AcasăUncategorizedLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Fundeni: Investiții de 3,3 milioane euro

Trei obiective au fost propuse spre finanțare, prin Ministerul Dezvoltării, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, în comuna Fundeni. Valoarea totală a investițiilor aprobate, ne spune Gheorghiță Cărtușanu, primarul localității, este de 15.205.316 lei, însemnând peste 3,3 milioane de euro. Au fost aprobate spre finanțare următoarele proiecte: 1. Extindere și reabilitare dispensar – 1.129.077 lei; 2. Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr. 1 – 4.351.826 lei; 3. Modernizare străzi și drumuri locale – 9.544.413 lei. Pe raza localității Fundeni, urmează să fie modernizate străzi pe o lungime de 7,5 kilometri, lucrarea la acest moment fiind în procedura de verificare, fiind ridicată pe Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice. „Am primit finanțare, am semnat contractul, iar la acest moment am scos spre ofertare, în mod separat, proiectarea și execuția.” Pentru lucrarea de reabilitare a străzilor, se derulează etapa de verificare a documentației de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice. Ca ecartament, doar trei străzi au un ecartament de 5,5 metri, urmând ca 16 străzi să fie modernizate cu această finanțare. „În proporție de 90 la sută, străzile sunt pe o lățime de 4 metri, cu acostament de 0,5 metri stânga-dreapta.”

Rețea de canalizare prin AFIR

Rețeaua de drumuri locală, la nivelul comunei Fundeni, este de 35 de kilometri, din care lungimea străzilor modernizate, fie prin prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, fie prin fonduri comunitare, este de 11 kilometri. După finalizarea celei de-a doua etape de asfaltări de drumuri în comuna Fundeni, rețeaua stradală modernizată va ajunge la circa 50 la sută. În cea de-a doua etapă a asfaltărilor urmează să se deruleze lucrări pe străzile din zonele Fulfanei, asta în cea mai mare parte, aceasta urmând să fie asfaltată în proporție de 90 la sută, urmând ca 95 la sută din zona Frunzănești să fie, la rându-i, asfaltată, dar și o parte din zona Pisticari. Stăzile care vor fi asfaltate au rețea de apă potabilă, urmând ca fondurile pentru rețeaua de canalizare și stația de epurare să fie atrase printr-un proiect depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Gheorghiță Cărtușanu, primarul din Fundeni, ne declară că, la nivel local, s-a decis ca unitatea teritorial-administrativă pe care o reprezintă să nu mai facă parte din Asociația de dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, caz în care o astfel de investiție, reprezentând stația de epurare și rețeaua de canalizare ar fi fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, motivarea fiind costul considerat mare la care este livrată apa potabilă, prin această asociație.

Modernizarea rețelei sanitare

La ora actuală, pe raza comunei Fundeni, costul apei potabile, pe metru cub, este de 2 lei. „Dacă introducem rețeaua de canalizare și stația de epurare, în nici un caz costul acestui serviciu nu va ajunge la 7 lei, cum este în municipiul reședință de județ.” Gheorghiță Cărtușanu spune că o altă variantă pentru finanțarea acestei lucrări este atragerea de fonduri guvernamentale, în cadrul celei de-a treia etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. În schimb, există probleme legate de extinderea și modernizarea dispensarului din comună, câtă vreme s-au derulat două proceduri de achiziție a executantului, fără să se prezinte vreun ofertant. Primarul Cărtușanu spune că în acest caz este vorba de o eroare a proiectantului, care a subevaluat lucrarea. „Am chemat un expert, care mi-a confirmat acest fapt. Noi i-am cerut proiectantului să-și asume răspunderea, să recalculeze, să analizeze în așa fel încât constructorul să poată executa lucrarea în cuantumul sumei atribuite”. Se va face o reproiectare a lucrării, în așa fel încât costurile acesteia să mai fie reduse astfel încât constructorul să se încadreze în fondurile repartizate. Dispensarul comunal este format din două corpuri, iar extinderea urmează să se facă la un singur cabinet, care urmează să beneficieze de încă două încăperi, sală de așteptare și sală de tratament. În Fundeni, sunt doi medici de familie, există cabinet stomatologic și un spațiu unde funcționează o farmacie, iar modernizarea rețelei sanitare, la nivel local, e absolut necesară.

