AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu

„Consider că, pe tot parcursul anului, Consiliul Local a avut o activitate intensă, având în permanență în centrul atenției interesele și preocupările comunității locale”, apreciază Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a localității, pe anul 2021. La Dichiseni, pe parcursul anului trecut, Consiliul Local s-a întrunit în 14 ședințe, din care: 12 ședințe ordinare; 2 ședințe extraordinare. S-au elaborat 77 de hotărâri, toate la inițiativa primarului. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația comunei Dichiseni, formată din satele Coslogeni, Dichiseni și Satnoieni, numără 1.734 locuitori. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2021, nu au fost înregistrate nașteri. Au fost eliberate 23 certificate de naștere, la cererea persoanelor interesate și au fost transcrise 3 certificate de naștere. S-au înregistrat 7 acte de căsătorie în dublu exemplar, iar 1 act a fost transcris. S-au înregistrat 31 acte de deces în dublu exemplar și au fost eliberate 39 de certificate de deces duplicate. Nu au fost înregistrate divorțuri pe cale administrativă. Totodată, la același compartiment, au fost înregistrate 193 de mențiuni. Bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 7.856.632 lei, din care venituri proprii de 1.825.000 lei. Cheltuielile de funcționare au fost de 3.258.267 lei, împărțite astfel: servicii publice generale – 1.606.891 lei; apărare, ordine publică, apărare națională – 4.365 lei; învățământ – 538.561 lei; cultură, recreere, religie – 44.725 lei; asigurări și asistență socială – 821.538 lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 108.583 lei; protecția mediului, salubritate – 93.604 lei. Cheltuielile de dezvoltare au fost de 3.598.790 lei, din care: servicii publice generale – 11.899 lei; învățământ – 195.835 lei; cultură, recreere și religie – 13.983; locuințe, servicii și dezvoltare publică – 393.062 lei; protecția mediului, salubritate – 71.147 lei. S-au întocmit 2.500 înștiințări de plată, fiind emise 250 de titluri executorii, somații sau popriri. S-au întocmit 2.900 de fișe fiscale, din care 2.500 dosare persoane fizice și 120 dosare persoane juridice, iar în program s-au înregistrat 3.100 contribuabili. Pe anul 2021, s-a finalizat implementarea proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Dichiseni”, cu finanțare prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă inițială fiind de 9.935.982 lei. Totodată, s-a finalizat Grădinița cu program normal cu 2 grupe, cu un cost estimat la 205.418 lei, structurat astfel: amenajarea terenului – 21.328 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 14.566 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 79.452 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 10.686 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 53.430 lei; dotări – 13.353 lei; organizare de șantier – 12.603 lei. A început implementarea proiectului de înființare teren de sport și dotări aferente. În același timp, au fost depuse proiectele: 1. Eficientizare energetică a școlii din satul Dichiseni; 2. Înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale. Pentru anul în curs, se are în vedere depunerea unui proiect pentru construirea unui sediu nou al primăriei locale; se urmărește înființarea unei capele mortuare. În cursul anului trecut, prin compartimentul de cadastru-urbanism și amenajarea teritoriului, au fost eliberate: 25 certificate de urbanism; 7 autorizații de construire. S-au încheiat 3 procese-verbale de sancționare contravențională pentru construcțiile care încalcă prevederile Legii nr. 50.1991. S-au înregistrat 76 contracte de arendare și 3 acte adiționale la contractele de arendare. S-au înregistrat 33 de cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat. 500 adeverințe, la cererea cetățenilor, pentru eliberarea sau înnoirea actelor de identitate; 98 adeverințe APIA; 50 adeverințe pentru asistență socială, privind constituirea și reînnoirea dosarelor de ajutor social și alocație de susținere; 200 adeverințe privind dosarele de încălzire; 30 adeverințe pentru Electrica; 50 adeverințe pentru burse școlare și programul „Bani de liceu”; 100 adeverințe pentru unitățile de învățământ privind dosarele de rechizite școlare; 30 adeverințe pentru cabinetele notariale; 15 adeverințe pentru Registrul Comerțului; 40 adeverințe diverse. S-au emis 10 atestate de producător și 10 carnete de comercializare noi. În plată, la nivelul comunei Dichiseni, sunt 13 dosare de ajutor social. Numărul dosarelor de alocație de susținere a familiei: acordări – 11, modificări – 11; încetări – 14; în plată – 36. Pe plan local, sunt 58 de persoane încadrate cu gradul I de handicap; 52 cu grad accentuat; 2 persoane cu grad mediu de handicap. s-au înregistrat următoarele date, la nivel comunal: 18 copii cu un părinte plecat în străinătate; 3 copii cu ambii părinți plecați în străinătate; 4 copii cu părinte unic susținător al familiei, plecat în străinătate. În anul 2021, s-au primit 112 dosare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, din care 2 au fost respinse. „Pin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Dichiseni, aparatul de specialitate al Primarului, precum și proiectele în derulare și cele pe care dorim să le implementăm în continuare. Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, în cadrul Raportului privind starea economică, socială și de mediu, elaborat în cursul acestei luni.

