AcasăAnunțuriAnunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesiune bunuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: CONSILIUL LOCAL MODELU,  cod fiscal 3966354, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași, tel. 0242/312553, fax 0242/312381, e-mail primăria_modelu@yahoo.com.

  2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:  teren situat în sat Tonea, aparţinând domeniului privat, cu destinaţia amenajament agroturism piscicol, având 31.819 mp, număr CF 23596, număr cadastral 23596.

Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.29 din  data de 08.04.2022

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Modelu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de relaţii cu publicul al Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 100 lei – caietul de sarcini și garanţia de participare în valoare de 1.000 lei. Aceste sume se pot achita cu numerar la caseria Primăriei Modelu.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

4. Informaţii privind ofertele: preţul minim al concesiunii este de 1,00 lei/mp/an  pentru terenul cu destinaţia amenajament agroturism piscicol şi durata închirierii de 49 ani.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora 12.00. (intre data publicarii anuntului si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 20 zile calendaristice)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei Modelu, comuna Modelu, str. Plopilor, nr.12, județul Călărași.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  05.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Modelu.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, Str.Bucureşti nr.106, cod 910068 – Călăraşi, judeţul Călăraşi

Tel/fax: 0242315736​, email: trcl.reg@just.ro . Termenul limită de sesizare a instanţei este de 7 zile de la data desfăşurării licitaţiei.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 7.04.2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read