AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Valea Argovei:

Costel Boitan

Trei cereri de finanțare a depus Primăria comunei Valea Argovei, ne declară Costel Boitan, primarul acestei localități. Suma pentru care comuna Valea Argovei a aplicat în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny este una consistentă: 39.495.551 lei, echivalentul a aproximativ 8 milioane euro. Comuna Valea Argovei a mai beneficiat de bani de la bugetul de stat, veniți prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. În cursul anului 2020, au fost reabilitate și modernizate drumuri de interes local, printr-un proiect finanțat în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma eligibilă aprobată fiind de 9.155.030 lei . S-au asfaltat străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). La Valea Argovei, s-a derulat un alt proiect, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei, privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. În numai 2 ani, prin fonduri atrase de la nivel central, pe raza comunei Valea Argovei s-a investit suma de 25.795.888 lei. Pentru anul 2021, s-a reușit accesarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, al cărui obiectiv general îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate, corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră de depozitare pentru produse perisabile, spații cu destinație administrativă, centrală termică și magazie. Finalizarea investiției va conduce la scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul are o valoare totală a bugetului de 4.909.824,82 lei, din care peste 3,8 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, peste 587.000 lei este finanțarea de la Bugetul de Stat și 480.000 lei este contribuția comunei Valea Argovei. În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Valea Argovei a aplicat pentru: 1. asfaltare de drumuri de interes local, pe o lungime de 9.142 metri liniari, în satele Valea Argovei și Vlădiceasca, cu o valoare de investiții de 19.584.728 lei, din care partea de cofinanțare locală în sumă de 349.232 lei; 2. înființare rețea de apă uzată cu stație de epurare în satul Siliștea, pe o lungime de 8.065 metri liniari, cu o valoare estimată de 11.041.489 lei, din care partea de cofinanțare locală de 433.993 lei; 3. modernizare străzi în satul Siliștea, pe o lungime de 3.850 metri liniari, cu o valoare estimată de 9.652.600 lei, partea de cofinanțare locală fiind de 233.623 lei. Costel Boitan spune că, la acest moment, prioritară este introducerea rețelei de canalizare în satul Siliștea. „Avantajul comunei noastre este că, la acest moment, avem sistem de canalizare introdus în satele Valea Argovei și Vlădiceasca”. Acesta consideră că, din cele trei cereri de finanțare depuse, ar fi ideal dacă s-ar aproba două, rețeaua de canalizare la Siliștea și reabilitare drumuri de interes local în Valea Argovei și Vlădiceasca. Satul Siliștea, conform recensământului din 2011, numără 779 locuitori, cu un număr aproximativ de 600 de gospodării. Costel Boitan regretă că nu poate atrage investiții în infrastructura satului Ostrovu, situat într-un decor extrem de pitoresc. Drumul de acces în sat este unul extrem de dificil, chiar dacă e pietruit, calea de acces făcându-se prin Drumul Județean 303, de la marginea satului Frăsinet. Satul numără aproximativ 20 de locuitori, fiind cel mai mic de pe raza județului Călărași. „Nu ai cum să accesezi proiecte în acest sat, căci nu se pot justifica. E drept, foarte multă lume mă întreabă dacă sunt disponibile la vânzare locuri de casă în Ostrovu, Valea Căpitanului, cum era cunoscut. Însă mulți se sperie când constată că accesul în sat este dificil.”

Comuna Frăsinet:

Alin Ploieșteanu spune că, în primul său an de mandat, și-a concentrat atenția în direcționarea fondurilor locale în structurile de învățământ și de sănătate, de la nivel local, dar și în reabilitarea drumurilor și a căilor pietonale. În cadrul școlii gimnaziale comunale, a  fost schimbat acoperișul, s-au amenajat toalete moderne, cu acces din interiorul școlii, pe sistem container modular, clădirea a fost reabilitată termic și, de acum, sistem de încălzire este unul centralizat. 

În plus, curtea școlii a fost modernizată. Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet era printre puținele unități de învățământ, din județul Călărași, care mai folosea încălzirea cu lemne, prin intermediul sobelor.  La Școala cu clasele I-VIII Frăsinet s-au efectuat, printre altele: schimbarea acoperișului și învelirea cu tablă de foarte bună calitate; anvelopare și vopsire; trotuare; betonarea curții din incintă și plantarea de platani; montarea de băncuțe și coșuri de gunoi; amenajare parcare.

