Călărași SUD
Anunțuri

Primăria Ciocănești: Anunț licitație

banner

· Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria Ciocăneşti, Principală, Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, telefon 0242337305, fax 0242337292, email achizitii_ciocanesti@yahoo.com

· 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan situat în comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, avand nr cadastral 20351, lot 2 , str Principală nr. 287 bis în domeniul privat al comunei Ciocăneşti, aprobat prin HCL nr 42 din 23.10.2019 conform OUG 57/2019

· 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

· 3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de vânzare la sediul Primăriei comunei Ciocăneşti

· 3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achiziţii publice din cadrul Primăriei Ciocăneşti, persoană de contact Ene Elena , telefon 0736960029

· 3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: costul pentru obtinerea unui caiet de sarcini este de 50 lei la caseria unităţii, potrivit prevederilor OUG 57/2019 privind Noul Cod Administrativ

· 3. 4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06/02/2020, ora 16:00

· 4. Informații privind ofertele:

· 4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 10/02/2020, ora 10:00

· 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Ciocăneşti ,str Principală, nr 291, judeţul Călăraşi

· 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: două exemplare

· 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/02/2020, la Primăria comunei Ciocăneşti , ora 10:00

· 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călăraşi , str Prelungirea Bucureşti , nr 106 , telefon/fax 0242/315736 , e-mail trcl@just.ro, municipiul Călăraşi , judeţul Călăraşi

· 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:: 15/01/2020

Articole asemănătoare

Anunț privind tratamentele în aliniament

publish@calarasisud.ro

Primăria Călărași: Anunț de presă

În atenţia solicitanţilor de locuinţă socială din Municipiul Călărași

publish@calarasisud.ro

Lasă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și folosirea datelor dvs. pe acest site web.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia. Respectând prevederile legii 677/2001 vizând protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date, SC GRUPEX 2000 SRL este înscrisă la ANSPDPC ca operator de date cu nr. 0019559 . Clientul companiei SC GRUPEX 2000 SRL își exprimă în mod expres consimțământul ca datele sale personale să fie preluate, stocate și prelucrate prin sisteme manuale și automate în următoarele scopuri: livrarea de servicii, îmbunătățirea conținutului furnizat, activități statistice sau de raportare. Accept Citește mai departe...