AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu

Consumul total al SIP (Sistemului de Iluminat Public), la acest moment, al comunei Fundeni este de 399.245 KW, însemnând 929 de stâlpi și 753 corpuri de iluminat, dintre care 67 led și 686 cu sodiu sau mercur, se arată în Strategia de Dezvoltare a comunei Fundeni, pentru perioada 2021 – 2027. SIP Fundeni este proiectat și realizat în conformitate cu cerințele Normativului republican PE 136/1988 (în vigoare înainte de anul 1990), la parametrii tehnico-funcționali inferiori cerințelor de performanță agreate pe plan internațional. Rețeaua de iluminat public este construită din stâlpi comuni cu rețeaua de distribuție, rețelele fiind realizate aerian cu stâlpi plantați pe domeniu public (trotuare, căi acces proprietăți etc.), cu stâlpi din beton cu înălțimea de 7-10 m deasupra solului, care susțin conductoare neizolate (parțial izolate) sprijinite pe suporți tip izolatori ceramici, suporți din țeavă zincata și corpuri de iluminat, în majoritate becuri cu vapori de sodiu sau mercur. Comanda pentru aprinderea iluminatului se realizează din mai multe posturi de transformare aparținând Enel, în număr de 10, care gestionează programul de iluminat, punctele de aprindere fiind comune cu locul de contorizare, precum și cu tablourile electrice de distribuție. Sistemul de iluminat public este compus din: • puncte de aprindere și cutii de distribuție – din care se comandă și se alimentează cu energie electrică SIP; • rețeaua de alimentare cu energie electrică (aeriană sau subterană) care asigură transportul energiei electrice de la punctele de aprindere și de la cutiile de distribuție la aparatele de iluminat; • stâlpii de iluminat public; • prelungiri (console) metalice – care asigură prinderea pe stâlp și orientarea aparatelor de iluminat față de carosabil; • corpuri de iluminat. Iluminatul public din comuna Fundeni nu se ridică la nivelul cerințelor SREN 13201 Standard Iluminat Public. Iluminatul stradal (rutier) este realizat în proporție de peste 90% cu surse de lumină cu descărcare în gaz, în special sursele cu vapori de sodiu de înaltă presiune (mai eficiente decât cele cu vapori de mercur) ce oferă o eficiență de 120 Lm/W și au o durată de viață de 6.000-10.000 ore. Eficiența lor și costurile de întreținere nu sunt la nivelul surselor de tip LED (ce deja au ajuns la 180 Lm/W și au durate de viață de 50.000-100.000 ore), acestea din urmă oferind și multe alte avantaje (timp de aprindere, indice de redare a culorilor, costuri de mediu, posibilitatea integrării în sisteme de iluminare inteligente etc.). Unul din marile avantaje ale comunei Fundeni, care a adus la atragerea unor investiții majore, îl constituie faptul că este conectată la rețeaua națională de transport a gazelor naturale începând cu anul 2020, acesta fiind un avantaj competitiv important, precum și un factor semnificativ pentru calitatea vieții cetățenilor. Gazele naturale oferă atât diversificarea opțiunilor privind încălzirea clădirilor, cât și securitatea energetică și costuri mai scăzute. Pe teritoriul comunei există o rețea de distribuție către consumatorii finali, înființată recent și operată de către Dornacor Invest. Alimentarea cu gaze oferă și posibilitatea de a profita de tranziția energetică, unde gazele naturale vor fi înlocuite treptat cu hidrogen. De această evoluție poate beneficia atât administrația locală, cât și cetățenii, hidrogenul reprezentând deja o alternativă energetică viabilă și completă, centralele de înaltă eficiență cu cogenerare având posibilitatea de a acoperi cu succes nevoile de încălzire, furnizare de apă caldă, și energie electrică. Adițional, o astfel de centrală poate chiar introduce energie în sistem, reducând și mai mult cheltuielile cu energia.