113.300 lei a fost costul acestei lucrări care asigură, de acum, un confort normal pentru cea mai mare parte din cei 180 de copii angrenați într-un sistem de învățământ, preșcolar, primar sau gimnazial, de pe raza comunei. Investițiile în sistemul educațional, pe raza comunei Frăsinet, au demarat încă de la sfârșitul iernii, prin refacerea gardului împrejmuitor din spatele Școlii Gimnaziale nr. 1, vechi de o jumătate de secol. Pe lângă Școala Gimnazială nr. 1 Frăsinet, o școală dedicată învățământului primar funcționează în satul Luptători, în vreme ce învățământul preșcolar se derulează prin grădinițele din satele Dănești și Pupăza. Pentru școala din satul Luptători a fost deja executat studiul de fezabilitate pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare, urmând ca finanțarea să fie asigurată în cadrul viitoarelor programe derulate prin sistem guvernamental sau prin atragerea de fonduri de la nivelul Uniunii Europene. Străzile din satele Dănești, Luptători și Curătești au fost pietruite, în proporție de 90 la sută, prin așternerea de straturi de criblură asfaltică și piatră. Totodată, s-au amenajat trotuare în satele Frăsinet și Luptători, urmând ca astfel de alei pietonale să fie amenajate, în cursul acestui an, în satele Dănești și Curătești. În satul Frăsinet, de-a lungul străzii principale, trotuarul care duce la școală, în lungime de 1,1 kilometri, a fost reabilitat în întregime, prin turnarea unui strat de beton armat, cu o grosime de 12 cm. Lucrarea a fost finanțată din fonduri comunitare. Sediul farmaciei locale, care aparține primăriei, a fost renovat, ceea ce a condus la redeschiderea punctului farmaceutic comunal.

În satul Luptători, au demarat lucrările pentru amenajarea unui parc, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management. Alin Ploieșteanu ne spune că are în vedere atragerea de fonduri guvernamentale, prin cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, prin care se are în vedere asfaltarea străzilor din satele Dănești, Luptători și Curătești, cu o valoare estimată la 15 milioane lei, la care se adaugă un proiect de introducere a rețelei de canalizare și stație de epurare, la nivel local. Alte două proiecte se află depuse la Compania Națională de Investiții: 1. reabilitarea și modernizarea școlii din satul Luptători, cu o valoare estimată de 5 milioane lei; 2. reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din satul Frăsinet, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane lei. Totodată,  s-au asigurat fonduri și pentru întocmirea documentației la faza de studiu de fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuire gaze naturale în comună; documentațiile întocmite se realizează cu scopul de a obține o finanțare nerambursabilă pentru înființarea rețelelor de gaze de către UAT-uri, din fonduri guvernamentale, cuprinzând: documentație pentru obținerea avizului de racordare de la TRANSGAZ; documentație pentru obținerea avizului ANRE; documentație pentru obținerea certificatului de urbanism; studiu de fezabilitate cf. OUG 907/2016.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Silvia Ceaușescu

