AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Modelu

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Modelu

„Administrația locală conștientizează importanța dezvoltării economice și sociale a comunei Modelu sprijinind în acest sens inițiative economice. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit creează noi locuri de muncă, devine din acest moment prioritatea agendei de lucru a administrației locale.”

Este prioritatea primarului comunei Modelu, Gheorghe Dobre, lucru evidențiat în Strategia de dezvoltare locală a comunei, pentru perioada 2021-2027.

Suprafața teritorial-administrativă a comunei este de 11.133 ha, structurată astfel:

 • intravilan – 376,70 ha;
 • extravilan – 10.756,30 ha;
 • pășuni – 450 ha;
 • luciu de apă (bălți) – 446 ha;
 • păduri – 121 ha;
 • teren neproductiv – 83 ha;
 • curți/construcții – 198,61 ha.

În același document citat se arată că principala caracteristică a economiei comunei este reprezentată cu cultivarea terenurilor agricole. Se cultivă: grâu, porumb, rapiță, floarea-soarelui.

În gospodăriile populației, în anul 2020, se înregistra un efectiv de animale în creștere față de anii anteriori:

 • bovine – 539 (425, în 2017);
 • ovine – 7.805 (6.122, în 2017);
 • caprine – 1.137 (1.043, în 2017);
 • cabaline – 97 (65, în 2017);
 • porcine – 11.638 (17.973, în 2017);
 • păsări – 15.885 (8.450, în 2017).

9 agenți economici mari derulează activități economice, pe raza comunei Modelu:

 • Dorna Agri SA – agricultură;
 • Nutricom Oltenița – creștere porcine;
 • Avicola Buzău (creșterea păsărilor);
 • Rewe Projektenwicklung (Penny) – supermarket;
 • Profi – supermarket;
 • Elion Agro – agricultură;
 • Gut SRL – agricultură;
 • Izocon MC – agricultură;
 • Probstdorfer Saatzucht – agricultură.

Utilități:

 • rețea de canalizare (19 km), cu stație de epurare, stații de pompare și cămine de vizitare;
 • rețea de alimentare cu apă potabilă (39 km);
 • rețea de distribuție gaze naturale (31 km + 5,5 km rețea branșamente, în Modelu, 9,1 km branșamente, în Tonea);
 • rețea de iluminat public (40 km);
 • rețea de drumuri locale (40 km);
 • rețea de transport în comun.

Pe raza comunei, funcționează 6 unități de învățământ:

 • Grădinița cu Program Prelungit Brotăcel (104 copii, în 4 grupe);
 • Grădinița cu program Normal nr. 1 (60 copii, 3 grupe);
 • Grădinița cu program Normal nr. 3 (47 copii, 2 grupe);
 • Școala Gimnazială nr. 1 Modelu ( 358 elevi, 19 clase);
 • Școala Gimnazială nr. 2 Modelu (337 elevi, 17 clase);
 • Școala Primară Tonea (137 elevi, 7 clase).

Strategia de dezvoltare locală a comunei Modelu, pentru perioada de până în anul 2027, evidențiază mai multe puncte care pot fi privite ca oportunități pentru mediul economic:

 • existența resurselor umane care pot asigura dezvoltarea activității economico-sociale;
 • terenuri agricole de calitate, cu posibilități de dezvoltare a agriculturii ecologiceM
 • mediu de afaceri bine dezvoltat mai ales în sectorul agricol;
 • existența serviciilor bancare;
 • colaborare bună între mediul de afaceri și reprezentanții administrației publice locale;
 • solul este prielnic pentru dezvoltarea culturilor agricole;
 • lipsa surselor majore de poluare și de degradare a mediului;
 • calitatea ridicată a aerului.
 • programe europene de finanțare pentru mediul economic și pentru creșterea competitivității economice;
 • programe guvernamentale pentru încurajarea tinerilor fermieri și a micilor întreprinzători;
 • disponibilitatea autorităților locale de a încheia parteneriate cu investitori locali sau străini în scopul dezvoltării de proiecte comune;
 • acțiuni de sprijinire a inițiativei antreprenoriale de către autoritățile locale;
 • programe guvernamentale pentru încurajarea inițiativelor locale, în special în domeniul zootehniei, a infrastructurii aferente, prima afacere, tineri fermieri;
 • îmbunătățirea și încurajarea afacerilor;
 • acțiuni de sprijinire a agenților economici în demararea de proiecte privind folosirea de energie din surse alternative;
 • acțiuni de orientare pentru înființarea de microîntreprinderi care au ca scop dezvoltarea activităților de transformare / comercializare a produselor tradiționale cu o valoare adăugată;
 • diversificarea activităților productive în concordanță cu materiile prime locale;
 • atragerea de programe cu finanțare europeană pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • adaptarea programelor de învățământ la cerințele pieței muncii;
 • piața muncii în dezvoltare;
 • orientarea programelor spre specializări în domeniile cerute de piața forței de muncă;
 • dezvoltarea antreprenoriatului;
 • accesarea unor finanțări nerambursabile care acordă sprijin proiectelor de resurse umane;
 • accesarea de fonduri nerambursabile pentru activități menite să rezolve problema de incluziune socială a grupurilor defavorizate;
 • posibilitatea accesării unor programe de finanțare guvernamentală pentru reconversie profesională și crearea unor noi locuri de muncă pentru șomeri;
 • implicarea autorităților locale în problemele comunității;
 • continuarea și consolidarea programelor de instruire de bază, a programelor de învățare pe tot parcursul vieții și de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • existența unităților de învățământ;
 • deschiderea populaţiei faţă de învăţământ în general;
 • personal didactic calificat și titular;
 • existența bazei sportive;
 • existența teren de fotbal;
 • sală de sport multifuncțională;
 • oportunitatea oferită de activitatea educativă școlară și extrașcolară pentru crearea condițiilor egale / echitabile de acces la educație pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și reducerea inegalității și excluziunii sociale;
 • valorificarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a tinerilor;
 • campanii de conștientizare a rolului și locului lecturii în rândul tinerilor;
 • încurajarea tinerilor pentru practicarea sportului de performanță și a sportului în general.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read