AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Chiselet

Mihai Penu

La nivelul comunei Chiselet, procentul străzilor reabilitate este de 85 la sută, ne spune primarul Mihai Penu. În ultimii ani, trei investiții majore s-au derulat, pe raza comunei Chiselet, după ce administrația locală a reușit să atragă fonduri de 9.319. 852 lei, în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiectele, depuse la Ministerul Dezvoltării, au vizat: 1. modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2, cu o valoare estimată la 950.366 lei; 2. Asfaltare străzi, cu o valoare estimată de 7.380.101 lei; 3. Construire unitate sanitară, cu o valoare estimată la 989.385 lei. Mihai Penu, primarul localității, apreciază că asfaltarea drumurilor de interes local reprezintă cea mai importantă investiție realizată, până la acest moment, la nivelul comunei. În cadrul primei etape a programului Național de Dezvoltare Locală, au fost reabilitate și asfaltate drumuri de interes local pe o lungime de 13,5 kilometri. S-au reabilitate și asfaltat străzi pe o lungime de 7.940 metri, în cadrul etapei a doua a programului Național de Dezvoltare Locală. Lungimea totală a drumurilor comunale este de 65 de kilometri, în vreme ce lungimea totală a străzilor este de 26 de kilometri, cu o rețea de alimentare cu apă potabilă desfășurată pe 15,5 kilometri. Comuna Chiselet, conform Raportului privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2021, prezentat de edilul Mihai Penu, numără 3.120 de locuitori, din care 2.471 români, 672 romi, 2 alte etnii. Suprafața totală a comunei este de 8.557 hectare, cu 365 hectare intravilan și 8.192 hectare extravilan, din care 5.173 teren arabil, 1.795 hectare de pădure, 373 hectare de islaz, 76 hectare cu vii, 13 hectare cu livezi și 540 hectare ocupate de ape cu stuf. În cursul anului 2021, prin serviciul de stare civilă, s-au eliberat: 6 acte de naștere; 14 acte de căsătorie; 62 acte de deces; 25 extrase; 20 certificate de naștere; 14 certificate de căsătorie; 82 certificate de deces; 72 mențiuni proprii; 54 mențiuni primite; 80 mențiuni înaintate; 6 transcrieri de certificate de naștere. Serviciul de asistență socială a întocmit: 36 dosare de alocație de stat; 12 dosare de concedii îngrijire copil; 10 dosare noi și 45 dosare în plată pentru alocații de susținerea familiei; 29 dosare pentru indemnizație de handicap; 173 anchete sociale; 65 anchete handicap; 107 dosare ajutor social; 1 ajutor de înmormântare; 141 dosare ajutoare de încălzire pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022.S-au emis, prin compartimentul de urbanism: 3 autorizații de construire; 17 certificate; 4 procese-verbale de recepție a lucrărilor de construire; 2 autorizații de demolare. Prin compartimentul de taxe și impozite s-au eliberat: 279 certificate fiscale; 701 înștiințări de plată + somații persoane fizice și persoane juridice; 345 înștiințări de plată + somații amenzi persoane fizice. La nivelul comunei Chiselet, situația proiectelor finalizate este următoarea: 1. Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stradal, derulat prin Agenția Fondului pentru Mediu, prin care au fost montate 241 lămpi economice; 2. A fost reabilitat sediul primăriei locale prin lucrări de renovare și anvelopare; 3. Au fost executate reparații trotuare pe o suprafață de 2.400 metri pătrați; 3. Au fost continuate lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile extravilane și au fost începute lucrările de înregistrare sistematică pentru terenurile intravilane și locuințele aferente acestora; 4. A fost înființată o perdea forestieră de 500 metri; 5. Au fost plantați 120 de pomi ornamentali pe marginea Drumului principal care tranzitează comuna, DN 31; 6. Au fost împărțite populației 50.000 măști chirurgicale și au fost organizate mai multe campanii de vaccinare; 7. Au fost întocmite cărți funciare pentru toate străzile din localitate. La Compania Națională de Investiții au fost depuse două proiecte: construirea unei săli de sport cu o capacitate de 105 locuri; construirea și amenajarea unei baze sportive. În cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, comuna Chiselet a aplicat cu două proiecte: modernizare drumuri de interes local pe o lungime de 7.369 metri; extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă potabilă, pe o lungime de 12.722 metri și construire stație de tratare a apei. Tot în cursul anului trecut, au continuat lucrările la: 1. Grădinița cu program normal cu 3 săli de grupă; 2. Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2; 3. Asfaltare străzi. S-a semnat finanțarea și a fost scoasă la licitație lucrarea de construire a unității sanitare comunale. Proiecte la care s-au efectuat studiile de fezabilitate. 1. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural; 2. Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale. Mihai Penu, în finalul Raportului privind starea socială, economică și de mediu a comunei Chiselet, precizează: „Sper ca în cursul anului 2022, prin aportul și colaborarea dintre dumneavoastră, consilierii, și aparatul propriu al primăriei, să reușim să realizăm, spre folosul cetățenilor comunei noastre, sarcinile ce ne revin ca urmare a alegerii noastre în funcții de demnitate publică”.

