AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Alexandru Odobescu:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, emis de Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, se arată că, în derularea activităților propuse, s-au urmărit mai multe aspecte: 1. atragerea a cât mai multe investiții pentru dezvoltarea unei economii sănătoase; 2. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 3. întreținerea și modernizarea continuă a domeniului public; 4. întreținerea și repararea străzilor din comună, în limita bugetului local; 5. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; 6. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar și de altă natură în acțiunile inițiate de elevi; 7. au avut loc acțiuni de colectare a deșeurilor; 8. s-a derulat toaletarea vegetației uscate pe domeniul public, în parcuri, sub liniile de tensiune; 9. s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi și a acostamentelor de pe marginea drumului dintre sate. În anul 2020, Consiliul Local al comunei Alexandru Odobescu a fost convocat în 16 ședințe, din care: 12 ședințe ordinare; 4 ședințe extraordinare. Au fost adoptate 56 de hotărâri cu caracter normativ și individual, însemnând, printre altele: 1. aprobarea unor documentații tehnico-economice; 2. rectificarea bugetului local pe venituri și cheltuieli; 3. stabilirea impozitelor și taxelor locale; 4. aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei. Au fost eliberate 24 de certificate de urbanism și 8 autorizații de construcție. Totodată, se arată în același document citat, au fost emise 152 de dispoziții ale primarului, dintre care și dispoziții colective, vizând ajutorul social, dreptul la alocație sau convocări de ședințe. Investițiile majore ale comunei Alexandru Odobescu, în anul 2020, au urmat cele din anii anteriori, în sensul că s-a dorit continuitatea investițiilor, modernizările, reparațiile începute în anii precedenți. * S-a continuat cu pietruirea drumurilor în unele sate aparținând comunei, au fost executate lucrări de reparații la podețurile din localitățile comunei. * Au fost continuate lucrările de construcție a grădinițelor cu program prelungit din satele Nicolae Bălcescu, Alexandru Odobescu și Gălățui. Investiția este finanțată de Guvernul României, prin program Programul Național de Dezvoltare Rurală, lucrările fiind finalizate. * La Căminul Cultural din satul Nicolae Bălcescu, s-au continuat lucrările de reparații și modernizare, acestea fiind finalizate. * În cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, a fost declarat eligibil pentru finanțare proiectul de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Alexandru Odobescu, sat Gălățui, acesta fiind în curs de finalizare.  Una din principalele priorități pe anul 2020 a fost și rămâne educația copiilor din comună, afirmă, în continuare, Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu. Ca în fiecare an, și în anul 2020 au fost efectuate lucrări de reparații, salubrizare și modernizare în unele instituții de învățământ, pentru a crea condiții bune pentru anul școlar 2020 – 2021. Totodată, având în vedere dezvoltarea rapidă și necesitățile comunei, a fost înființat Serviciul Ordine Publică – Poliția Locală. Poliția Locală Alexandru Odobescu si-a desfășurat activitatea în cursul anului 2020, cu un efectiv de 3 polițiști locali. Activitatea constă în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, polițiștii desfășurând o gamă largă de operațiuni. Pentru Poliția Locală Alexandru Odobescu, prioritar a fost și este munca de prevenție, prin prevenirea cetățenilor să respecte legea, nu prin mijloace coercitive (sancțiuni contravenționale) ci prin dialog și îndrumare, deoarece cetățeanul este partenerul nostru. Paza Comunei Alexandru Odobescu se organizează potrivit Legii nr-333/2003, în scopul asigurării siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. În acest sens, în cadrul activităților de amenajare și de curățenie a localităților, a fost adusă la cunoștință cetățenilor printr-un număr de 367 înștiințări și somații, să curețe șanțurile de scurgere a apei, a podețelor și a tuburilor de beton, să tundă iarba din fața proprietății, să nu depoziteze materiale de construcții și utilaje agricole pe domeniul public, să curețe utilajele agricole de noroi la intrarea pe drumurile publice. Serviciul de pază de pe raza Comunei Alexandru Odobescu se execută de către personalul Poliției Locale, care execută serviciul prin sistem de