AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Ciocănești: Gestionare eficientă

„Preocuparea principală a administrației locale a comunei Ciocănești în anul 2017 a fost gestionarea eficientă și asigurarea bunăstării cetățenilor, acționându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici și proiecte”, se arată în Raportul anual al primarului privind starea economică și socială a comunei Ciocănești, prezentat de edilul Petre Pavel. În privința politicii fiscale și bugetare, pentru anul 2017, bugetul de venituri și cheltuieli a fost structurat astfel: venituri – 9.754.375 lei; cheltuieli – 3.406.508 lei. S-au făcut următoarele repartizări: 1. – 3.216.000 lei pentru salariile cadrelor didactice, indemnizațiile persoanelor cu handicap, ajutorul social și ajutoare pentru persoane defavorizate; 2. – 520.000 lei pentru echilibrarea bugetului local; 3. – 1.483.000 lei cote și sume defalcate; 4. – 348.656 lei subvenții de la bugetul de stat; 5. – 0 lei de la Uniunea Europeană; 6. – 3.341.147 lei sume alocate și achitate pentru investițiile din comună. Organigrama Primăriei Ciocănești cuprinde 32 de angajați, la un număr de 4.460 de locuitori, din care 12 funcții publice, 18 funcții contractuale și 2 funcții de demnitate publică (primar și viceprimar).

3 căsătorii, 93 decese, 16 nașteri

Pentru anul 2017, cheltuielile bugetare au fost structurate pe capitole, după cum urmează: cheltuieli de personal – 3.406.508 lei; cheltuieli cu ajutoare sociale – 987.535 lei; cheltuieli cu bunuri și servicii – 1.323.076 lei; cheltuieli cu investițiile – 3.341.147 lei. Veniturile bugetare au provenit din: impozit clădiri persoane fizice; impozit clădiri persoane juridice; impozit teren persoane fizice; impozit teren extravilan; impozit mijloace de transport; taxe extrajudiciare; taxe speciale; amenzi etc. Pentru anul 2017, la nivelul comunei Ciocănești, în cadrul biroului Stare Civilă, s-au înregistrat următoarele acte: număr căsătorii – 3; număr decese – 93; număr nașteri – 16. S-au eliberat certificate pentru: naștere – 94; căsătorie – 46; decese – 152. În cadrul compartimentului Urbanism, disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, s-a pus un accent deosebit pentru obținerea finanțărilor europene pentru proiecte de utilitate certă destinate locuitorilor comunei Ciocănești. Pentru anul 2017, s-au derulat următoarele proiecte: 1. Înființare sistem centralizat de canalizare menajeră cu stație de epurare, finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (5.138.406 lei bugetul de stat, 906.777 lei partea de cofinanțare); 2. Modernizare străzi în comuna Ciocănești, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale (7.452.884 lei bugetul de stat, 522.908 lei partea de cofinanțare locală).

Două proiecte eligibile

La momentul de față, sunt două proiecte eligibile la nivelul comunei Ciocănești: 1. Modernizare străzi în comuna Ciocănești, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale (9.019.113 lei de la bugetul de stat, 625.501 partea de cofinanțare locală); 2. Execuție rețea de alimentare cu apă, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale (371.171 lei de la bugetul de stat, 227.179 partea de cofinanțare). Comuna Ciocănești este structurată pe 109 străzi, pentru care a fost aprobat Nomenclatorul stradal și atribuite numere poștale. În registrul agricol, la nivelul comunei sunt înregistrate 1723 gospodării. Au fost eliberate 106 certificate de producător pentru anul agricol 2016 – 2017. Din punct de vedere cultural și sportiv, la nivelul comunei evoluează formația de dans Macii Bărăganului și o formație instrumentală și de percuție, ambele desfășurându-și activitatea în cadrul Căminului Cultural din localitate, dar participând și la o multitudine de festivaluri, interne sau pe plan internațional. În privința sportului, comuna Ciocănești este reprezentată, pe plan fotbalistic, de echipa AFC Dunărea, aceasta aflându-se în fiecare sezon în topul clasamentului Ligii a IV-a, derulată la nivelul județului Călărași.

