AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Luica

Ion Dobrin

0 (zero) este suma prevăzută în bugetul local, pe anul în curs, destinată investițiilor cu fonduri proprii, declară Ion Dobrin, primarul comunei Luica. „Nu avem astfel de sume, bani avem doar în fondul de rezervă, însă aceștia sunt destinați părții de cofinanțare a proiectelor atrase de la nivel guvernamental sau din fonduri europene.” Prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, s-a atras un proiect de înființare a rețelei de apă potabilă și canalizare, cu stație de epurare, pe raza satului Luica, cuprinzând 500 de branșamente. În cele două sate ale comunei, Luica și Valea Stânii, la acest moment nu există rețea de alimentare cu apă. Valoarea investiției, care a fost declarată eligibilă din anul 2018, se află în stadiul de avizare și proiectare, este de 8.500.000 lei, bani veniți prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. „E o diferență enormă între ce s-a estimat pentru anul 2018 în studiul de fezabilitate și realitatea anului 2022, în primul rând cea legată de costuri. Acestea vor fi cu totul altele și nu mai știm, având în vedere diferențele de costuri dintre studiul de fezabilitate și proiectare, dacă suma va mai fi eligibilă. Vorbim de o diferență de cel puțin 2 milioane lei, adică o creștere totală a costului cu 25 la sută”. Pentru satul Valea Stânii, singura soluție de alimentare cu apă pe care o vede primarul Ion Dobrin, este reprezentată de proiectului derulat prin Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu finanțare prin Programul Operațional Structură Mare, însă nici acesta nu este operațional, la acest moment, deși finanțarea sa trebuia să înceapă din cursul anului 2020. În ultimii ani, 9.183.650 lei este suma atrasă, în comuna Luica, prin proiecte finanțate de la nivel guvernamental în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Au fost atrase fonduri pentru modernizarea de drumuri de interes local, fiind reabilitate și asfaltate străzile Cazanului, Ghioceilor, Îngerilor, Nicolae Iorga, Nuferilor, Pescarilor, prof. dr. N.C. Paulescu, Trandafirilor, Bălții, Biserica Veche, Câmpului, Crinilor, Garofițelor, Gospodarilor, Nicolae Bălcescu și Lalelelor, cu un total de 7 kilometri. Suma necesară a fost atrasă în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6.389.460 lei. Din fonduri proprii, în cursul anului 2020, s-a reușit asfaltarea străzii Sârbi și a drumului comunal Luica – Valea Stânii. Ulterior, s-a încercat atragerea de fonduri prin Fondul Național de Investiții, un proiect guvernamental lipsit de suport, același proiect fiind redirecționat spre finanțare către Compania Națională de Investiții, la acest moment așteptându-se aprobarea celei de-a treia etape a Programului Național de Dezvoltare Locală. Ion Dobrin afirmă că, pentru comunitate, și-ar dori mai mult ca etapa a treia a acestui program, cu denumirea oficială Programul Național de Investiții Anghel Saligny, să cuprindă tot asfaltare de drumuri de interes local câtă vreme, în satul Luica, mai sunt de reabilitat și de asfaltat drumuri pe o lungime de 3 kilometri, iar în satul Valea Stânii vorbim de o rețea de drumuri, toate de pământ, prinsă în acest proiect, în lungime totală de 10 kilometri. Costul unei astfel de investiții a ajuns să fie unul uriaș, valoarea investiției estimându-se la suma de peste 16 milioane lei, în condițiile în care plafonul sumelor atrase, prin programe guvernamentale, este de 14.500.000 lei. În schimb, alimentările cu apă potabilă și înființarea rețelei de canalizare, cu stație de epurare aferentă, reprezintă priorități în cadrul Programul Național de Investiții Anghel Saligny, iar comuna Luica a depus atragerea de astfel de fonduri pentru celelalte două sate componente, Valea Stânii și Sârbi, câtă vreme, pentru satul Luica, încă se așteaptă afizările prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Pentru lucrarea de reabilitare a sistemului de iluminat public, a fost necesară suma de 523.939 lei, ceea ce a condus la montarea a 650 de lămpi cu LED, celule SMD, lămpi stradale cu consum redus de energie electrică.