Datorită acestui avantaj, pe raza comunei s-a construit complexul Fashion House, care a dus la crearea a peste 200 de locuri de muncă. Cu aproape 60 de magazine ale unor branduri de top internaționale și locale, dispuse pe o suprafață de 14.000 de metri pătrați, centrul comercial vine în întâmpinarea cumpărătorilor cu reduceri zilnice de minimum 30% din prețul inițial, pe parcursul întregului an. Reducerile de preț pot ajunge chiar și la 70% sau 90%, cu extra reduceri substanțiale adăugate frecvent. Astfel, fiecare vizită se transformă într-o experiență de smart shopping extrem de plăcută, gândită pentru toate stilurile și pentru toate buzunarele, se arată în prezentarea făcută acestui complex. Este o investiție de peste 25 de milioane de euro, realizată de Fashion House Group.

Centrul Logistic Lidl, amplasat pe raza comunei Fundeni, a însemnat o altă investiție majoră atrasă, de aproape 30 milioane euro. Gheorghiță Cărtușanu spune că, pentru comuna sa, aceste două mari investiții atrase, de peste 50 de milioane de euro, în decursul unui timp extrem de scurt, face ca localitatea Fundeni să devină un punct de reper pe o astfel de hartă a județului Călărași. S-au creeat, astfel, peste 100 de noi locuri de muncă, oferind astfel noi oportunități pentru cei care doresc să activeze în industria de retail, la depozitul regional din Fundeni, județul Călărași.

Principalele căi de comunicaţie care leagă comuna cu localităţile înconjurătoare sunt: • DJ301, care o leagă spre sud de Plătărești, Gălbinași, Vasilați și Budești (conexiune cu DN4) și spre nord în județul Ilfov de Cernica și Pantelimon (conexiune cu DN3); • DJ100, care duce spre nord în județul Ilfov la Brănești (conexiune cu DN3), Găneasa, Afumați (conexiune cu DN2), Ștefăneștii de Jos, Tunari și Otopeni (conexiune cu DN1). Comuna Fundeni dispune și de acces la reţeaua de transport și circulaţie feroviară prin prezența pe teritoriul său a căii ferate București-Oltenița, comuna fiind deservită de halta Frunzănești. Transportul în comun este asigurat de transportatori de tranzit, care asigură transportul către și dinspre București. Acest serviciu este oferit de Nikarom Group, utilizând infrastructura rutieră existentă și un număr de 5 stații de călători, parțial amenajate. Din aceste considerente, pe raza comunei Fundeni șomajul este inexistent, fapt care are implicații majore în dezvoltarea localității și și în creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

Comuna Dichiseni:

Iulian Radu

Din anul 2017, ne informează Iulian Radu, primarul localității, 5 proiecte au fost atrase pe raza localității, cu diferite forme de finanțare. Valoarea eligibilă totală este de 5.555.579 lei, dintr-un total estimat pentru finalizarea acestora, în sumă de 6.008.020 lei. Este vorba de următoarele proiecte: 1. Modernizare drumuri de interes local, contract semnat la data de 3.04.3018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 2.205.270 lei, cu termen de finalizare – 2.04.2022; 2. Extindere rețea de apă potabilă în sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă, pentru satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, contract semnat la data de 6.03.2018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 661.495 lei, cu termen de finalizare – 5.03.2022;

3. Înființare teren sport și dotări aferente, contract semnat la data de 27.08.2018, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală de 125.632 lei, cu termen de finalizare – 26.08.2021, termen decalat la acest moment, câtă vreme nu a fost licitat de nimeni; 4. Construcții grădinițe în regiunea Sud-Muntenia, contract semnat la data de 22.11.2018, finanțat de Ministerul Educației Naționale, prin Programul Operațional Regional, cu o valoare totală de 1.332.949 lei; 5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în satul Dichiseni, contract semnat la data de 4.08.2017, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare totală de 1.682.674 lei.

