AcasăReportajLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Sărulești: 535 de anchete sociale

Într-o informare privind starea economică, socială și de mediu a comunei Sărulești, primarul Petre Alexandru Călin precizează că, pe parcursul anului trecut, au fost emise un număr de 347 de dispoziții prin care au fost acordate drepturi pentru cetățenii comunei, convocări de ședințe de consiliu local, salarizări și altele. Au fost efectuate un număr de 535 de anchete sociale, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, la domiciliile solicitanților, de către colectivul de autoritate tutelară și de către comisia de specialitate. S-au întocmit 412 dosare pentru ajutor de încălzire, ajutor acordat în baza OG nr. 5/2004 republicată. În cursul anului trecut s-au efectuat investiții importante pentru comunitate, cu sume provenind atât de la bugetul local, cât și de la bugetul de stat. S-a continuat finanțarea pentru proiectul care prevede construirea noului cămin cultural, în satul Sărulești-Gară, construcție ce a fost demarată în anul 2016, realizându-se racordarea la utilități. În cadrul școlii din localitate, au fost asigurate servicii de curățenie și de igienizare, s-a făcut aprovizionarea cu combustibil solid pentru încălzirea din timpul anotimpului rece, au fost asigurate materialele necesare pentru buna desfășurare a activității de învățământ.

995 de restanțieri la plata impozitelor

Totodată, au fost depuse documentații pentru finanțarea, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, pentru următoarele investiții de interes major pentru comunitate: 1. alimentare cu apă și canalizare; 2. reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Sărulești-Gară, obiectiv pentru care a fost semnat contractul de finanțare. În privința nivelului de trai al locuitorilor comunei, acesta este unul extrem de scăzut, motivat de faptul că multe familii au venituri foarte mici. La nivelul comunei, există un număr de 995 de restanțieri la plata impozitelor și taxelor locale. În comună, activitatea economică este preponderent agrară, fapt care conduce la asigurarea unor venituri de subzistență pentru mulți dintre locuitori. În plus, pe parcursul anului trecut, pe raza comunei Sărulești-Gară, producția agricolă nu a fost cea scontată. Primarul Petre Alexandru Călin precizează, totodată, în Informarea privind starea economică, socială și de mediu, că, în general, cetățenii au fost informați, prin diferite modalități, cu privire la apariția unor legi sau acte normative de interes general.

Valea Argovei: Tinerii au înțeles că nu se poate trăi din ajutorul social

Primarul comunei Valea Argovei, Constantin Boitan, precizează, în Raportul privind starea economico-socială a localității, că, în cursul anului trecut, activitatea sa a fost orientată, în special, către îndeplinirea obiectivelor stabilite de către administrația publică locală și către aplicarea hotărârilor emise de Consiliul Local Valea Argovei, cu respectarea obligațiilor și atribuțiilor conferite de lege și alte acte normative. Primarul Constantin Boitan consideră că unul din elementele pe care s-a axat în realizarea obiectivelor sale este reprezentat de educație, considerând că școala este principalul factor de progres. În comună, funcționează două școli și două grădinițe, o alta în satul Siliștea, toate fiind reabilitate din venituri proprii. În cursul anului trecut, la Primăria Valea Argovei era înregistrat un număr de 80 de dosare de ajutor social, iar în cursul acestui an, acesta s-a redus aproape la jumătate, ajungând la 45. „Acest lucru mă bucură, că tinerii au înțeles că nu se poate trăi din ajutorul social… Majoritatea bărbaților și a femeilor s-au angajat la firme care le pun la dispoziție transport, iar acest lucru este benefic.”