Se așteaptă soluții și pentru reabilitarea și modernizarea căminului cultural, un obiectiv local despre care primarul comunei, Ion Dobrin, recunoaște că nu este de o utilitate stringentă, însă clădirea se degradează de la an la an. Recunoaște și că, la nivelul anului 2021, nu au fost făcute investiții, la nivelul comunei. „Căminul cultural este depus, ca proiect, la Compania Națională de Investiții. Este depus de aproape 10 ani. Am tot reactualizat documentația, ultima oară în urmă cu doi ani. Tot ce ne dorim este să salvăm clădirea, e făcută de bunicii localnicilor și e păcat de ea, altfel, cu 5 nunți pe an, câte au loc în comună, nu are o utilitate practică, în mare, vorbim de 15 evenimente anuale, însemnând și botezuri sau spectacole și serbări școlare”. Ion Dobrin declară că, pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din Luica, va încerca să obțină finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, o astfel de sesiune de proiecte urmând să fie deschisă la mijlocul acestei primăveri. În prezent, aici funcționează biblioteca sătească.

Comuna Modelu

Pe raza comunei Modelu, ne declară Gheorghe Dobre, primarul localității, în cursul anului trecut s-au finalizat următoarele proiecte de investiții: 1. Lucrări de igienizare la Școala Gimnazială nr. 1, Școala Gimnazială nr. 2 și în incinta grădinițelor; 2. Deszăpezirea străzilor prin lucrări specifice cu utilajele din dotarea Primăriei comunei Modelu, buldoexcavator Komatsu și tractor SAME Explorer 105,4, cu două remorci Pronar; 3. Igienizarea periodică și îndepărtarea depozitelor de deșeuri neconforme de pe malul Brațului Borcea, dar și de pe raza comunei; 4. Continuarea execuției proiectului de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 5. Realizarea de racorduri la rețeaua de canalizare, cu finanțare de la bugetul local; 6. Modernizarea drumuri de interes local, pe o lungime de 3,5 kilometri, cu finanțare de la bugetul local; 7. Finalizarea proiectului de înființare rețea de canalizare și stație de epurare, finanțat în cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală; 8. Depunerea documentației la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării pentru următoarele obiective de interes local: construire grădiniță cu program prelungit, pe strada Călărași, nr. 57, în satul Modelu; modernizare străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime de 9,8 kilometri; modernizare drumuri de interes local, pe o lungime de 6,4 kilometri; amenajare teren de fotbal cu gazon artificial în satul Modelu; aceste proiecte figurează în lista sinteză a diferitelor subprograme și programe de finanțare așteptând ca, în funcție de prevederile bugetare, UAT Modelu să fie invitată la semnarea contractelor de finanțare; 9. Construirea de platformă betonată necesară obiectivului achiziționare și execuție instalație de captare și producere a apei, precum și a unui rezervor metalic, cu o capacitate de 200 mc, amplasat în incinta gospodăriei de apă, în satul Modelu; 10. Finalizarea proiectului de achiziționare, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a buldoexcavatorului MST 649; 11. Finalizarea obiectivelor finanțate prin etapa întâi a Programului Național de Dezvoltare Locală: construire Grădinița nr. 2 Modelu și modernizare, extindere și dotare Grădinița nr. 1 Modelu; 12. Întocmirea unui proiect tehnic necesar investiției de realizare de trotuare pietonale în comuna Modelu, pe o lungime de 3.059 metri și cu o suprafață ocupată de 4574 metri pătrați, cu finanțare de la bugetul local; 13. Întocmirea proiectului tehnic pentru începerea execuției proiectului de extindere a Școlii Gimnaziale nr. 1 Modelu, ce are ca obiectiv crearea de grupuri sanitare interioare, proiect finanțat prin bugetul local; 14. Achiziționarea de măști și dezinfectanți, produse ce au fost folosite în vederea reducerii efectelor pandemiei de Covid 19, distribuite atât populației, unităților de învățământ, cât și personalului UAT Modelu; 15. Recepționarea planului urbanistic general; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement cu specific pescăresc, finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine, proiect selectat drept eligibil; 17. Obținerea participării la proiectul național de întocmire gratuită a cărților funciare, proiect finanțat de Guvernul României, lucrările specifice de cadastru fiind demarate pe raza comunei Modelu, în satele Modelu și Tonea; 18. Continuarea proiectului prin Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”.