Comuna Dor Mărunt

Ion Iacomi

Două cereri de finanțare a depus comuna Dor Mărunt în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne spune primarul Ion Iacomi. Valoarea cea mai mare este reprezentată de cererea de finanțare privind modernizarea de drumuri de interes local în satele Dor Mărunt și Dâlga, pe o lungime totală de 12.008 metri, cu un cost total al investiției estimat la 21.730.326 lei, din care 21.494.547 lei este suma cerută de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, iar suma de 235.779 lei este partea de contribuție locală. În satul Dor Mărunt se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Dunărea – tronson 1; Dunărea – Tronson 2; Dunărea – tronson 3; Păcii – tronson 2; Păcii – tronson 3; Păcii – tronson 4; Poiana – tronson 1; poiana – tronson 2; Panduri; Învățătorului – tronson 1; Învățătorului – tronson 2; Prunilor – tronson 1; Prunilor – tronson 2; Ho shi Min; Zorilor – tronson 1; Zorilor – tronson 2; Zorilor – tronson 3; Zorilor – tronson 4; Zorilor – tronson 5; Zorilor – tronson 6; Albatros; Potcoavei; George Enescu; Mihai Eminescu; Revoluției. În satul Dâlga: strada Decebal – tronson 3; strada Dispensarului; strada Măcinului; strada Teiului; strada Sulfinei; strada Panduri; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 3; strada Trandafirilor – tronson 4. În cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, 10.464.275 lei este suma atrasă de comuna Dor Mărunt, pentru modernizarea drumurilor de interes local, prin asfaltare, în satele Dor Mărunt, Ogoru și Dâlga. În cadrul primei etape a Programului Național de Dezvoltare Locală, echivalentul sumei atrase de comuna Dor Mărunt, a fost de 1 milion de euro, reprezentând necesarul pentru pentru proiectul de asfaltare pe un traseu de 3,5 kilometri, în satul Dor Mărunt, pe un număr de 4 străzi. S-a urmărit reabilitarea drumurilor principale din satul Dor Mărunt, de spune primarul Ion Iacomi, legându-se halta CFR cu biserica și cu morile din localitate, facilitându-se, totodată, accesul spre dispensarul uman. Totodată, altădată un drum pietruit, în comună s-a asfaltat drumul dintre satele Înfrățirea și Dor Mărunt, pe o lungime de 4,8 kilometri, cu finanțare venită de la Consiliul Județean Călărași și ca urmare a demersurilor întreprinse de primarul Ion Iacomi. În urmă cu 10 ani, la momentul preluării primului mandat, satul Dor Mărunt beneficia de străzi asfaltate pe o lungime de 450 metri, în vreme ce, în anul 2020, rețeaua de drumuri asfaltate, în acest sat, a ajuns să măsoare 12 kilometri, reprezentând 13 străzi. Documentația pentru proiectul de asfaltare a străzilor Teiului, Morilor, Grădiniței și Garofiței a demarat în anul 2014, iar execuția s-a făcut în anii 2016-2017. La nivelul satului Dâlga, nu exista nici măcar un metru de drum asfaltat, în vreme ce, azi, rețeaua de drumuri modernizate ajunge la un total de 6 kilometri, însemnând reabilitarea și modernizarea a 9 străzi. Al doilea proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” vizează introducerea rețelei de gaz în satele Dor Mărunt și Dâlga. „Pentru satul Dâlga, avem studiul de fezabilitate aprobat de Consiliul Local al comunei Dor Mărunt, cu toți indicatorii. Am cerut operatorului de gaz metan să ne dea acordul pentru a depune cererea de finanțare. Pe raza comunei noastre există operator de rețea de gaz metan, iar acest demers face parte din pașii care trebuie urmați pentru accesarea unui astfel de proiect”. În satul Ogoru, există deja contractul de execuție semnat, iar lucrările la conducta de aducțiune, pe o lungime de 4 kilometri, vor începe în câteva săptămâni. În satul Dâlga, este aproape de finalizare obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal”, cu un deviz general estimat la 604.445 lei fără taxa pe valoarea adăugată, structurat astfel: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului – amenajarea terenului – 120.735,66 lei ; cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții – 12.478,48 lei; cheltuieli pentru investiția de bază – construcții și instalații – 334.093,70 lei; montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale – 8.656 lei; utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj – 84.267,33 lei; dotări – 35.862,00 lei; alte cheltuieli – organizare de șantier – 8.352,34 lei. Totodată, o altă investiție importantă este reprezentată de reabilitarea, din surse proprii, a căminului cultural din satul Dor Mărunt, însemnând grinzi pentru planșe, cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rășinoase, cu fețe plane (12,6 mc); șarpantă acoperiș din scândură rășinoase de 24 mm grosime, cu deschidere pana la 14m (757mp); învelitori lemnoase executate cu sită de lemn de brad bătută de spică 30x50mm (757mp); învelitori din plăci din tablă amprentată tip țiglă, pentru învelitorile acoperișurilor (tip lindab)(757 mp); streașină înfundată din scânduri de rășinoase fălțuite și geluite pe o parte, cu grosime inițiala de 22mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime, fără console aparente (80mp); demontat elemente de acoperiș, învelitori din țiglă, olane, plăci presate din tablă, pas, pvc (757mp); finisaje exterioare termosistem termoizolație polistiren expandat 10 cm, plasă fibră (620mp), vopsitorii decorative în relief, aplicate pe suprafețe de beton; executate în două straturi de vopsea decorativă (620 mp); fixare profil metalic de soclu aferent sistemului EXTHERM pentru termoizolarea fațadelor (220m); profil colțar cu plasă tencuieli exterioare 3m/buc (334 buc.); sistem de termoizolare a fațadelor de tip ceresit ceretherm; pregătirea suprafeței (620 mp). Sunt în derulare și lucrările la sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Dor Mărunt, lucrare finanțată de Compania Națională de Investiții, prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din Subprogramul „Săli de sport” – Programul National de Construcții de Interes Public sau Social.

