AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Dorobanțu

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Dorobanțu

Mai multe obiective au fost prevăzute în Strategia de dezvoltare locală a comunei Dorobanțu, pentru perioada 2021-2027:

 • construcție rețea canalizare inclusiv introducere sisteme alternative de administrare a apelor uzate (fose septice) cu creșterea gradului de conectare a populației la infrastructuri de management al apelor uzate;
 • modernizare și extindere sistem de iluminat public cu soluții eficiente energetic inclusiv digitale (ex. corpuri de iluminat eficiente energetic de tip led);
 • introducere gaze naturale;
 • reabilitarea principalelor drumuri și străzi comunale – asfaltare 50 km, marcare, amenajare trotuare și piste de biciclete;
 • dezvoltare trasee pentru biciclete;
 • dezvoltarea unor surse energetice alternative pentru necesarul de energie electrică al comunității prin valorificarea resurselor comunei înbeneficiul comunității (centrală biogaz, centrală panouri fotovoltaice);
 • promovarea unor soluții energetice eficiente pentru încălzirea locuințelor și spațiilor publice – izolare termică, panouri fotovoltaice;
 • dezvoltarea unor sisteme de irigații eficiente din punctul de vedere al managementului resurselor de apă ale localității și energetic cu creșterea suprafeței agricole deservite;
 • creșterea numărului de producatori agricoli / explotații de dimensiune medie /ferme cu capacitate de vânzare economic viabile și
  îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora – cu investiții comune în capacitățile de depozitare-valorificare;
 • inventarierea terenurilor agricole aflate în situri Natura 2000 și introducerea măsurilor de mediu prevăzute de legislația europeană cu sprijin financiar european;
 • extinderea culturilor agricole pe întreaga suprafață agricolă a localității și diversificarea acestora pentru creșterea valorii adăugate (agricultură ecologică, culturi de biomasă);
 • trasee pedestre, velo, nautice fără motor și ecvestre;
 • construire a infrastructurii de vizitare a destinațiilor de ecoturism (centre de vizitare ale ariilor protejate, trasee tematice etc.);
 • realizarea de puncte de informare/vizitare în localitățile din aria siturilor Natura 2000;
 • dezvoltarea serviciilor turistice în comună – noi capacități de cazare, masă și agrement și îmbunătățirea și promovarea eficienta a celor existente;
 • inițierea primului parc turistic arheologic din România – Neolitic Park Boian Dorobanțu – Parc de aventură și cunoaștere istorică;
 • includerea obiectivelor turistice din localitate în traseele turistice din zonă, inclusiv trasfrontaliere;
 • proiecte în parteneriat pentru protejarea și valorificarea ariilor naturale rezervate – situl ROSPA0105 Valea Mostiştei – arie de
  protecţie specială avifaunistică – Dorobanţu, Frăsinet, Mânăstirea, Ulmu, Valea Argovei și situl Olteniţa – Mostiştea ROSCI0131;
 • proiecte în parteneriat pentru agricultura ecologică, eco-turism (Parcul Natural Mostiștea, Parcul Natural Dorbanțu Haralambie) și tranziție verde;
 • adoptarea planului de management al ariilor protejate Natura 2000 din comuna Dorobanțu;
 • instituirea unei administrații a ariilor protejate Natura 2000 care includ comuna Dorobanțu – asigurarea logisticii și personalului necesare funcționarii acesteia – institutirii măsurilor de protecție și vizitare prevăzute de planul de management;
 • implementarea măsurilor prevăzute de planul de management al ariilor protejate Natura 2000 de pe teritoriul localității;
 • participarea / sprijinirea Grupurilor de acțiune Leader din zona de influență;
 • dezvoltarea unor servicii locale în parteneriat cu alte UAT (serviciu îngrijire vârstnici la domiciliu);
 • creșterea oportunităților de ocupare formală sustenabilă în agricultură prin consolidarea capacităților de producție, depozitare și marketing a produselor agricole – branding de zonă agricolă;
 • creșterea numărului de locuri de muncă din turism prin dezvoltarea activităților turistice, servicii turistice comunitare și eco-turism și branding de destinație;
 • crearea și dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție/ferme sociale, cooperative/firme deținute de lucrători (meșteșugărești,
