AcasăFlashBUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  AL COMUNEI ȘTEFAN VODĂ PE ANUL 2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  AL COMUNEI ȘTEFAN VODĂ PE ANUL 2018

Anexa la HCL nr. 2/06.03.2018

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  AL COMUNEI ȘTEFAN VODĂ PE ANUL 2018

SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Mii lei

VENITURI                  
CAPITOL EXPLICATII Total I II III IV 2019 2020 2021
                   
03.02.18 Impozit pe venit din transfer proprietati 10 4 2 2 2 10 11 12
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 391 100 100 100 91 527 557 585
04.02.04 Sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor loc 108 27 27 27 27 130 110 43
  Sume allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale-cofinantare 100 100            
07.02.01.01 Impozite pe cladiri de la persoane fizice 14 5 4 3 2 15 16 17
07.02.01.02 Impozite pe cladiri de la persoane juridice 85 30 25 15 15 88 92 95
07.02.02.01 Impozite pe teren de la persoane fizice 82 30 22 15 15 84 86 88
07.02.02.02 Impozite pe teren de la persoane juridice 24 8 6 5 5 26 28 30
07.02.02.03 Impozit pe teren din extravilan 316 120 96 50 50 340 360 380
11.02.02 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 944 239 232 231 242 1026 1027 1029
  Cheltuieli materiale invatamant 83 20 21 21 21 84 85 87
  Asistenti personali 280 70 70 70 70 300 300 300
  indemnizatii 542 135 136 135 136 603 603 603
  Ajutoare incalzire 17 9     8 17 17 17
  stimulente 12 3 3 3 3 12 12 12
  Cerinte educationale 10 2 2 2 4 10 10 10
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 652 283 123 123 123 637 480 188
16.02.02.01 Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 17 6 5 3 3 18 19 20
16.02.02.02 Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 36 12 10 7 7 38 40 42
16.02.03 Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare 8 2 2 2 2 9 10 11
30.02.05 Venituri din concesiuni 2 2       2 2 2
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 8 2 2 2 2 9 10 11
35.02.01 Venituri din amenzi 17 5 4 4 4 18 19 20
42.02.34 Subventii acordarea ajutor incalzire 3 3            
42.02.41 Subv.BS-finantare sanatate 37 14 7 8 8 38 40 42
    2854 992 667 597 598 3015 2907 2615
CHELTUIELI                  
CAPITOL EXPLICATII                
51.02.01.03 Autoritati  executive din care: 1181 448 276 256 201 1600 1750 1451
Cheltuieli de personal 959 355 202 201 201 1200 1300 1381
Bunuri si servicii 190 81 54 55   400 450 70
  Cheltuieli de capital 32 12 20          
54.02.05 Fond de rezerva bugetara 3       3 3 3 3
61.02.05 Protectie civila si protectia conta incendiilor 8 5     3 8 9 8
Bunuri si servicii 8 5     3 8 9 8
65.02 Invatamant din care 125 30 31 31 33 126 127 129
Cheltuieli  personal  transport BL 20 5 5 5 5 20 20 20
Bunuri si servicii 11.02.02 83 20 21 21 21 84 85 87
  stimulente 12 3 3 3 3 12 12 12
  Cerinte educationale 10 2 2 2 4 10 10 10
66.02 Serviciu de sanatate publica 37 14 7 8 8 38 40 42
Cheltuieli de personal 37 14 7 8 8 38 40 42
67.02 Cultura, recreere si religie din care: 52 16 12 12 12 54 58 62
Cheltuieli salariale 52 16 12 12 12 54 58 62
68.02 Asistenta sociala 940 217 206 210 307 920 920 920
  Cheltuieli salariale 11.02.02 280 70 70 70 70 300 300 300
  Cheltuieli salarii B.L. 30       30      
  Indemnizatii 11.02.02 542 135 136 135 136 603 603 603
  Indemnizatii BL 61       61      
  Ajutoare incalzire 20 12     8 17 17 17
  Ajutoare de urgenta 7     5 2      
70.02.06 Iluminat public din care: 150 60 40 50   200    
Bunuri si servicii 150 60 40 50   200    
70.02.05.01 Alimentare cu apa din care 141 100   20 21      
Bunuri si servicii-Reparatii curente 21       21      
Cheltuieli de capital 120 100   20        
70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor 32 14 10 4 4 35    
74.02.05.01 Salubritate 27   15 6 6 31    
80.02.01.06 Prevenire si combatere inundatii si gheturi 35   35          
Bunuri si servicii 35   35          
84.02.03.03 Strazi din care: 123 88 35          
Cheltuieli de capital 123 88 35          
    2854 992 667 597 598 3015 2907 2615
 
VENITURI                  
CAPITOL EXPLICATII   I II III IV 2019 2020 2021
33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii 4 4            
CHELTUIELI                  
CAPITOL EXPLICATII   I II III IV 2019 2020 2021
70.10.50 Alte servicii in domeniul locuintelor 4 4            

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read