AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Valea Argovei


9.155.030 lei este suma alocată de la bugetul de stat, pentru comuna Valea Argovei, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de asfaltare a străzilor. Se vor asfalta străzi pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca. Constatin Boitan, primarul comunei, ne spune că, la acest moment, proiectul de asfaltare se află în impas, lucrările urmând să demareze în primăvară. Se vor asfalta următoarele străzi: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). Pentru proiectul de înființare rețea de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, s-a alocat suma de 16.640.858 lei, iar edilul comunei, Constantin Boitan, spune că stadiul de executare a lucrărilor este unul mulțumitor. „Până la această dată, s-au efectuat 40 la sută din lucrări, iar un lucru îmbucurător este că nu am avut nici un fel de probleme cu decontarea lucrărilor efectuate. Executantul și-a primit integral banii pe lucrările prestate până acum”. Rețeaua de canalizare va fi introdusă pe toate străzile din satele Valea Argovei și Vlădiceasca, fără excepție. Lucrarea de asfaltare a străzilor a fost întârziată și din cauza contestațiilor depuse de ofertanți, procesele finalizându-se după o decizie definitiva dată de Înalta Curte de Casație și Justiție. „Noi sperăm ca, în această perioadă rămasă din acest an, constructorul să vină și măcar să profileze drumurile, să execute măcar baza acestora, urmând ca în primăvară să se pună și stratul de asfalt”. La Valea Argovei, s-a încercat sincronizarea celor două proiecte, de asfaltare și de introducere a rețelei de canalizare, edilul Constantin Boitan rugând executantul rețelei de canalizare să execute cu prioritate lucrările pe acele străzi care urmează să fie asfaltate. 


