AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Jegălia

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Jegălia

Cinci obiective definitorii au fost stabilite, pentru comuna Jegălia, care implică strategia de dezvoltare a comunei, pentru această perioadă:

 • pregătirea actorilor locali în planiicarea dezvoltării locale pe baza conștientizării valorilor și a potențialului local;
 • inițierea parteneriatelor inter-instituționale și inter-sectoriale;
 • asigurarea implicării cetățenilor și educării în spiritul consultării și participării în planificarea resurselor pentru dezvoltarea comunei;
 • integrarea în cadrul demersurilor strategice a aspectelor sociale, economice cu cele de dezvoltare teritorială;
 • inițierea unei noi relații urban-rural cu unitățile administrative teritoriale din aria de influență reciprocă.

4.229 locuitori înregistra comuna Jegălia, la recensământul derulat la nivelul anului 2011. 10 ani mai târziu, conform recensământului desfășurat în 2021, populația rezidentă a comunei Jegălia era de 3.858, înregistrându-se o scădere de 371 persoane.

Pe ani, numărul nașterilor a cunoscut oscilații evidente:

 • 2015 – 23;
 • 2016 – 28;
 • 2017 – 31;
 • 2018 – 33;
 • 2019 – 19.

Persoane decedate:

 • 2015 – 77;
 • 2016 – 69;
 • 2017 – 86;
 • 2018 – 63;
 • 2019 – 61.

Intravilanul satului Jegălia, de 156,42 de hectare, are următoarea împărțire funcțională:

 • zonă locuințe și funcții complementare – 129,78 ha;
 • zonă instituții publice și servicii – 2,55 ha;
 • zonă activități agricole / agrozootehnice – 5,89 ha;
 • zonă gospodărire locală / cimitire – 2,21 ha;
 • zonă echipare edilitară – 0,09 ha;
 • zonă sport, agrement, spații verzi – 0,73 ha;
 • zonă căi de comunicație rutieră – 14,46 ha;
 • zonă unități industriale / depozitare – 0,70 ha.

Pentru satul Iezeru, cu un intravilan total de 105,88 ha, componența este:

 • zonă locuințe și funcții complementare – 88,73 ha;
 • zonă instituții publice și servicii – 1,51 ha;
 • zonă activități agricole / agrozootehnice – 6,68 ha;
 • zonă gospodărire locală / cimitire – 1,36 ha;
 • zonă echipare edilitară – 1,66 ha;
 • zonă sport, agrement, spații verzi – 1,17 ha;
 • zonă căi de comunicație rutieră – 12,47 ha;
 • zonă unități industriale / depozitare – 0,30 ha.

Satul Gâldău – total 123,24 ha, din care:

 • zonă locuințe și funcții complementare – 84,94 ha;
 • zonă instituții publice și servicii – 1,59 ha;
 • zonă activități agricole / agrozootehnice – 18,22 ha;
 • zonă gospodărire locală / cimitire – 1,50 ha;
 • zonă echipare edilitară – 2,57 ha;
 • zonă sport, agrement, spații verzi – 0,97 ha;
 • zonă căi de comunicație rutieră – 13,25 ha;
 • zonă unități industriale / depozitare – 0,20 ha.

Sistemul de canalizare, investiție realizată din fonduri provenite de la Uniunea europeană, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare:

 • rețea nouă – 10,288 metri;
 • stații de pompare apă uzată menajeră – 3;
 • conducte de refulare apă uzată menajeră – 5.773 metri;
 • stație de epurare – 1.

În anii următori, pentru comuna Jegălia, se estimează o creștere a consumului de energie electrică, într-un procent de 15-20 la sută, atât prin apariția de noi consumatori, cât și prin mărirea consumului la cei existenți.

Au fost prevăzute următoarele lucrări:

 • reabilitarea componentelor sistemului existent, uzat fizic și moral, pentru creșterea siguranței în exploatare a stațiilor electrice, posturilor de transformare, liniilor electrice aeriene, LEA, cu tensiuni de la 0,4 la 110KV și liniilor electrice subterane, LES, cu tensiuni de la 0,4 la 20KV;
 • mărirea capacitații posturilor de transformare existente, încărcate la limită sau suprasolicitate;
 • amplasarea unor noi posturi de transformare în zonele neacoperite sau zone de interes (stația de epurare, gospodării de apă, agenți economici etc.);
 • extindearea LEA 20 KV pentru racordarea noilor posturi de trasnformare;
 • extinderea rețelei electrice de joasă tensiune în zonele propuse pentru construirea de locuințe, construcții pentru activități economice și dotări, pe măsura realizării acestora;
 • extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public, odată cu extinderea rețelei de joasă tensiune.

