AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Sărulești:

În Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești, primarul localității, Petre-Alexandru Călin, afirmă că acest act „reprezintă unul din instrumentele prin care Primăria comunei Sărulești pune la dispoziția cetățenilor date concrete despre activitatea primăriei, a Consiliului Local, precum și o dare de seamă privind starea economică, socială și de mediu” a localității. Pentru anul 2020, principalele direcții urmărite de edil, în colaborare cu aparatul de specialitate al Primăriei comunei Sărulești, au fost: 1. dezvoltarea infrastructurii; 2. atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Sărulești; 3. atragerea de investitori; 4. repararea și întreținerea drumurilor; 5. asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse de administrația publică locală; 6. asigurarea unui climat modern și sănătos în școli, prin asigurarea dotărilor necesare desfășurării procesului de învățământ, reparații, modernizări, ajutor financiar etc.; 7 eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim de lucru, inclusiv în relațiile cu cetățenii. Comuna Sărulești are în componență 7 sate: Sărulești Gară, Sărulești, Săndulița, Solacolu, Sătucu, Măgureni și Polcești, pe o vatră totală de 298 hectare, suprafața totală a unității teritorial-administrative fiind de 6.835 hectare, însumând: curți și construcții – 387 hectare; arabil – 5351 hectare; teren neproductiv – 267 hectare; vii și pepiniere viticole – 77 hectare, livezi și pepiniere – 35 hectare; păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră – 70 hectare; terenuri cu ape și ape cu stuf – 480 hectare. Statistic, populația comunei este împărțită astfel: Sărulești Gară – 1.676 locuitori, cu 558 gospodării; Sărulești – 505 locuitori, cu 190 gospodării; Săndulița – 630 locuitori, cu 217 gospodării; Solacolu – 308 locuitori, cu 110 gospodării; Sătucu – 19 locuitori, cu 8 gospodării; Măgureni – 25 locuitori, cu 14 gospodării; Polcești – 58 locuitori, cu 31 gospodării. În gospodării, tot statistic, se găsesc următoarele: Sărulești Gară – bovine – 9, ovine – 281; caprine – 7; cabaline – 16; porcine – 208; păsări – 1.000; Sărulești – bovine – 44, ovine – 145; caprine – 35; cabaline – 23; porcine – 203; păsări – 1.000; Săndulița – bovine – 36, ovine – 485; caprine – 196; cabaline – 18; porcine – 408; păsări – 1.500; Solacolu – bovine – 8, ovine – 179; caprine – 56; cabaline – 13; porcine – 133; păsări – 500; Sătucu – bovine – 2, ovine – 58; caprine – 27; cabaline – 6; porcine – 13; păsări – 100; Măgureni – bovine – 5, ovine – 0; caprine – 0; cabaline – 4; porcine – 0; păsări – 100; Polcești – bovine – 0, ovine – 0; caprine – 2; cabaline – 4; porcine – 37; păsări – 50; cu un total, la nivelul comunei, de: bovine – 104; ovine – 1148; caprine – 424; cabaline – 323; porcine – 1002; păsări – 4250. În cursul anului 2020, s-u înregistrat 242 dispoziții de primar, în vreme ce Consiliul Local al comunei Sărulești a fost convocat în 11 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare, înregistrându-se 102 hotărâri, în următoarele domenii: aprobarea de documente tehnico-economice, stabilirea taxelor și impozitelor locale, rectificări bugetare, apartenența la domeniul privat al comunei a unor terenuri intravilane etc. În cadrul compartimentului registru agricol, s-au înregistrat 83 de contracte de arendare și acte adiționale la contractele de arendare. S-au întocmit 41 de sesizări privind deschiderea procedurii succesorale. La nivelul compartimentului de relații publice, s-au înregistrat: 5120 numere în registrul intrări-ieșiri; 910 primiri și expedieri corespondență pe fax; 2200 corespondențe; evidență e-mail – 1.000; răspunsuri solicitărilor telefonice – 822; documente tehnoredactate – 2.700; tehnoredactat adrese – 1.200. S-au înregistrat 75 oferte de vânzare pentru terenuri extravilane. Totodată, primăria Sărulești a emis, în cursul anului 2020, 3.500 de înștiințări de plată către contribuabili și a eliberat 876 certificate fiscale către persoane fizice și juridice; s-a întocmit un număr de 1050 confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului. Au fost primite 650 de declarații de impunere de la persoanele fizice și juridice; s-au eliberat borderouri, matricole pentru încasarea debitelor și s-a completat registrul de rol nominal unic astfel: 50 persoane juridice; 575 persoane fizice. În cadrul compartimentului urbanism, au fost elaborate 24 de certificate de urbanism, din care 13 pentru persoane fizice și 11 pentru persoane juridice; s-au eliberat 9 autorizații de construire, din care 1 pentru persoane fizice și 8 pentru persoane juridice; a fost eliberată o autorizație de demolare (persoane juridice). La compartimentul de stare civilă, s-au eliberat: 42 certificate de naștere; 38 certificate de căsătorie; 42 certificate de deces; s-au întocmit 33 acte de deces, 29 acte de căsătorie, 5 acte de naștere; s-au operat 205 mențiuni în registrele de stare civilă; s-a eliberat 1 livret de familie; s-au retras 24 de certificate de stare civilă; au fost înregistrate 533 acte de stare civilă în registrul de intrare-ieșire. În același an, s-au eliberat 3 atestate de producător și 2 carnete de comercializare. Tot în cadrul compartimentului registru agricol, s-au eliberat 2700 de adeverințe; la solicitarea producătorilor agricoli, au fost eliberate 76 de adeverințe pentru subvenții agricole; s-au deschis 13 roluri pentru tineri și 20 roluri în baza actelor de vânzare-cumpărare; s-au eliberat 523 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea dosarelor de rechizite și burse școlare sau bani de liceu, pentru completarea dosarului ajutorului de încălzirea dosarului de ajutor social și pentru dosarul de alocație pentru susținerea familiei. În domeniul asistenței sociale, s-au realizat: 150 de anchete pentru ajutorul social; 10 anchete pentru bursele școlare; 214 anchete pentru alocațiile de susținere a familiei; 100 pentru protecția copilului; pentru handicap – 15; pentru alte diverse solicitări – 8. S-au realizat: 23 noi dosare de ajutor social; 35 dosare alocații pentru susținerea familiei; pentru îngrijirea copilului – 15 dosare; dosare indemnizații – 7; adeverințe ajutor social – 25; dispoziții ajutor social -67; contract de muncă asistent personal al persoanelor cu handicap grav – 3; dosare ajutoare încălzire – 152. Asistența medicală este asigurată, la nivelul comunei, de un cabinet medical individual, în vreme ce activitatea sanitar-veterinară este asigurată prin intermediul unui cabinet veterinar. Fondul de carte, la nivelul bibliotecii publice, numără 13.255 volume, iar sala de lectură este dotată cu 5 unități PC, o imprimantă și un scanner. „Apreciem că starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești înregistrează o creștere în ceea ce privește depășirea problemelor cu care se confruntă comuna, administrația publică locală având experiența și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care și le propune”, arată Petre-Alexandru Călin, primarul comunei Sărulești, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei, în anul 2020.

