AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Frăsinet

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Frăsinet

„Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Frăsinet vizează definirea reperelor strategice de dezvoltare ale comunității cu accent deosebit pe măsuri ce necesită a fi abordate în perioada 2021 – 2027. Principiile care au stat la baza elaborării strategiei de dezvoltare vizează asigurarea unui parteneriat viabil, transparența, obiectivitatea, respectiv coerența și continuitatea demersului.”

E punctul de vedere însușit de Alin Ploeșteanu, primarul comunei Frăsinet.

S-a reușit atragerea sumei de 11.255.228 lei, prin Programului Național de Investiții Anghel Saligny, fiind în curs de reabilitare și asfaltare străzi pe o lungime de 6.476 metri, în satele Curătești și Luptători, astfel:

satul Curătești:

 • Eroilor;
 • Lujerului;
 • Voinței ș;
 • Merilor;

satul Luptători:

 • Mărginașă;
 • Parlamentului – tronsonul I și tronsonul II;
 • Bisericii – tronsonul I și tronsonul II;
 • Morii – tronsonul I și tronsonul II;
 • Crinului – tronsonul I și tronsonul II.

La nivelul comunei Frăsinet, suprafața fondului funciar după modul de folosință:

 • teren arabil – 7.120 ha;
 • pășuni – 137 ha;
 • vii și pepiniere viticole – 56 ha;
 • păduri și altă vegetație forestieră – 74 ha;
 • ape, bălți – 948 ha;
 • construcții – 136 ha;
 • căi de comunicații – 175 ha;
 • terenuri degradate și neproductive – 35.

Alin Ploeșteanu, la preluarea mandatului de primar, în 2020, a specificat că este nevoie de o schimbare majoră a strategiei de dezvoltare locală, prin atragerea de fonduri, de la nivel guvernamental sau din bugetul Uniunii Europene, care să fie direcționate în servicii de utilitate publică și în infrastructură.

În cadrul unui studiu de opinie, realizat la nivlul anului 2021, ca elemente de atractivitate pentru comuna Frăsinet au fost enumerate:

 • primarul, mai precis implicarea acestuia, are inițiativă, este gospodar (5.5%);
 • iluminatul public stradal (4.7%);
 • curățenia de pe domeniul public (4.0%);
 • existența sistemului de alimentare cu apă potabilă (2.9%);
 • frumusețea zonei (2.9%);
 • locul natal (2.9%);
 • unitățile sanitare (2.9%);
 • unitățile de învățământ (2.5%);
 • calitatea apei (1.5%);
 • încadrarea în teritoriu, exemplu fiind apropierea de municipiul București (1.5%);
 • modernizarea comunei (1.5%);
 • sprijinirea grupurilor vulnerabile (1.1%);
 • căminul cultural (0.7%);
 • potențialul agricol (0.7%);
 • primăria (0.4%);
 • serviciile de telecomunicații – cablu TV (0.4%);
 • pregătirea cadrelor didactice (0.4%);
 • comuna nu este aglomerată (0.4%);
 • potențialul turistic (0.4%);
 • apropierea de cei dragi (0.4%).

Comuna Frăsinet este compusă din 6 sate, astfel:

 • Frăsinet – 409 locuitori;
 • Curătești- 128 locuitori;
 • Dănești- 418 locuitori;
 • Frăsinetu de Jos – 326 locuitori;
 • Luptători – 518 locuitori;
 • Tăriceni – 46 locuitori.

În anul 2020, indicele de îmbătrânire a populației din Comuna Frăsinet a înregistrat valoarea de 136.23%, adică existau aproximativ 137 persoane vârstnice la 100 persoane tinere. Comparativ cu anul 2002, valoarea acestui indice a scăzut, ceea ce înseamnă că procesul de îmbătrânire s-a diminuat.

