AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Comuna Frăsinet

11.255.228 lei este suma atrasă de U.A.T. Frăsinet, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, bani care urmează să fie folosiți, ne spune primarul Alin Ploeșteanu, pentru modernizare de străzi în satele Luptători și Curătești. Inițial, s-a avut în vedere asfaltarea a 32 de kilometri de drumuri de interes local în satele Luptători, Curătești și Dănești, sate care nu au fost cuprinse, până la acest moment, în proiectele depuse în cadrul celor două etape ale Programului Național de Dezvoltare Locală, derulate prin Ministerul Dezvoltării, deși finanțările ar fi permis acest fapt. Investițiile s-au limitată în satele Frăsinet și Frăsinetul de Jos. În cadrul noului proiect acceptat la finanțare, care va cuprinde modernizarea străzilor în satele care nu au beneficiat vreodată de astfel de investiții, Luptători și Curătești, circulația auto se va desfășura într-un singur sens, cu o lățime a părții carosabile cuprinsă între 3,50 m și 4,50 m. Sistemul rutier propus pentru modernizarea părții carosabile va fi compus din 4 centimetri strat de uzură Ba16, 6 centimetri strat de legătură BAD22, 20 centimetri strat superior de fundație din piatră spartă 0 – 63, 30 centimetri fundație din balast. Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale s-au prevăzut șanțuri trapezoidale din beton, poziționate pe o parte sau pe ambele părți ale drumurilor, în funcție de lățimea părții carosabile și partea transversală. Unele drumuri vor fi încadrate de borduri, apele pluviale urmând să fie conduse în profil longitudinal spre cel mai apropiat punct de captare. Șanțurile de captare, în dreptul drumurilor laterale, sunt prevăzute cu podețe din tubulatură din beton de ciment armat cu diametru de 400 mm. La ultimul recensământ, satul Curătești, situat între satele Sultana și Luptători, de-a lungul Drumului Județean 303, număra 128 de locuitori, de-a lungul a 4 străzi interioare: Eroilor, Lujerului, Voinței și Merilor. Toate sunt cuprinse în noul proiect de modernizare, acceptat spre finanțare de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, urmând a se îmbunătății infrastructura zonală de transport, ceea ce va conduce la o rată crescută a mobilității și accesibilității a persoanelor și a bunurilor în zona respectivă, dar și reducerea timpilor de transport, ne spune primarul comunei Frăsinet Alin Ploeșteanu. În total, se vor reabilita străzi, în acest sat, pe o lungime de 1.490 metri. La acest moment, strada Eroilor beneficiază de un strat de piatră de râu cuprins între 7 și 10 centimetri grosime, strada Lujerului e parțial pietruită, grosimea stratului de piatră fiind de cel mult 3 centimetri, strada Voinței beneficiază de un strat, gros de 6 centimetri, de piatră de râu, strada Merilor are un strat de piatră de râu de 16 centimetri, iar strada Mărginașă este parțial infestată cu pământ și parțial acoperită de iarbă.

