AcasăActualitateLocalitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Dichiseni

Localitățile călărășene, realități și perspective: Comuna Dichiseni

Pentru anul 2022, se arată în Raportul privind starea economică, socială și de mediu emis de Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, au fost 18 ședințe de consiliu local, din care 12 ordinare, 5 extraordinare și 1 pentru validarea unui consilier. Totodată, au fost emise 96 de hotărâri de consiliu, toate la inițiativa primarului. Au fost emise 170 de dispoziții ale primarului.

„Consider că, pe tot parcursul anului, Consiliul Local Dichiseni a avut o activitate intensă, având în permanență, în centrul atenției, interesele și preocupările comunității locale.”

Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația comunei este de 1641 locuitori, împărțiți în cele trei sate componente: Coslogeni, Satnoieni și Dichiseni. La nivelul compartimentului de stare civilă, în anul 2022 nu au fost înregistrate nașteri.

S-au eliberat:

 • 26 certificate de naștere, la cerere;
 • 2 certificate de naștere au fost transcrise;
 • 10 acte de căsătorie;
 • 18 certificate de căsătorie în duplicat, la cerere;
 • 24 acte de deces în dublu exemplar;
 • 16 acte de deces, la cerere.

Bugetul general al comunei Dichiseni a fost de 6.835.477 lei, din care venituri proprii 2.619.273 lei. Cheltuielile de funcționare înregistrate au fost de 4.077.316 lei, iar cele de dezvoltare realizate de 731.860 lei.

Cheltuieli de funcționare:

 • servicii publice generale – 2.129.703 lei;
 • învățământ – 615.109 lei;
 • cultură, recreere și religie – 113.109 lei;
 • asigurări și asistență socială – 998.049 lei;
 • locuințe, servicii și dezvoltare publică – 147.138 lei;
 • protecția mediului, salubritate – 177.960 lei.

Cheltuieli de dezvoltare:

 • servicii publice generale – 101.039 lei;
 • ordine publică și siguranță națională – 17.775 lei;
 • învățământ – 194.398 lei;
 • cultură, recreere și religie – 93.550 lei;
 • locuințe, servicii și dezvoltare publică – 147.138 lei;
 • protecția mediului, salubritate – 177.960 lei.

La secțiunea de dezvoltare, ponderea o deține investiția „drumuri de interes local”, cu valoarea de 177.960 lei.

Obiective de investiții și reparații:

 • a început implementarea proiectului de înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale;
 • a fost aprobată cererea de finanțare pentru înființare rețea canalizare menajeră în Dichiseni, Satnoieni și Coslogeni, înființare stație de epurare în Dichiseni și racord energie electrică stație de epurare și stații de repompare;
 • a fost aprobată cererea de finanțare pentru achiziționare microbuze electrice pentru UAT-urile Unirea, Jegălia și Dichiseni;
 • a fost aprobată cererea de finanțare pentru înființare centru de colectare prin aport voluntar;
 • a fost aprobată cererea de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.

Iulian Radu, primarul comunei Dichiseni, afirmă că, pentru anul 2023, a luat în considerare propunerile rezultate din dezbaterea publică a Strategiei de dezvoltare locală 2021 – 2025, lista putând suporta modificări în funcție de necesitățile și oportunitățile locale, astfel:

 • se urmărește realizarea unui sistem de energie regenerabilă pentru consumul propriu al comunei;
 • se dorește realizarea, modernizarea și dotarea grădiniței din satul Coslogeni;
 • se are în vedere depunerea unei cereri de finanțare pentru eficientizarea energetică a Școlii cu clasele I-VIII, din satul Dichiseni.

Prin compartimentul registrul agricol, s-au emis:

 • 350 adeverințe, la cererea cetățenilor, pentru eliberarea și/sau reînnoirea actelor de identitate;
 • 95 adeverințe APIA către persoanele fizice și juridice;
 • 20 adeverințe pentru asistență socială, privind constituirea și/sau reînnoirea dosarelor de ajutor social și alocație de susținere;
 • 153 adeverințe pentru dosarele de încălzire;
 • 20 adeverințe pentru sistemul de alimentare cu energie electrică;
 • 40 adeverințe pentru burse școlare;
 • 90 adeverințe pentru dosarele de rechizite școlare;
 • 20 adeverințe pentru cabinetele notariale;
 • 20 adeverințe pentru registrul comerțului;
 • 50 adeverințe diverse.

S-au emis 15 atestate de producător noi și 5 carnete de comercializare noi.

Au fost eliberate 25 certificate de urbanism și 13 autorizații de construire. S-a încheiat, totodată, un proces-verbal de sancționare pentru lucrări de construire fără autorizație.

S-au eliberat:

 • 45 contracte de arendare;
 • 18 acte adiționale ale contractelor de arendare;
 • 33 cereri privind vânzarea unor terenuri în extravilan;
 • o hotărâre pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată.

Impozite și taxe locale:

 • 3.000 înștiințări de plată;
 • 2.666 dosare fiscale;
 • 2.560 chitanțe încasate;
 • 251 borderouri;
 • 418 amenzi luate în debit;
 • 425 certificate fiscale eliberate.

Asistență socială:

 • ajutor social modificări dosare – 1;
 • ajutor social suspendări dosare – 3;
 • ajutor social încetări dosare – 1;
 • ajutor social reluări dosare – 1;
 • ajutor social dosare în plată – 11;
 • dosare acordări alocație de susținere a familiei – 9;
 • dosare modificări alocație de susținere a familiei – 8;
 • dosare încetări alocație de susținere a familiei – 11;
 • dosare în plată alocație de susținere a familiei – 33;
 • ajutoare de înmormântare și de urgență – 5;
 • persoane cu grad I de handicap – 57;
 • persoane cu grad accentuat de handicap – 46;
 • persoane cu grad mediu de handicap – 1;
 • anchete sociale – 96.

„Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului”, arată primarul Iulian Radu, în Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dichiseni, pe anul 2022.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read