AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Tămădău Mare

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Tămădău Mare

15.216.982 lei este suma direcționată către comuna Tămădău Mare, în cadrul etapei a doua a Programului Național de Dezvoltare Locală, însemnând:

 • înființare rețea de canalizare și stație de epurare – 8.035.772 lei;
 • extindere rețea de alimentare cu apă în satele Tămădău Mare, Tămădău Mic, Plumbuita, Călăreți și Dârvari – 6.099.002 lei;
 • modernizarea și reabilitarea Grădiniței cu Program Normal nr. 4 și Școala primară nr. 3 Șeinoiu – 1.082.208 lei.

În perioada 2014 – 2017, s-au primit fonduri, atrase prin programe depuse la nivel guvernamental, în sumă totală de 6.694.224 lei, însemnând:

 • asfaltare străzi – 6.078.391 lei;
 • reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Plumbuita – 615.836 lei.

A fost semnat și contractul de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny, cu o valoare totală de 13.500.529 lei, pentru:

 • extindere sistem de canalizare menajeră și realizare racorduri – 6.976.189 lei;
 • extindere sistem de alimentare cu apă și realizare branșamente – 6.533.340 lei.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență, comuna Tămădău Mare a reușit să atragă fonduri provenite de la Uniunea Europeană, pentru:

 • montare sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public, cu o valoare nerambursabilă de 883.570 lei;
 • reabilitarea în vederea creșterii eficienței energetice a clădirii publice Școala Gimnazială nr. 1 – 1.737.252 lei.

Sumele atrase în investiții în servicii publice și infrastructură reprezintă o etapă prioritară cuprinsă în Strategia de dezvoltare a comunei Tămădău Mare, pentru perioada 2020 – 2030.

„Implementarea portofoliului de proiecte propus pentru perioada 2021-2030 în vederea dezvoltării durabile a comunei Tămădău Mare presupun identificarea de surse de finanțare. În acest sens susținerea financiară a acestora poate fi realizată din mai multe surse, precum fondurile europene nerambursabile, fonduri guvernamentale, bugetul local, fonduri rambursabile (credite). O altă posibilitate de susținere a intervențiilor locale o reprezintă și parteneriatele de tip public-privat.”

Ca portofoliu de proiecte, Constantin Chirică, primarul comunei, a enumerat:

 • înfiinţarea şi modernizarea fermelor agricole;
 • creşterea valorii adaugate a produselor agricole şi forestiere;
 • sprijinirea exploataţiilor agricole (fermelor) de semisubzistenţă;
 • susţinerea formelor asociative;
 • sprijinirea fermierilor şi deţinătorilor de păduri să utilizeze serviciile de consiliere şi consultanţă în vederea îmbunătăţirii performanţelor generale ale activităţii acestora conform înregistrării APIA;
 • adaptarea agriculturii şi silviculturii în acord cu măsurile de creştere a competitivităţii;
 • împădurirea terenurilor agricole şi neagricole;
 • dezvoltarea pomiculturii şi valorificarea florei spontane;
 • înfiinţarea grupurilor de producători – campanii de informare;
 • promovarea iniţiativelor de dezvoltare rurală;
 • îmbunătăţirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale a persoanelor adulte care activează în domeniile
  agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare;
 • calificarea şi recalificarea, instruirea şi perfecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă;
 • prevenirea creşterii numărului de persoane implicate în agricultura de subzistenţă;
 • crearea de facilităţi persoanelor fizice sau juridice pentru încurajarea realizării unor împăduriri de mici dimensiuni, plantaţii de livezi şi păduri de protecţie;
 • reabilitarea şi întreţinerea păşunilor;
 • modernizare drumurilor comunale;
 • realizare de alei pietonale în comună;
 • modernizarea sistemului rutier;
 • realizarea sau modenizarea sau extinderea rețelei de alimentare cu apă;
 • realizarea sau extinderea rețelei de canalizare;
 • realizarea stație de epurare și tratare a apelor reziduale;
 • realizarea reţelei de distribuţie gaz metan;
 • lucrări de cadastru imobiliar intravilan și extravilan reactualizare PUG;
 • montarea unui post de transformare în localitate în vederea îmbunătățirii parametrilor curentului electric;
 • lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public în comună;
 • îmbunătăţirea serviciilor de transport pentru persoane prin construirea de staţii de autobuz;
 • reabilitarea drumurilor agricole;
 • amenajarea spaţiilor verzi din localitate, inclusiv cele situate lângă trotuare;
 • construire/modernizare parcări și trotuare;
 • crearea unui sistem de supraveghere modern pentru creșterea siguranţei cetăţenilor;
 • conectarea instituţiilor publice din localitate la internet prin conexiuni broadband şi promovarea conceptului de e-educatie, e-guvernare, e-sănătate;
 • modernizare şi extindere cimitire existente;
 • modernizare şi reabilitare capele conform standardelor U.E.;
 • modernizare căi de acces cimitire;
 • construirea de rampe de acces în toate instituţiile de interes public în vederea facilitării accesului persoanelor cu dizabilităţi;
 • implementarea unor mijloace de supraveghere şi sistematizare a traficului (benzi producătoare de zgomot pentru
  atenţionare), semnalizarea şi protejarea trecerilor de pietoni în mod deosebit în proximitatea unităţilor de învăţământ;
 • extindere construire – zone noi de locuit;
 • crearea de pontoane pentru zona de pescuit;
 • studiu de fezabilitate amenajare groapă pentru deşeuri inerte şi din construcţii;
 • identificarea rampelor de gunoi neautorizate şi dezafectarea acestora;
 • dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență (autospecială PSI, buldo-excavator, volă, tractor cu remorca și alte dotări);
 • consiliere şi informarea populaţiei pentru protecţia mediului şi colectarea selectivă a deşeurilor;
 • implementarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivel de localitate sau în parteneriat cu alte administrațiilor locale învecinate;
 • reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate prin realizarea unei stații de compost;
 • cresterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe prin lucrări de reabilitarea termică;
 • reducerea consumului energetic al localității prin modernizarea reţelei de iluminat public şi înlocuirea lămpilor actuale poluante cu lămpi solare sau alte sisteme care reduc consumul de energie electrică;
 • acordarea de facilități pentru realizarea de infrastructuri de generare şi distribuire a surselor de energie alternativă, promovarea culturilor energetice şi a proiectelor de energie eoliană, biomasă, energie solară;
 • ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate, menținerea biodiversitătii şi dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read