Călărași SUD
Flash

Localitățile călărășene, realități și perspective

banner

Comuna Dorobanțu:

17 obiective și-a propus Vasile Stoica, primarul ales al comunei Dorobanțu, pentru cel de-al treilea mandat, în perioada 2020-2024. Stoica afirmă că principala sa prioritate este reprezentată de asfaltarea a 22 de kilometri de străzi, în satele Vărăști, Dorobanțu și Boșneagu, proiectul fiind depus la Compania Națională de Investiții și aflat, la acest moment, în curs de evaluare și finanțare. Tot pentru aceeași perioadă, edilul comunei Dorobanțu și-a propus finalizarea Centrului Cultural Multifuncțional, în fapt realizarea căminului cultural, comuna fiind una dintre puținele unități teritorial administrative fără un astfel de obiectiv. Acest centru se află deja în faza de licitație publică, fiind finanțat tot prin Compania Națională de Investiții, valoarea acesteia fiind de 4,33 milioane lei. Tot la aceeași unitate de finanțare și implementare – Compania Națională de Investiții, se află depus, încă din data de 30 iulie 2020, și proiectul privind reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program normal din Dorobanțu. Se are în vedere, totodată, și realizarea unui centru after-school, care să deservească întreaga comună și care să asigure activități educaționale în afara ariei curriculare școlare, dar și activități rectreative. Vasile Stoica și-a mai propus următoarele obiective: 1. Continuarea lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor, cu titlu gratuit, pentru terenurile din extravilan și intravilan, în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară; 2. Amenajarea de alei pietonale pe partea stângă a drumului principal care tranzitează comuna – DN31, pe o lungime de 3 kilometri, acesta urmând să fie finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală; 3. Gestionarea calității apei potabile prin montarea unor filtre la stația de apă din satul Vărăști; Racordarea comunei la rețeaua de gaze naturale, din conducta Transgaz SA; 4. Amenajarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice, care să asigure servicii de asistență socială, , în satul Boșneagu, prin schimbarea destinației școlii locale; 5. Acordarea de locuri de casă pentru tineri căsătoriți; 6. Realizarea unui teren de sport; 7. Construirea sistemuluide canalizare și a stației de epurare prin fonduri POIM, proiect avut în vedere prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua; Construirea unui parc fotovoltaic care să asigure independența energetică a instituțiilor publice comunale; Construirea unei capele.

Comuna Alexandru Odobescu:

Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, afirmă că, la nivelul acesteia, au avut loc investiții majore, prin atragerea de fonduri guvernamentale, mai ales la capitolul infrastructură și rețea de învățământ, în perioada reprezentată de ciclul electoral 2016 – 2020. Astfel în stadii de finalizare sau în curs de execuție, se află proiectele: 1. Protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare, depus la Administrația Fondului de Mediu, însemnând înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare, a fost finalizat încă de la sfârșitul anului 2017; 2. A fost finalizat proiectul de modernizare de drumuri de interes local, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale, cu o valoare eligibilă de 6.194.436 lei; 3. Este în curs de executare lucrarea de modernizarea căminului cultural, contractul de finanțare fiind semnat în data de 20.09.2016, finanțarea venind prin programul Național de Dezvoltare Rurală, prin FEADR – Fonduri Europene pentru Dezvoltare Rurală; 4. Este în curs de executare lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 3 Gălățui, cu contract de finanțare, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, semnat la data de 30.12.2016; 5. Se află în derulare și lucrările de reabilitare și modernizare la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Nicolae Bălcescu; 6. A fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea grădiniță + școală cu clasele I-IV Alexandru Odobescu, lucrarea fiind în curs de execuție; 7. Tot în curs de executare se află și investiția reprezentând înființare sistem de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem de alimentare cu apă în satul Gălățui; 8. Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale se află în procedură de proiectare construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Alexandru Odobescu; 9. Prin bani veniți de la Banca Mondială, s-au achiziționat utilaje destinate managementului gunoiului de grajd. S-au depus eforturi pentru înființarea: 1. serviciului de salubritate; 2. serviciului de pază; 3. serviciul de alimentare cu apă a fost transferat către S.P. Alexandru Odobescu. Pentru anul în curs, sunt vizate următoarele obiective: 1. modernizare drum de exploatare agricolă DA1, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, FEADR, submăsura 4.3 – investiții pentru dezoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, 2. reabilitare școla din satul Nicolae Bălcescu, în cadrul sesiunii 2016 – 2020 a Programului Național de Dezvoltare Locală; 3. în aceeași sesiune a PNDL – amenajare bază sportivă în satul Gălățui.