Gheorghe Dobre

Priorități pentru anul în curs reprezintă: 1. Continuarea lucrării de igienizare a malului Brațului Borcea prin îndepărtarea deșeurilor depozitate ilegal, ori de câte ori este necesar; 2. Continuarea proiectului Programul Operațional Capital Uman „Cercul de zâmbete”; 3. Continuarea achiziționării de materiale sanitare necesare protecției împotriva Covid 19; 4. Continuarea procedurilor de dezinsecție terestră și aeriană, în perioada sezonului cald, împotriva țânțarilor; 5. Continuarea dezinfecției împotriva Covid 19, la sediile instituțiilor de învățământ și la sediul UAT Modelu; 6. Continuarea modernizării și întreținerii rețelei de iluminat public prin achiziționarea de lămpi și materiale conexe, precum și montarea acestora; 7. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare sau proiecte naționale pentru lucrări ce au ca obiectiv modernizarea și întreținerea drumurilor de interes local, însemnând modernizarea de străzi în satele Modelu și Tonea, pe o lungime totală de 16,2 kilometri; 8. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire a grădiniței cu program prelungit, sat Modelu; 9. Continuarea eforturilor de a obține finanțare prin diferite axe de finanțare a proiectului de construire de amenajare a unui teren de fotbal, cu gazon sintetic, în satul Modelu; 10. Continuarea eforturilor de întreținere, în parametri optimi de exploatare, a sistemului de alimentare cu apă de pe raza comunei, prin achiziționarea constantă de piese de schimb și consumabile, precum și lucrări de intervenție sau întreținere, atunci când situația o impune; 11. Continuarea lucrărilor de modernizare de drumuri de interes local, pe o lungime de 8,07 kilometri; 12. Continuarea lucrărilor la obiectivul de modernizare a drumurilor de interes local, prin finanțare locală, pe o lungime de 3,5 kilometri; 13. Continuarea lucrărilor de racordare la rețeaua de canalizare și demararea procedurii de atribuire; 14. Achiziționarea unei vidanje pentru efectuarea de operațiuni specifice în domeniul apă-canal; 15. Continuarea modernizării și întreținerii sistemului de supraveghere video; 16. Demararea proiectului de achiziționare de echipamente specifice, destinate creării infrastructurii de agrement specific pescăresc, prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Marine. Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, afirmă că dezvoltarea armonioasă a comunei Modelu presupune asigurarea, modernizarea și întreținerea unei infrastructuri la nivel local care să asigure o rețea de drumuri comunale, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de iluminat public, precum și rețeaua de canalizare și stație de epurare. „Asigurarea și întreținerea acestor componente creează un cadru optim de dezvoltare locală, fapt ce va duce la creșterea numărului populației, prin asigurarea unui nivel de trai ridicat”, a concluzionat Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu.

Comuna Dorobanțu

Vasile Stoica

Sunt în plină desfășurare lucrările la Centrului Cultural Multifuncțional Dorobanțu, realizate prin Compania Națională de Investiții, ne informează Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu. Lucrările au demarat la data de 27.11.2020 și au ca termen de finalizare data de 27.03.2022.