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

50.707.706 lei este valoarea investiției totale reprezentând reabilitări de drumuri de interes local, în orașul Lehliu Gară și în satele Răzvani și Buzoieni, pe o lungime de 26.652 metri liniari, în orașul Lehliu Gară, din care suma de 49.348.635 lei este cerută în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, din care suma de 1.354.071 lei este reprezentată de partea de contribuție locală. Cererea de finanțare a fost depusă cu numărul 8425, din data de 4.10.2021, cu număr de intrare 119148, din data de 5.10.2021. Se are în vedere modernizarea și asfaltarea următoarelor străzi: Lehliu Gară – strada Apusului; strada Luminișului; strada pădurii; strada Mătăsii; Intrarea din TCIF; Intrarea Ritmului; Intrarea Industriei; strada Serei; strada Mihai Viteazul; strada Cheșcă Ion; strada Mircea cel Bătrân; strada Elefterie Papadisia; strada Fermierului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 3; strada Spicului; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 2; strada Scriitor Nicolae Velea – tronson 1; strada Mihail Sadoveanu; strada dr. Rameta Ion; strada Valahia; strada Prof. Zafiu Marin; strada Prof. Ioniță Dumitru; strada Belșugului; strada George Coșbuc; strada Barbu Știrbei; strada Valea Seacă; strada Parcului; strada Vlăstarului; sat Răzvani – strada lalelelor; strada Toamnei; strada Lucian Blaga; strada Narciselor tronson 1; strada Zorilor; strada Vasile Alecsandri; strada Ion Luca Caragiale; strada Crizantemelor – tronson 1; strada Sf. Constantin – tronson 1; strada Trandafirilor – tronson 1; strada Nufărului – tronson 1; strada Verii; strada Narciselor – tronson 2; strada Crizantemelor – tronson 2; strada sf. Constantin – tronson 2; strada Trandafirilor – tronson 2; strada Nufărului – tronson 2; strada 1 Decembrie; strada Veseliei; strada Bujorilor; strada Tineretului; strada Cetățuiei; strada Nicolae Bălcescu; sat Buzoieni – strada Marin Preda; strada teiului; strada Luceafărului; strada Stejarului; strada Culturii; strada sf. Nicolae, strada Speranței; strada Rozelor; strada ion Creangă; strada Magnoliei; strada Primăverii; Aleea Cimitirului. Proiectul a fost depus inițial la Fondul de Dezvoltare și Investiții, desființat între timp, și prevedea o valoare totală a investiției de 39.360.498 lei, reprezentând reabilitarea a 22 de străzi în satul Răzvani, 12 străzi în satul Buzoieni și 29 în orașul Lehliu Gară. În prezent, aceste străzi beneficiază de următoarea infrastructură: Lehliu Gară – strada Apusului – sistem rutier de pământ; strada Luminișului – sistem rutier de pământ, strada Pădurii – sistem rutier – 10 centimetri piatră spartă; strada Mătăsii – sistem rutier de pământ, intrarea din TCIF – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea Ritmului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; Intrarea industriei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Serei – 8PR; strada Mihai Viteazu – sistem rutier de pământ; strada Ion Cheșcă – sistem rutier de pământ; strada Mircea cel Bătrân – sistem rutier de pământ; strada Elefterie Papadisia – 13 centimetri de piatră spartă; strada Fermierului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 3 – 5 centimetri de piatră spartă; strada Spicului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 2 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Scriitor Nicolae Velea 1 – 18 centimetri de piatră spartă; strada Mihail Sadoveanu – 18 centimetri de piatră spartă; strada dr. Rameta Ion – 20 centimetri de piatră spartă; strada Valahia – 8 centimetri de piatră