Comuna Grădiștea


7.897.869 lei este suma atrasă de U.A.T. Grădiștea, de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală. Suma va fi folosită pentru modernizarea străzilor pe o lungime de 7,578 kilometri, în condițiile în care, în urmă cu 7 ani, comuna Grădiștea beneficia de circa 30 de metri de drum asfaltat, zonă cunoscută localnicilor drept „Autostrada Soarelui”. În prima etapă a aceluiași program, pe raza comunei grădiștea au mai fost modernizate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 7,594 kilometri. S-au asfaltat următoarele străzi: sat Grădiștea – Tudor Arghezi(142,5 metri), George Coșbuc (459,95 metri), Erou Andrei Tudor (118,7 metri), Erou Nistor Ion (112,6 metri), Zăvoiului (557,5 metri), Stadionului 2 (122 metri), Mihai Voievod, tronson 1 (335,4 metri), Mihai Voievod, tronson 2 (191,75 metri), Sfinții Împărați, tronson 1 (109,35 metri), Sfinții împărați, tronson 2 (138,10 metri), Vlad Țepeș (163,6 metri), Mihai Viteazu (90,5 metri), Victor Tulbure (226,5 metri) și Slănicului (167,1 metri); sat Cunești – Slătioara (174,25 metri), Peneș curcanu (79 metri), Ioan Corvin (739,8 metri), Iancu de Hunedoara (264,9 metri) și Veizu Constantin (399,75 metri); sat Rasa – Bucovina (303 metri), General Vasile Milea (325,5 metri), George Bacovia (250 metri), Preot Alexe Popescu (188,2 metri), Stadionului 1 (276 metri) și Gălățui (291,9 metri); sat Bogata – Unirii (246,2 metri), Grădiniței (576,9 metri), Călugăreni (282,9 metri) și Posada (260,5 metri). Pentru etapa a doua, care va demara în perioada următoare, cu termen estimat de finalizare primăvara anului următor, se vor moderniza și asfalta următoarele străzi: sat Grădiștea – Campionului (456 metri), Erou Andrei Tudor (135 metri), Șerban Vodă (280 metri), Erou Nistor Ion (255 metri), Zăvoiului (295 metri), Anghel Saligny (243 metri) și Soldat Craia Gh. Ion (520 metri); sat Cunești – Grivița (793 metri), Pescăruș (186 metri), Mihai Sadoveanu (190 metri), Soldat Radu Tudorache (205 metri) și Ștefan Bănică (415 metri); sat Rasa – Bucovina (295 metri), Ion Neculce (158 metri), Eternității (184 metri), Carol I (278 metri), Mateiu Caragiale (265 metri), Poștei (1206 metri) și Grigore Ureche (244 metri); sat Bogata – Obeadă Vasile (424 metri), Stadionului (153 metri) și Mărășești (91 metri). Toate aceste investiții s-au realizat pe baza documentațiilor depuse de Primăria Grădiștea, pe mandatul actualului primar Constantin Corbu, începând cu anul 2013. Edilul precizează că, la acest moment, datorită schimbărilor efectuate în grilele de salarizare și includerea asistenților personali ca beneficiari de salarii date de administrația locală, fondul de investiții a scăzut, de la 2,3 milioane lei anual, la numai 1,3 milioane lei. „Așa a scăzut fondul de dezvoltare și e normal să nu mai ai bani pentru cofinanțarea proiectelor depuse, care sunt o multitudine”. Spre exemplu, numai în data de 18 octombrie 2019, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire grădiniță cu program normal, în sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași”. Astfel, prin construirea grădiniței cu program normal, 60 de preșcolari vor beneficia de activități educaționale desfășurate într-un cadru optim, în condiții comparabile cu cele din zonele urbane. Investițiile preconizate de administrația locală, beneficiarul fondurilor Regio, au o valoare totală de 1.553.699,50 lei, din care peste 1,2 milioane de lei constituie alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 196 de mii de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului fiind de peste 30 de mii de lei. Proiectul va fi implementat în 42 de luni, în perioada 1 mai 2018 – 30 noiembrie 2021. Mai mult, în baza protocolului încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primăria comunei Grădiştea a procedat la predarea-primirea unui amplasament, în suprafaţă de 1476 mp, în scopul realizării de către Compania Naţională de Investiţii (CNI) a obiectivului de investiţii „Construire sediu primărie D+P+1 etaj” actualul sediu al Primăriei va fi demolat, urmând ca activitatea angajaţilor să se desfăşoare temporar într-un spaţiu din cadrul Şcolii Cuneşti, până la finalizarea noului sediu. „Acest obiectiv important al comunei noastre, se va construi pe același loc unde astăzi funcționează Primăria veche, vis-a-vis de Căminul Cultural, aflat în modernizare și extindere!”, precizează primarul comunei Grădiștea, Constantin Corbu.