Centrul Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu va avea un regim de înălțime P + 1 (parțial) – 10,6 metri, cu următoarele suprafețe: 675 metri pătrați suprafața construită la sol; 253 metri pătrați suprafața construită la etaj; 928 metri pătrați suprafața construită desfășurată; 791 metri pătrați suprafața utilă. La parter, sunt prevăzute următoarele spații: windfang (vestibul) – 9,26 mp; foyer – 121 mp; garderobă – 11 mp; spațiu multifuncțional – 55,9 mp; oficiu – 17 mp; sală multifuncțională – 170 mp; scenă – 76 mp; hol – 6,75 mp; spațiu depozitare – 22,5 mp; hol acces – 16 mp; cabine artiști – 14,6 mp; vestiar + grup sanitar bărbați – 7,31 mp; vestiar + grup sanitar femei – 7,31 mp; hol, grup sanitar – 12 mp; grup sanitar persoane cu dizabilități – 4,5 mp; grup sanitar bărbați – 10,5 mp; grup sanitar femei – 15 mp; spațiu tehnic – 11,45 mp. La etaj, se vor amenaja următoarele spații: hol – 30,5 mp; birou administrativ – 15 mp; bibliotecă / mediatecă – 61 mp; depozitare – 9,4 mp; atelier 1 – 31,91 mp; atelier 2 – 38,91 mp; sas – 2,5 metri; grup sanitar bărbați – 4,48 mp; grup sanitar femei – 6,49 mp. Pe anul 2022, bugetul de investiții al comunei Dorobanțu se ridică la suma de 1.100.000 lei, o parte din acești bani urmând să fie direcționați către lucrările de amenajare de alei pietonale, pe partea stângă de-a lungul Drumului Național 31 Călărași – Oltenița, urmând ca satele situate de-a lungul acestuia, Vărăști și Dorobanțu, să aibă o astfel de cale de legătură. „La acest moment, ne aflăm cu lucrarea în dreptul lacului Andolina, acolo urmând să fie amenajată o punte pietonală.” În final, trotuarul va avea o lungime de 2 kilometri, fiind amenajat prin delimitatoare bordurate, plasă betonată și strat de asfalt. Lucrarea se va derula și prin amenajarea unei alei pietonale și pe cealaltă parte a Drumului Național 31. „Cea mai mare speranță a noastră este legată de accesarea celor trei proiecte derulate prin programele Ministerului Dezvoltării, unde avem depuse 3 proiecte de asfaltare în toate cele 3 sate componente ale comunei, Vărăști, Dorobanțu și Boșneagu”. Se are în vedere reabilitarea și asfaltarea următoarelor străzi: satul Vărăști – strada Decebal (1159 metri liniari), strada Mihai Racoviță (1066 metri liniari), strada Alexandru cel Bun (992 metri liniari) și strada Bogdan I (879 metri liniari); satul Boșneagu – strada Mostiștei (1853 metri liniari). Lungimea totală a străzilor cuprinse în acest proiect este de 5.951 metri. O astfel de investiție, pe plan local, ar însemna crearea de condiții optime de desfășurare a activității agenților economici din zonă; creșterea volumului și calității transportului, precum și satisfacerea la un nivel corespunzător a nevoilor de deplasare atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează aceste sate; atragerea de potențiali investitori prin asigurarea unor rețele de drumuri la standarde optime. Proiectul prevede: indicatoare rutiere – 89 bucăți; marcaje – 13,3 kilometri; acostamente împietruite – 2330 metri pătrați; zid de sprijin – 40 metri; parapeți de protecție – 130 metri; rigole de pământ – 8055 metri; rigole carosabile – 481 metri; intrări în curți mari – 229 bucăți; intrări în curți mici – 236 bucăți. Pe parcursul anului 2019, au fost reabilitate, în satul Dorobanțu, străzile: Mihai Viteazu (949 metri liniari), Constantin Brâncoveanu (1050 metri liniari), Tudor Vladimirescu (1.052 metri liniari) și Ion Heliade Rădulescu (1048 metri liniari). Străzile sunt perpendiculare cu drumul național 31 și au o lățime a părții carosabile cuprinsă între 4 și 5,5 metri. S-au executat: îmbrăcăminți asfaltice – 20.341 metri pătrați; rigole carosabile – 840 metri liniari; podețe (mici) intrări în curți – 99 bucăți; podețe (mari) intrări în curți – 104 bucăți; indicatoare circulație – 96 bucăți; marcaje longitudinale – 4,10 kilometri; indicatoare circulație – 80 bucăți. „În cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, comuna Dorobanțu a depus 3 proiecte, toate legate de infrastructura rutieră. Sperăm, să obținem la finanțare măcar două, astfel să modernizăm drumurile de interes local și în partea de sud a satului Dorobanțu, o stradă principală în Boșneagu și câteva din satul Vărăști.” În comuna Dorobanțu, însă, ne spune același interlocutor, problema este legată de înființarea rețelei de canalizare, o astfel de lucrare nefiind finanțată pentru aglomerările urbane cu un număr de locuitori mai mic de 2.000, prin Programul Operațional Infrastructură Mare care se așteaptă să fie derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași. Edilul Vasile Stoica apreciază că singura soluție pentru soluționarea acestei probleme, pe raza celor trei sate componente ale comunei, este reprezentată de accesarea de finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, satele riverane Dunării cu un număr mic de locuitori și-n care nu se pot amenaja rețele de canalizare și stații de epurare, acestea fiind ineficiente, urmând să beneficieze de fose septice individuale sau colective. Pe anul în curs, din bugetul pentru investiții, se vor finanța lucrările de amenajare a parcării din zona Centrului Cultual Multifuncțional din satul Dorobanțu, conectarea acestuia la rețeaua electrică.