Prioritățile strategiei de dezvoltare

Petre Pavel, primarul comunei Ciocănești, consideră că strategia de dezvoltare, pentru următorii ani, are în vedere măsuri pentru crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea investițiilor, dezvoltarea educației și protecția socială, precum și dezvoltarea infrastructurii utilitare. „Obiectivele de dezvoltare a comunei Ciocănești țin cont de condiționalitățile de finanțare și propun proiecte care să atingă indicatorii precizați în documentele programatice regionale, naționale și europene”, se arată, drept concluzie, în Raportul anual al primarului privind starea economică și socială a comunei Ciocănești, prezentat de edilul Petre Pavel.

Ștefan Vodă: 480.000 lei pentru asistență socială

George Avram, primarul comunei Ștefan Vodă, în Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu, pentru anul 2017, remarcă buna colaborare pe care a avut-o atât cu membrii consiliului local din localitate, cât și cu aparatul de specialitate, potrivit competențelor acordate de lege. Pe parcursul anului 2017, au fost emise 242 de dispoziții de primar pentru bunul mers al localității. Din punct de vedere bugetar, s-au înregistrat următoarele date: cote defalcate din impozitul pe venit – 110.000 lei; sume defalcate din TVA plăți pentru echilibrare – 240.000 lei; impozit pe clădiri – 103.053 lei; impozit pe teren intravilan – 106.486 lei; impozit pe teren extravilan – 316.470 lei; impozit auto – 53.671 lei; salubritate, taxă de drum, PSI – 41.539 lei; concesiuni – 1.888 lei; amenzi – 19.385 lei; subvenții încălzire populație – 41.591 lei; salarii total – 1.400.540 lei, din care: administrație – 600.421 lei; învățământ – 800.951 lei; bunuri și servicii – 62.362 lei; asistență socială – 480.752 lei; subvenții pentru încălzirea populației – 8.460 lei; subvenții de la bugetul de stat – 42.375 lei. Secțiunea de dezvoltare investiții a avut alocată suma de 420.000 lei, cheltuită integral.

Lucrări derulate

Pentru anul 2017, pe raza comunei, s-a demarat următoarea lucrare: 1. Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare. S-au elaborat proiecte pentru: 1. Modernizare așezământ cultural, construire grădiniță și reabilitat iluminat public. Pe raza comunei, s-au emis 148 de somații și titluri executorii, s-au înmatriculat 54 de autoturisme și au fost radiate 3; s-au eliberat 24 de certificate de comercializare și atestate de producător; au fost eliberate 42 de cereri pentru deschiderea procedurii succesorale; s-au eliberat 52 de adeverințe pentru obținerea subvenției pe teren; au fost eliberate adeverințe către cetățeni necesare în cadrul dosarelor de bursă, de ajutoare sociale, de rechizite școlare, de ajutoare de căldură sau pentru eliberarea de cărți de identitate. S-au executat următoarele lucrări: 1. deszăpezirea gospodăriilor, străzilor și anexelor primăriei; 2. încărcat și descărcat manual; 3. întreținut spații verzi; 4. lucrări publice de demolări clădiri; 5. reparat garduri și clădiri; 6. săpat șanțuri; 7. adunat frunze; 8. tăiat lemne; 9. strâns și sortat gunoaie; 10. văruit arbori și borduri; 11. plantat pomi fructiferi și arbori diferiți.

Date administrative

Teritoriul administrativ al comunei este în suprafață de 157 de hectare și are în componență o singură localitate, Ștefan Vodă, cu o populație de 2.166 locuitori. Pe linie de registratură, corespondență și relații cu publicul au fost înregistrate 3.395 documente în registrul de intrare / ieșire a corespondenței.În anul 2017 s-au înregistrat 36 de acte și fapte de stare civilă, astfel: acte de naștere – 3 (transcrieri ale actelor înregistrate în străinătate); căsătorii – 7; decese – 26. S-au eliberat 96 de certificate de stare civilă: 38 certificate de naștere; 15 certificate de căsătorie; 43 certificate de deces. În cadrul compartimentului de asistență socială s-au înregistrat: 15 dosare de alocații de stat pentru copii; 75 dosare alocații pentru susținerea familiei; 47 dosare pentru venitul minim garantat; 27 anchete sociale pentru reevaluarea certificatelor de încadrare în grad de handicap; 30 anchete sociale pentru obținerea certificatelor de încadrare în grad de handicap; 12 anchete sociale pentru obținerea de burse sociale pentru elevi; 23 dosare pentru persoanele cu handicap grav; 9 anchete sociale pentru obținerea sprijinului financiar în cadrul programului Banii pentru Liceu; 202 dosare pentru încălzirea locuinței; 17 dosare pentru obținerea tichetelor pentru grădiniță. S-au eliberat 25 de certificate de urbanism; 11 autorizații de construire; 4 autorizații de desființare.