Alin Ploeșteanu

Al doilea sat ca mărime din cadrul comunei Frăsinet, Luptători, cu o populație estimată la 518 locuitori, va beneficia de modernizarea și asfaltarea tuturor străzilor: Mărginașă, Parlamentului – tronsonul I și tronsonul II, Bisericii – tronsonul I și tronsonul II, Morii – tronsonul I și tronsonul II și Crinului – tronsonul I și tronsonul II. Oportunitatea acestei investiții este încadrată în Planul de Dezvoltare a Județului Călărași, pe perioada 2014 – 2020, în cadrul capitolului intitulat Creșterea dinamică a economiei zonale rurale, dezvoltarea nivelului de trai în spațiul rural și contribuția acestuia la economia județului. Este vorba de un total de 4.986 metri liniari de drumuri reabilitate și asfaltate și în satul Luptători. Strada Parlamentului, pe ambele tronsoane, de o parte și cealaltă parte a DJ303, este acoperită cu un strat de 18 centimetri de piatră, fiind parțial infestată de pământ, parțial acoperită cu iarbă. Tronsonul I al străzii Bisericii e acoperit cu 22 centimetri de piatră de râu și piatră spartă, iar al doilea tronson beneficiază de un strat de 24 centimetri de piatră de rău și piatră spartă. Strada Morii este și ea pietruită: tronsonul I beneficiază de 23 centimetri de piatră de rău, tronsonul II este acoperit cu 26 centimetri de piatră de râu și piatră spartă. Stratul de piatră pentru ambele tronsoane ale străzii crinului este infim, variind între 4 și 5 centimetri. În total, în cadrul Programului Național de Investiții, în comuna Frăsinet se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 6.476,5 metri. Este prima mare investiție atrasă de noul primar al comunei, Alin Ploeșteanu, alături de amenajarea unui parc, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, derulat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management, tot în satul Luptători, cu o valoare estimată la 635.763 lei, fără TVA.  Soluția tehnică presupune o intervenție medie asupra amplasamentului prin realizarea unor alei circulabile pavate cu dale, crearea unor spații de joacă acoperite cu suprafețe antitraumă, realizarea unui foișor, dotarea incintei cu mobilier urban (băncuțe, coșuri de gunoi, pergole, mese de șah etc.), amenajarea spațiului verde cu gazon, arbori și arbuști decorativi. Se propune realizarea unor trasee de parcurs pe toata suprafața parcului și amenajării pe parcursul întregului traseu a câtorva zone de interes: zonă de joacă, zonă de relaxare și socializare, zona foișorului cu activități social-culturale. Se va dota spațiul cu mobilier urban în măsura satisfacerii numărului de vizitatori și gradul de interes al zonei. Se vor amplasa două pergole pe traseul principal al parcului pentru a asigura gradul de umbrire și contort al vizitatorilor. În cadrul investiției se vor realiza lucrări care vizează principalele categorii, respectiv: alei pietonale; loc de joacă; teren multifuncțional; foișor; mobilier urban; amenajări zone verzi; sistem de iluminat.