Comuna Spanțov

Cornel Toma

Se lucrează la reabilitarea și modernizare sediului primăriei locale, cu fonduri, în valoare de 851.661 lei, atrase de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, investiția fiind în curs de finalizare, ne spune viceprimarul comunei Spanțov, Cornel Toma. Corpul vechi al clădirii va fi destinat funcționarilor care nu lucrează direct cu publicul. S-a amenajat și o sală de ședințe, iar o anexă este destinată montării aparaturii pentru noul sistem de supraveghere video amplasat pe raza comunei. Vor fi 36 de camere, de mare rezoluție, sperându-se, astfel, că acestea vor conduce la scăderea numărului de fapte antisociale sau la identificarea mai facilă a făptuitorilor. Extinderea sediului primăriei locale înseamnă și amenajarea de birouri pentru funcționarii care lucrează direct cu cetățenii, spațiile special destinate fiind prevăzute cu ghișee, iar partea de contribuție locală constă în amenajarea, în lateralul clădirii, de spațiu verde, spații prin montat pavaj semifabricat, borduri, amenajat rigole captare ape si construire anexă, a unei parcări auto, aceasta deservind, totodată, și sediul noului cămin cultural din localitate, lucrare care va demara în primăvara acestui an. Finanțarea este asigurată prin Compania Națională de Investiții, valoarea estimată a lucrării, la data depunerii proiectului, fiind de 4.266.670 lei, din care partea de cofinanțare locală ridicându-se la suma de 414.037 lei. Suprafața construită a clădirii va fi de 779 metri pătrați, cea desfășurată va fi de 829 metri pătrați, având un regim de înălțime de P+1E parțial. 22.472.954 lei este suma atrasă, de Primăria comunei Spanțov, numai în cadrul a trei proiecte, cu finanțare guvernamentală, implementate în ultimii ani, astfel: reabilitare și modernizare grădiniță, în satul Stancea, în sumă de 352.677 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu o valoare estimativă de 12.054.446 lei; modernizare drumuri de interes local, cu o valoare estimată de 10.065.831 lei. În Cetatea Veche s-au asfaltat  străzile Labirint, Corabia, Cerbului și Dropiei, fiind vorba de o rețea de circa 1,2 kilometri. În satul Spanțov s-au asfaltat strada Arcului, pe o lungime de 800 de metri, plecând din DN31 și având ieșirea tot la drumul principal, aceasta fiind un fel de rută ocolitoare pentru atelajele hipo sau de alt tip, și strada Sportului, aceasta fiind calea de acces spre vechiul stadion local, dar și către terenurile agricole deținute de proprietari. În satul Stancea strada Culturii a fost reabilitată și asfaltată, aceasta făcând legătura cu școala din sat și cu noua grădiniță. S-au mai asfaltat străzile  Viselor, care duce în satul nou înființat în sat, după inundații, Mihai Eminescu, aceasta fiind calea de acces spre cimitirul sătesc, făcând legătura cu biserica locală și stația de transport în comun, în vreme ce în fostul sat Clinciu a fost reabilitată  strada Cocor, pe o lungime de 600 de metri, aceasta fiind principalul drum sătesc, legând biserica de cult penticostal, școala și stația de autobuz, la care se adaugă o străduță, de circa 200 de metri, reprezentând calea de acces spre cimitirul ortodox din satul Clinciu. Primarul Silviu Niki Gheorghescu, în cadru unui raport, a prezentat și situația proiectelor depuse și finalizate, la nivelul comunei, în ultimii ani: 1. modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă, cu perioadă de implementare 2014 – 2018, valoarea estimată fiind de 7.162.414 lei; sistem de canalizare și stație de epurare, cu perioadă de implementare 2014 – prezent; reabilitare iluminat public, cu perioadă de implementare 2018 – 2019, cost total 480.614 lei, cu bani europeni; proiectul de modernizare străzi, pe o lungime de 13,7 kilometri, aflat încă în derulare, cu finanțare prin Compania Națională de Investiții; asfaltare străzi prin PNDL II, pe o lungime de 8,2 kilometri, proiect finalizat; modernizare, reabilitare, dotare și extindere cămin cultural, proiect derulat prin Compania națională de Investiții, cu o valoare de 4.226.670 lei, aflat în derulare; reabilitarea grădiniței din satul Stancea; înființare parc tematic pescăresc, cu o valoare eligibilă de 1.131.255 lei, cu finanțare prin FLAG Dunărea Călărășeană – Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime; construire grădiniță cu 3 săli de grupă, cu finanțare prin POR 2014-2020; construire sală de sport, prin Compania Națională de Investiții, aceasta urmând să fie amplasată în cadrul Scolii Gimnaziale Spanțov. În cursul anului 2021, la nivelul localității au fost plantați 150 de tei argintii. Pentru anul în curs, ne declară Cornel Toma, viceprimarul localității, a fost deja antamată cantitatea de 2.000 tone de frizură asfaltică, aceasta urmând să fie amplasată pe drumurile din cartierul cunoscut drept Satul Nou, din Stancea.