Comuna Spanțov:

Pe raza comunei Spanțov, ne spune edilul acestei localități, Niki Silviu Gheorghescu, una dintre realizările importante pentru mandatul reprezentat de perioada 2016 – 2020, este punerea în funcțiune a stației de apă de pe raza satului Cetatea Veche. Noua stație de apă are o capacitate de 3.000 de metri cubi, apa fiind stocată într-un bazin de inox, deservind satele Cetatea Veche și Clinciu. “Vine și completează rețeaua de apă pentru satele unde aveam probleme cu alimentarea cu apă potabilă, însemnând că acoperă cam jumătate din ceea ce deservea stația de apă din satul Spanțov.” La acest moment, nu mai există probleme privind alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor din comună, apa fiind captată din puțuri forate, cu o adâncime de 90 de metri, respectiv 60 de metri, neexistând întreruperi privind furnizarea în ciuda faptului că întreaga zonă traversează o perioadă de secetă fără precedent. Comuna Spanțov a beneficiat și de două proiecte finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Primul dintre acestea a avut în vedere asfaltarea de străzi de interes local, suma alocată acestei investiții fiind de 10.065.831 lei, adică ceva mai bine de 2 milioane de euro. Cel de-al doilea proiect aprobat la finanțare prevede reabilitarea și modernizarea sediului primăriei, valoarea acestei investiții fiind de 851.661 lei. La acest moment, lucrarea se află în curs de execuție, sediul administrativ al comunei fiind mutat în două clădiri din apropiere, folosite anterior pe post de spații culturale. Totodată, în cursul acestui an, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, s-au asfaltat străzxi pe o lungime de 8 kilometri, în fiecare din satele componente ale comunei, proporțional cu rețeaua de drumuri. În Cetatea Veche s-au asfaltat străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri de drumuri asfaltate. Modul de selecție l străzilor reabilitate s-a făcut ținându-se cont de utilitatea acestora. Spre exemplu, asfaltarea străzii Dropiei este explicată prin faptul că aceasta face legătura cu satul nou înființat în localitate, acesta fiind ridicat după ce, în urmă cu mai bine de 10 ani, zona a fost inundată. “Era necesară această cale de acces cât mai ușor în primul rând pentru intervenții, în caz de necesitate. Și ne gândim aici la intervențiile privind urgențele de orice fel, de ordin medical sau de alt tip.” Strada Labirinul este principalul drum din satul Grădiștea, care a fost asimilat de Cetatea Veche, iar strada Cerbului este ulița principală din satul Cetatea Veche. Toate acestea sunt perpendiculare față de drumul național DN31, care traversează comuna de la un capăt la altul. În satul Spanțov s-au asfaltat străzile Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea s-au asfaltat străzile Culturii, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță, Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu s-a asfaltat strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu.

