AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Cuza Vodă

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Cuza Vodă

9.501 cereri și documente s-au primit, prin registratură, în cursul anului 2022, se arată în Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Cuza Vodă, pe anul trecut. S-au derulat 19 ședințe de consiliu local, cu 113 hotărâri aprobate. S-au emis, totodată, 343 dispoziții cu caracter nominal și general.

Monica Silvia Ceaușescu, edilul localității, afirmă, în activitatea derulată, a avut în vedere, în primul rând, consultarea permanentă a cetățenilor:

„Principiul de bază care a stat în activitatea primarului a fost ca cetățenii comunei să fie informați permanent despre acțiunile ce se realizează, acceptând propuneri din partea acestora, pentru rezolvarea corectă și urgentă a situațiilor deosebite apărute, iar aparatul de specialitate a urmărit rezolvarea imediată, corectă și cu respectarea prevederilor legale, a tuturor solicitărilor cetățenilor sau venite din partea agenților economici sau instituții.”

Pentru anul 2022, din punctul de vedere al bugetului de venituri și cheltuieli, s-a reușit asigurarea unui echilibru financiar între încasări și plăți, reușindu-se finanțarea la timp a tuturor cheltuielilor angajate, fără să se înregistreze, la sfârșit de an, plăți restante. Pe secțiunea de funcționare, s-au realizat încasări de 7.794.335 lei, nivelul plăților efectuate fiind de 6.428.517 lei. La secțiunea dezvoltare, s-au realizat încasări de 4.561.743 lei, nivelul plăților efectuate fiind de 6.363.304 lei.

Veniturile totale au fost realizate în procent de 107 la sută, cu o depășire de 571.335 lei, iar veniturile proprii au fost realizate în procent de 102,1 la sută, cu o depășire în sumă de 95.000 lei.

De la bugetul consolidat al statului și din fonduri europene a fost atrasă suma de 3.651.743 lei.

S-au finanțat următoarele obiective:

 • modernizare drumuri prin PNDL în lungime de 6,97 km, care cuprinde asfaltări executate în anul 2022 – 1.537.375 lei, cu o valoare totală executată de 6.945.950 lei, lucrare încă nefinalizată;
 • reparații străzi, 1 km asfaltare și 1.791 metri liniari așternere material frezat – 711.524 lei;
 • reabilitare rețea apă, proiectare – 192.098 lei;
 • modernizare dispensar uman Ceacu, prin PNDL, lucrare finalizată – 1.353.036 lei;
 • iluminat public, proiectare – 41.650 lei;
 • rețea de gaze naturale, studiu – 77.261 lei;
 • modernizare cămin cultural sat Călărașii Vechi, lucrare recepționată – 2.454.759 lei;
 • modernizare și dotare cămin cultural în sat Cuza Vodă, finanțat în 2022 cu suma de 1.661.338 lei, cu o valoare totală executată de 2.610.693 lei, lucrare aflată în curs de finalizare.

Evidența impozitelor și taxelor locale și a activității de încasări și plăți este realizată în sistem informatic, de către doi funcționari publici, având responsabilitatea unui număr de 5.297 poziții rol. Pentru anul 2022, au fost debitate impozite și taxe în sumă de 1.805.450 lei, la care se adaugă rămășița anului 2021, în sumă de 1.656.844 lei și majorări de întârziere aferente în sumă de 1.023.802 lei, rezultând de încasat suma de 4.486.096 lei.

S-au încasat:

 • debite curente – 1.409.039 lei;
 • debite din rămășița anului 2021 – 385.074 lei;
 • accesorii – majorări de întârziere și penalități – 83.862 lei;
 • încasări din taxe, prestări servicii fără debit – 217.580 lei.

În anul 2022, la activitatea de apă și canal a fost încasată suma de 607.171 lei, față de suma de 341.335 lei încasată în cursul anului 2021, rezultantă a măsurilor luate de citire a apometrelor și urmărirea permanentă a debitelor.

Referitor la impozitul pe clădiri și terenuri:

 • au fost primite documente de înstrăinare/dobândire pentru clădiri și terenuri, operându-se în rolurile fiscale un număr de 1.353 acte, din care 517 acte noi clădiri și terenuri;
 • au fost emise decizii de impunere și comunicate cetățenilor – 540 cazuri;
 • au fost înregistrate contracte de concesiune și s-a urmărit debitarea și încasarea sumelor cuvenite – 27 contracte;
 • au fost deschise 194 roluri noi;
 • au fost acordate 27 de scutiri noi și au fost modificate 16 scutiri existente;
 • au fost înregistrate, conform clădirilor existente, taxe de salubritate noi – 227 poziții rol.

Referitor la impozitul pe mijloacele de transport:

 • au fost primite documente de înstrăinare/dobândire – 294 cazuri;
 • au fost efectuate modificări la matricole mijloace de transport – 300 cazuri;
 • transferuri – 39 cazuri;
 • au fost emise procese-verbale de scoatere din evidență – 221 acte vânzare-cumpărare.

Referitor la executarea silită:

 • au fost emise înștiințări de plată / decizii de impunere / procese-verbale de impunere și comunicate – 540 decizii, 596 procese-verbale de impunere;
 • au fost întocmite somații și titluri executorii – 381 somații, 135 titluri executorii;
 • au fost întocmite 312 popriri pe venituri;
 • au fost emise 1.121 certificate fiscale.