Lehliu-Gară: Bani pentru reabilitarea rețelei de apă potabilă

Două proiecte au primit finanțare, pe raza orașului Lehliu-Gară, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Au fost aprobate fonduri pentru reabilitare rețea de alimentare cu apă potabilă, valoarea investiției fiind de 2.547.306 lei, dar și pentru reabilitarea rețelei de canalizare, suma aprobată fiind de 6.433.783 lei. Străzile cuprinse în programul de modernizare a rețelei de alimentare cu apă sunt Pompieri, Tufănelelor, Crinului, Soarelui, Victoriei, Grădinari, bulevardul Gării, Competrolului, Nicolae Titulescu și Plopului. În cadrul lucrărilor de modernizare a rețelei de canalizare, au fost cuprinse străzile Orizont, Pompieri, bulevardul Gării, Crinului, Bărăganului, Soarelui, Victoriei, Morii, Competrolului, Nicolae Titulescu, Măcinului, farmaciei și strada Aleea blocuri. Iulian Iacomi, primarul orașului, ne spune că lucrarea de reabilitare a rețelei de canalizare cuprinde schimbarea conductelor pe o lungime de 4.902 metri. Se motivează că, în unele zone, apa potabilă are o culoare îndoielnică atâta timp cât conductele sunt fie din fier, fie din azbociment, unele din ele fiind inclusiv măcinate. Din fonduri locale, se vor moderniza străzi și în cele două sate componente, Răzvani și Buzoieni. În satul Buzoieni, vor fi modernizate și asfaltate străzile Stejarului (438 metri), Culturii (438 metri), Sfântul Nicolae (439 metri) și Magnoliei (438 metri). În satul Răzvani, străzile propuse pentru modernizare sunt: Narciselor, Lucian Blaga, Intrarea Toamnei, Lalelelor, Crizantemelor, Ion Luca Caragiale, Vasile Alecsandri, Sfântul Constantin, Trandafirilor și 1 Decembrie.

Asfaltări în satele Răzvani și Buzoieni

În Răzvani, pe o lungime de 1.007 metri, se va asfalta strada Narciselor, aceasta fiind calea care leagă centrul satului de cimitirul aflat la marginea localității, în partea de nord-est. Iacomi spune că asfaltarea străzilor se face, fără discuție, după logica utilității și folosinței acestora, acestea urmând să lege capetele satelor de centru, unde sunt obiectivele principale, școală, grădiniță, dispensar. În satul Răzvani, se va asfalta partea dreaptă a acestuia, dinspre Călărași – Lehliu-Gară. În satul Buzoieni, se vor asfalta străzile care sunt perpendiculare pe drumul comunal DC 34. Aceste străzi au fost modernizate, însă partea de trafic a cuprins o îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, urmând ca în etapa imediat următoare să se vină cu un strat de asfalt conform normativelor. Pentru satul Răzvani, vorbim de o modernizare a străzilor pe o lungime de 4.301 metri, în vreme ce pentru satul Buzoieni este vorba de o modernizare a străzilor pe o lungime de 1.735 metri. În satul Buzoieni, la acest moment se înființează rețeaua de apă potabilă. Ecartamentul străzilor permite introducerea rețelei de apă potabilă. Satul Buzoieni numără undeva la circa 400 de locuitori, cu un număr de maxim 150 de gospodării. Este o zonă în care nu este rentabilă înființarea unei rețele de canalizare. pentru satul Răzvani, care numără peste 2.000 de locuitori, primarul Iulian Iacomi are în derulare un program, denumit KETANES – măsuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizată Răzvani.

