AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Modelu

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Modelu

29 de obiective au fost setate, pentru comuna Modelu, de către administrația publică locală condusă de Gheorghe Dobre, în cursul acestui an:

 • demararea execuției proiectului de investiții „Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență; acesta prevede amplasarea de camere de supraveghere pe raza comunei;
 • realizarea recepției finale la obiectivul, finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare”;
 • Emiterea autorizației de construire și a ordinului de începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în satele Modelu și Tonea”, pe o lungime de 11,3 kilometri, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny;
 • continuarea execuției obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local”, pe o lungime de 2,11 kilometri, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
 • continuarea programului „Masa caldă pentru elevi”, beneficiari fiind elevii din școlile gimnaziale 1 și 2;
 • continuarea execuției proiectului POR – „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială nr. 2”;
 • finalizarea procedurilor de achiziție de dotări aferente proiectului POR – „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială nr. 2”;
 • finalizarea procedurii de autorizare din punct de vedere al securității la incendiu pentru Grădinița cu Program Normal „Brotăcel”, prin obținerea autorizației de securitate la incendiu;
 • demararea procedurilor necesare și întocmirea documentațiilor în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru GNP nr. 1 Modelu și GNP nr. 2 Modelu;
 • organizarea Zilelor comunei Modelu – 2024;
 • organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă – 2024;
 • inițierea procedurii de achiziționare de plăcuțe și indicatoare pentru identificarea străzilor și proprietăților;
 • continuarea finanțării activității Ansamblului folcloric „Cununița Grâului”, unde desfășoară activități artistice copiii de pe raza comunei;
 • continuarea achiziționării de tichete de grădiniță pentru susținerea financiară a familiilor cu copii preșcolari;
 • demararea achiziționării și atribuirea unui contract de prestări de servicii ce are ca obiect servicii de ecarisaj, pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor;
 • lucrări de igienizare periodică la Școala Gimnazială nr. 1 Modelu și Școala nr. 2 Tonea și la sediile grădinițelor de pe raza comunei;
 • igienizarea constantă a malului brațului Borcea de depozitele neconforme de gunoi menajer și întreținerea platformei de deșeuri provenite din construcții;
 • întreținerea constantă a spațiilor verzi, parc Tonea și parc Cartierul Nou, din incinta școlilor și a grădinițelor;
 • obținerea finanțării, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, pentru proiectul „Modernizarea drumuri de interes local”, pe o lungime de 3,58 kilometri, cu o valoare estimativă de 5 milioane lei;
 • finalizarea și recepționarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, care beneficiază de finanțare din fonduri europene structurale și investiții în cadrul axei de prioritate 11 POR 2014-2020, program de cadastru sistematic – întocmire a cărților funciare a întregului teren și a tuturor proprietăților aflate pe raza comunei;
 • finalizarea și recepționarea proiectului de investiții „Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public”, proiect ce prevede instalarea unui număr de 2 camere LPR, o cameră AI, 27 camere de supraveghere stradală și un centru de comandă;
 • finalizarea și recepționarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Modelu, județul Călărași”;
 • asigurarea pazei în cadul unităților de învățământ;
 • demrarea procedurilor de atribuire, în baza Planului Urbanistic Zonal, strada Prel. București, nr. 21 B, sat Tonea, a unui număr de 30 de loturi ce se vor utiliza pentru construirea de locuințe individuale conform Legii nr. 15, prin concesionare;
 • demararea procedurii de atribuire, în baza Planului Urbanistic Zonal, lotizare teren pentru construire locuințe, introducerea în intravilan și modificarea funcțiunii urbanistice a terenului situat în intravilan, număr cadastral 25391, sat Modelu, ce se va utiliza pentru construirea de locuințe individuale.