spartă; strada Prof. Zafiu Marin – 15 centimetri de piatră spartă; strada prof. Ioniță Dumitru – 27 centimetri de piatră spartă; strada Belșugului – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada George Coșbuc – 23 centimetri de piatră spartă; strada Barbu Știrbei – 10 centimetri beton degradat + 10 centimetri de piatră spartă; strada Valea Seacă – 5 centimetri de piatră spartă; strada parcului – sistem rutier de pământ; Pista – DN3 – sistem rutier de pământ; strada Vlăstarului – sistem rutier de pământ; satul Răzvani – strada Lalelelor – 17 centimetri de piatră spartă; strada Toamnei – 3 centimetri de piatră spartă; strada Lucian Blaga – 15 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronsonul 1 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Zorilor – 3 centimetri de piatră spartă; strada Vasile Alecsandri – 17 centimetri de piatră de râu; strada IL Caragiale – 15 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 1 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronsonul 1 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronsonul 1 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronsonul 1 – 4 centimetri de piatră spartă; strada Verii – 18 centimetri de piatră de râu; strada Narciselor, tronson 2 – 12 centimetri de piatră de râu; strada Crizantemelor, tronson 2 – 3 centimetri de piatră spartă; strada Sf. Constantin, tronson 2 – 18 centimetri de piatră de râu; strada Trandafirilor, tronson 2 – 19 centimetri de piatră de râu; strada Nufărului, tronson 2 – 4 centimetri de piatră spartă; strada 1 Decembrie – 4 centimetri de piatră spartă; strada Veseliei – 15 centimetri de piatră de râu; strada Bujorilor – 11 centimetri de piatră de râu; strada Tineretului – 11 centimetri de piatră de râu; strada Cetățuiei – 4 centimetri de piatră spartă; strada Nicolae Bălcescu – 5 centimetri de piatră spartă; sat Buzoieni – strada Marin Preda – 4 centimetri de piatră spartă; strada Teiului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Luceafărului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Stejarului – 10 centimetri de piatră de râu; strada Culturii – 14 centimetri de piatră de râu; strada sf. Nicolae – 5 centimetri de piatră spartă; strada Speranței – 4 centimetri de piatră spartă; strada Rozelor – 18 centimetri de piatră de râu; strada Ion Creangă – 14 centimetri de piatră de râu; strada Magnoliei – 22 centimetri de piatră spartă; strada Primăverii – 5 centimetri de piatră spartă; Aleea Cimitirului – 15 centimetri de piatră de râu. „Necesitatea acestui proiect a apărut deoarece străzile nu corespund traficului actual și de perspectivă, au o capacitate de circulație redusă și nu se încadrează în standardele și normativele în vigoare”, se arată în Memoriul justificativ pentru îndeplinirea condiției de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare străzi în orașul Lehliu Gară, sat Răzvani și sat Buzoieni”, depus la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. „Scopul realizării acestui proiect este de a îmbunătăți infrastructura de transport în zonă, ceea ce va conduce la o rată crescută a mobilității și accesibilității a persoanelor și a bunurilor în zona respectivă și a timpilor de transport. În urma consultărilor la nivel local, dintre administrație și cetățeni, cu privire la necesitățile localității, aceștia din urmă și-au exprimat opinia că modernizarea infrastructurii rutiere este prioritară pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții”, precizează Iulian Iacomi, primarul orașului Lehliu Gară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read