AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Chiselet

Mihail Penu

La nivelul comunei Chiselet, ne spune Mihail Penu, primarul localității, situația proiectelor finalizate este următoarea: 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate 241 lămpi economice; 2. A fost reabilitat sediul primăriei locale prin lucrări de renovare și anvelopare; 3. Au fost executate reparații trotuare pe o suprafață de 2.400 metri pătrați, în cursul anului 2021; 3. Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane și au fost începute lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile intravilane și locuințele aferente acestora; 4. A fost înființată o perdea forestieră de 500 metri; 5. Au fost plantați 120 de pomi ornamentali pe marginea drumului principal care tranzitează comuna, DN 31;6. Au fost întocmite cărți funciare pentru toate străzile din localitate. La Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte: construirea unei săli de sport cu o capacitate de 105 locuri; construirea și amenajarea unei baze sportive.

Pe data de 5.09.2022, a fost inaugurată clădirea noii grădinițe de pe raza satului Chiselet, construcție finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, valoarea investiției fiind de 1.429.645 lei, din care contribuția Uniunii Europene în valoare de 1.178.486 lei.

La nivelul comunei Chiselet, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, ne spune primarul Mihail Penu. În ultimii ani, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru reabilitarea și asfaltarea drumurilor de interes local a fost atrasă suma de 11.449.002 lei, în cadrul primei etape, și de 7.380.101, în cadrul etapei a doua, cu un total de 18.829.103 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul comunei. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri. S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. 

La acest moment, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, comunei Chiselet i-a fost aprobat la finanțare proiectul de modernizare de drumuri de interes local, cu o valoare de 16.000.000 lei. Cu această etapă, la nivelul comunei Chiselet se va încheia asfaltarea tuturor străzilor de interes local.

Străzile propuse pentru modernizare au o lungime de 7.369 metri, iar suprafața totală de teren necesară realizării investiției este de 35.599 metri pătrați. Se vor moderniza și asfalta: strada Bălții, pe o lungime de 431 metri; strada Liliacului, tronson 2, pe o lungime de 235 metri; strada Stejarului, tronson 2, pe o lungime de 235 metri; strada Mușcatei, tronson 2, cu o lungime de 107 metri; strada Dealului, cu o lungime de 282 metri; strada Dafinului, pe o lungime de 132 metri; strada Plopului, pe o lungime de 798 metri; strada Orhideelor, pe o lungime de 300 metri; strada Sobarului, pe o lungime de 187 metri; strada Zambilei, pe o lungime de 151 metri; strada Magnoliilor, tronson 1, pe o lungime de 441 metri; strada Pescarilor, pe o lungime de 145 metri; strada Dunării, tronson 1, pe o lungime de 159 metri; strada Dunării, tronson 2, pe o lungime de 174 metri; strada Magnoliilor, pe o lungime de 681 metri; strada Vântului, tronson 1, pe o lungime de 272 metri; strada Primăverii, tronson 2, pe o lungime de 254 metri; strada Recoltei, tronson 2, cu o lungime de 248 metri; strada Octavian Lucescu, tronson 2, pe o lungime de 277 metri; strada Speranței, tronson 1, pe o lungime de 168 metri; strada Speranței, tronson 2, cu lungimea de 264 metri; strada Câmpului, tronson 1, cu lungimea de 444 metri, strada Câmpului, tronson 2, cu lungimea de 242 metri; strada Iepurilor, pe o lungime de 367 metri; strada Vinului, cu lungimea de 375 metri.

În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, comuna Chiselet a aplicat și cu proiectul de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 12.722 metri și construire stație de tratare a apei, însă acesta nu a fost prins la finanțare, câtă vreme unitatea teritorial administrativă este parte componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, urmând ca investițiile în structura de captare, tratare, distribuție și epurare a apei să se facă prin fondurile atrase prin Programul Operațional Infrastructură Mare, lucrări care vor debuta în primăvara anului 2023.

