AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Ulmu

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Ulmu

Comuna Ulmu este identificată drept un model al dezvoltării durabile în cadrul strategiei de dezvoltare locală, pentru perioada 2022 – 2027 și în orizontul anului 2030. Se propun, astfel, 4 condiții care ghidează întreaga proiecție a acesteia:

-acordul și sustinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
-susţinerea din partea sectorului privat, îndeosebi a componentei economice;
-informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanent a stadiului atingerii obiectivelor propuse.

„Strategia de dezvoltare locală a Comunei ULMU constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea deplină şi simetrică, în următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor. Acest suport serveşte atât intereselor publice cât şi celor private, datorită menţinerii şi îmbunătăţirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor şi a societăţilor comerciale.”

La baza acesteia, au fost cuprinse mai multe scenarii și strategii, care cuprind toate cele 4 sate componente:

 • Ulmu – 1080 locuitori;
 • Chirnogi – 236 locuitori;
 • Făurei – 404 locuitori;
 • Zimbru – 256 locuitori.

La nivelul comunei Ulmu, terenurile arabile şi păşunile constituie singurele bogăţii naturale. Potenţialul economic, cât şi structurile economice pentru valorificarea acestuia sunt modeste, dominant agricole, ceea ce conferă comunei Ulmu un suport redus de dezvoltare în perspectivă. Această situaţie se amplifică prin poziţia localităţii într-o zonă caracterizată prin importante disfuncţionalităţi demografice, economice, sociale şi de echipare care se concretizează în fenomenul de sărăcire a populaţiei.

În ultimii ani, prin atragerea de fonduri, majoritatea drumurior publice din comuna Ulmu au fost modernizare:

sat Ulmu:

 • strada Anghel Saligni în suprafață de 2162 mp și lungime de 229 m;
 • strada Crinului în suprafață de 3011 mp și lungime de 432 mp;
 • strada Independenței în suprafață de 2002 mp și lungime de 221 m;
 • strada Mostiștea în suprafață de 2936 mp și lungime de 497 m;
 • strada Salcâmului în suprafață de 2871 mp și lungime de 275m;
 • starda Speranței în suprafață de 3645 mp și lungime de 211m;
 • strada Aviatorilor în suprafață de 5527 mp și lungime de 460 m;
 • strada Decebal în suprafață de 4349 mp și lungime 430 m;
 • strada Mărgineni în suprafata de 4361mp și lungime de 349 m;
 • strada Plajei în suprafață de 2364 mp și lungime de 192 m;
 • strada Sf. Nicolae în suprafață de 1075 mp și lungime de 192 m;

sat Chirnogi:

 • strada Stadionului în suprafață de 3252 mp și lungime de 304 m;

sat Făurei:

 • strada Bisericii în suprafață de 3219 mp și lungime de 270 m;
 • strada Ștefan del Mare în suprafață de 2188 mp și lungime de 260m;

sat Zimbru:

 • strada George Coșbuc în suprafață de 2780 mp și lungime de 243 m;
 • strada N. Iorga în suprafață de 2794 mp și lungime de 239 m;
 • strada Ion Voicu în suprafață de 2972 mp și lungime de 238 m;
 • strada Nicolae Titulescu în suprafață de 2890 mp și lungime de 244m.

La nivelul comunei, populația activă numără 213 persoane, din care:

 • ocupată – 165 persoane;
 • șomeri – 48 persoane.

82 de copii sunt angrenați în procesul de învățământ.

Ordinea de prioritate a gravităţii problemelor, la nivelul comunei, este următoarea:

 1. Alimentarea cu gaz
 2. Transportul în comun
 3. Câinii vagabonzi
 4. Spitale/dispensar
 5. Locurile de muncă
 6. Protecţia mediului

În domeniul educației, potrivit unui studiu sociologic derulat la nivel local, s-au identificat prioritățile:

 • înființarea unui teren de fotbal;
 • modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1;
 • formarea profesională continuă a cadrelor didactice;
 • utilizarea instrumentelor digitale;
 • înființarea unei săli de studiu;
 • mai multă exigență din partea cadrelor didactice.

În domeniul asistenței sociale, în comuna Ulmu, principalele acţiuni necesare, conform rezultatelor chestionarului, sunt:

 • înființarea unui centru de zi pentru copii;
 • înființarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice;
 • accesarea de programe pentru înființarea unui cămin de bătrâni aflați în dificultate.

În perioada 2014 – 2020, în comuna Ulmu, au fost implementate total sau au fost emise certificate de urbanism pentru mai multe investiții, finanțate de la bugetul statutului, prin programele specifice ale acestuia, respectiv Programul Național de Dezvoltare Locală, programele Companiei Naționale de Investiții, Programul Național de Dezvoltare Rurală, Programul Operațional Infrastructură Mare și Programul Operațional Regional:

 • reabilitarea, modernizarea/asfaltarea infrastructurii rutiere – rețea stradală astfel încât să corespundă cerințelor actuale și viitoare de dezvoltare și de trafic și realizare în sistem pachetizat cu modernizarea celorlalte rețele de utilități;
 • reabilitarea și marcarea corespunzătoare a străzilor;
 • identificare și analize tehnice amenajare trotuare, realizare trotuare în comună;
 • amenajare rigole de descărcare pe sectoarele de străzi în vederea colectării apelor pluviale;
 • amenajarea de spaţii verzi de-a lungul reţelei stradale;
 • reabilitare poduri şi podete;
 • amenajare stații călători în vederea asigurării condițiilor optime de asteptare, informare, îmbarcare și debarcare;
 • modernizarea, renovarea și dotarea cãminului cultural din satul Ulmu;
 • reabilitarea și dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ, școlilor generale și a grădinițelor;
 • promovarea educației digitale și dotarea școlilor cu tehnică de calcul și servicii multimedia;
 • identificarea soluțiilor tehnice, extindere, reabilitarea, modernizarea și dotarea sediilor instituțiilor publice și de sănătate;
 • amenajare parcuri de agrement și locuri de joacă pentru copii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read