Comuna Valea Argovei

Costel Boitan

Sume consistente reușește să atragă, în ultimii ani, comuna Valea Argovei, prin programele de investiții derulate la nivel național. Astfel 9.155.030 lei au fost folosiți, în cursul anului 2020, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru modernizarea și asfaltarea de străzi, pe o lungime de 11,766 kilometri, în satele Valea Argovei, Siliștea și Vlădiceasca: în satul Valea Argovei – Grădiniței (790 metri), Caișilor (459 metri), Magazionerului (222 metri), Croitorului (385 metri), Pescarului (94,5 metri), Căminului (224 metri), Turcului (480 metri), Miciurin (141 metri), Piscicolei (747,5 metri), Serelor (713 metri), Moldovenilor (362 metri), Frizerului (275 metri), Florilor (850 metri), Pompierului (125 metri), Grădinii (133 metri), Tufănelelor (162 metri), Baciului (124 metri), Rebej (422 metri) și Țânțarului (167 metri); în satul Siliștea – Școlii (240 metri), Cazanului (252,5 metri), Principală (740 metri), Cojocarului (275 metri), Florilor (184 metri), Monumentului (376 metri), Stadionului (487 metri), Bisericii (276 metri) și Centurii (674 metri); în satul Vlădiceasca – Luncașilor (500 metri), Islazului (135,5 metri) și Mijlocie (110 metri). De data aceasta, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, ne declară primarul Costel Boitan, comuna Valea Argovei are aprobată la finanțare suma de 14.392.503 lei, tot pentru asfaltarea drumurilor de interes local, în satele Valea Argovei și Vlădiceasca. Se vor moderniza și asfalta următoarele străzi: strada Primăriei, pe o lungime de 74 metri; strada Neagului – tronson I, pe o lungime de 174 metri; strada Neagului – tronson II, pe o lungime de 240 metri; strada Speranței – tronson II, pe o lungime de 190 metri; strada Canalului, pe o lungime de 105 metri; strada Mijlocie, tronson III, pe o lungime de 90 metri; strada Prelungirea Marginii, pe o lungime de 314 metri; strada Pescarului – tronson III, pe o lungime de 82 metri; strada Baciului – tronson II, pe o lungime de 59 metri; strada Tufănelelor – tronson II, pe o lungime de 63 metri; strada Pompierului – tronson II, pe o lungime de 243 metri; strada Veterinarului, pe o lungime de 225 metri; strada Moldovenilor – tronson II, pe o lungime de 306 metri; strada Tâmplarului, pe o lungime de 187 metri; strada Poștașului, pe o lungime de 707 metri; strada Magazionerului – tronson II, pe o lungime de 110 metri; strada Magazionerului – tronson III, pe o lungime de 105 metri; strada Caișilor – tronson II, pe o lungime de 110 metri; strada Caișilor – tronson III, pe o lungime de 109 metri; strada Florilor, pe o lungime de 210 metri; strada Batozei, pe o lungime de 145 metri; strada Profesoarei, pe o lungime de 114 metri; strada Combiului, pe o lungime de 182 metri; strada Pirel, pe o lungime de 298 metri; strada Bălții, pe o lungime de 247 metri; strada Căminului – tronson II, pe o lungime de 87 metri; strada Turcului, pe o lungime de 199 metri; strada Delenilor, pe o lungime de 270 metri; strada Cazanului, pe o lungime de 60 metri; strada Islazului, pe o lungime de 102 metri; strada Speranței – tronson I, pe o lungime de 204 metri; strada Mijlocie, pe o lungime de 104 metri; strada Luncașilor – tronson II, pe o lungime de 104 metri; strada Ulecea, pe o lungime de 396 metri; strada FN3, pe o lungime de 52 metri; strada FN1, pe o lungime de 90 metri; strada FN4, pe o lungime de 69 metri; strada Câmpului – tronson I, pe o lungime de 86 metri; strada Câmpului – tronson II, pe o lungime de 235 metri; strada Miciurin – tronson I, pe o lungime de 225 metri; strada Miciurin – tronson II, pe o lungime de 233 metri; strada Frizerului – tronson I, pe o lungime de 218 metri; strada Căpitanului – tronson I, pe o lungime de 145 metri; strada Teiului – tronson II, pe o lungime de 265 metri; strada Școlii, pe o lungime de 343 metri; strada Căpitanului – tronson II, pe o lungime de 89 metri; strada Închisă, pe o lungime de 222 metri; strada Baba Ana 1, pe o lungime de 243 metri; strada Baba Ana 2, pe o lungime de 132 metri; strada Baba Ana 3, pe o lungime de 50 metri; strada FN2, pe o lungime de 110 metri. Totalul lungimii străzilor care urmează să fie modernizate și asfaltate, în cele două sate prinse în Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, Valea Argovei și Vlădiceasca, este de 9.142 metri. În comună, se derulează, în cadrul etapei finale, un alt proiect, pentru care s-a alocat suma de 16.640.858 lei, privind înființarea rețelei de apă uzată, cu stație de epurare și modernizare rețea de alimentare cu apă, finanțat tot de Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Rețeaua deservește integral satele Valea Argovei și Vlădiceasca. Prin fonduri atrase de la nivel central, pe raza comunei Valea Argovei s-a investit suma de 25.795.888 lei, urmând ca, în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, să fie investită suma totală de 25.000.000 lei, din care 10.607.496 lei reprezintă bani pentru înființarea rețelei de apă uzată cu stație de epurare, pentru satul Siliștea, cu un total de 779 locuitori, conform recensământului derulat în anul 2011. Trebuie precizat că, pe raza comunei Valea Argovei, costul pe metru cub de apă potabilă este de 2 lei.