7 investiții se află în derulare, pentru anul 2023, pe raza comunei Jegălia, din fonduri atrase de la nivel național, prin diferite programe derulate inclusiv prin intermediul Uniunii Europene, sau din surse proprii.

Lista proiectelor aflate în implementare sau finalizate, la acest moment:

 • înființare rețea inteligentă de distribuție de gaze naturale în comunele Unirea, Jegălia și Dichiseni – 30.424.453 lei;
 • construirea unui sistem de compostare, ambalare / peletizare a gunoiului de grajd – 3.822.432 lei;
 • modernizare drumuri de interes local – 12.831.644 lei;
 • modernizare străzi tronson 1, 2 și 3 – 8.345.605 lei;
 • extindere rețele de canalizare și alimentare cu apă – 120.000 lei;
 • construire complex sportiv pentru tineret în satul Gâldău – 4.631.982 lei;
 • reabilitare, reamenajare și modernizare clădire pentru subunitate de intervenție ISU-SMURD în satul Iezeru – 13.781.051 lei.

Ca elemente de atractivitate pentru potențiali investitori, s-au identificat următoarele caracteristici:

 • proximitatea față de Brațul Borcea și drumul național DN3B;
 • apropierea față de Autostrada Soarelui A2 și față de linia CFR București-Constanța;
 • solurile din comună sunt majoritatea cernoziomuri, fiind prielnice pentru agricultură;
 • ponderea însemnată deținută de populația activă în totalul populației comunei;
 • forța de muncă disponibilă și receptivă la acțiuni de instruire și reconversie profesională;
 • potențial agricol, zootehnic, piscicol și de vânătoare;
 • ponderea ridicată a proprietății private asupra terenului arabil;
 • suprafață mare de teren arabil, propice unei game variate de culturi;
 • comuna Jegălia dispune de un dispensar uman și de un Centru de permanență, ambele amplasate în satul Iezeru;
 • dotarea spațiilor în mod adecvat pentru desfășurarea activității de asistență medicală;
 • existența unei farmacii în satul Jegălia;
 • infrastructură adecvată realizării activităților educaționale (cuprinzând învățământ preșcolar, primar, gimnazial) și culturale (cămine culturale, centru cultural);
 • existența în comună a unor monumente istorice înscrise în LMI, a unor situri arheologice, precum și a unor locuințe cu valoare arhitecturală și ambientală;
 • gradul de accesibilitate ridicat al locuitorilor comunei la mijloacele de transport în comun către Călărași și Fetești;
 • rețea de iluminat public;
 • rețea de apă în comună;
 • rețea de canalizare;
 • rețea de telefonie mobilă;
 • rețea de internet;
 • televiziune locală;
 • proiect pentru aducerea de gaze în comună;
 • existența unui sistem informațional între între administrația locală și cetățean;
 • aptitudini adecvate pentru planificarea investițiilor sau a pregătirii proiectului în instituțiile locale;
 • experiență în implementarea de proiecte la nivel local;
 • implicarea comunității în luarea deciziilor la nivel local;
 • existență resurselor de apă potabilă;
 • rețea de apă reabilitată și modernizată;
 • existența unei stații de epurare modernă;
 • existența unor arii naturale protejate, Sit Natura 2000;
 • contract de salubritate cu o firmă specializată pentru ridicarea gunoiului de la populație;
 • realizare de colectare selectivă în vederea reciclării;
 • poziția geografică favorabilă dezvolării turismului;
 • promovarea și conturarea unei zone de agrement și loisir lacustru, originală și unică în această zonă a țării;
 • existența unor dotări de agrement precum sala de sport sau baza sportivă din satul Iezeru și baza sportivă nouă din satul Gâldău;
 • parcul tematic din satul Jegălia, precum și locurile de joacă pentru copii din satele Gîldău și
  Iezeru.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read