Două cereri de finanțare, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, a depus comuna Cuza Vodă, cu o valoare totală de 28.108.674 lei. Ar fi cea mai mare sumă atrasă, la nivelul comunei, de la bugetul de stat. Pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, a fost solicitată suma de 9.569.990 lei, la care se adaugă partea de contribuție locală de 415.319 lei, cu un total estimat de 9.985.309 lei. Banii sunt necesari pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 23.477 metri, în toate cele trei sate ale comunei, ca beneficiari direcți fiind 2.375 locuitori. Cu o durată de proiectare și de execuție de 24 de luni, de această investiție urmează să beneficieze gospodăriile de pe următoarele străzi: sat Ceacu – Panduri, Stejarului, Poenari, Nufărului, Hanul lui Ceacu, Dumbravei, Cuza Vodă, Alunului, Unirii tronsonul 1 + tronsonul 2, Bujorului, Parcului, Victoriei, Libertății, Colonel Marcu Ion, Teilor tronsonul 1 + tronsonul 2, Cetinei, Valea Plopului, 1 Mai, Salciei, Rândunelelor, Armoniei, Miorița, Aducțiune G.A.; sat Cuza Vodă – Murgeni, Hamușilor, Cuza Vodă (DJ310); sat Călărașii Vechi – Eternității, Profesor Ștefan Marin, Cuza Vodă, Belșugului, Băcanilor, Căminului, Luceafărului, Jienilor, Bărăganului, Lichirești, Valea Trestică, Principală, General Apostol Gheorghe, Crailor, Izlaz, Aducțiune G.A. „Cu sumele atrase de la populație, pentru consumul apei potabile, nu se pot face investiții. Acestea abia acoperă salariile muncitorilor care deservesc rețeaua de apă și consumul de electricitate. Singura soluție, la acest moment, este reducerea costurilor.” Monica Silvia Ceaușescu, primărița comunei Cuza Vodă, spune că, printre soluție de reducere a cheltuielilor de exploatare, a identificat, la acest moment, o singură oportunitate: montarea de panouri fotovoltaice, pentru reducerea cheltuielilor legate de alimentarea cu energie electrică. „Ar fi o investiție de circa 150.000 lei, însă beneficiile vor fi imediate și pe termen lung”. Acestea ar putea fi montate în zona stației de apă și a stației de epurare. Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, finalizată la acest moment, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei. Cu un buget anual de investiții de aproximativ 800.000 lei, drămuirea fiecărui leu este importantă. În plus, o sumă aproape identică ar urma să fie investită în achiziționarea de pubele pentru gospodării, cele existente fiind casante și vechi de 12 ani. „Gunoiul menajer, în comună, e o problemă reală. Generăm foarte mult gunoi. cu 150.000 lei, putem achiziționa aproximativ 1.700 de pubele noi, câte una pe gospodărie. Varianta de a aștepta ca o astfel de investiție să fie făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris nu pare realist”. Cea de-a doua cerere de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, depusă de Primăria Cuza Vodă, în cursul anului trecut, a fost făcută pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 8.348 metri, cuprinzând străzi din toate cele trei sate componente: sat Ceacu – strada Bujorului, strada Victoriei, strada independenței și strada Libertății; sat Cuza Vodă – strada Sfântul Ioan Botezătorul, strada Arpășenilor; sat Călărașii Vechi – strada Principală, strada Eternității, strada Belșugului, strada Luceafărului, strada Băcanilor. Valoarea investiției este de 18.123.365 lei, din care17.734.189 lei este suma solicitată de la bugetul de stat și 389.175 lei este partea de contribuție locală. Cel mai probabil însă, în acest an se va primi finanțare doar pentru reabilitarea sistemului de apă potabilă, solicitare susținută și de cetățenii de pe raza comunei Cuza Vodă. Din venituri proprii, se intenționează ca, în acest an, să se achiziționeze cantitatea de 1.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să acopere 2 kilometri de drum deja pietruit, în toate satele componente, străzi care nu sunt prinse în cererea de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea de drumuri de interes local, la nivelul comunei Cuza Vodă. „Am văzut astfel de lucrări executate și în alte localități ale județului. Drumurile arătau foarte bine. Un kilometru de asfalt ne costă peste 400.000 lei, adică jumătate din bugetul anual de investiții. Cu această frizură asfaltică am putea acoperi drumurile mărginașe și locuite din cele trei sate, dar mai ales în satul Ceacu. Am văzut astfel de lucrări executate și din urmă cu 3 ani și rezistă foarte bine, numai că o astfel de lucrare trebuie demarată foarte curând, pentru a avea timp, pe timpul verii, să se taseze foarte bine.” Se vor folosi sume și pentru amenajarea spațiului exterior al dispensarului recent reabilitat. Unitatea sanitară, situată pe raza satului Ceacu, a fost reabilitată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, suma accesată inițială fiind de 938.930 lei. „Acum vor fi achiziționate dotările și vom face recepția. La parter, vor funcționa cabinetul medical și farmacia locală. Vom împărți spațiul astfel încât să nu riscăm ca, pe raza comunei, să rămânem fără farmacie, unde se aplică norme speciale de împărțire a spațiului, care trebuie să cuprindă și un depozit de medicamente. ” Etajul dispensarului beneficiază de spații generoase, însă sunt mai multe variante de folosire a acestuia, de la amenajarea de cabinete stomatologice și de kinetoterapie și fizioterapie, până la înființarea unui centru de zi pentru copii. Totodată, au fost finalizate lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul Călărașii Vechi. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. Se înregistrează întârzieri la lucrările de la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, care au ca termen de finalizare data de 31.12.2022, lucrările fiind devansate după ce constructorul inițial s-a dovedit a fi neserios. Lucrarea, mult timp abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Silvia Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read