Punct de referință: biblioteca locală

Pe linie culturală, se înregistrează următoarele date și activități: fondul de carte al bibliotecii comunale este de 8.704 volume; evocare literară; moment istoric; expoziție de carte; recital de poezie; expoziție tematică de promovare a colecțiilor; vizionări de filme specifice vârstei; teme care privesc sănătatea (în colaborare cu asistentul comunal). Au fost convocate un număr de 13 ședințe ale consiliului local, din care 9 ordinare și 4 extraordinare. Au fost adoptate 47 de hotărâri. S-au reclamat, de către cetățeni, aspecte privind liniștea și ordinea publică, clarificarea juridică a unor bunuri, sprijin în rezolvarea unor probleme de ordin personal, constând în ajutoare în bani sau alimente. „Referitor la audiențe, putem afirma că acestea s-au desfășurat permanent, cetățenii fiind obișnuiți să intre în audiență la primar, viceprimar și secretarul comunei fără un program dinainte stabilit”, se arată în documentul citat, Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu, pentru anul 2017, prezentat de George Avram, edilul comunei Ștefan Vodă.

Dragalina: 9 rectificări într-un an

Gabriel-Marian Stanciu, primarul comunei Dragalina, consideră că datele prezentate în Raportul anual privind starea economică, socială și de mediu, pe anul 2017, pot oferi cetățenilor o imagine generală asupra activității derulate de acesta, asupra modului și eficienței rezolvării problemelor comunității locale. „Încercăm să îmbunătățim, în fiecare an, calitatea și eficiența muncii noastre.” Pentru anul 2017, bugetul inițial a suferit 9 rectificări, toate actele fiind depuse la Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași. Au fost realizate venituri totale ale bugetului local în sumă de 13.611.138 lei, în procent de 100% din totalul prevăzut de 13.513.000 lei. Au fost efectuate cheltuieli totale de 13.335.734 lei, astfel: cheltuieli de personal – 6.537.412 lei; bunuri și servicii – 2.690.300 lei; transferuri – 36.175 lei; burse – 70.000 lei; dobânzi salarii învățământ – 30.000 lei; asistență socială – 1.357.430 lei; active nefinanciare – 2.696.318 lei, plăți recuperate din anii anteriori (secțiunea funcționare) – 13.603 lei; plăți recuperate din anii anteriori (secțiunea dezvoltare) – 68.298 lei. Au fost încheiate și urmărite 98 de contracte de furnizare servicii și lucrări, în conformitate cu procedurile de achiziții publice prevăzute de lege.

Cifre și intervenții la inundații

La nivelul administrației, numărul mediu de funcționari publici este de 26, iar numărul mediu de personal contractual este de 18. S-au acordat 93 de indemnizații persoanelor cu handicap. La nivelul Serviciului Impozite și Taxe locale, s-a întocmit un număr de 523 de înștiințări de plată, 982 de titluri executorii și somații, iar încasările în urma executărilor silite au fost de 56.028 lei. Au fost eliberate 1.726 de certificate fiscale către persoane fizice și juridice, au fost întocmite 1.291 de confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului. În cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, PSI, s-au efectuat controale trimestriale la agenții economici, instituții din subordinea primăriei și la gospodăriile cetățenești, s-au întocmit și înaintat trimestrial situații, la cererea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. S-a executat instruirea personalului voluntar. Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, PSI a acționat la inundații, pentru eliminarea excesului de apă din intravilanul localității, din data de 2.08.2017 până pe data de 14.02.2018, cu o motopompă NOVUS 2000, plus alte două pompe pe benzină, puse la dispoziție de autoritățile locale, totodată executându-se și canale de evacuarea apelor în canalul de desecare proprietatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