Comuna Jegălia:

2.452.669,42 lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, este suma care urmează să se investească, în următoarele luni, în comuna Jegălia, într-un centru multifuncțional reprezentând un complex pescăresc pentru educație și recreere. Cheltuielile pentru investiția de bază însumează 2.392.644,42, diferența de 60.025,00 lei fiind reprezentată de cheltuielile cu amenajarea terenului. Investiția este amplasată între satele Iezeru și Jegălia, cu acces facil la DN 3B, în apropierea brațului Borcea.

„Amenajăm o clădire într-o zonă lacustră, în spatele parcului tematic de la Jegălia, amplasată la 3 metri deasupra nivelului apei, compusă dintr-o sală de mese cu o capacitate de 60 de locuri. Se vor amenaja 4 apartamente, iar la ultimul nivel, însemnând la 5 metri deasupra nivelului apei, se vor amenaja încă 4 apartamente, complexul având o capacitate de cazare de 16 locuri.” Va fi amenajată și o terasă, cu o capacitate de 40 de locuri. Într-o primă fază, complexul pescăresc va fi deservit de un personal redus, însemnând administrator, bucătărese și cameriste, câtă vreme acesta este gândit ca, într-un timp extrem de scurt, să se poată autofinanța. „Se va autofinanța fără nici un fel de probleme.”

Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, estimează că acesta va reprezenta, totodată, și o sursa de atragere de noi fonduri la bugetul local. „Vor fi suficiente evenimente care ar putea fi găzduite în acest complex, inclusiv cele de tip familial. Ca să înțelegeți, acest complex este gândit într-o perspectivă mai amplă: tot în comuna Jegălia, există o firma specializată în organizarea de cursuri de navigație. Tot în satul Iezeru, se amenajează un complex de căsuțe, aceasta fiind o investiție privată, pentru atragerea turiștilor în zonă.” Aurel Vasile crede că potențialul turistic reprezentat de ceea ce oferă fluviul Dunărea, care tranzitează toată partea de sud a județului Călărași, nu este exploatat într-un mod rațional și profesionist. „Noi nu știm să punem în valoare facilitățile oferite de acest dar oferit de natură. Din păcate, la nivelul județului nu există o strategie care să cuprindă o dezvoltare de ansamblu a turismului de tip pescăresc, de-a lungul fluviului Dunărea, de la Căscioarele și până în comuna Borcea, cu toate unitățile teritorial administrative drept beneficiare de proiecte și cu Consiliul Județean Călărași intrat într-un astfel de parteneriat.” Primarul comunei Jegălia, Aurel Vasile, consideră că astfel de unități de cazare, în județul Călărași, dezvoltate pe linia Dunării, sunt amenajate haotic, fără ca acestea să fie interconectate și promovate în mod intensiv, printr-o unitate comună. „În zonă, există în satul Unirea câteva unități unde cineva ar putea servi produse preparate din pește, dar numai atât. Există alte câteva unități de cazare în satul Dichiseni. În zona Jegălia, însă, chiar peste drum de acest complex pescăresc aflat în execuție, există o baltă care, de primăvara până toamna târziu, este căutată de pescarii împătimiți. Balta oferă și facilități de cazare. Însă, în cazul nostru, vorbim de un alt tip de turism, chiar dacă acest complex poate fi folosit, pentru a atrage cât mai multe fonduri, inclusiv pentru organizarea de evenimente de tip familial, nunți și botezuri, zile onomastice sau alt gen de sărbători, însă noi ne dorim să interconectăm complexul pescăresc cu parcul tematic adiacent. E păcat de frumusețea oferită de aceste locuri.” Complexul pescăresc, de pe raza comunei Jegălia, se estimează că va fi finalizat în toamna acestui an. „În fapt, una dintre problemele reale ale județului, e legată de faptul că nu avem o strategie comună de dezvoltare, pe fiecare comună în parte și interconectată, cu participarea activă a reprezentanților Consiliului Județean Călărași, instituție care să fie parteneră activă a unităților teritorial administrative. Nu mă refer numai la exploatarea din punct de vedere turistic a fluviului Dunărea. Uitați-vă, spre exemplu, acum se pune accent pe introducerea rețelelor de gaz metan în mediul rural. Comuna Jegălia are parteneriate cu comunele învecinate, Unirea și Dichiseni, însă o soluție eficientă pentru comunele județului ar fi fost dacă ar fi avut un partener în Consiliul Județean Călărași, câtă vreme altfel ar fi fost eficiența unor astfel de demersuri dacă toată documentația ar fi fost prezentată ca un tot unitar și nu pe zone, pe mici parteneriate între comunele limitrofe. Astfel de proiecte, de utilitate generală, ar fi fost eficient să fie prezentate centralizat.” În ultimii ani, prin atragerea de fonduri de la nivel central sau din bugetul Uniunii europene, pe raza comunei Jegălia au avut loc investiții masive în infrastructura rutieră, în rețelele medicale, în unitățile de învățământ. Numai în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității, au fost atrase fonduri guvernamentale în valoare de 8.269.937,73 lei pentru reabilitarea drumurilor de interes local în toate cele 3 sate componente, Iezeru, Jegălia și Gâldău

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read