AcasăUncategorizedLocalitățile călărășene, realități și perspective

Localitățile călărășene, realități și perspective

Modelu: Activitate susținută

10.601 este numărul locuitorilor comunei Modelu, se arată în Raportul de activitate al primarului Gheorghe Dobre, pe anul trecut, populația fiind structurată astfel: 5.282 – femei, 5.319 – bărbați.

Alte date

Pentru anul 2017, se arată în același document citat, pe raza comunei Modelu au beneficiat de asistență socială, în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, un număr de 56 de persoane singure și familii, 56 de asistenți personali și 97 de persoane cu indemnizație; un singur dosar creștere copil până la 7 ani și 53 de dosare pentru creștere copil stimulent inserție; s-au depus dosare de alocație de stat într-un număr de 127. În cursul anului 2017, s-au efectuat: 180 anchete sociale pentru protecția copilului; 11 fișe de monitorizare și 11 planuri de servicii pentru protecția copilului; 234 anchete sociale handicap adulți; 81 anchete sociale handicap minori; 33 anchete sociale pentru sistemul juridic; 14 anchete sociale pentru diferite alte instituții ale statului, reprezentând notariate, poliție, prefectură, spital, case de asigurări de sănătate etc; 2 rapoarte de monitorizare pentru copii aflați în tutelă, din 3 în 3 luni. Pentru perioada ianuarie – martie a anului trecut, au fost întocmite 26 de dosare, achitându-se suma de 3.209 lei drept ajutor de încălzire. Pentru sfârșitul anului, mai precis perioada octombrie – decembrie 2017, pe raza comunei Modelu au fost întocmite 433 de dosare, achitându-se suma de 96.158 lei drept ajutor de încălzire.

Investiții

În cursul aceluiași an, s-au realizat următoarele investiții: 1. lucrări de igienizare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și la sediile grădinițelor; 2. igienizarea constantă a malului brațului Borcea, prin îndepărtarea de depozite neconforme de gunoi, 3. întreținerea constantă a spațiilor verzi, cu precădere a parcului situat în satul Tonea; 4. organizarea Zilelor Comunei Modelu; 5. organizarea iluminatului public festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; 6. dotarea cu două imprimante laser, necesare derulării activităților administrative; 7. dotarea cu mobilier a sălii de ședințe a consiliului local; 8. dotarea cu mobilier (mese și scaune) a salonului de festivități; 9. dotarea cu mobilier (scaune) a sediului primăriei, 10. efectuarea de reparații generale și reabilitare a dispensarului uman din satul Tonea; 11. efectuarea de reparații generale și reabilitare a salonului de festivități din satul Modelu; 12. efectuarea de reparații generale și reabilitare a sediului primăriei; 13. derularea fazei a doua în cadrul proiectului Înființarea rețelei de canalizare și stației de epurare în comuna Modelu, termenul de finalizare fiind septembrie 2018; 14. depunerea unui proiect, la MDRAP, pentru reabilitarea și asfaltarea de drumuri pe o lungime de 8,07 kilometri, 15. demararea depunerii unui proiect POCU, denumit Cercul de zâmbete, și obținerea finanțării acestuia pentru o perioadă de 3 ani; 16. Demararea obținerii finanțării pentru achiziționarea unui utilaj multifuncțional buldoexcavator; 17. continuarea întocmirii documentației pentru Axa 10 POR – reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială nr. 2, sat Modelu; 18. achiziționarea de cabine de pază, necesare bunei desfășurări a activității pentru personalul desemnat; 19. achiziționarea de camere de luat vederi, server și aparatură auxiliară și montarea acestora în vederea supravegherii traficului rutier pe DN3B, dar și asigurarea creșterii siguranței cetățeanului; 20. demararea întocmiri documentației PSI pentru instituțiile de învățământ, în vederea obținerii autorizației din punct de vedere PSI; 21. achiziționarea de marcaje rutiere pentru asigurarea circulației rutiere în comună.

Cifre

Pe raza comunei Modelu, din punctul de vedere al categoriei de folosință, sunt următoarele categorii de terenuri: agricol – 9.557 ha; pășuni – 451 ha; teren forestier – 121 ha. Efectivele de animale se prezintă astfel: bovine – 300 capete; cabaline – 110 capete; ovine – 4.020 capete; caprine – 500 capete; porci – 1.300 în gospodăriile populației și 20.000 la societățile comerciale, păsări – 19.450; familii albine – 1.029. În cursul anului trecut, s-au făcut eforturi financiare deosebite pentru îmbunătățirea rețelei de iluminat public stradal, punându-se în funcțiune 200 de lămpi cu led. Gradul de acoperire al comunei, din punctul de vedere al iluminatului stradal, este de 100%. S-au efectuat cheltuieli, pentru această activitate, în sumă de 234.003 lei. În cadrul exploatării serviciului de apă, s-au efectuat plăți de 459.442 lei, veniturile proprii au fost în valoare de 232.421 lei, în vreme ce transferurile de la bugetul local s-au ridicat la suma de 266.000 lei. Pentru serviciul de salubrizare, s-au efectuat plăți totale de 349.109 lei, în vreme ce veniturile proprii s-au ridicat la 305.340 lei, efectuându-se și transferuri de la bugetul local în sumă de 150.000 lei.