Comuna Jegălia:

Aurel Vasile

19.106.413 lei este valoarea estimativă a celor două proiecte, depuse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, de către comuna Jegălia. Suma este necesară pentru modernizarea și reabilitarea unul drum comunal, pe o lungime de 6.134 metri, drept centură ocolitoare a acesteia, cu o valoare estimată la 5.802.536 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată, din care 183.405 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală. Cel de-al doilea proiect, ne spune Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, are tot drept scop modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime totală de 7.970 metri, cu o valoare totală estimată la 13.676.061 lei, din care 372.138 lei este reprezentată de partea de cofinanțare locală, bani necesari pentru modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: sat Jegălia – strada Zăvoiului, pe o lungime de 246 metri; strada Răsăritului, pe o lungime de 191 metri; strada Băcăniei, pe o lungime de 289 metri; strada Progresului, pe o lungime de 872 metri; strada Lacului, pe o lungime de 315 metri; strada Transformatorului, pe o lungime de 92 metri; strada Industriei, pe o lungime de 289 metri; strada Crângului, pe o lungime de 240 metri; sat Iezerul – strada Stadionului, pe o lungime de 397 metri; strada Bujorului, pe o lungime de 287 metri; strada Nufărului, pe o lungime de 173 metri; strada Meșteșugarilor, pe o lungime de 222 metri; strada Sulfinei, pe o lungime de 156 metri; strada Magnoliei, pe o lungime de 159 metri; strada Arțarului, pe o lungime de 221 metri; strada Margaretelor, pe o lungime de 226 metri; strada Narciselor, pe o lungime de 226 metri; strada Lujerului, pe o lungime de 254 metri; strada Viilor, pe o lungime de 97 metri; sat Gâldău – strada Frasinului, pe o lungime de 265 metri; strada Bradului, pe o lungime de 226 metri; strada Fagului, pe o lungime de 192 metri; strada Mecanizatorului, pe o lungime de 1224 metri; strada Alunului, pe o lungime de 235 metri; strada Pinului, pe o lungime de 86 metri; strada Toamnei, pe o lungime de 108 metri; strada Plevna, pe o lungime de 177 metri; strada Caișilor, pe o lungime de 240 metri; strada Carpenului, pe o lungime de 176 metri. Pe sate, lungimea drumurilor propuse la reabilitare se prezintă astfel: sat Jegălia – 2.534 metri; sat Iezeru – 2.418 metri; sat Gâldău – 2.929 metri.

Stația de epurare

Printr-o investiție a Raja Constanța, în partea estică a satului Gâldău, se lucrează din plin la stația de epurare a apelor uzate. Este situată în apropierea malului stâng al Brațului Borcea, pe un teren în suprafață de 6.330 mp, la o distanta de peste 300 m de extremitatea locuibilă a satului Pietroiu. Va putea procesa un debit mediu zilnic de 548 metri cubi și de 19.07 metri cubi/h, însemnând 5,3 l/s și cu un maxim de procesare de 586,6 mc/zi, la un debit de 6,79 l/s. Va fi deservită de minim 10 angajați.

