AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Fundeni

Gheorghiță Cărtușanu

„Pentru a avea certitudine că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare a comunei Fundeni, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale disponibile și pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susține politica de dezvoltare regională și rurală s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027”, precizează Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei. Se arată, totodată, că problemele cheie au fost identificate pe baza concluziilor analizei situației existente și prezentate în cadrul unei matrici, sub forma punctelor slabe, punctelor tari, oportunităților și amenințărilor. În Analiza SWOT, cu prinzând capitolul Agricultură și Dezvoltare Rurală, ca puncte tari, pentru comuna Fundeni, au fost identificate următoarele elemente: 1. existența a 5.571 hectare de teren agricol; 2. existența a 277 hectare de păduri și vegetație forestieră; 3. existența a 329 hectare de luciu de apă; 4. potențial agricol ridicat; 5. existența mediului propice unor culturi ecologice; 6. utilizarea redusă a pesticidelor și îngrășămintelor; 7 existența subvențiilor pentru agricultură și creșterea animalelor; 8. prezența fondurilor europene care pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură; 9. climă și tipuri de sol favorabile diversificării activităților agricole. În același document citat – Strategia de dezvoltare locală a comunei Fundeni – ca puncte slabe la acest capitol au fost amintite: 1. competitivitatea redusă a produselor agricole; 2. infrastructura slab dezvoltată; 3. lipsa unui sistem de irigații; 4. ponderea semnificativă a agriculturii de subzistență; 5. ponderea mare a persoanelor vârstnice care lucrează în agricultură; 6. utilarea tehnică precară; 7. promovarea insuficientă a zonei rurale și a produselor specifice; 8. sistemul de colectare, prelucrare și valorificare superioară a produselor specifice se face în cantități mici; 9. imposibilitatea producătorilor agricoli mici de a acumula capital și de a demara activități care să le aducă venituri suplimentare; 10. fonduri financiare insuficiente pentru modernizarea și popularea infrastructurii zootehnice; 11. criza mijloacelor de producție; 12. grad scăzut de mecanizare; 13. promovarea insuficientă a produselor alimentare și nealimentare tradiționale; 14. lipsa inovării în agricultură; 15. dificultăți de comercializarea a producției agricole. Ca oportunități, au fost enumerate punctele: 1. existența Planului Național Strategic pentru Dezvoltare Rurală; 2 investițiile din agricultură și practicarea agriculturii moderne, de mare productivitate; 3. existența unei finanțări europene importante pentru agricultură țintite pe categorii specifice; 4. sprijinul oferit de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale cu privire la accesarea fondurilor europene; 5. înființarea de ferme apicole și piscicole; 6. dezvoltarea agriculturii bio și eco; 7. prelucrarea pe plan local a produselor agricole și de origine animală; 8. existența cadrului legislativ pentru întemeierea și dezvoltarea exploatațiilor agricole; 9. proximitatea municipiului București, ca piață de desfacere. Ca amenințări au fost punctate: 1. creșterea numărului de fenomene climatice extreme, în special a perioadelor de secetă; 2. creșterea prețurilor la energie; 3. creșterea concurenței atât local cât și la nivel macro, în interiorul Uniunii Europene; 4. migrarea forței de muncă și părăsirea activităților agricole, în special a tinerilor; 5. dezechilibrul accentuat între prețurile inputurilor tehnologice (îngrășăminte, pesticide, semințe, lucrări mecanice) și prețurile de valorificare a produselor agricole a determinat o puternică decapitalizare a producătorilor agricoli; 6. absența unui cadru legal pentru protejarea producției agricole interne; 7. cadrul legislativ instabil; 8. slaba informare a producătorilor agricoli cu privire la normele europene; 9. resurse financiare reduse pentru finanțarea și co-finanțarea proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit; 10. cunoștințe sumare legate de elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit. La nivel de infrastructură și mediu, pe raza comunei Fundeni au fost identificate următoarele avantaje, catalogate drept puncte tari: 1. existența unor legături direct între comuna Fundeni și municipiul București; 2. traversarea comunei de drumuri județene reabilitate; 3. drumuri comunale asfaltate și parțial reabilitate; 4. acces direct la linia de cale ferată cu legătură imediată până la gara București Sud; 5. existența unui plan de management de gestionare a deșeurilor la nivel județean și program de colectare selectivă a deșeurilor; 6. rețea de distribuție a apei potabile în extindere; 7. rețea de iluminat public stradal formată din 929 stâlpi și 753 corpuri de iluminat; 8. rețea de distribuție a gazelor; 9. acoperire completă cu semnal 4G și GSM; 10. eforturi ale autorităților locale de aplicare riguroasă a legislației privind protecția mediului; 11. existența unităților medicale umane; 12. lipsa unor poluatori mari în proximitate și utilizarea redusă a pesticidelor și îngrășămintelor. Ca oportunități: 1. proiect pentru asfaltarea străzilor de legătură; 2. proiect de eficientizare și aducere la standarde a sistemului de iluminat public; 3. proiecte pentru canalizare; 4. modernizarea drumurilor comunale; 5. tehnologii noi pentru modernizarea și extinderea iluminatului public, inclusiv implementarea de tehnologii din surse regenerabile; 6. extinderea rețelei de canalizare și a stației de epurare în paralel cu realizarea unor proiecte integrate de infrastructură; 7. valorificarea accesului la gaze naturale în modernizarea sistemelor de încălzire și asigurarea disponibilității lor pentru trecerea la mixul de gaze / hidrogen, inclusiv pentru cogenerare; 8. îmbunătățirea confortului energetic și a costurilor cu încălzirea prin reabilitarea termică a clădirilor; 9. mărirea suportului financiar acordat de Uniunea Europeană prin fonduri structurale pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și mediu; 10. posibilitatea accesării unor programe de finanțare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural, în special Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; utilizarea terenurilor degradate și a islazului, pentru pășunat și producție de energie foto-voltaică; 12. modernizarea sistemului de monitorizare video; 13. înființarea de perdele de protecție. Amenințări: 1. resurse financiare insuficiente pentru finanțarea și co-finanțaarea proiectelor derulate prin Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit; 2. distrugerea fondului forestier al comunei; 3. cunoștințe și experiență insuficiente în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din Fonduri Structurale, Fonduri de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit; 4. cunoștințe și experiență insuficiente legate de normele europene de mediu în rândul IMM; 5. schimbările climatice; 6. riscurile de mediu: inundații, alunecări de teren, eroziunea solului, seceta, cutremurele; 7. instabilitatea legislației; 8 indiferența față de protecția mediului; 9. lipsa de colaborare a populației pentru colectarea selectivă a deșeurilor; 10. adaptare dificilă la restricțiile ecologice a structurilor tradiționale de gospodării; 11. depozitarea necontrolată a deșeurilor din activități gospodărești pot conduce la infiltrații în pânza freatică; 12. aglomerarea sistemului rutier.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read