Independența: Date îngrijorătoare

La nivelul comunei Independența, se arată într-un document oficial emis de această instituție, pentru anul 2017 au fost prevederi bugetare în sumă de 7.043.000 lei, nivelul realizat fiind în sumă de 6.329.572 lei, reprezentând 90 la sută din totalul sumelor propuse. Primarul localității, Lică Voicu, în Raportul privind starea economico-socială a comunei, pe anul trecut, precizează că pe linia actelor de stare civilă emise de Primăria comunei Independența, s-au înregistrat următoarele date: acte naștere – 3, în anul 2016, – 2, în anul 2017; căsătorii – 13 / 2016, 20 / 2017, decese – 56 / 2016, 49 / 2017, număr sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale – 155 / 2016, 201 / 2017, sentințe de divorț operate – 5 / 2016, 9 / 2017. Pentru anul 2017, în cadrul activității de urbanism, s-au eliberat următoarele documente: certificate de urbanism – 21, documente pentru construcții – 14, pentru lotizări – 7; autorizații de construcție – 15, documente pentru locuințe – 9; pentru anexe gospodărești – 2, pentru spații comerciale – 2, pentru modernizare grădinițe – 2, autorizații de desființare -1. La sfârșitul anului trecut, efectivele de animale se prezentau astfel: bovine – 539 capete; ovine – 2.750 capete; caprine – 588 capete; porcine – 2.876 capete. Pe raza comunei, în registrele agricole sunt înscrise un număr de 1.812 gospodării.

Proiecte în derulare

La nivelul comunei Independența, sunt în derulare mai multe investiții de interes public: 1. modernizare străzi în comuna Independența, satul Potcoava, prin PNDL, 2. alimentare cu apă în satul Independența; 3. reabilitare și modernizare grădinița cu program normal Degețica, din satul Vișinii; 4. modernizare strada Unirii, din satul independența, de la intersecția cu DJ 307 A și până la intersecția cu strada E; 5. modernizare strada C, de la intersecția cu strada Grivița și până la strada Salciei, 6. Modernizare strada Cireșului, din satul Potcoava; 7. reparații la căminul cultural din satul Potcoava; 8. reparații trotuare în satul Independența; 9. achiziționare de utilaje pentru îmbunătățirea activității la Serviciul de Voluntariat pentru Situații de urgență; 10. amenajare grup sanitar și vestiare în parcul comunal din satul Independența, 11. amenajare loc de joacă pentru copii, în satul Potcoava; 12. întocmire cărți funciare în satele Potcoava și Independența. S-au finalizat următoarele proiecte. 1. montarea de panouri indicatoare la intrarea în localitate; 2. modernizare străzi în comuna Independența, prin PNDL. Se are în vedere realizarea următoarelor obiective: 1. alimentare cu apă în satele potcoava și Vișinii; 2. canalizare în satul independența; 3. modernizare străzi în satul Potcoava; 4. construirea de garduri împrejmuitoare la școala din satul Potcoava, 5. construirea de garduri împrejmuitoare la grădinița din satul Vișinii.

Lipsă de interes

În cursul anului 2017, se arată în Raportul privind starea economico-socială a comunei, întocmit de primarul Lică Voicu, s-au derulat un număr de 12 ședințe ordinare de consiliu local, toate acestea fiind publice, actele adoptate fiind comunicate atât cetățenilor, cât și către Instituția Prefectului Județului Călărași, pentru controlul de legalitate. Toate hotărârile emise de consiliul local au fost adoptate cu respectarea legislației în vigoare. În schimb, nici un proiect de hotărâre nu a fost inițiat de cetățenii comunei Independența, deși Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală prevede că acestea se pot iniția și la cererea oricărei persoane interesate. Lică Voicu consideră acest fapt drept o lipsă de interes a locuitorilor comunei pentru implicarea în rezolvarea problemelor cu care se confruntă localitatea pe care o administrează, deși primarul dorește o capacitare imediată și de durată a locuitorilor în rezolvarea problemelor de interes local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Must Read