patrulare pe raza unității administrativ teritoriale. Totodată, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. În cursul anului 2020, s-au înregistrat un număr de 6 utilaje agricole, eliberându-se pentru toate acestea, numere de circulație și certificate de   înregistrare. De asemenea au fost înmânate locuitorilor de pe raza teritorială a comunei Alexandru Odobescu un număr de 196 invitații de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A). În anul 2020, la stare civilă au fost întocmite: 1 acte de naștere, 8 acte de căsătorie și 43 acte de deces. Au fost eliberate un număr de 140 de certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces). Au fost primite/operate/trimise/ un număr de 103 de mențiuni. În registru de intrare-ieșire au fost înregistrate un număr de 330 de poziții. Au fost emise peste 200 de înștiințări de plată către contribuabili. Au fost făcute somații și titluri executorii către 10 persoane juridice și 30 către persoane fizice. S-au adunat datele și s-au întocmit un număr de 20 de dosare fiscale. Activitatea Serviciului Comunitar de Asistență Medicală desfășoară activități de asistență medicală comunitară în cadrul Primăriei Alexandru Odobescu, aparținând și fiind finanțat de Ministerul Sănătății. Activitatea de asistență medicală comunitară constă în: 1. identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității; 2. determinarea nevoilor medico-sociale ale populației cu risc; 3. culegerea datelor despre starea de sănătate a familiilor din teritoriu unde își desfășoară activitatea; 3. identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta din cadrul cabinetului medical individual, pentru asigurarea condițiilor favorabile dezvoltării a nou-născutului; 4. Efectuare de vizite la domiciliul lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului; 5. colaborare cu serviciul social din primărie, pentru: supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și copilului mic; participarea la vaccinări; luarea de măsuri preventive privind combaterea eventualelor focare de infecții; monitorizarea pacienților externați din spital; efectuarea triajului epidemiologic, periodic în grădinițele, școllile comunei și efectuarea educației sanitare privind prevenirea epidemiilor, respectarea igienei corporale la copii; administrarea tratamentelor injectabile, perfuzabile pe baza biletului de tratament de la medicul de familie sau medic specialist; colaborarea cu medicii de familie din comună în vederea prescrierii rețetelor și biletelor de trimitere spre către diferite cabinete de specialitate la nevoie; activități de prevenire și profilaxie primară, secundară și terțiară; activități de consiliere socială; îngrijirea medicală la domiciliu a gravidei, nou-născutului și mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului mintal și a bătrânului; activități de recuperare medicală. În anul 2020 s-au monitorizat un număr de 1960 beneficiari, astfel: Nicolae Bălcescu, număr total de persoane asistate – 1.000, din care: 9 gravide, 9 nou-născuți; Alexandru Odobescu, număr total de persoane asistate – 690, din care: 7 gravide, 7 nou-născuți; Gălățui, număr total de persoane asistate – 300, din care: 1 gravidă, 1 nou născut. Au fost întocmite 4 anchete sociale pentru DGASPC Călărași cu privire la copii dați în plasament. Au fost întocmite  25 anchete  sociale pentru grad de handicap. Au fost întocmite 2 anchete sociale și adrese pentru Judecătorie cu privire la încredințarea minorului în urma divorțului dintre părinți. Serviciul de asistență socială identifică, monitorizează și acordă sprijin persoanelor sau familiilor aflate în situații de risc, fără să se facă discriminare etnică, religioasă etc. Au fost aprobate un număr de  de 39 ajutoare pentru încălzirea cu lemne, combustibili solizi pentru familiile sau persoanele singure, conform Legii 416/2001. 87 de persoane se află în plată ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap sau reprezentând indemnizații pentru persoane cu handicap. În anul 2021, arată Nicolae Eremia, primarul comunei, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2020, se urmărește continuarea dezvoltării socio-economice și modernizarea comunei Alexandru Odobescu, prin programe și investiții în infrastructură, dezvoltarea serviciilor medicale pentru îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor și prevenirea bolilor și îmbolnăvirilor prin asigurarea accesului la serviciile de recreere, sport și sănătate.

