ANUNȚ

1. Informații generale privind locatorul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: COMUNA DOROBANȚU, cod fiscal 4294014, cu sediul în comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, strada București, numarul 16, judeţul Călăraşi, telefon/fax 0242335103, e_mail: primariadorobantu@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

Teren arabil extravilan – suprafață totală de 44,4047 ha, situat în extravilanul  comunei Dorobanțu, județul Călărași, compus din următoarele suprafețe: 2000 mp situată în T 3/5, P 23; 1787 mp situată în T 3/10, P 37; 6000 mp situată în T 4/2, P 37; 78800 mp situată în T 7/2/3, P 1/1; 1797 mp situată în T 12/1, P 1/1; 11600 mp situată în T 7/2/1, P 9/1; 10000 mp situată în T 10/5, P 12; 2000 mp situată în T 12/4, P 50/1; 8658 mp situată în T 10/2/1, P 25; 7000 mp situată în T 14/1, P 43/1; 47210 mp situată în T 14/1, P 1/6; 1000 mp situată în T 31/7, P 15; 4892 mp situată în T 31/5,  P 135/1; 1273 mp situată în T 31/5/1, P 5/1; 12500 mp situată în T 58/16, P 37; 1600 mp situată în T 28/6, P 63; 5000 mp situată în T 60/3, P 147; 4300 mp situată în T 60/3, P 135; 6400 mp situată în T 48/1, P 1; 7900 mp situată în T 48/2 P 1; 9400 mp situată în T 48/3, P 31; 32200 mp situată în T 48/4, P 6; 20700 mp situată în T 48/5, P 1; 37300 mp situată în T 48/6, P 1; 3000 mp situată în T 48/7, P  80; 37580 mp situată în T 48/8, P 1; 15750 mp situată în T 48/9, P 27; 17900 mp situată în T 48/10, P 15; 2400 mp situată în T 48, P 2; 1300 mp situată în T 48/11, P 14;  7300  mp situată în T 48/12, P 21; 40500 mp situată în T 48/12, P 1.

Terenurile aparţin domeniului privat al Comunei Dorobanţu.

            Închiriere se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ și Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 27.10.2022.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de la sediul Comunei Dorobanţu.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul , de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat, persoană de contact Stoica George – secretar general, telefon 0242335103, comuna Dorobanțu, strada București, nr. 16, judeţul Călăraşi.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei, se poate achita cu numerar la casieria Comunei  Dorobanțu.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2022, ora 12.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15.12.2022, ora 09.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura, sat Dorobanțu, strada București, nr. 16, comuna Dorobanțu, judeţul Călăraşi.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.12.2022, ora 11.00 la sediul Comunei Dorobanțu, strada București, nr. 16, comuna Dorobanțu, judeţul Călăraşi, sala de sedinţă.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călăraşi, municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Bucureşti, nr. 16, judeţul Călăraşi, telefon/fax 0242/315736, e-mail trcl@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.11.2022.

PRIMAR,

Vasile STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read