Pentru proiectul de modernizare drumuri de interes local, s-au reabilitat străzile: Begoniei, cu o lungime de 283 metri; Cactusului, cu o lungime de 152 metri; Crinului, cu o lungime de 94 metri, Ferigii, cu o lungime de 246 metri; George Coșbuc, cu o lungime de 228 metri, Grigore Alexandrescu (tronson 1), cu o lungime de 318 metri; Lavandei, cu o lungime de 76 metri; Liviu Rebreanu, cu o lungime de 52 metri; Lotusului, cu o lungime de 55 metri; Macului, cu o lungime de 630 metri, Maghiranului, cu o lungime de 229 metri; Micșunelei, cu o lungime de 133 metri; Mihail Sadoveanu, cu o lungime de 901 metri; Narcisei, cu o lungime de 308 metri; Ortensiei, cu o lungime de 253 metri; Petuniei, cu o lungime de 109 metri; Ștefan Bănică, cu o lungime de 1.131 metri; Violetei, cu o lungime de 55 metri; Romaniței, cu o lungime de 259 metri; Ion Dichiseanu, cu o lungime de 640 metri; Busuiocului, cu o lungime de 185 metri; Daliei, cu o lungime de 40 metri; Garofiței, cu o lungime de 165 metri; Ion Luca Caragiale, cu o lungime de 156 metri; Iasomiei, cu o lungime de 43 metri; lalelei, cu o lungime de 176 metri; Lămâiței, cu o lungime de 302 metri; Liliacului, cu o lungime de 98 metri; Magnoliei, cu o lungime de 79 metri; Margaretei, cu o lungime de 159 metri; Mihai Eminescu, cu o lungime de 986 metri; Mușcatei, cu o lungime de 98 metri; Mușețelului, cu o lungime de 419 metri; Școlii, cu o lungime de 114 metri; Stadionului, cu o lungime de 299 metri; Toamnei, cu o lungime de 71 metri; Zambilei, cu o lungime de 167 metri; Anemonei, cu o lungime de 64 metri; Anton Pann, cu o lungime de 312 metri; Ederei, cu o lungime de 57 metri; Ghiocelului, cu o lungime de 61 metri; Ion Creangă, cu o lungime de 773 metri; Libertății, cu o lungime de 854 metri; Nufărului, cu o lungime de 239 metri; Panseluței, cu o lungime de 69 metri; Trandafirului, cu o lungime de 65 metri; Trifoiului, cu o lungime de 60 metri; Zorelei, cu o lungime de 64 metri.

Sistemul rutier adoptat a fost: beton asfaltic pentru strat de uzură BAPC 16, în grosime de 4 centimetri; beton asfaltic pentru strat de legătură BADPC20, în grosime de 6 centimetri; strat de fundație de piatră spartă, în grosime de 10 centimetri; completare strat de piatră spartă, în grosime de 10 centimetri; zestre existentă în grosime de 10 centimetri.

15.000.000 lei este suma aprobată la finanțare de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, însemnând înființare rețea canalizare menajeră și stație de epurare, în toate cele 3 sate componente ale comunei – Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni. Este o reușită a administrației publice locale, ne spune primarul Iulian Radu, găsindu-se acest subterfugiu de racordare a tuturor satelor componente ale comunei, câtă doar satul Dichiseni nu se putea încadra în normele europene privind finanțarea rețelei de canalizare și construire de stație de epurare, acestea prevăzând un număr minim de locuitori deserviți, de cel puțin 2.000 de persoane.

„Canalizarea reprezintă pentru noi o prioritate, însă nu am definitivat traseul conductelor căci mai avem o parte a străzilor de intabulat. Însă, la acest moment, ceea ce e cert, e că avem sursa de finanțare și proiectul este deja aprobat.”