Comuna Valea Argovei:

În Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, prezentat de Constantin Boitan, primarul comunei Valea Argovei, se arată că principalul scop al administrației publice locale a fost aceea de a îmbunătății calitatea și eficiența muncii, în folosul cetățenilor: „Activitatea în administrația locală a comunei Valea Argovei se desfășoară în slujba cetățeanului, primarul impunând eficientizarea muncii funcționarilor, fără să se aștepte ore întregi pe la compartimentele din subordine, cu respectarea legii.” Constantin Boitan afirmă că nu există un program prestabilit de audiențe, acestea derulându-se permanent. Pe anul 2020, la nivel local s-au emis 240 de dispoziții de primar, 50 de hotărâri de consiliu local. „Consider că prezentul raport anual de activitate este nu doar o datorie a noastră, ci și o necesitate, această lucrare reprezintă un instrument prin care cetățenii comunei Valea Argovei sunt informați despre modul și eficiența rezolvărilor treburilor publice, în contextul preocupării pentru o reală deschidere și transparență. Fiecare an în sine reprezintă o nouă provocare, aduce noi situații, probleme care trebuie gestionate și rezolvate într-un mod legal, dar și benefic pentru cetățean sau pentru comunitate în general”. Comuna Valea Argovei, în ultima perioadă, a beneficiat de investiții masive, mai ales în infrastructură. Astfel, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, au fost aprobate la finanțare, cu o valoare eligibilă de 9.155.030 lei, reabilitări de drumuri de interes local. S-au asfaltat străzi în Valea Argovei, Vlădiceasca și Siliștea, pe o lungime totală de 11 kilometri. Sistemul de canalizare și de reabilitare rețea de apă potabilă, are o valoare estimată de 16.640.858 lei. Constantin Boitan, edilul localității, ne spune că rețeaua are 24 de kilometri lungime, în cadrul proiectului de înființare rețea de apă uzată, cu stație de epurare. S-a reabilitat și rețeaua de alimentare cu apă potabilă, însemnând construcția și punerea în funcțiune a stațiilor de pompare, două pentru satul Valea Argovei și alte două situate în satul Siliștea. La Valea Argovei se înființează o stație de pompare la unul dintre puțurile forate care colecta apa într-un bazin aflat mult prea departe de consumatorii casnici, eficiența acestuia fiind minimă. S-au amenajat, concomitent, stații de clorinare a apei, câtă vreme pânza freatică, în județul Călărași, este afectată. Constantin Boitan precizează că, în ultima perioadă, s-au semnat contracte de finanțare pentru: 1. Reabilitare, modernizare și extindere, prin desființare corp anexa C2, și dotare școala gimnazială nr. 1 Valea Argovei, corp A, corp B; dar și că se continuă, la acest moment, proiectul de asfaltare a drumurilor de interes local și la rețeaua de canalizare cu stație de epurare a apei uzate. Se are în vedere modernizarea terenului de fotbal, însemnând tribune și vestiare, proiect care se află în derulare. Se mai au în vedere următoarele investiții: 1. modernizare locuri de joacă pentru copii; 2. sistem de supraveghere video în toate satele componente ale comunei; 2. înființare canalizare și stație de epurare în satul Siliștea; 3. modernizarea grădiniței din Valea Argovei, prin dotarea acesteia cu o centrală termică și izolarea termică; 4. obținerea de fonduri, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, pentru construirea unui cămin cultural comunal; 5. se are în vedere, într-un parteneriat mai amplu cu alte comunei din zonă, înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale; 6. atragerea de noi fonduri sau cu fonduri proprii pentru asfaltarea drumurilor care nu au fost prinse în cadrul proiectelor de reabilitare și modernizare. În finalul documentului, Constantin Boitan, primarul comunei, precizează: „Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor cetățenilor din această localitate, atât celor care m-au susținut și mi-au oferit onoarea de a câștiga un nou mandat de primar, cât și celor care nu au fost convinși de eforturile mele și ale administrației pe care o conduc, pe care îi asigur încă o dată că am acționat întotdeauna cu bună-credință și în interesul general al comunei.”