  de producători) în sectoare cum ar fi deșeuri-reciclare, agricol, turism, întreținere spații verzi, îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu dizabilități;
 • creșterea numărului persoanelor inactive înregistrate la serviciile publice de ocupare și care beneficiază de măsurile și serviciile de ocupare a forței de muncă care beneficiază de subvenționarea locului de muncă a angajatorilor publici și privați;
 • creșterea numărului de medici – oferirea de condiții favorabile instalării unui medic / specialist;
 • creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului medical de toate gradele – participarea la programe de formare profesională;
 • asigurarea permanenței / triajului în grădiniță, școală, asistentă medicală;
 • dezvoltarea facilităților necesare sportului de masa – sală / teren de sport în aer liber;
 • dezvoltarea unui serviciu de îngrijire paliativă / de îngrijire pe termen lung pentru vârstnici sau bolnavi cronici, persoane cu dizabilități imobilizate public, privat sau în parteneriat public-privat (în colaborare /cofinantare cu organizații ale vârstnicilor / case de ajutor reciproc ale pensionarilor CARP);
 • intabulare terenuri nerevendicate și utilizarea acestora pentru construirea de locuințe sociale / tineri;
 • dezvoltarea serviciului public de asistență socială a localității și a colaborării acestuia cu serviciile sociale din localitățile din zonă și de la nivel județean;
 • asigurarea unor servicii sociale specializate pentru copiii și tinerii vulnerabili / defavorizați în parteneriat cu școala (ecentru de zi / servicii suport material pentru copii preșcolari și scolari defavorizați);
 • asigurarea logisticii necesare școlii / elevilor pentru aplicarea de metode digitale de învățare (table digitale);
 • reabilitarea spațiilor de învățământ;
 • amenajare spații verzi și de joacă;
 • școala din Dorobanți va deveni un campus școlar rural model care va deservi și copiii din localitățile vecine;
 • program de tip after-school școala după școală, centru de zi pentru copii;
 • îmbunătățirea posibilităților de transport pentru elevi – dotarea cu microbuze școlare, finanțarea / asigurarea gratuității transportului elevilor la toate nivelurile;
 • asigurarea sprijinului pentru elevii din învățământul liceal și profesional defavorizați necesar pentru ca aceștia să își continue studiile (burse sociale);
 • creșterea participării tinerilor la învățământul profesional – tehnic de specialitate clase de învățământ profesional și tehnic organizate în localitate;
 • programe de educație de tip a doua șansă pentru tineri și adulți;
 • asigurarea sandwich/pauza de pranz la grădiniță; scutirea de taxă pentru copiii defavorizați la gradinița cu program prelungit;
 • serviciu de consiliere și suport / centru de zi -consiliere;
 • amenajari pentru colectarea deşeurilor în locurile frecventate de turişti;
 • panouri de avertizare/atenţionare, panouri de informare și panouri cu hărţi pentru orientare, puncte de informare în comunitate, observatoare ornitologice,bariere, trasee tematice și locuri de campare prevăzute cu vetre de foc;
 • reabilitare termică a clădirilor aparținând instituțiilor publice;
 • centru de colectare și procesare (compostare) deșeuri din material vegetal.

În cadrul Programului Național de Investiții Anghel saligny, UAt Dorobanțu a primit o finanțare de 16.000.000 lei, pentru 3 proiecte de reabilitare și asfaltare a drumurilor de interes local:

 • 7.355.045 lei – modernizare străzi în sat Vărăști și sat Boșneagu;
 • 7.893.643 lei – modernizare străzi în sat Dorobanțu;
 • 751.310 – modernizare străzi în comuna Dorobanțu.

Proiectele se află în plin proces de execuție.

3.462.841 este suma aprobată la finanțare, de Compania Național de Investiții, prin care, pe raza UAT Dorobanțu, a fost construit un nou cămin cultural, ultramodern.

Alte sume atrase:

 • 169.363 lei – reabilitare termică, înlocuire învelitoare și reparații curente – corp C1 Școala Gimnazială nr. 1 dorobanțu;
 • 5.321.304 lei – modernizare străzi în satul Dorobanțu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read