AcasăAnunțuriPrimăria Municipiului Călărași: Anunțuri

Primăria Municipiului Călărași: Anunțuri

ANUNȚ

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, Str. Progresul – Str. Cornișei – Bloc B 33.

Pentru persoane fizice:
• Cerere tip
• Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie
• Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptulde folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
• Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat
• Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu
• Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:
• Cerere tip
• Certificat de înmatriculare al societății – copie
• Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat.

ANUNȚ

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, Str. Progresul – Str. Cornișei – Bloc B 19, B 20.

Pentru persoane fizice:
• Cerere tip
• Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie
• Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptulde folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
• Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat
• Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu
• Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:
• Cerere tip
• Certificat de înmatriculare al societății – copie
• Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat.

ANUNȚ

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, Str. Victoriei– Str. Zefirului- Bloc I39.

Pentru persoane fizice:
• Cerere tip
• Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie
• Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptulde folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
• Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat
• Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu
• Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:
• Cerere tip
• Certificat de înmatriculare al societății – copie
• Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat.

ANUNȚ

Prin prezentul anunț vă informăm că în perioada 26.11.2018, ora 8,00 – 11.12.2018, ora 16,30 posesorii de autovehicule cu capacitatea maximă autorizată de până la 3,5 tone sunt invitați la Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Călărași pentru a depune cerere pentru repartizarea/licitarea unui loc de parcare de domiciliu cu plată, în parcarea arondată locuinței dumneavoastră, Str. Flacăra – Str. Progresul – Bloc B 21, B 22, B23, B24.

Pentru persoane fizice:
• Cerere tip
• Documente privind domiciliul/reședință: copie BI/CI și actul de proprietate sau contract de închiriere avizat de Direcția Generală a Finanțelor Publice – copie
• Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc una, două sau mai multe familii – copie
• Certificatul de Înmatriculate al autovehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are inspecția tehnică perioadică valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptulde folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.188/1990, dacă este cazul
• Declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat
• Dovadă, prin prezentarea unei adeverințe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehicului este de acord ca persoana fizică care are domiciliul sau reședința într-un imobil arondat parcării de domiciliu să utilizeze vehicolul, inclusiv să parcheze la domiciliu
• Documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice, în cazul în care vehiculul încredințat este achiziționat în sistem leasing

Pentru persoane juridice:
• Cerere tip
• Certificat de înmatriculare al societății – copie
• Certificatul de înmatriculare al vehiculului deținut în proprietate/utilizare/folosință – dovadă că are ITP Valabilă – copie și original pentru conformitate
• Dovada de plată a impozitului la zi pentru fiecare autoturism luat în discuție
• Documente privind dreptul de folosință/utilizare a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat în formă autentică – copie și original pentru conformitate
• Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul)
• Declarație pe propria răspundere a reprezentantului că societatea că nu deține garaj amplasat pe domeniul public și nu deține un loc repartizat într-o altă parcare de domiciliu în municipiul Călărași pentru autovehicul proprietate sau care face obiectul unui contract de comodat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read