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

Suma maximă care putea fi atrasă reprezintă finanțarea asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” de care urmează să beneficieze comuna Dorobanțu, pentru modernizarea de străzi în toate cele trei sate componente: Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Este vorba de un total de 16.000.000 lei (3,248 milioane euro), aceasta fiind cea mai mare sumă atrasă vreodată, în investițiile din infrastructură, la nivelul acestei comune. Vasile Stoica, primarul localității, ne spune că au fost depuse trei proiecte, toate acceptate la finanțare, vizând numai modernizarea și asfaltarea de străzi. Satului Dorobanțu i s-a repartizat suma de 8.178.674 lei, satele Vărăști și Boșneagu beneficiază de suma de 7.612.323 lei lei, iar cel de-al treilea proiect, cu aceeași destinație, destinat tot modernizării de drumuri în satul Dorobanțu, are valoarea de 751.311 lei. Cel de-al treilea proiect reprezintă partea unei finanțări dintr-o solicitare mai amplă, în valoare totală de 25.414.076 lei, sumă necesară modernizării și asfaltării a încă 16.096 metri de străzi de interes local.

Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). În total, cu suma obținută de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pe raza UAT Dorobanțu se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 7896 metri. La acest moment, pentru satul Dorobanțu se așteaptă doar semnarea contractului de finanțare, câtă vreme s-au derulat toate procedurile, de obținere a avizelor și cele de atribuire prin licitație publică, urmând ulterior să se dea ordinul de începerea lucrărilor.

Până la acest moment, pe raza comunei Dorobanțu, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4099 metri liniari, cu un cost total estimat de 5.407.333 lei, din care valoare construcții-montaj de 4.547.034 lei. Prin alocare guvernamentală, comunei Dorobanțu, ne spune primarul Vasile Stoica, i s-a repartizat suma de 5.321.304 lei, în cadrul acestei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, necesară modernizării de drumuri de interes local în satul Dorobanțu. În procente, străzile reabilitate reprezintă nici 10 la sută din lungimea drumurilor de interes local din cele trei sate componente ale comunei – Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). 

La acest moment, se apropie de finalizare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizat prin Compania Națională de Investiții. Se lucrează la finisajele interioare, urmând să fie asigurată și partea de dotare cu mobilier. Sistemul de alimentare cu energie electrică reprezintă partea de cofinanțare locală, care mai constă și în amenajarea de parcări. Are un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. Sunt prevăzute următoarele spații: vestibul – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Vasile Stoica crede că acest Centrului Cultural Multifuncțional reprezintă o clădire emblematică pentru comuna Dorobanțu. „Toată activitatea culturală locală, pe care noi o desfășuram în aer liber, în condiții destul de improprii, câtă vreme trebuia să ne rugăm ca în ziua respectivă să nu plouă, își va găsi un spațiu optim de derulare.” Ansamblul folcloric local, „Spicul Dorobanțu” va avea, astfel, spațiul necesar desfășurării activității. La fel se va întâmpla și cu biblioteca locală, care are un fond de carte de peste 10.000 de volume. Se vor putea asigura serbările copiilor, seri de filme, prin videoproiector, dar și evenimente cu caracter privat.

Comuna Grădiștea

Vasile Matei

Vasile Matei, edilul comunei Grădiștea, afirmă că una din prioritățile mandatului său este cea legată de refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă. „Avem o cerere de finanțare la Compania Națională de Investiții. Avem tronsoane de alimentare cu apă care sunt de pe vremea fostei cooperative agricole de producție. Sunt zone prin care alimentarea cu apă potabilă se face nu prin conducte metalice, ci prin conducte de azbest. Chiar și actuala rețea de alimentare cu apă, așa-zisa rețea nouă, are 20 de ani de când a fost introdusă, e uzată moral.”