Repere în dezvoltarea locală

Pe raza comunei, funcționează un cabinet medical, asistența sanitară fiind asigurată de un doctor și de două cadre medicale, asigurându-se asistența medicală primară. Dispensarul medical funcționează într-un spațiu pus la dispoziție de administrația locală, într-o locație denumită Blocul Specialiștilor. Tot aici funcționează un punct farmaceutic, care eliberează medicamente pe baza rețetelor compensate. Din anul 2012 și până în prezent, la nivelul comunei Valea Argovei s-a reușit implementarea următoarelor obiective: 1. construirea unui teren de fotbal multifuncțional; 2. achiziționarea unui utilaj pentru întreținerea drumurilor, mai ales pe timpul iernii; 3. pietruirea de străzi în satele Valea Argovei și Siliștea; 4. lotizarea pentru construirea de case pentru tineri; 5. reabilitarea monumentelor de pe raza comunei. Pentru colectarea impozitelor și taxelor a fost implementat un program electronic eficient. S-a încheiat un contract, cu o firmă de specialitate, pentru eficientizarea iluminatului public, aceasta ocupându-se de întreținerea întregului sistem.

Investiții majore în infrastructură

Pentru această perioadă, se au în vedere următoarele obiective: 1. asfaltare de străzi în toate satele componente; 2. înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare și modernizare alimentare cu apă, proiect care se află în stadiul de definitivare; 3. realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în mod gratuit, lucrare aflată în stadiul de execuție; 4. construirea unei baze sportive, investiție aflată în stadiul de proiect; 5. reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1; 6. reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței nr. 1; 7. reabilitarea sistemului de iluminat public.

Fundeni: au fost emise 647 de acte administrative

Gheorghiță Cărtușanu, primarul comunei Fundeni, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu, prezentat în cursul acestui an, privind unitatea teritorial-administrativă pe care o gospodărește, consideră că, de la data realegerii sale ca primar, din iunie 2016, a căutat să ia măsuri de eficientizare a activității instituției, atât din punct de vedere financiare, cât și din punct de vedere logistic, dar și al capitalului uman. „Așa cum am promis, voi fi primarul tuturor cetățenilor”, subliniază acesta. Gheorghiță Cărtușanu consideră că viziunea sa pentru comuna Fundeni se bazează pe sustenabilitate, pe administrarea eficientă și rațională a resurselor, pe transparență în luarea deciziilor și de respect și empatie pentru fiecare cetățean. „Nu admit și nu voi admite neseriozitatea lucrătorilor din subordine, a colaboratorilor sau a celor ce prestează diverse servicii”, în beneficiul locuitorilor comunei Fundeni. Ca date tehnice, pentru anul 2017, Consiliul Local al comunei Fundeni a adoptat un număr de 124 de hotărâri. În aceeași perioadă raportată, Gheorghiță Cărtușanu a emis 647 de acte administrative ce erau imperios necesare în desfășurarea activității și pentru respectarea legislației în vigoare.

Investiții de 3,5 milioane de euro

Ca implicare în cadrul comunității, au fost depuse mai multe proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor comunei Fundeni. Au fost depuse următoarele proiecte: 1. Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1, care beneficiază de finanțare prin OMDRAPFE nr. 3421/23.06.2017; 2. Modernizare străzi și drumuri locale în comuna Fundeni, județul Călărași, prin OMDRAPFE nr. 3421/23.06.2017; 3. Extindere și reabilitare dispensar în comuna Fundeni, județul Călărași, prin OMDRAPFE nr. 3421/23.06.2017. Valoarea investițiilor se ridică la suma de 16 milioane lei, aproximativ 3,5 milioane euro. Primarul Gheorghiță Cărtușanu consideră că, măcar sub acest aspect, s-a implicat cu un interes deosebit pentru atragerea de astfel de investiții care să conducă la o dezvoltare durabilă și a gradului de civilizație în comună. Consideră că locuitorii din Fundeni merită să se bucure de tot ceea ce înseamnă grad de civilizație, la acest moment. „Pentru o mare parte a problemelor rezolvate, mulțumesc salariaților, membrilor Consiliului Local al comunei Fundeni și, cel mai important, cetățenilor care au înțeles că în comună trebuie să existe un climat de calm, cooperare și respect reciproc.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read