AcasăAnunțuriAnunţ licitaţie

Anunţ licitaţie

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Comuna Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi, telefon 0242/338070, fax 0242/338070, e-mail: primarie@ulmucalarasi.ro, cod fiscal 3796861.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

– teren arabil in suprafata de 110.000 mp. T15 P74, C.F. 22267;

– teren arabil in suprafata de148.800 mp. T63/1 P4, C.F. 20321;

– teren arabil in suprafata de 192.249 mp, T60 P336, C.F.22266;

– teren arabil in suprafata de 528.630 mp. T57/2 P273/1, C.F.22265;

– teren arabil in suprafata de 114.562 mp, T60 P330/1, C.F.22268;

– teren arabil in suprafata de 75.799 mp. T61/1 P365/1, C.F. 22263;

– teren arabil in suprafata de 238.896 mp. T62 P379, C.F. 22262;

– teren arabil in suprafata de 355.022 mp. T63/1 P392/1, C.F. 22261;

– teren arabil in suprafata de 251.961 mp. T74/1 P523, C.F. 22269;

– teren arabil in suprafata de 279.562 mp. T73 P 521/1, C.F. 22264;

– teren arabil in suprafata de 16.609 mp. T62 P379/2, C.F. 22276, suprafetele de teren sunt proprietate privata a comunei Ulmu conform HCL 33/26.11.202 si  temei legal este O.U.G. 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Ulmu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei, nr. 29, județul Calarasi

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 200 lei în contul concedentului: RO80TREZ20121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Calarasi, cod fiscal al concedentului: 3796861 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/11/2021, ora 15.00 (minim 5 zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.11.2021, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice fără capete până la data limită de depunere a ofertelor)

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

1 exemplar original, intr-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

26.11.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Ulmu, comuna Ulmu, Strada Primariei nr. 29, județul Calarasi.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Calarasi, str. Bucuresti, nr. 106, județul Calarasi, telefon /fax  0242/315736, e-mail: trcl.reg@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.11.2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read