AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dragalina

Marian Gabriel Stanciu

În domeniul infrastructură și mediu, conform Strategiei de dezvoltare locală, pentru perioada 2021 – 2027, în analiza Swot, ca puncte tari pentru comuna Dragalina, sunt amintite reperele: 1. Localități aparținătoare: Dragalina (reședință de comună), Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă; 2. gradul de acoperire a rețelei de electricitate – 95%; 3. rețeaua de alimentare cu apă potabilă – realizată în procent de 98%; 4. drumuri asfaltate – 95%; 5. iluminat public – 95%; 6. acoperire rețele de telefonie mobilă – 100%; 7. acoperire rețea internet – 95%; 8. parte a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris; 9. eforturi susținute al autorităților locale de impunere riguroasă a legislației privind protecția mediului. Infrastructura de mediu înregistrează și câteva puncte slabe: 1. slaba dezvoltare a rețelei de canalizare, a stației de epurare și tratare a apelor uzate: 40% grad de acoperire; 2. slaba dezvoltare a rețelei de alimentare cu gaz metan, rata de acoperire, la nivelul anului 2021, fiind de doar 20%; 3. necolectarea selectivă a deșeurilor în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării; 4. interesul scăzut al agenților economici pentru asigurarea protecției mediului înconjurător; 5. neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele ce prezintă pericole de alunecări de teren; 6. educație ecologică superficială. Ca oportunități, sunt identificate punctele: 1. modernizarea drumurilor comunale; 2. reabilitarea și modernizarea străzilor din satul Dragalina (asfaltare și rigole betonate pentru evacuarea excesului de apă pluvială sau provenită din alte surse); 3. reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale; 4. reabilitarea și modernizarea drumurilor din satul Drajna Nouă; 5. reparații străzi cu frizură asfaltică; 6. proiectare și execuție de alei pietonale; 7. înființare gospodărie de apă și rețea de apă potabilă în satul Drajna Nouă; 8. extindere rețea de apă potabilă și execuție puț forat în cartierul Ioaniu, sat Drajna Nouă; 9. execuție foraj nou și dezafectare puț nr. 2 în cartierul Ioaniu, sat Drajna Nouă; 10. proiectare și instalare sistem de supraveghere la stația de epurare și vacuum Dragalina; 11. realizare reparații cabine puț forat și împrejmuire cu sistem supraveghere video și iluminat la Gospodăria de apă Dragalina; 12. reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul Dragalina și modernizarea Gospodăriei de apă în satul Constantin Brâncoveanu; 13. montaj grup pompare și tablou electric la Gospodăria de apă din satul Constantin Brâncoveanu; 14. achiziție pompe submersibile pentru gospodăriile de apă din satele Dragalina, Constantin Brâncoveanu și Drajna Nouă; 15. extinderea rețelei de iluminat public; 16.actualizarea studiului de fezabilitate aferent și extinderea rețelei de gaze naturale; 17. reabilitarea / construirea de blocuri; 18. realizarea unui sistem de eliminare a excesului de apă din sol, la nivelul comunei; 19. înființarea / realizarea de alei și spații pietonale; 20. modernizarea sistemului rutier; 21. amenajarea de piste pentru bicicliști; dezvoltarea mobilității prin înființarea transportului local / zonal modern și înființarea / modernizarea stațiilor de autobuz; 23. extinderea rețelei de alimentare cu gaz metan; 24. amenajarea unui drum de exploatație agricolă cu acces între DN3A – DN21; 25. construirea de poduri în zonele care necesită acces rapid; 26. realizarea, modernizarea sau extinderea rețelei de alimentare cu apă în zonele de interes pentru populație sau investitori; 27. realizarea sau extinderea rețelei de canalizare în zonele de interes pentru populație sau investitori; 28. realizarea de stație de epurare și tratare a apelor uzate în zonele de interes pentru populație sau investitori; 29. realizarea rețelei de distribuție de gaz metan pe o distanță de 13 kilometri liniari; 30 actualizarea Planului Urbanistic General al comunei; 31. realizarea de lucrări de cadastru imobiliar intravilan / extravilan și reactualizare PUG; 32. montarea unui post de transformare, în localitatea Dragalina, în vederea îmbunătățirii parametrilor de distribuție a curentului electric (stabilitatea tensiunii în perioadele de consum maxim); 33. lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public, la nivelul comunei; 34. dotare cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate (mașină de colectare, pubele etc.); 35. reabilitarea drumurilor agricole; 36. crearea de spații verzi și pietonale, recreative, inclusiv cele aflate lângă trotuare; 37. construire / modernizare parcări și trotuare; 38. achiziție camere supraveghere LPR și montaj; 39. crearea unui sistem de supraveghere modern, pentru creșterea siguranței cetățenilor; 