În decursul anului 2023, au fost realizate următoarele:

 • lucrări de igienizare periodică la Școala nr. 1, Școala nr. 2 Tonea și la sediile grădinițelor de pe raza comunei Modelu;
 • igienizarea constantă a malului brațului Borcea de depozitele neconforme de gunoi menajer și întreținerea platformei de deșeuri de construcții;
 • întreținerea constantă a spațiilor verzi – parc Tonea și parc cartier nou, incinta școlilor și a grădinițelor;
 • organizarea Zilelor comunei Modelu 2023;
 • organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarna 2023;
 • continuarea achiziționării de tichete de grădiniță pentru susținerea financiară a familiilor cu preșcolari;
 • continuarea întocmirii documentației necesare în vederea demarării proiectului „Modernizare străzi în satele Modelu și Tonea”, pe o lungime de 11,3 kilometri, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”;
 • continuarea executiei proiectului „Modernizare drumuri de interes local”, pe o lungime de 2,11 kilometri, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, termen de execuție 12 luni, fiind emis Ordinul de începere a lucrărilor.
 • continuarea programului „Masa caldă pentru elevi”, beneficiari fiind elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 și Școlii Gimnaziale nr. 2 Modelu, comuna Modelu;
 • susținerea finanțării Ansamblului folcloric „Cununița Grâului”
 • continuarea derulării proiectului de investiții „Sistem de monitorizare și siguranța spațiului public”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede amplasarea de camere de supraveghere pe raza comunei Modelu;
 • a fost finalizată întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării și realizării proiectului „Extindere rețea de canalizareîn comuna Modelu, județul Călărași”, precum și depunerea acestuia în vederea obținerii finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, lungimea rețelei propuse spre realizare fiind de 10.455,00 metri liniari, conducte realizate din PVC Dn 250 mm, cămine de vizitare – 435 bucăți, racorduri individuale – 376 bucăți și 4 de stații de pompare;
 • a fost demarată procedura de întocmire a Planului Urbanistic Zonal, strada Prel. Călărași, nr. 21 B, sat Tonea, comuna Modelu, în vederea lotizării unui teren în suprafață de 14.623 metri pătrați, care va fi împărțit în 30 de loturi ce se vor utiliza pentru construirea de locuințe individuale conform Legii 15 și prin concesionare;
 • a fost demarată procedura de întocmire a Planului Urbanistic Zonal – lotizare teren pentru construire locuințe, introducere în intravilan și modificarea funcțiunii urbanistice a terenului situat în intravilan, număr cadastral 25391, sat Modelu; terenul lotizat va fi impartit în loturi ce se vor utiliza pentru construirea de locuințe individuale conform Legii 15 și prin concesionare;
 • continuarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, care beneficiază de finanțare din fonduri europene structurale și investiții în cadrul axei de prioritate 11 a Programului Operational Regional 2014 – 2020 , program de Cadastru sistematic – întocmire a cărților funciare a întregului teren și a tuturor proprietăților aflate pe raza comunei Modelu;
 • finalizarea procedurii de autorizare din punct de vedere a securității la incendiu a Școlii Gimnaziale nr. 1 Modelu, fiind obținuta autorizația de securitate la incendiu a obiectivului;
 • demarare procedurilor necesare și întocmirea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Grădinița cu Program Prelungit „Brotăcel”;
 • continuarea execuției proiectului POR – „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială nr. 2”;
 • continuarea întocmirii documentației pentru implementarea proiectului cu titlul „Construire centrală electrică fotovoltaică, comuna Modelu, județul Călărași, proiect finanțat în cadrul Programului Cheie 1″Surse regenerabile de energie și stocare a energiei din Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”;
 • a fost obținută finanțarea proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a Scolii gimnaziale nr 1 comuna Modelu, judetul Calarasi” si a fost semnat contractul de finantare prin PNRR Pilonul VI.
 • finalizarea documentației proiectului „Realizarea DTAC, proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectanului, detalii de execuție privind investiția Modernizarea drumuri de interes local în comuna Modelu, județul Călărași, – 3,582 kilometri;
 • a fost semnat Acordul de parteneriat pentru depunerea proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Călărași” în cadrul PNRR, Pilonul VI „Politici pentru noua generație” Componenta C 15 – Educație, obiectivul vizat fiind achiziționarea a două microbuze electrice;
 • asigurarea pazei la unitățile de învățământ de pe raza comunei Modelu;
 • demararea achiziționării și atribuirea unui contract de prestări de servicii ce are ca obiect servicii de ecarisaj, servicii necesare pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read