AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

A fost aprobat devizul general actualizat în cadrul a două proiecte de investiții cuprinzând modernizare de străzi în toate cele trei sate ale comunei, Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu, ne declară Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, acestea având o valoare estimată de 8.166.488 lei, din care suma de 7.843.424 reprezintă fonduri atrase de la bugetul de stat, iar suma de 323.064 lei reprezintă partea de contribuție locală. Cele două proiecte au fost depuse, inițial, în cadrul programului denumit Fondul de Dezvoltare și Investiții, gestionat prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză. „Se știe că nici un proiect depus la FDI nu a ajuns în stadiul în care să fie finanțat și cu atât mai puțin finalizat. În cazul nostru, pentru comuna Dorobanțu, am depus aceste două proiecte, care au ajuns la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.” Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți.  Vasile Stoica ne spune că pregătește această documentație pentru o primă sesiune de depunere de proiecte în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Aceste programe de la nivel guvernamental, că sunt numite PNDL sau în alt fel, reprezintă singura formă prin care mediul rural beneficiază de investiții masive în infrastructură.” Până la acest moment, pe raza comunei Dorobanțu, prin fonduri atrase de la nivel guvernamental, s-au reabilitat și asfaltat drumuri pe o lungime de 4099 metri liniari, cu un cost total estimat de 5.407.333 lei, din care valoare construcții-montaj de 4.547.034 lei. Prin alocare guvernamentală, comunei Dorobanțu, ne spune primarul Vasile Stoica, i s-a repartizat suma de 5.321.304 lei necesară modernizării de drumuri de interes local în satul Dorobanțu. În procente, străzile reabilitate reprezintă nici 10 la sută din lungimea drumurilor de interes local din cele trei sate componente ale comunei – Dorobanțu, Vărăști și Boșneagu. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. E pentru prima dată când, în comuna Dorobanțu, există străzi asfaltate, altele decât cele de interes național sau județean, câtă vreme, în 2012, toate străzile erau de pământ, ulterior fiind pietruite în cea mai mare parte. La acest moment, sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții. Va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Tot în această perioadă, se vor executa lucrări de reparații curente la dispensarul uman din comună, lucrarea având un cost estimat de 20.000 lei, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, precizându-ne că utilitatea unei astfel de lucrări este evidentă câtă vreme se are în vedere păstrarea unui astfel de unități medicale pe raza localității.