40. conectarea instituțiilor publice la internet prin fibră optică și promovarea conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sanatate; 41. asigurarea accesului gratuit la internet, pentru populație, prin crearea de acces point-uri wireless în zona parc-primărie; 42. asigurarea de facilități pentru investitorii care dezvoltă servicii IT; 43. asigurarea spațiilor necesare astfel încât cimitirele să corespundă nevoilor comunei, astfel: modernizare și extindere cimitire existente, modernizare și reabilitare capele; modernizare căi de acces; 44. construirea de rampe de acces în toate instituțiile publice, în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilități; implementarea unor mijloace de supraveghere și sistematizare a traficului (ex. benzi producătoare de zgomot pentru atenționare), semnalizarea și protejarea trecerilor de pietoni, în mod deosebit în proximitatea unităților de învățământ; 46. extinderea / construirea de noi zone de locuit; 47. realizarea infrastructurii rutiere de interes public; 48. înființarea rețelei de canalizare (ape uzate) și a unui bazin vidanjabil (stație de epurare) în satul Drajna Nouă; 48. extinderea rețelei de canalizare și realizare modul de stație de epurare; 49. organizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor, a spațiului de depozitare temporară și a transportului de deșeuri; 50. realizarea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unui gropi pentru deșeuri inerte și din construcții; 51. identificarea rampelor de gunoi neautorizate și dezafectarea acestora; 52. reabilitarea și modernizarea sistemelor existente de colectare și transport deșeuri; 53. achiziția / asigurarea dotărilor necesare pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, wollă, tractor cu remorcă, echipamente de protecție PSI); 54. implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de localitate sau în parteneriat cu alte administrații locale învecinate; 55. achiziția de echipamente pentru stația de sortare / transfer și punerea în funcțiune a acesteia; 56. reducerea cantității de deșeuri biodegradabile depozitate, prin realizarea unei stații de comport; 57. eficiența energetică în clădirile publice; 58. eficiența energetică a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termică; 59. crearea de sisteme centralizate de furnizare a energiei termice pentru blocurile de locuințe, utilizând sisteme convenționale de încălzire completate de sisteme ce utilizează energii nepoluante; 60. reducerea consumului electric al localității prin modernizarea rețelei de iluminat public: înlocuirea lămpilor clasice actuale cu lămpi solare sau alte sisteme ce reduc consumul de energie electrică; 61. acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare și distribuție a surselor de energie alternativă, promovarea culturilor agricole cu valoare energetică și a proiectelor de energie eoliană, biomasă, energie solară; 62. ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice li sociale ale pădurilor; 63. reducerea eroziunii solului prin lucrări de apărare a malurilor împotriva eroziunii în zonele afectate de acest fenomen și acțiuni de împădurire în zonele de formare a viiturilor, în zonele inundabile și în luncile râurilor; 64. realizarea de perdele de protecție a căilor de comunicații, localităților și câmpului; 65. dezvoltarea activităților de conștientizare a populației asupra necesității conservării mediului înconjurător și de implicare a acesteia în activități de protejare a mediului; 66. reabilitarea fondului forestier; 67. creșterea eficienței energetice prin producerea de energie verde (parcuri fotovoltaice); 68. reducerea emisiilor de carbon prin achiziționarea unor microbuze și mașini electrice, asigurând un transport public nepoluant; 69. reducerea emisiilor de carbon prin înființarea de stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice; 70. creșterea eficienței energetice la gospodăriile de apă și stațiile de epurare; 71. încurajarea unei colectări selective, prin înființarea de spații destinate special acestui scop; 72. gestionarea deșeurilor prin înființarea unei stații de tratate și reciclare deșeuri; 73. realizarea unei stații de cogenerare prin biomasă și biogaz. Ca amenințări, sunt identificate: 1. lipsa resurselor financiare pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții propuse; 2. cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor finanțate din fondurile europene pentru proiecte de infrastructură și mediu; 3. lipsa informațiilor legate de normele europene de mediu valabile pentru micii întreprinzători; 4. indiferența față de protecția mediului (moștenire a unei mentalități mai vechi); 5. lipsa informării în legătură cu programele de finanțare comunitară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read