionari, adică aproape jumătate din numărul locuitorilor, la care se adaugă 320 de pensionari pe caz de boală. „Acestea fiind datele, nu ar trebui să mire pe nimeni de ce numărul copiilor, de la an la an, este mai mic”. Foarte puțini sunt cei care au un loc de muncă și fac naveta, fie la Călărași, fie la Fetești, ceilalți trăind din veniturile aduse de mica gospodărie țărănească, și aceasta grav afectată, în ultimul timp, de răspândirea unor molime fatale în rândul suinelor. „Prin plecare tinerilor, satele nu numai că îmbătrânesc dar, cu timpul, vor deveni pustii”. Structura populației, la nivelul anului 2017, era următoarea: bărbați – 2.134; femei – 2.095, funcții ocupate: angajați – 435 persoane (aproximativ 10 la sută din populația comunei); agricultori – 1.001 persoane; meseriași – 45 persoane, la care se adaugă cei 2020 de pensionari. Deși comuna se află de-a lungul brațului Borcea și foarte aproape de fluviul Dunărea, în comună sunt 3 familii care își câștigă traiul de pe urma activităților piscicole. „Pescarii vechi au murit, iar cei tineri nu au cum să ducă o viață normală de pe urma unei astfel de activități. Toată Dunărea e vândută, kilometru cu kilometru. Concesionarii cer bani ca să te lase să pescuiești. Vă spun, nu văd nici o măsură luată de guvern, în așa fel încât să se stopeze acest fenomen de depopulare a satelor, în general.” În domeniul infrastructurii, rețeaua rutieră este compusă de 7,5 km de drum național (DN3B), cu îmbrăcăminte permanentă (asfalt) și de DJ213A, drum județean care leagă localitatea Jegălia de comuna Perișoru, drumul fiind asfaltat pe o porțiune de 1 kilometru, diferența fiind aproape impracticabilă, până în zona Mărculești, câtă vreme porțiunea de 6 kilometri dintre Mărculești și satul Bucu, din județul Ialomița, a fost reabilitată în urma unei investiții de 6 milioane de lei, realizată de Consiliul Județean Ialomița. În interiorul comunei Jegălia, drumurile au fost asfaltate în proporție de 80 la sută, în două etape, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru proiectul acceptat la finanțare, în valoare de 8.039.060,00 lei, reprezentând reabilitare drumuri de interes local, pe o lungime de 7,5 kilometri, situația este una gravă, câtă vreme constructorul și-a declarat falimentul, în cursul acestui an, iar utilajele care ar fi trebuit să lucreze, din plin, la reabilitarea drumurilor, stau părăsite. „Au lucrat vreo 3 zile, după care au parcat utilajele.” Abia la acest moment, lucrarea a fost scoasă la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice. În condiții normale, această lucrare ar fi fost finalizată, până la această dat. În schimb, s-a finalizat lucrarea de reabilitare a iluminatului public, cu finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, valoarea acceptată la plată fiind de 100.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read