Comuna Modelu

Gheorghe Dobre

22.000.000 lei este suma aprobată la finanțare, de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru două proiecte de modernizare a străzilor în comuna Modelu, depuse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne spune primarul Gheorghe Dobre. „Parte din rețeaua de străzi din cele două localități componente, Modelu și Tonea, nu a beneficiat, în ultima perioadă, de investiții majore pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. În comună, în general, străzile se află la nivelul de îmbrăcăminți din tratament bituminos sau piatră spartă, investiții realizate în anii precedenți. Din acest motiv, traficul rutier zonal se derulează pe străzile centrale, în lipsa unei rețele accesibile.” Gheorghe Dobre afirmă că, prin această investiție și prin aducerea la parametrii optimi a străzilor propuse a fi reabilitate și asfaltate, se fluidizează traficul rutier și pietonal în cele două sate componente ale comunei. „Se asigură astfel accesul facil către principalele instituții ale comunei și diversele unități de învățământ sau comerciale. La acest moment, accesul locatarilor la proprietățile pe străzile și drumurile incluse în aceste două programe de modernizare, se face greoi. Starea de viabilitate a sistemului rutier existent nu asigură condiții și securitate a circulației rutiere”. 11.284 metri liniari este lungimea străzilor care urmează să fie reabilitate și asfaltate, 38 de străzi în total, din care 16 în satul Modelu și 22 în satul Tonea. Sunt vizate următoarele străzi: Movilița, cu o lungime de 1.239 metri, sistemul rutier existent fiind dale de beton de ciment; Plopilor, cu o lungime de 346 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Salcâmilor, cu o lungime de 155 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Pelicani, cu o lungime de 581 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Jirlăului – tronson 1, cu o lungime de 173 metri, sistemul rutier existent fiind dală de beton de ciment; Viilor, cu o lungime de 284 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; Viilor – tronson 1, cu o lungime de 98,5 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; Aurora – tronson 2, cu o lungime de 598 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Jirlăului – tronson 2, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Libertății, cu o lungime de 116,6 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; Prelungirea Aurora, cu o lungime de 138 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; Stejarului, cu o lungime de 306 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Jirlăului – tronson 3, cu o lungime de 173 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Mușețelului, cu o lungime de 193 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Pescăruș, cu o lungime de 388 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; Stejarului – tronson 1, cu o lungime de 100 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă. Toate aceste străzi sunt în satul Modelu și se desfășoară pe o lungime totală de 5438 metri. Pentru satul Tonea, în programul de reabilitare și asfaltare sunt cuprinse următoarele: strada Luceafărului – tronson 1, cu o lungime de 268 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Prunului, cu o lungime de 164 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; strada Grădinarului, pe o lungime de 132, 6 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Macului – tronson 1, cu o lungime de 329 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Luceafărului – tronson 2, cu o lungime de 350 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Zorelelor, cu o lungime de 345,5 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Caișilor, cu o lungime de 245 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Pelinului, cu o lungime de 218 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; strada Dropii – tronson 1, cu o lungime de 491 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Dropiei – tronson 2, cu o lungime de 102 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; strada Lalelelor, cu o lungime de 167 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Ciocârliei, cu o lungime de 165 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Trifoiului – tronson 1, cu o lungime de 127 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; strada Trifoiului – tronson 2, cu o lungile de 158 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă; strada Ghiocelului, cu o lungime de 353 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Merilor, cu o lungime de 465 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Salciei, cu o lungime de 384 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Fagului, cu o lungime de 406 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Socului, cu o lungime de 401 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Lebăda, cu o lungime de 276 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Cocorului, cu o lungime de 226 metri, sistemul rutier existent fiind tratament bituminos; strada Ghiocelului – tronson 1, cu o lungime de 71 metri, sistemul rutier existent fiind piatră spartă. Totalul metrilor liniari pentru străzile prinse în programul de reabilitare, prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru satul Tonea, este de 5846.