Orașul Lehliu Gară

Iulian Iacomi

18.000.000 lei este suma atrasă de orașul Lehliu Gară, pentru modernizarea și asfaltarea de drumuri de interes local în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Deși s-au cerut fonduri pentru 63 de străzi, situate și-n cele două sate componente, Răzvani și Buzoieni, cu un total de 26.958 metri, în noul program de reabilitare a străzilor au fost prinse 40, astfel: orașul Lehliu Gară – strada Pădurii, pe o lungime de 336 metri; strada Mătăsii, pe o lungime de 71 metri; strada Intrarea din TCIF, pe o lungime de 236,5 metri; strada Intrarea Industriei, pe o lungime de 190 metri; strada Serei, pe o lungime de 427 metri; strada Mircea cel Bătrân, pe o lungime de 302 metri; strada Fermierului, pe o lungime de 171 metri; strada Spicului, pe o lungime de 345,5 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson I, pe o lungime de 150 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson II, pe o lungime de 86 metri; strada Mihai Sadoveanu, pe o lungime de 187 metri; strada Dr. Rametea Ion, pe o lungime de 274,5 metri; strada Valahia, pe o lungime de 93 metri; strada Prof. Zafiu Marin, pe o lungime de 86 metri; strada Prof. Ioniță Dumitru, pe o lungime de 85,5 metri; strada George Coșbuc, pe o lungime de 733,5 metri; strada Barbu Știrbei, pe o lungime de 97,5 metri, strada Vlăstarului, pe o lungime de 186 metri; satul Răzvani – strada Lalelelor, pe o lungime de 203 metri; strada Toamnei, pe o lungime de 197 metri; strada Lucian Blaga, pe o lungime de 432 metri; strada Narciselor, tronsonul I, pe o lungime de 564 metri; strada Vasile Alecsandri, pe o lungime de 1005 metri; strada IL Caragiale, pe o lungime de 1007 metri; strada Crizantemelor, tronson I, pe o lungime de 467 metri; strada Sf. Constantin, tronson I, pe o lungime de 418 metri; strada Trandafirilor, tronson I, pe o lungime de 333 metri; strada Nufărului, tronson I, pe o lungime de 355 metri; strada Verii, pe o lungime de 333,5 metri; strada Narciselor, tronsonul II, pe o lungime de 447 metri; strada Crizantemelor, tronsonul II, pe o lungime de 503,5 metri; strada Sf. Constantin, tronsonul II, pe o lungime de 677 metri; strada Trandafirilor, tronsonul II, pe o lungime de 621 metri; strada Nufărului, tronsonul II, pe o lungime de 587 metri; strada 1 Decembrie, pe o lungime de 1044 metri; strada Veseliei, pe o lungime de 1046 metri; satul Buzoieni – strada Teiului, pe o lungime de 453 metri; strada Culturii, pe o lungime de 449 metri; strada Sf. Nicolae, pe o lungime de 449 metri; strada Magnoliei, pe o lungime de 445 metri: În total, se vor moderniza și asfalta străzi pe o lungime totală de 16.094 metri liniari, din care: orașul Lehliu Gară – 4.058 metri liniari; satul Răzvani – 10.240 metri liniari; satul Buzoieni – 1.796 metri liniari. Vor fi prinse într-un alt proiect de reabilitare celelalte străzi, după cum urmează: Lehliu Gară – strada Apusului, pe o lungime de 360 metri; strada Luminișului, pe o lungime de 602 metri; Intrarea Ritmului, pe o lungime de 77 metri; strada Mihai Viteazu, pe o lungime de 235,5 metri; strada Cheșcă Ion, pe o lungime de 99 metri; strada Elefterie Papadisia, pe o lungime de 122,7 metri; strada Scriitor Nicolae Velea, tronson II, pe o lungime de 528,7 metri; strada Belșugului, pe o lungime de 806,7 metri; strada Valea Seacă, pe o lungime de 613,5 metri; strada Parcului, pe o lungime de 87 metri; satul Răzvani – strada Zorilor, pe o lungime de 923 metri; strada Bujorilor, pe o lungime de 1036 metri; strada Tineretului, pe o lungime de 937 metri; strada Cetățuiei, pe o lungime de 131 metri; strada Nicolae Bălcescu, pe o lungime de 523 metri; satul Buzoieni – strada Marin Preda, pe o lungime de 737 metri; strada Luceafărului, pe o lungime de 292 metri; strada Stejarului, pe o lungime de 292 metri; strada Speranței, pe o lungime de 330 metri; strada Rozelor, pe o lungime de 328,5 metri; strada Ion Creangă, pe o lungime de 737 metri; strada Primăverii, pe o lungime de 418 metri; strada Aleea Cimitirului, pe o lungime de 646 metri.

La data de 29.07.2022, UAT Lehliu Gară a depus cererea de finanțare nr. C15-01-180, pentru obținerea de fonduri din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, componenta C15 – Educație, pentru construirea și operaționalizarea unei creșe pentru maxim 7 grupe / 70 de copii. Suma solicitată pentru investiție este de 13.983.421 lei (2.807.916 euro), aceasta urmând a fi amplasată pe strada Mihail Sadoveanu, în cartierul aflat înainte de trecerea la nivel cu calea ferată, venind dinspre Călărași.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read