AcasăAnunțuriANUNŢ DE LICITAŢIE ÎNCHIRIERE TERENURI

ANUNŢ DE LICITAŢIE ÎNCHIRIERE TERENURI

1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU, judeţul Călăraşi, CF 3966354, str. Plopilor, nr. 12, tel. 0242312553, fax 0272312381, e-mail: primaria_modelu@yahoo.com.

 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Teren însuprafaţă de 62 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Modelu, din sat Tonea, judeţul Călăraşi, nr. cadastral 21591, terasă castel apă pentru amplasare antene şi echipamente telefonie mobilă, cu destinaţia prestări servicii.

Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârilor Consiliului local Modelu nr.14 din 25.02.2021.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribiure: Biroul de relaţii cu publicul din cadrul Primăriei comunei Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006: 50 lei, se poate achita cu numerar la sediul primăriei.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.07.2021 ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2021 ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  comuna Modelu, strada Plopilor nr.12, județul Călăraşi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.07.2021, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului local Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Călăraşi, municipiul Călăraşi, strada Bucureşti, nr.106, județul Călărași, tel. 0242316053, fax 0242316851, e-mail: jud.calarasi@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.06.2021.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read