AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dragalina

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dragalina, pe anul 2018, dat publicității, primarul Marian Gabriel Stanciu consideră că, în ciuda unor neajunsuri generate de impasul economic general, poate aprecia bilanțul ca fiind unul pozitiv. „Cu un procent bunde încasări la bugetul local, cred că am cheltuit în mod responsabil și eficient banii contribuabililor. Rezultatele sunt vizibile, faptele fiind cea mai bună analiză contabilă a execuției bugetare aferente anului 2018.” Conform aceluiași document, investițiile și obiectivele realizate, în cursul anului 2018, pe raza comunei Dragalina, sunt următoarele: * reparații clădiri și bazine de apă la gospodăria de apă Dragalina; * reabilitare, modernizare și extindere Școala cu clasele I-IV și anexe, sat Constantin Brâncoveanu; * reabilitare (modernizare) Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu; * proiectare și execuție Grădinița cu program prelungit Dragalina (faza studiu de fezabilitate); * racordare la rețeaua de energie electrică Centrul Cultural Dragalina; * racordarea la rețeaua de gaze naturale Centrul Cultural Dragalina; * racordarea la rețeaua de apă Centrul Cultural; * racordarea la rețeaua de canalizare Centrul cultural; * amenajare peisagistică Centru Cultural Dragalina; * pictură bisericile Dragalina și Drajna Nouă; * reparații instalații interioare și montaj centrală termică la sala de sport Dragalina; * înființare gospodărie de apă potabilă și rețea de apă potabilă, sat Drajna Nouă; * înființare rețea de canalizare menajeră și bazin vidanjabil, sat Drajna Nouă; * autorizare stație de apă pentru satele Constantin Brâncoveanu și Dragalina, plus autorizare stație de vacuum Dragalina; * reparații alei pietonale, sat Dragalina; * modernizare sistem de supraveghere video cu recunoaștere plăcuțe de înmatriculare; * proiectare și execuție magazie echipamente și unelte; * reparații gard la baza sportivă, sat Dragalina; * racordare la rețeaua de gaze naturale și centrală termică, prin depunerea documentației de avizare, pentru Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu; * reparații gard la școală și grădiniță, sat Drajna Nouă; * reparații alee pietonabilă și carosabilă în incinta Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu; * reparații clădiri și bazine de apă; * reparații și vopsitorie turlă (biserica Dragalina); * achiziție și montaj ventiloconvectoare la sala de sport; * servicii de evaluare terenuri; * modernizare și eficientizare iluminat public DN21 (sat Drajna Nouă); * reabilitare și eficientizare iluminat interior Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu; * acțiuni cultural-artistice și distractive. Din punct de vedere fiscal, la nivelul anului 2018, au fost realizate venituri totale, la bugetul local, în sumă de 12.529.988 lei, însemnând un procent de 82 la sută, dintr-un total prevăzut de 15.302.553 lei. Au fost efectuate cheltuieli totale de 11.999.179 lei, astfel: 8 cheltuieli de personal – 3.098.091 lei; * bunuri și servicii – 2.435.545 lei; * asistență socială – 1.634.897 lei; * active nefinanciare – 4.811.322 lei; * active financiare – 50.000 lei; plăți recuperate din anii anteriori (secțiunea funcționare) – 2.337 lei; plăți recuperate din anii anteriori (secțiunea dezvoltare) – 28.339 lei. Prin Biroul Impozite și Taxe, s-au întocmit 1.730 de înștiințări de plată, 3.544 titluri și somații. Încasările în urma executărilor silite au fost de 16.331 lei. Totodată, s-au eliberat 1.977 certificate fiscale și s-au întocmit 1.314 confirmări de debite reprezentând amenzi. Pentru anul la care s-a efectuat raportarea, pe raza comunei Dragalina s-au înregistrat următoarele date de stare civilă: înregistrări nou născuți – 0; înregistrări căsătorii – 49; înregistrări decese – 76; s-au eliberat duplicate – naștere (8), căsătorie (1), deces (1). La nivelul aparatului propriu, Primăria comunei Dragalina funcționează cu un număr de 26 de funcționari publici și cu o medie de 21 de angajați contractuali. Totodată, s-a modificat organigrama prin transformarea posturilor de personal contractual în funcție publică la serviciul Poliție Comunitară. La capitolul urbanism și amenajarea teritoriului, prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Dragalina, s-au emis 50 de certificate de urbanism, 28 autorizații de construire și 5 autorizații de demolare. În cadrul activității de registru agricol, pentru anul 2018, s-au deschis 10 roluri noi, însemnând gospodării pentru tineri, în baza Legii nr. 15/2003 și 20 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare, s-au deschis roluri noi – 25 de poziții – pentru proprietarii de teren extravilan în baza actelor de vânzare-cumpărare, au fost deschise, în format electronic, registrele agricole pentru anii 2017 – 2018. Numărul beneficiarilor de ajutor social – 91 familii și 69 de persoane singure, acordându-se 31 de ajutoare de urgență. Pentru anul 2018, s-au derulat următoarele acțiuni cu specific cultural-recreativ: * sărbători creștin-ortodoxe: Boboteaza; Înălțarea Domnului, * Ziua Internațională a Femeii; * Sărbătoarea comunei Dragalina și a satului Constantin Brâncoveanu; * Ziua Armatei Române; * Ziua Națională a României; tradiții și obiceiuri românești specifice sărbătorilor de iarnă; Eveniment Istoric – Unirea Principatelor Române; * Ziua porților deschise, * Tradiții și obiceiuri la români; * Sf. Paști; * Ziua Internațională a Copilului; * Ziua Drapelului. Primarul Marian Gabriel Stanciu consideră că „datele prezentate pot oferi cetățenilor comunei o imagine generală asupra activității noastre în anul 2018, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale.”