Comuna Grădiștea

Vasile Matei

Investiții masive, cu fonduri guvernamentale, pe raza comunei Grădiștea, aceasta suferind transformări vizibile, multe dintre acestea fiind în curs de execuție. 8.294.480 lei este suma pe care comuna a primit-o în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, pentru modernizarea de drumuri de interes local, pe o lungime de 7,578 kilometri. Primarul Vasile Matei ne spune că investiția a fost finalizată și că au fost asfaltate următoarele străzi: sat Grădiștea – Tudor Arghezi(142,5 metri), George Coșbuc (459,95 metri), Erou Andrei Tudor (118,7 metri), Erou Nistor Ion (112,6 metri), Zăvoiului (557,5 metri), Stadionului 2 (122 metri), Mihai Voievod, tronson 1 (335,4 metri), Mihai Voievod, tronson 2 (191,75 metri), Sfinții Împărați, tronson 1 (109,35 metri), Sfinții împărați, tronson 2 (138,10 metri), Vlad Țepeș (163,6 metri), Mihai Viteazu (90,5 metri), Victor Tulbure (226,5 metri) și Slănicului (167,1 metri); sat Cunești – Slătioara (174,25 metri), Peneș Curcanu (79 metri), Ioan Corvin (739,8 metri), Iancu de Hunedoara (264,9 metri) și Veizu Constantin (399,75 metri); sat Rasa – Bucovina (303 metri), General Vasile Milea (325,5 metri), George Bacovia (250 metri), Preot Alexe Popescu (188,2 metri), Stadionului 1 (276 metri) și Gălățui (291,9 metri); sat Bogata – Unirii (246,2 metri), Grădiniței (576,9 metri), Călugăreni (282,9 metri) și Posada (260,5 metri). S-au reabilitat și modernizat, în etapa a doua, străzile: sat Grădiștea – Campionului (456 metri), Erou Andrei Tudor (135 metri), Șerban Vodă (280 metri), Erou Nistor Ion (255 metri), Zăvoiului (295 metri), Anghel Saligny (243 metri) și Soldat Craia Gh. Ion (520 metri); sat Cunești – Grivița (793 metri), Pescăruș (186 metri), Mihai Sadoveanu (190 metri), Soldat Radu Tudorache (205 metri) și Ștefan Bănică (415 metri); sat Rasa – Bucovina (295 metri), Ion Neculce (158 metri), Eternității (184 metri), Carol I (278 metri), Mateiu Caragiale (265 metri), Poștei (1206 metri) și Grigore Ureche (244 metri); sat Bogata – Obeadă Vasile (424 metri), Stadionului (153 metri) și Mărășești (91 metri), cu un total de 7.271 metri liniari. Pe fonduri atrase de la nivel național, comuna Grădiștea beneficiază, la acest moment, de reabilitări și modernizări de drumuri pe o lungime totală de 14.849 metri liniari. Vasile Matei, edilul comunei Grădiștea, afirmă că una din prioritățile mandatului său este cea legată de refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă. „Avem o cerere de finanțare la Compania Națională de Investiții. Avem tronsoane de alimentare cu apă care sunt de pe vremea fostei cooperative agricole de producție. Sunt zone prin care alimentarea cu apă potabilă se face nu prin conducte metalice, ci prin conducte de azbest. Chiar și actuala rețea de alimentare cu apă, așa-zisa rețea nouă, are 20 de ani de când a fost introdusă, e uzată moral.” 