250 de dosare de ajutoare sociale

Prin Compartimentul Urbanism și Amenajarea teritoriului, în cursul anului 2017 s-au emis 60 de certificate de urbanism, autorizații de construire și 34 de autorizații de demolare. La nivelul Registrului Agricol, s-au deschis 20 de poziții rol noi gospodării pentru tineri, în baza Legii 15/2003 și 35 poziții rol în baza actelor de vânzare-cumpărare. S-au deschis roluri noi, 100 de poziții, pentru proprietarii de teren extravilan conform contractelor de vânzare cumpărare. La nivelul stării civile, s-au înregistrat următoarele date: înregistrări nou născuți – 0; înregistrări căsătorii – 49; înregistrări decese – 78; cereri intrare – 321, din care 103 certificate de naștere la cerere, 96 certificate de căsătorie la cerere, 122 certificate de deces la cerere. La nivelul Compartimentului Asistență Socială, au fost reevaluate toate dosarele de ajutor social. Numărul beneficiarilor de ajutor social a însumat 250 de familii și persoane singure. S-a acordat un număr de 33 de ajutoare sociale de urgență.

Investiții în 2017

Investiții și obiective realizate în anul 2017: 1. Înființare stație de epurare, rețea de canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, 2. Extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public sat Dragalina; 3. A fost finalizat proiectul de investiții Inființare gospodărie și rețea de apă potabilă în satul Constantin Brâncoveanu; 4. A fost demarată lucrarea privind Proiectarea și execuția sistemului de evacuare a excesului de apă provenită din ploi și stratul freatic în satul Dragalina și asfaltare străzi și drumuri comunale; 5. Au fost achiziționate cabine stații auto în comună; 6. A fost realizată extinderea supravegherii video; 7. A fost achiziționat un miniexcavator; 8. Au fost achiziționate cupe de taluzat pentru buldoexcavator; 9. A fost achiziționat un compactor; 10. Au fost achiziționate echipamente de printat; 11. A fost realizat proiectul de investiții Modernizare și reamenajare piața agroalimentară în satul Dragalina; 12. A fost racordată la rețeaua de gaze Piața agroalimentară sat Dragalina; 13. A fost realizat proiectul Racordare gaze, centrală termică și instalații sanitare la Casa specialistului în satul Drajna; 14. A fost realizată sistematizarea circulației pe drumurile comunale în satul Dragalina, 15. Au fost executate lucrări de reparații alei pietonale în satul Dragalina; 16. S-au realizat lucrări de pietruire drumuri comunale; 17. Au fost executate lucrări de reabilitare Cămin Cultural în satul Constantin Brâncoveanu; 18. Au fost executate lucrări de reparații la gardul cimitirului; 19. A fost achiziționat sistem antiefracție și cameră de supraveghere la puțuri și gospodăria de apă Constantin Brâncoveanu; 20. Au fost începute lucrările de construire a noului Cămin Cultural în satul Dragalina; 21. S-a finalizat racordarea la rețeaua de gaze și centrala termică pe gaze în satul Drajna, la Căminul Cultural; 22. A început racordarea la rețeaua de gaze a agenților economici și persoane fizice din satul Drajna; 23. A fost semnat contractul de finanțare cu MDRAP pentru apă și canalizare în satul Drajna; 24. Arhitectură peisagistică și locuri de joacă și grădiniță în satul Dragalina; 25. Reparații și modernizare Liceul Tehnologic Duiliu zamfirescu; 26. Racordare rețea de canalizare sediu primărie Dragalina; 27. Racordare rețea de canalizare Școala gimnazială nr. 1 Dragalina; 28. Cămine închidere rețea de apă Dragalina; 29. Racordare rețea de canalizare grădiniță Dragalina; 30. Reparații clădiri și bazine Gospodăria de apă Dragalina.