Referitor la gradul de racordare a gospodăriilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă și ponderea locuitorilor deserviți de sistemul de alimentare cu apă potabilă, potrivit informațiilor furnizate de Primăria Comunei Frăsinet în perioada 2013 – 2015, gradul de racordare era de 41.2% (356 gospodării dintr-un total de 865 gospodării) și erau deserviți 39.3% dintre locuitori (682 locuitori dintr-un total de 1.734 locuitori). În perioada 2016 – 2020 gradul de racordare era de circa 95.3% (824 gospodării dintr-un total de 865 gospodării) și erau deserviți 96.4% dintre locuitori (1.672 locuitori dintr-un total de 1.734 locuitori).

În ceea ce privește numărul mediu al salariaților, la nivelul comunei Frăsinet, în perioada 2013 – 2019, acesta a înregistrat o evoluție cu trend ascendent. Potrivit datelor, se disting două perioade de evoluție, astfel:

 • în perioada 2013 – 2015, numărul mediu al salariaților a scăzut anual;
 • în perioada 2015 – 2019, numărul mediu al salariaților a crescut anual.

Cei mai puțini salariați s-au înregistrat la nivelul anului 2015 (52 persoane), iar cei mai mulți salariați s-au înregistrat în anul 2019 (75 persoane). În anul 2019, numărul mediu al salariaților din comună a crescut cu 11.9% față de anul 2013.

28 de firme activează, pe raza comunei:

 • agricultură – 7;
 • industrie prelucrătoare – 1;
 • construcții – 2;
 • comerț – 11;
 • transport și depozitare – 1;
 • informații și comunicații – 3;
 • activități profesionale științifice și tehnice – 1;
 • alte activități de servicii – 2.

Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană Finanțe Publice Călărași, în perioada 2013 – 2020, agenții economici din Comuna Frăsinet au înregistrat o cifră de afaceri cu o evoluție ascendentă, chiar dacă a oscilat în perioada de referință. Valoarea minimă a cifrei de afaceri s-a înregistrat în anul 2016 (5.334.684 lei), iar valoarea maximă în anul 2017 (8.878.732 lei). Profitul agenților economici prezintă o evoluție descendentă, în perioada analizată. Acest indicator a înregistrat valoarea minimă la nivelul anului 2020 (-548.238 lei), an în care se reflectă pierderea agenților economici care au depus situații financiare, iar valoarea maximă la nivelul anului 2018 (1.683.893 lei).

Ca potențial economic, s-au identificat următoarele puncte de atractivitate:

 • posibilitatea realizării de parteneriate public-privat între agenții economici și primărie;
 • facilitarea accesului microîntreprinderilor la programe de finanțare europeană, ce sprijină dezvoltarea antreprenoriatului, cu impact direct în posibilitatea de creare de noi locuri de muncă;
 • stimularea revenirii în țară a persoanelor plecate să muncească în străinătate;
 • consolidarea programelor de pregătire, învățare continuă și dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
 • facilitarea accesului populației la cursuri de formare profesională și de perfecționare continuă pe tot parcursul vieții;
 • existența Grupurilor de Acțiune Locală;
 • promovarea unor politici orientate spre dezvoltare ce susțin creativitatea și inovația și care încurajează formalizarea și creșterea
  IMM-urilor, inclusiv prin acces la servicii financiare;
 • modernizarea tehnologică și inovativă a domeniului economic și utilizarea intensivă a forței de muncă;
 • existența și posibilitatea accesării fondurilor structurale și a programelor care sprijină dezvoltarea economiei în mediul rural, atât în
  domeniul agricol, cât și nonagricol;
 • creșterea permanentă a cererii de produse și servicii de calitate, inclusiv a consumului de produse bio, atât la nivel național, cât și
  internațional;
 • dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare care să conecteze producătorii și consumatorii, inclusiv să asigure o legătură mai bună între mediul rural și urban;
 • accesul populației la tehnologia informației și serviciile de comunicații pentru a conecta societatea rurală la progresele globale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read