Comuna Jegălia

Aurel Vasile

5.557 de metri liniari de drumuri de interes local se vor reabilita și asfalta în toate cele trei sate componente ale comunei – Jegălia, Gâldău și Iezeru, conform proiectului depus și aprobat la finanțare de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, afirmă că există o problemă a acestui program câtă vreme a fost impusă restricția ca finanțările de proiecte care prevăd reabilitări de drumuri să fie sistate în cazul în care lipsesc rețelele de canalizare sau de apă potabilă. „Din punctul meu de vedere, condiția aceasta este apărută în mod incorect câtă vreme nu a fost prevăzută încă de la demararea acestui program de investiții. Spre comparație, când s-a deschis Programul Național de Dezvoltare Locală, în 2012, atunci trebuia pusă restricție pe reabilitarea de drumuri și să se finanțeze rețelele de apă și canalizare. Și dau exemplu tocmai comuna pe care o administrez, Jegălia: în condițiile în care drumurile sunt reabilitate și asfaltate în proporție de 85 la sută, abia acum, în satele Iezeru și Gâldău, este introdusă rețeaua de canalizare.” Abia la acest moment, printr-o investiție efectuată de Raja Constanța, ca operator de apă și canalizare, prin fonduri atrase prin Programul Operațional Infrastructură Mare, se efectuează lucrări de introducere a rețelei de canalizare și pentru satele Iezeru și Gâldău, în vreme ce aceeași rețea a fost introdusă în tot satul Jegălia. „Tot satul Jegălia beneficiază de rețea de canalizare, în vreme ce pentru celelalte două sate, abia acum se organizează licitația pentru desemnarea constructorului. Estimăm că lucrarea va demara la începutul anului viitor. Însă aici a fost o problemă și e nemulțumirea mea legată de condițiile puse în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”: deschiderea străzilor, din gard în gard, în cele două sate unde nu există rețea de canalizare, este de 14 metri, în vreme ce partea de drum care urmează să fie reabilitată și asfaltată are o deschidere de doar 6 metri. De ce să mă condiționezi pe mine cu un astfel de lucru câtă vreme nu-ți afectez, sub nici un fel, investiția? În fond, și în satul Jegălia s-a întâmplat același lucru: rețeaua de canalizare a fost introdusă ulterior programelor de reabilitare a drumurilor, iar soluția tehnică, pentru a nu se afecta drumurile, este una cunoscută și aplicată în mod uzual: subtraversarea conductelor de canalizare.” În prezent, se lucrează din plin la stația de epurare a apelor uzate. Este situată în apropierea malului stâng al Brațului Borcea, pe un teren în suprafață de 6.330 mp, la o distanta de peste 300 m de extremitatea locuibilă a satului Pietroiu. Va putea procesa un debit mediu zilnic de 548 metri cubi și de 19.07 metri cubi/h, însemnând 5,3 l/s și cu un maxim de procesare de 586,6 mc/zi, la un debit de 6,79 l/s. Va fi deservită de minim 10 angajați. „Nu este un impediment că se aplică această tehnică, a subtraversărilor de drumuri reabilitate. Din peste 300 de astfel de intervenții, doar câteva locuri au fost afectate, însă fără a fi un impediment major.” Comuna Jegălia așteaptă doar semnarea contractului de finanțare pentru reabilitarea de drumuri de interes local, la acest fiind desemnată firma câștigătoare, iar multe dintre materialele necesare acestor lucrări au fost deja livrate. „Aceste întârzieri în semnarea contractelor de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” nu afectează numai comunitățile locale, ci și agenții economici. Nu există front de lucru, iar forța de muncă se disipează. În fond, toți acești bani prevăzuți în cadrul acestui program, într-un final, tot în economie se întorc.” 16.000.000 lei este suma atrasă de comuna Jegălia, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, din care 5.619.131 pentru reabilitarea a trei tronsoane de drum comunal, în fapt un drum agricol, care leagă cele trei sate, în zona de nord, ca o cale de legătură pentru utilajele agricole și atelajele hipo, nevoite, la acest moment, să acceseze Drumul Național 3B. Proiectul inițial de reabilitarea drumurilor a suferit ajustări câtă vreme costul materialelor de construcții a suferit șocuri majore. Astfel, la acest moment, urmează să fie reabilitate și asfaltate străzile: Narciselor, pe o lungime de 226 metri; Lujerului, pe o lungime de 254 metri; Viilor, pe o lungime de 97 metri; Frasinului, pe o lungime de 265 metri; Bradului, pe o lungime de 226 metri; Fagului, pe o lungime de 292 metri; Mecanizatorului, pe o lungime de 224 metri; Alunului, pe o lungime de 235 metri; Toamnei, pe o lungime de 108 metri; Plevna, pe o lungime de 177 metri; Caișilor, pe o lungime de 240 metri; Carpenului, pe o lungime de 176 metri; Margaretelor, pe o lungime de 226 metri; Arțarului, pe o lungime de 221 metri; Magnoliei, pe o lungime de 159 metri; Sulfinei, pe o lungime de 156 metri; Nufărului, pe o lungime de 173 metri; Bujorului, pe o lungime de 283 metri; Stadionului, pe o lungime de 397 metri; Industriei, pe o lungime de 289 metri; Transformatorului, pe o lungime de 92 metri; Lacului, pe o lungime de 315 metri; Băcăniei, pe o lungime de 289 metri; Răsăritului, pe o lungime de 191 metri; Zăvoiului, pe o lungime de 246 metri.