Comuna Tămădău Mare:

„Publicarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2020, este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere și transparență a instituției noastre”, precizează Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare. Totodată, acesta precizează că un astfel de document reprezintă unul din instrumentele prin care Primăria comunei Tămădău Mare pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea primăriei, a Consiliului Local, fiind, totodată, și o dare de seamă privind starea economică, socială și de mediu, la acest moment. Principalele preocupări ale administrației publice locale din cadrul comunei Tămădău Mare, au fost: 1. gospodărirea eficientă a comunei; 2. atragerea de investitori; 3. bunăstarea cetățenilor, prin următoarele direcții: 1. dezvoltarea infrastructurii prin atragerea de fonduri nerambursabile, în vederea realizărilor obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Tămădău Mare, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor, în limita bugetului local; 2. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică; 3. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar și nu numai, în acțiunile inițiate de elevi; 4. eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, cât și în relațiile cu cetățenii, aceștia fiind principalii beneficiari ai acestor servicii. Comuna Tămădău are în componență 7 sate. Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Dârvari, Călăreți, Șeinoiu și Săcele. Vatra satelor comunei are o suprafață de 298 hectare, iar suprafața totală a comunei este de 4.120 hectare. Pe teritoriul administrativ, se află pădurea Călăreți, cu o suprafață de 370 hectare. Numărul total al locuitorilor este de 2.538, cu un număr total de 885 gospodării. Populația, pe sate, este următoarea: Tămădău Mare – 1.045 locuitori, cu 358 gospodării; Călăreți – 375 locuitori, cu 115 gospodării; Dârvari – 120 locuitori, cu 53 gospodării; Plumbuita – 546 locuitori, cu 183 gospodării; Tămădău Mic – 110 locuitori, cu 46 gospodării; Șeinoiu – 263 locuitori, cu 97 gospodării; Săcele – 79 locuitori, cu 33 gospodării. Statistic, la nivelul fiecărui sat, se înregistrează: 1. Tămădău Mare – 7 bovine, 75 ovine, 121 caprine, 7 cai, 280 porcine, 4820 păsări; 2. Călăreți – 8 bovine, 103 ovine, 51 caprine, 5 cai, 78 porcine, 1250 păsări; 3. Dârvari – 2 bovine, 11 ovine, 8 caprine, 2 cai, 41 porcine, 385 păsări; 4. Plumbuita – 5 bovine, 125 ovine, 67 caprine, 6 cai, 184 porcine, 1720 păsări; 5. Tămădău Mic – 0 bovine, 0 ovine, 78 caprine, 0 cai, 12 porcine, 130 păsări; 6. Șeinoiu – 5 bovine, 81 ovine, 56 caprine, 5 cai, 120 porcine, 1309 păsări; 7. Săcele – 8 bovine, 52 ovine, 17 caprine, 3 cai, 31 porcine, 292 păsări, cu un total general, la nivelul comunei, de: bovine – 35; ovine – 447; caprine – 398; cabaline – 28; porcine – 746; păsări – 9.906. În anul 2020, au fost emise 103 dispoziții ale primarului, vizând: 1. constituirea unor comisii de lucru; 2. încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu; 3. acordarea de indemnizații de susținere și de handicap; 4. acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social; 5. acordarea ajutoarelor de urgență; 6. convocări etc. La nivelul Consiliului Local al comunei Tămădău Mare au fost emise 62 de hotărâri, în următoarele domenii: 1. aprobarea bugetului local; 2. aprobarea unor documentații tehnico-economice; 3. stabilirea taxelor și impozitelor locale; 4. rectificarea bugetară; 5. acordare locuri de casă; 6. aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor etc. S-au înregistrat 42 contracte de arendare. S-au înregistrat 35 de oferte pentru vânzarea de terenuri extravilane. S-au întocmit 13 sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. În cadrul Compartimentului de relații cu publicul s-au înregistrat următoarele date: înregistrarea în registrul intrări-ieșiri – 5794 poziții; primiri și expedieri corespondență – 2115 poziții; răspunsuri telefonice – 3200 poziții; evidență email – 1780 poziții; tehnoredactare adrese – 517 poziții. În domeniul urbanismului, s-au emis: 50 certificate urbanism persoane fizice; 4 certificate urbanism persoane juridice; 22 autorizații de construcție, din care – 22 pentru persoane fizice; 0 pentru persoane juridice; s-au eliberat 4 autorizații de demolare, din care: 3 pentru persoane fizice, 1 pentru persoane juridice. Compartimentul de buget-finanțe contabilitate a emis. 715 certificate fiscale; 412 confirmări de debite pentru amenzile primite în cursul anului; s-au primit 167 declarații de impunere de la persoanele juridice și fizice; s-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic astfel: 51 persoane juridice; 2282 persoane fizice. În domeniul achizițiilor publice, pentru implementarea unor investiții cu fonduri naționale și europene, au fost încheiate contracte de finanțare pentru următoarele proiecte: 1. reparație generală și modernizare Școala primară nr. 3 și Grădinița nr. 4, în satul Șeinoiu; 2. înființare rețea de canalizare și stație de epurare; 3. extindere rețea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari; 4. realizări alei pietonale; 5. diversificarea serviciilor și facilităților oferite pescarilor prin amenajare teren de sport și spații de joacă în satul Tămădău Mare; 6. reabilitare, modernizare, extindere și dotare așezământ cultural, în satul Tămădău Mare. La starea civilă, s-au eliberat: 14 certificate naștere; 24 certificate căsătorie; 45 certificate deces; s-au întocmit 41 acte de deces, 15 acte de căsătorie și 1 act de naștere; s-au operat 166 mențiuni în registrele de stare civilă; s-au eliberat 8 livrete de familie, s-au retras 32 de certificate de stare civilă; au fost înregistrate 280 de acte de stare civilă. În cadrul structurii de registru agricol, s-au eliberat: 8 atestate de producător; 4 carnete de comercializare a produselor; 625 adeverințe cu date din registrul agricol; 170 adeverințe pentru APIA; s-au deschis 20 rol-uri pentru tineri și 10 rol-uri pe baza actelor de vânzare-cumpărare. În domeniul asistenței sociale, datele sunt următoarele: anchete sociale pentru ajutor social – 40; pentru burse școlare – 5; pentru poliție și instanțe – 7; pentru alocații de susținere a familiei – 42; pentru locuințe – 0; pentru protecția copilului – 60; pentru handicap – 40; pentru încălzirea locuinței – 0; pentru diverse solicitări – 6. S-au mai înregistrat următoarele date: 4 dosare noi de ajutor social; 5 dosare alocații pentru susținerea familiei; 15 dosare de indemnizație pentru creșterea copilului; 5 dosare stimulent de inserție; 2 dosare tichete sociale grădiniță; 1 dosar angajare asistenți sociali; 3 dosare indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 3 dosare încetare indemnizații cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal; 3 dosare ajutoare deces; 4 adeverințe ajutor social; 15 dispoziții ajutor social; 1 contract de muncă asistenți personali; 21 dosare pentru ajutor de încălzire. La nivel local, biblioteca funcționează în 2 spații, respectiv o sală de lectură și o alta amenajată ca Biblionet, dotată cu 4 calculatoare, o imprimantă și un scanner. Fondul de carte este de aproximativ 12100 volume. La nivelul comunei, funcționează un cabinet medical individual, deservit de un medic de familie și un asistent, iar activitatea sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul unui cabinet specializat.