13.505926 lei este suma alocată comunei Grădiștea, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Vasile Matei recunoaște că este una dintre cele mai mici sume alocate unei localități, la nivelul județului Călărași. A fost depusă și o a doua cerere de finanțare pentru un proiect de asfaltare de drumuri de interes local. „Nu ne-a fost aprobată la finanțare câtă vreme avem probleme cu rețeaua de apă și canalizare, iar politica logică a celor care finanțează astfel de investiții este ca banii să se ducă întâi în introducerea sau modernizarea unor astfel de rețele, ulterior finanțându-se și proiectele pentru drumuri. La acest moment, asfaltările se finanțează pentru acele drumuri care au introduse rețelele de utilități publice.” În plus, ecartamentul străzilor din cele patru sate componente ale comunei, Grădiștea, Cunești, Rasa și Bogata, nu permit executarea de lucrări separate de asfaltare de drumuri și de introducere a sistemelor de utilități. În plus, comuna Grădiștea nu este parte componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, astfel încât să aibă acces la investițiile atrase, al nivelul județului Călărași, de această structură, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Din acest motiv, costul apei potabile, la nivel local, este de 2,7 lei/mc, adică de 3 ori mai mic comparativ cu localitățile care compun ADI Ecoaqua.

În cursul anului 2018 a demarat lucrarea de modernizare a gospodăriilor de apă în satele Cunești, rasa și Bogata și de înființare a stației de pompare a apei, pe raza satului Rasa, aceasta fiind finanțată în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. Suma acceptată la finanțare a fost de 5.611.204 lei. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, derulat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, tot în același an s-a alocat suma de 8.041.847 lei pentru modernizarea gospodăriei de apă și înființarea stației de tratarea apei și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare, la nivelul satului Grădiștea. Rețeaua de canalizare nu este funcțională nici la acest moment, motivul fiind unul de ordin birocratic. „Am făcut recepția rețelei de canalizare. Dar ca să putem asocia stația de epurare la rețeaua de canalizare, ni se cere intabularea terenului. Ca să-i facem intabularea, ne trebuie recepția, la stația de epurare. Iar ca să facem recepția, aceasta trebuie legată la sistemul de alimentare cu energie electrică. A fost, pur și simplu, un cerc vicios.”

În plus, partea de cofinanțare locală, pentru o asemenea investiție, este de 1.000.000 lei, bani care ar putea exista la nivelul UAT Grădiștea, dar distribuirea lor numai pentru o singură investiție ar însemna blocarea tuturor celorlalte lucrări de interes local. „Ar însemna să luăm bani din partea de funcționare și să-i ducem în partea de dezvoltare, iar asta ar însemna un blocaj la nivel administrativ. Vom căuta să atragem fonduri de la nivel județean sau prin accesarea de împrumuturi de ordin comercial.”

Cu suma primită pentru proiectul de extindere a sistemului de canalizare, se va finaliza introducerea rețelei de canalizare pentru tot satul Grădiștea, capacitatea stației de epurare fiind una care poate acoperi deversările apei menajere și pentru satul vecin, Cunești. La nivelul satului Grădiștea, rețeaua de canalizare se desfășoară, la acest moment, pe un procent de 30 la sută din numărul gospodăriilor, însemnând 300 de gospodării, iar cu noua finanțare venită prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, vor fi legate la rețeaua de canalizare toate gospodăriile. La acest moment, nu există gospodării branșate la rețeaua de canalizare.

Sume consistente s-au investit, în ultimii ani, la nivelul comunei Grădiștea. Numai pentru 3 obiective, suma absorbită a fost de 17.080.147, însemnând reabilitări de drumuri de interes local –  8.294.480, reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural – 3.819.768 lei și construirea sediului primăriei, pe un sistem D+P+1E, finanțare venită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de 4.965.931 lei și cu o contribuție locală de 339.804 lei. Au mai fost atrase fonduri pentru reabilitarea și modernizarea școlii cu clasele V-VIII, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Locală – 2.024.171 lei; reabilitare și modernizare grădinița cu program normal din satul Cunești – 924.511 lei, bani veniți tot prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read