Comuna Borcea

Aniel Nedelcu Pațurcă

20.542.017 lei este suma aprobată la finanțare, pentru comuna Borcea, pentru înființarea sistemului de canalizare, a stației de epurare și realizare de racorduri, bani atrași de administrația locală de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. La această sumă se adaugă banii veniți din bugetul local, ca investiție proprie, pentru extinderea acestui sistem. 18.000 de metri este lungimea rețelei de canalizare care urmează să fie făcută cu bani guvernamentali, structurată astfel: Calea Călărași, pe ambele părți ale Drumului Național 3B, cu o lungime totală de 13.680 metri; strada Bacului, pe o lungime de 1380 metri; strada Caporal Niță Nicolae, pe o lungime de 480 metri; strada Caporal Dima Nicu, pe o lungime de 587 metri; strada Morii, pe o lungime de 438 metri; strada Preot Călinescu Vasile, pe o lungime de 440 metri; strada Pieței, pe o lungime de 440 metri; strada Parcului, pe o lungime de 458 metri; strada Caporal Ianache Pache, pe o lungime de 97 metri. Din fonduri proprii, ne declară edilul Aniel Nedelcu Pațurcă, lucrări de introducere a rețelei de canalizare se vor executa pe străzile Școlii, Puțului, Preot Nicolescu Paraschiv, Iancu, Ion Ianole, Locotenent Florea Constantin și Soldat Zainea Nicolae, însemnând 4000 de metri liniari. 80 la sută din gospodării se estimează că se vor branșa la acest sistem, în următorii ani. „Noi am prins proiectul de introducere a rețelei de canalizare și de înființare a stației de epurare în cadrul acestui program de finanțare de la nivel guvernamental astfel încât să evităm lucrările finanțate, tot de la acest nivel, pentru reabilitarea de drumuri. Sunt cazuri punctuale unde, spre exemplu, în partea de nord a satului Borcea, în zona de centură, rețeaua va fi introdusă numai pe o parte a străzii, câtă vreme pe cealaltă parte nu sunt gospodării. Am încercat să evităm, astfel, derularea de lucrări concomitente de săpare pentru rețeaua de canalizare și de reabilitare și asfaltare a drumurilor de interes local. Partea de extindere a acestei lucrări înseamnă amenajarea de rețele de canalizare pe acele străzi unde numărul gospodăriilor este limitat.” Aniel Nedelcu Pațurcă, primarul comunei Borcea, știe de ce există aceste întârzieri la semnarea contractelor de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, câtă vreme acest fapt se tot amână încă din cursul lunii mai 2022. „Dacă mă întrebați pe mine, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” nu este același lucru cu cele două etape din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, unde depuneai o simplă cerere, după care se întocmea un deviz estimativ și atât. Nu știam nici măcar indicatorii. Ni se aproba suma și-n această bază întocmeam studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, primeam banii și abia la sfârșit ne duceam cu toate devizele de lucrări. Acum, vorbim de o documentație amplă, în care ți se cer toate avizele, intabularea străzilor, licitația de desemnare a executantului deja făcută, inclusiv autorizația de începere a lucrărilor. Sistemul de accesare a fondurilor din cadrul Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este identic cu cel prin care sunt accesate programe derulate pe fonduri ale Uniunii Europene. Primăria Borcea a accesat fonduri venite de la Uniunea Europeană, pentru asfaltarea străzilor, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, iar condițiile sunt identice.” Aniel Nedelcu Pațurcă estimează un orizont de timp de minim 6 luni pentru semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru înființarea sistemului de canalizare, a stației de epurare și realizare de racorduri, pe fonduri provenite de la nivel guvernamental.