Registrul agricol:

 • întocmit, eliberat adeverințe pentru teren intravilan/extravilan, burse școlare, ajutoare sociale, SPCLEP, Anexa 5,6,17, notariat, arendă – 1.320;
 • adeverințe APIA – 186, din care: 46 teren extravilan societăți, 90 teren extravilan particulari, 50 subvenție motorină, 10 subvenție legumicultură;
 • operare acte notariale – 517;
 • întocmit documentație pentru depunerea dosarelor de fond funciar: 47 adeverințe pentru istoric rol, 410 file de registru agricol din arhivă;
 • eliberat atestate de producător – 12;
 • eliberat carnete pentru comercializare produse agricole – 12;
 • întocmit documentație pentru viză atestat producător – 84;
 • întocmit documentație pentru dosare vânzări terenuri agricole – 110
 • eliberări cereri-oferte – 110;
 • eliberat comunicări de acceptare preemtor – 68;
 • eliberat comunicări de acceptare potențial cumpărător – 28;
 • eliberat proces-verbal afișare ofertă – 110;
 • eliberat proces-verbal finalizare preemtori – 42;
 • eliberat proces-verbal comunicare acceptare – 68;
 • eliberat proces-verbal selectare vânzător – 68;
 • eliberat adeverințe situri arheologice – 110;
 • eliberat cereri MApN – 42;
 • au fost înregistrate 93 contracte de arendare.

Au fost efectuate cheltuieli pentru asistența socială, din bugetul de stat și din bugetul local, în sumă totală de 1.870.131 lei, astfel:

 • cheltuieli cu salariile pentru asistenții personali – 777.109 lei;
 • cheltuieli indemnizație persoane cu dizabilități – 785.574 lei;
 • ajutoare pentru încălzire (lemne) – 281.000 lei;
 • diverse ajutoare – 26.448 lei.

Numărul dosarelor întocmite conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat a scăzut, de la 18 în ianuarie 2022, la 13 în decembrie 2022, la fel ca și numărul beneficiarilor, de la 31, în ianuarie 2022, la 23, în decembrie 2022, însemnând un total de 36.471 lei.

S-au acordat:

 • 768 pachete cu alimente de bază;
 • 18.000 lei însemnând 18 cereri privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți;
 • 20.000 lei însemnând 40 premii pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

În anul 2022, s-au acordat ajutoare sociale în sumă de 1.515.443 lei, finanțate din bugetul consolidat al statului și din bugetul local al comunei Cuza Vodă, în baza legilor, hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor emise de primar.

S-au emis 86 certificate de urbanism, 26 autorizații de construire/demolare.

Au fost înregistrate 9 certificate de naștere, 17 certificate de căsătorie și 63 certificate de deces.

S-a identificat suprafața de 110 hectare teren care, în anii anteriori, nu a fost exploatată, trecându-se la înființarea unor culturi arabile. S-a urmărit, astfel, folosirea terenurilor deținute de către Primăria comunei Cuza Vodă, prin identificarea tuturor solelor și exploatarea acestora în vederea atragerii de venituri la bugetul local.

Primăria comunei Cuza Vodă a asigurat finanțarea pentru:

 • sprijinirea lăcașelor de cult – 120.000 lei;
 • sprijinirea mișcării sportive – 65.000 lei;
 • dotarea căminelor culturale cu echipamente de sonorizare, instrumente muzicale, mobilier și accesorii;
 • 1 iunie și sărbătorile de iarnă – 55.000 lei;
 • transportul școlar – 17.000 lei, reprezentând carburanți și reparații curente.

În anul 2023 sunt aprobate, sunt în curs de aprobare și în curs de proiectare investiții în sumă totală de 54.445.007,07 lei, după cum urmează:

 • reabilitare rețea apă potabilă în sat Ceacu, Cuza-Vodă și Călărașii Vechi, proiect aprobat în valoare de 9.985.309,68 lei;
 • modernizare drumuri de interes local din comuna Cuza Voda, proiect aprobat în valoare de 18.123.365,9 lei;
 • creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Cuza Vodă, proiect aprobat în valoare de 1.083.131,23 lei;
 • sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețeaua de canalizare existentă în comuna Cuza Vodă, proiect aprobat în valoare de 972.093,2 lei;
 • asigurarea infrastructurii specifice pentru activități pescărești în comuna Cuza Vodă, proiect în curs de aprobare în valoare de 308,196,03 lei;
 • extindere rețea canalizare menajeră, extindere stație de epurare, racorduri, extindere rețea apă potabilă și branșamente în comuna Cuza Vodă, proiect în curs de aprobare în valoare de 19.634.241,28 lei;
 • asigurarea infrastructurii pentru transportul verde prin construirea de piste pentru biciclete pe raza comunei Cuza Vodă, proiect aprobat în valoare de 1.598.731,69 lei;
 • reabilitare sediu Serviciu Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, proiect în curs de aprobare în valoare de 1.698.233,05 lei;
 • stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice, în comuna Cuza-Vodă, proiect aprobat în valoare de 1.041.705,01 lei;
 • construire și dotare centru de zi prin desființare corp C1, Școala Gimnaziala nr. 1 Cuza Vodă – proiect în curs;
 • reabilitare, modernizare și extindere cu grupuri sanitare corp C2, construire corp cu laboratoare, sală multifuncțională și funcțiuni conexe prin desființare corp C3, Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă – în curs de proiectare;
 • repararea și modernizarea terenului de fotbal din satul Cuza Vodă prin alocarea de fonduri proprii, precum și revederea solicitării efectuate în anii anteriori pentru obținerea de fonduri de la bugetul de stat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read