8.564 lei este suma solicitată de Primăria Grădiștea, prin proiectul depus la Compania Națională de Investiții, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în vreme ce partea de contribuție a autorității locale s-ar ridica la suma de 2.129.320 lei. Sumele nu au mai fost actualizate. „Chiar dacă am primi finanțare, lucrarea va fi una extrem de greu de implementat, câtă vreme comuna noastră a beneficiat de investiții masive în modernizarea străzilor. Ca să facem subtraversări cu conducte, să tăiem porțiuni întregi de drumuri reabilitate, ar însemna să ne angajăm la o muncă extrem de dificilă și cu costuri administrative enorme”. Un prim pas a fost făcut câtă vreme, în câteva săptămâni, va fi dată în exploatare stația de potabilizarea apei, care se construiește lângă uzina de apă. Sumele alocate provin de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, în cadrul proiectului de modernizare a gospodăriei de apă și înființare a stației de tratare a apei și înființare rețea de canalizare cu stație de epurare, cu costuri totale estimate la 8.212.287 lei, din care s-a primit un avans de 2.956.097 lei, cu o parte de contribuție locală de 1.567.124 lei. Investiția va fi finalizată la jumătatea primăverii, însemnând canalizare, stație de epurare și stație de potabilizare a apei, cu un număr total de racorduri pentru 300 de gospodării, într-o primă etapă. În etapa a doua, Primăria Grădiștea a prins, ca investiție de primă necesitate, extinderea sistemului de canalizare, printr-un proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 18.823.349 lei fonduri atrase și 513.595 lei partea de contribuție locală, sumă care ar acoperi lucrările de introducere a rețelei de canalizare pentru tot satul Grădiștea, adică pentru încă 600 de gospodării. Un al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare estimată de 3.979.076 lei și cu o contribuție locală de 389.852 lei este reprezentat de refacere de străzi, șanțuri, acces în curți, trotuare, parcare și rigole carosabile, acesta urmând a fi implementat după extinderea rețelei de canalizare și refacerea sistemului de alimentare cu apă potabilă la nivelul comunei. La acest moment, se lucrează la construirea sediului primăriei, pe un sistem D+P+1E, finanțare venită prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de 4.965.931 lei și cu o contribuție locală de 339.804 lei, dar și la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea căminului cultural din satul Grădiștea, cu finanțare venită tot prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare estimată de 3.819.768 lei. Prin Administrația Fondului pentru Mediu, Vasile Matei, primarul comunei Grădiștea, ne declară că s-a reușit accesarea sumei de 1.083.131 lei, cu o parte de contribuție locală de 83.131 lei, bani investiți în lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de iluminat public pe raza comunei. Prin Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud Est, cu fonduri venite prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, s-a accesat suma de 617.833 lei, cu o contribuție locală de 493.924 lei, din care s-a primit deja un avans plătit constructorului, în sumă de 214.291 lei, pentru construirea unui teren de minifotbal cu gazon sintetic, vestiare, împrejmuire și iluminat, în satul Grădiștea, dar și extinderea pistei de cicliști, pe raza aceluiași sat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read