Comuna Spanțov


10.065.831 lei este suma care se investește pe raza comunei Spanțov, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat de Ministerul Dezvoltării, pentru lucrări de asfaltare a drumurilor de interes local. Se vor asfalta drumuri pe o lungime totală de 8228 metri liniari, în toate cele trei sate componente, astfel: sat Spanțov- strada Arcului (849 metri), strada Sportului (202 metri), strada Condor (280 metri); sat Stancea – strada Păcii (303 metri), strada Cocor (545 metri), strada Zimbrului (120 metri), strada rândunelelor (250 metri), strada Culturii (250 metri), strada Mihai Eminescu (305 metri), strada Viselor (288 metri), strada ion Creangă (180 metri), strada Grânelor (138 metri), strada Lunii (187 metri), strada Luminii (176 metri), strada Orion (187 metri), strada Carelor (200 metri), strada Oituz (187 metri), strada Macului (200 metri), strada Mănești (185 metri), strada Anemonei (100 metri), strada Crinului (150 metri), strada Rozelor (156 metri); sat Cetatea Veche  – strada Nufărului (121 metri), strada Labirint (450 metri), strada Lotus (109 metri), strada Daliei (110 metri), strada Corabia (328 metri), strada Plopilor (140 metri), strada Mieilor (108 metri), strada școlii (106 metri), strada Dropiei (176 metri), strada Bărăgan (781 metri), strada Cerbului (361 metri). La acest moment, drumurile fie sunt pietruite, în cea mai mare parte, însă de cele mai multe ori ecartamentul acestora nu depășește 4 metri. Cornel Toma, viceprimarul localității, ne spune că lucrarea de asfaltare se derulează deja, la nivelul comunei, fiind predate drumuri, la cheie, pe o lungime de 2 kilometri, lucrarea derulându-se dinspre satul Cetatea Veche spre satul Spanțov și, ulterior, Stancea. Lucrările au demarat în cursul lunii septembrie și se estimează că va fi finalizată în primăvara anului următor, condițiile meteorologice așteptate, la acest moment, nemaifiind prielnice pentru executarea unor astfel de activități. „Nu cred că reușim să terminăm tot, anul acesta. Sperăm să terminăm cu Cetatea Veche și Spanțov, până vine iarna. Noi am împărțit această investiție în așa fel încât să avem în fiecare sat străzi asfaltate în mod egal, să nu se creadă că facem diferențe între sate”. În satul Spanov, au mai fost lucrări de reabilitare și modernizare, inclusiv prin turnare de covor asfaltic, dar numai pe una dintre străzi, în lungime de 600 de metri, investiția fiind făcută cu fonduri proprii. În localitatea Spanov, va fi asfaltată una dintre cele mai lungi străzi, de 849 de metri, aceasta constituind, în viitorul proxim, o variantă de evitare a drumului național pentru atelaje sau utilaje agricole, drumul fiind paralel cu cel principal, ulterior legându-se prin două străzi perpendiculare, Sportului și Condor. În Cetatea Veche, cea mai lungă stradă care urmează să fie reabilitată este strada Bărăgan, aceasta făcând direct legătura cu satul nou înființat, după strămutarea localnicilor în urma inundațiilor din 2010. „S-a constituit un nou sat chiar în câmp, unde am avut teren la dispoziție, iar acest drum este de o necesitate absolută, pentru a facilita locuitorilor accesul la drumul principal.” 19 străzi vor fi asfaltate în satul Stancea, comparativ cu 3 străzi în satul Spanțov și alte 11 în satul Cetatea Veche, câtă vreme numărul locuitorilor din primul sat este egal cu cel al locuitorilor din celelalte două sate. Pietrișul și piatra spartă care acoperă, la acest moment, străzile care urmează să fie asfaltate, vor fi recuperate și folosite pentru profilarea unor noi străzi din satul Stancea, străzi care, la acest moment, nu au nici denumiri. „Am făcut trei propuneri de nume și așteptăm să vedem dacă vor fi aprobate”. Pentru o nouă etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, primăria Spanțov a mai depus un proiect care vizează tot asfaltarea de străzi, pe o lungime de 10 kilometri.