20.612.826 lei este suma atrasă, începând cu anul 2017, pe raza comunei Jegălia, ne declară Aurel Vasile, primarul acestei localități, din fonduri provenite de la bugetul de stat. S-au finanțat următoarele proiecte: 1. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și de laborator și dotări independente pentru Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 572.796 lei; 2. Dotare cu echipamente, mobilier specific didactic și dotări independente pentru Grădinița cu Program Normal nr. 1, Jegălia, județul Călărași, în valoare de 138.505,19 lei; 3. Modernizare drumuri de interes local, comuna Jegălia, județul Călărași, având o finanțare de 8.039.060,00 lei; 4. Amenajare unitate sanitară în sat Iezeru, comuna Jegălia, județul Călărași, cu o finanțare de 1.621.578,00 lei4. Extindere și reabilitare Școala gimnazială nr. 1 Jegălia, cu o finanțare de 1.970.950 lei; 2. Asfaltare străzi comunale, cu o valoare de 8.269.937 lei.

Stația de compost

Finanțat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca mondială, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul proiectului „Integrat al Poluării cu Nutrienți, „pe raza comunei Jegălia se amenajează stația de compostare, ambalare/peletizare, pe o suprafață de 5.000 mp, proprietate publică a UAT Jegălia. Stația, amplasată în partea vestică a satului Iezeru, cu acces din drumul de exploatație agricolă, va avea o capacitate de procesare de 8212 metri cubi, anual, în cicluri de maturare de minim 2 săptămâni. Procesul de compostare se va realiza în 3 celule, cu dimensiuni de 30x8x3 metri, cu o distanță de siguranță de 1 metru, iar controlul umidității și al temperaturii se va realiza prin intermediul unor senzori amplasați în corpul de deșeu supus procesului de compostare. Stația va avea o suprafață betonată de 2120 mp, din care 780 mp reprezintă zona de celule de compostare. Vor fi amenajate două zone, una de tocare, amestecare și încărcare și una de cernere compost și ambalare/peletizare, ambele situate sub structuri construite pe schelet metalic. „Tot gunoiul de grajd de pe raza comunei va fi prelucrat în această stație. Deci nu vom mai avea situația ca acesta să fie dus la marginea satelor. Compostul va fi folosit drept îngrășământ, în agricultură, iar toate veniturile obținute din aceste tranzacții vor intra în bugetul local”. Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia, ne declară că această stație va fi deservită de minim 4 angajați, proiectul prevăzând și dotarea acestui sistem cu un utilaj de încărcare. „Vom avea o mașină de însăcuit, iar livrarea se va face sub această formă. Vom putea livra oriunde, în Europa. Însă această investiție este utilă prin faptul că vom procesa gunoiul de grajd. În al doilea rând, se vor înființa câteva locuri de muncă. Nu în ultimul rând, stația va asigura și un beneficiu, iar cel mai mare nu este cel financiar, ci nutrientul bio oferit fermierilor.”

Comuna Borcea:

Aniel Nedelcu Pațurcă

Începând cu anul 2015 s-a demarat procesul de modernizare a drumurilor de interes local în comuna Borcea, în ambele sate componente, Borcea și Pietroiu. În cele două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, comuna Borcea a absorbit, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, suma de 8.388.135 lei, defalcată astfel: 3.534.361 lei în prima etapă demarată în anul 2015; 4.853.774 lei, în etapa a doua, demarată în anul 2017. În anul 2018, 85 la sută din drumurile de interes local erau asfaltate, însumând 47 de străzi. La acest moment, ne declară Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă, primarul comunei, se asigură fonduri, din venituri proprii, pentru asfaltarea ultimelor străzi ale comunei, în fapt niște fundături laterale, cu lungimi maxime de 60-80 de metri. „La ora actuală, comuna Borcea beneficiază de toate drumurile asfaltate, iar acest lucru s-a realizat în decurs de 10 ani. Au mai rămas niște cioturi, niște ulițe, cu o lungime totală de 2000 metri, pe o lățime de 4 metri”. Anul acesta va fi finalizată și această lucrare, care nu necesită sume majore, ci doar un strat de pietriș și un altul de asfalt, cu o grosime medie de 7 centimetri. Se va asigura, astfel, accesul facil la gospodăriile situate în fundături și alei. La acest moment, se așteaptă finanțări în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, unde comuna Borcea a aplicat cu două cereri de finanțare, vizând introducerea rețelei de canalizare și construire stație de epurare și extindere rețea de gaze naturale. Pentru lucrarea de extindere a rețelei de gaze naturale, aceasta fiind demarată cu fonduri din bugetul local, sunt prevăzute conducte de distribuție pe o lungime de 64 de kilometri, acoperind, practic, toate gospodăriile. Inițial, proiectul de introducere a gazelor naturale la nivelul comunei Borcea a fost aprobat la finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, un program înființat prin Ordonanța de Urgență nr. 114/2018, gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, ulterior transferat la Ministerul Lucrărilor Publice și desființat. Primăria Borcea este printre puținele unități teritorial administrative, de la nivel național, care a beneficiat de finanțări din Fondul de Dezvoltare și Investiții, într-o situație similară, la nivelul județului Călărași, fiind comuna Lehliu-Sat. „Din acest fond, comuna Borcea, pentru proiectul de înființare a rețelei de distribuție a gazului metan, a apucat să deconteze studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Noi am semnat acest proiect în 2018, iar de atunci intrau în termenele de expirare avizele obținute, iar execuția lucrării am început-o din fonduri proprii. Chiar avem în plan accesarea unui împrumut, prin Trezoreria Statului, în valoare de 5 milioane lei.” Costul total al lucrării este estimat la 20 de milioane lei, sumă cerută, de UAT Borcea, prin cererea de finanțare depusă la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Lucrarea, deosebit de complexă, trebuie concesionată unui distribuitor autorizat de gaze naturale, la nivel național existând 57 de astfel de firme, din care aproximativ 10 cu un volum consistent, iar consumul de gaze trebuie să fie unul substanțial pentru a atrage marii operatori de pe piață. „Operatorul trebuie să-și deschidă punct de lucru la nivelul comunei, care înseamnă angajați cu partea de facturare și echipă de intervenție. Deci consumul de gaz, la nivelul comunei, trebuie să fie atât de mare ca și operatorul să-și poată justifica investiția. Mai mult, de la rețeaua principală și până la aparatul de consum, lucrarea trebuie executată pe banii operatorului, banii urmând să fie recuperați în 49 de ani!” La nivelul unității teritorial administrative Borcea, sunt 3.000 de rol-uri, la care se adaugă unități agricole mari, silozuri, dar și unitatea militară, iar primarul Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă abia a găsit un operator. „Dacă nu ai consum mare de gaze, marii operatori nu vin. Mă gândesc ce pățesc primarii care administrează comune mici, cu populație îmbătrânită? Și-n plus, trebuie și zeci de avize. În România, trebuie să iei avize de la ministerul Culturii, pentru o țeavă amplasată pe câmp”. Se estimează că 60 la sută din gospodării se vor conecta la rețeaua de distribuție a gazului metan. Pentru sistemul de canalizare s-a cerut finanțare tot de la nivel guvernamental, câtă vreme comuna Borcea beneficiază de sistem de alimentare cu apă potabilă independent, cu un serviciul public propriu. S-au operat modificări ale proiectului inițial, care nu prevedea stație de epurare, iar la acest moment s-a întocmit planul urbanistic zonal, a fost emisă cartea funciară și s-a efectuat intabularea spațiului pe care va fi amplasată aceasta. Comuna Borcea s-a desprins din Asociația de Dezvoltare „Apă-Canal” Constanța, primarul motivând această decizie prin faptul că existau, la acel moment, inechități evidente și angajamente neonorate din partea operatorului de apă și canal. „Contractul prevedea efectuarea de investiții care să justifice asocierea, dar și prețul perceput populației. Cei de la Raja aveau investiții doar în hârtii, dar percepeau tarife uriașe pentru distribuția de apă potabilă, la nivelul comunei, deși investiția în rețea fusese făcută cu eforturi proprii și cu bani atrași de la nivel guvernamental”. Există și varianta ca rețeaua de canalizare să fie deservită prin stația de epurare de la Gâldău. La momentul ăsta, în comuna Borcea, metrul cub de apă este de 3 lei, cu tot cu taxa pe valoarea adăugată. Theordor Aniel Nedelcu Pațurcă estimează un preț de 5,8 lei pe metru cub, după ce se va introduce și rețeaua de canalizare și stația de epurare, la nivelul comunei.