Comuna Modelu:

Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, precizează că, în ultima perioadă, pe raza localității, s-au realizat următoarele obiective de investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor din cele două sate componente, Modelu și Tonea; 2. igienizarea constantă a malului brațului Borcea prin îndepărtarea depozitelor neconforme de gunoi; 3. întreținerea constantă a spațiilor verzi; 4. organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 5. continuarea execuției în cadrul proiectului de înființare a rețelei de canalizare și construire a stației de epurare; 6. atribuirea contractului de execuție și proiectare pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, emiterea ordinului de începere a lucrărilor și demararea acestora; 7. continuarea activităților proiectului P.O.C.U. Cercul de Zâmbete, care se va finaliza la data de 24.05.2021; 8. semnarea contractului de finanțare pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școala generală nr. 2 Modelu; 9. demararea procedurilor de achiziție în vederea atribuirii contractului de execuție pentru proiectul de modernizare de drumuri de interes local, pentru o lungime de 3,522 kilometri, acest fiind finanțat integral de la bugetul local; 10. continuarea întocmirii documentației necesare proiectului pentru racordarea la rețeaua de canalizare pentru a facilita racordarea gospodăriilor și a agenților economici la rețeaua de canalizare; 11. achiziționarea de camere de supraveghere pentru unitățile de învățământ; 12. realizarea de rețele de calculatoare la sediul administrativ al comunei; 13. dezinsecție aeriană și terestră. Pentru perioada următoare, Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, și-a fixat mai multe priorități, dintre care amintim: 1. finalizarea documentației necesare demarării recepției la obiectivul de investiții privind modernizarea, dotarea și împrejmuirea Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Modelu; 2. continuarea lucrărilorla Grădinița cu Program Normal nr. 2, urmând a se efectua documentația aferentă recepției; 3. demararea întocmirii documentației pentru dotarea celor două grădinițe, prin finanțare de la bugetul local; 4. igienizarea malului stâng al brațului Borcea ori de câte ori este necesar; 5. pregătirea utilajelor pentru deszăpezire pentru sezonul rece; 6. finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare și demararea întocmirii documentației pentru recepție; 7. finalizarea procedurii de achiziție a unui buldoexcavator; 8. demararea procedurii de întocmire a documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 Modelu; 9. continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public stradal prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 10. continuarea eforturilor de a obține finanțare pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local; 11. continuarea eforturilor de întreținere în parametrii optimi de explotare a sistemului de alimentare cu apă; 12. continuarea lucrărilor la în cadrul investiției de modernizare a drumurilor de interes local pe o lungime de 8,07 kilometri; 13. atribuirea contractului de achiziție publică pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 3,522 kilometri, lucrare finanțată cu fonduri proprii; 14. finalizarea documentației pentru atribuirea contractului în vederea realizării lucrărilor de realizare de racorduri la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 15. continuarea eforturilor de întocmire a documentației tehnice necesare proiectului de extindere rețea de gaze naturale în zona de nord a satului Modelu; 16. finalizarea documentației aferente întocmirii planului urbanistic general; 17. întocmirea documentației pentru achiziționarea de rezervoare cu o capacitate de 200 mc necesare stocării și procesării apei potabile.

Orașul Lehliu Gară:

În timpul derulării mandatului încredințat de cetățenii orașului Lehliu Gară, a satelorRăzvani și Buzoeni, Iulian Iacomi, edilul acestei lucalități, precizează că și-a îndeplinit atribuțiile în conformitate cu dorințele cetățenilor pentru, dezvoltarea, modernizarea și progresul comunității în domeniile esentiale de interes local, astfel:

Realizări la infrastructura de dezvoltare în orașul Lehliu Gară, satele Răzvani și Buzoeni, finalizată și în curs de excuție/finalizare