Comuna Ulmeni


Ion Catană, viceprimar cu atribuții delegate de primar al comunei Ulmeni, afirmă că, în prezent, două proiecte deosebite, cu finanțare guvernamentală, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, se află în derulare: 1. sistem de canalizare și stație de epurare comunală și reabilitare sistem de alimentare cu apă, cu o valoare estimată la 13.963.995 lei; 2. modernizare străzi, cu o valoare estimată la 6.100.460 lei. Ambele proiecte se află în curs de executare, procentul lucrărilor derulate până la acest moment fiind estimat la 35 la sută. Pentru proiectul de asfaltare de străzi, se vor moderniza drumuri de interes local pe o lungime de 5 kilometri. „În cadrul proiectului sunt prevăzute 14 străzi, din care aproape finalizate sunt 6. Mai avem de executat la acestea podețe, finisaje, încă nu s-a făcut recepția lor.” Pentru străzile prinse în programul de asfaltare, mai întâi au fost derulate lucrările de introducere a rețelei de canalizare sau de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă. Ion Catană ne spune că, la nivelul comunei, din 1800 de gospodării existente, aproximativ 1.100 se vor putea racorda la rețeaua de canalizare. „În momentul în care rețeaua de canalizare va fi dată în folosință, estimez că jumătate din gospodăriile care pot beneficia de această facilitate, se va conecta, mai ales că nu toate au băi în interior.” Se vor moderniza, în cadrul aceleiași finanțări, și două stații de captarea apei, din două puțuri de forate. Se vor adăuga și două bazine de stocarea apei, iar conductele metalice vor fi schimbate cu unele din PVC. Bazinele de stocare vor avea o capacitate de 100 de metri cubi. Sistemul de alimentare cu apă și cel de canalizare, după finalizarea acestora, vor fi date în exploatare prin intermediul unei societăți comerciale de utilitate publică, urmând ca aceasta să fie înființată de consiliul local comunal. La nivel local, metrul cub de apă costă 1,5 lei. „După ce punem în funcțiune rețeaua de canalizare, intenționăm ca întreaga gospodărie de apă s-o gestionăm pe plan local, câtă vreme numărul angajaților contractuali de pe lângă primăria locală este unul limitat”. Societatea comercială va avea, la început, maxim 3 angajați. „În funcție de veniturile realizate, vom încerca să diversificăm obiectul de activitate al acesteia. La momentul punerii în exploatare a sistemului de canalizare și cel de aducțiune, plus alimentare cu apă, vă dați seama că vom avea nevoie de electromecanici, de mecanici, de electricieni, adică de oameni calificați”. La nivelul comunei Ulmeni, după finalizarea și acestei etape a programului de asfaltare la nivel local, rețeaua de drumuri va fi modernizată în proporție de jumătate. „Avem o rețea de 22 de kilometri de drumuri de interes local, iar cu acești 5 kilometri noi, vom ajunge la o rețea stradală asfaltată de 11 kilometri”. Ion Catană, viceprimar cu atribuții delegate de primar al comunei Ulmeni, declară că situația nu va rămâne pentru foarte multă vreme la acest stadiu, câtă vreme, în cadrul unei noi etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, intenționează să depună un proiect pentru asfaltarea și celorlalte străzi ale comunei. „Evident, asta numai în situația în care acest program se va derula în continuare. La ce se aude, nu știu ce să spun, acum. Probabil că ne vom orienta spre alte variante de finanțare, inclusiv prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, chiar dacă nu este o variantă de luat în calcul, câtă vreme una dintre cerințe este să cotizezi, anual”. O astfel de cotizație s-ar fi ridicat, la nivelul comunei, la suma de 700.000 lei pe an, adică toți banii din fondul de dezvoltare local. „Ne-am făcut socotelile și am văzut că nu ne permite bugetul, ar însemna să rămânem, spre exemplu, fără bani de lemne, în școli. Din această cauză nici nu am depus o asemenea cerere de finanțare”. Ion Catană consideră că, pe anul în curs, situația din punct de vedere edilitar-gospodăresc, a fost una bună, câtă vreme s-a finalizat unul dintre proiecte, accesat în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, însemnând reabilitarea și modernizarea școlii, iar lucrările la rețeaua de canalizare și de apă potabilă, precum și cele de asfaltare de străzi, sunt în plină derulare.