Comuna Sărulești:

„Principala mea preocupare, a întregului aparat de specialitate, a fost fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor comunei, vizând: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local”, precizează Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021. Situația statistică, la nivelul comunei, este următoarea: suprafață totală – 6.835 ha; suprafață agricolă, din care – 1: terenuri curți și construcții – 387 ha; arabil – 5.351 ha; teren neproductiv – 267 ha; vii și pepiniere viticole – 77 ha; livezi și pepiniere – 35 ha; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 ha; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 ha. Ca număr de populație și număr de gospodării: satul Sărulești Gară – 1.676 locuitori, 558 gospodării; satul Sărulești – 505 locuitori, 190 gospodării; satul Săndulița – 630 locuitori, 217 gospodării; satul Solacolu – 308 locuitori, 110 gospodării; satul Sătucu – 19 locuitori, 8 gospodării; satul Măgureni – 25 locuitori, 14 gospodării; satul Polcești – 58 locuitori, 31 gospodării. Total: 3.221 locuitori, 1.128 gospodării. Pe categorii de animale și păsări: satul Sărulești Gară – 9 bovine, 281 ovine, 7 caprine, 16 cabaline, 208 porcine, 1.000 păsări; satul Sărulești – 44 bovine, 145 ovine, 35 caprine, 23 cabaline, 203 porcine, 1.000 păsări; satul Săndulița – 36 bovine, 485 ovine, 196 caprine, 18 cabaline, 408 porcine, 1.500 păsări; satul Solacolu – 8 bovine, 179 ovine, 56 caprine, 13 cabaline, 133 porcine, 500 păsări; satul Sătucu – 2 bovine, 58 ovine, 27 caprine, 6 cabaline, 13 porcine, 100 păsări; satul Măgureni – 5 bovine, 4 cabaline, 100 păsări; satul Polcești – 2 caprine, 4 cabaline, 37 porcine, 50 păsări. Total: bovine – 104, ovine – 1.148, caprine – 323, cabaline – 64, porcine – 1.002, păsări – 4.250. În cadrul compartimentului impozite și taxe local, s-au înregistrat: 1.000 modificări roluri fiscale; emitere certificate fiscale – 1.000; situații sechestru instituite și ridicate – 100; înregistrări mijloace de transport – impunere și radiere – 500; înregistrare amenzi diverse și nedeclarate la termen – 2.000; decizii de impunere persoane fizice și persoane juridice – 1.500; adrese înștiințare contribuabili în vederea recuperării debitelor restante la bugetul local – 3.000; adrese înființare popriri contribuabili persoane fizice – 500; adrese ridicare popriri – 20; întocmire de istorice rol fiscal – 10; procese verbale sechestru persoane fizice și persoane juridice – 50. Prin compartimentul urbanism, s-au emis: 51 certificate, din care 37 pentru persoane fizice și 14 pentru persoane juridice; 9 autorizații de construire, din care 5 pentru persoane fizice și 4 pentru persoane juridice; 1 autorizație de demolare pentru persoane juridice. În domeniul stării civile, în cursul anului 2021, s-au eliberat: 48 certificate de naștere; 21 certificate de căsătorie; 63 certificate de deces. S-au întocmit: 36 acte de deces; 10 acte de căsătorie; 0 acte de naștere; S-au operat 270 de mențiuni. S-au retras 40 certificate de stare civilă. Registrul agricol a eliberat: 20 atestate de producător; 16 carnete de comercializare a produselor; 2.250 adeverințe cu date din registrul agricol; 77 adeverințe pentru obținerea subvenției de la APIA; 23 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului de încălzire, pentru completarea dosarului de ajutor social și al alocației de susținere a familiei. S-au deschis 10 roluri noi pentru tineri, în baza legii nr. 15/2003 și 22 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare și 33 roluri în baza actelor de partaj și a certificatelor de moștenitor. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat 482 anchete sociale, din care: 150 pentru ajutorul social; 10 pentru bursele școlare; 20 pentru justiție; 214 pentru alocația de susținere a familiei; 65 pentru protecția copilului; 14 pentru handicap; 8 diverse alte solicitări. S-au întocmit: 23 dosare noi de ajutor social; 35 dosar alocații pentru susținerea familiei; 15 dosare pentru îngrijirea copilului; 7 dosare indemnizații; 25 adeverințe ajutor social; 67 dispoziții ajutor social; 3 contracte de muncă asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav; 152 dosare pentru ajutor de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Pe raza comunei, funcționează un cabinet medical individual – medic de familie, care asigura asistența primară în localul dispensarului medical, în vreme ce asistența sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul cabinetului veterinar. Biblioteca comunală dispune de un fond de carte de 13.255 volume, 5 calculatoare, 1 imprimantă, 1 scanner. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, conchide Petre Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read