Dorobanțu: Sate sărace cu populație îmbătrânită

Într-un mod lapidar, Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanțu, în cadrul Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a localității, punctează obiectivele de investiții derulate în cursul anului 2017. Trebuie avut în vedere că unitatea administrativă Dorobanțu cuprinde sate extrem de sărace și cu o populație îmbătrânită, în fapt satele Vărăști, Dorobanțu și Boșneagu. Comuna este traversată de șoseaua naţională DN31 care leagă Călărașiul de Olteniţa și de Bucureşti, fiind situată la aproximativ 36 km de reşedinţa judeţului Calarasi, la 33 km de municipiul Olteniţa și de drumul judeţean DJ304 Dorobanţu ‐Boşneagu ‐ Ulmu ‐ Chirnogi ‐ Făurei ‐ Zimbru ‐ Plevna ‐ Dâlga Gară ‐ Pelinu care face legătura cu satul Boşneagu. În Planul de Dezvoltare a județului Călărași, comuna Dorobanțu este prinsă cu următoarele investiții: 1. Asfaltare străzi în satele Dorobanțu, Boșneagu și Vărăști (valoare estimată – 11.021.756 lei); 2. Construire cămin cultural (valoare estimată – 900.000 lei); 3. Înființare spații verzi în satul Vărăști (valoare estimată – 954.094 lei); 4. Înființare centru de îngrijire copii tip after school (Valoare estimată – 1.190.588 lei); 5. Înlocuire sisteme clasice de încălzire cu sisteme de încălzire care utilizează energii regenerabile (Valoare estimată – 182.760 lei); 6. Înlocuire sisteme clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energii regenerabile pentru Grădinița cu Program Normal Steluțe Fermecate (Valoare estimată – 257.935 lei); 7. Construire parc fotovoltaic de 750 kw în vederea reducerii costurilor de energie electrică (valoare estimată – 8.251.628 lei).

Cifre și asfalt

70 la sută din suprafața comunei Dorobanțu este reprezentată de terenuri agricole, 2 la sută ocupată cu construcții, 0 la sută terenuri degradate și neproductive, 9 la sută ocupată cu bălți, 14 la sută ocupată cu păduri și altă vegetație forestieră, 2 la sută pășuni și 1 la sută ocupată cu vii și pepiniere viticole. 16% din terenurile agricole sunt în proprietate publică aflate în gestiunea Administraţiei Domeniilor Statului. De asemenea, suprafeţele de pădure care reprezintă 14,5% din suprafaţa comunei sunt proprietatea ROMSILVA, fiind administrate de Ocolul Silvic Călărași. Comuna are o suprafață desfășurată de 10.289 ha, din care în proprietate privată 6.518 ha, în vreme ce suprafața arabilă se prezintă astfel: total – 7.471 ha, din care în proprietate privată 6.333 ha. Suprafața pășunilor este de 195 ha, toată aflată în proprietate privată. La sfârșitul anului 2017, cu sursa de finanțare Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de Sud-Est, a fost depus spre finanțare proiectul privind modernizarea străzii George Coșbuc, pe o suprafață liniară de 800 de metri. S-a depus documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru reabilitarea termică, înlocuire acoperiș și reparații capitale la corp C1 pentru Școala generală nr. 1 Dorobanțu, investiție care a fost aprobată spre finanțare prin programul Național de Dezvoltare Locală, aceasta fiind în derulare.

Sume uriașe de la Ministerul Dezvoltării

La Compania Națională de Investiții a fost depus studiul de fezabilitate pentru construire de cămin cultural. Au fost continuate lucrările de reabilitare a sistemului de iluminat public. S-au efectuat lucrări de amenajare și întreținere la campingul Mostiștea Dorobănțeană, proiect privind dezvoltarea rețelelor de economie socială unde comuna Dorobanțu este partener. La finele anului 2017, erau angajați 28 de asistenți personali, iar numărul beneficiarilor de indemnizații de însoțitor era de 36. Tot pentru sfârșitul anului 2017, în plată erau 120 de dosare de alocație pentru susținerea familiei, 31 de dosare de ajutor social și au fost înregistrate 160 de cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, cu combustibili solizi, pentru perioada sezonului rece. Două investiții uriașe s-au derulat, în această perioadă, pe raza comunei Dorobanțu, cu finanțare venită de la Ministerul Dezvoltării, prin Programul Național de Dezvoltare Locală: 1. Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente – corp C1 Şcoala Gimnazială nr.1 Dorobanţu, cu o valoare de 169.363 lei; 2. Modernizare străzi în sat Dorobanțu, comuna Dorobanțu, județul Călărași, cu o valoare de 5.321.304 lei, ceea ce a dus la apariția primelor străzi asfaltate din comuna Dorobanțu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read