Comuna Ciocănești


Două proiecte, cu o finanțare totală de 12.117.995 lei, venită de la bugetul de stat, a accesat comuna Ciocănești, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării. S-au primit fonduri pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă (3.489.952 lei) și modernizare străzi de interes local (8.628.043 lei). Se vor asfalta următoarele străzi: satul Andolina – Teiului (340 metri), Mărului (490 metri) și Caisului (470 metri); sat Sârbi – Cuișor (60 metri), Cununiței (190 metri), Calei (330 metri), cameliilor (325 metri) și Iasomiei (1.170 metri); sat Mărgineni – Bujorului (500 metri), Cicoarei (230 metri), Mărgăritarului (170 metri), Petuniilor (365 metri), Micșunelelor (166 metri) și Mușețelului (135 metri); sat Smârdan – Macului (540 metri), Busuiocului (530 metri), Lianei (200 metri), Zorelelor (460 metri), Lalelelor (693 metri) și Narciselor (1.310 metri). Lungimea totală a străzilor care vor fi asfaltate este de 8.665 metri, acestea având partea carosabilă cu o lățime de 4 metri, la care se adaugă acostamente și șanțuri de 3,5 metri. Comuna Ciocănești, însă, dispune de o rețea de drumuri de interes local în lungime de 63 de kilometri, iar maniera prin care s-a înțeles împărțirea sumelor, către administrațiile locale, îl nemulțumește pe primarul comunei Ciocănești, Petre Pavel: „La aceste valori, care sunt cam la același nivel, pentru aproape toate localitățile, o comună, care dispune de o rețea stradală de 15-20 de kilometri, termină de asfaltat în două etape.” Lucrările de calibrare a drumurilor și, ulterior, de asfaltare, sunt întârziate, la acest moment, ca urmare a birocrației excesive. „Până obții toate hârtiile, trece un an de zile. Acum suntem la faza de a da ordinul de începere a lucrărilor, însă ne mai lipsește un aviz.” Au fost selectate firmele de proiectare și de execuție, urmând să se emită o hotărâre de consiliu local referitoare la indicatorii tehnico-economici. „Într-o săptămână vom avea toate actele necesare. Acum, însă, am înțeles că nici constructorii nu mai vor să lucreze, câtă vreme nu sunt date certe privind continuarea finanțărilor pe astfel de proiecte. Eu am înțeles că și viitorul guvern va respecta contractele de finanțare și nu vor fi stopate. Bine ar fi ca toate aceste proiecte să fie finalizate, căci unii au apucat să le execute, alții, cum e și cazul nostru, abia suntem la capătul birocrației, adică al obținerii avizelor. O astfel de lucrare se poate executa în câteva luni. Problema este dacă se va mai respecta contractul de finanțare, constructorii au început să fie circumspecți”. La nivelul comunei Ciocănești, din rețeaua de drumuri de interes local, în lungime de 63 de kilometri, doar 15 kilometri se prezintă în condiții normale. Primii 5 kilometri au fost asfaltați cu bani europeni, comuna Ciocănești fiind prima localitate din județ care a accesat astfel de fonduri. S-au mai asfaltat drumuri, pe o lungime de 7,5 kilometri, în prima etapă a Programului Național de Dezvoltare Locală, diferența până la 15 fiind acoperită cu fonduri proprii, dar care nu se prezintă la același grad tehnico-economic. „Cei care nu înțeleg ce înseamnă acest program, trebuie să priceapă că niciodată o comună, cu un astfel de potențial, adică limitat, ar putea dispune de astfel de sume, pentru executarea de infrastructură. Pentru mediul rural, e o treabă extraordinară. Cu bani proveniți din bugetul local, niciodată nu poți face așa ceva!” Primarul comunei Ciocănești identifică, însă, o problemă viitoare pentru localitățile mici și cu posibilități financiare reduse: întreținerea acestor investiții, fie că este vorba de cele de drumuri, fie că este vorba de rețelele de apă potabilă sau de canalizare. Ca soluție, Petre Pavel spune că există una singură: comasarea comunelor mici într-un centru administrativ care să funcționeze pentru 10.000 de locuitori, iar fostele primării să devină birouri unice ale viitoarelor administrații locale. „Dar și acest lucru e aproape imposibil, căci astfel de modificări pot fi făcute fie prin schimbarea Constituției, fie prin referendum. Iar orgoliile locale sunt imense. Dar e impropriu ca tu, o comună mică, sa menții un aparat administrativ care să-ți asigure o minimă funcționare.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read