 • Reabilitarea rețelei de canalizare în orașul Lehliu Gară, proiect finanțat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală), cu cota de finanțare de la bugetul local, în valoare totală de 4.981.309,70 lei, cu o lungime totală de 5061 metri, în curs de finalizare;
 • Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în orasul Lehliu Gară, proiect finantat prin PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală) plus cota de participare de la bugetul local, în valoare totală de 1.975.494,50 lei, cu o lungime totală de 4085 de metri, în curs de finalizare;
 • Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în orașul Lehliu Gară, program finanțatprin POIM ( Program Operațional Infrastructura Mare) în valoare de 8.816.373 lei ;
 • Extinderea Stației de tratare a apei și a frontului de captare cu 3 puțuri, pentru a asigura volumul de apă necesar orașului Lehliu Gară, proiect finanțat cu suma de 8.553.190 lei.
 • Modernizarea străzilor în orașul Lehliu Gară, proiect derulat prin PNDL I, valoarea investiției fiind de 17.019.556 lei cu lungimea totală de 8970 de metri;
 • Reabilitarea și modernizarea iluminatului public stradal cu tehnologie LED în orasul Lehliu Gară, în satele Răzvani și Buzoeni, în valoare de 503.370,00 lei;
 • Amenajarea Parcului Central al orașului Lehliu Gară cu participarea GAL (Grupul de AcțiuneLocală) prin PNDR si bugetul local, în valoare de 100.000 de euro, care se află în execuție;
 • Modernizarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Lehliu Gară, proiect derulat prin POR (Programul Operațional Regional) în valoare de 5.437.065,58 lei;
 • Înființarea rețelei de alimentare cu gaze naturale în satul Răzvani, proiect a cărui lungime este de 4800 metri, în valoare de 1.517.250 lei, din bugetul local, pentru care s-a semnat actul aditional la contractul de execuție;
 • Construirea bazei sportive din Răzvani, proiect derulat prin Programul de Dezvoltare a nfrastructurii din Spațiul Rural , în valoare 650.000 lei;
 • Construirea și dotarea Căminului Cultural în satul Răzvani, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții, pentru care se elaborează PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și avize specifice necesare construirii;
 • Construirea terenului de minifotbal în satul Buzoeni, în valoare de 213.960 lei;

Primăria orașului Lehliu Gară este partener activ în derularea programelor de integrare a comunității defavorizate din satul Răzvani și contribuim intens la derularea programului Ketanes, cu scopul de implementare măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată din satul Răzvani, proiect derulat prin POCU (Program Operational Capital Uman) în valoare de 17.544.546,98 lei, aigurându-se:

 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării la educație pentru 200 de copii și 50 de tineri/adulți din comunitatea Răzvani;
 • sprijin în vederea creșterii accesului și participării pe piața liberă a muncii pentru 376 de persoane din comunitatea Răzvani;
 • îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru 80 de persoane defavorizate din comunitatea Răzvani;
 • asistența juridică pentru reglementări acte de proprietate;
 • sprijin în domeniul combaterii discriminării, implicare activă în rezolvarea diferitelor probleme ale comunității în rândul a 751 de persoane, din care 551 adulți, 200 copii, 551 romi, 200 neromi și minim 35% femei din comunitatea Răzvani;
 • achiziția de containere în care se desfășoară activitățile cultural educative specifice, spații destinate medicilor de familie, cabinetului stomatologic etc;

Obiective propuse pentru a fi realizate în următorul mandat, pentru dezvoltarea orașului Lehliu Gară, a satelor Răzvani și Buzoeni