Comuna Unirea

5.043.946 lei este suma decontată, de la bugetul de stat, pentru comuna Unirea, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Suma totală aprobată pentru comuna Unirea, reprezentând modernizare drumuri de interes local, este de 5.491.491 lei, iar valoarea totală decontată, de la bugetul local, aferentă acestui proiect, până la data de 10.04.2019, este de 447.545 lei. Proiectul a prevăzut modernizarea de drumuri de interes local pe o distanță de 5.465 metri, cu următoarele date tehnice: lățime carosabil – 4 metri / lățime carosabil 5,5 metri; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,5 metri; rigole carosabile – 163,5 metri liniari; podețe O 300 – 4 metri – 193 bucăți, podețe O 300 – 1 metru – 61 bucăți. S-au modernizat următoarele străzi: Fermei – 150 metri; Dogarilor – 89 metri; Viitor – 183 metri; Constructorului – 192 metri; Libertății – 117 metri; Dacului – 192 metri, Sălcioarei – 267 metri; Agronomului – 327 metri; Borcea – 65 metri; Magnoliei – 93 metri; Școlii – 281 metri; Grădiniței – 191 metri; Pontonului – 367 metri; Livezilor – 130 metri; Grădinilor – 368 metri; Parcului – 486 metri; Dunărea – 147 metri; Vișinilor – 286 metri; Poieniței – 294 metri; Duzilor – 206 metri; Stadionului – 97 metri; Primăriei – 270 metri, Lujerului T1 – 147 metri; Lujerului T2 – 218 metri; Mușețelului – 302 metri. La data de 16 septembrie 2019, Consiliul Local al comunei Unirea, a aprobat Anexa 1 la HCL nr. 44/16.09.2019, însemnând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare străzi din comuna Unirea, județul Călărași”, primarul Florian Belu declarând că acesta face parte dintr-un viitor program cu finanțare guvernamentală, prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, din cadrul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, sesiunea de depunere a proiectelor fiind deschisă în acest an. Proiectul prevede o valoare totală a investițiilor în sumă de 11.197.921 lei, cu o eșalonare a plăților pe o perioadă de 4 ani, astfel: anul 1 – 339.103 lei; anul 2 – 3.718.818 lei; anul 3 – 3.570.000 lei; anul 4 – 3.570.000 lei. Lungimea străzilor propuse spre modernizare este de 6.887,86 metri, împărțite astfel: sat Oltina – strada luntrei – 144,26 metri, strada republicii – 308,04 metri; strada Sulfinei – 298,32 metri; strada Văleni – 297,13 metri, strada Toamnei – 300,60 metri, strada Primăverii – 100 metri, strada Răsăritului – 111,03 metri, strada Doinei – 89,79 metri; strada Mărășești – 90,50 metri; strada Mioarei – 409,70 metri; strada Română – 261,87 metri; sat Unirea: strada Alunului – 700 metri; strada Stejarului – 400 metri; strada Belșugului – 200 metri; strada Berzei – 200 metri; strada Trandafirilor – 69,65 metri; strada Macului – 140 metri; strada turturelelor – 132,88 metri; strada Mușețelului – 147,47 metri; strada liliacului – 848,19 metri; strada Lujerului – 341,01 metri; strada Zorilor – 305,35 metri; strada viilor – 104,86 metri; strada Fierăriei – 106,24 metri; strada Parcului – 142,86 metri; strada Înfundată – 60,97 metri; strada Duzilor (tronson dreapta) – 165 metri; strada Duzilor (tronson stânga) – 190 metri; strada Grădiniței – 94,13 metri; strada Nufărului – 128,03 metri. Drumurile sunt prevăzute cu următorii indicatori: lățime carosabil 4,00 metri / 5,50 metri; suprafața construită – 51.347 metri pătrați; acostamente – 2 x 0,75 metri / 2 x 0,50 metri; șanțuri pământ – 9.961,05 metri; șanțuri beton – 2.932,14 metri; rigole carosabile – 56 bucăți; podețe O 300-1 metru – 415 bucăți; semne circulație – 65 bucăți; marcaje rutiere – 4,35 kilometri.