Comuna Frăsinet:

„Comuna noastră are nevoie urgent de o schimbare. Împreună vom învinge vechile metehne, neputința și indolența vechii administrații și vom face din Frăsinet acel loc în care tradițiile, natura și credința oamenilor se vor împleti armonios cu proiecte importante de dezvoltare, acestea aducând bunăstare și vor contura un viitor mai sigur pentru toți”, declara, recent, Alin Daniel Ploieșteanu, noul primar al comunei. Comuna Frăsinet numără, conform ultimului recensământ derulat la nivel național, în anul 2011, 1845 locuitori, în cadrul celor 6 sate componente: Frăsinet, Curătești, Dănești, Frăsinetu de Jos, Luptători și Tăriceni. Populația comunei este în scădere, la recensământul anterior, din anul 2002, numărul locuitorilor fiind de 2048. Ca priorități, pentru actualul mandat de primar al comunei Frăsinet, Alin Daniel Ploieșteanu și-a fixat următoarele obiective: 1. reabilitare, modernizare și dotare Școala Generală Frăsinet și Școala Luptători, prin construirea de grupuri sanitare în interiorul acestora și introducerea sistemului de încălzire centralizată, mai ales că unitățile de învățământ de pe raza comunei sunt printre puținele care mai folosesc încălzirea cu ajutorul sobelor; 2. construirea unei săli de sport, cu finanțare de la Compania Națională de Investiții, astfel încât elevii să-și desfășoare orele de educație fizică în condiții decente; 3. înființarea unui ansamblu de dansuri populare în cadrul școlii coordonat de un instructor calificat, urmând să se achiziționeze costume populare, câtă vreme și la acest capitol, comuna Frăsinet este printre puținele localități, la nivel județean, care nu are un astfel de ansamblu care să ducă tradiția românească mai departe, către viitoarele generații; 4. fundurile vor fi direcționate și către amenajarea de alei pietonale de-a lungul Drumului Județean 303, în toate satele componente, câtă vreme nu există astfel de facilități pietonale; 5. modernizarea spațiului destinat farmaciei și dispensarului comunal; 6. se are în vedere asfaltarea a 32 de kilometri de drumuri de interes local în satele Luptători, Curătești și Dănești, sate care nu au fost cuprinse în proiectele depuse în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, deși finanțările ar fi permis acest fapt; 7. se urmărește introducerea sistemului de canalizare cu stație de epurare, al nivel comunal, fie prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, fie prin fonduri europene derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare; 8. tot prin acest mod, se urmărește îmbunătățirea calității apei potabile, astfel încât aceasta să fie conformă; 9. se are în vedere atragerea de investitori și investiții la nivel local, pentru crearea de locuri de muncă; 10. se are în vedere construirea de locuri de joacă pentru copii, în toate satele comunei, prin atragerea de fonduri de la nivel guvernamental sau de la nivel european; 10. se urmărește realizarea a două terenuri de sport sintetice, urmând să se amenajeze un nou teren de fotbal, cu vestiare pentru jucători și tribune pentru spectatori. „Toate aceste proiecte de dezvoltare a comunei pot fi realizate fără mare greutate, unele cu ajutorul fondurilor naționale, cum ar fi asfaltarea, altele cu fonduri europene. De asemenea, fondurile proprii, provenind din taxele și impozitele plătite de către cetățenii comunei, le vom cheltui într-un mod extrem de cumpătat, astfel încât să putem realiza foarte multe lucruri cu puținii bani car se strâng, la nivel local”, afirma Alin Daniel Ploieșteanu, primarul comunei Frăsinet. La acest moment, proiectul pentru amenajarea unui parc în satul Luptători a fost aprobat și intră în linie dreaptă. „Așa cum am promis, copiii sunt o prioritate pentru noi și o să facem tot posibilul să îi facem fericiți, să le asigurăm o creștere cât mai sănătoasă și să îi ținem cât mai în siguranță. Vă promitem că vor urma și în celelalte sate! Tinerii sunt prioritatea administrației noastre și vom fac tot posibilul să le asigurăm toate facilitățile”. Valoarea totală a proiectului este de 846.847 lei, cu o valoare publică eligibilă (nerambursabilă) de 659.611 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read