 • Finalizarea proiectului de modernizare străzi în orașul Lehliu Gară, satul Răzvani și satul Buzoeni. Obiectivul se află pe lista sinteză, aprobată a Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, reprezentând intervenție în primă urgență pentru efecutarea lucrărilor, proiect în valoare de 33.644.727 lei, cu o lungime totală de 28000 de metri; ;
 • Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în Cartierul Nou, zona de Nord a orașului Lehliu Gară, cu valoarea estimată de 3.000.000 lei, pentru care se procedează la scoaterea terenului din circuitul silvic si elaborarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal);
 • Modernizare, extindere și reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr.1 din orașul Lehliu Gară;
 • Reabilitarea termică a clădirii Liceului ”Alexandru Odobescu”;
 • Modernizare si reabilitare termică a Internatului și cantinei Liceului ”Alexandru Odobescu”;
 • Construirea unui complex de sprijin al educatiei elevilor de tip ”After School” în orașul Lehliu Gară;
 • Amenajarea de parcări de reședință în perimetrul blocurilor de locuințe de pe raza orașului Lehliu Gară;
 • Modernizarea Spitalului Orășenesc Lehliu Gară;
 • Construire bază sportivă tip I în orașul Lehliu Gară, proiect derulat prin Compania Națională de Investiții, aflat în stadiul de elaborare avize necesare construirii;
 • Construire bazin de înot în orașul Lehliu Gară, solicitare depusă la Compania Națională de Investiții, aflată în analiză;
 • Construirea unui teren de minifotbal în orașul Lehliu Gară, în zona stadionului orășenesc;
 • Amenajarea a două locuri de joacă pentru copii în orașul Lehliu Gară și unul în satul Răzvani;
 • Construirea unui sediu pentru servicii poștale și de curierat în satul Răzvani;
 • Construirea unui dispensar medical inclusiv cabinet stomatologic, în satul Razvani;
 • Reabilitarea termică a Scolii Gimnaziale nr.1 din satul Răzvani.
 • Efectuarea lucrărilor de întreținere anuală și reparații ale DC 34 realizate cu aportul financiar al Consiliului Județean Călărași și fonduri asigurate de la bugetul local;
 • Primăria orașului Lehliu Gară, satelor Răzvani și Buzoeni sprijină cultele aflate pe raza localității și se află în permanent contact cu cetățenii prin primar și aparatul de lucru al primarului.

Comuna Tămădău Mare:

Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, afirmă că și-n mandatul trecut, dar și în actualul ciclu electoral, principalul obiectiv a fost și este reprezentat de realizarea unei administrații orientate către cetățeni, ceea ce înseamnă că nevoile și cerințele acestora, problemele comunei și soluțiile ce se impun sunt preocupările uzuale ale acestuia. Chirică afirmă că, de când a preluat funcția de primar al localității Tămădău Mare, s-au înregistrat progrese notabile în planul îmbunătățirii vieții locuitorilor comunei. La acest moment, administrația locală a comunei Tămădău Mare a depus trei proiecte pentru obținerea finanțării, astfel:

 • Asfaltarea și modernizarea drumurilor de interes local, cu studiile de fezabilitate și solicitarea de finanțare depuse la Compania Națională de Investiții;
 • Amenajare a unui complex sportiv local, cu studiile de fezabilitate și solicitarea de finanțare depuse la Compania Națională de Investiții;
 • Înființarea unui centru de zi pentru copii, în satul Călăreți, proiect aprobat spre finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale .

Pentru perioada 2020-2024, sunt avute în vedere următoarele obiective:

 • Construirea unei grădinițe în satul Tămădău Mare
 • Introducerea rețelei de distribuție și alimentare a locuințelor cu gaze naturale
 • Înființarea și amenajarea de locuri de joacă și terenuri de sport, în satele Șeinoiu și Călăreți
 • Sprijinirea în permanență a unităților de cult de pe raza comunei
 • Întroducerea rețelei de alimentare cu apă și a celei de canalizare și asfaltare drumuri în toate zonele comunei ce sunt cuprinse în proiectele în derulare.

Constantin Chirică opinează că o primărie este cea mai bună instituție în care se poate dovedi că se poate, că există loc de mai bine, că există oameni care vor să muncească pentru cetățeni.

Articole asemănătoare

Curabitur lacinia sapien

3 Books to Help You Create a New Lifestyle that Lasts

COMUNICAT DE PRESĂ

publish@calarasisud.ro

Lasă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și folosirea datelor dvs. pe acest site web.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Respectând prevederile legii 677/2001 vizând protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, SC GRUPEX 2000 SRL este înscrisă la ANSPDPC ca operator de date cu nr. 0019559 . Clientul companiei SC GRUPEX 2000 SRL își exprimă în mod expres consimțământul ca datele sale personale să fie preluate, stocate și prelucrate prin sisteme manuale și automate în următoarele scopuri: livrarea de servicii, îmbunătățirea conținutului furnizat, activități statistice sau de raportare. Accept Citește mai departe...