Comuna Dichiseni

5 proiecte se derulează, pe raza comunei Dichiseni, din anul 2017, ne informează Iulian Radu, primarul localității. Valoarea eligibilă totală este de 5.555.579 lei, dintr-un total estimat pentru finalizarea acestora, în sumă de 6.008.020 lei. Este vorba de următoarele proiecte: 1. Modernizare drumuri de interes local, contract semnat la data de 3.04.3018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 2.205.270 lei, cu termen de finalizare – 2.04.2022; 2. Extindere rețea de apă potabilă în sat Coslogeni și branșamente la rețeaua de apă potabilă, pentru satele Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, contract semnat la data de 6.03.2018, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare totală de 661.495 lei, cu termen de finalizare – 5.03.2022; 3. Înființare teren sport și dotări aferente, contract semnat la data de 27.08.2018, finanțat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cu o valoare totală de 125.632 lei, cu termen de finalizare – 26.08.2021; 4. Construcții grădinițe în regiunea Sud-Muntenia, contract semnat la data de 22.11.2018, finanțat de Ministerul Educației Naționale, prin Programul Operațional Regional, cu o valoare totală de 1.332.949 lei; 5. Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural în satul Dichiseni, contract semnat la data de 4.08.2017, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare totală de 1.682.674 lei. Pentru proiectul de modernizare drumuri de interes local, se dorește reabilitarea următoarelor străzi: Begoniei, cu o lungime de 283 metri; Cactusului, cu o lungime de 152 metri; Crinului, cu o lungime de 94 metri, Ferigii, cu o lungime de 246 metri; George Coșbuc, cu o lungime de 228 metri, Grigore Alexandrescu (tronson 1), cu o lungime de 318 metri; Lavandei, cu o lungime de 76 metri; Liviu Rebreanu, cu o lungime de 52 metri; Lotusului, cu o lungime de 55 metri; Macului, cu o lungime de 630 metri, Maghiranului, cu o lungime de 229 metri; Micșunelei, cu o lungime de 133 metri; Mihail Sadoveanu, cu o lungime de 901 metri; Narcisei, cu o lungime de 308 metri; Ortensiei, cu o lungime de 253 metri; Petuniei, cu o lungime de 109 metri; Ștefan Bănică, cu o lungime de 1.131 metri; Violetei, cu o lungime de 55 metri; Romaniței, cu o lungime de 259 metri; Ion Dichiseanu, cu o lungime de 640 metri; Busuiocului, cu o lungime de 185 metri; Daliei, cu o lungime de 40 metri; Garofiței, cu o lungime de 165 metri; Ion Luca Caragiale, cu o lungime de 156 metri; Iasomiei, cu o lungime de 43 metri; lalelei, cu o lungime de 176 metri; Lămâiței, cu o lungime de 302 metri; Liliacului, cu o lungime de 98 metri; Magnoliei, cu o lungime de 79 metri; Margaretei, cu o lungime de 159 metri; Mihai Eminescu, cu o lungime de 986 metri; Mușcatei, cu o lungime de 98 metri; Mușețelului, cu o lungime de 419 metri; Școlii, cu o lungime de 114 metri; Stadionului, cu o lungime de 299 metri; Toamnei, cu o lungime de 71 metri; Zambilei, cu o lungime de 167 metri; Anemonei, cu o lungime de 64 metri; Anton Pann, cu o lungime de 312 metri; Ederei, cu o lungime de 57 metri; Ghiocelului, cu o lungime de 61 metri; Ion Creangă, cu o lungime de 773 metri; Libertății, cu o lungime de 854 metri; Nufărului, cu o lungime de 239 metri; Panseluței, cu o lungime de 69 metri; Trandafirului, cu o lungime de 65 metri; Trifoiului, cu o lungime de 60 metri; Zorelei, cu o lungime de 64 metri. Sunt străzi din toate cele trei sate componente ale comunei, Dichiseni, Coslogeni și Satnoieni, acestea făcând parte din inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read