Comuna Alexandru Odobescu

La data de 2.11.2017 a fost lansată licitația publică pentru modernizarea căminului cultural din satul Nicolae Bălcescu, comuna Alexandru Odobescu, investiție realizată prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, cu fonduri provenite de la Uniunea europeană, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Așa arată, la acest moment, căminul cultural din satul Nicolae Bălcescu, lucrarea de modernizare, pentru care a fost alocată suma de 1.635.131 lei, constând în refacerea acoperișului, reabilitarea totală a sistemului de colectare și îndepărtare a apelor meteorice (jgheaburi, burlane, drenuri), recompartimentare în vederea obținerii spațiilor necesare pentru grupuri sanitare și pentru desfășurarea activităților propuse, în conformitate cu cerințele actuale si cu normativele in vigoare, construirea unei rampe pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități locomotorii, precum și a unui grup sanitar dedicat acestor persoane, conform normativelor în vigoare, turnare de șape hidro și termo-izolante, reabilitarea termică a imobilului, înlocuirea finisajelor (pereți, tavane), înlocuire ferestre și uși cu tâmplărie din lemn sau PVC cu geamuri de tip termopan, amplasare rezervor de apă îngropat, cu capacitatea de 56mc, pentru hidranții exteriori, racordarea la bazinul vidanjabil prevăzut în incintă, pentru evacuarea apelor uzate menajere, amplasare bazin vidanjabil ,cu capacitatea de 75 mc, pentru colectarea apelor reziduale, realizarea instalațiilor termice și sanitare eficiente și moderne și înlocuire instalații electrice. Tot în satul Nicolae Bălcescu, ne spune edilul localității, Nicolae Eremia, s-a finalizat lucrarea de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal nr. 1, cu o valoare estimată a lucrărilor de 805.636 lei, însemnând lucrări de intervenție de refacere, de înlocuire sau de prevedere la: sistemul de captare și evacuare ape pluviale (jgheaburi și burlane); -șarpantă din lemn, respectiv elementele din lemn ale șarpantei (căpriori, clești, popi etc.); – astereală din scândură cu folie hidroizolantă și stratul termoizolant; circuitele interioare de lumină și priză care nu prezintă siguranță în exploatare; treptele de acces și trotuarul de gardă care este crăpat, fisurat și desprins de fundația clădirii, ceea ce permite infiltrarea apelor meteorice la fundația clădirii; tâmplăria interioară și cea exterioară care nu este dimensionată corespunzător; pereți despărțitori ușori pentru refuncționalizarea spațiilor; sistem de încălzire redimensionat atât la conducte, la corpurile de încălzire, cât și la puterea centralei termice; sistem fonoizolant sub planșeul din beton armat de peste parter; sistem de iluminat, circuite de priză, iluminat de siguranță, instalație de paratrăsnet, prize de pământ; grupuri sanitare pentru copii și cadrele didactice, cu instalațiile sanitare aferente. La ora actuală, s-au efectuat investiții în toate instituțiile de învățământ de pe raza comunei, astfel: reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal nr.3, sat Gălățui, cu o valoare a lucrărilor de 857.531 lei, cu data de finalizare 31.12.2021; reabilitare și modernizare grădiniță + școala cu clasele I-IV, sat Alexandru Odobescu, cu o valoare estimată a lucrărilor în sumă de 1.948.318 lei, cu data de finalizare 31.12.2022. În cadrul lucrării de înființare a sistemului centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare și modernizare sistem existent de alimentare cu apă, derulat, din fonduri europene, în satul Gălățui, proiectul tehnic cuprinde următoarele elemente:  lot 1 – înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională prevăzuta pentru satul Gălățui, are o lungime de 4774,00 m; rețeaua de scurgere sub presiune are o lungime de 287 m; din lungimea totală de rețea cu scurgere gravitațională de 4774,00 m, o lungime de 406,30 m din rețea se află în extravilan, restul de 4367,70 m se află în intravilanul satului Gălățui; branșamentele de canalizare menajeră, în număr de 238, de la locuințe la rețeaua stradală de canalizare menajeră, au o lungime totală de 1390,30 m; conducta de refulare de la stația de colectare-pompare SPM1 se va executa cu țeavă din polietilena de înaltă densitate PEHD-SDR17,6-PE80-Pn6 cu diametrul de 90×5,1 mm; stația de colectare-pompare SPM1 va fi echipată cu două electropompe submersibile pentru ape murdare în regim de funcționare 1F+1R; rețeaua de canalizare menajeră cu scurgere gravitațională, în lungime totala de 4774,00 m se va executa cu țeavă din PVC-KG-SN4 îmbinată prin mufă și joncțiune de tip elastic cu garnitură elastomerică; stație epurare. Lucrarea are ca termen de finalizare data de 31.12.2022.

Comuna Cuza Vodă:

Monica Ceaușescu

Abia în cursul lunii septembrie au fost reluate lucrările la căminul cultural de pe raza satului Cuza Vodă, după ce constructorul, o firmă din București, a folosit toate tertipurile pentru a nu-și îndeplini obligațiile contractuale, păcălind mai mulți subantreprenori. Lucrarea de reabilitare și modernizare a căminului cultural din Cuza Vodă, cu o valoare totală de 2.317.375 lei, este finanțată, în cea mai mare parte, de Uniunea Europeană, cu o contribuție de 497.473 euro, bani veniți prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Lucrarea, abandonată, cu termenul de începere a lucrărilor pentru 16.01.2020, avea termenul de finalizare data de 16.01.2022, iar Monica Ceaușescu, instalată în postul de edil al comunei, în urma alegerilor parțiale din 27.06.2021, a reușit să găsească o formulă pentru prelungirea acestuia, dar și să înlocuiască antreprenorul general, firma ASCM Eurobild, din Voluntari. „La căminul cultural din Cuza Vodă, au fost reluate lucrările de construcții, se lucrează la realizarea acoperișului, urmând apoi a se executa lucrări la interiorul clădirii! Sunt prezentă pe șantier, discut permanent cu constructorul astfel încât, pana la sfârșitul lunii Aprilie 2022, sa fie gata acest obiectiv!” Într-un stadiu final se află lucrările de modernizare și reabilitare a căminului cultural din satul vecin, Călărașii Vechi, deși constructorul are ca dată de finalizare a lucrărilor termenul de 31.12.2022. Investiția are o valoare estimată de 1.748.949 lei, iar clădirea, cu o suprafață construite de 550,81 mp, construită în regim p + 1, a fost recompartimentată astfel încât parterul să cuprindă bucătărie, sală de lectură, camera specială pentru centrala termică, bibliotecă, birou, scena și sala de spectacol, depozit pentru decoruri, cabină pentru actori și grupuri sanitare, în vreme ce la etaj sunt prevăzute spații pentru birouri, cameră personal, cameră aparate, cabină sonorizare, două loje, cameră actori, depozit decoruri, grupuri sanitare și spații pentru expoziții. „La căminul cultural din Călărașii Vechi, lucrările sunt executate conform graficelor. În prezent se lucrează la finisajele interioare și la cele exterioare, păstrându-se arhitectura inițială a fațadelor”. Necesitatea investiției constă în promovarea culturii tradiționale specifice zonei, dar și pentru ca, la nivel local, să existe un spațiu optim în care să se poată desfășura diverse evenimente, începând cu spectacole folclorice sau de teatru, serbări, ședințe ale localnicilor, seri de cinema, cursuri și perfecționări. Tot Monica Ceaușescu declară că, în exterior, va fi amenajată o zonă de recreere, cu spații verzi și băncuțe, întregul complex ocupând o suprafață de 1.979 metri pătrați. Un loc de joacă pentru copii va fi amenajat și în cadrul noi grădinițe din satul Cuza Vodă, investiție realizată în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu o valoare acceptată de 2.186.758 lei, cu termenul de finalizare devansat cu peste 1 an, acesta fiind 31.12.2022. S-a acționat pentru obținerea autorizațiilor de funcționare, inclusiv pentru obținerea avizului de securitate la incendiu.

„Copiii de grădiniță au început noul an școlar într-o clădire nouă, unde aceștia și cadrele didactice beneficiază de condiții moderne, însemnând mobilier și săli de clasă adaptate nevoilor acestora. În prezent, lucrăm la amenajarea spațiului din curtea grădiniței, care va cuprinde un loc de joaca și spații verzi pentru desfășurarea activităților în aer liber”, precizează edilul Monica Ceaușescu. În dezbatere publică se află, la acest moment, necesitățile stringente ale localnicilor, solicitați să-și spună opinia în legătură cu viitoarele proiecte care ar urma să fie depuse spre aprobare și finanțate în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. „Pentru mine este importantă opinia dumneavoastră cu privire la prioritizarea acestora, a identificării necesităților comunității noastre! Am analizat fiecare proiect din punct de vedere al importantei, al impactului asupra comunității, al beneficiilor și nu vă ascund faptul ca mi-aș dori să le putem accesa pe toate, motiv pentru care propun sa dezbatem public realizarea documentației aferente unuia din cele 2 proiecte:- modernizarea rețelei de apa din cadrul comunei Cuza Vodă, în cadrul căreia vom schimba toate conductele de apă, apometrele vor fi amplasate la poarta cetățeanului cu citire automata; – extinderea rețelei de canalizare cu aproximativ 8 km astfel încât toată comuna Cuza Vodă să poată fi racordată la canalizare.” Monica Ceaușescu consideră că reabilitarea și modernizarea rețelei de apă, în toate cele 3 sate ale comunei, Ceacu, Cuza Vodă și Călărașii Vechi, reprezintă o prioritate câtă vreme conductele de la rețeaua de apă, realizată în 3 etape, sunt vechi, fiind folosite diferite tipuri de țevi, inclusiv de fier, inox sau plastic, motiv pentru care se înregistrează deseori avarii, fapt care influențează calitatea apei, dar care conduce și la întreruperi dese ale furnizării apei potabile, în vreme ce la actuala rețea de canalizare, cu dată de finalizare 31.12.2021, s-au conectat foarte puține gospodării, deși valoarea totală a proiectului reprezintă 4.505.189 lei.