Aniel Nedelcu Pațurcă

În prezent, se lucrează la introducerea sistemului de alimentare cu gaz metan. Inițial, acest proiect a fost depus la Fondul pentru Dezvoltare și Investiții, program nesustenabil și inventat în cursul anului 2019, administrat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, însemnând obținerea tuturor avizelor necesare, inclusiv de la Societatea Națională de Transport de Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș. La Borcea, din cadrul acestui fond, a fost decontat studiul de fezabilitate, fiind a doua comună de pe raza județului Călărași, alături de Lehliu-Sat, care a beneficiat în mod nemijlocit de banii prevăzuți în Fondul pentru Dezvoltare și Investiții. „Cu toate avizele obținute și cu contractul de finanțare semnat de Statul Român, ne-am trezit că nu putem demara lucrările, Fondul pentru Dezvoltare și Investiții fiind mutat, la acel moment, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, unde ni s-a spus clar că acest program a fost desființat. Am reușit să accesăm, însă, 900.000 lei, însemnând decontarea studiului de fezabilitate. Ne-am zis, în aceste condiții, dacă tot avem toată documentația întocmită, fiind prevăzută și partea de cofinanțare locală, de 5.600.000 lei, am demarat această lucrare din acești bani.” La acest moment, fiind considerat un proiect matur, sistemul de alimentare cu gaz metan, pe raza comunei Borcea, a fost depus tot în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ca rest de execuție, fiind prins în lista-sinteză a Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Aniel Nedelcu Pațurcă estimează că sub 50 la sută din numărul gospodăriilor se vor racorda la rețeaua de distribuire a gazului metan, în condițiile în care studiul de fezabilitate a fost făcut în 2019, când puterea de cumpărare era mai mare, iar prețul gazelor naturale era unul accesibil. „Această investiție reprezintă un mare câștig pentru comunitate, câtă vreme facilitățile oferite potențialilor investitori sunt cu totul altele.” Rețeaua de gaz metan este proiectată pe o lungime de peste 80 de kilometri, acoperind într-o proporție covârșitoare străzile din cele două sate componente ale comunei, Borcea și Pietroiu.

Suma de 6.450.175 lei a fost, totodată, accesată de comuna Borcea, printr-un alt proiect de modernizare a drumurilor publice, bani veniți tot prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Se vor reabilita și asfalta drumuri de interes local pe o lungime de 3.724 metri, cu o suprafață de 21.939 mp, la care se adaugă trotuarul de pe strada Școlii, cu o suprafață de 606 mp. Se vor reabilita următoarele străzi; Preot Popescu Gheorghe, cu o lungime de 375 metri; Plutonier Florea Constantin, cu o lungime de 364 metri; Soldat Zainea Nicolae, cu o lungime de 183,5 metri; Școlii, cu o lungime de 1.060 metri; Prof. Ion Ianole, cu o lungime de 723 metri; Iancului, cu o lungime de 833 metri; Puțului, cu o lungime de 185 metri.

Articolul precedent
Articolul următor

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read