AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Tămădău Mare

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Tămădău Mare

Constantin Chirică, primarul comunei Tămădău Mare, afirmă că, pentru anul 2022, a avut drept principală preocupare gospodărirea eficientă a comunei, a veniturilor bugetare și, nu în ultimul rând, creșterea nivelului de trai a populației.

Au fost urmărite următoarele direcții:

 • dezvoltarea infrastructurii comunei Tămădău Mare, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în “Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Tămădău Mare”, atragerea de investitori, repararea și întreținerea drumurilor din comună, în limita bugetului local;
 • asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică au fost cu scopul de a dezvolta componenta culturală a vieții cetățenilor din comuna Tămădău Mare;
 • asigurarea unui climat modern și sănătos în școli (asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar și nu numai, în acțiunile inițiate de elevi);
 • eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Tămădau Mare, cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți ai acestor servicii.

Șapte sate intră în componența comunei: Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Dârvari, Călăreți, Șeinoiu și Săcele, cu un total al populației de 2.538 locuitori, în 88 de gospodării, astfel:

 • Tămădău Mare: 1.045 locuitori, 358 gospodării;
 • Călăreți: 375 locuitori, 115 gospodării;
 • Dârvari: 120 locuitori, 53 gospodării;
 • Plumbuita: 546 locuitori, 183 gospodării;
 • Tămădău Mic: 110 locuitori, 46 gospodării;
 • Șeinoiu: 263 locuitori, 97 gospodării;
 • Săcele: 79 locuitori, 33 gospodării.

Suprafața totală a comunei este de 4.120 ha, din care

 • terenuri curți și construcții – 203 ha;
 • arabil – 2.936 ha;
 • pășuni – 200 ha;
 • fânețe – 0;
 • vii și pepiniere viticole – 45 ha;
 • livezi și pepiniere – 0;
 • păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 363 ha;
 • terenuri cu ape și ape cu stuf – 243 ha.

Activitatea secretarului UAT Tămădău Mare, pentru anul 2022, s-a materializat în:

 • înregistrarea în Registrul de evidență dispoziții a unui număr de 134 dispoziții ale primarului comunei Tămădău Mare vizând constituirea unor comisii de lucru, încadrarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, acordarea de indemnizații de susținere și de handicap, acordarea, modificarea și încetarea ajutorului social, convocarea consiliului local, acordarea ajutoarelor de urgență etc;
 • Consiliul Local Tămădău Mare a fost convocat în 17 ședințe de consiliu, din care 9 ședințe ordinare, 6 ședințe extraordinare și 2 ședințe de îndată;
 • înregistrarea în Registrul de evidență hotărâri Consiliu Local a unui număr de 85 de hotărâri ale Consiliului Local, în următoarele domenii de activitate: aprobarea bugetului local al comunei, aprobarea unor documentații tehnico-economice, stabilirea taxelor și impozitelor locale, rectificare bugetară, acordare locuri de casă, aprobare PAAR etc.;
 • activitatea de înregistrare în registrul special a unui număr de 66 de contracte de arendare;
 • activitatea de înregistrare a ofertelor de vânzare pentru terenurile extravilane conform Legii nr. 17/2014 – 27 oferte;
 • s-a întocmit un număr de 27 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale.

În cursul anului 2022 s-au elaborat și depus la Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași bilanțurile contabile trimestriale și bilanțul anual. De asemenea, s-a întocmit un număr de 18 bugete rectificate de venituri și cheltuieli, toate fiind depuse la Direcția Generală de Finanțe a județului Călărași. Totodată, au fost emise 336 de înștiințări de plată către contribuabili și au fost eliberate 743 certificate fiscale către persoanele fizice și juridice; s-au întocmit 412 confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului. S-au primit 214 declarații de impunere de la persoane juridice și fizice. S-au elaborat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat Registrul de rol nominal unic astfel: 93 persoane juridice și 2.731 persoane fizice

În cadrul compartimentului urbanism, în anul 2022, au fost elaborate 67 certificate de urbanism, din care:

 • 9 certificate pentru persoane juridice.

S-au eliberat 30 autorizații de construire, din care:

 • 24 autorizații pentru persoane fizice;
 • 6 autorizații pentru persoane juridice.
 • S-au eliberat 2 autorizații de demolare pentru persoanele fizice.

Stare civilă

În anul 2022 au fost înregistrate și s-au eliberat:

 • 12 certificate de naștere, 27 certificate de căsătorie, 44 certificate de deces;
 • s-au întocmit 30 acte de deces, 21 acte de căsătorie și 0 acte de naștere;
 • s-a operat un număr de 98 mențiuni în registrele de stare civilă;
 • s-au eliberat 2 anexe 8, 0 livrete de familie, s-au retras 75 de certificate de stare civilă;
 • au fost înregistrate 308 acte de stare civilă în Registrul de intrare-ieșire al actelor de stare civilă.

Asistență socială

În cadrul compartimentului s-au realizat:

Anchete sociale, din care:
• pentru ajutor social conf. Legii nr. 416/2001 – 45
• pentru burse școlare – 2
• pentru Poliție și Judecătorie – 9
• pentru alocații de susținere a familiei – 35
• pentru notariat – 5
• pentru protecția copilului – 60
• pentru handicap – 40
• pentru încălzirea locuinței – 15
• pentru diverse solicitări – 5

S-au realizat în 2022 :

• dosare noi pentru ajutor social – 7
• dosare noi alocații pentru susținerea familiei – 5
• dosare de indemnizație pentru creșterea copilului – 12
• dosare stimulent de inserție – 9
• dosare tichete sociale grădiniță – 7
• dosare angajare asistenți sociali – 0
• dosare indemnizații conf. Ordinului 794/380/2002 – 4
• dosare încetări indemnizații conf. Ordinului 794/380/2002 – 4
• dosare ajutor deces – 5
• adeverințe ajutor social – 0
• dispoziții ajutor social (acordare, modificare nr. membri, cuantum, suspendare, încetare, reluare plată ajutor social, ajutor încălzire) – 30
• contracte de munca asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav – 0
• distribuire lapte praf – 0
• dosare pentru ajutor încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri – 98.

„Apreciem ca starea economică, sociala și de mediu a comunei Tămădău Mare înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locala având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, afirmă primarul Constantin Chirică, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, pentru anul 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read