Comuna Chiselet

Mihai Penu

În cursul anului trecut, Consiliul Local Chiselet s-a întrunit în 12 ședințe ordinare și 2 extraordinare, emițându-se 53 de hotărâri, în vreme ce Mihai Penu, primarul localității, a emis 295 de dispoziții. Pe plan local, comisia de fond funciar s-a întrunit în 6 ședințe, emițând un număr de 6 hotărâri. În Raportul privind starea economică, socială și de mediu, dat publicității de edilul comunei Chiselet, Mihai Penu, se prezintă lapidar date edilitar-administrative și statistice, astfel: suprafața totală a comunei este de 8857 hectare, împărțită astfel: 191 hectare intravilan; 8364 hectare extravilan, din care suprafața agricolă măsoară 5173 hectare; lungimea totală a drumurilor comunale este de 30,5 kilometri. Până la acest moment, al nivelul localității Chiselet au mai rămas neasfaltate străduțe mărginașe, cu un ecartament îngust. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, la nivelul localității au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri.  Totodată, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, cu termen de finalizare 31.12.2022, s-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri. La nivelul comunei, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, rețeaua stradală însumând, la acest moment, 21 de kilometric de drum modernizat.  Au rămas nereabilitate stradele cu un ecartament de 3 metri, pe la marginea satului. În cadrul primei etape de modernizare a străzilor, la nivel comunal, valoarea fondurilor eligibile atrase a fost de 9.909.911 lei, în vreme ce etapa a doua a asfaltărilor de drumuri de interes local a însemnat atragerea de fonduri, de la nivel guvernamental, în sumă de 7.380.101 lei, cu un total eligibil de 17.290.012 lei, echivalentul a 3,514 milioane euro, la cursul de schimb actual. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul localității. Din suprafața totală de 8857 hectare, cât este suprafața teritorial-administrativă a comunei Chiselet, 1795 hectare este pădure, 373 este suprafața islazului comunal, 76 hectare sunt cultivate cu vii, 13 hectare sunt livezi, iar 540 hectare sunt ocupate cu ape și stuf. La sfârșitul anului 2020, populația localității era structurată astfel, conform documentului citat: număr locuitori – 3145, din care: 2471 români, 672 rromi, 2 alte etnii, structurați, din punct de vedere religios, astfel: 3039 ortodocși, 168 penticostali, 38 alte religii. Numărul total al gospodăriilor: 1135; numărul total al locuințelor: 1429, din care 1259 ale localnicilor. În cursul anului 2020, s-au mai înregistrat următoarele date: persoane juridice locale – 53; persoane juridice cu activități și la nivel comunal – 50; acte de naștere – 0; acte de căsătorie – 8; acte de deces – 51; certificate fiscale emise – 211; înștiințări de plată + somații persoane fizice / juridice – 462; înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice – 351; infracțiuni sesizate / dosare penale – 29, din care: 8 contra persoanei; 3 contra patrimoniului; 3 conviețuire socială; 8 loviri și alte violențe; 1 violare de domiciliu; venituri proprii încasate – 761.057 lei. S-au finalizat următoarele proiecte: teren multifuncțional 40 x 20 metri, cu gazon sintetic, amenajare parc în incinta căminului cultural local; achiziționarea unui buldoexcavator; montarea de sistem video de supraveghere pentru siguranța populației; pietruirea a 2 străzi, pe o lungime totală de 2 kilometri; întocmirea a 2050 cărți funciare în procesul de înregistrare sistematică. S-au întocmit documentații pentru: construirea unei săli de sport cu 105 locuri; construirea unei baze sportive, ambele proiecte depuse la Compania Națională de Investiții; construire unitate sanitară la nivel comunal, proiect pentru care s-a semnat contractul de finanțare și a fost semnat contractul de executare, cu finanțare în sumă de 989.385 lei, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare locală; s-au efectuat studii de fezabilitate pentru proiectele: reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; înființare sistem de alimentare cu gaze naturale. Pe raza comunei, sunt 82 de copii înscriși la grădiniță, din care aproximativ 70 vin permanent la cursuri, la care se adaugă 360 de copii care frecventează cursurile școlare. Proiectul de reabilitare și modernizare a Grădiniței nr. 2, cu o finanțare eligibilă de 950.366 lei, a fost licitat în cursul anului 2017, însă abia la data de 31.12.2021 are termenul de execuție și predare. În cadrul grădiniței, cuprinzând trei săli de  clasă, cheltuielile cu dotările cu mobilier însumează 27.280 lei. Lucrarea a cuprins inclusiv dotarea imobilului cu un sistem de încălzire  modern, sigur și eficient, reprezentat de o centrală termică pe lemne.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read