Program pentru 751 de persoane defavorizate

Programul are un grup-țintă de 751 de persoane defavorizate, iar valoarea proiectului este de 17.544.546 lei, fiind finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. Se vor derula activități de educație sanitară, școală după școală, a doua șansă, educație antreprenorială, tabere pentru copii, iar un număr de 10 persoane, care urmează să efectueze cursuri de calificare în diferite meserii, vor beneficia de fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro fiecare, pentru deschiderea unei afaceri. Tot din aceste fonduri, se vor face reparații la 80 de locuințe și se vor întocmi acte de proprietate pentru 200 de gospodării. Proiectul are ca termen de finalizare anul 2021. Se vor întocmi planuri de afaceri pentru dezvoltarea de mici afaceri, însemnând frizerii, tinichigerii, brutării, inclusiv magazine alimentare, condiția fiind ca afacerea să nu aibă ca obiect de activitate specific agricol. Banii pot fi folosiți pentru dotarea cu utilaje sau spații specifice. Se vor face cursuri de calificare în diferite meserii, cofetari, electricieni, brutari, pentru ca locuitorii din Răzvani, o zonă extrem de defavorizată, să poată avea acces la piața muncii. În plus, multe gospodării nu au acte de proprietate. Se vor achiziționa pachete de dezinfectanți, asigurându-se inclusiv periuțe și pastă de dinți, pentru copii. În satul Răzvani, la acest moment, nu există medic de familie și nici cabinete medicale. Se vor închiria containere, unde se vor derula aceste activități, însemnând inclusiv contactarea de psihologi care să asigure consiliere de acest tip.

Belciugatele: Investiții atrase de 15.755.319 lei

Patru proiecte au fost acceptate spre finanțare, de Ministerul Dezvoltării, prin etapa a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, în comuna Belciugatele, ne spune primarul Mihai Gurlui. Suma totală atrasă este una substanțială: 15.755.319 lei, echivalentul a 3,42 milioane de euro. Această sumă a fost distribuită astfel: 1. Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă – 4.856.382 lei; 2. Realizare și dotare grădiniță cu program prelungit – 4.075.974 lei; 3. Reabilitare și modernizare dispensar uman – 379.270 lei; 4. Modernizare drumuri de interes local – 6.443.693 lei. Partea de cofinanțare locală pentru cele patru proiecte este în valoare de 1.316.680 lei, sumă repartizată astfel: pentru modernizare drumuri de interes local, valoarea totală a investiției este de 6.735.968 lei, din care partea de cofinanțare locală – 292.275 lei; extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă, valoarea totală a investiției – 5.156.651 lei, din care partea de cofinanțare locală – 300.269 lei; realizare și dotare grădiniță cu program prelungit, valoarea totală a investiției – 4.653.077 lei, din care partea de cofinanțare locală – 692.002 lei; valoarea totală a investiției reprezentând reabilitarea și modernizarea dispensarului comunal este de 411.405 lei, din care partea de contribuție locală – 32.134 lei. La acest moment, s-a finalizat proiectul de extindere și modernizare a rețelei de alimentare cu apă, în vreme ce proiectul de modernizare a drumurilor de interes local se află în procedura de achiziție a execuției.

28 de străzi urmează să fie asfaltate

Se află în procedura de validare la Agenția Națională pentru achiziții Publice proiectul de realizare și dotare grădiniță cu program prelungit, în vreme ce proiectul de reabilitare și modernizare a dispensarului uman din localitate este în procedura de încheiere a fazei de proiectare și de execuție, constructorul reclamând că există probleme în structura imobilului, la acest moment lucrările fiind sistate. Se vor moderniza și asfalta drumuri de interes local pe o lungime de 7.589 metri. Proiectul cuprinde modernizarea următoarelor străzi: Ghiță Barosan (254 metri), Viilor (908 metri), Aleea lacului (333 metri), Golfului (100 metri), Dumitru (85 metri), Ioniță (85 metri), Cimitir (115 metri), Pârvulescu (112 metri), Radu Ene (85 metri), Panaitescu (388 metri), Ghețu (163 metri), Cimitirului (51 metri), Banu Dumitru (213 metri), Georgescu Jan (275 metri), Șerban ion (360 metri), Manea (135 metri), Voinea Alecu (442 metri), Preda Nicolae (146 metri), Duzilor (393 metri), Moise gheorghe (354 metri), Nica Nicolae 9353 metri), Doamnelor (250 metri), DS26 (120 metri), DC10 (75 metri), Manta Florea (148 metri), Dragnea Ion (520 metri), Vasile Constantin (951 metri) și Groza Vasile (160 metri). Proiectantul general este firma Hurad AB, din București. În nota de fundamentare emisă de Primăria Belciugatele, se arată că, la acest moment, starea tehnică a străzilor este una necorespunzătoare, iar în cazul precipitațiilor abundente, traficul se desfășoară cu dificultate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read